Home » Archief » Islam, mijn islam (3)


[01.04.2009]

Islam, mijn islam (3)

Dave Sim

furnude15 (107k image)

Voordat ik wekelijks naar de Anglicaanse kerk ging, heb ik de Thora, de evangeliën en de koran gelezen en ik keek trouw naar het televisieprogramma Reflections on Islam. Ik was dus op de hoogte van de vijf ‘pilaren’ van de islam.

Eén van die pilaren was de oorzaak van iets anders, dat me irriteerde in de kerk. Ik hoopte daar nieuwe inzichten in de evangeliën te krijgen, maar voor het grootste deel bestond de twee uur durende dienst uit rituelen, orgelspel, zang en gezellige preken die (naar mijn mening) de betekenis van elk van Jezus’ parabellen en elk verhaal in de evangeliën misvormde tot een wijze les over Moeder, Vader en de Kinderen die, volgens goed politiekcorrect gebruik, altijd uitdraaide op vleierij van Moeder ten koste van Vader. Voor mij dus geen verschil (wat de spirituele inhoud betreft) met de reclame op televisie.

Of de preken gingen over de noodzaak om gulhartig en vriendelijk te zijn en mee te doen aan het door de kerk gesteunde, maatschappelijke werk. Mij leek het dat de islam op dat gebied met de zakat, het recht van de gemeenschap op 2,5 procent van de vergaarde rijkdom van elk individu, verder was dan het christendom.

Moslims worden geacht elkaar te vragen of ze de zakat al hebben betaald, op een heel terloopse manier. “Heb jij de zakat betaald?” – “En jij?” De zakat is een essentieel onderdeel van de islam. Je bent geen goede moslim als je de zakat niet betaalt. Je moet je ‘rijkdom zuiveren’ door 2,5 procent van je totale rijkdom aan de armen van jouw gemeenschap te schenken. Doe je dat niet, dan moet je niet klagen als je rijkdom in rook opgaat of als je erdoor in grote moeilijkheden komt. “Heb je jouw rijkdom niet gezuiverd?

Wat is putz in het Arabisch?”

Daarom is het niet echt nodig om het tijdens de vrijdagdienst in de moskee uitgebreid over de zakat te hebben, zoals de preek in de kerk op zondag ook niet begint met ‘Gij zult niet doden’. “Gij zult niet doden, kent u die uitdrukking? Laten we vandaag op weg naar huis allemaal extra ons best doen om niemand te doden!”

In de islam staat de plicht, voor elk individu, om aan de armen te geven, net zo centraal als het gebod ‘Gij zult niet doden’ in het judaïsme en het christendom. Maar de zakat staat niet boven de plicht om te bidden – salat, eveneens één van de vijf pilaren. Dat is in het judaïsme en het christendom vaak wél zo, waardoor het voor een kerk of synagoge makkelijk is om van de verheven staat van Beth-El (‘Huis van God’) af te glijden naar een grotendeels seculiere, humanistische vestiging van de sociale dienst (dit geldt vooral voor Godshuizen waar vrouwen een grote rol spelen, aangezien de drie-eenheid van vrouwen meer een drie-eenheid is van Darwin, Marx en Freud dan van Vader, Zoon en Heilige Geest).

Als je eenmaal een letterlijke moslim bent – de letterlijke vertaling van zowel islam als moslim is ‘die zich onderwerpt aan de wil van God’ – zijn de armen en achtergestelden per definitie nooit ver van je gedachten. ‘Offer een uitnemende gift aan Allah’, spoort de koran herhaaldelijk aan.

Wat natuurlijk betekent dat het raadzaam en prijzenswaardig is om meer te geven dan de zakat vereist om in de gunst van God te komen. Als je eenmaal het directe effect ervaart van het ‘offeren van uitnemende giften aan Allah’, is het heel makkelijk om te gaan overdrijven. Geen wonder dus, dat koran 17:31 waarschuwt: ‘En houd uw hand niet op uw zak, noch open haar al te wijd, anders zult gij nederzitten in zelfverwijt en spijt.’

Er is een mooi traditioneel verhaal over Abu Bakr (die later, na de dood van de profeet, de eerste kalief zou worden) die al zijn geld aan de armen gaf. Mohammed was verbijsterd en vroeg hem: “Heb je niks voor jezelf gehouden?” Daarop zou Abu Bakr hebben geantwoord: “Ik heb mijn geld aan de armen gegeven en het woord van God voor mezelf gehouden.” Nu keerde Mohammed zich tot Omar (die later de tweede kalief zou worden) en vroeg: “En jij dan?” en Omar antwoordde: “Ik heb de helft aan de armen gegeven en de andere helft krijgt God nog van me.”

“Niemand is ooit failliet gegaan door de zakat te betalen”, luidt een profetisch gezegde. “Jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan.” Een goede beschrijving van wat beloning inhoudt.

Aardvark (38k image)

Dave Sim (1956, Ontario) heeft bijna dertig jaar lang een maandelijkse comic gepubliceerd, Cerebus. Hij is één van de grondleggers van het Comic Book Legal Defense Fund, dat het opneemt voor stripmakers, -uitgevers en -verkopers wier vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd. Hij is ook moslim. De serie essays Islam, my Islam verscheen in Cerebus 276 tot en met 282. De eerste delen zijn hier en hier te lezen.

Dave Sim, 01.04.2009 @ 09:50

[Home]
 

28 Reacties

op 01 04 2009 at 09:59 schreef marielle schaepman:

2,5 % slechts? Daar zouden rijken in het Westen voor tekenen! Hun ‘zakat’ bedraagt max. 52%!

op 01 04 2009 at 10:14 schreef Ali Kaffir:

En zo wordt frontaal naakt tot spreekbuis van het Islamisme verheven en kan de rest van Nederland weer rustig indommelen.

op 01 04 2009 at 11:03 schreef Bas:

Een en ander duidelijk waar te nemen in die landen waar de Islam het in de praktijk brengt .
De welvaart daar ,duidelijk waar te nemen, straalt er van af .
Uit pure vreugde blazen ze zichzelf op om aan die welvaart te ontsnappen .
Of ,minder drastisch ,komen naar landen waar andere regels gelden zoals Nederland .

op 01 04 2009 at 11:46 schreef Knettergek:

Je moet je ‘rijkdom zuiveren’ door 2,5 procent van je totale rijkdom aan de armen van jouw gemeenschap te schenken.

ROFL! Een "Aflaat", dus.

Abu Bakr was overigens ook de kalief die toenmalige Moslims aanmoedigde om in het Perzische rijk te gaan roven. En dat deden ze om de rijkdommen en de slaven. 0_o

Nu ja, als je eenmaal echt Christen bent, wordt je gevraagd afstand te nemen van al je rijkdommen en Christus te volgen in armoede. Je weet wel, dat stukje met de kameel en het oog van de naald. Bijna elke Christen leest daar gewoon netjes over. :D

Maar dat wil niet zeggen dat vele Christenen en Moslims door hun geschriften geïnspireerd zijn geraakt om hun naaste te helpen.

Hypocrisie staat centraal in het beleven van zowat elke religie. Een ‘kans laten’ aan (bijna elke) religie (die van nature niet-seculier is) in een seculier systeem is gewoon rekenen dat de ‘gelovigen’ de juiste vorm van hypocrisie gaan aanhouden.

Het is erop rekenen dat de gemiddelde mens eigenlijk beter is dan het "heilige" schrift. Niet?

op 01 04 2009 at 12:52 schreef Peter:

Merk hier op dat als de koran opdraagt een deel van je rijkdom aan de armen te geven, dat zulks van generlei belang is, want moslims zouden zich daaraan toch niet houden.

Maar als er in de koran zou staan dat joden en ongelovigen moeten worden gedood, dan is het geen bezwaar dat moslims dat voorschrift niet in de praktijk brengen, want dan geldt dat als onomstotelijk bewijs dat moslims, álle moslims, gevaarlijk zijn.

Behalve als blijkt dat er helemaal niet in de koran staat dat je te allen tijde en in elke situatie joden en ongelovigen moet doden. Dat doet er dan niet toe, want dan geldt het gedrag van moslimextremisten opeens als maatgevend voor alle moslims.

Zo pas je je argumentatie dus steeds aan, als het maar in het nadeel van moslims uitpakt.

Ik wijs er overigens op dat nogal wat maatschappelijk werk, opvang van hulpbehoevenden, voedselhulp en inzamelingen ten behoeve van de armen is opgezet door kerk en moskee, en dat christenen en moslims zich belangeloos inzetten voor hun medemens.

Uiteraard zijn er ook christenen en moslims die niks doen voor een ander. Ik neem aan dat die straks na hun dood van een koude kermis zullen thuiskomen!

Bekeert u, voor het te laat is!

op 01 04 2009 at 14:16 schreef Eric:

zakat is verplichting, net zoiets als belasting betalen, en bovendien is er nog eigenbelang: als je het niet doet krijg je straf van allah. De ware weldoener geeft uit zichzelf, gewoon omdat hij zijn of haar medemens wil helpen. En niet om wat regeltjes te volgen om in het paradijs te komen. Verder geloven veel moslims dat zakat alleen aan mede moslims gegeven mag worden.

op 01 04 2009 at 14:21 schreef vander F:

"Ik neem aan dat die strtaks na hun dood van een koude kermis zullen thuiskomen!"

Binnen de predestinatieleer is dit een zinloze notie,
of je leeft als een ‘goed’ mens of ‘slecht’ mens heeft geen invloed op een toegangsbewijs voor de hemel,
God beschikt.
Dat niet denkt dat je jezelf de hemel kunt binnen slijmen.

op 01 04 2009 at 14:49 schreef Peter:

Een meerderheid van de christenen hangt helemaal geen predestinatieleer aan.

op 01 04 2009 at 16:14 schreef philips duphar:

Gelukkig kan ik hier lezen dat Peter een meerderheid van de christenen kent en weet wat ze wel of niet aanhangen…

op 01 04 2009 at 16:25 schreef Peter:

Inderdaad, Philips, maar misschien ken jij nog wel veel meer christenen en heb je informatie die mijn stelling ondergraaft.

op 01 04 2009 at 16:35 schreef philips duphar:

peter je predestinatieleer (waar heb je dat woord zo snel opgeduikeld?) waar "de meerderheid van christen etc…" is meer zoals karma…waar de meerderheid van niet christenen het vaak over hebben als ze met hun yogamatje op de bus staan te wachten.

op 01 04 2009 at 16:35 schreef vander F:

Kom op jongens, een beetje vaderlandsche geschiedenis kan geen kwaad in deze.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contraremonstranten

op 01 04 2009 at 16:43 schreef Ozymandias:

De predestinatieleer van Calvijn stelt slechts dat God vantevoren heeft bepaald wie er in de hemel komt en wie er in de hel komt. Dat doet er niets aan af dat volgens die leer zondaars nog steeds de hemel niet binnen komen.

Voor de ‘gekozenen’ is het niet altijd een verrassing of ze wel of niet de hemel binnen komen. Je kunt op het aardse bestaan op zoek gaan naar aanwijzingen of je tot de gekozenen behoord.

Wie bijvoorbeeld een hardwerkend, succesvol en vroom bestaan leidt, kan hierin bevestiging zien dat hij verlost is.

op 01 04 2009 at 16:49 schreef Peter:

Nou, dat zijn twee overtuigende argumenten dat de predestinatieleer nog alive and kicking is, mensen. I stand corrected!

op 01 04 2009 at 17:07 schreef vander F:

Nou Peter, zeg dat nou maar niet tegen Jan Peter-Nederlanders zijn calvinisten-Balkenende.

De zwarte kousen grefo’s zijn immer nog overtuigde contraremonstranten.
Maar dat is inderdaad een minderheid onder Nederlandse Christenen, maar wel een volhardende minderheid.

op 01 04 2009 at 18:38 schreef Henk:

De predestinatileer komt inderdaad van de contraremonstranten als reactie op de aflatenpolitiek van de Roomsen. De contrareformatie kan je nu de nadere reformatie noemen. De protestanten kan je in 3 hoofdgroepen onderscheiden, de vrijzinnigheid, de midden orthodoxie en de nadere reformatie.
In de midden orthodoxie kan je een deel van de Hervormden vinden en de meeste gereformeerden. Bij de nadere reformatie het Hersteld Verband,het Gekrookt Riet en dat soort clubs. Ook de Pinksterclubs zitten in die hoek.

Wat we in de wandeling de zwarte kousen gereformeerden noemen zijn Hervormde afsplitsingen. De NH-Kerk heette vroeger ook de gereformeerde kerk, sinds 1816 heten ze Nederlands Hervormd.

op 01 04 2009 at 18:44 schreef Henk:

@Knettergek,

Niet zozeer een aflaat. Een aflaat krijg je niet zozeer door de plaatselijk paap geld te geven, het is het gevolg van de punitentie. Voor een zonde krijg je straf, dan was op een gegeven moment (veel) geld, maar bij het opbiechten van een zonde kan dat net zo goed 3 weesgegroetjes zijn.

De meeste kerken hanteren ook een bepaald percentage van je inkomen als bijdrage,ik meen 1,5%. Dat wordt ook wel kerkbalans genoemd. Ook aftrekbaar van de belasting hoewel veel kerkleden dat niet vinden kunnen.

op 01 04 2009 at 19:42 schreef Bert Brussen:

Predestinatie karma?

Die gast raaskalt.

op 01 04 2009 at 21:04 schreef Hosseyn:

Nou Bert, het is geen groter vergissing dan die Serviërs die volgens jou katholieke spreuken op hun wapens schreven… maar je hebt gelijk, predestinatie is min of meer tegengesteld aan karma.

op 01 04 2009 at 21:33 schreef Bert Brussen:

@Hosseyn: dat is geen vergissing hoor… Dat je liever iets anders hoort maakt het nog niet gelijk waar.

offtopic: de grappigste post op HVV ever: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8223

Als Nekschot wordt aangesproken op zijn tekeningen is de vvm in gevaar, maar als een cartoon kritiek op Israel uitbeeldt, is het schandalig en ronduit nazistisch.

Zielige hypocriete onderkruipsels.

op 01 04 2009 at 21:41 schreef Bert Brussen:

@Hosseyn: overigens klopt het dat de serviers geen katholieke sybolen droegen, dat deden de Croaten. De serven waren meer van de orthodxe kerk.

op 01 04 2009 at 21:47 schreef Hossyen:

Ik kan je even niet volgen. Wat was geen vergissing? De kroaten zijn inderdaad Katholieke, de Serven Ortodox. Waarom je nu denkt dat ik iets liever hoor… Het gaat mij alleen even om de feiten, voor de rest kunnen ze allemaal in de strond zakken. (behalve Kusturica – ik weet niet eens van welke kant hij is.)

op 01 04 2009 at 23:05 schreef Huub:

Als de saoudische sjeiks dit wat meer zouden toepassen, en dan niet alleen in de vorm van enge moskeeën financieren, zou de iIslamitische wereld er in alle opzichten beter aan toe zijn.

op 01 04 2009 at 23:10 schreef vander F:

Predestinatie is keihard deterministisch.
En niets anders.

op 02 04 2009 at 10:43 schreef Maurice:

" op 01 04 2009 schreef Ali Kaffir:

En zo wordt frontaal naakt tot spreekbuis van het Islamisme verheven en kan de rest van Nederland weer rustig indommelen."

Dat bedoel ik maar. Maar een goed verhaal moet verteld worden, Ali :P

op 02 04 2009 at 12:19 schreef Tarak:

"Moslims worden geacht elkaar te vragen of ze de zakat al hebben betaald, op een heel terloopse manier. “Heb jij de zakat betaald?” – “En jij?” De zakat is een essentieel onderdeel van de islam. Je bent geen goede moslim als je de zakat niet betaalt. Je moet je ‘rijkdom zuiveren’ door 2,5 procent van je totale rijkdom aan de armen van jouw gemeenschap te schenken. Doe je dat niet, dan moet je niet klagen als je rijkdom in rook opgaat of als je erdoor in grote moeilijkheden komt. “Heb je jouw rijkdom niet gezuiverd?"

Wederom de bevestiging dat de Islam erg lijkt op het socialisme. Men geeft "zakat" om status bij de omgeving te krijgen. Beide ideologieen zijn gebaseerd op angst. Angst dat de omgeving jou niet zal zien als "goed mens". Zowel de gehoofddoekten als Anja Meulenbelt, extreme milieu-activisten als dierenactivisten, allen zijn vooral bezig met dat ze door anderen als "goed mens" worden gezien. Dat is voor beiden de belangrijkste waarde: door de ander als een goed, verheven mens te worden gezien en de angst dat een ander je niet als een goed mens ziet. Ik hoor de aanhangers van de Islam dan ook regelmatig refereren aan wat de ander er wel niet van zal denken.

En dat zorgt tevens voor dat beide ideologieen de ruimte voor individualiteit beperken. De Anja Meulenbelts, milieu-activisten, als dierenactivisten hebben bij een mening die niet "hun waarheid" deelt een nieuwe Hitler ontdekt, of een asociaal, een egoist, een bekrompen nationalist. De gehoofddoekten gaan huilen dat ze gediscrimineerd worden of huilen over iets onzinnigs over islamfobie over iemand die hun consensus verwerpt. En beiden vinden het heerlijk, zo kunnen ze door hun klagen laten zien dat zij een verheven mens zijn, en de ander het nieuwe KWAAD is.

op 02 04 2009 at 12:58 schreef bottehond:

Lekker belangerijk.

De maangod bestaat niet eens en mohammed blijkt een verzinsel.

Waar hebben we het nou eigenlijk over?

* schudt Peter stevig door elkaar *

op 07 04 2009 at 14:07 schreef hj:

"Of de preken gingen over de noodzaak om gulhartig en vriendelijk te zijn en mee te doen aan het door de kerk gesteunde, maatschappelijke werk. Mij leek het dat de islam op dat gebied met de zakat, het recht van de gemeenschap op 2,5 procent van de vergaarde rijkdom van elk individu, verder was dan het christendom."

Meneertje Sim mag z’n bronnen weleens wat beter onderzoeken. In de bijbel wordt het volk Israël geacht tienden af te dragen aan de Tempel, die dat vervolgens weer uitdeelde aan de armen. Dat is dus vijf keer zoveel als die armzalige 2,5%.

Verder vraag ik me af wat de toegevoegde waarde is van stukjes waarin gelovigen vertellen hoeveel mooier, leuker en beter hun geloof wel niet is dan dat van anderen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS