Home » Archief » Boycot Nederland


[25.02.2009]

Boycot Nederland

Thomas Colignatus

hu6 (66k image)
Illustratie: Hu Ming

1) In 1989 kwam ik op het Centraal Planbureau (CPB) tot een herziening van een punt in de economische theorie. 2) Deze herziening werd getroffen door censuur door de directie van het CPB. 3) Sindsdien wacht ik totdat de censuur wordt opgeheven. 4) Het is altijd mogelijk dat iemand anders tot een zelfde inzicht komt, maar waarschijnlijk is het niet. 5) Zolang die herziening niet besproken kan worden, ontberen de collega-economen over de hele wereld het juiste inzicht en sleuren zij ons mee van de ene mode naar de andere, waarbij rampen niet zijn uitgesloten.

Sinds 2004 adviseer ik tot een boycot van Nederland totdat de wetenschappelijke censuur door de directie van het Centraal Planbureau (CPB) is opgeheven. Het CPB meldt nu dat de export inklapt met zo’n tien procent. We zijn dus op de goede weg. Laten we hopen dat het allemaal nog veel erger wordt. Ergens moet er een moment komen dat Nederland bereid is om een parlementaire enquête te houden naar de werkloosheid en de rol daarbij van het CPB.

Let op de nuance. De export klapt in omdat de hele wereldeconomie instort. En niet omdat de wereld nu gehoor geeft aan mijn advies tot een boycot van Nederland. Het lijkt er dus op dat ik nog geen gehoor krijg. Dat laat mijn redenering echter onaangetast. Want de wereldeconomie stort in omdat ik geen gehoor krijg.

Toen het advies tot de boycot niet hielp adviseerde ik in 2005 tot het ontslag van de hoogleraren economie (ook gepubliceerd in het blad van de VECON – leraren economie). Als dat advies toen niet overtuigde, misschien nu wel, nu het voor iedereen hopelijk duidelijk is hoezeer zij met hun verkeerde adviezen de economie zo hebben laten ontsporen. Maar het gaat er niet om dat zij ongelijk hebben gehad. Het gaat erom dat zij de vrijheid van wetenschappelijk denken niet hebben verdedigd.

Het zijn allemaal wat dramatische conclusies van een op zich eenvoudige redenering. Wanneer een redenering je brengt tot dramatische conclusies dan is het wel zo nuttig om die conclusies te blijven trekken. Het zijn maar conclusies en zij kunnen voor anderen verhelderend werken.

Als een wetenschapper tot de conclusie komt dat de wereldtemperatuur twee graden Celsius gaat stijgen dan is dat een denkelijk dramatische conclusie. Maar die wetenschapper doet slechts zijn werk. Het resultaat wordt gerapporteerd en anderen kunnen een en ander gaan controleren. Dat is vrijheid van wetenschappelijk denken.

Verantwoord je werk doen en conclusies trekken zonder dat er iemand met dictatoriale neigingen op je nek gaat zitten, iemand die zonder argumenten denkt het beter te weten.

Hier staat een bundel van artikelen over de kwestie: CPB-censuur en de crisis 2008+ (PDF).

Ik kan het natuurlijk mis hebben. Bij een goed tegenargument zal ik dat meteen toegeven. Maar wanneer er censuur is, zal ik die tegenargumenten niet horen, want de argumenten krijgen überhaupt al geen kans dus de discussie helemaal niet. Volgens mij heb ik het uiteraard niet mis, anders zou ik het betoog niet zo opbouwen. Wat de uiteindelijke situatie is, daar komt de wereld pas achter wanneer de censuur wordt opgeheven.

Wanneer de censuur wordt opgeheven en de wetenschappelijke discussie vrij gevoerd kan worden, zullen het natuurlijk de economen en de collegae van het CPB zijn die moeten aangeven dat zij tot nader inzicht zijn gekomen. Dat maakt de situatie natuurlijk precair.

Het is al geweldig dat het CPB kan melden dat de export dit jaar met tien procent instort en dat politiek Den Haag dit serieus neemt in plaats van hartelijk te gaan lachen. Er is dus al een grote vooruitgang geboekt ten aanzien van de reputatie van economen en het belang van economen voor de beleidsdiscussie. Het gaat nu om de kwaliteitsslag die gemaakt kan worden wanneer de censuur is opgeheven.

In ieder geval een hernieuwd advies: a) koop geen Nederlandse waar meer, b) zet je advies groot op je website en schrijf emails aan uw vrienden in het buitenland met hetzelfde advies, c) schrijf aan je kamerlid dat men moet ingrijpen, en dat men maar een parlementaire enquête moet houden hoe dit alles zo is kunnen gebeuren en al achttien jaar voortduurt, d) word lid van een partij die die enquête in het verkiezingsprogram zet, e) mutatis mutandis voor je vakbond. De vakbonden hebben een aardig plan Samen de crisis te lijf maar, ach, wat kan ik zeggen zolang ik door die censuur ben geketend … Beter een miljoen mensen op het Malieveld om de censuur ongedaan te maken, hopelijk dat dat helpt.

PS: Enkele wiskundigen bij de Vereniging Beter Onderwijs Nederland zijn weer begonnen met liegen en bedriegen. Kunnen de leraren talen, aardrijkskunde en geschiedenis misschien corrigeren?

Thomas Colignatus is econometrist en onder meer samen met journalist Hans Hulst auteur van De Ontketende Kiezer (2003).

Thomas Cool/Colignatus, 25.02.2009 @ 06:55

[Home]
 

31 Reacties

op 25 02 2009 at 07:22 schreef Alf Berendse:

In 1989 kwam ik op het Centraal Planbureau (CPB) tot een herziening van een punt in de economische theorie.
En wat was die herziening? Het hele artikel heeft voor mij geen waarde, omdat ik deze informatie niet krijg, ook niet als ik de links volg.

op 25 02 2009 at 08:14 schreef Peter:

Ik heb een link toegevoegd naar een samenvatting van Colignatus’ theorie, die geloof ik gaat over de belastingvrije voet en het afschaffen van de lasten op de laagste lonen, zonder kwalijke gevolgen voor werknemers, werkgevers of overheid.

Hier is een interview van mij met Thomas van alweer vier jaar geleden.

op 25 02 2009 at 10:03 schreef Alf Berendse:

Oké, uit dat interview iets van Colignatus’ visie:
het begint met het kwijtschelden van de lasten bij mensen met een inkomen onder het minimumloon. Mensen moeten eerst in hun eigen bestaan kunnen voorzien voordat je ze belastingen en premies laat betalen. Zo stel je ze in de gelegenheid om werk te vinden.

Als iemand een inkomen heeft onder het minimumloon, neem ik aan dat het wel moet gaan om inkomen uit werk, bijvoorbeeld een parttime baan: laat mensen die precies genoeg verdienen om zichzelf in leven te houden (huisvesting, energie, kleding, voeding, basale zaken) dat allemaal houden, belast dat inkomen niet. Wie bepaalt de grens, hoeveel hebben mensen hiervoor maximaal nodig?
En hebben die mensen dan nog wel recht op voorzieningen die met belastinggeld worden betaald?
Hoe dan ook, het verlaagt de loonkosten en dat is goed voor de economie.

Maar het gaat natuurlijk niet op voor hen die een uitkering hebben beneden het minimumloon, omdat zij slechts in naam belasting betalen. Hen ontlasten is niet meer dan niet bestaande premies en belastingen van de vestzak naar de broekzak verhuizen.

Ik zou toch blij zijn met een A4-tje waarop Colignatius nog even uit de doeken doet wat zijn theorie is. Nu moet ik van alles elders gaan lezen en bestuderen.

op 25 02 2009 at 10:39 schreef Roland:

Ik sluit mij graag aan bij Alf: er worden interessante dingen gesuggereerd, maar in plaats van die zaken dan helder en compact (oftewel overtuigend en laagdrempelig) te presenteren en zo een discussie te starten wordt er een beetje gemekkerd over tegenwerking in het verleden en foute analyses van het CPB nu.

Of het CPB Thomas correct of niet heeft behandeld en of het CPB vernieuwende gedachten heeft onderdrukt of niet is mogelijk een civiele zaak, maar feitelijk volstrekt irrelevant.

Je maakt mij niet wijs dat de lange armen van het CPB zo ver rijken dat het nog steeds feitelijk onmogelijk is een tipje van de sluier op te lichten. Dit is geen ‘lekker maken’ met een goed idee, maar medestanders zoeken voor een vaag geschil,, onder verwijzing naar een boek van 150 pagina’s.

op 25 02 2009 at 10:48 schreef Roland:

Sorry, "ver reiken" (of "verrijken")!

op 25 02 2009 at 11:05 schreef EH:

Het enige wat ik altijd van meneer Cool te zien krijg is een overweldigende dosis gekwetst ego.

Niet dat hij nou elke keer zijn hele levensverhaal opnieuw op hoeft te schrijven, maar het zou hem helpen als hij in ieder geval linkt naar een uitleg van de oorzaken van zijn verongelijktheid. Op deze manier laad hij nogal de verdenking op zich dat zijn grootste problemen zich in zijn eigen hoofd bevinden.

Let wel, Uitleg, dat is iets anders vage verwijzingen naar drie decennia geleden.

op 26 02 2009 at 14:59 schreef Peter Kraus:

Ik begrijp maar weinig van de bezwaren van de heer Colignatus, maar die boycot van Nederland lijkt me wel wat. Waar kan ik me aanmelden?

op 26 02 2009 at 21:01 schreef Thomas Colignatus:

@ Peter Kraus:
http://www.ipetitions.com/petition/PE_werk_CPB/

@ EH: ja, je kunt de indruk krijgen van een geweldige dosis gekwetst ego, je bent tenslotte een Nederlander die niet luistert en geboycot moet worden totdat je misschien wel gaat luisteren

@ anderen die informatie willen:
Ik dank Peter Breedveld voor toevoeging van het boekje en de link naar het interview. Ik begrijp dat mensen niet zomaar een boekje gaan lezen enzo. Maar ja, het blijft een ingewikkelde materie. Economen moeten terug naar de schoolbanken. Dacht je dat Keynes het gemakkelijk had in de Jaren ’30. Iedereen schelden op Keynes, maar ondertussen waren hij en Tinbergen en nog een aantal spaarzame economen degenen die de weg uit het dal wezen …. Enfin, begin eens hier te lezen:

(a) http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3087

(b) De vertaling van "tax void" is "belastingvacuum" en wordt hier uitgelegd: http://www.dataweb.net/~cool/Solunemp/SolutionToUnemployment.html

(c) website http://www.dataweb.nl/~cool/

op 26 02 2009 at 21:21 schreef Thomas Colignatus:

Overigens:

@ allen: Ik ben natuurlijk maar marginaal geinteresseerd in wat "gewone burgers" en niet-econometristen ervan begrijpen. In principe vind je het als wetenschapper leuk om e.e.a. in "eenvoudige termen" uit te leggen. Zoals iedereen ook met zijn tandarts wil overleggen over wat er gedaan kan worden. Maar we zitten hier op een ander niveau, overleg tussen tandartsen onderling. Daar willen de klanten niet alles van weten of willen volgen. Die eis moet je ook niet aan mij stellen. Het enige wat burgers kunnen doen is de eis stellen dat er niet gecensureerd wordt. En dat gebeurde er. De minister en Tweede Kamer grijpen niet in: dus nu mag de burger ingrijpen. Hoop ik.

@ Alf Berendse: Ja, e.e.a. loopt wat anders voor mensen in de bijstand. Een aantal kan aan de slag als het netto minimum loon ook het bruto loon wordt, en vervolgens etc. etc.

@ Roland: De "arm van het CPB" … Dat is een goede vraag voor de Tweede Kamer wanneer zij een enquete opstarten. Hoe kan het dat economen aan universiteiten en journalisten en politici zo goedgelovig achter de directie van het CPB aanlopen ? Jan Tinbergen was de eerste directeur en kreeg de Nobelprijs. Klaarblijkelijk is er een grote reputatie. Wellicht ook omdat Tinbergen hielp om de Depressie van de jaren ’30 te beteugelen. Maar, economen aan universiteiten en journalisten en politici vergeten iets. Het gaat niet om reputatie. Het gaat om het wetenschappelijk inzicht en de vrijheid van wetenschappelijk denken. Boycot dit zieke land dat lak heeft aan vrijheid van denken, en dat vooral naar "reputatie" kijkt.

op 27 02 2009 at 07:36 schreef Alf Berendse:

Thomas Colignatus, u bent slechts marginaal geïnteresseerd in wat niet-econometristen van uw theorie begrijpen. Maar u doet wel een brede oproep voor protest omdat uw theorie onvoldoende aandacht krijgt. U zult toch wel begrijpen dat weinigen uw protest zullen ondersteunen als zij uw theorie niet kennen.

Een eenvoudige uitleg wilt of kunt u echter niet geven. Het wekt de indruk dat het u inmidels niet meer gaat om de waarde van uw theorie, maar om uw gekwetst ego. Wat zonde is, als uw theorie steekhoudend is. Vooralsnog concludeer ik dat u niet erg handig communiceert.

op 27 02 2009 at 08:33 schreef Roland:

Sorry heer Colignatus, maar denkt u echt dat de Tweede Kamer een enquete overweegt (om u te rehabiliteren?) als gewone burgers (en pak weg 95% van de Kamerleden) van u niet hoeven te snappen waar het om gaat? Het is al moeilijk genoeg een meerderheid te krijgen voor een Irak-onderzoek…

Ik sluit een geniaal inzicht van uw kant (nog) niet uit en deel uw scepsis ten aanzien van reputaties (het CPB heeft immers niet altijd gelijk omdat Tinbergen een goede en vernieuwende econoom was).

Om het te kunnen verkopen, draagvlak te scheppen en een maatschappelijke tegenbeweging te mobiliseren, zult u naast een doorwrochte analyse een paar soundbytes moeten verzinnen, de ‘aanpak Wilders’.

Als u die hapklare brokken op deze website wil testen lever ik graag commentaar. Ik sluit niet uit dat het daar beter van wordt. Op dit moment is het echter een soort metadiscussie en komen we niet bij de inhoud. Is die er wel?

op 27 02 2009 at 10:36 schreef Thomas Colignatus:

@ Roland en Alf Berendse

Sorry, maar zo werkt het nu eenmaal:
(1) wetenschapper heeft concept-publicatie
(2) deze zou intern besproken moeten worden zodat met eventuele verhelderingen gepubliceerd kan worden (in de reeks "op naam van de auteur")
(3) de directie blokkeert deze interne bespreking
(4) de wetenschapper tekent protest aan tegen de censuur van de directie
(5) minister kan directie corrigeren
(6) kamer kan minister corrigeren
(7) burgers kunnen kamer corrigeren
(8) dit geldt ongeacht waar die concept-publicatie over gaat
(9) 99% van de burgers zullen die concept-publicatie niet begrijpen, maar, kunnen het wel begrijpen wanneer er censuur is en die wetenschapper er tegen protesteert
(10) de wetenschapper zal geen "aanpak Wilders" doen want is wetenschapper
(11) de wetenschapper kan wel zijn best doen om stukjes te verhelderen: zie
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/TPnCPB.html

Klaarblijkelijk wil Nederland dit allemaal niet begrijpen en/of de vrijheid van wetenschappelijk denken beschermen (terwijl men dat wel zegt): boycot Nederland totdat het kwartje valt.

op 27 02 2009 at 12:38 schreef Alf Berendse:

Thomas Colignatus, zowel bovenstaand bericht als de link gaan weer niet over uw wellicht waardevolle economische visie, maar over wat u is overkomen toen u wilde publiceren.
U verkondigt dat uw visie voor 99 % van de burgers niet te begrijpen is, maar u verwacht van diezelfde burgers wel dat zij u steunen. Dus zonder te weten waar het eigenlijk om gaat.

U stelt u zich nogal neerbuigend op: wij moeten u ondersteunen en daarbij aanvaarden dat wij u niet kunnen begrijpen. En blijkbaar is uw strijd voor vrijheid van wetenschappelijk denken voor u zwaarder gaan wegen dan uw wetenschappelijk denken op zichzelf.

Ik probeer het nog ’n keer: geef een link naar uw oorspronkelijk artikel dat door het CPB is afgewezen en laat mij zelf bezien of ik dat begrijp.
U kunt mij het artikel ook e-mailen; mijn naam boven deze reactie linkt naar mijn e-mailadres.

op 27 02 2009 at 12:46 schreef Paco:

De Bapisten Kerk in de US is zo gek nog niet. Goeie ideeën.

op 27 02 2009 at 16:47 schreef Peter Kraus:

Centrale planbureaus zijn geen instellingen van waardenvrij wetenschappelijk onderzoek. Het zijn organen die behoren bij een min of meer centraal geleide economieen, waarin men bijvoorbeeld de arbeidsmarkt uitschakelt door cao’s bij wet op te leggen. Alleen in dictaturen en betuttelsamenlevingen houden overheden er planbureaus op na. Als men geen socialist, neo-conservatief of neo-fascist is, kan men als niet-opportunistisch wetenschapper maar beter niet bij zo’n instelling gaan werken. Men komt immers vroeger of later in aanraking komt met de (onuitgesproken) politieke doelstellingen van het bureau. Indien de leiding van zo’n planbureau besluit dat de wetenschappelijke output van een medewerker in strijd is met de belangen van de betuttelstaat, zal die output dan ook worden onderdrukt. Het zou immers ten koste kunnen gaan van de niet-gekozen regentenkaste die in het land de dienst uitmaakt. Het wordt dan niet toegestaan de resultaten van onderzoek, in de hoedanigheid van functionaris van het planbureau, te publiceren. Censuur is dat niet, want het staat wetenschappers doorgaans vrij hun bevindingen op persoonlijke titel te publiceren, zoals u op uw web site doet. Er is pas sprake van censuur indien de overheid u het publiceren van uw inzichten compleet onmogelijk zou maken, en dat lijkt niet het geval te zijn. U kunt uw werk gewoon aanbieden aan wetenschappelijk tijdschriften. De referenten van dergelijke tijdschriften zullen de kwaliteit van de inzendingen op de merites beoordelen. Referenten kennen doorgaans niet de naam van de auteur wiens inzending zij moeten beoordelen, zijn niet geinteresseerd in intriges bij het Nederlandse planbureau, en zullen dus ook niet proberen de publicatie om politieke redenen te voorkomen. Integendeel, de publicatie van nieuwe en baanbrekende wetenschappelijke inzichten zullen zij juist een prima zaak vinden.

op 27 02 2009 at 18:23 schreef J.J. van der Gulik:

re Kraus

Er is atijd wel een vorm van een planbureau. Zo zullen zaken ook in Amerika worden doorgerekend en dan vooral door mensen die dicht bij de politici staan, die daarom vragen. Dat zal de onafhankelijkheid en kwaliteit niet bepaald hoeven te bevorderen.

Artikelen die te kritisch zijn over het bestaande bestel kunnen geweigerd worden en zo het publiek niet bereiken.

De kredietcrisis is een element van een veel grotere crisis, waarbij het overleven op het spel staat. De markt wordt echter vooral gedicteerd door vrije jongens die sturing een gruwel vinden, terwijl dat voor het overleven mogelijk juist noodzakelijk is. En ook economen hebben doorgaans een heilig vertrouwen in die markt. Ze doen me denken aan de trouwe nazivolgelingen die tot het einde wachtten op het beloofde wunderwaffen.

Voorlopig geldt nog vooral de trend zoals die wordt aangegeven door de oliemaatschappijen. Alsof er niks aan de hand is, gaan die gewoon door met het leegslurpen van de ene na de andere oliebron.

op 27 02 2009 at 19:12 schreef Peter Kraus:

@Mijnheer van der Gulik:

Overheden hebben uiteraard altijd de behoefte om van alles en nog wat door staatsklerken te laten uitrekenen, maar dat is nog wat anders dan ‘plannen maken’ voor de economie, en dat is wat een planbureau, blijkens de naam, lijkt te moeten doen. Dat "plannen maken" voor de economie is iets van totalitaire samenlevingen. De vijfjarenplannen van de USSR en de autarkieplannen van het derde rijk zijn daar voorbeelden van. Regeringen die aandringen op ‘loonmatiging’ en vinden dat ze salarisstijgingen via de cao’s van hun corporatieve staat kunnen opleggen aan de de 80% van de werknemer en werkgevers die niet zijn georganiseerd in door de staat erkende organisaties, begeven zich ook in die richting.

In een vrije samenleving zijn markt en kapitalisme de natuurlijke staat der dingen. Het is geen geloof, systeem of ideologie. Het is iets dat vanzelf ontstaat bij de afwezigheid van dictators of socialisten.

En ja, ook in de USA hebben we na het Reagan-tijdperk last van betuttelzucht. Eerst kwamen de neocons die met hun monetaire beleid (lage rente, geld scheppen) ongeveer de kredietcrisis hebben veroorzaakt, en nu hebben we dan een socialist uit Chicago aan de macht die het doorvoeren van zijn politieke agenda, en niet het oplossen van de economische crisis, als zijn voornaamste opdracht ziet. Men ziet dat ook in andere landen: opeens verschijnen overal allerlei socialisten die beweren dat er meer overheidsregulering moet komen, want dan zal alles beter gaan. Nu het veel mensen slechter gaat omdat ze hun baan hebben verloren of omdat hun spaargeld voor een deel is verdwenen, wordt er ook aandachtig naar dat soort mensen geluisterd.

Hoe kleiner de staat, hoe beter het gaat. De staat is goed voor defensie, het spreken van recht en nog wat andere dingen, maar met de rest kan de overheid zich beter maar niet bemoeien. Dat kan de burger beter zelf doen.

Doet u overigens mee aan die boycot van Nederland?

op 27 02 2009 at 19:29 schreef J.J. van der Gulik:

Hoe kleiner de staat, hoe beter zou misschien een optie kunnen zijn onder andere omstandigheden, maar ik ga ervan uit dat moderne problematiek niet zonder vormen van sterke sturing kan. Voorlopig zie ik die sterke sturing echter niet komen.

Wel is er indirect een druk om tot een sterke centrale sturing te komen, doordat o.m. de vrije Amerikaanse jongens bezig zijn via het overhevelen van bedrijvigheid en kennis om het communistische China op de troon te hijsen.

Maar over de boycot van Nederland. Vertel, wat voor boycot. Klinkt wel interessant. Het opgeheven vingertje wat de boemerang in ontvangst mag nemen. Het komt zo wel sympathiek over. Maar eerst moet ik maar eens weten waar het over gaat.

op 27 02 2009 at 20:06 schreef Gor:

Het voorbeeld van de tandarts was prima.
Ik begrijp dat ik het niet zal snappen.

Econometrie en sappige leesbare uitleg…..
Zie het als een uitdaging en probeer het.
Het hoeft niet Wilderiaans, als prof. Pim is ook best hoor.

en om terug te komen op het tandarts voorbeeld, je kan wel een hele goeie bekketrekker zijn, maar als niemand dat weet, zit je gewoon werkeloos in je praktijk.

op 27 02 2009 at 20:21 schreef J.J. van der Gulik:

Nog even over de boycot. Ik heb snel even gelezen wat er onder de link te lezen was over de onketende kiezer. Ik trof daar niets aan wat enigermate blijk geeft van visie en hierdoor wat bevoordeeld ga ik er maar vanuit dat het met de rest ook zo gesteld zal zijn. Maar laat maar iemand een redelijk heldere tekst neerzetten waaruit blijkt hoe hij denkt over het CPB en verwante zaken waardoor er een oordeel mogelijk is. Misschien dat ik dan een voorlopig oordeeltje zal geven.

op 27 02 2009 at 20:23 schreef J.J. van der Gulik:

bevoordeeld m/z bevooroordeeld

op 27 02 2009 at 22:00 schreef Peter Kraus:

@Mijnheer van Gulik:

"Maar over de boycot van Nederland. … Het komt zo wel sympathiek over."

Ik ben daar al enige tijd mee bezig. Op een aantal Nederlandse boeken en dichtbundels na, bezat ik tot voorkort namelijk een Tom-Tom en dat is, voorzover ik weet, een Nederlands product. Het ding sprak met een vreemd Brits accent, en gebruikte termen als ‘motorway’. Omdat ik niet met een woordenboek over de machtige Amerikaanse highways wil rijden (daar zitten namelijk potholes in), of op een Canadees wil lijken, heb ik dus maar een Garmin aangeschaft. Die navigator wordt hier gemaakt, praat accentloos, en weet gelukkig niet wat een motorway is. Koopt Amerikaanse waar, dan helpen we elkaar!

op 27 02 2009 at 23:00 schreef EH:

Het is bijna aandoenlijk Gulik, jouw beeld van amerika als vrijgewaard zijn van planbureaus, en vol met vrije jongens. Ik wou dat ik het ook kon geloven.

Nog kranten gelezen deze week? Het lijkt erop dat obama de ‘sterke leider’ is waar jij zo op hoopt.

op 27 02 2009 at 23:05 schreef J.J. van der Gulik:

re Kraus

Toch wel een aardige uitvinding die duo Tom. Zelf laat ik me altijd op zijn Nederlands leiden door ‘Ingrid’. Het ding kan echter op meer dan 30 talen worden ingesteld. Maar als Nederlander kun je maar beter niet zeggen dat je trots bent op een dergelijk Nederlands product, want voordat je het weet word je als ronkende nationalist neergezet.

Overigens denk ik dat het met die highways wel meevalt. Als je high bent, kun je een forse boete krijgen. Zoveel bestuurders zijn er dan ook niet high. Een Amerikaanse manier van overdrijven denk ik. En ik verwacht niet, dat dit snel zal veranderen, al heeft Amerika nu een president die drugs heeft gebruikt.

op 28 02 2009 at 01:08 schreef Thomas Colignatus:

@ Kraus

U schreef: "Er is pas sprake van censuur indien de overheid u het publiceren van uw inzichten compleet onmogelijk zou maken, en dat lijkt niet het geval te zijn."

(a) Ja, de directie vond het een mooi idee dat ik het gewraakte artikel zou aanbieden aan een tijdschrift.

(b) Punt is echter dat het artikel niet voor een tijdschrift bedoeld is. Het is bedoeld voor de reeks CPB memoranda "op naam van de auteur". Er is een kloof tussen tijdschriften en beleidsgerelateerd onderzoek. Klaarblijkelijk vindt CPB-er Pierre Koning dit tegenwoordig ook, zie http://www.mejudice.nl/node/63. Mijn functie-omschrijving hield in dat ik wetenschappelijk kon publiceren, en die reeks memoranda is daarvoor bedoeld. Het CPB is daarvoor ook bedoeld, en niet zoals u schrijft zoals in diktaturen. Zie http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1994/11/30/TPenCPB.html. De directie pleegt censuur. Een advies tot een parlementaire enquete is op zijn plaats. Boycot Nederland.

op 28 02 2009 at 11:49 schreef J.J. van der Gulik:

re EH

Obama is not my cup of tea. Hij is de zetbaas van The Lobby, iets wat ook bij een andere president gegolden zou hebben overigens. Het is een sluipende vorm van dictatuur, die een zodanige greep op de politiek heeft gekregen, dat Amerika zichzelf daar nog moeilijk van kan bevrijden.

Menigeen spreekt bij Obama al tranen plengend van een fantastische redevoering, wanneer hij weer eens on stage acteert. Voor mij is hij een fantast die een redevoering uitspreekt. En deze zeepbel is nu al uit elkaar gespat. Hij zou het leger uit Amerika terugtrekken, maar ziet daar nu vanaf. En het aantal troepen in Afghanistan wordt fors uitgebreid. Zie daar de missie van de vredesapostel.

op 28 02 2009 at 12:59 schreef Thomas Colignatus:

@ Alf Berendse:

Geachte heer Berendse,

U zou mij op weg kunnen helpen door aan te geven waarom het zo moeilijk is om deze originele artikelen te vinden. Wellicht moet ik iets wijzigen aan mijn website.

Ze staan in ieder geval hier:

(a) Originelen in het algemeen
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/index.html

(b) Het intern memo waarna mijn door de chef voorgestelde extra periodiek geweigerd werd met verwijzing dat ik dit beter niet had kunnen schrijven (knelpunten notitie):
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1989/11/23/index.html

(c) Het concept voor publicatie bedoeld dat niet besproken mocht worden:
http://www.dataweb.nl/~cool/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Record/1990/12/18/index.html

Ik zal dit ook nog eens op de website van Peter invoeren.

Met vriendelijke groet,

Thomas Cool / Thomas Colignatus

op 28 02 2009 at 15:22 schreef kaaskop:

De enigen die blijkbaar niet lid waren van dat nietsontziende en oppermachtig kliekje waren abraham lincoln(1862) en kennedy(1963), en die zijn op niet zo’n fortuinlijke wijze om het leven gekomen.

Je had het over Amerika, je kunt gerust stellen “de wereld.”
Ik deel je mening geheel ten opzichte van Obama.
Alleen zal het de onwetende hooligan(conan) van dat kliekje een worst wezen, want die ziet en zag alleen de kleur.

op 28 02 2009 at 19:53 schreef Alf Berendse:

Meneer Colingnatus, als ik het goed begrijp begon de censuur met deze beoogde publicatie:
"After 20 years of mass unemployment: Why we might wish for a parliamentary inquiry", CPB internal note 90-III-38." (18-12-1990)

Éen directe link had dus volstaan. Ik lees het vandaag en morgen.

Nog los van of ik uw economische visie ga begrijpen, is een duidelijke scheiding gewenst tussen die visie en uw protesten tegen het CPB en het wetenschappelijk klimaat in Nederland.

Bijvoorbeeld: de parlementaire enquete waartoe u in uw beoogde publicatie wilde oproepen moest gaan om de werkloosheid. Maar inmiddels roept u op tot een andere/tweede enquete, over 18 jaar veronachtzaming van uw visie.

De boycot van Nederland waartoe u oproept heeft ook niets te maken met economisch beleid an sich, maar moet een protest zijn tegen het wetenschappelijk klimaat waarbinnen te weinig ruimte is voor uw visie.

Ik kan uw standpunt wel enigzins volgen: het maakt niet uit welke economische visie u kwijt wilde, het CPB had er ruimte voor moeten creëren. Uw protest tegen het uitblijven van een interne discussie over uw visie, lijkt mij terecht.

Maar nu heeft u veel te vergaande verwachtingen aangaande hoe de Nederlandse politiek, het Nederlandse volk, en zelfs buitenlanders uw protest moeten ondersteunen: koopt geen Nederlandse producten meer, en een miljoen mensen op het Malieveld.

Niemand zal die verwachtingen serieus nemen, met als gevolg dat u in het geheel niet serieus wordt genomen en dus ook uw wellicht waardevolle economische visie niet. U communiceert werkelijk heel onhandig.

Menigeen zal denken dat u volslagen gek bent. Voor het ‘bewijs’ dat u dat niet bent, moet men terug naar uw oorspronkelijke economische visie, die door het CPB werd gecensureerd. Vandaar dat u moet zorgen voor een voor leken begrijpelijke versie daarvan.

Ik lees uw artikel dus. Uw vergelijking van economisch equilibrium met de stand van de maan is erg geestig: is de maan in een equilibrium, met andere woorden in evenwicht met de aarde, of valt zij continu naar de aarde, onze planeet daarbij steeds missend?
Vooralsnog denk ik dat economie een wetenschap is die evenwicht zoekt, waar het niet te vinden is. Theoretisch is economisch evenwicht mogelijk, maar menselijk handelen verstoort het keer op keer. Soms ten goede (stijging welvaart) soms ten slechte (daling welvaart).

Uw oorspronkelijk schrijven gaat in op de maar voortdurende werkloosheid. Ik zie werkloosheid in Nederland als een welvaartsprobleem: de productiviteit van enkelen is genoeg om iedereen van producten te voorzien, de economie/welvaart kan zich een nietsdoende klasse veroorloven.

Anders gezegd: het arbeidspotentieel is te hoog, er zijn meer gegadigden voor een plek op de arbeidsmarkt, dan nodig zijn om iedereen in leven te houden. De oplossing ligt in een vorm van overproductie, meer en meer goederen produceren die voor het bestaan niet essentiëel zijn. Meer speelgoed!

Werkloosheid staat niet per definitie stijging van de welvaart in de weg. Welvarend als we in Nederland zijn, kunnen we dus ook gewoon accepteren dat er werkloosheid is.
Het eigenlijke probleem van werkloosheid is niet economisch maar sociaal: van degenen die wel werken wordt verwacht dat zij een deel van hun inkomen afstaan aan degenen die niet werken. Je kunt ook stellen dat wie niet produceert ook niet zal consumeren, de werkenden houden alles voorzichzelf en de werklozen gaan dood. Zo denk men er in Nederland echter niet over, men is sociaal (op enkele libertariërs na).

Werkloosheid kan ook worden gezien als een onevenwichtige verdeling van vrije tijd: de een werkt 40 uur per week, een ander helemaal niet. De oplossing is dan een betere speiding van benodigde productiviteit over arbeidspotentieel: iedereen aan het werk, maar slechts 10 uur per week. Dat voldoet aan mijn definitie van (individuele) welvaart: een zo hoog mogelijk aantal goederen, tegenover een zo laag mogelijk aantal arbeidsuren.

Enfin, ik zal verder lezen.

op 28 02 2009 at 20:13 schreef J.J. van der Gulik:

Ik heb onder de laatste link een paar bladzijden gelezen van het stuk over het CPB en daaruit kreeg ik de indruk dat er heel weinig revolutionairs in schuilt. Het is dus blijkbaar de bedoeling dat het CPB een meer onafhankelijke positie krijgt. Dat zal in de Nederlandse omstandigheden tot een slechter staatssysteem leiden, mede omdat de checks and balances in het Nederlandse staatssysteem, die zo belangrijk zijn als smeermiddel, altijd een vrij onderontwikkeld fenomeen zijn gebleven. Mede daarom konden de politieke en rechterlijke macht rustig een doodzonde in Nederland begaan middels de politieke rechtspraak zonder dat het enige invloed had op de politiek. Heel langzaam en indirect merk je er iets van in de vorm dat de betrokkenen heel voorzichtig laten weten wel degelijk op de hoogte te zijn maar mede vanwege de implicaties daarbij zo omfloerst formuleren dat alleen deskundigen dat opvalt. Met een CPB als vierde macht zal het neoliberale model vrijwel kritiekloos en als een dwingeland verder worden opgedrongen en de toch al gebrekkige kritische geest rond economische thema’s verder worden ingeperkt. Over de positie van de economen overigens vandaag een fraai en uitgebreid artikel van Ankersmit op trouw.nl, waarvan ik overigens niet alles onderschrijf.

P.S. Tot mij leedwezen biedt het verhaal over het CPB te weinig aanleiding voor een boycot van Nederland. Jammer.

op 01 03 2009 at 10:01 schreef Daan:

Als ik geen belasting betaal tot minimum loon, waarom zou ik dan opeens meer gaan werken tegen marginaal gezien minder opbrengst? Het lijkt me dat de marginale opbrengst minstens gelijk moet blijven willen mensen dan meer gaan werken. (Dit is precies het argument voor de vlaktaks btw)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS