Home » Archief » En de winnaar is…


[17.01.2009]

En de winnaar is…

Uw Hoofdredacteur

Hafsia1 (79k image)
Hafsia Herzi

Het meest afschuwelijke geluid is dat van een balkende ezel, zegt de koran. Dat had niet één van de drie deelnemers aan de Grote Frontaal Naakt Kerst Koran Quiz goed.

Viel me trouwens flink tegen, dat er maar drie inzenders waren. Ik bedoel, er melden zich hier altijd zoveel lieden die precies weten wat er waar in de koran staat, hoe dat moet worden geïnterpreteerd en zelfs welke uitwerkingen dat allemaal heeft op de psyche van de moslim. Dan moet zo’n quiz toch een makkie zijn. Was de hoofdprijs, een toch niet misselijk boekenpakket van uitgeverij Xtra, soms niet goed genoeg?

Enfin, hier volgen de juiste antwoorden:

MEERKEUZEVRAGEN

1) Welke vogel komt niet in de koran voor?

A De kwartel
B De raaf
C De pauw

Het juiste antwoord is C, de pauw. De kwartel (A) wordt genoemd in koran 2:57 en de raaf in 5:31.

2) Hoeveel keer komt de uitdrukking ‘Hij [God] liet water uit de hemel vallen’ voor in de koran?

A 26
B 25
C 24

A is juist, 26 keer. Onder andere in koran 2:22, 20:53, 8:11 en 50:9

3) Hoeveel vormen van vasten kent de koran?

A 2
B 3
C 1

Drie vormen, B dus: de Ramadan (koran 2:183-187), vasten ter compensatie of uit berouw (2:196) en ascese (33:35).

4) Het Hemelse Boek, dat verleden, heden en toekomst bevat, is geschreven in

A Goud
B Licht
C Zilver

Het is B: licht, kijk maar in koran 43:4, 56:87 en 85:22.

5) Wat God schiep als eerste?

A De zeven hemels
B De aarde
C Beide tegelijkertijd

De aarde natuurlijk! Koran 2:29

6) Wat Jezus betreft, wat is volgens de koran niet waar?

A Dat hij de zoon van Maria was
B Dat hij wonderen verrichtte
C Dat hij gekruisigd is

Moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd, zie koran 4:157-158. Ze accepteren het bloedoffer van de here Jezus niet, en daarom gaan ze naar de hel, samen met de joden.

7) Hoe wordt in de koran de Profeet direct aangesproken?

A Mohammed
B Nabi
C Hanief

Juiste antwoord is Nabi, koran 8:64 en 66:8.

8) Waarom worden Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Jesus, Job, Jonah, Aaron, Salomon en David in een adem genoemd?

A Om aan te geven dat de Profeet bekend was met zowel het Oude als het Nieuwe Testament
B Om de unieke plaats van de Profeet te benadrukken
C Om aan te geven in welke traditie de Profeet staat

C is juist, koran 4:163.

9) Welk zintuig komt het minst voor in de koran?

A Het oor
B De neus
C Het oog

Juiste antwoord is B, maar hier moeten we Abdellah, die de quiz heeft samengesteld, op zijn woord geloven, want hij wist er zo gauw geen koranvers bij, maar dat is er wel. Zegt-ie. Gesigneerd exemplaar van Ad Kolkmans cartoonbundel en een gesigneerde foto van Hassnae voor wie het weet.

10) Volgens de koran kreeg Maria haar speciale status

A Voor haar geboorte
B Bij haar geboorte
C Bij de geboorte van Jezus

Antwoord A, koran 3:33.

OPEN VRAGEN

1) Wie of wat brengt volgens de koran het afschuwelijkste geluid voort?

Het balken van een ezel. Koran 31:19: ‘En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van ezels.’

2) In welke staat bevond zich de hemel, nadat God de aarde had geschapen?

De hemel bestond toen uit rook, koran 41:11: ‘Toen wendde Hij zich tot de hemel die rook was en Hij zei ertegen en tegen de aarde: “Komt, goedschiks of kwaadschiks.” Zij zeiden beide: “Wij komen goedschiks.”‘

3) Noem de metgezellen van de Profeet die in de koran worden genoemd.

Er wordt er geen één in de koran genoemd. Ha! Hadden we jullie effe tuk.

En de winnaar is Tjerk, de dooie baby-fetisjist! Gefeliciteerd Tjerk, jij krijgt dat geweldige boekenpakket en een gesigneerd exemplaar van Ad Kolkmans cartoonbundel, die binnenkort verschijnt. Pieter en Babs, die het allebei ook lang niet slecht deden, krijgen elk eveneens een gesigneerd exemplaar van Ads bundel. Wel even je adres mailen, alsjeblieft.

De volgende kerst doen we de Grote Frontaal Naakt Atheïsme Quiz, dus begint u zich maar alvast in te lezen.

Algemeen, 17.01.2009 @ 10:53

[Home]
 

30 Reacties

op 17 01 2009 at 12:09 schreef Paco:

Net als bij de Vara zeker door die vreselijke homo………….tot winnaar te verklaren. Trappen wij dus niet in.

Paco had volgens de kijkers gewonnen. OOOH

op 17 01 2009 at 13:34 schreef mescaline:

Als we dat van die ezel als een geheime vermaning moeten opvatten om geen ezels te mishandelen, dan stem ik meteen voor het meest sympathieke stukje uit de Koran.

op 17 01 2009 at 13:39 schreef Alf Berendse:

Ha, zo kan het ook worden gelezen. Ik dacht dat het beledigend was voor ezels, een reden om nooit moslim te worden. Ezels zijn dappere en krachtige dieren, met karakter. Maar het citaat bedoelt dat wij ezels niet in hun rust moeten storen. Is er een religie voor wiens gelovigen ezels heilige beesten zijn, dan wordt ik daar meteen lid van.

op 17 01 2009 at 13:45 schreef Peter:

Frappant vind ik dat de ezel in het christendom een totaal andere status heeft. Jezus kwam Jeruzalem binnen op een ezel, overigens wel om zijn eigen nederigheid (wat valse bescheidenheid was) te benadrukken.

Het mooie van die koranpassage is dat moslims wordt gemaand dat ze zacht moeten spreken, zich bescheiden moeten opstellen. Reken maar dat ik de komende tijd wat moslims om de oren ga slaan met dat citaat.

op 17 01 2009 at 14:53 schreef Pieter:

Hmmm, toch iets te veel in exegese-termen gedacht.

De vertaling uit 1953 verhaalt over de ezel: "En loop met gewone stap en verzacht uw stem; want de meest onaangename stem is het gebalk van een ezel." Nou is shirk (afgoderij) de grootste zonde in de islam, dus ik dacht zo dat het loeiende, gouden kalf, meer in aanmerking zou komen. Vreselijke shirk. Ook komen in deze vertaling de woorden neus en oor beide drie keer voor.

Nee hoor, ik ben niet van plan om over de uitslag te corresponderen. Wat me opvalt is dat er grote verschillen zijn tussen de verscheidene Nederlandstalige koran-edities. Nou kan het in het het geval van tekstuele verschillen gaan om onbedoelde vergissingen maar ook om bewuste veranderingen .

Hoogste tijd voor een Koran-prijvraag exegese dus.

op 17 01 2009 at 15:17 schreef Harke:

Vraag zes, "Wat Jezus betreft, … ", is niet correct. De naam Jezus komt in de Koran niet voor.
Zie:

http://www.al-islaam.com/al-islaam/artikelen/jezusindeislam/jezusindeislam10.html

Citaat:
– "Iesa" gelatiniseerd tot "Jezus":

De Heilige Qor’aan verwijst naar Jezus met de naam "Iesa", en deze naam wordt meer gebruikt dan enige andere titel, omdat dit zijn "Christelijke" naam was. In feite was zijn echte naam "Iesa" (Arabisch) of "Esau" (Hebreeuws); klassiek "Yeheshua", wat de Christelijke naties van het westen latiniseerden tot "Jezus". Noch de "J", noch de tweede "s" in de naam "Jezus" kan worden teruggevonden in de originele taal – zij worden niet aangetroffen in de Semitische talen.

Het woord is erg simpel – "Esau" – een algemene Joodse naam, alleen al meer dan zestig keer gebruikt in het allereerste boek van de Bijbel; in het deel genaamd "Genesis".
Einde citaat.

Een juiste vertaling zou "Esau" of "Ezau" moeten zijn in plaats van "Jezus".
Ezau komt bijvoorbeeld voor in Genesis 27:41. ( http://www.statenvertaling.info/ )
Verder is "Jezus" de griekse versie van "Jehoshua"/"Yeheshua".

op 17 01 2009 at 15:50 schreef Tjerk:

En de winnaar is Tjerk, de dooie baby-fetisjist!

Ha! Maak je borst maar vast nat voor mijn jongleeract komende week (Ja, hoe had je dan gedacht dat ik dat restaurant zou bekostigen?). Allemaal voor de goede zaak natuurlijk: de fooien die ik vang gaan naar Gaza.

Nee, maar serieus: een hele eer, te winnen van wel twee mededingers. Hoewel, babs is niet gek en die Pieter weet allerlei zaken over Samaritanen en Ghassaniden waar ik geen vermoeden van had.

Ik had overigens niet verwacht dat islamranselaars mee zouden doen: te weinig vragen waarin de inmiddels overbekende islamkritische thema’s aan de orde kwamen, zoals de naam van de boom waarachter joden schuilen op de laatste dag, over schatkistbewaarders die langzaam worden geroosterd, de leeftijd waarop Aisja ontmaagd werd, en vult u maar in.
Voor de rest interesseert de Koran hen niets, dat blijkt maar weer. Hetgeen ze er niet van zal weerhouden bij de eerstvolgende gelegenheid hun deskundigheid over de Koran uit te stallen, let op mijn woorden.

op 17 01 2009 at 16:04 schreef Paco:

Buroquito como tu, ja ik had het even tegen mezelf.
Geen prijs

op 17 01 2009 at 16:05 schreef Peter:

Tja, niet meedoen is geen prijs, Paco. Zo gaat dat. El vivo es duro.

Overigens verdient Pieter een hoofdprijs voor de argumentatie die hij heeft aangevoerd, en Babs vanwege de aanhef van zijn inzending:

Na diepgaand onderzoek kom ik tot de onderstaande antwoorden. Al mijn antwoorden zijn juist; als jij tot andere antwoorden komt is dat omdat je de huidige Koran leest en niet de Koran in de juiste volgorde en voordat Salmaan het woord van God begon te betwijfelen en ‘Christenen’ in ‘Joden’ veranderde en wie weet wat nog meer anders opschreef dan de Profeet reciteerde. Mijn Koran is de enige juiste Koran, want mijn Koran is het woord van God en niet de door mensenhanden opgeschreven en doorelkaar gehusselde Koran van jan en alleman.

Zijn antwoord op de vraag wat het meest afschuwelijke geluid is, luidde: ‘een levend verbrande krekel’.

Afgezien van het feit dat een levend verbrande krekel geen geluid is, deed het me denken aan een personage in een boek van Lulu Wang, dat gilde als een gefileerde zalm. Had ik ook graag willen horen.

op 17 01 2009 at 16:25 schreef Paco:

Peter, ik wist niet eens dat er een wedstrijd was, ni importa.

op 17 01 2009 at 22:29 schreef Pieter:

allerlei zaken over Samaritanen en Ghassaniden waar ik geen vermoeden van had

Ik ben eigenlijk op zoek naar een antwoord op de volgende vraag: Waarom worden Joden apen en zwijnen en genoemd terwijl, tegeljkertijd, vele zaken uit het Judaïsme zijn geabsorbeerd?

Er zijn vele voorbeelden: de rituelen in Mekka zijn bijna volledig identiek aan die van het Samaritanisme, de wijze van bidden, de witte klederdracht, de spijswetten etc. Het zijn aanwijzingen voor een ooit eendrachtige samenwerking. Zo beschrijven de Armeense kronieken uit 660 eendrachtige samenwerking.

Maar zoals de koran beschrijft, aan alles komt een eind. Na de breuk werd de voormalige Joodse bondgenoot anders neergezet. De systematische achterstelling van Joden, binnen de islam, is echter bijna identiek aan de voorschriften zoals beschreven in de Codex Justianus, het Romeinse wetboek dat 1000 jaar lang fungeerde als basis voor de westerse rechtspraak. Toeval?

op 18 01 2009 at 11:47 schreef Dutch Evil:

Beste Peter,

Ik adviseer je eerst een cursus quizmaking te gaan volgen! Je vragen/antwoorden raken regelmatig kant noch wal. Bijv. de vraag over hoeveel vormen van vasten de koran kent. In het antwoord vergelijk je appels met peren. Ramadan is de maand waarin het vasten plaatsvindt en is dus niet een vorm van vasten. Je kunt met jouw quizzen alle kanten op en dat is jammer. Ze halen ook niet het niveau van je artikelen. Vorig jaar was ik de verliezende deelnemer aan de Bijbelquiz. Ik had alle antwoorden goed, maar jij dacht het beter te weten en keurde van alles fout. Ik voelde me niet serieus genomen. Ik had recht op dat atheïstische boekenpakket, maar het ging dus aan mijn neus voorbij. De manier waarop jij quizzen organiseert en beoordeelt valt me zo tegen, dat ik nu dus niet meer heb meegedaan. Nu ik dit opgeschreven heb, heb ik het gevoel dat ik de grote teleurstelling van vorig jaar verwerkt heb. Ik zal het je dus verder niet aanrekenen ;). Wel hoop ik dat je nog eens met een echte inhoudelijke quiz komt!

Alle goeds en ik blijf je lezen!

Dutch Evil

op 18 01 2009 at 12:04 schreef babs:

Een krekel die levend verbrand wordt maakt een vreselijk geluid en dat is precies wat de aartsengel de profeet influisterde. Dat die er vervolgens zijn eigen ezelachtige invulling aan gaf of dat het vervolgens verkeerd is opgeschreven doet mij weer de das om.

Dit is dus precies waar ik bang voor was. Jullie lezen allemaal de nepkoran, de gekuisde versie, verkeerd opgeschreven, met hoofdstukken in de verkeerde volgorde.

De 3 metgezellen van Mo worden uitdrukkelijk genoemd in delen van de Koran die later door ‘korangeleerden’ geschrapt zijn onder het het motto duivelsversen.

op 18 01 2009 at 14:47 schreef Tjerk:

Pieter: "Er zijn vele voorbeelden: de rituelen in Mekka zijn bijna volledig identiek aan die van het Samaritanisme, de wijze van bidden, de witte klederdracht, de spijswetten etc."

Over die door jou aangestipte parallel met de Samaritaanse rituelen sprak ik laatst met een Joodse kennis. Voor zover hij wist was over die Samaritaanse rituelen niets bekend, omdat ze die angstvallig geheim hielden. Nu weet hij natuurlijk ook niet alles, maar ik ben wel benieuwd waar die rituelen dan uit bestonden, en hoe je aan die kennis komt.

Dutch Evil: "Nu ik dit opgeschreven heb, heb ik het gevoel dat ik de grote teleurstelling van vorig jaar verwerkt heb."

Wie één mens aan het lachen brengt, maakt de hele wereld vrolijker.

op 18 01 2009 at 17:32 schreef Pieter:

maar ik ben wel benieuwd waar die rituelen dan uit bestonden, en hoe je aan die kennis komt.

Hmmm, helaas onmogelijk om kort samen te vatten, dus hierbij een lap tekst.

Veronderstel dat de islam, als jonge godsdienst, een eigen religieus stelsel wilt opbouwen. Net als bij de vorming van het christendom staan oudere godsdiensten centraal. Het meest logische is het kiezen voor een raamwerk waar je verschillende paganistische invloeden kunt inkaderen.

Stel dat dit raamwerk Samaritaans Judaïsme was. Het heilige boek is de Pentateuch, dat werd beschouwd als de enige bron van geloof en de ultieme richtlijn voor gedrag. De proclamatie Er is geen god dan god staat zowel in de Samaritaanse liturgie als de moslim doctrine centraal. De formule bismillah, in de naam van god, is beshem in de Samaritaanse lithurgie. Het eerste hoofdstuk van de koran staat bekend als fatiha, fatah in de Samaritaanse lithurgie.

Voor de Samaritanen was de heuvel Gerizim (in Noordelijk Romeins Palestina) de heilige plaats. Hier was een pilaar gewijd aan Abrahams offer. De Samaritanen geloofden in de wederkomst van de Messias (de hersteller), zoals het sjiisme de rol van de mahdi kent.
Ze erkenden maar één profeet, Mozes, verantwoordelijk voor de exodus, één volledige openbaring, de Pentateuch, de heilige heuvel van de openbaring Gerizim en de heilige stad Schechem. Zo kent de islam in dezelfde volgorde, Mohammed, Hijra, Koran, Hira en Mekka.

De parallelen tussen Schechem en Mekka zijn verbazingwekkend. Een heilige stad in de nabijheid van een heilige berg, de pelgrimstocht van stad naar berg (en terug), het heiligdom heeft een Abrahamistische oorsprong, een pilaar waar Abraham zijn zoon wilde offeren (rukn in de Kaba), en een graf van een heilige voorvader in de buurt van de heilige stad (Jozef om Ismael).
Bij beide pelgrimstochten droegen de deelnemers witte kleding, deden hun schoenen uit bij betreding van het heiligdom en gebruikten dezelfde rituele gebedshouding (zoals nu nog bij orthodoxe Joden).

Hoe ontstaat de vermenging van ideeënstelsels? In de vijfde eeuw waren er honderdduizenden Samaritanen, die na de onafhankelijksheidsoorlog in 529 door de Byzantijnen buiten de wet worden gesteld. Velen vluchtten naar de Zuid-Syrische woestijn, vlak buiten de invloedssfeer van de Byzantijnse vestigingssteden. Hier woonden toendertijd de Ghassaniden, een Arabisch volk dat na 250 in verschillende golven vanuit Jemen naar dit gebied migreerden en een soort Nestoriaans Christendom aanhingen. Het was eens soort bufferstaat tussen Byzantium en het Perzische rijk van de Sansanniden.

De Samaritanen spraken een soort West-Aramees dat sterk leek op het Aramese dialect van Palmyra. Dit dialect, met 22 erkende letters, waarvan er (zeer waarschijnlijk) slechts 15 verschillend waren, werd van rechts naar links geschreven. De oudste Arabische tekst is gevonden in Zakad (512), in de nabijheid van Palmyra. Net als het lokale Aramees heeft het 22 letters, waarvan er slechts 15 verschillend waren, en werd van rechts naar links geschreven. De oudste koranmanuscripten zijn geschreven in dit Arabisch dialect.
De vermenging kan hier hebben plaatsgevonden, aangezien de overeenkomsten en de gezamenlijke afkeer van de christus-is-de-zoon-van-god doctrine.

De Armeense kronieken beschrijven een Joods-Arabisch bondgenootschap dat voortduurt tot minstens 640. Als dit een soort Samaritaans-Ghassanidistisch verbond was wordt het ontstaan in één keer een begrijpelijk verhaal. De vermenging van ideeën wordt ondersteund door de opgravingen van Nevo, die aantonen dat na 530 proton-koranverzen zich langzaam ontwikkelen tot 680, het jaar waar voor het eerst de centrale moslim doctrine in de openbaarheid verschijnt.

Hoe zijn de rituelen dan in Mekka terecht gekomen? Veronderstel dat na de breuk de Ghassaniden nieuwe bondgenoten nodig hebben, dat zijn de Arabische stammen in het zuiden de eerste gegadigden. Zoals kerstmis, van oorsprong een heidens feest, de geboortedag van Jezus bekwam, werd de populaire kaba in Mekka aangewezen als heilige plaats voor moslims.
Een logische keuze, zoals Byzantijnse reisverslagen uit 500 beschrijven dat Arabische, christelijke, stammen in de richting van een eigen kaba bidden.

Uiteindelijk is het een prachtig staaltje realpolitik, zoals historische opgravingen aantonen. De oorspronkelijke bidrichting, qibla was in de richting van Palestina, Jeruzalem of veel waarschijnlijker Schechem. Zo zijn van een aantal moskeeën de funderingen aangepast om deze theologische vernieuwing door te voeren. Daarmee wordt het begrijpelijk , zoals verschillende onafhankelijke bronnen verklaren, dat de Arabische gouverneur Hajjaj (661-714) in Irak, alle geschriften van vroege moslims liet verzamelen en verbranden.

Ik vind het zelf wel een aardige theorie:); simpel, effectief, logisch en overlapt talloze archeologische vondsten en manuscripten.

op 18 01 2009 at 18:49 schreef Pieter:

Ter aanvulling: de koran levert alleen commentaar op de eerste vijf boeken van de Joodse theologie (Tenach), het equivalent van de Samaritaanse Pentateuch. De Torah omvat ook:
– Misjna (de Joodse ahadith zeg maar)
– Talmoed (Rabbijnse commentaren)
– Midrasj (exegese)
Deze boeken werden door de Samaritanen ten sterkste afgewezen.

op 18 01 2009 at 19:00 schreef Tjerk:

Het is zeker een interessante invalshoek, die een nadere blik moeite waard maakt.

Mijn punt zit ‘m een beetje op de voetnoten, of het gebrek daarvan in je verhaal. Anders gezegd: je kunt mij zo’n beetje alles op de mouw spelden t.a.v. Samaritanen en Ghassaniden, want veel meer dan ze op Wikipedia vertellen weet ik er niet van. Dus hoe kom je hier allemaal zo bij? Wat zijn je bronnen?

op 18 01 2009 at 21:18 schreef Pieter:

Een goed startpunt is The Origins of the Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book (ISBN: 157392198X) van Ibn Warraq, het pseudoniem van een hoogleraar in Noord-Amerika. Dit boek bespiegelt verschillende mogelijkheden over het ontstaan van de islam. Crossroads To Islam van Yehuda D. Nevo, archeoloog, is ook zeer informatief.
Michael Cook en Patricia Crone beschrijven in The Making of the Islamic World (1977) de overeenkomsten van Samaritanen en de eerste moslims.

De conclusies van deze schrijvers vind ik zelf minder interessant, het aangevoerde materiaal is bijzonder facinerend en ook vele malen later behandelt in andere werken.
Om de oorsprong van de islam objectief te kunnen bestuderen moet je:
– uitsluitend niet-islamitische bronnen gebruiken
– uitsluitend bronnen gebruiken van waarnemers die geen belang hebben bij religie (handelaren, reizigers, buitenlanders)
– de onderzoeksgegevens van verschillende disciplines samenvoegen.

Genetisch onderzoek toont aan resterende Samaritaanse Joden qua DNA de brug vormen tussen Joden en Arabieren: http://evolutsioon.ut.ee/publications/Shen2004.pdf

Verder is het volgende boek, van Jhon Bowman, een aanrader: http://www.amazon.com/Samaritan-Documents-Relating-Pittsburgh-Translations/dp/0915138271

op 18 01 2009 at 21:29 schreef Pieter:

En je kunt altijd zelf double checken natuurlijk:):

Samaritan Society
P.O.Box 61,
Nablus,
Israel/Palestine

op 19 01 2009 at 09:58 schreef babs:

Dutch Evil heeft helemaal gelijk. Ik heb nu ook alle antwoorden goed en toch rekent Peter ze allemaal fout. En dat allemaal omdat Peter de verkeerde Koran leest en de verkeerde Bijbel. Ik ben ook zo teleurgesteld dat ik nu geen boekenpakket krijg.

Dutch Evil, zullen we een website oprichten waarop we van ons af kunnen schrijven en waarop we alle klachten over Peter kwijt kunnen?

Andere slachtoffers van Peter zijn ook welkom.

op 19 01 2009 at 11:00 schreef Peter:

Ik weet het goed gemaakt, Dutch Evil. In plaats van dat ik een cursus quizes maken ga volgen (kost weer veel tijd) laat ik het volgend jaar aan een expert over. Dutch verzorgt volgend jaar de Kerst Quiz!

Deal?

Babs, ik denk dat ik zelf maar een anti-Peter Breedveld site ga maken. Dat is het tegenwoordig echt helemaal, heb ik gemerkt.

op 19 01 2009 at 12:12 schreef hj:

3) Hoeveel vormen van vasten kent de koran?

A 2
B 3
C 1

Drie vormen, C dus: de Ramadan (koran 2:183-187), vasten ter compensatie of uit berouw (2:196) en ascese (33:35).
Als het er drie zijn, zou B het goede antwoord moeten zijn. Fraude en manipulatie!

op 19 01 2009 at 12:42 schreef babs:

En zo weer het gras voor de voeten van je slachtoffers wegmaaiend. Je gunt je slachtoffers niet eens hun slachtofferschap. Wat ben je toch wreed.

op 19 01 2009 at 12:44 schreef Peter:

Ik maak niet voor niks zoveel slachtoffers.

op 19 01 2009 at 12:55 schreef Tjerk:

Argh! Daar gaat mijn boekenpakket, en de eeuwige roem!

Nog doorzichtiger dan Eva Keur, die Breedveld.

op 19 01 2009 at 13:11 schreef Ad:

Ik ben ook zo teleurgesteld dat ik nu geen boekenpakket krijg.

Babs, je vergeet gemakshalve dat een exemplaar van mijn prachtige bundel alle andere boeken overbodig maakt. Over wreed gesproken.

op 19 01 2009 at 13:16 schreef babs:

Maar ik ga niet zelf een anti-babs site openen, ik pak jou dat slachtofferschap niet af.

Bovendien gaat het me niet zo zeer om het boekenpakket, het gaat me erom de arrogantie van Peter aan de kaak te stellen. Peter denkt weer dat hij de juiste Koran leest, net zoals hij dacht dat hij de juiste bijbel las. Peter leest de bijbel van de christenen en de Koran van de moslims, terwijl ik me op het woord van God zelve beroep.

op 19 01 2009 at 18:20 schreef Dutch Evil:

Babs, interessant idee, zo’n website, maar mijn behoeften reiken vooralsnog niet zover. Wel voel ik natuurlijk helemaal met je mee in wat het je doet als gebeurt wat jou en anderen overkomen is. Misschien verzacht dit de pijn wat.

Peter, een hele eer om die quiz te mogen maken! Ik heb één probleem: ervan uitgaande dat ik dan zelf geen deelnemer kan zijn, heb ik helemaal geen kans meer om aan zo’n boekenpakket te komen…

op 19 01 2009 at 18:30 schreef Peter:

Ja, dat is een probleem, DE. Het is van tweeën één. Of je maakt die quiz, of je doet mee aan een gebrekkige quiz om kans te maken op dat boekenpakket.

Ik zat er trouwens aan te denken om Bart Klink, van De Atheïst, te vragen de volgende kerstquiz te maken.

op 19 01 2009 at 18:41 schreef Pieter:

Wel voel ik natuurlijk helemaal met je mee in wat het je doet als gebeurt wat jou en anderen overkomen is.

Spreek voor jezelf zeg. Ondanks de enorme hoeveelheid sublimale boodschappen die ik dagelijks ontvang ben ik best tevreden met mijn prijs. Hoewel het misschien beter is om het aantal inzendingen de goddelijke drie-eenheid niet te laten overstijgen, blijft Babs ook tevreden.

Zelfs Ad is tevreden met de verdubbeling van zijn omzet. En dat terwijl de slechtste dag van et jaar nog moet komen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS