Home » Archief » Trots op moslims


[29.03.2008]

Trots op moslims

Willem de Zwijger


Paul Avril

We zijn Trots op Moslims, omdat ze zo gematigd hebben gereageerd op Fitna, en vooral op hun leiders omdat ze hun achterban hebben opgeroepen geen geweld te gebruiken.

Is dat een reden van trots? Dat achterbannen blijkbaar moeten worden gemaand af te zien van geweld? Heb ik iets gemist? Prijzen we voortaan de Paus als hij zijn kudde oproept af te zien van geweld tegen protestanten, of tegen afvalligen, of tegen critici? Moeten we voortaan ook Wilders prijzen als hij zijn achterban oproept geen geweld aan te wenden? Dat laatste zal niet nodig zijn, omdat geen PVV-aanhanger enigerlei moslim ooit zelfs maar een blauw oog heeft bezorgd, of zal bezorgen.

De autoriteiten, de elites, zien de moslimgemeenschappen in Nederland nog steeds als een vuurwerkfabriek. Als deze, in het licht van kritiek, niet ontploft zijn ze blij, en trots. Als de leiding van de fabriek de vuurwerkwerkers weg weet te houden van de lontjes, zijn ze nog trotser.

Ziet niemand hier het probleem?

Alexander Pechtold over Wilders: ‘Wat is er toch gebeurd met die man? Het is een bange man geworden.’ Wilders werd deze week beveiligd door acht mannen, en verplaatst in een gepantserde auto. Zonder die maatregelen zou hij de zomertijd niet levend kunnen meemaken. Begrijp je, Alexander? Dát is er gebeurd. De olifant in de kamer, niemand heeft het er over, en als je dat maar lang genoeg volhoudt zie je het beest niet eens meer.

In 2002 werd, na 350 jaar, een politicus vermoord door een geestverwant van mevrouw Thieme, die het – naar verluidt – behalve met varkens ook erg goed voor had met moslims. In 2004 werd van Gogh vermoord. Hirsi Ali, Verdonk, Wilders, Jami, Ellian, Aboutaleb en Cohen zouden zonder beveiliging niet meer in leven zijn. En zonder islam in Nederland was dat alles niet aan de orde. Dat is geen haatzaaierij, maar een feit.

Het vrijgevochten liveleak.com moest na 24 uur Fitna van zijn site halen:

‘Following threats to our staff of a very serious nature, and some ill informed reports from certain corners of the British media that could directly lead to the harm of some of our staff, Liveleak.com has been left with no other choice but to remove Fitna from our servers. (…) We stood for what we believe in, the ability to be heard, but in the end the price was too high.’

Een substantiële minderheid van gelovigen, in Nederland en in Europa, ziet niet op tegen het dreigen met of gebruiken van geweld om ‘de’ islam te verdedigen. Dát is het echte probleem, niet Wilders.

Zonder islam geen Geert. Af en toe moet dat heel duidelijk worden gezegd.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

PS. Lieuwe van Gogh, de zoon van Theo, kreeg een proces-verbaal van de Gemeente Amsterdam wegens schoolverzuim op 3 november 2004. Je moet er maar op komen. Via GeenStijl: filmpje. Boosheid kan worden geuit op dit adres, aan Cohen himself.

PS 2. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties vond Wilders’ filmpje maar een kwestie van haatzaaien. Engelstalige boosheid daarover kunt u hier kwijt.

Algemeen, 29.03.2008 @ 16:51

[Home]
 

72 Reacties

op 29 03 2008 at 18:35 schreef Arie:

Wilders stelt de islam gelijk met geweld? Dat doen de moslims op de beelden die we gezien hebben zelf! Ik heb nog geen enkele journalist aan een moslim horen vragen hoe dat nu eigenlijk zit met die koran, of ze het kunnen weerleggen dat de koran op diverse plaatsen tot geweld oproept. Wilders laat alleen maar zien wat radicale moslims zelf al eeuwenlang in de praktijk brengen, met hun hand op de koran. En of dat de reden is waarom je zogenaamd gematigde moslims nooit massaal in beweging ziet komen tegen die radicale ‘minderheid’, die blijkbaar toch maar mooi zo’n beetje het hele MO in z’n greep heeft en overal ter wereld aan invloed wint, ook in Europa.

Wilders zegt overigens nergens in Fitna dat alle moslims radicaal zijn, hij scheert NIKS over één kam. Hij stelt vast dat radicale moslims door de koran worden aangespoord om hun bloedige werk te doen. Maar die discussie durven ze niet aan, want Wilders heeft wat dat betreft gewoon gelijk. Dat heeft ‘ie dan ook echt niet zelf verzonnen. In de discussie die MOET volgen zal dan gesproken moeten worden over al-Nasikh wal-Mansoukh; wanneer een recent vers in de koran strijdig is met een vers dat daaraan vooraf ging, vervangt het nieuwe vers de vorige en is het oude vers van geen enkele waarde meer. En omdat de koran niet in chronologische volgorde is opgesteld zul je verder moeten graven om tot de conclusie te komen dat de ‘radicale’ verzen de ‘vredelievende’ verzen hebben vervangen.

Uiteindelijk zullen de ‘gematigde’ moslims, of de MINA’s, de moslims in naam alleen, afstand moeten nemen van de radicale verzen. Maar dit betekent automatisch het verloochenen van een groot deel van Mohammed z’n leer en dus ook van de opdracht van Allah om de wereld te onderwerpen aan de islam. Ik zie dit niet op grote schaal gebeuren. Daarom is een immigratiestop uit moslimlanden voorlopig het enige dat soelaas biedt, tenzij we onze kinderen en kleinkinderen willen opzadelen met Libanese toestanden.

op 29 03 2008 at 20:43 schreef Eric:

Bullsye over Pechtold. Hoe kun je zo’n opmerking maken over iemand die waarschijnlijk de rest van zijn leven niet meer zonder beveiliging over straat kan.

op 29 03 2008 at 20:52 schreef filantroop:

Of Pechtold dat begrijpt? Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hij bij Wauwel & Ouwel was.
Met drie kamerzetels en een electoraat van drie muilezels en veertigduizend grijze wolven hoort hij ergens op de osmaanse hoogten te herderen.

op 29 03 2008 at 20:55 schreef filantroop:

Trouwens, ik heb wel eens een nachtmerrie gehad waarin Pechtold gevierendeeld werd. Althans, het werd pas een nachtmerrie toen bleek dat het slechts een nachtmerrie was.

op 29 03 2008 at 21:12 schreef Arie:

Weet je aan wie Pechtold me doet denken? Aan dat figuur uit Tita Tovenaar, ’t Heertje.

op 29 03 2008 at 22:35 schreef Peter Siebelt:

@Arie weet je aan wie Pechthold mij doet denken? Aan iemand die op zijn knieën over de grond kruipt in een latex outfit met zijn enge witte billen bloot en op bevel van zijn vrouw (ze is zijn geouwehoer zat) zo’n latex gasmasker over zijn hoofd: http://www.erotik-sjop.com/asp/produkt.asp?description=Parachutisten+Gasmasker&produktID=40247

op 30 03 2008 at 09:31 schreef een eenvoudig allochtoon:

arie toch wat klets je nou.ben je ooit aangesproken door een imam die samen met jou over de koran wilde praten om een poging te wagen jou te overtuigen om moslim te worden.ik denk het niet.ik ben zelf een aantal keren benaderd door mensen met de bijbel in de hand om over jezus te praten.en zendelingen zitten overal in de wereld het heilige woord te verkondigen.
met alle respect voor die mensen hun overtuiging.
dus je stelling dat moslims wereld dominantie nastreven een reëel gevaar zou zijn,kunnen we dan ook naar het rijk der fabelen verwijzen.

op 30 03 2008 at 10:19 schreef Arie:

Het is helemaal niet noodzakelijk dat iedereen moslim wordt, eenvoudige allochtoon. In de geschiedenis zijn er tal van volkeren geweest die hun eigen identiteit mochten behouden, mits ze de jizya betaalden en zich onderwierpen aan Allah’s wetten. Die mensen met de bijbel in de hand willen jou overtuigen van God’s woord maar eisen niet dat als jij geen trek hebt in dergelijk geleuter je beschermgeld dokt en je onderwerpt aan de regels die God heeft opgesteld op straffe des doods. Nu doen moslims dat in het Westen ook niet omdat ze nog steeds een minderheid zijn. Binnen de eigen groep oefenen ze wel (geloofs)dwang uit, naar Westerlingen toe zou dit de islamisering alleen maar in gevaar brengen omdat er dan massaal een tegenbeweging op gang zou komen. De islamisering gaat nu gestaag door in ieder geval voor de eigen groep steeds meer publieke ruimte af te dwingen (moskeeën en hoofddoeken zijn daar uitingen van) en de tegenbeweging gaat ook geleidelijk (en wordt vooral gefrustreerd door niet-moslims die enerzijds de situatie niet de gaten hebben of anderzijds baat hebben bij een gestage islamisering, denk aan partijen die varen op anti-Israel en anti-Amerika sentimenten – "de socialisten en de moslims streven dezelfde doelen na" – Osama bin Laden).

Ik verkondig hier geen fabelen, allochtoon. Ik weet meer dan jij wellicht denkt dat ik weet. En zoals ik zijn er meer en er komen er steeds meer bij. Wen er maar aan.

op 30 03 2008 at 10:37 schreef Mavado:

Beste “eenvoudig allochtoon”
Er is wel een verschilletje….
Laat ik vooropstellen dat ik niks opheb met wat voor geloof (christendom, hindoeïsme, socialisme, enz enz enz enz enz) dan ook.

Maar een christelijke zieltjeswinner zal alleen maar met woorden en “argumenten” proberen om je te overtuigen. Zelfs als je hem (of haar, om pc te blijven) met de meest grove beledigingen over zijn zus, godheid, moeder, de deur wijst zal hij/zij schouderophalend vertrekken en optimistisch bij de volgende “verloren ziel” aanbellen.

Nou heb ik nog nooit gehoord van moslims die van deur tot deur aanbellen om op vriendelijke wijze uit te leggen waarom hun manier van leven het ultieme vertegenwoordigd.
Daarnaast zie ik (www, tv) alleen maar moslims die gebieden óf met geweld zuiveren van andere overtuigingen óf met geweld veroveren.

op 30 03 2008 at 10:56 schreef Mavado:

Laatste zin moet zijn:
Daarnaast zie ik (www, tv) alleen maar moslims die gebieden óf met geweld zuiveren van andere overtuigingen óf met geweld (proberen te)veroveren.

Afzijkertje

op 30 03 2008 at 11:01 schreef BigPete:

Lieuwe van Gogh, de zoon van Theo, kreeg een proces-verbaal van de Gemeente Amsterdam wegens schoolverzuim op 3 november 2004.

Dat was in 2006 en niet in 2004! Dat heeft die halve zool die dat zogenaamd heeft "uitgezocht" later ook bekend…..

op 30 03 2008 at 11:57 schreef Tony:

Persoonlijk interesseert het mij helemaal niets in welk jaar Lieuwe heeft gespijbeld.
2 November was ongetwijfeld de nagedachtenis, en op 3 november had hij geen zin in school waarvan bekend is dat hij om de dood van zijn vader wordt getreiterd.
Dikke boehoe dat hij een paar dagen voor zichzelf nam. Is het school of is het strafkamp?
Het blijft gewoon een sneue streek van de overheid.

op 30 03 2008 at 14:22 schreef Steady Freddy:

De bedreigingen naar personeel van liveleak kunnen door wie dan ook gedaan zijn, filmpje is toch al op vele mirrors te zien, dus wat maakt het uit. Zelfs Wilders aanhangers kunnen het gedaan hebben om het effect zoals ik hier lees. Ook kunnen het politieke of economische overwegingen geweest zijn en gebruikt men dreigementen als excuus.

Ach wat maakt het eigenlijk uit.

SF

op 30 03 2008 at 14:53 schreef dewanand:

moslims van onze tijd zijn een schande voor de islam. Kijk hoe zij zich misdragen en Allah beledigen. Allah keurt geweld af want Allah is genadevol en vreedzaam.

moslims stellen mij teleur. Het aantal mensen dat de islam verlaat moet toenemen om dit hatelijke geloof op vreedzame wijze uit te roeien. Lees mijn boek, koran verbieden of herschrijven? en leer hieruit.

nu in gedrukte vorm 13 boeken van dewanand gepubliceerd. kijk op kritisch podium dewanand voor info hierover.

de echte islam is vreedzaam, tolerant en heel mooi. maar moslims kennen de echte islam niet meer en hebben islam nu zelf vernietigd.

dewanand

op 30 03 2008 at 15:47 schreef Lugtigheid:

Ik wist niet dat ze zoveel mensen van het eigen volk hadden laten steriliseren. Ze vonden dat alleen in hun ogen perfecte mensen zich mochten voorplanten, maar ze hebben hun toch ook geboren laten worden?? met als gevolg dat het eigen volk uitsterft, en daarom hebben ze nu idioten uit andere landen nodig want het eigen volk sterft uit. en dan is er straks niemand meer.

op 30 03 2008 at 17:38 schreef Theo Ichtus:

@ Big Pete

Zou het misschien zo kunnen zijn dat "die halve zool die het uitgezocht heeft" (lees: de zoon van van Gogh en zijn moeder komen er mee naar buiten) zich helemaal NIET heeft uitgelaten over het exacte jaar dat die Amsterdamse Dorknoper van de dienst leerplicht z’n ambtelijke oekaze liet bezorgen?

Dat sommige dyslectici van de media alleen maar dachten dat de brief sloeg op de dag na de moord? Dat elk jaar sinds 2004 iedereen gezellie aanschuift bij neuklat, tochtstrip en rondom 10 – ongeveer zoals we rondom 4 mei ook allemaal gaan kransvoetballen? En dat d’r dus geen jaar voorbij gaat dat we geen low-res mobiele telefoon foto te zien krijgen van een meneer in een blauw jek met een mes d’r in gestoken – tenzij we beschaafd zijn en de volkskrant of trouw lezen want dan is het een foto met een decent wit tentje?

Dat we daarbij dan ook op de beeldbuis ruim baan gegeven zien worden aan de meisjes van halal, diverse imams en die rare bekeerling met Nederlandse achternaam waarvan ik blij ben dat ik ‘m noch ben of ken om ons mede namens koning Fahd bin Abd al-Aziz Al Saud van Saoedi-Arabië de maat te laten nemen over discriminatie, mensenrechten en godsdienstvrijheid?

Als je rond de 16 bent, en dit gaat over je PA heb je volgens mij dus gewoon recht op een baaldag – tot je ver boven de 61 bent en iedereen als je je voorstelt net zoiets roept als "Pisuisse? Was dat niet een hele grappige man die indertijd vermoord is? Staat me nog wel iets van bij…"

Ik denk niet dat Liewe van Gogh er aan kan ontkomen dat hij Liewe van Gogh is.

Ik eis en verwacht van mijn overheid dat ze daar rekening mee houden…

op 30 03 2008 at 21:27 schreef Laila:

Ik had hier ‘schijt aan moslims’ als titel beter op zijn plaats gevonden.In al die jaren heb ik in mijn wijde omtrek nog nooit een moslim zien oproepen,aanzetten laat staan de dood ten uitvoer zien brengen.Wel heb ik horen oproepen en aanzetten tot haat door anderen die geen moslim zijn en voor het massale ten uitvoer brengen van de dood hoef ik alleen maar te kijken naar een land als Irak of Afghanistan.Feitelijk heeft in Nederland precies één man de dood gevonden door toedoen van iemand die de Islam aanhangt.In de haat die ik terugzie bij de Nederlandse V.N . soldaten tegenover vreemde Islamitische volkeren kan ik met de beste wil niet de goedetierenheid zien die ook maar enigszins de aanwezigheid van de Nederlandse troepen daar rechtvaardigt.
Ik neem alleen een aaneenschakeling van gebeurtenissen waar die mij in de gedachte sterken dat er over de gehele linie werkelijk alles wordt aangegrepen en in het werk gesteld wordt om de Islam in diskrediet te brengen en een gevoelige slag toe te brengen.Dit allemaal om de werkelijke reden van het binnenvallen van landen met het zwarte goud te verdoezelen en zogenaamd democratie en verlichting te brengen en het volk te bevrijden van onderdrukking…..door oorlog??

De verontwaardiging en daardoor groeiende onverdraagzaamheid van moslims kan ik zeer goed begrijpen omdat zij zich geen rad voor de ogen laten draaien met deze doorzichtige leugens die menigmaal weerlegd zijn en wereldkundig zijn gemaakt en zelfs nu nog als geldig excuus worden aangewend. Moslims weigeren begrip op te brengen voor deze misdaden tegen moslimvolkeren in den vreemde en in toenemende mate ook hier.Haat die bij extremistische moslims tot uiting is gekomen op o.a. 9-11 wordt door mij en velen met mij gezien als een vergeldingsactie voor het binnenvallen van Bush jr. en eerder senior in Irak,waarbij Bush jr. allerlei feiten heeft gemanipuleerd en er eigenhandig zorg voor heeft gedragen dat Moslims over de gehele wereld uit de gratie zijn vanwege de eigenlijke reden;het zekerstellen van schaarse energie bronnen nu de Chinese economie een ongebredelde groei doormaakt die de wereld overspoelt.
Dood,verderf en haat zaaien onder moslims heeft de zogenaamde ‘onwil ‘onder moslims aangewakkerd en dat zij vervolgens op hun manier in opstand komen door uiterlijk uiting te geven aan hun levensoveruiging heeft de on- en andersgelovigen doen denken dat de hoeveelheid moslims explosief gestegen is.
Dat haatsmurf Wilders zich geintimideerd voelt is omdat hij eindelijk zijn kans schoon zag om na Ayaan en Fortuin eindelijk zijn natte droom te beleven;eindelijk tot een idool te verworden,…..hij heeft zijn 15 minutes of fame gehad en m.i. verbruikt.Het vervult mij met trots te zien dat mensen zich niet meer gek laten maken door een zeloot en gerechtelijke stappen ondernemen als zij zich gegriefd voelen.
Ook dat is natuurlijk weer niet goed bij alle haat- en moppersmurfen.Moslims in NL. dienen zich expliciet te distantieren van wat Moslims elders in de wereld ten uitvoer brengen uit naam van Allah.
Om het geweten te sussen van hen die moorden en misdaden plegen uit geldelijk gewin kennelijk wel goedkeuren en het moorden in naam van Allah zo intens verafschuwen.
Dat zijn pas normen en waarden : )

op 30 03 2008 at 21:37 schreef Laila:

Ongebredelde = ongebreidelde

op 30 03 2008 at 21:42 schreef een eenvoudige allochtoon:

dewanand ik begin me echt zorgen te maken over je geestelijke vermogens,heb je soms op een katholieke school gezeten.
is daar soms wat gebeurt en wil je daar over praten.
dan beloof ik je dat ik je niet meer zal pesten.

op 30 03 2008 at 23:04 schreef Layla:

Op basis van het filmje van Wilders hoeven moslims nergens afstand van het te nemen. Het zijn leugens, halve waarheden en verdraaiingen. Zie hier:

http://verbaljam.nl/?itemid=3198
http://religionresearch.org/martijn/2008/03/29/coming-soonfitna-v-analysing-political-propaganda/

En dan achteraf bedenken dat we ons druk maken over de vrijheid van meningsuiting over dit…dat is ook de laatste keer denk ik

op 30 03 2008 at 23:21 schreef vander F:

Volgens mij is de toegenomen Islamisering onder andere een reactie op het failliet van het socialisme.
Het Midden Oosten is bezaaid met ‘socialistische’ dictaturen die hun vooruitgangsgeloof nooit hebben waargemaakt, integendeel.
Het Islamisme van b.v de Broederschap krijgt daardoor een kans groeien.
Dat speelt al tientallen jaren en breidt zich uit binnen de Moslimgemeenschap, ook in Nederland.

op 30 03 2008 at 23:25 schreef vander F:

@Layla,
het hele circus vooraf en het gedoe na de vertoning van Fitna is 1000 maal interessanter dan het filmpje zelf.

Bespaar je de moeite.

op 31 03 2008 at 02:55 schreef Ernst:

Volgens mij was het filmpje van Wilders erg terughoudend, ik zag in ieder geval niets wat ik niet al eerder (en soms nog wel heftiger) had gezien of gelezen. Wie de daders en wie de slachtoffers in het filmpje waren, viel me ook op. Jou hoor ik er niet over, kennelijk waren de beelden in jouw ogen niet zodanig dat er ook maar iets op aan te merken is. Enfin iedeer zijn smaak, zal ik maar zeggen, maar als deze zaken in naam van mijn ideologie zouden plaatsvinden, dan zou ik me de ogen uit mijn hoofd schamen. En maar één dode die door de islam in Nederland is gevallen, maar één? Hoe durf je het te zeggen, want al zou het er maar één zijn (de statistiek wijst anders uit, maar dat zal je wel weten) dan nog is het er één te veel. Ik heb mensen harder horen jammeren over een schoolbrandje dan over die door jou genoemde moord. Kan je je er enige voorstelling van maken hoe onsymphatiek dat mensen maakt die dat doen. Zanniken, zeiken en zeuren, soms word ik er erg moe van.

En Layla/Laila, als de koran het letterlijke woord van allah is, waarbij dan de oudere verzen voor de jongere (vaak nog enigszins vreedzame) verzen gaan, dan is gewoon niet te ontkennen dat in de koran veel ellende wordt aangezegd aan mensen die van de islam niets moeten hebben. Ipv die zo in het oog springende waarheid te ontkennen, lijkt het me handiger er eens over na te denken. Niet over wat niet-moslims over de islam zeggen dus, maar over wat de islam over niet-moslims zegt. Echt, het is echt leuker, of althans leerzamer, je met de balk in je eigen ogen bezig te houden dan met de splinter in die van de ander.

En aangaande "onze" jongens (en ik neem toch aan dat jij ze ook als zodanig beschouwt) in Afghanistan: die zijn daar niet voor de olie, maar voor het beschermen van de bevolking (en dan vooral de vrouwen) tegen de voortdurende onderdrukking en slavernij die de islam in Thalibansmaak nu eenmaal met zich mee brengt.
En Irak? Wie vermoordt daar wie?

En die olie, die kunnen we altijd kopen, ongeacht wie nu de baas is in de olielanden. Met jou ben ik het eens dat het handiger zou zijn, de olie gewoon maar te stelen, want met de bevrijding van mensen die onder de islamdictatuur zuchten snijden we onszelf en fysiek en financieel in de vingers. Voor ons (en dus ook voor jou) is het een stuk goedkoper om de boel maar de boel te laten, en mensen in de olielanden hun eigen ongeluk na te laten jagen.

En waarom moslims wereldwijd uit de gratie zijn zoals je zegt? Daarvoor hoef je echt het oliespoor niet te volgen, het heeft te maken met de opdracht uit de koran en aanvullende geschriften om geen ongelovigen tot vrienden te nemen (om maar een van de aardigste verzen over ongelovigen te noemen) en overal en altijd amok te maken. En inderdaad, ook in landen waer in het geheel geen olie is, bij de meerderheid van alle gewapende conflicten zijn moslims betrokken, en veelal omdat zij die conflicten begonnen zijn. En ja, daar wordt je nu eenmaal niet populair mee. En ja, als er dan mensen zijn die dezelfde ideologie hebben en niet anders blijken te kunnen dan de schuld voor eea bij de ander leggen, en zelfs geen seconde besteden aan eens nadenken over de eigen rol in eea, dan moeten die mensen niet raar opkijken dat zij daarmee symphatie verspelen. Hand in eigen boezem dus, Layla, mits dit je uiteraard niet meteen op een steniging komt te staan.

Kortom, je analyses zijn interessant, maar dan toch vooral omdat het precies die analyses zijn die ik -en ik ben bang velen met mij- vermoeden dat die onder aanhangers van de islam populair zijn.

Ik wil eigenlijk niets meer van moslims en de islam horen, althans niets totdat men eens ophoudt anderen te kwetsen (vrouwen, homo’s, ongelovigen van allerlei slag, tekenaars, zwarten in Darfur, schrijvers etc.etc), en eindelijk eens met excuus en gedragsverandering komt.

op 31 03 2008 at 03:42 schreef Tjerk:

"Ik neem alleen een aaneenschakeling van gebeurtenissen waar die mij in de gedachte sterken dat er over de gehele linie werkelijk alles wordt aangegrepen en in het werk gesteld wordt om de Islam in diskrediet te brengen en een gevoelige slag toe te brengen.Dit allemaal om de werkelijke reden van het binnenvallen van landen met het zwarte goud te verdoezelen en zogenaamd democratie en verlichting te brengen en het volk te bevrijden van onderdrukking…..door oorlog??"

Laila,

Dat lijkt mij van het type Wilderiaans perspectief op de werkelijkheid, maar dan omgekeerd. Eén groot schema, bestaande uit losse schakels die allemaal dezelfde kant op lijken te wijzen.

Doen ze dat ook?

1. Laten we beginnen met Wilders. Wilders is het in hun islaminterpretatie in feite eens met Al Qaeda, Achmadinejad, de moslimbroederschap. De ware islam, dat is voor hem precies doen wat er in de Koran staat. Zonder historisering, zonder contextualisatie. Dus: hakken, choppen, killen onder de ongelovigen; daardoor een hoop angst zaaien; en zo de sjaria invoeren zoals die in Afganistan, Saoudi-Arabie, en Iran geldt. Wilders is dus niet bezig een strijd ver weg te legitimeren; hij ziet zijn strijdperk hier, en zijn voornaamste doel is niet om moslims te doden, maar om ze zover te krijgen dat ze de voor ongelovigen minder sympathieke gedeelten van de Koran expliciet tussen haakjes zetten, en wanneer dat niet lukt: hen zoveel mogelijk wettelijk dwarsbomen zich als moslim in de publieke ruimte te manifesteren.

De vraag is of iemand zijn islaminterpretatie inhoudelijk serieus neemt. Misschien zijn achterban, maar zelfs die zal inzien dat moslims niet thuis hun zwaarden zitten te wetten en kalashnikovs te olien voor als in 2050 bijltjesdag aanbreekt.

Ik vermoed dat waar mensen banger voor zijn is dat allerlei zaken die hier gewoon waren, van biggetjes bij de bank tot toneelstukken met islamitische geloofspersonages erin, tot kruisen om de doden te blijven eren, langzaam maar zeker in een sfeer van intimidatie verdwijnen, terwijl hoofddoeken, moskeeen en religieuze taboes/verboden hun intrede doen.

Immers, zoals ik de islam begrijp, en dat is waarom ik die zorg deel, is het niet alleen een godsdienst die het private leven regelt, maar ook pretendeert de ideale blauwdruk te geven voor de ordening maatschappij. Wat God heeft gedecreteerd komt immers ook de ongelovige ten goede, nietwaar?

Iets daarvan merk ik, zonder dat daar nu een afspraak voor is, al in mijn buurt: de drie supermarkten het dichtst bij mijn huis verkopen geen alcoholica en alleen halal-vlees. Hetgeen betekent dat ik voor mijn haramme producten dus verderop moet gaan zoeken.

2. Afghanistan: gaan we even terug naar 11/9/01, toen 19 kapers, hetzij getraind door, hetzij geinspireerd door Al Qaeda zich in twee torens in New York boorden.

De uiteindelijke financiele top van het netwerk zat op dat moment in Afghanistan. Afghanistan weigerde hem uit te leveren, en zodoende hadden we ruzie met de taliban. Pervez Musharraf sloeg wel een akkoord met de Amerikanen en wist Pakistan zo min of meer buiten de oorlog te houden.

Ik weet niet helemaal zeker of de bevolking van Afghanistan beter af is met de verdrijving van de Taliban, maar ik denk eigenlijk van wel. Zelfs in Saoudi-Arabie vinden ze de Taliban doorgedraaid.

Enter Nederlandse troepen: die zitten daar niet om burgerslachtoffers te maken (volgens mij mogen ze zelfs nog steeds niet als eerste schieten op de Taliban), maar om die Taliban op afstand te houden, en ondertussen scholen en bruggen aan te leggen. Natuurlijk werd dat voor het Nederlandse parlement omgedraaid, maar we houden onszelf wat dat betreft graag voor de gek.

Als jij links naar artikelen hebt waaruit blijkt dat ‘onze jongens’ daar niets liever doen dan weerloze moslims afknallen, dan zie ik ze graag tegemoet, want ik blijf graag geinformeerd.

3. Irak. Irak was inderdaad de hoofdprijs, en volgens sommige bronnen was Dick Cheney er op 12/09/01 al mee bezig, maar het ging ze niet slechts om olie. Het idee van de neocons was dat Saddam Hussein een negatieve invloed was op de regio, een bedreiging van Amerikaans-Israelische belangen, die coute que coute weg moest. En men had het idee dat als men Saddam en de Baathpartij maar verwijderde, men de bevrijders dan zou toejuichen en een democratisch bestuursmodel zou omarmen (en niet alleen dat: maar dat dictators in de regio zouden democratiseren omdat hun bevolking begering naar Irak zou kijken). Nee, serieus, dat dachten de neocons, Paul Wolfowitz voorop, dus echt. Het zijn een stel revolutionairen. Bekeerd van links, maar structureel niet veranderd.

En als rasechte kapitalisten was hun idee dat de vrijgekomen olievelden een win-win situatie zou opleveren. De olie zou betalen voor de opbouw van Irak en Amerikaanse bedrijven zouden die opbouw vervullen. Dat Cheney en familieleden van Bush in die bedrijven zaten, vormde in hun ogen blijkbaar geen belangenconflict.

Wat ze niet hebben zien aankomen, en dat is misdadig omdat deskundigen het wel hebben aangegeven, is dat Irak zou imploderen in verschillende facties. Ze zijn het land binnengevallen – op grond van valse gronden – en zonder een goed idee van de sociale-make up van het land.

Vervolgens hebben tal van milities het land gedestabiliseerd en enorme slachtpartijen aangericht. El Qaeda heeft er troepen, Iran tracht een strategisch deel onder zijn invloedssfeer te brengen, evenals Syrie en Saoudi Arabie vermoedelijk ook. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de burgeroorlog die nu al jaren aan de gang is. En hoezeer je dat de Amerikanen ook aan kunt rekenen omdat zij tegen beter weten in het – gruwelijke – systeem ontmanteld hebben dat de boel bij elkaar hield; in de eerste plaats zijn het moslims die het moslims aandoen.

Dat is precies waarom Nederlandse troepen daar gezeten hebben: om te voorkomen dat het land destabiliseerde. Misschien was dat een lousy reden, misschien hadden we ons van die oorlog moeten distantieren, maar Colin Powell had in Europa behoorlijk wat krediet, en toen hij zei dat Saddam mobiele installages had voor WMD’s geloofden we ‘m.

Dat zijn drie fragmenten, drie paneeltjes die min of meer losstaan van elkaar, waarbij de oorlogen volgens mij ook niet gelegitimeerd worden met afkeer van moslims (bij Irak al helemaal niet). Er zit geen groot, unificerend schema achter, behalve dan wellicht dat angst voor de wereldwijde jihad de Amerikanen in een collectieve massahypnose heeft gebracht waarbij alle kritische denken werd uitgeschakeld (en gesmoord) en gevaarlijk veel macht in handen van een revolutionaire en tegelijkertijd aan tunnelvisie lijdende kliek werd gegeven.

op 31 03 2008 at 09:27 schreef *Laila *:

@Ernst en Tjerk

ik zal op een later moment reageren op jullie postings maar wel wil ik tegen Ernst zeggen; er is feitelijk één slachtoffer gevallen in NL door toedoen van iemand die geradicaliseerd is en dat beste Ernst is echt heel anders dan veronderstellen dat ik gezegd zou hebben ;er is maar één dode gevallen.
Ik heb verscheidene malen hier op Frontaal gezegd dat die ene dode er één teveel was .Ik doelde slechts op de werkelijke dreiging en meetbare resultaten door toedoen van radicalen.
Overigens durf ik te beweren dat radicalen ,waar ik ook niet op zit wachten, alleen maar kans hebben gezien hebben hun positie in de wereld te versterken door alle negatieve publiciteit omtrent de Islam.

op 31 03 2008 at 09:47 schreef filantroop:

Er is inderdaad durf voor nodig om te beweren dat radicalen hun positie versterken door de negatieve publiciteit over de islam.
Dat begon al vroeg, toen de islam amper ontstaan al meteen de negatieve publiciteit onthalsden door joden om zeep te helpen.
Nadien ging men in islamitische kringen voortvarend door met radicaliseren door kritiek op de islam. Hele culturen werden etnisch en geografisch weg geradicaliseerd vanwege de kritiek op de islam.
In recente tijden onthalsden door kritiek geradicaliseerde Algerijnse moslims hele dorpen. In Soedan radicaliseerden de moslims door kritiek zo erg dat ze honderdduizenden christenen in zuidelijk Soedan en negers in Darfur over de kling joegen.

Ja, het kuikentje was er eerder dan het ei.

op 31 03 2008 at 10:25 schreef een eenvoudige allochtoon:

TJERK ALS ANWOORD OP JE VRAAAG ‘WIE VERMOORD WIE IN IRAK. WAT DACHT JE VAN B2 BOMMENWERPERS APACHE HELIKOPTERS EN THUNDERBOLTS EN TANKS,PREDATORS HUMMERS ONDERZEEERS VLIEGDEKSCHEPEN.THOMAHAWKS JDAM’S.AAN JOUW DE KEUS UIT HET NOG MAAR KORTE LIJSTJE.STAAT NATUURLIJK EEN GIGANTISCHE VOORAAD AK-47 EN KASSAMRAKETJES EN EEN ENKELE RPG’S MISSCHIEN ZIJN ER NOG ANTIEKE BAZOOKA’S VOORHANDEN EN NIET TE VERGETEN STENEN.
EN ALS JE BEDOELT MET STABILISEREN HET VOORKOMEN VAN MEER DODEN,DAN ZIJN JULLIE ER NIET GESLAAGT,WANT SINDS DE BEZETTING ZIJN ER MEER DAN EEN MILJOEN BURGERSSLACHTOFFERS GEVALLEN,SINDS ER EEN AMERIKAANSE VAZAL ‘KARZAI’ IS GEPLAATS.
HIJ IS EEN ‘AFGHAAN’ DIE IN HET VERLEDEN BIJ EEN BEDRIJF VAN DICK CHENEY DAT VOOR DEFENSIE WERKT, HEEFT GEWERKT.

EN DE WELEDELE COMATEUZE FILANTROOP,VERGEET VOOR HET GEMAK ALLESOVER WAT DE CHRISTENEN HEBBEN UITGESPOOKT KRUISTOCHTEN DE INQUISITIE KOLONIEEN GESTICHT,ZOALS INDONESIE DE NED.ANTILLEN SURINAME NIEUW GUNEA EN TOT SLOT ZUIDAFRICA.TOEN OOK DE ZELFDE RETORIEK GEBRUIKT’ZE GINGEN HUN ANDERE MEDEMENS HELPEN’ ALLEEN VERKLAREN DE SLACHTOFFERS EN HUN NAKOMELINGEN WAT ANDERS.MAAR DAT IS VOLGENS JOU NIET DE WAARHEID WANT DIE GASTEN WETEN NIET WAAR ZE HET OVERHEBBEN.

op 31 03 2008 at 11:05 schreef filantroop:

Nee, filantroop vergeet de duistere pagina’s uit de christelijke historie niet. Het is zelfs nog erger: zo nu en dan doet hij daarover een boekje open.

Maar het ging erover dat het radicalisme aangewakkerd zou worden door islamkritiek. Welnu, er bestaat al heel lang kritiek op het christendom. Zelf nu nog. Maar wie waarneemt dat van der Vlies en zijn aanhang aan het radicaliseren slaat, mag meteen de bewijzen ervan overleggen. Straatschuimende SGP-jugend tref je dan ook nergens aan.

Maar een vraag aan de eenvoudige allochtoon: heeft u een bril nodig? Uw kapitalen branden op mijn beeldscherm. Of is hier sprake van een aandachttekortstoornis?

op 31 03 2008 at 11:54 schreef babs:

Wat een uitstekende post, Tjerk!

op 31 03 2008 at 12:16 schreef Lagonda:

@eenvoudige allochtoon: Lul niet zo. De kruistochten waren een reactie op de Jihad, en de Inquisitie was een theekransje vergeleken bij de regimes in Saudie-Arabie of Iran. En de kolonieen en de slavenhandel, ach — Moslims zijn wel de laatsten die het recht hebben om daar het Westen over te kapittelen — slavenhandel bestaat in de Aranische wereld nog steeds, en ook de kolonisatie van niet-islamitische landen gaat onverminderd door.

op 31 03 2008 at 12:24 schreef Elisabeth:

Mensen die tegen beter weten in persé hun gelijk willen halen gaan vaak schreeuwen en op internet doen ze dat door hun mening te verkondigen in kapitalen.

op 31 03 2008 at 15:04 schreef Ernst:

Eenvoudige allochtoon, de vraag ‘wie vermoordt wie in Irak’ was van mij en niet van Tjerk. Deze vraag beantwoord je niet, want het opnoemen van een aantal wapens(ystemen) is toch echt iets anders dan een antwoord geven. Maar ik wil je best helpen hoor: In Irak worden moslims door moslims vermoord.

En wie zijn die ‘jullie’ die er volgens jou niet in geslaagd zijn stabiliteit te brengen in Afghanistan? Hoor jij daar niet bij, bij het Westen?

En die kolonieën? Nou, vraag je eens af hoe het mogelijk is dat een klein land als Nederland bijvoorbeeld de lakens uit kon delen in Indonesië. Heel simpel: omdat wat de Nederlanders daar brachten, beter en rechtvaardiger was dan wat men er zelf had. Lees de Max Havelaar eens zou ik zeggen. De voormalige kolonieën van Nederland zijn nu, mede door de door Nederland daarheen geexporteerde administratie, vaak nog steeds beter af dan landen die de koloniserende invloed van Nederland niet ervaren hebben.

Overigens, de mensen uit de voormalige kolonieën zijn niet de nieuwe Nederlanders met wie er problemen zijn. Die zijn er vooral met nieuwe Nederlanders die nu juist niet uit landen komen waar Nederland eerder iets van Westerse waarden heeft gebracht. Of nog preciezer: vooral met mensen die weigeren te leven in het land, in de beschaving, waar ze zelf hebben gekozen om te zijn. Het hebben van een ideologie die dat hier niet leven, meedoen, propageert, helpt daarbij. Een wij-zij-verdeling (‘jullie’) zoals door jou gemaakt wordt, helpt al evenmin.

En die kruistochten, stel dat ik afkomstig was uit Turkije of Marokko en mijn cultuur koesterde, dan zou ik het vreselijk vinden dat die kruistochten niet zo succesvol waren dat mijn land van herkomst, de eigen cultuur had kunnen behouden. Want als jij ca 1000 jaar terug kan gaan in de tijd, dan kan ik het natuurlijk ook, en dan nog wel met de feiten, en niet met halve waarheden aan mijn zijde.

op 31 03 2008 at 16:07 schreef filantroop:

Ja, die kruistochten weer. De islam heeft daar nog de pijn van. Menigeen loopt nog met de resten van een pijl- of speerpunt in de donder. En er is nog steeds een wachtlijst bij het instituut van oorlogstrauma’s.
Toch ben ik benieuwd naar hoe het met de Armeniërs, de Maronieten, de Assyriërs en de Kopten gaat. Toch de christenen die het islamitische expansionisme aan den lijve hebben ondervonden.

op 31 03 2008 at 16:15 schreef een eenvoudig allochtoon:

moet je toch een beetje gelijk geven,dat ook islamkritiek er mede debet aan is dat radicalen een grotere aanhang krijgen,maar dat is niet de hoofdreden.als je in een land woont waar dagelijks militaire voertuigen(wapens)door je achtertuin rijden,en over je dak vliegen en duizenden tonnen aan explosieven over je uit storten waar zelfs vrouwen en kinderen,niet worden ontzien,je land word gewoon geannexeerd door westerse legers en er word aan de bewoners niets gevraagd.ga ze vragen of het er beter op is geworden of dat ze(de burgers)er zwaar op achteruit zijn,niet voldoende water en eten om over de rest maar te zwijgen.ze kiezen dan nog liever een dictator die hen in het dagelijks leven de vrijheid van meningsuiting zal ontnemen.
laat jij ze dan hun eigen keuze maken?
of ben jij dan een persoon die zegt"waar gewerkt word vallen spaanders".
vertrouw ons(het westen en daar hoor jij ook bij)
want jullie(moslims en alle andere gekleurde medemensen)kunnen niet het hele plaatje overzien die miljoen burger slachtoffers die gevallen zijn door zogenaamde ‘precisie’ bombardementen,zijn part of the game.
voor die burgers in die landen is het geen ‘game’ maar bittere realiteit.
en als het weer zover is dat er een verdwaalde daisycutter op het verkeerde dorp valt met een hondertal burgerslachtoffers,dan volgen er geen excuses of schadeloosstellingen voor de getroffen families,en ze vernemen in de media van het westen.dat de reden waarom die onschuldigen zijn getroffen komt door de lafheid van de terroristen die zich tussen hen verschuilen.
hoe zou jij erover oordelen als het jouw familie was.

op 31 03 2008 at 16:36 schreef Ernst:

Eenvoudige allo,
Het westen wil al jaren weg uit Irak en Afghanistan, maar helaas, het lukt de betrokken landen niet hun zaken zelf op orde te brengen. Ik ben er inmiddels voor die landen (met excuus aan de vrouwen in Afghanistan) maar in hun sop te laten gaarkoken. Afghanistan, omdat daar de door ons (en daar hoor jij ook bij) in het zadel geholpen regering en parlement (wel gewoon gekozen daar door de bevolking, vergeet dat niet) er blijk van geven nog niet een begin van democratisch besef te hebben (zie de dansende parlementariërs daar). En Irak, tja, daar had het Westen al jaren weg willen zijn, en het is betreurenswaardig dat het verschillende moslimsekten kennelijk niet gegeven is in vrede met elkaar te kunnen leven.

Waar de ‘gekleurde medemensen’ van jou opeens vandaan komen, is me overigens een raadsel. Wat bedoel je er mee?

En waar heb ik gezegd dat moslims zaken niet begrijpen?

op 31 03 2008 at 16:38 schreef een eenvoudige allochtoon:

je hoeft me niet te helpen ‘niet zo ernstige ernst’.
schijnbaar lees je geschiedenis boeken uit een een of andere parallelle universum,heb je soms wat gerookt of ben je gewoon zo geboren?
"mede door die geëxporteerde administratie"????
je bedoelt die administratie die zoveel joden tijdens de tweede wereldoorlog het leven kostte.

op 31 03 2008 at 16:40 schreef Ernst:

De onder druk van een wrede bezetter afgedwongen deportatie van mensen uit Nederland, is een eeuwige schande voor ons land. Als land zien we die schande onder ogen (hoewel niet zo volwassen als dat in Duitsland gebeurt). Ontkennen van de werkelijkheid, al is die nog zo afschuwelijk, heeft namelijk geen enkele zin.

En natuurlijk, als het ook maar even moeilijk wordt inhoudelijk (en dat is dus met feiten onderbouwd) te reageren, dan worden beschouwingen over mijn vermeende afkomst, drugsgebruik en nog zo het een en ander, al snel als argument beschouwd. Laat je me even helpen, eenvoudige allo: die zaken zijn geen argument.

op 31 03 2008 at 17:00 schreef een eenvoudig allochtoon:

nog even dit ernst,heb je een aantal dagen geleden niets gehoord over een reactie van een Indonesische parlementslid die reageerde op de ‘film fitna’.
hij had het over 3 eeuwen geterroriseerd door nederlanders.

op 31 03 2008 at 17:09 schreef een eenvoudig allochtoon:

mavado sukkel ‘afzijkertje’,je bedoelt afzeikertje van het werkwoord afzeiken.
het verbaast mij ook niet dat je nog nooit iets hebt gehoord van moslims die vriendelijk aan je deur komen praten over de koran.
dat is natuurlijk logisch want ze komen bij niemand aan de deur om hun geloof te verspreiden.

op 31 03 2008 at 17:12 schreef Peter:

Hou eens op met die losse flodders, Eenvoudige, en ga eens solide argumenten aandragen. Wat nou, ‘3 eeuwen geterroriseerd door nederlanders’? Hoezo, wat heeft dat te maken met Fitna, wat bedoelde die parlementariër precies? Gaat-ie er een film over maken? Is-ie dan erg teleurgesteld als we geen eieren gaan gooien naar de Indonesische ambassade (en daarna gezellig eten bij Tempat Senang, het lekkerste Indonesische restaurant van Nederland, twee straten verder)?

op 31 03 2008 at 17:13 schreef filantroop:

Kunnen Indonesische parlementsleden 300 jaar oud worden? Ik had toch andere ideeën over de levensverwachtingen in dat land.

op 31 03 2008 at 17:14 schreef J.J. v.d. Gulik:

re Tjerk

Je zegt

"Irak was inderdaad de hoofdprijs, en volgens sommige bronnen was Dick Cheney er op 12/09/01 al mee bezig, maar het ging ze niet slechts om olie."

Mijn reactie

Ik vrees dat je heel weinig van de internationale politiek begrijpt. Zelfs Cheney was betrokken bij de JINSA. En de groep neocons rond Bush was in ieder geval al in 1992 bezig met de huidige politiek in Irak.

op 31 03 2008 at 17:32 schreef Ernst:

Eenvoudige allo,
Ik heb de parlementariër niet gehoord. Dat hij 300 jaar geterroriseerd is, lijkt me sterk. En als het enkele feit dat ‘een parlementariër het zegt’ voldoende is om de mededeling voor waar aan te nemen (of als argument te gebruiken), dan ken ik nog wel een parlementariër die ook wel eens iets gezegd heeft. Laat ik voor de grap eens de heer Wilders noemen bijvoorbeeld. Of bedoelde je dat niet te zeggen?

op 31 03 2008 at 18:08 schreef een eenvoudige allochtoon:

men.de filantroop het ligt echt niet aan mijn ogen elk jaar zie sinterklaas en zwarte piet voorbijkomen.je weet wel de een loopt en de ander….je hebt nou eenmaal werkpaarden en luxepaarden niks mis mee,grapjas.

op 31 03 2008 at 18:43 schreef een eenvoudig allochtoon:

dewanand;ik zou je graag het advies willen geven om het flesje massageolie weg te leggen,het werkt niet als je het alleen daar blijft smeren, en natuurlijk je handen te gaan wassen.alvorens je de veda’s de bijbel en de koran gaat lezen.niet te verwarren met tantra.wat je zegt over de levensbeschouwingen in de veda’s klopt en ook over de verdraagzaamheid klopt ook,maar ik kan jou daar niet in herkennen.want jii hebt het over onze nieuwe fuhrer wilders.je vraagt je af waar de echte mannen zijn gebleven je weet wel die met bruine hemden en knuppels in hun handen die de eer van jouw Hollandse meiden verdedigen.en die de moslims die knuppels in de strot en hun aars moeten douwen en de moslims over de hele wereld moeten platbombarderen,ik citeer verder corrigeer me als ik wat vergeet.jij ex moslim en nieuwe leider van welke religie dan?
geef toe wat je echt bent,wat dat ook moge zijn,maakt je meer mans dan wat je nu bent.
je moet niet de oude ariërs uit de veda’s verwarren met de ariërs in de tijd van naziduitsland.als je achter het verschil bent gekomen kun je uit de kast komen,heb een donker bruinvermoeden.

op 31 03 2008 at 19:08 schreef een eenvoudig allochtoon:

ernst jongen.verbaast me echt niet,nu ik wat verzonden reacties afkomstig van jou heb gelezen.
jij hebt het niet gehoord,en je kan je dat ook niet voorstellen.weet je dan hoe indonesies officiele verklaring luidt?
rest de vraag:waarom je daar niet van hebt gehoord hebt,je weet waar je doof door wordt.
hij had het niet over zichzelf,die parlementariër waar jij op doelt.hoeveel eeuwen oud zou die man wel niet moeten zijn?

op 31 03 2008 at 19:12 schreef daniel:

Toch is het geinig op een bepaalde manier. Je laat beelden zien van homo’s die in Iran worden opgehangen of een klein Moslimatje die verteld dat joden apen en varkens zijn en dat die dingen in de koran staan en de moslims zijn beledigd.

Zouden het niet joden en homo’s moeten zijn die zich beledigd voelen?

Als ik nou eens beelden laat zien van Amerikaanse Ku Klux Klan aanhangers die een neger lynchen. Is dat kwetsend voor Amerikanen? Zou het een betere wereld zijn wanneer dat zo was?

op 31 03 2008 at 20:18 schreef filantroop:

Onlangs nog drie waterbuffels een paling zien ophangen in een film waarin de waterbuffelofobie werd aangewakkerd.

op 31 03 2008 at 20:52 schreef Tjerk:

J.J. v.d. Gulik schreef:

"Tjerk (…) Ik vrees dat je heel weinig van de internationale politiek begrijpt. Zelfs Cheney was betrokken bij de JINSA."

Nee, maar ik ontleen mijn geopolitieke analyses dan ook niet aan de Protocollen van de Wijzen van Zion.

En o ja, hier doet Van Gulik het weer: want JINSA = The Jewish Institute for National Security Affairs.

op 31 03 2008 at 21:13 schreef Jimmy:

@Daniel

Wat mij ook opviel aan Fitna was het de facto slachtoffergroep-denken van Wilders. Blijkbaar kun je (als filmmaker) de wereld alleen mobiliseren voor de gevaren van de Islam, als kinderen, vrouwen, homo’s en Joden risico’s lopen. Is het niet gewoon altijd verkeerd om geweld te gebruiken tegen élk individu, om wat voor reden dan ook?

op 31 03 2008 at 23:47 schreef Laila:

@ Daniel,wat precies probeer je nu te zeggen door steeds de Klu Klux Klan aan te halen?
Dat je misschien diepe bewondering koestert voor deze inteelt imbecielen? Het is geen geheim dat het met name aan rassenwaan lijdende Christelijke Tokkie’s zijn die deze sekte aanhangen?

Even een paar vragen ;- hoe lang accepteer jij al homo’s? Wel eerlijk zijn.
-Accepteren jouw grootouders en heel misschien zelfs je progressieve ouders wel homo’s? Hoe was dat in Israel? Worden de homo’s daar wel met open armen ontvangen? Op de laatste vraag kan ik je alvast antwoorden zij onderscheiden zich hierin niet van andere gelovigen ; neen.
Heb jij enig idee hoe lang homo’s in Nederland geaccepteerd worden? Nog maar enkele decennia. Nog niet zo heel lang gelden stond het nog geregistreerd als een ziekte. Zoek het vooral op je zal verbaasd staan.
Dat er inderdaad homofobe imams zijn die op geheel eigen wijze hun interpretatie van de koran prediken moet je dus niet de Koran aanrekenen maar het aldan niet bewust verdraaien van feiten om het eigen gelijk te onderstrepen.

Deze angst is volledig begrijpelijk wanneer de imam voor het aangezicht God’s neerknielt om te bidden dan heeft hij zijn dreiging reeds kenbaar gemaakt mocht iemand met zijn zondige gedachten afdwalen naar het behaarde achterste van deze Imam.

Aan allen die de Koran gelezen hebben: ) Dewanad en Wilders incluis.
Men verwart passages uit het Oude Testament met de Koran. Het staat inderdaad vermeld in de Bijbel dat homo’s gestenigd moeten worden tot de dood er op volgt. In de Koran staat hier geen expliciete uitspraak over vermeld! Lees maar na.
Je mag altijd een Koran of een Bijbel van mij lenen.

op 01 04 2008 at 02:29 schreef Ernst:

Hier een column geplukt van het allochtonenweblog.

"
Ook bij zwarte allochtonen is er een islamprobleem
Ons stadsbestuur haalt werkelijk alles uit de kast om het grote gevaar Wilders te beteugelen. De tendentieuze lesbrief van wethouder Buyne is daar het meest recente voorbeeld van. Tot nu toe heeft Wilders echter niks te vrezen van het stadsbestuur. De acties van het bestuur zijn eerder contraproductief dan effectief. Voorlopig dieptepunt: in plaats van de confrontatie met Wilders aan te gaan, de laffe ontkenning van Buyne dat passages in de brief tegen hem gericht zijn. Een column van John Goring, geschreven voor het aftreden van de Amsterdamse wethouder Buyne.

Het zelfgenoegzame Amsterdam ziet Wilders graag als de grote boosdoener die het multiculti sprookje verstoort. Wie echter de Stopera verlaat en het oor te luister legt in de stad, concludeert snel dat die Amsterdamse zelfgenoegzaamheid misplaatst is. Onze bestuurders zien louter spanningen tussen autochtonen en allochtonen. Dit beeld is veel te simplistisch. Voor tegenstellingen tussen groepen allochtonen is totaal geen aandacht maar dat betekent niet dat deze minder belangrijk zijn.

In een stad waarin het aantal allochtonen alleen maar toeneemt, zou dit juist het aandachtspunt moeten zijn. Het gifschip Probo Koala zaaide dood en verderf in Ivoorkust en het stadsbestuur waste zijn handen in onschuld. Veel zwarte allochtonen zijn er van overtuigd dat dit anders was gelopen indien het rampschip de haven van het Marokkaanse Tanger had aangedaan. Al dan niet onder druk van zijn Marokkaanse achterban had de toenmalige wethouder Aboutaleb zich zeker sterk gemaakt voor een financiële tegemoetkoming aan Marokko. Iets wat natuurlijk niet weggelegd was voor die dooie negertjes in donker Afrika. Wie gedacht had dat het staatssecretariaat van diezelfde Aboutaleb door allochtoon Amsterdam gevierd is als een bewijs van allochtonenprogressie, weet niet wat er onder die groepen leeft. Met name Surinamers en Antillianen zien dit als de bevestiging dat zij er helemaal niet toedoen. Voor hen is de promotie van Aboutaleb het resultaat capitulatie van de schijterige autochtonen voor de met messen zwaaiende en bommenleggende Islamieten. In die kringen heeft men het helemaal gehad met ‘die hoofddoekjes’ en ‘mannen in lange jurken’.

Het zijn overigens niet louter laag opgeleide zwarte allochtonen die deze opvattingen op na houden. Ook de beter opgeleiden vinden het onverteerbaar dat de politie, zwarte mannen, vrouwen en kinderen vrijelijk mag betasten tijdens preventief fouilleeracties in Amsterdam Zuidoost. En dit terwijl de Marokkanen zich mogen uitleven in Amsterdam West. Rellen en auto’s in brand gestoken na de dood van Bilal B. in Slotervaart? Geen probleem. De Marokkanen zijn daar toch de baas en het stadsbestuur kan ze niet aan. Politiebureau belaagd en politie-auto’s in brand gestoken tijdens oudjaarviering? Geen verbazing: west is van de Marokkanen. Evenmin wekt het verbazing dat de politiek het niet aandurft om, ondanks alles, preventief te laten fouilleren in Amsterdam West. De almachtige Marokkaan Aboutaleb heeft daar ooit een stokje voor gestoken. Islamieten zullen immers nooit accepteren dat hun vrouwen preventief gefouilleerd worden. Een mooie testcase is de rechtszaak tegen de Surinaamse Germaine C. Zij kan alsnog veroordeeld worden vanwege het ‘ongeluk’ met de Marokkaanse tasjesdief. Voor veel zwarte allochtonen zal dat het bewijs zijn dat ook de rechterlijke macht bevreesd is voor de wraak van de Islamieten. Het zijn deze gevoelens van achterstelling die resulteren in een sluimerend gevoel van onbehagen en wantrouwen tussen de verschillende Amsterdamse bevolkingsgroepen. Gevoelens die zwarte allochtonen sterken in hun opvatting dat alleen het zich radicaal afzetten tegen de maatschappij effectief is."

Ook bij zwarte allochtonen is er een islamprobleem. Het evenwicht tussen de Amsterdamse bevolkingsgroepen is broos en er valt dus nog aardig wat bij elkaar te houden. Om het maar op z’n ‘Jobs’ te zeggen. De vijand van multiculti Amsterdam bevindt zich waarschijnlijk niet buiten maar binnen de stadsmuren. Een mooi onderwerp voor lesbrief no. 2!

John Goring is columnist van het Allochtonenweblog

op 01 04 2008 at 07:16 schreef Ernst:

@ Ernst je schijnt 2 personen door elkaar heen te verwarren ;laila en Layla.

op 01 04 2008 at 08:42 schreef Loepie Lou:

Als je nu een christelijke tegenhanger van de fitna film zou maken, dan stel ik mij zo voor een bijbel die openslaat met daarin de tekst: ‘Gij zult niet doden’ met als begeleidend filmpje ernaast de beelden van een precisiebombardement of infra-rood beschietingen vanuit een Apache helikopter in de nacht.

Ope de volgende pagina de tekst: ‘Gij zult niet stelen’ en dan naar gelieve verder in te vullen. Volgende blaadje: ‘Hebt uw naasten lief’ met als beeld george w. bosje met de belofte dood en verderf naar alle hoeken van de wereld te brengen.

Volgende fragment: Vraag een tokkie kleuter wat hij van een molim meneer in een witte lange jurk denkt.

Ik wil hiermee maar aangeven dat het vuurtje der spanningen wel degelijk is opgestookt door westerse regeringen die hoogst toevallig ook nog eens zwaar grrr-istelijk zijn.

Wat overigens niet wegneemt dat ik voor een boerka-verbod en immigratiestop ben, maar ik zou zeggen kijk eens naar de orchestratie der dingen op macro niveau en dan is de oorlog in Irak wel degelijk onrechtmatig en er hoogst waarschijnlijk de oorzaak van dat we nu op de drempel staan van een wereldwijde recessie.

Van haar kundige leiders moet het vrije westen het maar hebben..

op 01 04 2008 at 09:01 schreef filantroop:

Krijgen we nu de voormalige homoafkeer in eigen gelederen nog eens op schoot geworpen ter sublimering van de homoafkeer in moslimse kringen?

Kijk, welbeschouwd bevond Nederland zich bij de komst van de islam naar ons land (zo’n veertig jaar geleden), in een situatie waar homo’s zich vrijelijk konden bewegen zonder al te groot fysiek risico. Al waren in bepaalde religieuze kringen wel morele bezwaren tegen homoseksualiteit, ze werden niet bekogeld of opgehangen. Evenmin werd verzocht ze met het hoofd omlaag van een architectonisch wonder af te werpen.
Moslims kwamen niet naar het Nederland van de zeventiende eeuw, maar vanaf circa 1962. Nederland was toen al een democratie, en men ging al behoorlijk beschaafd met elkaar om. Er waren al homoseksuelen beroemde Nederlanders, en niemand hoefde om zijn mening door een gespierde brigade beveiligd te worden.
Het zou daarom van beschaving getuigen indien moslims niet alleen de revenuen van Nederland tot zich nemen, maar ook de lang bevochten vrijheid waar we de welvaart aan te danken hebben, waar ook moslims gretig gebruik van maken.
Het is Nederland helemaal, of helemaal niet, zou ik graag willen stellen.

op 01 04 2008 at 10:05 schreef Peter:

Loepie Lou, wat zou die christelijke tegenhanger van Fitna van jou bewijzen? Voel je zelf de bui al niet hangen? Juist! Dat Bush zich niet als een goede christen gedraagt. Hij handelt immers in tegenspraak met de bijbelcitaten van jou.

Wat wordt er in Fitna betoogd? Heel goed: dat gewelddadige moslims zich als voorbeeldige moslims gedragen.

Heb je trouwens beelden van een Tokkie-kleuter die lelijke dingen zegt over moslims? Dat gaat nog moeilijk worden, voorspel ik je.

op 01 04 2008 at 10:53 schreef Laila:

@ Beste Filantroop

Ik vraag mij af waar jij in hemelsnaam bent opgegroeid.Ik heb sinds mijn 14e bijna alleen maar vertoefd temidden van de Gay scene…waar wil jij mij van overtuigen? Dat een homo over straat kon lopen terwijl hij daar voor uitkwam? Ik herinner mij maar al te goed hoe autochtonen in het weekend op jacht gingen om even lekker poten te gaan rammen. Het woord potenrammers bestond al ver voordat, om het even welke, allochtoon nog maar één voet hier in Nl had gezet. Maar net als bij andere topics verbaas ik mij ook hier over de selectieve perceptie.
Droom maar lekker verder ik ben helaas voor jou opgegroeid met Nederlandse en Duitse zenders en niet met Al Jazeera zoals jij wel zal veronderstellen en nee ik heb ook al geen schotelantenne op mijn dak.De televisie coryfeeen die destijds homo waren( denk aan Hans van Wilgenburg,Andre van Duin,Hans van der Togt,Jos Brink ) dienden toen louter ter vermaak van het plebs,als een soort van eigentijdse nar die alleen als komiek of enkel als karikatuur zijn kunstjes mocht vertonen. Er openlijk voor uitkomen of er zelfs maar over praten was echt niet mogelijk.Mijn beide islamitische ouders waren helemaal idolaat van André van Duin….en ze wisten heus wel dat hij homo was.Toch keken we altijd trouw met de hele familie….gezellig he?

Het is nog geen 2 decennia geleden dat het pas mogelijk werd openlijk uit te komen voor je homoseksuele geaardheid in het leger en dit uit de reglementen der Nederlandse leger geschrapt werd. Als je openlijk uit kwam voor je geaardheid werd je gewipt,figuurlijk dan.

Ik zal even je geheugen nog wat opfrissen waarom en wanneer o.a. bij veel mensen weerstand kwam t.o.v. homo’s dat was een tijdje terug ten tijde van o.a Seks voor de Buch en meer van die fijne programma’s….waar je kon zien hoe een fistfuckende homo een surprise hoopte te vinden in de analen van een andere homo. Het is mede door dit soort overexposure waar mensen van terug schrikken. Uiteraard mag een ieder zelf weten hoe hij of zij aan zijn seksueel gerief komt maar het is mede door dit soort confrontatie’s dat een krom beeld is gecreeerd bij velen dat alle homo’s zo extreem zouden zijn.

Kennelijk is er tijd en geduld nodig voor acceptatie maar gun mensen de tijd om dit soort zaken te verwerken.Ik draag deze voorbeelden aan om aan te geven dat acceptatie van homo’s hier in NL ook niet altijd zonder slag of stoot is verlopen.

Ik vermoed dat jij of jouw ouders geen in en in smerig werk in de fabrieken hebben gedaan- tot fysieke slijtage er opvolgde- als opstapje naar een beter bestaan voor de kinderen anders zou je het woord revenu niet in de mond genomen hebben.

Precies wat je zegt Nederland helemaal- maar dan ook echt helemaal- of helemaal niet!

op 01 04 2008 at 11:02 schreef Peter:

Het verschil tussen de autochtone potenrammers in de jaren tachtig en de allochtone potenrammers van nu, Laila, is dat niemand het voor die autochtonen opnam. Ze werden veroordeeld, onverkort, en no two ways about it. Er werd tegen opgetreden. Links en rechts waren het eens: dit kan en mag niet worden getolereerd.

Allochtone potenrammers worden niet veroordeeld. Hun daden worden vergoeilijkt en gebagatelliseerd, er wordt niet eens tegen opgetreden. Homo’s krijgen de schuld: je kunt homo zijn, oké, maar moet dat zo openlijk? Wie iets over potenrammers zegt, wordt beschuldigd van racisme en xenofobie.

Weet je wat nog een verschil is tussen autochtone en allochtone potenrammers?

De autochtonen worden altijd gepakt en veroordeeld. De allochtonen nooit. Echt nooit. Er is nog niet één allochtone potenrammer opgepakt. In Limburg was er een groep autochtonen actief op de Brunsummer Heide of zoiets, allemaal opgepakt, every last one of them.

Waarom is dat, Laila?

op 01 04 2008 at 11:04 schreef Jimmy:

@Ernst

"Iets wat natuurlijk niet weggelegd was voor die dooie negertjes in donker Afrika. Wie gedacht had dat het staatssecretariaat van diezelfde Aboutaleb door allochtoon Amsterdam gevierd is als een bewijs van allochtonenprogressie, weet niet wat er onder die groepen leeft. Met name Surinamers en Antillianen zien dit als de bevestiging dat zij er helemaal niet toedoen."

Ze zouden juist blij moeten zijn dat Nederland geen geld geeft aan donker Afrika. Met de kennis, die we nu hebben, kunnen we het schenken ontwikkelingsgeld alleen maar uitleggen als een kus des doods. Veel beter is om geen geld te geven aan Afrika en te handelen, zoals China. Alleen handel leidt tot ontwikkeling; hulp leidt tot verstoring van de markt en corruptie. Dit is juist een expliciet bewijs, dat Nederland het slecht met Marokko voor heeft.

"Voor hen is de promotie van Aboutaleb het resultaat capitulatie van de schijterige autochtonen voor de met messen zwaaiende en bommenleggende Islamieten. In die kringen heeft men het helemaal gehad met ‘die hoofddoekjes’ en ‘mannen in lange jurken’."

Of misschien was Aboutaleb gewoon goed gekwalificeerd voor een hoge politieke functie; wie weet, heeft hij hard gestudeerd en gewerkt om er wat van te maken. Het is zijn individuele prestatie en niet zijn Marokkaans-zijn, dat hem vooruit deed komen. Surinamers en Antillianen moeten niet zo groepsgewijs denken. Zo werkt het niet in het Westen.

Dat zij een afkeer delen met de autochtonen voor mensen, die de 21ste eeuw letterlijk ‘retro’ willen laten zijn, valt te prijzen. Al getuigt dat m.i. van normaal gezond verstand — niets meer, niets minder.

op 01 04 2008 at 11:47 schreef filantroop:

Hoewel de hoofdredacteur de aan mij gerichte exegese al beantwoord lijkt te hebben, kan ik hier nog aan toevoegen dat na ruim veertig jaar moslimse aanwezigheid men in voldoende mate heeft kunnen wennen aan het bestaan van homoseksuelen om ze in woord en deed met rust te laten.
Opvallend is hier dat niet juist de eerste generatie moslims zo tegen homoseksualiteit fulmineerde, maar juist de allerjongste. En daar ligt de crux van dit probleem.

De acceptatie van homoseksuelen uitsluitend fixeren op de bekendheid van een paar homoseksuele televisiecoryfeeën is nogal mager. Een keur aan kamerleden, ministers, kunstenaars, schrijvers en opiniemakers heeft de afgelopen veertig jaar in de openbaarheid van de homoseksuele geaardheid getuige gedaan.
Dat moet sommigen ontgaan zijn. Misschien te veel gekluisterd aan prettelevisie en te weinig naar de maatschappelijke werkelijkheid gekeken.

op 01 04 2008 at 12:18 schreef Ernst:

Eenvoudige allo,
Begrijpend lezen, het is minder eenvoudig voor je dan ik voor je zou hopen. Moeilijker-dan-ik-denk- allochtoon lijkt me een adequater bijnaam voor je. En geen idee, waar een mens doof van wordt, kan jij het me vertellen of, voor alle zekerheid, schrijven?

Layla,
Het gaat er niet om of homo’s met open armen worden ontvangen, maar of ze (al dan niet met open armen) worden opgehangen. Mij lijkt het verschil duidelijk.

op 01 04 2008 at 12:33 schreef Ernst:

Jimmy, die column was niet van mij, maar van John Göring, een oud VVD fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam, afkomstig uit Suriname.

op 01 04 2008 at 12:36 schreef Ernst:

En Jimmy, dat gedoe met het gifschip was gewoon de schuld van het Amsterdams stadsbestuur, hier optredend in de gedaante van Marijke Vos van Groen Links, dat niet wist hoe snel ze dat schip met onjuiste papieren naar Afrika moesten laten gaan. De kus des doods heeft men daar wel erg letterlijk gekregen.

op 01 04 2008 at 12:56 schreef Jimmy:

@Ernst

1) Dat was me duidelijk. Het was geen aanval.

2) Over dat gifschip weet ik veel te weinig. Ik snap niet goed waarom Antillianen en Surinamers zouden willen wedijveren met moslims en Arabieren om de slachtoffertroon. Ik heb mijn buik vol van iedereen die zich zielig voelt om wat voor reden dan ook. Wees eens volwassen, neem eens verantwoordelijkheid. Hou op met zeuren.

Nog even en er ontstaat een Contactgroep Blanke Mannen, die tijdens wekelijkse bijeenkomsten verslag komt doen van al het leed dat ze is aangedaan: "de adel heeft ons eeuwen onderdrukt en veroordeelt feodaal slavenschap — boehoehoe!"

Kom op zeg.. Wat een kulverhaal van die Göring. Ik heb geen cent mededogen met gejank van volwassenen, die God op de blote knieën mogen danken, dat ze in Nederland wonen.

Wat een zielepoot.

op 01 04 2008 at 13:09 schreef J.J. v.d. Gulik:

J.J. v.d. Gulik schreef:

"Tjerk (…) Ik vrees dat je heel weinig van de internationale politiek begrijpt. Zelfs Cheney was betrokken bij de JINSA."
re Tjerk

Je zegt:

"Nee, maar ik ontleen mijn geopolitieke analyses dan ook niet aan de Protocollen van de Wijzen van Zion.

En o ja, hier doet Van Gulik het weer: want JINSA = The Jewish Institute for National Security Affairs."

Mijn reactie:

Ik heb me nooit in die Zion lui Protocollen verdiept, doe dat misschien nog wel eens een keer. Jij gaat er blijkbaar blindelings vanuit dat de Colletjes precies bevatten hetgeen de ‘correcte’ visie voorschrijft zonder ze waarschijnlijk zelfs maar gelezen te hebben.

Je gedraagt je daarmee in lijn met het ook hier voorgeschreven Protocol, dat je moet dansen op het graf van Van Gogh, dat kritiek op joden en Israël niet is toegestaan op straffe van excommunicatie en het risico van strafrechtelijke vervolging en dat joden zo bij voorbaat in alle mogelijke gevallen boven elke verdenking moeten staan. Caesar’s wife is above suspicion.

Maar ik tel zo mijn zegeningen. Je betwist niet dat ook Cheney bij de JINSA betrokken was. De goede verstaander met een open mind kan er zo zijn voordeel mee doen.

op 01 04 2008 at 13:44 schreef filantroop:

Nou breekt mijn folkloreklomp. Kritiek op Joden en Israël niet mogelijk zonder excommunicatie en strafrechterlijke vervolging?

Googel even voor de lieve deugd over het onderwerp, en het wemelt van kritiek op Joden en Israël, en zeker niet van de excommunicaties (wat daaronder ook verstaan mag worden), en evenmin liggen de gerechtelijke uitspraken hierover voor het oprapen.

Wel kan hieruit geconstateerd worden dat er een toenemende paranoia onder de Israël- en joden-haters aan het ontstaan is. Ze wachten niet eens meer af of ze van antisemitisme beticht worden, maar komen er zelf al mee aanhollen voor het geval dat iemand er mee aankomt.

op 01 04 2008 at 14:29 schreef babs:

Is Cheney joods? Bush? Rice?

Nee, maar ze staan onder controle van een ontzettend machtige allomtegenwoordige Joodse Lobby, is het niet? V. Gulik je hebt het mis, niet de joden, maar de negers rulen de wereld.

Cultuur: overal waar je kijkt, films, dance, muziek, sport, het zijn de negers die de boventoon voeren.
Wetenschap: negers worden in veel Westerse landen makkelijker tot universiteiten toegelaten dan niet-negers.
Politiek: pas als een neger zegt dat er massavernietigingswapens in Irak zijn, is de wereld bereid tot de aanval.

Tot voor kort hadden de negers met name een rol achter de schermen, maar hun terughoudendheid neemt met rasse schreden af. De volgende president van de VS, het machtigste land ter wereld, kan zomaar een neger zijn. Overigens zijn er al ontzettend veel landen met negers als president en met negers op bijna alle belangrijke posities. Een VN vergadering is zo ongeveer een zwarte aangelegenheid. Dat termijl negers slechts een kleine minderheid zijn in de wereldbevolking.

En in Nederland is het allemaal niet anders. OK, er zit geen enkele neger in het kabinet, maar alle kabinetsleden, niet één uitgezonderd, overleggen regelmatig met negers. De vraag of negers invloed mogen uitoefenen op beleid hebben alle ministers en staatssecretarissen positief beantwoord. Ook zijn er nogal wat kabinetsleden die zich openlijk door negers laten inspireren. Marten Luther King en Mandela worden het vaakst genoemd, maar ook op minder directe wijze heeft de neger grote invloed: tallozen luisteren naar negermuziek en juichen sportende negers toe.

En wat gebeurt er als je waarschuwt tegen al die negers en hun perverse invloed? Niemand wil meer iets met je te maken hebben.

op 01 04 2008 at 14:39 schreef filantroop:

Wat dacht je van Joodse negers, Babs? Sammi Davis Jr.?

Nieuwe denkstof voor J.J. v.d. Gulik.

op 01 04 2008 at 15:16 schreef babs:

Oei, helemaal over het hoofd gezien. Wie verzint ook zoiets, joodse negers. Laten we het wel overzichtelijk houden. Je hebt homo’s en moslims, geen moslimhomo’s. En je hebt joden en negers, geen joodse negers.

Zouden er ook protestantse Ieren zijn? Ik raakte op deze site al volledig in de war van een Chinese met blanke tepels. Raar.

op 01 04 2008 at 16:16 schreef Laila:

Peter ik vind het nogal een verschil of iets gedaan wordt door volwassen mannen of irritante tieners….het moge duidelijk zijn dat ik beide afkeur.

@Filantroop,ik ben blij dat ik als kind veel prettelevisie heb gekeken toen kon het tenminste nog, vooral van Kooten en de Bie waren leuk. Hadden jij en anderen destijds ook iets vaker voor die t.v. gezeten ) dan was je ongetwijfeld niet zo zuur geworden.

op 01 04 2008 at 16:43 schreef Peter:

Peter ik vind het nogal een verschil of iets gedaan wordt door volwassen mannen of irritante tieners….het moge duidelijk zijn dat ik beide afkeur.

Het gaat er niet om of jij het afkeurt of niet, Laila. Het gaat erom dat jij net doet alsof degenen, die allochtone homofobie afkeuren, autochtone homofobie door de vingers zouden zien. Terwijl in werkelijkheid autochtone homofobie unaniem en ondubbelzinnig wordt afgekeurd en allochtone homofobie wordt vergoeilijkt en gebagatelliseerd.

En of ik nou in elkaar word geslagen door een irritante tiener of door een volwassen kerel, dat maakt me echt niet veel uit.

op 01 04 2008 at 16:53 schreef filantroop:

Ja, dat is waar: ik ben echt zuur.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS