Home » Archief » Jezus in de islam


[11.09.2008]

Jezus in de islam

Richard Kroes

Mata_Hari_02 (157k image)

Wat een Geert Wilders al niet kan veroorzaken. Begin dit jaar werden de bewoners van Amsterdam-West verrast door het boekje Jezus in de Islam in hun brievenbus. Vijftigduizend exemplaren zijn er verspreid in de hoofdstad. De tekst op de achterflap is – ik kan het moeilijk anders zeggen – schattig en hartverwarmend:

Dit boekje wordt u gratis aangeboden als een geschenk, in reactie op de beledigingen van ons geloof en de Koran door fanatici. In de geruststellende wetenschap dat de ruime meerderheid van de Nederlanders het niet eens is met deze extreme polarisering en openstaat voor een vreedzame dialoog.

Was getekend, de el-Tawheed moskee, u weet wel, het instituut dat doorgaans niet in het nieuws komt met schattige en hartverwarmende acties. Zo’n flaptekst getuigt van openheid, gematigdheid en zelfbeheersing. Het laat precies het tegenovergestelde zien van wat ‘men’ van de el-Tawheed moskee zou verwachten, zeker als reactie op Fitna. Nu zal volledig doorgeseculariseerd hoofdstedelijk publiek niet staan trappelen om een boekje over Jezus in de islam te lezen. Dat is maar goed ook, want de toon van de flaptekst past volstrekt niet bij de inhoud van het boekje.

Het is geschreven door Ahmed Deedat (1918-2005) en gruwelijk slecht vertaald door Abdoul Jabar van de Ven. Deedat is een Indiase moslim die het grootste deel van zijn leven in Zuid-Afrika heeft gewerkt als islamitisch apologeet. Werkjes als Is de bijbel het woord van God?, Mohammed in de bijbel, Werd Jezus gekruisigd? en Jezus in de Islam zijn door hem geschreven. Deze boekjes bestaan eigenlijk uit lezingen of debat-verslagen. Ietwat polemische boekjes dus. Ook video’s van debatten die Deedat hield, onder andere met de beruchte televangelist Jimmy Swaggart, mogen zich verheugen in een grote populariteit onder moslims.

Jezus in de Islam begint met de nogal nadrukkelijke mededeling dat moslims groot respect hebben voor Jezus, meer dan christenen dat hebben voor Mohammed. Er wordt niet bij gezegd dat christenen wat dit betreft wel eens een voorbeeld aan moslims zouden kunnen nemen, maar wel dat de meeste christenen niet op de hoogte zijn van dat grote respect voor Jezus in de islamitische wereld. Respect voor mannen van een paar eeuwen geleden is makkelijk beleden, respect voor wie nu leeft, is andere koek. Het geldt in Deedat’s werkje in ieder geval niet christenen of joden. Joden ‘ontlenen hun blinde racisme aan de bijbel’ (blz. 19), de christelijke idee van de Drie-eenheid is de oorzaak van racisme (blz. 44-45), christenen zijn kinderachtig (blz. 66) en godslasteraars (blz. 55).

Deedat meent het geloof van christenen in slechts 72 pagina’s wel even aan mootjes te kunnen hakken. Dat lukt hem ook, want hij discussieert uitsluitend met fenomenale sukkels: dominees die de context van bijbelpassages niet kennen of niet weten wat er in de grondtekst staat. Deedat kent de bijbel uiteraard uit zijn hoofd en nog in de grondtaal ook. Op bladzijde 33 weet hij op subtiele wijze de indruk te wekken dat hij Grieks kent, door uitgebreid in te gaan op de aankoop van een Grieks-Engels Nieuw Testament. Maar op Op bladzijde 60 beweert hij doodleuk dat het Grieks ho theos ‘de God’ betekent, en ton theos ‘een god’. Hij verbindt daar de conclusie aan dat christelijke bijbelvertalers de boel belazeren. Iedereen die een week gymnasium heeft gehad, weet dat beide uitdrukkingen exact hetzelfde betekenen, namelijk ‘God’ en slechts in twee verschillende naamvallen staan; en dat het bovendien niet ton theos, maar ton theon moet zijn…

In een hoofdstuk over de aankondiging van Jezus’ geboorte door de engel Gabriel aan Maria, vraagt Deedat zich af wat de uitdrukking ‘verwekt, niet geschapen’ uit de christelijke geloofsbelijdenis nu precies betekent. Deedat beweert er in veertig jaar niet in geslaagd te zijn ook maar één christelijke godgeleerde te vinden die dat kon uitleggen. Op één Amerikaanse christen na die het presteerde om het te verklaren als ‘gedekt’ zijn door God (Op bladzijde 43). Weer zo’n fenomenale sukkel.

In werkelijkheid gaat het hier om twee verschillende dingen: de maagdelijke geboorte van Jezus rond het begin van de jaartelling en het karakter van de relatie die in eeuwigheid tussen God de Vader en God de Zoon bestaat. De uitdrukking ‘verwekt, niet geschapen’ gaat uitsluitend over dat laatste. Maria en Jezus spelen er geen rol in. De uitdrukking is vooral een ontkenning van de stelling dat de God de Zoon een schepsel zou zijn. Genitum, non factum zingen katholieken iedere zondag. Dat wordt in het Nederlands doorgaans vertaald met ‘geboren, niet geschapen’. God de Zoon is geen schepsel, maar uit God de Vader ‘geboren’ of ‘voortgekomen’. Bij het nijpende gebrek aan doorgestudeerde christenen had Deedat het in een encyclopedie kunnen opzoeken en vertaler Van de Ven had het toch op zijn minst even bij zijn ex-geloofsgenoten kunnen navragen (‘verwekt, niet gemaakt’ is een vertaling van het Engelse begotten, not made).

Ook over de islam is Deedat merkwaardig slecht geïnformeerd. Op bladzijde 22 ontkent hij Jezus’ zoonschap van God met het theologische argument dat het woord van Allah nog niet Allah zélf is. Vreemd genoeg realiseert hij zich niet dat juist die formulering exact weergeeft wat orthodoxe moslims over de koran geloven: het eeuwige, ongeschapen woord van God, dat als zodanig een noodzakelijk attribuut van Zijn wezen is. Alleen God is immers eeuwig en ongeschapen en Zijn Woord is dat dus ook. Deedat afficheert zich zonder dat hij het lijkt te beseffen als een mu’tazilitische ketter.

Was dit boekje binnenshuis gebleven dan was het niet meer geweest dan bevooroordeeld gepreek voor eigen parochie, geschreven vóór moslims óver christenen. Het is helemaal niet geschreven voor christenen en heeft ook niet als doel een dialoog te voeren, in tegenstelling tot wat de flaptekst suggereert. Als propaganda naar buiten gebracht, is het niets minder dan ordinair boerenbedrog door lieden die geen kennis hebben.

Toch is het nuttig dat dit schrijfsel naar buiten gebracht is. Het laat namelijk goed zien dat in de ogen van sommige moslims jodendom en christendom de islam actief dwars zitten. Deedat kan zich daar behoorlijk over opwinden, bijvoorbeeld als hij de formulering ‘verwekt, niet gemaakt’ bespreekt:

De verstandige christen zegt dat de woorden niet letterlijk betekenen wat er staat, maar waarom zeg je het dan? Waarom creëer je onnodig een conflict tussen de 1,2 miljard Christenen en de ruim 1 miljard Moslims in de wereld door zinloze uitlatingen te doen? (blz. 43)

Je vraagt je inderdaad af waar de concilievaders van Nicaea in 325 n.Chr. de euvele moed vandaan haalden om geen rekening te houden met een club die drie eeuwen later in het leven werd geroepen. Het zijn die naar de oppervlakte opborrelende emoties die van het boekje méér maken dan alleen boerenbedrog: het is stemmingmakerij. Dat wordt heel duidelijk als Deedat het eerste wonder bespreekt dat Jezus verrichtte: water in wijn veranderen op een bruiloftsfeest (blz. 27-29). Dat is geen prettig idee voor wie gelovig moslim is.

Deedat verbindt er een korte, verontwaardigde uitwijding aan over alcoholisme, waarin ook het verhaal over Lot en zijn dochters uit Genesis 19 het moet ontgelden. Lot heeft het, in tegenstelling tot in het jodendom en christendom, in de islam geschopt tot profeet. Het verhaal dat hij door zijn dochters dronken gevoerd zou zijn en ‘beslapen’ om hen aan nageslacht te helpen, is voor moslims onverteerbaar. Als christen of jood ben je dan al snel de lasteraar van een profeet. In een voetnoot waarvan niet helemaal duidelijk is of hij van Deedat zelf is of van de vertaler wordt dat nog benadrukt:

Dit staat zo in de Bijbel, maar een oprecht moslim kan -, en mag dit NOOIT geloven! Dit is slechts één van de vele lasteringen die in de Bijbel staan over de edele Profeten (vrede zij met hen allen) zelfs over de Almachtige Allah!!!

Aan het verhaal van Lot kunnen inderdaad makkelijk nog meer voorbeelden toegevoegd worden, allemaal ‘lasteringen’ van islamitische profeten: een dronken Noach, David die vreemdgaat met Batsheba en en passant de dood van haar man orkestreert, een stotterende Mozes, koning Salomo die vreemde goden aanbidt, een gekruisigde Jezus.

Hier werd het mij even zwaar te moede. Dat had vooral te maken met de actuele gebeurtenissen op het moment dat ik het boekje las: het openbaar ministerie liet Gregorius Nekschot arresteren. Zonder de voortdurende eis van moslims om respect jegens hun profeet en zonder de acties van moslims om die eis kracht bij te zetten, zou dat nooit gebeurd zijn. Nu bleek me ineens dat moslims, consequent calvinistisch als ze hier te lande nu eenmaal zijn, die eis ook uit kunnen strekken over lieden die weliswaar binnen de islam als profeet erkend worden, maar die in tegenstelling tot Mohammed niet het exclusieve eigendom van moslims zijn.

U hoeft maar een katholieke kerk binnen te lopen om het al eeuwen oude prototype van een Gregorius Nekschot te aanschouwen: één van de meest geachte islamitische profeten bloedend met een doornbos op zijn hoofd, bedekt met zweepslagen, halfnaakt vastgespijkerd aan een houten balk en hartstikke deaud. Sterker nog: u hoeft niet eens een katholieke kerk binnen te lopen, in Limburg hangt op ieder kruispunt wel zo’n Gregorius Nekschot…

Richard Kroes is oudheidkundige. Hij studeerde Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit en specialiseerde zich daarbij in brugfunderingen uit de Romeinse Tijd.

Algemeen, 11.09.2008 @ 16:50

[Home]
 

57 Reacties

op 11 09 2008 at 18:10 schreef wablief?:

Wauw!
Richard Kroes weet waar hij het over heeft, hulde.

Kennelijk laat el-Taweed zich tegenwoordig ook adviseren door een strateeg, een van dezelfde lichting als de pr-strateeg van Jehova’s getuigen. Het nadeel van PR-strategen is dat ze inhoudelijk vaak niet goed op de hoogte zijn. ;)

op 11 09 2008 at 18:20 schreef smeets:

Als katholiek kan ik alleen maar zeggen: AMEN

op 11 09 2008 at 18:59 schreef Ad:

Vóór 9/11 stond er op het winkelcenrtum bij mij in de buurt een klein tafeltje met islamitische literatuur en 2 jonge moslims er bij. Boeken en foldertjes. Ik nam 2 foldertjes mee. een heet "waarom ik van de Islam hou". Wat ik daarvan leerde was dat die man van de Islam hield omdat hij van de Islam hield. Het tweede ging over Jezus in de Islam. Ik baal er van dat ik er maar niet in slaaf dat ding uit mijn bewaarstapels tevoorschijn te toveren. Ik heb wel die organisatie gevraagd om nog een exemplaar maar nooit antwoord gehad. Het was niet geschreven door zomaar iemand maar door een islamitisch rechtsgeleerde uit Pakistan of Iran die uit hoofde daarvan een aantal jaren deel uitmaakte van het internationaal gerechtshof in Den Haag, zo stond daar te lezen. Ik weet nog dat ik me realiseerdeik hoe schokkend dit zou moeten zijn voor gelovige christenen als ze het zouden lezen. De basis van het christendom werd volledig onderuit gehaald. Ik was op mijn beurt geschokt door de kinderachtige en selectieve meningen die zo’n islamitische geleerde er kennelijk op na kon houden. Jezus was niet aan het kruis gestorven maar er a.h.w. halfdood vanaf gehaald. Hij had ook zijn missie niet volbracht want had hij dat wel dan zou hij juichkreten geuit moeten hebben in plaats van "mijn god mijn god waarom hebt gij mij verlaten" te verzuchten. Het belangrijkste zat hem m.i. in het volgende: de joden waren al eerder door god van hun uitverkoren positie gestoten door hun fouten, nu bleek dat ook het christendom (vooral door jezus zelf)gefaald had en dat daarom gods voor keur sindsdien uitging naar het volk van Ismael, de Islamieten dus. Dus zij zijn het uitverkoeren volk. Daar kunnen Ahmed Deedat en Abui Jabar nog wat van leren. Ik meen dat het foldertje afkomstig was van een (toenmalig?) Ahmadya adres in den Haag.

op 11 09 2008 at 19:10 schreef wablief?:

Jezus falen? idioten.

De voornaamste reden waarom ik de bijbel nog steeds niet verworpen heb, is omdat de sterfscéne het meest indringende is wat in het hele boek te vinden is: je hangt aan het kruis, je lijdt onvoorstelbare pijn, je weet dat het over is. Zoon van God of niet, op dat moment het op kunnen brengen om te zeggen "Heer, vergeef het hen, ze weten niet wat ze doen" is pure goddelijkheid, al dan niet in de bijbelse zin. Daar heb ik een enorm respect voor, niet voor de één of andere godsdienst waanzinnige knijpeschijter die aar weer eens roept dat we het waard of geweer op moeten pakken.

op 11 09 2008 at 21:07 schreef Tarak:

Jezus werd veroordeeld en gekruisigd voor godslastering. En toen Pontius Pilatus de keuze bood om een veroordeelde moordenaar Barabbas vrij te laten of godslasteraar Jezus van Nazareth vrij te laten, riep het volk "Laat Barabbas vrij".

Vroeger vond ik dit een heel onwaarschijnlijk verhaal, wie doodt er immers liever iemand met religiekritiek dan een echte moordenaar? Dat leek me allemaal heel vergezocht.

Sinds de afgelopen paar jaar door Hirsi Ali, Van Gogh en Wilders ben ik hier heel anders over gaan denken en vind ik het juist een zeer ontroerend verhaal. Want inderdaad, men kruisigt liever de godsdienstcriticus dan de echte moordenaar. De eerste ervaart men als een grotere bedreiging.

Ook het beruchte "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen" plaats ik nu beter in een context. Als je de criticus vermoord in plaats van te luisteren naar wat hij te zeggen heeft, dan zullen volgende generaties daar de lasten van onder vinden.

op 11 09 2008 at 23:37 schreef vander F:

Alle religies vinden zichzelf het ultieme vaartuig van de goddelijke bestemming,
ze kunnen niet anders.

Dat is inherent aan geloof:
geen twijfel.

op 11 09 2008 at 23:57 schreef wablief?:

bwuh….volgens mij zijn er gele volksstammen die doorlopend aan hun geloof twijfelen, vander F. Is het zaaien van twijfel over het één niet de basis voor het geloof in het ander?

op 12 09 2008 at 01:16 schreef vander F:

@wablief?
de mens twijfelt dan ook,
niet het geloof.

Beproevingen zijn kenmerken van het echte geloof,
heb ik wel eens gelezen.

Ja ik heb persoonlijk niet zoveel op met metafysische draaikonterij.

Maar die twijfel sterkt dan uiteindelijk weer het geloof.
De ongelovige twijfelt niet maar heeft altijd volkomen zekerheid, hij heeft dan ook geen geloof.

Uiteindelijk twijfelt de mens altijd, maar gevraagd naar z’n geloof zal de gelovige niet twijfelen over zijn/haar geloof als je dat geloof betwijfelt.

Dan gaan de hakken in het zand.

op 12 09 2008 at 03:43 schreef Peter:

Zoals Tarak naar het kruisigingsverhaal kijkt, had ik dat nog nooit gedaan. Het snijdt hout; petje af.

op 12 09 2008 at 12:23 schreef kaka:

jezus was een godsdienstcriticus???

op 12 09 2008 at 12:34 schreef Tarak:

@Kaka,

Ja, hij bekritiseerde de joodse religie. Uiteindelijk is Jezus van Nazareth ook veroordeeld voor godslastering.
Zo ruim je tegenstanders op! Zeggen dat wat hij /zij zegt heeeeeeeeeel erg kwetsend is.

op 12 09 2008 at 16:30 schreef carmo da rosa:

gepetje af.

Peter,

je haalt mij de woorden uit mijn mond, en gelukkig maar, want ik wilde net gaan schrijven dat Tarak’s commentaar het beste is wat ik in tijden op FN gelezen heb, en dat zou je verkeerd kunnen interpreteren met alle consequenties van dien…

op 12 09 2008 at 17:29 schreef kaka:

“Vroeger vond ik dit een heel onwaarschijnlijk verhaal, wie doodt er immers liever iemand met religiekritiek dan een echte moordenaar? Dat leek me allemaal heel vergezocht.

Sinds de afgelopen paar jaar door Hirsi Ali, Van Gogh en Wilders ben ik hier heel anders over gaan denken en vind ik het juist een zeer ontroerend verhaal. Want inderdaad, men kruisigt liever de godsdienstcriticus dan de echte moordenaar. De eerste ervaart men als een grotere bedreiging.”

Dat is trouwens niet veel nieuws onder de zon, wat je hierboven beweert.
Ben het gedeeltelijke met je eens.
Want elke klokkenluider is nooit gewenst, of hij nu een keizer of bepaalde multinationals of een godsdienst bekritiseerd.
Maar dat je de boodschap van een Hirsi ali of wilders met dezelfde lading wilt bezwaren, als dat voor Jezus gold is mijn inziens belachelijk.
Heb jij ooit, Hirsi of een wilders, hun vijand de andere wang zien aan bieden?
Met scherp willen schieten op Marokkaanse relschoppertjes, klinkt niet echt heilig.
T’ is natuurlijk wel wat anders dan iemand die voor de hele mensheid zou zijn gestorven.
En die desondanks aan zijn vader mede deelde’; vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.
Of iets van die strekking.
En ik ben niet eens christelijk.

op 12 09 2008 at 17:59 schreef carmo da rosa:

”Maar dat je de boodschap van een Hirsi ali of wilders…..”

Peter,

vergeef hen, want zij weten niet wat zij zeggen!

op 12 09 2008 at 18:41 schreef kaka:

@karmosa

Wat heb je op je lever?

op 12 09 2008 at 19:30 schreef Tarak:

@kaka

Het gaat mij om de overtrokken en zelfs vaak hysterische reactie op religiekritiek en zelfs al op mogelijk toekomstige religie kritische geluiden die mij een veranderd inzicht in dit deel van het kruisigingsverhaal gaven. Dat is de vergelijking.

Het is niet mijn opzet om mensen qua persoon of boodschap met Jezus van Nazareth te vergelijken.

Ik vermoed dat Carmo da Rosa, dat ook wil zeggen in haar / zijn reactie.

op 12 09 2008 at 19:32 schreef Peter:

Je scheert Hirsi Ali en Geert Wilders over één kam, Kaka. De twee verschillen hemelsbreed en daarbij mogen we nóg aantekenen dat Wilders nog nooit iemand ook maar een haar heeft gekrenkt.

Tarik beweert daarbij niet dat Hirsi Ali en Wilders Jezussen zijn, hij ziet in het kruisigingsverhaal een allegorie voor wat hier in Nederland gebeurt, namelijk dat we voor lief nemen dat islamcritici zo ernstig worden bedreigd dat ze moeten onderduiken, en onder geen beding willen dat een moslim wordt gekwetst. Daar halen we desnoods kunst voor van de muur, we doen wat water bij de wijn van onze wetenschap, we houden onze kinderen wat dommer en we verbieden wat lectuur, alles om de moslims tevreden te houden.

Liever laten we Barabas vrij dan dat we een oproerkraaier onze rust laten verstoren.

op 12 09 2008 at 20:34 schreef kaka:

Dat is niet wat ik bedoel heren.
Ook al zijn jullie beiden ook geen christen(of niet meer), weten jullie waar Jezus voor stond zonder acht te slaan op het feit, of het waar is of niet.
Maar het concept waar Jezus voor staat/stond.
Is in hemelbreed contrast ten opzichte waar Wilders voor staat/stond, hij heeft nog niemand gedood ten minste niet dat ik er van af weet.
Maar hij heeft het wel geopperd, natuurlijk wist iedereen dat dat voorstel “voorlopig”niet gehonoreerd zal worden.
Wat zullen andere landen wel niet gaan denken.
Daar is de tijd niet rijp voor, maar er zijn alvast legertjes paco’’s(broekhoesters) opgehitst.
Die nu zo ver zijn dat als ze een oud vrouwtje met hoofddoekje zien, ze denken ongestoord hun gang te kunnen gaan.(niet als ik in de buurt ben)
En dat heb jij nu wel zelf kunnen ontdekken op FN, jij en de jouwen.
En dat bedoel ik met alle respect.
Ik vind het alleen een beetje vreemd dat je(tarak) pas na het zien van deze twee bashers en alles wat hen is aangedaan), een soort van inspiratie hebt gekregen waardoor je het ineens helder, en in een ander licht zag.
Zoals ik al eerder vermelde als je kritiek maar tegen een machtig heilig huisje is, loopt die persoon meestal altijd gevaar, niets nieuws.
En ik blijf er bij, dat geld niet alleen voor godsdienst.
Maar ik zou eerder denken aan een gandi, peltier,mandela,marten luther king etc.
Ik denk dat jullie het punt dat ik wil maken wel begrijpen.
Daar zijn jullie slim genoeg voor.

op 12 09 2008 at 21:13 schreef Benedictus:

"Heb uw naaste lief gelijk u zelve"

Een prachtige zin uit het Nieuwe Testament. Het voorafgaande is een onmogelijke opgave voor gewone mensen, maar het proberen daartoe is de moeite waard. Als een ieder/elke religie zich hieraan zou houden, dan hadden wij een hemel op aarde. Moslims worden dan hier als gelijke beschouwd en christenen en ongelovigen in islamitische landen als gelijke van de moslims. Hongerigen gevoed enz.

Jezus was inderdaad een klokkenluider en die is in elke tijd gehaat en geliefd. Maar Jezus is niet zomaar met elke klokkenluider te vergelijken. Niet elke klokkenluider weet zijn organisatie al ruim 2000 jaar te "leiden".

Natuurlijk is Wilders niet vergelijkbaar met Jezus, maar ook Obama niet.

Maar wat doen wij dan met alle heilige geschriften die niet in overeenstemming zijn met de Gouden Regel -Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat dan ook een ander niet- en de liefde voor de naaste? Velen zien de TEGENSTRIJDIGE versen m.b.t. de Gouden Regel en de naasteliefde in de Bijbel en soera’s in de Koran en Hadith als het woord van God, dus onveranderbaar. Daar ligt het grootste probleem.

Kunnen we niet beter uit alle heilige geschriften alleen die teksten halen die in overeenstemming zijn met de Gouden Regel en de naasteliefde? Met betrekking tot de tegenovergestelde teksten moet God zich gewoon vergist hebben, of Mohammed of de Evangelisten.

Het leven van Jezus wordt door christenen en moslims geheel verschillend ingevuld. Dit hoeft geen problemen op te leveren. De Gouden Regel en de naasteliefde kan er immers voor zorgen dat "ieder voor zich en God voor ons allen" werkelijkheid kan worden zonder oorlogen of strijd. Of zal dit altijd een utopie blijven?

op 12 09 2008 at 21:34 schreef kaka:

@benedictus

je bent een grapjas,want je bent niet serieus.

op 12 09 2008 at 22:19 schreef Tarak:

@Kaka,
Ik ben een Christen, waarom zou ik dat niet zijn?

Nee, ik begrijp uw punt niet. U noemt Wilders een basher, dat mag. Het gaat mij niet om de persoon Wilders, het gaat mij erom dat als iemand iets kritisch over religie zegt of simpelweg een andere visie heeft, dat er dan een waas over de ogen van sommige mensen komt. Een waas dat zegt "kruisig hem", mensen worden veel fanatieker dan bij andere zaken. Ik beweer niet dat het iets nieuws is dat mensen zo fanatiek zijn tegenover mensen met religieuze kritiek, alleen dat de situatie van de afgelopen paar jaar mij het kruisigingsverhaal in een ander daglicht heeft doen zien, dat als reactie op het originele topic.

Verder ben ik een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting, juist ook geinspireerd door het Christendom.
Om de Bijbel te citeren "Onderzoek alles, behoud het goede". En ging Jezus zelf niet uitgebreid met schriftgeleerden,Farizeeers en volgelingen in discussie? Altijd gevochten met het Woord, nooit met het zwaard.

En tot slot: Als u denkt dat de kritiek op de Islam en vooral Marokkanen door Wilders komt, dan overschat u de heer Wilders heel erg. Ik vrees dat de heer Wilders deze macht echt niet heeft of ooit zal hebben. U draait oorzaak en gevolg om. De reden van de kritiek is gebaseerd op:
1. het principieel verwerpen van culturele / religieuze zaken samenhangende met moslims / Islam (veruit de belangrijkste reden, helaas door veel politici nog niet begrepen reden)
2. hypocrisie omtrent deze zelfde zaken (ontkennen of slachtoffergedrag (wat ik ook uit uw post haal) zijn zeer ergerlijk en onvolwassen)
3. Gebrek aan respect voor de wetten en cultuur van het land waar men vrijwillig naartoe is gemigreert. En de onwilligheid om concessies te doen, concessies die juist inherent behoren te zijn bij migratie (in mijn ogen, en de ogen van de meeste autochtone Nederlanders).
4. op het ergerlijke gedrag van Marokkanen waar mensen direct hinder van ondervinden.

Maar goed, dan gaan we richting de discussie en analyses die overal 100x per dag op het internet gevoerd worden en dat lijkt me toch jammer van dit mooie topic.

op 12 09 2008 at 22:20 schreef Benedictus:

Leven en laten leven met respect voor elkaar is alleen mogelijk als de Gouden Regel door een ieder wordt nageleefd. Ik zie Jezus als een mooi voorbeeld en ben vrijzinnig katholiek. De Bijbel is voor mij een verhaal door mensenhanden geschreven en interpreteerbaar naar tijd, plaats en omstandigheden. Bovendien ben ik van mening, dat een ieder daar zijn of haar eigen invulling aan mag geven. Wel met inachtnemening van de Gouden Regel. Verder gun ik een ieder zijn of haar eigen opvatting over het leven van Jezus. Ik heb serieus de TEGENSTRIJDIGHEDEN aangehaald die in de Koran en Bijbel te vinden zijn. Die geven namelijk veel problemen m.b.t. de naleving van de Gouden Regel.

op 12 09 2008 at 22:30 schreef Peter:

Kaka, je hoeft niet elk commentaar te voorzien van jouw eigen commentaar. Graag alleen reageren als je denkt iets waardevols toe te voegen.

op 12 09 2008 at 22:53 schreef Tarak:

In discussies met moslims over het Christendom gaat het vaak over de Heilige Drie Eenheid.
Ik weet niet of dit in moskeeën expliciet genoemd wordt, maar het is wel opvallend dat dit leerstuk juist zo bekend is bij moslims.

Natuurlijk is hier in het Christendom ook uitgebreid discussie over gevoerd. De kern van het verhaal is -als ik het goed formuleer, ik ben geen theoloog, een ander kan het vast beter uitleggen – dat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen het Goddelijke van de woorden en betekenis van de woorden van Jezus of de Heilige Geest en God zelf en dat zij dus als zijnde van dezelfde "substantie" beschouwd moeten worden.
1 x 1 x 1 = 1

Nu mag iedereen van mening verschillen, en in het Christendom waren de Arianen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme )het ook niet met dit leerstuk eens. Maar wat me dan bij moslims zo opvalt is dat ze dit leerstuk principieel verwerpen, maar er volstrekt niet naar handelen.

Als Mohammed en zijn woorden immers volledig menselijk waren en niet goddelijk, dan zou kritiek op hem en zijn woorden mogelijk moeten zijn. Maar dit is in de praktijk niet zo, kritiek op Mohammed wordt direct als een belediging van de Islam gezien. Dus moslims verwerpen de Heilige Drie Eenheid, doen er vaak zelfs lacherig over, maar vervolgens handelen ze wel volledig volgens dit leerstuk. Dat vind ik toch zo hypocriet.

Het geeft ook wel iets van wijsheid aan dat de Christelijke theologen dergelijke filosofische vraagstukken in de vierde eeuw al voorzagen.

op 12 09 2008 at 23:09 schreef Conan:

Van Gogh is afgeslacht. Hirsi Ali en Wilders hebben permanente beveiliging tegen religieuze fanatici nodig. Kritiek op de Islam is de gemene deler bij Van Gogh, Hirsi Ali en Wilders.

"Die nu zo ver zijn dat als ze een oud vrouwtje met hoofddoekje zien, ze denken ongestoord hun gang te kunnen gaan.(niet als ik in de buurt ben)"

Inderdaad worden er veel gehoofddoekte oude dametjes gegrepen door Wilders sympathisanten, kaka. Je praat werkelijk poep.

Al vraag ik me serieus af welke voorstelling je hebt bij "legertjes paco’’s(broekhoesters)" die "denken ongestoord hun gang te kunnen gaan" met "een oud vrouwtje met hoofddoekje".

Perverse gerontofiel.

op 12 09 2008 at 23:20 schreef Pim Smit:

Nog altijd is het voor mij wonderlijk te moeten vernemen dat er vandaag de dag nog steeds wordt gegoogeld met religies om de "mensch" bezig te houden.
In deze tijden waar Verlichting en wetenschap ons min of meer verlost hebben van dogma’s en onderdrukking, lijkt het er steeds meer op dat sommigen vanuit een masochisties verlangen terug willen naar die "goede oude tijden".
En dan niet de periode die benoemd wordt tijdens de dagelijkse koffiepraat.
Daarvoor liggen de nadelen van de vlak na-oorlogse periode ons nog te vers in het geheugen.
(Kennelijk niet bij de huidige coalitie, maar dat is ook zo’n eindeloze discussie…)
Ik wordt onpasselijk als iedere topic of artikel dat de religeuze randen aanraakt hoe dan ook altijd uitmond in jijbakken en ongefundeerde ja/nee debatten.
En als je er dan weer eens van een afstandje naar kijkt zie je de stilstand alweer opdoemen.

Wie weet wat er na de volgende ijstijd of de wetenschappelijk veroorzaakte zondvloed weer allemaal verzonnen wordt.

Is er nog een beetje fatsoenlijke edoch goddeloze "Noach" in de zaal?

Kon ik het maar beleven…..

op 13 09 2008 at 01:05 schreef carmo da rosa:

”Ik vermoed dat Carmo da Rosa, dat ook wil zeggen in haar / zijn reactie.”

Beste Tarak

Ik wilde niets bijzonders zeggen, slechts hulde tonen voor je origineel benadering van het kruisigingverhaal.

––––//–––

Iets minder beste kakarakáká,

Ik heb óók een kleine vraag voor jou:

Jou verhaal ‘over ongestoord ons gang kunnen gaan met een oud vrouwtje met hoofddoek’, geldt dat ook voor mij?

En als dat zo is, mag ook een jong vrouwtje met hoofddoek zijn?

Oh ja,

En wat mij betreft mag je ook in de buurt blijven…

op 13 09 2008 at 02:39 schreef Conan:

In de koran, wordt een heel stuk vleiender over deze beschaafde en godvrezende profeten gesproken.
Maar wat was eigenlijks wat je wilde zeggen?
Ps. voor de vierde eeuw was christus gewoon nog een profeet en had mogelijk een vrouw.

Ja hoor kaka, jouw Islamitische lul is langer dan een Christelijke. Godvrezend en beschaafd moorden is beter dan (vermeend) vuilbekken en vergeven.

Misschien is het je tot nu toe ontgaan, maar er loopt een grote groep in Nederland rond die het geen blote bil boeit of er mensen zijn die profeten, De Profeet, goden of God bewonderen en/ of aanbidden. De redenen die godsdienstigen aan hun obsessief gedrag ten grondslag leggen, hebben voor hen niet meer waarde dan inspiratie voor een goede grap.

Vervelend wordt het als relifanaten hun ongeloofwaardige denkbeelden dwingend aan anderen gaan opleggen of menen dat men respect voor die waanzin zou moeten hebben. Ten aanzien van volgelingen van Mohammed geldt dat in het bijzonder omdat die beste man naar het zich laat aanzien leed aan een psychische aandoening: acromegalie. Althans een zekere Somers, psycholoog, heeft een aardig boekje daarover geschreven dat die hypothese krachtig neerzet. Onder een column van Hafid schreef ik daar eens het volgende over (dat ik in het kader van jouw ellelange lappen tekst ook eens geheel zal herhalen):

***"Mohammed leed niet aan epilepsie, maar aan acromelagolie, een tumor aan de hypofyse. Dr. Herman H. Somers (psychologie) heeft aan de hand van de oudste bronnen de symptomen van Mohammed gedestilleerd en op basis daarvan een diagnose gesteld in zijn boek "Een andere Mohammed" http://www.dutch.faithfreedom.org/artikelen/somers_andere_mohammed.html:

"Alles samen vormt dit het syndroom van een symptomatische paranoïde geestesziekte met dien verstande dat die symptomatiek veroorzaakt wordt door een eosinofiele of/en basofiele tumor van de hypofyse, die op zijn beurt oorzaak is van een hormonaal onevenwicht: dit wil zeggen, een overmaat van groei- en storing van het seksueel hormoon.

Waarschijnlijke doodsoorzaak: hypofysaire apoplexie.

Geen enkel symptoom elimineert de mogelijkheid van een acromegalie; integendeel wanneer men alle in de bronnen gevonden elementen samenbrengt dan vindt men alle details van een hypofysaire pathologie.

Als besluit kunnen we bevestigen dat Mohammed ziekelijk was en leed aan een hypofysaire aandoening. Als psychopathologische diagnose kan men stellen: organische hallucinatorische aandoening met paranoïde kenmerken.

Deze diagnose levert ons de verklaring van zijn gedrag na zijn veertigste jaar, tijdstip waarop zowel een paranoïde instelling klassiek optreedt als een tumor aan de hypofyse. Zij verklaart ons ook waarom zijn seksueel gedrag zoveel meer gestoord werd na zijn veertigste. Zij legt ook uit waarom zoveel geleerden perplex bleven voor de symptomatiek van Mohammed en zich verdeeld opstelden en bleven twijfelen tussen epilepsie en andere geestesziekten. Zij waren er niet in geslaagd de juiste oorzaak te identificeren."

Dr Somers geeft ook overzichten van de organische en psychische symptomen:

"A : organische: grote handen en voeten, grote oren en neus, zachte palmen van de handen; typische gang als iemand die van een berg daalt (gekromde ruggegraat), beperkte draaimogelijkheid van de wervels, kippeborst, uitpuilende buik, traag spreken, speciale huidkleur, opvallende beharing, grote eetlust (honger) en relatieve onvruchtbaarheid na de veertig jaar; overmatig zweten, en voor zijn dood: hevige hoofdpijn, herhaalde bewusteloosheid, hevige pijn in de rug en lenden. De begindatum van de kwaal ligt typisch rond het veertigste jaar; de sterfdatum van Mohammed is al even typisch rond het zestigste jaar.

B : psychische:

visuele en auditieve hallucinaties, (Gabriël en de stemmen, gelokaliseerd boven);
hallucinosen (belgeluid, als van vele wateren),
waangedachten met Ego-inflatie (uitverkoren om de Profeet te zijn en wel de Laatste);
vlottende angst, `katastrophen-ahnen’ (de Laatste Dag);
simulatie; (gebruiken van inspiraties om gewenste uitspraken ingang te doen vinden);
typische haat tegenover diegenen die twijfelen aan de grondwaan of hem bestrijden, de ongelovigen en de huichelaars, (cf. 156);
fabulatie en interpretatiewaan (interpreteren van de bijbel als op hemzelf betrokken en precies zeggend wat hij verwacht; verdraaiend en vervormend interpreteren (cf. 106);
fabulatie, in de zin van het verzinnen van belevenissen zoals de nachtelijke tocht naar Jeruzalem en de reis naar de hemel (cf. 93);
gestoorde seksuele activiteit; Mohammed kon, niettegenstaande hij een zeer actief seksueel leven leidde met talrijke jonge vrouwen, die kinderen konden krijgen, en niettegenstaande zijn uiterste pogingen om een mannelijk opvolger te verwekken, slechts één kind verwekken dat vroeg stierf. Ongetwijfeld is deze onvruchtbaarheid te wijten aan de interacties van stimulerende en remmende hormonen, waarvan in de hypofyse de produktie gestoord werd.
karakteriële betrouwbaarheid
initiële zelfmoordneiging, neiging tot depressie en piekeren;
verarming van de voorstellingscapaciteit (cf. beschrijving van hemel, hel, Gaarde, Laatste Dag), gebrek aan logisch samenhangende verwoording (cf. koran), herhalingen, ixoïde of epileptoïde kleverigheid."

Het interessante is dat de symptomen op basis waarvan dr. Somers zijn diagnose stelt veelal eigenschappen zijn die nu juist niet bij het beeld van een stoere profeetkrijger passen. Ik doel met name op:

"grote handen en voeten, grote oren en neus, zachte palmen van de handen; typische gang als iemand die van een berg daalt (gekromde ruggegraat), beperkte draaimogelijkheid van de wervels, kippeborst, uitpuilende buik, traag spreken, speciale huidkleur, opvallende beharing, grote eetlust (honger) en relatieve onvruchtbaarheid na de veertig jaar; overmatig zweten".

Hierin ligt ook de reden waarom dr. Somers zo overtuigd is van de juistheid van de beschrijvingen en daarmee ook van zijn diagnose."***

Geweld van zeloten is helemaal onaanvaardbaar. Wat dat betreft, is jouw idee dat mensen bij wat negatieve berichtgeving over zouden gaan tot Marocchinatie van oude vrouwtjes (weliswaar als jij niet in de buurt bent) is verontrustend, uitgaande van de kwalificaties die Kufar in de Koran meekrijgen.

op 13 09 2008 at 06:54 schreef Doc:

"U hebt gezocht op het woord: grondtaal.
RESULTAAT (max 20 woorden)
grondtaal
Dit woord staat niet in het gratis woordenboek. U kunt het wél vinden in Van Dale Basis of Van Dale Professioneel."

op 13 09 2008 at 07:47 schreef kaka:

@conan

hahaha.
Leuk stukje, waaruit heb je dat overgeschreven.
En jij die praat over paranoia bij anderen, grappig.
Voor de rest heb ik een free willie voor je billi.

karmosa

Als het je eigen jonge gehoofdoekte vriendin betreft dan mag je van mij helemaal los gaan.
Of nodig je me uit voor een threesome om samen op je gehoofddoekte vriendin tekeer te mogen gaan.
Die variant die ik eerder bedoelde is niet zo aardig.
In een comic zou de tekst er als volgt uizien,***$#@!*/#@%&(%(#$@.

op 13 09 2008 at 07:48 schreef Peter:

Kaka, klaar nu. Laatste waarschuwing.

op 13 09 2008 at 11:03 schreef kaka:

"Kaka, je hoeft niet elk commentaar te voorzien van jouw eigen commentaar. Graag alleen reageren als je denkt iets waardevols toe te voegen"

Kaka, klaar nu. Laatste waarschuwing.

klaar nu,waarom een waarschuwing.
was met tarak in discussie.

op 13 09 2008 at 12:25 schreef kaka:

Volgende keer haal ik wel een voorgekauwd antwoord bij de cidi.
Ja waarom nou tarak uit je onderbuik.
Het grootste verschil tussen de bijbel en koran is de drie eenheid, moet daar een of andere paranoia reden voor zijn dat die moslimpjes vooral van Marokkaanse afkomst daarin worden onderricht, je zou ook kunnen denken dat de christelijke kindjes te weinig weten of vervreemd zijn van hun geloof en misschien worden ze ook niet goed op de hoogte gehouden van andere godsdiensten.
Alleen iets over terroristen vertellen maakt het er ook niet beter op.
Of is dat het enige wat ze zouden moeten weten?

Hypocrite moslims omtrent de profeet Mohamed.

Christenen; Jezus is god en de heilige geest.
Moslims; Jezus een belangrijk profeet.
Moslims; Mohamed een belangrijk profeet en boodschapper van Allah.
Die natuurlijk het woord van Allah verkondigde.
Mogen absoluut niet andere goden of zelfs mensen verafgoden.(moslims)
En daarom ook geen afbeeldingen van Allah of de profeet.
Mogen ook niet bidden tot de doden, om gunsten te vragen.
Als je mensen veroordeelt omdat ze in de profeet de ‘schoonte’ mens zien laat ze dan.
Er zijn ergere misdrijven.
Maar ze bidden niet tot hem.( de profeet)

““Verder ben ik een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting, juist ook geinspireerd door het Christendom.””

Ja, en de inquisitie heeft ook nooit bestaan.
Waar ben je opgegroeid?
Klopt, je bent geen theoloog.
Moet je iets bekennen, ik ook niet.
Je bent ook geen christen en dat zeg ik nu pas, want eerder bedoelde ik dat niet.
Met ’ook ‘ bedoelde ik dat ikzelf geen christen ben, en van jou wist ik dat niet.

Waarom vergelijk je de bijbel dan ook niet met de Thora lijkt me ook interessant.

Er zijn verschillen ja en?
Maar volgens jou herbergt dat iets duisters, de koran dan.

De Jezus uit de bijbel, verschilt van die uit de koran.
De moslim verwerpt het feit, dat de Jezus van de Bijbel die tegen zijn moeder uitvalt op een bruiloft als ze hem verteld dat de wijn op is.
Toesnauwt; Vrouw wat heb ik daar mee van doen, gaat heen.
Of toen een vijgenboom geen vrucht droeg toen Jezus hongerig was, en de boom vervloekte.
Zou een man geboren en getogen in de streek niet weten in welk jaargetijde de boom vrucht draagt?
Of toen een niet joodse vrouw in eerbied voor Jezus voeten viel en ze zelfs kuste en vroeg om haar te zegenen, en de Jezus uit de bijbel.
Zei iets als paarlen voor de zwijnen, en iets met brood voor de honden. Hmmm.
Of lot die door zijn dochters geneukt werd, omdat iedereen uit hun stam was vernietigd door god.
Of Noach, na de zonvloed toen hij dronken en met ontbloot bovenlijf rond liep in zijn tent, en toen zijn eigen zoon binnenkwam, in woede stak en zijn kleinzoon nota bene vervloekte.
Ja, en dit zijn de christelijke profeten.
In de koran, wordt een heel stuk vleiender over deze beschaafde en godvrezende profeten gesproken.
Maar wat was eigenlijks wat je wilde zeggen?
Ps. voor de vierde eeuw was christus gewoon nog een profeet en had mogelijk een vrouw.

op 13 09 2008 at 12:40 schreef Conan:

Beste Kaka,

Over paranoia bij anderen heb ik het niet gehad. Wat jou betreft had ik het over perverse gerontofilie. En dat naar aanleiding van je wilde fantasieën over een legertje Paco’s/ broekhoesters en een oud vrouwtje met een hoofddoekje. Tenslotte sprak ik daar ook mijn verontrusting over uit omdat het voor mij niet vanzelfsprekend is – en voor jou kennelijk wel – dat negatieve uitlatingen tot het aanpakken van oude dametjes door legertjes onverlaten zou leiden.

Als gezegd, heb ik een eerdere reactie van mezelf gecopy/paste (met een kleine redactie) onder een artikel van Hafid Bouazza getiteld "Het raadsel Mohammed", hier ruim een jaar geleden gepubliceerd. Misschien zou je de betreffende column en de daaronder gevoerde discussie eens moeten lezen. Dat helpt wellicht ook de waarschuwing van Peter begrijpen. In de herhaalde reactie wijs ik op een boek van Somers en citeer ik daaruit (als eveneens vermeld).

op 13 09 2008 at 21:08 schreef Richard Kroes:

@kaka: "Waarom vergelijk je de bijbel dan ook niet met de Thora lijkt me ook interessant."

Maak je hier een grapje, of ben je de zoveelste die mee discussieert zonder kennis te hebben?

(voor de duidelijkheid: bovenstaande zin is ongeveer net zo zinning als de uitspraak "Laten we surat al-baqara eerst eens met de koran vergelijken")

op 14 09 2008 at 12:21 schreef kaka:

@richard kroes

Ik verdedig niet enkel de islam.
Wil je het over de islam hebben, goed dan een complete discussie over alle grote godsdiensten.
Om dat je volgens mij, dan pas tot een weloverwogen beslissing kan komen.
Houd ook in dat je eerst ook een beetje moet verdiepen in hetgeen je probeert te doorgronden.

“Maak je hier een grapje, of ben je de zoveelste die mee discussieert zonder kennis te hebben?”

Klopt, ik maak wel eens een grapje.
Maar als ik iemand ben zonder kennis van zaken, schaar me dan maar bij die 98% van alle personen die je ziet voorbijkomen op deze site.
Of is je dat niet opgevallen?

op 15 09 2008 at 12:37 schreef Peter:

Wil je het over de islam hebben, goed dan een complete discussie over alle grote godsdiensten.

Wat een onzin. Waarom niet over ‘alle godsdiensten’, of ‘alle levensbeschouwingen’. Eigenlijk moet je het hele universum betrekken, daar alles immers met alles samenhangt.

op 15 09 2008 at 12:59 schreef kaka:

Journalisten zouden dit moeten weten, als er ergens een asielzoekers centra werd gebouwd, en dan nog ver voor van Gogh, 9-11, London, Madrid, dat er soms tientallen tot in enkele gevallen honderden protest/dreigtelefoontjes binnenkwamen bij de organisaties.
En diegenen met ietsje meer ballen en meer intelligentie beweerden altijd dat ze absoluut geen racist zouden zijn, maar dat ze alleen maar bezorgd zijn dat hun huis in waarde zou dalen of dat het onverkoopbaar zou worden.(de slimmeriken)

Het gaat niet over het feit of er wel of niet racisten bestaan, maar dat het inzicht wat tarak weergaf niet met elkaar te rijmen valt, immers omdat vele andere namen, uit de het verleden hier eerder op van toepassing zijn.
Het klinkt niet erg doordacht en komt eerder vanuit een onderbuikgevoel.
An sich tarak, heb ik geen moeite met rechtvaardige kritiek.
Zolang de persoon die de kritiek levert, niets gaat aandikken om zijn “gelijk” sneller binnen te slepen.
En al helemaal niet als het ook ten koste gaat van onschuldigen (niet belang hebbenden), want dan ga je aan je punt voorbij.
Kunst van de muur en daar zitten volgens jou moslims achter, dacht eerder aan Daniël of een dewanand die dat soort grapjes uithalen.
Kinderen worden dom gehouden, maar volwassenen ook, betreffende de ware islam.
Kritiek is goed, maar geen aangedikte of leugenachtige feiten, of vanuit onderbuikgevoelens.
Toeval?
Eerste dag ramadan overal in Nederland een grote zeeman campagne met grote bilboards langs de weg met een poster van een klein kontje gehesen in nog een kleiner slipje wat nauwelijks het al kleine kontje kan bedekken.
Ze staan nog steeds in overvloed langs de weg.
Heb jij al iets van een protest gehoord?

Trouwens de eerste aanslag op obama is al verijdeld, drie extreem rechtse christians wilden hem vanaf een hoger gelegen gebouw neerleggen.
Vooral de wapens die zij in hun bezit hadden, zijn een zeer grote zorg voor de FBI.

Eind augustus drie skinheads opgepakt in Engeland voor het bewerken met gebroken flessen, van een 16 jarige student uit Katar, dit gebeurde voor een kebabzaak.
Ze zijn met zijn allen op hem in blijven schoppen totdat die jongen nu tussen de advertenties van “gestopt met roken” staat.
Hij is dood en de daders waren kaalkopjes, dezelfden die ook niet moeilijk doen over gehoofddoekte oude vrouwtjes.

op 15 09 2008 at 13:13 schreef Peter:

Kaka, je trekt een smoezelig rookgordijntje op van onsamenhangend gebazel en goedkope jij-bakken. Dit deed je als Eenvoudige Allochtoon ook al steeds. Als iemand wijst op de dreigementen en het geweld van moslims, kom jij aanzetten met geweld tegen allochtonen of moslims.

Alsof dat de doodsbedreigingen tegen Hirsi Ali rechtvaardigt.

Eigenlijk zeg je dat Hirsi Ali het allemaal aan zichzelf heeft te danken, zij zegt immers lelijke dingen over de islam, zij maakt onschuldige slachtoffers.

Dat is totaal verknipt. Ziek is het zelfs. Moslims zijn in Nederland absoluut veilig, dat de meeste mensen liever geen asielzoekerscentrum in hun buurt hebben, doet daar niks aan af (ik heb ze liever ook niet, en ook geen opvanghuis van het Leger des Heils).

Maar mensen die kritiek hebben op moslims, zijn niet absoluut veilig. Erger nog, nadat ze zijn bedreigd, zijn er altijd wel types als jij, die van slachtoffers daders maken en van daders slachtoffers.

In één woord: wal-ge-lijk.

op 15 09 2008 at 13:16 schreef kaka:

"Wat een onzin. Waarom niet over ‘alle godsdiensten’, of ‘alle levensbeschouwingen’. Eigenlijk moet je het hele universum betrekken, daar alles immers met alles samenhangt."

Je blijft maar blaffen.
Die opmerking waar jij op reageert, is omdat mensen willen uit maken dat we alleen maar over de koran praten.
En dat vind ik weer een beetje verdacht.
Immers dan moeten we alle monotheïstische godsdiensten naast elkaar zetten, om ze dan goed te kunnen vergelijken.
Ze hebben alle drie zeer grote overeenkomsten.
Je weet wel aartsvader abraham, zelfde gebied ontwikkeld/bedacht.
Indianen die een regendans uitvoeren, is toch wel weer iets anders.

op 15 09 2008 at 13:21 schreef Peter:

Ha, Jona!

Waarom willen mensen over de koran praten, Kaka? Zou dat iets te maken kunnen hebben met het feit dat ze plotseling geacht worden zich aan allerlei regels en taboes en verplichtingen te houden die een bepaalde groep, met de koran in de hand, aan ons wil opleggen?

op 15 09 2008 at 13:25 schreef Jona:

Bedankt Richard; zo heeft mijn boekje toch nog enig nut gehad. Jammer dat ze er niet meer uitdeelden, dan kon ik er ook een aan het Stadsdeelbestuur geven.

op 15 09 2008 at 14:38 schreef kaka:

Vrijheid van godsdienst is een groot goed, staat nota bene in de ned. grondwet.
Maakt een godsdienstige zich schuldig aan een misdrijf dan hebben we altijd nog de gang naar de rechter.
En ik weet absoluut zeker dat die verdachte op geen enkele wijze aanspraak kan maken op verzachtende omstandigheden, gezien zijn godsdienstige overtuiging.(integendeel)
Ik zeg niet dat een moslim of de koran perfect is.
Als je kritiek wilt leveren oké, gefundeerde kritiek is altijd welkom.
Maar ik heb het nu wel gehad met al die onderbuik emoties.
Dat iemand mij wil overtuigen dat waar mijn roots liggen in het geheel niet deugen en dat ik hardop afstand ervan zal moeten doen, dat weiger ik.
Het is ramadan, maar ik drink nu wel een espresso.
Verrek, en ik word zelfs niet op straat aangesproken voor mijn opgestoken sigaret.
Maar ik begrijp dat je thuis lastig gevallen word door hatelijke baardmannen, die jou zieltje willen hebben.
En hassnae word ook aangevallen omdat ze met een ongelovige omgaat.
En leg mij ook geen woorden in de mond.
Ik probeer slachtoffers van geweld niet goed te praten, maar ik begrijp niet waarom dat alleen de westerse slachtoffers genoemd mogen worden.
Hebben ze blauwer bloed?
Op 11-9-01 is er een marokaanse vrouw gedood in den haag, moet ik daarmee steeds gaan schermen als sommigen met van gogh doen.
Dat zijn dooddoeners voor een discussie.

op 15 09 2008 at 14:55 schreef Peter:

Met jou discussiëren, Kaka, heeft geen enkele zin. Je maakt een onontwarbaar kluwen van elke discussie.

op 16 09 2008 at 07:30 schreef Peter:

Mag ik? Je husselt van alles door elkaar en daar moet ik dan maar wat van zien te maken. Geen zin an.

Bovendien: blijkbaar mag er van jou niet worden gepraat over islamitische intolerantie, zonder ook intolerantie tegen islamieten aan de kaak te stellen. Moet ik steeds weer gaan uitleggen dat moslims hier niet hoeven onder te duiken, dat doe ik al vier jaar lang op deze site. Iedere keer komt er weer iemand blaten dat moslims worden onderdrukt.

Moslims mogen in Nederland alles en ze hoeven niks. Ze hoeven niet beleefd te zijn, ze hoeven niet te werken, ze hoeven geen rekening te houden met gevoeligheden van niet-moslims, ze krijgen overal gratis geld voor, hun feestjes worden door de gemeenschap betaald en ze mopgen bepalen wat wij mogem lezen, zien, horen en zeggen.

Niet-moslims mogen steeds minder. We moeten onze oraties laten censureren, onze cartoonisten laten arresteren, doodsbedreigingen laten welgevallen, kunst van de muur halen en binnenkort wordt het verplicht een dag meevasten tijdens de Ramadan, let maar. Misschien wordt pasen wel verboden, vanwege kwetsend voor moslims. Ik zou er niet van staan te kijken.

Hirsi Ali wordt bedreigd, Faizel Enait heeft een sterrenstatus, dat is het verschil.

op 16 09 2008 at 12:00 schreef kaka:

‘’Bovendien: blijkbaar mag er van jou niet worden gepraat over islamitische intolerantie, zonder ook intolerantie tegen islamieten aan de kaak te stellen.’’

IK ZEI;
Ik zeg niet dat een moslim of de koran perfect is.
Als je kritiek wilt leveren oké, gefundeerde kritiek is altijd welkom.
Maar ik heb het nu wel gehad met al die onderbuik emoties.
Ik probeer slachtoffers van geweld niet goed te praten, maar ik begrijp niet waarom dat alleen de westerse slachtoffers genoemd mogen worden.
Hebben ze blauwer bloed?

“”Moslims mogen in Nederland alles en ze hoeven niks. Ze hoeven niet beleefd te zijn, ze hoeven niet te werken, ze hoeven geen rekening te houden met gevoeligheden van niet-moslims, ze krijgen overal gratis geld voor, hun feestjes worden door de gemeenschap betaald en ze mopgen bepalen wat wij mogem lezen, zien, horen en zeggen.””

Kijk hier ben je gewoon aan het grappen, want ik kan het me niet voorstellen dat je het meent na alles wat jij de laatste weken hebben moeten ondervinden op je eigen site.
Ten tweede jij bent ook niet altijd beleefd, en niemand dwingt jou er toe om het wel te zijn.
Voor de andere kant(kaki kleurige hemden) ben je een islamverspreider.
Zou me niet verbazen dat als je eens een keer op een uitnodiging inging van het kliekje dat jou als verrader ziet, de kaalkopjes en ander wormvormigaanhangsels.
Dat mochten ze je herkennen op straat, het niet bij een bloedneusje zal blijven.

“”Niet-moslims mogen steeds minder. We moeten onze oraties laten censureren, onze cartoonisten laten arresteren, doodsbedreigingen laten welgevallen, kunst van de muur halen en binnenkort wordt het verplicht een dag meevasten tijdens de Ramadan, let maar. Misschien wordt pasen wel verboden, vanwege kwetsend voor moslims. Ik zou er niet van staan te kijken.””

Je lult uit je nek.
Ik heb eerder al gesproken over de zeeman reclame.
Ten tweede; ik heb jezelf ook zien tekeer gaan als anderen over alles waar jij van houd, gingen beledigen of verkapt bedreigen.
Die gasten heb je ook een ban gegeven, ergens is het gewoon menselijk dat je dat deed.
Maar correct is anders, het is censuur.

“”Hirsi Ali wordt bedreigd, Faizel Enait heeft een sterrenstatus, dat is het verschil.””

Ik begrijp dat je een aantal personen hoog hebt.
Maar ik denk aan tientallen miljoenen moslims die nu nog dagelijks moeten afzien omdat er een oorlog in hun landen heerst.
Dus miljoenen kinderen met fucking serieuze trauma’s, die geheel in paniek raken als ze een jet horen overvliegen of een tank horen.
En voor die onschuldige slachtoffers, want zij hebben niemand bedreigd of geprovoceerd, is het 24 uur per dag een hel.
Het is een verloren generatie.
Je snapt natuurlijk dat ik deze slachtoffers hoger heb, dan jij die enkele namen.

op 16 09 2008 at 12:04 schreef kaka:

je maakt je er gewoon makkelijk vanaf,peter.

op 16 09 2008 at 12:09 schreef Peter:

Je lult uit je nek.

O, nou ja, na zulke verpletterende argumentatie kan ik er uiteraard alleen nog maar deemoedig het zwijgen toe doen.

op 16 09 2008 at 12:36 schreef Niek:

Maar ik denk aan tientallen miljoenen moslims die nu nog dagelijks moeten afzien omdat er een oorlog in hun landen heerst.
Dus miljoenen kinderen met fucking serieuze trauma’s, die geheel in paniek raken als ze een jet horen overvliegen of een tank horen.
En voor die onschuldige slachtoffers, want zij hebben niemand bedreigd of geprovoceerd, is het 24 uur per dag een hel.
Het is een verloren generatie.
Je snapt natuurlijk dat ik deze slachtoffers hoger heb, dan jij die enkele namen.

Ook het overgrote deel van deze slachtoffers zijn gemaakt door mensen die zichzelf als moslim beschouwen. In Darfoer zijn meer doden gevallen dan in alle Arabisch-Israëlische oorlogen bijelkaar. In Irak is de overgrote meerderheid van de doden gevallen in naam van Allah. In Gaza vallen meer moslims door toedoen van hun eigen broeders dan door toedoen van Israël.
Wat in Aboe Graib gebeurde onder Amerikaans gezag is peanuts vergeleken bij de verschrikkingen die daar onder de moslim Saddam Hoessein plaatsvonden.
Als de verontwaardige moslims nu eens eerst opstonden tegen wat hun broeders aan mega-gruwelijkheden uithaalden en uithalen en dan pas wat zeggen over de daden van het Westen zou alles een stuk geloofwaardiger overkomen.

Ik ben geen fan van de buitenlandse politiek van de neoconservatieven, integendeel, maar de harde feiten liegen er helaas niet om.

op 16 09 2008 at 12:58 schreef kaka:

“”Ook het overgrote deel van deze slachtoffers zijn gemaakt door mensen die zichzelf als moslim beschouwen.””

Dat je dit durft te zeggen en je zelf in de spiegel durft aan te kijken.

op 16 09 2008 at 13:13 schreef Peter:

Kom nou eens met argumenten, Kaka. Jij grossiert in verboden om dingen te zeggen, in jij-bakken, in claims op morele superioriteit, maar je weerlegt werkelijk helemaal niets.

Het overgrote deel van de moslimslachtoffers overal in de wereld zijn slachtoffers van moslims. Dat durf ik te zeggen en ik durf ook te zeggen dat daar geen speld tussen te krijgen is.

Kom op met je cijfers, waaruit het tegendeel blijkt.

op 16 09 2008 at 14:00 schreef Niek:

Dat je dit durft te zeggen en je zelf in de spiegel durft aan te kijken.

Tuurlijk durf ik dit te zeggen. Het is namelijk waar wat ik zeg. Probleem met sommige moslims is dat ze weigeren in te zien dat veel van de ellende die ze overkomt niet aan De Ander maar aan de "eigen" mensen ligt. Zolang men niet de hand in eigen boezem steekt maar blijft wijzen naar "de zionisten" of de "imperialisten" zal de ellende blijven voortbestaan.

Dat jij je ogen durft te blijven sluiten, terwijl miljoenen mensen lijden, dat is pas erg!

op 16 09 2008 at 14:22 schreef kaka:

Ik beweerde dat er miljoenen slachtoffers zijn van dagelijks geweld.
Het bewijs zijn de westerse legers, daar gestationeerd in die islamitische landen.
Ik geloof niet dat ze (islamieten)elkaar bestoken met clusterbommen, tridents uit onderzeeërs, of j-dams vanaf vliegdekschepen.

Jij en Niek beweren dat er meer moslim slachtoffers vallen door moslim geweld.
Waarom moet ik, bewijs van het tegendeel leveren, van wat jij en Niek beweren.

Dus misschien kun je mij overtuigen, welk islamitische legers (hier in ned.) jou dwingen om reclame of tekeningen van cartoonisten van de muren te verwijderen, je de mond snoeren bij kritiek op geitenneukers, zoals jij ze altijd placht te noemen.
De Nederlandse staat dwingen om elke moslim een luizenleventje te laten genieten in Nederland, zonder dat ze ervoor hoeven te werken.
Volgens mij waren het geen moslims die nekschot van zijn bed hebben gelicht.
Kom op met echte feiten en cijfers.

op 16 09 2008 at 14:53 schreef Niek:

Ik beweerde dat er miljoenen slachtoffers zijn van dagelijks geweld.

Dat is waar.

Het bewijs zijn de westerse legers, daar gestationeerd in die islamitische landen.

Dat is natuurlijk geen bewijs. In Soedan zijn geen Westerse legers, en daar vallen nu de meeste doden. In Irak vallen de meeste doden door aanslagen die gepleegd worden door moslims, ondanks de aanwezigheid van Amerikaanse troepen daar. Sterker nog, de aantallen doden door moslimgeweld namen daar af nadat de VS meer soldaten naar Irak stuurde vanaf 2007.

Om mensen te dwingen cartoons of schilderijen te verwijderen heb je geen legers nodig. (Anonieme) dreigementen met geweld zijn vaak voldoende nadat er daadwerkelijk geweld is gebruikt tegen een paar islamcritici. Zeker als er nog een paar oud-politiek correcte bestuurders niet te beroerd zijn om mee te gaan in de bezwaren van sommige islamitische schreeuwerds.

Inderdaad is Nekschot van zijn bed gelicht op aangeven van de oud-politiek correcte censuurridders en niet door moslims.

op 16 09 2008 at 15:36 schreef Peter:

Inderdaad is Nekschot van zijn bed gelicht op aangeven van de oud-politiek correcte censuurridders en niet door moslims.

Maar zonder dreinende en dreigende moslims waren die censuur-ridders niet in actie gekomen.

op 16 09 2008 at 15:46 schreef Peter:

Daar zit veel in. Ze naaien mekaar op, als het ware.

op 16 09 2008 at 15:55 schreef Niek:

Dat weet je nooit. Die censuurridders zijn van zichzelf al erg genoeg, daar heb je vaak geen moslims voor nodig. Was het niet die club van de Internet STASI Eißens die aangifte had gedaan tegen Nekschot? Diezelfde club heeft ook ooit eens actie ondernomen tegen een website van dreinende en dreigende moslims.

Ik geef toe dat dreinende en dreigende moslims een katalysator zijn voor censuur en persbreidel, maar de oud-politiek correcte gedachtenpolitie kan het helaas ook zelf wel af.

Sterker nog: Ik denk dat veel moslims veel minder zouden dreinen en dreigen als ze niet wisten dat er een groep overgesubsidieerde malloten klaarstond om ze terwille te zijn.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS