Home » Archief » Fitna?!


[28.03.2008]

Fitna?!

Peter Breedveld


Paul Avril

‘Kwetsen wordt normaal in Nederland’, jeremieert de Nederlandse Moslim Raad, zoals gebruikelijk zonder enig historisch besef, naar aanleiding van Wilders’ onthoofdingsfilmpje. ‘De film legt een direct verband tussen enerzijds de islam en anderzijds gewelddadige acties van radicalen, extremisten en terroristen’, stelt de NMR in een persbericht, en ‘maakt een karikatuur van de islam’.

Dat is volgens mij niet wat de film doet. De film wijst ten overvloede nog eens op dat directe verband, dat er gewoon is, en die karikatuur wordt gemaakt door de radicalen, extremisten en terroristen, niet door Wilders. Wilders laat alleen maar zien wat er in naam van de islam zoal gaande is in de wereld, en hij verwijst in dat kader naar bepaalde ‘haatpassages’ in de koran. Hij heeft een punt, lijkt me.

Achmed Aboutaleb wees er in een reactie op dat in de koran ook staat dat het opzettelijk doden van een mens gelijk staat aan het doden van de hele mensheid. Dat is mooi, maar daar heeft Theo van Gogh niet van kunnen profiteren, helaas. Aboutaleb zelf ook niet, trouwens. Die passage moet hij niet Wilders onder de neus wrijven, maar de moslims die hem met de dood bedreigen.

Burgemeester Cohen zei dat het overgrote deel van de moslims in zijn stad geen gevaar vormen. Gelukkig, maar dat neemt niet weg dat er heel wat moslims in zijn stad, in de schoolgaande leeftijd nog, Mohammed Bouyeri vereren als een held en dat vlak na de moord op Van Gogh bijna iedere moslim, die een microfoon onder zijn neus gedrukt kreeg, suggereerde of ronduit zei dat Van Gogh er zelf om gevraagd had.

Dat moet je niet bagatelliseren of vergoeilijken, dat moet je onder ogen zien en daar moet je wat aan doen. Anders zal de aanhang van politici als Wilders blijven groeien, en niet geheel onterecht. Wie de zorgen van mensen niet serieus neemt, jaagt ze in de armen van wie die zorgen exploiteren in dienst van hun eigen extremisme.

Als ik een moslim was geweest, had ik gezegd dat Wilders gelijk heeft. Dat het waar is, dat extremistische moslims in naam van de islam de vreselijkste dingen doen. Maar dat Wilders steeds vergeet te zeggen dat het vooral moslims zijn, die daar het slachtoffer van worden, en dat er dus een vuist tegen moslimextremisme moet worden gemaakt. Door moslims en niet-moslims samen.

Als ik Wilders was geweest, had ik die vreselijke beelden niet gecombineerd met haatpassages uit de koran, maar juist met de passages waarin wordt opgeroepen tot tolerantie, waarin het doden van een mens wordt verboden, waarin geloofsdwang wordt afgekeurd, waarin wordt gesteld dat alleen Allah over de mensen oordeelt en waarin mannen wordt opgedragen hun vrouwen drie keer per dag tot een hemels orgasme te brengen. En dan liet ik er zo’n steniging bij zien: ‘Hoe zit dat nou?’

Dat deed ik als puber zo met de christenen, die zich in mijn ogen niet gedroegen in overeenstemming met wat in de bijbel stond. Dan predikte ik uit mijn hoofd de bijbelpassages over naastenliefde, vergeving, gastvrijheid, deemoedigheid, en het ‘oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’. Ik vond het ook leuk om uit Deuteronomium en Leviticus te citeren, dat homoseksualiteit een gruwel in de ogen van de Heer was enzo, maar daar halen de meeste christenen hun schouders over op. Christenen wijzen op hun gebrek aan naastenliefde, dát werd altijd als geweldig kwetsend ervaren.

De volstrekt misplaatste, moreel superieure houding van de Iraanse overheid, die de film een typisch staaltje Westerse islamofobie noemt. Nee, de beelden van homoseksuelen die door een hijskraan aan hun nek omhoog worden getrokken, die getuigen van smaak en beschaving!

Wilders wilde eigenlijk dat zijn fractiegenoot Dion Graus die film maakte. Graus heeft daar immers ervaring mee, als medewerker van een Limburgse televisieomroep. Maar Graus had helemaal geen zin, en de rest van de PVV-fractie heeft hem toen tegen Wilders, die van geen ‘nee’ wilde weten, in bescherming genomen.

Ik hoor wel eens wat. Bijvoorbeeld dat Wilders schrijfster Yasmine Allas heeft benaderd om als PVV-kandidaat mee te doen aan de parlementsverkiezingen. Ik heb Allas daarover indertijd gebeld, en ze reageerde zo spastisch, dat ik ervan overtuigd ben dat het waar is. Wilders heb ik nooit te spreken gekregen. Maar misschien dat-ie zich nu meldt om één en ander te weerleggen.

Peter Breedveld had, net als CDA’er Pieter van Geel, gehoopt dat Wilders de koran zou verscheuren en dat dan de Vierde Wereldoorlog zou uitbreken.

Algemeen, 28.03.2008 @ 14:05

[Home]
 

75 Reacties

op 28 03 2008 at 14:32 schreef Piet:

Het probleem met die vredelievende en die oorlogszuchtige teksten in de koran is – als ik het goed begrepen heb – dat niet alle Sura’s gelijk zijn. Recentere Sura’s gaan boven oudere Sura’s, abrogatie noemen ze dat, geloof ik. Er schijnt een Sura te zijn waarin Allah zegt alles te kunnen, zelfs van mening te veranderen die daarvoor de basis legt.

Vervolgens zouden de vredelievende teksten uit de vroege periode stammen (toen M in Mekka zat) en de oorlogszuchtige uit de latere Medina periode, toen hij een theocratie gevestigd had en hoog van de toren begon te blazen. De oorlogszuchtige gaan dus – als dit theologisch waar is – boven de vreedzame.

op 28 03 2008 at 14:39 schreef Peter Siebelt:

Peter, verdomd goede reactie. Naar aanleiding van een aantal telefoontjes staat mijn reactie hier: http://petersiebelt.wordpress.com/

op 28 03 2008 at 14:54 schreef Ad:

"Wie de zorgen van mensen niet serieus neemt, jaagt ze in de armen van wie die zorgen exploiteren in dienst van hun eigen extremisme."

Bij P&W doken ze weer op. De nobele voornemens om die irreële bange poeperd van een burger vooral heel serieus te nemen. Sja.

Wat me verder opviel was de algehele opluchting na eerste schouwing, om in de herkansing alsnog hevig gekwetst te zijn.

op 28 03 2008 at 15:16 schreef sikbock:

tsja.. de reactie uit het oosten zal nog wel een weekje op zich laten wachten (ze moeten waarschijnlijk eerst nog even wat demonstraties orkestreren ofzo)

op 28 03 2008 at 15:37 schreef DvR:

"Wat me verder opviel was de algehele opluchting na eerste schouwing, om in de herkansing alsnog hevig gekwetst te zijn."

Op dit moment buitelen de kabinetsleden over elkaar om de Nederlandse moslims over hun brave bolletjes te wrijven omdat die zo fijn gematigd gereageerd hebben. Ja, onze moslims worden al bijna echte Nederlanders!

op 28 03 2008 at 16:19 schreef Wichard:

Als ik Wilders was geweest, had ik die vreselijke beelden niet gecombineerd met haatpassages uit de koran, maar juist met de passages waarin wordt opgeroepen tot tolerantie, (..)En dan liet ik er zo’n steniging bij zien: ‘Hoe zit dat nou?’

Helemaal mee eens. De stelling die Wilders poneert "De Koran is gewelddadig, kijk maar" hangt van zulke groteske en uit hun verband gerukte voorbeelden aan elkaar dat het haast komisch is. Net zo geloofwaardig als aantonen dat roken goed is voor de gezondheid door 10 mensen in beeld te brengen die 100 zijn en roken als een ketter.

Het debat is bij voorbaat kansloos. Een debat doe je om elkaar te overtuigen. En aangezien Wilders bij voorbaat in z’n Fitnaloopgraaf zit, zullen de opponenten hetzelfde doen. En aan het eind zegt Wilders "Zie je wel, met Moslims is niet te praten" en heeft hij z’n retorische gelijk.

En stelling waar je wel aan kan knabbelen is zoals Peter stelt: "Moslims zeggen: "De Islam predikt vrede". Waar komt al dat geweld dan vandaan?"

op 28 03 2008 at 16:31 schreef filantroop:

Een instemming en een veer op een nog niet nader aan te duiden plek bij de hoofdredacteur. Tegelijk ook het ontembare vermoeden dat volgend jaar Frontaal Naakt geen nominatie krijgt. Maar dat lijkt me eerder een eervolle dan een oneervolle positie.

Wat me opvalt in de nasleep van Fitna is dat de aanvankelijke mening dat het filmpje redelijk mild was, geleidelijk losgelaten wordt, en Fitna langzaam tot horrorfilm aan het verworden is.
Wat bij mij de indruk geeft dat het sommigen spijt dat er nog geen razernij uit voortvloeide,

op 28 03 2008 at 16:40 schreef carmo da rosa:

’Achmed Aboutaleb wees er in een reactie op dat in de koran ook staat dat het opzettelijk doden van een mens gelijk staat aan het doden van de hele mensheid.’

Peter,

Dat heeft Aboutaleb niet gezegd, dat komt uit de koker van Fouad Sidali…

Trouwens, Aboutaleb heeft gisteren, bij Pauw en Witteman, de uitzending in zijn eentje gered, hij was zelfs beter dan Hans Jansen, en dat had ik niet verwacht! Tja, nobody is perfect zou ik in goed Nederlands zeggen…

En die niet meer te verdragen omnipresentie van Alexander Pechthold is niet goed voor mijn slaaprust. Hebben jullie door HOE VAAK die paardenlul aanwezig is op de Nederlandse buis, en heeft ie nog de gore lef om te zeggen dat Wilders een bange man is…

En die Spong begint een te hoog Moskovisch gehalte te krijgen, vinden jullie niet? Kunnen de moslims, vooruit, voor deze ene keer, hem uit een hoog gebouw kiepen – met het hoofd naar beneden gericht…

op 28 03 2008 at 17:03 schreef filantroop:

Spong? Die begint langzamerhand een tikkeltje mesjokke te lijken.

Wat Hans Jansen betreft, net nog even een stukje herhaling van Wauwel & Ouwel mogen aanschouwen, en een zeer puike arabist gezien, met de voor zijn doen gebruikelijke ironische toonzetting. Vooral de zinsnede over de gekozene op Malta, kwam zeer geestig op mij over.
Over Pechtold kunnen we het hopelijk wel eens zijn, dat de goede man maar beter weer de veilinghamer ter hand kan nemen. Misschien om zijn vrouw af te tuigen?

op 28 03 2008 at 17:24 schreef Eric:

Eerst laten ze Wilders de kaas van hun brood eten, en dan vervolgens klagen over Wilders. Politiek Den Haag snapt niet dat de Islam leeft onder de bevolking, dat kun je niet negeren, daar moet je iets mee doen. En meer dan alleen maar de mantra’s herhalen dat het goed gaat, dat de Islam geen gevaar vormt, en dat iedereen weer rustig kan gaan slapen.

op 28 03 2008 at 19:01 schreef Laila:

Heeft Wilders deze ‘film’ soms op een vrije middag door zijn kinderen inelkaar laten knutselen? Wat een blamage!

Zoals ik eerder opperde; de inhoud heeft er nooit toe gedaan het ging louter om de ophef en de aandacht omtrent deze homemovie.

op 28 03 2008 at 20:00 schreef Sabian:

Ja, goed stuk Peter.

@ Laila, nee jij trekt volle zalen.

op 28 03 2008 at 20:41 schreef Sikbock:

Ik ben wel benieuwd wat de strategie is van Wilders.. ik neem tenminste aan dat hij die heeft.. Wat wil hij pak m beet: over 10 jaar bereikt hebben?

Clichee opmerkingen dat het hem alleen om "aandacht" te doen is of dat hij "in discussie" wil met moslims zijn me te veel gericht op de korte termijn en te simpel

op 28 03 2008 at 22:02 schreef Frank:

Om Ik Jan Cremer te citeren: het was niks, het werd niks, en het kon ook niet wat worden.

Dat neemt niet weg dat als het waar is dat LiveLeak dit lullige filmpje inderdaad heeft moeten verwijderen omdat haar medewerkers vanuit bepaalde hoek bedreigd zijn, Wilders zijn kaarten nu op tafel kan gooien en met een gerust hart achterover kan leunen. Dan is hij inderdaad de winnaar.

Een misschien onbedoeld bij-effect van deze film is dat JPB nu eindelijk is ontmaskerd als de laffe kwezel die hij tot in het diepst van zijn ziel is. Ir. Mussert (van het Ir. A.A Mussertkanaal, dat tegenwoordig ten onrechte het Amsterdam-Rijnkanaal heet) is voor minder op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

op 28 03 2008 at 22:02 schreef DvR:

Sikbock: Misschien wil Wilders gewoon de donkere zijde van de islam ter discussie stellen. Een andere verkaring die ik hoorde voor zijn strategie, was dat hij andere politici ermee wil dwingen zich eindelijk duidelijk uit te spreken over de islam.

Liveleak is inmiddels voor bedreigingen gezwicht hoorde ik..

op 28 03 2008 at 22:18 schreef Sikbock:

DVR: en als hij de donkere zijde van de islam ter discussie heeft gesteld/ andere politici heeft gedwongen om zich uit te spreken over de islam wat heeft hij dan bereikt? Het blijft mij onduidelijk wat de visie is van Wilders en waar hij op langere termijn naar streeft.. een nederland zonder islam ofzo?

op 28 03 2008 at 22:40 schreef DvR:

Sikbock: als je radicale islamisten de vrije hand laat, zullen steeds meer mensen zich door die lieden gedwongen voelen (of weten..) om hun enge voorschriften te onderschrijven, na te leven en te doen naleven. Totdat een hele natie geislamiseerd is. De vraag is daarom tot hoever je de islam, en radicale islamisten in het bijzonder, ruimte wilt bieden in een samenleving.

Die vraag is tot nu toe alleen door Wilders duidelijk beantwoord. Voor zover ik steeds begreep wilde hij de islam terugdringen tot het privedomein, maar sinds hij verkondigt dat de Koran verboden moet worden of dat de meest vijandige delen eruit moeten worden gescheurd, lijkt hij alleen een heel gematigde islam te willen tolereren.

op 28 03 2008 at 22:53 schreef Sikbock:

hmm.. ik vraag mij af hoe de samenleving er dan uitziet. Je kunt het de radicale islam in de "bovenwereld" onmogelijk maken. Maar verdere repressie? Ik denk dan bijvoorbeeld ook hoe andere landen ( buiten europa) de radicale islam effectief onder de duim houden.. moet ik me zoiets voorstellen bij de maatschappijvisie van Wilders?

op 28 03 2008 at 23:02 schreef Aad Leering:

Het antwoord van Wilders is verbieden, inperken, uitzetten en nog meer zaken puur op islamieten gericht. Misschien is het slimmer om voor ontkerkelijking te gaan, of in dit geval ontmoskeeïng. En dat bereik je niet door de joden-christenen voor te trekken met hun religieuze fantasieën terwijl de islam onder een loep ligt. Lijkt mij overigens niet echt een zaak voor de politiek, die ontkerkelijking onder islamieten, maar meer voor de intellectuele elite, die tot nu toe helaas vooral benadrukt hoe mooi de islam is en hoeveel we aan ze te danken hebben. Door die houding durven nu zelfs de grrristenen weer onder hun steen vandaan te kruipen !

Zoals ome Geert de islam de ontkerkelijking niet gunt lijkt het wel of hij eigenlijk ook een hekel heeft aan de moslims zelf, en niet alleen aan de ideologie.

op 28 03 2008 at 23:55 schreef Jimmy:

Ik begrijp de reactie van de boze rapper Salah Edin niet. Hij poseert nadrukkelijk als Mohammed B en gaf t.t.v. zijn CD-release duidelijk aan te sympathiseren met hem. Nu vindt hij het een schande dat hij door Wilders is verwisseld met de betreffende ‘B’. Vreemd.

Via zijn eigen logica — alhoewel, ik heb zijn muziek eens gedownload en beluisterd; logica kan ik hem zeker niet verwijten — zou het juist een compliment zijn, als hij met B wordt vereenzelvigd. Wilders bevestigde slechts dat ze strijdmakkers zijn; iets wat hij zelf heeft benadrukt in de talloze interviews die hij gaf. Edin doet zijn zaak/ muziekcarrière op deze wijze geen goed. Bovendien is het gratis PR en ‘slechte reclame’ bestaat niet. Het is wel funest voor je streetcred.

PS Ik vond Fitna eigenlijk best wel okee en niet overdreven negatief. Wilders heeft de beelden weergegeven, die we allemaal al kennen.

Don’t blame the messenger.

op 29 03 2008 at 09:05 schreef Piet:

Wat door linkse mensen graag genegeerd wordt is dat het om aantallen gaat. De problemen met moslims ontstaan doordat de gemeenschappen een soort kritische massa krijgen waardoor ze als een soort ineenstortende ster de mensen naar zich toe gaan trekken. Bij kleinere aantallen zijn immigranten gedwongen aan de gastmaatschappij deel te nemen, worden het er meer, dan gaan krachten spelen die tegengesteld werken. Het is duidelijk dat we volgens die definitie te veel moslims hebben. Volgens mij zien we voor het eerst in de geschiedenis van de multiculturele samenleving dat een groep immigranten de-integreert. De druk op moslims om zich te distancieren van de westerse maatschappij neemt toe. Hoofddoekjes zijn een prima methode om je te distancieren en die zijn de laatste vijf jaar steeds veelvuldiger geworden.

De Nederlanders voelen die distanciering (begrijpelijkerwijs) als een afwijzing en zelfs bedreiging. Hierin speelt de internationale anti-westerse beweging binnen de islam natuurlijk ook een flinke rol. We hebben dus een groep immigranten die steeds vijandiger t.o.v. de autochtonen komt te staan en v.v. Volgens mij een levensgevaarlijke situatie die op termijn in een burgeroorlog kan uitmonden.

De vraag is hoe de overheid daar mee om zou moeten gaan. Als je nu de aanpak van Balkenende ziet lijkt die in ieder geval te leiden tot grotere onrust bij de autochtonen. Wellicht was dit Wilders’ opzet. Misschien hoopt JP dat de distanciering van de moslimgemeenschap hiermee kan worden gestopt, maar ik heb daar een hard hoofd in. Dit soort dingen hebben de neiging elkaar te versterken en voor je het weet wordt het hier een soort Joegoslavie.

Ik voel wel wat voor DvR’s plannen. Ontneem de moslimreligieuzen de mogelijkheden om mensen onder druk te zetten. Ik geloof niet dat de islam de kern van het probleem is, maar religie is zeer bruikbaar als machtsmiddel. Het is verstandig om dat middel uit handen van de fanatici te nemen.

op 29 03 2008 at 12:10 schreef Laila:

@ Sabian,

Allereerst hoef ik geen volle zalen te trekken.

Ik ben er van overtuigd dat Wilders dit zeker voor ogen heeft gehad met de hysterische aankondiging en geheimzinnigheid omtrent deze homevideo.Als je dan vervolgens met iets aankomt waar het woord’film’ te veel eer voor is,omdat de klunzigheid er van afspat en waarbij veel feiten op onwaarheden berusten,het minste wat hij of zijn companen hadden kunnen doen is deze feiten verifieren. Ik betwijfel of er uberhaupt iemand echt de koran heeft gelezen,behalve de swami Dewanad,die als ex moslim natuurlijk een ervaringsdeskundige is en de koran van voor tot achteren uit zijn hoofd kent.
Ik ben namelijk niet publiciteitsgeil en ga niet aan de haal met wat Ayaan heeft aangezwengeld-of ik het nu met haar eens ben of niet- en vervolgens doen alsof het aan mijn eigen comateuze brein is ontsproten. Even voor de goede orde ik heb heel wat keren schouder aan schouder naast Wilders gestaan en geloof me er is niemand thuis als je hem in zijn ogen kijkt : ) Dus ik basseer me niet alleen op de verWilderde politiek van deze zeloot maar ook op enige mensenkennis.
Maar kennelijk mag ik niet zeggen dat ik heel wat meer had verwacht van deze allom bejubelde film.

Het is een K*T film Sabian…doe dat zeer als ik dat zeg…K*Tfilm ?

Ik had verwacht dat deze man die heel wat belastingcentjes(ook de mijne) opslorpt met zijn way of life en thinking met een film zou aankomen die werkelijk de wereld op zijn grondvesten zou doen schudden.Maar die intentie heeft hij nimmer gehad het was hem allemaal te doen om de mondiale aandacht die hij op zich wilde vestigen …nu nog maar wachten of hij binnenkort ook naar Amerika gaat want daar koesteren ze mensen zoals hij maar hij vergeet dat hij kaukasisch is en van geen noemenswaardige betekenis, voor het werkelijke schokeffect moet je namelijk iemand voor hebben als Ayaan die de moslims op de kaart heeft gezet als oorzaak van circumcisie….wat trouwens ook al niet klopt maar who cares. Bij enkel moslims mag je van alles roepen,schrijven en tonen zonder de journalistieke of artistieke waardigheid te verliezen.

En wat had hij genoten als hij dezelfde onrust had veroorzaakt als destijds de Deense Cartoons maar dat effect bleef ‘wonderbaarlijk’ genoeg uit. Dan de moslims schijnheilig bejubelen omdat ze zich rustig houden.
Sprookjes van vieze enge mannen geloof ik al heel lang niet meer. Een carcinoom die zegt het zogenaamde ‘kwaad’ te willen bestreiden komt niet bepaald geloofwaardig op mij over.

op 29 03 2008 at 12:17 schreef DvR:

Sikbock: Tja, in Irak en Turkije komt (kwam) het leger er aan te pas. Zolang de islam een marginaal verschijnsel is is er niets aan de hand, maar zodra de moskeeën hun intrede doen en plaats bieden aan orthodoxe stemmen gaat het mis – dan ontstaat er een sociale dwingelandij die tot steeds omvangrijkere, rigidere en extremere vormen leidt.

Ik ben principieel tegen staatsinmenging in geloofszaken, maar ik zie de islam echt als een grote, concrete bedreiging voor hogere vrijheden. Bovendien heeft het een sterk politiek en sociaal karakter dat inmenging rechtvaardigt. Als ik het voor het zeggen had zou buitenlandse financiering van islamitische organisaties hier verboden worden, werden symbolen en middelen van islamitische repressie in het publieke domein verboden (dus geen boerka’s en gezichtsbedekkende sjaals meer, of luidsprekers op minaretten, gebedsruimtes in scholen, of megalomane moskeeën), en kwamen moskeeën, islamitische omroepen en scholen e.d. onder curatele te staan – in die zin dat zodra er ondemocratisch gepredikt of onderwezen wordt, de imam of leraar zijn biezen kan pakken.

Wie het beter weet mag het zeggen. Westerse politici menen dat er op den duur een gematigde islam zal ontstaan, en dat de demografie zich zo zal ontwikkelen dat moslims hier altijd een minderheid zullen blijven, maar ik hecht aan beide beweringen geen enkel geloof.

Tijdsbeeld: Rotterdam 2007

op 29 03 2008 at 12:24 schreef Peter:

Die belastingcentjes die worden opgeslorpt, Laila, komen voor een groot deel voor de rekening van ‘bepaalde moslims’ die het niet kunnen verdragen dat mensen bepaalde dingen zeggen en horen en lezen en zien en bereid zijn een mensenleven te beëindigen om t voorkomen dat die dingen dus gelezen, gehoord en gezien worden.

Ook niet onbelangrijk: Wilders heeft nooit op hysterische wijze een film aangekondigd. Dat hebben zijn tegenstanders gedaan. Maandenlang hebben ze de wereld gewaarschuwd dat er iets heel ergs zat aan te komen, waar de wereld van op zijn kop zou komen te staan.

Dat kun je Wilders niet aanrekenen.

op 29 03 2008 at 12:24 schreef Laila:

Als iemand terecht zegt distantie op te merken vraag ik mij af wanneer dit voor het eerst is waargenomen. Deze terecht opgemerkte distantie is het gevolg van het gepoer en gewijs van mensen als Wilders naar de Islam sinds 9-11
Die vinden al lang niet meer de met veel moeite gepaard gaande verworven aansluiting bij de autochtonen maar wel bij de zeer vrome moslims.

op 29 03 2008 at 12:26 schreef Peter:

Deze terecht opgemerkte distantie is het gevolg van het gepoer en gewijs van mensen als Wilders naar de Islam sinds 9-11

Ja raar is dat toch, dat mensen uit naam van de islam aanslagen plegen en dat andere mensen daarna naar de islam wijzen. Ik heb dat ook nooit begrepen.

op 29 03 2008 at 13:50 schreef EEN EENVOUDIGE ALLOCHTOON:

PETERJE JE LOOPT JE ALTIJD OP DE BORST TE KLOPPEN.
ZO VOL VAN JE ZELF BEN JE.
HEB JE WEL EEN SCHONE ONDERBROEK AANGETROKKEN VAN-MORGEN?

op 29 03 2008 at 13:58 schreef Laila:

Even voor de goede orde Peter = Peter Breedveld?

op 29 03 2008 at 14:05 schreef Willem:

Wat zal die Balkenende teleurgesteld zijn. Maandenlang hitst hij de hele wereld op door aan te kondigen dat Wilders met een rode lap gaat zwaaien, reageert de massa als een kudde makke schapen i.p.v. wilde stieren. Het zal me niets verbazen als hij dit weekend zelf de ramen bij de PVV ingooit. Gelukkig (eigenlijk helaas natuurlijk) zijn die gepantserd.

op 29 03 2008 at 14:42 schreef Peter:

Yep, Peter Breedveld, that’s me. Ik heb veel kritiek op Wilders, maar ik hou wel in de gaten waar hij wel, en waar niet verantwoordelijk voor is.

Dat hij beveiligd moet worden omdat hij bedreigd wordt, ligt niet aan hem, maar aan zijn bedreigers. En aan de politici en opiniemakers die een sfeer scheppen waarin het normaal is om mensen te bedreigen en een schande om bedreigd te worden, omdat je dan ‘belastingcentjes opslorpt’.

Schaf het koningshuis af, daar kan dan weer aardig van beveiligd worden, dacht ik zo.

Goedzo, Simpele Ziel, zet jezelf voor lul. Op volle kracht met de Caps Lock.

op 29 03 2008 at 15:36 schreef Jimmy:

In mijn eigen omgeving heb ik persoonlijk nooit veel gemerkt van verwijdering tussen mij en moslims; het is m.i. nooit veel slechter of beter geweest. Er is wellicht sinds 9/11 polarisatie gaande en dat is te betreuren, vooral voor de toekomst van onze kinderen. Bovendien zouden moslims veel beter af zijn in Nederland, als ze niet langer in een parallel isolement leven waar ze alleen maar andere moslims tegenkomen. Hoe dat moet, weet ik niet. (Persoonlijk, doe ik bijvoorbeeld mijn best door iedereen altijd een eerlijke kans te geven en zoveel mogelijk de mens te blijven zien in ieder persoon.

Ik neem de Nedermoslims eigenlijk weinig tot vrijwel niets kwalijk. De meeste moslims zijn hierheen gekomen toen ze die kans kregen – tsja, gelijk hadden ze.. Wel heb ik het sterke gevoel, dat moslims Oost-Indisch doof zijn t.a.v. het Nederlandse standpunt omtrent geloof. Voor “ons” is religie iets persoonlijks; hier in onze Westerse cultuur is religie een privé-zaak, maar dat lijkt maar niet door te dringen. Secularisatie van de publieke ruimte is onderdeel van de Nederlandse cultuur. Iedereen moet zich gewoon aanpassen aan die ongeschreven regel, daarover is geen discussie mogelijk. Geen millimeter ruimte. Wie daar niet mee kan leven, kan zich melden op Schiphol voor een enkeltje elders.

Als ik zo’n omhooggevallen jaren ’90 relikwie als Mohammed Rabbae, nog altijd in gebrekkig slecht Nederlands, autochtonen voor de 1000-n-ste keer de les zie lezen over “tolerantie”, “begrip” en “respect” (overigens zonder ooit enige kritische zelfreflectie te praktiseren), dan word ik daar geen ruimdenkend mens van, integendeel. Veel eerder voel ik dan een primitieve, bijna tribalistische drang om Nederland tot het uiterste te verdedigen tegen de krankzinnige kwaadaardigheid van dit soort ondankbare barbaren. Wie denkt hij eigenlijk dat hij is?

Maar wees gerust. Het gros van mijn persoonlijke onvrede richt zich op de houding van onze landelijke politiek. Zíj hebben dit allemaal laten gebeuren en het conflict in negatieve zin laten escaleren door enerzijds veel te grote groepen, vooral té snel, te laten immigreren – monoculturele massa-immigratie in combinatie met multiculturalisme maakt assimilatie praktisch onmogelijk – en anderzijds (vaak oprecht bezorgde) critici te demoniseren als naoorlogse sympathisanten van het Derde Rijk.

op 29 03 2008 at 15:51 schreef Laila:

@Peter, jij hebt de mond vol van onverdraagzaamheid van ‘bepaale moslims’.
Ik zal nooit ontkennen dat er geen onverdraagzaamheid is onder ‘bepaalde moslims’ niets menselijks is ook hen niet vreemd.
Maar als er hedendage iets het toonbeeld is van onverdraagzaamheid dan zijn het de geijkte reacties hier en elders op deze planeet.
Ik heb mij altijd tussen de autochtonen bevonden en ben daar tussen opgegroeid maar nadat ik steeds meer onrecht ging registreren jegens de Islam of beter gezegd de volgelingen van de Islam die voor het gemak op een grote hoop gegooid werden ben ik mij en velen met mij in de cultuur en godsdienst gaan verdiepen en interesseren.

Als iemand mij kan overtuigen van oprecht goede wil heb ik er oren naar maar niet als ik er van overtuigd van ben dat iemand gedreven wordt door pure haat en onverdraagzaamheid.
Ik heb rechtvaardigheid en onpartijdigheid zeer hoog in het vaandel staan en zal als ik dat bemerk altijd tegen ageren.

Als iemand een daad stelt uit naam van Allah of de Islam dan vind ik dat nog geen reden om dit de gehele Islam aan te rekenen.Maar dat heet volgens mij objectief zijn.
Ik heb ook al eens eerder gezegd dat als b.v. katholieke priesters kinderen sexueel misbruiken dat ook niet alle katholieken aangerekend wordt.
Dit wordt met mede weten en ten overstaan van de gehele wereld in de doofpot gestopt en simpelweg afgekocht.

Ik verdedig de moslimgemeenschap zoals ik die ken maar ik voel mij niet geroepen hen te bestrijden die extremistisch zijn totdat zo iemand mijn pad kruist en mij zou aanspreken dan zou ik die ook van repliek bedienen.

op 29 03 2008 at 16:27 schreef Peter:

Maar als er hedendage iets het toonbeeld is van onverdraagzaamheid dan zijn het de geijkte reacties hier en elders op deze planeet.

Tja, dat vind ik nou weer typisch, Laila, dat je harde kritiek en woorden en beelden ziet als ’toonbeeld van onverdraagzaamheid’ maar doodsbedreigingen, moord en mishandeling door de vingers ziet.

Worden moslims bedreigd in Nederland? Moet Mohammed Cheppih onderduiken? Moet imam Fawaz voor zijn leven vrezen? Nee hè?

Wilders bedreigt niemand, hij gebruikt geen geweld, alleen maar woorden en beelden. Toch vind jij hem onverdraagzamer dan de mensen die hem bedreigen, en de mensen die menen dat dat Wilders’ eigen schuld is, en dat het een schande is dat-ie jouw belastingcentjes opslorpt.

Blijkbaar vind je geweld heel acceptabel, en woorden niet.

Toen Van Gogh net was vermoord, zei bijna iedere moslim op televisie dat het zijn eigen schuld was, of dat het heel erg was dat-ie dood was, maar ja, dat-ie ook wel erg ver ging.

Dan is het niet raar dat mensen zich afvragen of het misschien aan de islam ligt, dat mensen meer aanstoot nemen aan een cartoon dan aan een gruwelijke moord.

Jij vindt het nodig om een gemeenschap te verdedigen, daaruit blijkt dat je een collectivist bent, en dat je alle moslims, behalve misschien een enkele extremist, over één kam scheert, waarschijnlijk precies wat jij mij en anderen verwijt.

Maar ik zal nooit iemand bekritiseren of aanvallen omdat-ie moslim is, of tot een gemeenschap behoort. Ik beoordeel ieder individu op zijn eigen daden en woorden.

Denk daar maar eens over na.

op 29 03 2008 at 16:31 schreef Bas:

Peter,ik ben bezig met m,n 5e whiskey.
wijsheid in de kan enz .
Toch een vraag ,wip je nog wel eens zelf ?
Die plaatjes ,heel mooi,maar wel tekenend voor de puber die wippen als een toekomst droom ziet.
Jij ben toch geen puber ?

Bas

op 29 03 2008 at 17:43 schreef Elisabeth:

@ Laila.

Hij vergeet dat hij kaukasisch is ????

op 29 03 2008 at 17:50 schreef Peter:

Ik heb ook al eens eerder gezegd dat als b.v. katholieke priesters kinderen sexueel misbruiken dat ook niet alle katholieken aangerekend wordt.
Dit wordt met mede weten en ten overstaan van de gehele wereld in de doofpot gestopt en simpelweg afgekocht.

Dat vind ik ook weer zo’n bizar voorbeeld van de verongelijktheid die je nogal eens aantreft bij moslims of mensen met een moslimachtergrond.

Als die hele pedo-affaire binnen de katholieke kerk in de doofpot is gestopt, Laila, hoe kan het dan dat jij en ik alle details weten? Hoe kan het dan dat de media er maandenlang over hebben bericht?

In de doofpot gestopt? Zou je niet zeggen dat als er iets in de doofpot is gestopt, dat jij dat dan niet kunt aanhalen als voorbeeld van hoe de katholieke kerk overal mee wegkomt, en die arme, onbegrepen moslims helemaal nergens mee? Je weet er immers niks van, want het is in de doofpot gestopt. Wel geprobeerd, uiteraard, want leer ons gelovigen met een vlekje op hun blazoen kennen, maar kritische journalisten hebben de boel, met behulp van de slachtoffers, keihard weer naar boven gehaald.

Je doet me denken aan Mohammed Cheppih, die jaren achtereen in elk actualiteitenprogramma op de TV en radio bijna dag in, dag uit verongelijkt zat te zeuren dat moslims als hij nooit media-aandacht kregen.

Wie vergeet dat-ie kaukasisch is?

op 29 03 2008 at 17:58 schreef Laila:

@Elisabeth,

Ja hij had namelijk vooral furore kunnen maken in de States als hij een afvallige moslim en misschien een castraat was geweest.

op 29 03 2008 at 18:02 schreef Peter:

Zie hier het niveau waarop Laila tegenwoordig discussieert. Een flauwe ad hominem. Nou, nou.

op 29 03 2008 at 18:55 schreef Arie:

Laila, in de Bijbel staat nergens dat katholieke priesters zich aan jonge jongetjes moeten vergrijpen. Daarentegen staat in de koran en, niet onbelangrijk, in de hadith wel dat moslims geweld moeten gebruiken tegen niet-moslims. Dat punt wilde Wilders maken met z’n filmpje en dat is luid en duidelijk overgekomen.

Zo luid en duidelijk zelfs dat onze brave journalisten massaal in de stress schieten en daar niks over durven vragen aan moslims, die massaal worden uitgenodigd en als kleine kinderen over hun bol worden geaaid omdat ze na maanden van ophitsing door Balkenende en co niet massaal zijn gaan rellen.

Misschien omdat ze dergelijke beelden en koranverzen en imams wel vaker zien en er dan ook niet door in hun geloof worden aangetast. Want anders hadden ze wel eerder protest aangetekend, tegen de zogenaamd radicale minderheid die het iedere keer weer opnieuw lukt om de islamitische agenda te bepalen.

op 29 03 2008 at 19:10 schreef Laila:

Peter….ik dring mijn ‘flauwe’ mening niet aan jou of wie dan ook op maar ik mag wel zeggen wat ik denk,toch? Net zo goed als ieder ander hier van jou de gelegenheid krijgt. Ik ben het maar zeer zelden eens met de overige postings.Het is ook niet mijn bedoeling om uitgerekend hier bijval te krijgen.
Vergeleken bij b.v. Dewanad zijn mijn reacties bijzonder mild te noemen.

Ik lijk liever op Mohamed Cheppih ,wat ik overigens geen compliment vind, dan op alle onverdraagzame schreeuwlelijkerds op diverse i-net fora.

Dat wij nu dergelijke delicten,zoals eerder benoemd, kunnen aanhalen die en masse gedurende decennia hebben plaats gevonden en die altijd met de mantel der liefde zijn bedekt om een kerk niet in diskrediet te brengen is gelukkig naar buiten gekomen. Maar het diende slechts als voorbeeld over misstanden die zich voordoen onder de vleugels van een religie.

Haha je bent al iets genuanceerder;moslims en moslims met een moslimachtergrond.
Aan selectieve verontwaardiging maak ook jij je schuldig.
Alle islamcritici zien met name de splinter in andermans oog en niet de balk in hun eigen oog’

Ik geloof in het goede van de mens maar ik kan alleen maar kwaadaardigheid zien in de bemoeizucht naar de Moslims toe. Dat een buitenstaander richtlijnen wil opstellen voor een godsdienst die niet de zijne is getuigt m.i. van een diepe diepe verachting voor de mensen die deze religie belijden.
Ik heb alle vertrouwen in het zelfregulerend systeem en heb veel mensen gezien die heel wat milder zijn geworden in de der loop der jaren en hun kijk op vele zaken hebben aangepast.

op 29 03 2008 at 20:58 schreef deDeurs:

"Ik ga ervan uit dat de moslims die de beelden zien, goed gaan slapen.”

Niemand reageerde hier op. De uitspraak is van Aboutaleb, staatssecretaris en islamitische mol.

op 29 03 2008 at 21:28 schreef Sabian:

Beste Laila,

sorry, ben halverwege je derde post gestopt met lezen, niet omdat ik het oneens ben met je, ook niet omdat je kennelijk moslim bent, maar gewoon omdat er geen enkel idee, visie of samenhang in je betoog zit.

Om je even op snelheid te brengen, het maakt me geen moer uit dat moslims doen wat moslims doen, en dat ik dat dan vervolgens niet zou kunnen begrijpen, U doet maar.

Ik vind het alleen niet zo leuk dat het land waarin ik ik als kind opgroeide na nog geen 25 jaar "verdwenen" is. Niet alleen door de moslims maar door de door onszelf aangwakkerde massa immigratie, perverse socialistische gelijkheidswaan en de dwanggedachte dat we een "sterke" overheid nodig zouden hebben om te kunnen overleven. De huidige "verzorgingsstaat" compleet met neparmoede is dom, immoreel en pervers. Zij die onze welvaart en vrijheid betaald hebben zijn bijna allemaal overleden of liggen in een verzorgingstehuis. Mijn "ouders" die hun vrijheid gratis gekregen hebben van de Amerikanen, Engelsen en Canadesen hebben met hun infantiele semi debiele linkse idealen de toekomst van mijn kinderen verkwanseld.

We hebben met elkaar groeiende problemen en dat is noch jouw, noch mijn schuld. Maar voor mij is er slechts 1 huis op aarde, Nederland. En ik zal me liever doodvechten dan te accepteren dat ik in mijn eigen huis naar de pijpen van een landverrader of vreemdeling zal moeten dansen.

Ik heb genoeg gezien. En een loose canon als Wilders is op dit moment de enige optie voor mij. Mijn persoonlijke favoriet is helaas afgeslacht door zo’n linkse dierenvriend, dan Geert maar.

op 29 03 2008 at 21:29 schreef een eenvoudig allochtoon:

arie..ben je wel eens in een museum geweest met martelwerktuigen in Amsterdam.
ik heb niks tegen het chr.geloof,maar in de bijbel staat ook wat er met de vijanden van God moet gebeuren en dat is niet mals.
vraag me wel af waarom je pas na 1400 jaar pas wakker bent geschrokken.
heeft wilders je geestelijke agenda voor je bepaalt,je bent toch geen herkauwende kuddedier?
ik neem aan dat z’on vooraanstaand en belangrijk wel eens van de inquisitie heeft gehoord.
dus wat is je punt?

op 29 03 2008 at 21:37 schreef een eenvoudige allochtoon:

‘persoon’ is het woord dat in het bovenstaande reactie ontbreekt,voor de muggezifters als je raadt in welke zin dan krijg je van mij een vette bonus,neem wel je vriendin mee.

op 29 03 2008 at 21:57 schreef een eenvoudig allochtoon:

sabian jouw ouders hebben hun vrijheid gratis gekregen.mijn ouders hebben nooit iets gratis gekregen van nederland. er waren ook moslim strijders bij die hebben meegevochten om jullie land te bevrijden van de nazi’s.
zelfs in geheel noord Afrika werd hevig gevochten.
ik neem aan dat je wel eens van Rommel hebt gehoord(desertfox) was zijn bijnaam.dus ga nou niet doen alsof alleen jouw ouders of grootouders
zwaar hebben geleden.

op 29 03 2008 at 23:50 schreef deDeurs:

eenvoudig allochtoon:
in de beelden waar Aboutaleb het over heeft, vielen ook moslimslachtoffers. Maar jij gaat ook goed slapen?

op 30 03 2008 at 08:49 schreef een eenvoudig allochtoon:

omdat nederland echt liberaal is en te tolerant is ten opzichte van immigranten,volgens jou sabian.
waarom noemen ze de toestroom van de Polen al het ‘Poolse probleem’.terwijl ze volgens jouw hardwerkende lieden zijn met ook nog eens juiste overtuiging,geen moslim en antilinks.
blijkt dat zelfs hard werken en juiste instelling niet voldoende is om de gemiddelde nederlanderse xenofoob gerust te stellen,om geaccepteerd te worden.
nederland is ziek.

op 30 03 2008 at 11:43 schreef Arie:

Die Polen staan bijna dagelijks in de krant omdat ze met hun zatte koppen ongelukken veroorzaken. Ook wordt Nederland overspoelt door Oost-Europese bendes EN we hebben nog een heel leger allochtone steuntrekkers op de bank zitten die eerst maar eens hun handen uit de mouwen moeten gaan steken alvorens we de grenzen weer openzetten voor arbeiders van buitenaf.

Met xenofobie heeft dit niks te maken, we zijn bijvoorbeeld uitermate tevreden over Chinezen en Hindoestanen die zelf hun broek ophouden en anderen niet lastig vallen met hun religieuze en culturele eigenaardigheden. En wat je zelf al stelt, die Oost-Europeanen staan in cultureel opzicht vrij dicht bij onszelf dus hoezo hebben we dan angst voor vreemd volk?

Wij zijn een uitermate tolerant volkje, allochtoon. Alleen moet je ons niet in de zeik nemen, we hebben je namenlijk snel genoeg door. We zijn boeren en boeren gebruiken hun boerenverstand. Je kunt ons een tijdje voor de gek houden, toegegeven we zijn een goedgelovig wat naief volkje, maar je kunt ons niet allemaal langdurig voor de gek houden.

Dus hebben we een probleem met Antillianen, moslims en Oost-Europeanen. En hebben we geen probleem (in ieder geval in mindere mate) met Chinezen, Indo’s, joden, hindoestanen etcetera.

Ik zie trouwens niet in wat iemand het recht geeft om van ons Nederlanders te eisen dat we met alle vreemde culturen die onze wereld rijk is door één deur gaan op dit kleine stukje Nederland. Volgens mij ze dat in Marokko en Turkije ook niet. Alleen wij in het Westen zijn zo gek dat we ons voor het multiculturele karretje hebben laten spannen.

Daar komen we nu dus op terug.

op 30 03 2008 at 12:02 schreef Laila:

@ Sabian….je had maar een enkele posting hoeven lezen die heel expliciet aan jou was gericht.

Je zei;’ook niet omdat je kennelijk moslim bent’

Als jij het opneemt voor b.v. homo’s -wat ik overigens wel doe naar iedereen toe ook naar moslims- ben jij er daarom dan ook een?

op 30 03 2008 at 12:06 schreef jodocus:

het wordt steeds mooier, nu hebben de moslims ook al meegeholpen aan de bevrijding.

ik hoorde laatst een moslim in de tram zeggen dat de moslims de nederlandse economie opgebouwd hebben en dat het de nederlanders zonder de gastarbeiders nooit was gelukt om een rijk land te worden. had ie in de moskee gehoord.

er valt natuurlijk wat voor te zeggen dat de gastarbeiders zeker een rol gespeeld hebben, maar laten we niet vergeten dat de gemiddelde autochtoon 100 generaties voorouders heeft die dit land opgebouwd en gevormd hebben en dus vindt ik dat zelfgenoegzame op de eigen borst kloppen nogal misplaatst. het is niet minder dan normaal dat je ouders hier hard gewerkt hebben, wat verwacht je dan te gaan doen als je ergens heen emigreert?

op 30 03 2008 at 12:34 schreef Sabian:

Beste Allochtoon,

dat zeg ik dus, mijn ouders hebben die vrijheid gratis gekregen en kunnen dus ook niet zomaar voor andere generaties bepalen dat ze de komende paar honderd jaar verplicht zijn om te genieten van een multiculturele samenleving waarbij het adagio "iedereen is van de wereld maar Nederland is van iedereen" als leidmotif moet dienen.

Mijn ouders zijn schatplichtig, net als ik/mijn generatie, aan hen die vochten en vielen voor onze vrijheid. De hippies uit de jaren 60 en 70 hebben daar part noch deel aan maar hebben wel alles uit de kast gehaald om nederland etnisch en cultureel op te heffen. De miljoenen vreemdelingen dienen als dankbaar breekijzer.

Ze worden trouwens nu ook op links wakker, men schijt nu in de broek wegens de golf van ultra katholieke conservatieve Polen…die hard werken en uit ervaring weten dat er geen grotere hel bestaat dan de linkse-heilstaat. Zo hoor je links ook nooit juichen over de hier woonachtige mensen uit Vietnam en China die zonder handjes op te houden hun kids een geweldige opvoeding geven.

Daar ga ik ook mank, Chinezen en Indo’s zijn wel een enorme verrijking van ons land, en ze hoeven geeneens eigen scholen, hypotheken, slachthuizen, omroep of medisch centra. Laat staan dat ik ooit een Chinees heb horen janken om "respect" terwijl hij zelf het nog niet op kan brengen om een handje te schudden.

Eigenlijk zijn die zielige, kwetsbare afhankelijke vreemdelingen een bittere noodzaak voor de linkse medemensch. De advocatuur int miljoenen belastinggeld [ja Laila, asielzoekers kosten meer dan Wilders qua belastingcentjes] en honderdzoveel stichtingen en belangenclubs ontlenen hun bestaanrecht aan deze industrie.

Het gebrek aan respect voor allochtonen door de gemiddelde nederlander van na de mamoetwet komt vooral voort uit een minderwaardigheidscomplex van die autochtone nederlander zelf. Dat minderwaardigheidscomplex is aangepraat door linksig nihilistisch cultuur-relativistische nonsens over de vermeende collectieve slechtheid van blanke christelijke mensen/mannen.

Ik vind moslims in de persoonlijke omgang best beleefd, maar om nou te zeggen dat Nederland er op achteruit zou gaan als we slechts 40.000 islamitische landgenoten zouden hebben ipv 1,5 miljoen.

Zowel eng-Christelijk als fout-links vecht om de gunst van de moslim-kiezer…oja, en "het bedrijfsleven" vreest natuurlijk hommeles, olie-boycotten en "gemiste kansen" in OPEC-territory.

Zo kom je bij die volslagen abjecte acties van het CDA, sjeezuschristusnogantoe, wat een intrieste KUT partij is dat geworden.

op 30 03 2008 at 12:52 schreef Jimmy:

@eenvoudige allochtoon

Ik ben, net als Arie, ook erg benieuwd naar de houding van bijvoorbeeld Marokkanen in Marokko (en Nederland) als er zich binnen nu en 30 jaar ineens miljoenen illegale Chinezen, ongeschoolde Latino’s of zwarte Afrikaanse animisten/ Christenen komen vestigen in Marokko.

– Zouden Marokkaanse columnisten dan ook massaal partij voor deze ‘nieuwe Marokkanen’?
– Zouden politieke elites die massa-immigratie dan ook blijven subsidiëren en/of de autochtone bevolking de les lezen over xenofobie, à la Mohammed Rabbae, als ze vervolgens ineens ‘rechtser’ gaan stemmen?
– Zouden al die immigranten dan ook hun cultuur mogen — nee moeten! — behouden om de binnengehaalde diversiteit, ik bedoel culturele verrijking, te koesteren?
– Zou het Marokkaanse Koningshuis ook de bevindingen de WRR’s promoten? (Je weet wel, van die instituten, die onderzoeken publiceren met conclusies als:"’de’ Marokkaan bestaat niet.")

Ik heb er een hard hoofd in en bovendien zou ik het de Marokkanen zeker niet kwalijk nemen, als ze daar wat skeptischer tegen aan kijken dan de gemiddelde Nederlander in de jaren ’80 en ’90.

PS Ik kan eigenlijk aan maar zeggen: Marokko, let op u saeck!

op 30 03 2008 at 14:11 schreef Steady Freddy:

Als jullie willen weten hoe verschillende moslims over Fitna denken kijk dan even naar een speciale en ingelaste uitzending bij de NMO van InFocus special zo direct om 14.30 op Nederland 2. Aansluitend een aflevering van de NIO met het programma Het Vizier en u bent weer helemaal bij.

SF

op 30 03 2008 at 14:46 schreef dewanand:

hierbij roep ik een ieder op om flink wat geld te doneren aan wilders en zijn organisatie. petje af voor wilders, want hij maakt nederland groot terwijl het een klein land is.

ik ben trots op wilders en stem zeker op hem.

moslims moeten meer aan zelfcorrectie gaan werken en de schuld bij zichzelf zoeken. en niemand moet bang zijn voor moslimterreur. Iedereen moet flink hakken op islam om hen hogere kennis bij te brengen.

nu kan een ieder mijn boek kopen in gedrukte vorm, titel:

Koran: verbieden of herschrijven?

Verkrijgbaar op verkoopsite,
http://www.lulu.com

13 boeken van mij zijn in een keer in gedrukte vorm gepubliceerd en bij voldoende opbrengsten krijgt peter breedveld ook wat van de taart als cadeautje.

als je echte kennis zoekt.

dewanand

op 30 03 2008 at 17:23 schreef DvR:

Steady Freddy: dank voor de tip, ik heb gekeken. En me geergerd. Het was weer een mooi voorbeeld van hoe moslims voor de verkeerde zaken te hoop lopen, in dit geval omdat hun geloof beledigd zou worden. Boehoe.

Dat is niet de relevantie van Fitna, en als moslims de discussie tot hun zielige teentjes beperken is al die ophef een gemiste kans geweest. Fitna wilde Nederlanders waarschuwen voor het veronderstelde meedogenloos wrede, ontoegeeflijke karakter van de islam. Dat het geschetste beeld niet overeenkomt met hoe jullie de islam zelf ervaren, is niet verbazingwekkend en is volkomen oninteressant. Het zal Nederlanders worst wezen wat voor geloof je aanhangt, zolang zij er maar geen last van hebben. En dat is waar de schoen wringt – moslims wekken met hun onaangepaste maatschappelijke gedrag en opvattingen voortdurend wrevel en angst. Fitna schetst een sinister beeld van waar dat gedrag en die opvattingen in extremis toe zouden kunnen leiden.

Waar jullie je suf van hadden moeten schrikken, is niet dat er vervelend werd gedaan over jullie geloof, maar dat er onder Nederlanders blijkbaar het idee leeft, dat jullie uiteindelijk tot zulke barbaarse gruweldaden in staat zouden kunnen zijn. Er gaapt tussen jullie en een deel van de Nederlandse bevolking -naar het schijnt voornamelijk dat deel dat geregeld met jullie in aanraking komt- een enorme kloof. Die twijfelachtige eer is aan moslims voorbehouden. Welke les trek je daar uit?

Waar moslims dringend over moeten gaan praten is de mate waarin zij in hun Nederlanderschap falen. Over de bekende klachten: over hun zoons die intimideren op straat, in OV en in school, en die geweldsmisdrijven, vernielingen en diefstal plegen. Over hun dochters die met doeken en gewaden in het publieke domein de islam lopen uit te venten, daarmee uitstralend dat zij vooral geen Nederlanders willen zijn. Over het feit dat honderdduizenden vrouwen zich niet zelfstandig mogen ontplooien. Over uithuwelijking, het verkopen van kinderen en hun geluk omdat een verre ongeletterde neef veel geld overheeft voor de bijbehorende verblijfsvergunning. Over de ambivalentie van moslims, hun onvermogen om voluit voor Nederland te durven kiezen en pas van daaruit hun verdere identiteit te bepalen. Over de wijze waarop achterlijke buitenlandse imams en Arabische overheden hier gif zaaien door Nederlanders en de Nederlandse samenleving te verketteren, in plaats van begrip en toenadering te zoeken. Over de tergende onverdraagzaamheid naar ongelovigen en andere groepen. Over het laffe stilzwijgen over islamitische terreur. Over de veel te lage arbeidsparticipatie en het grote beroep op uitkeringen en publieke voorzieningen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.

Pas wanneer moslims op al die gebieden eens een beetje normaal functioneren, d.w.z. zoals zo’n beetje alle andere etnische en religieuze groepen in Nederland dat doen, dan pas hebben ze het recht om weer te zeuren over discriminatie en onbegrip (maar dat zal niet eens nodig zijn, want dan zullen ze hier überhaupt niet meer op discriminatie of onbegrip stuiten). Het wordt na veertig jaar immigratie echt tijd dat ze de hand in eigen boezem gaan steken en voor zichzelf gaan bepalen of ze Nederland willen omarmen en of ze in Nederland willen aarden. En daar dan naar handelen. Het is zinloos -om niet te zeggen ongepast- om van Nederland nog meer begrip, opofferingen, aanpassingen en compromissen te vragen. Dat is een gepasseerd station, laat het exces dat Fitna heet daarvan getuige zijn.

op 30 03 2008 at 18:16 schreef Elisabeth:

@ Laila : Ja hij had namelijk vooral furore kunnen maken in de States als hij een afvallige moslim en misschien een castraat was geweest.

Hier staat mijn verstand bij stil,want dit slaat werkelijk nèrgens op!

Als,als.
Als je tante een snor had gehad,was ze je oom geweest….

op 30 03 2008 at 18:20 schreef Elisabeth:

@ eenvoudige allochtoon.
ach guttegut,kom je nu aandragen met dat uitgekauwde verhaaltje dat de moslims hebben mee geholpen om ons in 1945 te bevrijden.
Schei toch uit.

op 30 03 2008 at 19:52 schreef een eenvoudig allochtoon:

dewanand je zegt dat je al 13 boeken in een keer hebt uitgegeven,en nog twijfel je of er genoeg gaat overblijven,om een taartpunt aan je …maatje petertje te geven.
een lamme die een universitaire opgeleide blinde gaat sponsoren.
je kan beter wilders steunen,want die komt tenminste eerlijk uit voor zijn overtuiging.
je hebt niet gezegd wat voor boeken het zijn,neem aan dat het stripboeken zijn met sprookjes en plaatjes.excuses petertje ik bedoelde illustraties.

op 30 03 2008 at 20:03 schreef Piscator:

Jodocus, ik vind dit een prachtig voorbeeld van hoe de onderwezen mohammedaanse zelfgenoegzaamheid en superioriteit er toe kan bijdragen dat de islam als systeem zulke grote problemen veroorzaakt. Zulk onderricht draagt bij aan de verongelijktheid, waardoor, met de profeet als voorbeeld, altijd wel jonge mannen te vinden zijn die gaan dreigen met of daadwerkelijk geweld gebruiken. Dat ontstaat zonder directe aansporing. En zo kunnen de gematigden hun handen in onschuld wassen en zelfs complimenten krijgen van de overheid als ze de mensen in toom houden. Terwijl het voornaamste effect natuurlijk is, dat er een dreigende werking vanuit gaat: DEZE keer hebben we ze nog in toom kunnen houden. Ondertussen incasseren ook de gematigden vanzelfsprekend met graagte, dat de islam weer een stukje terrein gewonnen heeft. Het zorgt voor afgrijselijke dilemma’s bij bestuurders, want wie moeten ze aanpakken?

op 30 03 2008 at 20:04 schreef Piscator:

“ik hoorde laatst een moslim in de tram zeggen dat de moslims de nederlandse economie opgebouwd hebben en dat het de nederlanders zonder de gastarbeiders nooit was gelukt om een rijk land te worden. had ie in de moskee gehoord.”

Jodocus, ik vind dit een prachtig voorbeeld van hoe de onderwezen mohammedaanse zelfgenoegzaamheid en superioriteit er toe kan bijdragen dat de islam als systeem zulke grote problemen veroorzaakt. Zulk onderricht draagt bij aan de verongelijktheid, waardoor, met de profeet als voorbeeld, altijd wel jonge mannen te vinden zijn die gaan dreigen met of daadwerkelijk geweld gebruiken. Dat ontstaat zonder directe aansporing. En zo kunnen de gematigden hun handen in onschuld wassen en zelfs complimenten krijgen van de overheid als ze de mensen in toom houden. Terwijl het voornaamste effect natuurlijk is, dat er een dreigende werking vanuit gaat: DEZE keer hebben we ze nog in toom kunnen houden. Ondertussen incasseren ook de gematigden vanzelfsprekend met graagte, dat de islam weer een stukje terrein gewonnen heeft. Het zorgt voor afgrijselijke dilemma’s bij bestuurders, want wie moeten ze aanpakken?

op 30 03 2008 at 20:07 schreef een eenvoudig allochtoon:

dagelijks hoor je in de media dat een heleboel hollanders zich vergrijpen aan kleine kinderen en echt niet alleen in nederland,ook door de nederlanders.
dus wat dat betreft heb ik liever dat een of ander dronken pool mij aanrijd of dat ik bestolen word door een oosteuropese bende,dan dat er een of andere pedo aan mijn of anders kind zit.

op 30 03 2008 at 20:30 schreef een eenvoudig allochtoon:

elizabeth meisje ik hoop voor je dat je een kleiner maatje broek hebt dan elizabeth taylor,anders begrijp ik wel waarom je van die ongelukkige uitspraken doet.
je hebt het over uitgekauwt verhaaltje,maar nog minder dan 10 procent van je landgenoten weet ervan.dat mag je gerust ook ontkennen.
feit is dat nederland beter heeft samengewerkt met de nazi om de joden de deporteren dan de fransen tijdens het vichy bewind. aan je uitspraken te horen denk ik dat je voorouders niet zo erg hebben geleden onder het nazi bewind. het is daarom dat ik vermoed dat ze nog leven zijn.dat is ook de reden waarom journalisten 0 op het rekest kregen.ze beriepen zich op de wet openbaring van archieven,maar die archieven blijven nog eens 50 jaar in de kluis van vadertje staat.
ze kregen als reden dat er nog complete gemeenschappen NSB’ers leefden,en dat het daarom erg gevoelig lag,vraag maar aan je ouders.

op 30 03 2008 at 21:27 schreef Elisabeth:

Zojuist bijgekomen van het lachen.
Ik heet Elizabeth,meisje. Wat leuk.Je bent in het bezit van een geweldig,enorm,onnavolgbaar gevoel voor humor, eenvoudige allochtoon.

op 30 03 2008 at 21:30 schreef een eenvoudig allochtoon:

petertje ondanks dat ik het niet met je stellingen eens ben,wil ik je toch hartelijk danken en wel voor de gratis typecursus.ik typte nooit en als ik het soms deed dan gebruikte ik maar een vinger,en nu bijna allemaal.vertel het aan je vrouw.

op 30 03 2008 at 21:47 schreef een eenvoudig allochtoon:

dat zeg ik toch meisje..elisabeth!
peter dit is mijn eerste uitroepteken.

op 30 03 2008 at 23:00 schreef Steady Freddy:

@ DvR Graag gedaan maar je hebt geen reet opgestoken van de uitzending, blijkbaar is de wil daartoe er ook niet? Er liepen niet zozeer moslims te hoop, men was op uitnodiging in de studio om van gedachten te wisselen. Erg veel beledigde moslims heb ik niet gehoord, maar misschien luister jij anders?

Ook kreeg ik niet het idee dat er veel mensen op hun teentjes getrapt deden? De relevantie van Fitna is mij trouwens nog steeds onduidelijk, of het moet de propaganda van het generaliseren zijn. Dat enkel het veronderstelde meedogenloos wrede, ontoegeeflijke karakter van de islam aangekaart werd was voorspelbaar en goedkoop.

Ik wil je zeggen dat ik geen moslim ben, nog van plan ben dat te worden. Maar evengoed komt het in Fitna gestelde beeld van DE islam niet overeen met het beeld wat ik ervan heb, nee! Sorry. Er is maar één islam en er zijn net zoveel invullingen ervan als er moslims zijn. Als jij het over de ervaring van Nederlanders met moslims of de islam hebt, heb je het ook over mij en ik ondervind niet zoveel last daarvan, terwijl ik midden tussen moslims woon, jij blijkbaar niet? Onaangepast gedrag zie ik bij meer dan alleen moslims.
Waar het in Fitna geschetste beeld toe zou kunnen leiden zou je vooral aan de honderdduizenden moslims moeten vertellen die er de laatste jaren slachtoffer van zijn geworden, de moslims zelf dus, en dat zouden de moslims zich zelf ook eens wat meer moeten aantrekken en het daarnaast veroordelen. Daar zouden ze jouw niet voor nodig moeten hebben.

Mensen zijn tot barbaarse gruweldaden in staat, daar hoef je geen moslim voor te zijn, ik noem alleen Abu Graib of Srebrenica… Ik denk dus dat die kloof waar je het over hebt niks met elkaar in aanraking komen te maken heeft, in tegendeel! Deze opmerking sterkt mij in de gedachte dat jij zelf in ieder geval geen moslim kent. Wiens twijfelachtige eer hebben we het hier dus over? De beste lessen trek ik uit mijn ontmoetingen en gesprekken met alle mensen die ik ontmoet.

Van jouw moeten moslims dringend gaan praten over de mate waarin zij in hun Nederlanderschap falen. De meeste moslims falen daar helemaal niet, dus waarom zouden ze door jou woorden zich hiertoe aangesproken voelen? Wie ben jij eigenlijk om andere Nederlanders te vertellen wat ze moeten? Beetje klagen over de bekende problemen, die er zeker zijn ook met moslims, is voor mij niet genoeg. Vernielingen, intimidatie in OV of op scholen en geweldsmisdrijven, vernielingen en diefstal enkel en alleen op moslims afschuiven is naïef en makkelijk. Heb je ook zulke grote woorden als het over Hells Angels, F-side hooligans en andere georganiseerde criminelen gaat? Ik help het je hopen.

Misschien moet je eens beginnen een andere krant te gaan lezen. De meerderheid van de moslims functioneren prima. Misschien moet je zelf eens beginnen met hand in eigen boezem steken voordat je denkt te mogen bepalen hoe zij hun leven indelen. Zo te lezen heb jij zelf nog een lange weg te gaan. Of zoals Franklin D. Roosevelt het zei: ‘The only thing we have to fear, is fear itself’.

SF

op 31 03 2008 at 11:12 schreef een eenvoudige allochtoon:

jodocus welke statistieken bedoel je?
de statistieken uit mijn kamph.van hitler.
en het klopt dat veel moslim mannen snel op hun pik zijn getrapt,dat moet ik eerlijk toegeven.
wij hebben tenminste een serieus apparaat van Allah gekregen niet van 1 meter 80 zoals dat rijmpje luidt,maar ruim voldoende.dus wat je ook tegen jullie blonde prinsessen vertellen ze blijven komen letterlijk en figuurlijk. dus ik ben vaak veroorzaker van buurtoverlast,eigelijk ben ik de reden,de veroorzaker is die blonde prinses.
pikkie

op 31 03 2008 at 11:19 schreef een eenvoudig allochtoon:

gezien je reacties op steady freddy,vermoed ik dat je blijkbaar over de kleine ‘lettertjes’heen leest. dus ik dacht laat ik die ik die arme man helpen,door te schrijven in hoofdletters.

op 31 03 2008 at 11:28 schreef Peter:

Kappen daarmee, Simpele Ziel. Je begint me de strot uit te komen. Wees terughoudend in je reactie hierop, als je tenminste wilt blijven meedoen.

op 31 03 2008 at 12:09 schreef jodocus:

Steady Freddy ga lekker weer pvda stemmen en donder op. het gaat er niet om of jij of dvr last hebben van moslims of niet. JOUW ervaringen met moslims zijn totaal irrelevant, snap je dat niet??!! vraag eens aan sommige islam-kritische vrijdenkers, homosexuelen, kunstenaars, columnisten, filmmakers en natuurlijk politici of zij ook zulke goede ervaringen hebben met moslims….

Jij staat blijkbaar niet in de voorste linies van mensen die bedreigd etc. worden, en daarom valt het allemaal wel mee met die moslims he!

denk de volgende keer eens na voordat je zo’n prul van een betoog plaatst. er is zoveel mis met je visie dat het bijna niet te doen is om erop in te gaan, daar heb ik geen tijd voor.
Je hoeft de statistieken er maar op na te slaan om te concluderen dat moslims op grote schaal falen in het opvoeden van hun kinderen en het behalen van een goede opleiding en een behoorlijke baan. Tuurlijk zijn er gelukkig ook veel moslims die het wel goed doen, maar er is nog een lange weg te gaan voor ze.

PS: ik woon ook tussen moslims en mijn vriendin kan soms niet eens de straat uitlopen zonder lastig gevallen te worden door 14 jarige moslim jongens. Ik dank god elke dag op mijn blote knieen dat we geen homostel zijn, dan zouden we de buurt uitgejaagd zijn.

op 31 03 2008 at 12:24 schreef filantroop:

De eenvoudige allochtoon meent dat er gesloten archieven zijn vanwege de nog levende oud-NSB’ers.
Het maximale aantal leden van die partij kwam net iets boven de 100 000 uit.
Wie in 1945 als jonge domoor nog lid van de partij werd moet nu een end in de tachtig zijn. Maar veelal zag men sedert 5 september 1944 (dolle dinsdag) wel in dat lid worden van de NSB niet goed zou aflopen.

Anders dan in de hersencellen van de eenvoudige allochtoon, zal het nog in leven zijnde aantal oud-NSB’ers niet kunnen verhinderen dat er gegevens in de openbaring komen.
Zelfs oud-minister Luns bleef deze schande niet bespaard.

op 31 03 2008 at 12:43 schreef leo:

@SF Juist, zo is het maar net. De meerderheid van de (Nederlandse) moslims functioneert prima Net als de meerderheid van de andere Nederlanders.

Net als Peter (zoals bij eerdere gelegenheden door hem uitgedrukt) heb ik grote twijfel aan de ‘angst’ voor islamisering. Ik heb net drie dagen in Brussel rondgelopen; nauwelijks meer dan 10 hoofddoekjes gezien, vooral gedragen door ouderen. De jongelui, Belgen en Belgische immigranten, allemaal modieus en sportief gekleed. Ze hebben sws meer smaak in Belgie wat kleding betreft, maar daar gaat het hier niet over.

En wat hebben we hier voor mekaar gekregen? Aan jihad praatgroepen en bekennende ingepakte jonge moslima’s is geen gebrek.

Met dank aan Geert, de anti-islamiseringsprofeet?
Of met dank aan Balkenende, de zelf-islamiseerder?

Zij zijn twee kanten van de munt en ze verzieken het klimaat.

Ik zou zeggen, heb wat meer zelfvertrouwen, oh fiere Nederlanders.

op 31 03 2008 at 17:22 schreef Grizzly:

Leo heeft niet meer dan tien hoofddoekjes gezien in Brussel? Alleen naar St.Michiel daar boven op de toren van het stadhuis staan kijken?

op 31 03 2008 at 17:44 schreef Jimmy:

@SF

"Heb je ook zulke grote woorden als het over Hells Angels, F-side hooligans en andere georganiseerde criminelen gaat?"

Opmerkelijk argument.

Het gaat in deze Fitna-discussie expliciet om geweldsmisdrijven van moslims, die volgens Wilders c.s., gebaseerd zijn op Koranverzen. Jij begint vervolgens over Hells Angels en andere motley crew — dat slaat nergens op. Baseren dergelijke figuren zich ook op een boek waar niemand iets van af weet?

If so, laat het de wereld tijdig weten; dan kunnen we dat de boek wel op tijd vernietigen voor het de helft van de wereldbevolking omturnt tot sociopathische bikers.

Bovendien doe je net alsof moslims niet in staat zijn om zich te verdedigen in Nederland en dat er daarom veel kritiek op ze is. Ik weet niet precies waar je woont, uitgaat of werkt, maar mijn persoonlijke ervaringen zijn echt anders.

op 31 03 2008 at 19:16 schreef DvR:

Om de geïnteresseerden een paar muiskliks te besparen, hier Condell’s commentaar van vandaag over de Fitna episode.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS