Home » Archief » Quid pro quo


[23.01.2009]

Quid pro quo

Hassnae Bouazza

hafsia8 (49k image)
Hafsia Herzi

Het zit Geert Wilders niet mee. Eerst wilden moslims in Nederland maar niet in woede ontsteken na zijn knutselprojectje Fitna en nu blijkt de groep die hij zo veracht en ontmenselijkt zich ook nog eens keurig te gedragen volgens de maatstaven van de rechtsstaat door onafhankelijke rechters te vragen zijn uitspraken over moslims te toetsen aan de wet.

‘Islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens’, is zo’n fijnzinnig citaat van de geplaagde politicus. Zijn verdedigers opperen dat hij slechts de radicalen aanvalt, maar deze uitspraak laat aan duidelijkheid niets te wensen over: alle moslims zijn hetzelfde en kun je gelijkstellen aan nazi’s. Wilders toont met zijn onbuigzame interpretatie dat er geen enkel verschil is tussen hem en de ergste islamfanatici die met de Koran in de hand de meest idiote onzin verkopen aan liefst ongeletterde en goedgelovige slachtoffers.

Nu moet hij zich dus voor de rechter verantwoorden. Zijn acolieten treuren en koken van woede: een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, zo vinden ze. Die vrijheid van meningsuiting verdedigden ze niet toen Harry van Bommel werd aangeklaagd, toen Imam el Moumni werd aangeklaagd en ook niet toen er ophef was over Imam Fawaz’ zijn uitspraken over Hirsi Ali en Theo van Gogh.

Het debat in Nederland wordt namelijk al een tijd gegijzeld door twee partijen die elk vinden dat alleen hun mening valt onder de vrijheid van meningsuiting. Ieder ander onwelvallig geluid moet het liefst vandaag nog gesmoord worden. Maar vrijheid voor de één betekent automatisch ook vrijheid voor de ander. Als je als moslim vindt dat Fawaz Hirsi Ali kanker op de tong mag wensen, dan moet je dus ook accepteren dat Wilders zeer nare dingen over de islam zegt. En als je als rechtgeaarde, blanke Nederlander vindt dat je alles mag zeggen over moslims, moet je niet zeuren als moslims van datzelfde recht gebruik maken. Quid pro quo.

Wilders zei gisteren, toen hij hoorde dat hij moest voorkomen, dat het een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting is en dat het toch niet zo kan zijn dat je geen kritiek mag hebben op de islam. Lezing van de vele bladen en internetsites leert dat er meer dan genoeg kritiek geuit wordt op de islam, door zogenaamde intelligentsia en zelfbenoemde schriftgeleerden die wel eens komen vertellen wat er nu precies omgaat in de hoofden van moslims.

Wat Wilders doet overstijgt het uiten van kritiek: hij zaait haat en angst tegen een groep mensen door het idee te wekken dat die mensen iedere andersdenkende dood willen hebben en de boel hier over willen nemen. Dat is niet alleen zeer kwalijk, maar zou ook gevaarlijk kunnen zijn voor de sociale cohesie van het land. Verder dan oplossingen als, “haal het leger uit Afghanistan” of “schiet met scherp” komt hij niet. En als de daders blanken zijn, laat hij zich, zoals Thomas von der Dunk onlangs terecht stelde, niet zien. Blanke criminelen bestaan niet in het universum van Wilders. Maar gelukkig is de wereld een stuk gekleurder en gevarieerder dan zijn verstikkende, schreeuwerige universum.

Lo and behold, hier spreekt een moslim tot u die tegen zijn vervolging is en die vindt dat moslims zich eigenlijk massaal moeten opwerpen voor het recht van Wilders om zijn gedachten de vrije loop te laten. Rechtsvervolging zal koren op de molen zijn van zijn aanhang. De onvrede en het gevoel van verraad aan hun kant zal alleen maar groeien alsmede de potentiële zetels. Laat Wilders en ieder ander zeggen wat hij wil. Pak de pen, bestrijdt hen met woorden en argumenten. Dát is namelijk de essentie van een echt vrije samenleving: op een beschaafde manier de confrontatie aangaan met andersdenkenden en niet zoals Wilders doet: wat schreeuwen en vervolgens weigeren met moslims, kritische journalisten en tegenstanders te praten.

Wilders muilkorven heeft geen enkele zin: zijn ideeën worden door veel mensen gedeeld en zij hebben het recht hun mening vertegenwoordigd te zien. De hoop is dat een ieder op tijd zal zien dat niet gisteren een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting was, maar de dag dat de PVV aan de macht komt. Alles wat niet naar de zin is van de Grote Leider zal verboden worden: niet alleen de Koran, maar zelfs kritische journalisten zullen het veld moeten ruimen. De agenda en ideeën van Wilders zijn namelijk een travestie van de vrijheid. Hij zal het niet leuk vinden te lezen, maar hij is, naast de extremistische gelovigen, de grootste bedreiging voor de vrijheid in dit land.

Dit betoog staat ook op de website van NRC Handelsblad. Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) schrijft voor Vrij Nederland, De Volkskrant, de website van het Vlaams-Nederlandse huis deBuren en de Arabische site van de Wereldomroep. Dat ze nog tijd heeft om in het geheim voorbereidingen te treffen voor de vestiging van het kalifaat in Nederland, mag een wonder heten.

Algemeen, 23.01.2009 @ 09:58

[Home]
 

118 Reacties

op 23 01 2009 at 10:08 schreef Niek:

Zijn acolieten treuren en koken van woede: een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, zo vinden ze. Die vrijheid van meningsuiting verdedigden ze niet toen Harry van Bommel werd aangeklaagd, toen Imam el Moumni werd aangeklaagd en ook niet toen er ophef was over Imam Fawaz’ zijn uitspraken over Hirsi Ali en Theo van Gogh.

Dit is een zeer juiste constatering. Het feit echter dat Wilders en zijn aanhangers niet veel ophebben met meningen die de hunne niet zijn wil niet zeggen dat ze zelf geen recht op vrije meningsuiting zouden hebben.

Ik ben voor vrijheid van meningsuiting van Harry van Bommel, Imam el Moumni, Imam Fawaz, en voor vrijheid van meningsuiting van Wilders. Ondanks het feit dat beide imams, de SP’er en de PVV’er en hun aanhangers die vrijheid niet aan anderen gunnen.

Je moet erg voorzichtig zijn met het scharen van meningen die je absoluut niet deelt onder "aanzetten tot" en dergelijke. Dit is namelijk ook de manier waarop minder frisse regimes de meningen van hun opponenten afserveren.

op 23 01 2009 at 10:26 schreef Peter:

Doe ik ook.

op 23 01 2009 at 10:32 schreef toevallige voorbijganger:

Dat stukje van Thomas von der Dunk is wel uitermate zwak. Er is nooit vastgesteld dat de auto’s in de fik gestoken zijn door autochtoonse dan wel allochtoonse medemensen. Dat Thomas dat aangrijpt om de autochtone bevolking de schuld te geven en dat als stok te gebruik om Wilders mee te slaan zegt meer over Thomas dan over Geert.

op 23 01 2009 at 10:38 schreef Conan:

Laat Wilders en ieder ander zeggen wat hij wil. Pak de pen, bestrijdt hen met woorden en argumenten. Dát is namelijk de essentie van een echt vrije samenleving: op een beschaafde manier de confrontatie aangaan met andersdenkenden en niet zoals Wilders doet: wat schreeuwen en vervolgens weigeren met moslims, kritische journalisten en tegenstanders te praten.

Wilders muilkorven heeft geen enkele zin: zijn ideeën worden door veel mensen gedeeld en zij hebben het recht hun mening vertegenwoordigd te zien.

Exact! Geweld, waaronder overheidsgeweld (strafvervolging) lost niets op.

Peter kan nog veel van je leren…

op 23 01 2009 at 11:01 schreef Peter:

Het besluit om te vervolgen is natuurlijk een politiek besluit. De motivatie achter de aanklacht is, neem ik aan, het streven naar een harmonieuze samenleving waarin de moslim zich neerlegt naast de jood en in alle mensen een welbehagen. Dan lijkt het me wel degelijk verstandig om ook dat argument mee te wegen.

op 23 01 2009 at 11:04 schreef Max J. Molovich:

"Rechtsvervolging zal koren op de molen zijn van zijn aanhang. De onvrede en het gevoel van verraad aan hun kant zal alleen maar groeien alsmede de potentiële zetels."

Op zich is dat natuurlijk geen argument om Wilders niet te laten vervolgen. Maar het is wel waar.

op 23 01 2009 at 11:06 schreef Ozymandias:

Vroeger was Peter degene die dit podium gebruikte om met verve de vrijheid van meningsuiting te verdedigen.

Sinds kort gelooft Peter daar niet meer zo in en schrijft hij dat hij de aanklacht van justitie aan het adres van Wilders eigenlijk wel terecht vindt.

Gelukkig is er altijd nog Hassnae, die nu de fakkel heeft overgenomen: "Lo and behold, hier spreekt een moslim tot u die tegen zijn vervolging is en die vindt dat moslims zich eigenlijk massaal moeten opwerpen voor het recht van Wilders om zijn gedachten de vrije loop te laten."

op 23 01 2009 at 11:12 schreef Peter:

Sinds kort gelooft Peter daar niet meer zo in

Nu weet ik weer een beetje beter hoe het voelt om een moslim te zijn, en te zien hoe anderen altijd zo goed weten wat jij wel en niet gelooft. Interessant is dat.

op 23 01 2009 at 11:25 schreef Huub:

"Wilders muilkorven heeft geen enkele zin: zijn ideeën worden door veel mensen gedeeld"

Ook al zo’n ellendig gevolg van deze zaak. Wildersaanhangers menen, omdat ze nu 9 zetels hebben in de kamer, dat ze eigenlijk voor een meerderheid van het volk spreken. Waar ze dat vandaan halen is een raadsel, maar irritant is het wel.

op 23 01 2009 at 11:30 schreef mart:

Harry van Bommel roept op tot geweld, cq het vermoorden van Joden.

Wilders roept op om criminelen die zich verschuilen achter de islam het land uit te zetten. Nogal een verschil.

Op z’n website schrijft hij geen enkel probleem te hebben met gematigde,aangepaste moslims.Dat zijn er gelukkig een heleboel,zeker gezien de gematigde/afwezige reactie op fitna.

Ik stem niet op hem, maar er wordt van alles in z’n mond gelegd. Je hoeft het niet erger te maken dan het is, omdat je een hekel aan hem hebt. Demoniseren heet dat.

op 23 01 2009 at 11:37 schreef Peter:

Gematigde moslims bestaan helemaal niet volgens Geert Wilders.

op 23 01 2009 at 11:53 schreef Roland:

Als het OM besluit iemand te vervolgen doet ze dat om een van de volgende redenen:

1. OM denkt een case te hebben. Elke keer iemand vervolgen die vervolgens vrijgesproken wordt door de rechter (zoals een paar keer bij voorkenniszaken / voorbereidingen treffen voor een aanslag / lid zijn van een criminele organisatie gebeurd is) holt het draagvlak uit.

2. Opdracht van minister / grote maatschappeljke onrust en andere niet strikt juridische redenen.

In eerste instantie dacht het OM geen case te hebben. De rechtbank vindt van wel en draagt het OM op te vervolgen. Ik vind dat wat typisch, maar blijkbaar is het juridisch mogelijk dat de het OM in een procedure gesommeerd wordt te vervolgen.

Dat gaat het OM nu doen, waarschijnlijk met een andere OvJ.

Dat uiteindelijk de rechter oordeelt over de uitspraken van Wilders vind ik prima. Ik heb vertrouwen in de onafhankelijke rechter die toetst aan wettelijke bepalingen. We leven niet in een staat waarin bij democratische meerderheid besloten wordt of iets vervolgd moet worden of niet en of iets bestraft moet worden of niet.

Persoonlijk denk ik dat vrijheid van meningsuiting met name bedoeld is om politiek niet correcte en zelfs onjuiste meningen te beschermen. Roepen wat politiek correct is of zelfs regeringsbeleid hoeft nauwelijks beschermd te worden.

Wat Wilders roept is vaak populistisch en soms onjuist. Wat Van Bommel riep (of de plaats waar hij was) is misschien politiek niet opportuun.

Verbieden lijkt mij dus onzin, maar het is prima als de rechter dat nog een keer zou zeggen, zodat ook duidelijk is waar de grens tussen vrijheid van domme meningsuiting eventueel overgaat in aanzetten tot geweld.

op 23 01 2009 at 12:04 schreef BigPete:

"Die vrijheid van meningsuiting verdedigden ze niet toen Harry van Bommel werd aangeklaagd, toen Imam el Moumni werd aangeklaagd en ook niet toen er ophef was over Imam Fawaz’ zijn uitspraken over Hirsi Ali en Theo van Gogh."

Van Bommel is (nog) niet aangeklaagd, er is een aangifte tegen hem gedaan. Van Bommel roept op tot geweld, zelfmoordaanslagen en raketten op scholen. Dat is wat intifada is. Het flinterdunne smoesje dat intifada een geweldloos protest zou inhouden gelooft niemand, zelfs van Bommel zelf niet. Wilders heeft nimmer opgeroepen tot geweld tegen moslims. Jouw vergelijking raakt dan ook kant noch wal.

De achterlijke haatbaarden moumni en sjeik afwas kunnen alles roepen, ze verschuilen zich achter de vrijheid van godsdienst en komen er keer op keer mee weg. Je mag dus in dit land wel schuimbekkend schreeuwen dat homo’s dood moeten maar niet schrijven dat mohammed een massamoordende pedofiele struikrover was omdat daarmee de tere moslimzieltjes zich wel eens gekwetst zouden kunnen voelen. Terwijl het uitsluitend de waarheid is.

Ik ben voor een absolute vrijheid van meningsuiting, die achterlijke haatbaarden mogen van mij alles zeggen (liever in hun eigen land want die lui horen hier niet) maar dan wel op basis van wederkerigheid.

op 23 01 2009 at 12:09 schreef Ozymandias:

"Ik stem niet op hem, maar er wordt van alles in z’n mond gelegd. Je hoeft het niet erger te maken dan het is, omdat je een hekel aan hem hebt. Demoniseren heet dat."

Nou Mart, jij hebt er zelf ook een handje van:

"Harry van Bommel roept op tot geweld, cq het vermoorden van Joden."

Waarom doe je er nog niet nog een schepje bovenop en zeg je dat Van Bommel de holocaust over wil doen?

Nog erger is Moskowitz. Volgens hem kan Van Bommel er aansprakelijk voor worden gehouden dat er tijdens die demonstratie er een groep meeliep die riep dat joden aan het gas moeten. Dit is omdat hij zich als mededemonstrant zich vereenzelvigt met de demonstratie.

Stel je voor wat een enorme stok de politie krijgt om demonstranten te slaan: er hoeft tijdens een demonstratie maar één persoon een strafbare leus te roepen, en ieder willekeurig persoon in de demonstratie kan gearresteerd worden, omdat die zich vereenzelvigen met de strafbare leus.

En wie weet misschien gaat dit niet alleen voor demonstraties, maar ook voor meningsuitingen op internet gelden. Het zou zomaar kunnen.

op 23 01 2009 at 12:09 schreef Peter:

Van Bommel is (nog) niet aangeklaagd, er is een aangifte tegen hem gedaan.

Heel goed, Pete, een tien en een griffel. Jammer dat je de essentie weer mist. Want we hebben jouw protesten tegen de aangifte niet gehoord, toch?

Wilders heeft wel opgeroepen tot geweld tegen moslims. En jij bepaalt niet wat Van Bommel bedoelde, dat bepaalt hij zelf.

Eigen vrijheid eerst, vindt Pete.

op 23 01 2009 at 12:15 schreef BigPete:

Je trapt – wederom- in je eigen valkuil. Hoe weet jij of ik achter de aangifte tegen van Bommel sta? Ben je helderziende geworden? Ik schets slechts het verschil tussen twee situaties die onterecht vergeleken worden.

Van Bommel doet maar, hij is een naïeve dwaas maar dat is niet verboden.
Wanneer heeft Wilders opgeroepen tot geweld tegen moslims? Voorbeelden graag.

op 23 01 2009 at 12:18 schreef Liz:

Ik sluit me inderdaad aan bij wat sommigen hierboven terecht zeggen: Wilders heeft nog nooit opgeroepen tot het doden van een bevolkingsgroep. Hij geeft alleen zijn mening over de islam en de koran. De haatimams zoals die ook zijn genoemd, hekelen net zo hard de westerse samenleving, amerika, joden, homo’s etc. en dat mag allemaal. El Moumni is er zelfs voor vrijgesproken, de rest is niet aangeklaagd. Dat laatste zou ik ook eens graag zien van Els Lucas. En laat de vrijheid van meningsuiting dan maar winnen. Behalve voor de mensen die echt oproepen tot het doden van mensen.

op 23 01 2009 at 12:20 schreef BigPete:

"Ik vind de oproep om met scherp te schieten op Marokkaanse raddraaiers daar anders wel aan voldoen. "

Een oproep om crimineel tuig (in dit geval marokkanen) aan te pakken is GEEN oproep tot geweld tegen moslims als groep. Zelfs jij zou dat verschil toch moeten kunnen onderkennen.

De waarheid? Volgens de moslims consumeerde Mo het huwelijk met Aisha toen zij 9 was. Dat heb ik niet bedacht, dat is de islamitische leer. Iemand die zelf opdracht geeft honderden joden de kop af te hakken en zelf ook bloed aan het zwaard heeft is een massamoordenaar. Ik heb het niet bedacht.

op 23 01 2009 at 12:32 schreef BigPete:

Er worden in Gouda wel burgers geterroriseerd, er wordt met stenen naar bussen en de politie gegooid etc. Gelukkig zijn er nog geen ergere dingen gebeurt, maar wat niet is kan nog komen.

Het boeit me niet wat een woord letterlijk betekent, de palestijnse intifada wordt uitgevoerd met geweld. Dat weet van Bommel heus ook wel. Zijn smoesje is precies wat het is, een smoesje. Als hij een vent was geweest had hij gewoon gezegd dat hij voor Palestijns geweld is. Dat mag hij van mij best zeggen, dan hoeft hij zich niet kinderachtig achter een woord te verschuilen.

Maxime Verhagen is zo glad als een aal in een emmer snot. Ik heb geen idee wat die man bedoelt met zijn uitspraken.

op 23 01 2009 at 12:34 schreef Ozymandias:

Speciaal voor Bigpete, een citaat uit wikipedia:

"Intifada (انتفاضة intifāḍat) is an Arabic word for shaking off, though it is generally translated into English as rebellion or uprising."

Zelfs Geert Wilders vindt niet dat intifada hetzelfde is als "geweld, zelfmoordaanslagen en raketten op scholen," want hij noemde de toestanden in Gouda een ‘islamitische intifada.’ Voor zover ik weet zijn er nog in Gouda geen zelfmoordaanslagen gepleegd of rakketten op scholen geschoten. Maar je weet maar nooit met de linkse media die altijd de waarheid onder het tapijt schuiven.

Vindt jij trouwens dat Maxime Verhagen met zijn onvoorwaardelijke steun voor Israel ook oproept tot raketten op scholen, vrouwen en kinderen?

op 23 01 2009 at 12:37 schreef hassnae:

Wilders heeft nimmer opgeroepen tot geweld tegen moslims.

Ik vind de oproep om met scherp te schieten op Marokkaanse raddraaiers daar anders wel aan voldoen.

Terwijl het uitsluitend de waarheid is.

De waarheid, BigPete? Jij denkt ‘de waarheid’ te kennen? Grappig, je lijkt wel een religieuze zeloot.

Voor het overige kun jij niet voor Van Bommel bepalen wat hij met Inifada bedoelde. Ik vind het nogal ver gaan om jouw definitie aan anderen op te leggen.

Helaas voor jou zijn de "haatbaarden" hier wel en ze blijven ook hier, dus je zult een manier moeten vinden om samen te leven. Het idee dat jij een "rechtsdienaar" bent, vind ik zeer zorgwekkend.

Mart, je stelt dat Wilders geen probleem heeft met gematgide moslims: dat kan hij, voor de vorm, wel op zijn site schrijven, maar zijn uitspraken en artikelen ondersteunen die bewering niet. Daarbij, als hij geen probleem heeft met gematigde moslims, waarom ontkent hij dan hun bestaan (zie citaat in stuk) en waarom wil hij dan geen gesprek met hen aangaan? Dat heeft hij steeds geweigerd.

op 23 01 2009 at 12:38 schreef Huub:

LOL@Hassnae: "Wilders islamiseert alles". Die ga ik onthouden.

op 23 01 2009 at 12:41 schreef BigPete:

Je begrijpt het niet of je wilt het niet begrijpen Hassnae. De PVV, de VVD, en zelfs de SP dringen in de 2e kamer aan op een keihard optreden tegen – voornamelijk- marokkaans- straattuig. Daar kun je toch geen oproep tot geweld tegen moslims in het algemeen in zien. Of jij moet de mening zijn toegedaan dat alle moslims crimineel tuig zijn….

Voetbal hooligans en Antilliaanse straatrovers zijn dan zeker ook moslims?

Als je een oproep hebt gevonden waarin Wilders in de kamer vraagt om vredelievende oude mannetjes in Bos en Lommer of waar dan ook neer te knuppelen dan hoor ik het wel, vooralsnog stel ik dat er uitsluitend wordt geroepen om hard optreden tegen crimineel tuig. En dat het tuig uit voornamelijk moslims bestaat is niet mijn schuld en ook niet die van Wilders.

op 23 01 2009 at 12:51 schreef hassnae:

BigPete, de vraag was of hij heeft opgeroepen tot geweld en dat heeft hij wél gedaan. Of dat geweld nu gericht is tegen Marokkanen of moslims, maakt niet uit. Hij heeft het gedaan. Daarbij maakt Wilders zelf nooit enig onderscheid tussen moslims of Marokkanen: hij islamiseert alles. Dus om nu opeens onderscheid te gaan maken namens hem vind ik buitengewoon zwak.

Hoe weet jij of ik achter de aangifte tegen van Bommel sta? Ben je helderziende geworden?

Peter wees je erop dat hij je niet heeft horen protesteren tegen de aangifte tegen van Bommel, hij insinueert nergens dat hij weet wat jij ervan vindt. Maar misschien schrijf ik voor mijn beurt en reageert hij er zelf op.

op 23 01 2009 at 12:55 schreef babs:

Wilders en Van Bommel roepen beide op tot geweld.

Van Bommel roept onderdrukten op zich met geweld te verzetten tegen hun onderdrukker. Als Van Bommel strafbaar is dan is Paul Verhoeven het misschien ook wel, want in de film Soldaat van Oranje verheerlijkt hij geweld tegen de bezetter. Als je een Duitse verrader mag vermoorden, mag je dan geen steen gooien naar een Israelische soldaat die je land bezet?

Wilders roept op tot geweld door een centraal georganiseerde entiteit: de staat. Wilders heeft geen enkele zeggenschap over die staat en de kans dat die staat naar hem luistert is nihil. Wilders straffen is dus net zo idioot als Paardestaart straffen voor haar oproep Saudi Arabie te nuken.

Overigens: op het moment dat Wilders wel zeggenschap krijgt over de staat (omdat hij 76 zetels krijgt in het parlement) en hij roept dan op tot geweld tegen specifiek moslims, bijvoorbeeld het wel uitzetten van moslim criminelen en het niet uitzetten van andere criminelen, op dat moment roep ik op tot gewapende opstand tegen Wilders.

op 23 01 2009 at 12:55 schreef Ozymandias:

"Het boeit me niet wat een woord letterlijk betekent, de palestijnse intifada wordt uitgevoerd met geweld."

BigPete,

Goed, zelfs als intifada hetzelfde is als gewelddadig verzet, dan nog vergeet je er wat bij te zeggen: dat het geweld gericht is tegen een bezetter.

Mag intifada in zo’n context niet geroemd worden?

op 23 01 2009 at 12:59 schreef BigPete:

Die is voor jou, nu nog even relativeren. Zelfs dat is GEEN oproep tot geweld tegen moslims maar geweld tegen crimineel tuig.
Ik ga niet beweren dat ik kan uitleggen of Wilders dit letterlijk bedoelde of dat hier de factor overdrijving aan het werk was. Dat zul je hem zelf moeten vragen. Feit is dat binnen de politie ook regelmatig wordt geroepen dat "we moeten schieten", juist in gevallen waarin dat door de geweldsinstructie uitdrukkelijk niet is toegestaan. Dat is een uitdrukking van onmacht omdat andere middelen niets opleveren. Dat moet je niet te letterlijk nemen.

op 23 01 2009 at 13:01 schreef Tjerk:

"Als hij een vent was geweest had hij gewoon gezegd dat hij voor Palestijns geweld is."

Als hij een vent was geweest had hij toegegeven dat hij het alleen maar heeft gescandeerd omdat de fanfaremeester het door de megafoon schalde, en dat hij er ook niet zo happy mee was, maar ja, hij wilde geen spelbreker zijn, dus heeft hij er maar zijn eigen draai aan gegeven.

Wilders heeft op zijn beurt gezegd dat de Israeli’s heel Gaza naar de Sinaï moesten verdrijven, en daarmee gepleit voor etnische zuivering. Daar hoor ik geen van de aanklagers van Van Bommel over. Logisch ook, want hun verontwaardiging dat iemand de mond niet gestopt wordt of juist dat iemand bij verre niet genoeg ruimte krijgt zijn woordje te doen, loopt geheel langs partijlijnen, langs ‘ons kamp’ en ‘zullie’.

op 23 01 2009 at 13:03 schreef Huub:

@BigPete, @Ozymandias
In Spaanse geschiedschrijving wordt serieus de Nederlandse opstand gezien als een gewapende intifada. En de beeldenstormers als Taliban.

op 23 01 2009 at 13:06 schreef Liz:

Kom op nou Hassnae, Wilders heeft niet opgeroepen tot geweld tegen Marokkanen, maar tegenover zelf zeer gewelddadige raddraaiende Marokkanen (ja, en die zijn er nou eenmaal, net als gewelddadige autochtone voetbalsupporters, maar daar ging het in dit geval niet over). Je moet het wel een beetje helder blijven zien.

Zo lang Wilders zelf nog met de dood wordt bedreigd door mensen die de koran letterlijk nemen, vind ik elke aanklacht tegen hem een gotspe. Wie is er nou begonnen met haatzaaien? Waarom wonen er mensen in Nederland die al vanaf het begin Nederland, de Nederlanders en de westerse maatschappij verfoeien? Die al decennia naar de haatpreken van bepaalde imams gaan?

Wilders is niet voor niets zo populair. De mensen die op hem stemmen zijn niet alleen domme tokkies. Het zijn ook mensen die met afgrijzen hebben gekeken hoe de Nederlandse politiek na de moord op van Gogh meer geneigd was om moslims in bescherming te nemen (want ze zijn zo zielig!) dan de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de boodschap had moeten zijn dat de gewelddadige moslims met hun poten van onze columnisten, regisseurs, cabaretiers, opiniemakers en parlementsleden moeten afblijven! Het zijn mensen die met verontwaardiging hebben moeten aanzien hoe een haatzaaier als El Moumni vrijgesproken wordt omdat hij nou eenmaal binnen het bizarre vrijheid van godsdienst-principe vanuit zijn geloof naar hartelust allerlei bevolkingsgroepen mag beschimpen, hekelen, demoniseren en uitschelden.

Het is de grote schok geweest onder autochtonen dat allochtonen zich helemaal geen Nederlander voelen. Sterker, veel met name islamitische allochtonen kijken op Nederland, Nederlanders en het westen neer. De liefde is jarenlang alleen maar van de linkse autochtone knuffelkant gekomen, en nu er wat meer kritiek is op de zogenaamd onfeilbare islam voelen zij die eerst kritiekloos allerlei cadeautjes kregen, zich als kleine kinderen verontwaardigd. Wen er maar aan.

op 23 01 2009 at 13:11 schreef hassnae:

BigPete, hard optreden is met een knuppel aan de slag gaan of een waterkanon niet met scherp schieten.

op 23 01 2009 at 13:19 schreef Ozymandias:

Huub,

Dat is precies wat ik bedoel.

Gaat Moskowitz ook aangifte doen tegen De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience, omdat het boek oproept tot geweld tegen de Franse bezetter?

op 23 01 2009 at 13:19 schreef BigPete:

"
Ik vind het prima hoor. Je hoort mij er niet over klagen, maar kom dan niet quasi verontwaardigd loeien dat allochtonen zich niet Nederlands voelen. "

Dat is het bekende kip en ei verhaal. Waarom zou een autochtoon een allochtoon (lees in de meeste gevallen allahtoon)die in veel gevallen weigert te integreren, tot in de 100e generatie een dubbele nationaliteit wil houden, luistert naar vers geïmporteerde haatbaarden die roepen dat Nederlanders lager dan varkens zijn, liever voor het land van zijn ouders voetbalt dan voor Nederland, geen gelegenheid onbenut laat om te schijten op Nederland als een landgenoot moeten zien?

En waarom hoor je dat nooit over de Italiaanse, Spaanse en Portugese gastarbeiders en hun nazaten.
Aan wie ligt het dan?

op 23 01 2009 at 13:20 schreef Huub:

@Liz: Wilders ís helemaal net zó populair. OP z’n hoogtepunt in de peilingen stond ie op 23 zetels als ik me niet vergis, daarbuiten vrij stabiel op 13. In de kamer slechts negen. Wat Wilders-aanhangers ook beweren, dat is slechts een vrij klein percentage. Daarom moet ie natuurlijk wel gehoord worden, maar het is niet zo dat heel veel mensen achter m staan.

op 23 01 2009 at 13:22 schreef Marcel:

Er is alleen 1 probleempje met het feit dat hij nu al is berecht (dat is hij) :

Er was een aanklacht wegens aanzetten tot haat. Het OM heeft onderzocht of er Geert W. aangeklaagt kan worden (of hij iets verkeerds volgens de wet had gedaan). Het OM besliste van NIET.

Enkele rechters zeggen nu dat het OM Wilders wel moet vrvolgen, omdat hij volgens deze rechters wel wat tegen de wet heeft gedaan. Dus is Wilders al bij voorbaat schuldig verklaart door rechters. Dit is verbodne volgens de Nederlandse rechtsstaat en volgens de Rechten van de Mens.

Daarnaast is Vrijheid van meningsuiting een absoluut recht ZONDER grenzen. Iedere mening is een belediging voor iemand anders. Als je dus grenzen stelt aan dit recht, stel je dus eigenlijk dat NIEMAND in Nederland een mening mag hebben, want je zou maar iemand beledigen hiermee.

Als Wilders berecht wordt en schuldig wordt bevonden, ga ik, iemand die op geen enkel partij/ persoon stemt uit principe, stemmen op de PVV.

Als een stem tegen de dictatuur in Nederland.

p.s. Ik heb Mein Kampf gelezen, wat een kutboek! Heb ook geprobeert om een Nederlandse versie van de koran te lezen, maar dat net zo’n waardeloos kut boek, geschreven door eenzelfde psychopaat als Mein Kampf. Ben meer een Frank Herbert of Terry Goodkind Fan. Deze schrijven veel beter boeken.

op 23 01 2009 at 13:23 schreef Huub:

@Ozymandias: Zo moet Spong ook Het Roelantslied aanklagen. En een paar 100 roemeense en Hongaarse geschriften over de strijd tegen de turken. De Aanslag was ook schokkend, heldenverering van moord.

op 23 01 2009 at 13:26 schreef Huub:

@ Marcel: Nee. volgens de Nederlandse wet is dat geen absoluut recht zonder grenzen. Als Wilders een écht goed parlementariër was geweest, was ie zelf met een initiatiefwet gekomen om dat te veranderen. Nu moeten we afwachten hoe het afloopt met geneuzel over 137c.

Zo is het ook volgens de Nederlandse wet mogelijk tegen een beslissing van het OM in beroep te gaan.

op 23 01 2009 at 13:27 schreef hassnae:

Liz, ik blijf bij mijn standpunt aangaande het schieten met scherp. Het heeft niet zoveel zin dat nu nogmaals te herhalen.

Je schrijft: Het is de grote schok geweest onder autochtonen dat allochtonen zich helemaal geen Nederlander voelen.

Vind je het gek? De meeste Nederlanders laten geen kans onbenut om je eraan te herinneren dat je allochtoon bent en zeer zeker geen autochtoon.

Ik vind het prima hoor. Je hoort mij er niet over klagen, maar kom dan niet quasi verontwaardigd loeien dat allochtonen zich niet Nederlands voelen.

op 23 01 2009 at 13:29 schreef Peter:

Kom op nou Hassnae, Wilders heeft niet opgeroepen tot geweld tegen Marokkanen, maar tegenover zelf zeer gewelddadige raddraaiende Marokkanen (ja, en die zijn er nou eenmaal, net als gewelddadige autochtone voetbalsupporters, maar daar ging het in dit geval niet over). Je moet het wel een beetje helder blijven zien.

Ja, neem een voorbeeld aan Liz, die ziet de zaken altijd zo helder.

Tientallen jaren wordt ons land geteisterd door autochtone voetbalsupporters, nooit hoorde je Wilders daarover. Maar dan zijn het een keer Marokkanen, en dan moet er opeens met scherp worden geschoten.

Dan kun je blijven ontkennen dat Wilders niet oproept tot geweld tegen moslims, maar dat is hypocriet. Dat deed-ie wel.

op 23 01 2009 at 13:29 schreef Ozymandias:

Ik zweer het: als Harry van Bommel hetzelde zou hebben gezegd over de joden (én Israel) als Hendrik Conscience over de Fransen (én het Franse Koninkrijk) dan was hij allang afgeseveerd als een antisemiet.

(Met als nuancering dat Harry van Bommel nu al door sommigen wordt afgeserveerd als antisemiet)

op 23 01 2009 at 13:30 schreef Liz:

Nou Huub, ik vind iemand die van 1 zetel naar 9 gaat in slechts een jaar of twee, en daarna met 13 in de peiling staat, behoorlijk populair. Niet zo populair als Pim Fortuyn was, maar toch. Je kunt hem bagatelliseren, maar daar kom je niet ver mee.

Hassnae, nu leg je de schuld weer bij de Nederlanders, dat allochtonen zich geen Nederlander voelen. En daar ben ik nou zo klaar mee! Kun je niet een klein beetje voorstellen dat er, buiten het ongetwijfeld liefdevolle en verlichte gezin waarin jij bent opgegroeid waarvan er ongetwijfeld nog meer zijn, wel degelijk migranten en hun nazaten zijn die daadwerkelijk puur uit zichzelf of aangemoedigd door haatimams of westenhaat-tv zenders, een hekel hebben aan Nederlanders, Nederland, Amerika, joden en het westen? Daar hoeven ze echt niet gediscrimineerd voor te zijn hoor.

Neem nou de moordenaar Mohammed Bouyeri, die werd ontslagen bij een buurthuis waar hij werkte, omdat hij zelf wilde gaan discrimineren op sekse, en vanwege behoorlijk radicale islamitische stukjes in de buurtkrant. Later werd dat heel sneu totaal omgedraaid als ‘hij is geradicaliseerd omdat hij werd uitgekotst door de Nederlandse maatschappij’.

Je doet je bevolkingsgroep als ik dat zo mag zeggen geen recht door de verantwoordelijkheid altijd maar bij Nederland en de gemene Nederlanders te leggen. Migranten en hun nazaten zijn heus geen zielige willoze slachtoffers!

op 23 01 2009 at 13:37 schreef Peter:

Wildersaanhangers zijn net moslims. Als alles niet precies gaat zoals zij willen, klagen ze dat ze niet gehoord worden.

op 23 01 2009 at 14:13 schreef Liz:

Hier wel een aardige column van onze Nausicaa

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2488/Knettergek

op 23 01 2009 at 14:17 schreef J.J. van der Gulik:

De afgelopen decennia was Nederland qua uitingsvrijheden een links-fascistisch landje met politieke rechtspraak en een zeer ‘correct’ juridisch wereldje. Er kon zo niet normaal worden gesproken en gedebatteerd over belangrijke nationale en internationale politieke ontwikkelingen.

Dat klimaat ontstond als gevolg van het obsessief omgaan met WO II met als gevolg het vele verzet na de oorlog. Mede als gevolg daarvan werden de rechten van de Nederlanders zwaar aangetast. Bij internationale ontwikkelingen moet daarbij gedacht worden aan de invloed van de neocons, die lang als onderwerp taboe waren vanwege de mede ook Joodse en Israëlische elementen.

De uitspraak van Wilders over het de Sinaï inschuiven van de Gazanen lijkt overigens wel over de schreef te gaan. Hij had zo handig moeten zijn om die uitspraak vanwege de parlementaire onschendbaarheid in de Tweede kamer te doen, als hij die uitspraak wilde doen. Heeft die daar niet gedaan dacht ik. Diezelfde parlementaire onschendbaarheid is er overigens een uitdrukking van dat een politicus vanwege zijn bijzondere betekenis voor het politieke debat een vergaande vrijheid van meningsuiting tot zijn beschikking moet hebben.

Een meer objectiverende benadering van de transfer van Gazanen, waarbij er gezocht zou kunnen worden naar wat geografische aanpassingen om tot een oplossing van de problematiek te komen en waarbij er sprake zou zijn van een reële belangenafweging bij de weging van de belangen van Gazanen en Israëlis en waarbij dan wellicht in het kader van een veelomvattende vredesregeing en in samenspraak met Egypte, dat dan een deel van de Sinaï ter beschikking zou moeten stellen, tot een migratiebeleid zou kunnen leiden, had geen probleem moeten kunnen zijn.

Overigens zouden in Nederland rechters die politiek bedrijven gewoon ontslagen moeten worden.

op 23 01 2009 at 14:21 schreef Liz:

Peter, Hassnae was de eerste die zich bij een groep schaart. Want zij sympathiseert eerder met Nederlandhatende medemigranten/nazaten dan met mij, een tiendegeneratie-Nederlandse (aan 1 kant althans, de ander heeft onduidelijke verre zigeunerinvloeden) met een even sterke mening als zij.

op 23 01 2009 at 14:23 schreef Liz:

En verder, jammer dat je weer begint met schelden in plaats van op me in te gaan. Hoeft niet hoor, maar moet dat schelden nou steeds? Moet ik dan voor jou ook maar weer de uitdrukking ‘verblinde exotoseksist’ uit het vet halen? Ik word daar eerlijk gezegd ook een beetje moe van.

op 23 01 2009 at 14:25 schreef Peter:

Je doet je bevolkingsgroep als ik dat zo mag zeggen geen recht

‘Je bevolkingsgroep’. Liz is zo subtiel als een dronken olifant tijdens een opvoering van Het Zwanenmeer.

op 23 01 2009 at 14:30 schreef babs:

Hassnae zegt niet dat de Nederlander altijd gemeen doet, ze zegt alleen dat de Nederlander altijd duidelijk laat weten dat de migrant geen Nederlander is. En dat klopt. De Nederlanders zijn tegenover immigranten als Limburgers tegenover niet-Limburgers: je komt er niet tussen.

op 23 01 2009 at 14:34 schreef JantjePietje:

Ik heb el moumni’s recht om homo’s dood te wensen altijd verdedigt hoor
" door het idee te wekken dat die mensen iedere andersdenkende dood willen hebben en de boel hier over willen nemen."
En wat als er nu daadwerkelijk een groep is die dit wil?

het hele "Shouting fire in a crowded theater" geneuzel van Holmes als limiet voor de vrijheid van meningsuiting is een farce
Wilders schreeuwt brand omdat hij denk dat er ook echt brand is en wij zitten nu allemaal lekker in het theater te discussiëren of er brand is ja of nee

op 23 01 2009 at 14:34 schreef Liz:

En ik denk dat Hassnae een beetje overdrijft, om zielig te doen. Kijk eens, hoe gemeen de Nederlander altijd is geweest tegenover de migrant? Terwijl dat ook weleens genuanceerd moet worden. Als kind ben ik opgevoed met het idee dat iedereen gelijk is en zo trad ik ook de wereld tegemoet.

Totdat ik eens in Amsterdam door een oudere onbekende Marokkaan op straat werd aangesproken op mijn kleedstijl. Ik had blote benen. De walging droop uit zijn ogen. Ik zie er donker uit, dus hij dacht dat ik zelf ook marokkaans was. ‘En Marokkaanse meisjes mogen er niet zo bij lopen’ zei hij. Maar omdat ik een westerse hoer bleek te zijn liep hij door.

Toen was ik van mijn naïviteit kwijt. Ik, die opgevoed was met het idee ‘migranten zijn liev en ze horen er bij’, kwam er achter dat ook onder migranten onverdraagzamen zijn die vanuit hun cultuur en, jawel, geloof, mij en mijn cultuur niet respecteren of amper kunnen verdragen.

op 23 01 2009 at 14:38 schreef Peter:

Dus als je sympathiseert met een groep, schaar je je bij die groep. Dit wordt weer een discussie van hoog niveau.

Hassnae sympathiseert niet met een groep Nederland-haters, ze wijst erop dat allochtonen altijd en overal ingewreven krijgen dat ze er niet bij horen. Dan is het niet gek dat ze zich geen Nederlander voelen. Daar valt niet veel tegenin te brengen, lijkt me zo.

op 23 01 2009 at 14:40 schreef Liz:

‘En als je moe bent, staat het je vrij je biezen te pakken. Ik word een beetje moe van het feit dat elke discussie waar jij je mee bemoeit, ontspoort in kinderachtig gezeur.’

OK ik was het toch al van plan, aangezien ik er een beetje moe van word dat niemand normaal kan reageren op mijn bijdragen en het maar afdoet als kinderachtig gezeur. Is dat onmacht of gewoon pure haat jegens mijn persoon? Ik zou zeggen: kalm aan, verspil niet al te veel energie hoor!

en op het ‘Fuck you’ van Tjerk heb ik maar één antwoord: mocht je willen!

Nou tabee dan.

op 23 01 2009 at 14:40 schreef Peter:

De term ‘verblinde exotoseksist’ kwam van jou, dus het lijkt me dat je de laatste moet zijn om te huilen over mijn vermeende gescheld.

Wat ik niet deed, want ik zei alleen maar dat je zo subtiel bent als een dronken olifant in een balletvoorstelling.

op 23 01 2009 at 14:42 schreef Peter:

En als je moe bent, staat het je vrij je biezen te pakken. Ik word een beetje moe van het feit dat elke discussie waar jij je mee bemoeit, ontspoort in kinderachtig gezeur.

op 23 01 2009 at 14:42 schreef Tjerk:

Liz,

Om te sympathiseren met iemand moet er wel iets iets in die persoon zijn dat sympathiek is.

Tot nu toe heb ik op deze site alleen maar verongelijkt geklaag van je vernomen: ‘Allochtonen zielig? Wij autochtonen, wij zijn pas zielig! Wij worden systematisch miskend!’

Fuck you, heb ik geen sympathie mee.

op 23 01 2009 at 14:43 schreef Liz:

Oh, je laatste reactie op mij was ook van een inhoudelijke nobelheid zie ik. Mij best hoor, pis jij maar lekker op je eigen cultuur. Als het je lukt met dat kleine lulletje van je. (shit, nou verlaag ik me ook nog tot jouw niveau! Inderdaad tijd om te gaan)

op 23 01 2009 at 14:48 schreef Peter:

Ik respecteer jouw cultuur ook niet, Liz. Ik pis erop.

op 23 01 2009 at 14:54 schreef Peter:

aangezien ik er een beetje moe van word dat niemand normaal kan reageren op mijn bijdragen

Hoe zou dat nou toch komen?

Dag Liz! En niet meer steeds terugkomen, hoor!

op 23 01 2009 at 14:54 schreef Tjerk:

De Nederlanders zijn tegenover immigranten als Limburgers tegenover niet-Limburgers: je komt er niet tussen.

Nee-nee: ‘je moet je plaats weten.’ Je moet je niet verbeelden dat je gelijkwaardig bent aan ons. En als we je desondanks accepteren als gelijkwaardig, dan is dat vanuit de goedheid van óns hart, omdat wij moreel en cultureel superieur zijn, en jij mag ons wel dankbaar zijn dat je aan onze tafel mag plaatsnemen. Dat is wat fijntjes ingewreven wordt met de herinnering dat iemand allochtoon is.

op 23 01 2009 at 14:58 schreef vander F:

Beetje domme zet, Geert nu aanklagen,
zal hem geen windeieren leggen.

Hier in de buurt ook zeker geen last van tuig met Islamitische achtergrond, het sterft hier van de Turken, maar dat zijn Alevieten, relaxte gasten.
Geen gelul met hoofddoekjes en dergelijke, niemand die ik hier spreek loopt te zeiken over discriminatie en buitensluiten.

De Turkse gemeenschap zelf heeft hier een paar jaar geleden een ‘zwarte’ school laten sluiten,
men wenste goed onderwijs voor hun kinderen wat goed aansloot op de Nederlandse maatschappij.
En dat kregen ze op die school niet, het was een gesegregeerd zooitje, kinderen spraken in groep 8 nog niet eens fatsoenlijk Nederlands.

Het viel nog niet mee de gemeente te overtuigen dat het helemaal niet niet goed is vrijwel allemaal Turken bij elkaar te zetten.
http://www.trouw.nl/achtergrond/Dossiers/article1431796.ece?all=true

Kortom, hier wordt door allochtone ouders actief gewerkt om hun kinderen voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij, geen gejammer maar actie.

Ik heb echter niet de indruk dat dit voorbeeld in Nederland nou veel navolging vindt.

op 23 01 2009 at 14:58 schreef Peter:

pis jij maar lekker op je eigen cultuur.

Daar is ze toch weer! Nee, ik pis niet op mijn cultuur. Mijn cultuur is superieur. Ik pis op jouw inferieure na-aperscultuur, waarin iedereen opeens op hetzelfde moment ‘liev’ schrijft.

op 23 01 2009 at 15:03 schreef barry:

Deze rechtzaak is achterlijk vanwege de triomf waarmee het is omgeven; Vanwege de masale bevestiging dat moslims zo onbegrepen zijn in hun wereldvisie en eindelijk daar erkenning voor gekregen. Door hun woordvoeders wordt die moslimvisie kennelijk toch monolitischer voorgesteld dan aangenomen. Daarmee was ik geen fan van Moskovicz aanklacht het laat zien hoe iedereen bediend wordt en tevreden wordt gesteld om zo hun dezelfde richting op te duwen. Dat is het gevolg van overmatige identificatie met een cause. Geld ook voor degeen die zich identificeren met de tussenpositie en de twee Kanten als elkaars spiegelbeeld beschouwen. Neemt niet weg dat mosco blij is gemaakt met een Dooie mus die nauwelijks bijval kreeg en vooral werd beschouwd als antropologische eigenaardigheid. Dat is met de uitspraak van ff anders

op 23 01 2009 at 15:09 schreef vander F:

Deze link er ook nog even bij ter verduidelijking.
http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200010/turksemoeders.stm

op 23 01 2009 at 15:12 schreef Peter:

Ja, en waag het niet het restaurant van een autochtoon te bekritiseren, want dan word je er o, zo subtiel aan herinnerd dat je achternaam nogal exotisch klinkt.

En graag even deze verklaring ondertekenen dat je niet antisemitisch bent.

op 23 01 2009 at 15:15 schreef Jarich:

"Dat is het bekende kip en ei verhaal. Waarom zou een autochtoon een allochtoon (lees in de meeste gevallen allahtoon)die in veel gevallen weigert te integreren, tot in de 100e generatie een dubbele nationaliteit wil houden, luistert naar vers geïmporteerde haatbaarden die roepen dat Nederlanders lager dan varkens zijn, liever voor het land van zijn ouders voetbalt dan voor Nederland, geen gelegenheid onbenut laat om te schijten op Nederland als een landgenoot moeten zien?"

Het is wel weer duidelijk wat voor beeld sommige mensen van allochtonen/moslims hebben…

Maar ik denk dat dit weer gaat uitlopen op een ‘Godwin nieuwe-stijl’ discussie :)

op 23 01 2009 at 15:22 schreef Peter:

Gaaf weblog is dit hè, Bar?

op 23 01 2009 at 15:29 schreef vander F:

Weg met de blanke multicultie slachtoffer cultus!
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2477/Gun_ook_moslims_waarachtige_godsdienstvrijheid

Maar de PvdA gaat hier vrolijk mee door.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1136599.ece/PvdA-top_zwakt_notitie_over_integratie_af

op 23 01 2009 at 15:37 schreef Bert Brussen:

Ik vind die aneksdotes die als "argument" moeten gelden zo hilarisch. Zo heeft Liz altijd gelijk, want ja, ze kwam ooit een Marokkaan tegen op straat die over haar blote benen begon. Zie je wel dat al die moslims hetzelfde zijn?

Hoe zou het toch komen dat het altijd hetzelfde soort mensen is dat zo’n "last" heeft van moslims?

op 23 01 2009 at 15:44 schreef Jarich:

Inderdaad onmogelijk om te discussiëren met mensen die hun persoonlijke ervaring als argument gaan gebruiken. Er is namelijk domweg niets tegen in te brengen.

op 23 01 2009 at 15:50 schreef Peter:

Nee, hoor, want toevallig ken ik een Marokkaan die niet genoeg kan krijgen van blote vrouwenbenen. Schaakmat!

op 23 01 2009 at 15:50 schreef Bert Brussen:

@Van der F: dat stuk van Zwagerman was een mooi stuk. Vandaag ligt zijn nieuwe pamflet in de winkel. Ga het wel kopen denk ik.

op 23 01 2009 at 15:56 schreef Bert Brussen:

Was Liz ook niet dat type dat in Utrecht "regelmatig" vrouwen in Niqaab ziet, terwijl verder niemand in Utrecht dat ziet?

op 23 01 2009 at 15:56 schreef babs:

Ik zag er laatst één in Sevilla en dat verbaasde me toch wel.

op 23 01 2009 at 16:05 schreef hassnae:

zij sympathiseert eerder met Nederlandhatende medemigranten/nazaten dan met mij

En ik denk dat Hassnae een beetje overdrijft, om zielig te doen. Kijk eens, hoe gemeen de Nederlander altijd is geweest tegenover de migrant?

Eerst leren lezen, Liz, voor je een discussie aangaat: ik doe nergens zielig, ik constateer iets en ik heb nergens gesteld dat ik eerder met allochtonen sympathiseer of dat ik vind dat Nederlanders zo "gemeen" doen. Koel af voordat je je ergens in bijt en met niet bestaande citaten aankomt.

Wat het voorbeeld betreft dat je aanhaalt over die man: ja, nou en? Ik ben en word ook zo vaak uitgescholden door zowel blanken als allochtonen.

op 23 01 2009 at 16:17 schreef vander F:

@Bert Brussen,
haal op dat pamflet en schrijf er over op je blog.
Ik zal eens kijken of het hier ook te verkrijgen is.
Ik mag die Zwagerman steeds meer, ik deel z’n analyses steeds meer.

op 23 01 2009 at 16:40 schreef de haas:

Ach, ik vind Liz haar beargumentatie op het argument "Vind je het gek? De meeste Nederlanders laten geen kans onbenut om je eraan te herinneren dat je allochtoon bent en zeer zeker geen autochtoon" helemaal niet gek. Op Pete’s vraag "En waarom hoor je dat nooit over de Italiaanse, Spaanse en Portugese gastarbeiders en hun nazaten" die eigenlijk Liz haar bijdrage versterkt, heb ik ook nog geen inhoudelijke reaktie gezien.

op 23 01 2009 at 17:02 schreef Peter:

Niet alles behoeft een reactie, Haas. En dat je Liz’ argumentatie niet gek vindt, neem ik ter kennisgeving aan. Ik neem aan dat je het woord ‘lief’ ook als ‘liev’ spelt?

op 23 01 2009 at 17:49 schreef babs:

De Haas,
Bij immigranten uit moslimlanden geldt het dubbel, maar ook Amerikanen, Spanjaarden en Polen komen er lastig tussen. Eerst wordt ze aangeraden de Nederlandse taal vooral niet te leren, want iedereen spreekt toch wel Engels en dan is er na een jaar of twee opeens een omslagpunt waarop ze erop worden aangekeken nog steeds geen Nederlands te spreken.

Bij immigranten uit moslimlanden is het nog veel gekker. Die worden aangesproken op het gedrag van mensen die ze helemaal niet kennen. Marokkanen die niet duidelijk afstand nemen van gedrag van andere hen totaal onbekende Marokkanen, gelden als verdacht. Marokkanen die wel afstand nemen, worden neergezet als niet goede moslim.

op 23 01 2009 at 17:57 schreef Eric:

‘Als je als moslim vindt dat Fawaz Hirsi Ali kanker op de tong mag wensen, dan moet je dus ook accepteren dat Wilders zeer nare dingen over de islam zegt.’

Nee. kanker op de tong wensen is iemand dood of gehandicapt wensen. Totaal van een andere orde dan nare dingen zeggen over een ideologie of een boek vergelijken met mein kampf.

op 23 01 2009 at 18:11 schreef Bookie:

Alle in de uitspraak meegenomen argumenten voor vervolging (Fitna, koran=mein kampf) vallen onder godsdienst kritiek. Bizar dat dit tegenwoordig weer vervolgd moet worden.

op 23 01 2009 at 18:31 schreef Pieter:

Helemaal eens met de strekking van het stuk; wederom wordt het integratiedebat beheerst door de havikken van het spectrum.

Er is wel één bijkomend voordeel van dit onzinnige, poltieke proces; mocht Wilders veroordeeld worden is er genoeg jurisprudentie om al die religieuze dwepers ook achter slot en grendel te krijgen.

Gaarne met dwangverpleging.

op 23 01 2009 at 18:49 schreef Pieter:

Wilders maakt natuurlijk een grote fout met zijn generalisatie door geen onderscheid te maken tussen islam en islamisme.

Daar waar de islam op het toneel verschijnt opereert radicalisme. Dat is weliswaar een hele kleine groep, maar kan met haar nazistische methodieken wel een hele gemeenschap in gijzeling nemen.

Daar zit de angel van het conflict. Wilders gebruikt hem alleen om iedereen te steken.

op 23 01 2009 at 19:58 schreef Tarak:

Fraai staaltje projectie van mevrouw Bouazza. Ik heb namelijk geen enkele Wilders sympathisant gehoord die vond dat Van Bommel veroordeeld moet worden.

Dus:
It’s in your head! It’s in your head!

Laat ik voor mijzelf spreken: dom van Van Bommel om aan zo’n demonstratie mee te doen, maar hij mag het en ik vind dat hij niet over de scheef gaat met het oproepen tot een intifada. Ik vind dat de Koran niet verboden moet worden en ik vind dat Mein Kampf ook gewoon verkocht moet kunnen worden.

De redenering dat als je zegt dat oproepen tot geweld niet mag (waar je het ook nog over kan hebben trouwens) en dat als je die redenering consequent doortrekt je de Koran ook moet verbieden, vind ik een logische redenering. En dat was het kader waarin Wilders het over het Koranverbod had.

Overigens heb ik bij de laatste verkiezingen EénNL gestemd, ik overweeg PVV te stemmen maar dat is vooral vanwege hun anti-EU standpunt (als enige partij, en Wilders is nota bene uit de VVD gestapt vanwege principieel tegen toetreding van Turkije in de EU, waar ik ook fel tegen ben) en niet zozeer vanwege hun migratie / Islam standpunt.

op 23 01 2009 at 20:05 schreef de haas:

Peter, sterk beargumenteerd, daar heb ik dan weer niet van terug.

Babs, je bent nogal stellig. Ik heb andere ervaringen. En daarbij zijn er, wat mij betreft, een aantal universele waarden. 1 ervan is, dat je de taal dient te leren van het land waar je woont, of gaat wonen. Dat laat je niet afhangen van al die mensen (volgens jou, maar ik geloof niet dat dat op welke manier dan ook is hard te maken, ik geloof er sowieso niet in want mijn ervaringen zijn anders, en inderdaad: mijn ervaringen zijn niet noodzakelijkerwijs maatgevend) die je adviseren toch vooral maar geen nederlands te leren, daar iedereen hier engels zou spreken. Dus inderdaad, iemand die na 2 jaar aanwezigheid in dit land zich nog niet enigszins verstaanbaar kan maken in het nederlands, die mag daar wat mij betreft op aangesproken worden. En dat geldt eenieder, ongeacht nationaliteit. Maar ik sluit ook inderdaad niet uit, dat het moeite kost om je er hier "tussen te werken". En dat zal alleen maar moeilijker worden naarmate de bereidheid tot aanpassing minder is. En zeg ik nou iets geks, als ik zeg dat ik de indruk heb dat die bereidheid bij niet westerse allochtonen minder is? Overigens zijn daar tal van verklaringen voor te geven, maar om nu de schuld daarvan vrij eenzijdig bij de ontvangende samenleving te leggen, wat Hassnae (waarschijnlijk chargerend) doet, vind ik een zwaktebod, veel te kort door de bocht.

Gerhard

op 23 01 2009 at 20:09 schreef bottehond:

Dat gelijkheidsbeginsel dat ook Hassnae kennelijk heilig verklaart gaat ons de kop nog kosten. Daardoor en daardoor alleen zijn we een sitting duck voor de islamisten. Sterker nog: hun strategie (zie het project op Antivenin) is er in belangrijke mate op gebaseerd.

op 23 01 2009 at 21:33 schreef Peter:

Kijk, Hassnae is nu ook ontdekt door NRC Handelsblad.

Net als Zwagerman, acht ook de Marokkaanse schrijfster Hassnae Bouazza een veroordeling van Wilders onwenselijk. In een opiniestuk op de website van NRC Handelsblad stelt ze dat “vrijheid voor de één ook automatisch vrijheid voor de ander betekent.” Ze maakt wel een kanttekening bij de verontwaardiging van Wilders en zijn achterban. “Die vrijheid van meningsuiting verdedigden ze niet toen Harry van Bommel werd gedaagd, toen Imam el Moumni werd aangeklaagd noch toen er ophef was over Imam Fawaz’ zijn uitspraken over Hirsi Ali en Theo van Gogh.”

Hassnae is gewoon een Nederlandse schrijfster, maar goed.

op 23 01 2009 at 22:30 schreef leo:

Laat nou net vandaag in ons aller Volkskrant de van Joodse afkomst zijnde Anne Ruth Wertheim (EAJG)in ‘Wilders dodelijke woorden’ van mening zijn dat de woorden van politici wel degelijk kunnen aanzetten tot moord en doodslag en dat er daarom ‘alle reden is om de woorden van politici en opiniemakers nauwlettend te bestuderen’.

En zo is het maar net; een rechtzaak over een foute uitspraak van Wilders over aanhangers van de Islam helpt mede voorkomen dat er iets negatiefs over de aanhangers van Groot Israel kan worden gezegd.

op 23 01 2009 at 22:53 schreef Conan:

Dat gelijkheidsbeginsel dat ook Hassnae kennelijk heilig verklaart gaat ons de kop nog kosten. Daardoor en daardoor alleen zijn we een sitting duck voor de islamisten.

Hm. Gaarne enige toelichting gegeven de context: volledige vrije meningsuiting.

op 24 01 2009 at 02:04 schreef Mark:

Verdediging van het vrije woord is op deze site inderdaad steeds verder te zoeken. Jammer. En ik geloof ook niet dat die onafhankelijke rechters onafhankelijk zijn. Deze rechtzaak stinkt aan alle kanten, dat kan een blinde nog zien.

op 24 01 2009 at 02:47 schreef S.Makeloos & Co.:

@Hassnae

Respect voor je stuk, mooi geschreven, bijna de spijker op z’n kop!
Het enige wat er volgens mij aan mankeert is de volgende regel.

"Blanke criminelen bestaan niet in het universum van Wilders

Waar baseer je deze uitlating op, als ik vragen mag?

op 24 01 2009 at 02:52 schreef Sabian:

Volgens mij wordt Wilders niet de "de moslims" aangeklaagd, maar door extreme multikullers.

Het is een politiek-proces waar "de moslims" de schuld van gaan krijgen ipv de aanstichters uit de linkse-blanke-kerk. Dat doen ze heus niet uit liefde voor de islam, dat doen ze om hun politieke belangen te beschermen.

Dat nederlandbekendkleur moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat de subsidie goed gebruikt wordt. En laten we wel zijn, wie kan er van de gevestige orde nu tegen een showproces zijn waar de rechtsepopulist Wilders wordt aangepakt?

Als de moslims massaal de straat op zouden gaan om hun ergste vijand in bescherming te nemen dan zou dat pas zetels kosten voor de PVV. Gelukkig kunnen moslims die gedachte niet verdragen.

op 24 01 2009 at 09:33 schreef Peter:

Verdediging van het vrije woord is op deze site inderdaad steeds verder te zoeken.

Zegt Mark onder een stuk waarin Geert Wilders’ recht wordt verdedigd om moslims te demoniseren.

Je blijft lachen met die Wilders-fans, zou Duns Ouray zeggen.

op 24 01 2009 at 10:14 schreef hassnae:

EAJG zijn 5 joden die hun afkomst haten en een groepje vampiers eromheen die die 5 joden gebruiken om de rest van de joden af te kunnen fakkelen.

Dit is wel zo typisch. Van moslims wordt verwacht dat ze hun eigen cultuur en religie zo hard mogelijk bekritiseren, dat ze de politieke leiders van hun moederlanden aanvallen en noem het maar op. Echter, Joden die kritisch zijn over de Israelische regering, niet over de Joodse cultuur of het Joodse geloof, maar over de regering zijn meteen zelfhaters. En toevallige voorbijganger noemt meteen een ieder die kritiek heeft op Israel een vampier die Joden afbrandt. Walgelijk.
Dat is hetzelfde als zeggen dat alle islamhaters vuige racisten zijn die gewoon een tyfushekel hebben aan niet-Westerse buitenlanders.

Dan over die blanke criminelen: ik heb Wilders er nog nooit iets over horen roepen, zelfs niet als er veel media-aandacht voor is.

op 24 01 2009 at 10:27 schreef Peter:

S.Makeloos & Co is Domme Daniël Teeboom. Wel een passende schuilnaam. Jammer voor hem dat hij nog altijd niet weet hoe dat precies werkt met IP-nummers.

Eerst heeft hij geprobeerd deze reactie te plaatsen:

@Hassnae, mooi geschreven en to the point,

Alleen die passage

"Blanke criminelen bestaan niet in het universum van Wilders" doet afbreuk!

Dat is ook een vorm van demonisering en bezijden de waarheid, zoals hier al eerder is geschreven.

Wat demonisering is, weet Daniël dus ook al niet.

op 24 01 2009 at 12:10 schreef toevallige voorbijganger:

EAJG zijn 5 joden die hun afkomst haten en een groepje vampiers eromheen die die 5 joden gebruiken om de rest van de joden af te kunnen fakkelen. Daarbij veelvuldig gebruikmakend van verwijzingen naar WO2, want dat mag, want er zitten joden in hun cluppie.
Het stukkie van Anne Ruth begon gelijk met een Auschwitzanecdote. Om daarna snel over te schakelen naar verontwaardigd gebalk over dat Wilders de moslims loge’s noemt en dat hetzelfde is als hen kakkerlakken noemen en dat is dan weer direct door te trekken naar het met een machinegeweer maniakaal lachend hordes moslims neermaaien. En dat alles doorweefd met nog een paar nazivergelijkingen. Want dat mag, want er zitten joden in haar cluppie.

Ongeloofelijk irritante groepering, dat EAJG.
Je zou bijna zeggen dat ze vervolgd zouden moeten worden.

op 24 01 2009 at 12:13 schreef toevallige voorbijganger:

Hassnae, kom op. Ik heb nooit ergens gezegd dat ik pas moslims accepteer als ze hele bakken kritiek hebben op het land waar ze vandaan komen.
Maar nee, ik ben een autochtoon en omdat alle autochtonen zo denken, denk ik ook zo.

En ik zei dat de niet joodse leden van EAJG (van die mensen met een aangetrouwde joodse neef) vampiers zijn. Niet iedereen die kritiek heeft op israel.

Vind het wel sportief van je dat je je collegae verdedigt.

op 24 01 2009 at 12:16 schreef J. School:

Gerhard beschrijft het ontbreken van causaliteit tussen het vermeende haatzaaien van Geert Wilders en daadwerkelijke gevolgen ervan. De relevantievraag over een proces tegen Wilders dient zich dan aan. Het is evident dat islamisten een dergelijk proces wensen, hun redenen ervoor zijn dat ook; maar ik zou niet-islamisten die zich desondanks laten provoceren door Wilders het volgende willen vragen: Is het toejuichen van een proces tegen Wilders door anderen dan islamisten niet een vorm van sympathiserende radicalisering en buitendien een intrinsiek gebrek aan vertrouwen in het zelfreinigende vermogen van onze maatschappij (i.c. een tekortschieten van het parlementaire debat)? Zelfs al gelooft Wilders niet in een gematigde islam, hij vertegenwoordigt slechts een tamelijk beperkt deel van de bevolking.

Ik vind het standpunt van Hassnae Bouazza groots en het enige juiste in deze discussie, namelijk dat vrijheid voor de één ook automatisch vrijheid voor de ander betekent, maar de crux schuilt volgens mij in de uitbreiding van artikel 137c dat ervoor zorgt dat gelovigen extra bescherming genieten; plus een mogelijkheid om hun opponenten in het debat uit te schakelen door hun gegriefdheid aanhangig te maken. Hoe radicaler men zijn/haar geloof nu etaleert, hoe meer kans men maakt in een rechtszaak tegen een ongelovige door wie men zich beledigd zegt te voelen.

De getuigenis van Hassnae geeft blijk van een groot vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem, maar door wie of wat worden haar belangen en levensstijl het beste verdedigd, door artikel 137c of door het polariserende voorwerk van Geert Wilders?

op 24 01 2009 at 12:22 schreef J. School:

Point being: het polariserende voorwerk dat (al dan niet als zodanig bedoeld) een katalyserende rol kan spelen bij de emancipatie van moslims in Nederland.

op 24 01 2009 at 13:23 schreef S.Makeloos & Co:

Ik weet niet wie Daniel is, maar als jij je afzet tegen deze Daniel, dan zegt dat meer over jou.

Het valt iedere keer weer op dat je het op de persoon speelt, heel wraakzuchtig. Jammer, want de reactie aan Hassnnae is welgemeend.

En ja ik het had het eerder geprobeerd te publiceren alleen ik werd geblokt. Gaf mij wel de gelegenheid om de reactie wat bij te stellen.

Blijkbaar ben je een angstig mannetje die alles bewaard. Ook de reacties die je niet wilt lezen.
Publiceren doe je wanneer het jou past.

Het feit dat ik niet onder eigen naam publiceer heeft te maken met hetgeen ik hier de afgelopen maanden op dit weblog heb zien gebeuren. Hoe mensen door jou afgebrand worden, personalia het internet opgegooid werden en eindeloos achtervolgd. Hoezo demonisering????

Maar dankjewel dat je het gepubliceerd hebt Peter
Ik ben oprecht geïnteresseerd in de reactie van Hassnae.

op 24 01 2009 at 14:41 schreef Peter:

Zo, meneer S. Makeloos, je volgt deze site al maanden, maar je weet niet wie Daniël is. Dat is best wel een prestatie.

En je probeert een reactie te posten vanaf een IP-adres vanwaar Daniël, die jij niet kent, enige maanden geleden een soort guerrilla tegen deze site voerde.

Plus je maakt de dt-fouten die zo kenmerkend voor Daniël zijn.

Ik ben niet angstig, ik ken geen angst, behalve die voor verveling. Maar ik heb inderdaad een dossier waarmee ik vrij snel kan achterhalen onder welke naam verdachte reageerders eerder hebben geopereerd. En jij bent Daniël, klip en klaar.

Hassnae heb je elders onder andere van antisemitisme beschuldigd, dus vergeef me dat ik niet zo geloof in je ‘oprechte interesse’.

Je bent hier niet welkom, minkukel. Was dat door die tientallen IP-adressen, vanwaar je hebt gereageerd en die ik allemaal op de zwarte lijst heb gezet, nog niet duidelijk geworden?

op 24 01 2009 at 15:00 schreef leo:

Wilders heeft onlangs (december/januari) twee internationale voordrachten gegeven: een in New York en een in Tel Aviv. Zijn artikel in de VK is daar een samenvatting van. Misschien is het een goed idee om nog eens naar die buitenlandse presentaties te kijken en hem op bovengenoemde punten te controleren (schieten met scherp, islam-nazi’s, Gazanen de zee in, ed).

Ik ga even op zoek. Misschien kan de rechter er wat mee, misschien ook niet.

Verder wat Intifada betreft: de term verwijst naar opstand, verzet ed, tegen een onderdrukker mag ik aannemen. Van Bommel mag dat zeggen, geen twijfel over. Enkele voorbeelden van gerechtvaardigde opstand zijn hierboven al genoemd. Het onderwerp van gerechtvaardigde opstand (jawel zelfs koningsmoord of regicide) is actueel sinds de vroege Middeleeuwen, zodra men ontdekte dat macht niet uitsluitend op grond van religie gelegitimeerd was.

Daarnaast is er nog het voorbeeld van de niet-rechtvaardigde terreur van Irgun in Zion/Eretz in de jaren 30-50 van de vorige eeuw (reeds voor de Holocaust begonnen en dus ook nooit door de Holocaust te rechtvaardigen, als het al daardoor te rechtvaardigen zou kunnen zijn). Maar goed die terreur werd later politiek gerechtvaardigd met amnestie.

En daar is die opstand nu juist tegen gericht.

Terecht, en met alle middelen waarover zij kunnen beschikken, zelfs als die slechts een fractie zijn van die van de bezetter.

Dit nog afgezien van het ultieme recht van mensen om te overleven en de hunnen te beschermen.

op 24 01 2009 at 15:15 schreef toevallige voorbijganger:

O, dus de joden zijn toch fout. Fijn dat je dat even uitlegt.

op 24 01 2009 at 15:37 schreef Jimmy:

Zojuist lees ik dat een of andere extremist/ moslim-loon (ene Khalid Yasin) heeft opgeroepen om Wilders, let wel, te "geselen" voor zijn Islam-kritiek.

op 24 01 2009 at 16:01 schreef jantjepietje:

Overigens het verwijt dat Wilders zich als het om blanken gaat niet laat horen klopt niet ik lees net het hele vrankrijk krakers verhaal en dat doet me er aan denken dat Wilders volgens mij krakers en ander links tuig met harde hand wil aanpakken
Wilders is gewoon meer klassiek rechts alles en iedereen met de harde hand aanpakken en vooral veel gevangenisstraf geven

uit zijn partijprogamma
* Hogere straffen voor crimineel gedrag en invoering minimumstraffen voor misdrijven en overtredingen
* Na drie zware geweldsmisdrijven levenslange gevangenisstraf
* Afschaffen van de korting op de maximumstraf in geval van poging tot misdrijf
* Wettelijke verplichting OM tot voordeelsontneming daders bij misdrijven
* Minder taakstraffen
* Afschaffen verjaring gewelds- en zedenmisdrijven
* Geen kwijtschelding deel gevangenisstraf bij goed gedrag

op 24 01 2009 at 17:19 schreef Pieter:

En daar is die opstand nu juist tegen gericht.

Hé Leo, wist je dat ten tijde van het Brits mandaat van Palstina, van 1936 tot 1939, het Palestijnse verzet tegen Joodse immigranten financieel werd gesteund door Nazi-Duitsland?

Dat de eigen (Arabische)seculiere middenstand werd vermoord of weggejaagd door de islamitische doodseskaders van de Groot-Mufti van Jeruzalem?

Mooi zo, op naar de jaren twintig.

op 25 01 2009 at 01:50 schreef Tjerk:

"Zojuist lees ik dat een of andere extremist/ moslim-loon (ene Khalid Yasin) heeft opgeroepen om Wilders, let wel, te "geselen" voor zijn Islam-kritiek."

Het NRC bericht: "PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma eist daarom alsnog actie, vóór de imam morgen gaat preken. ,,Hij moet of de gevangenis in, of meteen uit Nederland worden verwijderd.”"

Ha! De verdedigers van de vrijheid van meningsuiting laten van zich horen.

op 25 01 2009 at 12:26 schreef huuskesgait:

Hassnae: Dat stukje schreef je alleen maar om te provoceren. Op aandringen van wie kan ik wel raden!
Ene Peter B.
Ik, als Oostnederlander, word onderhand kotsmisselijk van dat alsmaar door doordrammen door die Kaninefaten uit het Westen over de Islam, en zeker over de gluiperige NEUKGEILHEID ervan.
Volgens mij zijn jullie Kaninefaten gewoon BANG voor het dichtdraaien van de oliekraan door die zandbaksjeiks, en is dat de wèrkelijke oorzaak van dat kontlikken van de oliebaronnen.
Waarom anders zo’n enorme, onverklaarbare belangstelling voor dat primitieve Islamgedoe?
En dàt denkt ons in Noord-, Oost- en Zuidnederland de beschaving te komen brengen?
Arrogantie: je heet Westnederland!
Ondanks alles, goodgoan: Huuskesgait

op 25 01 2009 at 17:08 schreef Pieter:

Een verfrissende video van Pat Condell:

op 25 01 2009 at 17:25 schreef Jaap Hamburger:

@ Toevallige voorbijganger op 24-01

"Ongeloofelijk irritante groepering, dat EAJG. Je zou bijna zeggen dat ze vervolgd zouden moeten worden."

Maak me blij! Wees een kerel! Kom op, met je aanklacht! Hoe eerder, des te liever! Hoe omvangrijker, des te beter. Hoe meer publiciteit je er aan geeft,des te plezieriger.

Niet terugdeinzen nou. Vraag Mosckovicz. Ik draag bij aan de rekening.

Jaap Hamburger Voorzitter EAJG

op 25 01 2009 at 20:56 schreef Roland:

Of Wilders nu een roepende in de woestijn is die als enige het gevaar ziet of compleet raaskalt moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken.

Feit blijft dat hij al twee jaar 24/7 bewaking nodig heeft vanwege zijn uitspraken en dat niemand anders vanwege Wilders’ uitspraken bescherming nodig heeft.

Hij zaait wellicht dus haat tegen zich zelf? Dan vind ik een rechterlijke toetsing wel gewenst. Zelfmoord en euthanasie mogen immers ook alleen onder strenge voorwaarden.

Overigens is het belachelijk om EAJG of Van Bommel te vervolgen. Ik heb het al eerder gezegd: we kunnen niet alle domme uitspraken gaan vervolgen. Niet alleen vallen deze uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting, zoals Hassnae terecht stelt, ook zou je dan wel aan de gang kunnen bilijven.

op 26 01 2009 at 02:16 schreef carmo da rosa:

Ik heb bijna alle commentaren gelezen, vanzelfsprekend ook de artikel van Hassnae Bouazza, want ik wilde iets hierover zeggen, en er valt hierover veel te zeggen, maar ik zie dat een Pieter, een verstandige ziel, reeds mijn Guru, de heer Pat Condell, heeft opgevoerd…

En hij heeft gelukkig al alles gezegd die gezegd moet worden, een geruststellende constatering, dan kan ik rustig tennis gaan kijken.

Dus, voor diegenen die alles willen volgen en weinig tijd hebben, zoals ik, raad ik aan naar Mister Pat Condell te luisteren.

op 27 01 2009 at 01:55 schreef Tjerk:

Pat Condell zegt normaliter zinnige dingen, maar heeft blijkens deze rant niet begrepen waar de uitspraak van het Amsterdamse gerechtshof over ging.

Nog maar een keer de analyse in Trouw van de uitspraak van het Amsterdam gerechtshof: ‘Een politicus mag niet alles zeggen’.

Daaruit blijkt zonneklaar dat de uitspraak met appeasement en het knuffelen van moslims niets te maken heeft, en alles met het wettelijk verbod op haatzaaien en via belediging minachting kweken jegens een bevolkingsgroep.

op 27 01 2009 at 02:41 schreef Sabian:

Tjonge Tjerk, wat ben je toch ontzettend "in orde", gefeliciteerd ermee!

op 27 01 2009 at 15:53 schreef Tjerk:

Sabian, jongen, zeg het eens! Ben je een beetje uitgeluld, joh? Heb je geen inhoudelijke argumenten meer over?

op 27 01 2009 at 18:07 schreef carmo da rosa:

Tjerk, Pat Condell zegt normaliter zinnige dingen, dat zeg je rustig en zonder te blozen!

Maar een beetje inleving doet een mens geen kwade niet waar!

Je hoeft toch geen grote analyticus voor te zijn om te veronderstellen – met zo’n gerechtshof – wat zou er met het leven van Pat Condell kunnen gebeuren als hij een Nederlandse Parlementariër zou zijn, en als hij de guts zou hebben om een paar zinnige dingen uit zijn ruime repertoire over de religie van de vrede in het openbaar zou zeggen?

op 28 01 2009 at 02:32 schreef Tjerk:

Carmo,

Als Geert Wilders in een Britse cabaretclub tijdens comedy night een politieke beschouwing zou geven zoals dat in de Tweede Kamer gebruikelijk is, zou hij van het toneel gejouwd worden.

Ieder genre heeft zo z’n conventies en vormen. Wat in een bepaald genre kan, is in een andere setting zwaar over de top. Zware overdrijving bijvoorbeeld.

Zie je ’t voor je: Youp van ’t Hek met deze rant als woordvoerder Welzijn, Cultuur en Sport voor de PvdA?

op 28 01 2009 at 14:27 schreef carmo da rosa:

Tjerk,

Mee eens. Maar denk je niet dat de conventies in de Tweede Kamer de laatste, wat zou ik zeggen, dertig jaren, te streng geregeld zijn? Zo draconisch dat niemand, vooral over één bepaald onderwerp, iets meer kan zeggen…

Maar het probleem blijft, want zelfs zou Pat Condell geen politieke ambities in Nederland hebben, ik denk niet dat hij ombeschermd in een Amsterdamse theater zou kunnen optreden…

Tenzij hij een ander actueel onderwerp wil aansnijden: bijvoorbeeld dat Ajax de best club van Ouderkerk aan de Amstel is. (zeer sterk trouwens – een ministerpost waardig).

op 28 01 2009 at 23:26 schreef Tjerk:

Carmo,

Wilders kán niet vervolgd worden voor wat hij in de Tweede Kamer zegt, precies om de reden dat het politieke debat anders gesmoord zou worden. In de de Tweede Kamer kan hij zeggen wat hij wil, en dat doet Wilders dan ook. Hij kan de regering voor laf uitmaken, ministers voor ‘knettergek’ verklaren, Marokkaanse jongeren voor ’tuig’ dat komt ‘om ons land te koloniseren’.

Dat valt blijkbaar allemaal binnen die ‘draconische conventies’ van de Tweede Kamer.

Iets anders is, dat Wilders niet boven de wet staat. Op wat hij buiten de Tweede Kamer zegt, kan hij wel degelijk juridisch aangepakt worden. Peter heeft al uitgelegd wat de logica daarachter is.

Dat Wilders zelf bedreigd wordt, is een ander chapitre. Die bedreigers – en het zijn er nogal wat – worden juridisch vervolgd.

Het gaat zelfs nog verder: NRC-redacteur Frank Vermeulen mag geen politieke columsn meer pennen toen naar buiten kwam dat zijn zoon Wilders had bedreigd via een nummer waar hij via zijn vader toegang toe had gekregen.

Pat Condell krijgt trouwens genoeg bedreigingen op zijn website. Die hoeft daarvoor niet helemaal naar Amsterdam te komen.

Maar Condell is de enige niet. Ook voetbalcoaches en -voorzitters, burgemeesters, analytici als Rob van Wijk en een zanger als Gordon krijgen bedreigingen naar hun hoofd geslingerd.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS