Home » Archief » Godslastering nu nóg strafbaarder


[03.11.2008]

Godslastering nu nóg strafbaarder

Willem de Zwijger

Zichy16 (93k image)
Illustratie: Mihály Zichy

Na een mooie spin van een paar dagen, dat het wettelijk verbod op godslastering nu eindelijk zou worden afgeschaft, en dat nog wel door Hirsch Ballin, bleek het tegendeel waar.

De kop boven het persbericht van Ballins ministerie luidt dan ook: ‘Alternatief voor verbod op godslastering’.

Het kabinet geeft het verbod op godslastering een andere vorm en plaats in de wet. In de toekomst zijn ernstige beledigingen die duidelijk zijn gericht tegen een groep mensen, strafbaar. (…) In de praktijk maakt het volgens het kabinet niet uit of mensen rechtstreeks als groep worden beledigd of via opzettelijke belediging van hun ras, godsdienst of levensbeschouwing, seksuele gerichtheid of handicap.

Ernstige beledigingen van groepen mensen waren altijd al strafbaar, maar het gaat om iets anders: ook als de groep niet wordt genoemd, kan deze toch middellijk (indirect) worden beledigd. Althans zich beledigd voelen. Uit de kamerbrief van Hirsch Ballin:

Om de bescherming die het strafrecht in dit verband biedt tegen ernstige beledigingen te verduidelijken, ligt het in het voornemen van het kabinet in artikel 137c Sr in het eerste lid na ‘opzettelijk’ de zinsnede ‘— onmiddellijk of middellijk —’ op te nemen. Daarmee wordt duidelijk dat in de toekomst ook ernstige beledigingen die duidelijk zijn gericht tegen een groep mensen, zonder dat deze daarbij expliciet wordt genoemd, strafbaar zijn.

Dit levert de situatie op dat “God/Allah is dood”, dan wel een ezel, “De Koran is een fascistisch boek”, “Mohammed is een pedofiel”, “Karl Marx was een terrorist”, “Milton Friedman werkte massamoord in de hand” of “Hans Wiegel is een leeghoofd” door allerlei groepen die warme gevoelens voor één dezer objecten van spot koesteren kan worden aangegrepen voor aangifte, en door het OM voor vervolging.

Ballin werd in het Buitenhof vrij uitgebreid door Clairy Polak over deze zaak ondervraagd, maar veel duidelijker werd het er niet op. Het hing af van de context, in het kader van een cabaretvoorstelling of het maatschappelijk debat zou het wel loslopen, maar als iets van het bovenstaande op het Malieveld zou worden geroepen lag het anders. En daar tussenin ligt een heel groot grijs gebied waar rechters maar over moeten oordelen.

De ‘indirecte’ belediging zonder dat de groep in kwestie genoemd wordt is niet alleen een onzinnige constructie, maar staat haaks op het beginsel van de vrije samenleving waarin we ideologieën en ideeën met de grond gelijk mogen maken, en elkaar tegelijk als mens en als groep dienen te respecteren. Als kritiek, hoe bot ook geformuleerd, tot strafbare belediging wordt verheven leidt dat tot het smoren van debat en protest, en tot een eindeloze reeks aangiften en gezeur.

Vrijheid van meningsuiting is nu eenmaal ondeelbaar en kent geen grijstinten. Als niet meer gezegd mag worden, desnoods op een spandoek, dat de islam geen gezellige godsdienst is, of dat het katholieke celibaat en de padvinderij bovengemiddeld tot seksueel misbruik leiden omdat moslims, katholieken en akela’s zich mogelijk middellijk beledigd voelen is dat het eind van de vrijheid van meningsuiting.

Ballin komt in de kamerbrief nog met een leuk voorbeeld:

In de rechtspraak zijn wel enkele gevallen bekend waarin de belediging van een gezamenlijke eigenschap van een groep mensen werd vereenzelvigd met de rechtstreekse belediging van de groep. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Hoge Raad 14 januari 2003, NJ 2003, 261. In deze zaak werd belediging van een groep mensen aangenomen, door een persoon die homofilie had bestempeld als een vieze en vuile zonde. Overigens kwam het strafbare karakter van de uitingen uiteindelijk te ontvallen, daar deze moesten worden gezien als uiteenzetting van iemands geloof.

Zie je wel, zonder de ‘homofielen’ rechstreeks te noemen kan iets dergelijks toch een belediging zijn. Maar daar was dus geen wetswijziging voor nodig, dat kan nu ook al. Het gaat Ballin natuurlijk om “Mohammed pedofiel” en aanverwant, waar helemaal geen sprake is van een beledigde groep.

Bij Polak noemde Ballin deze uitspraak van de Hoge Raad ook, maar hij liet het laatste zinnetje weg: een belediging, ook middellijk, is niet strafbaar als deze voortvloeit uit een religie. “Mohammed pedofiel” mag niet, homoseksualiteit is een vieze, vuile zonde mag wel. Vrijheid van godsdienst, nietwaar?

Als de PvdA met deze constructie instemt wordt het echt tijd dat Eddy Terstall zijn lidmaatschap opzegt.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 03.11.2008 @ 10:02

[Home]
 

27 Reacties

op 03 11 2008 at 10:21 schreef Bert Brussen:

Begrijp ik dus goed: homo’s haten, vrouwen onderdrukken, zeggen dat andere ongelovigen dood moeten, je vrouw slaan, je kinderen neuken, mensen voorspiegelen dat je eeuwig gaat branden, winkels op zondagen dichthouden, abortus en euthanasie verbieden, de wetenschap ontkennen en andere mensen regels opleggen mag WEL (want levensovertuiging) maar daar middels een column of hardop gesproken mening tegen zijn MAG niet (want kwetsen van hen die een levensovertuiging hebben)?

Echt, begrijp ik dat goed zo?

op 03 11 2008 at 10:53 schreef Ozymandias:

Wel potjandorie en rododendron nog aan toe! Ik denk dat je gelijk hebt, Bert!

Over nog een staaltje positieve discriminatie, goedgekeurd door de Commissie Gelijke Behandeling, is hier te lezen.

Rooms Katholieke scholen mogen vrouwen met hoofddoekjes wel discrimineren daar waar seculiere scholen dat niet mogen.

op 03 11 2008 at 11:27 schreef Alf Berendse:

En als katholiek mag ik wel zeggen dat moslims idioten zijn, maar als atheïst niet? Goed dat ik, toen mijn ouders nog niet beter wisten, ben gedoopt.

Eddy Terstall wordt overigens veel te weinig beledigd. Prototype sociaal-culturele maffia.

op 03 11 2008 at 11:36 schreef Ozymandias:

Eddy Terstall wordt overigens veel te weinig beledigd. Prototype sociaal-culturele maffia.

Kun je dit toelichten?

op 03 11 2008 at 11:39 schreef Peter:

De oplossing is even simpel als geniaal (al zeg ik het zelf): ik laat me van de week nog besnijden.

op 03 11 2008 at 12:13 schreef Alf Berendse:

Eddy Terstall heeft minstens ruim 2,5 miljoen van het Filmfonds gekregen om zijn cinematografische pamfletjes te kunnen maken. Waarschijnlijk meer, de gegevens van het Filmfonds zijn niet up-to-date. Belastinggeld, iedereen moet meebetalen aan zijn hobby. Hij is een uitnemer.

Terstall is prominent PvdA-lid, een partij die mensen graag geld afneemt, ’ter verheffing des volks’.

op 03 11 2008 at 12:32 schreef Edgar:

Ik ga jou aanklagen, andere sjaak, omdat je de groep Ballin ernstig beledigt. Dat zal je duur komen te staan!

op 03 11 2008 at 12:35 schreef dieanderesjaak:

"Ernst Hirsch Ballin is een ranzige paap die stiekem jongetjes anaal bevingerd achter de biechtstoel. Hij flirt met het nationaal-socialisme, slaat zijn kinderen en steelt van zijn naaste, maar ondertussen gaat ie op zijn knietjes ten biechte bij een niet-bestaande god. Wat een leugenachtig tuig zijn die hypcriete Roomse schijtlijsters toch, ik mag hopen dat die Ernst Hirsch Ballin doodvalt als hij zich weer eens afrukt voor het beeld van de maagd Maria" zei mijn buurman.
Ik kon het niet met mijn buurman eens zijn.

op 03 11 2008 at 13:26 schreef Jimmy:

Onheilspellend deze regering en deze continue stroom van aanvallen op de vrijheid van meningsuiting. Ik ga me er gewoon niets van aantrekken en zeggen/schrijven wat ik wil. Ze bekijken het maar met hun *wetten*.

Alf,

Heb jij Simon gezien? Ik kan me geen betere besteding van mijn belastinggeld bedenken.

op 03 11 2008 at 13:48 schreef Ozymandias:

Ik vind Eddy Terstall een held vanwege zijn niet aflatende inspanningen om de PvdA weer terug te laten keren naar de secularistische roots, dwz stoppen met financieren en faciliteren van islamitische clubjes, stoppen met islam op scholen.

Voor wat ik ervan heb begrepen, schijnt het overigens dat hij geen ruk verdient met het maken van gesubsidieerde films, zijn inkomensten scharrelt hij vooral bij elkaar met schnabbels en het maken van reclamestoptjes. Hij is geen linkse zakkenvuller.

op 03 11 2008 at 13:51 schreef babs:

Godverdomme. Dood aan de christenfascisten.

Het is slim wat Hirsch Ballin doet. Hij laat totaal onduidelijk wat nu precies strafbaar is. Daarmee kan hij moeilijk beschuldigd worden van strafbaarstelling, maar hij stelt wel iedereen die wel eens iets zegt bloot aan risico van vervolging. Iedereen kan zo maar strafbaar blijken te zijn.

De rechters moeten er maar over oordelen. Talloze zaken dus tegen Wilders, Breedveld, Paul de Leeuw en Hirsch Ballin. Allemaal zeggen ze wel eens iets dat door een groep als een belediging in de kern van hun identiteit kan worden opgevat. Natuurlijk worden de advocaatkosten van Hirsch Ballin en De Leeuw betaald door VARA en overheid, Wilders en Breedveld moeten het zelf ophoesten. Als ze al niet veroordeeld worden, omdat er foto’s van onbekende naakte mensen op de site staan of omdat een geblondeerde man per definitie verdacht is.

Moet nu toch toegeven te veel energie te hebben gestoken in het bestrijden van Wilders. Niet omdat de islam daardoor onderbelicht is gebleven, maar omdat de christenfascisten van de PvdA, CDA en CU in de schemering door konden gaan met het totaal afschaffen van de vrijheid van meningsuiting.

De rechtsonzekerheid die Hirsch Ballin hier creeert voor idereen die wel eens wat zegt en zich niet gesteud weet door groot bedrijf of overheid, is het ergste wat sinds de tweede wereldoorlog in Nederland door een minister is gedaan.

Aan de andere kant juich ik dit toe. Een beetje onderdrukking brengt het beste in de mens naarboven. Bij gebrek aan onderdrukking maken slimme filmmakers hun eigen stomme regeltjes om het zichzelf moeilijk te maken. Dit is alleen weggelegd voor een enkeling. Met echte onderdrukking komen er weer echte Picasso’s, echte Dali’s (die af en toe roepen dat Balkenende goed is en gewoon doorgaan met het maken van kunst), echte Berlanga’s die op creatieve manier de censuur in feite belachelijk zullen maken. Jammer voor de nieuwe García Lorca, maar voor de kunst zullen af en toe slachtoffers moeten vallen.

Vanuit zelfverkozen balingschap zal ik het christenfascisme blijven bestrijden. Nu nog leren schrijven, schilderen of filmen.

op 03 11 2008 at 14:08 schreef Edgar:

De kleine schare van goede PvdA-ers:

Eddy Terstall
Joost Zwagerman
Aboutaleb
Paul Scheffer

op 03 11 2008 at 15:45 schreef Alf Berendse:

Eddy Terstall een held zelfs, toe maar. Daar hoef je tegenwoordig ook weinig meer voor te doen, wat ouwehoeren binnen de PvdA.
Het maakt mij niet uit dat hij niets verdient met zijn films, ik noemde het al een hobby op kosten van de belastingbetaler.

Zwagerman, Aboutaleb, Scheffer, ook sociaal-culturele maffia. Ik zal nadenken over betere, meer op de persoon toegespitste, beledigingen. En dan maar wachten op de aanklachten.

op 03 11 2008 at 15:50 schreef Peter:

Ik heb het persbericht en Ballins brief eens goed gelezen, en het is me nog steeds niet duidelijk wat er nou wordt verboden en óf er wel iets wordt verboden.

In de brief staat bijvoorbeeld:

Conform dit toetsingskader moet, nadat het beledigende karakter van de uiting is vastgesteld, eerst nader worden onderzocht in welke context de uiting is gedaan. Hierbij geldt bijvoorbeeld dat uitingen waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat, in het bijzonder uitingen die een politieke boodschap of de uiteenzetting van een geloofsovertuiging behelzen, bescherming verdienen. De strafwaardigheid van de uiting kan om die reden komen te vervallen. Dit doet zich voor, indien bevestigend kan worden geantwoord op een laatste te stellen vraag, namelijk of de uiting in het licht van hetgeen daarmee wordt beoogd, niet onnodig grievend is. Met deze cumulatieve vereisten wordt verzekerd dat de vrijheid van het maatschappelijke debat, inclusief de mogelijkheid om in dit kader kritiek uit te oefenen op een godsdienst of levensovertuiging, op alle momenten gewaarborgd is.

Tricky is dat een rechter gaat bepalen of een uispraak is bedoeld als bijdrage aan het debat of niet. En of een uitspraak onnodig grievend is of functioneel grievend.

(Zou een mooie naam zijn voor een nieuw fundamentalistisch-secularistisch webmagazine, Functioneel Grievend.)

Nekschots cartoons, die zijn toch een functioneel grievende bijdrage aan het maatschappelijke debat? Nekschot gaat dus vrijuit. Behalve dan dat hij zijn cartoons onder meer publiceert op een site vol grof taalgebruik en plaatjes van onbekende blote mensen, en we weten allemaal dat dat voor de rechter reden kan zijn om uitlatingen bijvoorbeeld ‘onnodig grievend’ te vinden en Nekschot niet op zijn woord te geloven als hij plechtig zweert dat zijn cartoons zijn bedoeld als bijdrage aan het debat.

op 03 11 2008 at 16:04 schreef babs:

precies, hij is met opzet onduidelijk. Zo worden zo veel mogelijk rechtzaken gecreeerd. En elke rechtzaak is op zichzelf al een vervelende gebeurtenis. Kostbaar ook. Een typisch katholieke streek zou ik haast zeggen, maar mag dat nog. Jodenstreek mag sowieso niet natuurlijk.

op 03 11 2008 at 16:07 schreef Peter:

O, fuck, ik zie nu dat je min of meer dezelfde analyse hierboven al had gegeven.

Ik blijf toch nog maar lid van de NVJ, zodat ik de proceskosten in elk geval niet zelf hoef te betalen. Voor de zekerheid ga ik ook maar een rechtshulpverzekering afsluiten. Dit betekent waarschijnlijk inderdaad heel veel gedaagd worden door gekwetste types wier advocaten mij daarna publiekelijk zo slecht mogelijk proberen af te schilderen omdat het ze niet gaat om recht, maar om een veroordeling, no matter what.

op 03 11 2008 at 16:56 schreef sytze vliegen:

Vroeger had je nog de groep Wilders. Maar ja, die bestaat niet meer dus die kan ook niet meer beledigd worden.

op 03 11 2008 at 18:22 schreef Ozymandias:

Enkele jaren voordat al dit gedoe met Submission, Nekschot, het kookprogramma met Hitler, het voorstel voor een Koranverbod, en de film van Wilders speelde, had ik een keer het standpunt van de Alexis de Tocqueville over de vrije media vernomen.

Het had enorme indruk op me gemaakt en het legt perfect waarom individuele gevoelens van gekwestheid of goede smaak nooit in de weg van de vrije pers mogen staan.

Volgens mij was het deze qoute:

"In order to enjoy the inestimable benefits that the liberty of the press ensures, it is necessary to submit to the inevitable evils it creates…"

op 03 11 2008 at 18:29 schreef Ozymandias:

Ik was trouwens Myrthe Hilken’s oproep om blote clips van de tv af te halen in mijn rijtje helemaal vergeten.

Er zijn al zoveel prominente voorvechters van censuur te vinden, dat het gewoon niet meer bij te houden is.

op 03 11 2008 at 18:58 schreef Tarak:

Walgelijk hoe die afgrijselijke (lelijk van buiten en van binnen) Hirsch Ballin de gehele basis van de vrijheid van meningsuiting probeert te ondergraven. Alleen die smerige rotkop van ‘m maakt mij al mateloos agressief. Mijn hele onderbuikgevoel schreeuwt het bij het aanschouwen van Hirsch Ballin uit "Jij bent niet te vertrouwen".

op 03 11 2008 at 19:11 schreef Tarak:

@Ozymandias,

Vergeet niet dat er in het EU parlement ook een resolutie (gelukkig niet bindend) is aangenomen die in ieder geval de richting uitzet om de vrijheid van meningsuiting ook te beperken in de lijn Myrthe Hilkens. Uiteraard was er ook nu weer een nobel doel om overheidsindoctrinatie te faciliteren.
Het gros van de Nederlandse partijen (VVD en D’66 uitgezonderd) die in het eurofascistische parlement zitten, trapten er weer met open ogen in:

"Op 3 september 2008 keurde het EP met ruime meerderheid de resolutie ‘Effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen’ goed.

…………

Reclame geeft een vertekend beeld van gezinnen (hetero, blank, twee ouders, niemand gehandicapt) en rolverdeling (man bezit geld en technische kennis, vrouw doet de was en smeert boterhammen). Reclame beïnvloedt het denken van jong en oud over wat ‘gewoon’ is. Daarmee wordt verandering bemoeilijkt. De Europese Unie heeft een sterke traditie waar het gaat om bestrijden van seksediscriminatie. Geen wonder dat de Europese Commissie in 2003 al eens probeerde seksediscriminatie in de media aan te pakken. "

http://www.brusselstemt.nl/stemgedrag/reacties_deskundigen/seksisme_in_reclame

op 03 11 2008 at 19:36 schreef Ozymandias:

‘Mijn hele onderbuikgevoel schreeuwt het bij het aanschouwen van Hirsch Ballin uit "Jij bent niet te vertrouwen"’.

Jij bent niet de enige.

Max J Molovich heeft het gevaar van Hirsch Ballin ook al jaren geleden zien aankomen.

op 03 11 2008 at 19:42 schreef Smeets:

De bestaande kranten hoor je er nauwelijks over…Dat zegt ook genoeg..Die zien een concurent uitgeschakeld..
Maar ach, ze kunnen zoveel wetjes maken als ze willen, zelf heb ik niet het idee dat ze de geest nog in de fles kunnen krijgen..
Anderzijds zei ik dat ook toen de eerste anti-rookmaatregelen kwamen. En nu sta ik buiten in de kou..

op 03 11 2008 at 20:17 schreef Ellen:

@Bert (1): sinds vandaag kan je aan je opsomming nog één toevoegen. Rouvoet wil de echtscheidingen terugdringen d.m.v therapie!
En oudere vrouwen kunnen beter geen kinderen krijgen.

Dat alles staat in de GEZINSNOTA!

op 03 11 2008 at 22:53 schreef Bert Brussen:

Oudere vrouwen kunnen beter geen kinderen krijgen?

SCHANDE!

Er moet gebaard worden! Bejaarden zonder kinderen moeten worden gekort op hun AOW!

op 04 11 2008 at 08:56 schreef Geert:

Ik ben het wel eens met fascist Hirsch Ballin dat gelovigen met dezelfde egards behandeld dienen te worden als geestelijk gehandicapten.

op 04 11 2008 at 12:31 schreef Tarak:

Indrukwekkend aantal topics op Indymedia over dit onderwerp: http://www.indymedia.nl .

Zichzelf altijd progressief noemend Nederland (krakers, beroepsactievoerders etc) heeft het er maar druk mee!

Dan toch liever die "rechtse" hack van http://www.dagvanrespect.nl van gisteren die er voor zorgde dat je direct naar het betreffende geenstijl topic werd geleid.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS