Home » Archief » Pam’s Patent Plan


[13.06.2008]

Pam’s Patent Plan

Pamela Hemelrijk

phat7 (60k image)
Illustratie: Phil Henderson

Ik krijg uiteraard veel klachten van lezers, en verreweg de meeste van die klachten gaan over het feit dat ik ‘alleen maar klaag’, en ‘nooit met oplossingen’ kom. Nou zou ik mij natuurlijk op mijn beurt weer kunnen gaan beklagen over hun geklaag, maar dan blijf je aan de gang.

Daarom heb ik besloten aan die klachten gevolg te geven, en op veler verzoek mijn Plan van Aanpak voor de Redding van Het Vaderland te presenteren. Zet u schrap, hier komt Pam’s Patent Plan voor Het Behoud van Onze Westerse Vrijheden in een Islamiserende Samenleving.

Het is inmiddels, mag ik hopen, zelfs tot de meest naïeve geitenbreiers doorgedrongen dat West Europa, Nederland voorop, binnen twee of drie generaties door moslims zal worden gedomineerd. Althans bij ongewijzigd beleid. Ze oefenen nu al zo’n druk uit op ons dagelijks leven dat zowel de media als de regering er hun agenda door laten dicteren, en ze vormen nog maar tien procent van de bevolking. Dus je kunt wel nagaan wat er gebeurt als ze eenmaal in de meerderheid zijn.

Wat kunnen we daar nog tegen doen? We hadden natuurlijk beter naar Pim Fortuyn moeten luisteren, maar dat is nakaarten. (Ik moet nog vaak terugdenken aan zijn relaas over de dag dat bij hem het kwartje viel. Hij lag in een ziekenhuis bij te komen van een zware operatie, en bij het bed naast hem was het de hele dag allochtonenkermis, omdat de familie zich niet aan de bezoekuren hield. Uiteindelijk vroeg een verpleegster, op Pims instigatie,of het bezoek afscheid wilde nemen. Bij het verlaten van de zaal sprak één van hen tot Pim de gedenkwaardige woorden: “Wacht maar kale, straks nemen wij hier de boel over.”)

De grenzen dichtgooien voor immigranten uit moslimlanden, zoals Fortuyn bepleitte, heeft nu geen zin meer. Daarvoor is het al veel te laat. Ook zonder nieuwe import zullen ze zich in razend tempo blijven vermenigvuldigen, want als het op kinderen verwekken aankomt zijn wij geen partij voor ze.

Criminele moslims en opruiende imams het land uitzetten is ook geen haalbare kaart meer, want het merendeel heeft de Nederlandse nationaliteit. De aanslagen in Madrid zijn mede beraamd door lui die in Slotervaart zijn geboren en getogen.

Er blijft dus maar één optie over, en dat is mijns inziens tevens de meest elegante en humane: bied elke moslim die bereid is terug te keren naar zijn geliefde land van herkomst een bonus van vijftig mille.

Als ze allemaal toehappen gaat dat ons maximaal 50 miljard kosten. Dat is even slikken, maar als je nagaat dat hun aanwezigheid ons tot nu toe volgens voorzichtige schattingen ook een slordige vijftig miljard heeft gekost is het de investering dik waard. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zeg ik altijd maar.

Denk eens aan de oase van rust die dan ons deel zal zijn! Geen oeverloze gesprekken meer over radicalisering en racisme in Rondom Tien! Geen ellenlange interviews meer met de Meiden van Halal in de NRC! Geen gezeik meer over handenschudden en hoofddoeken in het Parlement! Geen fikkende auto’s meer in Slotervaart! Geen afgeslachte avondwinkeliers meer in Buitenveldert! Geen steekpartijen meer op scholen! Geen politiebescherming meer voor ambulancepersoneel! Geen proefschriften meer over eerwraak! Geen lijfwachten meer voor Wilders en Verdonk! Geen studiereizen meer van gemeenteraadsleden naar Marokko! Geen inburgeringstrajecten meer! Geen interdepartementale commissies cartoonproblematiek!

En het mooiste van alles: geen vetbetaalde baan meer voor Ella Vogelaar, Tjibbe Joustra, Paul Rosenmöller, en die duizend en één opvangers, begeleiders, hulpverleners, buurtregisseurs, streetcorner workers of hoe die op belastinggeld parasiterende druiloren zich verder ook mogen noemen! Kunnen ze allemaal een echte baan zoeken.

Voor het gemiddelde kroostrijke Marokkaanse gezin met pakweg vijf kinderen levert Pam’s Patent Plan 350.000 euries op. Ik moet me wel heel sterk vergissen als het overgrote deel de verleiding niet zal kunnen weerstaan om zijn flat met schotelantenne in Slotervaart vaarwel te zeggen, en van dat geld in het Rifgebergte te gaan leven als een vorst. Zelfs de derde generatie spreekt nog steeds vloeiend Marokkaans of Turks, dus daar hoeven ze het ook niet voor te laten.

Het mooie van Pam’s Patent Plan is ook dat we dan onze grenzen kunnen open houden. Want ik ben niet voor niks een libertariër: ik vind het een fundamenteel mensenrecht om te gaan en staan waar je wilt, en geen macht ter wereld hoort het recht te hebben je dat te beletten. Maar dat betekent niet dat wij verplicht zijn om elke bezoeker die hier langs komt wapperen van de wieg tot het graf te onderhouden. Dat kan niemand van ons verlangen. Dus iedereen mag hier voortaan binnen, op voorwaarde dat hij in zijn eigen levensonderhoud voorziet, en geen aanspraak kan maken op welke uitkering dan ook.

Dan kunnen we er meteen eens en vooral achter komen hoeveel van die asielzoekers echte vluchtelingen zijn, en wie het alleen maar om de centen begonnen was. Dat scheelt weer een hoop oeverloos gewauwel in Rondom Tien. Ik heb gezegd.

Ziezoo. En nou niet meer zeuren dat ik nooit met oplossingen kom.

Voordat columniste Pamela Hemelrijk doorbrak op Frontaal Naakt, schreef zij onder andere voor Metro, het Algemeen Dagblad en De Gezonde Roker.

Algemeen, 13.06.2008 @ 17:23

[Home]
 

193 Reacties

op 13 06 2008 at 17:34 schreef Hosseyn:

Is het niet veel gemakkelijker om alle autkieringen te stoppen? Dan zijn de kwaadwillige snel weg – want voor hen deugt er niets aan dit land, behalve dat… en de goedwillenden, daar kan niets tegen zijn.

op 13 06 2008 at 17:35 schreef Lydia:

Ik wil best geloven dat de aanwezigheid van een grote moslimgemeenschap een aantal specifieke problemen oplevert, maar om te suggereren dat met het verdwijnen van alle moslims de politie alleen nog maar snelheidsduivels en fietsers zonder achterlicht hoeft te bekeuren, vind ik van de ratten besnuffeld.

op 13 06 2008 at 17:43 schreef Kariem:

50 mile, voor u om op te halen, als u er binnen nu en een week achter komt hoeveel hersencellen u per dag verliest, mevrouw Hemelrijk. Wees snel, want heel veel grijze massa heeft u niet meer tussen uw oren zitten.

op 13 06 2008 at 17:55 schreef Hosseyn:

Ik heb mijzelve zojuist laten bekeren. Weg met die duizend-en-één zenuwuiteinden! La illaha ill’ Allah! – Mohammed rasoel ‘lah! Wah tini, wah zaitouni! Kom op met dat geld!

op 13 06 2008 at 18:06 schreef herman van der helm:

beste Pamela, waarom koppel jij steeds een bepaald mens aan een bepaald land. Een mens heeft toch in tegenstelling tot planten benen om zich mee te verplaatsen?
Zoals ik in de loop van de geschiedenis zie, trekt iedereen altijd naar de plek op aarde waar het leven het gemakkelijkst is. Meestal vruchtbare rivierdelta’s zoals bijvoorbeeld Nederland.
Dit is nu niet anders. Het feit dat iedereen hierheen trekt geeft eigenlijk duidelijk aan dat het hier goed toeven is, ondanks de heersende mening.
Ik denk dat geld uittrekken voor een min of meer gedwongen verplaatsing een soort subsidie is. En over subsidies ben ik eigenlijk helemaal niet te spreken omdat dit mensen in een richting stuurt die behoorlijk onnatuurlijk is. De effecten daarvan lezen we elke dag in de krant.
Volgens mij is het enige wat je kunt doen aan een vermeende overheersing van het Moslim geloof: scholing.
Scholing in wat er werkelijk verstopt ligt onder de religie. Er zijn vast wel wat wijze doordenkende mensen die een tipje van de sluier kunnen oplichten.

op 13 06 2008 at 18:12 schreef Peter:

Voor dat bedrag laat ook ik zonder meer een stuk van mijn lul afsnijden. Waar moet ik me melden?

op 13 06 2008 at 19:29 schreef J.J. v.d. Gulik:

Ik ben voor een ontvlechting van de westerse en islamitische wereld, waarna de westerse en islamitische wereld weer min of meer met de ruggen naar elkaar toe kunnen gaan leven. Gebeurt dat niet dan zullen de spanningen blijven toenemen en zal bij ongewijzigd beleid de islam in een steeds betere strategische positie komen te verkeren met zijn miljoenengemeenschappen in het westen, door de middels het westen verworven en nog te verwerven kennis en het achterland van meer dan een miljard moslims. Het westen zal dan een rijpe prooi vormen voor de islam. De geschiedenis zal daarna in voor de islam wenselijke zin worden herschreven en voor westerse democraten zal dan slechts hoon en minachting te lezen en te horen zijn.

Maar eerst is er een omslag in het denken nodig. Er dient eerst openlijk erkend te worden dat de massamigratie van moslims naar het westen niet verstandig is geweest en beter niet had kunnen plaatsvinden.

Mevr. Hemelrijk zegt:

"Dus iedereen mag hier voortaan binnen, op voorwaarde dat hij in zijn eigen levensonderhoud voorziet, en geen aanspraak kan maken op welke uitkering dan ook."

Zo blijven de grenzen gatenkazen en zal de islam zijn verovering toch door kunnen zetten. Dat is dan zonde van de 50 miljard. En het vergemakkelijkt ook bedrijfsspionage en andere vormen van spionage van moslims maar ook van anderen.

Om de positie van het westen sterk te houden zou zo ook belangrijke strategische westerse kennis zeer goed beschermd moeten gaan worden en niet gedeeld moeten gaan worden met de islamitische wereld.

Zolang de moslims hier verblijven zou die kennis evenmin met moslims hier gedeeld moeten kunnen worden omdat die zo gemakkelijk kan worden doorgespeeld naar de islamitische wereld.

op 13 06 2008 at 19:41 schreef Peter:

Maar Gulik, en de joden dan? Wat doen we aan de joden? Je vergeet de joden helemaal! Vlak de joden niet uit!

op 13 06 2008 at 20:16 schreef J.J. v.d. Gulik:

Nee ik vlak de joden niet uit, zeker niet. Ik heb in beginsel geen problemen met de aanwezigheid van joden. Wel dienen joden dezelfde rechten en plichten te hebben als de andere Nederlanders en moeten ze Nederland duidelijk op de eerste plaats stellen en zo de Nederlandse belangen niet ondergeschikt maken aan joodse/Israëlische belangen. Zo mag je van Nederlandse joden verwachten dat ze in het openbaar de openlijke voorkeur van Israël en Amerika onder invloed van onder meer de joodse lobby voor een toetreding van Turkije tot de EU sterk afkeuren, omdat dit een regelrechte bedreiging vormt voor de Europese beschaving.

De moslims kunnen een voorbeeld nemen aan de joden. Er wonen er inmiddels miljoenen in Israël. De moslims kunnen zo eveneens terug naar de landen van de roots.

op 13 06 2008 at 20:33 schreef riek:

de joden,
is dat niet "het brein" achter deze wereld …?

op 14 06 2008 at 09:20 schreef Jimmy:

@Pamela

Dit is niet helemaal jouw eigen idee — is het niet? Volgens mij doen ze dit trouwens nu al in Frankrijk.

@Peter & Gulik

LOL

op 14 06 2008 at 09:52 schreef ffi:

uitkeringen/subsidies heel veel omlaag, echte boeven echt keihard straffen en criminelen met dubbele nationaliteit de nederlandse ontnemen en uitzetten en in geval van minderjarigen inclusief ouders/rest van gezin (waarom is iedereen eigenlijk zo tegen die dubbele nationaliteit, uit opportunisme nederlander worden, maakt je echt niet een echte nederlander bovendien mag iemand niet statenloos gemaakt worden maar wel in geval van dubbele nationaliteit een worden ontnomen)

Moet genoeg zijn en veel goedkoper…

op 14 06 2008 at 12:03 schreef Sabian:

Er zal pas wat minder ellende zijn als de islam geen enkele rol van betekenis meer speelt. Het verplaatsen van moslims lost derhalve niets op.

op 14 06 2008 at 13:39 schreef Hidde:

Ik weet een nog beter plan, waarom trouwen Pamela en Gulik niet met elkaar en emigreren saampjes naar een jood- en moslimvrij land. IJsland ofzo. Wat moeten jullie daar voor hebben? Ik ga wel met de pet rond.

op 14 06 2008 at 14:44 schreef Siem:

Puik plan, Pamela!

op 14 06 2008 at 14:53 schreef pamela hemelrijk:

Nee, door hun uitkeringen en hun subsidies af te schaffen krijg je ze niet weg. Dan gaan ze procederen, en demonstreren, en moord en brand schreeuwen, en klachten indienen wegens discriminatie, en schuimbekken in het Lagerhuis en Rondom Tien, en Paul Witteman zal er schande van spreken, enz.enz.
Je moet ze zo’n gigantische worst voorhouden dat ze vrijwillig opkrassen; uit pure hebzucht. Dat is de enige manier. En zelfs van die methode zal de politiekkorrekte pers luidkeels schande spreken, dus het zal nog lastig genoeg worden.

op 14 06 2008 at 14:58 schreef philippine:

‘Gastarbeid en kapitaal’, brochure van de SP uit 1983. Hieruit het volgende citaat: De gastarbeiders moeten of voluit voor de Nederlandse nationaliteit kiezen en zich aanpassen aan de zeden en gewoonten, of terugkeren waarbij hen een premie van misntens 75.000 gulden in het vooruitzicht wordt gesteld
Deze ‘oprotpremie’ valt slecht in progressief Nederland. Het communistische partijblad de Waarheid opent de aanval met de kop ‘Een socialistische partij op jacht naar Janmaat-stemmers’, en schakelt daarmee ‘de linkse Janmaat-partij’ voor jaren uit van het actieve politieke toneel. (Carel Brendel, Het Verraad van Links).

op 14 06 2008 at 15:05 schreef philippine:

Citaat uit dezelfde SP-brochure uit 1983: ‘Bij ons onderzoek zijn wij tot de conclusie (konklusie) gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitische godesdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk-en leefgewoonten van ons land. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de consequente opvattingen die zij over hun (islamitische) geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd kansloos in onze maatschappij staan….’. (Carel Brendel, Het Verraad van Links).

op 14 06 2008 at 15:14 schreef philippine:

De brochure citeert met instemming het artikel ‘Gastarbeiders zijn immigranten’ van dr.Anton Constandse:’ Men kan nu wel hoog opgeven van hun afwijkende ‘cultuur’, maar waarin bestaat die dan? Goed, ze hebben als godsdienst veelal de islam. Dit zegt overigens weinig, want aanzienlijke groepen van moslims geloven even weinig als dusgenaamde christenen Als ze wel hechten aan hun geloof, en dan vooral dan aan de gebruiken die daarmee samenhangen, vallen ze in de categorie van onze Drentse, Veluwse en Zeeuwse gereformeerden, met taboes en bijgeloof van eeuwen geleden. Het aantal analfabeten onder hen is groot, ze laten zich manipuleren door feodale leiders en leveren mede de fascistische overvallers op hun lotgenoten. Het is onzin, over te lopen van eerbied voor zulke vormen van ‘cultuur’, waar we zelf na eeuwen strijd mee hebben afgerekend, enkele onderontwikkelde gebieden uitgezonderd, die ons zwarte zeden en beklagenswaardige gehandicapten leveren, zoals slachtoffers van polio. Men moet zich eens indenken, welke getto’s er zullen ontstaan van verouederde, en voor ons gevaarlijke immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun discriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?’. (Carel Brendel, Het Verraad van Links).

op 14 06 2008 at 15:32 schreef hassnae:

"Nee, door hun uitkeringen … lastig genoeg worden."

Wat een zieke gedachte, en het ook nog eens vrolijk toelichten alsof het volkomen fatsoenlijk is om over mensen te praten alsof het insecten zijn.

op 14 06 2008 at 15:38 schreef Jimmy:

@Pamela (nog even een vervolg)

In de jaren ’80 heeft de overheid een vergelijkbaar systeem geprobeerd bij bedrijven, genaamd de VUT. Oudere werknemers zouden de VUT krijgen, als ze ruimte maakten voor jongeren (destijds een groot probleem.) Bij HRM heb ik jaren geleden geleerd waarom dit destijds een desastreus plan was.

Het bleek namelijk dat de meest succesvolle werknemers direct de bonus aannamen. Waarom? Zij gingen er (terecht) vanuit dat hun talenten elders meer dan gewenst zouden zijn; de minst succesvolle werknemers dachten daar (terecht) sceptischer over, ergo: ze bleven zitten waar ze zaten. Los van de morele kant van de zaak, lijkt het me dat dit plan mogelijk zeer ongewenste gevolgen zal hebben. Tenminste als dezelfde logica opgaat. (Nu, weet ik niet of immigranten hetzelfde zullen redeneren over burgerschap, als de VUT’ers in de jaren ’80.)

Het is bekend dat goedopgeleide (en in Nederland geboren/opgevoede) Turken al in toenemende mate teruggaan naar Turkije. Ze zien daar (terecht) meer kansen dan hier. Als je ze ook nog eens 50mille zou bieden, tsja.. Het is dus niet bepaald in het belang van Nederland om zulke jongeren te verliezen; er is immers een demographisch probleem, i.e. jongerentekort. Vooral slimme jongeren zijn broodnodig in onze kenniseconomie.

Het is natuurlijk wel mogelijk dat vooral oudere immigranten en zeer gelovige moslims — indien ze het mogelijk wordt gemaakt — zelfs best bereidwillig zijn om te repatriëren.

op 14 06 2008 at 16:57 schreef ffi:

@pamela hemelrijk,
"…Dan gaan ze procederen, en demonstreren, en moord en brand schreeuwen,…"

Datzelfde argument gebruiken socialisten ook om inkomens"herverdeling" te rechtvaardigen: als het geld "herverdeeld" wordt zijn er minder armen en is er dus voor hen minder behoefte om crimineel te worden.

op 14 06 2008 at 17:02 schreef ffi:

vervolg…

de overheid om gewoon zijn taak doen: orde handhaven en beschermen van burgers en niet boeven afkopen…

op 14 06 2008 at 17:50 schreef Ozymandias:

Pam is zelf ook niet vies van enige politieke correctheid. Ze verbloemt haar oproep tot etnische zuivering door er onschuldige naam aan te geven: ‘Pams Patent Plan voor Het Behoud van Onze Westerse Vrijheden in een Islamiserende Samenleving.’ Mooie Newspeak, maar een etnische zuivering is gewoon een etnische zuivering, hoe mooi je het ook weet te verpakken.

Pam beseft zich dat de meeste mensen haar voorstel nogal extreem zullen vinden, dus moet ze ons ervan overtuigen van hoe groot de noodzaak wel niet is. Daarom begint het betoog met een ultiem doemscenario waarin over 2 a 3 generaties Nederland domineerd zal zijn door radicale moslims. Sterker nog, de moslims zouden zelfs nu al grotendeels de touwtjes in handen hebben!

Pam schat hiermee het potentieel van de moslims in Nederland nogal hoog in. Ze zal wel weten dat op dit moment onze bestuurlijke elite vooral bestaat uit de blanke pure ariers. Blijkbaar zal dit binnenkort veranderen, zullen moslims massaal uitblinken op school, in de politiek, en in het bedrijfsleven en zullen ze de boel overnemen. En de Nederlanders zullen het nakijken hebben. Of zoiets…

Verder gelooft Pam dat de moslims zich in een dermate hoog tempo zullen vermenigvuldigen, dat ze ooit de meederheid zullen vormen. Blijkbaar beschikt Pam over andere cijfers als het NIDI en CBS ( http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article467773.ece/Echt_geen_tsunami_te_bekennen ). Ik zou het enorm waarderen als ze die openbaar zou maken.

op 14 06 2008 at 18:12 schreef philippine:

Het begrip ‘oprotpremie’ bestaat dus al vanaf 1983, naar aanleiding van de bovengenoemde brochure van de SP. Spreek de SP er op aan, dat ze deze brochure ontkennen. Er wordt niets anders in gezegd dan wat Pamela Hemelrijk in haar artikel poneert. De SP zegt ‘er nu anders over te denken en er afstand van te hebben genomen’. Ik denk dan ‘ammehoela’

op 14 06 2008 at 18:12 schreef ffi:

wat heeft etniciteit nou met ideologie te maken, er zijn witte, zwarte, rode, bruine en gele mohammedanen :S en wat mij betreft (en ik denk ook pam) mogen ze allemaal weg en mogen alle niet-mohammedaanse (en niet criminele en hardwerkende) migranten blijven….

op 14 06 2008 at 18:32 schreef Ozymandias:

@ffi

Lees het stuk van Pam nog maar eens goed na. Het Dit stuk gaat niet om een ideologie, het gaat haar om mensen met een andere afkomst, die ’terug moeten naar hun eigen land’ (wat in de meeste gevallen neerkomt op: het land waar hun ouders/ grootouders vandaan kwamen).

op 14 06 2008 at 19:07 schreef stoethaspel:

@Ozymandias

Hoewel ik zelf zo mijn twijfels heb bij de voorstellen van Pam, schiet jouw reaktie naar mijn smaak weer te ver door in het oude vertrouwde politiek correct babbelen.

Ten eerste:
Moslims zijn geen ethnische groep, ze zijn niet afgescheiden langs raciale lijnen maar langs lijnen van geloofsopvattingen. Ideologie dus.

Ten tweede:
Pamela stelt niet dat de moslims ‘de touwtjes in handen hebben’, ze heeft het over de enorme invloed die een relatief kleine groep mensen nu al weet uit te oefenen. Een wereld van verschil lijkt me. En Pamela heeft gelijk. Ze oefenen een enorme invloed uit.

Blijkbaar zal dit binnenkort veranderen, zullen moslims massaal uitblinken op school, in de politiek, en in het bedrijfsleven en zullen ze de boel overnemen.
Nee hoor. Dit land raakt zo langzamerhand gewoon gedebiliseerd. Zoals nu al te zien is worden schoolresultaten gemanipuleerd, of de eisen worden eenvoudigweg omlaag bijgesteld…

op 14 06 2008 at 19:37 schreef pamela hemelrijk:

Wat nou ‘zieke geest’? Wat nou ‘etnisch zuiveren’? Wat nou ‘praten over mensen alsof het insecten zijn’? Ik stel toch niet voor om ze te verdelgen? Ik stel alleen maar voor om ze met een paar ton te belonen als ze vrijwillig vertrekken. Ze zijn volkomen vrij om het aanbod af te slaan. Maar zelfs dat gaat ffi en hassnae alweer veel te ver.

op 14 06 2008 at 19:38 schreef Jimmy:

Het valt me ook op dat de meeste negatieve reacties niet zo rationeel zijn, direct emotioneel en persoonlijk. Als je tegen bent, dan zeg je toch gewoon: "Zeg Pam, dat vind ik geen goed idee, want.."

Simpel.

op 14 06 2008 at 20:32 schreef Ozymandias:

@Stoethaspel

Gaat de afkeer naar moslims toe werkelijk alleen maar om hun ideologie? Het valt mij op dat zogenaamde islamcritici graag alle remmen los laten gaat als ze over moslims spreken, en als dan als disclaimer erbij vermelden dat het hun alleen om de ideologie van mensen gaat, niet om de afkomst. Maar dan toch wel weer wensen dat de moslims uitgezet worden naar een land dat met hun afkomst wordt verbonden. En dat hoor ik ze nooit zeggen over aanhangers van andere ideologieen waarmee ze het oneens zijn.

En verder: er wordt erg veel rekening gehouden met moslims, maar dat betekent niet dat ze veel invloed hebben.

@Pam

Een etnische zuivering is een proces waarbij een overheid een land vrij wil maken van een ongewenste etnische groep. Ik neem aan dat men op etnische gronden in aanmerking zal komen voor de oprotpremie uit jouw plan. Of moet men kunnen aantonen praktiserend moslim te zijn?

op 14 06 2008 at 21:04 schreef hassnae:

Jimmy, mijn reactie erop is net zo rationeel of irrationeel als het voorstel van pamela. Daarbij is het nieuw voor me dat we hier gebonden zijn aan kaders waarbinnen we moeten reageren.

Op het moment dat iemand vrolijk voorstelt om een hele bevolkingsgroep het aanbod te doen op te rotten uit dit land, en dan bij kritiek verontwaardigd reageert dat "ze" het aanbod mogen afslaan, is er geen sprake meer van rationaliteit.

Dat het voorstel wel degelijk met etniciteit te maken heeft, is duidelijk omdat ze het land van herkomst erbij betrekt. Hoe zit het dan eigenlijk met de Nederlandse moslims, wiens voorouders gewoon uit Nederland komen? Waar moeten die naartoe verkassen? Of gelden daar andere premies en regelingen voor?

En stel dat ze allemaal oprotten "uit pure hebzucht". Wie volgen dan? Wie bepaalt wie mag blijven en wie niet? Pamela? Of misschien wel de grote CDA-aanhang? En wat als die aanhang dat aanbod aan mensen als Pamela aanbiedt? Wat dan? Moeten we dat dan ook een heel eerbaar voorstel vinden (immers, ze kunnen het afslaan), of praten we er dan opeens wel schande van en zien we het als het verdrijven of monddood maken van mensen met een afwijkende ideologie?

op 14 06 2008 at 21:33 schreef Kariem:

Ach, echt serieus moet je de idioterie van mevrouw Hemelrijk niet nemen. Bedoeld als gewaagde provocatie, maar met een lachwekkende uitwerking: alleen bij de flinke internetidioten vindt ze steun voor dit onzinnig voorstel. Het zou een tragisch lot zijn geweest voor mevrouw Hemelrijk als ergens uit de tekst ook maar een glimp van intelligentie te ondekken viel.

op 14 06 2008 at 21:34 schreef Kariem:

moet zijn: …ergens in de tekst…

op 14 06 2008 at 21:50 schreef Sabian:

Ik zie niet wat er mis is met etnisch zuiveren, sinds wanneer en op basis van welke idiotie heeft een volk geen recht meer op een eigen land?

op 14 06 2008 at 21:52 schreef Kafkaesk:

@ Pamela,

Je denkt zeker in de goede richting, maar dit plan betreft symptoom bestrijding, en laat de autochtone oorzaak ongemoeid. De grote vraag is wie de massale immigratie uit Derde Wereldlanden naar West-Europa faciliteert, wie belang heeft bij de multiculti problemen die al decennia lang aanhouden. De islamisten vormen als meest ideologische groep immigranten het breekijzer voor multiculti, maar zij zijn niet de oorzaak.

Als we teruggaan naar begin vorige eeuw, hebben de neo-Marxisten van de Frankfurter Schule de politieke correctheid als eerste verwoord, nadat zij ontdekten dat de arbeiders tijdens WO1 niet tot opstand kwamen, maar als goed burger vochten voor volk en vaderland. De socialisten zochten de oorzaak in het Westerse cultuur en religie. "Wie zal ons bevrijden van de Westerse cultuur" schreef een Hongaarse Marxist Lukacs in 1919. Sindsdien is het uithollen van de Westerse cultuur (religie) en etniciteit een stilzwijgend doel van de socialisten (onder de noemer multiculturalisme), die via de Frankfurter Schule West-Europa en Amerika heeft geïnfecteerd.
http://journal.telospress.com/cgi/reprint/2006/136/177.pdf

Het lijkt me dus veel beter om de veelal autochtone politiek-correcte politici met pek en veren te overladen, dan zo te concentreren op de islamisten. De correcten zullen anders snel een andere bron van Verelendung aanboren.

op 14 06 2008 at 21:57 schreef Kariem:

Sabian: maak je niet druk, je ziet zoveel niet.

op 14 06 2008 at 22:27 schreef Ozymandias:

@ Kafkaesk

Ik was altijd in de veronderstelling dat de gastarbeiders in de jaren 60 en 70 hier zijn uitgenodigd door het bedrijfsleven, maar blijkbaar zat die vermadelijde Frankfurter Schule er werkelijk achter. Of misschien strekten de tentakels van die Frankfurter Schule zich wel uit tot het Nederlandse bedrijfsleven.

Wat dat betreft hebben we hier te maken met een complot dat in omvang niet onder doet voor de Bilderbergers, Eurabia, en de body snatchers. Gelukkig ken alleen jij de waarheid.

op 14 06 2008 at 22:28 schreef Ozymandias:

Overigens zie ik ook wel positieve kanten aan het plan van Pam. Als ik met pensioen ga, meldt ik me bij vader staat, zeg dat ik tot de islam ben bekeerd en dan kan ik als een god in Marokko leven.

op 14 06 2008 at 22:32 schreef Jimmy:

@Hassnae

Zoals je in de thread wellicht gelezen hebt, heb ik mijn praktische bedenkingen bij Pamela’s voorstel al weergegeven. Een plan dat vergelijkbare veronderstelling had, werkte in praktijk op een tegengestelde manier. (Daar voegde ik nog aan toe:’los van de morele bezwaren’)

Pam’s patent plan getuigt natuurlijk niet van warme gevoelens, dat lijkt me duidelijk. Kariem stelt dat het een ‘onzinnig voorstel’ is (dat denk ik trouwens ook), maar het is wel zo dat mensen daar in andere landen (Frankrijk betaalt kansarme migranten om het land te verlaten; de kolonisten van Gaza zijn door Sharon’s regering uitgekocht) en onder bepaalde omstandigheden (VUT-regeling jaren ’80) anders over nadenken.

Misschien had ik me even moeten distantiëren van alle enthousiastelingen hierboven, die het liefst iedere moslim zien vertrekken. Nou bij deze.

op 15 06 2008 at 01:20 schreef Ozymandias:

Stoethaspel,

Natuurlijk spreekt Pamela niet expliciet over het woord ‘afkomst.’ Ze wil wel provoceren, maar ze weet ook wel dat ze een bepaalde grens niet kan overschreiden. Toch, wie roept dat Marokkanen het land uitgezet of gekocht moeten worden, zegt daarmee dat dat Marokkaanse immigranten (en hun kinderen en kleinkinderen) minder recht hebben om hier te wonen dan anderen, en eigenlijk thuis horen in een ander land. Het is dan niet langer een kwestie over ideologie, maar over etniciteit. Ik zie niet in hoe Pam’s plan uitgevoerd kan worden zonder de afkomst van mensen erbij te betrekken.

Terecht stel je dat dit niet een site is voor dom volk, maar het doet niveau van de site geen goed als columnisten hier gemakkelijke praatjes houden over hun fantasieen om buitenlanders het land uit te werken.

En met al dat pessimistische gelul over dat de islam en de westerse waarden niet samengaan kan ik niets. Er zijn genoeg moslims in Nederland die wel succesvol zijn, die op een normale manier meedoen en toch aan hun geloof vasthouden. Daarnaast is er helaas een veel te grote groep die het niet goed doet.

Een echt oplossing moet erop gericht zijn de tweede groep in de richting van de eerste groep te sturen.

op 15 06 2008 at 03:28 schreef Paardestaart:

"Te sturen"??

Sjongejonge – wat nou ‘sturen’?
Kan ‘die tweede groep’ dat zelf niet?? Moet je moslims soms alles aanreiken? Moet je ze sturen, onderwijzen en vertroetelen?
En waarom duurt het zo godvergeten lang voor moslims zich eindelijk eens loyaal gaan gedragen?
Wie is er nu eigenlijk geëmigreerd?

En wat is dat voor insinuerend gemeier over ‘afkomst’? Waarom is ‘afkomst’ erger dan ‘ideologie’, koeltoer of ontwikkelingsgraad?
Is je afkomst soms iets om je over te schamen, en je ideologie niet?

Of kun je gewoon niet onder ogen zien dat nederlanders moslims niet moeten vanwege hun nare gedrag, en ga je daarom maar weer in de aanval?

En ’t is vast hard en onrechtvaardig – maar natuurlijk hebben marokkanen minder recht om hier te wonen dan Nederlanders…

Dat een immigrant voor de wet een Nederlander heet is mooi, maar dat is natuurlijk wel hoffelijkheid van het gastland – of wou je soms beweren dat een Nederlander die in Marokko de marokkaanse nationaliteit aanneemt daar zonder meer gezien en geaccepteerd wordt als een Marokkaan, met ‘evenveel recht’ in Marokko te wonen als een echte Marokkaan??

Yeah – right..

Zelfs als ze een stuk minder aanstoot zouden geven dan moslims dat gewoonlijk doen in westerse landen zal volledige assimilatie toch een paar generaties duren in de ogen van echte marokkanen, en Nederlanders zullen daar niet van staan te kijken.
Die zouden er daarom dan ook niet op staan bimbambeierende kerktorens op te trekken van zestig meter hoog, eigen scholen te mogen stichten bekostigd door de marokkaanse overheid, geestelijke zorg te ontvangen van dominees en hollandse nonnen, op het recht eigen bejaardentehuizen, ziekenhuizen en zwembaden, stukken strand en smikkelbossen in te richten, of weigeren ministers de hand te drukken; ze zullen zich niet voortdurend luid beklagen over discriminatie, hun kinderen zullen geen marokkaanse bejaarden treiteren, of de schooljuffies toesissen: wacht maar tot wij hier de baas zijn..Maar dan nòg zullen er tonnen water de zee in stromen voordat een Nederlander echt als een echte marokkaan mag meedoen en dan kan hij zich maar beter wèl bekeren

’t Is me een raadsel waarom een marokkaan vindt dat ‘ie als een insect behandeld wordt als een Nederlander concludeert dat deze immigratiegeschiedenis geen succes is, en zoekt naar mogelijkheden een eind te maken aan een zeer ongelukkige en problematische verbintenis.

Dat etnische zuivering te noemen is tendentieus en larmoyant, en het getuigt nòg eens van de klagerige dwingelandij die moslims zo’n beroerde naam geeft

op 15 06 2008 at 03:41 schreef Michiel Mans:

Ozymandias schreef,

-"Toch, wie roept dat Marokkanen het land uitgezet of gekocht moeten worden, zegt daarmee dat dat Marokkaanse immigranten (en hun kinderen en kleinkinderen) minder recht hebben om hier te wonen dan anderen, en eigenlijk thuis horen in een ander land."-

Menselijke gedachten en gedragingen hebben vaak verdomd weinig met bestaand ‘modern’ recht of vermeend recht te maken. Recentelijk in Kenia niet, de afgelopen weken in Zuid-Afrika ook niet.

Demografische ontwikkelingen, zeker degene die snel plaats vinden, raken aan instincten. Het territorium instinct bijvoorbeeld. Zolang het eigen leefgebied en de leefgewoonten niet (als) bedreigd (ervaren) worden, is de kans op botsingen met immigranten relatief klein. Wordt het eigen leefgebied of de cultuur wel bedreigd, of als zodanig ervaren, zal er wrevel ontstaan en weerstand worden geboden. Nu worden van alle immigranten de Marokkanen als meest ‘vervelend’ ervaren. Statistieken in criminaliteit, overlast, schooldrop-out en zo nog het nodige, funderen de kritieken. Op een paar individuen na, is de Marokkaanse gemeenschap als geheel ook nauwelijks van zins iets met de kritieken te doen. Tekenend hiervoor zijn de vele ontkennende, bagatelliserende, jij-bakkende en ronduit vijandige reacties van mensen met een vermoedelijk islamitische achtergrond in een discussie bij een door een moslima ingezonden Volkskrant artikel.

In een overvol land waar het mis dreigt te gaan vanwege overbevolking, deels door teveel en te snelle immigratie, hebben de oudste bewoners de oudste rechten. Dat is haast een oerrecht. Prettige gasten worden sowieso beter gewaardeerd dan vervelende. Vervelende mensen neem je niet tot vriend, laat staan dat je ze in je ‘familie’ wilt opnemen. Ik kan krom -of netjes- Nederlands pratende hoofddoeken niet als Nederlanders beschouwen, al hebben ze vier Nederlandse paspoorten en een 10 gehaald bij de inburgeringscursus. Ben ik nou een domme tokkie of racist? Jammer dan.

Plan Pam is zondermeer een paardenmiddel. Paarden, meer ezels eigenlijk, hebben het laten gebeuren, opgedrongen zelfs. Alleen paardenmiddelen kunnen dan misschien erger voorkomen.

op 15 06 2008 at 03:47 schreef Michiel Mans:

Nog laat aan het toetsen Paardestaart. Leuk je hier aan te treffen. Groet.

op 15 06 2008 at 08:11 schreef stoethaspel:

@Ozymandias

Het is dan niet langer een kwestie over ideologie, maar over etniciteit. Ik zie niet in hoe Pam’s plan uitgevoerd kan worden zonder de afkomst van mensen erbij te betrekken.

Nee, nee en nog eens nee. NEE. Gehoord? Goed. In eerste… Herstel. In eerste gaat het over ideologie. Pas in tweede instantie gaat het over afkomst. Als je niet lezen wilt, kun je ook niet verwachten een weloverwogen reaktie te zullen kunnen geven. Lees dus eerst. Pamela zegt uitdrukkelijk ‘waarvan de meeste uit Marokko of Turkije komen’.

Daar lijkt me niets mis mee. Maar dan nog. Zelfs al was het niet in de eerste plaats ideologie dat het probleem zou zijn, maar afkomst, wat is dan het probleem? Uiteindelijk gaat het namelijk toch om gedrag en dan met name gedrag in de publieke ruimte. Als over tien jaar grote getale lichtgroene mensen Nederland zijn binnengekomen die zich ernstig blijken te misdragen, dan zie ik geen enkel probleem in een oproep die lichtgroene mensen eens onder de loep te gaan houden om te zien hoe we van ze af kunnen komen. Ikzelf ben een buitenlander in het land waar ik woon en voor iedere buitenlander geldt: Je hebt een hoop plichten je aan te passen aan het gastland waar je woont. Als ik me niet aan die plichten hou en me misdraag en na tien jaar nog steeds spaans spreek op het niveau waarop een rat als Fawaz nederlands spreekt, dan hebben de spanjaarden wat mij betreft het volste recht mij het land uit te flikkeren: Europeese Unie of niet (ik erken de geldigheid van de EU sowieso niet).

En met al dat pessimistische gelul over dat de islam en de westerse waarden niet samengaan kan ik niets. Er zijn genoeg moslims in Nederland die wel succesvol zijn, die op een normale manier meedoen en toch aan hun geloof vasthouden. Daarnaast is er helaas een veel te grote groep die het niet goed doet.

Zou je nou eens als de sodemieter je ogen open willen doen of als een idioot een LOI-cursus begrijpend lezen willen gaan volgen voor je je mond weer opendoet? Dit wordt irritant namelijk. Ik schreef het namelijk al, in nauwelijks andere bewoordingen en Pamela doet hetzelfde.

Een echt oplossing moet erop gericht zijn de tweede groep in de richting van de eerste groep te sturen.
Dat is een verhaal dat al veel te lang staande wordt gehouden. Ik geloof daar niet in. Ik geloof ook niet in Pam’s plan, want ik geloof niet in het belonen van slecht gedrag. Ikzelf ben meer van de duitse lijn. Meermalen over de schreef? Hup, hele familie het vliegtuig op. Daarnaast dient het uitkeringssysteem te worden afgeschaft, eventueel selectief. Wie niet werken wil, die zoekt het maar ergens anders. Zo werkt dat hier in Spanje ook en weet je wat het gekke is? Marokkanen zijn hier best gewaardeerd want de Marokkanen die hier rondlopen zijn over het algemeen goede werkers, spreken de taal en doen gewoon hun best. Pas zeer recent kwam ik de eerste echt vervelende islamiet tegen in het wild. En guess what? Die kwam samen met zijn bekop-vodde vrouw uit Engeland.

Jij wilt dolgraag aantonen dat wat hier rondloopt smerig racistisch tuig is. Dat is niet zo. Maar los van dat. Ik denk dat de meeste mensen die hier rondlopen op deze site niet langer te raken zijn door dat soort kinderachtig geneuzel. Ikzelf ben van 1973. Ik ben opgegroeid met een Sesamstraat vol Surinamers, een Jeugdjournaal en met mijn pleegkindje heb ik heel veel afleveringen Klokhuis gekeken waarin alle soorten en maten mensen voorkomen. Nooit heb ik iemand problemen horen maken over de hoeveelheid buitenlanders in dergelijke programma’s. Mensen als Ruud Gullit zijn helden, waar blanken rasta-mutsjes van kopen om lekker te hossen op een of ander zwitsers plein (niet mijn ding trouwens maar wel erg Tokkie-rijk). Of jij de mensen hier nu racistisch wilt noemen of niet, mij zal het in ieder geval aan mijn reet roesten want ik weet wel beter.

Voor de rest: Lees de betogen van Mans en Paardestaart.

op 15 06 2008 at 09:39 schreef hassnae:

"het getuigt nòg eens van de klagerige dwingelandij die moslims zo’n beroerde naam geeft"

Ah, daar is Paardestaart weer met haar megafoon en consequent verkeerde accenten. Laat het woord moslims of Marokkanen vallen en het paard komt weer hinniken dat die vervloekte moslims of Marokkanen zo zielig en zo klagerig doen. Maar ondertusen schijt jij het hele internet vol met jouw geklaag, paard.

Je kunt wel zeggen dat Nederlanders moslims niet moeten, maar ondertussen gaat het gewone leven op straat prima zijn gangetje en moet ik nog maar zien dat zo’n plan het haalt. Dus misschien zou het wel eens alleen in jouw hoofd kunnen zijn, dat iedereen dezelde mening heeft als jij. In jouw hoofd en die van je vrienden.

"Dat etnische zuivering te noemen is tendentieus en larmoyant"

Nee, het is larmoyant om etnische zuivering niet als zodanig te willen noemen. En waarom eigenlijk niet? Als je onomwonden zegt dat een bepaald volk het land uit moet, is het wat het is.

Kariem had gelijk: het is absurd om serieus hierover te discussieren. Ik hou het voor gezien.

op 15 06 2008 at 10:11 schreef J.J. v.d. Gulik:

Wat hier etnische zuivering wordt genoemd is een herstel van het aangetaste recht op zelfbeschikking. Bovendien hoeft een samenleving geen zelfmoord te plegen en kan die als de wetgeving daar nog niet op is toegesneden gebruik maken van het ongeschreven beginsel van staatsrecht ‘Nood breekt wetten’.

Uiteindelijk zullen de hoogopgeleide ogenschijnlijk goed geïntegreerde moslims een groter gevaar betekenen dan de ettertjes die nu vooral het nieuws halen.

De islam heeft de mentaliteit van een koekoeksjong en dat betekent dat de moslims zullen pogen Europa te islamiseren. Dat geldt zo ook voor moslims die helemaal niet met die intentie hier zijn maar zo werkt het systeem nu eenmaal. En Erbakan zei zelf dat de islam Rome (Europa) zal veroveren en ook de inspirator van de PvdA huisextremist Marcouch, Al Qaradawi, zegt dit. En of moslims in de dagelijkse omgang aardig of minder aardig zijn is daarbij niet echt van belang. Op microniveau kunnen hartelijke relaties tot standkomen die later door ontwikkelingen op macroniveau volledig kunnen omslaan. Dat is ook maar al te bekend vanuit Joegoslavië. Zo zijn moslima’s vaak aardiger in de directe omgang dan de nogal arrogante Nederlandse vrouwen maar je kunt toch maar beter een samenleving hebben waarin die contacten alleen tijdens vakanties of werkbezoeken in het buitenland kunnen plaatsvinden.

Wil het westen kunnen overleven dan kan maar beter erkend worden dat het toestaan van de massamigratie van moslims naar het westen een vergissing was. En voor goede verhoudingen met de islamitische wereld zou het westen tegelijk zijn agressie tegen de islamitische wereld moeten stoppen.

op 15 06 2008 at 10:13 schreef Ozymandias:

@ Paardestaart

Waarom moeten in dit soort discussies altijd vergelijkingen worden getrokken met de manier waarop islamitische landen met hun minderheden omgaan. Kunnen we het beleid van dat soort landen aub niet als norm stellen?

@Michiel Mans

Kun jij aan iemand die hier is zijn hele leven heeft gewoond, maar met grootouders van elders in de wereld, uitleggen waarom zo’n iemand minder rechten heeft dan jij? Dat kun je niet op een rationele manier, dan kun je alleen door te refereren naar die oerrechten en oerinstincten waar je het over had. Goed dat je ook Kenia en Zuid-Afrika aanhaalt, landen die bewijzen dat dit soort instincten weinig goeds voortbrengen.

@ Stoethaspel

Ik heb absoluut niet het idee dat hier smerig rascistisch tuig rondhangt. Ik kan het zelfs voor 90% van je betoog vinden. Vooral wat betreft je opmerking over Spanje sla je de spijker op zijn kop. De mensen die nu voor problemen zorgen moeten gewoon aan het werk gezet worden, dan kunnen ze zich ook niet meer terugtrekken in hun eigen asociale of radicale wereldjes. Zo simpel is de oplossing.

Het enige wat ik ter discussie stel is het volgende: Als meneer X, iemand met een stamboom die tot in de verste generatie alleen terug te traceren is op volbloed Hollanders, in Nederland het leven voor anderen moeilijk maakt, dan hebben we het er alleen over hoe meneer X op zo’n manier gecorrigeerd kan worden dat hij zijn bestaan hier kan voorzetten zonder een ander tot hinder te zijn. Als Y, iemand die wel ouders of grootouders elders heeft, hetzelfde doet, dan moet meneer Y worden verwijderd uit Nederland. Dat is nogal scheef.

op 15 06 2008 at 10:32 schreef Ozymandias:

@ J.J. v.d. Gulik

Jij veroordeelt mensen op basis van iets wat ze in de toekomst mogelijkerwijs zullen ondernemen. Doet me een beetje denken aan de film minority report.

op 15 06 2008 at 11:27 schreef Sabian:

ach natuurlijk, van Gogh moet nog vermoord worden, in Spanje moeten een paar honderd willekeurige burgers in treinen nog worden opgeblazen, in London moeten nog steeds bussen worden opgeblazen etc etc etc, Kariem heeft gelijk, ik zie het niet.

Ozymandias, je ligt in een coma.

op 15 06 2008 at 12:19 schreef stoethaspel:

@Ozymandias

Gaat de afkeer naar moslims toe werkelijk alleen maar om hun ideologie?
Ik kan enkel voor mezelf spreken, maar Pamela lijkt me intelligent genoeg om op een soortgelijke golflengte te zitten, of ze nou provocerend schrijft of niet. Ik stel voor mijzelf vast dat het gaat om de ideologie, omdat ik bijvoorbeeld bij Alevieten nog nimmer die afkeer heb gevoeld. Het zijn de uitwassen van de Islam die voor problemen zorgt.

Het valt mij op dat zogenaamde islamcritici graag alle remmen los laten gaat als ze over moslims spreken, en als dan als disclaimer erbij vermelden dat het hun alleen om de ideologie van mensen gaat, niet om de afkomst.
Tuurlijk. Ikzelf ben niet van gisteren, als het om mijn islamkritiek gaat. Die gaat al een jaar of tien terug inmiddels. Maar ondertussen is heel het gewone klootjesvolk erop gedoken met alle gevolgen van dien. Overigens dient hierbij wel vermeldt te worden dat dat naar mijn idee ook voor een deel aan de Islam in Nederland te danken is, die maar al te graag alle ‘allochtonen-problematiek’ naar zich toegetrokken heeft. Dan begint dat domme volk dus maar al te graag te roepen. Ik denk dat je deze site tekort doet als je er van uit gaat dat dat hier gewoonte zou zijn.

Maar dan toch wel weer wensen dat de moslims uitgezet worden naar een land dat met hun afkomst wordt verbonden.
Afkomst. Of cultuur. Of ideologie. Merk op dat jijzelf er ‘afkomst’ van maakt, iets dat ik Hemelrijk niet zie doen hier of ik moet er overheen gelezen hebben.

En dat hoor ik ze nooit zeggen over aanhangers van andere ideologieen waarmee ze het oneens zijn.

Niet alle ideologieen drukken een soortgelijk stempel op de samenleving. Zo kunnen republikeinen redelijk gemakkelijk leven naast royalisten, protestanten met katholieken of buddhisten in een christelijk land. Ik denk dat de vooronderstelling die in Pamela’s stukje zit, namelijk dat de Islam zoals die door velen in dit land wordt uitgedragen, niet verenigbaar is met de westerse zonder deze ingrijpend te veranderen, en wel in de richting van diezelfde Islam, correct is.

op 15 06 2008 at 12:25 schreef Piet:

Het idee is niet slecht. We zitten inderdaad met het probleem dat er hier nogal wat mensen rondlopen die een gloeiende hekel hebben aan Nederland, maar niet terug ‘durven’ omdat ze thuis niet terug kunnen vallen op sociale uitkeringen en gezondheidszorg.

Je herkent de niet-geintegreerden bijvoorlbeeld aan het feit dat ze hun vakantiedagen uitsluitend benutten om terug naar huis te gaan en daar ook begraven willen worden.

Het is geen gek idee om die mensen die hier blijkbaar tegen heug en meug zijn een financiele incentive te bieden om hun hart te volgen.

Bijkomend voordeel is dat de allo’s die *wel* iets van hun leven maken en zich hier wel thuis voelen lekker hier kunnen blijven. Houden we alleen de gemotiveerden over. Is dat een win-win situatie of niet?

op 15 06 2008 at 12:28 schreef Michiel Mans:

Herman van der Helm schreef,

-"Zoals ik in de loop van de geschiedenis zie, trekt iedereen altijd naar de plek op aarde waar het leven het gemakkelijkst is. Meestal vruchtbare rivierdelta’s zoals bijvoorbeeld Nederland. Dit is nu niet anders. Het feit dat iedereen hierheen trekt geeft eigenlijk duidelijk aan dat het hier goed toeven is, ondanks de heersende mening."-

Mmm..beste van der Helm, lees de geschiedenis nog wat aandachtiger. Meestal verdedigen de oorspronkelijke bewoners van dergelijke groene delta’s hun territorium te vuur en te zwaard. Ook dat is de ‘natuurlijke’ gang van zaken. Ons gedrag momenteel, onder een laagje grotendeels opgedrongen correcte beschaving, is zeer onnatuurlijk. Hoe langer men zijn ‘natuurlijke instincten’ moet dimmen, hoe groter de uitspattingen als het uit de hand loopt.

Wat straf aan de grens "nee" zeggen, of indertijd ‘uw arbeidscontract is afgelopen, graag weer huiswaarts gaan’, i.p.v. het huis hier naartoe halen, en het halve dorp, zou de nu haast onvermijdelijke aankomende uitspattingen hebben kunnen voorkomen. Je bent een rund als je met (opgelegde) massa-immigratie acceptatie of opgedrongen multiculturaliteit stunt. Niet de immigranten zijn daar schuldig aan, onze elite is er schuldig aan. Dat zijn zeldzaam blinde idioten.

op 15 06 2008 at 14:15 schreef Kariem:

Ik heb ook een plan: Kariem’s Patent Plan

Voor tien euro aan insecticide en vijftig euro aan mankracht, verdelgen we de Paardestaarten en Pamela’s van dit land.

Zie hier de voordelen:

Tegen dat geringe bedrag zijn we voorgoed af van improductieve leeghoofden, amateur-historici en hysterische paardebekken die hun vrijblijvend cynisme voor wijsheid houden. Voorbij zijn de dagen dat we dag in dag uit apocalyptische toekomstvisioenen voorgeschoteld krijgen door dit soort lieden die elk gevoel voor nuance of realiteitszin zijn verloren. De gestichten zitten helaas propvol, dus daar kunnen ze niet meer bij. Hun menselijkheid zijn ze toch al kwijt, de facto verdelg je dus geen mensen meer maar irritante insecten.

Puik plan, niet? En het kost ons geen moer! Bijkomend voordeel is dat we een hoop internetbandbreedte besparen als we verlost zijn van die lui.

op 15 06 2008 at 14:29 schreef Defence:

Toe maar, het duurt ff maar dan laat Kariem gelukkig ook weer zijn (mohammedaanse?) aard zien: dood en verdelging.
Daar waar het plan van Pamela de gasten tenminste nog een gelukkig leven toewenst in de natuurlijke habitat bestaat het plan van Kariem, uiteraard, in ausrottung van de oorspronkelijke bevolking.

op 15 06 2008 at 14:37 schreef eduvas:

Kariem, ik ben tegen je KPP, want doodmaken van mensen wordt meestal door de mensen in kwestie niet gewaardeerd. En daar verandert een herdefinitie van hun menszijn niets aan.

Als ze je niet zinnen, pas dan als sociaal experiment het PPP (Pam’s Patent Plan ) toe op deze personen. Kunnen we gelijk vaststellen of het PPP kan werken.

op 15 06 2008 at 14:47 schreef Mark:

Pamela, het probleem van die worst is dat ze daarna nog een worst willen en dus weer terugkomen. Om dat te voorkomen moeten ze gedenaturaliseerd worden, maar als we dat dan toch gaan doen, waarom dan niet zonder die eerste worst te geven? Dan houden we plotseling geld over. Ik hou die worst liever zelf.

op 15 06 2008 at 14:57 schreef pamela hemelrijk:

…en al wie ons tegenspreekt zetten wij tegen de muur. Daar hep men nou de sociale bevlogenheid van wereldverbeteraars als Kariem ten voeten uit.

op 15 06 2008 at 15:02 schreef pamela hemelrijk:

Mark,

Nee, ze komen daarna niet meer terug, want dan valt er hier niks meer te halen aan het uitkeringsloket. We zullen het onder ogen moeten zien: ze gaan alleen weg als we ze omkopen. Elke andere maatregel is tot mislukken gedoemd.

op 15 06 2008 at 15:02 schreef Kariem:

Nou nou nou, "mijn mohamedaanse aard"… Pfff…

Het is een serieus voorstel, eerder ingegeven door een rationele en vredelievende inborst dan door mijn agressieve, islamitische achtergrond. Want zeg nou zelf, wie geniet er nou van insecten als ze je alleen maar tot last zijn? Verdelgen die hap, zeg ik je!

Mijn plan is ook wars van grote woorden. "natuurlijke habitat" "ze" "uitkeringsloket" "maatregel" "gedenaturaliseerd" ‘oorspronkelijke bevolking" "allo’s" "de niet-geintegreerden" "een herstel van het aangetaste recht op zelfbeschikking" "Europa te islamiseren" "Joegoslavië" "massamigratie"

Fuck that! Kariem’s Patent Plan is een goudeerlijk concept dat zich niet groter voor hoeft te doen dan het is. Simpel: insecten=verdelgen.

op 15 06 2008 at 15:03 schreef Richard:

Smullen die verontwaardiging om Kariems grappige bijdrage. Als iemand die naar marokko of moslimië riekt lik op stuk geeft, zijn we opeens totaal zuur en humorloos en meent die persoon alles letterlijk.

Hou jezelf vooral wijs dat je een fatsoenlijk en beter mens bent pam, dat jij wel een echte wereldverbeteraar bent. Wist het ad je "kwaliteiten" niet te waarderen of zijn er andere redenen dat ze je daar niet meer lusten?

op 15 06 2008 at 15:03 schreef DelaFayette:

Een beleerd man zei eens: "Soms is barbarij nodig om een samenleving te redden." Moeten we misschien in zijn woorden de oplossing voor Pams probleem zoeken?

op 15 06 2008 at 15:06 schreef Kariem:

Pamela, jou gaan we natuurlijk niet tegen de muur zetten! Het idee alleen al, dat we kogels aan jou zouden moeten verspillen! Blud und Boden en dat soort shit, oke, maar ik blijf wel een Nederlander (dat lees je goed Paardekop) en dus per definitie erg zuinig en economisch!

op 15 06 2008 at 15:08 schreef Kariem:

Allemaal aan de wapens!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Insecticide

op 15 06 2008 at 15:19 schreef Peter:

Die opmerking van Defence over Kariems ‘mohammedaanse aard’ dat is nou onversneden racisme, en hypocrisie, bovendien. Paardestaart mag hier hardop, zonder enige ironie, pleiten voor het platbombarderen van de hele Arabische wereld, maar dan komen er geen Defences hun verontwaardiging uiten over haar ware kruisvaardersaard.

Wie Kariems bijdrage niet ziet voor wat ze is, namelijk een sarcastische sneer, die is humorloos en van kwade wil, nooit bereid om een moslim of iemand met een moslimachtergrond enig krediet te geven.

op 15 06 2008 at 15:46 schreef Gordon:

Spanje:vertrekpremie voor immigrant

Spanje gaat werkloze immigranten
bewegen terug te gaan naar hun land van
herkomst.De minister van Werk heeft een
plan van die strekking gelanceerd in
een interview met een Spaanse krant.

Als de arbeiders teruggaan,hun familie
meenemen en zeker drie jaar wegblijven,
krijgen ze geld mee.De minister schat
dat ongeveer een miljoen immigranten en
hun familie ervoor in aanmerking komen.

Het gaat slecht met de Spaanse economie
en bouwbedrijven,die veel immigranten
in dienst hebben,moeten arbeiders
ontslaan.De minister kondigde verder
aan dat het voor immigranten moeilijker
wordt om familie te laten overkomen.

http://teletekst.nos.nl/tekst/124-01.html

Spanje leest mee met het plan van Pamela. Tikkie bizar gezien het grote generaal pardon van zo’n jaar geleden.

op 15 06 2008 at 16:59 schreef pamela hemelrijk:

Zo Peter, jij vindt het dus het toppunt van geestigheid dat Kariem mij graag wil laten vergassen. Moet je ook zo bulderen van het lachen als ik voorstel om je vriendin Hassnae maar te onthoofden? Zeg het maar hoor. Hoe meer d’r gelachen wordt hoe beter.

op 15 06 2008 at 16:59 schreef Peter:

Ik geloof niet dat je het zou menen als je voorstelde om Hassnae te onthoofden, Pam. Ligt eraan hoe je het opschrijft, uiteraard. Maar dat is aan jou wel toevertrouwd, toch?

Hoe dan ook, Kariem wil je niet écht laten vergassen. Neem maar gewoon van mij aan. Paardestaart wil de Arabische wereld wél echt platbombarderen.

op 15 06 2008 at 17:16 schreef Michiel Mans:

Ozymandias schreef,

-"Kun jij aan iemand die hier is zijn hele leven heeft gewoond, maar met grootouders van elders in de wereld, uitleggen waarom zo’n iemand minder rechten heeft dan jij? Dat kun je niet op een rationele manier, dan kun je alleen door te refereren naar die oerrechten en oerinstincten waar je het over had."-

Dat is ongeveer de uitleg Ozymandias. ‘You’re fucked’ vanwege historische ontwikkelingen buiten jouw schuld om. Zie Gulik’s Joegoslavië verhaal. Het is echter wel rationeel. Rationaliteit op basis van bekende minder prettige menselijke trekjes en eigenschappen. Daar is door lui zonder een oog voor de geschiedenis en menselijke psyche aan voorbijgegaan. En dat doen die lui nog steeds. Hardnekkig negeren en irrationeel blijven geloven in op zich aardige dingen als multiculturaliteit. ‘We zullen allen broeders zijn.’ Helaas zijn we dat zelden. Dat dit nagenoeg nooit werkt, zouden lessen uit getrokken hebben moeten worden, maar dat gebeurde niet. En gebeurt nog steeds niet. Bij het afgelopen PvdA congres werd weer hoog ingezet op de multicul. Pam’s plan is een uitweg om een bloedbad te voorkomen. De kans dat het op een soort Balkan uitloopt acht ik bij de huidige ontwikkelingen zeer groot. Het is assimileren – met een immigratiestop behoudens echte vluchtelingen, of teruggaan. Of uiteindelijk wordt het een burgeroorlog. Islamitisch geïnspireerde culturen en de westerse gaan niet samen. Islamitisch geïnspireerde culturen gaan zelden ergens goed samen met andere. In Afrika (b.v. Nigeria) was en is het veelal strijd. In India, waar nog miljoenen moslims leven, stopte de strijd ook niet na de partitie van 1947.

-"Goed dat je ook Kenia en Zuid-Afrika aanhaalt, landen die bewijzen dat dit soort instincten weinig goeds voortbrengen."-

Inderdaad. En dat zou onze edele verhevenen met doorgedrukte multiculplannen wederom aan het denken hebben moeten zetten, maar dat is niet gebeurd. Zie PvdA congres. Of denken ze dat dit hier niet gebeurt want daar zijn het maar domme negers? Wie is er dan racistisch?

op 15 06 2008 at 17:22 schreef Lugtighgeid:

“Wacht maar kale, straks nemen wij hier de boel over.”)

wat een verbeelding he, ze moesten hierheen komen omdat ze niet te eten hadden. Waarom dacht je anders dat ze in hun eigen land geen bestaan konden opbouwen? Zelfs hun allah vond dat niet te doen, want anders dan had hij het wel gedaan.

op 15 06 2008 at 17:41 schreef Jimmy:

@Mans

Ik denk dat er nog een andere tussenweg is tussen remigratie en burgeroorlog: vrije discussie, waar mensen zich oprecht kunnen uiten. Alleen dan kunnen we onbegrip echt doorgronden en voorkomen. Ik ben er heilig van overtuigd. Het is immers in ieder’s belang om erger te voorkomen.

De autoritair-conservatieve agenda om vrij debat te blokkeren en het links-progressieve gedweep met zieligheid zorgen voor een algehele debilisering van het debat (en inperking van de grenzen daarvan), waardoor niemand meer zinnig kan discussiëren, goed kan argumenteren of überhaupt nog iets zinnigs zegt. Het zou immers zomaar iemand kunnen kwetsbaar (Stel je voor..)

Hierdoor blijven teveel kwesties liggen, terwijl dat helemaal niet hoeft. Confrontatie met woorden is beter dan welke andere vorm van confrontatie ook. Fortuyn gaf destijds m.i. het goede voorbeeld, die durf moeten we weer oppakken.

Als ik voorstellen van de EU lees om de zoveelste vorm van ‘hatespeech’ in te dammen, dan schaam ik me echt dat niemand gewoon eens roept: stop, ze pakken onze vrijheid af!

op 15 06 2008 at 17:44 schreef Jimmy:

kwetsbaar = kwetsen (foutje ;)

op 15 06 2008 at 18:01 schreef Loesje:

*Zucht* Kunnen we het weer es gezellig over lekker eten hebben?

op 15 06 2008 at 18:11 schreef Michiel Mans:

Jimmy schreef,

-"Ik denk dat er nog een andere tussenweg is tussen remigratie en burgeroorlog: vrije discussie, waar mensen zich oprecht kunnen uiten. Alleen dan kunnen we onbegrip echt doorgronden en voorkomen. Ik ben er heilig van overtuigd. Het is immers in ieder’s belang om erger te voorkomen."-

Misschien. Wellicht zelfs. Je geeft echter zelf het antwoord al.

Het gebeurt niet. Het gebeurt niet omdat er teveel bekrompen mensen, mensen met een eigen agenda, mensen met eigen ambities en-of een scala aan dogma’s het niet willen of alleen op hun voorwaarden. Als iedereen een Gandhi of Mandela was, zou het misschien werken. Wie is er hier een Gandhi of Mandela? Ik niet. En ik denk toch redelijk open voor discussie te staan.

Vanavond kip Loesje? Met kerrie en ketjap, beetje fjoese met Chinese noedels. Dat lukt wel. Raaarrr.

op 15 06 2008 at 18:29 schreef Loesje:

Heer Mans; Raaarrr????
Is het `fjoese“ met noedels raar, of mijn verzuchting over eten?

op 15 06 2008 at 18:34 schreef Pieter:

Allemaal aan de wapens!

Heb je wel gecontroleerd of de insecticide biologisch afbreekbaar is?

Voor een weinig poen
Is de oplossing Dubbel-Groen!

op 15 06 2008 at 18:39 schreef Kariem:

patatje speciaal + cheeseburger

ja ja, ik train/zweet het morgen wel weg.

op 15 06 2008 at 19:02 schreef Peter:

Sjezus, Kariem, wat ben jij verkaasd.

op 15 06 2008 at 19:14 schreef stoethaspel:

@Ozymandias

Voor wat betreft je laatste alinea: Dat is eigenlijk een veel bredere en theoretischer discussie. Is het onrechtvaardig dat Duitsland nieuwkomers uitzet, met familie en al, die het gastland onder druk zetten door wangedrag?

Ik denk niet dat dat onrechtvaardig is. Slechts weinigen worden op voorhand al geweigerd dus je kunt best zeggen dat immigranten in principe gelijke kansen hebben gekregen er in hun nieuwe land iets van te maken. En ik vind het fantastisch dat Duitsland niet alleen de verantwoordelijkheid bij een minderjarig straatterroristje legt, maar tevens de ouders verantwoordelijk houdt en er dus ook uit mietert. En het mag best gezegd: Duitsland lijkt minder problemen te hebben dan wij op dit gebied.

Anderzijds:

Is het onrechtvaardig ten aanzien van het gastland je te laten gijzelen door nieuwkomers die zich niet weten te gedragen? En die dat gijzelen proberen te rechtvaardigen met rascisme-mantra’s, slechte witmannen-verhalen, zielig leugenachtig geneuzel over het opbouwen van het land en wat niet al?

Ik denk dat dat onrechtvaardig is, zoals ik vind dat Nederland onrechtvaardig wordt behandeld door haar bestuur maar ook door grote groepen moslims die maar al te graag de zaken naar eigen hand zouden zetten.

Ik weet niet wie hier de terechte opmerking maakte over het delta-verhaal. Tuurlijk is het zo dat mensen altijd de vruchtbare gebieden hebben opgezocht, maar zoals terecht werd opgemerkt, mag je niet van de bewoners van die delta verwachten dat ze hun plekje zomaar zonder slag of stoot gaan opgeven of zelfs maar bereid zijn hun plek te delen met de nieuwkomers.

op 15 06 2008 at 19:21 schreef Michiel Mans:

Niks mis met je eetlust Loesje. De opmerking was een wat zwakke doordenker.

op 15 06 2008 at 19:27 schreef pamela hemelrijk:

Peter,
Het verbaast me eerlijk gezegd dat jij mensen als Elke Vlasveld en Bernadette de Wit, die nooit één onvertogen woord hebben gebruikt, van je site hebt verbannen, terwijl je iemand als Kariem nog gaat verdedigen ook als hij voorstelt om mij te executeren. Dit alles onder het motto ‘hij meent het niet zo kwaad’.
Nou, ik meen alles wat ik zeg, en dit is de laatste keer dat ik je een stukje heb gestuurd. Laat Kariem mijn plaats voortaan maar innemen met zijn fijnzinnige humor.

op 15 06 2008 at 19:59 schreef Kariem:

Lieve Pamela,

Het is slechts allemaal scherst, een proefballonnetje, een gedachte-experiment. Ik heb mijn leven veil voor jouw vrijheid van meningsuiting. Zelfs als die mening voortkomt uit de holte tussen je oren. Je voorstel is zwanger van haat en stupiditeit – wees blij dat ik daar een sarcastische uithaal tegenover plaats, ter relativering weet je wel.

Maar even over die pesticiden: wat ben jij? Een mier? Een kakkerlak? Nodige info bij het beramen van de kosten, weet je wel. Jij wilt kosten noch moeite sparen om van mensen af te komen, ik daarentegen wil zo goedkoop mogelijk van jouw soort afkomen. Jouw soort menende de achtpotigen.

En nu ga ik naar het EK-journaal kijken. Je bent verkaasd of je bent het niet.

op 15 06 2008 at 20:08 schreef pamela hemelrijk:

Nou, je bent nu héél goedkoop van me af. Je zult me op deze site nooit meer aantreffen. Goeiedag.

op 15 06 2008 at 20:14 schreef herman van der helm:

stoethaspel schreef:
"Tuurlijk is het zo dat mensen altijd de vruchtbare gebieden hebben opgezocht, maar zoals terecht werd opgemerkt, mag je niet van de bewoners van die delta verwachten dat ze hun plekje zomaar zonder slag of stoot gaan opgeven of zelfs maar bereid zijn hun plek te delen met de nieuwkomers."

Uiteraard is het niet prettig om je fijne plekje te delen of op te moeten geven. En uiteraard doe je dit niet zonder slag of stoot. (ik heb zelf te maken gehad met onteigening, dus ik weet waarover ik praat) Maar op het moment dat de noden van anderen dermate groot zijn, bijvoorbeeld levensbedreigend, dien je je in te schikken en ze ook een kans op een bestaan te geven. Daarvoor zijn wij mensen met inlevingsvermogen begenadigd, dit in tegenstelling tot de meeste dieren.

op 15 06 2008 at 20:45 schreef hassnae:

Pamela, als je nog meeleest: als jij zou schrijven dat je me gaat onthoofden, zou ik dat zien als stijlmiddel, en het niet letterlijk nemen. Grappig zou ik het niet vinden, meer smakeloos, maar ieder z’n meug.

Voor iemand die met alle walging over andere mensen praat en schrijft, heb je bijster weinig incasseringsvermorgen. Maar dat verrast me in het geheel niet.

op 15 06 2008 at 20:50 schreef pamela hemelrijk:

Het gaat me niet om wat Kariem zegt; daar heb ik maling aan. Het gaat me erom dat je vriend Peter hem verdedigt. Op de site van zo iemand heb ik niks meer te zoeken.

op 15 06 2008 at 21:32 schreef pamela hemelrijk:

PS. Als jullie allemaal zo sportief zijn, ga elkaar dan voortaan maar uitmaken voor kakkerlakken en strontvliegen die verdelgd moeten worden. Ik bedank verder voor de eer.

op 15 06 2008 at 21:41 schreef Kariem:

Aan wat ik zeg heb je maling, maar als iemand mij verdedigt dan neem je het hem wel kwalijk? Spoor de inconsequentie op in deze redenering en ik trakteer je op een ijsje.

Overigens: je laffe aard verraadt zich niet alleen in je verachtelijke teksten maar ook in je lage incasseringsvermogen. Je begint steeds meer op een moslim te lijken dan je lief is.

En echt vertrekken van FN zul je natuurlijk niet. Zo soeverein ben je namelijk niet.

op 15 06 2008 at 21:57 schreef stoethaspel:

@heer van der helm

Eens. Just like that :)

@Peter

Neem je het me kwalijk als ik het lollige van Kariem’s woorden ook niet zag? Of als ik vind dat hij niet ‘hetzelfde’ doet als Hemelrijk? Ik dacht altijd van mijzelf dat ik over een behoorlijk portie zieke humor beschikte. Valt toch tegen, kennelijk.

op 15 06 2008 at 22:13 schreef Michiel Mans:

De lijst ‘doeeiii’ groeit steeds langer Peter. Hoe zou dat nou toch komen?

Kariem, je moet het concept van flexible respons nog eens doornemen. Vorstelijk (met 50 mille) verzoeken te vertrekken en uitroeien als kakkerlakken zijn niet helemaal een-op-een. En dan zeg ik het netjes. Wellicht ook nog wat aan je satiremodus sleutelen. Om een mooie van Sonneveld maar weer eens aan te halen "je bedoelt het (vast?) goed, maar het komt wat rottig je strot uit."

op 15 06 2008 at 22:29 schreef Kariem:

Hmmmm… mijn voorstel valt niet in goede aarde, blijkbaar. En als we ze niet uitroeien maar deporteren, op de trein zetten etc?

op 15 06 2008 at 22:30 schreef Kariem:

Ik ben een flexibel mens ;)

op 15 06 2008 at 22:34 schreef Peter:

Michiel, verongelijkte huilebalk, als jij nou ook eens opkrast, dan wordt het hier misschien eens écht gezellig.

Pamela, ten eerste, voor de negenduizendnegenhonderdnegenennegentigste keer, ik heb Bernadette de Wit en Elke Vlasveld niet verbannen. Ze zijn zelf met veel misbaar en gejammerklaag vertrokken, omdat ze al net zo’n stevig incasseringsvermogen hebben als jij. Wel flink uithalen naar anderen, en dan piepen als je zelf een keer verbaal op je donder krijgt.

Ten tweede, niemand wil jou executeren, zit je alsjeblieft niet zo vreselijk hysterisch aan te stellen. Kariem zette je op geestige wijze op je nummer. Subtiel was het niet, maar subtiliteit is aan jou ook niet besteed. Of wou je zeggen van wel? Wat verwacht je nou, luid applaus omdat je alle moslims in een stuk verantwoordelijk stelt voor zo’n beetje elk incident dat de afgelopen jaren in Nederland heeft plaatsgevonden en ze daarom graag allemaal ziet vertrekken? Je hebt je bewonderaars, maar af en toe meldt zich ook iemand die minder gecharmeerd is van je sweeping statements. Even slikken en dan maar weer verder, zou ik zeggen.

Kariem, je wordt bedankt, jongen. Ter compensatie van het gemis van Pamela’s stukken verwacht ik van jou voortaan een wekelijkse column. En niet over voetballen, mind you.

Pamela, stick around, ik heb vanmiddag als reactie op jouw stukje nog iets geschreven dat ik morgen publiceer.

op 15 06 2008 at 22:59 schreef Michiel Mans:

-"Pamela, ten eerste, voor de negenduizendnegenhonderdnegenennegentigste keer, ik heb Bernadette de Wit en Elke Vlasveld niet verbannen. Ze zijn zelf met veel misbaar en gejammerklaag vertrokken, omdat ze al net zo’n stevig incasseringsvermogen hebben als jij."-

De waarheid volgens Peter Breedveld. Maar inderdaad, je hebt ze niet echte verbannen. Natuurlijk zijn er meer wegen die naar de uitgang leiden.

op 15 06 2008 at 22:59 schreef Peter:

Hou toch eens op met dat gezeik, Mans. Ze zijn uit eigen vrije wil vertrokken omdat ze niet tegen kritiek kunnen, net als jij. Net als dat hele zurige zwikkie prostaatpatiënten waar je deel van uitmaakt, eigenlijk. Dag in, dag uit zitten jullie te zeiken en te klagen over anderen, dag in, dag uit schelden jullie alles en iedereen, die niet jullie ideaal van een raszuiver Holland deelt, uit voor NSB’ers en landverraders, maar als iemand eens iets over jullie zegt, houdt het gejammerklaag gewoon anderhalf jaar aan, zeg.

Snap out of it, Mans. Dit is jouw website niet, maar de mijne. Als het je niet bevalt wat hier wordt geschreven, too bad. Je krijgt geen redactionele invloed, ik heb geen medelijden met je en ik heb je niet nodig. Dan vertrekken er een paar zeikerds, so what. Ik doe dit voor mijn plezier en als er mensen meegenieten, is dat mooi meegenomen. Bovendien stijgen de bezoekersaantallen almaar.

Om met de Here God te spreken: ‘If you can’t take a joke, go fuck yourself.’

op 15 06 2008 at 23:00 schreef Kariem:

Hmmm… ik weet het goedgemaakt; ik bemoei me niet meer met mevrouw Hemelrijk. Tijd voor een wekelijkse column heb ik helaas niet.

Michiel:

je maakt een vergissing. mevrouw hemelrijk zegt dat ze alles meent wat ze zegt, ik daarentegen niet altijd. dat ik haar voorstel en de mijne als een op een presenteer en graag werkelijkheid zie worden, is geheel voor je eigen rekening. hoe erg ik insecten ook haat, dood wil ik ze geenszins hebben. ik kan niet eens de spreekwoordelijke vlieg kwaad doen. en nu gauw een gepast citaat opzoeken van wim sonneveld of van welke andere truttige cabaretier dan ook, m’n jong.

op 15 06 2008 at 23:01 schreef pamela hemelrijk:

Dag Peter, veel geluk met je nieuwe geestige columnist Kariem.

op 15 06 2008 at 23:06 schreef Peter:

Pam, je stukken zijn altijd welkom, ik vind ze zeer vermakelijk en ik heb je graag. Je moet maar zo denken: je hebt een boodschap voor de wereld en publicatie op FN betekent toch een paar duizend lezers extra. En het is een sjiek webmagazine, terwijl Het Vrije Volk, dat is toch niet helemaal in orde, met die oproepen tot geweld en die dreigementen om Femke Halsema kaal te schernen en wat niet al.

En dat iemand je dan voor kakkerlak uitscheldt, wat kan het jou nou schelen? Als die boodschap maar wordt verspreid.

Suit yourself. Als je niet wilt, dan wil je niet.

op 15 06 2008 at 23:09 schreef pamela hemelrijk:

PS. Overigens ligt het niet aan Kariems geschreeuw dat ik er de brui aan geef; ik ben dat soort comments wel gewend. Maar als de webmaster himself Hakiems soort humor blijkt te prefereren boven de bijdragen Bernadette en Elke, die hij op hoge toon de mantel heeft uitgeveegd, dan vergaat mij de lust om hem nog langer gratis en voor niks van stukken te voorzien.

op 15 06 2008 at 23:15 schreef Kariem:

Niet zeiken, mens. De webmaster heeft nergens laten blijken dat hij mijn soort humor prefereert boven de stukken van die twee tante’s die ik totaal niet ken (maar als jij het voor ze opneemt moet dat ook niet veel soeps zijn). Integendeel: "Subtiel was het niet" schrijft de webmaster hierboven. Richt je tot mij als het je dwarszit en niet tot je gastheer die elk geluid hier de revue laat passeren, zelfs als dat jou of mij onwelgevallige geluiden zijn. Kortom: wees eens dapper.

op 15 06 2008 at 23:26 schreef pamela hemelrijk:

PPS. Opmerkelijk trouwens dat je de humor van HVV (Femke Halsema kaalscheren) niet kunt waarderen, maar de humor van Kariem (Pamela vergassen) wèl.

op 15 06 2008 at 23:30 schreef Kariem:

Nee, niet vergassen, verdelgen, dat was mijn plan. Vergassen laten we aan jou over.

op 15 06 2008 at 23:44 schreef Douwe:

O,o,o,o! Jongens toch!

op 15 06 2008 at 23:47 schreef philippine:

De SP zou de brochure ‘Gastarbeid en Kapitaal’ uit 1983 weer uit de kast moeten halen en bovengenoemde passages hardop en duidelijk moeten voorlezen. Dat zou veel nodeloze discussies schelen. Vele monden zouden openvallen. Een linkse aanval op het multiculturalisme, daar zou niemand van terug hebben. Oprotpremie, vertrekpremie, 25 jaar geleden gelanceerd door de SP. Hoe achterbaks om dit nu te verzwijgen.

op 16 06 2008 at 01:04 schreef Cogito:

Pamela,

Peter is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Een paar jaar terug waande hij zich een nieuwe Theo van Gogh en deelde zijn kritieken en uitte die oon in zijn bijdragen, maar nu is het gewoon een inhoudsloze persoon die nergens meer voor staat. Hij heeft zichzelf verloochent en verder op deze site aanwezig zijn is ook zonde van de tijd.

Echte etnische en religieuze zuiveringen moeten toch voor moslims niet zo heel erg onbekend zijn, want in de islamitische landen gebeurt er niets anders dan dat andersgelovigen worden onderdrukt of zelfs verjaagd cq vermood. Dat is wel even wat anders dan het zacht plan van Pamela dat gericht is op ontvlechting van twee niet te verenigen culturen en godsdiensten.

op 16 06 2008 at 01:20 schreef Kariem:

Hier een helder argument voor je, Sabian:

"Zelfs de derde generatie spreekt nog steeds vloeiend Marokkaans of Turks"

"Het is inmiddels, mag ik hopen, zelfs tot de meest naïeve geitenbreiers doorgedrongen dat West Europa, Nederland voorop, binnen twee of drie generaties door moslims zal worden gedomineerd."

"Ze oefenen nu al zo’n druk uit op ons dagelijks leven dat zowel de media als de regering er hun agenda door laten dicteren, en ze vormen nog maar tien procent van de bevolking."

de inconsistentie:

"ik vind het een fundamenteel mensenrecht om te gaan en staan waar je wilt, en geen macht ter wereld hoort het recht te hebben je dat te beletten…. Dus iedereen mag hier voortaan binnen, op voorwaarde dat hij in zijn eigen levensonderhoud voorziet"

Evidente onzin, van iemand die in de meest generaliserende termen over bevolkings- en geloofsgroepen spreekt. Als je iets over ze wilt beweren, zorg dan in ieder geval dat je je facts straight hebt, anders verlies je elk recht om over hun aard te oordelen. Sterker: je verliest elk recht om uberhaupt iets over die mensen te zeggen.

Nu jij weder, nitwit.

op 16 06 2008 at 01:26 schreef Kariem:

Hey Cogito,

Je vergeet 40-45 van stal te halen. Zet je argumentatie altijd kracht bij.

op 16 06 2008 at 03:06 schreef Sabian:

…???…is dat het?

wat is er volgens jou nu evidente onzin, dat de derde generatie de taal van de grootouders nog spreken? …dat de relatief kleine groep moslims in onze samenleving een relatief grote invloed heeft op die samenleving? …of dat Europa over 2 / 3 gemeraties door moslims wordt gedomineerd? [dat laatste vind ik persoonlijk wel heel erg aanvechtbaar en onwaarschijnlijk]

of,

is het onzin dat ze het kennelijk een mensenrecht vindt dat iedereen overal mag gaan wonen?

Ik was er al bang voor, je kunt helemaal niet uitleggen dat het een slecht plan is om mensen met een vreemd paspoort dmv. een oprotpremie vrijwillig te laten vertrekken. Je kunt wel komen met precies dat wat je de schrijfster verwijt, namelijk onzinnig brallen over verdelgen. Gelukkig heb je wel een abbo op de gym, wie dom is moet sterk zijn.

dipstick.

op 16 06 2008 at 08:36 schreef herman van der helm:

cogito schreef:
"Peter is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Een paar jaar terug waande hij zich een nieuwe Theo van Gogh en deelde zijn kritieken en uitte die oon in zijn bijdragen, maar nu is het gewoon een inhoudsloze persoon die nergens meer voor staat. Hij heeft zichzelf verloochent en verder op deze site aanwezig zijn is ook zonde van de tijd."

Is het niet juist een kracht om je te ontwikkelen in het leven. En niet dogmatisch vast te houden aan je ooit verworven stellingen? Ik vermoed dat Theo er nu ook heel anders over zou denken met zijn laatste ervaringen.

op 16 06 2008 at 08:57 schreef Theo Ichtus:

1. Een ‘oprotpremie’ is al eens geprobeerd met de Gümüsjes – maar die waren zo illegaal als de achterdeur van een koffieshop waar geen stok achter stond dus waar een beetje bijstandsuitkering + kinderbijslag voor een houder van een Nederlands paspoort in een paar jaar al een veelvoud oplevert gaat men niet vertrekken. Je kunt je schotelantenne weliswaar meenemen, maar in je geliefde thuisland zou dat je nog wel eens de geheime staatspolitie op visite kunnen opleveren wanneer je al te salafistisch loopt te prediken.
2. De universitair geschoolden pakken Pam’s halve ton ongetwijfeld graag mee wanneer ze zich in een aangenamer klimaat voortaan beter laten betalen om vanuit Marokko of Turkije de helpdesks van de electronische snelweg of de betalingsachterstand der Tokkies te exploiteren, dus dat schiet ook niet op.
3. Dom plan Pamela – begrijpelijk, want de kracht van stukkiesschrijverds ligt nu juist in het aantonen van de tekortkomingen van tal van andere plannen – anders had je maar beleidsmedewerkster van de gemeente Amsterdam met als speerpunt emancipatie moeten worden; ingaan op het gezeik dat je nooit oplossingen bedenkt? Dat hoef jij niet, jij bent van de afdeling "wat deugt er niet aan de voorgestelde schijnoplossingen"…
4. Het verschil tussen verdelgen en vergassen ontgaat me, evenals het verschil tussen nitwits en dipsticks. Het lijkt me ordinair schelden maar het zal allicht humor om te lachen wezen.
5.Ik zou (als columnist, want dat de reaguurders mekaar de vliegende tering wensen is een gegeven en zou qua wegpoetsen een dagtaak opleveren) een hoofdredacteur willen die de grens legt bij uitingen die wensen te eindigen met mijn dood – of ik nou een insekt, een droplul of een aardige vent en gepatenteerde humoristische gozer die tegen een stootje kan ben. Maar frontaal naakt alleen nog kunnen bezoeken voorzien van een gasmasker daar zou ik dus ook voor passen.
6. De meiden van halal, zouden die nou niet een beetje leuk kunnen schrijven, nu Pam weggaat?

op 16 06 2008 at 11:13 schreef J.J. v.d. Gulik:

Het idee van het op gang brengen van een migratiestroom terug is wel goed. Remigratie is mogelijk zelfs een voorwaarde voor het overleven van de Europese beschaving. Een premie op vertrek is daarbij echter mogelijk niet de beste weg.

Verhuizing van populaties komt wel meer voor. Zo vertrokken er op grond van het Verdrag van Lausanne bijna 2 miljoen mensen van Turkije naar Griekenland en van Griekenland naar Turkije.

Ik voel me zo langzamerhand wel wat gediscrimineerd op dit forum. Ik word hier alleen maar uitgemaakt voor nazi, terwijl anderen het genoegen smaken verdelgd te mogen worden. En er wordt niet eens bijgezegd wat voor nazi men dan voor ogen heeft: een leuke nazi, een aardige nazi, een dikke nazi, een nazi die zijn schoonmoeder bij de afwas helpt, een nazi die oude vrouwtjes helpt oversteken, een mooie nazi, een sympathieke nazi, een sportieve nazi, een vervelende nazi, een enge nazi, een gelovige nazi, een ongelovige nazi, een agressieve nazi, een nietvanjodenhoudende nazi, een schoenpoetsende nazi of een konijnenfokkende nazi. Dat moet je dan allemaal maar zelf uitzoeken. Je wordt gewoon het bos ingestuurd. Als je niet stevig in je schoenen staat kan je dat zomaar een dipje bezorgen. Niet leuk.

op 16 06 2008 at 11:18 schreef babs:

Een zichzelf libertair noemende journaliste komt met een plan om de staat 50.000.000.000 € te laten investeren om op humane wijze van moslims af te komen. (onder het motto: normaal ben ik tegen elke vorm van overheidsingrijpen, maar de moslims die zijn zo erg, daar moet nu echt iets aan gedaan worden.)

De Deltawerken waren goedkoper en beschermen miljoenen mensen tegen water.

Moslims worden weggezet als erger dan de stormvloed van 1953, als een soort alles vermorzelende tsunami. Ik kan me dan voorstellen dat juist moslims die zichzelf helemaal niet zo als een gevaarlijke tsunami zien daar een beetje emotioneel op reageren en de koele discussie voor gezien houden of over the top een spiegelstuk schrijven. Moslimtsunami met Deltaplan van 50.000.000.000 vs insectenplaag en -verdelging. Het is nog redelijk mild.

Moslims worden in Pamela’s stuk teruggebracht tot klinisch probleem; ze worden ontmenselijkt. Dan kan Pamela wel menen dat ze echt 50.000 pp kunnen krijgen om met hun tsunami naar hun eigen land terug te gaan, maar dat verandert niet dat ze door Pamela als enorm probleem worden neergezet, zo’n groot probleem dat zelfs een libertair om staatsingrijpen smeekt. En niet zo maar staatsingrijpen, nee 3000€ van elke Nederlander, 12.000€ per familie. De stap naar endloesung is bijzonder klein.

Doe mij maar zo’n busje insectenverdelger, Kariem.

PS
Voor de duidelijkheid: er is een verschil tussen overheidsinvesteringen om criminelen of zelfs uitkeringstrekkers te bewegen ergens anders te gaan wonen of om moslims te bewegen weg te gaan. Criminelen hebben iets fout gedaan en uitkeringstrekkers kosten geld. Moslims zijn niet per definitie crimineel of uitkeringstrekker en hebben niet per definitie iets verkeerd gedaan en het is eigenlijk te idioot voor woorden dat ik het nodig vind deze PS hier bij te voegen.

op 16 06 2008 at 11:25 schreef Peter:

Zie Kariem en Sabian lekker met elkaar bezig. Zo hoort het. Niet van dat truttige, en net zo hard incasseren als je uitserveert.

Cogito beweert dat ik me een paar jaar geleden de nieuwe Theo van Gogh waande. Dat is klinkende nonsens. Ik heb me nooit de nieuwe wie-dan-ook gewaand. Van Gogh had het monopolie niet op het verkondigen van ongezouten meningen over de multiculturele samenleving, hoor. Het gebeurde me in het begin van FN wel vaak dat mensen me verweten de erfenis van Van Gogh te verkwanselen, of dat ik dingen beweerde die in tegenspraak waren met het evangelie van Van Gogh.

Blijkbaar waren er dus nogal wat discipelen van de Goddelijke Vetzak, die in mij een reïcarnatie van hun Goeroe zagen en inderdaad al gauw bitter teleurgesteld raakten, vandaar die groeiende ‘lijst doei’ waar aasgier Mans me regelmatig mee komt treiteren.

Ben ik er rouwig om dat deze one-track minds vertrekken? Nee! Deze site is voor en door mensen die zelf nadenken, niet voor mongolen die Pim Fortuyn en Theo van Gogh zien als legitimatie om onafgebroken op buitenlanders te kankeren en die zich de afgelopen drie, vier jaar op geen enkele manier hebben ontwikkeld.

De suggestie dat ik zelf trouwens 180 graden gedraaid zou zijn, werp ik verre van me. Ik heb me altijd uitgesproken vóór diversiteit, vóór buitenlanders en vóór moslims en tégen de discriminatie van moslims. Dit overigens geheel in lijn met Goeroe van Gogh, die in een brief aan Mohamed Benzakour schreef:

‘Men kan gelovigen die onze vrijheid van denken bedreigen, niet hard genoeg beledigen, moslim, christen, of wie ook’

Dat citaat prijkt niet voor niets bovenaan de homepage van deze site. Ik vond Van Gogh vaak niet te pruimen, vooral zijn totale gebrek aan compassie voor een rouwende moeder vond ik stuitend, maar deze stelling onderschrijf ik volledig. De fundamentalisten die mij dus met het evangelie van Van Gogh om de oren slaan, zijn zelf niet zo recht in de leer.

Over Van Gogh gesproken, ik wil ook nog even opmerken dat het juist de lieden zijn die een tijdje in zijn licht hebben geschitterd, en daarvan hebben genoten, die het eerst beginnen te huilen als een allochtoon eens op z’n Goghiaans tekeer gaat. Even uit m’n hoofd: "Dat Paul Rosenmöllers hersencellen zich juichend mogen omvormen tot een dodelijke tumor", dat konden jullie wél waarderen! Dat moest wél kunnen!

Zelf heb ik onlangs Paardestaart uitgenodigd onder een brug te gaan liggen en te sterven. Niet één verontwaardigde reactie heb ik daar op gehad, geen enkele! Paardestaart reageerde dat ik niet moest denken dat ze dat ook ging doen, wat ik geweldig grappig vond.

Waarom is er wel verontwaardiging als Kariem zoiets doet? Heeft dat te maken met het feit dat-ie Marokkaan is? Want ik zie toch echt een patroon op deze site: Marokkanen komen hier niet weg, Hafid uitgezonderd, met uitspraken en benaderingen die bij rechtse blanke polemisten heel erg worden gewaardeerd.

Pamela beweert dat ik Kariems humor meer zou waarderen dat de humor van Bernadette en Elke. Dat is neither here nor there. Ik heb Bernadette en Elke nooit verweten dat ze slechte grappen maken, ik heb geklaagd over het feit dat sommige vaste bezoekers een andersdenkende nooit eens het voordeel van de twijfel gunden en altijd met heel erg veel verbaal geweld in een hoek dreven. Bernadette en Elke voelden zich aangesproken en pakten hun biezen. Michiel Mans kondigde ook zijn vertrek aan, maar kennelijk is FN toch te verslavend voor hem. De man kan geen afscheid nemen.

op 16 06 2008 at 11:39 schreef dewanand:

Namaskar Shree Pamela Hemelrijk,

Jouw plan was al eerder bekend gemaakt op de website van Vrije Volk dus zo nieuw is het niet. Economisch gezien is het totale bullshit hoor, 50.000 euro voor elke remigrant. Jij weet dus niets over economie, zo te zien. Alleen omdat je blank bent mag je deze onzin overal uitkramen.

Ik verwijs jou naar mijn boek, Dynamisch Vreemdelingenbeleid (zoek het maar met google meid). Dan zal je kennis maken met hogere hindoe kennis van een bruine hindoe, die minstens 3400 maal complexer kan denken dan jij als bekrompen blanke.

Ik had gepland om op verzoek van een extreemrechtse kennis een klein onderzoek te publiceren over een realistische etnische zuivering van Nederland. NOu, dit zal binnen enkele weken af zijn en ik nodig Peter Breedveld alvast uit om het op FN te linken, als het af is.

Mijn motivatie om Nederland zuiver blank te houden voor de komende tienduizend jaar is totaal anders en komt voort uit mijn hindoe fundamentalistische doctrines.

Blijf rustig geloven:
White is beautiful

en naai aub niet met niet-blanken. Blanke meisjes moeten leren om te neuken en te baren voor hun ras, vlag en vaderland.

Altecrea zal ook de blanken zegenen met hogere kennis.

Dewanand

op 16 06 2008 at 11:58 schreef Paardestaart:

Poepoe – als je van totem en taboe geen sjoege hebt dan kun je je hier bijscholen..

Peter’s Lekkere Kontje valt in onmacht met schoolpleinvapeurs, zelfs Babs vertoont hysterics, en onze geliefde leider zelf demonstreert ten overvloede hoe angstaanjagend de omkering van de bewijslast is die aanstonds in de EUSSR van kracht wordt tegen racisten en haatzaaiers..:je zult ten overstaan van een politiek-correct gedrild publiek toch maar moeten bewijzen dat je géen racist of foob bent zeg!
Als zelfs gepokte hoofdredacteuren de kloten koel niet meer weten te houden; als zelfs zij zich niet meer gehouden voelen iedereen het zijne te geven, waar moet het met de vrije gedachte dan naar toe?
Wie zou nog voor je kunnen pleiten als je door de hedendaagse gedapo van islamschennis en moslimkwetsisme beschuldigd wordt? Wie kan er nog denken en lezen?

Generaties geschokt gesis – "dat kun je niet zèggen" – slecht onderwijs, en marxistische hitserij tegen andersdenkenden zijn niet zonder resultaat gebleven – wie had ook wat anders verwacht?
Native intelligence soms?
Scherpzinnigheid?

Veel te gevaarlijk. Veels te eng.

Zullen we het nu maar weer over ondergoed hebben?
Of over chocola? :-)

op 16 06 2008 at 12:12 schreef pamela hemelrijk:

Zoals ik al zei Peter: Kariems verbale geweld bevalt je kennelijk een stuk beter.

op 16 06 2008 at 12:36 schreef Sabian:

Tja, wie kaatst MOET de bal verwachten. Ik vind het niet minder dan volledig logisch dat [bijv.] Kariem volgas de beuk erin gooit tegen Pams Plan. Dat "humoristische" geblaat over verdelgen is vooral grappig omdat het zijn complete onmacht toont om een paar heldere argumenten naar voren te brengen waarom Pams plan niet zou deugen. Te dom of te lui om er inhoudelijk tegen in te gaan.

….a winner never quits and a quiter never wins.

op 16 06 2008 at 12:39 schreef hassnae:

Zullen we het nu maar weer over ondergoed hebben? Of over chocola? :-)

Ja, paard laten we dát eens doen. Maar dat kun je niet, he? Je kunt niet over andere zaken praten dan over jouw obsessie met de islam en alles wat naar moslim riekt. Je staat vastgeplakt aan je zeepkist. De megafoon is met uhu vastgeplakt aan je hand en laat niet meer los.

Hoe vervelend moet het voor je zijn dat er dan zomaar mensen zijn, moslims ook nog eens, die zomaar van andere dingen weten te genieten en er ook nog eens over schrijven en dat er, het moet niet veel gekker worden, ook nog eens mensen zijn die het leuk vinden om er over mee te praten.

En dan net die ene moslim die jou nogal bezighoudt. Die hoerie van een zus van een broer die het wèl (sic) begrepen heeft.

Arm mens.

op 16 06 2008 at 13:00 schreef Peter:

Paardestaart, wie hier de grootste hystericus is, is voor ieder weldenkend mens wel duidelijk. Ik ben het niet en Babs ook niet. Het is grotesk om ons ervan te beschuldigen de vrije gedachte te bedreigen.

Jij bent gewoon het negatief van een verongelijkt type als Mohamed Cheppih. Iedere keer, als die wordt tegengesproken, gaat-ie huilen dat in Nederland toch vrijheid van meningsuiting is, maar dat het zeker voor hém niet geldt, omdat-ie moslim is.

Jij doet hetzelfde. Iedere keer als je wordt tegengesproken, ga je janken dat je niks mag zeggen. Flikker toch op. Je zegt al jaren alles wat je wilt – wél onder pseudoniem, want lafheid kan je niet worden ontzegd – en niemand legt je een strobreed in de weg.

Je mag alles zeggen. Je mag zeggen dat moslims verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld, en dat de Arabische wereld moeten worden platgebombardeerd. Dat mag jij zeggen.

Maar wij mogen zeggen dat dat verwerpelijk is. Dat de wereld beter af is zónder types als jij. Ook dát is vrije meningsuiting.

Vrije meningsuiting betekent niet dat jij helemaal los mag gaan, dat je ongeremd racistische bagger over anderen mag uitstorten, zonder dat iemand daar een weerwoord tegenin brengt.

Als je van hard uithalen houdt, en dat doe je, al ben je een stuk achterbakser dan bijvoorbeeld Kariem, dan moet je er ook tegen kunnen dat jij zelf een paar klappen krijgt.

Jij mag, maar een ander mag ook. Kun je daar niet tegen, dan moet je je bek houden. Zo moeilijk is dat toch niet?

Pam, hou op met zeuren. Kariem plaatst af en toe een reactie, Bernadette, Elke, Michiel en wat anderen plaatsten lappen en lappen tekst vol verbaal geweld. De hele dag door, en een groot stuk van de nacht ook. En maar schelden en kankeren, en altijd álles negatief uitleggen, álles als bewijs zien voor de perfide verdorvenheid van de islam en elke individuele moslim.

Als je het verschil niet ziet, ben je gewoon dom.

op 16 06 2008 at 13:25 schreef N. Molrat:

Hassnae, wat heb jij, of je broer wel begrepen wat paard volgens jou niet begrepen heeft en ik wellicht ook niet omdat ik die laatste opmerking niet begrijp?

Ik betwijfel trouwens of paard een arm mens is en of ze niet kan genieten van dingen. Ik vermoed zelfs dat ze er van geniet om haar antipathie tegen het gedrag van veel moslims om te zetten in mooie volzinnen en vervolgens de halve FN populatie over zich heen te krijgen.

Ze kan in elk geval beter tegen een stootje dan Hemelrijk, sjonge wat valt die me tegen.

op 16 06 2008 at 13:26 schreef stoethaspel:

Ik mag me dan wel stoethaspel noemen, maar dat wil niet zeggen dat ik me ook zo nodig dom wil voelen. Dus maar even voor de directe aanpak: Pam, bedoel jij nu werkelijk alle moslims? Alevieten en anderssoortige gematigden inbegrepen?

op 16 06 2008 at 13:30 schreef Ozymandias:

Het is niet zo vreemd dat sommige zelfbenoemde islamcritici een dubbele moraal hanteren met betrekking tot wat voor reacties ze wel en niet verontwaardigt reageren. Zij hebben zelf immers alle waarheid in pacht.

Hun mening staat daarom boven die van anderen. Hun verontwaardiging heeft meer bestaansrecht dan die van van anderen.

op 16 06 2008 at 13:31 schreef Peter:

Die volzinnen van Paard, daar schort de laatste tijd nogal wat aan.

Pam valt me ook vreselijk tegen. Ik begin me te schamen voor de mensen die deel uitmaken van dezelfde beweging, waar ik mezelf altijd toe rekende, namelijk de heavies die een paar harde multiculturele noten te kraken hadden en de vloer aanvegen met mensen die claimen ‘gekwetst’ te zijn.

Menige vrijdenker blijkt zelf nogal kleinzerig en het vrijdenken staat-ie alleen zichzelf toe.

op 16 06 2008 at 13:32 schreef hassnae:

Naakte, paard vind dat mijn broer het beter heeft begrepen dan ik, omdat hij kritischer is over de islam.

op 16 06 2008 at 13:36 schreef Peter:

Ik ben trouwens nieuwsgierig: waarom staat dit stuk eigenlijk niet op Hoeiboei (Pams stukken worden altijd min of meer gelijktijdig op een vier- of vijftal ‘vrijdenkers’-sites gepubliceerd)?

op 16 06 2008 at 13:45 schreef N. Molrat:

Dank je Hassnae, zo had ik het idd niet gelezen, misschien omdat ik het zo niet zie. Jij voert een andere ‘strijd’ dan hij denk ik.

op 16 06 2008 at 14:01 schreef Kariem:

"De megafoon is met uhu vastgeplakt aan je hand en laat niet meer los."

Haha! Zouden ze weten wat UHU is? Hahaha… Ken het alleen van Marokko.

Trouwens, wat is dat gepraat over de de stilistische kwaliteiten van Paardestaart? Zelden iemand zo’n rommeltje van de Nederlandse taal zien maken. Zelfs met een potje ouderwets close reading valt er geen soep van te maken.

Sabian: zolang je faalt in het begrijpen van wat je leest, valt er weinig te bediscussieren.

druiloor ;)

op 16 06 2008 at 14:54 schreef Peter:

Ik kom regelmatig langs omdat er hier goede stukken staan en soms interessante discussies worden gevoerd.

Iedereen toch?

op 16 06 2008 at 14:55 schreef Michiel Mans:

Ik kom regelmatig langs omdat er hier goede stukken staan en soms interessante discussies worden gevoerd. Een enkel keer reageer ik nog. Hoe Peter dat wil uitleggen moet hijzelf weten.

Het is voor de geinteresseerden in zijn archief terug te lezen hoe dat Elke en Bernadette bannen nou gegaan is. Begin bij het stuk ‘Stamgasten’ van 14 maart 2007. Daar viel de eerste klap.

op 16 06 2008 at 15:24 schreef daniel:

Maar dat kun je niet, he? Je kunt niet over andere zaken praten dan over jouw obsessie met de islam en alles wat naar moslim riekt.

Ja nogal wiedes.

Wat moeten we anders met een godsdienst wiens aanhangers in woede uitbarsten als iemand beweert dat de Islam een geweldadige religie is?

Dat is pure Monty Python.

op 16 06 2008 at 15:30 schreef Ansje:

"Maar dat kun je niet, he? Je kunt niet over andere zaken praten dan over jouw obsessie met de islam en alles wat naar moslim riekt."

Waddun non-argument.

Misschien *wil* Paardenstaart dat wel helemaal niet?

Mag ze mss zelf nog bepalen waar ze wèl en waar ze níet over meepraat op deze site?
Maakt dat haar replies inhoudelijk anders of zo?

op 16 06 2008 at 15:36 schreef Saira:

Dewanand,

White on Indian vindt mijn vriend het einde. Ik heb al een mooi mixje gebaard, en who knows what the future will bring.

Eat your ass out.

op 16 06 2008 at 15:44 schreef hassnae:

Niks non-argument, Ansje. Het zit paard nogal hoog dat ik over lingerie en chocola schrijf. Zij haalt mij steeds weer aan, en nu antwoord ik.

Paard lijkt wel een moslim; opeens voelen allerlei mensen zich geroepen het voor haar op te nemen.

op 16 06 2008 at 15:46 schreef hassnae:

En daarbij: alsof ik schrijf dat ze niet over de islam mag schrijven. Ze doet niks anders dan dat en ondertussen klaagt ze dat haar vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt.

Over monthy python gesproken.

op 16 06 2008 at 15:54 schreef Peter:

Ik heb het ook liever over lingerie en chocola dan over de islam. Iedereen bij wie het andersom is, noem ik een doodziek aapje, no apologies. Ik bedoel, er is toch iets heel erg mis met je als liever over de islam praat dan over lingerie en chocola, daar kunnen we het toch over eens zijn?

Daniël denkt toch ook vaak aan aardbeien met slagroom?

op 16 06 2008 at 15:55 schreef Ansje:

OK — dat heb ik ff gemist. Dan kan ik je reactie idd beter plaatsen.

op 16 06 2008 at 16:22 schreef Ansje:

Ik praat niet graag over lingerie en chocola.

Lingerie draag ik liever (en nog liever laat ik ’t weer uittrekken)
en chocola blief ik niet zo, geef mij maar een biefstuk…

en qua praten is sex mijn favo onderwerp, maar niet met zomaar iedereen natuurlijk

ben ik nu een doodziek aapje?

op 16 06 2008 at 16:27 schreef Peter:

Nee, je hebt een bril nodig, of je moet leren je beter te concentreren.

Ik schreef:

Ik heb het ook liever over lingerie en chocola dan over de islam. Iedereen bij wie het andersom is, noem ik een doodziek aapje, no apologies.

op 16 06 2008 at 16:35 schreef N. Molrat:

Oh jee, ik ben een doodziek aapje. Ik heb een bril nodig. Ik kan me niet concentreren ook.
Ik vind lingerie volslagen oninteressant om over te praten en te lezen en naar te kijken.
Chocola vind ik lekker (zonder zoete slijmerige smurrie er in) om te eten maar niet om over te praten.

Gelukkige mensen zijn saai om mee te praten.

op 16 06 2008 at 16:45 schreef Ansje:

gelukkig maar

ik denk dat het EN de bril EN het concentratievermogen zijn vandaag

ik word ook ernstig afgeleid, ha!

op 16 06 2008 at 16:50 schreef Peter:

Volstrekt mee oneens. Ongelukkige mensen zijn stomvervelend, met hun constante gezeik. Gelukkige mensen, mits een beetje op de hoogte van het één en ander, zijn de boeiendste gesprekspartners.

Kankeren is een kunst. Wie mensen in de put praat met z’n gekanker, verstaat die kunst niet. Wie ze zich een kriek laat lachen, díe kan kankeren.

op 16 06 2008 at 16:59 schreef Peter:

Ik waardeer je gehoorzaamheid trouwens, Naakte. Ik zeg dat jij een doodziek aapje bent, en jij constateert dat jij dus een doodziek aapje bent.

En zo is het. Ik heb altijd gelijk.

op 16 06 2008 at 17:14 schreef N. Molrat:

Saai he?

op 16 06 2008 at 18:27 schreef Hosseyn:

Ik lach mij altijd een kriek om Paard.

op 16 06 2008 at 19:53 schreef Paardestaart:

Hm – ’t is natuurlijk parels voor de zwijnen, maar vooruit; ik zit er nu toch..

Het is grappig door jou van verbaal geweld te worden beschuldigd, Peter – je hebt je hoofdredactionele discretie intussen zo grondig te grabbel gegooid dat de helft van de hier toegestroomde posters geschrokken het hazepad kiest en nooit meer terug komt; de aardigste, zachtzinnigste en verstandigste bezoekers worden om het minst of geringste getracteerd op emmers vettig putwater, en de virtuele ruimte is vergeven van zieke aapjes die hun nare leven betreuren.
In deze dagen van Weinig Stijl echter moet je ook als dame van wanten weten en vooral immer zelfbeheersing tonen.

Nu is ook dat geen garantie, want zorgvuldige referenties aan eerdere uitlatingen komen je op het verwijt van lafheid te staan, zodat je eigenlijk net zo goed kunt doen waar je van beschuldigd wordt, maar ik laat me niet verleiden in de hoop dat er ook mensen zijn die wel kunnen lezen en begrijpen.

Aangezien de blogpoeling erg dun is, en ik er per slot van rekening ook een paar jaar aan besteed heb laat ik me de mond niet snoeren, op het gevaar af, beste Peter, dat jij meent dat je onweerstaanbaar bent..

Je mag zeggen dat moslims verantwoordelijk zijn voor alle ellende in de wereld, en dat de Arabische wereld moeten worden platgebombardeerd. Dat mag jij zeggen

Nou bedankt, hoor.. Da’s aardig van je.
Maar de arabische wereld bombarderen – dat vind ik nou weer zo to the point…Het ruimt natuurlijk wel lekker op, maar dan kan je wel aan de gang blijven; het eind is zoek als je zo gaat beginnen vinnik. We zijn toch verdikkie geen Syriers??

Het lijkt me echt beter om een andere oplossing te vinden, om nog ff terug te komen op dat idee van Pam.

En ’t is grappig, maar de Spanjaarden hebben denk ik iets te vaak een generaal pardon afgekondigd, want nu ze het benauwd krijgen komen ze potdorie op hetzelfde idee zeg! Ze trekken zich niks aan van geroep van Endlösung en ze opperen ook een financieel incentive; allemaal terug naar huis, met een mooi centje, en dan maar fijn thuis je eigen cultuur beleven

Tja – als iemand een betere oplossing weet moet ‘ie het maar zeggen, maar qua alternatieven zijn we zo langzamerhand wel uitgepraat vrees ik, of tenminste te ver heen.

Ik wijs dus nog maar eens op de demografische tijdbom die lustig ligt te tikken terwijl ik – gehuld in mijn Pa Perla-hemmetje – nog een blokje chocola afbreek: als die bom afgaat zullen er een hoop andere geneugten voor vrolijke libertijnen toch onafwendbaar op de zwarte lijst terecht komen, al hoeft er volgens Peter niks te gebeuren, behalve dan de politie naar de sportschool sturen.

Neh – als de aanhangers van de politieke islam niet met ingang van morgen gewoon loyale staatsburgers worden, zonder dubbele agenda dus van meer islamonderwijs op onze scholen en zo; als ze echt per direct ophouden aan de fundamenten van onze samenleving te knagen ter ere van hun eigen glorieuze geschiedenis en de overwinning van de enige ware godsdienst; en als de boven-ons-gestelden niet door een nachtelijke sprongvariatie tot realiteitszin evolueren en onmiddellijk de hand gaan houden aan onze wetten en gebruiken, zodat de islamisering van ons hoekje van Europa de voet dwars gezet wordt, dan voorzie ik heel nare dingen in de nabije toekomst

op 16 06 2008 at 19:54 schreef Hosseyn:

Die Spanjaarden hebben het trouwens eerder gedaan met de reconquista.

op 16 06 2008 at 20:35 schreef Lagonda:

Nou, tis weer een pracht van een topic geworden. En ik heb er geeneens "Hmmmm" boven hoeven zetten. Bravo, allemaal!

op 16 06 2008 at 23:05 schreef Peter:

de aardigste, zachtzinnigste en verstandigste bezoekers worden om het minst of geringste getracteerd op emmers vettig putwater

Ja, door jou en je vrinden, Paardedrol. Of wil je echt beweren dat jij aardig en zachtzinnig bent? Een hypocriete, hysterische naziteef ben je, en dat bombarderen van de Arabische wereld heb ik niet zelf verzonnen, daar fantaseerde jij een keer hardop over. Sargasso.nl wijdde er nog een stukje aan.

Ik zei dat jij mag zeggen dat de Arabische wereld moet worden platgebombardeerd omdat jij zat te jeremiëren dat jouw vrijheid van denken door mij zou worden bedreigd, druiloor. Dat is dus niet waar. Ik laat je onbeperkt je ranzige gang gaan op deze site, je krijgt alleen een weerwoord. Maar van een weerwoord ga jij al janken. Wuss

Je mag hier blijven komen, je mag ook opkankeren, dat is mij om het even. Kies je ervoor om hier je mentale incontinentie uit te zieken, dan zul je er mee moeten leren leven dat ik en anderen jouw bagger duiden voor wat die is: bagger. Bagger uit de uitgerekte aars van een afgeleefde knol met schurft en gekke koeienziekte.

Mochten mensen nu gekwetst zijn en besluiten deze site nooit meer te bezoeken: don’t let the door hit you on the way out. Jullie betalen me niet, dus ik zal er weinig last van hebben.

op 16 06 2008 at 23:08 schreef Chris:

Lagonda, hoe staat ie, wat is jou mening over de genoemde discussie. Ook minder fan van peter aan het worden (jij kan de discussie meestal wel aan)? Moet zeggen dat het een pittig stukje is geworden wat pammetje heeft geschreven (hollands eigen, wordt er af en toe ook een beetje moe van). Vervolgens over de zeik omdat moslims hier niet erg netjes op reageren (raar uch..?). En hierna gaan zeiken omdat peter een van de verkaasde reaguurders steunt. Tja if you cant stand the smell stay out of the crapper zou ik zeggen. Het zal er ieder geval gezelliger op worden hier!!!

op 16 06 2008 at 23:50 schreef Conan:

Het lijkt erop dat het succes van de waanzin van een aantal religieus gehandicapten, ideeën als PPP doet opborrelen. En Kariem wellicht mede frustratie daarover lompig afreageert op mevrouw Hemelrijk. Dat, terwijl de keuze in PPP een en ander juist in perspectief zou kunnen plaatsen.

(Ik heb naar dit fragmentje van Hans Jansen gelinkt, omdat Hans op dat moment nog de ‘probleemloze’ Islam in Nederland propageert in een gesprek met Pim Fortuyn. En onder meer wijzend op de successen en assimilatie van Islamitische jongeren, de inmiddels de achterhaalde stelling verdedigt dat er hier geen grond voor fundamentalisme aanwezig zou zijn.)

@paardestaart
in de hoop dat er ook mensen zijn die wel kunnen lezen en begrijpen.

Paraat!

@pamela hemelrijk
Over hoop gesproken, is dat gerechtvaardigd met betrekking tot verdere publicaties van jou op Frontaal Naakt, gezien de continuerende comments? Want juist de discussies, zeker ook met Kariem, maken het interessant.

op 16 06 2008 at 23:58 schreef Lagonda:

Tsja — ik heb er eigenlijk niet echt een mening over. Convictions create convicts.

Ik begeef me op internet al jaren in allerlei discussies en forums, en verbaas me altijd weer over het vermogen van mensen om diep beledigd te worden door teksten op een scherm, en daar vervolgens een verbeten gevecht over te voeren. Nog erger wordt het als er groepjes ontstaan, en er ineens allerlei vermeende loyaliteitsbelangen een prominente rol gaan spelen. Ik heb inmiddels geleerd daar met een grote boog omheen te lopen.

Wie op internet zijn teksten achterlaat, moet klaar zijn daar alle mogelijke reacties op te verwachten — dat is mijn idee daarover. Het is grappig: er wordt de laatste jaren te pas en te onpas gesproken over de vrijheid van meningsuiting, maar ik vraag me af wie er mentaal klaar is voor een *daadwerkelijke* vrijheid van meningsuiting. Het blijkt knap lastig om een mening als objectieve werkhypothese te blijven behandelen, en niet op de man te gaan spelen of de boel op de spits te drijven, en niet gelijk in een beledigde slachtofferrol te kruipen zodra je eens de wind van voren krijgt. Ik vind dat allemaal uiterst onvruchtbaar.

Eigenlijk spijt het me dat deze botsingen hier plaatsvinden. Pamela en Paardestaart ken ik persoonlijk niet, maar ze lijken me alletwee grappig, scherp en genoeglijk gezelschap. Michiel Mans en Elke heb ik persoonlijk ontmoet, en daar kon ik het prima mee vinden. En ook met Peter en Hassnae kan ik uitstekend overweg — laatst nog een mooi presentje van ze mogen ontvangen. Sowieso was er zonder Peter geen Lagonda geweest.

Het is niet erg dat de meningen soms haaks op elkaar staan, maar wel dat the parties involved het zo op zichzelf betrekken. Aan de andere kant: het zijn allemaal volwassen mensen, met hersens in hun hoofd — dus alle randvoorwaarden voor enige kritische zelfreflectie zouden aanwezig moeten zijn.

op 17 06 2008 at 06:43 schreef Ansje:

Nou, dat heb je allemaal heel mooi en vooral diplomatiek verwoord, Lagonda.

En je hebt nog gelijk ook.

Jammer dat m.n. Peter zich zo kan laten gaan in replies zoals hier vlak boven.
Word er plaatsvervangend misselijk van en Peter, daar mag je van denken wat je wil.
Een emmer putwater indeed, en op de vrouw gespeeld op een zieke en wmb onnodige manier.
Paardenstaart is fel en kan stevig uit de hoek komen maar toch op een geheel andere manier dan waarop jij de FN-bezoeker – helaas met enige regelmaat – op tracteert.

Dit soort reacties ontkracht je betoog an sich, erg jammer.

Waarom op die manier, waarom niet alleen met argumenten?

"Sowieso was er zonder Peter geen Lagonda geweest."
???.. Lagonda bestond al voor FN het licht zag..

op 17 06 2008 at 07:30 schreef Peter:

Whatever, Ansje. Ik heb geen boodschap aan je selectieve verontwaardiging. Eigenlijk vind ik dat wie nooit iets zei toen Paardestaart haar hooliganisme losliet op anderen, nu ook gewoon zijn of haar grote mond moet houden.

Lagonda stelt dat de mensen die hij in het echt heeft ontmoet, zo vreselijk aardig zijn. Dat is eigenlijk mijn probleem. In je gezicht zijn ze allemaal beleefd, maar veilig van achter hun keyboard houden ze niet op met zuigen en demoniseren.

Ik ben daar niet diep beledigd door, gewoon geweldig geïrriteerd. Vooral zo’n Paardemuil, veilig anoniem van alles suggereren over mensen die gewoon met open vizier hun mening verkondigen. Dat zoiets vergoeilijkt of verdedigd wordt, vind ik stuitend.

Jouw vriend Valentein, Lagonda, die is in het echt vast ook heel dociel.

op 17 06 2008 at 08:37 schreef herman van der helm:

aansluitend op Lagonda,
ik zie veel mensen die het verschil niet meer zien tussen wat iemand doet en wat iemand is.
Ktitiek op wat iemand doet, zegt of beweert lijkt me zeer nuttig, opbouwend en soms noodzakelijk tot de orde roepend.
Daaruit concluderend iemand vertellen wat hij is, en daarbij allerlei laagstaande kwalificaties gebruiken, heeft slechts één resultaat namelijk dat de boel op logs enzo fiks uit de hand kan lopen, en dat het totaal niet meer over de inhoud gaat.
Wat ik altijd controleer voor ik een bijdrage plaats is altijd: gaat het over handelen of gaat het over zijn. Dit is voor mij veel belangrijker dan de taalkundigheid en spelling.

op 17 06 2008 at 08:50 schreef Lagonda:

Mijn vriend Valentein mist een van de randvoorwaarden voor kritische zelfreflectie die ik hierboven beschreef, namelijk een functioneel stel hersens.

Maar het is mijn bedoeling helemaal niet om een diplomatiek antwoord te geven. Het gaat op FN vaak over moslims en de integratieproblematiek. Daar heeft iedereen zijn mening over; soms monomaan, soms kort door de bocht, soms genuanceerd, maar nooit volledig.

Het is een domme illusie te menen dat je in één column een sluitende analyse kunt geven, of dat je in een paar bijdragen in een internetdiscussie een totaaloplossing kunt formuleren. Toch zie ik dat fenomeen steeds weer de kop opsteken — de menselijke geest is namelijk verslaafd aan totaaloplossingen, en totaalmodellen, en unificerende verklaringen.

Ikzelf doe daar overigens van harte aan mee; van nagenoeg alle betogen die ik zelf heb geschreven, zie ik overduidelijk de gaten die er in zijn te schieten. En het is maar net hoe de pet staat: de ene dag zie ik allemaal lichtpuntjes met betrekking tot de integratie van moslims, maar een dag later zie ik de toekomst duister in.

Ik heb nu al een flink aantal jaren geinvesteerd in deze problematiek, en eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet. Het plan dat Pamela hierboven beschrijft, is mij ook vaak in verschillende varianten door het hoofd geschoten, dus ik zou niet durven beweren dat het geen goede (deel-)oplossing zou zijn. Peter’s alternatieve plan beschrijft een ander deel van het probleem, en biedt óók een goede (deel-)oplossing. Paardestaart noemt hierboven de "demografische tijdbom" — óók een punt van aandacht.

Met andere woorden: iedereen draagt goede punten aan, en iedereen schiet soms door. Sommige kunnen zich beter bij de argumenten houden, maar iedereen (myself included) gaat vroeger of later op de man spelen. En daar loert het grijze langetenen-gebied tussen ‘gemeend op de man spelen’, en ‘het was maar een gebbetje’, en ‘daar moet je toch tegenkunnen’ waar menigeen over zijn formuleringen struikelt en dingen neerzet die heel anders aangekomen dan ze bedoeld zijn, en waar gegniffeld wordt over het lage incasseringsvermogen van de sparringpartner door lieden die zelf ook gelijk op hun achterste benen gaan staan.

Soit. Zo gaat dat in discussies — iedereen heeft zijn verhaal en hanteert zijn of haar specifieke toon. Ik ga daar alleen geen keuzes in maken; niemand vertelt namelijk mijn verhaal op mijn toon — dat kan ik alleen. Daarnaast kan en wil ik geen definitieve keus maken tussen alle gerechten die met betrekking tot het integratiedebat worden opgediend.

Verder: zonder de exposure die Peter mij via FN heeft geboden, was ik al veel eerder opgehouden met schrijven.

op 17 06 2008 at 09:39 schreef Chris:

Gestopt met schrijven? Waarom? Zie je het nut er niet meer van in, na alle huidige politieke ontwikkelingen? Ik las al in je blog dat je na het hirsi ali debat het schuim je aan de lippen stond, daarna is het stil geworden behalve het een tweetje van balkenende & Sarkozy.

op 17 06 2008 at 10:28 schreef Peter:

Of Valentein wel of niet in staat is aan zelfreflectie te doen, doet niet ter zake. Ik acht Paardebek, Michiel Mans, Elke en Bernadette ook niet erg hoog op dat gebied. Dat neemt niet weg dat Valentein in het echt waarschijnlijk heel dociel is, net als de vier musketiers.

Mensen schrijven geen columns om de wereldproblematiek in drie minuten op te lossen, maar om discussie los te maken en discussie is altijd goed. Columns waarin de schrijver bekent dat hij het ook allemaal niet weet zijn niks aan en nutteloos.

En verder: het zal best dat de huidige maatschappelijke problemen niet worden opgelost met mijn plan, maar waarom dan niet? Voorlopig ga ik ervan uit dat de oplossing echt heel simpel is en dat die ligt in het handhaven van de wet zonder aanziens des persoons.

Ik heb geen enkel probleem met op de man spelen en moedig het van harte aan. De wereld wordt bevolkt door galbakkerige individuen en het identificeren en isoleren van deze etters is het begin van de oplossing van dat probleem.

Ik heb er veel plezier in hier af en toe de zweep erover te halen. Wie daar niet tegen kan, moet geen ruzie met me zoeken. Simpel toch? Wie ruzie met me zoekt, weet inmiddels waar-ie aan begint. Ik achtervolg je tot in de hel.

op 17 06 2008 at 10:46 schreef babs:

In Spanje gaat het om werkloze buitenlanders, niet om moslims an sich. Een belangrijk verschil.

In Spanje moeten in sommige wijken de buitenlanders (met name katholieke Colombianen) door de politie beschermd worden tegen boze buurtbewoners. Dat zou ik in Nederland nu ook eens graag zien, dat mensen zelf ingrijpen en tuig hun straat uitzetten.

op 17 06 2008 at 11:18 schreef Conan:

Dat zou ik in Nederland nu ook eens graag zien, dat mensen zelf ingrijpen en tuig hun straat uitzetten..

Het klassieke lynchen. Ja, dat is de oplossing, zeker als het geen zielige moslims maar kwaadaardige Katholieken zijn. Volksgerichten werkten en werken ook prima in Zuid-Afrika. En als je het massaal genoeg doet, kan de politie het niet eens tegengaan of gaat zelfs meedoen, zoals in Rwanda. Daar waren ze in één keer van een paar honderdduizend ongwenste ‘insecten’ verlost; jammmer dat men in Spanje nog net niet zo ‘vrij’ en ‘vooruitstrevend’ is.

Nee, echt een leuk plan Babs.
En Pamela en Paardenstaart verdienen een busje insecticide volgens jou.
Ik mag hopen dat je het eerst op jezelf uittest. Wanneer is je aanval begonnen? En zou je je niet eens melden bij een psychiater?

op 17 06 2008 at 11:54 schreef daniel:

alsof ik schrijf dat ze niet over de islam mag schrijven. Ze doet niks anders dan dat

Dat is zeker een paradox, maar wel verklaarbaar.

Het is ook een beetje te vergelijken met de mensen die zich beklagen over het feit dat ze antisemiet worden genoemd (so what) met dat verschil natuurlijk dat dit label nog nooit iemand het leven heeft gekost.

Sinds de moord op Theo Van Gogh is het bijna een soort vaderlandse plicht geworden om nare dingen over de Islam te zeggen, gevolgd door de klacht dat we dat eigenlijk niet mogen. Dat klinkt vreemd maar is het gevolg van de houding van de media en de overheid, die de kant hebben gekozen van de extremisten.

Zo sterk is dit gevoel dat totale hoeveelheid kritiek op de Islam alleen maar is toegenomen. Dat is maar goed ook, want anders krijgt Mohammed Bouyeri z’n zin.

Dit laatste is nogal belangrijk, daar ‘Mohammed Bouyeri z’n zin geven’ zo’n beetje de beste manier is om de politiek van dit kabinet jegens de Islamte omschrijven.

Dus vandaar dat geuzengevoel.

Ik denk dat Hans Jansen ’t het beste zegt. Moslims vinden -en dat is heel bewonderingswaardig- dat de Islam de beste godsdienst is en dat iedereen daarom Moslim moet worden. Dat is misschien niet prettig voor ons, maar het betekend niet dat Moslims slechte mensen zijn. In tegendeel, als je werkelijk denkt dat de Islam een zegen is voor de mensheid zou je een slecht mens zijn als je dat niet met de rest van de wereld wil delen. Er is dus geen plan, dat is ook niet nodig.

Je zou het kunnen vergelijken met hoe wij omgaan met de vrijheid van meningsuiting. Waarom noemen we 3e wereld landen ontwikkelingslanden? Waar moeten ze naartoe ontwikkelen? Toch naar een model wat een beetje lijkt op het onze met democratie,vrouwenrechten en persvrijheid? Nou dat is ook geen complot, het is mind-set. Wij geloven gewoon dat mensen in die omstandigheden het meest gelukkig zijn.

In de Islamitische wereld ervaren veel mensen dat als een complot. In Iran verbieden ze westers speelgoed, want zoiets onschuldigs als een barbie pop zien ze in dat deel van de wereld als een deel van een sinistere samenzwering om hun cultuur te vernietigen.

Iedereen probeert dus elkaar cultureel te beinvloeden. In een wereld met internet en immigratie is deze botsing onvermijdelijk, dus daar moeten we mee leren leven. We moeten ook leren deze culturele strijd te strijden.

Maar tot nu toe gebeurd dat niet, en naar mijn mening is dat de weg naar geweld.

Dus als we uiteindelijk naar een punt willen komen waarop Mekka wordt geNuked, dan is niets doen en vriendelijk ja knikken de beste optie.

op 17 06 2008 at 12:15 schreef Peter:

Daniël, denk je dat er nog ruimte is tussen ‘niets doen en vriendelijk ja knikken’ en elke individuele moslim die je pad kruist, verdacht maken en in het nauw drijven?

Zou je denken dat ik ergens in die ruimte tussen die twee uitersten aan het werk ben, en Hassnae ook?

op 17 06 2008 at 13:07 schreef google:

‘Zou je denken dat ik ergens in die ruimte tussen die twee uitersten aan het werk ben, en Hassnae ook?’

Doet U zo Uw best en nog wordt U niet begrepen. En Uw partner ook niet. Treurig, meneer Breedveld. Het valt niet mee om individualist te zijn.

op 17 06 2008 at 13:32 schreef Peter:

De zoveelste anonieme angsthaas met niks te melden.

op 17 06 2008 at 13:39 schreef google:

Hoezo angsthaas, meneer Breedveld?

Ik leef met U mee. U werpt zich op als verdediger van de individuele moslim en Uw partner (of echtgenote?) ook, maar U stuit steeds tegen vooroordelen en miskenning. Uw partner ook.

Want moslims zijn of angstaanjagend of terrorist. U strijdt daar, in Uw tussenruimte, tegen.
Toch heb ik het gevoel dat U, wanneer U schrijft over moslims, het over moslima’s hebt? Hoe komt dat?

op 17 06 2008 at 13:49 schreef Peter:

Hoe weet ik nou waar uw gevoel vandaan komt, angsthaas.

Maakt u eerst maar bekend wie u werkelijk bent – ik neem aan dat u niet echt door het leven gaat onder de naam ‘google’ – en dan zien we of er een ‘dialoog’ tussen ons mogelijk is. Vooralsnog krijgt u van mij niet het voordeel van de twijfel en ga ik ervan uit dat u maar wat aan het zuigen ben.

op 17 06 2008 at 13:51 schreef google:

Het gebruik van pseudoniemen is op Uw website niet ongebruikelijk. Waarom zou ik mij eerst bekend moeten maken? Krijg ik een voorkeursbehandeling?

Twee comments van mij en U noemt dat al zuigen?

op 17 06 2008 at 14:06 schreef Peter:

U krijgt inderdaad een voorkeursbehandeling. U slaagt er namelijk niet in vragen te stellen waar u niet uw eigen antwoord al in verstopt hebt.

Dat zuigen zit ‘m niet in de hoeveelheid comments, maar in het zuigerige toontje.

Aan u de keus: of u stuurt me een mail waarin u zich bekend maakt, dan mag u hier verder uw pseudoniem blijven bezigen, of u praat verder tegen een muur.

op 17 06 2008 at 14:40 schreef Kariem:

Diepe buiging voor Lagonda.

op 17 06 2008 at 14:47 schreef google:

Ik ben al lange tijd een geïnteresseerde lezer van Uw site.

Ik lees Uw boude stukken met plezier en de – als het U mij vergeeft – merkwaardige columns van Uw partner met vervreemding.

Ik zelf kan helaas geen anspraak maken op een beroep als schrijver.

Is deze introductie genoeg?

Hoewel het mij toch van het hart moet dat ik vreemd vind dat ik een soort formulier moet invullen voordat ik reageren mag.

op 17 06 2008 at 19:32 schreef Paardestaart:

"jij zat te jeremiëren dat jouw vrijheid van denken door mij zou worden bedreigd, druiloor. Het is grotesk om ons ervan te beschuldigen de vrije gedachte te bedreigen"

Ik zit niet te jeremiëren dat jullie de vrije gedachte bedreigen, eh… boleet!

Ik zeg dat het er met de vrije gedachte slecht voorstaat als je zelfs hier schuimbekkend voor naziteef wordt uitgemaakt, en daarbij wees ik op de europese maatregelen tav de hoofdzonden in het catechismus van de EU: discriminatie, racisme, en ‘groepen tegen elkaar opzetten’..Als die namelijk onverkort hun beslag krijgen hoef je niet eens meer te wachten tot een gekwetste medeburger het de moeite waard vindt om naar de rechter te stappen, want dat gaan – als het MinJus zijn zin krijgt – ‘bureautjes’ voortaan doen.

Van onze eigen belastingpenningen gaan dan professionele scherpslijpers het net en de media afzoeken om moslimkwetsistische booswichten op te sporen en aan te klagen.
En de beklaagde – die itt tot ‘de bureautjes’ zèlf voor de proceskosten opdraait, en die je dus heel gemakkelijk tot de bedelstaf kunt brengen; hij zal vervolgens – on top of it! – moeten bewijzen dat hij géen racist is, dwz. niet langer hoeft de aanklager te bewijzen dat de aangeklaagde schuldig is, zoals tot nu toe gebruikelijk was in onze rechtsstaat – de rollen worden gewoon omgedraaid..

Ik dacht dat je dáar wel de nadelen van in zou zien..

Wat betreft ‘kaatsen en de bal verwachten’: als jij net zo kaatste als ik dat doe zou je mij niet horen hoor: ik vertrouw erop dat ik argumenten wel zal weten te pareren, en zo niet, dan heb jij gelijk.

Maar wat ik in godsnaam moet zeggen als jij mij kutwijf, paardemuil, paardedrol of uitgerekte runder-aars noemt; of me beschuldigt van idiote enormiteiten, dan moet ik dat over me heen laten komen òf je met gelijke munt terugbetalen.
En ja – dat ga ik natuurlijk niet doen.

Kun je mij trouwens voor het idee eens een voorbeeld geven van mijn hooliganisms Peter?

Of van het verbale geweld van Elke of Bernadette?

op 17 06 2008 at 21:37 schreef google:

Paardestaart,

Meneer Breedveld heeft van een moslima geproefd en sindsdien is het oriëntalistiek wat de klok slaat. Zie de illustraties bij de stukken en lees zijn stuk over youporn er maar op na: Turken hebben het meeste plezier in bed; Arabische vrouwen zijn bloedmooi en geil in bed; van moslims heeft hij niets te duchten etc.

U daarentegen bent de grote boosdoener.

op 17 06 2008 at 22:28 schreef daniel:

Of er nog ruimte is? Het gaat er om die ruimte te vinden, en het lijkt me dat FN wel min of meer op de juiste koers zit. Maar of die koers nou zo vreselijk anders is dan wat Paardestaart hier schrijft?

Ik weet het niet, ik krijg niet de indruk dat jullie zo veel van elkaar verschillen. Misschien is dat juist de reden dat jullie zo botsen.

Zou je denken dat ik ergens in die ruimte tussen die twee uitersten aan het werk ben, en Hassnae ook?

Absoluut, het is de lijn Hans Jansen. De idealen van de Islam deugen niet, maar de mensen ach die moet je individueel beoordelen.

Behalve natuurlijk wie strikt de regeltjes volgt uit een boek, dat soort mensen willen niet eens individueel beoordeeld worden. Dus die kun je heus wel beoordelen op hun ideologie.

Het kan best zijn dat HVV een beetje gas terug moet nemen. Het überhaupt hebben van kritiek op Moslims was na de moord op van Gogh een bevrijding. De verleiding is groot om een stap verder te gaan, alle Moslims op een hoop te gooien en iedere Moslim als een agent van het Islamisme te zien.

Dat gebeurd met joden ook, die zitten ook allemaal in het complot. Dat is een erg overzichtelijk wereldbeeld maar wel een beetje eng.

In Nederland is niet de Islam het probleem, de Islam is een probleem geworden door fouten die door Nederlanders zijn gemaakt. Met de beste bedoelingen overigens.

Dat zie je met die Imam ook, als wij geen eerwraak zouden tolereren zou ie dat idiote advies niet kunnen geven. Of als wij Moslims niet zouden vertellen dat ze gediscrimineerd worden, zouden ze zich ook niet zo vaak gediscrimineerd voelen.

Nederland moet dus veranderen, wat alleen gaat gebeuren als Europa veranderd. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Eerst moet het allemaal heel erg de mist in gaan, en dan zullen de veranderingen op de meest destructieve wijze wel plaatsvinden. Maar van te voren maatregelen treffen, om te voorkomen dat het mis gaat? Dat is niet de weg van de minste weerstand, dus dat zal niet gebeuren.

Nouja, we gaan dat niet meemaken. We zullen niet weten of tegen het eind van deze eeuw Europese Moslims zich nog ‘willen’ onderwerpen aan de tucht van de Islam. Willen staat tussen aanhalingstekens, omdat de terreur naar binnen toe enorm is.

Dáár gaat het om. Want de Imams hebben er niets aan als Europese Moslims seculariseren of een liberale Islam ontwikkelen. Dan komt er van de triomf van de Islam namelijk niks terecht.

Het is aan ons om aan de zijkant te staan en heel hard ‘boe’ te roepen terwijl de Nederlandse overheid godsdienst een steeds belangrijkere rol geeft in onze maatschappij, en daarmee de kans dat de Imams over 100 jaar hun wens krijgen vergroot.

Iedere bondgenoot hiertegen is toch mooi meegenomen, of niet soms?

op 17 06 2008 at 23:35 schreef Michiel Mans:

-"Of Valentein wel of niet in staat is aan zelfreflectie te doen, doet niet ter zake. Ik acht Paardebek, Michiel Mans, Elke en Bernadette ook niet erg hoog op dat gebied."-

En dat zegt Breedveld? Hihihihihi…

op 18 06 2008 at 05:29 schreef dieter:

Nou nou dat gaat er heftig aan toe hier. Heb zojuist de hele discussie gelezen en kom tot de volgende conclusies:

– Peter is verliefd
– Hasnae was de eerste die Pamela van een ‘zieke’ gedachte beschuldigde, het komt op mij over dat Peter het voor haar opnam
– Pamela, die toch een pittige column schreef waar veel reacties op komen, voelt zich niet door de hoofdredacteur gesteund
– Paardestaart moet het vervolgens bezuren en krijgt de wind van voren
– Ook HVV, blijkbaar hier vertegenwoordigd door Michiel, lijkt een belangrijk onderwerp van kritiek en discussie, Peter vindt de website behoorlijk fout.

Het gaat slechts zijdelings over het artikel, en daarover wilde ik het volgende kwijt: ieder jaar vertrekken nu al zo’n 120,000 anderen, oftwel 1,2 miljoen per 10 jaar (niet opgenomen in toekomstprognoses). Tussen nu en 2050 dus pakweg zo’n 4,8 miljoen EMIGRANTEN. Voornamelijk door immigratie dient de bevolking op peil te worden gehouden. misschien dat daarom Nederlanders die zelf vertrekken door sommigen als ‘verraders’ gezien danwel benaderd met dezelfde ‘rot maar op’ mentaliteit als welke de islamisten ten deel valt. Waarvan akte.

Volgens mij kun je dat wat reeds in gang is gezet niet meer omkeren. En getuige de discussie hier begrijp ik dat er geen betere oplossingen voorhanden zijn dan het provocerende plan van Pam, wat in 1983 door de SP reeds werd voorgesteld en nu ook in Spanje begint vorm te krijgen. Ook Duitsland heeft repatrieringsplannen voor criminelen en hun families als het klopt wat ik hierboven las.

Ik wil alleen maar aangeven dat alhoewel er nu ruzie in de tent is, deze discussie volgens mij zo ontzettend belangrijk is. Hoe dan om te gaan met langdurig werkeloze allochtonen en criminelen? En Peter, je stelt dat de wet strenger gehandhaaft moet worden, hoe stel je je dat voor? 10,000 extra politie op straat? Wordt er niet al genoeg op zodanige manier met burgerrechten omgesprongen dat iedereen een potentiele verdachte is?

En last but not least: als je kijkt naar het fileprobleem, de wachtlijsten, de belastingdruk, en het overheidsapparaat, hoe moet dat allemaal ooit nog goedkomen? Is het niet zo dat er teveel mensen in Nederland wonen getuige het feit dat de Nederlanders zelf massaal vertrekken, omdat ze het hier te lande gewoon qua stress en sociale atmosfeer gewoon de strot uitkomt? Hier lees je nooit wat over en deze mensen krijgen geen cent mee; eerder een trap na.

Wat betreft moslims, en de islam, laat die mensen hun eigen politieke partij beginnen, dat schept tenminste duidelijkheid over hoe groot de groep is en wat nu precies hun behoeften zijn. Al dat pro-actieve tegemoetkomen heeft ervoor gezorgd dat iedereen nu op eieren loopt.

Ik deel daarom ook de angst die Paardestaart uit dat zoals de kaarten nu liggen het vroeg of laat op veel erger uitkomt.

De reactie van Kariem op Pamela waarin hij haar met een kakkerlak/insect vergelijkt vindt ik bovendien echt niet kunnen. Ik schrik dan ook van de frustratie en woede die klinkt uit deze discussie; maar goed, ik ben dan ook alweer een paar jaartjes vertrokken uit de heksenketel die holland heet.

op 18 06 2008 at 05:57 schreef B.Lips:

De telkens recidiverende lastpakken met TWEE paspoorten denaturaliseren en met de verwekkers(die hun opvoedtaak continu verzaken)terugsturen
naar het land van herkomst, precies zoals al geruime tijd in Frankrijk gebeurt, is goedkoper
Pamela!
http://tinyurl.com/?pagina=5586

op 18 06 2008 at 06:02 schreef B.Lips:

Nee, die link zal nooit werken, foutje, sorry.
Moet uiteraard zijn:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5586
Trouwens, de pagina’s van HVV werden het afgelopen jaar maar liefst 10 miljoen keer gelezen!
Hier is zo’n pagina:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6333
(want u laat zich toch ook niet zonder reden zomaar verdacht maken?)

op 18 06 2008 at 08:19 schreef daniel:

als je kijkt naar het fileprobleem, de wachtlijsten, de belastingdruk, en het overheidsapparaat, hoe moet dat allemaal ooit nog goedkomen?

Aah, maar het hoeft helemaal niet goed te komen. Dit is de langverwachte diep gewenste herverdeeling van de welvaart.

op 18 06 2008 at 11:33 schreef babs:

Conan, je bent ziek in je hoofd. Dat is de tweede keer in korte tijd dat je mijn bijdrage leest als extremistisch, zonder dat dat erin staat. Ik kan niet anders dan concluderen dat dat extremisme in jou zit.

Als ik schrijf dat in tijden van nood alleen mensen die ik ken hulp van mij krijgen en dat ik nou eenmaal geen prottestanten en homo’s ken, dus dat ik geen prottestanten en homo’s help, dan lees jij dat als het bewust buitensluiten van homo’s en prottestanten, zelfs nadat Naakte Molrat je erop wijst dat je niet goed leest.

Nu heb ik het over ingrijpen en jij verandert dat in lynchen. Ik heb het erover dat mensen hun straat veilig houden door zelf bendeleden aan te pakken, daar komt geen hakbijl aan te pas, dat dit op Rwanda lijkt zit echt alleen in jouw hoofd.

En dan het potsierlijke:’zeker als het geen zielige moslims maar kwaadaardige Katholieken zijn‘ van je. Wat maakt mij het nu uit of het katholieken of moslims zijn. Het gaat erom dat het tuig is en dat je daar tegenop moet treden. En als de politie dat niet doet, dan moet je zelf je luie stoel uit. Dat ik meld dat het hier om katholiek Colombiaans tuig gaat, lijkt me relevant, omdat het duidelijk maakt dat niet al het tuig van de wereld moslim is. Het aanpakken van moslims, omdat ze moslim zijn is net zo stom als het aanpakken van katholieke Colombianen, omdat het katholieke Colombianen zijn. Maar jij leest er natuurlijk direct in dat ik liever een katholiek stuk tuig een tik zie krijgen dan een moslim stuk tuig. Dat komt omdat jij een probleem hebt met moslims.

Zou je je niet eens melden bij een psychiater?
Zou je het zelf niet eens doen. Je ziet dingen die er niet zijn en hebt aggressieve fantasieen.

Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat de politie de wet gaat handhaven, dat doe ik dus liever zelf.

op 18 06 2008 at 13:10 schreef filantroop:

Zo, even tijd kunnen maken om hier even wat letters te plengen over Pamela’s vorstelijke voorstel. Allereerst, zeer komisch geformuleerd. Dat wel. En een droomscenario, als het me vergund is dat op te merken. Maar ja, je kunt er een overdosis valium op innemen dat ze daar wel de munten willen, maar het vlees dat ermee aankomt liever hier zien tekeergaan.
Zo gek zijn ze daar nog niet. Wij de boerkini’s, zij de bikini’s. Geef ze eens ongelijk.

Wat me enigszins verwondert is de animositeit tussen de vrijsprekende weblogs. Er wordt nog net niet gemoord, lijkt het soms.

En ja, kunnen we de psychiater eindelijk eens met rust laten? De goede man kreeg al dagelijks Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali op z’n chaise longue gesleept door welwillende aspirant-collegae.
En om iedereen met een kennelijk afwijkende mening een mentaal defect toe te dichten, zijn de zorgkosten in ons land veel te hoog, om nog maar te zwijgen over de wachtlijst bij de beroepsgroep.
Bovendien schijnt het strijdig te zijn met de beroepsethiek zonder consult de mens een mentaal defect toe te schrijven.

op 18 06 2008 at 14:15 schreef Thijs:

Heerlijk gekrakeel in deze draad. Opwaaiend stof na een goedgeschreven oprotpremieplan van Pamela. Hoewel, het is eigenlijk mijn plan! Althans zo voelt het toch wel aan, want ik roep dit al een hele tijd, zij het met wat lagere kostprijs omdat ik de geldgevoeligheid van de doelgroep wat hoger inschat. Voor een mille of twintig pp krijgen we toch ook wel een exodus op gang?
Anyway, wat ik even kwijt wil is mijn oprechte verheuging over het feit dat er openlijke discussie plaats vindt -ook in de betere kringen- over concrete mogelijkheden om iets te gaan doen aan de ondraaglijke last van de massale import van een onderklasse. Want daar gaat het uiteindelijk om; het aandeel nietskunners met negatief bijdragesaldo aan onze verrijkte maatschappij is te hoog om dit vol te houden. Het besef hiervan is eindelijk gemeengoed! Feest en vreugde! Tien jaar terug was dat echt nog niet meer dan een natte droom.
Dat brengt me toch op het akelige aspect van de enige effectieve remedie (vertrekstimulatie); HOE bepalen we wie in aanmerking komt voor die verleidelijke premie om de biezen te pakken? Ik hoor de emigratiegrage hollander al (terecht!) roepen dat hij gediscrimineerd wordt als alleen allahzeloten die premie mogen scoren! Die vlieger gaat dus niet best vliegen, de weerstand daartegen zal te groot zijn. Uiteraard geldt precies hetzelfde voor onderscheid op geslacht, ras, eloquentie, huidskleur, afkomst, cultuur, lichaamsgeur, gedachtengoed, kledingvoorkeur, sexuele geaardheid, surfgedrag, ben-ik-iets-vergeten? Oei, wat nu? Hoe gaan we de onthaalde nietskunners onderscheiden van de mensen die wel lekker meedraaien?
Eureka! Het is zo simpel! Waarom komt niemand erop?
Het enige dat je hoeft te doen is een objectieve bijdragefactor te bepalen die uitdrukt wat jouw bijdrage aan de maatschappij afgelopen jaar was. Daarin telt alles mee dat objectieve waarde heeft, van betaalde belastingen tot ontvangen uitkeringen en van genoten huursubsidie tot economische delicten. Mensen met een lage bijdragefactor worden niet gestraft maar komen in aanmerking voor een vette vertrekbonus.
Volgens mij kan het niet humaner of effectiever. Voorwaarde is wel dat we ons bewust worden van het feit dat wij simpelweg het recht hebben en dat ook moeten aanwenden, om invloed uit te oefenen op de kwalitatieve samenstelling van onze bevolking, hetgeen voor vele xenofielen, struisvogeleieren en gelijkheidsidioten al een serieuze uitdaging behelst.

op 18 06 2008 at 19:03 schreef Hendrik Nijmegen:

En dat iemand je dan voor kakkerlak uitscheldt, wat kan het jou nou schelen? Als die boodschap maar wordt verspreid.
Fuck that! Kariem’s Patent Plan is een goudeerlijk concept dat zich niet groter voor hoeft te doen dan het is. Simpel: insecten=verdelgen.
Wie Kariems bijdrage niet ziet voor wat ze is, namelijk een sarcastische sneer, die is humorloos en van kwade wil, nooit bereid om een moslim of iemand met een moslimachtergrond enig krediet te geven.
We hebben dankzij de heer Breedveld de vrijheid van meningsuiting helemaal terug. Heerlijk.
De heer Breedveld is een kakkerlak die met een blik Zyklon B naar de andere wereld geholpen moet worden.
Wie deze bijdrage niet ziet voor wat ze is, namelijk een sarcastische sneer, die is humorloos en van kwade wil, nooit bereid om een islamofoob of iemand met een islamofobische achtergrond enig krediet te geven.

op 18 06 2008 at 19:25 schreef beek:

Wat geweldig dat Pamela ook hier het licht heeft gezien , en geconstateerd dat die Breedveld een buitengewoon haatdragend en onaangenaam persoon is, die zich graag beroept op zijn rationalistische beschaving en overwegingen, maar intussen waar het hem naar believen uitkomt, omdat hij tenslotte de ‘eigenaar’ hier is, en aldus alles mag uitschijten wat hij maar wil, iedereen die hem niet bevalt voor rotte vis uitscheldt.
Zie de benamingen die hij geeft aan de buitengewoon met inzichten begaafde Paardestaart.
Van Harte gefeliciteerd, mevrouw Hemelrijk, dat u heeft ingezien hier te gast te zijn bij een buitengewoon zelfingenomen en haatdragend gezelschap.
Die het blaten van een Hakiem beschouwt als humor.
Arme, arme lieden hier.
Hakiem heeft geen enkele humor.
Wat de man hier schrijft is fundamenteel doortrokken van pure haat.
Er is niets van medemenselijke ironie in zijn schrijfsels.
Het is pure minachting, pure verachting en pure haat, waardoor deze Hakiem zijn spotternijen plaatst.
Hij meent het, maar blinde Breedveld hangt aan zijn lippen.
Slecht voorteken vooor dit persoon.
Pamela heeft het goed gezien.
Paardestaart probeert Breedveld nog wat inzicht bij te brengen, maar helaas, Breedveld, de ´rationele´, kan slechts spugen.
Ik had het altijd al vermoed.

op 19 06 2008 at 02:33 schreef Sabian:

zal wel, ik vind Peter de allerliefste, meest dappere en allerslimste onuistaanbare rot-eikel die ik ooit heb meegemaakt. Hij is voor de duivel niet bang en 300% baas in eigen hoofd en hart. Daarbij heeft hij meer energie dan een drietraps raket, so fuck you beek, jaloerse anonieme trol.

op 19 06 2008 at 03:41 schreef B.Lips:

Ziezo, nu wordt het tijd om rechtop te gaan zitten! Want het gelazer begint opnieuw.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6409

op 19 06 2008 at 10:46 schreef Peter:

Dank je voor de lieve woorden, Sabian.

op 19 06 2008 at 14:46 schreef Tedje:

Ook ik moet je even complimenteren @Peter.
Ik heb de laatste maanden zelden met zoveel plezier een draad op een een weblog gelezen.
Dat met Hemelrijk als persoon eigenlijk geen land te bezeilen valt, wist iedereen al; anders had ze natuurlijk nog wel gewoon een betaald baantje bij een of andere krant gehad.
Niettemin zijn haar opgewonden colums altijd leuk om te lezen, evenals de reacties erop zoals hierboven: een waar virtueel volksgericht en er zijn niet eens doden bij gevallen.
Beter naar de zin kan je het de lezer niet maken!

op 19 06 2008 at 17:05 schreef Peter:

Zo is het ook nog eens een keer, Ted.

op 19 06 2008 at 17:47 schreef Conan:

@Babs,

Dat is de tweede keer in korte tijd dat je mijn bijdrage leest als extremistisch, zonder dat dat erin staat.

Beide keren het gevolg van onverwacht vreemde uitgangspunten in voor de rest betrekkelijk zinvolle commentaren jouwerzijds. Zij het dat ik me regelmatig afvraag of jouw antwoord op het bevel "spring!" van Peter, een welwillend "Hoe hoog?" zal zijn.

In het laatste geval heb ik me wellicht tegen jou harder uitgelaten dan bedoeld, maar je wilde dan ook een busje insectenspray, kennelijk voor de virtuele verdelging van Pamela. Dat vind ik (nogal) onsmakelijk. (Net als ik die hele uitstap van Kariem onsmakelijk vind. Pamela schrijft en reageert immers onder eigen naam en Kariem anoniem. Ik acht het aldus geen gelijkwaardig uitgangspunt en meen dat Kariem daarmee te ver gaat. Maar ook dat is inzichtelijk voor de discussie lijkt me en incasseringsvermogen ten aanzien van verbaal geweld zie ik als basisvoorwaarde.)

dat ik nou eenmaal geen prottestanten en homo’s ken, dus dat ik geen prottestanten en homo’s help, dan lees jij dat als het bewust buitensluiten van homo’s en prottestanten

Nee, ik lees dat als een merkwaardige beperking in je hulpvaardigheid. Dat gaf ik toen ook al aan. Maar mogelijk schoot ik (ook) toen in eerste instantie een beetje door. Het zijn overigens "proTestanten".

Nu heb ik het over ingrijpen en jij verandert dat in lynchen.

Eigenrichting op het gebied van overlast komt uiteindelijk nu eenmaal neer op lynchen. Daarom zijn we daar in Nederland ook zo fel op tegen. De geschiedenis kennen heeft daar ook wat mee te maken. Jij in Spanje zou daar wat van mee moeten kunnen krijgen; als ik het goed begrijp zijn de trauma’s van de burgeroorlog daar nog niet geheel verwerkt.

Ik heb het erover dat mensen hun straat veilig houden door zelf bendeleden aan te pakken

Hoe stel je je dat voor zonder geweld? Een kussen gevecht of ferm toespreken?
De overlast van bendeleden bestaat over het algemeen uit (dreigen met) geweld en dan gaat al gauw het principe fight fire with fire gelden als de enige optie met een kans op succes.

daar komt geen hakbijl aan te pas

Niet?

Wat maakt mij het nu uit of het katholieken of moslims zijn.

Ach, jij benoemt het expliciet, niet ik.

Maar jij leest er natuurlijk direct in dat ik liever een katholiek stuk tuig een tik zie krijgen dan een moslim stuk tuig.

Nee, ik lees een vreemd soort politiekcorrectheid. Dat je meent te moeten uitleggen dat er meer tuig dan moslimtuig bestaat, zegt wat over jou. En over (je perceptie van) Moslims trouwens.

Dat komt omdat jij een probleem hebt met moslims.

Toe maar. De handvol Moslims die ik ken staan net zo ver van hun geloof af als ik van mijn Gristelijke wortels. Verder ken ik geen Moslims. Vanuit de (staats)televisie wordt ik wel vaak mee geconfronteerd en als gevolg van belachelijke regelgeving heb ik er wel eens last van, ja. Ook op andere fronten wordt mij van alles opgedrongen in naam van de Islam. Meer dan nog dan in naam van de Gristenhunderij, terwijl dit hier een Gristenhundenland heet. Dat irriteert me wel eens ja. Wat ik van de Islam gelezen heb, maakt mij ook verre van vrolijk.
Maar dat aan individuele personen aanrekenen, gaat mijn boekje echt te buiten.

Je ziet dingen die er niet zijn en hebt aggressieve fantasieen.

Dat eerste valt mee denk ik, maar in dat tweede heb je op momenten absoluut gelijk. Maar ik kan me gelukkig prima beheersen. Mijn fantasieën op dat terrein hebben nou niet bepaald realiteitswaarde en zijn niet het type fantasieën dat tot uitvoering daarvan noodt of noopt (onder de gegeven omstandigheden).

Ik heb er geen enkel vertrouwen in dat de politie de wet gaat handhaven, dat doe ik dus liever zelf.

Succes…

op 19 06 2008 at 22:02 schreef B.Lips:

Bepaalde ontwikkelingen(zoals intimidatie/Hoeiboei)dringen ook hier niet door: iedereen is weer lekker met zichzelf bezig.
Geen wonder dat dit land naar de kloten gaat.
Hou ’t voor gezien. Zoek ’t allemaal zelf uit.
http://tinyurl.com/5hjmnm

op 20 06 2008 at 13:48 schreef babs:

Zij het dat ik me regelmatig afvraag of jouw antwoord op het bevel "spring!" van Peter, een welwillend "Hoe hoog?" zal zijn.
terechte kritiek, ik ben het inderdaad in bijna alles met Peter eens, dat kan saai worden. Maar niet in alles. Ik ben militanter en itt Peter wel degelijk voor eigenrichting.

maar je wilde dan ook een busje insectenspray
Kariem is niet anoniem en was overduidelijk niet serieus. Pamela daarentegen was wel serieus in het neerzetten van moslims als probleem, zo’n groot probleem dat een staatsinvestering van 50 Miljard nodig is. Ik vind Pamela hypocriet in haar verontwaardiging en dan vind ik het leuk om ook om een busje insecticide te vragen. Ik hoop dat je duidelijk is dat ik, net zo min als Kariem, Pamela dood wil hebben. Smakeloos? Dat mag je vinden, ik vind het wel meevallen.

Nee, ik lees dat als een merkwaardige beperking in je hulpvaardigheid.
Maar stel dan gewoon dat je het vreemd vindt dat ik alleen familie en vrienden wil helpen.

Eigenrichting op het gebied van overlast komt uiteindelijk nu eenmaal neer op lynchen.
Regelrechte onzin. Ingrijpen kan verbaal, kan met een tikje, kan met grof geweld en kan met lynchen.

De overlast van bendeleden bestaat over het algemeen uit (dreigen met) geweld en dan gaat al gauw het principe fight fire with fire gelden als de enige optie met een kans op succes.
Je kunt tuig vragen zich te gedragen, als tuig dan geweld gaat gebruiken mag je je verdedigen. Dat mag ook in Nederland, het gebeurt alleen niet. Je neemt bij ingrijpen bewust een risico dat het tot geweld komt, maar het geweld komt in eerste instantie van het tuig, niet van degene die ingrijpt. Ik vind dat bij ingrijpen de grenzen opgezocht mogen worden en daarin ga ik wat verder dan de wet. Ik vind niet dat je tuig mag lynchen, wel dat je tuig mag terugslaan en zelfs dat je tuig een eerste tik mag uitdelen.

Dat jij dat een stap te ver vindt gaan, prima, discussieer ik graag met je over, maar dat het direct tot lynchpartijen leidt is gewoon onjuist (alleen met Oranjes als aanjagers wordt er in Nederland gelynched.)

ik lees een vreemd soort politiekcorrectheid. Dat je meent te moeten uitleggen dat er meer tuig dan moslimtuig bestaat
Lees het stuk van Pamela nog eens zou ik zeggen, er staat niet dat tuig het probleem is of uitkeringstrekkers of immigranten, nee moslims zijn hét probleem. Dan is het toch relevant dat niet alle problemen van moslims komen. Ik vraag me oprecht af of de islam wel iets te maken heeft met het feit dat er straattuig is. In Spanje is het een heel stuk gevaarlijker op straat dan in Nederland en daar komt geen moslim aan te pas. Ik probeer, waar het om tuig gaat, de focus te verschuiven van de islam naar het individuele gedrag van tuig. Daar gaat het om. Bij terrorisme is dat anders trouwens, daar heb je volgems mij wel een directe invloed van de islam.

op 21 06 2008 at 11:18 schreef Conan:

@Babs,

nee moslims zijn hét probleem

Het is juist Paardestaart geweest die mij eens wees op de gevolgen van de inmiddels generatielange pampering van ‘s-Neerlands ‘eigen’ Tokkies; de zure vruchten van socialistische goedgevigheid ten laste van andermans portemonnee. Dat door het voorkeursbeleid en de voortplantingssnelheid Moslimtokkies (het merendeel van de Moslimimmigranten bestaat nu eenmaal niet uit de intelligentere bovenklasse), een hoofdrol (kunnen) gaan spelen, is niet zo onzinnig.

Kort gezegd heeft de denkende elite van de mensheid meer gemeen met elkaar dan met het grauw van de eigen achtergrond. Intellect boven etniciteit. In het naïef optimisme van het laatste trimester van de vorige eeuw, is gedacht de gehele samenleving naar normen van de internationalistische intellectuele elite in te kunnen richten. Onder handhaving van een verabsoluteerd gelijkheidsbeginsel. Niet alleen de ‘eigen’ Tokkies zouden verheven worden, dat zou ook lukken met een gehele geïmporteerde onderklasse.

Maar het grauw blijft het grauw, heeft de bijbehorende beperkingen en daarbij is etniciteit vaak wel bepalend. En opportunisten van de elite van iedere etnische groep zullen altijd trachten de macht van hun grauw ten eigen gunste aan te wenden, gebruik makend van godsdienst of ideologie en de mogelijkheden van het vigerend wettelijk systeem.

Het megalomane experiment is inmiddels openlijk mislukt en een oplossing voor de gerealiseerde chaos lijkt niet voor handen. Controversiële ideeën dienen dan niet met (virtuele) verdelging van degene die ze opwerpt te worden beantwoord.

op 22 06 2008 at 04:08 schreef Paardestaart:

Dat met Hemelrijk als persoon eigenlijk geen land te bezeilen valt, wist iedereen al; anders had ze natuurlijk nog wel gewoon een betaald baantje bij een of andere krant gehad

Wat een laffe, verachtelijke opmerking
Pam Hemelrijk is éen van de mensen die welbewust buiten de orde zijn geplaatst, omdat ze nog weten dat onomkoopbare krantemensen in een vrij land onontbeerlijk zijn; dat een journalist dus niet jofel doet en het glas heft met de incrowd – omdat hij aan iedereen lastige en pijnlijke vragen moet kunnen stellen

Dat valt tegenwoordig erg slecht in Nederland – je moet gezellig allemaal van hetzelfde houtje zijn, want anders mag je niet meer meedoen

Je kunt maar beter niet te diep ingaan op het lot van klokkeluiders die door keurige overheidsdienaren gewetenloos fijngemalen worden, want dan breng je je hoofdredacteuren in verlegenheid…Een onvergeeflijke zonde, in dit kabouterland vol verontwaardigde tuttebellen en bevlogen theemutsen

Niemand’s meester – niemand’s knecht, weet je nog?

Zo zou het tenminste moeten zijn, maar wij hebben liever likkende netwerkers en jouwende gangleden die de groep en de leer zuiver houden, zodat geminachte buitenstaanders ook buiten blijven

Dat lui als jij dat liever ook zo zien wist iedereen al, natuurlijk

We kennen onze pappenheimers zolangzamerhand – "Tedje"

op 22 06 2008 at 20:26 schreef Tedje:

Hé @Paardestaart,

Natuurlijk mag U mijn opmerking verwerpelijk of laf vinden. Een beetje grof is ie wel in ieder geval.
En mevrouw Hemelrijk is wel de laatste die dat verdient, zorgvuldig als ze zelf altijd is in het bejegenen van haar al dan niet vermeende tegenstanders. Bijna net zo genuanceerd en zachtaardig als haar gangleden en onbaatzuchtige netwerkers. Mensen zoals U, zeg maar.;-)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS