Home » Archief » De bus van Ella Vogelaar


[18.11.2008]

De bus van Ella Vogelaar

Willem de Zwijger

Vin9 (41k image)

Ella vindt het een feest ‘om te zien dat voor een groeiend deel van de Nederlandse jeugd het integratiedebat helemaal niet bestaat: kijk naar het ongedwongen gedrag op straat en op veel scholen, kijk in de bus naar kwebbelende blondjes en hoofddoekjes.’

Ze is sinds haar ontslag niet meer van het scherm en uit de kranten weg te slaan. En ze zit in de verkeerde bus. In de verkeerde wijk. Ella, en niet alleen zij, denkt integratie te kunnen bestuderen in de bus in hoofdzakelijk allochtone wijken. Integratie gaat om het integreren, zeg maar rustig assimileren, van nieuwkomende migranten en hun kinderen in een bestaande cultuur in een bestaand land met een bestaande identiteit. Als minister had Ella zich allereerst moeten afvragen hoe die cultuur en die identiteit eruit zien, en zich vervolgens de vraag stellen hoe we migranten uit meestal traditionele samenlevingen daarin zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk fricties laten opgaan.

Ze had op de boot van Harlingen naar Terschelling moeten gaan zitten, in het café van Wervershoof en in de bus van Leeuwarden naar Dokkum. Op zoek naar Nederland. Met de ogen voldoende open had ze kunnen ontdekken dat die Nederlandse cultuur en identiteit niet expliciet, maar wel homogeen en ijzersterk (‘dik’) is, en dat elke poging tot multi-etnische, multi-culturele, diversiteitsbevordende, respectvolle en kerk-met-staat-vermengende ‘integratie’ tot illusies bij de nieuwkomers, weerstand bij de inheemsen en uiteindelijk tot mislukking zou leiden.

Het is te mooi om niet even te noemen: tachtig procent van de (oorspronkelijke) Nederlanders stamt van jager-verzamelaars van veertigduizend jaar geleden, en de overige twintig procent – laatkomertjes – van boeren die achtduizend jaar geleden binnenkwamen. Wie denkt dat veertigduizend jaar samenleving opzij kan worden gezet ten behoeve van boerka’s en gescheiden zwemmen mist de bus.

Van de huidige bevolking is nog steeds negentig procent wit en inheems, en van de rest is zeker acht procent volledig geïntegreerd. Samen 98 procent modern, seculier, Westers. Ella dacht de integratie te dienen door zich eindeloos op die overige twee procent in haar wijken te richten, en de rest van de Nederlanders te verwijten onvoldoende ruimte te maken en maar niet het geld van hun woningcorporaties naar haar goede doel te willen overhevelen.

Ella heeft andere helden dan Aboutaleb en Marcouch:

Fatima Elatik, stadsdeelbestuurder van Amsterdam-Zeeburg die persoonlijk Marokkaanse opvoedambassadeurs werft. Die ambassadeurs zetten ouders op het spoor om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun kinderen. Of Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost, die met de bouw van een multifunctioneel centrum onderdak biedt aan vijf migrantenkerken. Dagmar Oudshoorn, deelraadvoorzitter in Rotterdam-Feijenoord. Als zij moet kiezen tussen aparte zwemles voor migrantenvrouwen of géén zwemles, kiest ze voor apart zwemmen. Want dat kan de eerste stap zijn op weg naar emancipatie.

Fatima Elatik, die er alle begrip voor had dat een toneelstuk over Aïsha werd afgeblazen: ‘De vrijheid van meningsuiting is te ver doorgeschoten’. Elvira Sweet die kerken met overheidsgeld faciliteert. En een zekere Dagmar Oudshoorn die de sexuele emancipatie van vrouwen wil bevorderen door hen apart te houden van mannen – dat schiet op. Verkeerde helden, verkeerde bus.

Over de echte betekenis van Obama schreef ik al eerder (hier, hier, hier), maar Ella maakt het opnieuw bont: zij roemt ‘Obama’s vermogen om de grote lijn te zien van de ontwikkeling naar een etnisch diverse samenleving.’

Niks ervan. Obama is geen voorstander van diversiteit of van multiculturalisme maar van eenheid:

there is not a liberal America and a conservative America — there is the United States of America. There is not a Black America and a White America and Latino America and Asian America — there’s the United States of America.

Obama is de diversiteit en de multiculturaliteit voorbij. Juist dat is – voor de Verenigde Staten – de enorme betekenis van zijn overwinning.

En terwijl Amerika een immigratieland is van een paar honderd jaar oud, blijken wij een land te zijn met veertigduizend jaar gezamenlijke geschiedenis. We kennen geen diversiteit en multiculturaliteit, en hoeven die dus ook niet te overstijgen. We zouden het ook niet kunnen. Het is niet bedoeld als bloed en bodem, maar onze identiteit moet zo langzamerhand wel verankerd zijn in onze genen. Dat we de culturele en seksuele revoluties van de vorige eeuw vreedzaam, met zoveel gemak en zonder ook maar een moment angst voor onderling geweld hebben kunnen afwikkelen laat zien dat er onder de verschillen een fundamenteel onderling vertrouwen bestaat. Dat is de Nederlandse identiteit, die je vindt op de boot naar Terschelling en in de bus naar Dokkum.

Door historisch toeval en misverstand kent Nederland enkele minderheden, oorspronkelijk afkomstig uit traditionele, islamitische landen. De integratie van een deel van hen in de Nederlandse cultuur loopt stroef, en is ook een uitdaging van formaat. De multiculturele route, het naast elkaar laten bestaan van gemeenschappen met conflicterende waarden, is in dit land onmogelijk. De Amerikaanse weg, die van Obama – het uiteindelijk overstijgen van diversiteit – duurt te lang, met grote kans op geweld onderweg. (Denk af en toe nog eens aan Theo van Gogh.)

Er is maar één weg, die van grote helderheid en van vanzelfsprekende, vaak onuitgesproken, verwachtingen van de seculiere meerderheid: welkom, maar meedoen, vanaf nu. Helemaal, zonder reserves, letterlijk: met huid en haar. Geen boerka’s die het lichaam bedekken, geen hoofddoeken over het haar, de schaamte voorbij. De shortcut to enlightenment van Ayaan Hirsi Ali. Herkomst niet als ‘dubbele binding’ maar als heritage. Voltooid verleden tijd. Terugsturen dat reserve-paspoort.

De door Vogelaar zo verafschuwde ’toon van het debat’ is en was precies die strategie. Hij was bot, confronterend, soms lomp, soms zelfs abject. De nogal eens erg rechtlijnige aanpak van Verdonk was die strategie. Haar weinig subtiele migratie- en asielbeleid stuitte ter linkerzijde op grote weerstand, maar heeft – vooralsnog, voorlopig – het land gered door de instroom in te dammen, en haar integratiebeleid liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Niks respect voor godsdienstige handenweigeraars. Meedoen of oprotten. Welke bus kies je?

Wouter Bos vatte het goed samen:

In Amerika riep de zwarte bevolking na de overwinning van Obama: ‘I am proud to be American’. Veel Marokkanen zeiden na de benoeming van Aboutaleb trots te zijn op hun Marokkaanse achtergrond. Maar er was niemand die zei: Ik ben trots om Nederlander te zijn. Er is nog een grote kloof te overbruggen.

Alleen door dit voortdurend te zeggen, te benadrukken: dit is je land, je enige land, je enige identiteit, hier moet je het mee doen anders gaat het niet, er is geen tussenweg, kool en geit kunnen niet tegelijk gespaard, werk hard, noem je kinderen Marjolein en Jan, snij de oude banden door, ga naar Mallorca op vakantie en niet naar Marokko, en zeg “Ik ben trots om Nederlander te zijn”.

Neem de goeie bus.

Dat is de enige boodschap met perspectief, dat is het enige integratiebeleid dat tot duurzaam vreedzaam samenleven kan leiden. Hard, confronterend, niet altijd vriendelijk, keihard noodzakelijk.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Algemeen, 18.11.2008 @ 14:24

[Home]
 

18 Reacties

op 18 11 2008 at 15:33 schreef Dick Jansen:

Goh, weer iemand die het begint te snappen.

op 18 11 2008 at 15:50 schreef hassnae:

Alsof je niet goed geïntegreerd bent als je niet zegt "ik ben trots Nederlander te zijn" of als je een hoofddoek draagt of twee paspoorten hebt.

Religie en cultuur zijn met elkaar verweven, maar toch ook echt twee verschillende dingen.

op 18 11 2008 at 15:59 schreef Vantussen:

Ik ken een aantal zeer goed geintegreerde heel lieve kassameisjes die daarnaast ook nog een hoofddoekje dragen. Mensen willen zich graag onderscheiden, hetzij met een auto, huis, hond, hobby, dan wel een hoofdoekje, of tatoeage, punk, gothic, rare hoed op prinsjesdag. Hoofdoekje op prinsjesdag. De hond schijt op de stoep op prinsjesdag, ik eet uit de muur op prinsjesdag en moet daardoor kotsen op prinsjesdag, veeg het schoon met een doekje. Toch handig, altijd een doekje bij je te hebben.

op 18 11 2008 at 18:05 schreef Wichard:

De suggestie dat assimilatie de oplossing is, is natuurlijk krankzinnig. Aan welke eisen voldoet de model-geassimileerde allochtoon?

Gelovig (bible belt) of seculier? (amsterdam)
Respect voor de buurt (dorp) of knokken met de ME (willekeurige voetbalsupporter)?

Noem 1 punt waar allochtonen aan moeten voldoen en je kan hele volksstammen autochtonen aanwijzen die ook op assimilatiecursus moeten.

Trots zijn op het zijn van Nederlander zonder je afkomst te hoeven verloochenen zou een mooi streven zijn. Maar als Marokkaanse Nederlanders nog steeds trots zijn op het land waar opa geboren is, gaat er iets mis.
Oplossingen in deze richting:
– Geen tweede paspoort (=identiteit) voor in Nederland geboren allochtonen.
– Goed onderwijs stimuleren. Beter opgeleide mensen zijn gelukkiger, minder crimineel en denken genuanceerder over zaken als geloof en afkomst.

En verder iedereen gewoon lekker z’n eigen leven laten leiden. Why not?

op 18 11 2008 at 18:29 schreef Alf Berendse:

Wat betreft ‘storend’ gedrag van autochtonen/islamieten komt Willem de Zwijger niet verder dan het dragen van een boerka of hoofddoekje, en kinderen Saïd of Aïcha noemen. Ik kan er het gevaar niet van inzien.

onze identiteit moet zo langzamerhand wel verankerd zijn in onze genen
Dat is zeker metaforisch bedoeld. Anders is het een wetenschappelijk achterhaalde, Lamarckiaanse, gedachte. Tijdens het leven verworven kennis en gedragspatronen worden namelijk niet in DNA opgenomen en dus ook niet via voortplanting overgedragen. Culturele identiteit is aangeleerd. Als het genetisch zou zijn, dan kun je van allochtonen ook weinig aanpassing verwachten.

De multiculturele route, het naast elkaar laten bestaan van gemeenschappen met conflicterende waarden, is in dit land onmogelijk.
Nederland is ook zonder autochtonen multicultureel. Er zijn christenen en atheïsten, socialisten en anarchisten, om maar wat te noemen. Volop conflicterende waarden. De meest conflicterende waarden in Nederland zijn vrijheid vs. sociaal-democratie.

Wie denkt dat veertigduizend jaar samenleving opzij kan worden gezet ten behoeve van boerka’s en gescheiden zwemmen mist de bus.
Als je nog wat verder terug gaat, stammen we allemaal af van Afrikanen. Geschiedenis is geen argument, wat is het feitelijke probleem nu?

verwachtingen van de seculiere meerderheid
Nederland kent geen seculiere meerderheid. Tel christenen en aanhangers van het ‘ietsisme’ bij elkaar op, en ongelovigen zijn in de minderheid.
Als de joods-christelijke god en het nog minder vatbare ‘iets’ hier geloofsruimte krijgen, waarom andere onzin zoals Allah dan niet?

Maar dat woningbouwcorporaties geld moeten afstaan voor nutteloze overheidsprojecten, daar ben ik dan weer wel tegen.

op 18 11 2008 at 19:06 schreef Ozymandias:

Mooi stuk, maar Willem de Zwijger schiet te ver door met zijn enthousiasme voor het nationalistisme. Zoals hier:

Het is te mooi om niet even te noemen: tachtig procent van de (oorspronkelijke) Nederlanders stamt van jager-verzamelaars van 40000 jaar geleden, en de overige twintig procent – laatkomertjes – van boeren die 8000 jaar geleden binnenkwamen. Wie denkt dat 40000 jaar samenleving opzij kan worden gezet ten behoeve van boerka’s en gescheiden zwemmen mist de bus.

Hier bekijkt Willem de geschiendenis duidelijk door een gekleurde, nationalistische bril. De mythe dat de Nederlandse identiteit onveranderlijk is en altijd al heeft bestaan. Onzin natuurlijk. Willem zelf komt in cultureel opzicht meer overeen met een plattelandsvrouw die net vanuit het Anatolië naar Nederland is verhuisd, dan met de jager-verzamelaars van 40.000 jaar geleden.

Alleen door dit voortdurend te zeggen, te benadrukken: dit is je land, je enige land, je enige identiteit, hier moet je het mee doen anders gaat het niet, er is geen tussenweg, kool en geit kunnen niet tegelijk gespaard, werk hard, noem je kinderen Marjolein en Jan, snij de oude banden door, ga naar Mallorca op vakantie en niet naar Marokko, en zeg "Ik ben trots om Nederlander te zijn".

Wat krijgen we nou? Willem staat bekend als de stem van politiek incorrect links. Maar wat er zo links is aan dit standpunt, gaat mij te buiten. Want wie links is, boeit het helemaal niets of mensen dubbele paspoorten hebben, een hoofddoek dragen, of dat ze naar Marokko of Mallorca op vakantie gaan.

Echt links wil vrouwen emanciperen (ook moslima’s), homo’s emanciperen, de arbeiders verheffen, en de staat seculariseren. Links staat voor emancipatie, niet voor het ouderwetse conformisme dat Willem hier bepleit.

Kortom, Willem de Zwijger onpopt zich in dit stuk als een gemakkelijke schietschijf voor multiculturalisten die nationalististen graag als karikaturen aan de kant zetten. Dat is de nationalist die gelooft dat nationale identiteiten onveranderlijk zijn, die gelooft dat de nationale identiteit nooit hebben bestaan, en die migranten wil dwingen zure kool en haring te eten.

Dit terwijl een beetje nationalisme helemaal niet zo burlesk hoeft te zijn. Kijk maar naar Obama, die wel een inspirerende boodschap preekt over nationale trots en eenheid.

op 18 11 2008 at 19:08 schreef Ozymandias:

Peter, de tweede link in het artikel doet het niet.

op 18 11 2008 at 20:16 schreef Ozymandias:

Echt links?
Was da?

Hmmm, goede vraag. Weet ik ook eigenlijk ook niet. Wat ik eigenlijk bedoelde is zoiets als: ‘deugdelijk links.’

Maar dat klinkt kut.

op 18 11 2008 at 20:19 schreef vander F:

’there is not a liberal America and a conservative America — there is the United States of America. There is not a Black America and a White America and Latino America and Asian America — there’s the United States of America.’

Ella’s voorbeeld?
Dit zou een Obama in Nederland helemaal niet mogen zeggen van La Vogelaar en door haar in de Wilders hoek geveegd worden.

‘In Amerika riep de zwarte bevolking na de overwinning van Obama: ‘I am proud to be American’. Veel Marokkanen zeiden na de benoeming van Aboutaleb trots te zijn op hun Marokkaanse achtergrond. Maar er was niemand die zei: Ik ben trots om Nederlander te zijn. Er is nog een grote kloof te overbruggen.’

Verbaas ik me immer over, opa uit Marokko en maar zeggen dat ze Marokkaan zijn,
en diegenen die dat niet willen worden ongevraagd door onze staat alsnog met die ’titel’ opgescheept.

op 18 11 2008 at 20:19 schreef vander F:

Echt links?
Was da?

op 18 11 2008 at 21:23 schreef Kishon:

Deugdelijk links?
Net zoiets als hoge lage hakken?
Alle misdaden kwamen en komen van links.
Zodra links ergens aan de macht komt, neemt onmiddellijk het aantal miljonairs , immigranten en hulpverleners toe.

op 18 11 2008 at 21:56 schreef Ozymandias:

En zodra Kishon ergens ten tonele verschijnt worden de vruchten zuur, de lucht grauw en vallen de bladeren van de bomen.

Kishon,

Heb je inmiddels al argumenten kunnen bedenken waarom je voor een verbod op polygamie bent? We wachten er inmiddels al zo’n twee weken op.

op 18 11 2008 at 22:08 schreef Bert Brussen:

Prachtig artikel, goede argumenten, vraagt om een mooie discussie.

Helaas zijn het types als Kishon die moedwillig alles kapotmaken om te laten zien hoeveel ze wel niet kunnen haten. Maar we weten al zo lang dat je links haat. We hebben het al zo vaak gehoord. elke keer dat je het nu nog zegt sla je de discussie helemaal dood. Nee, we stoppen niet met praten over links, net zo min we praten over rechts. Jouw optie is het termineren van alles wat maar "links" is, eenzijdig rechts denken, en alles in hetzelfde vlak houden. Fijn. Maar val ons er niet mee lastig. Wij doen het met debat, en daarin hoort links en rechts. Een ebat voer je met argumenten. "Alle misdaden komen en kwamen van links" is net zo zinnig en alles frustrerend als "ZES MILJOEN" roepen in een Palestijns vluchtelingenkamp.

Ja, het is moeilijk, inhoudelijk ingaan op een echt mooi btoog als hierboven. Maar er is elder op het internet ruimte zat om te spelen op jouw niveau: lekker elkaar 1000 keer vertellen dat links heel gemeen is en klappen en knikken voor elkaar.

Triest, zielig, vervelend, over datum. Val ons toch niet lastig met je agressieve frustraties man.

Maar ontopic: ik ben het met veel bovenstaande commenters eens: De Zwijger schiet door in zijn nationalisme. Want wat is "de Nederlandse identiteit"? Is dat je kind Piet noemen en naar Mallorca gaan? In de kerk zitten? De hoofddoek afdoen?

Klinkt mij meer als betuttelend in de oren. Ik zou willen zeggen: welkom, doe mee, spreek de taal, werk, houd je hand niet op en ontwikkel jezelf, maar doe tegelijk met je identiteit wat je wilt. Kan je geen goed Nederlander zijn als je thuis de koran leest, een hoofddoekje draagt en naar Marrakech op vakantie gaat?

Die mensen in lange rokken, met keppeltjes en die dikke filmmaker die te vroeg dood ging, die gingen niet naar Mallorca op vakantie, noemden hun kinderen geen Piet en hielden er absurde rituelen op na. Ze waren alleen duidelijk niet minder Nederlander. Sterker nog, ze waren een kernonderdeel van wat "de Nederlandse identiteit" vormgeeft. Dus daar zit het ‘m niet in. Of juist wel: in het zijn wie je wilt zijn, het geloven van wat je wilt geloven en de vrije authentieke keuzes maken. Dat is de Nederlandse identiteit.

Maar toch mankeert er iets aan groepen immigranten. Iets waardoor ze er niet bijhoren en geen deel uitmaken van de identiteit. Maar wat? Simpel lijkt het niet te zijn.

op 18 11 2008 at 23:10 schreef jantjeuitnederland:

"Ik ben trots om Nederlander te zijn".
Balkenende is, sorry was, dus toch een roepende in de woestijn?

op 18 11 2008 at 23:19 schreef Huuskesgait:

Willem de Zwijger: KLASSE!

Goodgoan: Huuskesgait

op 19 11 2008 at 10:14 schreef N. Molrat:

Van de huidige bevolking is nog steeds negentig procent wit en inheems, en van de rest is zeker acht procent volledig geïntegreerd.
WdZ bedoelt tachtig procent neem ik aan?

Inderdaad een mooi artikel, lekker geschreven en met een bijna aanstekelijk enthousiasme voor onze Nederlandse cultuur.
Niets mis met een beetje vaderlandsliefde maar ik ben het met de bovenstaande reacties eens; dat Willem de Z. door schiet en van immigranten dingen verwacht waar uiteindelijk niemand gelukkig van wordt.

Mooie reactie hierboven van Bert. Helemaal mee eens.
Die laatste zin:
Maar toch mankeert er iets aan groepen immigranten. Iets waardoor ze er niet bijhoren en geen deel uitmaken van de identiteit. Maar wat? Simpel lijkt het niet te zijn.
Daar mag je van mij nog wel even op doorfilosoferen, of iemand anders. Vraag van mij is of we naar groepen moeten kijken of juist naar de individuele immigrant. Waarom hoort de ene Ali er niet bij en de andere wel?

op 19 11 2008 at 12:48 schreef babs:

Maar toch mankeert er iets aan groepen immigranten. Iets waardoor ze er niet bijhoren en geen deel uitmaken van de identiteit. Maar wat? Simpel lijkt het niet te zijn.

Een poging: ze zijn in sommige buurten met veel, lijken meer op elkaar dan op ‘ons’ en dat wordt als bedreigend ervaren en wordt daardoor uiteindelijk ook bedreigend.

De eerste neger is meer dan welkom, zijn familie en vrienden ook, maar als de halve straat opeens zwart is, is er een generatie onderling bevechten, barbeknoeien en neuken voor nodig om het weer gezellig te laten zijn. Inmiddels 40 jaar verder, heeft niemand nog een probleem met een Surinamer als buurman. We hebben al een halve neger als bondscoach gehad, lang voor Obama de verkiezingen won. Surinamers zijn bijna klaar, behalve in de Bijlmer.

Marokkanen en in mindere mate Turken, het wil allemaal wat minder vlot integreren. Kennelijk passen de culturen minder goed bij elkaar. Het kost wat meer tijd, wat meer bekvechten en neuken. Jammer ook dat ze nooit gezellig barbeknoeien (altijd hun eigen worstjes) en nooit een biertje drinken, dat maakt het allemaal wat lastiger. Het dwingt ook Nederlandse jagers en verzamelaars tot aanpassen. Niet langer kan iedereen een al opengetrokken blik bier onder de neus geduwd worden, dat is even wennen.

Bij voetbal wordt goed duidelijk dat Surinamers makkelijker integreren dan Marokkanen en Turken. Speel je tegen een Surinaams team, dan blijf je na de wedstrijd graag hangen en wordt er lekker gegeten en gezellig gedronken (en geblowd). Er zijn allerlei vrouwen bij waar je gewoon mee mag praten.

Na een wedstrijd tegen een Turks team (waarin de Turken stiekem 3 spelers uit het eerste hebben opgesteld) zijn na het laatste fluitsignaal alle Turken ongedoucht binnen 10 minuten verdwenen. Moeilijker dus. Ook los van echte problemen als criminaliteit en religieus fanatisme.

op 19 11 2008 at 13:31 schreef Liz:

Mensen hoeven wat mij betreft echt niet te integreren. Maar wel werken. Geen bijzonderheidssubsidies meer. Gewoon meedoen en de wet en de ander zijn/haar vrijheid respecteren.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS