Home » Archief » Migrantenbanen


[29.01.2008]

Migrantenbanen

Thomas Colignatus

rood_jan2008_04 (17k image)
Illustratie: Robi Roboter

In de Krant der Kranten, NRC-Handelsblad, heeft econome Heleen Mees een column waarin zij meestal kritisch van zich laat horen. Vrijdag 25 januari 2008 schreef ze over Banen die migranten een kans bieden. Kern van het betoog is dat het kabinet Balkenende-Bos symboolpolitiek betreft en dat men de crux verwaarloost, die bestaat uit werk, werk en nog eens werk. De website van deze Krant der Kranten geeft lezers de kans om te reageren: maar heeft zoiets zin?

Ikzelf ben econometrist en schrijf al sinds jaar en dag dat werk de crux is. Sterker nog, sinds 1990 adviseer ik tot een parlementaire enquete naar de voorbereiding van het economisch beleid en de rol daarbij van het Centraal Planbureau, omdat burgers en beleidsmakers aantoonbaar onjuiste informatie krijgen. Zie ook mijn website.

Had men in 1991 geluisterd, die parlementaire enquête gehouden, en de censuur van de wetenschap opgeheven, dan had vanaf 1992 een op werk gericht beleid gevoerd kunnen worden, en had Nederland zich veel ellende kunnen besparen. Heleen Mees noemt enkele punten:

‘Wie het multiculturele drama wil doorgronden, hoeft alleen maar te kijken naar de lage participatiegraad en de hoge uitkeringsdruk onder Turken en Marokkanen in Nederland. Tegenover 46.000 mannen van Marokkaanse afkomst tussen de 15 en 65 jaar die in 2004 betaald werk hadden, stonden 32.000 Marokkaanse mannen tussen de 15 en 65 jaar die dat jaar een uitkering ontvingen. De uitkeringsdruk onder Marokkaanse mannen is daarmee vier keer zo hoog als onder autochtone mannen. Mannen van Turkse afkomst doen het iets beter dan Marokkaanse mannen. Turkse en Marokkaanse vrouwen doen het nog een stuk slechter dan de mannen. In 2004 hadden 36.000 vrouwen van Turkse afkomst tussen de 15 en 65 jaar betaald werk, tegenover 37.000 Turkse vrouwen die een uitkering ontvingen. Van de Marokkaanse vrouwen hadden er 26.000 een uitkering en 25.000 een betaalde baan. Dat wil zeggen dat de uitkeringsdruk, dat is het aantal uitkeringsontvangers uitgedrukt als percentage van het aantal werkenden, meer dan 100 procent bedraagt.’

Ik kan er niet koud of warm van worden. Zulke misstanden bestaan al twintig jaar en zolang men mijn suggestie niet opvolgt zullen ze blijven voortduren. Het probleem zijn niet de Turkse of Marokkaanse migranten maar de Nederlandse beleidsmakers. Mees schrijft ook:

Volgens de Emancipatienota (2007) bevindt maar liefst 79 procent van de Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland zich in een kansarme positie voor wat betreft deelname aan de Nederlandse samenleving, omdat ze de taal onvoldoende beheersen en/of niet in bezit zijn van de benodigde arbeidsmarktkwalificaties. Zonder omhaal van redenen wordt gesteld dat voor deze vrouwen de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is.

Inderdaad, het zijn dus niet de Turkse en Marokkaanse vrouwen die het probleem vormen maar de beleidsmakers en nota-schrijvers die een blinde vlek hebben, die niet goed nadenken, die slappe verhalen houden en problemen toedekken. Want wie ook maar een greintje logisch kan nadenken zal inzien dat wanneer deze vrouwen in het land van herkomst zouden kunnen werken dat zij dan beslist ook in een hoog-ontwikkelde economie kunnen werken: met toegesneden banen. Het is precies zoals Heleen Mees schrijft: ‘Een betaalde baan als waterschenker, schoenpoetser of liftbediende zou minder mensonterend zijn geweest, denk ík dan.’

Terwijl we Heleen Mees dus mogen prijzen voor haar accurate observatie moeten we wel realistisch blijven en ook constateren dat zij het werkelijke probleem niet ziet. Zij ziet de oorzaak in de voorkeuren van Nederlanders, die zulk werk ‘mensonwaardig’ zouden vinden, en die om die reden zulke banen hebben afgeschaft

Niets is minder waar. Een Nederlander op vakantie in Turkije of New York heeft er geen enkele moeite mee om zulke diensten te accepteren. Het is een eerste keer even wennen omdat je het niet gewend bent, maar spoedig accepteer je dat zulk werk ook gedaan kan worden, en respecteer je de mensen die dat werk verrichten.

Het werkelijke probleem in Nederland ligt anders. Het is een probleem dat Heleen Mees niet wil zien. Het is een probleem dat al zo’n twintig jaar op mijn website staat en de drie boeken die ik inmiddels in verschillende varianten over heb geschreven. Heleen Mees heeft last van diezelfde blinde vlek die bij de Nederlandse beleidsmakers bestaat. Het is het onvermogen om het werkelijke probleem te zien, te benoemen, ter discussie te stellen en op te lossen.

Dat werkelijke probleem is censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau. Welk probleem hopelijk opgelost kan worden via genoemde parlementaire enquete.

Laat ik een persoonlijk woord tot Mees richten:

a) Het misstaat dat u schrijft over de problematiek van de arbeidsmarkt van de migranten zonder dat u de daarvoor beschikbare literatuur adequaat heeft gelezen – want u maakt geen gebruik van mijn analyse omtrent laagproductieve arbeid. Mijn analyse geldt niet alleen migranten maar juist ook veel breder, en geldt niet slechts Nederland maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld de Franse Banlieux.

b) Het zal van u niet alleen kennis maar ook moed vragen om het probleem van de censuur door de directie van het CPB ter discussie te stellen. Het CPB is een internationaal gerespecteerd instituut en men moet van goede huize komen om een aspect daarvan ter discussie te stellen. Misschien is een extern econoom daar niet goed toe in staat en is deze kritische positie slechts voorbehouden aan CPB-ers zelf, zoals voor mij geldt (ook al levert dit niet meteen internationaal respect op). Desondanks lijkt het me dat u het in ieder geval dient te proberen. Want wanneer u het werkelijke probleem ontkent dan vormen uw columns slechts gelegenheidsstukjes die wel aardig lijken maar die wezenlijk nergens over gaan.

Thomas Colignatus is econometrist en onder meer samen met journalist Hans Hulst auteur van De Ontketende Kiezer (2003).

Algemeen, 29.01.2008 @ 10:56

[Home]
 

52 Reacties

op 29 01 2008 at 11:43 schreef Hansje Castorp:

waterschenker? maar daar is helemaal geen vakbond voor! Er is geen arbowetgeving voor waterschenkers, geen cao, geen aanspreekpartners. Er is niet eens een commissie die voorbereidende voorstellen kan doen voor beleid in zake waterschenkers, en wat te denken van de plaats van de waterschenker in Nederland. Hoezo plaats? ER IS GEEN PLAATS! Als er geen waterschenker bestaat, dan zal die er in Nederland ook niet komen.. En dan nog de waterschenkster, is die wel voldoende geemancipeerd? Hier alvast de titel van het binnenkort verschijnende essay "De waterschenker; 5 significante verschillen tot de waterslaaf." RRAAAAGHH!!! Kamervragen!!

en ik vindt ook dat meer mensen moeten denken wat meneer Colignatus denkt.

op 29 01 2008 at 11:47 schreef Hansje Castorp:

Maar volgens mij lukt dat dan alleen als je flink snijdt in beschermende wetgeving. en die is er niet voor niks, ook al lijkt ie soms erg omslachtig.

op 29 01 2008 at 11:55 schreef Daan:

Hij zegt nuttige dingen maar schrijft als een boos kind, jammer.

op 29 01 2008 at 12:14 schreef BigPete:

Ik ben het niet helemaal met je eens Thomas. Waarom lukt het ander immigranten dan moslims en negers dan WEL om zonder hulp van de overheid een bestaan op te bouwen? Ooit een werkloze Vietnamees of Chinees gezien?
De arbeidsmoraal (of liever gezegd het ontbreken daarvan)van negers en moslims (hoewel natuurlijk geen homogene groep) is het grote probleem. Beter om die groepen buiten de deur te houden.

op 29 01 2008 at 12:14 schreef babs:

Het is verboden zonder vergunning, diploma, toiletinrichting, vakbond en CAO op straat tegen betaling schoenen te poetsen. Daar zit het probleem. Wat het CPB daar verder over vertelt interesseert me niks, dat zijn dezelfde subsidiesponzen als degenen die al die vergunningen, diploma’s en andere regeltjes verzinnen en in stand houden.

Weet je wat ook een mooie baan is: parkeerplaatsaanwijzer. Op locaties waar weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn automobilisten een parkeerplaats wijzen. Ik betaal regelmatig en tot volle tevredenheid een euro voor deze dienst.

op 29 01 2008 at 12:14 schreef DvR:

Dat heb ik ook altijd, dat de overheid niet naar mij luistert. Ik word domweg genegeerd, terwijl de wereld stukken beter zou zijn wanneer men wel naar mij luisterde, want ik heb altijd gelijk. Groot gelijk. En dat had men al in 1990 kunnen weten, want toen zei ik al dat ik gelijk had.

Ik word er soms helemaal raar van.

op 29 01 2008 at 12:27 schreef DvR:

parkeerplaatsaanwijzers, beste Babs? Je bedoelt toch niet die uitstekend betaalde gecertificeerde verkeersregelaars in fluo-hesjes die door winkelcentra, organisatoren van evenementen e.d. voor riante bedragen worden ingehuurd om de doorstroming te bevorderen? Die wijzen jou snel een plekkie om te voorkomen dat je met je gezoek de boel ophoudt, wat betalende bezoekers zou kosten. Die hoef je dus geen euro te geven, want ze staan er niet om je een lol te doen, maar om jou en de file achter je zo snel mogelijk bij de kassa te krijgen. Als zo’n gast veelbetekend zijn hand ophoudt moet je daar gewoon je sigaret in aftippen.

op 29 01 2008 at 12:51 schreef babs:

Nee, DvR, geen hesjes, soms wel enigszins georganiseerd (met name op de beste plekken), vaak hindoestaans uiterlijk, zeker niet ingehuurd door het grootkapitaal. Ook niet in Nederland natuurlijk.

op 29 01 2008 at 13:01 schreef babs:

Ik irriteer me, kennelijk net als DvR, wel een beetje aan de extreme naiviteit van Thomas hier.

Thomas, als jij als wetenschapper in dienst bent van de pharmaceutische industrie en je ontdekt dat 50% van de medicijnen van je werkgever totaal overbodig is, verwacht je dan dat je dit zonder problemen en met behoud van je baan kunt publiceren? Natuurlijk niet.

Als je in dienst van de staat wetenschappelijk gaat lopen aantonen dat de helft van de staat overbodig is, moet je dan van de staat verwachten dat je fijn door mag gaan met dat onderzoek? Ook niet.

Als je als wetenschapper onafhankelijk wil zijn, zul je van de directe opbrengst van je wetenschappelijke werk moeten leven. Schrijf leesbare boeken, doe hier en daar wat advieswerk, geef cursussen, maar laat je nooit en te nimmer betalen door de staat of het grootkapitaal.

Als econometrist werken voor het CPB is net zo zeer de uitverkoop van je ziel als een chemicus die voor Philip Morris werkt.

op 29 01 2008 at 13:32 schreef metatron:

Waterschenker? Natuurlijk! We hebben toch ook al kruikenzeikers!
Of: Piskijkers, zuurmakers, onruststokers, praatjesmakers, enfin vul maar in.

op 29 01 2008 at 13:35 schreef metatron:

Hoogsthaalbare ideaal van een allochtone moslimvrouw is, om zo snel mogelijk in de WAO terecht te komen. Je status stijgt aan het thuisfront fenomenaal.

op 29 01 2008 at 13:44 schreef Ludo:

Hoe komen ze in godsnaam allemaal aan uitkeringen. Toen mijn vrouw stopte met werken kreeg ze niets, en nu nog steeds niet.

op 29 01 2008 at 13:47 schreef Paco:

In de prachtige wijken waar ons land rijkelijk mee is gezegend zijn 10.000 den jongeren die aan de slag moeten. Paar weken geleden gehoord op de radio, uit onderzoek gebleken.

Met die jongeren gebeurt niets, kan ook niet want die behoren met 70.000 van de 100.000 vroegtijdige schoolverlaters nu al tot de niksdoeners. Min.Bos is al bezig deze enorme bedragen die nodig zijn voor de uitkeringen binnen te halen met absurden belasting verhogen.

Brussel zegt dat Nederland de financien goed op orde heeft.
Hoeveel nederlanders, m.n. werkenden, zouden hun financien op orde hebben???.

En dan gaan die slampampers in Den Haag zeggen: jij moet tot je 70 jaar werken.

Ze geleuven hetzelf. Dit beleid wordt het bankroet van Nederland.

op 29 01 2008 at 14:21 schreef Tofuburger:

Er loopt al jaren een proef op dit gebied: de straatnieuwsverkoper. In plaats van de mensen van de straat te willen halen, geef je ze er iets te doen. Dit is een dom idee, want straatverkoop is irritant. Als alle kanslozen met een trommeltje met tamme kastanjes zouden gaan leuren, of met een kistje met schoenpoets, neemt de overlast alleen maar toe. Ik zit ook niet perse te wachten op iemand die mijn boodschappen in een tas stopt in de supermarkt.

Er is in Den Haag (geloof ik) een project met Turkse huismoeders die samen voor catering Turkse hapjes verzorgen. Dat is briljant, want die hapjes zijn heerlijk en dus geld waard. Ondertussen kunnen ze de huisvrouw uithangen, maar ze proeven wel van de geneugten van de markteconomie.

op 29 01 2008 at 14:49 schreef babs:

Ja hoor, Tofu vindt arme mensen op straat maar een vervelend gezicht dus moet het arme mensen verboden worden op straat te zijn. Blijf zelf lekker thuis.

Mijn eerste geld kwam van autobezitters die de pech hadden voor het stoplicht stil te staan waar ik met mijn emmer vuil water stond. Flats, spons op je raam. Werd meestal keurig een gulden voor betaald. Is nu vast ook verboden.

op 29 01 2008 at 15:11 schreef daniel:

Had men in 1991 naar mij geluisterd, dan had Nederland zich veel ellende kunnen besparen

Op een of andere manier komt mij die zin erg bekend voor.

op 29 01 2008 at 15:33 schreef DvR:

Ik irriteer me, kennelijk net als DvR, wel een beetje aan de extreme naiviteit van Thomas hier.

Het is geen naïviteit, het is pretentieuze pedanterie, en irritant gegaloppeer op een stokpaardje. Pedanterie omdat de voornaamste boodschap van bovenstaand betoog is dat zijn genie al 17 jaar miskend wordt, en omdat hij effectief een parlementaire enquete naar zijn eigen gefnuikte carriere verlangt; pretentieus omdat hij een artikel over lage baantjes incompleet acht indien de schrijver zich niet in zijn werk heeft verdiept; en gegaloppeer omdat hij Mees’ artikel alleen maar gebruikt om aandacht te krijgen voor die jeremiade en zelfophemeling, want uiteindelijk maakt hij maar één punt, en dat is dat "de censuur van de wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau" de oorzaak zou zijn van de non-participatie van migranten, een stelling waar hij verder niet eens op ingaat, en dat is misschien maar goed ook.

op 29 01 2008 at 15:52 schreef DvR:

Mijn eerste geld kwam van autobezitters die de pech hadden voor het stoplicht stil te staan waar ik met mijn emmer vuil water stond. Flats, spons op je raam. Werd meestal keurig een gulden voor betaald. Is nu vast ook verboden.

Ik probeer me daar een voorstelling van te maken – een pakweg 16-jarige Babs, die haar wellicht ook toen al gewichtige voorgevel, gehuld in een semi-transparant doorweekt t-shirt, tegen de voorruit smakt zodat ze met haar spons net bij de andere kant kan. En dan maar vrolijk lachend boenen, haar tetters tot steeds grotere proporties tegen de ruit opdrukkend, hopend op een gulden, terwijl zoveel spektakel op zijn motorkap de automobilist toch minstens een joet waard geweest moet zijn.

op 29 01 2008 at 15:53 schreef DvR:

Op een of andere manier komt mij die zin erg bekend voor.
Bolkestein wellicht? :)

op 29 01 2008 at 16:10 schreef Tofuburger:

@Babs,
Nee, ik vind straatverkopers irritant, niet arme mensen op zich. En daar ben ik niet de enige in, want dat is de reden dat er een vergunningensysteem voor bestaat. De straat is er om je over te bewegen, met misschien hier en daar een haringkar, een straatmuzikant of degenslikker. Hoewel, draaiorgels zijn irritanter dan tien aggressieve straatverkopers.

Werkloosheid bestrijden door belasting en de uitkeringen te verlagen zou een goed plan kunnen zijn. Een kanseneconomie, waarom niet? Maar waarom zouden de baantjes schimmige, overlastveroorzakende, straatbaantjes zonder ontwikkelingsmogelijkheden en met weinig toegevoegde waarde moeten zijn? Er is genoeg ruimte voor waardevol werk voor laaggeschoolden. In de zorg, in de verkoop, in de haven, in de tuinbouw, in de horeca etc. Het gaat om tienduizenden mensen vanaf 15 jaar. Die hebben niet allemaal polio.

op 29 01 2008 at 17:10 schreef Ludo:

Zijn de mensen die straatverkopers in Nederland een overlast vinden, niet dezelfde mensen die op vakantie de straatverkopers juist zo leuk en schattig vinden?

op 29 01 2008 at 17:35 schreef Tofuburger:

@Ludo,
Inderdaad, laten we die sympathieke illegale-imitatiehorlogeverkopers hierheen halen.

op 29 01 2008 at 17:38 schreef babs (m):

Sorry DvR. Wel richtte ik me altijd op vrouwen. Van mannen alleen in de auto kreeg ik nooit iets. Mijn zusjes deden de mannen, liefst in Mercedes.

Tofu, vergunningensystemen zijn er om de vergunningenverstrekkers aan een baan te helpen en om arme mensen hulpbehoevend te houden, zodat ze de hulp nodig houden van andere publieke sector nikskunners.

Ik vind lelijke mensen irritant, van Peter heb ik begrepen dat hij oude mensen irritant vindt en ik hoor ook dat veel mensen groepjes jongeren heel irritant vinden. Moeten er ook vergunningenstelsels komen voor lelijke mensen, bejaarden en groepjes jongeren? Ach, de overheid is er nog toe in staat ook, ware het niet dat veel stemmers oud en/of lelijk zijn. Dan die groepjes jongeren maar….

op 29 01 2008 at 17:46 schreef Lagonda:

Mannen met vrouwennamen — die zijn pas irritant.

op 29 01 2008 at 17:56 schreef Tofuburger:

@Babs,
Wanneer we jouw visie volgen staan de winkelstraten straks vol met voorheen-kanslozen, met een vuurwapen en illegale en ondeugdelijke waar. Immers vergunningen zijn alleen goed voor vergunningverstrekkers. Op de weg wordt je door autorijdende dronken jochies van 16 aangereden. De winkels worden niet meer bezocht en er onstaan een soort Johannesburg-achtige stadscentra. Alleen in sommige goed bewaakte warenhuizen kun je nog terecht. Wat is daar zo aantrekkelijk aan?

En wat is er mis met eerlijk werk?

op 29 01 2008 at 18:08 schreef DvR:

Babs, ik verwarde je met Wampie(V)! Nederig excuus aan de betrokkenen.

op 29 01 2008 at 18:25 schreef Wampie:

DvR, waaraan heeft Wampie deze hete fantasie te danken? Ruiten wassen doe ik niet eens in mijn vrije tijd.

op 29 01 2008 at 20:52 schreef DvR:

Wampie: Aan je schilderij, elders in dit periodiek – en ik dacht dat jij het was die met "flats, spons op je raam!" jeugdherinneringen aan het ophalen was.

op 29 01 2008 at 20:55 schreef Wampie:

Ik was zo jongensachtig dat ik bij het damestoilet werd weggestuurd.

op 29 01 2008 at 21:02 schreef Theo Ichtus:

Het is wel een beetje erg veel "Waarom mijn Ramingen kloppen", deze econometrist. En nog censuur van de wetenschap door het CPB ook…

Vermoeden wij daar een loepzuiver complot wat bewezen kan worden uiterst geraffineerd te zijn omdat dus elk spoor van een complot ontbreekt?

Ikzelf ben ooit aan een roman begonnen waarin iemand z’n kostje bijeenscharrelde als handelaar in zo goed als nieuwe gebruikte condooms in het uitgaansdistrict van het Afrikaanse Djibouti.

Maar achteraf dacht ik dat er wellicht geen markt zou zijn voor een dergelijk boek.

op 29 01 2008 at 21:15 schreef Wampie:

Ikzelf ben ooit aan een roman begonnen waarin iemand z’n kostje bijeenscharrelde als handelaar in zo goed als nieuwe gebruikte condooms in het uitgaansdistrict van het Afrikaanse Djibouti.

Het onderwerp boeit me in hoge mate. Bestaat er een kans dat je de roman voltooit? Zelf ben ik bezig met een real life condoomproject in Kaapstad.

op 29 01 2008 at 22:03 schreef EH:

Ik zou hier een aantal dingen kunnen zeggen over het minimum loon en de negative income tax, maar ik vrees dat dat veel te ver off-topic is: over het gekwetste doch enorme ego van de auteur heb ik helaas niet zoveel te vertellen.

op 29 01 2008 at 22:50 schreef Lugtigheid:

vast, en als men het eigen volk voordeel had kunnen bezorgen, in plaats van het uit te laten sterven dan had de toekomst er voor het eigen volk beter uitgezien. maar ze wilden toch zo graag voor de VN werken.

op 29 01 2008 at 23:57 schreef John:

@Thomas

Ik kwam niet verder dan de helft. Ga zo door, ik denk dat je een goed politicus kunt worden als je nog iets meer leert te pretenderen iets moois te kunnen zeggen over hetgeen velen raakt maar niemand deert totdat men honger heeft.

Voor de echte goeie mooie recht voor zn rape praat moeten we tegenwoordig bij de religieuze clubjes zijn. Cynisch genoeg zijn dat de enigen die tegen alle conventies in soms nog wel eens iets weten uit te stralen dat onmiskenbaar goed is.

Nee, ik denk niet dat dat komt door de imuniteit die deze clubs bij wet genieten. Nee, en ik denk ook niet meer dat het komt doordat ze, vanwege de zo veel hippere godsaanbieding via Mohammed, opeens allemaal zijn opgestaan vanuit hun nog net niet verbiogasde kerkbankjes.

Ik denk dat het komt doordat er gewoon geen beter alternatief meer is. Iedereen wil trouwen in een kerk en dood gaan met een mis. Dan kunnen we eeuwig kerken blijven conserveren maar als Moskees meer leven dan moeten we misschien eens wat van die nieuwe kerken gaan bouwen in ouderwetse stijl.
Geen vinexmoskees maar echte mooie indrukwekkende gebouwen van natuursteen.
De mensen zijn eraan toe, dus waarom niet de meest levende religie gebruiken? De basis is hetzelfde en de rituelen beantwoorden dezelfde behoefte…

op 30 01 2008 at 09:33 schreef Peter:

Hoogsthaalbare ideaal van een allochtone moslimvrouw is, om zo snel mogelijk in de WAO terecht te komen. Je status stijgt aan het thuisfront fenomenaal.

Zo schijnen Zuid-Limburgse Rooms-Katholieke mannen eigenlijk maar één ding te willen, en dat is tienjarige jongetjes uitwonen in Rolduc. Gezien de sex-appeal van de gemiddelde Limburgse huismoeder is dat ook weer niet zó verbazingwekkend.

op 30 01 2008 at 10:42 schreef Theo Ichtus:

Toch jammer dat al die sjablone stereotypen hier nu weer bevestigd worden, onder leiding van de webmaster nog wel.
En dat terwijl het gehaktbrood in Rolduc toch echt van uitmuntende kwaliteit is; zeer voedzaam, vooral met glazige aardappels en jonge tuinboontjes!

(Jammer dat ze d’r geen Chianti bij schenken…)

Limburgse Milfs zijn geil met een zachte g Peter – snap dat nou toch!

op 30 01 2008 at 11:41 schreef babs:

Tofu, wat een depressief wereldbeeld heb je toch. Zo kun je jezelf makkelijk een politiestaat aanpraten:

winkelstraten straks vol met voorheen-kanslozen, met een vuurwapen en illegale en ondeugdelijke waar.

De winkels worden niet meer bezocht en er onstaan een soort Johannesburg-achtige stadscentra. Alleen in sommige goed bewaakte warenhuizen kun je nog terecht.

-Vuurwapens zijn duur, kan ik makkelijker betalen dan een kansloze.
-Ondeugdelijke waar is lastig te verkopen. Je gaat toch ook niet naar een winkel met slechte spullen, waarom wel naar een straathandelaar?
-In mijn stad stikt het van de straathandel, toch doen de winkels uitstekende zaken. Voor sommige spullen heb ik een vaste stoplichtneger, voor andere zaken ga ik liever naar een winkel. Voor ‘ondeugdelijke’ groenten en fruit rij ik 20 km om, om ze op straat te kunnen kopen.

Ik zeg overigens niet dat alle vergunningen moeten worden afgeschaft en dat de staat moet worden opgedoekt. Maar het mag wel een procentje of 50 minder.

Voorbeeldjes: ik wil een eigen zaak beginnen en denk eraan een kantoor te openen in een woonhuis, omdat dit goedkoper is. Mag niet in Nederland, wel in het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Ik heb een slecht lopende meubelzaak en wil er een restaurant van maken. Mag niet in Nederland, wel in VK en Spanje. Ik wil in mijn woonflat, 3 hoog, een kapperszaak openen, mag niet in Nederland, wel in Spanje (VK weet ik niet).

Allemaal idiote regelzucht, gedeeltelijk omdat vergunningverleners (PvdA) een baan moeten hebben, gedeeltelijk omdat bestaande kappers en restaurants (VVD) bang zijn voor concurrentie en gedeeltelijk omdat suffe burgertrutten (CDA) bang zijn een klant van de kapperszaak boven in het trapportaal tegen te komen. Het wordt ook alleen maar erger. Bij een vermoeden (geen bewijs) dat je bedrijf criminele connecties heeft, wordt tegenwoordig je vergunning ingetrokken. (PvdA vergunningverleners die voor het CDA het hoerenlopen moeilijker maken en tegelijkertijd voor de VVD de criminaliteit aanpakken.) Altijd gaat het om combinaties van meer overheid, aanpakken van gedrag waar suffe burgertrutten een hekel aan hebben en het beschermen van bestaande bedrijfsbelangen. En wie hebben daar het meeste last van? De nieuwkomers. Zo veel last hebben ze ervan dat ze dan maar vergunningen gaan verlenen en PvdA gaan stemmen.

Als nav Wilders’ filmpje er een ambassade in de fik gaat en Philips en Unilever wat minder producten verkopen heb je de ideale combinatie om Wilders aan banden te leggen. Van Wijk gaf in Trouw al een voorzetje.

op 30 01 2008 at 12:21 schreef John:

Zeg nee tegen de vinexmoskee! Wij willen de real deal! Mooi, groot, hoger maar vooral van echte steen!
In het jader van de energiebesparing stel voor de stenen van kerken te gebruiken waar toch geen mens meer komt.

op 30 01 2008 at 12:36 schreef John:

En flikker die debiel van een paus er ook uit en verbouw die zooi tot modern religieus zentrum met minaretten!

Wie Jerusalem opgeeft verdient Rome ook niet!

op 30 01 2008 at 12:53 schreef Paco:

Straatverkopen m.n. marktjes zijn reuze gezellig maar worden langzaam maar zeker de nek omgedraaid door plaatselijke overheden die ongelimiteerd kraamgelden en plaatsgeld verhogen. Ik woon in een comunidad de 9.000 habitantes (3 dorpjes bijelkaaren) het is bijna over, nog 3 of 4 kraampjes van een pleintje vol. Volledig op het conto van links beleid want er moet zo nodig elk jaar € 500.000,00 zijn voor de muziekschool voor een paar kinderen van wollensokken-gepingel en gepiep van violinos. Onze samenleving is uit elkaar aan het vallen.

op 30 01 2008 at 16:20 schreef Tofuburger:

@Babs,
Helemaal eens dat een sterke reductie van regelgeving een goed plan is. Meer dan 50% wmb.
Maar ik blijf erbij dat straatactiviteiten (van orgelmannen, NRC-pushers, muzikanten, dopepushers, degenslikkers, straatnieuwsverkopers, marktkramen, haringkarren, bedeljunks, fakirs, schoenpoetsers, waterschenkers) WEL gereguleerd moet worden. In alle redelijkheid en met afweging van wederzijdse belangen. Wanneer ik nu naar het station loop, wordt ik een keer of 4 ongevraagd aangesproken (straatnieuwsjunk, NRC-student, goededoelenpusher, bedelaar). Dat vind ik al teveel, maar als anderen daar zoveel lol aan hebben, so be it. De markt is hier op vaste, beperkte plekken, op vaste tijdstippen. Prima geregeld, veel prima producten ook, want er wordt gecontroleerd. Maar verder gedereguleerd moet het niet worden. Ik wil ook geen kansenjongere aan de deur die pannenlappen, bidprentjes of "Rolexen" komen verkopen.

Bij de AH verwachten ze trouwens een tekort aan laaggeschoold personeel en zoeken ze allochtonen om meer allochtoons publiek mee te winnen. De kansen op beschaafde banen zijn er.

Mijn wereldbeeld is niet depressief, mijn mensbeeld is alleen negatief. Maar als je daarvan uitgaat kun je evengoed optimistisch zijn.

op 30 01 2008 at 18:45 schreef DvR:

Ik heb al zo’n 15 jaar een kantoor in mijn woning. Dat mag, zolang je er maar geen retailactiviteiten begint die een aanloop van klanten en leveranciers kan veroorzaken waar woonwijken met hun beperkte verkeerscapaciteit nou eenmaal niet op berekend zijn.

Het is wel onbegrijpelijk dat de kosten van een kantoor-aan-huis sinds een paar jaar niet meer aftrekbaar zijn. Thuiswerken vermindert files, CO2- en fijnstofuitstoot en brandstofimport, het vermindert de vraag naar kinderopvang en verhoogt de sociale controle. Je zou denken dat dat gestimuleerd wordt, maar het tegendeel is dus waar.

op 31 01 2008 at 01:51 schreef DvR:

"Ik was zo jongensachtig dat ik bij het damestoilet werd weggestuurd."

Wat zul je boos zijn geweest!

Ik had hetzelfde, maar dan omgekeerd – als langharig hippieventje werd ik geregeld voor meisje (bah meisjes!) versleten. Stom dat ik daar nooit gebruik van heb gemaakt om een dameskleedkamer binnen te wandelen.

Mijn nog langhariger broertje heeft op vakantie eens dagenlang een verliefd Frans jongetje om zijn nek gehad, hihihi

op 31 01 2008 at 09:38 schreef Hosseyn:

Theo: klinkt goed. Romans schrijf je niet voor de markt, wat allerlei mensen ook beweren. Gewoon afmaken dus. Een schrijver denkt als God: al is er maar één ziel die mijn boek naar waarde weet te schatten, dan is het niet voor niets geweest. Als kosten/baten analyse deugt het voor geen kant, maar de kunst onttrekt zich natuurlijk aan zulke vulgaire overwegingen. Vooropgesteld dat er sprake is van kunst, natuurlijk.

op 31 01 2008 at 09:44 schreef Hosseyn:

En ik ben in 1980 wel eens op mijn bek getimmerd door een dikke punklesbo toen ik met mijn dronken kop de damesplee in liep, waar overigens zij volgens mij net zo min thuishoorde als ik.

op 31 01 2008 at 10:25 schreef babs:

Je mag wel kantoor aan huis hebben, maar je mag je eigen huis niet volledig als kantoor gebruiken.

op 31 01 2008 at 11:48 schreef Theo Ichtus:

Toch had bijvoorbeeld Jorge Louis Borges WEL zulke kosten/baten overwegingen Hosseyn, in zijn werk kom je regelmatig ‘beschrijvingen van romans’ tegen waarin hij in het kort de plot plus kern van het verhaal weggeeft.

Zelf zei hij daarover (ik citeer uit het hoofd maar heb de essentie nog wel onthouden denk ik) dat hij dat een geweldig efficiente manier van schrijven vond die hem in staat stelde met tal van ideeën rond te stoeien zonder ze werkelijk in een roman boordevol uitgewerkte beschrijvingen gestalte te moeten geven.

Ongeveer zoals er een wereld voor je open kan gaan in het volgende gedicht van Drs. P / Heinz Polzer:

Dat waren schrijvers zeg!
Neem eens zo’n scènetje
Boris die wij
Bij het venster zien staan

Hoort nu de postkoets uit
Jekaterinenburg
Twee delen verder:
De postkoets komt aan

op 31 01 2008 at 13:06 schreef Hosseyn:

Leuk stukje van P. Het doet me eerder denken aan Tristram Shandy van Sterne.

Maar dat over Borges zegt toch niets over zijn marktonderzoeken? Een groot kunstenaar als Borges creeërt zijn eigen categorieën, terwijl berekenende marktschrijvers kijken wat het volk wil. En wat het volk ook wil, met kunst heeft het zelden te maken.

op 31 01 2008 at 21:57 schreef metatron:

P:

Ik verzin het niet zelf dat allochtone moslimvrouwen massaal in de WAO zitten of anderszins met een uitkering thuiszitten. Helees Mees schreef hierzelf een stukje over in het NRC (oh ja, die krant lees jij niet meer).
De uitkeringsdruk onder marokkaanse vrouwen is 100%. 35.000 vrouwen zijn werkzaam, 36.000 zitten met een uitkering thuis.
Wat Rolduc seminaristen hiermee van doen hebben is mij een raadsel. Maar jij als ingewijde zal hier wel alles vanaf weten. En dat de Limburgse vrouw lelijk is, is waar na haar 45 ste! En sommigen al veul eerder!

op 31 01 2008 at 23:07 schreef Peter:

Dat de werkloosheid onder Marokkaanse vrouwen hoog is, wil niet zeggen dat met een uitkering thuiszitten ‘het hoogst haalbare ideaal’ voor ze is, Metatron. Je moet eens goed nadenken voor je wat schrijft.

op 01 02 2008 at 11:07 schreef babs:

Bovendien noem ik de helft nog altijd 50%. niet 100.

op 02 02 2008 at 11:21 schreef dewanand:

al die werkloze marokkanen en turken kunnen imam worden, door een opleiding te volgen in de moskee. Als zij hier massaal voor kiezen dan kan nederland imams exporteren binnen drie jaar.

een baan als islamitisch fundamentalist kan goed betalen. Rijke sjeiks geven je een miljoen dollar per aanslag, dus gewoon doen.

terrorisme moet men legaliseren, zodat alle werkloze moslims een baan kunnen krijgen als terrorist.

wat ben ik toch creatief vandaag.

dewanand

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS