Home » Archief » Hamer en Spijkers


[28.04.2008]

Hamer en Spijkers

Thomas Colignatus

Becat1 (344k image)
Paul-Émile Bécat

Geachte mevrouw Mariëtte Hamer, u bent vorige week gekozen tot voorzitter van de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer van de Staten Generaal. Wilt u aan Fred Spijkers denken?

Wie Google gebruikt op ‘Mariette Hamer’ krijgt 42.100 hits. Voor ‘Fred Spijkers’ is het 61.600. Het zegt allemaal weinig, want het woord ‘patat’ krijgt 740.000 hits. Hoe dan ook, mevrouw Hamer, u heeft bij uw verkiezing gesteld op te komen voor sociale rechtvaardigheid, en op uw website stelt u over uw motivatie: ‘De idealen van de PvdA zoals gelijke kansen, solidariteit, spreiding van kennis, macht en inkomen spreken mij aan. Het idee dat iedereen het waard is betrokken te worden. De PvdA is een partij links van het midden. Daar voel ik mij bij thuis. Ik wil ook graag mijn idealen bereiken en realiseren.’

Voor iemand met zulke idealen en zo’n nieuwe machtspositie moet de kwestie van Fred Spijkers de vingers doen jeuken. In Wikipedia kunnen we lezen:

Het vakblad Openbaar Bestuur publiceert vrijdag 7 maart 2008 de uitkomst van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door een team van elf academici onder leiding van de Universitair docent prof. dr. Joep van der Vliet naar de klokkenluidersaffaire. Van der Vliet constateert dat Spijkers leven ‘verwoest’ werd ‘door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat’. Sommige gezagsdragers hebben volgens de onderzoekers hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers ‘op een reeks van manieren grof geschonden’.

De kwestie van Fred Spijkers lijkt me een uitgelezen moment voor u om te laten zien dat u geen spijkers op laag water zoekt, maar spijkers met koppen slaat. Fred Spijkers is de nagel aan de doodskist van het Ministerie van Defensie. Zodra men moet toegeven dat de overheid structureel machtsmisbruik heeft gepleegd en dat vele onschuldige militairen zijn gestorven door een bekende maar verzwegen fabricagefout, dan zal de overheid diep door het stof moeten en diep in de buidel moeten tasten en vele verschillende families om excuses moeten vragen.

Mochten J.P. Balkenende (72.900 hits) en E. van Middelkoop (2.930 hits) hierom dwars gaan liggen, zeg hen dan dat ook hun Christus aan het kruis is genageld, en dat zij hier deemoedig diens voorbeeld moeten volgen. Sla uw vuist op tafel, en hamer het erin: “Het idee dat iedereen het waard is betrokken te worden.”

Thomas Colignatus is econometrist en onder meer samen met journalist Hans Hulst auteur van De Ontketende Kiezer (2003).

Algemeen, 28.04.2008 @ 18:20

[Home]
 

18 Reacties

op 28 04 2008 at 18:57 schreef Ernst:

Helemaal mee eens, met dien verstande dat de oproep niet alleen Hamer maar alle politici aangaat.

op 28 04 2008 at 19:57 schreef DvR:

Idem dito. En niet alleen voor Spijkers maar ook voor andere gedupeerde klokkenluiders. De archieven en de staatsbuidel moeten open. Ik hoop dat een volgend kabinet daar zijn eerste daad van maakt.

op 28 04 2008 at 21:58 schreef Paco:

Klokkenluiders is een gemaakt woord voor verraders.

op 28 04 2008 at 23:17 schreef Tjerk:

Ayaan Hirsi Ali, Hafid Bouazza en Nahed Selim worden door een bepaalde groep ook beschouwd als verraders, Paco.

’t is maar net hoe je ’t bekijkt en wiens belangen er beschermd moeten worden, door wie je als "verrader".

Gelukkig zul jij nooit door iemand als verrader beschouwd worden. Daar ontbreekt je zowel de noodzaak als de moed voor.

op 29 04 2008 at 01:34 schreef frankpr:

Verbaast, (dat ik dit nieuws geheel had gemist) onthutst/verbijsterd/geschokt over de feiten die gepubliceerd zijn, googelend op de naam van Fred Spijkers, veel gelezen en bekeken.
Is dat democratie en vrijheid van mening uiten openbaarheid van bestuur? Ik mag hopen dat de heer Spijker volledig in ere wordt hersteld en schadeloos wordt gesteld voor alle geleden schade (materieel/immaterieel).

Of dat alleen in de persoon van Mariëtte Hamer moet vind ik nog maar de vraag (net als Ernst). Ik mag hopen dat ieder zich zelf respecterend politicus en journalisten dit aan de kaak zal stellen, in een democratisch land dat dit soort zaken gewoon niet mag/kan.

Fijn (en schokkend tegelijkertijd) dat dit soort artikelen hier gepubliceerd worden en zaken aan de kaak gesteld worden! Ik hoop dat dit veel bijval vind en anders gefundeerd tegengas oplevert.

@Paco
"Klokkenluiders is een gemaakt woord voor verraders"
Paco Ik vraag me af wat je bedoelt en waar je je scherpe uitlating op baseert? Zie jij Fred Spijkers als een verrader?

of

Is het gewoon een taalkundige incontinentie waarmee ik bedoel een volslagen ongepaste reactie.

op 29 04 2008 at 04:26 schreef DvR:

Paco heeft in zoverre gelijk, dat veel mensen in de praktijk klokkenluiders als verraders beschouwen. Ze worden stelselmatig genegeerd, weggepest, ontslagen en/of doodgeprocedeerd, terwijl deze mensen juist opkomen voor de legitimiteit en continuïteit van de organisatie, waar anderen hem te gronde richten door corruptie of wanbeheer. Die laatsten kunnen gek genoeg bijna altijd rekenen op steun van collega’s en overheid. Geen flauw idee welk maf psychologisch mechanisme daaraan ten grondslag ligt.

op 29 04 2008 at 09:48 schreef Paco:

Friesland Vlees sluit zijn deuren. Een verrader heeft het bedrijf ten gronde gericht. Alle medewerkers zijn zonder werk en ze zouden hem moeten lynchen. De Inspektiedienst heeft na zeer grondige en strengen controle geconstateert dat alles in orde is.

De verrader gaat vrijuit want is wettelijk beschermd.

Bos Bouwfraude heeft eerst zijn werkgever geprobeerd te chanteren voor FL 200.000,00 toen dat niet lukte ging hij verder en rijdt vrolijk in een camper rond, eeuwig vakantie vierend.

Schande is het dat dit mogelijk gemaakt wordt en mag.

op 29 04 2008 at 09:58 schreef babs:

Klokkenluiders hebben niet altijd zuivere motieven, maar juist Spijkers lijkt me uitzondering op de regel: het gaat hier om een zaak van leven en dood en hij deed ook nog eens precies wat hem was opgedragen.

En van die wettelijke bescherming heeft Spijkers ook nauwelijks zijn voordeel kunnen doen.

op 29 04 2008 at 10:32 schreef frankpr:

@DvR
"Geen flauw idee welk maf psychologisch mechanisme daaraan ten grondslag ligt?"

Is dat niet juist domweg angst om baan te verliezen, reputatie werkgever, een soort misplaatste loyaliteit het zich verbonden voelen met de organisatie waarvoor je werkt? Als dit soort ernstige zaken aan de kaak gesteld worden je dit zelf als bedreigend ervaart immers je werkt er ook voor?

Ik moest al schrijvende denkende over de vraag van DvR denken aan het verbijsterende nachtmerrie verslag documentaire "Mylai" van "Seymour M. Hersh" waarin beschreven staat wat er destijds in Vietnam (massamoord op weerloze kinderen vrouwen en oudere mannen) is gebeurt. Dit kwam (pas na 20 maanden) in de openbaarheid.

Het boek "MyLai" beschrijft wat er is gebeurt gebaseerd op ooggetuigen verslagen en ook hoe de reacties waren van publiek overheid.

De klokkenluiders waren toendertijd soldaten officieren die in gewetensnood verkeerden.

Nu is dit verslag/documentaire qua exposure en omvang natuurlijk vele malen ernstiger maar het relaas van Fred Spijker versus defensie speelt al 20 jaar!
Naar mate ik er meer over nadenk kan ik me diep zorgen maken over onze maatschappijke betrokkenheid in het algemeen en is mijns insziens niet alleen de schuld van de politiek maar ook de kiezers en media.

op 29 04 2008 at 10:43 schreef babs:

Waarom men zich niet zo met Spijkers wil bezighouden: als dit allemaal waar is (en het is allemaal waar) dan is Nederland opeens niet meer die prettige oase van rust waar je alleen moet oppassen niet te dicht bij Marokkanen te wonen, dan blijkt Nederland net zo corrupt als de rest, dan blijkt dat ook de Nederlandse regering letterlijk over lijken gaat.

Waarom willen de Amerikanen niet precies weten wie Kennedy heeft vermoord? Waarom belooft niet een presidentskandidaat tot openbaarmaking van alle archieven als hij gekozen wordt? Omdat hij kansloos zou zijn. Ze wíllen het gewoon niet weten.

op 29 04 2008 at 11:00 schreef frankpr:

@babs
"dan is Nederland opeens niet meer die prettige oase van rust"

Ik weet het niet @babs, ik merk aan me zelf dat ik me soms kapot erger als ik lees hoeveel aandacht in de media zaken krijgen waarvan ik denk waar hebben jullie het in vredesnaam over, recentelijk stond hier in het Dagblad van het Noorden (Onderdeel van Noordelijke dagblad Combinatie) een artikel waarbij notabene de eerste 3 pagina’s worden besteed aan wc rollen die in de brand zijn gestoken en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ik vraag me ten zeerste af of dit niet te maken heeft met individualisme oppervlakkigheid vercommercialisering van onze samenleving en geef het volk brood (geld) en spelen (voetbal, sex).

Ik hoor ook vaak van mensen wat ben je serieus, ofterwijl de amusementswaarde is te laag? het is allemaal teveel? men is teveel bezig met z’n SUV salaris etc..

op 29 04 2008 at 11:17 schreef frankpr:

Tsja Katja en Sofie zijn veel amusanter en interresanter en leuker om naar te kijken pfff…

op 29 04 2008 at 12:06 schreef herman van der helm:

klokkenluiden is altijd een verschrikkelijke tweestrijd voor de betreffende persoon.
Volg je je vermeende eigenbelang of volg je je rechtsgevoel.
Het eerste lijkt makkelijker, maar het laatste blijkt dit uiteindelijk te zijn.

op 29 04 2008 at 12:55 schreef daniel:

Wat mij zo opviel van die Hamer is dat ze eigenlijk niks zei met haar geklets over sociale rechtvaardigheid. Misschien is dat ook de reden waarom ze over dat onderwerp begon.

op 29 04 2008 at 14:10 schreef Lugtigheid:

sociale rechtvaardigheid is dat: zoveel mensen van het eigen volk laten steriliseren dat je afhankelijk wordt van idioten uit andere landen.

wat las ik daar:Klokkenluiders is een gemaakt woord voor verraders. ga toch weg man!!! je moet niet alles geloven!!!

op 29 04 2008 at 16:30 schreef Paco:

Wederkerig Luggie. Helemaal mee eens.

op 29 04 2008 at 18:58 schreef Hansje Castorp:

De link naar Mariette Hamer ontgaat me volkomen..

Wel schandalig dat de hele zaak door van der Knaap voor tientallen te komen jaren in het nationaal archief heeft laten verstoppen.

op 30 04 2008 at 19:35 schreef Paardestaart:

Klokkenluiders hebben niet altijd zuivere motieven

So?

Voor overheid en justitie horen motieven geen rol te spelen, net zo min als ’toon’ in een maatschappelijk debat.

Mensen willen wel degelijk ‘de waarheid’ weten, trouwens. De schùldigen zeggen dat ze ‘onrust’ willen voorkomen, maar het gaat hen natuurlijk gewoon om hun eigen groezelige huid.

Zo’n gannef als een Van der Knaap is nu rustig burgemeester in Ede, hij heeft als een ouderwets grootgrutter de bewijzen van zijn schaamte begraven, en er is geen haan die er naar kraait!
Kun je nagaan door wat voor een ontzaglijk falderappes wij geregeerd worden..

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS