Home » Archief » Kersttoespraak


[26.12.2008]

Kersttoespraak

Bart Klink

pin1 (58k image)

Zoals elk jaar hield de koningin der Nederlanden ook dit jaar weer een kersttoespraak. Daarin blikt ze terug op het afgelopen jaar en spreekt ze bemoedigende woorden voor het komende. Daar is natuurlijk niets mis mee, het gaat in principe alle Nederlanders aan. Helaas vindt ze het ook altijd nodig om haar eigen christelijke overtuiging daarbij te verkondigen. Dit jaar sloot ze af met de woorden: ‘Generaties gaan, generaties komen; maar in Gods liefde blijven wij allen opgenomen.’

De toespraken van voorgaande jaren zijn terug te vinden op de website van het koninklijk huis. Ook daarin heeft onze vorstin steevast gerefereerd aan de christelijke boodschap, zoals een kleine greep daaruit laat zien. In 2006 sprak ze: ‘In het Kerstfeest vieren we dat het woord van God doorklinkt in donkere tijden en ons wil verlichten als een lamp op onze levensweg. Elke dag ervaren wij de kracht van het woord.’, in 2005: ‘Het bijzondere van het kerstkind is dat het ons allen kan ontroeren en met vreugde vervullen.’ en in 2004: ‘Jezus’ geboorte en de weg die Hij is gegaan, richten ons oog op dat wat het leven inhoud geeft en waarde.’

Wat is hier mis mee? Heeft niet ook de koningin vrijheid van meningsuiting, waardoor ze dergelijke zaken mag verkondigen? Nee, want zij spreekt hier niet als persoon, maar uit hoofde van haar functie als staatshoofd van alle Nederlanders, en dat zijn al lang niet alleen maar christenen. Het “wij”, “allen” en “ons” uit haar toespraken behoren te slaan op alle Nederlanders, niet op alleen het christelijke deel daarvan. Van de bijna 16,5 miljoen inwoners die ons land nu telt, is slechts iets meer dan zeven miljoen christelijk, zoals blijkt uit een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast zijn bijna één miljoen Nederlanders moslim en behoort een kleine half miljoen tot overige religies. Dan blijven er nog ongeveer acht miljoen Nederlanders over die niet tot een bepaalde religieuze club behoren. Beatrix spreekt met haar christelijke boodschap dus nog niet eens tot de helft van alle mensen waarvan zij het staatshoofd is.

Daarnaast zou zij als staatshoofd kerk en staat gescheiden moeten houden, zoals dat hoort in een seculiere natie, zoals de onze pleegt te zijn. Volgens de grondwet zijn de ministers verantwoordelijk voor wat de koningin doet en zegt, zij is immers onschendbaar. Met deze toespraak spreekt onze regering dus indirect een christelijke boodschap uit, hetgeen ongepast en onwenselijk is.

Misschien komt er met haar opvolger, prins Willem Alexander, een einde aan het koninklijke gepreek en zal deze koning zich eindelijk gaan richten tot alle Nederlanders. Gezien het christelijke verleden van ons koningshuis acht ik de kans echter klein, maar laten we juist met kerst de hoop niet verliezen.

Ik wens iedereen een gezellig en prettig midwinterfeest toe, want daarin vindt ook het kersfeest uiteindelijk zijn oorsprong!

Bart Klink (24) studeert bewegingswetenschappen in Amsterdam. Zodra er overtuigend bewijs is voor het bestaan van God, keert hij meteen weer terug in de boezem van de kerk die hij verliet. Tot het zover is, blijft hij de website De Atheïst beheren.

Algemeen, 26.12.2008 @ 12:12

[Home]
 

42 Reacties

op 26 12 2008 at 04:36 schreef Asmodeus:

Mijn zus en enkele nichten haalden vanavond herinneringen op aan de educatieve wanpraktijken, voorgeschoteld door het onderwijs.

Het jongste nichtje verwoordt de boodschap van het licht als volgt, vragenderwijs:

‘Tijdens dit feest moet je toch niet over school praten?’

Precies!

Groot gelijk meid.
Vreten en zuipen dus…
Met een slokje wijn, ondanks de SIRE-reclame, voor mijn minderjarige doch wijze nichtje, die 3 ons zalm kan verslinden voor je er erg in hebt.

De bullenkak van Beatrix ligt koud en onaangeroerd te wachten op een schep om geruimd te worden. Who gives a shit?!

op 26 12 2008 at 04:43 schreef Asmodeus:

Het nichtje DAT de betekenis van dit midwinter-/joel-/kerst-/lichtfeest doorziet…

op 26 12 2008 at 11:03 schreef Piet:

Je hebt helemaal gelijk. Het verbaast me echter niets. Zonder geloof kun je immers niet functioneren. Gezien echter de samenstelling van de huideige regering, MET geloof blijkbaar ook niet helemaal 100%.

Overigens lijkt het me interessant om te weten hoeveel % zware-last-dragers onder de 30 jaar nu nog religieus zijn. Voor mijn gevoel zijn dat er veel minder dan 30+.

Ik stel me gerust met de gedachte dat over een jaar of 30 het percentage relgieuzen in NL in ieder geval een stuk lager zijn dan nu, en dat het grootste gedeelte van wat nu 50+ is dan niet meer aan de macht is. Wel is men nu al druk doende de nieuwe generatie leiders klaar te stomen.

Religie werd altijd al gebruikt om angst aan te jagen en om mensen in het gareel te houden. Oorlogen vinden vaak hun oorsprong in religie, en ook de nodige families zijn juist door religie uiteen gevallen (verstoten, veroordelen, zonde).

Het zou mij daarom niet verbazen als op een dag zal blijken dat de ansgt die mensen hebben voor bv. De Islam (het vreemde), doelbewust wordt aangewakkerd om mensen terug de christelijke kerk in te jagen (zieltjes winnen).

Het meest beangstigende aan het religieuze fenomeen vind ik nog wel de stellige overtuiging van het eigen gelijk ‘met god aan mijn zijde’, wat tegenstellingen benadrukt en het buitensluiten van andersdenkenden bevordert.

op 26 12 2008 at 11:51 schreef Mark:

wat een opppervlakkig cliche geneuzel.

op 26 12 2008 at 12:53 schreef Ozymandias:

Nou nou, de die Bart Klink laat maar weer eens zien dat atheisten wel eens last lange tenen kunnen hebben.

Bart, waarom ga je niet met een meute boze baardmannen de straat op om foto´s van de koningin te verbranden, omdat je gekwetst bent in je atheistische overtuiging?

op 26 12 2008 at 13:05 schreef toevallige voorbijganger:

Vreemd ja, dat er bij een toespraak ter gelegenheid van een christelijk feest christelijke opmerkingen worden gemaakt.

Dit stuk laat maar weer eens goed zijn dat atheisten het snelst op hun teentjes getrapt zijn. Niet moslims, niet christenen maar atheisten.
Meest humorloze volk op aarde ook. Altijd hetzelfde ongrappige gezeik over het vliegende spaghettimonster, ‘samenvattingen van het christendom’ en ad infinitum herhaalde quotes van Nietzsche.
Ik wist niet eens dat er "God zij met ons" op geld stond totdat atheisten erover gingen miepen.

En ook altijd hetzelfde verhaaltje dat "gelovigen dringen mij hun geloof _altijd_ op en dus kan ik ’s avonds niet slapen boehoeooeee".
Wat gewoon betekent dat ze 5 jaar geleden een paar jehova’s tegenkwamen en er nu nog over in zitten.

Let trouwens op dat ze bijna nooit de Islam bashen, want dat durven ze niet.

Niks tegen steekhoudende discussies over of Hij nou God of Allah of toch JHWH (niet hardop lezen) heet, of de engelen in de hemel wel of geen onderbroek aanhebben, het aantal armen van Vishnu, met welke tak Mohammed zijn tanden poetste of hoe dik Boeddha was maar kappen met dit nutteloze gehuil van dat je beledigd bent.

Volgend jaar hoopt Bart dat de koningin zegt:
‘Generaties gaan, generaties komen en wij gaan straks ook allemaal dood, en het was allemaal voor niks. Straks ga je rotten. Kut maar zo is het nou eenmaal.’

op 26 12 2008 at 13:21 schreef Smeets:

Het atheisme is in zijn pure vorm natuurlijk gewoon een religie.
Waar Bart wel een punt heeft of de koningin zich met de goddelijke zaak moet bemoeien. Maar dat is een staatsrechterlijke probleem omdat alles wat zij zegt theoretisch door het kabinet wordt uitgesproken.

op 26 12 2008 at 13:24 schreef Piet:

Of het betekent dat wij hier niet in een seculier maar feitelijk in een christelijk land wonen. En het afgeven op atheisten is daar een natuurlijk gevolg van. Je ziet immers geen honderden zingende atheisten, anarchisten, hindoes of zonnegod aanbiddenden samen zingen op televisie. Wel zie je goed georganiseerde geloofsgemeenschappen in ieder dorp en stad. Zonder geloof kun immers niet functioneren. Geloof in de regering, geloof in de here, geloof in de koningin, dat houdt Nederland bij elkaar. De islam past daar prima bij. Niet geloven, niet kerkelijk betrokken, niet.

op 26 12 2008 at 13:36 schreef Peter:

Dit stuk laat maar weer eens goed zijn dat atheisten het snelst op hun teentjes getrapt zijn.

Toevallige voorbijganger is een op zijn teentjes getrapte christen, schat ik zo. Met natuurlijk het inmiddels bekende, verongelijkte gebalk dat Bart niet zou durven zoiets over moslims te schrijven.

Welnu, dat zullen we meteen even ontkrachten, zie dit stuk waarin Bart kritisch van leer trekt tegen moslims.

Bart Klink schrijft een heel evenwichtig, zakelijk betoog waarin hij er terecht op wijst dat de koningin blijkbaar alleen de koningin van de monotheïsten is. Ik kan er geen op zijn teentjes getrapte of gekwetste atheïst in ontwaren.

op 26 12 2008 at 13:45 schreef toevallige voorbijganger:

Heel ironisch schreef Bart in het stuk waarnaar jij linkt over cherry-picking. Wat precies is wat jij nu met mijn post aan het doen bent Peter.

op 26 12 2008 at 13:47 schreef Jur:

Mooie klassieke kerstafbeeldingen heb je de laatste paar keer geplaatst Peter, ik wens iedereen hier zalige kerstdagen toe al is de helft ervan al reeds voorbij.

op 26 12 2008 at 13:58 schreef Piet:

Overigens is het een fabeltje dat het kerstfeest een van oorsprong christelijke aangelgenheid is. Nota bene op het vrije volk daar een artikeltje over. Over hoe het kerstfeest met haar ‘heidense’ (=natuurreligie) oorsprong en gebruiken door het christendom werd ingelijfd.

op 26 12 2008 at 15:38 schreef Kees:

Bij de joden mochten de rabbi’s pas in het openbaar optreden als ze de leeftijd van 30 jaar hadden bereikt.

Zouden ze hier ook moeten invoeren. Dan kan zo’n snotneus van 24, die Bart K dus, nog jaren zijn klep houden.

op 26 12 2008 at 17:19 schreef Tofuburger:

Het koningsschap is religieus gefundeerd (bij de gratie Gods) en dus zou je, wanneer je een strikte scheiding kerk-staat wil, Beatrix moeten afzetten. De MP kan dan een nieuwjaarstoespraak houden om het volk te binden en te lijmen. Al is ook de jaartelling en dus -wisseling besmet door het Christendom.

Ik denk dat we best zonder zo’n hour of power van de koningin kunnen voortbestaan. Maar wie kijkt er überhaupt naar dat soort kitsch behalve verstokt Trosboot-publiek? Laten we het wegsaneren nu het crisis is. En ook die woorden van de muntrand weghalen.

Jezus was overigens een inspirerend figuur.

op 26 12 2008 at 18:41 schreef Jarich:

Kunnen we dan ook even ophouden met dat eeuwige "Atheïsme is ook een religie"-gezeik?

Atheïsme is gebaseerd op feiten, waarnemingen en gezond verstand. Religies zijn gebaseerd op wensdenken, dogma’s, groepsgedrag en een niet-bestaand persoon in het algemeen.

Er is geen enkele vergelijking mogelijk tussen religie en atheïsme. En de volgende persoon die met dat gruwelijke "atheïsme is ook een religie"-cliché komt aanzetten, mag voor straf zijn mond spoelen.

op 27 12 2008 at 01:08 schreef Pieter:

Hmmm, volgens mij is de enige kerk die, tot nu toe, echt zijn fantasie heeft gebruikt de Satanskerk.

op 27 12 2008 at 12:24 schreef Appelscha:

Juist dat atheïsme louter en alleen gebaseerd is op feiten, waarnemingen en gezond verstand maakt het voor mij persoonlijk zo vervelend. De leuke dingen in het leven zijn vaak juist in strijd met feiten, waarnemingen en gezond verstand. Religie verhoudt zich wat mij betreft tot atheïsme als poëzie tot een wetenschappelijke verhandeling. Maar dat is mijn geheel subjectieve opvatting. Leve de verbeelding!

op 27 12 2008 at 12:34 schreef toevallige voorbijganger:

Jarich, wetenschap is ook erg dogmatisch. Duurde bijvoorbeeld heel lang voordat Newton zijn ideeen kon slijten.
Atheisme is ook een geloof.
Het verschil tussen "er is iets"
"dat weet ik zo net nog niet" en
"er is helemaal niets en iedereen die wat anders beweert of er zelfs maar een verwijzing naar maakt fakkel ik helemaal af want ik heb alle boeken van Dawkins gelezen!"
Die fundamentalistische atheisten worden ook heel boos als iemand zegt dat Stalin, Mao en Hitler atheisten waren. Erg grappig om te doen trouwens.

Daarnaast is wetenschap ook gewoon een gereedschap om de wereld te verklaren. Een zwart gat op 10.000 lichtjaar is even abstract als God.
http://www.guardian.co.uk/books/2008/mar/15/society
Hier een stukje leesvoer over seculaire fundamentalisten.

op 27 12 2008 at 12:39 schreef Piet:

..denkt dat Peter gelijk heeft over toevallige voorbijganger, is duidelijk op een op zijn teentjes getrapte christen.

Overigens is het christenen collectief actief op internet, zo blijkt maar weer hier, maar ook elders.

Dat zij juist, zoals ik al eerder zij, door overtuiging van het eigen gelijk, tegenstellingen benadrukken en buitensluiting van anderen (in dit geval atheisten, in andere gevallen islam, etc) bevorderen blijkt hier maar weer eens.

Hier wordt de atheist op 1 lijn gezet met de meest verachtelijke dictators:

"Die fundamentalistische atheisten worden ook heel boos als iemand zegt dat Stalin, Mao en Hitler atheisten waren."

Ook valt het me op dat ’toevallige voorbijganger’ nu al weer twee keer ’toevallig’ is voorbijgekomen.

De almachtige heeft het blijkbaar zo gewild.

Verder zegt hij:

"Daarnaast is wetenschap ook gewoon een gereedschap om de wereld te verklaren. Een zwart gat op 10.000 lichtjaar is even abstract als God."

Toevallige voorbijganger, misschien wil je dan vanuit jou eigen geloofsovertuiging even uitlegen hoe dat zit met dinosaurussen, en welke mate van abstractie je daarbij hanteert?

op 27 12 2008 at 13:24 schreef Pieter:

Ik dacht dat het Land van Ooit in 2007 failliet ging; maar blijkbaar maakt het nu, anno 2009, een serieuze doorstart.

op 27 12 2008 at 13:42 schreef Piet:

Van de link die ToevalligeVoorbijganger deelde deze quote:

"For the first time in generations, scientists and philosophers, high-profile novelists and journalists are debating whether religion has a future."

Mijn vraag is deze: Waar is dat debat in Nederland, en waarom mag religie an sich niet ter discussie saan? Waarom wordt ieder kritiek stelselmatig de grond in geboord en is dat de reden dat, volgens het artikel:

"Today, tracts against religion can be enormous money-spinners"

en:

"For Dawkins and Hitchens, Daniel Dennett and Martin Amis, Michel Onfray, Philip Pullman and others, religion in general is a poison that has fuelled violence and oppression throughout history, right up to the present day. The urgency with which they produce their anti-religious polemics suggests that a change has occurred as significant as the rise of terrorism: the tide of secularisation has turned."

en

"The secular era was in any case partly illusory. The mass political movements of the 20th century were vehicles for myths inherited from religion, and it is no accident that religion is reviving now that these movements have collapsed."

en

"Secularisation is in retreat, and the result is the appearance of an evangelical type of atheism not seen since Victorian times.

Op zich heeft Toevallige Voorbijganger wel een punt, maar het is slechts 1 kant van het verhaal, want, zoals het artikel zelf ook besluit:

"Religion has not gone away. Repressing it is like repressing sex, a self-defeating enterprise. In the 20th century, when it commanded powerful states and mass movements, it helped engender totalitarianism. Today, the result is a climate of hysteria. Not everything in religion is precious or deserving of reverence."

op 27 12 2008 at 13:43 schreef Tofuburger:

Fundamentalisme is het vasthouden aan oude principes ondanks een opeenstapeling van ontdekkingen die ermee tegenstrijdig zijn. Dat komt ook voor in de (atheïstische) wetenschap, maar is niet van toepassing op het atheïsme zelf. Er zijn geen wetenschappelijke gebieden waar verklaringen met bovennatuurlijke krachten beter zijn dan die zonder.

Het bestaan van God (iets wat buiten de natuur staat en er toch invloed op heeft) is onwaarschijnlijk. Het bestaan van de god uit de Bijbel of de Koran is nog onwaarschijnlijker.

Terug on topic: is het een kwalijke zaak als het staatshoofd in een belangrijke lezing rekenschap geeft van haar geloof in een entiteit waarvan het bestaan onwaarschijnlijk is? Stel dat ze over elfjes was begonnen die haar tuin ook dit jaar weer zo goed hadden verzorgd. Het past niet bij de aard van de functie van staatshoofd om over dat soort zaken te beginnen in een officiële lezing voor de onderdanen.

Het zijn dit soort kleine zaken die uiteindelijk legitimiteit geven aan heel erge dingen die uit naam van godsdienst, "Vanwege geloof", plaatsvinden.

op 27 12 2008 at 14:43 schreef toevallige voorbijganger:

Leuk weer. Ik ben het niet eens met de al te fanatieke atheisten hier, en _dus_ ben ik een christen en dus heb ik ongelijk.
Men grijpt hier wild in het rond, klauwend naar ongefundeerde aannames lijkt het wel.
Hoe dan ook, liever een gematigd Christen dan een fundamentalistische atheist. Liefst katholiek. Mooiere kerken, mooiere feestjes.

Ik ben het vooral eens met de volgende quote uit het artikel dat ik aanhaalde:
"It is entirely reasonable to have no religious beliefs, and yet be friendly to religion."

Pietje is ook hypocriet. Eerst rondbazuinen dat gelovigen alle oorlogen hebben veroorzaakt. En een hypothetische vergelijking terug zitten ie te huilen in bed met een deken om zich heengeslagen en zijn duim in zijn mond.

op 27 12 2008 at 15:06 schreef Piet:

Maar hoe zit dat nou toch met die dinosaurussen? *pakt er een doekje bij*

op 27 12 2008 at 15:21 schreef Bart Klink:

Ik schrijf nergens dat ik gekwetst ben, zoals “Ozymandias” meent. Ik ben ook niet gekwetst, ik geef gewoon nuchter kritiek op ongepast gedrag van ons staatshoofd. Dat heeft niet met lange tenen te maken.

De “toevallige voorbijganger” suggereert dat je tijdens een christelijk feest christelijke opmerkingen moet kunnen maken. Daarmee mist hij mijn punt, dat dit niet opgaat voor iemand die spreekt uit hoofde van haar functie als staatshoofd van een seculiere staat. Daarnaast is kerst voor het merendeel van de Nederlanders al lang geen christelijk feest meer. Ook historisch is het geen christelijk feest, maar een heidens midwinterfeest. Tot slot moet Trix niet spreken over “ons” en “wij allen” als ze daar alleen de christenen mee bedoelt. Kritiek op de islam heb ik ook geuit, maar is hier niet van toepassing. Volgend jaar hoop ik dat de koning een toespraak houdt die opgaat voor alle Nederlanders, that’s all.

op 27 12 2008 at 15:27 schreef Tofuburger:

"It is entirely reasonable to have no religious beliefs, and yet be friendly to religion."

Je kunt aardig zijn voor religieuze mensen en toch willen dat het staatshoofd erover zwijgt in officiële lezingen. Beatrix rookt, maar nooit op tv. Waarom blaast ze dan wel die wierook in ons gezicht?

Willen dat staat- en religie gescheiden worden, heeft een goede reden, het gaat niet om bashen om het bashen,maar om de dreiging dat een minderheid op irrationele gronden het leven fundamenteel gaat beïnvloeden. Reli’s hebben nog steeds verregaande aardigheden waar zich in mogen koesteren. kantoren zijn nog steeds meestal dicht op zondag en met Kerst, bijvoorbeeld.

Kritisch zijn t.o.v. godsdienst is niet onaardig doen.

op 27 12 2008 at 15:35 schreef Piet:

Geloven op zoch is niets mis mee. Iedereen gelooft in dingen. Van anderen verwachten dat zij zich aan jouw geloof conformeren is echter weinig tolerant.

Daarom, en juist daarom, is georganiseerde religie is anders dan het belijden van het persoonlijke geloof. Daar hoort het geloof ook thuis, in de persoonlijke belevingssfeer, en niet in de 2e kamer, de politiek, of op straat. Daar komt gedonder van, zo leert de geschiedenis, wat dat geloof dan ook is.

op 27 12 2008 at 18:43 schreef Ozymandias:

Ok, mijn opmerking over lange tenen was misschien een beetje flauw.

Maar dan blijft de vraag, waarom maak jij je zo druk om de religieuze verwijzingen in de kersttoespraak. Vind je dat het secularisme hierdoor serieus bedreigt raakt? Of is het puur formalisme; regels zijn regels?

Zelf vind ik dat kleine religieuze verwijzingen een toespraak leuk kunnen aankleden. Het geeft haar verhaal iets bijzonders. Ik ga me op zo’n moment echt niet druk maken om de scheiding tussen kerk en staat.

op 28 12 2008 at 16:04 schreef Tofuburger:

"Zelf vind ik dat kleine religieuze verwijzingen een toespraak leuk kunnen aankleden. "

Als Beatrix het bij kleine, leuke verwijzingen zou houden om de boel een beetje thematisch aan te kleden, prima. Maar we hebben het hier over zware religieuze uitingen.

Het is toch zorgelijk dat we iemand met taliban-achtige opvattingen as staatshoofd hebben. "’Jezus’ geboorte en de weg die Hij is gegaan, richten ons oog op dat wat het leven inhoud geeft en waarde."

Het is maar eens per jaar en voor de rest houdt het staatshoofd zich redelijk op de vlakte. Maar toch.. Ze praat wel elke week met onze MP.

op 29 12 2008 at 01:29 schreef deDeurs:

Majesteit heeft flink zitten beledigen. Niet één keer ‘Allah’. Zij ziet Godallah misschien als een siamese tweeling (en anders zekere Anglicaanse geestelijken wel), maar tig honderd miljoen moslims denken daar net ff anders over.

op 29 12 2008 at 07:30 schreef Paco:

Dat de koningin dat doet vind ik uitstekend, tenslotte leven wij in een christelijke westerse samenleving waar allah helemaal niet thuis hoort.

op 29 12 2008 at 12:01 schreef deDeurs:

Aggg…net mijn cijfers checked. Nederland telt nog lang geen 100 miljoen moslims, slechts 1. Miljoen. 1 miljoen.

op 29 12 2008 at 12:23 schreef Peter:

Nog niet eens een miljoen. Heb jij ze allemaal gevraagd hoe ze God zien?

op 29 12 2008 at 12:47 schreef Benedictus:

Het gaat hier om een kersttoespraak. Een traditie van vele jaren. Kerstmis is nu eenmaal een christelijk feest, of anderen dat nu leuk vinden of niet. Het is al heel wat, dat Beatrix de vrijheid van meningsuiting dit jaar niet opnieuw aan banden wil leggen.

Tijdens de ramadan worden de moslims toegesproken. Laat dat dan een gezaghebbend moslim doen. Balkenende spreekt het als christen soms wel uit, maar niet op kerstmis. Van mij mag de koningin dat ook doen aan het begin van de ramadan.

Je kan van een christen als Beatrix niet verlangen dat zij over de islam spreekt tijdens een kersttoespraak. Ook kan je het kerstkind niet weglaten uit de toespraak. Daar draait het namelijk om met kerstmis.

Tja, ongelovigen zouden een dag van het humanisme in het leven kunnen roepen. Ook dan mag wat mij betreft Beatrix het volk toespreken.

Maar wat doen we met de andere geloven?

op 29 12 2008 at 13:01 schreef Peter:

Kerstmis is helemaal geen christelijk feest, hoe kom je daar nu bij. Kerstmis was altijd heel gezellig, met lekkers en een boom met lichtjes en alles, totdat jullie christenen met die vervelende Jezus kwamen aanzetten en alles hebben verpest.

Zelfde met Pasen. Was leuk: lammetjes in de wei, eieren, de paashaas. Nu moeten we naar een stervende naakte man aan een martelwerktuig kijken. Pure porno is het.

op 29 12 2008 at 14:50 schreef Tofuburger:

Dat JP de moslimgemeenschap een "fijne ramadan" toewenste was van een heel andere orde. Maar ook daar loert het gevaar van godsdienst die de politiek insluipt. Later wilde Huizinga het al niet gaan uitsluiten dat we ooit het Suikerfeest als verplichte vrije dag op ons bord krijgen. En ondertussen werden de teugels van de zondagsluiting strakker aangetrokken. Brrrr.

Kerst gaat zelfs voor de meeste Christenen niet in de eerste plaats om de religie, maar om familie, lekker eten en een beetje terugblikken op het oude jaar en vooruit kijken naar het nieuwe. Het is (samen met oud & nieuw en verjaardagen) een markering van het voorbijgaan van de jaren. Een goed moment om ook een beetje plechtig te doen en daar zou het staatshoofd een goede rol kunnen vervullen. Maar dan moet ze niet alleen de Christenen aan gaan spreken zoals Benedictus suggereert. Dus Christus eruit of het staatshoofd eruit.

op 30 12 2008 at 10:44 schreef Benedictus:

Waarom zo moeilijk doen? Gun ieder zijn of haar eigen feestdag en respecteer dat gewoon. Hoe streng iemand in de leer is, is hier niet relevant.

Beatrix kan je gewoon meerdere keren een verhaal laten vertellen. De moslims vinden het ook niet gepast als er tijdens de ramadan over Christus wordt gesproken. Laat iedereen dus in zijn of haar waarde.

Een dag van het humanisme erbij is ook prima. Daar is ook een mooie toespraak bij te bedenken.

op 30 12 2008 at 13:47 schreef deDeurs:

Je alias doet ergens aan denken, Benedictus, ik kan er maar niet opkomen.

Tijdens Ramadan heeft geen enkele staatsman een boodschap met een islamitisch feestlintje op de radio/tv zenders gegeven. Dat is het hele verschil met Hare Mutsiteit. Net als Balkenende zet zij een groot deel van de bevolking, zo niet het grootste deel, weg als een soort stakkers die iets missen in het leven. Opzouten met die mindfucking propaganda, dus. Hou dat maar lekker binnen de salon van Noordeinde, Trix.

op 30 12 2008 at 20:00 schreef Bart Klink:

@ Ozimandias

Voor mij is het vooral een principiële en een feitelijke kwestie, respectievelijk: als staatshoofd van een seculier land behoor je niet expliciet een bepaalde religie te verkondigen en door termen als “ons” en “wij allen” te gebruiken suggereert ze dat alle Nederlanders die opvattingen delen, wat geheel niet het geval is.

@ PaCo

We leven niet in een christelijke samenleving, maar in een seculiere en multiculturele samenleving. Juist vanwege deze multiculturaliteit, die voor een groot deel neerkomt op multireligiositeit, is het belangrijk dat de staat neutraal blijft in religieuze zaken.

@ Benedictus

Dat een christelijk leider een christelijke toespraak houdt, vind ik natuurlijk prima, net als dat een moslimleider dat zou doen bij de ramadam. Onze koning is echter geen christelijk ‘leider’, maar de ‘leider’ van alle Nederlanders, ook de niet-christenen. Daarom moet zij geen christelijke (of islamitische, hindoeïstische enz.) toespraak gaan houden.

op 30 12 2008 at 23:10 schreef Jarich:

"Religie verhoudt zich wat mij betreft tot atheïsme als poëzie tot een wetenschappelijke verhandeling. Maar dat is mijn geheel subjectieve opvatting."

Dit is inderdaad een gangbare redenering. Mensen vinden het blijkbaar toch wat eng om te horen dat zij zijn opgebouwd uit atomen en moleculen.

Ikzelf heb dat nooit zo begrepen. Al zijn we opgebouwd uit quarks, en onze hersenen uit neuronen, wat dan nog? Het is juist enorm fascinerend dat zoiets complex als het bewustzijn uit deze simpele dingen kan voortkomen.

Een simpele vergelijking: een kok die van zijn gerechten precies weet welke ingrediënten erin zitten, kan toch evengoed van de maaltijd genieten?

op 31 12 2008 at 05:28 schreef EJ:

op 26 12 2008 schreef Smeets:

"Het atheisme is in zijn pure vorm natuurlijk gewoon een religie"

Daar gaat t’ie weer. Ik vroeg me al af wanneer de opmerking zou komen. Je kan er bijna altijd op wachten als ergens het woord atheïsme valt.

Daarom maar weer eens onderstaand citaatje van stal gehaald:

"Calling atheism a religion is like calling bald a hair color"


op 31 12 2008 at 05:30 schreef EJ:

De naam viel weg, maar het citaat is van Don Hirschberg

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS