Home » Archief » Individualisme


[27.12.2007]

Individualisme

Peter Breedveld

Pinup14 (28k image)

En zo kennen we Wilders weer, de leider van de Partij voor de Vrijheid: iemand zegt iets dat hem niet bevalt en moet dan meteen worden ontslagen. Vandaag is het de koningin. Omdat ze in haar kersttoespraak de ‘grofheid in woord en daad’ hekelt, vindt Wilders dat ze uit de regering moet. Want hoewel hij en zijn partij in de toespraak niet worden genoemd, gaat hij er toch van uit dat het staatshoofd het over hem heeft.

Dat is gek, zelf moest ik meteen denken aan de woorden en daden van grofheid van Mohammed Bouyeri en zijn geestverwanten. Vooral ook omdat de koningin stelt dat er in Nederland dan wel vrijheid van godsdienst bestaat, maar dat iedereen zich wél heeft te houden aan de ‘grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan’. Ik ken mensen die voor minder werden uitgescholden voor racist, fascist of islamofoob.

‘Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan’, zegt de Koningin. ‘In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen’. Eindelijk ziet ons staatshoofd de feiten onder ogen! Extremisten die ons voor varkens en honden uitschelden en die oproepen homo’s van hoge gebouwen te gooien, die onze volksvertegenwoordigers en kunstenaars bedreigen, imams die stellen dat ongesluierde vrouwen er om vragen te worden verkracht, die doen de verdraagzaamheid ten aanzien van moslims geen goed. Je mag niet generaliseren, maar het is toch menselijk om, wanneer je met een moslim te maken hebt, je onwillekeurig af te vragen of hij/zij misschien ook vindt dat je een varken of een hond bent en dat je moeder een hoer is.

Maar Wilders heeft een slecht geweten en daarom reageert hij zo aangebrand. Op zijn beurt scheert hij moslims over één kam (deze uitdrukking zou met ingang van 1 januari eigenlijk streng verboden moeten worden) en ook dat trekt een wissel op onze verdraagzaamheid.

Van mij dus op dat punt geen klachten over de toespraak van de koningin, die mijns inziens evengoed moet worden afgezet, maar daarover misschien een andere keer meer. Iets anders stoort me wel enorm en dat is het gratuite en voorspelbare gejammer over ons ‘doorgeschoten individualisme’. Het is onder conservatieven en socialisten weer erg in zwang om alle ellende in de wereld toe te schrijven aan ons ‘doorgeschoten individualisme’. Van Nederlanders wordt ook altijd gezegd dat ze zo individualistisch zijn en dat is grote nonsens. Nederlanders zijn net zo individualistisch als ze tolerant zijn: echt helemaal niet. Wie anders is dan de rest, in goed Nederlands heet dat: wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, die wordt onmiddellijk met de zeis bewerkt. Dat is individualistisch noch tolerant.

Nederland is een collectivistische maatschappij. Iedereen moet hetzelfde zijn, iedereen moet hetzelfde nietszeggende loonslavenleventje leiden met drie weken vakantie, een keer per jaar naar de laatste Joop van den Ende musical en verder ’s avonds Idols, Schaatsen/Dansen/Punniken met de Sterren en Neuklat & Tochtstrip op de televisie. Iedereen moet de beginselen van de rechtsstaat onderschrijven, artikel 1 van de grondwet heiligen en heel erg betrokken zijn bij het welvaren van het Nederlands elftal tijdens EK en WK. Het is moeilijker je aan de feestelijkheden rond een voetbalkampioenschap te onttrekken dan aan kerstmis. Wie niet van voetbal houdt, is een paria. Hij wordt uitgescholden en valt niet zelden ten prooi aan geweld. Zeg niet dat ik overdrijf, ik spreek uit eigen ervaring.

Is individualisme er de oorzaak van dat mensen in de tram, de trein of op straat worden doodgeschopt onder het toeziend oog van passieve omstanders? Nee. Niemand doet iets omdat anderen ook niets doen en omdat je wéét, dat wanneer je zelf ten prooi valt aan de belagers van de arme drommel voor je, er niemand zal zijn die zelfs maar iets durft te zeggen.

In de trein of tram staat vrijwel niemand meer op voor een bejaarde of een hoogzwangere vrouw. Dat is omdat niemand het doet. Je trekt de aandacht als je het wèl doet en in een collectivistische samenleving is aandachttrekken niet netjes.

Is individualisme er de oorzaak van dat er sinds de opkomst van Pim Fortuyn massaal wordt gescholden op moslims? Nee. Iedereen kankert er zonder gêne op los omdat het nu kán. Mensen wilden al die tijd wel hun ei kwijt over wat er mis was in hun buurt, over hun gevoelens van onzekerheid en hun angst voor de donkere jongens in hun portiek, maar ze zagen wat er gebeurde met de enkeling die zijn mond wel opentrok (cordon sanitaire, intimidatie, aanslagen, echtgenote ernstig verminkt, justitie doet niets). Dus hield iedereen zijn mond, totdat Fortuyn het mogelijk maakte dat iedereen vrijuit zijn ongenoegen kon uiten en toen was er geen houden meer aan. Er was een explosie van zoveel onderdrukte frustratie en woede, collectieve woede, dat de nucleaire winter voorlopig nog even zal aanhouden.

Ik stel dus dat niet het doorgeschoten individualisme de oorzaak is van veel problemen in Nederland, het is het doorgeschoten collectivisme. Christendom en marxisme hebben van de Nederlander een gezapig schaap gemaakt van wie niet veel initiatief meer valt te verwachten. Hij wacht netjes af wat de anderen doen en volgt dan gedwee het voorbeeld. Het fileprobleem wordt veroorzaakt door collectivisme, de oorzaak van de hoge huizenprijzen is het collectivisme, dat politie en hulpverleners steeds vaker worden gemolesteerd door omstanders komt door het collectivisme. Vetzucht, eetstoornissen, uitgebrande carrièremoeders, zinloos geweld, de enorme toeloop op de schuldhulpverlening, die verschrikkelijke fadomuziek die overal uit luidsprekers jankt: allemaal de schuld van het doorgeschoten collectivisme.

Mensen moeten weer voor zichzelf leren denken, zodat ze zich van het juk van religie, verplichte domheid, plat vermaak, hypocriete hufterigheid en opgelegde solidariteit kunnen bevrijden. Weg met het collectivisme, lang leve het individualisme!

Algemeen, 27.12.2007 @ 16:21

[Home]
 

153 Reacties

op 27 12 2007 at 16:32 schreef Hosseyn:

Volgens mij komt het allemaal door overbevolking. Ook het collectivisme; het is geen oorzaak, maar een symptoom. Hoe meer mensen op een kluit, des te meer gaan ze op elkaar lijken. Er is een verband tussen fysieke ruimte en psychische ruimte. Kijk naar japan. Allemaal termietachtige robotjes in wooncelletjes. Dat collectivisme heeft niets met politieke systemen te maken maar met de wurgende alomaanwezigheid van de ander, van de massa’s.

op 27 12 2007 at 16:44 schreef daniel:

Wilders heeft toch gevraagd om Beatrix te ontslaan uit de regering? En daar zij niet in de regering zit, bedoelt hij daar -denk ik- iets anders mee. Namelijk dat zij zich als staatshoofd boven de politiek moet verheffen en niet mag functioneren als spreekbuis voor één politieke stroming.

Verder is het natuurlijk heel raar dat de rijkste vrouw van Nederland geen belasting betaalt maar ons wel verteld dat wij niet zo egoistisch moeten zijn. Dat zij in haar super bevoorrechte positie, ons gaat vertellen dat wij minder indivudualistisch moeten zijn. Ik weet ook niet of Wilders zich over de opmerking over grofheid boosmaakt. Ik viel meer over dat schijnheilige gedoe over tolerantie. Geef mij vrijstelling van belasting en een paar miljard euro zakgeld en ook ik zal voor alles en iedereen tolerant zijn. Maar helaas, ik woon in de echte wereld en ik kan ontsnappen.

Eigenlijk kan het me niet schelen waarom Wilders tegen de koningin te keer gaat. Ik ben al dankbaar genoeg dat we eindelijk een politikus hebben die überhaupt z’n mond open trekt.

op 27 12 2007 at 16:45 schreef Patrick:

Ben het eens met het collectivisme vs individualisme verhaal.

Alleen wat je zegt over Wilders vind ik een beetje te simpel geredeneerd.
Ok, natuurlijk noemt ze Wilders niet expliciet, maar zo naief ben je toch niet?
Bea hoort boven de politiek te staan.
Als ze uit de regering is, zoals Wilders wil, zal hij geen bezwaar meer hebben tegen haar uitlatingen.

Maare, Peter, kom je nog met eindejaars film/(strip)boeken lijstjes? ;-)

op 27 12 2007 at 16:50 schreef Peter:

Maare, Peter, kom je nog met eindejaars film/(strip)boeken lijstjes? ;-)

Hé, dat is lache! Ik dacht dat ik die lijstjes vooral voor mijn eigen plezier deed, dat niemand er verder in was geïnteresseerd. Ik ben ermee bezig, Patrick. Stay tuned!

op 27 12 2007 at 17:00 schreef BigPete:

@Daniel
Artikel 42 lid 1 GW: De regering = koning(in) plus ministers. Les 1 staatsrecht…
(jij bedoelt dat de koningin niet in het kabinet zit, maar dat is iets anders)

Overigens heeft Wilders gelijk. Hij jankt natuurlijk teveel en dat leidt af van de boodschap.
De hele juridische status van het staatshoofd is volstrekt achterhaalt. De ministeriële verantwoordelijk (art.42 lid 2) is absurd. De koning(in) kan bij wijze van spreke live op TV een moord plegen, hij/zij is onschendbaar en kan niet vervolgd worden. In dit licht kan de koningin dus beter geen politiek getinte uitspraken doen want ze is daarop niet aanspreekbaar. Als de koningin zo voor solidariteit is dan kan ze misschien afstand doen van de eveneens in de grondwet vastgelegde "belastingvrijdom"(ze is de best betaalde uitkeringstrekker van Nederland)en gewoon belasting betalen over haar inkomen, niet geringe vermogen eb onroerend goed. Maar zo solidair met het gepeupel is ze niet….

op 27 12 2007 at 17:24 schreef DvR:

Wat mij aan haar toespraak tegen de borst stuitte, is dat nu zelfs zíj ons als een stel debiele kinderen en potentiële racisten toesprak.

Op dezelfde bestraffende wijze worden we al zo lang ik me kan heugen toegesproken door politici, journalisten, columnisten en andere geopinieerd volk dat zijn minachting en wantrouwen jegens de gewone Nederlander niet eens meer poogt te verbergen – sterker, ze ongegeneerd blijft etaleren alsof het een deugd is. Kotsbeu ben ik die misplaatste arrogantie. Laat die laf-zalvende hoeders in een of andere brandhaard gaan staan preken in plaats van brave Nederlanders te beledigen.

op 27 12 2007 at 19:45 schreef J.J. Buitenzorg:

"Dat is gek, zelf moest ik meteen denken aan de woorden en daden van grofheid van Mohammed Bouyeri en zijn geestverwanten. "

Ik dus ook.
Als Wilders het handiger had aangepakt, had hij zichzelf niet aangesproken gevoeld, en er een slaatje uit geslagen

op 27 12 2007 at 19:55 schreef Arie:

Het getuigt van een bijzonder grote moedigheid van mr. Wilders dat hij uiting geeft aan het feit zich aangesproken te voelen door passages uit de kersttoespraak van de majesteit. Niemand durft meer te zeggen zich aangesproken te voelen, inderdaad door het collectivisme!
Vele groepen zijn intolerant, doch voelen zich door majesteit niet aangesproken, zijn niet bewust, en houden hun mond. De aanhangers van de nieuw geintroduceerde religie, de islam, spannen wel de ‘kroon’! Majesteit hoeft heus Parlementslid Wilders niet te vertellen dat hij een bevolkingsgroep over een kam scheert. Dat weet hij zelf ook wel. En dat doet hij ook niet als je hem goed volgt! Wat majesteit had moeten doen is vertellen dat zij zeer trots is op parlementslid Wilders omdat hij intolerantie bestrijdt met intolerantie, en dat is de enige manier. Wilders , chapeau.

op 27 12 2007 at 20:21 schreef Philippine:

"Maar Wilders heeft een slecht geweten en daarom reageert hij zo aangebrand". Welnee.

op 27 12 2007 at 20:57 schreef Peter:

Wis en waarachtig wel.

op 27 12 2007 at 21:15 schreef Mw. Mr. E.A.G.M. van Rens:

Graag wil de aanwezigen erop wijzen dat het huidige hoofd van de regering al sinds jaar en dag inkomstenbelasting betaalt over haar inkomen en vermogen. Dat haar toelage is vrijgesteld heeft uitsluitend van doen met de omstandigheid dat men de Directeur van haar Kabinet niet wilde opzadelen met het bewaren van de bonnetjes van de aftrekbare kosten daarvan. De vrijstellingen voor het successierecht, het recht van overgang en het schenkingsrecht voor Haar, haar zoon en diens oudste dochter zijn discutabel. Dat wel, maar ik merk op dat indertijd een aanzienlijk deel van het vermogen van de ‘Oranjes’ in de zogeheten Doode Hand is gekomen. Een conglomeraat van stichtingen en familie- en studiefondsen met als doel ‘Oranje boven’.

op 28 12 2007 at 03:49 schreef Paardestaart:

zelf moest ik meteen denken aan de woorden en daden van grofheid van Mohammed Bouyeri en zijn geestverwanten

Is het heus??
Ben je het gezeur over ‘de toon’ soms opeens vergeten?
‘Túurlijk heeft ze het over Wilders..Iederéen heeft het over Wilders in dit soort huichelachtige wie-de- schoen-past verhalen.

Waar het om gaat is natuurlijk dat de koningin zich er niet van kan weerhouden te laten merken waar ze staat. Nu wisten we al lang: ze is gewoon In Mak, zoals alle nette mensen, maar als je je mening ventileert kun je de bal verwachten.

Als onze majes zich net als de deense koningin tegen de islamisering van nederland had uitgesproken had Wilders niet nú gereageerd vermoedelijk, maar zo gaat het nu eenmaal, en koningen moeten vooral niet vergeten wiens brood ze eten
Je kunt maar beter voor je eigen mensen opkomen, in plaats van de PvdA te helpen z’n electoraat veilig te stellen. Maar misschien hopen de Oranjes dat Maxima straks Koningin van Eurabië mag worden?

op 28 12 2007 at 03:57 schreef Paardestaart:

Nee, dan Carel Brendel:
Lang leve de koningin!

Geert Wilders is er met boter en suiker ingetrapt. Als een dolle hond hapte de PVV-leider toe na de jongste kersttoespraak van koningin Beatrix. Wilders vindt daarin aanleiding om de Grondwet te wijzigen, de koningin buiten de regering te plaatsen en haar naar Scandinavisch voorbeeld slechts een ceremoniële functie te geven.
Wilders heeft er niets van begrepen. Want wat heeft Beatrix nu eigenlijk gezegd? Laten we de belangrijkste citaten uit haar kersttoespraak eens doornemen. “Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden… Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen… Over en weer vraagt dat aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven.”

Zo, die kan Doekle Terpstra in zijn zak steken. Het was inderdaad ‘grofheid in woord en daad’ om Geert Wilders voor ‘Het Kwaad’ uit te maken en te pleiten voor een brede beweging tegen het gekozen Kamerlid. Daarmee getuigde de voormalige vakbondsman niet van ‘respect voor minderheden’.

Ook Ella Vogelaar heeft alle reden om pissig te zijn op de majesteit. Bij de presentatie van haar Integratienota zei ze dat Wilders, Rita Verdonk en Henk Kamp met ‘spierballentaal’ een wedstrijdje hielden in harde maatregelen rond de integratie. Heel juist gezien van koningin Beatrix dat ‘in zo’n sfeer mensen al snel als groep over één kam worden geschoren en vooroordelen als waarheid worden aangenomen’.

Ik denk dat de voormalige politiechef Joop van Riessen ook niet blij was met de rede van de vorstin. Bij Pauw & Witteman maakte hij naam door over Wilders het volgende te verkondigen: “In wezen zou je de neiging hebben om te zeggen: we mollen hem.” PVV-stemmers moesten het land uit, beweerde de ex-politieman, terwijl de twee talkshowmasters vrolijk lachten om deze verkapte oproep tot moord. Een typisch staaltje van het aanwakkeren van spanningen en conflicten, en van weinig begrip voor de angst en onvrede bij andere maatschappelijke groeperingen. Beatrix heeft het allemaal gezien en op het juiste moment Van RIessen en de tv-makers tot de orde geroepen.

Geert Wilders mag blij zijn met een koningin die moedig opkomt voor zijn door cabaretiers en columnisten geridiculiseerde aanhang. Tussen de regels maakt ze het Nederlandse volk in heldere taal duidelijk dat het afgelopen moet zijn met het demoniseren van rechtse politici.

Een verrassende stellingname van de koningin? Welnee. Na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh leefde ze ook al intens mee met de slachtoffers van dit politieke geweld!

op 28 12 2007 at 08:50 schreef ronny:

Onze Majesteit bedoelt dus gewoon iedereen,
Geert Wilders
Ellen Vogelaar
Joop van Riesen
Doekle Terpstra
Hou allemaal eens op met die individueel aantrekkelijke uitspraken en ga samenwerken.

op 28 12 2007 at 09:20 schreef daniel:

De koningin herhaalt in haar toespraak de beschuldigingen die Geert Wilders regelmatig naar z’n hoofd krijgt geslingerd.

Discussies ontaarden in verharde verhoudingen In de woorden van Vogelaar: Hij polariseert

In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren In de woorden van Marinissen :

http://www.tvmomentvanhetjaar.nl/fragment.php?fragmentid=45

Etc.

Nergens noemt dat mens de vrijheid van meningsuiting. Ze heeft het wel over verworvenheden, maar niet op die manier:

Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden.

Goh, zou ze met respect voor minderheden echt de aanhang van Geert Wilders bedoelen? Moet ik dat werkelijk geloven? Ga toch weg (figuurlijk dan he, anders wordt het hier zo saaaaaai).

Nee, we moeten respect hebben voor de (soms) waanzinnige opvattingen van een minderheid van 1 miljoen mensen, die deel uitmaken van een gemeenschap van meer dan 1 miljard geloofsgenoten. Da’s geen zielige minderheid die de hulp van de koningin nodig heeft. Als hen iets niet bevalt sturen 56 Islamitische landen hun ambassadeur om een gesprekje te voeren met een minister, en als dat niet werkt lopen er voldoende gekken rond met geweld te gaan dreigen.

Keer op keer worden minderheden die geen geweld gebruiken in de steek gelaten, nu weer door de koningin.

op 28 12 2007 at 09:36 schreef Bas:

Een mens reageer als hij denkt dat hem onrecht word
aangedaan.
Ook Peter, over een stupid cellphone gebeuren.
Het verschil tussen Peter en Wilders is naïviteit van Peter z,n kant.
Wilders is alles ,maar niet naïef.
Hij staat zover ,onder bedreiging ,recht overeind.
Peter veranderde van geloof onder bedreiging van het verlies van een paar Euro.
Om dan kritiek uit te oefenen op diegene die onder
doodsbedreiging staan ,letterlijk, is een gotspe.

Bas

op 28 12 2007 at 09:52 schreef Peter:

Ik zie dat er met Bas alweer een nieuwe ster aan het intellectuele firmament schittert.

op 28 12 2007 at 11:25 schreef filantroop:

Louter instemming met de oudejaarsboodschap van onze hoofdredacteur, zelfs met acclamatie van ondergetekende rasindividualist. Toch is een enigszins gereserveerde houding hier ook geboden. Immers, Wilders verzoekt niet om het ontslag van hare majesteit, die ik in een uitgesteld relais op de beeldbuis met haar gebruikelijke masker van papier-maché en mechanisch bewegende lippen, opmerkingen zag maken die wanneer ze nagevolgd zouden zijn op het moment dat het écht nodig was, ons twee politiek/religieuze moorden, en heel wat bedreigingen bespaard zouden hebben.
Ik twijfel hier om nog eens opsomming te maken van alle nazi-karikaturen waaraan Fortuyn blootgesteld werd, inclusief het uit het knekelhuis slepen van Anke Frank, om een krullenbol van D’66 electoraal succes te gunnen.
De koningin ontslagen is hier echter niet aan de orde. Wilders roept niet op haar als onze vorstin te ontslaan en de republiek uit te roepen. Dat deed de aartsvader van Wouter Bos op het Haagse Malieveld in 1918.
Over onze vorstin bomend, worden haar politieke uitspraken verweten, waar jarenlang republikeinse en vooral linkse politici haar via de premier over kapittelden wanneer ze zich weer eens buiten haar constitutionele boekje begeven leek te hebben. Natuurlijk heeft ze dat deze keer niet expliciet en bewijsbaar gedaan. Zijzelf en haar souffleurs zijn niet van de straat, maar tussen regels valt veel politieke bemoeizucht te constateren.
Haar zorg over de situatie in ons land valt te prijzen. Alleen komt het ongeveer een decennium te laat, en op zich is dat al een uiting van politieke willekeur.
Dat onze vorstin ons mores wil leren valt ook in haar te prijzen, maar zij die zonder zonde is werpe de eerste steen, zou haar als diepgelovige moeten leren dat uit de zakken van het volk ontleende arrogantie niet de positie biedt het volk belerend tegemoet te treden.
Bovendien, welk moreel recht heeft een vorstin haar volk zo toe te spreken die zelf altijd de meest obscure potentaten met alle egards ontvangen heeft, en nog steeds, terwijl alle slachtoffers niet eens gevonden en geborgen zijn, de handlanger van Videla op haar paleis ontvangt als het crème de la crème?

op 28 12 2007 at 11:30 schreef Carel:

Wilders wil Beatrix niet ontslaan, maar pleit alleen voor een ceremoniële rol naar Scandinavisch model, iets waar Thom de Graaf, tegenwoordig de niet-gekozen burgemeester van Nijmegen, in 2000 al voor pleitte namens D66. Ook de SP wil de koning van haar politieke functies ontheffen.

In België is de groen-linkse partij Agalev eveneens voorstander van dit model.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article490258.ece/Wilders_alleen_in_kritiek_op_koningin

Natuurlijk doelde de koningin met haar vermaningen op Wilders en zijn aanhang. Haar teksten zijn in één lijn met alle voorgaande uitingen van het ‘multiculti-koningshuis’. Lees ook de column van Nausicaa Marbe in de Volkskrant van vandaag.

Het enige wat je Geert kunt verwijten is de verkeerde timing van zijn aanval op Beatrix.

op 28 12 2007 at 11:38 schreef Jan:

Eens met de stelling. Goed doorwrocht artikel van de redacteur. Het doorgeschoten collectivisme is er in mijn ogen trouwens ook de oorzaak van dat de regering er geen been meer in ziet te denken voor de recalcitrante massa. Denkt u maar aan de besluitvorming rond het Grondwettelijk Verdrag en het vakkundig de nek omdraaien van een nieuw referendum hieromtrent onder het adagium dat "wij (het meest geliefde persoonlijke voornaamwoord der collectivisten) moeten stoppen met navelstaren." Iedereen is nu, tegen wil en dank, van staatswege benoemd tot kosmopoliet.

op 28 12 2007 at 11:44 schreef Peter:

Nee Carel, Wilders valt te verwijten dat hij zijn partij de verkeerde naam heeft gegeven. ‘Vrijheid’? ‘De Partij van de verregaande intolerantie’ dekt de lading beter.

Hij wil de koningin ‘ontslaan’ als lid van de regering. Niks mis mee, ik ben zelfs voor afschaffing van het instituut koningin, aangezien wij geen bijen zijn, maar Wilders heeft, zoals gebruikelijk, de verkeerde reden.

Eigenlijk is het allerergst wel het gebrek aan humor en relativeringsvermogen van Wilders en zijn volgelingen. Dacht je nou echt dat ik die kersttoespraak niet heb begrepen? Ik weet heus wel dat Beatrix het over de PVV heeft. Maar ze formuleert het zo, dat je het kunt interpreteren zoals ik hierboven deed en dát had Wilders ook moeten doen: met een brede grijnslach victorie kraaien in de Telegraaf, en het feit bejubelen dat de koningin eindelijk die nare, intolerante moslims eens de oren wast.

Maar zoiets is natuurlijk ondenkbaar, je ziet het hierboven: Wilders en zijn aanhang zijn absoluut gespeend van enig gevoel voor humor.

Nog dagelijks vervloek ik Volkert van der Graaf en de schrijftafelmoordenaars die verantwoordelijk zijn voor de moord op Pim Fortuyn. Ik was het meestal oneens met Fortuyn, maar god, wat hebben we met díe man gelachen.

Sinds zijn dood is er in de Nederlandse politiek helemaal niks meer te lachen.

De humorloze Volkert van der Graaf heeft niet alleen Fortuyn, maar ook de humor in de Nederlandse politiek vermoord.

op 28 12 2007 at 11:49 schreef Hosseyn:

fileprobleem wordt veroorzaakt door collectivisme, de oorzaak van de hoge huizenprijzen is het collectivisme, dat politie en hulpverleners steeds vaker worden gemolesteerd door omstanders komt door het collectivisme.

Ik zou dit toch graag eens beargumenteerd zien. Het lijkt mij dat in een eigen auto rijden een stuk individualistischer is dan in de rij staan voor de rijdende stallen van het OV. En huizenprijzen hebben alles te maken met vraag en aanbod, schaarste van ruimte en overbevolking. Molesteren van overheidspersoneel collectivistisch? Wat heeft het een in godsnaam te maken met het ander?

op 28 12 2007 at 12:05 schreef sikbock:

Goed stukkie @ Breedveld! Beatrix staat (waarschijnlijk) nogal onder invloed van de remonstrantse broederschap. Die geloofsgemeenschap heeft nu eenmaal een postieve kijk op de mens en onze maatschappij. Het is dat Geert Mak daar niet op de kansel staat, maar als lekenprediker zou hij het daar erg goed doen ;-)

op 28 12 2007 at 12:12 schreef Conan:

De koningin presenteerde een volledige omkering van de realiteit toen zij het had over ‘doorgeschoten individualisme’. Het probleem zit hem nu juist in opgelegd collectivisme(vanuit overheden, religies, etc.). Een kuddedier als de mens is van nature collectivistisch. Daar is op zich niets mis mee. Zolang het vrijwillig is.
Waar doorgeschoten individualisme (wat moet ik me daar trouwens concreet bij voorstellen) in de geschiedenis de mensheid bedreigd heeft, kan ik mij niet voor de geest halen. De misdaden gepleegd vanuit een opgelegd collectivisme zijn talloos.

op 28 12 2007 at 12:16 schreef Klaplong:

Uiteraard is het nogal naief te denken dat Geert de sluwe zich als "een dolle hond" op de uitspraken van bea heeft gestort. Geert Wilders beheerst het debat, voert de boventoon en krijgt alle aandacht. Dat is subliem. Dat is nu politiek succes, voor de oplettende lezertjes hier met hun ribbroeken en roots in het analoge tijdperk. Politiek is ook aan het veranderen, en Geert is de onbetwiste kampioen van de nieuwe politiek.
Zijn partij gaat straks nog veel groter worden. Zekerheidje.

Als voorstander van een militaristische dictatuur zou ik de koningin overigens ook het liefst meteen zien opzouten.

op 28 12 2007 at 12:27 schreef Peter:

Geert Wilders beheerst het debat, voert de boventoon en krijgt alle aandacht. Dat is subliem.

Weet je wie ook altijd alle aandacht krijgen, elk gesprek tussen volwassenen weten te verstoren en de sfeer in huis volkomen beheersen? Jengelende, onzindelijke kinderen. Die zijn niet subliem, maar strontvervelend. Ze moeten worden opgevoed.

En dat is wat Wilders is, een jengelend, onzindelijk kind dat billekoek verdient.

Het lijkt mij dat in een eigen auto rijden een stuk individualistischer is dan in de rij staan voor de rijdende stallen van het OV.

Op het eerste gezicht, misschien. Maar uiteindelijk is de oorzaak van al die files het feit dat iedereen op elke dag om dezelfde tijd hetzelfde doet. Bovendien rijdt iedereen op dezelfde manier: vlak op elkaars bumper, allemaal aan de linkerkant van de weg, als wezenloze lemmingen op weg naar baas, meubelboulevard of Efteling.

Treinreizigers gaan niet naar meubelboulevards, durf ik te stellen.

op 28 12 2007 at 12:37 schreef John:

@Hosseyn

http://www.tienmiljoen.nl/

http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

op 28 12 2007 at 12:40 schreef Hosseyn:

Volgens mij is het spectrum van file-uren al zo verspreid over de dag dat je rustig van een dagelijkse acht uur van files kunt spreken. Veel arbeiders beginnen al om 6.00, veel bedrijven aan de andere kant van het spectrum pas om 10.00. En hetzelfde geldt voor de avondspitsen.
Dat alles valt allang niet meer op te lossen met verschillende werktijden, rechts rijden of iets dergelijks. Verdubbelen van snelwegen en stimuleren van emigratie lijkt me handiger.
400 mensen per vierkante kilometer en een niet aflatende bevolkingsgroei, dat geeft pas files.

Maar het is inderdaad een vreselijk iets, die kuddegeest. Bij iedere zonnestraal stort de massa zich op de terrasjes, stranden, laatste strookjes bos, meubelboulevards.

op 28 12 2007 at 12:45 schreef Conan:

En huizenprijzen hebben alles te maken met vraag en aanbod, schaarste van ruimte en overbevolking.

Niet helemaal juist, of beter, helemaal niet juist. Huizenprijzen zijn voornamelijk het gevolg van de hoge grondprijzen. Op zich wordt die prijs gezet door de markt, maar de beschikbaarheid van bouwgrond wordt bepaald door de bestemming (de overheid dus). De zodoende gecreëerde schaarste in combinatie met een kunstmatig lage rente en hypotheekrente aftrek zijn verantwoordelijkheid voor de hoge huizenprijzen, overheidscollectivisme aldus.

op 28 12 2007 at 12:48 schreef Hosseyn:

Die tien miljoen, daar kan ik me in vinden, John, maar die Georgia stones klinkt als een griezelig eco-fascisme. Een wereldbevolking van 500.000? Als Nederland de bevolkingsdichtheid had van Zweden, kwamen we aan 800.000 mensen. Dat lijkt me al een prima aantal.

Ik heb trouwens net I am Legend gezien. Da’s dan ook weer niks. Hoewel, in een lege stad met een mooi wijf… jammer dat ’s nachts de hondsdollen uit hun holen komen.

op 28 12 2007 at 12:49 schreef Peter:

Overheidscollectivisme is toch ook collectivisme?

Maar het is inderdaad een vreselijk iets, die kuddegeest. Bij iedere zonnestraal stort de massa zich op de terrasjes, stranden, laatste strookjes bos, meubelboulevards.

En pakt daarvoor de auto, terwijl dat in Nederland niet hoeft. Overal met de auto naartoe gaan, dat is een collectivistische onhebbelijkheid.

Als ik vanuit Rijswijk naar het centrum van Den Haag ga, pak ik de fiets. Dat is individualistisch, bijna niemand doet dat. Ik ben daardoor sneller en flexibeler, en ik hoef niet te zoeken naar een parkeerplaatsje en het is goedkoper.

op 28 12 2007 at 12:51 schreef babs:

Hos, ja, files en huizenprijzen zijn deel van het collectivisme. Een kantoorbaan en een huis in een keurige buitenwijk zijn deel van het goedgekeurde standaardleven. Het zijn met name de kantoorlullen die in nette buitenwijken wonen die de files vullen.

Je kunt je kinderen niet in de stad laten opgroeien, maar je moet wel een nette baan hebben, dus ga je in de Vinex wonen en elke dag 2 uur in de file staan. Op vrijdag naar vrienden/familie in een andere Vinexwijk en je staat op je ATV dag om 3 uur alsnog in de file met je gelijken. Je móet een huis kopen. Anders krijg je echt op elk feestje uitgebreid uitgelegd hoe dom het is geen huis te kopen. Je moet dus meedoen.

Met onbekenden in een trein zitten is vergelijkbaar met liften of alleen naar de bioscoop gaan. Het tegenovergestelde van collectivisme. In de trein loop je het risico dat een onbekende met je praat.

op 28 12 2007 at 12:52 schreef J.J. Buitenzorg:

Zich aangesproken voelen is niet hetzelfde als een slecht geweten hebben. Ik mag toch aannemen dat Wilders staat voor wat hij zegt.Iemand met een slecht geweten reageert anders.

Als Wilders de speech van Beatrix geïnterpreteerd had als een illustratie van waar hij al jaren onophoudelijk tegen ageert: ‘grofheid in woord en daad’ (van de kant van moslimfundamentalisten) dan had hij de bal handig terugggekaatst

"Want hoewel hij en zijn partij in de toespraak niet worden genoemd, gaat hij er toch van uit dat het staatshoofd het over hem heeft" Ja allicht. Het gaat natuurlijk over G.W.
Maar zonder toevoeging van namen kan de lezer er alle kanten mee op. Wilders kiest de variant die hem in het beklaagdenbankje plaatst, in plaats van de bal richting koningshuis terug te kaatsen.
Niet handig gespeeld dus.

op 28 12 2007 at 12:53 schreef Hosseyn:

Maar Conan, je wilt toch niet beweren dat die 400 per vierkante km er niets mee te maken heeft? Zweden is veel strenger met bestemmingsplannen en natuurbescherming. Maar daar zijn de huizen VEEL goedkoper. In de stad weliswaar waarschijnlijk vergelijkbaar met onze prijzen, maar daar heb je nog de keuze buiten de stad te wonen, hier blijf je ongeveer even duur uit, of je nu in of buiten woont.

op 28 12 2007 at 12:56 schreef babs:

Dat gelul van die overbevolking. Amsterdam is groter dan Parijs, maar Parijs wonen 4x zoveel mensen en dan zijn de voorsteden nog niet meegeteld. Hong Kong doet het economisch prima en het is er toch echt een stukje drukker dan in Nederland. 400 per km is veel, en ik ken mensen die dat niet leuk vinden. Maar het is geen rede voor files. De enige rede voor files is dat mensen op 40 km afstand van hun werk gaan wonen.

op 28 12 2007 at 12:57 schreef EH:

Geen speld tussen te krijgen Peter.

op 28 12 2007 at 13:01 schreef Hosseyn:

Sorry hoor, maar ik geloof niet zo in die monocausale verklaringen. Jouw verklaring, Babs is een heel grote oorzaak, inderdaad. Het is echter niet de enige reden! Ik heb in tien jaar zes, zeven banen gehad, en dat was niet vrije keus (o.a. door het omvallen van vele bedrijven begin millennium) Dat was van IJmuiden tot Houten en Den Haag. Dan kun je moeilijk iedere keer bij je werk in de buurt gaan wonen. ERG veel verkeer is ook goederenvervoer, werkverkeer etc.

Maar ik ben het helemaal met je eens dat het krankzinnig is dat van de Amsterdammers bijna niemand werkt, terwijl al wat werkt van buitenaf komt. Zelf heb ik niet zo heel veel last gehad van de files toen ik nog buiten de stad werkte omdat je als amsterdammer altijd goed zit. ’s ochtends heb je vrije baan de stad uit, ’s avonds bijna vrije baan de stad in.

op 28 12 2007 at 13:02 schreef babs:

En de overheid werkt inderdaad niet mee. Iemand die in zijn Vinexwoning een kapperszaak of een videotheek wil beginnen (en dus uit de file wil stappen) die mag dat niet. En hij kan ook niet naast zijn werk gaan wonen, want er mag daar niet gebouwd worden, althans niet boven de 5 lagen. En als er al wel gebouwd mag worden, dan kun je het toch niet maken je kinderen in een flat in de stad te laten opgroeien.

Bouw standaard 10 verdiepingen in de grote steden, bouw een paar wegen op knelpunten en geef mensen de vrijheid met hun eigen bezit te doen wat ze willen (restaurantje in je eigen huis, met maar één WC) en de files zullen drastisch minder zijn.

op 28 12 2007 at 13:03 schreef Hosseyn:

Die slaapstadjes zijn inderdaad een gruwel!

op 28 12 2007 at 13:05 schreef Peter:

Ik mag toch aannemen dat Wilders staat voor wat hij zegt.

Ik geloof daar niets van. Ik geloof niet eens dat Wilders echt vindt dat de koran verboden moet worden. Hij weet dat hij daar de media mee haalt en er enorm veel stemmen mee trekt en daarom zegt hij het.

op 28 12 2007 at 13:07 schreef babs:

Maar waarom moest jij die baan in IJmuiden of Houten? Kon je nu echt niks krijgen binnen 10km van je huis? Of verzinnen? Ik geef toe, waarschijnlijk niet de maatschappelijk geaccepteerde banen die je aannam, dat is nu net het onderwerp hier. Consultancybanen waarvoor je 50000km per jaar in de auto zit en die eigenlijk helemaal niet leuk zijn, maar die wel heel erg sociaalgeaccepteerd zijn. Word schoonmaker bij een verpleeghuis om de hoek.

op 28 12 2007 at 13:10 schreef Hosseyn:

Bouw standaard 10 verdiepingen in de grote steden

Laat de collectivo’s dit nu juist geprobeerd hebben in de 60’s en 70’s. Een grandioze mislukking. Wat dacht je van ophouden met sociale woningbouw en wijken met uitsluitend uitkeringstrekkers in de steden?

op 28 12 2007 at 13:11 schreef Peter:

Ik werk in Amsterdam en reis daarvoor elke dag vanuit Rijswijk met de trein. Ik heb een goedbetaalde baan, praktisch bij mij om de hoek, aangeboden gekregen (goed salaris, pensioen, auto van de zaak) maar ik heb er uiteindelijk vanaf gezien omdat ik niet geloof gelukkig te worden in zo’n functie. Maar ik word nog wel eens badend in het zweet wakker: "Had ik maar ja gezegd!"

op 28 12 2007 at 13:14 schreef babs:

Dat ook natuurlijk. Sociale woningbouw is absurd. 10 verdiepingen sociale woningbouw is misdadig, maar 10 verdiepingen fijne appartamenten is helemaal zo slecht niet. Tenmiste als collectivistisch Nederland bereid is collectivistisch zijn Vinextuintje op te geven en collectivistisch in stadsappartamenten te gaan wonen.

op 28 12 2007 at 13:16 schreef Hosseyn:

Babs: Ik had ook af en toe banen in de buurt van mijn huis. Ik geef sterk de voorkeur aan fietsen, want ik krijg ook graag wat beweging.
Als ik schoonmaker om de hoek was geworden, dan had ik mijn woning in de stad niet kunnen betalen. Wil je beweren dat dat wel leuk is trouwens? Lijkt me niks hoor! Overigens streeft ik er altijd naar in de stad te werken en de laatste jaren lukt dat prima.

op 28 12 2007 at 13:18 schreef Conan:

@Hosseyn
De huizenprijzen in Nederland zijn het gevolg van een combinatie van factoren waarin de overheid een hoofdrol speelt. De relatief beperkte beschikbaarheid van vierkante kilometers valt in het niet bij de invloed van de snelheid waarmee de grond wordt vrijgegeven voor bebouwing, waarbij ook de aard van de vrijgave bepalend is.

@Babs
Als gedurende decennia jaar in jaar uit het aantal auto’s toeneemt en de wegenstructuur wordt niet aangepast, zijn files een vrij zeker gevolg. De beslissing geen wegen bij te bouwen en de infrastructuur niet aan te passen aan de veranderende situatie is er (opnieuw) één van de (collectivistische) overheid. Naast uiteraard het in stand houden van de verhuisboete van 6% uit hoofde van overdrachtsbelasting.

op 28 12 2007 at 13:18 schreef babs:

Ik had het allemaal, Peter, en heb het allemaal opgezegd. En toen ging mijn baas door de knieen en mocht ik het allemaal houden en thuiswerken op 500 km van kantoor. Dat is geluk hebben, maar ik was bereid als ober te gaan werken voor 1000 euro per maand 60 uur per week.

op 28 12 2007 at 13:20 schreef Hosseyn:

Een mooi groot stadsappartement, op een IJ-eiland: heerlijk!

Peter: ik ben ook wel eens met de trein naar mijn werk gegaan, als de auto kapot was. Een op de tien keer ging die gewoon niet, of een uur te laat. En dan hoef je echt niet op begrip van een werkgever te rekenen. Twee jaar geleden studeerde ik in een andere stad, iedere keer als ik een tentamen had ging de trein niet. Ik kan mij tijden herinneren dat de trein ALTIJD reed. Toen waren er ook veel minder auto’s.

op 28 12 2007 at 13:23 schreef babs:

Conan,
-verhuisboete
-geen eigen zaak mogen beginnen in eigen woning
-alleen bouwen op vinexlocaties
-sociale woningbouw, zodat niet werkenden naast de werkplekken wonen.
-collectivistische voorkeur voor 50000km per jaar banen met 1500€ per maand bak van de zaak.

Er zijn helemaal niet zo veel extra wegen nodig als je de bovenstaande 5 issues aanpakt.

op 28 12 2007 at 13:30 schreef daniel:

En dat is wat Wilders is, een jengelend, onzindelijk kind dat billekoek verdient.

Onzin. Als hij Boe roept, voelt iedereen zich gedwongen Bah terug te roepen. Het bevalt je misschien niet, maar er is wel weer leven in de brouwerij. Laat ze maar eens met argumenten komen, die zijn er immers genoeg. Maar netzoals met Fortuyn staan de linkse populisten steeds maar weer met hun mond vol tanden omdat ze niet kunnen omgaan met een rechtse populist. Daarom kunnen ze niks beters verzinnen dan te huilen dat we niet mogen polariseren. Eh, polariseren is wat er gebeurd als mensen een andere mening hebben. We nemen een ander standpunt in en laten dat op elkaar botsen met in iedergeval voor mij als gevolg dat ik er van leer.

Heeft Wilders commentaar op de dubbele nationaliteit van Abutaleb en Albayrak, twee hele goeie Pvda politici met een Islamitische achtergrond, dan kan iemand als Pechthold niet veel beters verzinnen dan dat de vrouw van Wilders een Hongaarse is. Da’s toch geen argument, mevrouw Wilders zit niet in de politiek. Het is helemaal niet onredelijk om te verwachten dat wie wel in de politiek zit er geen andere loyaliteiten op na houdt. De meeste mensen snappen dat wel, maar voor Pechthold is zoiets te ingewikkeld.

Hij weet dat hij daar de media mee haalt en er enorm veel stemmen mee trekt en daarom zegt hij het.

Ehm, netzoals Wilders vindt de SP dat politici geen dubbele nationaliteit zouden moeten hebben. Maar de SP praat er niet over, want ze weten dat dit hen stemmen gaat kosten.

Netzoals Wilders vinden de SP en D’66 verder ook dat het koningshuis of afgeschaft of een mindere rol zou moeten hebben. Maar ook hier maken ze er geen issue van, bang dat ze zijn om negatief in het nieuws te komen met alle gevolgen van dien.

Wilders neemt geen blad voor de mond, en is daarmee een stuk eerlijker dan luitjes zoals Marijnissen of wat er van D66 is overgebleven.

op 28 12 2007 at 13:36 schreef Jimmy:

Volgens mij was het Theodor Holman, die eens bij Desmet zei; "Zoals Wilders tekeer gaat.. tsja, het is net porno." Daar zit wat in. Hij is plat, hard, duidelijk en veel mensen genieten daar stiekem van mee. Wat ik mij altijd bij hem afvraag; waarom doe je dit? Waar haal je de overtuiging en energie vandaan?

Het past een Koningin simpelweg niet om zich met de politiek te bemoeien, dat kán gewoon niet meer. Beatrix heeft zichzelf, en haar Koningshuis, overigens geen dienst bewezen met deze actie. Ze geeft Wilders en Republikeinen zo een ijzeren staaf in handen. En die staaf hanteren ze maar wat graag om haar macht in te perken, zo niet af te schaffen.

Al met al, is dit wel een domme actie van onze toch slimme majesteit. Het past helemaal niet bij het Koningshuis om zich zo roekeloos op te stellen en een erfenis van eeuwen in de waagschaal te stellen. In dit soort roerige, ronduit antimonarchistische tijden moet je toch op je tellen passen.

op 28 12 2007 at 13:38 schreef Conan:

@Babs
Bestemmingsplannen (punt 2-4 van je opstelling) zijn een groot kwaad.

Al je voorgestelde wijzigingen kosten de overheid echter geld dat dan niet in de eigen uitbreiding kan worden gestoken. Sinds de (socialistische) Staat god verdreven heeft als spil van het "algemeen belang", lijkt genoemde voortwoekerende groei het enige daadwerkelijke doel.
Dit is overigens slechts een constatering en geen betoog voor een terugkeer naar de godsdienstwaanzin van weleer.

op 28 12 2007 at 13:41 schreef Hosseyn:

Wat is die ‘verhuisboete’? Is dat hetzelfde als de ‘kosten koper’ die je extra betaalt?

op 28 12 2007 at 13:47 schreef babs:

Dani, nationaliteit en religieuze achtergrond hebben niks te maken met loyaliteit. Mag een jood van jou wel in de politiek trouwens? Als iemand met een moslimachtergrond niet mag, dan iemand met joodse voorouders ook niet.

Mag een politicus trouwens loyaal zijn aan de vakbeweging of aan een werkgeversorganisatie? Mag een politicus lid zijn van Amnesty of van Greenpeace? Mag een politicus een familie hebben?

op 28 12 2007 at 13:50 schreef BigPete:

Vergeet de 6% overdrachtsbelasting niet.

op 28 12 2007 at 13:54 schreef Hosseyn:

Dus als je een huis verkoopt moet je dat betalen over het hele bedrag? Voor een huis van 300000 moet je dus 18.000 belasting betalen? Dat komt de mobiliteit niet ten goede.

op 28 12 2007 at 14:04 schreef Conan:

Laat ze maar eens met argumenten komen, die zijn er immers genoeg. Maar netzoals met Fortuyn staan de linkse populisten steeds maar weer met hun mond vol tanden omdat ze niet kunnen omgaan met een rechtse populist.

Wilders zoekt de oplossing in meer verbieden en harder optreden, kort en goed: meer overheid. Hij heeft zijn partij echter de Partij van de Vrijheid genoemd. Wellicht populistisch, maar niet bepaald rechts.
Juist in het terugtreden van de overheid liggen meer en betere argumenten om de bestaande misstanden op structurele manier aan te pakken. Daarbinnen zijn ook de sterkste punten voor reële kritiek op Wilders te vinden. Maar aangezien het establishment zelf geen vertrouwen in haar burgers heeft en niet verder kan denken dan vanuit een dwingende overheid, komt zinvol commentaar op Wilders van die kant niet de grond.

@Hosseyn
Vandaar: verhuisboete…

op 28 12 2007 at 14:12 schreef daniel:

Babs

nationaliteit en religieuze achtergrond hebben niks te maken met loyaliteit.

Zoals je weet was de dubbele nationaliteit een bezwaar, niet het feit of ze moslim of jood waren. Kiezers hebben het recht dat hun machthebbers iedere schijn van belangenverstrengeling uit de weg gaan. Maar goed, dat is een debat met voors en tegens waar overal wel wat voor te zeggen is. Ik denk dat nationaliteit en religeuze achtergrond wel degelijk van invloed zijn. Zeker als mensen verplicht zijn om in een ander land in militaire dienst te treden.

Maar mij gaat het erom dat linkse politici denken dat een debat gevoerd kan worden door middel van emotionele chantage, in plaats van argumenten.

Mag een politicus trouwens loyaal zijn aan de vakbeweging of aan een werkgeversorganisatie?

Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is toch een veel beter argument dan dat merouw Wilders ook een buitenlander is?

op 28 12 2007 at 14:20 schreef Sabaroth:

Die 6% betaal je als je een huis koopt, niet als je hem verkoopt.

op 28 12 2007 at 14:21 schreef BigPete:

Als je je huis verkoopt heb je toch ook weer een ander huis nodig slimmerik.

op 28 12 2007 at 14:33 schreef Paardestaart:

De humorloze Volkert van der Graaf heeft niet alleen Fortuyn, maar ook de humor in de Nederlandse politiek vermoord

Nee hoor – dat gebeurde al veel eerder; toen de jonge rode generatie de vaders wegjoeg. Toen begon het linkse levensgevoel ons bekwaam in te spinnen in politieke correctheid – toen begonnen de boze verontwaardigde dames en heren van ’t actiewezen aan hun gang door de instituties.
Dat merkten we niet natuurlijk, want wat zij vonden, vonden wij eigenlijk óok allemaal best wel, en zo nee: who cares..totdat bleek wàt je hier ondertussen allemaal opeens niet mocht zeggen en vinden, en hoe ver wij ook in Nederland naar de lunatic fringe waren gegleden

Stom en gemakzuchtig natuurlijk – als we hadden opgelet hadden we Big Brother’s snor al lang van achter het masker kunnen zien uitsteken maar wij vertrouwden onze roergangers nu eenmaal zó dat wij meenden dat wie achter het cordon sanitaire was geplakt dat vast wel verdiende…

En wat de humor betreft: ’t ligt er maar aan wie de grappen maakt, Peter..dat merk je hier toch ook? ‘Sommige mensen’ kunnen hier soms opeens héel verbeten uit de hoek komen, en meestal tegen de verkeerde

Dat marxistische Ons-Soort-Mensen gevoel is hardnekkiger dan je denkt, en trouwens: de meeste OSM-ers weten niet eens dat ze het zíjn..:-)

op 28 12 2007 at 14:37 schreef Loor:

Quote Babs:

"Mag een jood van jou wel in de politiek trouwens? Als iemand met een moslimachtergrond niet mag, dan iemand met joodse voorouders ook niet."

Ach en wee….

Daniel, waar haal je het geduld toch vandaan.

op 28 12 2007 at 14:42 schreef Hosseyn:

Met een woonboot heb je al die belasting-ellende niet. Wél de aftrek.

op 28 12 2007 at 14:44 schreef Peter:

Onzin. Als hij Boe roept, voelt iedereen zich gedwongen Bah terug te roepen. Het bevalt je misschien niet, maar er is wel weer leven in de brouwerij.

Precies hetzelfde kun je zeggen van die moslims waar je zo graag over zeurt, en dat geldt ook voor wat KLaplong zei, dat Wilders tenminste wel meester is over het debat.

Nou, dat is Mohammed Bouyeri dus ook, al meer dan drie jaar lang. En hij bracht leven in de brouwerij. Maar hij mag vast niet op je bewondering rekenen.

Jullie kritiekloze bewieroking van Wilders is onoprecht. Als je zegt je ongerust te maken over de islamisering van Europa omdat daarmee onze westerse verlichtingswaarden mee in gevaar worden gebracht, dan lieg je gewoon keihard. Wilders veegt zijn reet af met diezelfde Verlichtingswaarden. De man wil boeken en gedachten verbieden, hij wil de vrijheid van godsdienst afschaffen, hij wil de pers aan banden leggen, hij wil Nederland zuiveren van vreemde smetten. Jullie vinden het allemaal prachtig.

Mij maakt het niet uit of ik word onderdrukt door een geiteneuker of door een cryptonazi. Het is allebei even erg.

Klaplong laat trouwens weinig mysterie bestaan omtrent zijn ideeën als hij zegt dat hij voor een militaire dictatuur is.

Laat ze maar eens met argumenten komen, die zijn er immers genoeg.

Ja, dat had ik zelf al geschreven in Het Kwaad.

op 28 12 2007 at 14:47 schreef daniel:

Conan

Ik ben het eigenlijk wel met je eens, maar volgens mij moet je een stapje naar achteren nemen en kijken in welke context Wilders opereerd.

Dit is een land waar de bestuurlijke elite niet over common sense beschikt (waar wel?). Zouden ze logisch kunnen nadenken dan hadden ze radicale Islamisten namelijk al lang het land uitgezet, of de mond gesnoerd (waardoor Islamitische scholen kinderen niet langer veranderen in potentiele jihadisten).

Zouden ze niet verblind zijn door multiculturele onzin, dan hadden we nu in Amsterdam een mooie grote liberale Moskee gehad waar mannen en vrouwen gezamelijk in een ruimte konden bidden en waar een liberale open Islam gepredikt werd. Maar in plaats daarvan willen ze in Amsterdam nog steeds met Mili Gurus in zee, een organisatie die een anti-semitische en middeleeuwse visie van de Islam predikt. Het is alsof ze de Ku Klux Klan uitnodigen om zich in Amsterdam Noord te vestigen om zo het debat tussen de verschillende bevolkingsgroepen te bevorderen.

Omdat ze dus zo meshogge zijn, en het niet tot ze doordringt dat je er alles aan moet doen om Mili Gurus en soortgenoten buiten de deur te houden (zoals we de Ku Klux Klan buiten de deur houden), maar die lui zelfs uitnodigen om een moskee te bouwen in onze hoofdstad waarmee ze talloze moslims de radicale Islam door de strot duwen, kan ik me voorstellen dat je dan maar met het voorstel komt om alles wat met de Islam te maken heeft te verbieden.

Er is namelijk niet zo heel veel verschil tussen iemand die zegt dat de hele Islam slecht is, en iemand die weigerd in te zien dat er stromingen binnen de Islam zijn die absoluut verwerpelijk zijn. Beiden scheren moslims over één kam, alleen net op een andere manier.

op 28 12 2007 at 14:48 schreef Peter:

Daniel, waar haal je het geduld toch vandaan.

Nee, Babs heeft gelijk. Het is van tweeën een. Of het maakt niet uit wat iemands achtergrond is, óf er mogen alleen blanke, protestantse (dus oprotten met die Rooms-katholieken met hun dubbele loyaliteit) Nederlanders in.

op 28 12 2007 at 14:51 schreef babs:

Loor, ik kan je niet volgen. Je hebt iemand met joodse voorouders en iemand met islamitische voorouders, mogen van jou nu beide wel, beide niet of slechts één wel en de andere niet actief zijn in de politiek?

Met deze quote (..) Abutaleb en Albayrak, twee hele goeie Pvda politici met een Islamitische achtergrond (..) Het is helemaal niet onredelijk om te verwachten dat wie wel in de politiek zit er geen andere loyaliteiten op na houdt. suggereert Daniel dat de moslimachtergrond een rede kan zijn om niet toegelaten te worden tot de Politiek. Ik denk niet dat hij het zo bedoelde, maar zo staat het er wel degelijk.

op 28 12 2007 at 15:03 schreef Loor:

Babs, Daniel suggereerde dat naar mijn mening absoluut niet. Van mij mag iedereen actief zijn in de politiek, maar de dubbele nationaliteit van een aantal politici vind ik een terecht punt van aandacht.

op 28 12 2007 at 15:08 schreef daniel:

Peter

Precies hetzelfde kun je zeggen van die moslims

Absoluut waar, het is een hartstikke gezellig debat en het houdt me van de straat.

En [Mohammed Bouyeri] bracht leven in de brouwerij. Maar hij mag vast niet op je bewondering rekenen.

Zijn methodes vond ik net effe minder, alhoewel die brief aan Ayaan Hirsi Ali wel mooi was geschreven. Alleen jammer van al dat bloed.

Als je zegt je ongerust te maken over de islamisering van Europa omdat daarmee onze westerse verlichtingswaarden mee in gevaar worden gebracht, dan lieg je gewoon keihard. Wilders veegt zijn reet af met diezelfde Verlichtingswaarden

Ach, ik vind dat je Islamitische terroristen mag (zeg maar moet) doden of opsluiten ook al ben ik tegen moord of vrijheidsberoving. Ik denk dat die democratie en verlichtingswaarden best een beetje flexibel mogen zijn. Ben jij ook, bepaalde mensen weer je van je forum. Ben je daarom tegen vrijheid van meningsuiting?

Wilders trapt en schopt en naar mijn mening is het nodig dat iemand dat herrie maakt.

Maar kritiekloos ben ik niet, ik heb al vaker gezegd dat de Koran of Islamitische scholen niet verboden mogen worden. Maar daar de kans dat dit gebeurd 0 is, geniet ik van het onvermogen van onze regering en overheidsluitjes om daar een redelijk antwoord op te formuleren (terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk is).

De man wil boeken en gedachten verbieden, hij wil de vrijheid van godsdienst afschaffen, hij wil de pers aan banden leggen, hij wil Nederland zuiveren van vreemde smetten. Jullie vinden het allemaal prachtig.

Het is prachtig, zolang ie maar niet aan de macht komt ; )

Ja, dat had ik zelf al geschreven in Het Kwaad.

Zeg ik toch, zo moeilijk is het niet.

op 28 12 2007 at 15:16 schreef Peter:

Maar kritiekloos ben ik niet, ik heb al vaker gezegd dat de Koran of Islamitische scholen niet verboden mogen worden.

Heel goed, daar ben ik erg blij mee.

bepaalde mensen weer je van je forum. Ben je daarom tegen vrijheid van meningsuiting?

Nee, ik ben er heel erg voor dat die mensen mogen zeggen wat ze willen. Maar mijn site is particulier eigendom. Ik betaal de rekening (met de hulp van enkele gulle gevers) en ik ben verantwoordelijk voor wat jullie erop schrijven.

Ik word vaak bekritiseerd vanwege mijn deurbeleid, maar ik zie werkelijk niet hoe die tegenstrijdig is met mijn opvatting dat meningsvrijheid geen grenzen kent. Ik verhinder niemand zijn eigen site te starten om daarop naar lieve lust te raaskallen.

Wilders trapt en schopt en naar mijn mening is het nodig dat iemand dat herrie maakt.

Natuurlijk, maar ik verkies de herrie van Fortuyn boven die van Wilders.

op 28 12 2007 at 15:16 schreef babs:

Loor, dan verschillen we slechts van mening. Van mij mogen Wilders en jij tegen buitenlandse paspoorten in de Nederlandse politiek zijn. Ik vind het wel of niet hebben van een donkerrood, donkerblauw of donkergroen boekje niet zo belangrijk.

op 28 12 2007 at 15:19 schreef Peter:

Ik vind het wel of niet hebben van een donkerrood, donkerblauw of donkergroen boekje niet zo belangrijk.

Het zegt inderdaad niets. Ik heb alleen een Nederlands paspoort, maar mijn loyaliteit ligt bij mijn kinderen, mijn geliefde, een handvol vrienden en mijzelf en in elk geval niet bij de Nederlandse staat, het Nederlandse cultuurgoed, de Nederlandse identiteit of wat dan ook.

op 28 12 2007 at 15:20 schreef daniel:

Met deze quote (..) Abutaleb en Albayrak, twee hele goeie Pvda politici met een Islamitische achtergrond (..) Het is helemaal niet onredelijk om te verwachten dat wie wel in de politiek zit er geen andere loyaliteiten op na houdt. suggereert Daniel dat de moslimachtergrond een rede kan zijn om niet toegelaten te worden tot de Politiek. Ik denk niet dat hij het zo bedoelde, maar zo staat het er wel degelijk.

Goeie god. Ik ga er vanuit dat jij weet dat het probleem met deze twee politici van Islamitische achtergrond, niet hun Islamitische achtergrond was maar hun dubbele nationaliteit. Daarom schrijf ik dus:

Heeft Wilders commentaar op de dubbele nationaliteit van Abutaleb en Albayrak, twee hele goeie Pvda politici met een Islamitische achtergrond, bla bla bla

Dáár ging het debat over, dát was het bezwaar. Ik had alleen geen zin om ‘Turkse en Marokkaanse afkomst’ te schrijven. Het leek me makkelijker om ‘Islamitische achtergrond’ erbij te zetten, bovendien weet ik niet of Geert Wilders zo zou hebben gereageerd als het Zweden waren.

Bovendien, als ik ze niet in de politiek zou willen….waarom schrijf ik dan dat het ’twee hele goeie Pvda politici’ zijn?

op 28 12 2007 at 15:22 schreef daniel:

Natuurlijk, maar ik verkies de herrie van Fortuyn boven die van Wilders.

Daar kan ik me wel in vinden, alleen is Fortuyn zo dood.

op 28 12 2007 at 15:33 schreef daniel:

Ik word vaak bekritiseerd vanwege mijn deurbeleid, maar ik zie werkelijk niet hoe die tegenstrijdig is met mijn opvatting dat meningsvrijheid geen grenzen kent.Ik verhinder niemand zijn eigen site te starten om daarop naar lieve lust te raaskallen.

Ik vermoed dat Wilders ongeveer hetzelfde zal zeggen. Het feit dat hij de Islam in Nederland wil verbieden wil nog niet zeggen dat hij er bezwaar tegen maakt dat mensen in Islamitische landen volgens de willen Sharia leven. Zo is hij bijvoorbeeld tegen een verlengde missie in Afghanistan. Laat ze maar stikken schijnt hij te denken, nog iets waar ik het niet mee eens ben.

Ik denk dat om de radicale Islam te bestrijden je er voor moet zorgen dat er minder radicaal Islamitische landen zijn.

op 28 12 2007 at 15:35 schreef babs:

bovendien weet ik niet of Geert Wilders zo zou hebben gereageerd als het Zweden waren

Dat is precies het probleem en precies waar het glijden begint. Kennelijk speelt de religieuze achtergrond dus wel degelijk een rol. Misschien niet bij jou, maar volgens jou misschien wel bij Wilders. Omdat jij de rol van de religieuze achtergrond bij Wilders vermoedt, denk je het te moeten noemen. Waarmee het dus volgens jou zelf niet gaat om zomaar een dubbel Zweeds paspoort, maar om een paspoort van een eng land. Een land met een moslimachtergrond.

op 28 12 2007 at 15:43 schreef metatron:

Peter:

Deel je mening over Wilders. Maar dat verhaal over collectivisme is natuurlijk niets anders dan een leuke tegenstelling creeëren. Zou het niet eerder iets met ANGST te maken kunnen hebben.
Angst voor van alles en nog wat. Om onaardig gevonden te worden, of dom of te dik. En bovenal ons slapjanussen rechtsysteem. Onze overgeburocratiseerde socialistische knuffelcultuur. En ja, als je dat collectivisme noemt, ben ik het wel met je eens.

op 28 12 2007 at 15:45 schreef Peter:

Ik vermoed dat Wilders ongeveer hetzelfde zal zeggen. Het feit dat hij de Islam in Nederland wil verbieden wil nog niet zeggen dat hij er bezwaar tegen maakt dat mensen in Islamitische landen volgens de willen Sharia leven.

Daar ga je weer. Je weet best dat lang niet iedere moslim volgens de sharia wil leven (ik vermoed dat de meeste Nederlandse moslims dat niet willen) maar je wekt toch die indruk.

En dan nog iets anders: mijn website is van mij alleen (en dus niet te vergelijken met Nederland, dat van een hele grote groep mensen is) en ik weer nimmer iemand vanwege zijn mening of geloof. Ik weer hier niet meer dan een handvol mensen die, ondanks herhaalde waarschuwingen, blijven proberen een discussie te versjteren met hun eindeloze geouwehoer waar geen touw aan is vast te knopen of met hun persoonlijke aanvallen op anderen of gewoon wegens hufterig gedrag.

Ik ben dus totaal niet te vergelijken met Geert Wilders, die heel erg vóór hufterig gedrag is.

Ik denk dat je de radicale islam het beste bestrijdt door stoïcijns te zijn.

op 28 12 2007 at 15:46 schreef babs:

Dani, vind je nu echt dat Wilders zich mag gedragen als privé-eigenaar van Nederland? Lees nou je vergelijking eens terug: je zet Wilders weg als een dictatoriaal typje dat zijn land ziet als zijn eigendom, waar andersdenkenden verjaagd dienen te worden. Of bedoel je het weer niet zo?

op 28 12 2007 at 15:46 schreef Peter:

Metatron: ja, ook dat noem ik collectivisme.

op 28 12 2007 at 15:55 schreef Lagonda:

"Ik denk dat je de radicale islam het beste bestrijdt door stoïcijns te zijn."

Hmmm… wellicht dat de stoicijnse boeddhisten in Thailand daar inmiddels anders over denken — voor zover ze nog over hun hoofd beschikken, that is.

op 28 12 2007 at 15:57 schreef Peter:

Hmmm… wellicht dat de stoicijnse boeddhisten in Thailand daar inmiddels anders over denken — voor zover ze nog over hun hoofd beschikken, that is.

Ik bedoel niet door niets te doen. Ik bedoel door onze vrije democratische principes onverkort in acht te blijven houden. Weg dus met Job Cohen, die de scheiding tussen kerk en staat maar een overschat concept vindt.

op 28 12 2007 at 15:57 schreef daniel:

Kennelijk speelt de religieuze achtergrond dus wel degelijk een rol.

Dat weet ik niet, Wilders zelf zegt dat hij als het Zweden waren geweest dezelfde herrie had geschopt. Maar niemand stelde de juiste vragen. Iedereen kwam met dat emotionele gedoe van ‘wat stelt zo’n paspoort nou voor’.

Wat ik graag had willen horen is iemand die zei: ‘Maar meneer Wilders, wat vindt u nou van Arnold Schwartzenegger? Da’s een Oostenrijker én een Amerikaan en die is de baas van Californië, u heeft toch zo’n hoge pet van Amerika op? Wist u dat ze in de VS een moslim in het Congress hebben zitten? Keith Ellison heet ie.

Dáár kan ik niets mee, niet hoe belangrijk jij of ik dat paspoort vinden. Ik vind dat een politicus één nationaliteit zou moeten hebben, maar ik vind ook dat we op democratisch gebied nog héél veel van Amerika kunnen leren. In Israel wordt er trouwens ook niet zo moeilijk over gedaan over een tweede paspoort en ik had het dolkomisch gevonden als Groen Links en SP Wilders met de VS en Israel om de oren hadden geslagen.

Overigens is het geinig om te lezen wat deze Amerikaanse moslim van het midden oosten conflict vindt:

http://www.keithellison.org/issues-israel.htm

Wat is Amerika toch een geweldig land dat het dit soort moslims kan produceren!

op 28 12 2007 at 15:57 schreef Peter:

Wat ik grofheid van daad vind, is miljoenen uit de staatskas roven ten gerieve van een familie die beweert bij de gratie gods in paleizen te wonen en die denkt dat zij boven ons zijn gesteld. En zonder dank je wel te zeggen, ook dat nog.

Amen!

op 28 12 2007 at 15:57 schreef cynicus:

Wat ik grofheid van daad vind, is miljoenen uit de staatskas roven ten gerieve van een familie die beweert bij de gratie gods in paleizen te wonen en die denkt dat zij boven ons zijn gesteld. En zonder dank je wel te zeggen, ook dat nog.

op 28 12 2007 at 15:59 schreef Lagonda:

Ha, OK. Dan begrijpen we mekaar. Ik schrok al.

op 28 12 2007 at 16:00 schreef Peter:

Ik schrok al.

Ik ook! Ik dacht: daar gáát onze jarenlange bloedbroederschap!

op 28 12 2007 at 16:16 schreef daniel:

Het moest natuurlijk ‘daar kan ik IETS mee’

Peter

Je weet best dat lang niet iedere moslim volgens de sharia wil leven (ik vermoed dat de meeste Nederlandse moslims dat niet willen) maar je wekt toch die indruk.

Door keer op keer te roepen dat de Amsterdamse overheid de Amsterdamse moslims de radicale Islam door de strot probeerd te duwen door met Mili Gurus in zee te gaan?

Ok.

Ik weer hier niet meer dan een handvol mensen die, ondanks herhaalde waarschuwingen, blijven proberen een discussie te versjteren met hun eindeloze geouwehoer

Prima toch, is reuze verstandig alhoewel geouwehoer natuurlijk ook onder de vrijheid van meningsuiting valt.

En dan nog iets anders: mijn website is van mij alleen (en dus niet te vergelijken met Nederland

Het gaat mij toch niet om die website, het gaat mij om het princiepe van vrijheid van meningsuiting waar je voor bent terwijl je er wel flexibel mee omgaat.

Jij met geouwehoer, de Nederlandse overheid op allerlei vlakken zoals gijzeling en vrijheidsberoving. Dingen waar we allemaal tegen zijn terwijl Holleeder toch voor een aantal jaar achter de tralies gaat.

Babs

je zet Wilders weg als een dictatoriaal typje dat zijn land ziet als zijn eigendom, waar andersdenkenden verjaagd dienen te worden.

Hoho, beschuldig jij me er nu van het met Peter eens te zijn?

op 28 12 2007 at 16:44 schreef babs:

Nee, ik beschuldig je ervan iemand met dictatoriale trekjes het voordeel van de twijfel te geven. Wilders ambieert in jouw vergelijking dictator te zijn over een land (waar hij andersdenkenden monddood kan maken als een moderator op een website). En jij vind dat wel OK, met een paar aanmerkingen op de details.

op 28 12 2007 at 17:07 schreef Paardestaart:

De man wil boeken en gedachten verbieden, hij wil de vrijheid van godsdienst afschaffen, hij wil de pers aan banden leggen, hij wil Nederland zuiveren van vreemde smetten. Jullie vinden het allemaal prachtig

Of ‘we’ alles nu prachtig vinden te ja of te nee doet er niet zoveel toe: ten eerste kan zelfs Peter kennelijk niet eens fatsoenlijk weergeven wat de man bedoelt, en ten tweede: hij is de enige politicus die islamisering als een probleem ziet.

Aangezien verder islam (anders dan het katholieke geloof bijvoorbeeld Babs) een politiek systeem is, dat zich niet laat verenigen met een democratische regering is het wel degelijk geoorloofd te eisen dat er dit keer een boek wordt gekuist (en wel omdat je het zou moeten vergelijken met een partijpolitiek traktaat van een vijandige natie, en niet met de bijbel, of de Bhagavad Gita) en dat de scholen op hun nek worden gezeten. Het is volkomen logisch dat dit ‘geloof’ vooralsnog niet de vrijheden geniet die wij gewend zijn te eerbiedigen tav de ‘godsdienstvrijheid’

Overigens wil godsdienstvrijheid niet zeggen dat men in kerk, moskee of synangoge z’n gang maar kan gaan, of zelfs speciale rechten heeft: het betekent vooral dat de staat – en dus een andersgelovige minderheid – geen last heeft of op enigerlei wijze onderworpen is aan overwegingen van godsdienstige aard – maw: godsdienstvrijheid betekent dat de staat boven de kerk staat.

Ivm islam is dat een groot probleem, want islam duldt geen gezag boven zich.

Ivm met het dubbele paspoort: hoe Wilders dat staatsrechtelijk moet presenteren weet ik niet, maar evenmin als je in 1940 een duits kamerlid had moeten aanstellen is het nu een neutrale zaak als moslimkamerleden weigeren hun vorige paspoort op te geven
Het hangt er voornamelijk vanaf hoe je de toestand beoordeelt: Fortuyn had het over een koude oorlog tegen islam; als je daarvan uitgaat – en dat lijkt me heel verstandig – komt o.a. een dubbel paspoort natuurlijk in een heel ander daglicht te staan.

op 28 12 2007 at 17:08 schreef daniel:

En jij vind dat wel OK, met een paar aanmerkingen op de details.

Ik vind het enig zolang ie maar niet aan de macht komt. Zijn geschop vind ik nodig, maar alleen vanaf de zijkant.

op 28 12 2007 at 17:08 schreef daniel:

En jij vind dat wel OK, met een paar aanmerkingen op de details.

Ik vind het enig zolang ie maar niet aan de macht komt. Zijn geschop vind ik nodig, maar alleen vanaf de zijkant.

op 28 12 2007 at 17:42 schreef Peter:

omdat je het zou moeten vergelijken met een partijpolitiek traktaat van een vijandige natie, en niet met de bijbel, of de Bhagavad Gita

Bullshit, Paard. Zo kun je elk heilig boek wel een politiek traktaat noemen. De bijbel bevat net zo goed voorschriften voor elk aspect van een mensenleven (God bemoeit zich zelfs met de posities waarin we de liefde bedrijven) en er wordt net zo goed in opgeroepen homo’s, overspelige vrouwen en ongehoorzame zoons te doden. Er wordt zelfs socialisme in gepropageerd. Wie was het toch ook weer, die door God werd vermoord omdat hij weigerde de helft van zijn bezittingen aan de armen te geven? Ik kom er later op terug. Ik vind ‘m trouwens een autoritaire lul, God. Doet me denken aan mijn vader. Heel vaak.

Dat de koran geen geloofsartikel maar een politiek traktaat zou zijn, is dus een mager excuus voor het afschaffen van de vrijheid van meningsuiting.

Ik heb Wilders’ bedoelingen prima weergegeven. Jouw probleem is dat ik niet wens te verbloemen en verexcuseren. Wilders is een cryptonazi die Nederland wil zuiveren van vreemde smetten, niet meer en niet minder. De man is een gevaar voor de vrije democratie.

op 28 12 2007 at 17:44 schreef Tjerk:

Wilders is een cryptonazi die Nederland wil zuiveren van vreemde smetten, niet meer en niet minder. De man is een gevaar voor de vrije democratie.

Hear! Hear!

Maar ik vraag me ernstig af of de man slim genoeg is om dat aan zichzelf te ontdekken.

Hij is werkelijk beledigd als je hem dat voorhoudt; en dan roept hij wat over ‘demonisering’ en dat hij het land moet redden (waar hebben we dat meer gehoord?)

op 28 12 2007 at 18:36 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Citaat: Nederland is een collectivistische maatschappij. Iedereen moet hetzelfde zijn, iedereen moet hetzelfde nietszeggende loonslavenleventje leiden met drie weken vakantie, een keer per jaar naar de laatste Joop van den Ende musical en verder ’s avonds Idols, Schaatsen/Dansen/Punniken met de Sterren en Neuklat & Tochtstrip op de televisie.

Hypocriet om dit te schrijven als je er de oorzaak van bent. Iedereen in een keurslijf, afgedwongen door het kinderlijke kapot te maken van jongs af aan.

Volwassenen buiten het gezin mogen alleen op een autoritaire manier met kinderen omgaan, lees indoctrineren en kapot maken. De onderdrukte volwassenen vinden het makkelijker om hun frustraties af te reageren op zondebokken. Bijna iedereen trapt naar benenden.

Ik ben zelf nog een kind schreef iemand. Precies, dat is natuurlijk!

***

(*** = zelfcensuur omdat ik anders te veel kritiek krijg.)

op 28 12 2007 at 18:46 schreef Marthijn Uittenbogaard:

daniel: Wilders neemt geen blad voor de mond, en is daarmee een stuk eerlijker dan luitjes zoals Marijnissen of wat er van D66 is overgebleven.

Hoe weet je of hij eerlijk is. Mijn indruk is dat hij een gat in de politieke markt zag en daarom bepaalde dingen zegt. Voor vrijheid van meningsuiting behalve als het hem niet aanstaat is tegenstrijdig. Ik denk dat hij net zoals 99,9% van de andere politici een grote leugenaar is. Of netjes gezegd: een tacticus. Maar het blijft liegen en wanneer men meer en meer op zo’n manier politiek bedrijf komt een fascistische maatschappij steeds dichterbij. NL, VS en andere Westerse landen zijn al halve fascistennaties.

De koningin zei hele goede dingen in haar kerstrede, alleen geloof ik haar niet. Ze meent denk ik niet wat ze zegt, heeft alleen moslims in het achterhoofd maar haar eigen woorden gaan vrees ik niet altijd op bij haarzelf als het andere zaken betreft.

op 28 12 2007 at 18:48 schreef Peter:

Prima toch, is reuze verstandig alhoewel geouwehoer natuurlijk ook onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Jezus Christus, Daniel, wat kun jij volharden in je domheid. Ik verbied niemand te ouwehoeren, ik roep niet op tot een verbod of tot actie tegen ouwehoerders, ik wil het alleen hier niet hebben. Ik ben dus voor de onbeperkte vrijheid van meningsuiting, maar af en toe krijg ik genoeg van idioten die aan een stuk door in mijn oor zitten te tetteren en dan onderneem ik actie.

Het gaat mij toch niet om die website, het gaat mij om het princiepe van vrijheid van meningsuiting waar je voor bent terwijl je er wel flexibel mee omgaat.

Mij gaat het dus wel om die website. Ik ga niet flexibel om met het principe dat vrijheid van meningsuiting onbeperkt is. Ik ben daar heel rigide in. Een website is geen land. Een website is te vergelijken met iemands huis. Nu ben ik vóór legalisatie van alle drugs, maar wie in mijn huis gaat zitten spuiten, kanker ik er keihard uit. Gaat-ie zitten jammeren: "Maar jij was voor legalisatie!". Steek ik mijn middelvinger op en roep: "Fuck you, imbeciel".

Jij met geouwehoer, de Nederlandse overheid op allerlei vlakken zoals gijzeling en vrijheidsberoving. Dingen waar we allemaal tegen zijn terwijl Holleeder toch voor een aantal jaar achter de tralies gaat.

Tang, varken, lul, drumstel, een glas wijn, snel.

op 28 12 2007 at 19:36 schreef TRS:

Pfff, in dit artikel gooi je werkelijk alles op 1 hoop Peter; goede constateringen maar vervolgens vreemde oorzaken aanwijzen. Alsof ‘collectiviteit’ de oorzaak van alle ellende is. Nee, net zo min als ‘individualisme’. Maar misschien was dat dan ook de ironische boodschap?

op 28 12 2007 at 19:55 schreef Lagonda:

Nah, niet ieder heilig boek is een politiek traktaat; de Bhagavad Gita zéker niet. Er ligt een hemelsbreed verschil tussen het ideale einddoel van de Koran (ieder mens onder de knoet van Allah), en dat van de Bhagavad Gita (ieder individu verlicht).

Ik vind de vergelijking van Paard, dat de Koran een politiek manifest van een vijandige natie is, behoorlijk veel hout snijden. Want dat is het boek door de eeuwen heen altijd geweest, en daar is nog weinig aan veranderd.

Waarmee ik niet gezegd heb dat ik vind dat het ding verboden dient te worden, maar wel dat er grote bezwaren aan het schrijfsel kleven. Ja, ook in de Bijbel staan bezwaarlijke voorschriften, maar die worden al eeuwen niet meer in de praktijk gebracht. Wanneer is er voor het laatst, door een officieel ingesteld juridisch orgaan, een vrouw volgens de wetten uit Leviticus tot steniging veroordeeld omdat zij overspelig was? De Bijbel dient al lang niet meer als inspiratiebron voor dat soort verschrikkingen; de Koran des te meer. Dat boek is het kloppend hart van de islamitische wereld, en iedere moslim kan zijn blik wenden naar islamitische landen om te zien hoezeer de Koran de gang van zaken bepaalt, en hoeveel autoriteit er aan het boek "hoort" te kleven, en hoe iedere letter door grote groepen mensen bloedserieus wordt genomen.

Je kan van de Bijbel zeggen wat je wil, maar niet dat ze zo’n grote schare volgelingen kent die er op staan te wachten om de wetten uit het Oude Testament te doen herleven. Zelfs de grootste born-again nutcase zal afstand nemen van die wetten.

op 28 12 2007 at 19:55 schreef Micha:

Peter,

Als je ooit bescherming of steun zoekt voor een projekt of een politieke partij dan kan je kontakt opnemen met mij. Ik, Micha; wil jouw graag steunen in van alles; alles wat jij van plan bent en wil gaan doen, want ik begrijp hoe boos en gepikeerd jij je soms kan voelen wanneer je weer eens word aangevallen door al die idioten.

Het liefst zou jij hun zaad en eieren kapot trappen, ja? Dan krijgen ze ook geen debiele babietjes meer. Neem kontact met op als dat jouw wat lijkt.

M. v.d. B

op 28 12 2007 at 22:28 schreef EH:

Inderdaad daniel, jezus. Als het onderscheid tussen prive en publiek bij jou zo vervaagd is dat je het verschil tussen overheids-censuur en blog-censuur niet meer ziet, dan ben je al hopeloos verloren op de schaal van collectivsme en individualisme.

op 28 12 2007 at 23:10 schreef Peter:

Je kan van de Bijbel zeggen wat je wil, maar niet dat ze zo’n grote schare volgelingen kent die er op staan te wachten om de wetten uit het Oude Testament te doen herleven. Zelfs de grootste born-again nutcase zal afstand nemen van die wetten.

Daar ben ik niet zo van overtuigd, maar dan nog: als de koran een politiek traktaat is, dan is de bijbel dat ook. De Bhagavad Gita ken ik niet en eigenlijk interesseert het me ook geen reet. Het probleem zit ‘m gewoon niet in dat boek, maar in de lezers of de degenen die ‘m laten voorlezen. Wat ons land betreft, die lijken de boel allemaal niet zo letterlijk te nemen en hoe meer ik leer van de Arabische wereld (en dat is aardig wat, de laatste tijd) hoe meer ik zie dat ook daar mensen het zichzelf liever een beetje naar de zin maken dan dat ze joden opsporen om te kunnen doden.

Het lijkt me dat er meer resultaat te verwachten valt als je dát aanmoedigt dan dat je ze allemaal tot vijand verklaart omdat je graag twintig zetels wilt bij de volgende verkiezingen.

Micha, we houden contact (totdat ik dat straatverbod er door heb).

op 29 12 2007 at 01:07 schreef Tjerk:

Je kan van de Bijbel zeggen wat je wil, maar niet dat ze zo’n grote schare volgelingen kent die er op staan te wachten om de wetten uit het Oude Testament te doen herleven. Zelfs de grootste born-again nutcase zal afstand nemen van die wetten.

Je weet de helft nog niet

Ze zeggen het echt: we willen de wetten van Deuteronomium in dit land!

Google maar eens op ‘Rushdoony’; ‘Dominion Theology’ of ‘Christian Reconstructionism’. Er gaat een wereld van kooky christendom voor je open.

De toekomst van de VS is aardig weergegeven in dit diagram.

op 29 12 2007 at 01:12 schreef Peter:

Ik denk dat het lachen je wel vergaat als je 24-7 bewaking nodig hebt.

Die Wilders komt werkelijk overal mee weg, alleen omdat ie bewaakt moet worden. Zijn aanhangers verwijten zijn tegenstanders dat ze met goede argumenten moeten komen, maar zelf vinden ze blijkbaar het feit, dat Wilders ’24-7 bewaakt moet worden’, het antwoord op al uw vragen over de man.

"Zijn haar zit zo raar"

– Ja maar hij moet 24-7 bewaakt worden.

"Hij noemt zijn partij Partij voor de Vrijheid, maar hij wil van alles verbieden. Dat is geen vrijheid, maar onvrijheid."

– Ja maar hij moet 24-7 bewaakt worden.

"Hij wil bezuinigen op het ambtenarenapparaat, maar met al die regeltjes en verboden van hem zou dat moeten worden verdubbeld"

– Ja maar hij moet 24-7 bewaakt worden.

"Hij blèrt eigenlijk maar wat. Op feiten is het allemaal niet gebaserd."

– Ja maar hij moet 24-7 bewaakt worden.

"Hij is zo verbeten en totaal gespeend van humor."

– Ja maar hij moet 24-7 bewaakt worden.

Waarom hij zo humorloos is, interesseert me geen reet. Hij is het en daarom haat ik hem. Mensen zonder humor moeten allemaal naar een andere planeet worden verbannen.

op 29 12 2007 at 01:32 schreef Tofuburger:

[i]Ik denk als je ze hun politieke macht ontneemt en er dan een kosten/baten analyse op los laat, dat het waarschijnlijk beter is die poppenkast aan te houden. Bijv. staatsbezoeken die verkapte handelsmissies zijn. Ik denk dat dat minder goed werkt met een president.[/i]

Ik zie geen verband tussen het zijn van een monarchie en economisch succes in de wereld. Nederland scoort vaak slecht tijdens handelsmissies omdat er altijd openlijk over mensenrechten gesproken moet worden in plaats van diplomatiek. De speeches van Beatrix in den vreemde die ik heb gehoord waren verder geenszins indrukwekkend. Bernhard, die was beter.

op 29 12 2007 at 01:36 schreef Tjerk:

Mensen zonder humor moeten allemaal naar een andere planeet worden verbannen.

Geguilottineerd…. Maar dat zijn d’r een hoop hoor. Het wordt stil op straat.

op 29 12 2007 at 01:57 schreef Peter:

Mooi. Hosseyn ook weer blij.

op 29 12 2007 at 05:39 schreef Paardestaart:

Ik vind ‘m trouwens een autoritaire lul, God. Doet me denken aan mijn vader. Heel vaak

Daar was ik al bang voor
Er valt met jou werkelijk niet te praten over een aantal dingen..’t Wordt me te veel – ik geef het op

op 29 12 2007 at 09:23 schreef Peter:

You’ll be back.

Er valt met jou werkelijk niet te praten over een aantal dingen..

Je bedoelt dat ik zo hardnekkig weiger een aantal dingen te zien zoals jij doet. Tough luck.

(Note to self: ik moet minder met Loor omgaan – nu zit ik mijn Nederlands ook al te vervuilen met Amerikaanse uitdrukkingen)

op 29 12 2007 at 11:53 schreef Patrick:

Sjees… je haat m zelfs…
Als het zo diep zit laat ik er dan maar over ophouden. Een objectieve discussie wordt dan moeilijk.

Ik ben het wel met je eens dat ie af en toe wel eens iets zegt dat niet in lijn is met vrijheid en liberalisme. Zoals het verbieden van de Koran waar ik het niet mee eens ben. Maar vrijheid betekent niet dat je intolerantie moet tolereren.

op 29 12 2007 at 12:07 schreef Patrick:

@Peter:
Wilders moet meer humor hebben?
Ik denk dat het lachen je wel vergaat als je 24-7 bewaking nodig hebt.
We beginnen het geloof ik gewoon te vinden.
Hij is niet met een spelletje bezig.

En vwb het koningshuis.
Ik denk als je ze hun politieke macht ontneemt en er dan een kosten/baten analyse op los laat, dat het waarschijnlijk beter is die poppenkast aan te houden. Bijv. staatsbezoeken die verkapte handelsmissies zijn. Ik denk dat dat minder goed werkt met een president.

op 29 12 2007 at 12:37 schreef Peter:

Maar vrijheid betekent niet dat je intolerantie moet tolereren.

Eens. Daarom tolereer ik Wilders niet, zoals ik ook Sheik Fawaz en Miryam AAAOUWWAAAAAAARRRRGGGH!!!! niet tolereer.

Fawaz, AAAOUWWAAAAAAARRRRGGGH!!!!, Wilders, voor mij is het allemaal één pot nat.

op 29 12 2007 at 13:01 schreef Lagonda:

@Tjerk: Tsja, er is natuurlijk altijd een lunatic fringe te vinden. Je hebt ook nog meneer Phelps, met zijn anti-alles, en God = hatred-mafketelarij. Het verschil is natuurlijk dat de groepen die je noemt opereren aan de rand van de samenleving, en nooit in het Witte Huis zullen komen (wie daadwerkelijk meent dat Bush een born-again xtian is, moet zich na laten kijken) en dat op basis van de wetten in de Koran hele landen bestuurd worden.

Daarnaast dient gezegd dat de Bijbel haar eigen "oude" wetten bekritiseert in de figuur van Christus, die het niet voor niets altijd aan de stok heeft met de schriftgeleerden uit zijn tijd; die de oude oog-om-oog-wetgeving vervangt voor andere-wang-toekeren; die tussenbeide springt als een vrouw gestenigd dreigt te worden. Ook het judisme (waar deze wetten in eerste instantie toch thuishoren) heeft al lang afstand genomen van deze teksten.

De Islam heeft dat niet gedaan (ja, de gemiddelde moslims die de soep niet zo heet eet, maar die ook geen bal te vertellen heeft — ik koop niks voor het argument dat een gemiddelde moslim niet op zoek is naar Joden om te doden, zolang de opiniemakers van zijn religie dat wel zijn), en daar bestaat nog een zeer sterke band tussen woord en daad. Deze band zou doorbroken moeten worden, en dus is het in feite om het even of je nu het woord of de daad wenst te bestrijden. Alletwee, zou ik zeggen.

Het is de typische reflex van de islam-apologeet of dhimmi, om met de vinger te wijzen naar religieus gefundeerd extreem gedrag in het Westen. *Wij* discrimineren vrouwen? Ha! En *jullie* dan? Het is een onterecht argument, omdat de Westerse wetgeving erop gericht is zaken te bestrijden die binnen de Islamitische wetgeving juist structureel zijn vastgelegd — met de Koran als basis natuurlijk.

op 29 12 2007 at 14:33 schreef Pieter:

Meneer Breedveld, mag ik U van harte feliciteren!
Na uw bijdrage in deze discussie zal niemand meer twijfelen dat de, "autoritaire lul" die U uw vader noemt, uw werkelijke biologische vader is/was.
Nogmaals: gefeliciteerd!
Als er iemand is die een discussie vakkundig om zeep weet te helpen door zich als websitebeheerder autoritair op te stellen, dan bent U dat wel.

Wat betreft humor: er zijn plaatsen op aarde waar het afslachten van een tandloze, klauwloze en geketende beer door een half dozijn valse honden als volksvermaak (lees humor) wordt beschouwd.
Mogen zij blijven?

op 29 12 2007 at 14:40 schreef Peter:

God is mijn biologische vader niet, hoor. Aan de andere kant… nu u het zegt. Het zou me niets verbazen als het wel zo was, eigenlijk.

op 29 12 2007 at 14:42 schreef Micha:

Ik stond een half uur buiten in ons winkelcentrum met een groot kartonnen bord waarop geschreven stond:

IK VINDT VOETBAL DOM

Na vele vragen en gesprekken met de vele geïnteresseerde jonge lui; ben ik krasvrij weer naar buiten gekomen.

Dit moet wel bewijzen dat ik zonder vrees ben; hoewel ik doodsangsten uitsloeg toen ik daar zat. Dit heeft gedeeltelijk te maken met mijn lange lengte en breed postuur; hoewel ik er niet aan twijfel dat als ik dit nachts rond een kroeg had gedaan, ik nu hartstikke dood was.

De volgende twee borden:

NEDERLAND HEEFT WEER EEN NIEUWE ZONDEBOK: DE HINDOES.
MATA MATA MATA IS EEN HOER

En

WANNEER JE SAMEN DOUCHED NA DE GYMLES ZIT ER ALTIJD WEL ÉÉN HOMO TUSSEN.

Zijn ook goede mogelijkheden die de aanschouwers hellemaal gek kunnen maken.

op 29 12 2007 at 14:47 schreef Lagonda:

"Het zou me niets verbazen als het wel zo was, eigenlijk."

Onmogelijk, je bent ouder dan ik.

op 29 12 2007 at 14:52 schreef Peter:

Onmogelijk, je bent ouder dan ik.

Maar niet veel, toch?

Ik stond een half uur buiten in ons winkelcentrum met een groot kartonnen bord waarop geschreven stond:

IK VINDT VOETBAL DOM

Pijnlijk.

op 29 12 2007 at 15:47 schreef philippine:

Er zijn rellen in Duitsland uitgebroken over een uitzending van Tatort die over eerwraak ging. Met name "de gematigde Alawieten" in Duitsland pikken dit niet. Aan deze Tatort werd ruimschoots medewerking verleend door acteurs met Turkse? namen. Zo zie je maar: zelfs Tatort moet verantwoording afleggen. Dit vind ik pas PIJNLIJK.

op 29 12 2007 at 16:53 schreef Pieter:

"God is mijn biologische vader niet, hoor. Aan de andere kant… nu u het zegt. Het zou me niets verbazen als het wel zo was, eigenlijk."

Humor is niet bepaald uw sterkste kant!, is het wel?

op 29 12 2007 at 17:30 schreef Loor:

De humor van Peter Breedveld is zeldzaam goed. Of je het nu met hem eens bent of niet. Hij laat ene Loor regelmatig hardop lachen en daarvoor is zij hem dankbaar.

op 29 12 2007 at 19:34 schreef Jan:

"God is mijn biologische vader niet, hoor. Aan de andere kant… nu u het zegt. Het zou me niets verbazen als het wel zo was, eigenlijk."

@Peter,
Maak je geen illusies, we hebben geen kinderen!

op 29 12 2007 at 19:53 schreef Micha:

peter,

jij hebt misschien nu wel door dat mijn interesse in jou, best wel homosexueel kan zijn. Heb je een foto van jezelf?

op 29 12 2007 at 20:15 schreef Loor:

Jan, een dergelijke grap heeft Lagonda al gemaakt. En die was wél leuk.

op 29 12 2007 at 20:20 schreef Jimmy:

@Loor

Ouch.

op 29 12 2007 at 21:24 schreef Jan:

Nah, niet geschoten is altijd mis. Jammer, dan wordt het dus de guillotine of ballingschap op een andere planeet (of een combinatie van beide).

op 30 12 2007 at 11:39 schreef Compli:

Even als mosterd na de kerstdagen: héérlijk stukkie, Peter. Je slaat de polderspijker op zijn plathollandse kop.

op 30 12 2007 at 13:54 schreef Lagonda:

"Maar niet veel, toch?"

Ik heb eigenlijk geen idee hoe oud je bent, Peter. Bij de laatste meting bleek ik 35 jaar te zijn, maar zo voel ik me helemaal niet.

@Loor: Dank! Ik vond de grap zelf wat tendentieus.

op 30 12 2007 at 15:32 schreef Peter:

Ik ben 39.

Zeg, volgens sommige natuurkundige theorieën kun je tijd en ruimte toch vouwen en dan maakt het niet uit of je ouder of jonger bent. Dan kan ik toch je zoon zijn.

Back on-topic. We gaan buurten bij Het Vrije Volk, waar mensen elkaar nooit zeggen dat ze het niet eens zijn, of dat ze zaken anders zien.

Nee, daar is Wilders meteen een verrader omdat hij tegen een verleninging van de missie in Uruzgan is. En de schrijver van die kritiek wordt weer een matenaaier genoemd en ik vraag me af of dit niet een (nauwelijks verholen) oproep tot geweld is:

Miskende figuren zullen altijd hun verwrongen inzichten kenbaar willen maken. Dat ze hierbij meer afbreken dan opbouwen hoeven we echter niet voor lief te nemen.

Er moet een einde komen aan kortzichtige opmerkingen en onvoldoende kennis van zaken behoort niet te worden beloond. Als iemands wereldbeeld beperkt is kan men er ook geen heil voor de toekomst van verwachten. Veeleer zijn zulke tekortkomingen een beletsel om vooruit te komen. Het remt af en brengt ons op een dwaalspoor.

Kritiek op Wilders, de ‘vrijheidsstrijder’ (MWOEHAHA) moet worden gestopt.

Wilders heeft groot gelijk dat-ie de Nederlandse strijdkrachten terug in Nederland wil, meent Frans Jansen, de auteur van bovenstaand dreigement. We hebben ze hier nodig voor als de burgeroorlog uitbreekt:

We zullen hele bataljons nodig hebben wanneer de burgeroorlog uitbreekt in de grote steden. De strijd tegen de vervloekte islam zal ons hier in huis handen vol werk gaan geven. Fijn om te weten dat er mensen zijn als Geert Wilders, die met gevaar voor eigen leven deze doodscultus openlijk aanpakken!

Geert, mijn steun heb je. Lichting ’69-6 staat weer klaar.

Maanzieken zijn het, de Boze Bloggers en hun oorlogsdromen. Het zou goed kunnen dat bij een volgende aanslag de kogel van rechts komt. En dan zijn de rapen goed gaar.

op 30 12 2007 at 15:47 schreef Lagonda:

"Zeg, volgens sommige natuurkundige theorieën kun je tijd en ruimte toch vouwen en dan maakt het niet uit of je ouder of jonger bent. Dan kan ik toch je zoon zijn."

Nah, als jij mijn zoon wilt zijn, Peter, dan mag dat.

En verder; ik lees eigenlijk nauwelijks nog logs en blogs, en hoe het allemaal heten mag. Ik heb het idee dat alles al zo’n beetje benoemd is, en dat ik continu naar een herhaling van zetten zit te kijken. De blik van Nederland is ernstig gestagneerd, en ik vraag me af wie of wat de boel weer vlot gaat trekken.

op 30 12 2007 at 16:19 schreef P.Geurtsen:

Wilders heeft nooit gezegd dat Beatricks(geen tikfout)ontslagen moet worden.
Wilders heeft duidelijkgemaakt dat de bemoeienis van haar met de politiek ergerlijke vormen begint aan te nemen en dat het dus helemaal niet zo gek is haar rol te beperken tot enkel ludieke hoeden dragen en lintjes doorknippen.
Staatsrechtelijk zit Bea dus helemaal fout, dit omdat Balkje hoofdverantwoordelijke is.
Ze heeft in ieder geval bewezen wie ze graag de hand boven het hoofd houdt(nota bene op onze kosten!)en dat is niet erg slim.
Beter was geweest als ze haar babbeltje neutraal had gehouden, zoals de Duitse bondspresident en de Britse koningin Elizabeth deden.
Trouwens, ze kunnen in Den Haag en omstreken een voorbeeld aan Nepal nemen, daar hebben ze dat royalty-geneuzel afgeschaft. Mooi toch?
Goed uiteinde iedereen, gezond 2008!
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5075

op 30 12 2007 at 16:28 schreef Paardestaart:

Het zou goed kunnen dat bij een volgende aanslag de kogel van rechts komt. En dan zijn de rapen goed gaar

Het zou voor links wel heerlijk zijn natuurlijk..eindelijk toch nog gelijk: "het rechts-radicalisme de grootste dreiging voor de democratie"
Ach – en vreemd zou het niet zijn, als een radeloos ronddobberende gemobiliseerde de liquidatie van uitgerekend Wilders voor zijn rekening denkt te moeten nemen.

Maar de balkanisering van het europese beeld maakt een heldere target-keuze dermate specialistisch dat je d’r eigenlijk alleen maar ingewijden op kunt zetten, dus het zullen toch wel weer de professionals zijn..Een diertroetelaar hebben we al gehad – wat zou je nog méer kunnen verzinnen..:-)

Nu je toch met lijstjes bezig bent Peter: is het geen idee om voor ons de lunatic fringe van het rechtse weefsel ff helemaal in kaart te brengen? Dat van de NRC hadden we niks aan, want daar stonden we bw van spreken zèllef nog op, maar nu FN door de reguliere media seriéus genomen wordt: wie behalve de boze bloggers van Margalit Kleijwegt moeten we mijden als de pest, opdat ons als weldenkende vrijheidsbekommerden de tarbrush bespaard blijft?

op 30 12 2007 at 16:54 schreef Conan:

De blik van Nederland is ernstig gestagneerd, en ik vraag me af wie of wat de boel weer vlot gaat trekken.

Je optimisme is bewonderenswaardig. Maar waarom zou er iemand opstaan om Nederland er weer vlot te trekken? Wie herstelde de glorie van de Gouden Eeuw? Wie trok het Romeinse Rijk er weer bovenop? Wie trekt de Afrikaanse samenlevingen weer vlot?
Veranderingsmanagers van het noodzakelijk kaliber zijn heel dun gezaaid. Voor het zittend establishment loont het te (laten) schieten als er één lijkt op te staan. Daarnaast kan een verandering slechts succesvol tot stand komen als die vanuit de samenleving gesteund wordt. De laatste decennia wordt juist (al dan niet bewust) met alle kracht getracht de kennis en het begripsniveau van de Nederlandse bevolking in te perken. Verschillen in inzicht worden door de overheid agressief benaderd (waarbij uiteraard lieden als Wilders de schuld in de schoenen geschoven krijgen; zaken omdraaien is inmiddels tot een schone kunst verheven) en wie niet meejuicht in de trip naar de ondergang wordt als radicaal of extremist weggezet.

op 30 12 2007 at 17:13 schreef Lagonda:

De laatste decennia wordt juist (al dan niet bewust) met alle kracht getracht de kennis en het begripsniveau van de Nederlandse bevolking in te perken.

Heel juist gezien. We zijn een volk van hopeloze amateurs aan het worden. Vandaar dat ook de topsalarissen aangepakt gaan worden; we willen immers geen topprestaties. Kunstenaars, denkers, komieken, wetenschappers en politici mogen alleen hun mond nog open doen als ze lippendienst bewijzen aan de progressieve natte droom. Pas je niet in dat kadertje, dan kun je aandacht van de media op je buik schrijven.

Ik denk ook eigenlijk niet dat een "wie" de boel gaat vlottrekken — eerder een "wat".

op 30 12 2007 at 17:16 schreef Peter:

Nu je toch met lijstjes bezig bent Peter: is het geen idee om voor ons de lunatic fringe van het rechtse weefsel ff helemaal in kaart te brengen?

Nah, ik bepaal liever niet voor anderen wat ze moeten vinden. Ik geef mijn mening en doe daarmee wat je wilt.

Ik wil je wel een paar richtlijnen geven. Je weet dat je in troebel water zwemt wanneer iemand

-De joden de schuld geeft voor het vermoorden van de Here Jezus.

-Begint te fantaseren over de glorie op het slagveld.

-Zijn fantasieën publiceert onder één van de namen van de Ridders van de Ronde Tafel.

-Kinderachtige benamingen papegaait, zoals ‘de pedoprofeet’, ‘de haatcultus’, ‘kopvod’.

-Iedere andersdenkende uitscheldt voor ‘landverrader’.

-Mijn naam combineert met de zinsneden ‘de PvdA-stemmer’ of ‘die de lakens deelt met een PvdA-raadslid’.

op 30 12 2007 at 17:57 schreef Conan:

Ik denk ook eigenlijk niet dat een "wie" de boel gaat vlottrekken — eerder een "wat".

De demografie, die door doemdenkers vaak als de definitieve doodsteek voor de Westerse beschaving wordt beschouwd, zou ook wel eens omgekeerd uit kunnen pakken. Kleinere gezinnen zorgen voor meer aandacht van de ouders en egocentrischer kinderen.
Het schrikbeeld van WOII is veel van zijn dreiging verloren. Decennia van gepruts na de onafhankelijkheid van de voormalige kolonieën maken de gepropageerde inherente slechtheid van het Westen minder geloofwaardig. Ook de teruggang van het welvaart ten aanzien van de rest van de wereld als gevolg van de globalisering, werkt relativerend. Kinderen die nu opgroeien zullen ondanks de geluiden op school en in de media, daardoor en door hun ervaringen op straat niet meer zo gemakkelijk overtuigd kunnen worden van de schoonheid van progressieve luchtkastelen.
De omslag komt wel; de vraag is alleen of het op tijd gebeurt en of de westerse beschaving nog genoeg veerkracht zal hebben overeind te krabbelen.
Maar wat de omslag zal inluiden; in het gemeen zijn het geen positieve gebeurtenissen die het startsein van grote veranderingen vormen. De ellende waar de babyboomers (ookwel: de parasitaire generatie) ons in hebben gestort is enorm.

op 31 12 2007 at 11:12 schreef daniel:

Peter

Jezus Christus, Daniel, wat kun jij volharden in je domheid.

Dat komt omdat ik er zo overvloedig mee gezegend ben.

Mij gaat het dus wel om die website.

Maar het gaat om macht, want jij bent hier de baas. Op Het Vrije Volk is het besluit genomen om alles toe te staan, inclusief geouwehoer. Of dat de site ten goede komt, waag ik te betwijfelen. Vandaar dat ik het helemaal niet zo raar vindt om daar toch een beetje flexibel mee om te gaan.

Ik ga niet flexibel om met het principe dat vrijheid van meningsuiting onbeperkt is. Ik ben daar heel rigide in. Een website is geen land.

Zeg ik ook niet. Maar deze website is een plek waar jij macht hebt. Macht om mensen toe te laten, een prominent plekje te geven, of te verbannen. En jij hebt op deze site véél meer macht dan Wilders in Nederland. En het is fascinerend om te zien hoe jij met die macht omgaat. Want op het moment dat je iemand macht geeft, ook al is het maar een heel klein beetje, kom je z’n ware aard tegen. Wilders in de politiek, jij op je site. Of het nou een land is, je website of je eigen huishouden, maakt allemaal geen donder uit. Overal kom je kleine en grote dictatortjes tegen.

Daarom, als jij op je site, waar je zegt regide vóór de vrijheid van meningsuiting te zijn, toch mensen niet toelaat omdat iets jouw niet bevalt, ga je dus flexibel om met je eigen principes. Meer dan dat zeg ik niet, en dat lukt mij overigens zonder te schelden.

Een website is geen land. Een website is te vergelijken met iemands huis. Nu ben ik vóór legalisatie van alle drugs, maar wie in mijn huis gaat zitten spuiten, kanker ik er keihard uit.

In alle drie de gevallen is het een kwestie van territorium en wie over dat territorium de baas is. Want wat jij in je huis hebt en op deze site, is macht. Jouw plek, jij betaalt de maandelijkse lasten. Jij maakt dus uit wat je gasten wel of niet kunnen doen. Jij hebt macht op deze website, macht in je eigen huis en Wilders zou macht hebben in Nederland als hij premier was.

"Practice what you preach" is volgens mij een uitdrukking die niet alleen betrekking heeft op politici. "Practice what you preach" probeerd je te vertellen dat wat jij van de groten der aarde verwacht ook voor jezelf geldig is. Daarom is het helemaal niet zo’n gek idee om wat je in je eigen domein doet te vergelijken met wat er in het groot gebeurd. Als je vindt dat politici en media netjes met andersdenkden moeten omgaan, dan is het natuurlijk heel raar als je scheldend door het leven gaat.

Tang, varken, lul, drumstel, een glas wijn, snel.

Je kunt ook gewoon zeggen dat je het niet snapt.

Je herhaalde een aantal keer dat jij geouwehoer niet wil verbieden, maar dat je het alleen niet op je site zien. Wilders wil de Islam niet verbieden (zie zijn standpunt mbt Afghanistan) hij is alleen tegen de Islam in zijn domein.

EH

Inderdaad daniel, jezus. Als het onderscheid tussen prive en publiek bij jou zo vervaagd is dat je het verschil tussen overheids-censuur en blog-censuur niet meer ziet, dan ben je al hopeloos verloren op de schaal van collectivsme en individualisme.

Jij vergeet dat de overheid en het collectief uit individuen bestaan. In een democratie bepalen individuen hoe het collectief met bepaalde zaken omgaat. Als individuen niet tot nuance in staat zijn, dan zal het collectief dit ook niet kunnen.

Prive is deze site pas als je er een slot op zet, en bepaalde mensen een wachtwoord geeft. Maar zolang dit een open blog is waar iedereen naar kan kijken en commentaar kan geven, is dit blog openbaar.

op 31 12 2007 at 14:32 schreef Paardestaart:

Ik denk ook eigenlijk niet dat een "wie" de boel gaat vlottrekken — eerder een "wat"

Such as?

op 31 12 2007 at 15:28 schreef Jan:

@Conan en Paardestaart

De Europese integratie en het Europese immigratiebeleid veroorzaakt grote migratiebewegingen, waarbij om voor de hand liggende redenen de West-Europese verzorgingsstaten sterk in de belangstelling staan. De inheemse, individualistische bewoners van landen als Nederland zijn steeds minder gebonden aan de natiestaat (die overigens in ideologische zin ook wordt ontmoedigd door Brussel) en hun mobiliteit neemt ook steeds toe.
Misschien komt er wel een nieuwe diaspora op gang, van avontuurlijke West-Europeanen wel te verstaan die geen zin hebben om lijdzaam af te wachten.

Ik denk dat het niet zozeer een kwestie is van het al dan niet vlottrekken van de boel, maar dat er sprake is van het onstaan van een nieuwe orde (en niet alleen een demografische) door mechanismen die inmiddels nog maar zeer beperkt kunnen worden beïnvloed door de regering. Dit nieuwe bestel hoeft niet per definitie een achteruitgang te zijn, maar Nederland zal zich bijvoorbeeld wel moeten afvragen of het een verzorgingsstaat wil blijven en zo ja, hoe dat dan moet worden gefinancierd.

op 31 12 2007 at 18:11 schreef Paardestaart:

Nederland hoeft zich niets meer af te vragen, want Nederland is bijna opgeheven.
Die nieuwe orde is door de regeringen geëntameerd en doorgdrukt, maar je hebt gelijk – als het eenmaal zover is heeft geen enkele regering meer ergens vat op.
Wat zich na deze aardverschuiving uiteindelijk zal ontwikkelen is nog verborgen in de schoot van de toekomst, maar het zal vermoedelijk iets ingrijpenders zijn dan alleen maar een beetje vlotrekken, vermoed ik

op 31 12 2007 at 18:18 schreef Peter:

is nog verborgen in de schoot van de toekomst

Verdomd mooie zinsnede, dus dat ‘vlo-trekken’ wordt jou grif vergeven. Ik zit je soms met stille bewondering te lezen. Fantastisch multatuliaans proza. En dan zie ik je weer tekeer gaan tegen ‘de moslims’ en dat betekent altijd grossieren in clichés, en dan denk ik: ’toch zonde’.

op 01 01 2008 at 02:27 schreef Paardestaart:

Ja – en nu gaan we dus borrelen man; kom maar op.
Het is de hoogste tijd!
Ik woon niet in Den Haag, maar in Amsterdam, dus zeg maar wanneer je deze kant uitkomt…!?

Sorry voor het vlotrekken – gewoonlijk laat ik de vlooien met rust hoor, wees maar niet bang:-)

En bedankt voor de correctie verderop

op 01 01 2008 at 03:37 schreef Paardestaart:

Kijk – dit is nog ’s een koningin!
De nieuwjaarswens van koningin Margarethe van Denemarken: daar kan onze majeskoud nog wat van leren.. Helemaal geen standjes – en zij is de soldaten die in de woeste landen de klappen opvangen tenminste niet vergeten…
Van Gates of Vienna:

New Years Eve is one of the strangest highlights of the year. Tomorrow is yet another day; the sun will rise at the late hour as is customary for the season, and the weather will hardly be different than what the latest weather forecast tells us.

Yet we look forward to this evening as something special, whether we are gathered with good friends or perhaps prefer to celebrate it in quiet thought. Because this evening is special; tomorrow we suddenly find ourselves in a new year: year 2008; tonight we will say goodbye to the year of 2007.

Here in Denmark many of us experience in these years times with increased wealth, in optimism and in safety. We believe that we have become good at forming our society, so that everybody is able to get the essentials, at least when it comes to material goods.

We are very keen on trying to achieve the perfect, the frictionless and comfortable life. The country must be lovely [reference to national anthem] – but it must not smell. The city must be full of life – but it must not be noisy. All our wishes should come true – but without costing anything. We prefer our lives to be filled with challenges; but they shouldn’t be too demanding or have incalculable consequences.

Particularly the young families are run hard. They are smokingly busy, they have high ambitions, they set high goals for themselves, and many also see them come true, perhaps to a higher degree than their parents and grandparents could ever dream of. But for some of the young it is different; they may never get as far as to set themselves any goals; they are outside before they even get started.

We have a responsibility for each other; that is one of the principles that our society is built on. Maybe we understood that better when there was less to share; now it is so easy to think that somebody else can take care of the problems, as long as we ourselves get on with our lives…

The wealthy society that we belong to, with its many advantages and the inbuilt care also for the weaker, attracts people who comes from other places in the world, who nourish the same hope as we do: A good and active life with family and friends, with happiness both nearby and in the community. It isn’t easy for anybody to change their way of life, as it must happen, when one settles in a new country. And it cannot be completely avoided, that some people look disapproving at the stranger, who has other fashions, other types of clothing, and who doesn’t yet master the language. But it is necessary, that one has an open mind and a will to find his place in society. In the same way it is important that society, which has received the newcomers, is ready to help and support and explain which demands they are required to follow and which rules apply. They need us and we need them.

This New Years Eve, I would like to send a greeting to the many who in the last generation have settled in Denmark. I wish for them all that every new year they experience here among us, despite all the troubles, may bring them further, so that they can see themselves and their descendents as a part of the Danish society.

Tonight my thoughts go to the Danish soldiers, who are serving under foreign skies and under difficult conditions and work to create peace and stability and a better life for the local population, in countries far from Denmark. Special thoughts go to those under very demanding conditions in Afghanistan. They have in the latest months suffered sad losses, but I know that they still hold their heads high and stand together. We at home can hardly imagine what they have to go through, but we can be proud of their doings and we should let them know that we think of them. To all in the Danish military I send my New Years greeting and my thanks for the year that went. My deepest compassion for the families, who now sit with the grief and the loss of a loved one, who have given their life in Afghanistan or Iraq; they too are in my thoughts.

When the darkness of the winter comes and the wind blows over the roofs, my thoughts often stray north to the Faroe Islands and Greenland. There Christmas and New Year’s are rightfully the celebrations of lights. However, now the Sun has turned and we slowly march towards more light. May the new year bring all good things to the people of the Faroe Islands and Greenland.

On the last night of the year, it is my wish that the new year may be a good one for Denmark and for all of us. May also those who are ill or filled with worries of heavy thoughts find a beam of light that can lead them on: A loving hand, a kind look, that can show them that they are not forgotten.

Then we will all wish each other a happy New Year and with confidence meet and greet the new year 2008 welcome.

Happy New Year.
GOD BLESS DENMARK

Stel je toch voor..een koningin die actually iets persoonlijks te zeggen heeft!

op 02 01 2008 at 10:30 schreef Ryt:

Het is maar wat je onder individualisme verstaat.

De bedoelde betekenis: "Aan jezelf denken, zonder rekening te houden met anderen."

Peter’s interpretatie: "Jezelf zijn."

De oproep tot meer individualisme deed me met een vermakelijke glimlach om de mond denken aan Life of Brian, waar Brian zich ergert aan het massaal toegestroomde volk dat hem aanbidt en alles doet wat hij zegt.


Brian:"You are all individuals!"

Het volk (collectief): "We are all individuals!"

op 02 01 2008 at 10:46 schreef Peter:

De bedoelde betekenis: "Aan jezelf denken, zonder rekening te houden met anderen."

Daar is een goed Nederlands woord voor: ‘egoïsme’.

Als politici het hebben over het ‘doorgeschoten individualisme’, hebben ze het over het liberale gedachtegoed, waarbinnen ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, de vrijheid heeft om zichzelf te ontplooien, vrij van de invloed van kerk of vakbond of CDA of wat ook. Dat irriteert de collectivisten al decennia lang, dat mensen daar een beetje voor zichzelf gaan zitten uitmaken hoe ze hun leven invullen, in welke kleur ze hun huis laten schilderen enzovoort. Nu is eindelijk de tijdgeest geschikt voor een stevige stellingname tegen het individualisme, dus krijgen individualisten de schuld van alles wat de wereld al sinds het prille begin plaagt: zinloos geweld, hebberigheid, lafheid, honger, dorst, kanker, TBC, you name it.

Niet dat al die ellende uitgebannen is op het moment dat het individualisme bij het grofvuil is gezet, welnee. Maar mensen maken elkaar dan het leven weer zuur volgens vaste patronen en uniforme regels en dat vinden collectivisten heel erg fijn.

op 02 01 2008 at 11:37 schreef Lagonda:

Ik vind het trouwens extra wrang dat uitgerekend een monárch het volk kapittelt over "doorgeschoten individualisme". Natúúrlijk doet een monarch dat; een alleenheerser heeft niet zoveel met onderdanen die er zomaar een eigen agenda op na houden.

Doekje Terpstra is ook weer fijn bezig trouwens, met zijn oproep in Trouw. Meneer moet wel erg nodig met zijn kop in de kiekert. Ik durf te wedden dat-ie zichzelf best wel een goede premier zou vinden. God, wat heb ik een hekel aan die man.

op 02 01 2008 at 13:13 schreef Peter:

Schrijf je onlustgevoelens van je af, Lagonda! Het wordt weer eens tijd.

op 02 01 2008 at 13:51 schreef Wichard:

Peter: Daar is een goed Nederlands woord voor: ‘egoïsme’

Ik denk dat we daar het misverstand te pakken hebben. In alle uitingen van het "doorgeschoten individualisme" zou het veel beter zijn om te lezen "doorgeschoten egoïsme." Denk maar aan de voorbeelden:

– Niet ingrijpen bij geweld op straat (stel dat je zelf de volgende bent)

– Je buren niet willen kennen (Je bepaalt toch zelf wie je wil kennen?)

– Minder interesse voor vrijwilligerswerk (met mijn tijd doe ik liever iets voor mezelf.)

etc etc.

Het door Peter verketterde collectivisme is meer een excuus (Iedereen doet toch zo?) dan de achterliggende gedachte.

"(Politici hebben) het over het liberale gedachtegoed, waarbinnen ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, de vrijheid heeft om zichzelf te ontplooien, vrij van de invloed van kerk of vakbond of CDA of wat ook. Dat irriteert de collectivisten al decennia lang."

Deze complottheorie is leuk bedacht maar een wel erg sterk gekleurde weergave van de werkgelijkheid.
Desalniettemin leuk om te lezen, want een leuk gekleurde mening geeft meer stof tot denken dan een grijs en doodgeslagen compromis.

op 02 01 2008 at 14:27 schreef Peter:

want een leuk gekleurde mening geeft meer stof tot denken dan een grijs en doodgeslagen compromis.

Ware woorden, Wichard.

op 02 01 2008 at 16:58 schreef Hosseyn:

"Het is opvallend dat steeds meer mensen, jong en oud, zo onvoorstelbaar lichtgeraakt zijn" , vindt de korpschef. "Veel lieden accepteren niet dat zij worden aangesproken op hun gedrag. Ze beschouwen zichzelf als het middelpunt van de wereld, waaraan de rest zich maar moet aanpassen. De meest onnozele redenen zijn voldoende om enorme agressie op te wekken."

Aldus korpschef-hoe-heet-ie-ook-al-weer. Volgens mij wordt dit bedoeld bij doorgeschoten…etc. Met individualisme heeft dit natuurlijk niks te maken, het is eerder tribale superioriteitswaan, groepsgedrag.

op 02 01 2008 at 17:10 schreef Peter:

‘Collectivisme’.

op 02 01 2008 at 17:21 schreef Hosseyn:

Ik heb wat tegen dat woord. Ook tegen individualisme trouwens. Wat is een individu? Bestaat het wel? Ik ga daar eens een tijdje over peinzen.

op 02 01 2008 at 17:40 schreef Peter:

Doe jij dat! Daarna een mooi opstel voor FN schrijven.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS