Home » Archief » Strijd


[27.03.2008]

Strijd

Willem de Zwijger


Paul Avril

Volgens Geert Wilders is het niet al te ingewikkeld. De islam is een totalitaire ideologie. Hij citeert sociaal-democraat Jacques de Kadt, die in 1939 het nationaal-socialisme ‘de nieuwe islam’. Het gaat Wilders niet om de moslims, maar om islam en koran. Gelukkig kennen de meeste moslims islam en koran niet precies, en dat geeft ons nog enige tijd om intussen de vrijheid te redden.

De tegenstanders van Wilders zien het nog veel simpeler. Hij is een racist, en een groot gevaar. Meer smaken biedt het repertoire van Nederland Bekent Kleur in al haar gedaanten niet. Het geeft de zelfverklaarde anti-racisten een erg goed gevoel. Over zichzelf.

Natuurlijk is er een probleem, ook met de islam. Het is, bijvoorbeeld, de enige godsdienst die, indien consequent gevolgd, afvalligheid met de dood wil bestraffen. Hirsi Ali werd met de dood bedreigd vanaf het moment dat ze door Mohammed Cheppih en Ali Eddaouidi in Rondom Tien tot afvallige werd verklaard. Ze werkte toen nog voor het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

De islam kent in beginsel geen onderscheid tussen geloof en staat, tussen openbaar gedrag en private opvattingen. De islam erkent ook au fond de onderschikking van godsdienst aan het overheidsgezag, het algemeen belang niet. Vooral niet als ze de meerderheidsgodsdienst is.

Bepaalde opvattingen van islam leidden er toe dat Hirsi Ali het land uitvluchtte, Theo van Gogh vermoord werd, en Verdonk, Wilders, Ehsan Jami, Afshin Ellian, Job Cohen en Ahmed Aboutaleb bedreigd en van staatswege beschermd moeten worden om in leven te blijven. Sooreh Hera, een andere bedreigde afvallige, wordt door de gemeente Amsterdam naar de daklozenopvang verwezen. De Italiaanse bekeerling tot het katholicisme werd meteen vanuit Cairo verketterd en bedreigd.

Allemaar waar. Godsdiensten deugen niet, en van de godsdiensten deugt de islam nog het minst, en de uitgangspunten ervan zijn strijdig met met de Verlichting, met Voltaire, met de scheiding van kerk en staat, en van geloof en openbaarheid, met tolerantie. Het Zwolse meisje dat een beroep deed op de Nederlandse tolerantie om een boerkini te mogen dragen in het zwembad, en in één adem (bij Pauw & Witteman) haar zusters in het geloof, die géén hoofddoek dragen, als onvolkomen moslima’s neerzette, ze brandt op mijn netvlies.

Geen tolerantie voor de intoleranten. Geen tolerantie met de intoleranten! Zeker.

Maar aldoende gooien we niet het kind met het badwater weg. Oorlogsrecht handhaven in vredestijd is eenvoudig. Het is een stuk lastiger krijgsgevangen fatsoenlijk te behandelen als het er op aankomt. Guantanamo. Marteling is abject en ontoelaatbaar in een stabiele wereld, maar het komt er op aan in een tijd van terrorisme. Seculariteit sprak in de jaren zeventig vanzelf, maar wordt beproefd in het aangezicht van de islam.

Capitulatie is een optie, die van Dijkstal, van Thijn en de hunnen. Mondje dicht, niet over hebben, bij voorkeur moslims als onderdrukte groep beschouwen, en voor het gemak de meerderheid als racistisch wegzetten. Het verbieden, zoals Wilders dat wil, is een andere optie. Sluit de islamitische scholen, geen nieuwe moskeeën. Niks tegen moslims, maar wel hun geloof onmogelijk maken.

Secularisme is een beginsel dat, geboren uit eeuwen Europese bloedbaden, persoonlijke opvattingen met rust laat, maar tegelijkertijd in de openbaarheid de hoogst mogelijke eisen stelt aan gemeenschappelijk gedrag. In de samenleving mag iedereen beweren wat hij of zij wil, maar iedereen geeft elkaar een hand, kijkt elkaar recht in de ogen, draagt in het zwembad een badpak en in de sauna of op het naaktstrand helemaal niks, en probeert op geen enkel moment de algemene norm te doorbreken door anderen tegen hun wil particuliere gedragsregels op te leggen.

Het terugdringen van Koopzondagen. Zeuren over Gouden Bikini’s of Mohammed-cartoons. Jengelen over Wilders-filmpjes. Democratie is niet voor bange mensen, en seculariteit is niet voor kleinzieligen. De ware gelovige weet beter, laat de rest met rust, en die rest verlangt van iedereen het handhaven van de seculiere norm. Wie zich druk wil maken over zedenverwildering doet dat maar in de consistorie, of tijdens de catechisatie, en wie bezwaar maakt tegen Fitna of tekeningen van Mohammed heeft daarvoor de moskee. Op straat zijn en doen we gelijk en voorspelbaar. En we laten elkaar in ere, dat wil zeggen: met respect.

Seculier respect. Alledaags en begrijpelijk gedrag, het accepteren van kritiek, ook op godsdienst. De kunst je eigen individuele levensbeschouwing te relativeren, althans de consequenties ervan niet aan anderen te willen opleggen. De voortdurende strijd tussen virulente afkeer van sommige opvattingen en het seculiere uitgangspunt van het elkaar beoordelen op gedrag.

Uiteindelijk zal dat laatste, het verzet tegen de boerka, de boerkini, de betutteling, tegen het verbod op filmpjes en het beknibbelen op koopzondagen, tegen hoofddoeken achter gemeentebalies of op scholen, en het opkomen voor gemeenschappelijk gedrag veel effectiever blijken dan de roep om een verbod op ‘de islam’ of welke autoritaire ideologie dan ook.

Seculariteit is superieur aan zowel de capitulatie van Dijkstal en van den Broek als aan de wens tot repressie van Wilders. Seculariteit kost meer moeite, meer analytisch vermogen, maar heeft meer kans op succes.

En juist nu wordt seculariteit op de proef gesteld, en vereist daarom strijd.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 27.03.2008 @ 07:28

[Home]
 

46 Reacties

op 27 03 2008 at 09:23 schreef filantroop:

Dat klinkt zo nobel als het bedoeld lijkt, maar laat meteen de vraag ontstaan of het voor zoveel nobelheid niet te laat is.
De koran verbieden lijkt ook mij niet het aangewezen middel om de op walmende islam in ons land in toom te houden. De meeste moslims zijn niet eens in staat de koran te lezen vanwege het onvermogen Arabisch te beheersen. Bovendien moet het werk, evenals Mein Kampf, een historische waarde toegekend worden. En historische bronnen verdienen een openbaarheid.
Moslims moeten het doorgaans met de imaamse interpretaties doen, en daar is de koran dus helemaal niet voor nodig.
Ook ondanks de door de Staat der Nederlanden verboden herdruk van Mein Kampf, dolen hier te lande neonazi’s rond.

Toch zou men zich ook moeten afvragen of hier en daar niet een mate van regulering zinvol is om de vrijheid van meningsuiting te behartigen. Kijk, als een moslimorganisatie al bij de voorzieningsrechter excuses en schadevergoeding komt eisen voor een film die niemand ooit gezien heeft, lijkt er in ons land toch een vorm van idiotie tot leven gewekt.
Straks kan ik nog naar de rechter voor een klap die ik nog niet gekregen heb, maar denk te krijgen.

Een beetje meer afstand van de overheid naar de over-sensibiliteit van de islam lijkt me zeker geboden, want zoals het nu gaat wordt men er juist in gesterkt.

op 27 03 2008 at 09:48 schreef Peter:

Moslims moeten het doorgaans met de imaamse interpretaties doen, en daar is de koran dus helemaal niet voor nodig.

Dat is simpelweg niet waar, Filantroop. Imams wordt een veel te belangrijke rol toegekend. Peer pressure speelt een veel belangrijker rol, en het Internet.

op 27 03 2008 at 09:58 schreef Piet:

Aan dat Mein Kampf issue zie je hoe belangrijk het is om consequent te zijn in het geval van vrijheid van meningsuiting. Moslims claimen nu dat ze gediscrimineerd worden omdat Mein Kampf en Holocaustontkenning wel verboden zijn maar het aanvallen van moslims/islam niet.

Ze snappen het werkelijk niet, denk ik, daarom moeten alle verwarringscheppende uitzonderingen op de vrijheid van meningsuiting (ook bijv. het verbod op smadelijke godslastering) z.s.m. afgeschaft worden. Alleen oproepen tot geweld (homo’s van gebouwen gooien, toeristen mishandelen in Indonesie) dienen strafbaar te blijven.

op 27 03 2008 at 10:33 schreef babs:

Er gaan mensen naar de rechter om de postcodeloterij toch te winnen terwijl ze niet eens een lot hebben gekocht. Iedereen mag naar de rechter lopen om de meest absurde dingen te eisen. Zolang die rechters daar niet op in gaan is er niets aan de hand.

Dat klinkt zo nobel als het bedoeld lijkt, maar laat meteen de vraag ontstaan of het voor zoveel nobelheid niet te laat is.

Nederland staat echt niet in brand. Veel volksbuurten zijn minder leuk geworden en enkele rinduit vervelend, en dat is erg genoeg. Maar er is geen burgeroorlog aan de gang. Maar begin in elk geval eens met de Willem de Zwijger aanpak, als het niet werkt kun je altijd nog zaken gaan verbieden.

op 27 03 2008 at 10:47 schreef Peter:

Ware woorden, Babs. Die zogenaamde ‘kloof’ in de Nederlandse samenleving, waar ook rabijn Soetendorp vandaag in Trouw weer mee aan de haal gaat, dient alleen maar om een aantal vertegenwoordigers van de vaderlandse elite een goed gevoel te geven. Er is geen kloof.

op 27 03 2008 at 11:03 schreef filantroop:

Waarde hoofdredacteur, zoals uit bovenstaande mag blijken stelde ik dat de inhoud van de koran via de imaamse interpretatie tot de moslimse mensheid gebracht wordt, tenzij die zelf in staat is de inhoud zonder taalkundige belemmeringen tot zich te nemen

Over wat imams meer of minder aan nuttige werken doen, heb ik het niet gehad, en ook niet willen hebben. Evenmin over waar moslims kun gedreven kennis vandaan slepen.
Gezien de uitingen op Internet, wekken ze niet de indruk sterk af te wijken van wat de imam veelal bezigt. Maar toegeven, dat is een generalisatie.

op 27 03 2008 at 11:09 schreef filantroop:

Hoewel, afgelopen zaterdag was er op de Dam een evenement dat deed vermoeden dat ons land aan de rand van de afgrond staat, en nog slechts een zetje nodig heeft.

Overigens accepteer ik iedere methode, mits mijn vrijheid van meningsuiting maar niet aan flarden gaat. En als die van mij niet flarden gaat, geldt dat voor iedereen.

Maar ik vrees dat daar juist mijn schoeisel wringt.

op 27 03 2008 at 11:25 schreef Kariem:

@ filantroop:

die paar honderd mensen op de Dam zijn genoeg om ned. de afgrond in te duwen?

op 27 03 2008 at 11:30 schreef filantroop:

Nee, niet te duwen, maar te roepen. Het was er te rustig om te duwen.

Wel zag ik op een foto Hans, de man in de lange regenjas, die de organisator een handje gaf. Of de man in de lange regenjas nog even iets gevent heeft, weet ik echter niet.

Regende het daar? Ik was op wildschouw, dus weet het niet.

op 27 03 2008 at 11:34 schreef Kariem:

Het zal er vast geregend hebben. Overal waar Mohammed Rabbae komt, begint de hemel spontaan te huilen… How about that for a little bit of poetry!

op 27 03 2008 at 11:46 schreef filantroop:

Daar pluist zijn haar zo van. Mijn haar trouwens ook.

op 27 03 2008 at 11:58 schreef Peter:

Wat imams allemaal zeggen, weten we niet zo goed, Filantroop. We krijgen altijd alleen maar de extremistische uitspraken te horen via de media. Wat er op Internet wordt gezegd, weten we wel.

Dat er een verschil is tussen Internet en de gemiddelde imam, blijkt uit het feit dat de intolerantie vooral wordt gepredikt door jongeren. De ouderen, die nog wel elke vrijdag naar de moskee gaan, zijn nog net zo tolerant als ze in de jaren zeventig en tachtig waren.

Die krijgen dus blijkbaar niet zoveel opruiends te horen in de moskee, en anders trekken ze zich daar weinig van aan.

Overigens moeten in Spanje alle preken in de moskees in het Spaans worden vertaald, zodat de overheid kan nagaan of er wordt haatgezaaid. In Nederland wordt radicalinski’s nog steeds niks in de weg gelegd, tenzij het radicalinski’s van rechtse huize zijn, uiteraard.

op 27 03 2008 at 12:02 schreef Kariem:

Ik denk dat de meeste imams zich hier wel gedeisd houden, om de simpele reden dat ze waarschijnlijk/hopelijk wat strenger in de gaten gehouden worden door de inlichtingendiensten. Op internet, en tijdens huiskamerbijeenkomsten bij lieden als Abdul nog wat van der Ven, daar vindt volgens mij het werkelijke radicaliseren plaats. Lees de islam-hoekjes van marokko.nl, of het inmiddels ter ziele gegane thabaat.net. De haatwalm die daar opstijgt…

op 27 03 2008 at 12:07 schreef Piet:

Begint wel te komen, Babs. Mensen die – kritische verhalen in de media negerend – toch zo nodig een beleggingshypotheek namen krijgen nu een schadevergoeding. Mensen die met geleend geld (Dexia) de beurs opgingen worden gecompenseerd. Mensen die een studie hebben gevolgd waar geen droog brood mee te verdienen valt krijgen een uitkering.

Kwestie van tijd voordat die postcodeloterijfiguren er ook aan moeten geloven. Als je verliest moeten de winnaars je compenseren. Weer een andere route naar het socialisme.

op 27 03 2008 at 12:14 schreef Peter:

Op internet, en tijdens huiskamerbijeenkomsten bij lieden als Abdul nog wat van der Ven, daar vindt volgens mij het werkelijke radicaliseren plaats.

Dat zeg ik, Kariem, de Gamma.

Eén van de engste sites is deze. Eén van de inspiratiebronnen van de extremistische studenten, die ik heb gesproken.

op 27 03 2008 at 12:24 schreef Kariem:

Hmmm… Een antisemiet die in creationisme gelooft en pleit voor inter-religieuze dialoog. Hoe is hij precies een inspiratie voor die extremistische studenten? Heb nog nooit van die gast gehoord.

op 27 03 2008 at 12:29 schreef filantroop:

Als racist koester ik een afkeer voor imam Abdul-Jabbar van de Ven.

op 27 03 2008 at 13:36 schreef Peter:

Kariem, die extremistische studenten stoppen hun ‘wetenschappelijke’ papers vol citaten van Harun Yahya, ze maken het docenten moeilijk met religieuze prietpraat over de evolutie, en ze halen dat allemaal van zijn site. Dat bedoel ik ook met ‘extremistisch’: ze verhinderen het bedrijven van wetenschap aan een wetenschappelijk insitituut, en krijgen daar nog veel begrip voor, ook.

En het is niet ‘gewoon’ anti-evolutietheorie, zo van, ‘oooh, maar dat hebben ze in christelijke kring ook, dus er is niks aan de hand’. Neen, voor Harun Yahya is de strijd tegen de evolutie eigenlijk een strijd tegen het hele westerse gedachtegoed. De evolutietheorie, zo stelt hij, is verantwoordelijk voor het materialisme, en daarmee voor alles wat fout is aan het Westen.

Het ziet er bovendien allemaal reuze beschaafd en intelligent uit, het klinkt allemaal goed beredeneerd, maar onderhuids is het virulent anti-Westers.

Van antisemitisme is mij bij hem vooralsnog niets gebleken. Hoe kom je daarbij?

op 27 03 2008 at 13:43 schreef daniel:

Als ik lees dat de zoon van Theo Van Gogh een boete voor spijbelen heeft gekregen omdat hij na de moord op z’n vader een paar dagen niet op school is gekomen, heb ik moeite de gedachte te onderdrukken dat dit land de fundamentalisten van christelijke en Islamitische variaties gewoonweg verdient.

op 27 03 2008 at 13:49 schreef Peter:

Dit land zeker, maar ik niet!

op 27 03 2008 at 13:52 schreef Kariem:

@ Peter:

Ik las het op Wikipedia. Hij was een Holocaust-ontkenner en beschuldigde joden ervan Turkije te willen ontwrichten: http://en.wikipedia.org/wiki/Harun_Yahya

Klinkt wel eng, die sekte. Weet je ook hoe groot zijn aanhang ongeveer is? En heb je er al eens eerder over gepubliceerd op FN?

op 27 03 2008 at 14:11 schreef Peter:

Ik weet niet hoe groot Yahya’s aanhang is, Kariem. Groot, vermoed ik. Iedere hoogopgeleide fundi kent en citeert hem.

Ik heb eens een artikel geschreven over fundi’s aan de universiteit, prijs mee gewonnen, ook. Zie hier (PDF).

op 27 03 2008 at 14:13 schreef daniel:

Het is een stuk lastiger krijgsgevangen fatsoenlijk te behandelen als het er op aankomt. Guantanamo.

Da’s niet waar. Daar Westerse landen in de openbaarheid opereren kunnen ze ter verantwoording worden geroepen. Dat is natuurlijk een goede zaak, ware het niet dat terroristen clandestien opereren en dus meestal buitenschot blijven. Ze hebben geen afgevaardigden bij de VN, geen ambassadeurs die op het matje kunnen worden geroepen en zijn in feite Non Gouvermentele Organisaties die zich gespecialiseerd hebben in oorlogsvoering. Wel genieten ze over het algemeen de bescherming van een land, maar wie dat land aanvalt riskeerd oorlog en een veroordeling van van de internationale gemeenschap, terwijl de gastheer van de terroristische organisatie zich nergens zorgen over hoeft te maken.

De Amerikaanse overheid vond dat niet zo’n goed idee en probeerde daar verandering in te brengen door zulke mensen “illegal enemy combatants” te noemen en aan die status zware straffen te verbinden. Maar in de rest van de wereld was men daar niet zo blij mee en waren de meeste mensen van mening dat terroristen dezelfde behandeling moeten krijgen als krijgsgevangenen. Dat is een hele sympathieke instelling, maar het nadeel hiervan is dat wanneer een terrorist dezelfde behandeling krijgt als een krijgsgevangene, terwijl een soldaat allerlei beperkingen krijgt opgelegd, de inzet van soldaten niet meer de moeite waard is. Als je soldaten gebruikt moet je proberen zo min mogelijk burgerslachtoffers te maken, en dat is niet altijd even makkelijk. Soms is de konsekwentie dat je oorlogen verliest.

Zet je echter terroristen in, dan zijn burgerslachtoffers juist gewenst. Dus kun je rustig je gang gaan, kijk maar hoe de Janjaweed te keer gaat in Darfur. Tenzij we het oorlogsmodel van Sudan willen veralgemeeniseren lijkt het me niet zo verstandig om terroristen te behandelen alsof het soldaten zijn.

op 27 03 2008 at 14:28 schreef Kariem:

mooi en onthullend artikel, peter. werkelijk stuitend hoe die blagen zich opstellen. geloof wat je wilt, maar accepteer feiten ook als zodanig. je zou het er bijna bij ze willen inrammen.

op 27 03 2008 at 15:10 schreef beh:

http://izrailit.blogspot.com/2006/12/third-world-immigration-and.html

op 27 03 2008 at 15:45 schreef Wampie:

Hé, Daniel, heb je een nieuwe chef?

op 27 03 2008 at 15:53 schreef Lugtigheid:

"ons land aan de rand van de afgrond staat, en nog slechts een zetje nodig heeft."
welnee, ze hebben alleen teveel mensen van het eigen volk laten steriliseren, het eigen volk sterft uit en daardoor hebben ze geen bestuur nodig.
als ze in plaats van het eigen volk voordeel te bezorgen het laten uitsterven, dan zijn ze niet nodig.

op 27 03 2008 at 17:03 schreef Piet:

Scary, Peter, zeker in combinatie met het ’the making of’ stukje. Wat mij interesseert, moest je nou nog hard zoeken naar die fundi-studenten of is dit een normale mening onder de studentenmoslims.

Ik vrees dat moslims erg bevattelijk zijn voor verwijten dat ze als ze zusenzo denken geen ‘echte moslim’ zijn.

op 27 03 2008 at 17:46 schreef Loor:

Zou deze meneer ook zijn eigen doodvonnis hebben getekend met dit filmpje?

Ik vind hem hoe dan ook zeer helder. Geestig ook.

http://www.dotsub.com/films/moredemands/index.php?autostart=true&language_setting=en_1618

op 27 03 2008 at 18:35 schreef Eric:

@Peter: Harun Yahya is niet slechts inspiratiebron voor extremistische moslims.
Zie bijvoorbeeld deze discussie op de Belgische TV tussen een wetenschapsfilosoof en de meest bekende ‘TV imam’ in Belgie, en als gematigd gezien wordt, en Harun Yahya noemt als ‘wetenschapper’ die de evolutietheorie heeft weerlegd.

http://geblogselte.blogspot.com/2008/02/religie-het-blijft-aandoenlijk.html

op 27 03 2008 at 19:10 schreef daniel:

Mooi filmpje Loor, dankjewel. Die Pat Condell maakt in iedergeval wel duidelijk dat de hele situatie de ironie al lang voorbij is. Wie anders dan een komiek kan een situatie bedenken waarin de Saudi-Arabische mensenrechtencommissie Europa op de vingers tikt omdat Moslims beknot zouden worden beknot in hun geloofsvrijheid?

Wie zou nou kunnen bedenken dat de ex-joden van EAJG gaan eisen dat Afshin Ellian het zwijgen moet worden opgelegd, terwijl ze zelf lopen te klagen dat anti-Israel luitjes monddood worden gemaakt?

Je kunt het zo gek niet bedenken of een dag later is het realiteit.

op 27 03 2008 at 19:12 schreef visarendje:

@Loor

Pat Condell heeft wel meer zinnigs gezegd.

Google maar op zijn naam.

op 27 03 2008 at 19:28 schreef daniel:

Hebben jullie het gehoord? Het is een filmpje!

op 27 03 2008 at 19:52 schreef carmo da rosa:

Loor:
’Zou deze meneer ook zijn eigen doodvonnis hebben getekend met dit filmpje?
Ik vind hem hoe dan ook zeer helder. Geestig ook.’

GEESTIG!!!!

Dit is geen Hollandse nuchterheid meer hoor, dit is totaal gebrek aan respect! de man IS ABSOLUTELY FABULOUS….

Bent u nog niet door de staat beschermd?

Maar nu, er wordt ons hier (terecht) voor allerlei catastrofen gewaarschuwd, en dat is heel aardig, maar wanneer wordt er aan gedacht om iets te ondernemen!

Bijvoorbeeld een geldinzamelingsactie – ik kan helaas geen € 10000 makkelijk missen, anders had ik het zelf gedaan – en als vervolg op Harry’s actie een advertentie in de Volkskrant te plaatsen.

“Als Wilders hetzelfde over Polen en de Paus gezegd zou hebben als wat hij nu over Moslims en de Koran uitkraamt, was er niets aan de hand geweest… De kans dat hij het dat zou doen is ook heel klein. Hoe zou dat komen? ”

Zo’n een tekst lijk me wat, maar ik weet zeker dat hier genoeg mensen zijn met nog betere ideeën.

op 27 03 2008 at 22:22 schreef daniel:

Dit is geen Hollandse nuchterheid meer hoor, dit is totaal gebrek aan respect!

Vind je? Ik vind ‘m eigenlijk normaal. Heerlijk. Maar dat is inmiddels wel zeldzaam geworden.

Goed, nou de film van Wilders hebben we gehad. Es kijken of ze toch gaan rellen (want beloofd is beloofd).

op 27 03 2008 at 23:18 schreef DvR:

En als Harry de Winter of Geert Wilders hetzelfde over mij had gezegd als wat Peter Breedveld over Hassna Bouazza zei, dan liep ik nu met mijn door meesterhanden geboetseerde welvingen in een zomerjurk. Wat een armoe eigenlijk, om te leven in een land waar mensen als De Winter, Wilders en Balkenende opinieleiders heten.

Ja, dan Pat Condell! Zijn goede werken zijn het best te volgen via zijn Youtube en Myspace pagina’s. Hier zijn recentste monoloog, ‘Appeasing Islam’:

"This film that’s coming out in Holland shortly, which has got the whole country in a state of heightened terrorist alert, is yet more proof that everything in Europe now needs to be measured against the possibility of muslim violence. Every play, every film, every art exhibition, every magazine article, in fact our whole culture is now subject to muslim approval".

op 28 03 2008 at 02:36 schreef carmo da rosa:

‘Ik vind ‘m eigenlijk normaal. Heerlijk. Maar dat is inmiddels wel zeldzaam geworden.’

Daniel,

Gebrek aan respect slaat niet op Pat Condell maar op Loor, die Hem, mijn Profeet (ghgnnzz), slechts GEESTIG vindt… En gevoel voor humor is ook zeldzaam geworden!

op 28 03 2008 at 06:17 schreef Theo Ichtus:

D’r is hoogstwaarschijnlijk geen God maar indien toch dan is Pat Condell z’n profeet.

Je kan in ieder geval meer met hem lachen dan met Mo en/of Geert.

Onze immer optimistische hoofdredacteur ziet nog wel een lichtpuntje:

Dat er een verschil is tussen Internet en de gemiddelde imam, blijkt uit het feit dat de intolerantie vooral wordt gepredikt door jongeren. De ouderen, die nog wel elke vrijdag naar de moskee gaan, zijn nog net zo tolerant als ze in de jaren zeventig en tachtig waren.

Ik – wat wantrouwender – vraag me daarbij af hoe tolerant ze destijds werkelijk waren en of je tolerantie niet verward met ‘je gedeisd houden’ in verband met zaken als kafirse wetgeving in ‘het huis van de oorlog’.

Ook toen was het allemaal volstrekt duidelijk omschreven hoor. Alleen met drie half geletterden die hier autobanden stonden te recyclen, kippen aan het slachten waren of onze WC’s schoonmaakten en die het bidden beperkten tot de zolderkamer van het gastarbeiderspensioen merkten wij niet zo veel van de ware gevoelens.

op 28 03 2008 at 08:19 schreef Mark:

Willem gaat ervan uit dat ieder mens zichzelf als individu ziet of zou moeten zien. Een goede moslim is per definitie geen individu want zijn wil is ondergeschikt aan die van allah. Goede moslims zullen de seculariteit dan ook tot in het oneindige blijven bestrijden. Het verhaal maakt alleen kans bij de slechte moslims, maar die zijn zo goed als vogelvrij in Nederland.

op 28 03 2008 at 09:33 schreef Theo Ichtus:

Omdat natuurlijk niks zo mooi is als een goed complot waarbij 12 zetten verder aan het eind van de partij blijkt dat de pion op g3 toch echt een giftige was die zwart beter niet had kunnen slaan, nog even over Bush, Cheney, Bin Laden en Haliburton-als-de-eigentijdse-Catch22-Milo-Minderbinder ("In ruil voor een lading Egyptisch katoen zijn we vanzelfsprekend bereid om de eigen basis te bombarderen – mits we niet verplicht zijn om ook het messgebouw plat te gooien…")

In het Pat Condell filmpje dat Loor hierboven aandroeg heeft Pat het nadrukkelijk over de Saoedies en ook Rita Katz zegt in "de terroristenjaagster" behartenswaardige dingen over de Saoudische connectie.

Nu wil ik zeker niet zo ver gaan als de makers van ‘Loose change’ die uit de smeltpunten van verschillende stoffen de gevolgtrekking maken dat Uw Regering Achter Het Complot zit en dat de Titanic best nog wel had kunnen blijven drijven…
http://www.thebestpageintheuniverse.net/c.cgi?u=af07

Toch, de ‘Haliburton connectie’ met de Bin Ladens als belangrijke aandeelhouders van die prachtonderneming is toch wat minder ver van het bed waar mijn verbeelding op rust.

Als sheik Osama gewoon in Mekka zit in een paleisje waar de ongelovigen niet mogen komen – dan is ie dus NOOIT te vinden in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan – dan kunnen onze jongens en meisjes in Uruzgan tot in lengte van dagen scholen en bruggen blijven bouwen met behulp van de voortreffelijke industriele producten van Heckler en Koch – helpen doet het waarschijnlijk niet…

En ook al wil ik best geloven dat Osama hoogstpersoonlijk de massavernietigingswapens verstopt heeft die echt zekers te weten in Irak waren, heus waar – fysiek bewijs hebben we nog niet gezien. Maar goed, stenen die roepen dat d’r zich een jood achter verstopt lijkt ook een stukje bloemrijke dichterlijke vrijheid…

Verloven ingetrokken, diepste gevoelens gekwets, van Geel ernstig teleurgesteld dat de collega van de PVV niet bereid is daadwerkelijk de wet te overtreden zodat ze ‘m een veroordeling hadden kunnen aansmeren, Aboutaleb die talmoedische teksten citeert om ze aan ons als versgebakken uit de Koran te verkopen, burgemeester Cohen die d’r ook al geen kaartje voor wil kopen, eierenexport naar Iran compleet van de leg:

* Rubberbootje en peddel zoekt om naar het veilige Zweden te reizen…*

op 28 03 2008 at 10:41 schreef Peter:

Een goede moslim is per definitie geen individu want zijn wil is ondergeschikt aan die van allah. Goede moslims zullen de seculariteit dan ook tot in het oneindige blijven bestrijden.

Daar heb je er weer zo één die meent te kunnen bepalen wat een ‘goede moslim’ is. Mohammed B., move over, hier heb je Mark.

op 29 03 2008 at 22:15 schreef een eenvoudig allochtoon:

petertje loopt zo hoog van de kerktoren te blazen,over hoe geweldadig moslims zijn.
maar als een persoon iets zegt wat je niet bevalt,dan wens jij heilig boontje een fundamentalist die hem hetzelfde hetzelfde zou moeten aandoen als van gogh.je ware aard komt boven hypocriet.
gezien je reactie op mark

op 29 03 2008 at 22:35 schreef een eenvoudig allochtoon:

petertje als reactie op je werkstukje waarmee je een prijsje hebt gewonnen op de universiteit.
waar heb ik dat eerder gehoord "ze willen niet luisteren" terwijl die professor het goed bedoelde. o ja in zuid afrika.

op 30 03 2008 at 15:01 schreef Peter:

Ik weet werkelijk niet waar je het over hebt, Simpele Ziel.

op 31 03 2008 at 07:05 schreef Mark:

Peter, dat verzin ik niet zelf, dat staat in dat boek van ze.

op 31 03 2008 at 11:38 schreef Peter:

Met Simpele Ziel bedoel ik Eenvoudige Allochtoon.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS