Home » Archief » Linkse schade


[08.09.2008]

Linkse schade

Willem de Zwijger

Mata_Hari_7 (29k image)

Volkskrant-columniste Nausicaa Marbe liet zich door een net gepubliceerde bundel van de overleden journalist H.J. Schoo, lid van de Partij van de Arbeid, inspireren tot een tirade tegen de verwoestingen die ‘Links’ in Nederland zou hebben aangericht. Haar bloeddorstige inzichten kan ze in elk geval niet hebben ontleend aan Schoo’s prachtig, evenwichtig en rustig geschreven artikel uit dat boek dat de Volkskrant gisteren publiceerde.

Waar Marbe in haar column Schoo adequaat parafraseert en waar haar eigen mening begint is niet helemaal duidelijk, maar dit is in elk geval haar eigen opvatting:

‘Dat links nu tot verantwoording wordt geroepen, is dan ook geen oprisping van rechts dat bloed zou ruiken. Het is niet los te zien van de jarenlange, arrogante dominatie van links én de verkwanseling van zijn idealen. Een teken dat de tijd rijp is om een bres te slaan in die luidruchtige gelijkhebberigheid, en de jarenlange schade op te nemen.

Het gaat dan onder andere om het bevorderen van immigratie, het multiculturele ideaal en het optreden van de Duyvendakjes in de jaren ’80. Nu heeft Duyvendak, die blijkbaar meende dat de Staatsliedenbuurt destijds het centrum van het universum was, met zijn oproep tot het verwerken van de jaren ’80 de huidige commotie over zichzelf afgeroepen.

In werkelijkheid eindigde het enige kabinet, dat met recht links kan worden genoemd, in 1977. En in werkelijkheid waren de jachtig ’80 die van Lubbers, die in het voetspoor van Reagan en Thatcher overging tot de afbraak van de sociale zekerheid, het welzijnswerk, het onderwijs, de wetenschap en een begin maakte met de privatisering van alles. Schade, massale en aanwijsbare schade, die tot op de dag van vandaag voelbaar is. Duyvendak en zijn krakers waren in dat alles een voetnoot. Heel links was daarin een voetnoot.

Tegen de tijd dat de PvdA weer mee mocht regeren, eerst met Lubbers, daarna met D66 en de VVD, waren de ideologische veren afgeschud en kreeg Lubbers achteraf de PvdA-zegen voor zijn shocktherapie. In 1991 schafte de PvdA naar aanleiding van de WAO op een congres in Nijmegen de sociaal-democratie effectief en definitief af. Wat vervolgens Paars ook geweest moge zijn, links was het in elk geval niet, en in de PvdA hadden de sociaal-liberalen dan wel de Blairites het in het vervolg voor het zeggen.

Of links ‘jarenlang arrogant’ en ‘luiddruchtig gelijkhebberig’ is geweest valt te bezien, maar in elk geval lag de macht in de jaren ’80 bij hard rechts en in de jaren ’90 bij technocraten. De dubbele nationaliteit werd bijvoorbeeld destijds mogelijk gemaakt door CDA’er Hirsch Ballin, en nog afgelopen jaar door diezelfde HB bestendigd. Immigratie en multiculturalisme werden door sommigen van links en rechts (de vroege SP, Anton Constandse, Gerard van Westerloo, Bolkestein) bekritiseerd, maar door een meerderheid van links én rechts (Dijkstal, d’Ancona, Kalsbeek) omarmd.

De tirade van Marbe laat zien dat ook het rechts, dat intellectuele pretenties heeft, met het schuim op de mond de geschiedenis uit het oog verliest, en zich stort in de culture war als de kans zich voordoet. Zelfkritiek is bij rechts nog aanzienlijk minder in trek dan bij links. Om precies te zijn, een geval van een rechtse denker of politicus die achteraf bekend het verkeerd te hebben gehad wil mij niet te binnen schieten. En dat terwijl het toch juist rechts was dat zo enthousiast de Amerikaanse Vietnam-oorlog steunde, de Apartheid, de inval in Irak, en elke denkbare Israelische politiek.

Links heeft veel fouten gemaakt, en doet dat nog, maar aan de handen van rechts kleeft het leed en het bloed van miljoenen. Zo! Een inbraak in een Ministerie is toch werkelijk niet vergelijkbaar met steun aan de oorlog in Vietnam of de inval in Irak.

En was het niet rechts dat Domela in het gevang stopte, het stakingsrecht voor ambtenaren afschafte, het algemeen kiesrecht tegenhield tot het echt niet meer ging, homo’s hun rechten onthield, het recht op abortus en euthanasie tegenhield en gehuwde onderwijzeressen ontsloeg? Wanneer hebben we dáár de verwerking van mee mogen maken?

Schoo stelt in het artikel in de Volkskrant dat ‘populisme’ als dat van Fortuyn een reactie van burgers is op een tekort aan democratie. Na het eind van de verzuiling kwam er geen vervangend mechanisme van democratisch bestuur. Met een ‘daddy knows best‘-houding wordt de zwakke, indirecte, ‘geleide’ democratie met uitsluitend vertegenwoordigende partijpolitiek en verder heel veel benoemde topambtenaren en bestuurders voortgezet. Alle post-Fortuyn inzichten, die van de Nationale Conventie en van het Burgerforum, en het zo broodnodige referendum werden zo snel mogelijk weer bij het grof vuil gezet. Tegen de zin van de burgers in werd ons de hernieuwde EU-Grondwet opgelegd, volksuitspraak ten spijt.

Daar zit het echte probleem: niet links-rechts maar seculier-democratisch versus elitaire quasi-democratie. Fortuyn begreep dat. Zelfs Verdonk begrijpt dat.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 08.09.2008 @ 11:14

[Home]
 

78 Reacties

op 08 09 2008 at 11:23 schreef Bert Brussen:

Wat een mooi stuk!
Een verademing Willem.
En gelijk heb je: al dat gemekker over "de schuld van links" slaat nergens op. De Kabinetten waren altijd rechts, altijd VVD, CDA en/of D66.
En dat wordt bewust vergeten door de rechtse Duyvendakjes.

U kunt nu weer duizend keer "maar Lubbers, Reagan en Thatcher waren helden" opschrijven. Ik verwacht niet anders.

op 08 09 2008 at 11:27 schreef Piet:

Ja ja, en dan de slachtoffers van Mao en Stalin er nog bij. En de nazi’s natuurlijk, krijgen we weer de discussie of die nou links of rechts waren. Dit soort exercities zijn vrij zinloos.

Het probleem met links is dat men te idealistisch is. Mensen moeten aan een al te rooskleurig mensbeeld voldoen. Dat lukt nooit en de gevolgen zijn rampzalig. Uitkeringstrekkers belazeren de boel massaal. Immigranten komen hier niet om zichzelf te verbeteren maar om makkelijker aan geld te komen en willen daarvoor zo min mogelijk concessies doen.

Als dat alleen fouten uit het verleden opleverde was het zo erg nog niet, maar nee, ook vandaag nog worden er vanuit een verkeerd mensbeeld grote fouten gemaakt.

In plaats van een strenge overheid die de burgers dwingt zelfstandig te zijn wil links een zachte overheid, met als resultaat, slapheid, afhankelijkheid en misbruik.

op 08 09 2008 at 11:46 schreef EH:

De VVD, is dat niet die partij die onlangs met een voorstel voor de nationalisatie van de kinderopvang kwam aanzetten?

Anyway, zoals ik al eerder zei: leef je vooral uit op het begrip ‘rechts’. Ik ga me er verder niet mee bemoeien.

op 08 09 2008 at 12:06 schreef Edwin:

Willem is mijns inziens nogal eendimensionaal. Hij doet het in zijn stuk voorkomen alsof de ‘macht’ alleen bij de regering ligt. Nederland is echter geen totalitair maar een democratisch land, zodoende is sprake van meerdere machten.
De macht van de media. De rechterlijke macht. De ambtenarenmacht. De wetenschappelijke macht. De macht van bedrijven. De macht van vakbonden. De macht van belangenorganisaties. De macht van pressiegroepen.

Als onderwijs, media en wetenschap grotendeels links angehaucht zijn, dan is het resultaat een dominantlinks opinieklimaat. Een dominantlinks opinieklimaat met nogal wat gevolgen:

– Verwording van het onderwijs door rampzalige experimenteerzucht zonder dat tegengeluiden serieus genomen worden.
– Demonisering van iedereen die een ongelimiteerde immigratie naar Nederland met alle gevolgen van dien aan de kaak wil stellen.
– Demonisering van iedereen die de zeer nadelige kanten van de multiculturelse samenleving aan de kaak wil stellen.
– Demonisering van iedereen die de uit de hand gelopen verzorgingsstaat aan de kaak wil stellen.

Dat uiteindelijk wel een omslag in het opinieklimaat gekomen is neemt niet weg dat we voorlopig met de brokken blijven zitten die bovengenoemde problemen met zich meegebracht hebben.

op 08 09 2008 at 12:44 schreef babs:

Beleid van de VVD is volgens Willem per definitie rechts. Maar als de PvdA goedkeurt Irak binnen te vallen, dan is dat opeens niet links. Links en rechts zijn samen Irak binnengevallen, links en rechts Nederland hebben allebei bijzonder weinig met Vietnam te maken. Rechts en links hebben beide bloed aan de handen.

Ik ben het wel met Willem eens dat met name rechts-conservatieven nooit toegeven fouten te hebben gemaakt. Zo is de appartheid in Zuid-Afrika wel degelijk dankzij internationale boycots beeindigd, een internationale boycot die volgens rechtsmensen zo zinloos was. Nooit zul je Bolkenstein zijn excuses zien maken voor zijn verkeerde standpunt uit die tijd, zoals SP-ers wel degelijk afstand nemen van hun Maoistische verleden. Een interessant punt van Willem. Nieuw voor mij en iets om wel degelijk even bij stil te staan.

Daar staat tegenover dat de grootste ellende van de wereld, armoede, in stand wordt gehouden door linkse marktbescherming. Linksen zijn tegen Chinese fabrieken waar arbeiders uitgebuit zouden worden, maar elk Afrikaans hongerkindje zou dolgraag voor een dollar per dag in zo’n fabriek of op zo’n boerderij aan de slag gaan. Maar dat mag niet van links en dat is pas echt een hoop bloed aan je handen.

Willem,
Zou leuk zijn als je nu eens wel reageert op kritiek op je stukken. Al mag Bert je plek ook innemen.

op 08 09 2008 at 13:24 schreef Geert:

Ben het volledig eens met de laatste alinea; wat maakt het uit of de boevenbende zich links of rechts noemt? De burger zal toch wel bloeden.

De rest van het artikel vind ik afgezaagd en in het licht van de conclusie irrelevant.

op 08 09 2008 at 13:42 schreef kaka:

@BABS

De pvda heeft pas na het dreigen met een regeringscrisis van de kant van de cda en vvd onder allerlei mitsen en maren moeten toestemmen En ook omdat er was beloofd dat het om een opbouwmissie ging en niet om een vechtmissie.
Nu weten we wel beter, wat er echt aan de hand is.
Blijft natuurlijk zwak van de pvda dat ze geen ruggegraat toonden.

op 08 09 2008 at 14:11 schreef Ozymandias:

In de elitair quasi-democratische mars loopt het CDA voorop. Het CDA heeft er het meest op gehamerd toch de door het volk verworpen EU grondwet door te voeren. Onder CDA’er Hirsch Ballin worden dissidenten van het bed gelicht of op het bureau ontboden. Het CDA heeft de meeste privacy beperkende maatregelen ingevoerd. Het CDA wil de mensen beperken met massa’s verboden: verbod op de paddo, verbod tv-reclame voor leningen, verbod op de Wilders-film, en God verhoedde dat er straks het een verbod op godslastering nieuw leven wordt ingeblazen.

Balkenende beantwoord alle kritiek met de opmerking dat het volk er eens bewust van moet worden hoe goed ze het hier hebben en dat dit beter aan hen moet worden uitgelegd.

En weet je wat het beangstigende is? De CDA-stemmer pikt het allemaal. De kiezers lopen wel massaal weg bij de PvdA, maar de CDA-stemmer vindt het blijkbaar wel goed zo.

op 08 09 2008 at 15:38 schreef Peter:

Door de Apartheid op te heffen? Interessant, Paco. Vertel eens wat meer?

op 08 09 2008 at 15:46 schreef Paco:

babs, waarom zou Bolkenstein zijn excuus moeten maken inzake Zuid Africa ??

Ik denk dat juist de hele linkse meute dat moet doen als je ziet wat het mede door hun toedoen is geworden in Zuid Africa.

Één grote rotbende en dan praten we maar niet over de economisch rampzalige toestand waar ze nu in verkeren sinds de zwarten de baas zijn.

De ongekende moordpartijen door zwarte bendes in de straten, dat heeft links op hun geweten.

op 08 09 2008 at 15:51 schreef babs:

Ja, meer graag, Paco, over dat het mis gaat als zwarten de baas zijn.

Kaka, de PvdA zat helemaal niet in het kabinet toen de PvdA instemde met uitzending van troepen.

op 08 09 2008 at 16:21 schreef Zuiderling:

Opmerkelijk, aan rechts kleeft het leed en bloed van miljoenen, blijkbaar ben je Lenin, Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot vergeten. De kabinetten die hier regeren hebben altijd nog een democratische basis, door stemming van het volk. Dus waarom verwerking? Buitenparlementaire akties van linksextremisten en milieufanaten zijn van andere orde. Daar moet verantwoording voor worden afgelegd.

op 08 09 2008 at 16:49 schreef babs:

Leuke triviant vraag voor Bert:
Welke staatsman zei ooit: The nine most terrifying words in the English language are, ‘I’m from the government and I’m here to help.’

op 08 09 2008 at 17:42 schreef wablief?:

Mooi artikel.
Dat rechts bijna altijd ( mee ) geregeerd heeft klopt als een bus. Maar dat is maar de halve waarheid natuurlijk. Ik ga mij niet branden aan een definitie van links of rechts, en hou het even bij hetgeen zich links of rechts noemt of genoemd wordt.

Omdat in alles een zekere balans moet zijn, heeft ook alles een tegenhanger nodig. In al die jaren van rechtse regeringen was er dan ook een fel links activisme. Krakers, milieuactivisten, de incorrecte tv programma’s van Marcel van Dam en alles wat je nog meer kunt bedenken. Dit links activisme is eigenlijk altijd gewoon geaccepteerd, werd door velen als "wel zo netjes" of "terecht" beschouwd. De tolerantiegrens voor links activisme is altijd erg hoog geweest, krakers werden maar zelden als rasechte criminelen beschouwd, en wat te denken van de aanslag op Hans Janmaat en de reacties ( of liever het uitblijven daarvan ) hierop?

De generatie van toen is haar wilde haren kwijt, en heeft zich gesetteld in de gevestigde orde, zoals Duyvendak dat probeerde, of denk even terug aan Joska Fischer. Wat er nu gebeurt is het alsnog ter verantwoording roepen van de toenmalige activisten, en daarmee ook het aanklagen van de maatschappij die zichzelf als über-correct zag, en al dit activisme vergoeilijkte en eigenlijk wel sympathiek vond. Tot op de dag van vandaag zijn ( overigens walgelijk van aard zijnde ) organisaties als stormfront en blood & honour onderwerp van onderzoek bij de BVD, de politie wordt in hoogste staat van paraatheid gebracht als ze eens met 25 man een marsje door een of ander boerendorp houden. De linkse skinheads die vervolgens met 250 man met veel geweld en zonder vergunning onder het mom van een tegendemonstratie dat marsje uit elkaar proberen te slaan wordt weliswaar op een afstand gehouden door de politie, maar is verder niet of nauwelijks onderwerp van onderzoek. Dat extreem rechts heet het gevaar te zijn, niet het extreem links.

Anderzijds moet ik bekennen erg veel sympathie te hebben gehad voor de bezttingsactie van Fort Pannerden en met de bezetters van de Schinveldse Bossen. Niet uit politieke voorkeur, maar omdat ze een punt hadden. Ook iemand met een linkse inslag kan wel eens gelijk hebben.

Uiteindelijk zal het soebatten blijven zolang men bezig is met links of rechts zijn, of met het halen van zijn gram en het wijzen met het vingertje naar iemands gedrag of verleden. Als er ooit een partij komt die zich niet met links of rechts bezighoudt, en schijt heeft aan de joods-ggrgrrristelijke traditie in net zo hoge mate als aan de islam of de falong gong, en oprecht geïnteresseerd is in het welzijn van de burger, dan wordt het misschien ooit nog iets.

op 08 09 2008 at 18:14 schreef J.J. v.d. Gulik:

Het is opvallend dat notabene de Volkskrant (waar ik een levenslange ban heb) dat toch een spin in het web was van de linkse dominantie en arrogantie nu zo kritisch is over een aantal zaken. Het lijkt zo niet meer dan een truc om de scherpste kantjes van de linkse lijn af te halen waardoor de mensen toch weer geneigd zijn achter links aan te blijven lopen omdat links zo voldoende zelfkritiek zou tonen en over voldoende zelfreinigend vermogen zou lijken te beschikken.

Overigens is rechts in deze, waarbij ik bijvoorbeeld aan allerlei zaken rond de migratie en de afschaffing van de vrijheid van meningsuiting denk, vooral hypocriet. Bij rechts denk ik in deze aan het CDA en de VVD die zich constant in het machtscentrum bevonden en om electorale redenen deden alsof de vrijheid van meningsuiting en de Nederlandse identiteit bij hen in goede handen waren, terwijl ze feitelijk gewoon links alle gelegenheid gaven om de arrogantie en dominantie te botvieren en die feitelijk in de praktijk zo steunden waardoor ze zelf hun machtsposities gemakkelijk konden behouden. De structuren, de partijen, de media en zelfs sommige personen zijn nu nog hetzelfde als toen op wat kleine aanpassingen na en er is dus in wezen weinig veranderd. Met wat gemeaculpa nu kan men zo de machtsposities gemakkelijk handhaven en spelbedervers ala Wilders en Verdonk de wind uit de zeilen nemen.

Voorlopig lijkt een normalisering van de Nederlandse samenleving op politiek gebied nog niet mogelijk. Een normalisering houdt in dat er primair wordt uitgegaan van de Nederlandse belangen en in een wijder verband de Europese belangen. Hoe vanzelfsprekend dit ook mag lijken en hoezeer ook grote politieke segmenten binnen de bevolking dit een vanzelfsprekende zaak vinden, toch heeft zich dat niet kunnen vertalen in machtsstructuren die daarop gericht zijn.

Het leidde er o.m. toe dat niet Nederland voorop stond/staat, maar het waren/zijn Amerika en Israël first. Een aardig voorbeeld daarvan is HVV dat links verwijt Nederland verkocht te hebben aan de socialisten en zo eerder aan de Sovjets terwijl ze zelfs nu nog ijverig bezig zijn Nederland te verkopen aan Amerika en Israël.

Zo is HVV dus ook weer een gemiste kans om tot normale verhoudingen te kunnen komen. Een voorbeeld van hoe het werkt bleek gisteren uit een aardig stukje journalistiek onderzoekswerk van Reporter over de aanschaf van de JSF, waarbij defensie met succes over de politiek heen bleek te hebben gewalst en daartoe zelfs al in een zeer pril stadium uitgebreide afspraken maakte met het bedrijfsleven en zo manipuleerde dat de in Nederland incapabele Kamer alleen maar ja en amen kon zeggen. Het is er een bevestiging van dat de stelselmatige geruchten dat Mat Herben de politiek in werd geparachuteerd om extra steun voor de JSF te vergaren wel eens op waarheid zou kunnen berusten. De belangrijkste factor daarbij is dat er in Nederland en vooral bij defensie nogal wat mensen zijn die meteen in de houding springen als het woord Amerika klinkt en die niks te schaften hebben met Nederlandse en Europese belangen. Zeg maar slaafjes van de Yanks in plaats van Nederlanders.

op 08 09 2008 at 18:52 schreef kaka:

@GULLIK
dat vermoed ik ook wel eens.

@BABS.
ik bedoelde de oppositie,excuus.

op 08 09 2008 at 20:01 schreef Paco:

Rohdesië Ian Smith
Congo Belgisch kolonie

Dat waren onder blank bewind behoorlijke landen waar de zwarten ook een goed leven hadden evenals in Zuid Africa en tot voor kort was het in Kenya ook goed onder zwarte leiders. Nu niet meer want de bevolking in Kenya wilden allemaal een Toyota Jeep.

op 08 09 2008 at 21:44 schreef Tarak:

"Links" was niet alleen het kabinet. Links en socialistisch was de tijdgeest. En alle linkse en socialistische ideeen en verwachtingen bleken vals te zijn. Alle door links geschetste utopieen bleken vals te zijn en alleen mogelijk door geweld, dreigen met geweld en het zwart maken van tegenstanders middels woorden als "fascisme" en racisme (inmiddels zijn hier woorden "populisme" en "islamofobie" om de tegenstander zwart te maken voor in de plaats gekomen).

Juist allerhande linkse actiegroepen functioneerden als een ware SA, een zelfbenoemd geweten die niet wilden kijken of ze eigenlijk wel gewenst waren. De hele periode van de jaren zeventig tot het einde van de 20e eeuw was één grote linkse anti-intellectuele periode waarin het wensdenken centraal stond. Een wensdenken wat volgehouden werd en wordt, want het ideaal is zo mooi…. Een wensdenken wat veel mensen heerlijk vinden om aan vast te houden, je hoeft immers niet zelf na te denken wat wil je nog meer? De doctrine heeft het al bepaald.

De periode eindigde pas met het artikel van Paul Scheffer (het multiculturele drama) en de opkomst van Fortuyn beeindigd werd. We zijn nu eigenlijk pas begonnen met een nieuwe tijd. Ik denk mede dankzij het internet wat als katalysator fungeert.

De basis van links/ socialisme is het collectivisme, waarin blijkbaar een strijd der ideeen woedde tegen het individualisme wat bij het conservatisme / liberalisme centraal staat.
Ik ben opgegroeid in de jaren negentig en blij dat het enge politiek correcte denken van deze periode afgelopen is. Ik ervaar deze periode als intellectueel rijker dan de zelfgenoegzame jaren negentig en ze zijn vermoedelijk zeker intellectueel rijker dan de jaren zeventig en tachtig. Nu staat zelfstandig denken centraal en zijn de enge utopieen gelukkig naar de schroot gebracht. Alleen de enge EU blijft nog als Eutopia over, ook die zal zonder twijfel tot een flink aantal doden gaan leiden zoals elke utopie nu eenmaal doet. Leve de idealen, maar weg met de utopieen!

op 08 09 2008 at 21:51 schreef John Blok:

@ Babs

De PvdA zat niet in het kabinet dat besloot de oorlog tegen Irak te steunen (het demissionaire kabinet Balkenende 1). In de Tweede Kamer ging de PvdA wél mee in het accorderen van dat besluit (overige écht-linkse partijen niet). Wat dan wel van belang is, is te memoreren dat dat gebeurde op basis van foutieve informatie. De Kamer is door het kabinet op grove wijze gemisinformeerd c.q. misleid. Overigens had de Kamer dat kunnen, m.i. moeten weten.

Toen de bewijzen voor die misinformatie op tafel kwamen werd de PvdA dé aanjager van een parlementaire enquete. Onderzoek naar Irak werd een onvervreemdbaar doel, en deel van de PvdA-identiteit. Tot de vorming van B 4. Toen werd ‘Irak’ ineens een partijpolitiek puntje dat je zomaar niet kon binnenhalen. Geen wonder dat de partij zoveel stemmen verliest.

Tot slot: inderdaad heeft de schrijver gelijk dat het rechts is dat de motor is achter de Nederlandse drama’s zoals Irak en Afghanistan. En ook de motor achter het wegmoffelen van de waarheden, en het voorkomen dat we leren van onze fouten. Met het CDA in een vrijwel permanente hoofdrol.

op 08 09 2008 at 21:54 schreef Bert Brussen:

"The nine most terrifying words in the English language are: ‘I’m from the government and I’m here to help."

Verder heb ik nu al geen zin meer te reageren in deze draad. Zodra het """argument""" "Ja maar Pol Pot en Stalin waren ook links!" voorbijkomt, hou ik het voor gezien.

Wat mij betreft is dat net zo’n dooddoener als de gemiddelde Godwin.

Wel treft het mij dat ook nu weer niemand van de linksbasher ook maar bereid is een millimeter toe te geven (de meeste problemen zijn mede door rechts, door rechts alleen of samen) veroorzaakt.
Dat toont Willen de Zwijger dan ook duidelijk aan.

Jammer dat het rechtse gajes immer te beroerd is ook maar iets van hun ongelijk toe te geven.
Verdere argumentatie lijkt mij verder zinloos. Het stuk van Willem is zo helder als glas namelijk.

op 08 09 2008 at 21:58 schreef Hosseyn:

Paco je bent knettergek. In Congo zijn onder Leopold II tien miljoen zwarten afgeslacht. Van hele dorpen tegelijk werden de handen afgehakt van mannen, kinderen en vrouwen. Of was Leopold soms ook links?

393px-MutilatedChildrenFromCongo (57k image)

op 09 09 2008 at 08:39 schreef Piet:

Mmm, het ‘rechtse gajes’, ik geloof dat we de juiste toon weer te pakken hebben. Even door vragen. Wat bedoel je daar mee, Bert? Is iedereen die rechts is gajes of bedoel je die kleine groep extreemrechtsen?

Hosseyn, tjsk, hebben die rotbelgen dat handen afhakken uitgevonden? 10 miljoen? Da’s meer dan de Holocaust! Was dat in- of exclusief afgehakte handen?

op 09 09 2008 at 09:05 schreef Hosseyn:

Die handen staan er los van. Tja Piet, met een negerholocaust trek je niet zoveel aandacht. Handen afhakken is vooral handig als je potentiële guerilla’s wilt onthanden – overigens zie ik geen voorkeur voor rechter- of linkerhanden, waarschijnlijk was er nog geen polarisatie in die tijd. Er zit ook vast een brave katholieke naastenliefdetheorie achter, net als bij de guillotine.

op 09 09 2008 at 09:28 schreef Bert Brussen:

"The nine most terrifying words in the English language are: ‘I’m from the government and I’m here to help" is dus een citaat van Ronald Reagan.

"rechts gajes" is gajes wat op HVV schrijft en toch nooit aan zelfkritiek zal doen. Dus dat.

op 09 09 2008 at 10:38 schreef toemaar:

Toe maar Bert, het is ook de tijd van het jaar ervoor, gewoon alles lekker laten lopen. Al die frustraties, ze willen niet luisteren naar mijn argumenten.

Een ontslakkingskuur doet wonderen, een beetje wonderolie dan raak je alles kwijt. En een beetje mondwater.

Toch schijn je het maar niet kwijt te raken moet je toch naar die speciale dokter.

De geur die jij verspreid, waar je ook komt maakt dat mensen ver van je willen blijven.

En je zegt niet meer te reageren en toch doe je het.

op 09 09 2008 at 12:00 schreef Peter:

Goh, toemaar, de kracht van je argumenten is werkelijk verpletterend. Daar heb je Bert weer mooi tuk! Vooral die van de ‘speciale dokter’ zal ‘m vast veel pijn doen.

op 09 09 2008 at 12:18 schreef Benfatto:

Tip: eerst ‘links’ en ‘rechts’ definiëren alvorens je aan het schrijven slaat

op 09 09 2008 at 12:26 schreef Peter:

Welnee, het is toch geen proefschrift. Iedereen weet wel wat er ongeveer wordt bedoeld met ‘links’ en ‘rechts’.

De Telegraaf en Het Vrije Volk zijn rechts.

De Volkskrant en Sargasso zijn links.

Frontaal Naakt is links noch rechts en wordt daarom door iedereen gehaatliefd.

op 09 09 2008 at 14:10 schreef wablief?:

Deze site is welicht geen links of rechts geöriënteerd instituut. Heb jij persoonlijkl een voorkeur voor links of rechts geöriënteerde politiek of politici?

op 09 09 2008 at 14:26 schreef Peter:

Wet je wat, Wablief? Jij mag zelf oordelen of ik een voorkeur heb voor linkse of voor rechtse politici. Mijn sympathie gaat uit naar:

– Lousewies van der Laan

– Hans van Balen

– Hirsi Ali

– Frits Bolkestein

– Femke Halsema

– Mark Rutte

– Alexander Pechtold

– Jan Marijnissen

– Agnes Kant

Op die laatste twee zou ik nooit stemmen, want daar verdien ik veel te weinig voor.

op 09 09 2008 at 15:06 schreef Jan van Brabant:

Willem de Zwijger gaat in zijn artikel volledig voorbij aan het feit dat de macht – in de breedste zin des woords – niet louter berust bij gekozen politici.

Woningcorporaties, de journalistiek, de ambtenarij, de vakbonden, het universiteitswezen, adviesbureaus en allerhande organisaties op het maatschappelijk middenveld spelen in menig besluitvormingsproces een niet ongeringe rol. In veel van deze organen hebben links georiënteerde personen in de loop der jaren een solide machtsbasis verworven en zij drukken vanuit die positie hun stempel op de Nederlandse samenleving.

op 09 09 2008 at 15:39 schreef wablief?:

Oordelen wil ik niet Peter.

Hebbe deze mensnen je voorkeur vanwege hun persoonlijkheid of vanwege de politieke ideeën die ze er op na houden?

Naar mijn gevoel doet het er niet toe of iemand bij een linkse of rechtse partij hoort, maar gaat het louter om hetgeen deze of gene wil bereiken. Persoonlijk denk ik niet dat dat links of rchts gebonden is. Marijnessen heb ik best wel eens zinnige dingen horen zeggen, Wilders ook. Zelf Balkenende kraamt niet alleen maar onzin uit. Döner en Hiersj-Balien wel.

Daarom mag het naar mijn idee ook niet uitmaken of een actie of demonstratie gehouden wordt door affa of door stormfront, de actie zelf doet er toe. Ik denk dat het stuk hierboven in de kern ook iets van die aard vertelt. Ik was gewoon benieuwd hoe jij daar in staat.

op 09 09 2008 at 15:50 schreef Peter:

Hebbe deze mensnen je voorkeur vanwege hun persoonlijkheid of vanwege de politieke ideeën die ze er op na houden?

Dat laatste, uiteraard. Hoe dom en oppervlakkig schat je me eigenlijk in?

op 09 09 2008 at 16:02 schreef wablief?:

Nou nou nou nou…

Ik stel gewoon oprecht een vraag, probeer een beeld te krijgen van hoe jij de dingen ziet.

Ik schat je als behoorlijk snugger en best diepgaand in, for the record.

Dan ben ik erg benieuwd welke ideeën van deze mensen je wel of juist niet aanspreken, het is een nogal gevarieerd en parodoxaal lijstje.

Overigens heb ik Jan Marijnessen, los van zijn ideeën altijd als een integer en bewust persoon gezien, ook al ben ik het met veel van zijn ideeën niet eens. Bolkenstein heb ik door zijn attitude en een beetje arrogante manier van presenteren voornamelijk als erg vermakelijk ervaren, dat heeft verder weinig met oppervlakkigheid van doen.

op 09 09 2008 at 16:18 schreef Peter:

Wat deze mensen gemeen hebben, is dat ze niet politiekcorrect zijn en dus gewoon durven te praten over zaken waarover volgens hen gepraat moet worden. Dat doen ze op nuchtere wijze, zonder angst, zonder beladenheid en altijd beschaafd.

Mensen als Bolkestein en Marijnissen lijken natuurlijk totaal aan elkaar tegengesteld, maar als het over de multiculturele samenleving gaat, hebben ze toch veel gemeenschappelijks. Ze zagen allebei al vroeg de riscico’s en hebben alletwee ook al vroeg voorstellen gedaan voor het inperken daarvan. Dat heeft ze veel kritiek opgeleverd, veel gescheld ook, maar ze hebben zich nooit van hun stuk laten brengen.

En dat geldt voor alle andere door mij genoemde mensen ook.

op 09 09 2008 at 16:18 schreef wablief?:

Da’s helder. Heeft overigens wel veel met de persoonlijkheid te maken, maar dat even terzijde.

De ideeën over de multiculturele samenmleving van deze mensen spreekt je dus aan. Daar waar links of rechts zich ook vaak van elkaar onderscheiden zijn economische en sociale zaken. Daar zit dan ook de grote tegenstelling tussen bijvoorbeeld Marijnessen en Bolkenstein. Hoe sta je daar dan in? Immigratiebelid is inmiddels -gelukkig- het stereotype politiek links of rechtsdenkend ontstegen, maar op economisch en sociaal vlak zijn de grote verschillen tussen links en rechts nog steeds aanwezig.

op 09 09 2008 at 16:34 schreef wablief?:

Zojuist gaf je aan dat bijvoorbeeld Marijnessen ( toch wel mister über links hier in Nederland ) van meet af aan harde vragen heeft gesteld over hetr immigratiebeleid. Een van de dingen die ik zo aan deze man waardeer. Dat maakt dat hij een bepaald stigma heeft doorbroken, waardoor de zieligheid van immigranten lang niet meer het stokpaardje van links is.

Wil je niet werken voor degenen die zich te ziek, zwak etc. voelen, of ook niet voor degenen die dat zijn? Lijkt muggenzifterij, maar daar zit natuurlijk een enorm verschil in, een punt waarop beter gesitueerd rechts naar mijn idee af en toe ( vooral onder paars ) behoorlijk in is doorgeschoten.

op 09 09 2008 at 16:38 schreef Peter:

Immigratiebeleid is de scheiding tussen links en rechts nog helegaar niet ontstegen. Nog altijd geldt dat links = immigranten zijn zielig en dus onbeperkt toelaten en rechts = immigranten zijn vieze vuile profiteurs die meteen moeten worden teruggestuurd.

Sociaal-economisch ben ik gematigd rechts. Ik wil niet werken voor iedereen die zich te ziek, zwak of misslelijk voelt om ’s morgens op tijd zijn bed uit te komen. Wel ben ik voor goede gemeenschappelijke voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.

op 09 09 2008 at 19:37 schreef Jannetje:

Lees hier waarom mijn reactie aldaar door de Volkskrant verwijderd is:
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/219820

op 09 09 2008 at 21:24 schreef Peter:

Je reactie is verwijderd omdat je Nausicaa ‘Nausea’ noemde? Mein Gott! Geen humor, daar bij de Volkskrant.

op 10 09 2008 at 01:21 schreef Michiel Mans:

Bert schreef:

"The nine most terrifying words in the English language are: ‘I’m from the government and I’m here to help."

Ik denk dat je ook een stampede veroorzaakt als je het in Afrika in het Swahili zegt. Wellicht vooral in Afrika.

Goed, tijd om wat blind te trappen en te schelden, dat zit immers in mijn rabiate HVV aard. Stelletje vies linksch hondenlullende islamknuffelaars. Gezien Bert’s – Verder heb ik nu al geen zin meer te reageren in deze draad. Zodra het """argument""" "Ja maar Pol Pot en Stalin waren ook links!" voorbijkomt, hou ik het voor gezien. – durf ik het haast niet te zeggen, maar je vergeet de grootste recente slachter. Die redelijk linkse Mao. Ook Robert in Zimbabwe, ooit de knuffel van lokaal links, lulde heel socio. Daar is het momenteel wat stil rond onder zijn vroegere knuffelaars. Ik ben bang dat de lijst erg, erg lang is Bert.

Ga even zitten en pak een teiltje Bert, of wat medicinale alcohol. Je zal het nodig hebben voor de volgende. Adolf H, Nationaal Socialist. Erg heh? Bouwde eerst arbeidersvoitures en megavakantiekampen voor zijn werkers aan de Oostzee. Daarna ging hij op tournee. Benito? Godsgloeiende tering, zijn fascisme had ook al socialistische roots. Lijken me toch allemaal redelijk stevige """argumenten""" Bert. Bert?

Gelukkig waren de vermoedelijk allergrootste slachters de moslims die Hindu Kush hindoeloos maakten, dus zo komt alles toch weer goed. Daar moet je anders Dewanand maar eens naar vragen.

Ook om te lachen is..nou niet echt, er stierven miljoenen, maar het is wel ironisch macaber dat Willem dit uit zijn bordje frutselde,

En dat terwijl het toch juist rechts was dat zo enthousiast de Amerikaanse Vietnam-oorlog steunde, de Apartheid, de inval in Irak, en elke denkbare Israelische politiek.

Op wat Aussie’s, verdwaalde Nieuw-Zeelanders en Zuid-Koreanen, wilde niemand meedoen. Ook geen rechtse Europese regeringen. Ike zat er al met adviseurs en de grote held van iedereen, ook door links bejubeld, onze goeie ouwe JFK (democraat), voerde dat aantal ‘adviseurs’ op. Na zijn moord, vooralsnog door de wat linksige Ruslandreiziger LH Oswald, stuurde democraat LBJ (velen denken nu dat het de Republikeinen waren die Vietnam een moeras maakten) uiteindelijk zo’n 600.000 man naar Vietnam. Ik was te jong om met mijn zeer rechtse vader, vuig rechts brallend mee te lopen in een pro-Amerika mars, maar heb de Amerikaanse aanwezigheid in Vietnam tot mijn ±25e vurig verdedigd. Eigenlijk deels nog, hoewel ik inmiddels een hoop bijgeleerd heb. Ik heb sindsdien ‘boete’ gedaan door veel van de Amerikaanse tactieken e.a. sindsdien te erkennen en te veroordelen in mijn schrijven. ‘When in doubt, bomb them. Bomb them end then bomb them some more. If it moves it’s Charlie so bomb them. Of it doesn’t move, the fuckin’ gooks are hiding so bomb them.

En toch moet Jane Fonda nog steeds eens op 10.000 ft uit een F4 gedropt worden om op vliegeigenschappen te testen, maar dit terzijde. Ik heb al heel wat rechtse hufters anders over Vietnam horen praten, maar ik heb nog nooit, nog nimmer een sandaal die toen met ‘Johnson moordenaar’ spandoeken liep, over bijvoorbeeld de systematische terreur van de VC gehoord. Alleen om die reden kots, pis en schijt ik al op de zogenaamde menslievendheid van veel erkend linksige mensen. Niet allen, maar die krijgen een gepoetste, steriele kogel. Oeps, sorry, het HVV gevoel speelde even op. Er is sinds 1975 geen verandering gekomen in de selectiviteit van officieel Links met mensenleed. Nooit, nimmer.

Dus, als iemand een conduitestaat wil maken aangaande rechts bloed en links bloed, go ahead punk, make my day. Over Israel begin ik liever niet, want dan wil Loor niet met me uit.

op 10 09 2008 at 01:35 schreef Asmodeus:

Bij gebrek aan humor heeft het dagblad Hans Teeuwen ingehuurd…
Humor!

op 10 09 2008 at 10:47 schreef babs:

Bert en Willem blijven de kop in het zand steken, blijven de markt beschermen tegen Afrikaanse en Aziatische produkten en zijn dus medeschuldig aan honger en ondervoeding daar.

Iemand noemt Pol Pot en Bert haakt af.

Willem noemt twee zaken waarin rechts bloed aan de handen zou hebben. Steun aan de oorlog in Vietnam en de inval in Irak. Hoe steun tot bloed leidt is me onduidelijk (tenzij er geld gestuurd is aan de VS, dan graag wat meer uitleg), er is geen Nederlandse kogel afgevuurd in Vietnam. Voor wat betreft Irak heeft rechts in Nederland wél meer schuld, maar links heeft het sturen van troepen goedgekeurd en ook het daar houden van troepen gesteund. Ook heeft links een parlementaire enquete ingeslikt. Allemaal onder druk, natuurlijk, maar dat is geen excuus als het om bloed aan de handen gaat.

Zinvol om te weten dat rechts ook bloed aan de handen heeft, maar links heeft wel wat meer gedaan dan een inbraakje in een ministerie. Marktbescherming is moord.

Overigens vind ik links activisme prima, inclusief die inbraak. Kraken moet onder omstandigeheden mogen, bijvoorbeeld na een jaar leegstand, maar natuurlijk niet als dat jaar leegstand de schuld is van de gemeente, die vergunningen niet op tijd verleent.

op 10 09 2008 at 19:24 schreef Paco:

Hosseyn, moeten ze maar niet stelen of voor zich laten stelen.

op 10 09 2008 at 19:27 schreef Peter:

Paco is eng.

op 10 09 2008 at 19:46 schreef babs:

en daarnaast, wat is het belang voor Nederland om stil te staan bij het afslachten van zwartjes in donker Afrika.

op 10 09 2008 at 20:56 schreef Paco:

Dat afslachten doen ze elkaar wel met miljoenen te gelijk, babs.

Soedan Uganda, Ruanda enz.

op 11 09 2008 at 01:25 schreef wablief?:

Wat hebben we eigenlijk in ene keer met dat "belang van Nederland"? als er ergens mensen op een afschuwelijke manier om het leven komen, worden gemarteld of op grote schaal en in onproportionele verhouding lijden is dat toch gewoon verschrikkelijk? In het belang van Nederland of niet, dat maakt het niet minder verschrikkelijk…

op 11 09 2008 at 07:14 schreef Paco:

wablief, dat is zeker zo, sin duda.

op 11 09 2008 at 11:47 schreef babs:

Hos, het was omdat Paco een stuk van Wablief niet relevant vond, omdat het niet over Nederland ging.

Ik ken het verhaal van Congo niet goed, maar als daar echt 10.000.000 mensen zijn vermoord dan is dat nogal schokkend. Lijkt me dat ze dan nu, zonder blanke overheersing een stuk beter af zijn.

Zuid-Afrika is een ellendig land, dat was het voor de afschaffing van de apartheid en dat is het nu nog. Vroeger was het alleen ellendig voor zwarten, nu voor iedereen. Maar economisch gaat het nog altijd redelijk in Zuid-Afrika. Ik wacht nog steeds op die voorspelde ineenstorting.

op 11 09 2008 at 12:04 schreef Hosseyn:

Babs: en wat is dan het belang voor Nederland om stil te staan bij de slachtpartijen van Pol Pot? Of gaat het echt om zwartjes versus witjes? (of ‘geeltjes’)

op 11 09 2008 at 12:10 schreef Hosseyn:

Hitler wist ook dat hij zijn gang kon gaan omdat niemand al te hard had geprotesteerd tegen de moord op de Armeniërs of de Congolezen. Overigens wemelde het tijdens dat hele schrikbewind van Leopold in Congo overal van de missionarissen; denk maar niet dat er ooit één het, eventueel met hulp van het Vaticaan, heeft aangeklaagd, of zelfs maar aangekaart.

op 11 09 2008 at 12:58 schreef Hosseyn:

Overigens, Babs: heb je pas nog het programma gezien over Nederlands varkensvlees dat voor spotprijzen gedumpt wordt in Afrika, waardoor ooit welvarende boeren massaal failliet gaan? "Het komt door verkeerde bedrijfsvoering," zegt dan zo’n grijnzende vleesboer. Leve de vrije markt, zal ook Bush gedacht hebben toen hij Fanny Mae en Freddy Mac redde.
http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/redactie/column/60-column_heertje.xml

op 11 09 2008 at 13:06 schreef wablief?:

Hosseyn,
"Hitler wist ook dat hij zijn gang kon gaan omdat niemand al te hard had geprotesteerd tegen de moord op de Armeniërs of de Congolezen." Hier wordt het interessant. Waar legt dat de verantwoordelijkheid? Natuurlijk is ieder verantwoordelijk voor zijn eigen daden, maar het is een interessant stuk dat je daar opvoert.

Enige tijd geleden las ik een theorie over Hitler. Er werd botweg gesteld dat Hitler niet fout was in de oorlog. Ik stond helemaal ondersteboven van die onzin. Tot ik de uitleg las:
Hitler werd gehuldigd en bejoeld door miljoenen mensen. Hele stadions vol mensen bejubelden hem, riepen dat hij het o zo goed deed en dat hij helemaal gelijk had. De rest van de wereld stond erbij en keek ernaar. In Congo en Armenië was inderdaad hetzelfde gebeurd, daar vond men toen niks mis mee. Mensenrechten bestonden toen nog niet. om het kort samen te vatten: de wereld had de holocaust nog niet als "fout" betiteld, ook niet in voorgaande vergelijkbare drama’s. De opvatting dat uitroeiïng van mensen op grote schaal door de omgeving, de rest van de wereld dus, niet geaccepteerd moet worden, is pas ná WO II ontstaan. Voorheen waren er nog geen kaders gesteld voor dit soort praktijken. Waar was hij, in de toen geldende opvattingen, dan fout in? Dat was de theorie. Deze onderschrijf ik niet, maar vind het wel een erg interessante these.

op 11 09 2008 at 13:32 schreef Hosseyn:

Daarom zijn de Neurenberger processen ook interessant, daar werd voor het eerst veroordeeld op grond van wetten die ná de gepleegde misdaden zijn geformuleerd. Overigens is moord natuurlijk altijd strafbaar geweest. Des te meer reden om je verantwoordelijkheden te kennen als individu.

Ik zit trouwens de Wave te kijken, ik zag hem destijds, een kwarteeuw geleden op tv. Interessant gegeven, maar wat een slechte film! Dat had veel beter gekund, zie ik nu. 1981,toen de meisjes nog rare kapsels hadden, althans, van boven.

op 11 09 2008 at 13:36 schreef wablief?:

Prachtig, dat haar! Ook het ongelofelijk slechte acteren dat typerend is voor die tijd, het is gewoon formidabel ;)

op 11 09 2008 at 15:02 schreef babs:

Dat dumpen van varkensvlees en andere produkten vind ik dus typisch links. Het subsidieren van boeren en het opwerpen van invoerbeperkingen is links, want het zijn inperkingen van de vrije markt. Dumpen is een direct gevolg van subsidies, van marktverstoring, en dus links.

Over Fanny Mae en Freddy Mac ken ik niet alle details, maar het nationaliseren van banken is bepaald niet rechts, ik heb een commentaar gezien dat de VS nu neerzet als het meest communistische land ter wereld na Noord-Korea en Cuba. Zelfs in China is de huizenmarkt nu minder genationaliseerd dan in de VS. Hoewel Bush rechts is en rechts blijft, geldt het nationaliseren van banken niet als rechts. Het failliet laten gaan van bedrijven, dat is wel rechts.

op 11 09 2008 at 16:08 schreef wablief?:

Het dumpen van vlees, het van de boer tot de slachterij zeulen met varkens langs een subsidieomweg door heel Europa, het doordraaien ( en daarna vernietigen ) van groenten op de veiling en het gebruiken van landbouwgrond voor iobrandstof ten tijde van nog steeds enorme honger in de wereld is gewoonweg stom en decadent. Ik weet niet of dat wel links of rechts te duiden is.

Mae en Mac worden overigens geen staatsbezit, de staat neemt het bestuur over, pompt er geld in, hoopt het geld er daarna weer uit te krjgen, en werpt het bot vervolgens weer terug naar de aandeelhouders. Voor zover ik deze wet snap, blijven de aandeelhouders juridisch eigenaar, maar staan de bedrijven tijdelijk onder curatele. Het kan zijn dat ik het mis heb.

op 11 09 2008 at 16:23 schreef Niek:

Dat dumpen van varkensvlees en andere produkten vind ik dus typisch links. Het subsidieren van boeren en het opwerpen van invoerbeperkingen is links, want het zijn inperkingen van de vrije markt. Dumpen is een direct gevolg van subsidies, van marktverstoring, en dus links.

Rare definitie van links en rechts heb je dan. Het inperken van de vrije markt en het subsidieren van sommige producten gebeurde al onder feodale heersers. En de feodaliteit geldt toch als "rechts". Niet voor niets zaten de aanhangers van het Ancien Régime rechts van de voorzitter.

Het is een misverstand van hen die zichzelf anno 2008 "rechts" noemen om rechts gelijk te stellen met vrije markt. "links" staat/stond voor de ideeën van de Verlichting, dus de gelijkwardigheid van de mensen. Liberalisme was dus links, want zij waren voor juridische gelijkheid van mensen en socialisme was (uiterst) links omdat zij ook economische gelijkheid nastreefden.
"rechts" stond/staat voor ongelijkheid. In de ogen van socialisten zijn liberalen dus rechts omdat zij economische ongelijkheid laten bestaan. Het echte "rechts" is echter de aanhang van het Ancien Régime, waarbij standen en afkomst belangrijk zijn, maar ook andere ideologieën die de gelijkheid afwijzen zoals racistische stromingen (apartheid, nationaal-socialisme) en stromingen die menen dat er "natuurlijke leiders" bestaan en "natuurlijke onderdanen" (nationaal-socialisme, fascisme, ultra-conservatisme)

op 11 09 2008 at 16:34 schreef kaka:

@niek

Met alle respect, maar ik denk dat als je mensen probeert onder te brengen bij het linkse of het rechtse kamp, dat dat bijna een onmogelijke taak zal blijken.
Voorbeeldje je zegt; liberalisme is eigenlijks een linkse uitvinding, omdat zij gelijkheid nastreefden van ieder mens.
Dat is op zich benijdenswaardig, ware het niet, dat tegenwoordig, die personen, die zich liberalen noemen, ook de wereld willen verbeteren.
Met wel een kleine nuance; vooral voor zichzelf en als het even kan zonder scrupules.
Komen we weer bij vrije marktwerking.
Met zoveel ellende in zijn kielzog.

op 11 09 2008 at 18:36 schreef babs:

Links = antimarkt en progressief
Rechts = vrije markt en conservatief

Ben je voor vrije markt en progressief of tegen vrije markt en conservatief dan ben je lastig in te delen, maar als ‘lang leve vrije markt’ niet als rechts geduid mag worden, kunnen we hier net zo goed mee ophouden.

op 11 09 2008 at 19:04 schreef wablief?:

of,
links = communistisch,
rechts = kapitalistisch?

of,
links = multiculti
rechts = rasistisch?

De ideale ideologie is altokd vertanderlijk, daarom niet te vangen in links of rechts, denk ik.

op 11 09 2008 at 19:38 schreef Hosseyn:

Babs: Fanny Mae is ooit, in de tijd van de New Deal, opgezet door de staat om burgers gemakkelijk aan een hypotheek te laten komen. Later zijn ze geprivatiseerd. Hoe het met die ander zit weet ik niet zo gauw.

op 11 09 2008 at 21:29 schreef kaka:

@hosseyn

wat is fanny mae?

op 11 09 2008 at 21:33 schreef Tarak:

@Babs,

Wat bedoel je met "conservatief" of "progressief"?

Mijn invulling:

Progressief: utopia’s schetsen die door een grote overheid gerealiseerd moeten worden. Wat het volk zelf wil is irrelevant.

Conservatief: Kleine overheid die alleen noodzakelijke zaken regelt (infrastructuur, leger, basis maatschappelijk stelsel), wat het volk wil "groeit" natuurlijk, geen enge utopia’s maar vrijheid van het individu en respect voor deze individuele vrijheid door de overheid staat centraal.

Om Sarah Palin in haar Time interview te citeren:

"I know the Republican platform is right for my state in Alaska because the planks we can stand solidly on are respect for equality and respect for life and an acknowledgment that it is individual Americans and American families who can make better decisions for ourselves than government can ever make for us. [b]So individual freedom and independence is extremely important to me and that’s why I’m a Republican[/b]"

http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1837536,00.html

op 11 09 2008 at 22:22 schreef Hosseyn:

Fannie Mae (FNMA) is een van de grootste hypotheekverstrekkers in de VS. Het is ooit opgezet als een soort ideeële staatsbank, later, in de jaren zestig is het geprivatiseerd. En sinds een paar dagen onder curatele van de overheid omdat ze teveel risico hebben genomen.

op 11 09 2008 at 22:24 schreef Hosseyn:

Links: het vrouwelijk individu is baas in eigen buik.

Rechts: de overheid is baas in de vrouwenbuik.

op 11 09 2008 at 22:25 schreef kaka:

@hosseyn

dank.
een variant van de nederlandse stadsbank?

op 11 09 2008 at 22:39 schreef kaka:

Links; de grondtroepen van het rode kruis.

Rechts; het management van het rode kruis.

Het benoemen blijkt niet voor een gat te vangen.
Peter zou er eens een prijsvraag van moeten/kunnen maken.
Wie heeft de beste definitie voor, rechts en links?

Links; Empathisch

Rechts; Materialistisch

op 12 09 2008 at 09:12 schreef Niek:

maar als ‘lang leve vrije markt’ niet als rechts geduid mag worden, kunnen we hier net zo goed mee ophouden.

Anno 2008 kan dat in grote lijnen wel zijn, maar niet zo lang geleden lag dat nog heel anders.
De voorvechters van de laissez-faire gedachte, de liberalen, tot de oorlog als een linkse stroming. Ze waren immers aanhangers van de Verlichting.

Conservatieven willen sinds de tweede helft van de 20e eeuw inderdaad ook een relatief vrije markt, mar blijven een belangrijke rol zien voor de overheid wat betreft het niet-economisch handelen van burgers.
Een ander voorbeeld is het milieu. Milieu en natuurbehoud waren voor de oorlog vaak zaken die bij "rechts", bij de conservatieven speelden. Progressieven, de liberalen en de socialisten, stonden juist grote infrastructurele werken en een snelle industrialisering voor. Tegenwoordig zie je juist dat "links" zich keert tegen ontwikkeling van industrie en infrastructuur.

Wat anno 2008 als "rechts" wordt beschouwd werd in de eerste helft van de 20e eeuw heel anders gezien. Als je een historische stroming zou willen indelen moet je ook kijken naar de normering die in die tijd gold.

op 12 09 2008 at 09:23 schreef Niek:

Wat bedoel je met "conservatief" of "progressief"?

Conservatief betekent behoudend, dus behouden wat je hebt. In die zin kun je de milieubeweging en de vakbeweging conservatief noemen. Mensen die voor een vrije markt zijn zijn juist progressief. De vrije markt brengt namelijk een continue ontwikkeling en vooruitgang met zich mee.

In politieke zin waren/zijn conservatieven voornamelijk mensen die zich richten op traditionele (gezins) waarden en tegen snelle veranderingen zijn. In naam zullen huidige politieke conservatieven de vrije markt wel aanhangen maar in de praktijk zullen ze vaak voorstander blijken van bescherming van de "eigen" en "traditionele" sectoren. Denk in dit verband aan importheffingen, tegengaan van arbeidsmigratie, subsidies voor landbouw e.d.

In mijn ogen zijn klassiek-liberalen en libertariërs de echte progressieven. Zij zijn voor een volledige vrije markt, dus ook voor open grenzen en tegen subsidies en vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met hoe mensen op niet-economisch gebied willen leven. Libertariërs zullen dus vaak voor "baas in eigen buik" zijn, voor het legaliseren van drugs, voor gelijke rechten voor homo’s, vrouwen, ongehuwden e.d.

Degenen die zich in Nederland vaak met het etiket "libertariër" tooien zijn in mijn ogen echter vaak geen echte libertariërs. Dat zijn eerder conservatieven met een sterke voorkeur voor een vrije markt, maar verder willen zij graag de meningsuiting van anderen aan banden leggen.

op 12 09 2008 at 16:57 schreef kaka:

“De vrije markt brengt namelijk een continue ontwikkeling en vooruitgang met zich mee.

In mijn ogen zijn klassiek-liberalen en libertariërs de echte progressieven. Zij zijn voor een volledige vrije markt, dus ook voor open grenzen en tegen subsidies en vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met hoe mensen op niet-economisch gebied willen leven.

“Mensen die voor een vrije markt zijn zijn juist progressief. De vrije markt brengt namelijk een continue ontwikkeling en vooruitgang met zich mee.””

Alle zich libertariers noemende personen, hebben allemaal last van een “blind spot”.
Ze zijn meer van het type, veel beloven en weinig geven doet een dwaas in vreugde leven.
Waarom denk je?
Ga dat al die landen en hun bevolkingen vragen waar dat vrije markt mechanisme door de strot is gedouwd, natuurlijk geheel democratisch en volgens de nieuwe wetten.
Ja, met steekpenningen, staatsbedrijven voor een bijna symbolische(1usd) prijs aan buitenlandse multinationals verpatsen, zodat ook voor die zichzelf libertijn noemende “zwarte dictator, een riante rekening in Zwitserland geopend kan worden, natuurlijk geheel volgens de nieuwe regels.
En dat zit wel snor want die buitenlandse multinationals, mochten ook van de dictator aan tafel schuiven, om die wetten aan te passen om zichzelf te begunstigen ten opzichte van concurrenten en zelfs ten kostte van de bevolking van dat land, daar hebben deze voorvechters van de “vrije markt” geen enkele moeite mee.
Zie je waar de schoen wringt?
We kunnen er jaren over discussiëren.
En dan nog komen we er nog niet uit.
Jij zult iets zeggen over, ja maar, een libertarier is…..(theoretische gedeelte)
Ik zeg, kijk daar oorlog, burgeroorlog, marteling, hoge prijzen, geen democratie.(De praktijk)
Ja, ik ben het met je eens “libertarisme” is een goed systeem, voor een klein(select) kliekje.
Maar het overgrote deel van de eigen bevolking moet gaan afzien.
Ben benieuwd naar je voorspelbare antwoord.

op 12 09 2008 at 18:08 schreef babs:

Ik ben zeker geen libertarier, daarvoor zijn de staatswegen mij te lief, maar voel me toch geroepen het hier te verdedigen. Overheidsregels aanpassen om bevriende multinationals te bevoordelen heeft niks met libertarisme of met liberalisme te maken. Integendeel. Libertaristen willen helemaal geen regels en Liberalen zo min mogelijk en in elk geval geen regels die een individuele partij bevoordeeld. Helaas zijn er wel degelijk zich liberaal noemende partijen die niks liever doen dan multinationals bevoordelen.

Om het tot Nederland terug te brengen. Hét probleem van de VVD is dat die partij inderdaad aan de leiband van de multinationals (en belangengroepen als Bovag en Horeca Nederland) loopt. Hun programma is geschreven door multinationals (Ben Verwaayen). Van de VVD kun je dus inderdaad alleen maar meer trucjes en regeltjes verwachten die de bevriende multinationals bevoordelen en de markt verder verpesten. En dat terwijl we best zonder multinationals kunnen. Neem Vlaanderen, schatrijke regio zonder multinationals.

Een hekel hebben aan multinationals is toch weer links vind ik. Dan ben ik hierin dus links.

op 12 09 2008 at 18:18 schreef kaka:

@babs

hij/zij?

op 13 09 2008 at 23:02 schreef Paco:

Philips
Unilever
Shell
Aegon
Ing.
Rotterdam puerto

Zijn zeer grote werkgevers en samen met MKB de motor van de nl economie. Dus babske, wees maar blij dat we ze hebben.

De laatste cijfers van de economische groei moet ruim 1% naar beneden bijgesteld worden lauter en alleen door de zeer hoge aardgas export. Tellen we ook de havens en export mee als doorvoer naar het achterland dan staan we in op min groei.

op 14 09 2008 at 14:06 schreef wablief?:

Nou, nou, Paco, je beweert elders dat ik de plank volledig mis sla, verwijt anderen dat ze niet goed geïnformeerd zijn en beweert dat je je niet laat indoctrineren door de linksche staatsomroep. Vervolgens kom je met bovenstaand verhaal?

Volgens de laatste kwartaalcijfers van het CBS is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal niet meer gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Verder zijn de CONSUMENENBESTEDINGEN in dat kwartaal wel gegroeid, maar zit die groei vooral in de hogere gasrekening en de hogere eigen bijdragen in de zorg.

Allemaal dat gebrabbel over doorvoer naar het achterland en havens als export volg ik niet omdat het nergens over gaat.

op 16 09 2008 at 10:39 schreef babs:

Philips, Unilever, Shell, Aegon, Ing., Rotterdam puerto, zijn zeer grote werkgevers en samen met MKB de motor van de nl economie.

Onzin. De haven is allereerst geen enkelvoudig bedrijf en zeker geen multinational. De andere genoemden waren grote werkgevers en zijn dat steeds minder. Philips is van het genoemde 5-tal nog verreweg de belangrijkste en zal dat ook altijd blijven. Grappig in dit verband is overigens dat Philips de grootste private werkgever van Vlaanderen is. Voor de rest geldt dat ze een paarhonderd tot een paarduizend man op een hoofdkantoor hebben rondlopen. Verwaarloosbaar op de totale economie.

En natuurlijk zijn er duizenden mensen die voor ING op allerlei kantoortjes werken, maar daarvoor maakt het niets uit dat het een Nederlands bedrijf is. ING heeft ook in Spanje duizenden mensen in de nationale organisatie. Het enige verschil is het hoofdkantoor, een klein flatje langs de A10. Als ING morgen verkocht wordt aan Banco Santander, merkt de Nederlandse economie daar niks van.

op 17 09 2008 at 21:04 schreef Paco:

Vallen de hogere energierekeningen ook onder consumenten bestedingen??? raar hoor, alsof de consument na believe de portemonai kan trekken om zijn torenhoge energie rekening te betalen.

Niet betalen?? – afgesloten, dus heeft niets met die bestedingen te maken.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS