Home » Archief » Ad Kolkman


[20.05.2008]

Ad Kolkman

ballin-fn (115k image)

Ad Kolkman is cartoonist voor onder andere het weekblad Elsevier. Meer op zijn website.

Algemeen, 20.05.2008 @ 12:45

[Home]
 

61 Reacties

op 20 05 2008 at 13:37 schreef daniel:

Aah, maar dat is een overtuiging en dat telt niet. Een overtuiging is op rede gebaseerd, en daarom hoef je er geen respect voor te hebben. Het irrationele geloof in God daarentegen is gebaseerd op een hele hoop dingen maar niet op rede of bewijs en daarom moet respect worden afgedwongen. Zo is het altijd gegaan, zo zal het blijkbaar altijd blijven.

op 20 05 2008 at 14:03 schreef Agnes:

Waaaauuuuw! Ik vind ‘m echt heeeeel sterk! Wauw!

op 20 05 2008 at 14:35 schreef Max J. Molovich:

Zwemliefhebber Ernst Hirsch Ballin wilde de Wet tegen Smadelijke Godslastering verruimen door "het zich beledigend uitlaten ten aanzien van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging" strafbaar te stellen. Als het aan Ballin ligt, telt een diep gewortelde overtuiging wel degelijk.

op 20 05 2008 at 14:39 schreef Max J. Molovich:

Zie hier: http://www.parool.nl/nieuws/2008/MEI/02/p1.html

op 20 05 2008 at 15:04 schreef Piet:

Tuurlijk, want zo denkt de simpele ziel de ongelovigen ook mee te krijgen. Dat bijbel/koran en andere reliboeken volstaan met beledigingen aan – vooral – ongelovigen vergeet hij gemakshalve maar.

Uiteindelijk zal blijken dat de beledigingen in heel oude geschriften altijd een hogere status hebben dan beledigingen *van* die oude geschriften. Als je een geschrift tenminste kunt beledigen…

op 20 05 2008 at 16:18 schreef Ernst:

Juridisch mag de staat geen onderscheid maken tussen bronnen van teksten, tekeningen. Indien HB ook maar enig fatsoen in de donder heeft, dan gaat hij (ogv zijn redenering tav Nekschot) nu over tot het bannen van teksten uit de koran en de bijbel. Aangaande de bijbel mag het oude testament van mij blijven, maar van de bedreiging door jezus met eeuwig hellevuur als ik niet naar zijn boodschap van liefde wil luisteren, daar wil ik wel vanaf.

Go, Ballin go, zou ik zeggen.

op 20 05 2008 at 17:07 schreef daniel:

Maar blijkbaar is een levensovertuiging toch iets godsdienstig, want als je het je overtuiging is dat je vrijheid van meningsuiting hebt kan je worden gearresteerd in opracht van een godsdienstige.

Godsdienstigen daarentegen die ongelovigen beledigen (of bedreigen) kunnen nooit gearresteerd worden want zij hebben vrijheid van godsdienst.

Vrijheid van godsdienst schijnt dus boven de vrijheid van meningsuiting te staan. Blijkbaar hebben ongelovigen geen levensovertuigingen.

op 20 05 2008 at 17:17 schreef Ernst:

Godsdienst is niet meer dan een mening, en dan nog wel een die op geen enkele manier in de kenbare werkelijkheid geworteld is.

En natuurlijk, als we hier niet in een halve (als het al geen hele is) theocratie zouden wonen, en gelovigen niet tot in het oneindige bevoorrecht zouden worden boven ongelovigen (dit in flagrante strijd met artikel 1 van de grondwet), dan zouden we nu niet in deze situatie zitten.

Maar helaas, al onze wetten worden door de Koning bij de gratie Gods etc gegeven. Het wordt hoog tijd voor een aanpassing van de grondwet, en wel naar US model. Niets Bea bij de gratie gods, maar, we, the people.

Het wordt tijd een eigen heilig boek te schrijven, desnoods met de grondwet van de US erin. Het enige wat dan nog nodig is, is het je laten beroepen door een opperwezen naar eigen makelij (anderen zijn er namelijk niet), en hup, ook seculieren hebben eindelijk de vrijheid, die mensen met ingebeelde vriendjes in de hemel al hebben. Kunnen we eindelijk eens terug gaan schelden, bedreigen en vervloeken. Gewoon allemaal religieus, en wat zal het hier dan gezellig worden.

op 20 05 2008 at 19:21 schreef Een boze burger:

Er is iets goed mis in dit land.
Dus weg met dat gezwel dat Kabinet heet.
Vallen en vernieuwen.
Rechts is zo slecht nog niet.

op 20 05 2008 at 21:44 schreef Eric:

debat in kamer nu: sluwe vos Hirsch Ballin stuurt iedereen met een kluitje in het riet, komt nauwelijks met antwoorden, maar kamerleden zijn niet scherp! Ze laten zich een loer draaien!

op 20 05 2008 at 22:10 schreef Tarak:

HB: "Er is langdurig gepoogd om achter de identiteit van betrokkene te komen"

Niemand gelooft dit HB. Niemand! U liegt. Wederom.

op 20 05 2008 at 22:14 schreef Eric:

kamerleden krijgen geen grip op Hirsch Ballin, hij verschuilt zich achter onafhankelijkheid OM en de wet. Beledigings en discriminatie Artikel 137 WvS is het perfecte artikel voor een overheid om onwelgevallige meningen of politieke tegenstanders de mond te snoeren, de kamer kan de regering hier niet op aanpakken, want ze zijn zelf verantwoordelijk voor deze wet! De enige methode om de vrijheid van meningsuiting te garanderen is afschaffing van Artikel 137! Maar dat zal de politiek niet aandurven.

op 20 05 2008 at 22:24 schreef Tarak:

De Kamer dient te kijken hoe de vrijheid van menigsuiting versterkt kan worden.

Die rare nadruk op kunstenaars snap ik niet. Dat onderscheid bestaat niet meer sinds internet.
Iedereen kan photoshoppen en iets op het internet zetten. Iedereen is een schrijver geworden. Al die mensen die hier, op geenstijl, hetvrije volk, op de site van de Telegraaf, AD, Trouw en op Fok posten, allemaal maatschappelijk betrokken mensen die hele stukken schrijven als ze zich emotioneel verbonden voelen. Het gaat om de vrijheid van meningsuiting van alle burgers, want de vrijheid van een ieder dient beschermd te worden.

Ik wil eigenlijk nog aangifte doen tegen Hein de Kort wegens zijn "taxi" "dikke vrouw" cartoon. Enorm kwetsend voor dikke vrouwen. Je doet dan eigenlijk wat je veracht, dus in dat opzicht twijfel ik nog. Zou het Openbaar Ministerie deze in behandeling nemen?

op 20 05 2008 at 22:34 schreef Tarak:

Interessante post op geenstijl, ik weet niet of het waar is:

De belangrijkste vraag blijft liggen: Was de minister op de hoogte van het onderzoek van Paul Velleman als onderzoeker van het OM en het huiszoekingsbevel en arrestatiebevel van dezelfde meneer als Officier van Justitie Velleman en het onrechtmatige handelen van deze Officier. Immers volgens het wetboek van Strafvordering mag een dergelijke arrestatie, met 10 man politie, in huis pas bij een misdrijf waarop een straf van meer 4 jaar gevangenisstraf staat. Dat is bij Art. 137c WvS niet het geval. Wat gaat de minister doen aan deze OvJ? Neemt de minister verantwoordelijkheid voor dat onrechtmatige optreden?

op 20 05 2008 at 23:52 schreef Ernst:

De VVM heeft niets te maken met het zijn bam kunstenaar of wat dan ook, maar met het zijn van burger. Burgers zijn de basis van de rechtstaat en staan een aantal van hun vrijheden en bevoegdheden af op hun voorwaarden, en die voorwaarden zijn te vinden in de grondwet (die de staatsmacht inkadert) en de diverse wetboeken. De staat die zich niet aan die voorwaarden houdt, maakt zich schuldig aan tenminste detournement de pouvoir.

Betreurenswaardig is dat niemand in het debat op die hierboven genoemde waarheid teruggreep, en niemand kennelijk het besef heeft dat de staat onze dienaar, niet onze meester is.

op 21 05 2008 at 01:14 schreef Ernst:

DvR:

1. als het al ergens over ging, dan ging het over openbaar gemaakte zaken, niet over zaken die op een pc stonden.

En dat de recherche niet van buitenaf in je pc kan is gewoon niet waar, dat kan namelijk wel en ik eet mijn hoed op als bewezen wordt dat dat niet gebeurd is (zie mij listig de bewijslast omdraaien, maar dat mag tegenwoordig allemaal, dus ik mag het ook).

En dan nog hadden ze hem het eerst eens kunnen vragen, desnoods in afnemende mate van vriendelijkheid.

Bij Reve zijn ze er toch ook niet van uitgegaan dat hij eigenlijk met zijn 2en was, en ook bij Hermans was dat niet het geval.

Bovendien, laten we er eens van uit gaan dat Nekschot de tekenaar niet was, wat had een huiszoeking dan opgeleverd, toch hooguit het bewijs dat hij de tekenaar (geen pen in huis bijvoorbeeld) niet was, en niet dat hij het wel was.

Nee, het bewijs dat Nekschot de tekenaar was kan in dat geval alleen geleverd worden door hem ‘in flagranti’ te betrappen, al het andere is geen bewijs, zelfs originele tekeningen onder zijn bed met alleen zijn vingerafdrukken erop niet. En ook het open doen van een deur is geen bewijs, althans niet van iets anders dan dat Nekschot de deur open deed.

Kortom, zoals HB het presenteert, zo werkt een strafproces gewoon niet.

En aangaande de mensen die meer gegund wordt dan anderen, als dat zo is, dan is het niet juist, we zijn namelijk allemaal voor de wet gelijk, en om de een meer gelijk te achten dan de ander, dat is dus de weg die naar de hel voert.

Ik zit daar overigens niet meer mee, mij is namelijk vandaag geopenbaard dat ik god ben, en dus sowieso boven iedere kritiek en wereldlijke macht verheven.
Uiteraard zou ik het toejuichen als je mijn discipel zou worden, bij gebreke waarvan mij overigens in al mijn liefde weinig anders rest dan je in het eeuwig hellevuur te storten.

op 21 05 2008 at 01:16 schreef Ernst:

Overigens, voor wie zet je die koffie en donuts klaar, voor Hare Majesteit?

op 21 05 2008 at 02:20 schreef Ad:

als het al ergens over ging, dan ging het over openbaar gemaakte zaken, niet over zaken die op een pc stonden.

Ja, dat zou je toch zeggen. De klachten betreffen openbaar gemaakte tekeningen.
Als iemand met een partij kalashnikovs wordt aangehouden kan ik me voorstellen je huiszoeking wilt doen. In dit geval ligt het meer voor de hand dat je eerst eens kijkt of die openbaar gemaakte tekeningen strafbaar zijn.
En dan ga ik er gemakshalve toch nog maar vanuit dat het recht ongeveer de rede volgt.

op 21 05 2008 at 03:28 schreef DvR:

Koffie en donuts, lieve God, vormen het dieet van uw pliesie.

Stel dat Nekschot zijn tekeningen door een stroman liet plaatsen, of zich bediende van een proxyserver(*) op het gewraakte huisadres, dan was het adres van de webmaster niet het zijne. Dan zou de politie aan de hand van de aangetroffen spullen, waaronder de PC, de echte tekenaar nog hebben moeten opsporen. Dat bleek niet nodig, maar dan nog kan de inhoud van die PC gebruikt zijn om te verifiëren dat die meneer inderdaad De Nekschot was, en dat hij De Enige Nekschot was, die niet zijn cartoons in commissie vervaardigde, zoals bijvoorbeeld bij Fokke & Sukke of Cox and Forkum het geval was. Als dat verhaal van H-Ballin klopt, vind ik die inbeslagname dus wel begrijpelijk.

En nee, de politie, noch de AIVD noch de marsmannetjes kunnen in je PC kijken! Tenzij ze die met jouw nietsvermoedende medewerking hebben weten te prepareren, wat strafbaar is en louter ontoelaatbaar bewijs zou opleveren. Wel kunnen ze met een rechterlijk bevel je dataverkeer aftappen, maar daarmee heb je nog geen toegang tot iemands bestanden en als hij gebruik maakt van encryptie heb je zelfs helemaal niets.

Bij Reve zijn ze er toch ook niet van uitgegaan dat hij eigenlijk met zijn 2en was, en ook bij Hermans was dat niet het geval.

Reve en Hermans waren bekende figuren, Gregorius Nekschot een virtuele entiteit die nooit door een sterveling gezien is – althans niet door een met opsporingsbevoegdheid. Gregoor had wel een gelegenheidscollaboratie van Raoul Heertje en Peter Vos kunnen zijn. Of Pieter van Vollenhoven en Eric Schreurs.
Alhoewel, voor dat laatste zijn Gregorius’ arceringen wat te verzorgd.

En aangaande de mensen die meer gegund wordt dan anderen, als dat zo is, dan is het niet juist, we zijn namelijk allemaal voor de wet gelijk, en om de een meer gelijk te achten dan de ander, dat is dus de weg die naar de hel voert.

De vraag is misschien niet of we gelijk zijn of gelijke rechten hebben, maar of uitlatingen van de een beledigender / haatzaaiender zijn dan die van de ander. Bij die afweging is niet alleen de uiting van belang maar ook de hele context. Als Janmaat in de hem toebedeelde politieke zendtijd het publiek op een flauwe witz van Max Tailleur had willen tracteren, zou hij al na "Sam en Moos liepen door de Kalverstr.." achter de coulissen getrokken en afgevoerd zijn.

Ik zit daar overigens niet meer mee, mij is namelijk vandaag geopenbaard dat ik god ben

Dat was de vaste lezers hier toch allang duidelijk?
Gekkie! :)

(*: Proxy = computer die datapakketjes aanneemt, van afzender-IP ontdoet en naar hun eigenlijke bestemming doorstuurt, zodat de ontvanger de werkelijke afzender niet achterhalen kan).

op 21 05 2008 at 12:35 schreef DvR:

Niet slaan u allen, maar ik vond twee punten van Hirsch-Ballin wel begrijpelijk: dat de recherche niet per e-mail of via de uitgever contact met Nekschot had gezocht om hun toen nog anonieme verdachte niet te waarschuwen, en dat het niet om een inval door tien politieagenten ging maar om een combinatie van huiszoeking, vaststelling identiteit en aanhouding voor verhoor.

Als ze inderdaad rekening hielden met de mogelijkheid dat de webmaster en de cartoon-maker niet dezelfde persoon hoefden te zijn, of dat er meer dan één cartoonist zou kunnen zijn, dan is de gehanteerde aanpak vanuit het perspectief van Justitie al iets begrijpelijker (dan moesten ze immers ter plekke vaststellen of de man die op dat adres de deur open deed ook daadwerkelijk de verdachte was). Bovendien suggereert het dat ze geen zwaardere middelen als afluisteren en observatie hadden gebruikt. Anderzijds blijft het natuurlijk een enorme hoop ‘geweld’ om wat satirische tekeningen, en hebben ze de publieke verontwaardiging erg onderschat.

Overigens Ernst, bleek uit het debat dat de jurisprudentie op het gebied van VVM aan ‘beroepscritici’ toch wat meer ruimte laat om te beledigen dan aan anderen. Het is in de voorkomende gevallen natuurlijk ook een kwestie van afwegen in hoeverre iets beledigend danwel haatzaaiend is, en ik kan me voorstellen dat columnisten, cartoonisten en andere bekende critici van de rechter wat meer ruimte krijgen omdat hun uitspraken gerelativeerd worden door het hele oeuvre waar ze al om bekend zijn. Als ik er in het openbaar voor pleit dat Hare Majesteit eens een goede beurt moet krijgen kan ik de koffie en donuts alvast klaar zetten, maar als Hans Teeuwen dat doet trekt iedereen verveeld zijn schouders op, want dan valt het allang mee dat ze niet ook nog eens goed ondergescheten moest worden.

Ik heb niet het complete debat kunnen volgen – heeft er nog iemand geinformeerd of het juist is, dat iemand van de politie Nekschot ‘bedreigd’ heeft met verlies van zijn anonimiteit?

op 21 05 2008 at 16:13 schreef Tjerk:

Goed opinieartikel in de Trouw vandaag, van de hand van Bas van Stokkum, die meeschreef aan het rapport ’Godslastering’ van het ministerie van justitie.

Van Stokkum zegt: Nekschot gedraagt zich als een etterbak, maar als cartoonist is hij in hoge mate beschermd, en bovendien is van een uitwas van onverdraagzaamheid geen sprake. Ook een ranzige belediging is niet snel reden tot inperking van de vrijheid van meningsuiting.

"Hoe staat het met artikel 137c, dat beledigende en discriminerende uitingen strafbaar stelt? Dan gaat het om het in diskrediet brengen van een etnische of religieuze groep door verwerpelijke en achterstellende uitingen. Men neemt er aanstoot aan, niet alleen omdat ze grievend zijn, maar ook of juist omdat ze een boodschap van uitsluiting overbrengen. Ze hebben de strekking dat een groep verachtelijk is en daarom geen respect of menselijke behandeling verdient. Daarbij speelt dat moslims al voortdurend te kampen hebben met uitingen waarin hun waardigheid wordt ontkend. Zij verdienen bescherming.

Veel spotprenten van Nekschot hebben zonder twijfel die strekking. Eerder achtte de Hoge Raad macabere grappen over Anne Frank en de jodenvernietiging strafwaardig. Het feit dat Nekschot een gewoonte maakt om moslims als minderwaardig af te schilderen, pleit tegen hem.

Het zou ook gezocht zijn de cartoons als bijdrage te zien aan de vrije meningsvorming. Volgens de kunstenaar beoogt hij slechts te ’stangen’.

Het Openbaar Ministerie heeft dus wel enkele aanknopingspunten voor vervolging maar of dat volstaat, valt te betwijfelen. Onduidelijk is of er sprake is van opzettelijke belediging, terwijl kunst al snel buiten de genoemde wetsartikelen valt.

De belediging, hoe morbide ook, en hoe grievend ook voor gelovigen, komt niet makkelijk in aanmerking als inperkingsgrond die de vrijheid van meningsuiting overtroeft. Gelovigen zullen net als andere burgers provocaties moeten dragen.

Toegegeven, de huidige morele conjunctuur is in het nadeel van gelovigen. Nekschot profiteert volop van de tijdgeest: confronteren en smalen, de lachers op je hand krijgen en piepen als je zelf ’slachtoffer’ wordt. Maar zijn troep kan moeilijk doorgaan als uitwas van onverdraagzaamheid. Anders dan bij haatpropaganda op djihadistische en racistische internetsites is er geen dringende reden voor vervolging is. Door de cartoonist op te pakken –de zoveelste mediahype ontketenend– hebben de liefhebbers van politiek incorrect denken er weer een martelaar van het vrije woord bij gekregen."

op 21 05 2008 at 16:38 schreef Peter:

Nekschot maakt er helemaal geen gewoonte van moslims als minderwaardig af te schilderen en Van Stokkum is zelf een etterbak. Wat een tendentieus broddelstukje, zeg.

op 21 05 2008 at 16:39 schreef Ad:

Beken dat ik de tekst slechts haastig (janee, drukdrukdruk) heb gescand, maar oog bleef haken dit zinnetje:

Nekschot profiteert volop van de tijdgeest: confronteren en smalen, de lachers op je hand krijgen en piepen als je zelf ’slachtoffer’ wordt.

Dat lijkt me zorgvuldig zo geformuleerd dat het wel of niet op Nekschot van toepassing kan zijn. Indien wel moet ‘ie dus niet moet piepen dat de staat hem nu een tikje op de vingers geeft. (zodat iemand daar later nog een mes in de borst aan kan toevoegen). Jeuk.

op 21 05 2008 at 16:55 schreef daniel:

Nekschot beledigt Moslims alleen maar omdat er wat te beledigen valt. Die van Stokkum vergeet dat er iets aan aan de hand is, en je kunt dus niet doen alsof Nekschot maar een beetje loopt te stangen. Want dit:

http://img156.imageshack.us/img156/9952/cecibom9li.jpg
">

Is een geniale prent.

op 21 05 2008 at 17:01 schreef Tjerk:

Nekschot maakt er helemaal geen gewoonte van moslims als minderwaardig af te schilderen en Van Stokkum is zelf een etterbak. Wat een tendentieus broddelstukje, zeg.

Ben je blind? Nekschot schetst moslims en negers en verder iedereen waar hij nog meer een hekel aan heeft (linkse mensen die wat in de melk te brokkelen hebben) als foeilelijk en subhumaan. Minderwaardig dus.

@Daniel; 1 geniale prent maakt nog geen geniale tekenaar (Ruben Oppenheimer maakte trouwens dezelfde grap).

op 21 05 2008 at 17:05 schreef daniel:

sucht

op 21 05 2008 at 17:07 schreef Vlot:

Het feit dat Nekschot een gewoonte maakt om moslims als minderwaardig af te schilderen, pleit tegen hem.

Tja, dat gevaar loop je als je een religie aanhangt die zelf alle ongelovigen als minderwaardig voorstelt. Dat wil wel eens wrevel wekken bij die ongelovigen. Gregorius schildert onze vrienden de moslims als het ware met hun eigen kwast… Een verschil is dat Gregorius geen heilig boek heeft waarin het doden van alle moslims wordt voorgeschreven.

op 21 05 2008 at 17:15 schreef daniel:

Ik weet trouwens niet zeker of ie wel van nekschot is…

Hier kreeg ik de indruk van wel

http://www.maroc.nl/forums/showthread.php?t=246479

Nekschot schetst moslims en negers en verder iedereen waar hij nog meer een hekel aan heeft (linkse mensen die wat in de melk te brokkelen hebben) als foeilelijk en subhumaan. Minderwaardig dus.

Dat is dus niet discriminerend. Hij schetst iedereen als foeilelijk af, ongeacht huidskleur of afkomst.

Of mag je mensen tegenwoordig niet meer beoordelen op hun opvattingen?

op 21 05 2008 at 17:19 schreef Tjerk:

@Daniel; da’s een beetje Dirty Harry: hij discrimineert niemand, hij heeft gewoon een hekel aan iedereen, of het nu bonenvreters, polakken, spaghettibuigers, joden, negers, indianen, platvoeten, Schotten of Ieren zijn.

Wat de opvattingen van negers zijn die zo lelijk zijn dat ze in de gezichten tot uitdrukking komen… ik weet het niet. Of waarom Mohammed en Aicha in het hoogtepunt van de kinderkoran het uiterlijk hebben van ongewassen Turkse immigranten – geen idee.

Laten we elkaar geen mietje noemen. Van mij mag Nekschot tekenen wat hij wil (liever dat dan het quasi-beleefd achterwege laten van hoe je eigenlijk over bepaalde mensen denkt), maar je houdt jezelf echt voor de gek als je volhoudt dat Nekschot louter op opvattingen schiet.

op 21 05 2008 at 17:32 schreef DvR:

Tjerk, heb je ooit een cartoon gezien waarin mensen flatteus werden afgebeeld? Nekschot maakt van iedereen een ranzig, rafelig gedrocht. Daarin behandelt hij blanke welzijnswerkers en burgemeesters niet anders dan islamieten of Antillianen. En het is allerminst gezegd dat hij met de weergave van een bepaalde figuur diens hele etnische groep te kakken zet, zoals het OM voetstoots lijkt aan te nemen. Toen Oudkerk en Cohen over kutmarrokanen aan het smoezen waren hadden ze het immers ook niet over alle Marokkanen?

op 21 05 2008 at 18:15 schreef Tjerk:

Correctie DvR:

Daarin behandelt hij blanke welzijnswerkers en burgemeesters die welwillend staan tegenover de noden en gevoeligheden van islamieten en Antillianen niet anders dan die islamieten of Antillianen.

En je tweede opmerking is dus een beetje het punt met Nekschot: het blijft in het midden of hij nu een hekel heeft aan gedragingen van bepaalde moslims of gewoon aan alle moslims, of hij nu het gemankeerde slachtofferschap en het politiek-correcte gedoe rond bepaalde zwarte minderheidsgroeperingen minacht, of gewoon negers minacht. Ik twijfel er niet aan dat hij zichzelf het eerste wijs maakt. Tenslotte is hij – net als wij allemaal – fatsoenlijk opgevoed.

Het is allemaal met een behoorlijk hoog ‘wink-wink, nudge-nudge’. Maar ondertussen….

Subtekst, DvR. Subtekst.

op 21 05 2008 at 18:46 schreef Peter:

Tjerk is het type schriftgeleerde dat anderen wel even uitlegt hoe ze het echt bedoelen en dat is natuurlijk iets anders dan die cartoonisten zichzelf wijsmaken. Tjerk weet dat veel beter.

Je ziet wat je wilt zien, Tjerk, en wat je wilt zien is een vieze racist, want daardoor komt zoveel beter uit de verf dat jij in orde bent. Jij wel, want jij beschouwt negers als volstrekt gelijkwaardig, en dat vind je echt heel goed van jezelf.

Zie je? Ik leg wel even uit hoe jij dat ziet. Je maakt jezelf natuurlijk wijs dat je oprecht verontwaardigd bent en betrokken bij de allochtone medemens, maar da’s niet waar. Het gaat om jezelf en de gunst van je gehoofddoekte collega met de dolketong.

Cartoonisten overdrijven fysieke kenmerken, dat is nou eenmaal hun werk. Dat doen ze niet om mensen af te schilderen als minderwaardig, maar om ze belachelijk te maken. Gregorius ziet zichzelf in de traditie van Van den Vos Reynaerde, daarin wordt onder andere de geestelijkheid belachelijk gemaakt. Toendertijd stond de geestelijkheid in hoog aanzien en ze had veel macht. Door ze belachelijk te maken werd hun positie aangetast. Wie zijn de iconen van deze tijd? Allochtonen, moslims, negers. Die zijn dan ook het mikpunt van Gregorius.

Want er zijn al genoeg cartoonisten die kapitalisten, Amerikanen, Wilders en Verdonk afbeelden als ‘minderwaardige’ mensen.

De werkelijke etterbakken zijn mensen als Van Stokkum, die keer op keer betogen dat het je eigen schuld is dat je wordt afgeslacht of ingerekend door tien man politie, geboeid, vernederd en geïntimideerd. Moet je maar braaf meedoen met de verering van moslims.

Fuck van Stokkum en zijn zelfvoldane politiekcorrecte gewauwel. Hij predikt voor eigen parochie en die parochie wordt kleiner en kleiner.

Wij denken voor onszelf en daarom is Ballin zo bang voor ons.

op 21 05 2008 at 19:14 schreef babs:

Gelukkig is Van Doorn dood.

op 21 05 2008 at 19:56 schreef Tjerk:

@Peter, Je gaat er vanuit dat ik racisme iets ‘vies’ vindt. Not so. Het is net zo normaal als poepen, en iedereen doet het, inclusief de immigranten. Je moet Marokkanen eens horen over zwarten, of Turken over ‘verkaasde’ volksgenoten.

Ik ben ook niet verontwaardigd: ik vind alleen dat je de dingen bij hun naampjes moet kunnen noemen.

Dat geldt voor etterbakjes met bontkraagjes en opgeschoren koppies die de binnensteden onveilig maken, dat geldt voor ministers die op hun tenen lopen omdat anders moslims wel eens boos zouden kunnen worden en dat geldt voor cartoons waarin bevolkingsgroepen die toch al in het verdomhoekje zitten systematisch als foeilelijk worden afgeschilderd.

Het maakt nogal verschil of je mensen met aanzien en macht belachelijk maakt, of mensen onderaan de ladder van de samenleving. De slachtoffers van onze samenleving worden dan misschien door een verschrompelende linkse elite vereerd als heilige koeien waar niets op aan te merken valt, maar door het overgrote deel wordt er gewoon op neergekeken. Dat laatste mag blijkbaar niet gezegd worden, want dan ben je je eigen morele superioriteit aan het verkondigen ofzo.

Verder ben ik een Freudiaan: ik ben er van overtuigd dat er onder de fatsoenlijke oppervlakte allerlei zaken worden weggedrukt die wij zelf als ‘voos’ beschouwen en die vervolgens verpakt naar boven komen.

Bas Van Stokkum zegt niets over de verering van moslims. Hij zegt iets over cartoonisten die anderen jennen, sarren en beledigen en wanneer ze zelf de lat over de vingers gelegd krijgen, zich als zielig slachtoffer presenteren. Heeft ‘ie – afgezien van het excessieve en intimiderende karakter van de actie van de racismebestrijders van het OM – wel een puntje, toch?

Verder legt hij uit wat Nekschot doet waarschijnlijk niet strafbaar geacht zal worden en waarom het wenselijk is dat dit niet strafbaar geacht wordt.

op 21 05 2008 at 20:38 schreef Peter:

Van Stokkum heeft helemaal geen ‘puntje’. Het is de taak van satirici om te jennen en te sarren en het getuigt van slechte smaak om te suggereren dat ze met gelijke munt betaald krijgen wanneer ze door tien man politie van hun bed worden gelicht, geboeid worden afgevoerd en vernederd en geïntimideerd. Dat gaat zo in een dictatuur, maar niet in een vrije democratie.

Van Stokkum jent en sart ook. Van Stokkum demoniseert en provoceert. Moet ik het nou maar normaal vinden dat-ie vandaag of morgen op straat in elkaar wordt gebeukt? Mensen als Van Stokkum vinden dat wel normaal. Jacques van Doorn vond het volstrekt normaal dat Ehsan Jami op straat werd mishandeld.

Mensen als Van Stokkum en Van Doorn zijn uitschot. Mensen die vinden dat Nekschot zijn verdiende loon krijgt en dat-ie niet mag piepen, zijn uitschot.

Van Stokkum behoort tot het slag dat vindt dat Van Gogh er zelf om heeft gevraagd om te worden afgeslacht, en jij blijkbaar ook.

Hoezo zijn moslims de ‘slachtoffers van onze samenleving’? Leg dat eens uit? Worden er moslims in elkaar geslagen op straat? Moeten ze onderduiken vanwege hun geloof? Worden ze onderdrukt? Worden ze bedreigd? Lijden ze honger? Krijgen ze geen scholing?

Ook al vind jij racisme net zo normaal als poepen – en ik vind dat niet, ik vind racisme een verwerpelijke afwijking – dan zegt dat nog niks over de cartoons van Nekschot. Nekschot schopt heilige huisjes omver en negers en moslims zijn de heilige huisjes van de gevestigde orde. De gevestigde orde heeft altijd alleen maar een minderheid vertegenwoordigd.

Je doet net of je heel rationeel wat feiten vaststelt, maar dat is niet zo, Tjerk. Je bedrijft demagogie, met je jammerverhalen over zielige moslims. Moslims zitten niet in het verdomhoekje. Moslims krijgen subsidie voor allerlei overbodige organisaties die keer op keer door ruzie en corruptie door die moslims zelf om zeep worden geholpen. Moslims mogen van de wet dreigen en schreeuwen en sarren en jennen, zolang het maar uit naam is van hun geloof. Om het moslims naar de zin te maken, wordt in Nederland kunst uit het museum verwijderd, er worden oraties gecensureerd, varkentjes worden uit logo’s gehaald, alles wordt halal gemaakt en aangekleed. Want God verhoede dat er eens een moslim gepikeerd zal raken. Ze zitten al zo in het verdomhoekje.

Heel Nederland loopt het vuur uit de sloffen voor een paar honderdduizend moslims. Dat noem jij in het verdomhoekje zitten? Dat noem jij ‘slachtoffers van de samenleving’?

Het maakt niet uit welke argumenten ik inbreng, in een volgende reactie schrijf je toch weer dat moslims slachtoffers van onze samenleving zijn. Het is je dogma. Je hecht eraan als Linus van The Peanuts aan z’n stomme stinkdekentje.

Moslims sarren en jennen ons door te tornen aan alles wat Nederland zo’n fijn land maakte, ze moeten niet piepen dat ze in cartoons en dergelijke te kakken worden gezet.

‘Men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen, niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook’

op 21 05 2008 at 21:09 schreef Lagonda:

Precies. Het gaat erom dat "de zwarte" als stok wordt gebruikt om bij het volk een fatsoensnorm d’r in te rammen. Dát is waar Gregorius (en overigens ook Gerard Reve) zijn pijlen op richt. Eddy Terstal heeft onlangs in een radiointerview gezegd dat "oud-links" extreem racistisch is, omdat ze over minderheden menen dat het onbeholpen apen zijn, die zichzelf niet kunnen redden.

Het is de mentaliteit die naar Sesamstraat kijkt, en vervolgens eist dat er ook een leuke zwarte en een gekke marokkaanse acteur komt meedoen. Het is de mentaliteit van moreel superieure razernij die geen onderscheid kan maken tussen een gepigmenteerd medemens en diens huidskleur.

op 21 05 2008 at 22:03 schreef Tjerk:

@Peter; ik heb er nog over nagedacht of ik ‘slachtoffers’ tussen aanhalingstekens zou zetten, maar goed, ik heb dat niet gedaan, dus ik zal er maar voor gaan staan. Ik had elders al beweerd dat moslims de lul zijn. Komt ‘ie dan:

Het is grotendeels de onderklasse, man, en voor zover ze er uit proberen te komen wordt ze hun afkomst uit die onderklasse voortdurend ingewreven, dat hun ouders domme analfabeten zijn, dat ze een achterlijke cultuur hebben, ze worden afgerekend op Al Qaeda, Bouyeri, Saoudi-Arabie, hoofddoeken, sjeich Fawaz, kransenvoetballende kansenjongeren, en al het andere waarmee ze te verstaan kan worden gegeven dat ze net komen kijken en dus niet moeten denken dat ze wat voorstellen.

Wat? Ga je dat nou ontkennen?

"Heel Nederland loopt het vuur uit de sloffen voor een paar honderdduizend moslims." – euhmm… nee, alleen politiek-correct, moralistisch-christelijk en bestuurlijk Nederland doet dat en vervolgens wordt dat diezelfde moslims weer aangerekend door de rest van Nederland.

En wat is jouw dogma, Peter? Dat achter kritiek op gedragingen van moslims geen racistische motieven schuil zouden kunnen gaan, omdat daarmee die kritiek moreel verwerpelijk en verdacht zou worden? Dus racisme mag er op dit punt niet zijn omdat het je niet uitkomt en is er daarmee ook niet?

En/of: omdat een betekenisvol aantal moslims zich tot op het agressieve af intolerant opstelt wordt er meer rekening gehouden met hun gevoelens dan gerechtvaardigd is en dus kunnen moslims niet tegelijkertijd de kop van jut in de samenleving zijn (en als ze het zijn is het hun eigen schuld)?

Onzin natuurlijk, want die zaken kunnen best naast elkaar bestaan. Alleen in het universum van Peter Breedveld kan dat niet.

op 21 05 2008 at 22:07 schreef Bert Brussen:

Wat zijn ‘racistische motieven’ precies?

Negers zijn dom want zwart?

Of:

Marrokanen zijn kut want hun derde generatie zorgt vooral voor overlast?

op 21 05 2008 at 23:01 schreef Peter:

Als moslims, die proberen vooruit te komen in de maatschappij, voortdurend hun achtergrond krijgen ingewreven, dan is dat vooral door andere moslims, Tjerk. Kijk maar naar Maroc.nl voor een demonstratie van de Marokrabbenmand. Succesvolle moslims/Marokkanen als Marcouch en Aboutaleb worden vooral door andere moslims/Marokkanen herinnerd aan waar ze vandaan komen, en wat een vuile streek het is dat ze daar niet gewoon zijn gebleven.

Moslims die gewoon studeren en een diploma halen, hun werk doen, zich gedragen als goede burgers en toegewijde democraten, worden niet afgerekend op Al Qaeda en Fawaz. Ik vraag me af hoe je daarbij komt. Ik denk niet eens dat een moslim je dat heeft verteld. Het lijkt me typisch zo’n verhaal dat ‘progressieve’ autochtonen ‘met het hart op de goede plaats’ elkaar vertellen om daarover fatsoenlijk verontwaardigd te kunnen zijn en zo hun rechtvaardigheidsgevoel voor elkaar te kunnen etaleren.

Een werkgever heeft wel wat beters te doen dan zijn werknemers lastig te vallen met gezeik over Al Qaeda. Ik heb in de horeca jarenlang met moslims gewerkt en mijn ervaring is dat als er ergens niet wordt gediscrimineerd, dat op de werkvloer is. Ondernemers willen geld verdienen, geen politiek bedrijven.

Ik weet niet of je wel eens echt werk gedaan hebt, Tjerk, maar in bedrijven waar het geld moet worden verdiend door dingen te maken of diensten te leveren, gaat het erom de klus zo goed mogelijk te klaren, en verder niks.

Dus ja, ik ga dat ontkennen. Het is blakende nonsens. Zelfs dat verhaal over sollicianten die alleen op basis van hun allochtone naam werden geweigerd, is bullshit gebleken. Terwijl ik me daar wel iets bij kon voorstellen: je vermoedt dat een sollicitant moslim is, voorziet allerlei voorzieningen die daarvoor moeten worden getroffen en aanpassingen die moeten worden gedaan, de kostenpost die dat oplevert en je besluit daarom toch maar te gaan voor de autochtone sollicitant.

Dat het moslims wordt aangerekend dat iedereen voortdurend alles aan ze moet aanpassen is logisch en terecht. Het is vanwege hun gedram en gedreig dat iedereen bang voor ze is.

Ik zeg niet dat achter kritiek op moslimgedrag geen racisme schuil kan gaan, ik zeg dat de cartoons van Gregorius Nekschot niet racistisch zijn. Ik zeg dat moslims niet de slachtoffers van onze samenleving zijn en dat ze niet in het verdomhoekje zitten.

En verder heb ik geen dogma’s. Er zijn een aantal dingen waarover ik niet onderhandel. Mijn vrijheid geef ik niet op. Niet uit angst en niet uit respect voor wat dan ook.

op 22 05 2008 at 01:01 schreef Sabian:

@ Tjerk,

voor zover ik het kan zien en zelf dagelijks in mijn trappenhuis, straat en wijk meemaak heeft Peter helemaal gelijk. In mijn trappenhuis zitten 6 huishoudens. 1 van die huishoudens is een oudere Marrokaanse oma met 5 kinderen. Zelf is ze meen ik gescheiden en erg op haar zelf. Ze gaat in tegenstelling tot de andere " doeken" altijd alleen boodschappen doen en ze krijgt vaak, maar enkel bezoek van haar volwassen kinderen. Die kinderen hebben of een goede baan, of een eigen bedrijf. De oudste is fundamentalist, draagt een baard en heeft een vrouw die op net geen bourka draagt. De jongste is een echte yup, vette leasebak, bloedmooie mocro vriendin zonder hoofddoek en een hoge opleiding. Deze mensen incluis de fudi’s zijn ontzettend makkelijke, sociale opgewekte mensen. Iedereen mag ze graag en de voornaamste reden dat ze zo goed gaan is volgens eigen zeggen dat ze eigenlijk altijd alleen met "nederlanders" om konden gaan omdat ze eruit liggen bij de familie en moskeekliek vanwege de echtscheiding van moeders.

Just my 2 cents.

op 22 05 2008 at 08:33 schreef Paco:

Sabian, mooi gezegd maarrrr, zeker de 40 prachtwijken zoals de ministra van Kozijnen en Schotels ze noemt waar het muisstil omheen is geworden vergeten. Het overgrote deel van de moslims blijft in zich zelf en intergreert niet. Het erste is dat ze in veel dingen hun zin krijgen. Voorbeelden genoeg.

Wat Peter zegt over: op de werkvloer enz, klopt als een bus. Ik ervaar hetzelfde, ook met collegas ondeling geen discrimminatie.

op 22 05 2008 at 10:21 schreef daniel:

Tjerk

da’s een beetje Dirty Harry: hij discrimineert niemand, hij heeft gewoon een hekel aan iedereen

En dat mag niet? Zijn we verplicht om van iedereen te houden?

Het is grotendeels de onderklasse, man, en voor zover ze er uit proberen te komen wordt ze hun afkomst uit die onderklasse voortdurend ingewreven, dat hun ouders domme analfabeten zijn

Ik werk op een helpdesk van een computerbedrijf in Amsterdam. Mijn ex-vrouw werkt in een postsorteerbedrijf. Dat zijn geen baantjes waar je een hoge opleiding voor nodig hebt, je moet kunnen lezen schrijven en nadenken. Beetje netjes met mensen omgaan hept ook. MAW, als je op de middelbare school een beetje hebt opgelet krijg je bij ons een baan. Just like that.

Althans…ik heb zelfs mensen megemaakt die niet konden schrijven -slecht Nederlands, waardeloos Engels- en voor wie logisch nadenken te veel gevraagd was toch een baan bij ons kregen in de hoop dat ze zich zouden verbeteren. Soms gebeurd dat, vaak niet. Toch krijgen ze een kans. En of dat nou Nederlanders van Islamitische afkomst zijn of niet boeit niemand.

Bij m’n ex is het nog erger, daar nemen ze zelfs halve analfabeten aan, zolang die mensen maar bereid zijn om te werken en op tijd te komen.

Goed personeel is namelijk ontzettend moeilijk te vinden, het laatste wat een werkgever gaat doen is goeie mensen wegsturen omdat ze van Islamitische afkomst zijn.

Het is jammer dat het niet mag vanwege privacy overwegingen, maar als ik je de namen van de nieuwe werknemers kon laten zien zoals ze ieder kwartaal worden aangekondigd dan kon je met eigen ogen zien dat de meerderheid van Islamitische afkomst is. Logisch, want Moslims zijn een grote minderheid in Amsterdam en dat zie je dan weer terug in het personeel van een Amsterdams bedrijf.

En ja, je moet onderop beginnen. Niet iedereen snapt dat, niet iedereen begrijpt dat je begint met een minimumloon en langzaam naar boven kruipt. En dat je met een instelling dat je schijt hebt aan alles nergens komt. Maar ik garandeer je: Iedereen die gezond is, over minimale vaardigheden beschikt en een baan wil, kan ook een baan vinden. Moslim of niet.

op 22 05 2008 at 13:41 schreef N. Molrat:

Daniel, helemaal mee eens. Iedereen die wil kan een baan vinden. Niet iedereen kan beginnen in een vaste baan, dicht bij huis, met handige werktijden en een leuk salaris en werk waar je niet moe of vies van wordt.

In mijn omgeving ken ik wel degelijk werkgevers die geen moslims meer aan nemen. Ik heb zelf ook tientallen moslims mee gemaakt die er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat moslims als werknemer een slechte reputatie krijgen.
Ik heb het dan over de echte onderklasse; mensen die amper nederlands kunnen maar ook in eigen taal en land weinig ontwikkeld zijn.
Het heeft met geloof of huidskleur of ramadan of suikerfeest etc.. overigens niets te maken. Indonesische moslims, hoe gelovig ze ook zijn, geven niet dezelfde problemen en worden niet geweerd door werkgevers.

op 22 05 2008 at 17:49 schreef dewanand:

Om mijn solidariteit met Gregorius Nekschot te tonen heb ik onderstaande misselijke tekst gepubliceerd, om te bewijzen dat wij in een Dhimmie staat leven.

titel:

Hi Justitie: tekst wfor1254 discrimineert blanken

http://www.dewanand.com/wfor1254.htm

Trouwens, bij mijn arrestatie in juni 2002 waren er dertien man binnengevallen in mijn woning en mijn voordeur werd ingeslagen met een stormram om 7 uur ’s morgens. Zelfs de officier van justitie was persoonlijk langs gekomen, om mij te arresteren.

Als Gregorius Nekschot gewoon openbaar was geweest en niet de anonimiteit opzocht, dan zou dit zeker niet gebeurd zijn. Immers alles wat zich verschuilt is verdacht en crimineel voor de politie.

Ik opereer nu al vier jaar onder een openbare identiteit, Dewanand en heb echt nergens last van. Af en toe belt de politie mij wel op met verzoeken om namen te verwijderen van personen die niet op mijn site genoemd willen worden en dan doe ik het netjes binnen 24 uur. Een keertje vorig jaar belde de politie in Delft mij vanuit de flat intercom en verzocht mij om de deur beneden open te maken, want zij zouden iemand moeten arresteren in mijn flat. De agent vertelde mij wel netjes dat het niet om een arrestatie van mij ging en lachte er zelfs om.

Verder geloof ik niet dat ik aanzet tot rassenhaat of discriminatie, want ik probeer alleen als prive onderzoeker een oplossing te vinden op een hoger niveau, en liefst zonder geweld. Op dit punt respecteer ik het Shanti principe van de superieure Hindoe Dharm en ben hierom een hindoe fundamentalist, die tot in het extreme zijn religieuze principes volhoudt en boete doet.

Een cartoontekenaar is vaak iemand met vrij weinig sociale of literaire intelligentie. Zulke figuren zijn uitsluitend visueel ontwikkeld en behoorlijk eenzijdig. HIerom heb ik geen hoge pet van Gregorius Nekschot en geloof ik niet dat hij iets zinnigs bijdraagde in onze zieke samenleving.

Heel jammer dat heel blank bekrompen Nederland mij doodzwijgt en uitsluit, hoewel ik vanuit zuivere kennis schrijf en denk en op een veel hoger niveau leef dan de zieke blanken in dit domme land. KOmende jaren ga ik hierom maar fulltime in het engels schrijven, vooral om mijn 1,3 miljard superieure rasgenoten in India te bereiken.

Groeten uit Krishnaloka

Dewanand
Hindoe fundamentalist

op 22 05 2008 at 21:32 schreef Tjerk:

Peter, wie schreef een tijdje terug ook weer het volgende?

“Als je donkerder bent dan de rest, gaat het gros van de Nederlanders altijd vragen waar je vandaan komt, en dat is de goedaardige variant. Je hebt ook massa’s Nederlanders die met Indo’s dwepen, en je hebt er massa’s die hun domme racisme gewoon niet binnen kunnen houden:

– "Ze hebben altijd mooie kleren en dure zonnebrillen, maar ze wonen in van die kleine, armoedige huisjes."

– "Ze hebben altijd van die mooie, schattige kinderen."

– "Als ze alleen zijn, stellen ze niks voor, maar met z’n allen voelen ze zich heel wat."

– "Hé, blauwe!"

– "Hé, pinda!"

– "Hé, kroepoek!"

– "Hé, plopper!"

– "Ga terug naar je eigen land!"

– "Een echte Indo, altijd te laat."

– "Je ziet er helemaal niet Indisch uit."

Enzovoort, enzovoort. Hoe goed je je best ook doet, autochtonen hebben altijd wat te zeiken.”

Moehaha! Maar dit soort zaken spelen in de bejegening van moslims, toevallig vaak ook nog eens Turk of Marokkaan natuurlijk niet. Laat staan op de werkvloer waar je kwaliteiten en niet de perceptie bepalend is (hoe naïef moet je zijn… ik heb trouwens een paar jaar wekelijks in een bakkerij puntjes van de wagens gehaald en ingepakt bij temperaturen van 25-30 graden, telt dat als ‘echt werk’?). Nee, nogal wiedes, want dat komt Peter Breedveld ideologisch effe niet uit. Ze zouden eens zielig zijn. Dan zijn de rapen gaar! Ze zouden dat eens als wapen tegen ons gebruiken! Het mág in dit geval van Peter Breedveld niet zo zijn, en dus is het niet zo.

Terwijl onderzoek op onderzoek bevestigt wat iedereen met een beetje voeling voor hoe er in de samenleving over moslims, en dan met name Turken en Marokkanen, gedacht wordt, wel had kunnen vermoeden:

“Werkgevers discrimineren bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten. Dit gedrag wordt maatschappelijk veroordeeld en is bij wet verboden. Vandaar dat het niet makkelijk is om erachter te komen of discriminatie bestaat en zeker niet in welke mate.

Een manier om achter het bestaan van discriminatie te komen is het gebruik van testcases. Testcases zijn vooral ingezet bij het proberen te bewijzen van rassendiscriminatie. Allochtone en autochtone kandidaten solliciteren naar dezelfde vacatures. Deze testpersonen verschillen naar etnische afkomst, maar zijn in andere opzichten hetzelfde (leeftijd, geslacht, beheersing Nederlandse taal, opleiding, kleding, voorkomen).

Bovenkerk heeft in 1976 en 1995 met behulp van testcases onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt (Bovenkerk, 1977; Bovenkerk, Ramsoed en Gras, 1995). Bovenkerk heeft in beide gevallen discriminatie geconstateerd Meer recent is het onderzoek uit 2005 naar discriminatie van allochtone stagiaires in het MBO waaruit bleek dat proefpersonen die zich voordeden als MBO-scholier met een Nederlandse naam meer kans maakten dan proefpersonen met een Marokkaanse naam (Dolfing en Tubergen 2005).

Uit ongepubliceerde resultaten van een onderzoek van arbeidspsychologe Eva Derous van de Erasmus Universiteit blijkt dat sollicitanten met een allochtone naam 22 procent minder kans maken om door de selectie te komen dan sollicitanten met een Nederlandse naam (NRC Handelsblad 07-11-2006).

Voorts is veel onderzoek gedaan naar de attitudes en beeldvorming die werkgevers hebben over allochtone kandidaten (Ruebsaet en Kropman, 1985; Veenman 1995; Olde Monnikhof en Buis, 2001; en Kruisbergen en Veld 2002). In het onderzoek van Kruisbergen en Veld gaf een kwart van de ondervraagde werkgevers aan dat zij helemaal niet of bij voorkeur geen allochtonen aannemen. Deze afwijzende houding tegenover allochtonen wordt bepaald door de negatieve beeldvorming over allochtone werknemers. Deze negatieve beeldvorming over allochtonen weerspiegelt niet de recente ervaringen die een deel van de werkgevers heeft met jonge allochtone werknemers. Deze ervaringen zijn vrij positief, terwijl de beeldvorming over de arbeidsprestaties van allochtonen negatief blijft.

Op zich betekent het hebben van een negatieve beeldvorming nog niet dat een werkgever discrimineert maar het kan niet anders dat bij de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel negatieve beeldvorming een rol speelt.
http://www.art1.nl/categorie/14-Arbeid/meer

Nu wisten we al dat allochtone studenten moeilijker een stage kunnen vinden, met name ook als ze een hoofddoekje kunnen vinden, maar dat ze zelfs wel eens gevraagd wordt hoe ze denken over Mohammed B. en 9/11 – ja het is echt waar:

iddels wordt in brede kring erkend dat het voor allochtone leerlingen en studenten moeilijker is om
een stageplaats te vinden dan voor autochtone. Zelfs als er (nog) onvoldoende bewijs is voor discriminatie op grond van etnische afkomst, is het een feit dat veel allochtone leerlingen het idee hebben dat ze gediscrimineerd worden en geen stage kunnen vinden vanwege hun afkomst. En dat alleen al is een serieus probleem (bijvoorbeeld omdat de daardoor ontstane negatieve verwachtingen om later werk te vinden, voor sommigen een reden zijn om de school niet af te maken). Soms is dat bewijs voor discriminatie er overigens wel.

Zo staaft een zogenaamde praktijktest bijvoorbeeld het sterke vermoeden van sollicitanten dat ze niet worden uitgenodigd vanwege hun ‘buitenlandse’ achternaam (M. Dolfing, Bensaïda en/of Veenstra. Onderzoek naar discriminatie bij stages in het MBO, Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht 2005). Ook gebeurt het wel dat als het wel tot een sollicitatiegesprek komt, de aankomend stagiair wordt ondervraagd over zijn/haar sympathieën
voor Mohammed B. of voor de terroristische aanslagen van 9/11, om uit te vinden of men met een radicale moslim van doen heeft (Work2bedone, ibid).

De SBO, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs, meldt een ‘massale uitval’ van allochtone studenten op Pabo’s en lerarenopleidingen, en wijt deze uitval aan het niet kunnen bemachtigen van een stageplaats (“ Scholen weren allochtone stagiairs”, de Volkskrant 10/7/06). De SBO staaft het vermoeden dat werkgevers stagiairs selecteren op etnische afkomst, en wijzen erop dat vooral islamitische studenten daar de dupe van zijn.

Ten slotte wijst ook het (weinige) onderzoek dat er tot nu toe is gedaan naar de ongelijke kansen van allochtone aankomend stagiairs in de richting van verboden onderscheid naar etnische afkomst. Dat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek in 2005 van de Universiteit Utrecht in opdracht van GroenLinks naar de toewijzing van stageplaatsen in drie belangrijke bedrijfstakken waar MBO-ers terechtkomen: bouw, handel en horeca.

Wel moet aangetekend worden dat discriminatie zeker niet de enige verklarende oorzaak vormt voor de moeite die allochtonen hebben bij het vinden van een stage. Het onderwijsniveau, de taalvaardigheid en de beheersing van soft-skills spelen ook een rol (zie o.a. C. Vitalis. Gekleurde stages. Discriminatie van stagiaires in het MBO, Rotterdam 2004).
http://www.cgb.nl/_media/downloadables/Jaarverslag%20CGB%202006.pdf

Dit komt allemaal overeen met internationale resultaten:

“Uit discriminatietests blijkt dat moslims aan discriminatie worden blootgesteld en met
beperkte mogelijkheden op de arbeidsmarkt te kampen hebben. In het Verenigd Koninkrijk
heeft een door de BBC geproduceerd radioprogramma in 2004 een oefening uitgevoerd
waarbij 50 firma’s sollicitaties ontvingen van zes fictieve kandidaten met namen die een
sterk Britse, Afrikaanse of moslimachtergrond suggereerden. De blanke kandidaten werden
eerder (25%) dan de zwarte (13%) uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, terwijl de
kandidaten met een moslimnaam (9%) het minste succes hadden
. In Frankrijk zond de
Universiteit van Parijs standaard-cv’s die herkenbaar waren als afkomstig was een
verscheidenheid aan etnische groepen als reactie op 258 banenadvertenties voor verkopers.
Een persoon uit Noord-Afrika bleek vijfmaal minder kans te hebben op een positief
antwoord.”

http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/muslim/EUMC-highlights-NL.pdf

Te algemeen allemaal? Lees hier hoe discriminatie op de werkvloer er concreet uitziet. Toch nog even algemeen:

“Veenman (1995) deed onderzoek onder werkgevers en personeelsfunctionarissen naar hun voorkeur voor werknemers uit diverse bevolkingsgroepen en naar hun bereidheid om werknemers uit deze groepen in dienst te nemen (Veenman, 1995). Respondenten werd gevraagd om zes etnische groepen te rangschikken op voorkeur. De volgorde liet zien dat de voorkeur uitgaat naar Spanjaarden, gevolgd
door Surinamers, Molukkers, Turken, Joegoslaven en Marokkanen. De aannamebereidheid liet in grote lijnen een zelfde volgorde zien. Een kwart van de respondenten gaf aan slechts bepaalde groepen allochtonen te accepteren en daarbij zei tien procent helemaal geen allochtone werknemers in dienst te nemen.

Onbekendheid met bepaalde etnische groepen bleek vaak ten grondslag te liggen aan negatieve beeldvorming. Uit recent onderzoek blijkt overigens dat de helft van de ondernemers een voorkeur heeft voor Oost-Europese arbeidskrachten omdat deze meer gemotiveerd zouden zijn en beter aansluiten bij de Nederlandse cultuur dan de al in Nederland aanwezige etnische minderheden (Motivaction, 2004). Stereotiepe beeldvorming over etnische minderheden is een knelpunt bij het wervings- en selectiegedrag (Olde Monnikhof en Buis, 2001).

De competenties van allochtone werknemers worden over het algemeen laag ingeschat door Nederlandse werkgevers. Dit wordt wederom voor een deel bepaald door onbekendheid met etnische minderheden.
Ook een onderzoek naar discriminatie van jonge allochtone werknemers bevestigt dat beeldvorming
een belangrijke rol speelt (Kruisbergen en Veld, 2002). Zes procent van de werkgevers geeft aan dat zij een vacature niet zouden opvullen met een allochtoon en 18 procent zegt dit alleen te doen als er geen aanbod van autochtonen is. Bijna een kwart van de werkgevers neemt helemaal niet of bij voorkeur geen allochtonen aan. Deze afwijzende houding wordt bepaald door de negatieve beeldvorming over allochtone werknemers. Hoewel het idee over de arbeidsprestaties van allochtonen negatief blijft, zijn de recente ervaringen die een deel van de werkgevers heeft met jonge allochtone werknemers vrij positief.

Collega’s

Werknemers van buitenlandse afkomst worden ook op de werkvloer geconfronteerd met
collega’s die hen niet accepteren (Meerman, 1999). Tekenend is de situatie bij de politie waar, ondanks een multiculturaliseringsbeleid om meer allochtone agenten aan te trekken, veel allochtone politieagenten vertrekken door de sfeer op het werk (Sandfort & Van Wesenbeeck, 2000). Bij onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen, zoals pesten en agressie, wordt vaak ook discriminatie bestudeerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat 15% van de Nederlandse werknemers geconfronteerd werd met intimidatie (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2003) en bijna 2% van de werknemers met lichamelijk geweld door collega’s (TNO Arbeid, 2004).

1.6 Discriminatie waargenomen door werknemers zelf

Recentelijk heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de resultaten van het onderzoek, ‘Etnische minderheden op de arbeidsmarkt; Beelden en feiten; belemmeringen en oplossingen’ bekend gemaakt. De zienswijze van de werkgevers dat discriminatie met name door derden (klanten) wordt veroorzaakt, wordt niet door werknemers/werkzoekenden gedeeld. Van de 100 ondervraagden heeft eenderde naar eigen zeggen persoonlijk te maken gehad met discriminatie. Het betrof onder andere onterechte verwijzingen naar huidskleur of afkomst, het stelselmatig toebedeeld krijgen van de minder aantrekkelijke klussen, het zich meer moeten bewijzen en verantwoorden dan autochtone werknemers, het mislopen van promotie en sociale uitsluiting door collega’s. Opvallend is dat in een aanzienlijk aantal van de gevallen er volgens de respondenten werd gediscrimineerd door de leidinggevenden.”

Maar vooral lekker blijven ontkennen, Peter. Zoals die autochtonen de Indo’s hun afkomst inwreven, dat geldt voor moslims natuurlijk helemaal niet. Want we vinden moslims met z’n allen natuurlijk hartstikke tof, joh! En moslims hebben allerlei subsidiestichtingen speciaal voor moslims, dus ze worden gewoon in de watten gelegd, en moeten verder niet zeiken.

op 22 05 2008 at 22:17 schreef N. Molrat:

Onbekendheid met bepaalde etnische groepen bleek vaak ten grondslag te liggen aan negatieve beeldvorming.
Dat geloof ik niet. De werkgevers die ik ken discrimineren etnische groepen die ze wel kennen: autochtone uitkeringsverslaafde tokkies die komen solliciteren omdat het moet maar echt niet willen werken en laag opgeleide niet geintegreerde moslims uit Marokko en Turkije.

Discriminatie is nooit goed te praten en vooral niet door werkgevers. Begrijpelijk vind ik het wel. Het is in Nederland bijna niet mogelijk om mensen met een belabberde instelling te ontslaan en mensen die goed werken beter te belonen.

Tjerk, het is vreselijk als aardige gemotiveerde moslims telkens worden afgewezen maar die stereotiepe beeldvorming ligt niet aan de werkgevers.

op 23 05 2008 at 02:08 schreef Tjerk:

Tjerk, het is vreselijk als aardige gemotiveerde moslims telkens worden afgewezen maar die stereotiepe beeldvorming ligt niet aan de werkgevers

Ik ben niet van de afdeling zwartepieten. Wel van de afdeling ‘laten we maar gewoon zeggen zoals het is’. Men moet me niet gaan vertellen dat wit ‘zwart’ is en zwart ‘wit’. Of dat ik molens voor draken aanzie, omdat ik zo nodig de koene ridder uit moet hangen.

Ik beschouw werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen niet als vieze racisten, net zo min als ik mijzelf als vieze racist beschouw.

Het zijn doodnormale mensen die biologisch ingebakken selectiemechanismen hanteren, welke teruggaan op de aapjes in het bos. ‘Kan ik ‘m vertrouwen, kan ik ‘m niet vertrouwen?’ ‘Helpt ‘ie me nootjes verzamelen of gaat ‘ie m’n nootjes afpakken?’

En net als groepen aapjes selecteren op verwantschap, zo selecteren ook wij op uiterlijke (groeps)kenmerken.

Het zijn niet alleen autochtone uitkeringsverslaafde tokkies en laag opgeleide niet geintegreerde moslims die hier last van hebben, maar ook Surinamers, en goed opgeleide Turken en Marokkanen.

op 23 05 2008 at 02:17 schreef Peter:

God, wat een lappen tekst weer, Tjerk.

Ik heb niks toe te voegen aan wat ik al schreef. Ik vind het weer opvallend dat de mensen van de praktijk (Molrat, ikzelf) lijnrecht staan tegenover de mensen van de theorieën en rapporten (jij).

Ik ontken niet dat racisme bestaat. Ik zeg dat de cartoons van Nekschot niet racistisch zijn, en dat moslims geen slachtoffers zijn.

op 23 05 2008 at 12:22 schreef N. Molrat:

Tjerk, het zijn geen ‘biologisch ingebakken selectiemechanismen’, het is gedrag op basis van ervaring net zoals de ezel die zich geen tweede keer stoot aan dezelfde steen.
Als een ondernemer geld kan verdienen dan mogen medewerkers groen, paars of geel zijn, met hanekam of tulband, dat maakt echt niet uit. Natuurlijk zijn er ook onder managers en werkgevers echte racisten maar dat zijn uitzonderingen. Ik ken zelfs een tuinder die alleen met christenen werkt, en dan vooral Polen. In de luchpauze wordt er gebeden voor het eten.

Vanmiddag komt er bij mij een Marokkaanse moslima solliciteren. Ik weet via via dat ze 25 is, een hoofddoek draagt en nauwelijks Nederlands spreekt.
Haar schoonzus heeft ons bedrijf gebeld. Ik vond een briefje op mijn bureau. Bij het zien van een Marokkaanse naam krijg ik in eerste instantie de neiging het briefje per ongeluk kwijt te raken maar ik heb toch maar terug gebeld. Ik kreeg eerst een oudere man aan de telefoon die ik niet verstond, daarna een vrouw die ik ook niet verstond maar die wel begreep waar ik voor belde. Op de achtergrond hoorde ik minstens 30 kinderen gillen dus een gesprek was hoe dan ook bijna niet mogelijk.
Na wat heen en weer geschreeuw kwam er een schoonzus aan de telefoon die mij namens de kandidate allerlei vragen stelde. Vraag 1: wat krijgt ze per uur. Vraag 2: wat zijn de pauzetijden, vraag 3: …..
Ik kreeg de vrouw zelf niet te spreken. Vanmiddag komt ze als het goed is solliciteren en ook dan komt er iemand uit de schoonfamilie mee.
Ik probeer dan de begeleider zonder geweld zo ver te krijgen dat ik even met de kandidate zelf mag praten. Als ze me een beetje begrijpt en niet al te vies ruikt dan mag ze maandag beginnen.
Ze heeft geen rijbewijs en geen eigen vervoer. Een famililid gaat haar elke dag brengen en halen. Ze heeft waarschijnlijk ook geen eigen bankrekening.
De kans is ongeveer 90% dat ze binnen een maand weer vertrokken is nadat we haar met veel moeite met gebarentaal hebben ingewerkt.
– zogenaamd ziek want wil eigenlijk helemaal niet
– schoonfamilie heeft geen tijd of zin meer haar te brengen
– schoonfamilie heeft haar nodig als kinderoppas of schoonmaakster
– echtgenoot is bang dat ze mannen tegen komt op het werk
– gaat toch ineens 6 weken naar Marokko ondanks de afspraak te komen werken
– krijgt ruzie met collega, meestal een andere moslima
En dan is er nog een kans dat ik haar zelf de laan uit stuur omdat ze het werk niet goed doet of niet kan maar dat komt minder vaak voor.

Dat deze vrouw uberhaupt vanmiddag op gesprek komt zou vijf jaar geleden ondenkbaar zijn voor mij. Het is toch te belachelijk voor woorden dat iemand die werk zoekt niet zelf belt of langs komt? Van een Nederlandse vrouw accepteer ik toch ook niet dat de schoonfamilie voor haar solliciteert?
Ben ik mee gesleurd door de softe linkse multicultikliek, dat ik (ik ben niet de enige!) mee ga in deze gekkigheid?

Waarom neem ik haar in vredesnaam aan?
– ik heb handen nodig
– dikke kans dat ze handiger is dan een autochtoon
– ze verdient een kans
– via via heb ik gehoord dat deze schoonfamilie redelijk OK is.
– pragmatisme: als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan

Peter, jij en ik zijn het over eens dat de cartoons van Nekschot niet racistisch zijn.
Ik wil niet met jou in een hokje lijnrecht tegenover Tjerk staan. Ik ben het ook wel eens met Tjerk eens en met jou niet.

Veel moslims zijn in zekere zin wel slachtoffers maar niet van werkgevers, onze overheid, Nekschot maar van hun eigen achterlijke cultuur. het leven van veel importbruiden is pure slavernij. De vrouwen zitten opgesloten, moeten kinderen werpen, het huishouden doen en als er geld nodig is dan ‘mogen’ ze werken maar moeten het inkomen aan de man afstaan.

op 23 05 2008 at 12:40 schreef Peter:

Dat is niet wat Tjerk zegt, Molrat. Tjerk ziet moslims als slachtoffers van onze samenleving. En dat is te lachwekkend voor woorden.

Trouwens, dat racisme biologisch ingebakken zou zijn, is een raar argument. Er zijn wel meer biologische mechanismen die we, terecht, onderdrukken.

Beschaving is wat ons onderscheidt van aapjes. Ik weet dat het in progressieve kringen een dogma is dat ‘beschaving’ maar een dun laagje vernis is, waaronder het broeit en stinkt, maar beschaving zorgt er toch maar mooi voor dat we ziekenhuizen bouwen, kanker genezen, hongerigen voeden en naakten kleden enzo.

En ook: misschien dat het natuurlijk en zelfs nuttig is om in eerste instantie buitenstaanders te wantrouwen (je kunt hun gedachten niet lezxen en weet niet wat hun bedoelingen zijn), ik begrijp niet hoe je, als je eenmaal bevriend bent met een neger, kunt blijven volharden in je racisme.

op 23 05 2008 at 14:08 schreef N. Molrat:

Wat Tjerk bedoelde begreep ik wel maar ik had geen behoefte om daar serieus op in te gaan.

Beschaving vind ik een lastig begrip omdat het in allerlei kringen misbruikt wordt om mensen te dwingen zich aan te passen aan allerlei ongeschreven maar oh zo belangrijke gedragsregels.
Het is niet zo dat we ‘beschaving’ nodig hebben om te streven naar vooruitgang en om te zorgen voor zieken en zwakkeren, die drang hebben we van nature.
Beschaving is niet meer dan het leren wegpolijsten van de scherpste kantjes in ons gedrag. Jammer genoeg schaven veel ouders net zo lang door tot ze een spontaan eerlijk en vrij kind hebben opgevoed tot een oh zo beschaafd maar door en door middelmatig, gewoon, saai en achterbaks figuur.

Sommige mensen kunnen best wat meer aapachtigheid gebruiken. Tjerk is lekker aan het oefenen. Ik vind het prachtig.

op 23 05 2008 at 14:09 schreef Peter:

Met alle respect, Molrat, maar dat is blakende nonsens. Als de mens van nature geneigd is voor de zieken en zwakkeren te zorgen, waarom creperen er dan nog zoveel mensen in Afrika, of Soedan?

Beschaving is infrastructuur, riolering, schoon water voor iedereen, wetenschap, democratische verkiezingen, kunst, gezondheidszorg, een verfijnde keuken. Geven we hier ons geld aan uit. In Afrika besteden ze het kennelijk liever aan wapens.

Beschaving is onbedekt over straat kunnen lopen, zonder te worden verkracht, omdat mannen nou eenmaal van nature verkrachten.

op 23 05 2008 at 14:24 schreef babs:

Tjerk,
Waarom mag ik een moslim niet vragen naar waar de grenzen van zijn geloof liggen? Het maakt nogal een verschil of iemand voor zichzelf een relatie met god heeft of dat iemand weigert met vrouwelijke collega’s normaal (=westers) om te gaan.

Ik heb laatst iemand met allerlei linksige dingen op het CV gevraagd of ze er geen moeite mee heeft voor een grote Amerikaanse multinational te werken die allerlei andere grote Amerikaanse multinationals als klant heeft. Kon ze scheiden; aangenomen. Mag dit ook niet van jou?

Ik kan me voorstellen dat een kroegbaas geen gehoofddoekte moslima achter de tap wil. Ik wil zelf met name geen gloomies, mensen volledig in het zwart met haar voor de ogen komen er bij mij niet in. Dat per saldo moslims in het nadeel zijn tov van witte Nederlanders (zoals uit al die onderzoeken blijkt) geloof ik best, maar het kan me niks schelen eigenlijk. Lopen ze maar een stapje harder.

op 23 05 2008 at 14:38 schreef N. Molrat:

Dus daar in Afrika zijn ze minder beschaafd?

op 23 05 2008 at 15:05 schreef Peter:

Ik zou zeggen dat er in de meeste Afrikaanse landen nog wel het één het ander te verrichten is op beschavingsgebied, inderdaad.

op 23 05 2008 at 16:46 schreef Ernst:

Tjerk ziet moslims als mindere mensen, namelijk als mensen die volstrekt niet in staat zijn tot iets anders dan het zijn van slachtoffer van niet-moslims. Tjerk ziet niet alleen de werkelijkheid in Nederland niet, hij heeft kennelijk ook nimmer de realiteit in landen met een islamitische ‘beschaving’ tot zich door laten dringen.

Kortom, moslims zijn erg zielig, alle 1,3 miljard!, en niet moslims, alle 4,7 miljard, zijn erg slecht. En van die 4,7 miljard slechte mensen zijn zij die in een westerse beschaving leven, natuurlijk en uit de aard der zaak de allerslechtste.

Weet je wat me opvalt, Tjerk, dat mensen zoals jij er kennelijk vanuit gaan dat werk ‘zomaar bestaat’ en niet afhankelijk is van inspanning. De hoeveelheid en soort werk is niet een vast gegeven, maar iets waaraan gewerkt moet worden, en ook kan worden.

Stel nu eens dat je als moslim met een mr titel niet aan de slag komt, dan begin je toch gewoon je eigen adviespraktijk?

Overigens, een opleiding garandeert niet alles, zo is ook bij academici met een moslimafkomst vaak nog taalachterstand aan te treffen. Hoe dit mogelijk is weet ik niet, toen ik een tijdje in een buitenland woonde met een onmogelijke taal, spraken de kinderen onder de 8 die taal in no time, bijna alsof je er een cd-tje ingestopt had. Het vergt een actief beleid en gedrag om kinderen te verhinderen een andere taal te leren spreken dan die welke thuis de voertaal was.
En dat Tjerk, is niet de schuld van de westerse mens maar van de mensen die zich aan dat actieg verhinderen schuldig maken.

En dat heb ik het nog niet eens over het indoctrineren van onschuldige kinderen (met staatssubsidie nog wel) met een verwerpelijke politieke ideologie.

op 23 05 2008 at 16:51 schreef Peter:

Hoe dit mogelijk is weet ik niet

Ik wel. Aan allochtonen worden op de universiteit aanzienlijk minder hoge eisen gesteld dan aan autochtonen. Leuk voor de allochtonen die wel honderd procent gekwalificeerd zijn, trouwens.

Kijk naar het enorme aantal allochtone columnisten, dat op dit moment actief is. De meesten, ik denk aan een Hasan Bahara en aan een trutje wier naam me even ontschiet – ze schrijft voor een damesblad waarvan de naam me eveneens ontschiet, zouden geen schijn van kans maken als ze autochtoon waren. Omdat ze niet kunnen schrijven en omdat ze geen ideeën hebben. Ze worden alleen aangenomen omdat ze allochtoon zijn. Met een moslimachtergrond, want Antillianen en Surinamers zijn op het moment klaarblijkelijk niet in de mode.

op 23 05 2008 at 18:18 schreef N. Molrat:

Moet ik nog uitleggen dat ik er geen voorstander van ben om mensen op straat te verkrachten, afval te laten liggen en zieken te laten creperen?

Ik vind het moeilijk om te geloven dat aan allochtonen op de universiteit lagere eisen gesteld worden. In mijn tijd was daar geen sprake van.

op 23 05 2008 at 18:26 schreef Peter:

Waarom zou je dat moeten uitleggen, Molrat?

In mijn tijd is daar wel sprake van, Molrat. Ik spreek ze regelmatig, docenten zelfs die er geen fatsoenlijke Nederlandse zin uitkrijgen en die in hun kromme Nederlands allerlei activistische jarenzestigclichés uitkramen. Studenten waarvan je niet begrijpt dat ze zijn toegelaten, omdat ze simpelweg niet in staat zijn de colleges te volgen.

op 23 05 2008 at 19:37 schreef Ernst:

Of er andere eisen gesteld worden op de universiteit, weet ik niet. Ik zie alleen wat ik zie, en dan zie ik dat de taal gewoon minder is dan van niet-moslims, dit ongeacht de kleur van die niet-moslims. Juist in een juridisch vak is de taal je instrument, en dan kom je er gewoon niet als je taal gebrekkig is. Met discriminatie heeft dit alles niets te maken, tenzij je de behandeling van kinderen van moslims door hun ouders als zodanig wilt betitelen.

op 23 05 2008 at 19:55 schreef Sabian:

Daar gaan we weer, Tjerk denkt werkelijk dat er fundamenteel wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt in opdracht van Groen Links [duh!] door de "Universiteit" van Utrecht. Dit linkse gif zit tot in de diepste vezels van onze samenleving. Dat is geen wetenschap wat daar in Utrecht geflanst wordt, de school waarvan een scheidend hoogleraar z’n speech moest aanpassen omdat die speech "beledigend zou zijn voor moslims".

weten we het nog????

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS