Home » Archief » Kersenplukken met Fitna


[02.04.2008]

Kersenplukken met Fitna

Bart Klink

asami6 (40k image)
Asami Kanno

Fitna, de veelbesproken film van Geert Wilders, voldeed aardig aan mijn verwachtingen, het was weinig anders dan Wilders’ uitspraken, geïllustreerd met grotendeels welbekend beeldmateriaal. Er werd geen koran verscheurd en zelfs de profeet werd niet afgebeeld, laat staan beledigd.

De lijn die Wilders trekt van orthodoxe moslims en islamitisch landen naar Nederland met haar grotendeels gematigde moslims is echter te kort door de bocht en ongenuanceerd. Dat neemt niet weg dat een belangrijk punt als een paal boven water staat: de koran bevat verwerpelijke passages waarmee gruweldaden gerechtvaardigd worden.

Velen hebben met enige opluchting gereageerd op het feit dat Nederlands moslims zich rustig gehouden hebben. De crisissituatie waar Balkenende zich op had voorbereid, heeft zich niet gemanifesteerd. Vanwaar deze opluchting? Vanwaar de voorbereidingen op een crisissituatie? Bewijst dit niet precies Wilders’ punt, namelijk dat de islam gewelddadige kanten heeft? Waren we net zo opgelucht toen christenen niet gingen rellen na Madonna’s kruisigingsact? Natuurlijk niet, we weten namelijk dondersgoed dat moslims heel wat lichter ontvlambaar zijn dan (moderne) christenen. Zelfs de regering geeft dit impliciet toe, getuige haar voorzorgsmaatregelen.

De meeste moslims in Nederland hebben dus (gelukkig) rustig gereageerd. Opmerkelijk genoeg waren er een aantal mensen die de moslims hiervoor complimenten gaven. Dat heeft iets paternalistisch, alsof we een rustige moslim als een klein kind moeten complimenteren met iets dat een volwassen mens als volstrekt normaal beschouwt. De moslims hebben gewoon gereageerd als je van een normale Nederlands burger mag verwachten, daar hoort niets bijzonders aan te zijn. Enfin, laten we eens een paar van de rustige reacties bekijken.

Staatsecretaris en liberaal moslim Ahmed Aboutaleb wees er meteen op dat er ook passages in de Koran staan die pleiten tegen het vermoorden van andersdenkenden. Hoe sterk is deze tegenwerping? Totaal niet sterk, want ze neutraliseert de gruwelijke en gewelddadige passages geenszins. Het geeft slechts aan dat de koran voor elk wat wils bevat, net als de bijbel, trouwens. Een gematigde moslim zal vooral de vredelievende passages aanhalen, maar een fundamentalistische moslim kan zich met net zoveel recht beroepen op gewelddadige teksten. Cherry-picking noemen de Engelsen dat.

Feit is dat er gewelddadige passages in de koran staan en feit is ook dat deze worden gebruikt ter rechtvaardigingen van geweld jegens andersdenkenden. Als dat niet Allah’s bedoeling is geweest, had Hij dat in Zijn alwetende wijsheid wel mogen bedenken toen Hij de koran ‘openbaarde’ aan Mohammed. Alleen al door dergelijke passages is de Koran een verwerpelijk boek.

Onze president Balkenende kwam dezelfde avond, dat Fitna online werd gezet, nog met een persconferentie. Interessant vond ik vooral de volgende uitspraak: “Het probleem is niet de godsdienst, maar misbruik van godsdienst om haat en onverdraagzaamheid te zaaien”. Dit wordt vaak beweerd, maar is lang niet zo vanzelfsprekend als het klinkt. Het is namelijk helemaal niet duidelijk waaruit het onderscheid bestaat tussen gebruik en misbruik van een religie.

Zoals ik hierboven reeds aangaf, kan zowel de fundamentalistische als de vredelievende moslim zich beroepen op de nodige koranverzen. Als Balkenende met misbruik doelt op alles wat in strijd is met de mensenrechten, is zo’n beetje de gehele moslimgemeenschap in het Midden-Oosten schuldig aan misbruik, gezien de uitvoering van de barbaarse sharia. Deze uitspraak van Balkenende is net zo ongenuanceerd als Wilders’ uitspraken over de islam in Nederland.

Een ander veelgehoord verwijt is dat Wilders film racistisch zou zijn. Blijkbaar denken de lieden die dit beweren dat moslims een ras vormen. Dat doen ze niet. Moslims zijn aanhangers van een religieuze ideologie, ze zijn geen ras. Van racisme is hier dan ook totaal geen sprake en een vergelijking met de joden, die als ras werden gehaat door de nazi’s (en door menige moslim), is daarmee ook misplaatst. Het bekritiseren van een religie is geen racisme. Wie dat wel denkt, moet hoognodig een woordenboek raadplegen.

Ook menen sommigen dat Fitna haatzaaiend is. Er zijn zelfs figuren die op grond hiervan Wilders strafrechtelijk willen vervolgen. Is het niet ironisch dat juist het boek dat Wilders verwerpt zo vol staat met haatzaaiende passages? Is het niet ironisch dat juist in de landen, waar het islamitische recht geldt, regelmatig haat wordt gezaaid jegens joden, homoseksuelen, ongelovigen en varkens, apen, ezels en andere beesten? Eenieder die meent dat Wilders met dit filmpje haat zaait, zou zich des te meer druk moeten maken over de inhoud van de koran en de praktijken in moslimlanden. Hier wordt duidelijk met twee maten gemeten.

De reacties uit het buitenland zijn helemaal absurd. Moslims uit het Midden-Oosten hebben niets van doen met de islam in Nederland en hoeven zich dus niet druk te maken over het tweede deel van de film. Het eerste deel bevat slechts oud nieuws en zou dus ook niet voor veel commotie hoeven te zorgen. In Indonesië zijn de eerste zeloten desalniettemin al opgestaan om Wilders dood te wensen. Zijn deze mensen nou werkelijk zo stupide dat ze niet inzien dat ze hiermee zijn boodschap bevestigen? Een aantal andere moslimlanden heeft opgeroepen Nederlandse producten te verbieden, wil diplomatieke banden met ons land verbreken en weigert Wilders de toegang tot hun land. Ook dit is koren op Geerts molen.

Opmerkelijk genoeg horen we noch onze regering noch de liberale moslims over deze overtrokken reactie van een zeer grote groep moslims. Het handjevol radicalen, zoals de problematische moslims vaak bagatelliserend worden bestempeld, is blijkbaar toch iets groter dan men wil denken.

Ik ben van mening dat deze film twee belangrijke effecten teweeg heeft gebracht. Ten eerste heeft het voor een groot publiek duidelijk gemaakt dat er verwerpelijke passages in de Koran staan en dat het deze passages zijn waarop fundamentalisten zich beroepen. Ten tweede heeft het de Nederlandse moslims verplicht om in debat te gaan over de heikele kwesties die ontstaan waneer de islam moet worden gecombineerd met een democratische rechtstaat, inclusief vrijheid van meningsuiting. Ondanks alle negatieve reacties op Fitna denk ik dat vooral deze aanzet tot debat een belangrijke positieve bijdrage zal zijn.

Bart Klink (23) studeert bewegingswetenschappen in Amsterdam. Zodra er overtuigend bewijs is voor het bestaan van God, keert hij meteen weer terug in de boezem van de kerk die hij verliet. Tot het zover is, blijft hij de website De Atheïst beheren.

Algemeen, 02.04.2008 @ 13:17

[Home]
 

89 Reacties

op 02 04 2008 at 13:53 schreef Dennis L.:

Je gaat eraan voorbij dat de vredelievende verzen worden geabrogeerd door de latere gewelddadige verzen. Het is dus geenszins een kwestie van kersen plukken.

op 02 04 2008 at 14:17 schreef babs:

Is het eigenlijk helemaal duidelijk wat precies de volgorde van de koran is? In een van de Rusdie-boeken maakt een hoofdpersoon er een levenswerk van de koran in de juiste volgorde te leggen.

op 02 04 2008 at 14:18 schreef TRS:

Wat mij opvalt in de notulen van het vertrouwelijke gesprek met de ministers is dat zij zelf dat onderscheidt tussen extremisten en overige moslims ook niet maken:
http://therealshowstopper.wordpress.com/2008/04/02/gematigde-moslims/
Pot verwijt de ketel lijkt mij.

op 02 04 2008 at 14:24 schreef DBC01:

Hulde Bart, mooi stul, boeiend verteld, duidelijk en voor mij zeer aansprekend. Top kerel!

op 02 04 2008 at 14:25 schreef TRS:

Balkenende beweerde ook dat we respect moeten hebben voor ieders diepste overtuiging. Realiseert hij zich wel wat hij daarmee zegt? Dat betekent dus ook respect voor de jodenhaat van de (neo)nazi, respect voor de afkeer van negers bij de KKK’ers, en noem maar op.

ps. Prima artikel.

op 02 04 2008 at 15:06 schreef Dennis L.:

@ Babs.

Dat kan inderdaad. Is een kwestie van knippen en plakken. Net als Fitna overigens.

http://www.google.nl/search?hl=nl&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=chronologische+koran&spell=1

op 02 04 2008 at 15:33 schreef Ludo:

Voor mij is het gewoon simpel.
Je hebt een boek, dat voorschrijft hoe mensen moeten leven. Een stel fanatici ge- of misbruiken het boek voor eigen macht. En er is een hele grote (gematigde) meerderheid, die wel wat in het boek zien, en dus hun mond houden over wat de fanatici doen.

Zie bijbel en heksen en joden vervolgingen
Zie das kapital en communisten
Zie mein kampf en nazi’s
Zie koran en misstanden in midden-oosten.

Alleen daarom is het al noodzakelijk om veel herrie te maken, zodat er een kleine hoop is, dat die meerderheid, de fanatici veroordelen.

Zodat we later niet weer telkens moeten horen: "Wir haben es nicht gewusst"

op 02 04 2008 at 15:51 schreef CC:

@Bart,

Helder stuk dat de tweeslachtigheid van de Koran aantoont: een boek dat zowel tot grote liefde en begrip oproept als redeloze haat en geweld tegen andersdenkenden legitimeert.

Helemaal willekeurig mag je volgens Arabist Hans Jansen de Koran niet lezen.
Zoals @Dennis L aangeeft, geldt hier het principe van abrogatie: de latere verzen overrulen de eerdere en maken daarmee de Koran tot een gewelddadig boek dat bedreigend kan zijn voor niet-moslims wanneer het letterlijk genomen wordt.

Je slotconclusie wil ik gaarne onderschrijven, al heb ik itt jou sterke twijfels bij een openlijker verzet van (Nederlandse) moslimzijde tegen extremisme en terrorisme in eigen kring.

op 02 04 2008 at 15:52 schreef CC:

AANVULLING.

in de zin..’en maken daarmee de Koran..ontbreken de woorden …’in principe…wordt:"

op 02 04 2008 at 16:00 schreef Dennis L.:

@Ludo

Je reactie is een typisch geval van wensdenken. In de Koran staan expliciete geboden. Een extremistische moslim is niets anders dan iemand die de daad bij het woord voegt. De zinsnede "misbruiken het boek voor eigen macht" is dus enigszins misplaatst.

op 02 04 2008 at 16:06 schreef Hidde:

Hoewel die eeuwige oorlog de discussie vaak vertroebelt is de vergelijking hier wel valide. De voortdurende riedel die hier in den lande steeds wordt afgestoken is die over die grote groep gematigden en slechts dat handje vol fanatici. Het vreemde is dat dat argument niet vaak in een andere context te horen is. "Wat zeur je nu over die Nazi’s, er was maar een handjevol die de gaskraan bediende, de rest bestond uit hardwerkende burgers als jij en ik".

Ik snap het probleem ook niet zo voor de gematigde groep om wat duidelijker afstand te nemen van de extreme uitwassen. Zou men zich prettig voelen in een slachtofferrol of zou er misschien wel een breed gedragen stukje begrip zijn voor de acties van fanatici?

Wanneer een postbode uit Lutjebroek uit naam van TNT en alles wat de post een warm hart toedraagt een homo opknoopt aan een hijskraan zou ik als Groninger postbode niet weten hoe snel ik moest verklaren dat dit toch echt niet is hoe ik de wereld graag zie… Hoewel, ik zou als Groninger postbode natuurlijk ook kunnen gaan klagen over het feit dat wij als postbodes toch wel erg vaak in de verdomhoek zitten en dat die homo’s er soms ook wel een beetje om vragen. En rare figuren lopen er onder de groenteboeren natuurlijk ook rond, vergeet dat even niet.

op 02 04 2008 at 17:44 schreef Kariem:

"De lijn die Wilders trekt van orthodoxe moslims en islamitisch landen naar Nederland met haar grotendeels gematigde moslims is echter te kort door de bocht en ongenuanceerd."

vs.

"Opmerkelijk genoeg horen we noch onze regering noch de liberale moslims over deze overtrokken reactie van een zeer grote groep moslims."

Spreek je jezelf hier niet een beetje tegen, Bart? Als je de lijn die Wilders trekt tussen orthodoxe moslims in den vreemde en gematigde moslims alhier te kort door de bocht en ongenuanceerd vindt, moet je het net zo kort door de bocht en ongenuanceerd vinden dat moslims in Nederland zich moeten verontschuldigen voor islamitische wandaden in het buitenland.

op 02 04 2008 at 18:47 schreef Bart Klink:

@ Kariem

Nee, ik spreek mijzelf hier niet tegen. Juist als de Nederlandse moslims willen aantonen dat we niet voor ze te hoeven vrezen (en Wilders toekomstvisie dus onjuist is), zouden ze nadrukkelijk afstand moeten nemen van de moslims in het Midden-Oosten die overtrokken en gewelddadig reageren.

op 02 04 2008 at 19:53 schreef Kariem:

@Bart:

Moslims hebben jou niets te bewijzen. Jij moet maar aannemen dat je ze niet te vrezen hebt, tenzij je sterke aanleiding hebt om anderszins te denken. Afijn, je maakt niet echt duidelijk waarom je jezelf niet tegenspreekt op dat punt.

op 02 04 2008 at 19:59 schreef Kariem:

Daarbij noem je zelf de moslimpopulatie in Ned. "grotendeels gematigd" Over wie heb je het dan die je zegt te vrezen?

op 02 04 2008 at 20:38 schreef Eric:

Het kamerdebat ging vooral over de tegenstelling: Islam versus moslims. Wilders wordt verweten dat tegen de Islam zijn = tegen moslims zijn. Maar ik vind het vrij logisch dat uit de teksten in de Koran, automatisch een zeker wantrouwen voortkomt naar personen toe. Waar sta jij als moslim, is de gedachte. Bas van der Vlies lijkt mij een vriendelijk man, maar ik zou hem toch niet graag het landsbestuur toe vertrouwen. Ik heb dus een zeker wantrouwen naar die man toe, gebaseerd op zijn opvattingen. Dat is een dualistische houding, maar gerechtvaardigd naar mijn mening. En vertrouwen voel je of voel je niet, Kariem. Het probleem is dat ik veel moslims niet kan plaatsen, omdat ze niet duidelijk aangeven wat ze echt denken als het om de minder fraaie passages gaat. Ik hoor vooral excuses over interpretatie, nooit een veroordeling zoals dat dat inderdaad niet aardig is van God of Mohammed. Zo win je nooit het vertrouwen van niet-moslims in dit land.

op 02 04 2008 at 20:52 schreef Kariem:

@ Eric:

Ik kan me voorstellen dat je niet elke moslim meteen weet te plaatsen. Ik ben van moslimhuize en heb hetzelfde probleem. Maar wat ik niet doe, is er voetstoots van uit gaan dat alle moslims bepaalde haatdragende passages in de Koran onderschrijven danwel in de praktijk willen brengen. Ik verwacht ook niet van ze dat bij een eerste ontmoeting zich meteen verontschuldigen voor die passages. Mochten ze er kwalijke ideeen op na houden, dan wordt dat wel gauw duidelijk. Bij elke nieuwe ontmoeting met een moslim zal ik hem of haar het voordeel van de twijfel gunnen.

op 02 04 2008 at 20:52 schreef daniel:

Abutaleb mist de essentie van wat er gaande is. Mensen kunnen zich alleen, zo als de Duitsers dat zo mooi zeggen, met hun problemen auseinandersetsen als ze in staat zijn die problemen ook te erkennen. Moslims hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren bewezen daar op geen enkele wijze toe in staat te zijn.

op 02 04 2008 at 21:01 schreef daniel:

Kariem,

er is een verschil tussen collectieve schuld en collectieve verantwoordelijkheid. Er is hier in Nederland een slavenmonument opgericht, ondanks het feit dat niemand van ons ooit slaven heeft gehouden. Ook worden er hier jaarlijks herdenkingen gehouden voor dingen die plaats hebben gevonden toen 90% van ons nog niet eens geboren was. Toch voelen we een verantwoordelijkheid en die voelen we omdat we onze fouten onder ogen willen zien opdat we ze niet zullen herhalen.

Zelfreflectie van deze aard komt bij moslims nauwlijks voor.

op 03 04 2008 at 03:17 schreef Paardestaart:

Grappig Kariem, dat je ijskoud zegt dat wij hier maar ‘moeten aannemen dat we van moslims niets te vrezen hebben’ ook al weigeren ze pertinent om hun afkeer van de politieke islam uit te spreken, en al staan ze erop dat alles precies zo gaat zoals zij het thuis gewend zijn..

Zouden jouw landgenoten nou ook zo fideel en goed van vertrouwen zijn? Oeps – pardon zeg; je voormalige landgenoten meen ik, jij bent een Nederlander natuurlijk, want je hebt ook een Nederlands paspoort – maar stel dat in het land van jouw voorvaderen een waanzinnige groep Nederlanders voor de grens stond te dringen om binnengelaten te worden, en ze verdomden het vierkant om ook maar door een woord of een gebáar jullie ervan te overtuigen dat ze echt niet (maar misschien ook eigenlijk soms weer wèl hè – je weet het niet..) als vijfde kolonne op hun beurt lagen te wachten om jullie allemaal op zondag naar de kerk te krijgen opstraffe van onmiddellijke onthoofding – want ja, dat stáat nu eenmaal in die bloody bijbel van ze, en ze zijn heus niet allemaal zo steil in de leer, maar wie dat dan wèl is, dat moeten jullie je maar avonturen?
En verder eisten ze hun kerken te bouwen met een toren van zestig meter d’r op, en ze bimbambeierden je helemaal gèk op zondagmorgen??
Hoe zouden jouw stamgenoten reageren, denk je…?

Wat zou d’r gebeuren als jullie halve parlement en een goed deel van de schrijvende pers zwaar bewaakt door het leven moest voortaan, omdat ze het hebben gewáagd te zeggen dat ze een enorme pleurishekel hebben aan zwarte kousen en opgeschoren achterhoofden?
En sites begonnen bijvoorbeeld die de naam voeren Wij Blijven Hier!?
Ik kan nog wel een uurtje doorgaan, maar you catch my drift, stel ik me voor
Een beetje tact en inlevingsvermogen is nooit weg, voor een immigrant jongen..

op 03 04 2008 at 06:53 schreef Peter:

Maar een autochtone ingezetene heeft dat natuurlijk helemaal niet nodig, tact en inlevingsvermogen. Pleur op, het is immers háár land! Ze is niemand verantwoording of wat dan ook verschuldigd.

op 03 04 2008 at 08:40 schreef herman van der helm:

@ paardestaart:
grenzen van een land hou daar alsjeblieft snel mee op. Dat is niet meer vol te houden nog zinnig in een mondiale wereld. Begrenzingen door kenmerken of gedachten van groepen ook. De enige grens die waarde heeft en om voor te strijden is de grens van de tolerantie en respect voor andermans leven en levensvisie. Uiteraard wederkerig.

op 03 04 2008 at 10:29 schreef Piet:

Peace, herman de hippie. Da’s een mooi ideaal (en levensgevaarlijk zoals de meeste idealen) en wellicht uitvoerbaar onder gelijken (landen met vergelijkbaar welvaarts- en beschavingsniveau). In deze wereld leidt dat er echter toe dat half Afrika en een kwart van de Chinezen en Indiers naar Europa wil en als je toch naar Europa gaat, waarom dan niet kiezen voor het land met de beste sociale voorzieningen?

Het is hopelijk iedereen duidelijk dat dat het einde van die sociale voorzieningen betekent (ik hoop voor jou dat je geen ww/bijstands of aow uitkering hebt).

Daarnaast is er een levensgroot risico dat al die immigranten elkaar en de autochtonen op een gegeven moment naar de strot vliegen als ratten in een te kleine kooi.

Het zou mooi zijn als het niet zo zou gaan, herman. Prachtig, maar mogen de mensen in dit land die iets te verliezen en beschermen hebben – kinderen bijvoorbeeld – er alsjeblieft voor kiezen om dat grote experiment nog even uit te stellen? Er zijn al tientallen (of is het honderden) miljoenen mensen geofferd aan dit soort idealen.

De tragedie is natuurlijk dat idealisten als jij alleen het omgekeerde bereiken. Aan dit soort wereldvreemdheid is het te danken dat 30% van de Nederlanders gelooft dat Nederlandse ministers in samenzwering hebben gelogen over de notulen van het gesprek met Wilders.

Wat was er ook weer met dat getal? Was 30% niet het percentage van de Duitse stemmers dat Hitler aan de macht hielp? Hou me ten goede, ik vergelijk hier Wilders niet met Hitler. Het is dat de getallen zo mooi rijmden. Maar die 30% lijken me potentiele kiezers voor Wilders.

Ik ben er van overtuigd dat autochtone xenofobie vooral wordt aangewakkerd door de blinde xenofilie die andere groepen laten zien. Hou daar eens mee op, het kruitvat is half vol.

op 03 04 2008 at 12:00 schreef Bart Klink:

@ Kariem

“tenzij je sterke aanleiding hebt om anderszins te denken”
Die heb ik ook: de Koran, de hadith en de daaruit voortkomende sharia. Zo lang moslims blijven beweren dat de Koran het eeuwige en onfeilbare woord van God is, dat de daden van de Profeet zoals opgetekend in de hadith navolgenswaardig zijn en de sharia een rechtvaardig systeem is, heb ik inderdaad genoeg redenen om anderszins te denken. Het is aan de moslims om uit te leggen hoe dit te vereenzelvigen is met een democratische rechtstaat die vrijheid en gelijkwaardigheid van haard burgers behelst.

“Over wie heb je het dan die je zegt te vrezen?”
Over de moslims die de verwerpelijke passages uit de Koran wel opvolgen. Gelukkig zijn dat er in Nederland niet veel.

op 03 04 2008 at 14:44 schreef Kariem:

@ Paardestaart:

Staakt uw dwaas gehinnik…

@Bart:

Knappe jongen als jij aan de uiterlijke kenmerken van elke moslim kunt zien hoe democratisch hij/zij is. Maar goed, nu doe je het weer. Je erkent dat er niet veel moslims zijn in Nederland die de verwerpelijke passages willen opvolgen, maar toch meen je dat je aanleiding hebt om anderszins te denken over de Nederlandse moslims. Wat wordt het nou?

@ daniel:

Jammer dat je de Basken bent vergeten, want die gaan immers ook massaal de straat op als er in hun naam ergens in Madrid een bom afgaat. Ach joh, je voorbeelden getuigen er alleen maar van dat je niet in staat bent om een onderscheid aan te brengen tussen je islamitische medelanders en de grotbewoners van Tora Bora. I pity you.

op 03 04 2008 at 17:13 schreef Theo Ichtus:

Moslims hebben jou niets te bewijzen. Jij moet maar aannemen dat je ze niet te vrezen hebt, tenzij je sterke aanleiding hebt om anderszins te denken.

Heb je al eens overwogen, Kariem, dat een van de redenen dat de gemiddelde kaaskop z’n moslimse buurman op dit moment niet zo erg bij voortduring loopt te vrezen daarin gelegen is dat die moslimse buurman behalve misschien wat religieus fanatisme niet zo verschrikkelijk veel in te brengen heeft?

Het is natuurlijk best wel een huzarenstukje, een vliegtuig kapen, omkatten tot vliegende bom en d’r mee een hoog gebouw invliegen – maar twee f15-s zouden in Mekka of Ryaad in één sortie meer schade aan kunnen richten en nog op tijd voor de koffie weer op het vliegdek staan, opnieuw geladen worden en terugvliegen om te kijken of d’r nog wat overeind staat. Lijkt me toch een efficienter gebruik van zo’n dure vliegeropleiding – ook al kunnen de jihadisten het gedeelte van "veilig landen" overslaan.

Ik bedoel zelfs als we echt nog zwaarden zouden gebruiken om achter de dappere krijgers aan door de woestijn te galopperen, dan nog zouden we die zwaarden eerder in Tokio bestellen dan in Islamabad – als we een beetje kwaliteit willen, tenminste.

Wij kijken misschien wel naar die moslimse buurman zoals Indiana Jones destijds in de beroemde scene naar die twee meter grote bebaarde zwaardvechter keek, die een hele indrukwekkende kunst deed met z’n machtige kromzwaard – waarop de westerse held (ontzettend flauw en onsportief) een revolver trok, losjes mikte en de trekker overhaalde…

Pakistaanse ‘smartbom’ die door de schoorsteen op het dak binnenkomt en in de kelder ontploft?
Iraans neutronenwapen dat de ongelovigen dood en de gebouwen intact laat?
Saoediese computer die op het beslissende moment de luchtverdediging uitschakelt?

Ik dacht dus van niet, vooralsnog…

op 03 04 2008 at 17:56 schreef Paardestaart:

Maar een autochtone ingezetene heeft dat natuurlijk helemaal niet nodig, tact en inlevingsvermogen

Heb ik gezegd van niet dan?
En als wij daarover niet hoefden te beschikken, en voortdurend liepen te grauwen en te snauwen tegen de arme allo’s, zou dat dan een reden voor vreemdelingen zijn om voortdurend op hoge toon te melden dat Ze Hier Nou Eenmaal Zijn, en Wen d’r Maar Aan?

En moeten wij soms nòg inlevender en tactvoller worden?

Pleur op, het is immers háár land!

O – dacht je dat? Maakt een papiertje iemand tot Nederlander? En denk je dat dat iedereen dat zo voelt?
Dream on jongen..als dit zo doorgaat dan breekt echt wel de pleuris uit, kan ik je vertellen

Of ‘ze’ niemand verantwoording of wat dan ook verschuldigd is dat maak jij niet uit, ook niet door vóor ‘haar’ te gaan staan, dus daarmee bewijs je ‘haar’ geen dienst.
Het zal wel niet helemaal een gebrek aan beschaving zijn dat allochtonen altijd zo’n toon aanslaan om niks te zeggen; ze worden als het ware ingecue’d door hoovaardige idioten die menen dat zij hier de dienst uitmaken.

Het is natuurlijk nog nooit gebeurd, alle mea culpa-gejank over ‘onze’ zonden ten spijt, maar het is niet helemáal ondenkbaar dat de wal het schip een keer gaat keren, ook al menen middernachtzendelingen als Herman van der Helm dat het post- en transnationalisme gezonken cultuurgoed is, en dat iedereen de bullshit over open grenzen en dunne identiteiten voor zoete koek slikt..
En dan moet jij eens kijken wat er plotsklaps allemaal juridisch mogelijk is..

op 03 04 2008 at 21:56 schreef Bart Klink:

@ Kariem

“Maar goed, nu doe je het weer. Je erkent dat er niet veel moslims zijn in Nederland die de verwerpelijke passages willen opvolgen, maar toch meen je dat je aanleiding hebt om anderszins te denken over de Nederlandse moslims. Wat wordt het nou?”

Als Nederlandse moslims de Koran en de hadith letterlijk zouden nemen en de sharia tot uitvoering willen brengen, dan zouden wij wat te vrezen hebben. Gelukkig doen en willen veruit de meeste Nederlandse moslims dat niet, waardoor we volgens mij niets van ze te vrezen hebben.

Dat neemt overigens niet weg dat ik grote zorgen heb over de moslimlanden, waarin dit wel het geval is. In Pakistan zijn net weer een man en een vrouw gestenigd wegen overspel, uitvoering van de sharia. Zorgen hebben over dit soort barbaarse daden lijkt mij volkomen terecht.

op 04 04 2008 at 08:48 schreef Laila:

@ Bart Klink

Stak jij of anderen ook zo’n hartstochtelijk pleidooi op toen Timothy Mcveigh onder invloed van de ideeen van de Christian Identity de aanslag pleegde op het overheidsgebouw in Oklahoma?
De Christian Identity schuwt geen geweld bij het verkondigen van God’s woord net als overige extremisten. Zullen we gewoon tegen alle extremistische geweld optreden?Kunnen we meteen zien hoe de gematigde moslim dan reageert.
Véél welwillender.

op 04 04 2008 at 09:44 schreef Peter:

O ja, dat waren we vergeten, Timothy McVeigh kreeg een lintje voor zijn daad. Sjonge, wat een dubbele maten toch weer. Als hij moslim geweest was, had hij vast en zeker de doodstraf gekregen. Stelletje racisten daar in de VS.

Bart zal toen trouwens een jaar of twaalf zijn geweest.

op 04 04 2008 at 10:39 schreef Laila:

Peter….ik ben er sinds kort achter gekomen dat jij helemaal geen ware voorstander bent van vrij je mening verkondigen hier op R.P. maar dat je je eigen criteria en een eigenzinnige irritatiegrens hanteert.

Ik ben gelukkig niet onwetend Peter…en ik loop zeker niet met oogkleppen op al surfend op I-net.

Jij doet mij denken aan de mensen die vroeger met mij in discussie gingen over landen die zij kenden-van de t.v. dat wel- maar ik kende ze omdat ik er geweest was.

op 04 04 2008 at 11:04 schreef Peter:

Ja, maar waarom dan, Laila? En wat betekent R.P.? Deze site heet Frontaal Naakt, ‘FN’.

Voorlopig kun jij hier schrijven wat je wilt, ik leg je geen duimbreed in de weg. Ik dien je wel van repliek, dat is waar. Maar dat is geen verhinderen van jouw vrije meningsuiting.

Alweer doe je me denken aan Cheppih, die bij een gelegenheid ook bleek te menen dat vrije meningsuiting betekent dat jouw mening onweersproken blijft. Zo is het dus niet. Vrije meningsuiting is niet voor huilbaby’s.

op 04 04 2008 at 16:24 schreef Bart Klink:

@ Laila

Ten tijde van die aanslag was ik 10. Ik stak toen dus geen hartstochtelijk pleidooi op. Als dat nu was gebeurd, had ik dat trouwens wel gedaan.

Ik snap alleen niet welk punt je hiermee wil maken. De fundamentalistische islam vormt wereldwijd toch echt een veel grotere bedreiging dan het fundamentalistische christendom. Je moet wel geweldige oogkleppen op hebben als je dat niet wilt inzien.

op 04 04 2008 at 16:27 schreef dewanand:

Ik had liever een film in het arabisch, urdu of turks om 80 procent van de moslims grondig te deislamiseren tot het moslim (50) niveau. Fitna werkt juist averechts omdat het moslims juist islamitischer maakt.

Geert Wilders is nu al een legende, maar echt gewonnen heeft hij nog niet, omdat moslims nog elke nacht met veel plezier hun moslima doorneuken, met het oog op wat extra kinderbijslag van de kafirs.

Ik werk nu aan deislamisering en kies in principe niet voor provocatie. Dus nog veel te doen komende jaren.

te veel islam is niet lekker en heel slecht.
Een beetje islam is leuk, maar niet tussen de lakens.

Vergeet vooral niet dat hoofddoeken de vagina jong en gezond houden, zie bewijs in mijn boek:

Koran: verbieden of herschrijven?
nu ook gedrukt verkrijgbaar.

dewanand

op 04 04 2008 at 17:57 schreef babs:

Kariem, die Basken gaan inderdaad massaal de straat op als de ETA uit naam van alle Basken een aanslag pleegt. Dat hoeven die Basken niet te doen, maar ze doen het wel. Uit beschaving, medemenselijkheid of gewoon uit winstbejag (want Baskische produkten zijn sinds ze ermee begonnen zijn weer een stuk gewilder).

Moslims hoeven geen vergelijkbare demonstraties te houden, maar het zou toch wel verdomd gaaf zijn als ze het wel zouden doen. Binnen nu en een jaar is er gegarandeerd weer ergens een grote moslimterreurdaad; pak je kans zou ik zeggen.

En dan niet onder het motto ‘Wij zijn tegen geweld, maar VS/VK/Spanje/Van Gogh had er wel een beetje zelf om gevraagd’. Gewoon tegen geweld en moslimextremisme, zonder maren en alsen.

op 04 04 2008 at 18:49 schreef Laila:

Babs

Zal jij werkelijk beter slapen als die pakweg 1 miljoen (minus de gewraakte hoeveelheid geradicaliseerden) de straat opgaan om te demonsteren? Ik denk het niet want ik ben er van overtuigd dat deze mensen ook dan weer gewantrouwd zouden worden.Of is het de bedoeling dat geradicaliseerden en plein public gefusilleerd worden ter afschrikking voor een ieder die het in zijn hoofd haalt dezelfde ideologie aan te hangen.

Je zei ooit dat de vijand onder ‘ons’ ‘leeft. Daar moet ik je gelijk in geven want de NSBer is nog steeds onder ons.Maar als het er op aan komt heb ik als ongelovige liever de gelovige naast mij heb omdat ik weet dat zij weten wat barmhartigheid en mededogen is. De vijand van mijn vijand is mijn vriend.

op 04 04 2008 at 18:50 schreef Laila:

demonstreren

op 04 04 2008 at 18:55 schreef Piet:

Laila: "De vijand van mijn vijand is mijn vriend."

Primitieve polariserende gedachtengang die al heel wat ellende veroorzaakt heeft.

op 04 04 2008 at 19:45 schreef Peter:

heb ik als ongelovige liever de gelovige naast mij heb omdat ik weet dat zij weten wat barmhartigheid en mededogen is.

Natuurlijk, daarom praten islamitische meisjes over maagdenvlieshersteloperaties en die pil, die het bloeden van een ontmaagding moet simuleren, omdat gelovigen zo barmhartig zijn en zoveel mededogen kennen. En kijk eens naar deze discussie op het forum van Marokko.nl. Zie al die barmhartigheid en dat mededogen van de gelovige jongens en meisjes, zodra zich een jongedame meldt die ten einde raad is omdat ze geen maagd meer is.

Waarom is ze ten einde raad omdat ze geen maagd meer is, Laila? Dat moet toch geen probleem zijn, aangezien gelovigen zo fucking goed weten wat mededogen en barmhartigheid is?

Vertel me eens, Laila, hoe het kan dat vrouwen worden verteerd door schuldgevoel en angst, omdat ze de fucking liefde hebben bedreven zonder getrouwd te zijn, terwijl gelovigen overlopen van mededogen en barmhartigheid?

Lees dit waargebeurde verhaal van mijn vriendin Sharona en zeg me, Laila, waar hier de gelovige barmhartigheid is. Of spreken we hier van het type barmhartigheid dat een jonge vrouw tot zelfmoord noopt?

Die gelovige barmhartigheid van jou, die verliefde mensen uit elkaar drijft, die een zonde maakt van het mooiste dat God ons heeft gegeven, namelijk de seksualiteit, die jonge mensen tot zelfmoord drijft, verstoot, vernedert, kapotmaakt, weet je wat je met die barmhartigheid mag doen?

Die mag je steken waar de zon niet schijnt.

Ik ga voor ongelovige onverschilligheid, any fucking time.

op 04 04 2008 at 22:35 schreef een eenvoudig allochtoon:

petertje.
de plaats waar geen zon schijnt is voorzeker jouw hart.
je zegt dat je gaat voor ongelovige onverschilligheid,any fucking time.
dit is de enige keer dat ik van je wil aannemen,dat je waarheid sprak.
ongetwijfeld zal het vaak in jouw "wereld" voorkomen dat dat soort excessen iedere dag veelvuldig zou gebeuren,daar ben ik het zeker niet mee eens.
het zal in de zelfde orde gebeuren als bij westerse meisjes die niet mogen trouwen met iemand omdat zijn ouders minder geld hebben dan de hare(ken je daar een liedje van),of omdat de een protestant is en de ander katholiek(alex en zijn beschermende moeder).
of de vele zelfmoorden van de zwanger geraakte meisjes door hun onverschillige en incestueuze vader,broer of oom etc.
of waar een miljarden industrie is onstaan door mensen te verbouwen naar "perfectie".
waarom hoor ik je niet over dat verborgen leed,altijd met je "stoere" praatjes klaar,van die tak ben je meer een stille "diplomaat".
dus wat is je punt?dat je opkomt voor die enkele meisjes die in jouw doemscenario gered moeten worden tegen alle barbaarse islamieten,in een adem steun je daar waar de westerse troepen iedere dag slachtoffers maken,natuurlijk wel voor een nobele reden,per slot van rekening brengen ze daar stabiliteit en veiligheid.
ik durf te wedden dat het aantal slachtoffers dat de prijs voor "vrede" moet betalen vele malen groter is dan die voorbeelden waar jij het over hebt.
al is er iedere een te veel.
je komt op voor een enkele geval,maar vergeet voor het gemak een hele grote groep zelfs als we alleen de dames meerekenen die dagelijks vallen voor de "vrede".
dus ik snap de bezorgheid van zo’n onverschillig iemand niet.
wat is je ware reden?
want je bent geen navelstaarder,eerder een narcistische en ranzige aarsmade gericht op bruine vlekken.
en je billenmaatje dewanand had iets over afmetingen gezegd,daarom wilde ik hem wijzen op de echte Aziatische maat op condooms’indonesian okuran’voor alle Afrikanen en arabieren blue balls gegarandeerd.dus je roots wijzen erop dat je zeker niet goed voorzien bent,daarom ben je ook zo gefixeerd op "achterdeurtjes" met bruine vlekken.

op 04 04 2008 at 22:55 schreef sikbock:

* stopt vingers in zijn oren * lala lalala lalala!

op 04 04 2008 at 23:12 schreef sikbock:

@ eenvoudige allochtoon..

Je hanteert je de bekende en beproefde (allochtoonse) tactiek, nl: je wederpartij nog harder in het beklaagdenbankje terugzetten..

Denk je zo de kritiek van Peter te kunnen pareren?
Wat schieten we daar mee op? Hoe denk je de problemen in eigen kring te gaan aanpakken?

op 05 04 2008 at 01:26 schreef Laila:

Peter……je begint verbitterd te raken

op 05 04 2008 at 02:54 schreef DvR:

En dat is géén jij-bak? :)

op 05 04 2008 at 07:55 schreef Peter:

Peter……je begint verbitterd te raken

En wat dan nog? Heb ik daarom ongelijk?

Kijk naar jezelf, je verdedigt – zonder nadenken – een groep mensen aan wie je je loyaal voelt, maar over wie je – te zien aan wat je schrijft over barmhartigheid en mededogen – eigenlijk helemaal niet zoveel weet. Over wat jij bent hoeven ze niet lang na te denken, Laila. Dat heeft iemand anders al voor ze gedaan.

Geloof maakt meer kapot dan je lief is.

op 05 04 2008 at 09:01 schreef Piet:

Bovendien ging het hier om ongelovigen versus gelovigen dus al die ellende van het christendom tellen we gewoon op bij de gelovige kant. Zie Wolkers, ’t Hart, etc.

Laila, als jij inderdaad je geloof hebt afgelegd, hoe reageerden je voormalige geloofsgenoten daar dan op? Of heb je het maar wijselijk voor je gehouden? In NL kom je daar nog wel mee weg, maar in Iran, Saudi Arabie en die andere barmhartige landen heb je volgens mij toch een zeer groot probleem.

op 05 04 2008 at 10:08 schreef herman van der helm:

Ik had de vraag aan Wilders gesteld, maar ik kan hem ook gezien de discussie net zo goed hier neerleggen.

De grote levensvraag.

Waarom is het eventuele leven na de dood toch zo onzichtbaar voor de mensen hier?
Waarom is het zo weggestopt voor ons aardse wezens?
Het verborgene veroorzaakt zoveel onbegrip en discussie. Er komt zelfs terrorisme en oorlog uit voort.
De enige tekens van een voortbestaan na de dood kunnen worden geïnterpreteerd als toeval.
Waarom kan het niet duidelijker? Zou het niet een enorme opluchting zijn als we wel op de hoogte zouden zijn?
Zowel de mens die zich atheïst noemt ofwel gelovige of anders is daardoor constant in verwarring. En hoe onzekerder de mens is, hoe meer fanatisme er ontstaat, met alle bekende effecten van dien. Gelovigen en niet gelovigen stellen gedragsregels op om zichzelf houvast te geven. Deze worden om de eigen onzekerheid te verbergen opgelegd aan anderen, soms te vuur en te zwaard. Daar worden veel mensen weer de dupe van. Discriminatie, haat en afschuw van de andersdenkende is het gevolg.
Waarom is er toch zoveel vaagheid over wat er plaats vindt als er iemand overlijdt?
De mens verliest op dat moment voor ons achterblijvers de “spirit” en wat er hier overblijft is een onbruikbaar lichaam dat snel zijn bekoring verliest. Het deel dat verdwijnt is eigenlijk hetgeen deze persoon mens heeft gemaakt. Waar dat heen gaat en of dat ergens heen gaat is voor ons verborgen.
Het enige houvast dat voor ons overblijft is een herinnering. De echte diepgang van dit bijzondere gebeuren is iets waar we geen vat op krijgen. De twijfel en daardoor angst en verdriet blijft. Geloven of ontkenning ten spijt.

op 05 04 2008 at 12:13 schreef een eenvoudig allochtoon:

zieke geit,als je de aarsgerichte dewanand opzoekt dan weet hij wel raad met zijn vingers in jou.trek wel een schone onderbroek aan,ivm bruine vlekken.je kan als variant ook een aantal animals meenemen want onze dierenvriend dewanand maakt het echt niets uit.hij kijkt vaak naar discovery channel zijn favoriet is de kleinste chimpansee soort "de bonobo".
dit aapje is een echte hedonist.

@piet. aan je toon en voorkeur te zien ben je zeker geen zwarte piet.
zoals de meeste westerlingen maak je ook de denkfout dat je het wel beter weet dan de allochtoon,die vaak gespeend is in meerdere culturen.
kun je mij vertellen waaraan je dat ‘zelfvertrouwen’ontleend?
toch niet het vijfde heilige boek "de media".

op 05 04 2008 at 12:31 schreef Peter:

Dat is het enige wat types als Eenvoudige Allochtoon altijd weten in te brengen als er wordt gewezen naar de rotte plekken in eigen kring: en de christenen dan, en de Amerikanen dan, en de kapitalisten dan, en de cosmetische industrie dan, en de slavernij dan, en het kolonialisme dan.

O ja, en het zijn altijd maar uitvergrote incidenten, wat je ook aanbrengt.

Alleen is dat niet zo. Iedereen weet dat de verstikkende maagdelijkheidscultus als een grote zwevende Anja Meulenbelt over de hele moslimgemeenschap hangt, en dat ze levens kapotmaakt.

Daar doen die afleidingsmanoeuvres en het fantasieloze gescheld van een imbeciel als Eenvoudige Allo niets tegen.

op 05 04 2008 at 12:37 schreef Piet:

Ik verkeer volcontinu in meerdere culturen. Als het niet is op een van mijn lange verre reizen dan is het wel thuis of op het werk. Maar doet dat iets bij of af aan mijn argumenten?

op 05 04 2008 at 13:19 schreef een eenvoudig allochtoon:

@dhr.herman van der helm.
zoals in alle ‘heilige’ boeken staat vermeld,tot stof zult gij wederkeren.
wat er op duid dat alle mensen zijn gebonden aan de natuurwetten,en dus gelijk zijn.
met alle respect maar iedereen denkt dat de godsdienst debet is aan oorlog.
maar dat is pertinent niet waar,we weten waar de oorlogen worden uitgevochten.
en dat is niet in het vrije westen.
wat wel een reden voor die mensen is om gefrustreerd en verbitterd te raken is de reden dat alles maar voor hen beslist word door hun dictatoriale leiders of door westerse legers die hun belangen(olie,goud,diamanten…etc)komen behartigenen,ten koste van de burgerbevolking.
hier in het westen heb je een slag mensen die menen dat ze die mensen over wiens hoofd oorlogen worden uitgevochten,op afstand en op misselijkmakende wijze voor barbaren uit te maken.
ik vraag me af wat er zou gebeuren als in nederland een een of andere oorlog zou uitbreken dan is blijkbaar elke allochtoon vogelvrij.
dat er in die grote groepen ook radicalen zijn die de handschoen opnemen,en op niets ontziende wijze te tegenstander te grazen zullen nemen.
dat spreek ik zeker niet goed,maar die enkele barbaar zou echt geen bestaansrecht hebben als er maar een moment geluisterd zou worden naar die grote miskende en lijdende groep.
de mensen die hier met hun volgevreten lijven,de mensen alleen maar veroordelen zogenaamd om hun satanische godsdienst,zijn op zijn minst onwetend.
ik vraag me wel eens af wat dat soort ‘correcte’ figuren zou uitspoken als ze het een paar dagen zonder water en voedsel zouden moeten doen,laten we het maar niet over zelfbeschikking hebben.
of iemand nu gelooft of niet het gaat erom wat je doet met de kennis die je bezit,het gaat om het eindprodukt

op 05 04 2008 at 13:45 schreef sikbock:

Nou eenvoudige allochtoon, daar heb je me mooi te pakken! haha!

Maar ga je nog in op mijn vraag hoe je de problemen in eigen kring gaat aanpakken? Of blijf je die ontkennen en als een domoor om je heen slaan?

op 05 04 2008 at 14:58 schreef Laila:

@Eenvoudige allochtoon

Je mag dan na al die jaren denken dat het werkelijk om de integratie te doen was en zolang je maar in je eigen levensbehoefte voorziet en je maar niet tot de extremistische moslims behoort, uiteindelijk blijf je altijd je broeders hoeder en moet je verantwoording afleggen voor wat iemand anders fout doet.
Ik hoop niet dat er ooit een kalifaat komt en alle inwoners van het Nederige land zich moeten verantwoorden voor al die mensen die zich dikwijls vergrijpen aan dieren en kinderen.Het zegt veel over hoe sterk het karakter is van deze personen om zich te vergrijpen aan willoze slachtoffers.
Hoe lossen we dit op? Enige tijd geleden kon je lezen op F.N. hoe belachelijk men het vond dat seks met dieren verboden zou worden.Er moest nog iets tot de verbeelding overgelaten worden van wat….als je voor de zoveelste keer je eega penetreert en je een beetje inspiratie nodig hebt om tot een hoogtepunt te komen Sickbock?

‘Hoe je de problemen in eigen kring gaat aanpakken ?’
Zit eenvoudige allochtoon soms in het Parlement? Die problemen die lossen dankzij Wilders en Verdonk toch op als sneeuw voor de zon? Er zijn wel grotere donaties gewenst om een beter resulaat te behalen. Dus ik stel voor; verkoop je caravan en donneer de opbrengst aan je idool. Als ook maar 1 % van de opbrengst van de Nederlandse narcostaat aan het fileleed en aan Wilders gespendeerd wordt zijn al onze probleempjes passé. Ik stem voor.

op 05 04 2008 at 15:25 schreef een eenvoudig allochtoon:

@sikbok,ik zal je niet meer voor zieke geit uitmaken.
deze domoor slaat echt niet als een wilde om zich heen.
als ik het zou doen dan is het echt wel gericht.
daarin geef ik je heel weinig kans.
als jij mij nou belooft dat je met jou achterban,(neonazis,narcisten,fascisten,bezetters,kinderverkrachters en moordenaars)om de tafel gaat zitten om de problemen in jouw kringen op te lossen.
dan ga ik met mijn achterban(terroristen,godsdienstwaanzinige,en al die andere die gewoon een luisterend oor willen)ook om de tafel zitten om de problemen die jou zo grieven op te lossen.
we stoppen met klagen over de duisternis en steken gewoon een kaars aan.
hoe lijkt jou dat?
sta ook open voor voorstellen van jouw zijde.

op 05 04 2008 at 16:31 schreef Kariem:

@Laila:

Ik krijg eerder het idee dat jij aan de bittere kant bent.

op 05 04 2008 at 18:30 schreef Paardestaart:

Hihihihi….Waarom denken de allochtonen die niet beveiligd hoeven te worden toch altijd dat discussiëren net zoiets is als tennissen??
Dat je dus best wel lekker meekomt als je gewoon je kin een zet geeft..?

Is het ze nu intellectueel of psychologisch onmogelijk om gewoon antwoord op een vraag te geven?

op 05 04 2008 at 18:31 schreef Kariem:

@Paardestaart:

Nee, het is ze genetisch onmogelijk.

op 05 04 2008 at 18:37 schreef Peter:

Enige tijd geleden kon je lezen op F.N. hoe belachelijk men het vond dat seks met dieren verboden zou worden.Er moest nog iets tot de verbeelding overgelaten worden van wat…

Je hebt niet veel van mijn stukje begrepen, merk ik, Laila.

op 05 04 2008 at 18:53 schreef Paardestaart:

Tja – begrijpen..begrijpen..Daar gáat het toch helemaal niet om??

Wat je zegt is alleen maar minutie voor het volgende antwoord..Maakt eigenlijk niet uit in welke volgorde ze staan.
Of wou je soms ontkènnen dat je ze hebt uitgesproken?? Kujje niet hè? Hè??
ONTKEN DAN ALS JE DURREFT??

op 05 04 2008 at 22:10 schreef Laila:

@Peter……ik heb ‘men’ gezegd wat m.i voldoende aanduid dat het over de mensen ging die op jouw stukje reageerde.

Ik begrijp niet zo veel maar zoals ik al eerder zij; jij gelukkig wel zeker omdat jij geen begrip kan opbrengen voor bemoeienissen en het verbieden van seks met dieren. Maar wel wel een voorstander bent van het reguleren en aan banden leggen van religie voor hen die zich nergens schuldig hebben gemaakt. Ik vind dit behalve onvoorstelbaar ronduit ziek.

@Paardevlieg
Geloof me….. dit soort zaken wil ik van mijn levensdagen niet begrijpen

op 05 04 2008 at 23:25 schreef Laila:

@Kariem, ik prijs mezelf een zeer gelukkig en tevreden mens.Iets wat ik mijzelf helemaal realiseer als ik mij temidden van jullie bevind.
Maar ik lijk dan ook niet op Youp van t’Hek.
(Sorry Youp)

op 05 04 2008 at 23:48 schreef Elisabeth:

Het valt me op dat zowel Laila als eenvoudige allochtoon namen van reageerders gaan veranderen op een heel nare manier.En dan altijd als ze een weerwoord krijgen waar ze het niet mee eens zijn.
Ook onder andere items.
Merkwaardig.

op 06 04 2008 at 01:05 schreef Peter:

omdat jij geen begrip kan opbrengen voor bemoeienissen en het verbieden van seks met dieren. Maar wel wel een voorstander bent van het reguleren en aan banden leggen van religie

Hoe kom je dáár nou weer bij? Ik ben daar helemaal geen voorstander van, integendeel. Het is misschien moeilijk te geloven voor iemand met jouw achtergrond, maar het is dus mogelijk om iets totaal ruk te vinden en het dan toch niet te willen verbieden.

op 06 04 2008 at 10:18 schreef Laila:

@Elisabeth….weet je wat pas eng is dat je iedereen die er een andere mening op nahoudt dan jij meteen op één hoop gooit.
-Ik heb jouw naam nog geen enkele keer creatief gewijzigd maar wat niet is kan natuurlijk zo komen; )wat te denken van Pissebed?
-De namen die ik wel gewijzigd heb zijn koosnaampjes voor mensen die ik al wat langer ken
overigens hebben zij eerder op niet mis te verstane wijze te kennen gegeven dat ze het niet met mij eens zijn, bovendien ben ik er heilig van overtuigd dat ze wel tegen een stootje kunnen.
-Je moet maar zo denken; what’s in a name? Zeker als het een of ander pseudoniem is en helemaal als iemand zich van 1 of meer pseudoniemen bedient.

op 06 04 2008 at 11:09 schreef Elisabeth:

@ Laila.

In de eerste plaats : Elisabeth is mijn voornaam
ik bedien me niet van pseudoniemen.
Ten tweede geef ik jou daardoor de gelegenheid een "koosnaampje"te bedenken.Het klinkt een beetje onzindelijk,maar vooruit! Jij bent tenslotte degene die het hebt bedacht.

op 06 04 2008 at 12:01 schreef Laila:

Mijn oprechte excuses…echt…. omdat jij alleen al door het simpele feit je ware naam te gebruiken in achting bent gestegen.
Ik beloof je dat ik hem niet zal gebruiken.

op 06 04 2008 at 12:24 schreef een eenvoudig allochtoon:

@paardestront.een beschaafd mens heeft een kin.
een paardebek moet dat deel ontberen.
ten eerste zei je iets over alle allochtonen die niet beveiligd hoeven worden.
blijkbaar zijn we mans genoeg en hebben dat niet nodig.ik had begrepen dat jij en holmaatje kariem de grootste lol(onderbroekenlol)hebben.
dat jullie vinden dat allochtonen geen intellect hebben.
geeft niks daarin zijn jullie vrij.
maar al die allochtonen zonder intellect,zijn ook niet onder de indruk van jullie geestelijke bagage,aangezien jullie je inspiratie op de kinderboerderij opdoen.
als je maar uit de buurt van onze kinderen blijft.
p.s.kariem klinkt nog steeds niet hollands.ik neem dan aan dat je ouders buiten nederland zijn geboren,wat inhoud dat je ook een allochtoon bent al heb je drie nederlandse paspoort.
vraag even aan verdonck,hoe dat zit genius.

op 06 04 2008 at 12:42 schreef Piet:

Voor iedereen die nu wel eens behoefte heeft aan een slimme allochtoon, een mooi stuk van Nahed Selim die wel begrepen heeft waar het om gaat.

http://www.trouw.nl/deverdieping/letter-geest/article958428.ece/Islamisering_is_allang_binnengeslopen

op 06 04 2008 at 13:10 schreef een eenvoudig allochtoon:

excuses paspoorten

op 06 04 2008 at 13:18 schreef een eenvoudig allochtoon:

@pietje bel.
je vergeet er een"nazib amhali".

op 06 04 2008 at 17:35 schreef Peter:

Kariem, wil je me mailen, alsjeblieft?

op 06 04 2008 at 19:14 schreef Kariem:

Reeds gedaan, Peter.

op 06 04 2008 at 21:08 schreef Dennis L.:

Waarom gaat iedereen voorbij aan het punt dat ik maak en de kern van het, overigens zéér goed geschreven, betoog onderuit haalt?

op 06 04 2008 at 22:27 schreef Sikbock:

@ Eenvoudige allochtoon.. de problemen die in dit topic centraal staan komen voort uit jouw "kring" ( = Macho + Noordafrikaans (dat druipt er vanaf)..

Je kunt die problemen (zoals jij doet) bagatelliseren of ontkennen en dom en beschuldigend inhakken op elke kritische noot. Het enige wat je daarmee bereikt is dat je alle vooroordelen bevestigt.

Heb je wel eens geprobeerd om misstanden in eigen kring toe te geven? Of is dat je "eer" te na?

op 06 04 2008 at 23:09 schreef Laila:

Luister Sickbok als jij de looks hebt van deze eenvoudige allochtoon dan kom je er mee weg dat je macho bent.Hij is bovendien lang en atletisch dus ik hoop dat ik je clichébeeld een heel klein beetje heb bij kunnen stellen.

op 06 04 2008 at 23:33 schreef een eenvoudige allochtoon:

sikbok.wat moet ik dan toegeven dat wij ook maar mensen zijn,dus ook niet perfect.
ja ik geef dat volmondig toe.
jouw toon is verkeerd,want denk je nou echt dat ik aan mijn eigen geestelijke of verstandelijke vermogens ga twijfelen alleen omdat jij dat zegt.
ik hou je af en toe een spiegel voor zodat er misschien een kleine kans is dat je gaat nadenken.
want iedere keer krijg ik het gevoel dat mij iets opgedrongen word.
door die mistanden in ‘mijn kringen’ vind jij blijkbaar dat het jouw onderliggende vooroordelen bevestigd.
wat jou blijkbaar rechtvaardigt om hele groepen anders uitziende mensen maar over een kam te scheren.
hun allerlei negatieve dingen toe te schrijven,is het niet hun godsdienst,dan wel hun kleding,eergevoel temperament agressie homofobie vrouwenmishandeling,te veel kinderen onvoldoende nederlands taalbeheersing.
de allochtone vrouwen voeden hun kinderen niet goed op,spreken slecht nederlands,laten zich onderdrukken.
waar heb ik dat eerder gehoord?
wat wil je nou?
om die zelfde reden vinden blijkbaar veel mensen hier in nederland dat het noodzakelijk is om bepaalde landen plat te bombarderen.
maar dat vinden de meeste ‘allochtonen’maar een zwak excuus.je zal weer denken dat je het beter weet dan mij en al die burgers in die landen.
de westerse landen zoeken blijkbaar een handjevol bandieten in die landen.
maar de manier waarop spreekt voor zich.
de gene voor wie die westerse legers het deden was toch omdat ze opkomen voor de vrijheid van de onderdrukten,zoal homo’s,vrouwen die gestenigd worden,kinderen die niet de juiste opleiding krijgen.
je snapt me wel.
maar dat zijn nou precies de slachtoffers die vallen nadat ze zijn bevrijd door de coalitie,hoe lang blijf lang je volhouden dat het gaat om stabiliteit.
gebruik je verstand die mensen hebben echt geen koran nodig om die westerse troepen niet met open armen te ontvangen.
als je vraagt of het onder saddam of de taliban beter was dan zullen die mensen volmondig ja zeggen,zij zien alleen een verslechtering,er word ongevraagd een oorlog boven en tussen hen uitgevochten.
maar jij zult het wel noodzakelijk vinden.

op 07 04 2008 at 11:14 schreef Sikbock:

@ eenvoudige allochtoon: een paar vragen die bij me opkomen na het lezen van je tekstje

1) mijn toon is verkeerd? Waarom? Wat moet mijn toon dan zijn?
2) wat vind je van je eigen toon?
3) waar zeg ik dat je aan je eigen verstandelijke vermogens moet twijfelen?
4) waarom denk je dat je mij een "spiegel" voorhoudt?
5) waarom denk je dat er een kleine kans is dat ik ga nadenken?
6) etc

Het punt dat ik hiermee wil maken is dat je slecht leest en slecht redeneert..

je verhaal komt elke keer op hetzelfde neer: kijk naar jezelf, jullie zijn namelijk nog veel erger. Jullie onderdrukken "ons" ( je bedoelt de palestijnen, de irakezen etc) blablabla.

tot slot:

Het zijn niet de "misstanden in jouw kring" die mijn vooroordelen bevestigen. Jouw GEDRAG bevestigt mijn vooroordelen. Dat is namelijk onbeschoft. Je meet je een positie aan die je niet hebt en je weigert te leren of naar jezelf te kijken.

op 07 04 2008 at 12:04 schreef een eenvoudig allochtoon:

@piet.jij bent de gene die ziende blind is.
zoals ik al eerder zei,ik hoopte dat je in zag dat datgene wat jij doet.hetzelfde is als wat ik doe.
als jij verlangt dat de allochtonen zich moeten uitspreken tegen alle mistanden die jou en blijkbaar een heleboel nederlanders grieven.
dan is het toch niet meer dan normaal dat jij dan ook maar jouw Nederlandse straatje moet schoonvegen.
ik ontken niet dat er problemen zijn in "mijn kringen",maar ik vind wel dat er meer aandacht aan word gegeven dan het verdient,verder vind ik ook dat het tot onredelijke proporties word opgeblazen.
zelfs als wilders aan de macht komt.
stel je voor dat hij al die ‘straatterroristen’ en een groepje niet goed geïntegreerde allos een enkeltje zou geven naar hun thuisland.
denk je dan echt dat de ned.economie beter gaat draaien,het fileprobleem opgelost,en dat dan de gemiddelde Nederlander gelukkiger zal geworden.
als ik elke dag via wat voor media dan hoor wat die onaangepaste noordafrikaantjes doen.
denk ik toch vaak wat is nou het probleem,dit werkt maar stigmatiseerend voor een hele groep andere hardwerkende mensen die hier ook niets van moeten hebben.
kijk je kan het met me eens zijn of niet.
vaak denk ik waar is de politie,waarom als je die gasten iets ziet vernielen kun je ze gewoon niet oppakken en ze voor de rechter slepen.
wat is er dan dat de Nederlandse rechtspraak niet van toepassing kan zijn op dat dat soort gastjes.
is er een soort noordAfrikaanse dreamteam aan advocaten,zodat dat soort jochies iedere keer de Nederlandse rechter te slim af is.
ben ik dan een soort "buurtvader" die verantwoordelijk is voor een andermans delict.
snap je dan dat ik en een heleboel andere allochtonen daarvoor pas.
dus als je mij ook serieus neemt dan wil ik samen aan ons gezamenlijk probleem werken,hoe lijkt je dat?

op 07 04 2008 at 13:24 schreef daniel:

als jij verlangt dat de allochtonen zich moeten uitspreken tegen alle mistanden die jou en blijkbaar een heleboel nederlanders grieven.
dan is het toch niet meer dan normaal dat jij dan ook maar jouw Nederlandse straatje moet schoonvegen

Dat is het punt nou juist. Terwijl Nederlanders collectief schuld accepteren voor zaken waar ze part nog deel aan hebben gehad, weigeren moslims om verantwoordelijkheid -geen schuld- te nemen voor zaken die vandaag de dag en in hun naam plaats vinden.

Dat zet de verhoudingen op scherp.

op 07 04 2008 at 16:56 schreef een eenvoudig allochtoon:

#daniel.
ik ga je niet voor de leeuwen gooien,maar je hebt wel een plaat voor je kop.

op 07 04 2008 at 17:02 schreef een eenvoudig allochtoon:

#zieke geit.
zelfs in je wildste dromen kun jij mij niet onderdrukken.

op 07 04 2008 at 20:59 schreef Paardestaart:

als Wilders die ‘straatterroristen’ en een groepje niet goed geïntegreerde allos een enkeltje zou geven naar hun thuisland, denk je dan echt dat de economie beter gaat draaien,het fileprobleem wordt opgelost,en dat de gemiddelde Nederlander gelukkiger zal worden?

Met de Nederlandse economie is niet zoveel mis, het fileprobleem is onoplosbaar en bovendien een gewóon probleem, in de orde van ‘beetje lastig’ – maar het zou een boel mensen een stuk gelukkiger maken als de mensen die ons schijnen te verafschuwen en te haten hier niet meer waren.

op 07 04 2008 at 21:47 schreef Peter:

Nu is het wel mooi geweest met je domme ad hominems, Eenvoudige Allochtoon. Als je niet heel snel op een behoorlijke manier begint te discussiëren, krijg je een IP-ban. Als je hier een bijdehandte reactie op plaatst, is dat meteen je laatste.

Your pick.

op 08 04 2008 at 12:27 schreef een eenvoudig allochtoon:

#peter.
ken je die nog "trouw niet voor je veertig bent".
nog van harte.
nou even serieus peter,ik heb eerder aangegeven dat je een eenzijdig correctie beleid hanteerd.
ik heb er een beetje je archief op na geslagen en geloof mij personen die in aanmerking komen voor toepassing van het srafrecht,mocht iemand zich beledigd voelen,heb je nooit maar dan ook nooit gecorrigeerd.
op grond waarvan wil je mij nu blokken.
omdat ik bepaalde personen beledig,maar dat schijnt de norm te zijn op je site daarom heb ik mij aangepast aan het niveau van de rest.
ik klaag niet dat iemand mij uitscheld c.q.beledigt,zoals ik al eerder zei.
wil je mij beledigen "be my guest".
maar wat ik wel laf vind is om personen die je niet kent,die ook niet het woord tot een bepaald persoon hebben gericht,gewoon over een kam te scheren en te beledigen.
dat is waar ik moeite mee heb,en dat bepaalde lafaardjes moeite hebben met het feit dat er eentje(moi)terugscheld vind ik kleinzielig.
als je het archief inkijkt dan zie je dat ik alleen die mensen heb beledigt die anderen ook beledigen,schelden doet toch geen pijn?
je hele archief heb ik overigens ook op harde schijf.
je zal je wel beroepen op;"dat je het niet eens bent met die personen,maar dat het hun eigen mening is en daarom kun je hen ook niet weigeren".
hou je dan aan dat principe en laat mij dan ook mijn gang gaan.
probeer mij niet te bedreigen.

op 08 04 2008 at 13:14 schreef Peter:

Je zwatelt, eenvoudige. Ik heb in het verleden een aantal mensen verbannen, niet vanwege hun mening, maar omdat ze mijn site vervuilden met onsamenhangend gebazel in slecht Nederlands, zoals jij nu doet.

De norm is hier niet om mensen te beledigen, er wordt hier in de regel op niveau gediscussieerd. Als je me niet gelooft, lees dan dit juryrapport van de Dutch Bloggies maar eens: ‘Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’

Deze site is kritisch ten aanzien van het opgedrongen multiculturele ideaal, en afwijzend tegenover gelovigen, die anderen hun taboes en geboden willen opdringen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen christenen en moslims. Zodra ze zich met onze manier van leven gaan bemoeien, moeten we ze allebei niet.

Dat zal door velen wel als beledigend worden opgevat, maar dat is van een heel andere orde dan een schrijver, van wie je nog nooit van je leven iets hebt gelezen, uitschelden voor ‘flikker’ of ongelovigen uitmaken voor ‘honden’.

Dat laatste is ordinair schelden, dat tolereer ik hier niet. Het eerste is een streep trekken.

Mensen hebben hier over het algemeen goede argumenten, of in elk geval argumenten waarover is nagedacht. Dat staat in schril contrast met jouw gemaai en gehak, dat inmiddels behoorlijk gênant begint te worden.

Als jij de content van FN op je harde schijf heb staan, neem dan eerst maar eens alle artikelen tot je, en dan zul je zien dat het niet gaat over het ‘over één kam scheren’ van moslims. Het gaat hier onder andere over het fileren van de gebrekkige argumentatie van mensen die menen dat moslims een speciale behandeling behoeven.

FN vindt dit racisme en daar zijn we hier hartstikke tegen, racisme. Moslims moeten behandeld worden als iedere andere ingezetene van Nederland.

Daar kun jij het, als kampioen van de strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid, toch alleen maar mee eens zijn?

Nu wil ik graag van jou het antwoord op een simpele vraag: wie heeft Hafid beschimpt en beledigd?

op 08 04 2008 at 15:03 schreef een eenvoudig allochtoon:

@peter.
moslim hebben nooit om een speciale behandeling gevraagd,hooguit om een gelijke behandeling.
de mensen die dagelijks nog moeten "strijden" om zijn eigen woorden te gebruiken,die zich met alle macht proberen te onworstelen aan die "emmer".
daar is niks mis mee,dat iemand probeert,om aan al die clichébeelden te ontsnappen.
om daar vervolgens grappig over te doen en naampjes bedenken,als marokrabben en dergelijke denigrerende koosnaampjes.
hij heeft het er over dat wij elkaar ook de emmer in willen trekken.
maar hoe is hij der uit gekomen?
natuurlijk door hard werken,en dat is nu waar de schoen knelt.
heel veel zijn nu nog bezig door hard te werken om aan dat juk te ontsnappen.
maar door figuren als sneeuwwitje geeft hij zelfs die harde werkers geen kans.
en dat bevestigd die simpele zielen(ben echt niet de enige)in hun vooroordeel.
dat al die allo’s maar dom en lui zijn en dat het hun eigen schuld is dat ze in een belabberde situatie zitten.
kijk dan ook niet vreemd op als iemand je dan gaat beledigen.
en als ik jouw gevoelige ziel heb geschokt,met alle feiten en argumenten die ik eerder heb aangedragen.
als je dan geneert om te zien dat ook de westerling flink wat steekjes laten vallen,dan heb ik blijkbaar toch iets positiefs bijgedragen.
heb al een aantal keren voorgesteld dat ik open sta voor suggesties van anderen,zonder dat we elkaar blijven beschuldigen,van andermans wandaden en daarvoor alleen maar het vingertje naar elkaar wijzen.
dus samenvattend ben ik tegen terrorisme fundamentalisten,wat voor geweld dan ook maar ook om anderen moedwillig te grieven en te beledigen.sneeuwwitje=hafid,zijn z’n eigen woorden
dus als iemand dat kan dan wil ik mijn leven ook beteren.

op 08 04 2008 at 20:10 schreef Peter:

Wie heeft Hafid beschimpt en beledigd, Eenvoudige?

op 11 04 2008 at 08:23 schreef Soepkip:

Hoezeer ik het ook doorgaans eens ben met Peter, en me ook mateloos irriteer aan sommige uitlatingen van EA, denk ik toch dat hij een punt heeft. Met name waar het de dreiging betreft die van het westen uitgaat als gevolg van de al 6 jaar durende oorlogen in irak en afghanistan. Dit aspect is onderbelicht.

op 12 04 2008 at 02:43 schreef Paardestaart:

Nah – dat lijkt me toch een kwestie van kaatsen en dan geen bal terug verwachten..
Wie een machtig land bruskeert waar het bij staat moet zich natuurlijk voorbereiden op een flink pak slaag.
Islamië gedraagt zich en masse als het soort Nederlandse inbreker dat onverwacht een gebroken hoofd oploopt bij de uitoefening van zijn hinderlijk beroep, de onverhoedse weerbaarheid van de aangevallene onrechtmatig acht, en zich luidkeels bij de politie gaat beklagen…Dat is niet consequent, als je het mij vraagt, en weinig fideel

Maar het is jammer dat het westen eerst zoveel brutaliteiten over zijn kant heeft laten gaan. Dan komt een swifte repercussie zo plotseling opeens…

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS