Home » Archief » Wilders’ vrijheid


[13.12.2007]

Wilders’ vrijheid

Bart Klink

inrosso11 (17k image)
Patrizia Laquidara (foto: Luigi de Frenza)

Geert Wilders heeft weer een nieuw hoogtepunt bereikt in zijn rabiate kruistocht tegen de islam: hij wil Artikel 1 van onze grondwet wijzigingen, en wel zo dat het legaal wordt om moslims te discrimineren. Zal dit er ooit doorkomen? Natuurlijk niet, daarvoor zijn er gelukkig nog genoeg mensen met gezond verstand en rechtvaardigheidsgevoel. Wat dit wel weer aantoont, is hoe belachelijk deze man zichzelf maakt.

Wilders heeft de ‘Partij voor de Vrijheid’ (PVV) opgericht, blijkbaar omdat vrijheid hem na aan het hart ligt. Hij beroept zich op zijn vrijheid om de islam te bekritiseren. Daar heeft hij het volste recht toe, net als iedere andere inwoner van een vrije democratische rechtsstaat. De manier waarop je die kritiek levert, is een kwestie van fatsoen. Als deze kritiek beledigend is voor bepaalde mensen, so be it. Ook moslims hebben dat te accepteren, hoe verwerpelijk ze het ook vinden.

Anderzijds heeft Wilders moslims te accepteren, hoe verwerpelijk hij hun gedachtegoed ook vindt. Zo lang ze binnen de grenzen van de Nederlandse wet blijven, hebben ze dezelfde vrijheden als iedere andere inwoner.

Wilders is het daar niet mee eens. Hij wil moslims de vrijheid om een school te bouwen ontnemen, maar dat christenen en joden wel toestaan. Al eerder heeft hij aangegeven dat dit, wat hem betreft, ook geldt voor gebedshuizen en ‘heilige’ boeken. Je kunt echter iemand zijn vrijheid niet ontnemen omdat zijn gedachtegoed je niet aanstaat. In de Verlichting hadden veel denkers dat al door, waaronder Voltaire. Aan hem wordt de uitspraak toegeschreven: “Ik verafschuw uw ideeën, maar ik ben bereid te sterven voor uw recht ze te uiten.”

Blijkbaar heeft Wilders niet door dat de voor iedereen geldende vrijheid van expressie, hoe abject die expressie ook moge zijn, fundamenteel is in onze samenleving (uiteraard mits ze binnen de grenzen van de wet blijven).

Wilders stelt: “Stuur moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al. Als een minderjarig moslimkind over de schreef gaat, dan moet het samen met de ouders het land uit worden gezet. Want de ouders zijn verantwoordelijk voor minderjarige kinderen.”

Dit voorstel is ronduit discriminatoir: je kunt iemand niet anders behandelen wegens diens levensovertuiging. Dit is in strijd met fundamentele mensenrechten, zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens (Artikel 2). Het is sowieso onzinnig om moslims het land uit te willen zetten, alleen al omdat veel moslims geboren en getogen zijn in dit land, waaronder bekeerde autochtonen. Naar welk land wil Wilders die uitzetten? Op welke (internationale) juridische grond?

Daarnaast bestaan moslimkinderen niet, wie hij bedoelt, zijn kinderen van islamitische ouders. Kinderen zijn nog niet in staat om te bepalen of een Tovenaar het universum heeft geschapen, wetten heeft geopenbaard en ons lot heeft bepaald, en zo ja, welke Tovenaar dat dan is. “Moslimkinderen” kun je dus al helemaal niet op een dergelijke wijze behandelen.

Wilders beroept zich zo graag op culturele wortels van ons land, maar verzaakt fundamentele beginselen daarvan, waaronder de vrijheid en gelijkwaardigheid van iedere burger. De manier waarop Wilders omgaat met vrijheid is in strijd met het Verlichtingsgedachtegoed waar wij zoveel aan te danken hebben. Bovenal is hij een aanfluiting voor de naam van zijn Partij voor de Vrijheid.

Bart Klink (23) studeert bewegingswetenschappen in Amsterdam. Zodra er overtuigend bewijs is voor het bestaan van God, keert hij meteen weer terug in de boezem van de kerk die hij verliet. Tot het zover is, blijft hij de website De Atheïst beheren.

Algemeen, 13.12.2007 @ 08:31

[Home]
 

129 Reacties

op 13 12 2007 at 09:01 schreef daniel:

De Franse overheid deporteerd criminele allochtonen zonder pardon.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4422422.stm

Interior minister Nicolas Sarkozy has ordered the expulsion of all foreigners convicted of taking part in the riots that have swept France for 13 nights.
He told parliament 120 foreigners had been found guilty of involvement and would be deported without delay

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3714418.stm

France can deport Muslim cleric

Abdelkader Bouziane (right) was accused of justifying wife-beating

France’s highest administrative court has ruled a deportation order against a Muslim preacher who defended the beating of unfaithful wives is legal.
The government expelled Abdelkader Bouziane, an imam from Lyon, in April – accusing him of inciting violence.

http://www.businessweek.com/magazine/content/04_23/b3886073.htm

Villepin has opened deportation proceedings against other radical preachers, including a prominent Turkish religious figure in the Paris area.

Graag uitleg waarom wat in Frankrijk heel normaal is, in Nederland niet zou kunnen.

Daarnaast bestaan moslimkinderen niet

Zowel de kinderen als de ouders denken daar anders over.

Kinderen zijn nog niet in staat om te bepalen of een Tovenaar het universum heeft geschapen

En als je ze goed genoeg indoctrineerd zullen ze daar nooit toe in staat zijn. Daarom is het zo belangrijk om de invloed van Islamitische scholen zoveel mogelijk te beperken. We hebben opeens in de 21ste eeuw te maken met Islamitische jongeren in Nederland die heilig geloven in de hel en de hemel met 72 maagden en er verder bijzonder vrouwonvriendelijke denkbeelden op na houden. Die ideen halen ergens vandaan en dat is echt niet uit het Nederlandse onderwijs.

Net doen alsof er geen verschil bestaat tussen de manier waarop Nederlandse Christenen hun kinderen opvoeden en moslims die hier net een paar generaties wonen is weliswaar een leuke illusie waar je een geinige website op kunt baseren, maar het lost geen problemen op.

Overigens ben ik wel van mening dat je allochtonen niet zomaar het land mag uitzetten omdat ze iets fout doen. Er moet voor criminelen een tweede of derde kans bestaan. Zo las ik vandaag in Spits dat Ali B. een drug dealende hangjongere was, tot zijn moeder hem naar Marokko stuurde waar hij tot bezinning kwam en zich storte op z’n rappers ’talent’. Ik mag zijn ‘muziek’ niet, maar dat neemt niet weg dat de jongen iets van zich gemaakt heeft, dankzij het harde optreden van zijn moeder.

op 13 12 2007 at 09:12 schreef Jimmy:

Mooi artikel.

Of Art. 1 wordt helemaal afgeschaft, of deze geldt voor iedereen onder alle omstandigheden. Meer smaken zijn er niet.

op 13 12 2007 at 10:37 schreef filantroop:

Op zich is het verwerpelijk kinderen het slachtoffer te laten zijn van de religie of ideologie die de ouders aanhangen. Kinderen zijn ook nooit toegewijd aan een religie of ideologie, maar juist in dat opzicht volkomen zuiver en slechts door indoctrinatie te beïnvloeden.
Dat het woord “discriminatoir” hierboven weer eens gebruikt wordt komt op mij echter nogal expliciet eenzijdig over. Waar is bijvoorbeeld de weerstand tegen het uit het huis zetten van hele autochtone gezinnen, omdat pa zich aan het kweken van wietplanten wijdde. Zijn hier de kinderen ook schuldig, zodanig dat het moreel acceptabel is dat ze op straat gezet worden?
Het is de afgelopen jaren een rage geworden om uitsluitend blank bevolkte woonwagenkampen met razzia´s uit te kammen. Nog deze week werd in Leiden zo´n woonwagenkamp door 250 man afgegrendeld en overvallen op vermoeden van criminele uitingen waaronder wapenbezit.
Al jaren probeert het OM zonder enig succes, en met geldverslindende justitiële acties een motorclub verboden te krijgen, omdat in individuele situaties sprake is crimineel gedrag.
Een befaamde seksclub te Amsterdam werd tot sluiten gedwongen op verdenking van mogelijk criminele banden.
Zodra de verdenking kleurloos is worden de fluwelen handschoenen snel uitgetrokken. Een blank woonwagenkamp bestormen kan, een allochtonenwijk bestormen kan niet, ook al is de criminaliteit er buitensporig.
Wie is hier op welk moment discriminatoir?
Het collectief schuldig maken van allen door wangedrag van enkelen is verwerpelijk, maar dan in alle opzichten, en zonder aanziens des persoons.

op 13 12 2007 at 10:47 schreef Peter:

Daniel, in dat bericht over Sarkozy gaat het over buitenlanders, niet over allochtonen. Ik neem aan dat ze geen Frans paspoort hebben, anders zal het Europees Hof Frankrijk toch wel terugfluiten.

Net doen alsof er geen verschil bestaat tussen de manier waarop Nederlandse Christenen hun kinderen opvoeden en moslims die hier net een paar generaties wonen is weliswaar een leuke illusie waar je een geinige website op kunt baseren, maar het lost geen problemen op.

Net doen alsof alle christenen hun kinderen op dezelfde manier opvoeden en alle moslims ook vind ik ronduit bizar.

Misstanden op islamitische, joodse en christelijke scholen kunnen en worden aangepakt op basis van de huidige wetgeving, die ook voldoet in dat kader.

Ik zat vroeger op christelijke scholen en was omringd door mensen, christenen, die ‘heilig geloofden in de hel en de hemel en die er verder bijzonder vrouwonvriendelijke denkbeelden op na hielden.’ Gelukkug is daar ruimte voor in ons relatief vrije Nederland.

op 13 12 2007 at 10:53 schreef Lagonda:

Ik vind het nog wel een discussie waard in hoeverre islamitische instituten, zoals scholen of moskeeen, eindeloos beschermd mogen/kunnen worden door het artikel op godsdienstvrijheid. Godsdienstvrijheid in Nederland bestaat namelijk niet vanwege dat artikel, maar omdat Christenen met verschillende smaken er eeuwen over gedaan elkaar te tolereren en het licht in de ogen te gunnen — het wetsartikel is niets anders dan een bekrachtiging van deze emancipatie, voortgebracht door religies die elkaar wellicht op ideologische punten in de weg zitten, maar niet gekant zijn tegen de Nederlandse staat.

De vraag is nu: mag de Islam, die niet binnen Nederland aan dit eeuwenlange emancipatieproces heeft deelgenomen zomaar gebruik maken van dit recht op vrije godsdienstuitoefening, en met dit wetsartikel in de handen Islamitische basisscholen stichten die zich niet houden aan een curriculum dat gericht is op de Nederlandse maatschappij, en waar soms zelfs anti-Westerse ideeen worden uitdragen, en anti-Westers gedrag wordt aangewakkerd?

op 13 12 2007 at 11:41 schreef Erik:

Het is denk ik niet nodig art1 te weizigen danwel te schrappen. Er is in de Nederlandse constitutie geen onafhankelijk orgaan dat wetten kan toetsen aan de grondwet. De gewone rechter of de raad van State doet dit ook niet. De enigen die dit wel zouden kunnen is de wetgever zelf, maar als die een wet aanneemt zal ze daarvan niet constateren dat deze instrijd is met de grondwet. Dus wil je apartheidsscholen afschaffen, dan kan dat gewoon. Ook kan er een wet op de tribale misdaden komen, waarbij het mogelijk wordt niet alleen de minderjarige schutter te veroordelen, maar ook de extended family die het besluit plus de opdracht tot de eerwraak moord heeft gegeven. Uitwijzing van de totale familie lijkt mij een zodanig afschrikwekkende straf, dat veel moorden zullen worden voorkomen.

op 13 12 2007 at 12:15 schreef daniel:

in dat bericht over Sarkozy gaat het over buitenlanders

Dat eerste berichtje wel, maar die andere berichten gaan over mensen met een dubbele nationaliteit (dacht ik). Ook de Britten hebben een van terreur verdachte Imam die al 20 jaar in London woonde en in de UK asiel had gekregen naar Libanon terug gestuurd. Dus het kan. maarja, Wilders wil gewone criminelen het land uit zetten en dat is eigenlijk onzin. Het hoeft niet eens. Gewoon misdaders bestraffen zou voor Nederland al een geinige doorbraak zijn.

Overigens, Mohammed Bouyeri is toch een Marokkaan? Dat vindt de Marokkaanse overheid toch ook? Waarom kan die arme jongen dan niet zijn straf in een echt Islamitisch land uitzitten. Je hoeft hem niet te deproteren, Nederland kan gewoon een cel voor hem huren in een Marokkaanse staatsgevangenis. Dat kunnen we met alle Jihadisten doen. Dat schrikt pas echt af.

Ik zat vroeger op christelijke scholen en was omringd door mensen, christenen, die ‘heilig geloofden in de hel en de hemel en die er verder bijzonder vrouwonvriendelijke denkbeelden op na hielden

Ja? Werden er op jouw school veel meisjes door hun ouders gewurgd omdat ze geen hoofddoekje wilden dragen? We hebben te maken met een iets andere cultuur, en die moet je ook op een iets andere manier behandelen.

http://gatewaypundit.blogspot.com/2007/12/toronto-girl-dead-strangled-by-father.html

op 13 12 2007 at 12:21 schreef N. Molrat:

@Lagonda, in principe vind ik het anti-westers om het verspreiden van anti-westerse ideeen te verbieden of te ontmoedigen.
(Geweld, haat, discriminatie of aanzetten tot geweld dat vind ik niet kunnen, niet door christenen, niet door moslims en niet door ongelovigen)
Ik hecht wel aan de vrijheid om andere ideeen te hebben, uit te dragen en mee te geven aan mijn kinderen dan de gangbare westerse ideeen.
Een samenleving is niet statisch, een cultuur ook niet en waarden en normen ook niet.
Zogenaamd ‘westerse’ ideeen zijn niet de enige waarheid en zodoende niet heilig.
We kunnen bijvoorbeeld een hoop leren van moslims als het gaat om respect en zorg voor ouderen om maar even een cliche-voorbeeld te noemen.

op 13 12 2007 at 12:27 schreef Peter:

Werden er op jouw school veel meisjes door hun ouders gewurgd omdat ze geen hoofddoekje wilden dragen?

Gebeurt dat wel veel op islamitische scholen in Nederland, Daniel? Ik had een christelijk meisje dat door haar ouders werd uitgescholden voor ‘hoer’, een later christelijk meisje werd voor ‘hoer’ uitgescholden en geslagen door haar vader. Ernstig genoeg, dunkt me en de top van een enorme ijsberg.

Overigens, Mohammed Bouyeri is toch een Marokkaan? Dat vindt de Marokkaanse overheid toch ook? Waarom kan die arme jongen dan niet zijn straf in een echt Islamitisch land uitzitten.

Omdat wij onze oren niet laten hangen naar de Marokkaanse regering en Bouyeri beschouwen als een Nederlander, wat-ie is. Hij wordt dus gestraft als een Nederlander en daar ben ik hartstikke blij om.

op 13 12 2007 at 12:34 schreef Lagonda:

@Molrat: Er komt eens punt dat ook het Westen een grens moet trekken aan wat kan, en wat niet meer kan. Je kunt niet alles tolereren; op papier klinkt dat leuk, in de praktijk bestaan er gewoon grenzen. Verder word ik altijd een beetje kriegel als mensen gaan beweren dat er allerlei prachtigs van de Islam te leren valt; ik zie het niet. We hebben echt de Islam niet nodig om ons te vertellen hoe we met oudere mensen om dienen te gaan.

Ik vind het, in het kader van de integratie, onverstandig om kinderen uit een cultuur die over de gehele linie toch al moeite heeft om in Nederland aansluiting te vinden, verder van onze samenleving te vervreemden door hen Islamitisch onderwijs aan te bieden. Het zijn de ouders die deze onverstandige keuze maken, en daar zijn ze vrij in — uiteindelijk vind ik dat we daar, uitgaande van Westerse principes, weinig van kunnen zeggen. Ik vind wel dat onze onderwijsinspectie er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat deze scholen leerlingen afleveren die voldoen aan landelijke normen.

Maar als op deze scholen willens en wetens ideeen worden overgedragen die haat, geweld en discriminatie in de hand werken (en daar zijn helaas inmiddels al teveel verhalen over verteld om dit fenomeen als "incidenteel" af te doen), dan vind ik dat de wet op vrijheid van godsdienstig onderwijs onmiddellijk buiten werking gesteld dient te worden.

op 13 12 2007 at 12:44 schreef Peter:

Maar als op deze scholen willens en wetens (…) dan vind ik dat de wet op vrijheid van godsdienstig onderwijs onmiddellijk buiten werking gesteld dient te worden.

Da’s onnodig, die scholen kunnen gewoon worden aangepakt op basis van de huidige wetgeving. Alles, wat daarvoor nodig is, is de politieke wil.

Ik heb, net als Lagonda, moeite met het argument dat we veel van moslims kunnen leren, maar om een andere reden. Ik vind dat je op grond van zulke argumenten niet voor een bepaald beleid mag pleiten. ‘Zetten we ze eruit?’ -‘Nee, want we kunnen nog iets van ze leren’.

Ook al voegt een bevolkingsgroep niks toe, dan mag dat geen reden zijn om haar te discrimineren. We moeten zeggen: moslims zijn hier welkom, want we hebben hier vrijheid van godsdienst en denken. En daarna moeten die moslims precies zo worden behandeld als niet-moslims. Dus geen uitzonderingspositie, geen privileges, geen monopolie op gekwetst-zijn.

Dat is het probleem in Nederland: moslims worden nog steeds behandeld als speciaal geval. Dat is islamofoob en ik ben tegen islamofobie.

op 13 12 2007 at 13:28 schreef N. Molrat (V):

Verkeerd voorbeeld, ik wist het al toen ik het typte. Ik ben zeker niet voor alles tolereren, integendeel. Ik ben juist bovengemiddeld streng en rechtlijnig ook met moslims (ik ben werkgever met 75% N.W. allochtonen in dienst)

Het is voor mij niet relevant of het om moslims gaat of om vegetariers, antroposofen, boedhisten, weet ik wat.
Het gaat mij er om dat ik het goed vind dat de westerse waarden ter discussie gesteld worden en dat ik blij ben dat ik mijn kinderen als ik dat wil en binnen de wet, op bepaalde punten wezenlijk anders op mag voeden dan de meerderheid van de ouders.

op 13 12 2007 at 13:31 schreef Peter:

Volkomen mee eens.

Wat voor bedrijf heb je, als ik vragen mag?

op 13 12 2007 at 14:27 schreef daniel:

Gebeurt dat wel veel op islamitische scholen in Nederland, Daniel?

Cijfers lopen uiteen, maar tussen de 10 en de 15 keer per jaar.

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/artikel/asp/artnr/48047/index.html

Tussen oktober 2004 en maart 2005 speelde in 79 zaken de familie-eer een rol. Bij elf daarvan was er een dodelijke afloop, in 26 zaken was er sprake van geweld en in ongeveer dertig zaken werden mensen bedreigd met fysiek geweld of geestelijk onder druk gezet.

Dat zijn geen gegetariers, antroposofen, of boedhisten.

Da’s onnodig, die scholen kunnen gewoon worden aangepakt op basis van de huidige wetgeving. Alles, wat daarvoor nodig is, is de politieke wil.

Ben ik het wel mee eens, alleen die politieke wil bestaat niet.

Kijk, ik snap wel dat je artikel 1 nooit kunt afschaffen en dat je Islamitische scholen niet kunt sluiten. En als we dat wel zouden doen zou ik me ernstige zorgen maken. Want Nederlanders, ongenuanceerd als ze zijn, zullen dan zeggen "oh, dus ik mag discrimineren, nou dan doe ik het dus ook".

Hij wordt dus gestraft als een Nederlander en daar ben ik hartstikke blij om.

Waarom? Wat is precies de afschrikwekkende werking van 18 jaar lang opgesloten worden in een hotel met roomservice waar je op al je wenken wordt bedient? Maak het een beetje eng.

Je wilt jihadist worden? Vechten voor Allah tegen de corrupte Nederlandse maatschappij? Tja we kunnen blijkbaar die ideologie niet verbieden. Ok, ’t moet maar. Vrijheid van mening en zo. Maar als je de daad bij het woord voegt, dan hebben we nog een aardig plekje voor je in een leuke Marokkaanse gevangenis waar ze wel van jonge ventjes houden.

Zoiets.

op 13 12 2007 at 14:30 schreef Karel:

Volgens mij heb je als overheid wel degelijk het recht te discrimineren op grond van religie als men in het betreffende buitenland ook zo handelt. Je gelooft toch voor geen moment dat de Turkse, Marokaanse of Saudische overheid toestaat dat er ergens een (nieuwe)christelijke kerk gebouwd wordt. De bestaande kerken, als ze al bestaan, hebben het daar al flink moeilijk. Ondertussen staat de teller in Nederland al op zon 400(!) moskees.

En probeer Saudie-Arabie maar eens binnen te komen met een enkele bijbel in je bagage. Je wordt er terstond voor gearresteerd en opgesloten. De Koran is in Nederland daarentegen in iedere boekhandel te vinden.

Zolang er geen sprake is van reciprociteit tussen de verschillende landen hoeven we in Nederland niet roomser dan de Paus te zijn.

op 13 12 2007 at 14:44 schreef Peter:

Daniel, jij suggereerde dat op islamitische scholen vaak meisjes worden gewurgd omdat ze geen hoofddoek willen dragen. Ik vraag naar specifieken en jij komt met een link naar een artikel over eerwraak.

Geen hoofddoekjes, geen scholen, eerwraak.

Op zo’n manier wens ik echt geen discussie te voeren.

op 13 12 2007 at 14:50 schreef Peter:

Toen ik puber was, heb ik trouwens vaak vaders; autochtone, ongelovige arbeiders en ondernemers, horen roepen, en ze meenden het, dat ze hun zoon het huis uit zouden schoppen als-ie homo zou blijken te zijn.

En reken maar dat menigeen zijn belofte gestand heeft gedaan.

Welke scholen moet je sluiten om dát tegen te gaan?

op 13 12 2007 at 15:14 schreef Tristan:

De Westerse Samenleving is gebaseerd op Vrijheid en Democratie. Om deze verworvenheden te beschermen en vooral te behouden kan het nuttig zijn Artikel 1 van de Grondwet zodanig te wijzigen dat het de moslims onmogelijk gemaakt wordt hier de Sharia in te voeren.

De Islam staat haaks op onze Vrijheid en Democratie in al haar uitingen en bijbehorende cultuur.
Men probeert alleen tijdelijk gebruik te maken via de ‘dialoog’ van de Godsdienstvrijheid en de Democratie om zich hier een dominante positie te verwerven en daarna per decreet de Islamitische Staat der Nederlanden uit te roepen.
Adolf Hitler is precies via dezelfde weg aan de macht gekomen en de overeenkomsten tussen de Nazi-ideologie en de politieke Islam zijn verdacht groot.

Er is geen enkel raakvlak tussen de politieke Islam en de Westerse samenleving dus integratie zal ook op termijn onhaalbaar blijken. (zeker gezien het feit dat de importhuwelijken struktureel blijken).
Daar komt nog bij dat die integratie vanuit de moskee verboden wordt.

Als de Democratische Staat bedreigd wordt door een religie met middeleeuwse denkbeelden en dogma’s dan moet die Staat zich beschermen met alle beschikbare middelen.
Een Grondwetswijziging waarin het onmogelijk gemaakt wordt dat Religie en Staat één geheel vormen kan het obstakel worden dat de moslims hier op termijn de macht overnemen.
Minister Donner heeft terecht de aandacht gevestigd op de mogelijkheid in Nederland de sharia in te voeren als een meerderheid van onze bevolking dit zou willen.
De Democratie en de Vrijheid werden door de Nazi’s om zeep geholpen door intimidatie, terreur en met behulp van het Grootkapitaal.
De politieke Islam bedient zich van dezelfde fenomenen en krijgt daarbij ook nog hulp van de Socialisten die zich ontpoppen als landverraders gelijk de NSB die ook meende te wedden op het winnende paard.

Pim Fortuyn was ook voorstander van het afschaffen van art. 1 van de Grondwet; een wijziging kan volstaan en de termen ‘moslim’ en ‘Islam’ kunnen vermeden worden want uiteindelijk weet ieder weldenkend mens uit welke hoek het gevaar komt.

op 13 12 2007 at 15:17 schreef Peter:

Volgens mij heb je als overheid wel degelijk het recht te discrimineren op grond van religie als men in het betreffende buitenland ook zo handelt.

Dat recht bestaat niet, en het getuigt van een behoorlijk kinderachtige neiging. ‘Wij mogen het doen want hunnie doen het ook’.

Het mooie aan Nederland is dat het geen Saoudi-Arabië is. Dat valt me zo vaak op aan al die strijders tegen de islamisering: doodsbang dat Nederland een moslimland wordt, maar zodra het ze uitkomt, willen ze dat Nederland net zo handelt als Saoudi-Arabië om andersdenkenden de mond te snoeren.

Dan ga ik liever in Saoudi-Arabië wonen, want het weer schijnt daar veel beter te zijn.

op 13 12 2007 at 15:17 schreef babs:

Of die christelijke vrouw die trouwde met een jood en van de ouders te horen kreeg dat dat erger was dan een neger.

Sommige moslims maken er in Nederland een grote puinhoop van, meer wellicht zelfs dan christenen en atheisten. Maar zo lang niet eens is geprobeerd ze met gelijke behandeling (straffen van misdaden, veroordelen van discriminerend gedrag) in het gareel te krijgen lijkt me het redelijk idioot allerlei kernwaarden van de Westerse cultuur overboord te gooien om ze in het gareel te krijgen.

Wilders is meer dan elke andere Nederlandse politicus tégen vrijheid. Wilders wil Nederland in een soort Israel veranderen. En dat terwijl Nederland toch echt een stuk minder last heeft van zelfmoordaanslagen en oorlogszuchtige buurlanden dan Israel.

op 13 12 2007 at 15:20 schreef Peter:

De Westerse Samenleving is gebaseerd op Vrijheid en Democratie. Om deze verworvenheden te beschermen en vooral te behouden kan het nuttig zijn Artikel 1 van de Grondwet zodanig te wijzigen dat het de moslims onmogelijk gemaakt wordt hier de Sharia in te voeren.

Dat is toch om je te bescheuren? Je vraagt je af hoe dat werkt, in zo’n hoofd.

op 13 12 2007 at 15:23 schreef daniel:

huh

op 13 12 2007 at 15:24 schreef daniel:

Dat was bij spreke van wijze, maar jij bent wijs nog spreeks.

Boe!

op 13 12 2007 at 15:27 schreef Carel:

@Daniel,
Zullen we jou 18 jaar opsluiten in een hotel met roomservice? Volgens mij wil je al na een dag naar buiten.

op 13 12 2007 at 15:28 schreef Peter:

Ik ben wijs noch spreeks, maar ik weet wel het verschil tussen hoofddoekjesongein en eerwraak, en in dat opzicht ben ik in het voordeel.

op 13 12 2007 at 15:36 schreef Niek:

In vrijwel alle landen kan een Grondwet met een 2/3 meerderheid worden gewijzigd. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat 2/3 van de kiezers stemt op een partij die de Sjaria wil invoeren is dat staatsrechtelijk niet tegen te houden.
In Nederland kan de Grondwet worden gewijzigd van de volgende procedure:
– Het wijzigingsvoorstel wordt eerst aangenomen met gewone meerderheid door de Eerste en Tweede Kamer. Daarna moeten er verkiezingen worden gehouden, en daarna moeten beide kamers de wijziging met 2/3 meerderheid aannemen.

Maar nogmaals, de kans dat er ooit een 2/3 meerderheid voor de Sjaria zou stemmen lijkt mij vrijwel nihil. Eerder zou je 2/3 meerderheid kunnen krijgen die een autoritaire vorm van nationalisme of socialisme in de Grondwet zou willen opnemen.

Volgens mij heeft alleen Duitsland een bepaling in de Grondwet staan die "eeuwig" geldt en niet gewijzigd kan worden, juist om te voorkomen dat er weer nationaal socialisten of communisten de democratie en de rechtsstaat om zeep helpen. Deze bepaling moest er van de geallieerden in wilden zij als bezettingsmacht hun bevoegdheden weer overdragen aan de Bondsrepubliek.

op 13 12 2007 at 15:38 schreef Peter:

In Vrij Nederland deze week een zeer raak en af en toe hilarisch artikel over ‘boze bloggers’ van Margalith Kleijwegt:

Bezoekster Annabeth (69) heeft alle hoop opgegeven. Gescheiden en wonend in Koog aan de Zaan is ze ervan overtuigd dat haar Nederland zal verislamiseren: ‘Ik voel me een kruising tussen Ayaan en Van Gogh, ik ben als Jeanne d’Arc, ik móét het land redden.’

op 13 12 2007 at 16:09 schreef BigPete:

Voor iedereen die artikel 1 als het hoogste goed ziet, het staat er pas sinds 1983 in. En dus kan het er ook weer uit, als 2/3 dat wil (ik zie het niet gebeuren, maar het kan dus wel) Nederland heeft van 1815 tot 1983 ook gefunctioneerd zonder artikel 1. Maak het dus niet belangrijker dan het is.

op 13 12 2007 at 16:14 schreef Peter:

Zoals gebruikelijk een formalistische benadering die voorbij gaat aan de kern van de zaak: namelijk de reden die Wilders heeft om het artikel te schrappen.

De democratie is ook nog betrekkelijk jong, dus die kan ook worden afgeschaft. We kunnen gewoon weer terug naar de feodale maatschappij, dus maak je geen illusies.

op 13 12 2007 at 16:52 schreef dercks:

Wat een lulverhaal. Het land uitgooien van criminele buitenlanders is een uitstekende manier om de falende justitie (taakstraffen bij moorden en verkrachten) te omzeilen, te voorkomen dat volkstammen geitenwollenharensokken uit de belastingruif blijven eten zonder anatoonbare prestaties en de gewone burger eindelijk eens te beschermen. Zie hier de eenvoudige onderbouwing van een goed idee van Geert!

op 13 12 2007 at 17:00 schreef Peter:

Waarom niet ook doodseskaders oprichten bij de politie, en dan ’s nachts kutmarokkaantjes executeren, Dercks. Allemaal in dienst van de vrije democratie, uiteraard.

op 13 12 2007 at 17:28 schreef babs:

Het uitgooien van criminele buitenlanders is niet zo slecht. Het uitgooien van criminele Nederlanders met een volksvreemd geloof is wel idioot. Het uitzetten van familie van criminele Nederlanders met volksvreemd geloof is nog absurder.

Dat sommige van die Nederlanders ook nog een ander paspoort hebben doet niet ter zake. Iemand met twee paspoorten, waarvan één Nederlands is voor de Nederlandse staat in de eerste plaats Nederlands, zelfs al spreekt die persoon plat Limburgs en heeft hij criminele Finse ouders.

op 13 12 2007 at 17:51 schreef Jimmy:

@Dercks

Kom op nou.. Wilders gaat gewoon veels te ver. Je kan nooit twee maatstaven hanteren in één natie, dat is bijna een voorwaarde voor opstand en verergering van problemen.

Antidiscriminatiewetgeving zou ik niet als vooruitgang zien, integendeel. In praktijk blijkt deze wet vrijheid van meningsuiting en vereniging te beperken. Ik zou ook niet zo’n moeite hebben met montesorri- of moslimscholen, zolang mijn kinderen er maar niet heen hoeven — oh, en ik wil er ook niet aan mee betalen.

op 13 12 2007 at 17:54 schreef Ludo:

Elke nederlander heeft dezelfde rechten en plichten ongeacht welk geloof (of geen geloof) en afkomst. Het is daarom absurd om voor bepaalde groepen andere regels te maken. Dit geldt voor mij ook voor het zogenaamde positieve discriminatie.

Onderwijs behoort onpartijdig te zijn, en daarom past voor mij geloof niet in het onderwijs.

op 13 12 2007 at 18:00 schreef v3ga:

@ Daniel

Mee eens

op 13 12 2007 at 18:07 schreef Carel:

Als ik sommige reacties lees, kan VN ook hier een hilarisch artikel schrijven.

Wat bedoelt Babs trouwens met ‘volksvreemd geloof’? Het woord volksvreemd wekt bij mij associaties met de grootste misdadigers uit de Nederlandse geschiedenis.

op 13 12 2007 at 18:11 schreef Carel:

Even ter verduidelijking: die misdadigers gebruikten het woord ‘volksvreemd’ om medeburgers met een ander geloof (feitelijk, medeburgers met een ander geloof of waarvan de voorouders een ander geloof hadden) op te pakken en uit te roeien.

op 13 12 2007 at 18:16 schreef Tofuburger:

Wilders heeft een mooi idee, een beschavingsgezinde vrijheids- en belastingreducerende partij, overboord gegooid om zuiver de islam/gevaarlijke moslims te bestrijden. Hij doet nu steeds meer aan Janmaat denken, maar dan met veel minder humor. En Janmaat bleek profetisch te zijn. De vraag is of Mozart dat ook zal zijn. Het zou best kunnen. Om het thema van deze site eens aan te halen: de gematigde Haagse Moslims willen de naakstranden van Scheveningen afschaffen. Met andere woorden: zelfs sommige gematigden willen andersdenkende medeburgers hun wil opleggen, op een plek waar ze zelf niets te zoeken hebben. Ja in het helmgras liggen ze te loeren naar dat tweede Babylon.

En Wilders is nog altijd minder gek dan de meeste van de NOVA-imams.

op 13 12 2007 at 18:20 schreef Carel:

@Tofu

Dat Wilders minder gek is dan de meeste NOVA-imams betekent niet dat hij ook gelijk heeft met zijn jongste voorstellen.

op 13 12 2007 at 18:33 schreef babs:

Carel,
Ik geloof niet dat Wilders moslims wil doden, alleen omdat ze moslim zijn, maar uit zijn voorstel blijkt nu dat hij wel degelijk overweegt om moslims te deporteren alleen omdat ze moslim zijn en een crimineel familielid hebben. Dat maakt Wilders een extremist, vergelijkbaar met extremisten die bepaalde bevolkingsgroepen wilden uitsluiten van bepaalde beroepen.

Overigens heeft Wilders al voorgesteld bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten van bepaalde beroepen. Mensen met twee nationaliteiten mogen van hem, zelfs als ze aan de tweede nationaliteit niks kunnen doen, het vak volksvertegenwoordiger niet uitoefenen.

Wilders is een eng mannetje. Geen moordenaar, geen crimineel, wel een eng mannetje.

op 13 12 2007 at 18:40 schreef Carel:

@Babs,

Ik schrok even van het woord volksvreemd. Ik begrijp nu dat je het anders bedoelde dan ik dacht. Wilders gebruikt de term overigens niet, naar mijn weten.

Overigens vind ik het niet zo raar om van volksvertegenwoordigers of bewindslieden een enkelvoudige nationaliteit te vragen. Van de kassière bij Albert Heijn wil ik niet weten hoe veel paspoorten ze heeft. Maar ik vind het geen prettig idee dat een staatssecretaris van asielzaken die over Koerdische of Turkse asielzaken moet beslissen via haar Turkse paspoort onder druk kan komen te staan van de Turkse overheid. Hetzelfde geldt voor kamerleden die de Marokkaanse koning adviseren.

Mijn bezwaren tegen Wilders liggen meer op het vlak van boeken verbieden, bouw van moskeeën verbieden, mensen met een Nederlands paspoort het land uitzetten, met scherp schieten bij rellen, Clairy Polak ontslaan omdat haar toon hem niet aanstaat, enzovoorts.

op 13 12 2007 at 18:58 schreef babs:

Sorry Carel, maar dat is echt een onzinargument.

Ik heb alleen een Nederlands paspoort, maar ik laat me aan de Nederlandse overheid niks gelegen liggen en ben niet bereid voor Nederland ook maar een hand uit te steken. Toch mag ik wel volksvertegenwoordiger worden.

Een paspoort is een stukje papier, met wat inkt erop. Het geeft soms handige juridische voordelen (snellere rij bij de douane, reizen zonder visa), maar een paspoort impliceert niet een bepaalde trouw aan een bepaalde staat.

Stel dat Balkjes ouders hun pensionering in Turkije vieren, maakt hem dat dan een mogelijk slachtoffer van Turkse druk? Misschien wel. Moet dat meegenomen bij de vraag of hij president mag zijn? Nee.

Hoe kan de Turkse overheid een Nederlander in Nederland onder druk zetten? En maakt het daarbij uit of iemand wel of geen Turkse nationaliteit heeft en wel of geen familieleden in Turkije?

Overigens heb ik ooit een Engelse volksvertegenwoordiger (LibDem) een advies mogen geven. Maakt dat mij ongeschikt door Nederlanders in een Nederlands parlement te worden gekozen.

op 13 12 2007 at 21:24 schreef EH:

Even wat opheldering over artikel 1. Fantastisch artikel in principe, alleen jammer dat het compleet verkeerd geinterpreteerd wordt. De grondwet gaat over de rol van de staat, dat wil zeggen dat de staat niet mag discrimineren, prima, wilders kan wat mij betreft oprotten met zijn voorstellen waar het staatsdiscriminatie betreft.

Wat iedereen lijkt te denken is dat een dergelijk artikel ook een uitspraak zou doen over de wettelijke mogelijkheid van de individuele burger om te discrimineren. Dat is niet het geval. En zo lang we dat duidelijk hebben (ja, ik weet het, we zijn ver van huis), is er niks mis met artikel 1.

op 13 12 2007 at 21:50 schreef Jaap:

@babs,Carel

Tot twee dagen geleden had ik niet gedacht dat Wilders een goede, neutrale kamervoorzitter zou kunnen zijn. Toch was hij het, en naar mijn mening deed hij het zelfs een stuk professioneler dan Verbeet zelf in haar eerste weken. Zo denk ik ook dat Albayrak professioneel genoeg zal blijken om Turken/Koerden uit te zetten ongeacht haar tweede paspoort.

Wel risicovol daarentegen zijn die situaties waarin persoonlijke objectiviteit en professionaliteit op het tweede plan komen. Denk hierbij aan de adviesrol van kamerlid Khadija Arib (PvdA) over ‘hoe de Marokkaanse identiteit van onderdanen in het buitenland te bewaren en verstevigen’.

De doelstelling van dit comite, een initiatief van de Marokkaanse koning, is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid strijdig met de activiteiten van haar partijgenoot, en minister van integratie, Vogelaar. Maar is dit nu het gevolg van haar dubbele nationaliteit? Dat ze uberhaupt gevraagd werd wel natuurlijk, maar in hoofdzaak zie ik het toch als een zeer dubieuze nevenfunctie. Door alle commotie rondom de dubbele nationaliteit was dit echter een onaanvaardbare conclusie geworden.

Het hebben van twee paspoorten zegt mij niet zoveel, het hebben van twee agenda’s des te meer. Clientelisme en foute nevenfuncties moeten zonder emoties aan de kaak gesteld worden.

op 13 12 2007 at 22:44 schreef Paardestaart:

Het kardinale punt ten aanzien van de omgang met de islam in het westen is vermoedeijk dat Islam niet (alleen) een godsdienst is, maar ook en vooral een politiek systeem, en als zodanig niet vergelijkbaar met andere godsdiensten.

Een vijandig politiek systeem is natuurlijk wel degelijk de voet dwars te zetten.

Een koude oorlog tegen zo’n systeem is nog even noodzakelijk als toen Fortuyn daartoe opriep; een verbod op de instituten waar de politieke aspiraties van islam worden bevorderd is niet alleen niet in strijd met artikel l maar zelfs van levensbelang voor ons land.

Wilders zit er vermoedelijk niet ver naast met zijn ‘waanzinnige kreten’: je kunt ivm die politieke aspiraties immers de koran niet niet onverkort tolereren, en dus zul je er op zijn minst de warverses uit moeten slopen, alsmede alle geboden die strijdig zijn met de Nederlandse wet, en met de manier waarop wij hier met elkaar wensen om te gaan.

Als moslims de kuising van hun heilige schrift niet zèlf ter hand nemen zal de overheid het namens ons moeten doen, ter bescherming van onze vrijheid, de grondwet en de democratie

Aangezien onze regering echter vandaag tégen de uitdrukkelijke wens van de Nederlandse bevolking de onveranderde Europese grondwet heeft ondertekend, en daarmee de facto Nederland als zelfstandige staat heeft opgeheven zal de bescherming van Nederland als culturele entiteit in die handen vermoedelijk evenzeer in gevaar zijn.

De door Wilders aanbevolen maatregelen zijn bovendien geheel in overeenstemming met het advies dat Snouck Hurgronje uitbracht nav het onderzoek dat de Nederlandse regering heeft laten uitvoeren toen zij voor dezelfde vraag gesteld werd, ten tijde van de door Saoedi Arabië aangestichte moslimse agitatie tegen het Nederlandse gezag in Atjeh: respecteer de gelovigen en de religie, maar verklaar de oorlog aan het politieke systeem en treed streng op tegen vijandige imams.

De aard van de Indische troebelen is vanwege de koloniale status van het Nederlandse bewind ten onrechte veronachtzaamd als louter anti-koloniale sentimenten, terwijl de aanleiding niet zozeer het koloniale aspect was, als wel het voor moslims onverteerbare idee ondergeschikt te zijn aan ongelovigen – hetzelfde sentiment dus dat Al Qaeda en Osama bin Laden koesteren ten aanzien van de Amerikaanse aanwezigheid op de heilige moslimbodem van Saoedi Arabië.

op 14 12 2007 at 01:52 schreef Sabian:

Wat Wilders wil kan niet. Wat de multiculofielen willen kan ook niet, maar is er al.

Volgens mij leven we in de nadagen van "onze" democratie. Steeds openlijker negeert de overheid de belangen van het "volk". En het volk bestaat voor twee-derde uit mensen die vaderlandsliefde totaal onbelangrijk vinden. Ik snap echt niet dat er nog mensen zijn die hun leven bij het vuilnis zetten in belang van "de vrijheid". We hebben een koningshuis wat weet te melden dat er geen nederlanse identiteit bestaat.

Het probleem met de islam is het probleem van de grote getallen. En dat probleem wordt wel degelijk steeds groter.

Het is niet zo moeilijk, er zijn gewoon teveel moslims in Nederland, en het is te laat om daar wat aan te doen.

op 14 12 2007 at 02:05 schreef Loesje:

Hoe zit dat trouwens toch met die 72 verdomde maagden? Zijn er nou in totaal 72 maagden in dat hele paradijs, of 72 troela`s voor elke vent die er binnenkomt? Tjonge jonge, denk je rustig dood te zijn moet je 72 meiden zoethouden! ;-)En die meiden, waar komen die eigenlijk vandaan?

op 14 12 2007 at 02:15 schreef jan techneut:

Ik vind conservatieven en vrijzinnigen regelmatig te studeerkamerig. De europese beschaving wordt in feite niet bepaald door wetjes, maar doordat de meerderheid van de mensen europees is, en deze groep ook de toon zet/de macht heeft. Nee, een Westerse beschaving is wishfull thinking. Het klinkt sympathiek om die uitzondering, de goedwillende vreemde, heilig te verklaren, maar zij bepalen niet hoe de maatschappij eruit gaat zien. Bolkestijn is een draaikont maar hij had wel gelijk toen hij zei dat het uiteindelijk om de aantallen gaat.
Alhoewel Wilders gelijk heeft heb ik echter wel zoiets van: Niet-realiseerbare voostellen kunnen hem stemmen kosten als "te fanatiek". De PVV kan zich beter profileren als de "gezond verstand -partij". Dat kan hij beter dan Verdonk.

op 14 12 2007 at 07:36 schreef Frank:

Ik vind het een interessante gedachte van Geert. Terecht stelt hij de vraag in hoeverre wij ons de klassieke mensenrechten nog in volle omvang kunnen permitteren, met een nog immer groeiende moslimpopulatie in dit land. De Islam hoort niet in Europa en om deze ideologie tegen te gaan mag art. 1 van de Grondwet, in deze vorm tot stand gekomen dankzij de stalinist Joop Wolff, van mij best sneuvelen.

Overigens is het treurig om te zien dat deze site steeds politiek-correcter wordt, daar waar er vroeger toch zo veel interessante dingen gezegd werden.

op 14 12 2007 at 08:01 schreef John:

In plaats van Wilders hebben we iemand nodig die alle religies op hun plek zet.
Een mooi compromis voor wat betreft onderwijs lijkt me dat enkel alle religies omvattende multireligieuze scholen worden getolereerd waarop eisen worden gesteld aan een evenwichtige verdeling van het het aantal scholieren van verschillende religies.
Dit soort eisen zou je ook aan religieuze politieke partijen kunnen stellen.
Voor wat betreft de monotheisten gaat er al echt geen enkel argument op dit niet te doen.

op 14 12 2007 at 08:04 schreef John:

Is het probleem met awarte scholen ook meteen deels opgelost zonder onmogelijke dingen te eisen van mensen die hun kinderen juist willen behoeden voor sektarische invloeden en hersenspoeling.

op 14 12 2007 at 09:18 schreef Gerechtigheid.:

Wat een gezeur. ART 1 gewoon weg ermee.
WIJ hollanders worden al jaren(positief) gediscrimmineerd.(en vernederd door overheid en koningshuis)Misschien tijd voor een president.

Iemand die crimmineel is moet gestraft worden. PUNT UIT.

Daarna mag die de grens overgeflikkert worden als die allochtoon is.
Wij hebben al genoeg last van die crimminele buitenlanders.
Laat ze ergens anders gaan stelen.

En de overheid?

Behalve dat die links is. Zijn ze ook nog volkverlakkers.
En ze liegen en bedriegen de hele zooi bij elkaar.

Die smerige linkse kliek moet gelijk met die crimminele allochtonen de grens overschoppen.

op 14 12 2007 at 10:09 schreef Loor:

"Overigens is het treurig om te zien dat deze site steeds politiek-correcter wordt, daar waar er vroeger toch zo veel interessante dingen gezegd werden."

Politiek-correct of gewoon genuanceerd, Frank? Godzijdank hoeft Frontaal Naakt zich niet dood te schamen voor de quotes van een Annabeth in Vrij Nederland. Deze ‘dame’, die standaard een lachwekkend bolhoedje op haar hoofd heeft, loopt al jaren leeg over de islam en hoofddoekjes op Hoeiboei. Op een manier die mij kippenvel bezorgt. Maar daar koesteren ze Annabeth als een oude wijze vrouw, omdat ze de Koran uit haar hoofd kent.

op 14 12 2007 at 12:19 schreef sak:

Het voorstel van Wilders is onbehouwen. Zijn houding tegenover Hirsi Ali toont zijn provincialisme.
Klinks verhaal bevat ook veel waars maar toch doet het me heel erg denken aan wat de bijna niet te overtreffen Pat Condell in een van zijn recentere videos zegt over atheisten die geen "cause" hebben maar een "hobby".

op 14 12 2007 at 12:20 schreef Sabian:

@ Frank,

helemaal niet mee eens. Politiek correct is het naleven van zelfcensuur m.b.t. het sociaaldemocratische dogmatisch complex ;-]

Het leuke van FN is dat er veel sterk uiteenlopende visies te vinden zijn. Ja, er zijn ook moslims, christenen, Joden en god-weet-wat-aanbidders aanwezig op dit forum. Ook hele en halve fascisten, libertarische democraten, socialisten en conservatieven.

Voor een paar maanden terug was het vooral een verbale knokploeg die bij gebrek aan enig werkende kringspier alles, altijd en overal liet lopen. Ik vind het wel jammer dat Mans en Breedveld [kennelijk] onderling wrevel hebben, ik snap ook helemaal niet waar dat om is.

op 14 12 2007 at 12:26 schreef N. Molrat:

Zullen we onze moslims dan maar allemaal vragen om bij Scheveningen de grens over te gaan? We kunnen dan tenminste gezellig terug gaan naar de goede oude tijd: zeuren over het weer en de jeugd van tegenwoordig. De Polen doen het werk wel en snappen meteen dat ze hier vooral niet moeten blijven.

op 14 12 2007 at 13:01 schreef babs:

Paardestaart: Het kardinale punt ten aanzien van de omgang met de islam in het westen is vermoedeijk dat Islam niet (alleen) een godsdienst is, maar ook en vooral een politiek systeem, en als zodanig niet vergelijkbaar met andere godsdiensten.

Ook de Katholieke kerk streeft wereldheerschappij na, het wil alleen niet zo vlotten de laatste eeuwen. Bovendien heeft de katholieke kerk een centrale leer, een kerk, een eigen staat en een centrale leider die overal ter wereld, behalve in Nederland miljoenen mensen op de been krijgt en die door talloze wereldleiders met open armen wordt ontvangen.

De islam heeft geen centrale leiding, niet een enkele leidende leer, maar talloze elkaar concurrerende en bestijdende stromingen. De islam lijkt dus meer op het prottestantisme.

Maar eigenlijk doet dit alles niet zo ter zake. In Nederland is de islam er nog niet eens in geslaagd een hun eigen politieke partij op te richten. En komt een Belgische Libanees met een splintertje, dan wordt die door de Marokkanen afgeserveerd. Turken stemmen liever op een Nederlander dan op een Marokkaan. Er is in Nederland dus geen politiek islamitische stroming van enige betekenis. Om de islam in Nederland dus wel als staatsgevaarlijke politieke stroming te bestrijden, vergelijkbaar met nationaal-socialisme vind ik daarom redelijk overdreven.

Wel zijn er potentiele terroristen en criminelen die bestreden moeten worden als potentiele terroristen en criminelen (net als ETA leden die nog altijd onderdak vinden in de Amsterdamse kraakscene). En natuurlijk zijn veel problemen met potentiele terroristen en criminelen gerelateerd aan de islam. Maar daar hebben al de niet terroristische, niet criminele moslims toch niks mee te maken. Ze hangen een idiote religie aan, toegegeven, maar het aanhangen van idiote ideeen is iets anders dan de uitvoering van onwenselijke handelingen.

Laat ons beginnen met dieven en vernielers op te sluiten, zet niet Nederlandse haatzaaiers en criminelen uit na uitzitten van hun straf, maar blijf van Nederlanders af die als enige fout hebben dat ze de verkeerde god aanbidden en een crimineel familielid.

Als dit een politiek correct verhaaltje is; heerlijk.

op 14 12 2007 at 13:07 schreef Alvaro:

Zoals elders wordt hier ook politiek-correct gepraat. Ik begrijp het wel: anders einde Frontaal Naakt. In het ganse land regeert de angst om beschuldigd te worden van dicriminatie en stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen zoals moslims e.d. Doekle is hard op zijn bek gegaan en dat verdienen er nog veel meer. De heer Wilders en mevrouw Verdonk zijn het populairst bij de bevolking, bij het politiekcorrecte zooitje landbestuurders juist NIET.

op 14 12 2007 at 13:33 schreef Blasfemist:

De dingen die Wilders roept gaan veel te ver, het is voor mij de vraag of hij het ook werkelijk zo bedoelt of dat het hem gaat om de reactie. Je kan natuurlijk oproepen om niet tolerant te zijn voor de intoleranten, maar dat getuigt weer van intolerantie. Wilders heeft succes als men hem zijn mening wil ontzeggen, en daar is hij op uit. Maar hij heeft een punt.

Moslims hebben hun eigen mensenrechten, http://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_islamitische_verklaring_van_mensenrechten , waar in veel islamitische landen trouwens niets van terecht komt. In een land als Turkije, dat als voorbeeld voor gematigd islamitisch doorgaat, worden mensen die de islam vaarwel zeggen aangeklaagd: http://www.opendoors.nl/htm/nieuws.php?idelement=5501 terwijl de islamitische mensenrechten voorschrijven dat iedereen vrij is om zijn geloof te belijden.

Ik denk dat de islam een ander religie is dan de religies die hier al waren, en daarom ook anders behandeld moet worden. Net zoals niet alle politieke partijen hetzelfde zijn, en het wenselijk is dat sommige verboden zijn, geldt dit ook voor religies. Bijvoorbeeld een religie die voorschrijft dat er gifgas in de metro moet worden verspreid ten einde veel slachtoffers te maken moet worden bestreden.

Opvallend vind ik dat mensen een religie vaak veel meer ruimte willen geven om te discrimineren dan andere overtuigingen. En bij de islam hoort nu eenmaal discriminatie van andersdenkenden.

op 14 12 2007 at 13:41 schreef Tristan:

"In Nederland is de Islam er nog niet eens in geslaagd een hun eigen politieke partij op te richten".

Geen wonder; de PVDA behartigd de belangen van de moslims veel beter dan ze het zelf zouden kunnen doen.
Ik ben het overigens met Alvaro hartgrondig eens dat de politieke correctheid hier hoogtij viert.

De angst voor het MDI zit er goed in.
Doekle Terpstra zou zich hier goed thuis voelen.

Met de complimenten aan de Redactie…

op 14 12 2007 at 13:43 schreef Blasfemist:

O, ja. Straffen voor iedereen gelijk, of je nu Marokkaan of moslim bent of blanke Hollander. De islam niet verbieden maar de ongewenste elementen ervan aanpakken, net zoals bij het christendom (bijvoorbeeld: subsidie voor SGP moet worden ingetrokken). De koran niet verbieden, maar misvattingen die daarover gespuit worden aanvechten.

Dat is volgens mij de manier. Daarnaast, het gaat best goed met het islamdebat want veel zaken worden tegenwoordig bespreekbaar. De cijfers van een lager aantal islamieten dan verwacht die laatst naar buiten kwamen laten mi. zien dat er een flinke ontkerkelijking aan de gang is.

op 14 12 2007 at 14:10 schreef daniel:

peter

maar ik weet wel het verschil tussen hoofddoekjesongein en eerwraak, en in dat opzicht ben ik in het voordeel.

Leg uit, want volgens mij is dat precies hetzelfde. Als een moslim pappa uit Toronto zijn dochter vermoord omdat ze geen hoofddoekje wil dragen, dan is dat omdat pappa zich in z’n familie eer aangetast voelt.. Daar hebben we een woord voor en dat is eerwraak. Jij ziet op een of andere manier ergens een nuance verschil.

Ik niet.

Het gaat hier om denkbeelden die mensen van jongs af aan met de paplepel krijgen ingegoten en waar vrouwen het slachtoffer van zijn. Het zou fijn zijn als we dat konden veranderen, zonder overigens scholen van een bepaalde religie te verbieden.

Babs

Wilders wil Nederland in een soort Israel veranderen

In Israel zijn Islamitische scholen niet verboden, ook worden hoofddoekjes niet uit het openbare leven geweerd.

Tja nu is het mijn beurt om een potje beledigd te gaan doen, en roepen dat ik op zo’n manier geen discussie wens te voeren….

…nah geen zin in.

op 14 12 2007 at 14:11 schreef babs:

de PVDA behartigd de belangen van de moslims veel beter dan ze het zelf zouden kunnen doenOei, snel verbieden dan maar die PvdA. Van Moslims is bekend dat ze de rest van de wereld willen onderdrukken en uitmoorden. Als de PvdA dat soort belangen behartigt: erger dan de NSB.

op 14 12 2007 at 14:13 schreef babs:

Daniel: goed, jij je zin, Wilders wil van Nederland een nog vreselijker land maken dan Israel. En dat terwijl Israel daadwerkelijk bedreigd wordt en Nederland niet. Rare man dus die Wilders.

op 14 12 2007 at 14:31 schreef daniel:

Maar Israel is helemaal geen vreselijk land : P

Willie wordt zelf bedreigd, dat vertroubeld z’n visie denk ik. Eigenlijk vraag ik me af wat er gebeurd als een van die bedreigde mensen es eens een keertje laat weten niet bang te zijn.

Want dreigen is makkelijk, en hoe meer mensen beveiliging nodig hebben des te effectiever wordt het als middel.

op 14 12 2007 at 14:35 schreef carmo da rosa:

@ Daniel: ‘Die ideen halen ergens vandaan en dat is echt niet uit het Nederlandse onderwijs.’

@ Lagonda: ‘cultuur die over de gehele linie toch al moeite heeft om in Nederland aansluiting te vinden, verder van onze samenleving te vervreemden door hen Islamitisch onderwijs aan te bieden.’

@ Lagonda: ‘vind ik dat de wet op vrijheid van godsdienstig onderwijs onmiddellijk buiten werking gesteld dient te worden.’

@ Ludo: ‘Onderwijs behoort onpartijdig te zijn, en daarom past voor mij geloof niet in het onderwijs.’

@ John: ‘wat betreft onderwijs lijkt me dat enkel alle religies omvattende multireligieuze scholen worden getolereerd’

Samenvattende, kunnen we rustig zeggen dat islamitisch onderwijs een motie van wantrouwen is t.o.v. het bestaande onderwijs in dit land.
Het is zoiets als iemand bij mij thuis uitnodigen om te dineren die, omdat hij mijn voedsel niet lekker vindt, zijn eigen eten meeneemt die ik moet betalen…

op 14 12 2007 at 14:46 schreef daniel:

Nee, het moet mogelijk zijn om je kinderen in Nederland naar een Islamitische school te sturen waar ze geen waarden leren die haaks staan op alles wat westers is.

Wilders roept: alles verbieden. Volgelaar roept: alles toestaan.

Ik ben voor de Frankenstein optie. Als we Wilders en Vogelaar onthoofden, van beiden één hersenhelft nemen en die inbouwen in Katja Schuurman dan hebben we de ideale politicus om dit probleem aan te pakken.

op 14 12 2007 at 14:48 schreef daniel:

Eh, ik hoop dat ik nu geen problemen krijg met de AIVD.

op 14 12 2007 at 16:38 schreef babs:

Carmo Het is zoiets als iemand bij mij thuis uitnodigen om te dineren die, omdat hij mijn voedsel niet lekker vindt, zijn eigen eten meeneemt die ik moet betalen…Moslims betalen gewoon hun eigen onderwijs hoor, gaat alleen via de belastingen. Dat Moslims vaak weinig belasting betalen, omdat ze arm zijn is een ander issue.

op 14 12 2007 at 17:27 schreef Benedictus:

Babs, ik denk dat die armoede van moslims vooral wordt veroorzaakt doordat zij, behalve voor familieleden te ondersteunen, in het thuisland ook een eigen flat of huis moeten betalen. Daarbovenop komt ook nog belasting die door Marokko geheven wordt op het eigen woningbezit. De Nederlandse burger hoeft hier m.i. niet voor op te draaien, maar dit gebeurt indirect toch door aanvullende uitkeringen. Nederlandse uitkeringsgerechtigden, of laagbetaalden zouden ook niet rond kunnen komen als er ook nog familie en bezit in het buitenland betaald moet worden. De armoede van migranten in Nederland is door migranten zelf gekozen. Bezit in het buitenland hoeft niet. Ik snap wel waarom ze graag een eigen stekkie in het thuisland willen hebben, maar het blijft een eigen keuze.

op 14 12 2007 at 17:41 schreef babs:

Als ik al zei, een ander issue.

op 14 12 2007 at 17:42 schreef Tristan:

@ babs

100 procent mee eens.

Ondertussen heeft politiek-correct Nederland nog steeds niet door dat de politieke Islam streeft naar een Islamitische Staat der Nederlanden.

Over de toonzetting van Geert Wilders en de haalbaarheid van zijn voorstellen kan men discussieren maar hij spreekt wel de taal van het volk en is de spreekbuis van hen die zich wensen te verzetten tegen de Islamisering van ons land.
De rest van onze politici laat zich intimideren en chanteren door de politieke Islam.
Marokkaanse kansenjongeren dreigen met ‘Franse’ toestanden en krijgen vervolgens een excursie aangeboden om hun identiteit te zoeken in hun voormalige thuisland.

Als de moslimpopulatie 20 procent van een bevolking uitmaakt wordt de dialoog verlaten en worden er harde eisen gesteld waaronder het invoeren van de sharia.
Om een dreigende burgeroorlog te voorkomen zullen onze bewindvoerders toegeven aan de meest bizarre eisen want er is tenslotte godsdienstvrijheid in ons land.
In Duitsland staat er in de Grondwet dat er nooit meer een Nazi-bewind aan de macht kan komen.
Onze Grondwet zou dusdanig moeten worden aangepast (via een referendum) dat het onmogelijk wordt gemaakt dat een religie die wat betreft normen en waarden haaks staat op de Westerse samenleving hier volledig de dienst gaat uitmaken.

Om al dit onheil te voorkomen pleiten wij voor een immigratiestop voor moslims op humanitaire gronden.
Want het is tenslotte in het belang van de moslims dat men eindelijk gaat integreren (lees; aan het werk gaan) en dat er op dit gebied een inhaalslag wordt geleverd.

Bij struktureel crimineel gedrag is de dubbele nationaliteit een uitkomst.
Ontneming van het Nederlanderschap en een enkele reis Marokko.
Aangezien wij geen onmensen zijn krijgen deze personen als premie de keuze uit een schaap of een geit om in hun vaderland een toekomst op te bouwen.

Menig verlaten bergdorp zal er wel bij varen…

op 14 12 2007 at 17:43 schreef Benedictus:

"Ook de Katholieke kerk streeft wereldheerschappij na"

Die tijd is echt voorbij Babs. "Geef de keizer wat de keizer toekomt", is de leidraad van de katholieke kerk.

Natuurlijk, er zijn ook orthodoxen, maar christenen hebben de verlichting al doorlopen. Natuurlijk zijn er altijd christenen die de tijd weer terug willen draaien, dat moeten we dus wel in de gaten houden.

Het feit, dat in Gouda de moskeeen en de Raad van Kerken samenwerken om te verhinderen dat de foto’s van de homo’s met maskers van Mohammed en Ali in het Gouds museum worden opgehangen, zie ik als een teken aan de wand. Dat betreur ik.

op 14 12 2007 at 18:10 schreef babs:

die laatste post was aan Benedictus, mijn favoriete katholiek.

Tristan, vreemd dat jij zegt het 100% met me eens te zijn. Ik ben het nog geen 10% met jou eens.

politieke Islam streeft naar een Islamitische Staat der Nederlanden.

De politieke islam? Wie zijn dat, wie zitten er in hun bestuur? Hoeveel stemmen heeft deze partij bij de laatste verkiezingen in Nederland gehaald?

De rest van onze politici laat zich intimideren en chanteren door de politieke Islam.

De PvdA laat zich nog wel eens te veel leiden door islamitische kiezers, door islamieten die zich misdragen te veel in bescherming te nemen. Maar islamitische kiezers zijn niet perse van de politieke islam en andere partijen laten zich helemaal niet leiden door hun eventuele islamitische achterban.

Marokkaanse kansenjongeren dreigen met ‘Franse’ toestanden en krijgen vervolgens een excursie aangeboden om hun identiteit te zoeken in hun voormalige thuisland.

Dreigen met geweld is strafbaar. Ik neem aan dat je aangifte hebt gedaan. Het is mij verder bekend dat sommige jongeren op een snoepreisje zijn gestuurd naar Marokko, maar het is mij niet bekend dat dit dezelfde jongeren zijn die dreigen met geweld. Als dat wel zo is, graag een linkje. Als het niet zo is, is het demagogie.

Als de moslimpopulatie 20 procent van een bevolking uitmaakt wordt de dialoog verlaten en worden er harde eisen gesteld waaronder het invoeren van de sharia.

Waar blijkt dat uit? In sommige stadsdelen is het percentage moslims veel hoger dan 20%. Dit zijn vaak probleemwijken, maar van eisen tot een shariainvoering is mij niks bekend. Turkije heeft een moslimpopulatie van bijna 100%, maar sharia wordt er nog altijd niet ingevoerd. Ook Marokko en Tunesie (hofleveranciers van immigranten) kennen geen sharia.

In Duitsland staat er in de Grondwet dat er nooit meer een Nazi-bewind aan de macht kan komen.

Symboolwetgeving natuurlijk, als 60% van de Duitsers echt een naziregering willen, dan kan het een jaartje duren, misschien twee, maar die naziregering komt er dan echt wel hoor. Zelfde verhaal met de sharia, als 60% van de Nederlanders die echt wil, dan komt die er, grondwet of niet. Zelfs met 80% moslims in Nederland zie ik niet zo snel een meerderheid voor de sharia zijn. Leven zonder sharia is gewoon veel leuker, ook voor moslims.

Om al dit onheil te voorkomen pleiten wij voor een immigratiestop voor moslims op humanitaire gronden.

U is meervoud? Waarom kom ik nou altijd van die moslims tegen waarover door het VK, Frankrijk en de VS zo ongeveer gevochten wordt om ze toch alsjeblieft in hun land te laten werken. Zonde om een grote groep talentvolle Pakistanen, Turken (vaak uitstekend opgeleid) en Iraniers op voorhand uit te sluiten. Economisch onverantwoord zelfs.

Bij struktureel crimineel gedrag is de dubbele nationaliteit een uitkomst.
Ontneming van het Nederlanderschap en een enkele reis Marokko.

Hierover kun je natuurlijk nog wel discussieren. Al zie ik meer in bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele nationaliteit.

Aangezien wij geen onmensen zijn krijgen deze personen als premie de keuze uit een schaap of een geit om in hun vaderland een toekomst op te bouwen.

haha, lache!! Is de oudejaarsconference niks voor jou?

op 14 12 2007 at 18:19 schreef babs:

Benedictus, ik zie jou als een typisch Nederlandse katholiek. Als ik in een enkele god zou geloven zou ik Nederlandse katholiek worden. Fijne mensen zonder rare ideeen. Mooi geloof, niet te veel pretenties.

Maar onderschat niet de wereldwijde macht van de katholieke kerk. Franco had zonder de katholieke kerk nooit de macht kunnen grijpen bijvoorbeeld. En ook vandaag de dag kan iemand als Leo Bassi niet zomaar overal in Spanje optreden…
http://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Bassi
excuses voor het Spaans.

Ook in landen als Italie, Polen, heel Zuid Amerika en zelfs Frankrijk heeft het Vaticaan een wel heel stevige invloed.

op 14 12 2007 at 18:20 schreef carmo da rosa:

@ Daniel:
Nee, het moet mogelijk zijn om je kinderen in Nederland naar een Islamitische school te sturen waar ze geen waarden leren die haaks staan op alles wat westers is.

Wat heeft islamitisch onderwijs dan voor zin, als ze waarden moeten gaan leren die haaks staan op alles wat in de koran staat?
Het moet toch mogelijk zijn om coûte que coûte de Nederlandse dogma, het handhaven van het confessioneel onderwijs, voor eens en altijd te doorbreken. In ieder geval makkelijker uit te voeren dan te wachten tot een zeer verleidelijke Frankenstein optie (medisch/ethisch) mogelijk wordt…
Om tot de conclusie te komen dat het veel makkelijker, goedkoper en veel beter voor de integratie is, om iedereen, van Delftzijl tot Maastricht, gewoon hetzelfde onderwijs te geven.

op 14 12 2007 at 18:31 schreef Benedictus:

Babs, spaans kan ik niet lezen, maar ik ben een aantal keren in Spanje en Italie geweest. Italie kent de kleinste gezinnen, ondanks het officiele verbod van voorbehoedsmiddelen en Spanje erkent het homohuwelijk. De orthodoxen zijn in de minderheid. Het verleden ziet er inderdaad niet bepaald rooskleurig uit, het heden willen we graag, zoals de afgelopen jaren, houden. Alle katholieken dit ik ken denken daar hetzelfde over. Het eigen geweten als leidraad en geen dogma’s.

op 14 12 2007 at 19:10 schreef babs:

Benedictus, je hebt gedeeltelijk gelijk, een conservatief bolwerk als Cordoba heeft een openlijk lesbische burgemeester. Maar ik zie nogal wat kerkelijke onderdrukking, met name in de sociale bovenlaag in de plattelandssteden waar de grootgrondbezitters de elite vormen.

op 14 12 2007 at 19:19 schreef Tristan:

@babs

Om in te gaan op jouw vraag, de politieke Islam, wie zijn dat? het volgende;

Volgens Guusje ter Horst (uit onverdachte hoek dus) zijn er in ons land 10-duizenden moslims vatbaar voor het salafisme.
In Nederland zijn er naar schatting tussen de 20.000 en 30,000 moslims mogelijk te beinvloeden door de ideeën van het salafisme, een radicale en ultra-orthodoxe stroming binnen de Islam.
Onder hun zijn volgens de AIVD ongeveer 2500 potentiele activisten die het geweld om hun blijde boodschap te verspreiden niet bij voorbaat afwijzen.
Het salafisme predikt de zuivere Islam uit de tijd van Mohammed en is voorts tegen iedere vorm van integratie en hun einddoel is het invoeren van de sharia.

Op de vraag hoeveel stemmen deze politieke Islam bij de laatste verkiezingen heeft gehaald verwijzen wij naar het aantal behaalde zetels van de PVDA; een moslimpartij in (perfekte) vermomming.

De grote vergissing die de Linkse Kerk in ons land maakt is dat er een z.g. gematigde Islam bestaat.
De ‘poldermoslim’ die in ons land op termijn vreedzaam kan samenleven met de autochtone bevolking aangevuld met Katholieke Polen (onze hulptroepen) is een utopie.

Op de cruciale momenten vormen de moslims één front, dit in tegenstelling tot ons volk die verdeeld is in 2 kampen; de voor- en tegenstanders van de Islamisering van Nederland.
Opportunisme was ook de drijfveer van de NSB die meende te wedden op het winnende paard.

Het bleek voor hun een tragische vergissing…

op 14 12 2007 at 19:47 schreef Sabain:

"Moslims betalen gewoon hun eigen onderwijs hoor, gaat alleen via de belastingen. Dat Moslims vaak weinig belasting betalen, omdat ze arm zijn is een ander issue."

Linkse logica?

"moslims betalen gewoon hun eigen onderwijs" ;

gelul! Wij bezitten de grond en geven het aan hun. De docenten op die school zijn opgeleid in ons land op onze kosten. Ze krijgen onevenredig veel subsidie en die wordt betaald door miljoenen niet-moslims. Door de hemeltergend slecht georganiseerde schoolbesturen en hun nihilistische corrupte zijn er extra kosten voor controle.

"gaat alleen via de belastingen." ;

zoals je zelf al aangeeft, een tegenspreking in je eigen betoog, lekker handig.

"Dat Moslims vaak weinig belasting betalen, omdat ze arm zijn is een ander issue.";

dit is gewoon grotesk, de kwestie die je ZELF poneert is dat de moslims zelf hun apartheids-onderwijs betalen om vervolgens zelf aan te tonen dat dat helemaal niet aan de orde is en je geeft zelfs een verklaring voor het fenomeen wat je eigen betoog onderuit haalt.

Politiek correct is erg, maar zoveel cognitieve dissonatie is de stille dood van een goed debat.

op 14 12 2007 at 20:39 schreef Lagonda:

Zeg, wat is er met de encodering gebeurd? Ik zie ineens allerlei utf-8 missers?

op 15 12 2007 at 01:26 schreef babs:

Tristan

In Nederland zijn er naar schatting tussen de 20.000 en 30,000 moslims mogelijk te beinvloeden door de ideeën van het salafisme, een radicale en ultra-orthodoxe stroming binnen de Islam.
Onder hun zijn volgens de AIVD ongeveer 2500 potentiele activisten die het geweld om hun blijde boodschap te verspreiden niet bij voorbaat afwijzen.

Nou, als dat het grote moslimgevaar is. 20000 mensen die mogelijk te beinvloeden zijn. En daarvan 2500 lieden die geweld niet bij voorbeeld afwijzen. Waar hebben we het over man. Het aantal mensen met moslimachtergronf wordt in Nederland geschat op 1.000.000. Daarvan schijnt 500.000 al helemaal niks meer met het geloof te doen. De andere 500.000 komt wel eens in een moskee of doet een beetje rammadan (een weekje geen wijn). Van die 500.000 wijst dus een half procent geweld niet bij voorbaat af. Nou, nou nou, paniek in de tent.

Op de vraag hoeveel stemmen deze politieke Islam bij de laatste verkiezingen heeft gehaald verwijzen wij naar het aantal behaalde zetels van de PVDA; een moslimpartij in (perfekte) vermomming.

Er is op de PvdA veel aan te merken, maar de sharia-invoering heb ik niet in hun programma zien staan. Als jij dat wel ziet, ben je paranoide. De PvdA denkt dat het met (moslim)immigranten vanzelf allemaal wel in orde komt en dat is (in combinatie met de verzorgingsstaat) een vergissing. Maar alles wat je er meer van maakt is absurd.

De grote vergissing die de Linkse Kerk in ons land maakt is dat er een z.g. gematigde Islam bestaat.
De ‘poldermoslim’ die in ons land op termijn vreedzaam kan samenleven met de autochtone bevolking aangevuld met Katholieke Polen (onze hulptroepen) is een utopie.

Al die 497500 moslims die niet bereid zijn tot geweld, hoe moet ik die dan zien? Ze volgen duidelijke voorschriften van hun heilig boek niet op.

Op de cruciale momenten vormen de moslims één front, dit in tegenstelling tot ons volk die verdeeld is in 2 kampen; de voor- en tegenstanders van de Islamisering van Nederland.

Moslims hebben nog nooit een front gevormd. Moslims zijn uitermate slecht georganiseerd en daarmee verschillen ze niet van ‘ons’. Bovendien die 2500 die eventueel tot geweld bereid zijn kun je ook zonder de Linkse Kerk wel hebben.

Sabian,
Aan jouw verhaal is geen touw vast te knopen. Wie belasting betaalt heeft recht mee te delen in de staatsuitgaven. Moslims in Nederland betalen belasting. Dat sommige groepen in Nederland te veel subsidie krijgen en anderen te veel belasting betalen is een ander issue, dat meldde ik al tot twee maal toe. Waar jij grondschenkingen en apartheidsonderwijs toch vandaan haalt… een geval van de weg kwijt.

Moslimscholen krijgen per leerling hetzelfde als openbare scholen. Dat controlekosten door slecht management wat zijn toegenomen kan best zijn, maar om heel veel geld kan het niet gaan, de inspectie is zeker niet het duurste gedeelte van het onderwijsbudget.

op 15 12 2007 at 03:26 schreef Sabian:

@ Babs,

zal wel, aan jouw verhaal zijn nog minder touwen vast te knopen. Verkrachters en moordenaars betalen ook belasting…ja en? Moeten we speciale scholen voor criminelen gaan stichten?

Je snapt er geen snars van. De moslims proberen een "halal" omgeving om zich heen te bouwen in bijv. Nederland. In effect willen ze zelfs op het kerkhof een apart plaatsje. Wat ze willen is Apartheid. Omdat ze een minderheid zijn zie jij geen enkel bezwaar. Ik wel, ik wil m’n land terug van hoe het was voor de invasie.

op 15 12 2007 at 08:43 schreef Lagonda:

Jahaa, hij’s weer goed! Leuk he? ISO, UTF-8 en Winows ISO. Standaardisatie; het is iets prachtigs.

op 15 12 2007 at 10:30 schreef Tristan:

@ babs,

Ik heb dit soort discussies al talloze malen eerder gevoerd en steeds is het een botsing tussen idealisme en realisme.

2500 potentiele moslim-activisten kunnen een land in ernstige problemen brengen door het scheppen van chaos, grootschalige betogingen en verdere harde intimidaties.
(Zuid-Amerika werd grotendeels veroverd door enkele honderden religieus geinspireerde Spanjaarden).
En wij mogen de AIVD er niet van verdenken dat zij een gezelligheidsvereniging in de gaten houdt, er zullen dus wel degelijk redenen zijn om het een en ander in kaart te brengen en eventueel preventieve maatregelen te nemen.

De PVDA heeft inderdaad het invoeren van de sharia (nog) niet in haar partijprogramma staan maar het moge bekend zijn dat het invoeren van de Islamitische wetgeving stapsgewijs zal plaatsvinden.
Halal-hypotheken (Wouter Bos), het oogluikend toestaan van ritueel slachten, rechters die in moordzaken de ‘eerwraak’ meewegen in het vonnis etc, het zijn allemaal aanwijzingen dat men de Nederlandse cultuur en identiteit aan het inwisselen is voor een cultuur die volkomen haaks staat op onze Westerse samenleving.

Artikel 1 van de Grondwet is in de praktijk een onding.

Met het toverwoord ‘discriminatie’ wordt bij voorbaat iedere discussie over de multiculturele samenleving monddood gemaakt door de Linkse Kerk.

Maakt de werkgever die een sollicitante weigert een baan te geven om reden dat die sollicitante zich tijdens het sollicitatiegesprek zich hulde in een burka zich schuldig aan discriminatie?
En mag deze moslima een uitkering worden geweigerd omdat zij haar geloof konsekwent uitdraagt?
Allemaal bizarre voorbeelden van een uit de hand gelopen anti-discriminatie wetgeving.
De Marokkaanse ‘kansenjongere’ spreekt over het algemeen slecht Nederlands, maar als u hem zou vragen wat de betekenis en de strekking van het woord discriminatie is krijgt u een uitgebreid antwoord waar menig hoogleraar nog wat van zou opsteken.

Om een lang verhaal kort te maken moet ik Sabian gelijk geven die in feite aangeeft dat de moslims bezig zijn om een staat in de Staat te verwezenlijken.
En dat ze daarbij handig gebruik maken van Artikel 1 van onze Grondwet moge zelfs voor de meest geharde geitenwollensok ondertussen duidelijk zijn.

op 15 12 2007 at 10:44 schreef Ari:

El Moumni verwoordde het zo,’Homo’s zijn minder dan varkens’.
Waarop Foruyn antwoordde,’ De Islam is een achterlijke cultuur’,….Hij ging verder…’Als we Art.1 van de Grondwet gaan gebruiken om elkaar voor rotte Vis uit te maken, kunnen we het net zo goed schrappen’.
Wilders discrimineert w.s, maar bestrijdt hiermee discriminatie vanuit moslimzijde en die is niet misselijk! Hij bestrijdt hier intollerantie met intollerantie. Een groot deel van mensen met een moslim achtergrond is aan het emanciperen, ontdoet zich van het zware juk van de islam. Het overgrote deel doet dat nog niet. Wij hebben geen last meer van het dominante christendom, van de islam des te meer.

op 15 12 2007 at 10:53 schreef Tristan:

Ondertussen mogen wij niet vergeten dat Geert Wilders is gekozen tot de op 1 na beste politicus van het afgelopen jaar.

Dat de 2e Kamer dit fenomeen die haarfijn de vinger op de zere plekken van de uit de hand gelopen multiculturele samenleving weet te leggen heeft gekozen tot de slechtste politicus van het jaar zullen wij maar voor kennisgeving aannemen.

Deze Pietje Bel van het parlement heeft onze sympathie en respect en het braafste jongetje van de klas Doekle Terpstra oogst slechts bewondering bij geharde Linkse creaturen zoals Rene Danen en consorten met een bedenkelijke reputatie op het gebied van ludieke aktie’s, kraken, taarten smijten en het demoniseren van wijlen Pim Fortuyn.

op 15 12 2007 at 11:30 schreef Peter:

Wij hebben geen last meer van het dominante christendom

Jij misschien niet, maar ik wel. We hebben een fundamentalistisch-christelijk kabinet dat mij zijn waarden en normen door de strot douwt. Daar heb ik meer last van dan van een baardman die vindt dat ik lager ben een hond of een varken. Dat mag-ie vinden van me.

op 15 12 2007 at 11:31 schreef Peter:

Deze Pietje Bel van het parlement heeft onze sympathie en respect

Speak for yourself.

op 15 12 2007 at 12:07 schreef Peter:

Zeg, wat is er met de encodering gebeurd? Ik zie ineens allerlei utf-8 missers?

Vraag ik me ook af. Iedere keer verkloot een ander het wel even voor me. Als het de webhost niet is, dan die Greymatter-mongolen wel.

op 15 12 2007 at 12:16 schreef Cico:

De PvdA is een hopeloze, door achterlijke reglieueze fanaten gegijzelde partij, die geen poot meer uitsteekt voor fel bevochten waarden en vrijheden, die dagelijks bruusk worden getart. De PvdA is met recht een ramp voor de vrije samenleving en vormt een werkelijk gevaar.

Wilders daarentegen is doorgeslagen en begeeft zich op een gevaarlijke weg, die ooit Hitler ook insloeg. Met zijn laatste voorstellen (Koran verbod en aanpassen art. 1 van de Grondwet)schiet hij op een ongelooflijke wijze in eigen voet en geeft hij aan de wederkerigheid van werkelijke vrijheid niet te begrijpen.

Wat een kutlandje eigenlijk!

op 15 12 2007 at 12:24 schreef Theo Ichtus:

OK, wat zou multiculturele rechtvaardigheid betekenen? Hoe bevrijden we het de samenleving uit haar ongemakkelijke spagaatachtige positie? De oplossing is zonneklaar volgens mij:

Voor de "islamitische vreemdeling" voeren we zo spoedig mogelijk de sharia in.

Dat betekent dat we bij overspel door een moslim de overspelige laten stenigen, bij diefstal door een moslim laten we een hand amputeren en bij een moord laten we de moordenaar het hoofd afhakken. We vragen via zo een nu al rijkelijk gesubsidieerde multiculti club of ze zelf even hun eigen beul willen aanstellen en dus ook bij gelegenheid de eigen islamitische wet willen toepassen op het August Allebeplein.
Scootertje stelen met een hand wordt lastig en mogelijk is het ook een minpuntje bij de sollicitatie, nog even afgezien van de namen Mohammed, Ibrahim, Mustafa, Ali, Adnan of Zaid.
Ook krijg je de dop niet zo gemakkelijk van de benzinefles als je de auto van de blanke buurman in de fik wilt steken.

En natuurlijk, wie zich voordat ie betrapt wordt uit laat schrijven en voortaan net als Ayaan Hirshi Ali als ex-moslim/moslima door het leven gaat valt gewoon onder het Nederlandse recht, dat spreekt.

Wilt U een broodje ham, Imam?

op 15 12 2007 at 21:42 schreef Hosseyn:

Theo: als we het live uitzenden krijgen Idols en Sterren dansen op het IJs ook nog een geduchte concurrent. Eenhandigen kunnen trouwens niet werken, dat worden weer heel wat WAO-uitkeringen. Ze zouden het er nog om doen.

op 16 12 2007 at 02:48 schreef Lugtigheid:

wat zeuren ze toch, als ze niet zoveel mensen van het eigen volk hadden laten steriliseren, waardoor het eigen volk uitsterft, dan hadden ze die mensen niet nodig gehad. maar ze dachten dat ze het eigen volk konden verbeteren door mensen van het eigen volk, die ze niet goed genoeg vonden te steriliseren.

op 16 12 2007 at 10:44 schreef Tristan:

Wij kunnen ons geheel vinden in de (educatieve) bijdrage van Lugtigheid.

op 16 12 2007 at 17:43 schreef Ernst:

Pffff, die grondwet. In die grondwet staat dat er vrijheid van onderwijs is, dat kan gewoon gehandhaafd worden, het enige dat er uit moet verdwijnen is de grondwettelijk gegarandeerde betaling door de overheid van het ander dan het openbaar onderwijs. Dan kan iedereen weer op zijn eigen manier (en van zijn eigen geld) zalig worden.

De islam heeft geen deel gehad aan het contract social waarvan onze grondwet uitvloeisel is, is geen contractspartij en heeft dus geen aanspraak op de eruit voortvloeiende rechten. Aangezien men niet moeilijk doet over het zich ontslagen achten van de eruit voorvloeiende verplichtingen, zal dat geen probleem moeten zijn. De islam kan pas rechten krijgen als de plichten worden aanvaard, dus als die leer en de doelen ervan zich onderwerpen aan de bepalingen van het hele contract. In de praktijk betekent dat het afzweren van de ongelijkheid van mensen en het verlaten van de politieke doelstellingen, en tja, dan blijft er weinig over.

En inderdaad, op dit moment hebben we meer last van de zeloten in het landsbestuur, maar niet te vergeten is dat die de wind in de rug hebben als gevolg van de agressie van de islam. Opeens durft men zich ook weer beledigd te voelen en mensen met hun eigen maat te meten, en als het te moeilijk wordt dan wordt gewoon het agressieve broertje islam erbij gehaald.

Alle religies zijn slecht, het werk van de duivel zou ik bijna zeggen, maar sommige religies zijn slechter dan andere.

op 16 12 2007 at 19:22 schreef Paardestaart:

De politieke islam? Wie zijn dat, wie zitten er in hun bestuur? Hoeveel stemmen heeft deze partij bij de laatste verkiezingen in Nederland gehaald?

Dat is nu net de moeilijkheid; als het zo uitkomt zijn alle moslims lid van die partij, en andersom hebben ze d’r geen reet mee te maken als de wind aflandig is; reden voor een ex-moslim wiens naam ik ff kwijt ben om westerlingen te bezweren alle moslims het land uit te smijten als ze hun verrukkelijke vrijheid niet in de waagschaal willen stellen – hemzelf incluis – maar je kunt ook bij Ghadaffi te rade gaan natuurlijk, die precies hetzelfde zegt: verklaar ons de oorlog, of schik je in het khalifaat.

Aangezien jij de katholieke kerk nèt zo griezelig vindt als islam, terwijl je deze dingen zelf ook zou kunnen weten kan ik er net zo goed het zwijgen toe doen
Wat een ontzettend lulverhaal Babs – aan wie is dat gezemel over de katholieke kerk gericht?
Als zelfs redelijk verstandige bezoekers van FN niet moe worden desnoods gewoon weer bij de A van Aapje te beginnen om de toon van het dispuut te bewaken zakt de moed me helemáal in de schoenen

op 17 12 2007 at 02:35 schreef carmo da rosa:

@ Ernst:
‘het enige dat er uit moet verdwijnen is de grondwettelijk gegarandeerde betaling door de overheid van het ander dan het openbaar onderwijs.’

Dat zeg ik, de Gamma…

Openbaar onderwijs. Maar dan zonder speciale concessies aan bepaalde ‘problematische’ etnische/religieuze groepen. Als de moslimas een nikab mogen dragen en de punkers een hanenkam, mogen ook Portugezen te paard en geklede als ‘forcados’ met respectievelijk stock naar school gaan. De Spanjaarden natuurlijk in ‘trajo de luces’ met zwaard y de muleta, en de Papoea’s, in de zomer, met slechts een peniskoker voor de klas…

op 17 12 2007 at 04:00 schreef Ernst:

Natuurlijk, als je openbaar definieert als ‘alles mag’ dan kom ik al snel met puntmuts en wit hemd aanzetten. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, openbaar dient neutraal te zijn, en in die openbaarheid heeft iedereen (je zit immers niet thuis maar in een gedeelde ruimte, fysiek en geestelijk) zich te onthouden van opdringerige symbolen van gedachtengoed.

En inderdaad, er normaal bij lopen en niet andere mensen de dood of onderwerping aanzeggen, is ook de uiting van een gedachtengoed, maar ja, dat is dan maar niet anders.

op 17 12 2007 at 10:41 schreef John:

De verantwoordelijkheid moet inderdaad gewoon heel helder bij de religieuze politieke vertegenwoordigers worden gelegd. Als zij geen concessies willen doen zijn zij verantwoordelijk voor de gevolgen van islamitisch onderwijs en islamitische politieke partijen.

Maar niemand die dit ter discscussie stelt. Dat is misschien ook niet raar met Wilders die de rechter flank netjes afdekt en tegelijkertijd ridiculiseert en Wouter Bos die misschien nog het best als infiltrant van de PVDA valt te omschrijven. Beiden zijn geloofsidioten, dat verklaart vrijwel zeker ook de leugenachtigheid die ze allebij uitstralen.

op 17 12 2007 at 11:21 schreef John:

Vind vrijwel de hele nieuwe lichting politici beetje rare mensen trouwens. Ze zijn extreem conformistisch en visieloos of anders dermate vreemd bezig dat elk weldenkend mens alleen maar kan concluderen dat ze er een dubbele agenda op na houden.
Allebij natuurlijk de beste garanties om zo jong mogelijk een leuke positie in het internationale circus toebedeeld te krijgen.

op 17 12 2007 at 11:31 schreef babs:

Sabian,
Wat kan het mij nu schelen dat moslims een apart plaatsje kopen op een begraafplaats. Ik heb overigens ook al een apart plaatsje op een begraafplaats. Mogen alleen familieleden in. Wat kan het mij schelen dat moslims hun koeien op hun manier mishandelen en niet op onze manier. Wat kan het mij schelen dat sommige moslims zich opsluiten in hun eigen idiote cultuur. Laat ze.

Zolang ze niemand hun vrijheid ontnemen gaan ze maar lekker hun gang. En is er wel ergens dwang of wat voor vorm van geweld: het gevang in.

Tristan, jullie paniek is werkelijk al te zielig. Een paarhonderd Spanjaarden hebben religieus geinspireerd Zuid Amerika veroverd. Wat een uit de lucht gegrepen vergelijking. Die Spanjaarden hadden niet een half miljoen tot een miljoen familieleden en vrienden bij zich die zich onder geen beding tot geweld zouden laten verleiden.

Ik ontken niet dat er problemen zijn, maar zolang de bestaande wettelijke mogelijkheden nog niet eens zijn uitgeprobeerd om die problemen op te lossen, vind ik iemand die nu al om meer wetten en (uitzonderings)regels vraagt, doordraven. Pak crimineeltjes aan en stop ze in de gevangenis. Eerwraak: levenslang (graag een linkje naar een zaak waar de ‘eer’ een verzachtende omstandigheid was).

Op een punt ben ik het wel met je eens, de antidiscriminatiewedgeving is afschuwelijk. Ik maak zelf wel uit of ik een moslim, vegetarier of jood wil aannemen of niet. Ik heb moeite met mensen die niet eten wat de pot schaft en die pot schaft nogal wat Iberico vlees bij mij (varken met de poten gespreid ophangen, het nog levende varken opensnijden bloed opvangen voor de bloedworst, ingewanden eruit en tegen die tijd is het krijsende varken wel bezweken en kunnen de bij de slachting aanwezige gasten aan hun verse lapje).

op 17 12 2007 at 12:40 schreef John:

Dat is het hele probleem Babs. Iedereen doet alsof alleen selectieve regelgeving cq wetswijzigingen mogelijk zijn.

op 17 12 2007 at 12:47 schreef John:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijzonder_onderwijs_(Nederland)

"De financiële gelijkstelling van openbare en bijzondere scholen, wat een typisch Nederlands verschijnsel is, staat in de artikel 23 lid 6 en lid 7."

Helemaal zo gek dus niet om dit ter sprake te stellen. Hoeveel wetjes en regels krijgen we wel niet door de strot geduwd omwille van europese eenwording? Mogen we er zelf ook een keer aan meewerken dan?

op 17 12 2007 at 13:00 schreef John:

En die Wilders is gewoon een domme vervelende contraproductieve kutspion waarover ik geen seconde zou twijfelen als de keuze was hij of Van Gogh. Ik hoop dat ie snel oprot naar de VS of Israel.

op 17 12 2007 at 13:54 schreef Sabian:

Babs,

het kan mij ook niet schelen dat een moslim een apart plekje wil kopen op een begraafplaats…opzig. Maar die vergelijking met jouw familiegraf is onzinnig. Jouw familie graf is ontstaan in de prehistorie, alle verwanten bij elkaar in het graf leggen, lees hunnebed.

De moslims, net als de Joden willen eigen grond/begraafplaats om niet tussen de dooie "heidenen" te hoeven liggen. Prima, maar het IS Apartheid. Dan moeten we maar vaststellen dat Apartheid geen probleem is.

Maar de stuitende hypocrisie is dat: Een ziekenhuis speciaal voor blanke oorspronkelijke nederlanders FOUT is. Een ziekenhuis speciaal voor moslims GOED is. Een hypotheek vir blankes is racistisch, een halalhypotheek een sociaaldemocratisch voorstel.

Ik begrijp het allemaal wel, maar ik wil het niet in mijn land, punt. En dat mag ik vinden. Verder, als we nu zo’n 100.000 moslims of willekeurige andere vreemdelingen met aparte "wensen" dan is er nog niets aan de hand. Maar, zoals ik al zei en waar je maar niet op in gaat, het wordt wel een probleem als 1 op de zestien mensen dit soort wensen gaat uiten. Met als gevolg dat we de hele dag bezig moeten zijn met moslim-gevoeligheden.

Volgens de turken is de nationale turkse identiteit in "gevaar" omdat er 100.000 christenen wonen op een bevolking van 72 miljoen moslims.

Wordt toch eens wakker.

Wat is Iberico vlees??

op 17 12 2007 at 14:17 schreef carmo da rosa:

@ Ernst

Voor de duidelijkheid, ik definieer niet openbaar als ‘alles mag’! Ik probeer alleen maar aan te geven tot welke aberraties ‘alles mag’ kan leiden…

Een uniform op school dragen, zoals op Engelse kostscholen of in Turkije, zou nog het best zijn: geen dure airnikes (dus ook geen verleiding tot diefstal van merkkleding), geen piercings (eng, lelijk en primitief), geen hoofddoeken, geen hanenkammen. Maar óók geen bidruimtes! Want anders willen de hanenkammen en de piercings ook – en zeer terecht – een blowhoek. Wel samen (jongens en meisjes) sporten en leren zwemmen – en schaatsen natuurlijk…

Kortom, weg met het misdadige religieuze hersenspoeling en genitale mutilatie van kinderen door de ouders, op een leeftijd dat ze nog geen NEE kunnen zeggen. Weg met het onderscheid maken tussen leerlingen, de enige weg naar snel integratie.
Wij moeten naar de ideale situatie toe, dat onmogelijk wordt voor een buitenstander om uit te kunnen pikken wie de moslim, de protestant, de katholiek of de hindoe is: Het zijn kinderen die leren lezen, schrijven, rekenen en eten wat de pot schaft – ook cerdo ibérico…

En als Wilders dit onderschrijft, en de anderen, voor welke reden dan ook, niet, ben ik gedoemd, gezien mijn egalitaire obsessie, om op Geert Wilders te stemmen niet waar…

op 17 12 2007 at 14:54 schreef babs:

Sabian,
Dan zitten we minder ver uit elkaar dan ik dacht. Alleen onze conclusies zijn anders. Ik heb geen enkele moeite met apartheid. Van mij mogen moslims hun deuren voor mij sluiten. Van mij mag een hypotheek vir blankes, mag een busmaatschappij negers weigeren en een disco sportschoenen met marokkanen erin.

Ik ben alleen tegen staatsapartheid. In de staatsdisco moet iedereen worden toegelaten en kunnen alleen bij bewezen wangedrag maatregelen worden genomen. Staatsapartheid is een taboe, want ik vertrouw de staat niet.

Dat is niet de huidige situatie en je halalhyptheekvoorbeeld is treffend. Met jou ben ik tegen dat soort sociaal democratische onzin.

Iberico – Spaanse scharrelvarkens (iets van 10 per hectare ofzo), meestal van het pata negra ras, vanwege de zwarte hoeven. Het leuke is: ze leven beter dan de gemiddelde Nederlander, maar worden zonder verdoving gecastreerd en komen op een manier aan hun einde waar halalrunderen nachtmerries van krijgen. Ideale beesten in discussies met dierfascisten (die ik persoonlijk veel enger vind dan moslims). En lekker natuurlijk. Mijn persoonlijke favoriet: Iberico Pangang.

Met Carmo’s geuniformeerde staatsonderwijs ben ik het niet eens. Niet voor niks is het Nederlandse onderwijs nog altijd zo veel beter dan het Spaanse en het Franse overheidsonderwijs. Juist omdat ouders in Nederland nog wat keuzevrijheid hebben, moeten scholen nog een beetje doen wat ouders willen: goed onderwijs geven. In Spanje en Frankrijk mag je niet zelf een school uitzoeken en mag een school niet zelf leraren uitzoeken. De gevolgen zijn rampzalig. Spaanse leraren sturen hun kinderen niet voor niks masaal naar privescholen.

Liever wat domme ouders die het onderwijs van hun kinderen verkloten dan de staat die het onderwijs voor iedereen verkloot. Iedereen, behalve de happy few die privescholen kunnen betalen.

op 17 12 2007 at 15:25 schreef Sabian:

Babs,

ik heb wel moeite met apartheid. Apartheid is de natuurlijke reactie op een [ongewenste] multiculturele/etnische, samenleving. Uiteindelijk is het een machtsspel.

Omdat er toch ergens een grens moet lopen, vindt ik de landsgrenzen op basis van historische, etnische en culturele gronden het minst kwalijk.

M.a.w., ieder volk en of cultuur heeft recht op zijn unieke situatie en de daaraan gekoppelde grond. Onderdrukkers die vreemde volken willen onderwerpen zitten uiteindelijk aan de verkeerde kant van de schuldvraag wat mij betreft. Dus de Spanjaarden zullen uiteindelijk weg moeten uit Marroko, wij uit de Antillen, de Turken uit Armenië, de arabieren uit Jeruzalem, de Chinezen uit Tibet en de Deenen uit Eskimoland.

Als het na een paar eeuwen nog niet werkt. Het is zinloos om eindeloze oorlog en geweld in stand te houden zoals de UN steeds wil door Hutu’s en Tutsies bij elkaar te proppen.

Snelkookpan, snelkookpan, de multikul houd ik niet zo van.

op 17 12 2007 at 17:12 schreef carmo da rosa:

babs’s, wat is er mis met Franse overheidsonderwijs? Behalve dat, naar mijn smaak, niet genoeg tijd aan buitenlandse talen spendeert, maar tegenover, veel aandacht aan hun eigen taal besteed. Vandaar dat bijna alle Fransen kennen hun eigen taal zoals geen anderen – tot de imparfait du subjonctif… Ik heb trouwens nooit een Fransman (ook geen Spanjaard!) horen verwarren kennen met kunnen; als met dan; hun met hen…

En volgens mène, kan je in Spanje, en Frankrijk, zoals in Nederland, wel degelijk kiezen tussen een staatsschool en een ander staatsschool (als je niet per se je kroost naar een dure nonenschool wil sturen), die natuurlijk niet precies hetzelfde zijn. Sommige zullen best wel beter zijn dan andere. Zoals overal ter wereld!

Waarom zou het niet mogelijk zijn om ‘goede openbaar onderwijs’ te organiseren in Nederland, Spanje of Frankrijk, met (beperkt) inspraak, maar wel keuzevrijheid voor de ouders? En met bijvoorbeeld speciale premies voor de beste scholen, met hoger salaris voor de beste leraren, om onderling concurrentie te bevorderen…

Het angstvallig blijven vasthouden aan de verzuiling – een geïmproviseerde compromis die nuttig bleek in een verre verleden – heeft ook ‘rampzalig gevolgen’, zoals het moeten toestaan dat elke malloot, die met bomen praat, een school kan stichten!!! En dan, i.p.v. ONDERWIJS, krijg je ook IEDERWIJS, of nog erger, MADRASSA’S, waar kinderen tegen hun wil worden besneden – persoonlijk vind ik dit veel erger dan stierengevechten -, gehersenspoeld en krijgen normen en waarden waar ze goed terecht kunnen, in Saoedi-Arabië, maar niet in Europa…

op 17 12 2007 at 18:59 schreef Paardestaart:

Hm – staatsscholen zijn wel stáatsscholen.
Wij zijn dan wel gewend om de staat als welwillende, redelijke instantie te zien, maar dat is een anomalie vrees ik.
En daarom moet dus iedere idioot die dat wil een school kunnen stichten – als er tenminste voldoende andere idioten zijn die hetzelfde willen.
Alleen het feit dat boomknuffelscholen je niet leren om in je eigen levensonderhoud te voorzien zal mensen er van af houden boombabbelen tot hoofdvak te bombarderen en dat zal dus de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen – wederom de concurrentie.

En het gelijkheidsbeginsel is enkel en alleen houdbaar als gebod voor de overheid – niet voor particulieren.
De idioten die nu proberen mensen door de rechter te laten straffen omdat ze klanten niet in hun café willen, of mensen weigeren als lid van een club of vereniging maken dat anderen worden beknot te handelen zoals hèn dat het beste lijkt
Je kunt iemand niet dwingend opleggen wat anderen wènselijk vinden, wat vandaag de dag deugt is morgen nog geen plìcht, en iemand hoeft wat wettelijk is toegestaan daarom nog niet te tolereren op zijn eigen turf..

op 17 12 2007 at 21:26 schreef carmo da rosa:

Trouwens, ik kan mijn eigen tekst niet meer lezen door die kut symbolen die rare reageren op accenten.

Maar als iedereen in dit landje tevreden is met iederwijs, madrassas, getto’s, bidruimtes en besneden snikkels, prima, mijn zegen hebben jullie. Maar ik doe even niet mee, als het mag?

op 17 12 2007 at 22:37 schreef Hosseyn:

Sabian: wie horen er dan oorspronkelijk op de Antillen? Als ik me niet vergis is de indiaanse bevolking al in de vijftiende eeuw uitgestorven. (met enige hulp van europeanen ongetwijfeld)

op 18 12 2007 at 01:13 schreef Sabian:

Hos,

ach, wel zo politiek-correct om ook even naar nederland te wijzen toch? Die indianen zijn allang verdwenen idd. Venezuela wil het graag hebben, van mij mogen ze. Mochten de indianen sinds die tijd tot aan vandaag strijd met ons leveren, zou je ze dan hun eiland niet terug willen geven? Net als de Basken. Geef ze hun eigen staat, al sinds de middeleeuwen geeft het herrie, net als Schotland.

Het is zo enorm naïef om een multikul-samenleving "te willen maken". Die woorden heb ik nu al meerdere keren letterlijk van *bestuurders* gehoord, "samen proberen te MAKEN". Het was er nooit en het zal er ook niet komen, Amsterdam is geen New York, ook niet een beetje. Zonder patriotten is een multi culturele/etnische samenleving gewoon Gaza, Joegoslavië en Noord Ierland.

Sad but true.

op 18 12 2007 at 10:47 schreef babs:

Spanje heeft helemaal niks veroverd in Marokko. Ze zaten al in Noord Afrika voordat Marokko bestond. De claim van Spanje op zowel Gibraltar als de overkant van de straat is in de vlag verwerkt. De pilaren in het wapen staan voor de twee kanten van de straat van Gibraltar.

Verder vind ik dat je te veel in volken denkt. Ik heb daar helemaal niks mee. En met landen heb ik al helemaal niks. Op marketing gebaseerde instituten waar de Coca Cola Company nog van kan leren. Ben trouw aan je vrienden en familie, in tijd van nood aan vrienden van je vrienden en je buren.

op 18 12 2007 at 11:08 schreef Tristan:

@ babs,

Ik ben blij van u te vernemen dat er wat problemen zijn i.v.m. de multiculturele samenleving, maar ik heb de indruk dat u deze problematiek wat onderschat.

Ik ben zeker niet in paniek, maar ik ben wel verbaasd over de wijze waarop onze samenleving reageert op de nukken en grillen van onze medelanders, met name die van moslimsignatuur.

Een voorbeeld waarin weer misbruik wordt gemaakt van art. 1 in onze Grondwet;
Vrouwelijke patienten hebben het recht om mannelijke artsen te weigeren. Dat staat in een nieuwe richtlijn van de artsenorganisatie KNMG, die opgesteld is naar aanleiding van een incident in een ziekenhuis in Amersfoort.
Het betrof hier een moslima die weigerde zich te laten onderzoeken door een gynaecoloog op religieuze gronden.

Het einde is op deze manier natuurlijk zoek en dan kom ik weer op het punt dat de Islamitische wetgeving blijkbaar stapsgewijs wordt ingevoerd onder het mom van Godsdienstvrijheid en anti-discriminatie wetgeving.
Als iemand als Geert Wilders daar bezwaren tegen aantekent dan kunnen we toch niet spreken van Islam-fobie of de verpersoonlijking van Het Kwaad?

En laten we de hele zaak nu eens omdraaien; stel dat er in een tijdsbestek van 30 jaar er 1 miljoen Christenen vanuit West-Europa emigreren (zonder enige economische noodzaak) naar b.v. een land als Marokko en vervolgens eisen dat er kerken worden gebouwd, de wetgeving wordt aangepast aan Christelijke normen en waarden en er ook voor zorgen dat politici dag en nacht bewaakt moeten worden. Hoe zou de Marokkaanse Overheid en de autochtone bevolking reageren denkt u?

op 18 12 2007 at 11:27 schreef babs:

Carmo: wat is er mis met Franse overheidsonderwijs? (..) En volgens mij (?), kan je in Spanje, en Frankrijk, zoals in Nederland, wel degelijk kiezen tussen een staatsschool en een ander staatsschool (als je niet per se je kroost naar een dure nonenschool wil sturen), die natuurlijk niet precies hetzelfde zijn. Sommige zullen best wel beter zijn dan andere. Zoals overal ter wereld!

In Frankrijk en Spanje mag je je kind alleen inschrijven bij de openbare school van jouw wijk. De grenzen van die wijk worden op gemeentelijk niveau vastgesteld, dus als je invloedrijk bent kun je de wijk zo verleggen dat je huis in de wijk met de betere openbare school komt. Dit is met name in Frankrijk sport nummer 1 in de gemeentepolitiek.

Erger is misschien nog wel dat scholen niet hun eigen leraren kiezen, maar dat de staat leraren plaatst (in Frankrijk op Nationaal niveau, in Spanje per staat). Gediplomeerde leraren kunnen hun voorkeur aangeven en hoe meer dienstjaren hoe meer punten. Gevolg is dat in Frankrijk iedere net afgestudeerde leraar de eerste 3 jaar op de allerslechtste scholen in de allerafschuwlijkste buurten aan de andere kant van het land wordt geplaatst. Zo werkte een ex-vriendin uit de buurt van Toulon 3 lange jaren in Creteil. In Frankrijk worden de slechte scholen dus steeds slechter, terwijl de goede moeite hebben het niveau te handhaven, omdat ze volledig afhankelijk zijn van wat de staat ze nu weer toeschuift. Toch zijn in Frankrijk nog wel degelijk goede openbare scholen te vinden. Maar niet in Villepinte of Sevran.

In Spanje wordt elke net beedigde leraar eerst een paar jaar naar alle uithoeken van de staat gestuurd. Iemand uit Huelva zit rustig een paar jaar in een dorp in Noord Cordoba. Getrouwd? Pech gehad (behalve als je echtgenoot ook leraar is en lid van de vakbond, in dat geval mag je in je eigen regio blijven).

Na een aantal jaren krijgt iedereen een vaste school niet al te ver van de ideale stek. Maar omdat er allerlei dispensatieregelingen en zieken zijn, werkt minder dan de helft op hun officiele vaste plek. Die vaste plek moet dan met invallers worden opgevuld.

Daarnaast heeft het Spaanse onderwijs een ander probleem: veel leraren halen hun examen niet. Die werken uiteindelijk als ’tijdelijke’ kracht op een school in hun buurt. Elk jaar blijven ze examen doen en elk jaar zakken ze. Maar zo eens in de tien jaar krijgen ze allemaal zoveel bonuspunten dat ze niet meer kunnen zakken. Afgelopen zomer kregen ze in Andalusie 10 bonuspunten (op een schaal van 1 tot 10). Dat betekent dat er een volledige lichting op kinderen wordt losgelaten die totaal niet geschikt zijn. Leraren Engels die echt geen woord Engels spreken. Leraren die nauwelijks kunnen schrijven. En scholen krijgen dit soort types toegeschoven en kunnen er niks aan doen.

Waarom zou het niet mogelijk zijn om goed openbaar onderwijsâ te organiseren in Nederland, Spanje of Frankrijk, met (beperkt) inspraak, maar wel keuzevrijheid voor de ouders? En met bijvoorbeeld speciale premies voor de beste scholen, met hoger salaris voor de beste leraren, om onderling concurrentie te bevorderen

Als je ouders keuzevrijheid geeft en er zijn alleen niet religieuze scholen, dan zal blijken dat sommige scholen stiekem best wel religieus zijn. Dat is namelijk een goede manier om veel ouders te overtuigen.

Het angstvallig blijven vasthouden aan de verzuiling – een geimproviseerde compromis die nuttig bleek in een verre verleden – heeft ook rampzalig gevolgen, zoals het moeten toestaan dat elke malloot, die met bomen praat, een school kan stichten!!! En dan, i.p.v. ONDERWIJS, krijg je ook IEDERWIJS, of nog erger, MADRASSA’S, waar kinderen tegen hun wil worden besneden.

Als je de staat te veel invloed geeft op het onderwijs, gaan ambitieuze politici om principiele redenen dat onderwijs kapotmaken. Blijken armen minder goed te presteren, dan moeten ze gedwongen bij rijken in de klas. Van Mammoutwet tot studiehuis, alle verslechteringen in het Nederlandse onderwijs zijn een gevolg van principiele politici met goede intenties die de boel oneindig slechter maken. Vrijheid van ouders de opleiding van hun kinderen te kiezen is de enige rem op de verslechtering.

op 18 12 2007 at 11:42 schreef babs:

Tristan, verander christenen in joden en kerken in synagogen en je geeft een mooie beschrijving van Israel.

op 18 12 2007 at 16:57 schreef Hosseyn:

Sabian: ik hoorde net een stukje over een Amerikaans boek waarin wordt aangetoont dat het succes van New York voortkomt uit de nederlandse tolerantie. Er was iets, zoveel jaar new york of zo, waardoor veel publikaties verschijnen over die onderwerpen.

Van mij mogen de antillen best blijven, maar de antillianen moeten naar Chavez. Dan kunnen wij die eilanden verder gebruiken voor zon en zee (ik doe niet mee) belastingontduiking en ander leuks.

op 18 12 2007 at 17:11 schreef Gerrit Dekzijl:

Dus Geert Wilders zou een aanfluiting voor onze vrijheid zijn?
De volgende informatie, nota bene dagelijks op straat te ZIEN, zelfs op tv en in(politiek correcte) kranten, DAT is pas een aanfluiting voor ONZE vrijheid.
http://tinyurl.com/2tz3dc
Iedereen die dus probleempjes heeft met de waarheid over de multikul, moet maar snel wat anders gaan doen.
Iedereen een leerzame kerst en een wijs 2008 toegewenst: de meesten zullen dat echt nodig hebben.

op 18 12 2007 at 20:23 schreef carmo da rosa:

Beste Babs,

“In Frankrijk worden de slechte scholen dus steeds slechter,
[In Spanje] Leraren die nauwelijks kunnen schrijven. En scholen krijgen dit soort types toegeschoven en kunnen er niks aan doen.”

Jezus, het is niet te geloven! Wij hebben de derdewereld binnen de grenzen van Europa, en dat wisten we niet!!! Ik had al een kleine vermoede, maar ik besefte niet dat het zo slecht was gesteld met het onderwijs, in Frankrijk, en in Spanje!!!

Dus, als ik jou kan volgen, kunnen Fransen en Spanjaarden de krant niet lezen! Nou snap ik waarom ze elke ochtend Le Monde en El Pais gebruiken om respectievelijk de baguette en de churros in te wikkelen… Ze weten niet van gekkigheid wat ze met al dat papier moeten doen – ze zijn misschien analfabeten maar wel vindingrijk!

Maar wat te doen met al die boeken die ze elke jaar uitgeven?
Wat denk je, zou het alleen maar voor de export zijn?
Bijvoorbeeld naar Marokko!

Waar je en passant zegt dat “Spanje heeft helemaal niks veroverd in Marokko. Ze zaten al in Noord Afrika voordat Marokko bestond.”

Maar ik lees – gelukkig heb ik geen onderwijs in Spanje gevolgd – in de Geschiedenis van Marokko van Herman Opdeijn op pag. 14 dat vóór de val van Granada (1492): ‘velen malen werden de sultans van MAROKKO betrokken bij de gebeurtenissen in Spanje en waren grote delen van Spanje provincies van het Marokkaanse rijk.’

De Spanjaarden hebben wel degelijk wat veroverd in Marokko, bijvoorbeeld Melilla, in 1497, gelijk naar de val van Granada in 1492. Ceuta, hebben ze van ons (Portugezen) gestolen in 1640, die analfabeten kankerlijers.

op 19 12 2007 at 10:53 schreef babs:

Je hebt gelijk Carmo over Ceuta en Mellila, maar het is niet van Marokko veroverd, dat bestond toen nog niet. Claimen jullie Ceuta eigenlijk nog terug?

Sommige Franse scholen zijn prima (dat ontken ik ook nergens), met name in fijne dorpjes en in Parijs zelf is het zo slecht niet. Maar in de voorsteden is het dramatisch. Daar zie je ook zelden iemand Le Monde lezen.

In Spanje kan een grote groep inderdaad helemaal niet lezen. Of nauwelijks schrijven. Of na 10 jaar Engelse les geen woord Engels spreken. In Spanje heb je talloze privéscholen en concertados (mengvorm met overheidsgeld en religie). Niet alleen omdat ze katholieker zijn (dat zijn niet alle privéscholen), maar ook omdat ze vaak beter zijn en ouders wel hun eigen school kunnen uitkiezen.

op 19 12 2007 at 15:47 schreef carmo da rosa:

@ babs:
“(…) maar het is niet van Marokko veroverd, dat bestond toen nog niet.”

Wat bedoel je met ‘toen’?
Ik heb óók in 2005, n.a.v. een commentaar van Miranda Vink op FN, gezegd dat ‘in 1045 het waren geen ‘Marokkaanse veroveraars’, maar een mengelmoes van reeds geïslamiseerde Arabische stammen, voornamelijk afkomstig uit (wat nu is) Saudie-Arabië, Jemen, Irak tot aan het huidige Marokko, aangevuld met enkele Berbers (de oorspronkelijke inwoners van Marokko) die al reeds onderworpen waren aan Mohammed’s religieuze hallucinaties.’

Maar dat klopt niet!!!
In Opdeijn’s Geschiedenis van Marokko lees ik op pag. 32 (ik blijf lezen!): ‘In het begin van de negende eeuw vestigde een nazaat van de Oemajjaden een dynastie in Marokko, die het begin betekende van Marokko als onafhankelijke staat.’

“Claimen jullie Ceuta eigenlijk nog terug?”

Nee, maar Ceuta was onze eerste liefde, ik bedoel, onze eerste koloniale verovering, en dat vond plaats al in 1415, terwijl in die tijd nog half Spanje (in feite El Andaloes) onder de juk van de islam zat.

Portugal werd namelijk gesticht in 1143, maar dat betrof slechts het gebied ten noorden van de rivier de Douro. De christelijke Tsunami naar het zuiden resulteert in de verovering van Lissabon in 1147. Hadden we nodig als hoofdstad: is mooi gelegen, is ook meer representatief dan het donkere Porto. In 1189 begint de langdurige ‘reconquista’ van de Al Garbh (Algarve), die zou duren tot 1249. Oef! Eindelijk toeristen, eindelijk lekker wijven zonder hoofddoek, eindelijk vloeit de al kuhul rijkelijk – maar nog niet in Spanje, die moeten nog even wachten, tot 1492…

Inmiddels hadden we in 1437 ook geprobeerd Tanger in te nemen, maar de grote Sala ben Sala vond het welletjes zo (hij was Ceuta’s verliezende militairleider in 1415) en de Portugezen moeten zich terugtrekken met zware verliezen. De Moren hebben zelfs Fernando gevangen gemaakt, de jongste zon van de Portugese koning en broer van Hendrik (de zeevaarder), die de leiding van de expeditie had. Sala ben Sala wil wel Fernando laten gaan als de Portugezen Ceuta teruggeven. Geen sprake van, wij onderhandelen niet met ongelovigen, zei de Koning, en Fernando sterft als martelaar in 1143 te Fez. Hij wordt in 1470 heiligverklaard – mooi hé!

Later bleek het hele Ceuta een fiasco te zijn – arme Fernando! Het kostte alleen maar geld en was voor Portugal van geen enkele belang. Er werd zelf overwogen om het terug te geven.
Portugal was veel meer geïnteresseerd in Tanger, want dat ligt in de route naar de Kaap van de Goede Hoop. En zo werd er in 1458 weer een poging gedaan.
Kut, weer klappen krijgen, weer niks!!!

Dan maar godverdomme zonder Tanger. En er wordt aan de kust, en ten zuiden van Tanger, Asilah in 1471 ingenomen. Volgen Azzemmour in 1481; El Jadida in 1502; Agadir – mijn geboorte stad – in 1505 (later, in 1746, zou Nederland hier nog een handelskantoor vestigen. Boven op de ingang van de Kasjba kan je – ik heb’t gefotografeerd voor Opdeijn’s boek – lezen ‘VREEST GOD EN EERT DEN KOONING’.
Allemaal leuke kustplaatsen die de Portugezen op weg naar India konden gebruiken voor sanitaire pauzes.

“Of na 10 jaar Engelse les [kunnen Spanjaarden] geen woord Engels spreken.”

Vergeet niet dat Spaans een wereldtaal is! En ook niet dat voor een Spanjaard is Engels, Duits en Nederlands ‘berbers’ talen, dus moeilijker te leren dan Portugees, Frans of Italiaanse. Voor Nederlanders is het juist andersom.

P.S. maar ik denk niet dat ik mijn kinderen naar een Spaanse school stuur – no way José…

op 19 12 2007 at 18:31 schreef babs:

Dank voor de geschiedenisles. Kan ik mijn schoonvader wel mee op de kast krijgen de komende kerst.

op 20 12 2007 at 05:58 schreef O. den Beste:

Tsjongejonge wat een geneuzel: het gaat over Wilders en daarna over de verovering door Marokko en Spaans als wereldtaal…
Geen wonder dat dit land naar de kloten gaat met al dat gelul in de ruimte.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4045

op 20 12 2007 at 14:38 schreef carmo da rosa:

De volgorde was:

Wilders – religieuze onderwijs – verzuiling – vrijheid van onderwijs – onderwijs ergens anders – Spanje – verovering van Marokko.

En nu, ben jij aan de beurt om de conversatie, in korte stappen,
terug te brengen bij Wilders. Beschouw het als een Beste leuke oefening, i.p.v. zeiken…

op 22 12 2007 at 06:47 schreef Kazonga:

@Benedictus op 14 12 2007, "Natuurlijk zijn er altijd christenen die de tijd weer terug willen draaien, dat moeten we dus wel in de gaten houden."

Deze bijvoorbeeld?: http://www.agp-internet.com/react/profetie/1019.htm

op 22 12 2007 at 13:08 schreef De Dames Rimico:

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5060

op 23 12 2007 at 09:33 schreef H.P.Laegendijckx:

Nog meer feiten die niet alleen het gelijk van Geert Wilders bewijzen.
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=49342
En het islamofiele geleuter van een paar linkse EU-kletsmajoors:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article489597.ece

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS