Home » Archief » Taqiyya


[15.04.2009]

Taqiyya

Prediker

fred2 (84k image)
Illustratie: Fred de Heij

“..Ja, mijn bemakeupte gezicht en mijn korte rokjes zijn een façade.

Mijn ABN en mijn vriendelijk gezicht walgelijke schijn. Ik wil Nederland vernietigen, vermorzelen, verkruimelen. Mijn dromen gaan over een Nieuw Nederland, waarbij elke kerk een moskee wordt en de kaasboer een halal-markt is. En ja, alle varkens het land uit, geen onrein dier zal hier nog leven. Mijn geilste fantasie is er een waarbij ik uranium uit mijn tuin kan verrijken om een totalitaire staat te bemachtigen.

Zal ik u een geheimpje verklappen? Samen met de geitenhersenen koken wij ook stukjes heidenhart mee, natuurlijk halal gesneden. Zoek maar op google. Ach hemel, ik wacht op lava dat Nederland zal schoonbranden. Ja, PVV-stemmers, vrrrees mij, want ík ben een moslim. – Ekin Ozturk”

Kan het duidelijker? Dit pareltje viel 18 maart jl. te bewonderen in dagblad De Pers. Aanleiding was een eerder schrijven waarin een scribent moslims de aanklacht aanwreef waartegen geen verweer mogelijk is: taqiyya.

Die Ozturk lijkt me zo’n vrouw die, wanneer ze iemand giftig wil treffen, niet schroomt haar zorgvuldig gelakte nagels tot pijlpunten te slijpen om ze vervolgens in de zwartste inkt te dopen. Ik mag dat wel.

Maar met haar make-up en korte rokje is ze natuurlijk geen moslim, dat spreekt voor zich. Laat staan dat ze net zoveel van haar geloof weet als de door de islam geobsedeerde autochtonen die dagelijks van Jihadwatch, Hoei-Boei en Het Vrije Volk de laatste uitbraakselen van een of andere haatbaard in Londen, Melbourne of Bahrein copy-pasten en per uur bijhouden hoeveel meisjes er in Göteborg door Iraakse bendes verkracht zijn. ’t Is zo’n beetje een dagtaak, maar het oprukken der cohorten noopt nu eenmaal tot niet aflatende waakzaamheid, nietwaar?

Hans Jansen
De islamwatchers kunnen bovendien bogen op de rugdekking door de prominentste islamgeleerde hier te lande, prof. dr. Hans Jansen. In de Revu van 25 februari reageert Jansen, op de stelling van de interviewer dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse moslims voorstander is van de democratische rechtsstaat en zich aan de wet houdt, als volgt:

“Ben je bekend met het begrip taqiyya? Dat is Arabisch voor behoedzaamheid. Moslims behoren behoedzaam te opereren in ongelovige landen. Langzaam koloniseren ze de gebieden waar ze zich hebben gevestigd. Zoals Slotervaart. Als ze zich eenmaal heer en meester voelen, laten ze dat ook blijken. Kijk maar naar Gouda.”

U ziet het, beste lezer, de arabist Jansen zegt het óók: taqiyya is een beproefde praktijk onder moslims om zo hele streken te onderwerpen. Niet slechts de islamisten, nee, ‘moslims’; groot en klein. Zelfs vijftienjarige kutmarokkaantjes maken deel uit van een groots opgezet ideologisch programma om Europa te koloniseren. ’t Is alsof je Wilders hoort praten. Maar dat moet toeval zijn, aangezien de eminente geleerde consequent iedere suggestie dat hij tot het Wilderskamp behoort, heeft afgewezen. Iederéén consulteert hem immers, of het nu over de koranische fauna, samenzweringstheorieën of anti-islamitische propagandafilms gaat. Hé, je bent de bekendste islamgeleerde of je bent het niet; kan Jansen het helpen dat Wilders een aandachtige leerling is?

Handboeken
Vraag is alleen wel waar Jansen zijn voorstelling van de rol van taqiyya binnen de islam nu eigenlijk op baseert. De handboeken heeft hij in ieder geval niet mee:

Brills First Encyclopedia of Islam (1913-1936) definieert ‘Takiya’ als “the technical term for dispensation from the requirements of religion under compulsion or threat of injury”. Het verwijst voor de fundering van het leerstuk naar Ammār bin Yāsir die gedwongen werd afgoden te vereren en dat vergeven werd, en het bericht over twee moslims die in handen vielen van een concurrent van Mohammed, Musaylima bin Habib, en gedwongen werden deze Musaylma als profeet te erkennen. De ene weigerde dat, en werd gedood, de andere deed alsof en bleef in leven. Mohammed zag hier volgens de overlevering de hand van Allah in, die de laatste moslim verlichting van zijn last had verleend. De man moest er maar niet om gestraft worden.

Het leerstuk over de taqiyya werd in de negende en tiende eeuw door sji’itische theologen tot een zelfstandig theologisch begrip doorontwikkeld, vanwege hevige vervolging door de soennitische omgeving. Een belangrijke vraag daarbij was hoezeer men dan wel in de minderheid moest zijn om inzake het geloof te mogen huichelen. Tenslotte was de voornaamste sji’itische heilige, Ali (de neef van de profeet), toch ook het nobele martelaarslot beschoren. De isma’elieten meenden dat wie veertig man tot zijn beschikking had staan, niet de toevlucht mocht nemen tot de taqiyya. De zaidieten hielden het op het aantal mannen in Mohammeds gelederen bij de slag bij Badr.

Taqiyyah werd zodoende een volledig sji’itische aangelegenheid, en zo wordt het dan ook beschreven in het desbetreffende lemma in Thomas Hughes’ Dictionary of Islam (1895):

TAQIYAH. التقية. Lit. “Guarding oneself.” A Shi’ah doctrine. A pious fraud whereby the Shi’ah Muslim believes be is justified in either smoothing down or in denying the peculiarities of his religious belief, in order to save himself from religious persecution.. A Shi’ah can, therefore, pass himself off as a Sunni to escape persecution. The Shi’ah traditionists relate that certain persons inquired of the Imam Sadiq if the Prophet had ever practised taqiyah, or “religious dissimulation,” and the Imam replied. “Not after this verse was sent down to the Prophet, namely, Surah v. 71: ‘O thou Apostle! publish the whole of what has been revealed to thee from thy, Lord ; if thou do it not, thou hast not preached His message and God will not defend thee from wicked men; for God guides not the unbelieving people.’ When the Most High became surety for the Prophet against barm, then he no longer dissimulated, although before this revelation appeared be had occasionally. done so.” (The Hayatu ‘l-Qulub, Merrick’s ed., p. 96.) [SHI’AH.]

Taqiyya volgens soennieten
Soennitische geestelijken schroomden uiteraard niet om sji’ieten voortdurend met hun goedkeuring van bedrog om de oren te slaan. Bleek hieruit niet eens te meer wat een verfoeilijke ketterij dat sji’isme eigenlijk was?

Dat vinden die soennitische geestelijken nog steeds, met exact hetzelfde verwijt: ‘Taqiyya!’. Op zijn website, Islam-Online.net, beschrijft de prominente moslimbroeder sjeik Yusuf Al-Qaradawi hoe de een na de andere collega van hem sji’ieten afserveert met de aantijging van de gewraakte taqiyya, telkens wanneer hij het voor die sji’ieten probeert op te nemen.

“I once told a religious extremist person about some Shiites in whom I saw honesty, straightforwardness, moderation, and sincerity. But this person said, “They have behaved like this as a way of taqiyyah (a Shiite doctrine that permits one to behave in a certain way that is different from what one believes in order to avoid persecution by an enemy),” and said that taqiyyah is a part of the Shiite religious structure.

I mentioned to another man that when I visited scholars in Iran, they requested that I lead them in prayer. He said, “This is a type of taqiyyah!”

Merk op wat hier feitelijk uit valt op te maken:

1. Blijkbaar is taqiyya zo’n onbekend concept onder soennitische moslims, dat al-Qaradawi de noodzaak voelt voor zijn lezers uit te leggen wat taqiyya inhoudt, waarbij hij het nog specifiek markeert als een sji’itisch theologisch concept ook (hetgeen, zo mogen we aannemen, de populariteit ervan aanzienlijk zal verhogen).

2. Zelfs de extremist, die al-Qaradawi aanhaalt, beschouwt taqiyya als iets dat integraal onderdeel uitmaakt van de sji’itische theologie; dus niet zijn van eigen geloofssysteem. Het is iets waar ook extreme wahhabieten blijkbaar sji’ieten mee om de oren slaan. Valt het waarschijnlijk te noemen dat zij het dan zelf zouden oefenen als een legitieme strategie om de islam te verspreiden?

Kortom
Doorsnee moslims kennen het leerstuk niet; handboeken over islamitische rituelen en concepten beschrijven taqiyya als een rechtvaardiging voor het huichelen in levenbedreigende situaties (en dan nog niet eens altijd); en zelfs radicale soennieten gebruiken taqiyya als een beschuldiging om sji’ieten mee om de oren te slaan.

Je zou denken dat prof. dr. Hans Jansen, voorheen belast met een leeropdracht modern islamitisch denken en met verschillende studies over islamistisch gedachtegoed op zijn naam, van dit alles op de hoogte is. Zeker aangezien een paar uurtjes Googelen een en ander eenvoudig aan het licht brengt.

Weet hij iets over de islamitische traditie dat de handboeken niet weten? Heeft hij in het graven in stapels extremistische pamfletjes en boeken, een theologische rehabilitatie van het taqiyya-begrip waargenomen? Dat is uiteraard niet onmogelijk, al komen we daar niet achter, aangezien Jansen zoals wel vaker elke vorm van verwijzing naar documentatie achterwege laat.

Maar het roept wel bedenkingen op, over zowel de competentie als de intellectuele eerlijkheid van Nederlands bekendste islamgeleerde, dat hij in één alinea de schaduw van de verdenking werpt over een hele bevolkingsgroep, met een theologisch begrip waarvan niet de minste aanwijzing is dat de moslims waar hij over spreekt het überhaupt kennen, laat staan hanteren.

Propagandist
Geen wonder dus, dat Jansens collega’s hem afbranden als een anti-islamitische propagandist, die “al zijn wetenschappelijke scrupules op zij heeft gezet” en die “welbewust een beeld [schept] van de islam en moslims dat veel gevaarlijker is dan op grond van de feiten te rechtvaardigen is.” Martin van Bruinessen (ISIM): “Onnozel is Jansen niet, en dan vraag je je dus wel af waarom hij dit soort dingen schrijft.”

Een ander stelt in hetzelfde artikel dat Jansen zich opstelt als een ayatollah, die aan moslims voorschrijft hoe de islam eigenlijk, wérkelijk in elkaar zou steken. En inderdaad heeft Jansen, wanneer hij andersgelovenden beschuldigt van taqiyya, veel weg van die extremistische geestelijke uit de beschrijving van Al-Qaradawi.

Daarmee is niet gezegd dat Hans Jansen zichzelf op dit punt niet zou kunnen revancheren. Misschien moet hij na zijn ‘Islam; voor Varkens, Apen en Ezels‘ (2008), zijn volgende boek maar schrijven ‘Over de Moslims en Hun Leugens‘. Het zal hoe dan ook duidelijkheid scheppen uit welk hout Jansen gesneden is.

Prediker (oogst van 1976) vraagt zich ondertussen vertwijfeld af of die Joodse, toen ze hem beloofde hem te bellen als ze eens in de buurt was, nu tegen hem loog op grond van Baba Kama 113a-b, Kohar 1-160a of Kallah 51a.

Prediker, 15.04.2009 @ 11:41

[Home]
 

96 Reacties

op 15 04 2009 at 12:14 schreef Bernard:

Of het onderstaande waar is? Ik weet het niet!
Klinkt spannend in ieder geval!

http://antivenin.blogspot.com/2007/10/het-moslim-broederschap-project.html

op 15 04 2009 at 12:18 schreef Ozymandias:

Goed werk, Prediker. Nog niet zo lang geleden was Hans Jansen (de Arabist) nog heel genuanceerd in zijn opvattingen over de islam. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit debat met Pim Foruyn uit 2001:

Tegenwoordig ontpopt hij zich steeds meer op als pseudowetenschapper en anti-islam activist. Wat is er gebeurd?

Niet zo lang geleden las ik deze lezing van de site van Jansen (de Arabist). Het is het gebruikelijke gepreek over de onoverbrugbaarheid van westen en islam, de grote bedreiging van de islam, en de onvermijdelijke Clash of the Civilizations, de Koran oproept ongelovigen te doden, en dat we allemaal vreselijk naief zijn.

Wat lees ik allemaal in die tekst? Ik selecteer een aantal citaten:

"Op het Internet circuleert er een lijst met 164 oorlogspassages in de koran."

"Hoewel, volgens sommige internetbronnen gaat het om meer dan 12000 grote en kleine terror attacks sinds 9/11."

"Moslims weten desalniettemin in dit debat vooral er de moed in te houden door hardnekkig de praktijk van de niet-islamitische wereld te vergelijken met de idealen van de islamitische wereld, vele voorbeelden in bv. Hans Jansen & Abdul-Jabbar van de Ven, Bombrieven, Amsterdam 2008; en http://www.thereligionofpeace.com, en op deze website dan vooral de rubriek Games Muslims Play."

Jansen (de Arabist) laat zich vooral voorlichten over islam en moslims door islamofobe websites. Voor een serieuze wetenschapper is dit natuurlijk ongehoord. Stel je voor dat een econoom zich over het onderwerp "kapitalisme" vooral te rade zou gaan bij sites als Indymedia.org.

Geen wonder dat Jansen (de Arabist) zo onbeschaamd het woord taqiyya in de mond neemt, een woord waar inderdaad echte, real-life moslims nog nooit van hebben gehoord. Een woord wat vooral ingezet wordt als "argument" op wereldvreemde, islamofobe sites.

op 15 04 2009 at 12:29 schreef Ozymandias:

+ 1 Nog voor Ekin Ozturk!

op 15 04 2009 at 12:56 schreef leo:

Misschien voelde die Joodse zich in levensgevaar in nabijheid van de Prediker.

Dan beloof je toch van alles.

op 15 04 2009 at 13:05 schreef leo:

Wat betreft de arabist Jansen. Ik heb zo rond ’95 de oprichting van ISIM in Leiden nog meegemaakt (van de zijlijn). Hans Jansen verscheen af en toe ook in het overleg, maar werd er uitgewerkt door het duo Stokhof en Van Bruinessen. Daar Van Bruinessen en Jansen beiden uit Utrecht kwamen (de universiteit) leeft er misschien wat oud zeer bij laatstgenoemde.

En inderdaad het ISIM heeft zich sindsdien ontpopt als een ‘apologetische’ club (Islam in the Modern World) waarin voor een figuur als Jansen geen plaats was.

Misschien moet het doorslaan van Jansen in het licht van dit professionele debakel gezien worden.

Wat niet wegneemt dat de Prediker hier goed onderzoek heeft geleverd.

En nu Baba Kama 113a etc. maar een googlen.

op 15 04 2009 at 13:15 schreef Prediker:

@Leo – ‘Misschien voelde die Joodse zich in levensgevaar in nabijheid van de Prediker.’

Waarschijnlijk kwam dat door mijn opmerking dat mijn moeder me er buitengewoon knap vindt uitzien in het SS-uniform van wijlen haar ouweheer. Of zou het mijn bespiegeling over al de kinky rollenspellen die we daarin zouden kunnen doen, zijn geweest?

op 15 04 2009 at 15:32 schreef leo:

Wie ziet er niet knap uit in een SS uniform?

Ik ga het bijna voor Jansen opnemen. Misschien komt het door de omgeving waarin ik verkeer.

Ex-ISIM Dick Douwes, nu hoogleraar aan de universiteit van Rotterdam vindt Jansen maar niks: "Jansen haalt bepaalde koranverzen aan om te bewijzen dat de islam geweld tegen ongelovigen predikt. Maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen".

Even voor de duidelijkheid. Douwes bestrijdt niet dat deze verzen bestaan en dat ze geweld oproepen (Sorry voor Hassnae die beweert dat ze zo niet bedoeld zijn). Douwes beweert dat de meeste moslims dit anders lezen (Sorry voor Prediker, die beweert dat de meeste moslims die teksten helemaal niet lezen). Nou hier heeft Jansen dan toch wel een punt, want Douwes geeft toe dat een minderheid onder de moslems deze teksten dus wel degelijk zou kunnen lezen als oproep tot geweld.

En zo’n minderheid kan best groot zijn.

Ook vervelend dat Jansen zich niet ‘als wetenschapper’ gedraagt (Douwes). (Bruinessen) ‘Sinds hij zich met de titel hoogleraar mag tooien’.

Kleinerend taalgebruik zoals in de blogsfeer ook wel eens voorkomt. En oh wat hebben de hooggeleerde wetenschappers het druk om artikelen te schrijven die niemand leest.

Daarom rijd ik al bijna 10 jaar met een grote boog om Leiden heen. Maar een Koninck biertje aan de Oude Gracht in Utrecht laat ik me niet afnemen als ik in de burt ben. Misschien moet Jansen eens een wat meer insprirerende omgeving opzoeken, waardoor hij wat minder zwartgallig zou zijn.

op 15 04 2009 at 15:43 schreef Peter:

Douwes bestrijdt niet dat deze verzen bestaan en dat ze geweld oproepen (Sorry voor Hassnae die beweert dat ze zo niet bedoeld zijn).

Ik begrijp echt niet wat er zo moeilijk aan is die verzen zelf op te zoeken en te lezen. Wat maakt het uit wat Douwes, Jansen, Al-Qaradawi of Fred Flinstone vinden? Je lijkt wel een moslim. Oordeel zelf!

op 15 04 2009 at 15:50 schreef Bert Brussen:

Goeie comment @ "Bernard" (1)! Van de moslimbroederschap hadden we hier NOG NOOIT gehoord man!

Dat je dat hebt weten te vinden! Een echte Sherlock ben je!

op 15 04 2009 at 15:51 schreef Mark:

Ach, iedereen kan zien dat de islam de religie van de vrede is, die Arabist heeft geen schijn van kans. Nee, wat dat betreft had hij een beter een ander geloof kunnen kiezen. Islam = Ok, kijk maar naar Pakistan of Engeland. We willen MEER islam want Peter zegt dat het allemaal niet waar is. Je moet ook wel gek zijn om die Arabist te geloven, zet de journaal aan, en de goddelijke liefde straalt van de terreurberichten af.

op 15 04 2009 at 16:17 schreef Huub:

Tss, en er nog intrappen ook. Je ziet toch duidelijk dat dit een opzet is om de kufars te laten geloven dat niet alle moslims aan taqiyya doen? Zo naïf.

*wat zou de moslima overbuurvrouw éigenlijk doen nu ze de was buitenhangt*

op 15 04 2009 at 17:56 schreef Prediker:

@Leo – ‘Sorry voor Prediker, die beweert dat de meeste moslims die teksten helemaal niet lezen.’

Mag je mij even aanwijzen waar ik een uitspraak heb gedaan over gewelds- of scheldpassages in de koran, of over wat moslims wel en niet lezen.

Ik heb beknopt verkend hoe het begrip taqqiya onder moslims functioneert.

Jansen beweert in dat interview in de Revu dat taqqiya een onder soennitische moslims gangbare doctrine is, die hen instrueert "behoedzaam te opereren in ongelovige landen" en zo landen langzaam maar zeker te koloniseren.

Ik laat zien dat deze voorstelling meer zegt over Jansens paranoïde fantasieën over de op handen zijnde islamitische overname van Europa dan over hoe de islam in elkaar steekt.

Dat lijkt me nogal dodelijk voor een zichzelf met de professorstitel tooiende éminence grise, die stelt zijn denkbeelden over de theologische kathedraal van de islam te ontlenen aan boeken en preken.

Zoals Ozymandias opwerpt ligt het meer voor de hand dat hij zijn informatie haalt van anti-islamsites op het internet, die vervolgens hém weer citeren om zichzelf enig intellectueel krediet te verschaffen. Zo draaien de professor en de weblogs elkaar continu een rad voor ogen in een bizarre spiraal van zelfbevestiging.

De conclusie moet dan ook zijn dat Hans Jansen de weg van de academie kwijt is, en op het spoor van samenzweringstheoriën en propagandistische lasterpraatjes is geraakt.

op 15 04 2009 at 20:09 schreef Jan van Dijk:

Als ik het goed begrijp kunnen we de Heer Janssen als wetenschapper niet meer serieus nemen,nu hij afwijkt van de mainstream-mening op FN.

op 15 04 2009 at 20:14 schreef Pieter:

Ik weet niet of Arabist Hans Jansen zich opzettelijk vergiste, of de zaken simpel probeerde voor te stellen, maar een dergelijk, min of meer gelijkwaardig concept, bestaat wel degelijk onder radicale soennitische moslims.

Het concept heet Al-Walaa wal-Baraa. Het getuigt dat het letterlijke woord en de islamitische levenswijze de enige juiste is. Voor radicalen mogen moslims alleen in kuffaar landen wonen indien ze dah’wa bedrijven en de islam openlijk bedrijven en propageren. Indien dit niet mogelijk is dan is afkerigheid van andersdenkenden het devies (mawlaat).

Om de radicaal Az-Zarqawi aan te halen: "Waarlijk, wij vechten om het Woord van Allaah, ‘Azza wa Jal, het Hoogste te maken, en om de Deen weer geheel voor Allaah, Subhanahu wa Ta’ala, te maken. En bevecht hen tot er geen afgoderij meer is en de geheel voor Allaah zal zijn.

Soennitische radicalen hebben voor propaganda geen sjiitische begrippen nodig. Radicalen scheiden twee zaken: religie en politiek. Zoals verscheidene documentaires aantoonden (o.a. Channel 4) communiceren radicalen tweeledig: een verhaal voor de eigen gemeenschap en één voor de buitenwereld.

Prediker pint Arabist Jansen terecht vast op het gebruik van taqiyya. Een onbekend begrip voor de huis-tuin-en-keuken-moslim, zoals Al-Walaa wal-Baraa. Tenzij je één van duizenden jihadistische sites bezoekt uiteraard.

Hans Jansen is inderdaad de weg van de academie kwijt. Niet voor ook maar één van de redenen die Prediker hierboven heeft genoemd, maar gewoon omdat hij onderzoek naar de bronnen van de islam te moeilijk en complex zijn.

En dat is nou iets wat een prominent Arabist moet doen. En anders moet Hans, zoals Frans Smeets eerder deed, gewoon zijn bul inleveren.

op 15 04 2009 at 20:29 schreef God (de echte):

Hans Jansen heeft helemaal gelijk. Zelf verklaart hij zijn ommezwaai als voortschrijdend inzicht. Overigens is taqiyya geen bewuste taktiek, taqiyya is een gewoonte. Net zoiets als aan je neus frummelen als je liegt. Het gaat vanzelf.

op 15 04 2009 at 21:03 schreef Mart van de Wege:

Nee, Jan van Dijk, we nemen Hans Jansen niet meer serieus als wetenschapper sinds hij de wetenschappelijke methode opzij gezet heeft bij het presenteren van zijn argumenten.

In het populaire debat bouwt hij op constant op stellingname zonder bewijs, met een dosis autoriteitsargument erbij. Zie het interview met Tofik Dibi dat hier voorbij kwam, waar elk argument werd afgedaan met ‘leest u mijn boek maar’ (geparafraseerd).

En van wanneer dateert zijn laatste stuk in een vakblad?

En als allerlaatste, wie als bewijs voor de Islamisering van Europa verwijst naar een samenzweringstheorie als bron hoeven we al helemaal niet meer serieus te nemen, laat staan als wetenschapper.

Mart

op 15 04 2009 at 21:07 schreef Jur:

Hoi Peter,

Wil je hiermee zeggen dat taqiyya gezien moet worden als een onzinnig fabeltje?

op 15 04 2009 at 21:09 schreef Peter:

Hoi Jur, dat moet je Prediker vragen. Maar ik heb dat gezwam over taqiyya inderdaad nooit serieus genomen.

op 15 04 2009 at 21:32 schreef Mart van de Wege:

Even voor de gein naar Jansens’ publicatielijst gekeken.

Om te huilen. Zijn laatste serieuze publicatie is van 1997 in ‘Welt des Islams’. Daarna alleen nog maar een paar encyclopedie-artikelen en wat boekbesprekingen.

Als wetenschapper valt hij wel erg hard door de mand.

Mart

op 15 04 2009 at 22:03 schreef Bert Brussen:

Mag ik een banverzoek doen? Dat wordt dan de eerste van mijn leven.

Kan God (de echte) weg, voor eeuwig, het liefst zo dat hij ook de site niet meer op kan?

Ik raak helemaal zwakzinnig van die jeukerige comments van hem.

op 15 04 2009 at 22:25 schreef Prediker:

@Jan van Dijk – ‘Als ik het goed begrijp kunnen we de Heer Janssen als wetenschapper niet meer serieus nemen,nu hij afwijkt van de mainstream-mening op FN.’

Je leest duidelijk teveel op islamofobe websites. Daar serveren ze wetenschappers en hun bevindingen af op hun conclusies in plaats van hun onderbouwing. Voorbeelden hier en hier. O, en de stukjes van Hans Jansen zelf natuurlijk, die islamologen die zijn beweringen over moslims tegenspreken, wegzet als dhimmi’s en zelfislamiseerders.

Als je mijn artikel gelezen had, en dan niet vluchtig gescand of het je mening bevestigde, maar de erin getoonde feiten en argumenten tot je door had laten dringen, dan had je begrepen hoe die conclusie volgt uit het betoog.

Nog maar een keer dan, voor degenen die zo vastzitten in hun negatieve denkbeelden over moslims, dat ze onbevattelijk zijn voor heldere argumentatie:

Jansens bewering dat moslims zich gedragen volgens de doctrine van de taqqiya, die hen maant behoedzaam op te treden om zo in het geniep hele steden en streken te onderwerpen.

Welnu, dat is een bewering over de islamitische leer en over de denkbeelden van moslims (waarvan de meesten, ook hier te lande, tot de soennitische richting behoren), die nagegaan kan worden.

Wat blijkt nu echter:

1. De meeste moslims hebben nog nooit van taqqiya gehoord.

2. Handboeken over de islam leggen uit dat taqqiya een sji’itische doctrine is die toestaat te veinzen wanneer je met het zwaard op de keel gevraagd wordt of je gelooft in Ali of het bidden tot overleden heiligen. (Dat is iets heel anders dan ongelovigen bedriegen om ze een loer te draaien en de sjaria in te voeren)

3. Onder soennitische geestelijken, zelfs de radicalen, geldt ’taqqiya’ tot op de dag van vandaag als een scheldwoord, waarmee ze sji’ieten beschimpen. (Is het dan waarschijnlijk dat het dan onder henzelf een gangbare doctrine is, om de ongelovigen te bedriegen.)

Taqqiya betekent dus iets heel anders dan Hans Jansen en zijn fanclub die de term bezigen, daarvan maken.

Wat volgt daar uit:

i. Die islamofoben, die elke keer met de term ’taqiyya’ aan komen zetten om daarmee te ‘bewijzen’ dat moslims tegen ongelovigen mogen liegen (Zeiden antisemieten dat trouwens ook niet over Joden, dat de talmoed hen aanspoorde om te liegen tegen goyim?) hebben de ballen verstand van waar ze over kwaken;

ii. Hun grote held Hans Jansen – die beter zou kunnen en moeten weten – zuigt willens en wetens zaken over de islam en moslims uit zijn duim, met het bewuste doel hen in een kwaad daglicht te stellen.

Begint het al te dagen? Ongetwijfeld niet, want de conclusie doet je vanaf 11 september en de moord op van Gogh zorgvuldig opgebouwde wereld- en vijandbeeld afbladderen. Cognitieve dissonantie noemt men dat ook wel.

Begin dus opnieuw: Hans Jansen beweert over taqiyya en de rol die dit bij moslims speelt… De feiten wijzen echter uit… Hans Jansen had dit gemakkelijk kunnen weten… Ergo: Hans Jansen verkoopt propagandistische lasterpraatjes.

Hassnae Bouazza had daar al eerder de vinger bij gelegd, toen ze eens naging of wat Jansen beweerde over wat er in de Koran stond, daar ook werkelijk klopte, en er achter kwam dat Jansen structureel teksten verdraait of de meest moordzuchtige interpretatie als de enige mogelijke lezing voorstelt.

Er begint zich een patroon af te tekenen, meent u niet?

op 15 04 2009 at 23:21 schreef Huub:

@Prediker
Ik vind dat je Hans Jansen (de Arabist) tekort doet door niet te vermelden dat hij (de Arabist) is. (de arabist) is een eretitel die hij heeft gekregen van HVV-types en andere idioten, dat moet je hem gunnen.

op 16 04 2009 at 03:24 schreef leo:

Ik had sorry voor Hassnea en Peter moeten schrijven.

"Wat maakt het uit wat Douwes, Jansen, Al-Qaradawi of Fred Flinstone vinden?"

De mening van Douwes maakt uit want Prediker verwijst hem (en Bruinesen) in zijn stuk op de plek waar hij linkt naar ‘collega’s die hem afbranden’. Dan je daar toch even kijken? Als die mening voor Prediker van belang is om te citeren indirect voor de hoofdredacteur die Prediker plaatst dan is die van belang in de discussie.

Je weet wel, feiten, bronnen, dossiers….

Ik heb geen enkele behoefte om die verzen op te zoeken. Al die oude boeken staan vol moord en doodslag. Maakt niet uit of het om bijbel, talmmud, Thora, Koran, Ramadjana of Eric de Noorman gaat.

op 16 04 2009 at 05:00 schreef leo:

Nogmaals Prediker, alle waardering voor je betoog, dat er op neer komt dat Jansen het begrip ’taqiyya’ manipuleert om NL tegen de moslims op te zetten, terwijl dat begrip voornamelijk betekenis heeft onder schrifgeleerden en dan nog zeer verschillend wordt geinterpreteerd.

Dat is niet netjes van Jansen. En onwetenschappelijk, foei. Ik heb hierboven al aangegeven dat er misschien ook persoonlijke ervaringen in academia een rol hebben gespeeld in de ‘omslag’ van Jansen. Aangezien ik de omstandigeheden bij de oprichting van ISIM een in Leiden een beetje ken, kan ik daar wel begrip voor hebben.

Prediker schrijft:
"Doorsnee moslims kennen het leerstuk niet".

Dat was voor mij aanleiding te zeggen ‘sorry Prediker ze lezen het niet).

Mijn beide dwarsopmerkingen naar Hassnae en Prediker waren ironisch bedoeld (als conclusie van wat Douwes zegt), maar dat komt weer eens niet over.

Ik citeer immers eerst Douwes die zegt: ‘maar hij gaat volledig voorbij aan het feit dat de meeste moslims die teksten heel anders lezen’.

Ik maak daaruit op dat Douwes in feite meegaat met Jansen in het duiden van die passages en erkend dat een minderheid van moslims die passages (of dat nou over liegen gaat of ezels doet er even niet zo toe) wel radicaal opvatten.

Er is dus eigenlijk niet zoveel verschil tussen Douwes en Jansen, behalve dat de een beschaafd wetenschapper is en de ander niet (meer) in hun ogen.

En dan worden ze denigrerend: in het stukje over Jansen bij de Wereldomroep (link van Prediker, Peter!), waarin hij volgens Prediker wordt afgebrand, zegt van Bruinesen: ‘Sinds Jansen zich mag tooien met de hoogleraarstitel’…
Douwes: ‘Hij gedraagt zich niet als een wetenschapper maar als een schriftgeleerde’

Tja, al ik ben ik het op alle punten oneens met Jansen en zeker met zijn aanhangers, dan begin ik toch enige genegenheid voor hem te voelen. Hoewel ernstig doorgeslagen in zijn opvattingen, heeft Jansen met zijn werk het academische kliekje in Leiden volledig de mat onder de voeten weggehaald en misschien was dit wel zijn grootste drijfveer.

ISIM is inmiddels opgeheven, zelfs de subsidiegever ziet nu in dat het subsidieren van kruiperige islamstudies contra-produktief heeft gewerkt en Jansen heeft dat mede aangetoond.

Nu mag de VU het gaan proberen met een imam opleiding. Gat in de markt.

op 16 04 2009 at 06:50 schreef Mark:

Ah, zie nu pas dat dit stuk niet van Peter was… sorry Prediker, slecht gelezen. Dat de moslims taqiyya niet kennen zij hun vergeven, zolang die hoofddoek maar strrrrrrrrak om hun hoofd zit, dan komt het vast goed. Dat van die hoofddoek kennen ze hoop ik toch allemaal wel? Anders moet daar misschien wat meer aandacht aan besteed worden?

op 16 04 2009 at 07:19 schreef Laila:

@Mark,
Wat de hoofddoek nu voor velen is was de hanenkam vroeger. Hoe meer men zich daar over loopt op te winden des te meer plezier putten zij daar uit,niet geheel ondenkbaar.

Het is eerder een uiting van anarchisme dan een uiting van godsdienstfanatici.

Dat is de waarheid onder het hoofddoekje, het is wordt steeds exceptioneler als teken van devotie naar de lieve Heer of gezinshoofd.
Nu spreek ik over NL en niet over Verweggistan.

op 16 04 2009 at 08:10 schreef hassnae:

Ik heb hierboven al aangegeven dat er misschien ook persoonlijke ervaringen in academia een rol hebben gespeeld in de ‘omslag’ van Jansen.

Als persoonlijke ervaringen je wetenschappelijke werk danig besmetten, ben je geen wetenschapper.

Overigens heb ik inmiddels met meer mensen gesproken die de arabist van nabij kennen en ik vrees dat jouw analyse niet klopt. Maar wellicht later meer hierover.

Waarom God (de echte) onder een ander stuk van moslims wilde horen of ze afstand nemen van de koran als woord van God, ontgaat me volledig nu hij hier ons weet uit te leggen dat taqiyya een gewoonte is. Wat maakt het dan uit of een moslim ergens afstand van neemt. Hij of zij liegt gewoon. Klaar toch.

op 16 04 2009 at 09:45 schreef Jur:

Hoi Peter,

Ik kan mij toch echt goed herinneren dat ik niet erg serieuze moslims sprak die het taqiyya gebeuren bespraken en het wel degelijk regelmatig merkten. ok niet zo vreemd; aan de ene kant zijn er immigranten met een diepe wens, aan de andere kant een gastland dat qua maatschappij haaks op hun overtuigingen staat.

De diepe wens bestaat uiteraard uit een diepgaande wijziging in de dagelijkse gang van zaken in het gastland, alleen kun je die niet volmondig lopen roepen, dat schept teveel tegenstand. En ja, het voorbeeld van de juffrouw in de straat die erg aardig is maar thuis verhaalt van ongelovige varkens in de straat, is geen fabeltje.

Ik denk niet dat je dit soort dingen zomaar van tafel kunt vegen.

op 16 04 2009 at 09:52 schreef God (de echte):

Hassnae. ik begrijp dat je nu pas met een reactie komt om mij geen antwoord hoeven geven? De vraag blijft echter recht overeind staan, raakt naar mijn bescheiden mening de kern van de zaak, en ik geloof je op je woord.

op 16 04 2009 at 09:56 schreef Peter:

Ik maak daaruit op dat Douwes in feite meegaat met Jansen in het duiden van die passages

Dat is dan behoorlijk dom, want Douwes zegt niks die jouw conclusie rechtvaardigt. Douwes wijst erop dat moslims die passages anders duiden dan Jansen doet. Dat is echt totaal iets anders dan meegaan in Jansen interpretatie van die verzen.

en erkend dat een minderheid van moslims die passages (of dat nou over liegen gaat of ezels doet er even niet zo toe) wel radicaal opvatten.

O, werkelijk? Sjonge zeg, er zijn dus radicale moslims die hun geweld rechtvaardigen door bepaalde passages in de koran op dezelfde manier te interpreteren als Jansen doet. Jeetje, zeg, wat een schok. Daar had niemand hier aan gedacht. Goed dat jij ons erop wijst.

Tja, al ik ben ik het op alle punten oneens met Jansen en zeker met zijn aanhangers, dan begin ik toch enige genegenheid voor hem te voelen.

Nou en? Wat ga je doen dan? Met hem afspreken op een parkeerplaats ergens, voor een stevig potje buitenseks? Who gives a shit?

op 16 04 2009 at 09:57 schreef hassnae:

Nee hoor, ik ben nooit van zins geweest je een antwoord te geven.

op 16 04 2009 at 09:58 schreef Peter:

Piemel, Hassnae heeft geen zin om antwoord te geven, en ik geef haar groot gelijk. Dat betekent dat het klaar is. Kappen nu, anders krijg je een ban, maak ik veel vrienden mee, is me inmiddels duidelijk, en jij hebt weer tijd om de bijbel na te pluizen op verwijzingen naar het gedigitaliseerde tijdperk (streepjescode!). Fair warning.

op 16 04 2009 at 10:02 schreef God (de echte):

Prediker:

en er achter kwam dat Jansen structureel teksten verdraait of de meest moordzuchtige interpretatie als de enige mogelijke lezing voorstelt.

Er begint zich een patroon af te tekenen, meent u niet? ""

Jazeker, maar dan wel net even anders dan jij suggereert. Wat ik namelijk meen te zien is dat hier net zo op Jansen wordt geschoten, als Wilders hakt op islam. FN is zo onderhand de PVV voor HVV-haters geworden.

op 16 04 2009 at 10:11 schreef God (de echte):

Doe maar een ban, Peter. Jij kunt het gesprek toch niet aan. Jij bent een minderwaardige gesprekspartner, die zijn gebrek aan inzicht en intelligentie probeert te maskeren door de vele slimmere opponenten het woord te ontnemen.

Niet al mijn creaties weten gebruik te maken van de mogelijkheden die ik hen heb gegeven. Foutje van mijn kant waarvoor ik graag excuses maak. Ik zie jou wel weer op het moment dat jij je laatste adem uitblaast. Wat zul je mijn naam roepen en om vergiffenis smeken….

op 16 04 2009 at 11:25 schreef Pieter:

Natuurlijk. Wereldmijding is immers nagenoeg hetzelfde als list & bedrog; en de zwartekousenkerk lijkt als twee druppels water op het gilde der autoverkopers.

Taqiyya is binnen de sjiitische context een instrument zodat het dogma in vijandelijke omgeving kan overleven. Door vervolgens het instrument tot doel te verheffen schiet je jezelf in de voet. Het is een schot voor open doel gezien de vele historische conflicten tussen soennitische en sjiitische volgelingen en geestelijken. De vele duizenden sjiiten in Kerbala en Irak zijn heus niet opgeblazen omdat ze taqiyya praktiseren.

Nee, dat doen radicalen juist omdat er concurrenten zijn bij de beoefening van het juiste levenspad. Het concept heet Al-Walaa wal-Baraa en is integraal onderdeel van de sha’ria.

Het uitdragen van de traditionele islam door radicalen kan op verschillende manieren gebeuren. Neem de zittende Rotterdamse advocaat, Mohammed Enaït; hij probeert langs de juridische weg een plaats voor de traditionele islam te vinden. Zijn afkerigheid is een typisch salafistische fenomeen, maar afkerigheid is slechts een klein onderdeel van het concept van Al-Walaa wal-Baraa.

De Moslim Broederschap opereert in maatpak. De eis van afkerigheid vervalt namelijk wanneer dah’wa en manifestatie daarvoor in de plaats komen. Dat is gekoppeld aan gezond pragmatisme, het communiceren van verschillende verhalen, één voor elk soort publiek.

Wereldmijding is immers nagenoeg hetzelfde als list & bedrog
Ik begrijp dat je geen argumentatie hebt. Al-Walaa wal-Baraa kent twee instrumenten, afkerigheid en dah’wa. Afkerigheid is principieel en één-dimensionaal, bij dah’wa is list en bedrog onder radicalen een gebruikelijke tactiek. Wat geven zij om taqiyya? Niets. Gezond pragmatisme is effectief genoeg, en goddelijk genoeg.

In je column toon je dus werkelijk niets aan, behalve dat Jansen, al dan niet bewust, verkeerde terminologie heeft gebruikt. Vervolgens verhef je het instrument tot doelstelling op zich en concludeert vervolgens dat het achterliggende concept niet bestaat.

Kortom, je serveert een broodje poep.

op 16 04 2009 at 11:34 schreef Peter:

Dat is inmiddels jouw standaardreactie op mensen die jouw favoriete fabels over moslims en de islam ontkrachten, Pieter. Maar wederom ben jij het die poep serveert. Het gaat hier over Taqiyya, niet over Al-Walaa wal-Baraa, dat jij opeens uit je hoge hoed tovert en dat straks ongewtijfeld op HVV-achtige sites te pas en te onpas in stelling wordt gebracht om te bewijzen dat het echt niet kan, samenleven met moslims.

Ook bij dat Al-Walaa wal-Baraa ga jij eraan voorbij dat weliswaar een kleine groep moslims de samenleving nadrukkelijk afwijst, maar de meeste moslims niet. De meeste moslims doen gewoon mee, trekken rente, geven mensen van de andere sekse een hand en vieren Koninginnedag.

Het is dus, net als dat eeuwige gezeik over taqiyya, een totaal nutteloos argument, dat Al-Walaa wal-Baraa.

Jjij hebt altijd van alles over moslims te melden, maar nooit over de moslims die hier in Nederland echt bestaan. Jij haalt je wijsheden van Internet-sites, Memri, weet ik veel. Maar iedereen die wel eens op straat komt, weet dat de informatie daarop irrelevant is. Dat al die toverformules geen enkele rol spelen in de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims hier op straat en op de werkvloer.

op 16 04 2009 at 12:01 schreef Pieter:

Dat al die toverformules geen enkele rol spelen in de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims hier op straat en op de werkvloer.

Alsof ik dat onderscheid niet kan maken; daarom refereer ik ook altijd aan radicalen.

Je maakt weer een hoop veronderstellingen die je niet kunt onderbouwen. Drie jaar geleden was ik inderdaad actief bij activistische sites en stroop het lezingen circuit af. Alle hoofdpersonen heb ik gesproken, al dan niet geagiteerd, en mijn agenda zit vol visitekaartjes. Maar vanwege de harde toon heb ik dat wereldje verlaten.

En natuurlijk is taqiyya en walibi baribi gezeik van de bovenste plank. Ik ben gewoon een verlichtingfundamentalist, probeer de denkbeelden van radicalen toegankelijk te maken voor de lezers, en te voorkomen dat deze een grip krijgen op de maatschappij.

Prediker toont aan dat Hans Jansen gelogen heeft, verder niets. Ik ben gewoon benieuwd naar de intrinsieke motivatie van Prediker, waarom hij karaktermoord probeert te plegen zonder het achterliggende concept te bespreken, wat in weze de kern van de zaak is.

Voor radicalen uiteraard.

op 16 04 2009 at 12:05 schreef Prediker:

"… een dergelijk, min of meer gelijkwaardig concept, bestaat wel degelijk onder radicale soennitische moslims.

Het concept heet Al-Walaa wal-Baraa. Het getuigt dat het letterlijke woord en de islamitische levenswijze de enige juiste is. Voor radicalen mogen moslims alleen in kuffaar landen wonen indien ze dah’wa bedrijven en de islam openlijk bedrijven en propageren. Indien dit niet mogelijk is dan is afkerigheid van andersdenkenden het devies (mawlaat)."

Natuurlijk. Wereldmijding is immers nagenoeg hetzelfde als list & bedrog; en de zwartekousenkerk lijkt als twee druppels water op het gilde der autoverkopers.

Die islamcritici toch: wordt hen het ene speeltje uit handen genomen, komen ze weer met een nieuw rubberen eendje op de proppen om hun denkbeelden op drijvende te houden.

op 16 04 2009 at 12:09 schreef Peter:

Prediker slaat zelfbenoemde islamcritici hun favoriete speeltje uit handen, namelijk dat domme taqiyya-argument. Dat wordt te pas en te onpas aangehaald om aan te tonen dat ook moslims die wel deugen, niet deugen.

Voor taqiyya krijgen ze nu van jou ‘Al-Walaa wal-Baraa’ in de plaats, maar daar heb je veel minder aan, want dat die handenweigerende porno-advocaat een clown is, vindt vrijwel iedereen behalve waarschijnlijk Anja Meulenbelt. Niemand houdt van radicalen.

Prediker pleegt geen karaktermoord. Op wie zou hij dat dan doen? Jansen? Hij toont aan dat Jansen gelogen heeft. Jij voegt daaraan toe: ‘verder niets’.

Verder niets? Vind jij dit niet erg genoeg? Wat moet Jansen doen om in jouw ogen echt totaal onmogelijk te worden? Een moord plegen? Zijn vrouw slaan? Seks hebben met Leo op een parkeerplaats bij een AC-restaurant?

op 16 04 2009 at 12:26 schreef Pieter:

Karaktermoord?

"Paranoïde fantasieën" en "ligt het meer voor de hand dat hij zijn informatie haalt van anti-islamsites op het internet" etc.
Net alsof Hans Jansen geen jaren in het Midden-Oosten heeft gewerkt (Caïro) en daar geen veldwerk heeft gedaan. Nou ja, is verder ook niet zo relevant.

Dat Hans Jansen liegt is erg genoeg. Ik ben er alleen nog niet over uit of het al dan niet opzettelijk was. Bij zijn verhandeling over koranverzen haalde hij ook de verkeerde context aan. Waarom? Met zijn ervaring en kennis had hij dit makkelijk kunnen voorkomen. Is hij verbitterd? Gaat het niet snel genoeg?

Wat ik wel schandalig vind is dat zijn vakgroep geen systematisch onderzoek doet naar de bronnen van de islam. De meest prominente deskundige van Nederland blijft steken in beschrijvend onderzoek, zoals hoe je de biografie van de profeet of de koran moet lezen.

Who cares? Alle wetenschappelijke feiten wijzen erop dat haar oorsprong het grootste, onaangetast en maagdelijk fabeltje uit de menselijke geschiedenis is.

Dat moet Jansen doen: wetenschap bedrijven.

op 16 04 2009 at 12:39 schreef Peter:

Wil je nou echt tegen de bewering, dat Jansen zijn info van Internetsites haalt, inbrengen dat hij in Caïro is geweest?

Ozymandias heeft hierboven laten zien dat Jansen zelf toegeeft zijn beweringen te onderbouwen met wat hij op het Internet leest. Het is dus inderdaad heel erg: Jansen heeft jarenlang in Egypte gewerkt, maar onderbouwt zijn beweringen desalniettemin met de onzin die hij op islamofobe websites leest.

Mij interesseert het nauwelijks waarom Jansen dit doet, maar hij doet het, en we moeten hem dus niet serieus nemen.

Dat onderzoek zich zou moeten richten op de bronnen van de islam, is een heel andere discussie. Wetenschappelijk onderzoek naar de interpretatie van koran en hadith is natuurlijk net zo belangrijk, omdat dat helpt verklaren waarom mensen doen wat ze doen.

op 16 04 2009 at 12:47 schreef kaaskop:

“”In je column toon je dus werkelijk niets aan, behalve dat Jansen, al dan niet bewust, verkeerde terminologie heeft gebruikt. Vervolgens verhef je het instrument tot doelstelling op zich en concludeert vervolgens dat het achterliggende concept niet bestaat.
Kortom, je serveert een broodje poep.””

“”Prediker toont aan dat Hans Jansen gelogen heeft, verder niets. Ik ben gewoon benieuwd naar de intrinsieke motivatie van Prediker, waarom hij karaktermoord probeert te plegen zonder het achterliggende concept te bespreken, wat in weze de kern van de zaak is.””

Jansen noemt zich arabist (deskundige) op dat gebied, dan mogen wij leken toch wel aan nemen dat hij alleen argumenten gebruikt die onderbouwd zijn met bewijzen. Je bent wel erg mild in je oordeel over een ‘deskundige’ en snoeihard met je oordeel over leken, als je praat over een ‘broodje poep’.

Het lijkt mij als leek meer voor de hand liggend, dat Jansen zichzelf als deskundige uit de markt heeft geprijsd door onwaarheden en verkeerde conclusies te verkondigen.

“”Dat moet Jansen doen: wetenschap bedrijven.””

Voor het bovenstaande; amen.

op 16 04 2009 at 12:56 schreef Pieter:

Ozymandias heeft hierboven laten zien dat Jansen zelf toegeeft zijn beweringen te onderbouwen met wat hij op het Internet leest.

Na het snel scannen van zijn lezing constateer ik dat Jansen 12 bronnen aanhaalt, waarvan 2 er gerelateerd zijn aan het Internet (bron 5 en 12). Dit doet hij voornamelijk om een historische parallel te trekken tussen oorspronkelijke bronnen en moderne uitlatingen. Zoals de aslim taslam en de brief van Ahmedinajad naar Bush in 2006.

Als dit bewijs is dan is een cursus begrijpend lezen echt dringend nodig.

Ik ben meer benieuwd naar de visie van Hassnae over het vreemde gedrag van Hans Jansen. Wat er nu ligt is niet echt overtuigend (kuch).

Dat onderzoek zich zou moeten richten op de bronnen van de islam, is een heel andere discussie.
Maar wel één die veel belangrijker is, aangezien het de ander zeer waarschijnlijk overbodig maakt. Je neemt namelijk de grondslag weg.

op 16 04 2009 at 13:03 schreef Pieter:

Je bent wel erg mild in je oordeel over een ‘deskundige’ en snoeihard met je oordeel over leken, als je praat over een ‘broodje poep’.

OK, akkoord, daar heb je me. Ik vermoed gewoon dat er andere dijfveren zijn bij de auteur van bovenstaande column. Nou ja, we zullen wel zien.

op 16 04 2009 at 13:08 schreef Henk:

Pieter,

Zit Jansen (de Arabist) wel bij een vakgroep?

Hij was tot 1 mei 2008 buitengewoon hoogleraar aan de UU. Daarvoor was hij UD in Leiden.
Dat hij zich nu nog met de prof. titel tooit is eigenlijk not done.

Wie betaalde eigenlijk die leerstoel?

op 16 04 2009 at 13:25 schreef Pieter:

Wie betaalde eigenlijk die leerstoel?
Dat hij met pensioen was is mij helemaal gegaan. Schandelijk. Maar de vraag wie zijn leerstoel financieerde is erg boeiend. Ik zal eens informeren.

op 16 04 2009 at 13:45 schreef Peter:

Na het snel scannen van zijn lezing constateer ik dat Jansen 12 bronnen aanhaalt, waarvan 2 er gerelateerd zijn aan het Internet

Pieter, om aan te tonen dat de koran veel haatpassages bevat, beroept Jansen zich op het Internet:

Anders dan de bijbel, bevat de koran een groot aantal algemeen gestelde oproepen tot moord en doodslag. Er zijn moslims die zulke passages als een license to kill beschouwen, ik hoef u het lot van Theo van Gogh niet in herinnering te brengen. Op het Internet circuleert er een lijst met 164 oorlogspassages in de koran.

Dat hij zich voor zijn complete lezing ook op andere bronnen baseert, doet er hier niet toe. Het gaat om die haatpassages. Jansen is kennelijk te lui om die zelf te turven, hij zoekt gewoon even op het Internet hoeveel andere mensen zeggen dat er zijn.

Nog even en Het Vrije Volk staat tussen zijn bronvermeldingen.

Een cursus begrijpend lezen moet je dus zelf gaan volgen.

Dit vind ik een ontzettend domme en wereldvreemde opmerking:

Maar wel één die veel belangrijker is, aangezien het de ander zeer waarschijnlijk overbodig maakt. Je neemt namelijk de grondslag weg.

De grondslag waarvoor, voor de islam? Denk je nou echt dat de islam ophoudt te bestaan zodra iemand keihard bewijst dat God de koran nooit heeft geopenbaard aan Mohammed, dat God zelfs geeneens bestáát?

En is dat hoe de wetenschap zijn prioriteiten hoort te stellen, door een politiek doel te formuleren, bijvoorbeeld het wegnemen van de grondslag van de islam?

Dat is zo onwetenschappelijk als maar kan, Pieter. Iemand die dergelijk standpunten huldigt, moet anderen niet gaan vertellen wat hun taak als wetenschapper is.

op 16 04 2009 at 14:00 schreef Ozymandias:

In die tekst van Jansen waar we het nu over hebben, verwees hij drie keer naar internetbronnen. Hij had het bijvoorbeeld lijstjes met haatpassages uit de Koran, lijstjes met terroristische aanslagen gepleegd door moslims die over het internet circuleren.

Binnen de wetenschap is het absoluut not-done klakkeloos af te gaan op oncontroleerbare info die je op blogs en fora vindt. Logisch, want iedere idioot kan van alles beweren, zonder dat dit controleerbaar is.

Ik ben ook vaak allerlei lijstjes met haatpassages uit de Koran tegengekomen, netjes met bronvermelding, waar niets van bleek te kloppen als je de werkelijke Koran erbij pakt om de genoemde verzen na te lezen.

Evenmin kun je klakkeloos uitgaan van lijstjes met "islamitisch geweld" die over het internet circuleren. Wanneer is er sprake van islamitisch geweld? Is de religieuze achtergrond van daders echt altijd te achterhalen? Moet je een aanslag gepleegd door Tsjetsenen classificeren als islamitisch geweld of separatistisch geweld?

Hans Jansen kiest er bewust voor om uit te gaan van de lijstjes samengesteld door bloggers, niet van de gegevens die door wetenschappers worden samengesteld. Lekker makkelijk, want in tegenstelling tot wetenschappers stellen bloggers zichzelf niet dat soort lastige vragen.

op 16 04 2009 at 14:04 schreef Ozymandias:

Niet dat ik alle info op het internet per definitie onbetrouwbaar vind. Ik schrijf zelf ook wel eens stukjes. Ik sta achter alles wat ik schrijf en zorg altijd dat ik mijn feiten check.

Toch zou ik geschokt zijn als verwijzingen naar mijn stukjes tegen zou komen in wetenschappelijke teksten.

op 16 04 2009 at 14:47 schreef Pieter:

Moet je een aanslag gepleegd door Tsjetsenen classificeren als islamitisch geweld of separatistisch geweld?

Ik keek net naar het NOS-Journaal en daar werd het separatistisch geweld omschreven als ‘het stichten van een islamitische staat in de noordelijke Kaukasus’. Tsja.

Ik heb de Utrechtlezing net volledig gelezen; het suggereert de eindstrijd en da’s een conclusie die ik verwerp. In een andere draad, en hier nogmaals, heb ik al aangegeven dat Hans Jansen verkeerde bronnen heeft aangehaald en daarmee liegt.

Maar ze bestaan wel degelijk en worden ook gebruikt door radicalen. Dat is de kern van de discussie die hier wordt overgeslagen.

En is dat hoe de wetenschap zijn prioriteiten hoort te stellen, door een politiek doel te formuleren, bijvoorbeeld het wegnemen van de grondslag van de islam?

Denk nou eindelijk eens verder dan je neus lang is. Voordat je begint met tekstverklaring en interpretatie kijk je eerst wat er feitelijk echt is gebeurd. En is dat wat er nu echt gebeurd? Nou nee, niet in academisch Nederland.

op 16 04 2009 at 14:59 schreef Bert Brussen:

Leerstoelen worden betaald door de universiteit, die dat weer van de overheid krijgt.

op 16 04 2009 at 15:21 schreef Peter:

Denk nou eindelijk eens verder dan je neus lang is. Voordat je begint met tekstverklaring en interpretatie kijk je eerst wat er feitelijk echt is gebeurd. En is dat wat er nu echt gebeurd? Nou nee, niet in academisch Nederland.

Pieter, je doet een beetje raar. Ik reageer op jouw stelling, dat wetenschappers zich zouden moeten richten op de bronnen van de islam, ‘omdat je dan de grondslag wegneemt’. Ik mag hopen dat zulks nog niet echt is gebeurd in academisch Nederland, maar het is wel wat jij kennelijk voorstaat. Ik niet. Mij lijkt het dat de islam nou eenmaal bestaat, en dat je die op alle mogelijke manieren kunt en zelfs moet onderzoeken. Daar hoort ook de interpretatie van koranverzen bij.

Wat echt niet kan, is de islam onderzoeken met het doel ‘de grondslag ervoor weg te nemen’. Dan krijg je waarschijnlijk wetenschappers als Hans Jansen.

op 16 04 2009 at 16:33 schreef Pieter:

Leerstoelen worden betaald door de universiteit, die dat weer van de overheid krijgt.

Tuurlijk Bert, dat is dan ook de de reden dat de overheid Fortis en ABN ANRO heeft overgenomen. Zo is bijvoorbeeld de Fortis leerstoel, Sustainable Finance, ingesteld in 2007 aan de Erasmus universiteit, nu weer in handen van de overheid.

ZIE JE WEL!!!! LEKKER PUH!!!!!!! OVERHEID IS WETENSCHAP!!!!

:)

op 16 04 2009 at 16:37 schreef Peter:

Alleen bijzondere leerstoelen worden gefinancierd door partijen uit de private sector, en dat onder strenge voorwaarden, Pieter.

op 16 04 2009 at 16:47 schreef Pieter:

Dan zijn er wel verdomd veel bijzondere leerstoelen. Alleen de Open Universiteit heeft er al 6. Even googelen… nou nou, er zijn er wel verdomd veel:)

Zag ik Bert trouwens gisteravond bij Netwerk? In dezelfde montage met Aleid Wolfsen?:)

op 16 04 2009 at 20:38 schreef geweta:

Saoedische Fatwa: er komen en zijn geen liberale moslims.
De Saoedische sjeik Saleh al-Fozan is één der prominentste islam geleerden. Deze sjeik laat regelmatig van zich horen door wereldwijde Fatwa’s te lanceren. Nu heeft deze sjeik
laten weten dat, indien er moslims zouden zijn die op een liberale islam hopen, zij dit kunnen vergeten. In een Fatwa voor de gehele islam heeft Daleh al-Fozan de islamieten gewaarschuwd, dat een liberale islam ingaat tegen Allah’s wil.
( Reuter 08 juli 2007)
Lees daarna Koran 18.vers 26

op 16 04 2009 at 21:18 schreef Ozymandias:

Hoe weten we nou of die uitspraak van Saleh al-Fozan niet een gevalletje taqiyya was?

op 16 04 2009 at 22:07 schreef bottehond:

Deze draad is weer een feest voor de kennelijk fetisjistische islamapologeten. Het komt me voor dat menig intellectueel die islam beschermen inmiddels ziet als het ultieme bewijs van weldenkendheid. Triest.

op 16 04 2009 at 23:37 schreef Pieter:

Jansen is kennelijk te lui om die zelf te turven, hij zoekt gewoon even op het Internet hoeveel andere mensen zeggen dat er zijn.

Maakt het aantal gespecificeerde oorlogshandelingen eigenlijk uit? Je mag ze blijkbaar toch niet aanhalen, gezien ze allemaal in een specifieke context geplaatst moeten worden (kuch kuch). En als Ozymandias daar behoefte aan heeft kan hij een stukje schrijven en een link naar die Internet lijst plaatsen. Kunnen we bepalen hoe wetenschappelijk dat allemaal, wie het heeft opgesteld is en hoe bepalend voor het thema van de Utrechtlezing.

De grondslag waarvoor, voor de islam? Denk je nou echt dat de islam ophoudt te bestaan zodra iemand keihard bewijst dat God de koran nooit heeft geopenbaard aan Mohammed, dat God zelfs geeneens bestáát?
Natuurlijk niet, dat neemt de angst voor de dood toch niet weg? En elke georganiseerde religie speelt daar op in.

Ik heb het over het aard van het beestje. Moeten (openbare) scholen onderwijzen dat de profeet, het perfecte voorbeeld voor gelovigen, in Medina en Mekka heeft rondgelopen? Over de unieke eenheid van de codificatie? Over het Arabische karakter van deze openbaring?

Omdat islamitische handboeken en theologen dat beweren? Elke Arabist, islamoloog of Orientalist die dit bevestigt in beschrijvend onderzoek is rijp voor TBS met dwangverpleging. Het lijkt wel of ze bevangen zijn door het Stockholmsyndroom.

En moet tegenwoordig de motivatie om wetenschappelijk onderzoek te bedrijven ook al politiek correct zijn?

op 16 04 2009 at 23:56 schreef Henk:

Geweta beweert: "Saoedische Fatwa: er komen en zijn geen liberale moslims."

Geert Wilders beweert: "Er komen en zijn geen liberale moslims."

Maar aluhoedjedrager Geweta voorspelt ook: "
Twee van Amerika’s bekendste klokkenluiders, Alex Jones en Steve Quayle, luidden op 8 januari
gezamenlijk de noodklok voor de Verenigde Staten en tevens de rest van de wereld. Volgens hen zijn hun jarenlange waarschuwingen voor het afkondigen van de staat van beleg in de VS nu aan het uitkomen, en heeft Amerika nog zo’n 90 dagen vóórdat het land, en tevens de hele wereld, totaal gaat veranderen."

http://nwo.geweta.com/

We zijn nu meer dan 90 dagen verder, wat nu Gerrit Wilhelm Tabak?

Meer aluhoedjesspeak op http://www.xs4all.nl/~geweta/

op 17 04 2009 at 01:09 schreef Prediker:

@Ozymandias – ‘Hoe weten we nou of die uitspraak van Saleh al-Fozan niet een gevalletje taqiyya was?’

Snap dat dan: wanneer een of andere haatbaard iets beweerd dat het vijandbeeld bevestigd, dan spreekt hij de waarheid; maar indien een moslim iets zegt dat redelijk klinkt, dan is dat onmiskenbaar een geval van taqiyya. Hoe vooraanstaander de moslim is, hoe meer dit opgaat.

Schrijft Geweta: ‘In een Fatwa voor de gehele islam heeft Daleh al-Fozan de islamieten gewaarschuwd, dat een liberale islam ingaat tegen Allah’s wil.’

a. Wat heeft al-Fozan precies gezegd dan?

b. Denk je dat werkelijk iemand hier in Nederland zich wat aantrekt van wat al-Fozan zegt? Denk je dat Ali Eddaoudi of Mohammed Cheppih of Abdulwahid van Bommel of de imams van Milli Gorüs, of Achmed Salaam of Fawaz Jneid die uitspraak op zullen duikelen om te zien of zijn argumentatie steek houdt?

Welnee, men zal die man instemmend citeren (als hen dat uitkomt) en negeren indien niet.

c. Moslims die een liberale vorm van islam aanhangen, zien dat niet als ‘liberale islam’, maar als de islam zoals die bedoeld is, net zoals orthodoxe of fundamentalistische moslims hun visie op de islam geen ‘orthodoxe’ of ‘fundamentalistische islam’ noemen, maar de enige, echte, authentieke islam. En die fundamentalisten liggen nog vaker met elkaar overhoop wat hoe die ware islam er uitziet ook.

d. Orthodox gereformeerd Nederland en de fundamentalistische evangelischen in de Verenigde Staten (en dat zijn er een heleboel) denken er precies zo over: vrijzinnig christendom bestaat niet; je kunt niet kersenplukken in de bijbel, aangezien die het woord van God is, van Genesis tot Openbaring.

Wie dat wel doet, is een naamchristen. Vrouwelijke voorgangers? Dat is ingaan tegen Gods woord! Homo-zegeningen? Een gruwel in Gods ogen! Abortus? Moord! De seculiere maatschappij is van God afgedwaald en verkeert in zonde en duisternis. Onbekeerde mensen zijn slaven van satan, die over de goddeloze wereld regeert.

En zeker in de VS verlangen die fundamentalistische evangelischen naar macht om de wet te vormen naar Gods regels zoals Hij deze in zijn onveranderlijke Woord, de bijbel, heeft geopenbaard. (Rouvoet zou trouwens hetzelfde doen als hij het kon, maar hij weet dat hij er niet mee wegkomt, dus stopt men die ambitie diep, diep weg. Te pijnlijk ook om steeds aan het eigen falen herinnerd te worden). Die evangelischen vormen ook een blok binnen de Republikeinse Partij waar die partij niet omheen kan. Hoe denk je dat Sarah Palin tot vice-presidentskandidaat heeft kunnen worden?

Als het christendom nu dezelfde tendensen vertoond als de islam, waarom dan toch steeds doen alsof de islam zo uniek is in de orthodoxe afwijzing van elke afwijking van de letter en van de moderniteit?

op 17 04 2009 at 01:23 schreef layla:

Hans Jansen kletst wel meer uit zijn nek, ook met zijn opmerking tegen Dibi over al die gevaarlijke preken in de moskee. Maar is hij er ooit geweest?
Compleet met taqiyya-argument:
http://religionresearch.org/martijn/2009/04/01/hans-jansen-in-de-moskee/

Maar goed is wel van iemand die gewerkt heeft bij ISIM én de VU, dus voor sommigen hier al bij voorbaat een radicale islamist

op 17 04 2009 at 01:34 schreef Huub:

@ Henk

Was het niet wijlen Pimmetje, de Verlosser, die zichzelf ook nog jarenlang tooide met de professor titel, een baantje dat hij een jaar of wat had bekleed en daarna eruit was geschopt wegens gebrek aan wetenschappelijke prestaties.l Ja, je mag inderdaad zo’n prof. titel eeuwig blijven voeren, maar je hebt wel gelijk. Er is een verschil tussen tussen Prof. dr. Ronald Plasterk (de wetenschapper) en Prof. dr. Hans Jansen (de Arabist). En dat verschil is niet gunstig voor de laatste. überhaupt zijn mensne die zich op hun prof. titel laten voorstaan vaak niet de beste mensen..

op 17 04 2009 at 06:19 schreef Prediker:

@Pieter – ‘Ik weet niet of Arabist Hans Jansen zich opzettelijk vergiste, of de zaken simpel probeerde voor te stellen, …’

Jansen stelt het begrip ’taqqiya’ op exact dezelfde wijze voor als Jihadwatch, Dhimmiwatch, Frontpagemagazine, the Fjordman Files, The Brussels Journal, The Gates of Vienna, Hoei-Boei, Het Vrije Volk of één van die duizend andere kruisvaarderswebsites. Van een vergissing of simplificatie is dus geen sprake. Hij neemt eenvoudig de lasterpraatjes van die sites over in plaats van in zijn handboeken en islamistische lectuur na te gaan wat taqiyya nu eigenlijk betekent. Dat zijn al twee hoofdzonden volgens de kerk en nog één volgens de academie. Luiheid, oneerlijkheid en domheid.

‘…maar een dergelijk, min of meer gelijkwaardig concept, bestaat wel degelijk onder radicale soennitische moslims.

Het concept heet Al-Walaa wal-Baraa. Het getuigt dat het letterlijke woord en de islamitische levenswijze de enige juiste is. Voor radicalen mogen moslims alleen in kuffaar landen wonen indien ze dah’wa bedrijven en de islam openlijk bedrijven en propageren. Indien dit niet mogelijk is dan is afkerigheid van andersdenkenden het devies (mawlaat).’

Dat je werkelijk geen flauw benul hebt waar je over praat wanneer je met Arabische termen strooit, blijkt wel uit het feit dat je hier ‘mawlaat’ verbindt met de afkerigheid jegens andersdenkenden, terwijl ‘al Mawlaat’ (variatie op walaa’) nu juist ‘vriendschap’, ‘genegenheid’, ‘voorliefde’, ‘verbondenheid’ etc. aanduidt.

Dat had je kunnen weten als je de moeite had genomen eens wat te grasduinen op een van die duizenden ‘jihadistische’ websites waarover jij je uitspreekt. Deze bijvoorbeeld.

Had je de moeite genomen daadwerkelijk te lézen wat daar staat, dan had je ingezien dat Al-Walaa’ wal-Baraa’ niet in het kader staat van de overname van de vier windstreken door moslims (dat is joúw obsessie, en die van andere islamofoben) niet die van moslims die zich druk maken over Al-Walaa’ wal-Baraa’.

Dat leerstuk start namelijk niet vanuit de opdracht om de wereld te onderwerpen aan de islam, maar vanuit het islamitisch dogma van de éénheid van God en de haat tegen afgoderij (ṭāğūt)en degenen die afgoderij bedrijven.

Waar het deze mensen om gaat is het streven naar heilige ijver om zich geheel en al aan God en de dingen van God te binden, en omgekeerd met elke vezel van je wezen vijandig te staan tegenover alles wat niet naar Gods wil is en met God concurreert.

Omdat God de afgoderij, de zonde en het ongeloof haat, en ook de bedrijvers van deze dingen; dient degene die zich geheel en al met God wil verenigen, deze zaken en mensen eveneens te haten, met de afkeer die God tegen deze boze dingen en boosaardigen heeft.

Wellicht wordt het duidelijker voor je met een vers uit de bijbel, dat iets vergelijkbaars leert:

"Weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld." (brief van Jakobus 4:4)

Welnu, daar op voort redenerend: wanneer je nu enerzijds streeft naar volkomen eenheid met God, de dingen van God en het volgen van de geboden van God; en van daaruit anderzijds een intense afkeer ontwikkelt van elke uiting van ongeloof en elke band met ongelovigen, is het niet meer dan logisch dat je zoekt dáár te wonen waar men het meest leeft in overeenstemming met Gods geboden; en die plekken mijdt waar het ongeloof heerst.

Dit levert uiteraard een probleem op, aangezien de meeste landen en streken geregeerd worden door ongelovigen (kuffar) en huichelaars (munafiqeen), zij die wel zeggen in Allah en de Laatste Dag te gelovigen, maar geen gelovigen zijn (Soera al-Baqara, 8). Wat zou dan voor iemand die zo verlangt God nabij te zijn dat hij verteerd wordt door liefde voor God en een hekel aan alles dat en iedereen die afwijkt van God, de rechtvaardiging kunnen zijn om toch in een streek te blijven, waar ongeloof en zonde regeert?

Da’wah, natuurlijk! Iemand moet onder de ongelovigen verblijven om daar het goede woord te verspreiden, waar of niet! Kijk, en dan zijn zelfs de scherpste scherpslijpers uit het probleem. Tenslotte geeft Allah de opdracht onder de ongelovigen de woorden van de Profeet (صلى الله عليه وسلم) te verkondigen en de uitnodiging tot de islam te doen. Problem solved!

Zoals je zelf schrijft: ‘Voor radicalen mogen moslims alleen in kuffaar landen wonen indien ze dah’wa bedrijven en de islam openlijk bedrijven en propageren. Indien dit niet mogelijk is dan is afkerigheid van andersdenkenden het devies (mawlaat).’

Waar het fout gaat in jouw gedachtegang, goede vriend, is dat je Al-Walaa’ wal-Baraa’ verstaat vanuit jouw obsessie (‘islamieten moeten van hun geloof de vier uithoeken van de aarde veroveren’) in plaats van te beginnen vanuit de obsessie van zulke wereldmijders en dan de opbouw van hun leerstellingen tracht binnen de structuur van hun eigen leerstellingen te begrijpen: ‘hoe vermijden wij zoveel mogelijk het in contact komen met alles en iedereen dat en die van God afwijkt?’

Nu kan ik er uiteraard best naast zitten. Maar dan is het aan jou om aan te tonen dat ik iets cruciaals over het hoofd zie. Jij zult dan moeten laten zien, aan de hand van de geschriften uit deze stroming, dat de doctrine van Al-Walaa’ wal-Baraa’ wel degelijk de heimelijke overname van landstreken behelst.

Dat lijkt me ook niet meer dan fair, aangezien dat de stelling was waarmee je inzette, zonder dat je ook maar met één citaat uit een islamitisch pamflet over Al-Walaa’ wal-Baraa’ hebt onderbouwd.

op 17 04 2009 at 07:14 schreef Tjerk:

En dan nog iets: islamofoben zijn juist aanhangers van Al-Walaa’ wal-Baraa’, zij het in tegenovergestelde richting, wanneer zij salafisten te kennen geven:

"Joh, als je het hier zo vreselijk vindt, en je zo graag onder de sjaria wilt leven, waarom vertrek je dan niet lekker naar Saoudi-Arabië?"

Dat is precies wat Al-Walaa’ wal-Baraa’ ook zegt. En de enige vrome verontschuldiging die extreme salafisten dan nog kunnen inbrengen om toch te blijven zitten tussen de ongelovigen, is dat ze hier nog enige da’wa kunnen doen.

op 17 04 2009 at 08:45 schreef Henk:

@Huub,

Inderdaad. De titel professor is onbeschermd i.t.t. die van hoogleraar. Dus al die islamspecialisten op die kruisvaarderssites (mooi woord) mogen zich professor noemen.

St. Pim is inderdaad even buitegewoon hoogleraar geweest. Aan de EUR op de leerstoel arbeidsverhoudingen bij de overheid. Voor een dagje per maand. Hij bakte er niet veel van, kreeg zoals gewoonlijk hooglopende ruzie met Jan en alleman en zijn studenten, een stuk of 8, bleven weg. Toen was de keuze: jij neemt ontslag of we geven je ontslag.

op 17 04 2009 at 09:28 schreef Peter:

@Pieter: Maakt het aantal gespecificeerde oorlogshandelingen eigenlijk uit? Je mag ze blijkbaar toch niet aanhalen, gezien ze allemaal in een specifieke context geplaatst moeten worden (kuch kuch).

Je weet best dat je een karikatuur maakt van wat hier is betoogd. Je moet gewoon lezen wat er staat, en dat is simpelweg iets anders dan Jansen beweert.

Er zit iets kwaadaardigs en fanatieks in de manier waarop je onvermoeibaar andermans argumenten verdraait en je aan strohalmen blijft vastklampen om vooral niet onder ogen te hoeven zien dat het allemaal veel minder erg is dan je al die tijd hebt gedacht. In de waarheid ben je geheel en al niet geïnteresseerd. Je wilt blijven geloven dat we op een vulkaan dansen, die van de islamisering en de onvermijdelijke grote clash of civilisations.

Dat is zonde, want je hebt er eerder al blijk van gegeven geen domme jongen te zijn. Je bent geen HVV’er, al kun je behoorlijk intolerant zijn ten aanzien van mensen die argumenteren waarom Europa bijvoorbeeld wel schatplichtig is aan de islamitische wereld, zoals afgelopen zomer, toen je op dat stuk van Jona Lendering reageerde.

Ik begrijp ook niet zo goed waarom je steeds van onderwerp blijft veranderen, en de discussie nu probeert te verleggen naar de noodzaak van islamonderwijs op openbare scholen. Ik ga daar niet op in, want dan heet het straks weer dat ik van de hak op de tak spring, zoals de vorige keer dat ik probeerde je slingerbewegingen bij te houden.

op 17 04 2009 at 12:47 schreef Laila:

@Geweta,toch wel frappant dat mensen met een islamitische achtergrond nog nooit van de namen hebben gehoord die jij hier spontaan uitbraak.

Ben jij bekend met Gilles Kepel?
Wilders is aan de haal gegaan met de naam van een van zijn boeken;"Fitna." We krijgen nu tot in eeuwigheid toe een sequence,mogelijk wordt de kwaliteit dit maal iets beter omdat er ‘made in Holywood’ op de dvd hoes zal prijken. Hopelijk zal de film dit maal de hooggespannen verwachtingen waar maken.

Fitna(duidt op begrippen die moslims op de proef zouden stellen, met name in het verderfelijke Westen) is nog zo’n begrip waar volgens Wilders iedere moslim mee bekend is. Ik heb, net als enige tijd geleden met het begrip taqia, een groep moslims gevraagd of iemand de definitie wist,waarvan slechts één de definitie wist’.

Als het begrip taqia bekend is onder alle moslims is iets als fitna geheel overbodig.

op 17 04 2009 at 14:05 schreef Tjerk:

@Huub; Henk,

‘Professor’ is de titel van het ambt van hoogleraar, net zo goed als ‘dokter’ de titel is van een arts, en ‘dominee’ de titel van de predikant. Spreken over ‘de professor’ is

Een gewoon hoogleraar wordt voor het leven benoemd, dat wil zeggen: tot zijn emeritaat (en dan is hij professor e meritus, oftewel, ‘uit verdienste’, niet langer omdat hij actief wetenschapper is, wat niet wil zeggen dat men geacht wordt alle scrupules overboord te gooien.)

Een bijzonder hoogleraar, zoals Pim Fortuyn dat was, wordt – zo begreep ik destijds, toen daar discussie over was ("Balkenende: ik ben de enige professor in de Tweede Kamer") – slechts benoemd voor de tijd van zijn leeropdracht, die eindig is. Tenslotte wordt de leerstoel van de buitengewoon hoogleraar gefinancierd door externe fondsen, die de opdracht per een aantal jaar zouden kunnen intrekken.

Zo was Fortuyns leeropdracht geëindigd – of wellicht had hij er zelf de brui aan gegeven – dat weet ik niet. Een bijzonder hoogleraar heeft echter niet het recht zich tot zijn dood de titel ‘professor’ aan te meten, slechts tot twee of drie jaar nadat zijn leeropdracht, die volgens afspraak in principe een beperkte duur had, is geëindigd.

op 17 04 2009 at 15:02 schreef Henk:

Ik meende dat het tijdens een debat met o.a. Fortuyn en Balkende was dat Balkenende zei dat hij de enige professor aan tafel was. Maar dat doet er verder ook niet toe.

Ik heb begrepen dat een bijzonder hoogleraar buiten het onderwijsbudget om wordt betaald en betaald wordt uit universitaire potjes. Dat kunnen bijvoorbeeld legaten zijn. De universiteit is daar redelijk vrij in.

Fortuyn bekleedde de Albeda-leerstoel en die werd gefinancierd door Binnenlandse Zaken.

Mar de titel van Prof. is vrij, vreemd genoeg.

op 17 04 2009 at 18:25 schreef Tjerk:

Wellicht ook omdat het niet nodig is. Wie zich voor een academische Prof. uitgeeft terwijl hij het niet is, wordt al gauw ontmaskerd, aangezien een hoogleraarschap altijd aan een universiteit gebonden is. De pakkans is groot.

Behalve als je ‘professor Nystragora’ heet. Je weet wel, van die kaartjes in je bus:

***Paranormaal genezer****
*liefde – carriëre – financiën*
snel en krachtig resultaat

op 17 04 2009 at 23:22 schreef Hassan Jansen:

Hans Jansen is gewoon een slim zakenman. Sinds molsims en de islam "hot" zijn geworden en hij zag hoe anderen hun zakken daar mee vulden, doet hij niets anders dan een graantje meepikken.

op 18 04 2009 at 07:40 schreef geweta:

Over de zogenaamde ‘collega’s ‘ van Prof. Hans Jansen, die hem zouden afbranden, heeft Prof. Smalhout het volgende geschreven: ’An appeaser keeps feeding the crocodile in the hope it will eat him last.

Ik houd het persoonlijk liever op: “prins Alwaleed. Deze prins behoort tot de rijkste mensen op aarde en geeft zo’n 50 miljoen dollar per jaar uit aan projecten e.d. die een beter begrip van de Arabische( islamitische) cultuur in het westen moeten bevorderen.”

op 18 04 2009 at 08:34 schreef geweta:

Uit de vele reacties kan ik, zelfs zonder te weten wie of wat de persoon is, de politieke voorkeur afleiden. Linkse pseudo-intellectuelen reageren bij gebrek aan inhoudelijke argumenten doorgaans met op de man/vrouw te spelen.
Mijn raad aan dergelijke lieden is: “Ga eens langs bij Hans Anders voor een nieuwe bril.”
Bij het publiceren van artikelen, die mij worden aangeboden en ook bij het citeren van krantenartikelen, ga ik niet over de inhoud.

op 18 04 2009 at 10:04 schreef Laila:

Tjerk, in franstalige landen en voormalig Franse kolonien staat professeur vaak voor een onderwijzer.

op 18 04 2009 at 11:16 schreef Henk:

@Tjerk,

Misschien is dat toch wel nodig. Hele volkstammen dachten dat St. Pim een professor was en hele volksstammen denken dat Hans Jansen (de sjarlatan) een professor is.

Dan heb ik toch meer vertrouwen in Professor Maboengo die én mijn vrouw én mijn kat terugbrengt en er ook nog voor zorgt dat ik ergens voor slaag.

op 18 04 2009 at 14:05 schreef Tjerk:

@Laila; dat weet ik. Hier geldt het echter exclusief als titel voor een hoogleraar, met alle égard die daar bij komt.

@Henk; het is wellicht slechts een kwestie van academische etiquette, aangezien ‘professor’ kennelijk geen beschermde titel is. Maar dan wel een etiquette die onder academici als verplichtend wordt ervaren.

Het was niet volgens decorum dat wijlen W.S.P. Fortuyn zo lang ‘prof.’ voor zijn naam zette als hij deed. Maar de arabist Hans Jansen heeft volgens diezelfde etiquette gewoon het recht zich professor te laten noemen, charlatan of niet.

op 18 04 2009 at 15:53 schreef Pieter:

@Prediker

Je toont in deze draad aan Hans Jansen onterecht het begrip tacqiyya heeft gebruikt, dat het geen soennitisch begrip is en een gebruik van sjiieten om te overleven in een vijandige omgeving. Uitstekend, een schot voor open doel en je hebt gescoord.

Maar is dat een antwoord op de achterliggende vraag? Maken soennitische radicalen geen grootschalig gebruik van list en bedrog? Alleen een lulletje rozewater zal dat ontkennen. Het concept Al-Walaa’ wal-Baraa verheldert de werkwijze van radicalen. Enerzijds dah’wa (evangelisatie) en manifestatie en indien dat niet mogelijk is, afkerigheid en mawlaat (het verkeren onder gelijkgestemden).

Bij dah’wa en manifestatie zijn propaganda, list en bedrog schering en inslag. Van de documentaires van Channel 4, dossier Westermoskee, Milli Gorus, zwarte slavernij, er is te veel om op te noemen. Moet je daar voor bang zijn of weglopen? Natuurlijk niet, radicalen moeten beseffen dat andersdenken wel serieuze gesprekspartners zijn en dat elk broodje poep dat geserveerd wordt gewoon in eigen bek wordt gestopt.

Vervolgens grasduin je, bij gebrek aan argumentatie, weer in je eigen fata morgana. Ik heb geen obsessie met de verovering van de vier wereldhoeden door de islam. Het maken van een zorgvuldig onderscheid tussen gewone moslims en radicalen is cruciaal, want de liberale islam wint terrein. Steeds meer moslims betwijfelen of de sha’ria onderdeel is van de islamitische openbaring (en terecht) en daarmee wordt de doelgroep van radicalen kleiner en minder ontvankelijk.

Nu kan ik er uiteraard best naast zitten.
Uiteraard. Ik heb nergens geschreven dat de doctrine van Al-Walaa’ wal-Baraa’ de heimelijke overname van landstreken behelst, maar aangehaald als de ‘goddelijke inspiratiebron’ voor soennitisch radicalen. En daarbij zijn alle instrumenten geoorloofd om de anderdenkende op het juiste levenspad te brengen. Inclusief propaganda, list en bedrog. De bespreking van tacqiyya is dus verder irrelevant, maar niet weg dat er wel degelijk gelijksoortige instrumenten worden gebruikt.

Het is niet meer dan terecht dat islamofoben hun tacqiyya speeltje wordt ontnomen; het instrumentarium moet niet besproken worden, maar de achterliggende doelstellingen van radicalen en maatschappelijke oorzaken. Of het nu gaat om ethnische zuivering in Zuilen of een fundamentalistische buurtregisseur in Bos en Lommer die een winkelier laat oppakken wegens een artistieke uiting. De meegaandheid en relativering die al deze zaken in Nederland krijgen is verbazingwekkend en onacceptabel.

Het bespreken van tacqiyya is niet meer dan symptoombestrijding.

Je bent geen HVV’er, al kun je behoorlijk intolerant zijn ten aanzien van mensen die argumenteren waarom Europa bijvoorbeeld wel schatplichtig is aan de islamitische wereld, zoals afgelopen zomer, toen je op dat stuk van Jona Lendering reageerde.

Bij gebrek aan realistische argumenten en het weglaten van essentiële perspectieven. Echt kolderiek was zijn speurtocht naar geleerden die elkaar langs een weg van honderden jaren hebben beïnvloed en zo de eerste, voorzichtige democratische beginselen uit de islamitische wereld hebben geïntroduceerd. Terwijl gelijkertijd de Friesche Vrijheid bloeide; de Noordelijke Nederlanden kenden al enige vormen van secularisatie, strikte scheiding van wetgevende en uitvoerende macht en individueel stemrecht (gebaseerd op bezit van land). Daarom schreef ik toen dat het maar goed was dat zijn befaamde keurkorps aan vernieuwers niet in Wolvega geboren waren. Anders hadden ze alleen kwakzalver kunnen worden.

waarom Europa bijvoorbeeld wel schatplichtig is aan de islamitische wereld
Op de wip van schatplichtigheid wordt, na 1400 jaar, Europa links vertegenwoordigt door een beton blok van een kubieke kilometer en de islamitische wereld rechts door een kiezelsteentje. Zoals Anwar Malek, een Algerijns schrijver zegt: "Tering, we zijn volkomen achterlijk geworden".

op 18 04 2009 at 15:59 schreef Peter:

Pieter, wat jij steevast doet, is een karikatuur maken van andermans standpunten om vervolgens die karikatuur aan te vallen. Met wat Jona betoogt, heeft het allemaal niks te maken. Daar lijkt het misschien voor oppervlakkige lezers op, maar het slaat echt allemaal nergens op.

Je bent geen eerlijke debater. Je bent zo vals als een Algerijns stembiljet.

op 18 04 2009 at 16:05 schreef Pieter:

Zegt er één wat:) Dat copieer en plak je toch de draad, er is veel meer geschreven en geanalyseerd over de doelstellingen van Jona.

Het predikaat selectieve leugenaar is zeer wel op zijn plaats.

op 18 04 2009 at 19:23 schreef Prediker:

@Pieter – ‘Maken soennitische radicalen geen grootschalig gebruik van list en bedrog? Alleen een lulletje rozewater zal dat ontkennen.’

Begrijp je nu werkelijk niet dat je met je observatie dat radicalen zich gematigder voordoen dan ze in werkelijkheid zijn, niets maar dan ook werkelijk helemaal niets aantoont over wat de doctrine van al-Walaa’ wal-Baraa’ inhoudt?

Laten we je denkstappen eens even analyseren.

1. Je schrijft: ‘Het concept Al-Walaa’ wal-Baraa verheldert de werkwijze van radicalen. Enerzijds dah’wa (evangelisatie) en manifestatie en indien dat niet mogelijk is, afkerigheid en mawlaat (het verkeren onder gelijkgestemden).’

Oké, tot zover kan ik het volgen, al mag je eens aantonen dat ‘manifestatie’ door al-Walaa’ wal-Baraa’ aanbevolen wordt, want volgens mij voeg jij dat er aan toe. Maar soit.

2. Bij dah’wa en manifestatie zijn propaganda, list en bedrog schering en inslag. Van de documentaires van Channel 4, dossier Westermoskee, Milli Gorus, zwarte slavernij, er is te veel om op te noemen.

Dat zulke organisaties gebruik maken van propaganda, list en bedrog zegt op zichzelf nog niets over een doctrine als al-Walaa’ wal-Baraa’. Dat gaat namelijk niet over list en bedrog, maar over met wie men moet omgaan en vooral van wie men een afkeer moet hebben en moet mijden; en wat dan zou kunnen rechtvaardigen dat men het laatste uiteindelijk toch niet doet.

Jij verbindt list en bedrog eerst met da’wa (zonder aan te tonen dat de islamitische leer is dat het om de uitnodiging tot het geloof te doen, aanbevolen is om te liegen en te bedriegen) en vervolgens met al-Walaa’ wal-Baraa’.

Je toont dus helemaal niets aan; je doet eenvoudig hetzelfde als Hans Jansen doet. Je neemt een leerstuk met een ingewikkelde, exotische naam; verbindt het vervolgens met dingen die radicale islamitische organisaties doen, en maakt er zo je eigen interpretatie van. En je denkt dan nog serieus dat je iets over het leerstuk of over de islam hebt gezegd ook.

Nergens laat jij zien dat al-Walaa’ wal-Baraa’ door radicale moslims wordt uitgelegd als een doctrine die rechtvaardigt dat ongelovigen zand in de ogen mogen of moeten worden gestrooid.

Je redenering is van het kaliber:

i. Moslims worden door de islam opgedragen da’wa te doen;
ii. Veel moslims doen wanneer ze vertellen over wat hun geloof inhoudt de islam mooier voor dan ze is en proberen de akelige kanten te verdoezelen of te relativeren;
iii. Het concept da’wa houdt dus in dat moslims mogen liegen over hun geloof.

Ook al heb je je tot nu toe een goede leerling van Hans Jansen getoond, ik denk dat zelfs hij, als je dat bij hem op je tentamen had opgeschreven, had beloond met een dikke onvoldoende. En terecht.

3. ‘Ik heb (..) de doctrine van Al-Walaa’ wal-Baraa’ (..) aangehaald als de ‘goddelijke inspiratiebron’ voor soennitisch radicalen. En daarbij zijn alle instrumenten geoorloofd om de anderdenkende op het juiste levenspad te brengen. Inclusief propaganda, list en bedrog.’

Je laat alleen op geen enkele manier zien dat list en bedrog reeds vervat is in de doctrine van al-Walaa’ wal-Baraa’.

Sterker nog: ik heb de indruk dat je helemaal niet begrijpt waar al-Walaa’ wal-Baraa’ over gaat, en wat moslims die zich er druk over maken, bezielt.

Afkeer van en mijding van ongelovigen, tenzij je tussen die ongelovigen je geloof puriteins kunt praktiseren en da’wa kunt doen, is iets heel anders dan list en bedrog. Ieder kind kan dat begrijpen. Alleen wanneer je denkt dat moslims voor al hun gedragingen exotische doctrines nodig hebben, ga je in citroenen knollen zien, en deze vervolgens ook als zodanig verkopen.

Wat is er mist met eenvoudig vast te stellen dat radicalen dingen die het daglicht niet kunnen verdragen of waarvan ze weten dat ze er een storm van maatschappelijke kritiek mee oproepen, proberen uit het zicht van het publiek te houden?

Zij doen dat, politici doen dat, managers doen dat, alcoholisten doen dat, ja, zelfs de schoonmaakster die stiekem rookt op de toiletten doet dat. Hebben ze helemaal geen doctrine die klinkt als Walibi Bananabar voor nodig. En die radicalen hebben dat evenmin. Niets menselijks is hen vreemd en als het voor ‘de goede zaak’ is, is van alles geoorloofd. Dat is bij politieke partijen zo, dat is bij lobbyclubs zo, dat is bij de katholieke kerk zo (heeft het Vaticaan een theologische doctrine nodig om de opdracht te geven pedofielenschandelen onder de pet te houden?). Ik zie niet in waarom dat voor islamitische radicalen anders zou zijn, of waarom het een kwestie van ‘angst’ of ‘wegduiken voor de feiten’ zou zijn, als erop gewezen wordt dat list en bedrog niet theologisch volgt uit al-Walaa’ wal-Baraa’.

op 19 04 2009 at 01:59 schreef Pieter:

Bedankt voor de analyse , maar het valt me wel op dat je een enorm aantal stappen overslaat:) Nog een laatste reactie dan.

Khalid El-Gharib, omschrijft al-Walaa’ wal-Baraa op Islamic Awakening als één van de grootste pijlers van de islamitische geloofsbelijdenis (aqeedah). Het belang wordt als volgt omschrijven: "There isn’t in the Book of Allaah the Exalted – after the issue concerning the obligation of tawheed and the forbiddance of its opposite – any issue which has as so many proofs, nor so clearly explained, than the issue of walaa’ and baraa’."

As regards walaa’ (allegience), it is manfestingsincere love and help for Allaah, and for His Prophets, and for the Believers. Whereas baraa’ (enmity) is manifesting enmity and dissociation from falsehood and its people. And these matters are actually from the most fundamental issues of faith (iman = geloof).

Allegience moet hier worden gelezen als the obligation of an alien to the government under which the alien resides. Vervolgens wordt uitgelegd dat walaa’ and baraa’ een direct afgeleide is van laa ilaaha illallaah en dat fouten bij de uitvoering van dit concept uitsluitend te wijten zijn aan gebrek van begrip en bevattingsvermogen bij de ongelovige.

Aangezien niet alle moslims onder islamitisch bestuur vallen levert dit theologisch uitgangspunt een praktisch probleem op dat wordt gereguleerd in de sha’ria. Voor moslims die buiten het kalifaat wonen geldt de regel van afkerigheid (walaa’) tenzij dah’wa, inclusief de manifestatie van de belijdenis dus, wordt getoond.

Het volgende document, http://www.calgaryislam.com/imembers/pdf/manhaj/16.pdf, geeft een uitgebreide set aan gedragsregels. In het openingshoofdstuk wordt verteld dat het islamitische geloofsysteem (aqeedah) het de moslim verplicht stelt om van diegenen die van laa ilaaha illallaah getuigen te houden en zij die anders denken (shirk) te haten. Vervolgens wordt een hele serie koranverzen aangehaald.

Vervolgens vertelt de sha’ria, zoals o.a. uitgelegd door sjeik Najih Ibrahim ibn Abdullah, dat ongelovigen in twee categoriën vallen. Enerzijds zij die onder het Huis van de Vrede vallen en anderzijds het Huis van de Oorlog.

In het Huis van de Vrede vallen drie subcategorieën: Dhimmies zijn niet moslims die vallen onder islamitisch bestuur en instemmen om de djizja (hoofdelijke belasting) te betalen. Een andere subcategorie zijn de mensen van de Hoedna (bestand): degenen die een vredesverdrag met moslims tekenen na verslagen te zijn in de oorlog. De derde categorie zijn de zogenaamde Moesta’min, beschermden, personen die naar een islamitisch land komen als boodschappers, zakenmensen, bezoekers of studenten die over de islam willen leren.

De ongelovigen die buiten het Huis van de Vrede vallen, behoren tot Dar-el-Harb en zijn niet-moslims wiens eigendommen en leven niet beschermd worden door de wet van bloedwraak of vergelding of beschermd worden door een vredesverdrag of verbond.

Kortom, die mag je beloven wat je wilt. Als je dat op prijs stelt kunnen we Frontaal Naakt opfleuren met enkele duizenden voorbeelden.

De radicaal haalt dus zijn inspiratie dus uit het concept van al-Walaa’ wal-Baraa en zijn instrumenten uit de sha’ria. Of de radicaal opereert in traditionele jurk en afkerigheid of in maatpak is slechts een kwestie van stijl en smaak, niet zozeer van inhoudelijke verschillen. Salafisme en Moslimbroederschap werken broederlijk samen als dat zo uitkomt.

Als je schrijft dat een radicaal geen exotische doctrine als van al-Walaa’ wal-Baraa nodig heeft beledig je bijvoorbeeld de porno-advocaat Mohammed Enaït tot in het diepste van zijn ziel en degradeer je hem tot een goedkope pragmatist.

Zoals je ziet is het wel degelijk aantoonbaar dat het gebruikte instrumentarium van radicalen een theologische grondslag heeft. Tacqiyya is dus volkomen irrelevant aangezien al-Walaa’ wal-Baraa en haar praktische afgeleide, de sha’ria de radicaal voldoende ruimte geven om een andersdenkende op allerlei manieren te bestrijden, inclusief list en bedrog.

Tot zover de theologie, de praktijk laat heel wat anders zien. De meeste moslims hebben geen kennis van de sha’ria en veel hebben er ook geen behoefte aan, zeker zodra ze kennis nemen wat het werkelijk omvat. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer moslims twijfelen aan het feit dat de sha’ria onderdeel is van de islamitische openbaring. Voor mij een bevestiging van het feit dat er wel degelijk liberale islam is. Voor mij de reden om, als verlichtingsfundamentalist, hier het debat aan te gaan.

Daarom word ik ook niet echt blij van dergelijke columns. Je stelt terecht dat tacqiyya geen normaal islamitisch beginsel is, maar stelt jezelf totaal niet de vraag wat het concept dan wel is.

Je moet gewoon verder kijken dan je neus lang is en geen conclusies trekken indien Hans Jansen verkeerde terminologie gebruikt.

op 19 04 2009 at 11:02 schreef Prediker:

@Pieter – ‘Het volgende document, ../manhaj/16.pdf, geeft een uitgebreide set aan gedragsregels. ..’

Ik vermoed dat je je in de link vergist, want dit boekje bevat geen uiteenzetting over verschillende categorieën ongelovigen binnen en buiten de landen van de islam, noch komt Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-Najmee er in voor.

Wat er wel in te vinden is, wijst in precies de tegenovergestelde richting van wat jij beweert:

“Allaah the Exalted said

“Allaah forbids you not, with regard to those who fight you not because of [your] Deen or drive you out of your homes, from dealing kindly and justly with them, because Allaah loves those who are just” [Al-Mumtahanah, 60:8]

This means that the Muslims should treat those Kuffaar who do not fight or hate the Muslims and do not drive the Muslims out of their homse, in the life of this wilrd, with justice and kindness, without having love for them in their hearts. Allaah the Exalted said, “…from dealing kindly and justly with them…”. He did not say be befriend or love them. Similarly, Allaah the exalted said for disbelieving parents that we should be good for them,…” (p. 24)

"So, visitation and equal treatment [in this worldly life] is different from love and [close] friendship. Communication and good treatment encourages the disbeliever to become a Muslim, so these things are really like da’wah. However, loving the disbeliever (Kaafir) makes him feel good about what he believes and makes him not to want to become a Muslim." (p.25)

En voor wie geen zin heeft om die pdf van 36 pagina’s door te scrollen, is hier een link naar de bewuste passage.

Pieter – ‘De ongelovigen die buiten het Huis van de Vrede vallen, behoren tot Dar-el-Harb en zijn niet-moslims wiens eigendommen en leven niet beschermd worden door de wet van bloedwraak of vergelding of beschermd worden door een vredesverdrag of verbond.

Kortom, die mag je beloven wat je wilt. Als je dat op prijs stelt kunnen we Frontaal Naakt opfleuren met enkele duizenden voorbeelden.’

‘Kortom…’? Kortom, je trekt nu op eigen houtje een conclusie, zal je bedoelen.

Als jij een passage had gevonden waar stond dat moslims niet-moslims mogen beliegen en bedriegen om da’wa te doen, had je hem wel geciteerd. Ik maak daaruit op dat het er niet staat. Maar ik ontvang graag de link zodat ik het zelf na kan lezen, aangezien je er een handje van blijkt te hebben zaken te verhaspelen en je eigen invulling ervan als hun mening te presenteren.

Pieter – ‘Zoals je ziet is het wel degelijk aantoonbaar dat het gebruikte instrumentarium van radicalen een theologische grondslag heeft. Tacqiyya is dus volkomen irrelevant aangezien al-Walaa’ wal-Baraa en haar praktische afgeleide, de sha’ria de radicaal voldoende ruimte geven om een andersdenkende op allerlei manieren te bestrijden, inclusief list en bedrog.’

Ik heb nog helemaal niets gezien, behalve een link die niet klopte en de conclusies die jij toevoegt aan een passage over landen van de kuffaar, terwijl het geschrift waar je wél naar verwijst, juist theologisch fundeert dat een moslim de ongelovigen vriendelijk en rechtvaardig dient te behandelen (zonder genegenheid voor ze te voelen).

Pieter – ‘Je moet gewoon verder kijken dan je neus lang is en geen conclusies trekken indien Hans Jansen verkeerde terminologie gebruikt.’

En jij moet eens ophouden met dingen uit je duim te zuigen naar aanleiding van theologische argumentatie die je half begrijpt, en in plaats daarvan nu eens met een passage op de proppen komen waaruit ondubbelzinnig blijkt dat al-Walaa’ wal-Baraa list en bedrog bij het doen van da’wa legitimeert.

op 19 04 2009 at 14:14 schreef twijfelaar:

Na het lezen van deze draad bij deze mijn mening:

Alle georganiseerde religie is politiek. Het gaat om macht en het gaat om geld. De individuele gelovige wordt tegen zijn/haar wil betrokken. Alle maatschappelijke debat over geloof dient maar 1 doel: macht en controle uitoefenen over zoveel mogelijk mensen.

Ik heb niets maar dan ook niets tegen mensen van welke religie dan ook. Maar je kunt je wel afvragen hoe het zover heeft kunnen komen dat er in 20 jaar tijd ineens ruim 1 miljoen moslims in Nederland wonen, in een tijdperk waarin de paus het wederkerigheidsprincipe uitspreekt en westerse legers in islamitische landen het heft in handen hebben genomen.

Goed beschouwd is men middels georganiseerde religie wederom hard op weg een nieuwe wereldoorlog voor te bereiden.

Geloof, dat is iets persoonlijks. Goed beschouwd kun je het Nederlanders niet kwalijk nemen dat ze tegen al te veel immigratie zijn. Omgekeerd zou ik als moslim ook behoorlijk pissed-off zijn hoe men wordt gedemoniseerd in de westerse pers na 9/11.

Hoe dan ook, het netto resultaat is dat wederom in de naam der religie wederom hele volkstammen tegen elkaar worden opgezet.

Ik zou weleens een leerstoel bekostigd willen zien voor het onderwerp Godkunde. Want wie of wat is god nu eigenlijk?

Zijn er meerdere goden? Of is er geen god? En wat valt er nu eigenlijk wetenschappelijk vast te stellen over het ‘god-isme’ als maatschappelijk verschijnsel?

1 ding weet ik wel: met de opkomst van de islam in het westen zijn de Christenen met een politieke revival bezig
Zoals we die sinds de 50-er jaren van de vorige eeuw hier niet meer gezien hebben.

Alle georganiseerde godsdienst is gewoon politiek. Punt.

Niet te na over de miljoenen vredelievende mensen die thuis steun zoeken in oude boeken en rituelen, maar als je nagaat dat kerken geen belasting betalen en wel grote invloed uitoefenen op het dagelijkse leven van hele samenlevingen, dan geeft dat toch te denken.

Je hoeft immers geen professor te zijn om vast te stellen dat georganiseerde religie wel een erg grote bemoeizucht tentoonstelt op alle gebieden van de vrije (?)samenleving.

De scheiding van kerk en staat is een wassen neus.

op 19 04 2009 at 14:31 schreef Pieter:

Prediker, wat is er mis met jouw bevattingsvermogen? Zoals ik schreef is het document een verzameling gedragsregels. De inleiding en motivatie in hoofdstuk 1 sla je wijselijk over. Dan begrijp je als lezer verdomd goed waarom de radicaal de moslims voorschrijft om andersdenkenden goed te behandelen; de mensen die gehaat dienen te worden dienen namelijk bekeerd te worden tot de islam. Dat is zeker geen geen list en bedrog.

Als je het document objectiever had bestudeerd had je ook iets anders kunnen pennen.

We are clear of you and what ever you worship besides Allah. We have rejected you. And between you and us is enmity and hatred forever, unless you believe in Allah and him alone.

Daarna volgen nog een aantal verzen die jouw selectieve quote Communication and good treatment encourages the disbeliever to become a Muslim, so these things are really like da’wah. wel in een heel ander daglicht stellen.

Ook de quote Similarly, Allaah the exalted said for disbelieving parents that we should be good for them, een praktische tip, wordt voorafgegaan door deze koranvers in hoofdstuk 1:

O you who believe! Do not take your fathers and brothers as Awliyaa, if they love disbelief (kufr) instead of faith (iman). If any of you do so, they are wrongdoers.

Je slaat het achterliggende concept werderom volledig over om een punt te kunnen scoren. Je presenteert een gedragsregel als theologisch beginsel. Je maakt eigenlijk het islamitische geloofsysteem (aqeedah) belachelijk.

Sjeik Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-Najmee heb ik aangehaald omdat het concept al-Walaa’ wal-Baraa een praktisch probleem oplevert aangezien niet alle moslims onder islamitisch bestuur vallen. Ik heb hier twee paragrafen omgedraaid. Deze sjeik was vooraanstaande theoloog uit de 14e eeuw die uitlegt hoe het concept kuffaar (ongelovige) binnen de islamitische wetgeving, sha’ria, werkt; de praktische uitwerking van al-Walaa’ wal-Baraa. Op de volgende link vind je zijn biografie: http://www.fatwa-online.com/scholarsbiographies/15thcentury/ahmadannajmee.htm.

Het Huis van de Oorlog stond centraal in de oorlogsvoering van de Omajjaden (660 – 750) voelden het als een religieuze plicht de dar al-islam uit te breiden door middel van strijd (jihad). Keer op keer werden verdragen geschonden met een beroep op het Verdrag van Hodaibya. Zoals Ahmed Qureshi uitlegt mag een verdrag geschonden worden indien het in strijd is met de beginselen van het geloofssysteem (aqeedah).

Dit is gebaseerd op het werk van Urwah ibn Zubayr, één van de zeven juristen (fuqahaa) die de de beginselen van de fiqh rond 700 formuleerde.

The prophet made peace with the Quraish on the day of al-Hudaybiya on condition that he should return to them those who came without the permission of their guardians. But when women migrated to the apostle and to Islam, God refused to allow them to be returned to the polytheists.".

Oops, weer een gevalletje list en bedrog.

Hoe verder ik in deze materie duik des te kleiner wordt het verschil tussen radicale en authentieke islam. Gelukkig zijn er ook schriftgeleerden die een ander geluid (…) laten horen. Voor zover mijn bijdrage aan deze discussie.

Je gaat gewoon plat op je bek. Enerzijds omdat je niet bekend bent met het islamitisch geloofsysteem en de theologie. Anderzijds omdat als je reageert, voor de zoveelste keer, een aanbeveling of gedragsregel volledig uit de context haalt.

Maar de intentie is goed. Ik vind nog steeds dat het Frontaal Naakt team naar Medina, Qom en Al Azhar mogen vliegen om uit te leggen waar het nu echt om draait.

op 19 04 2009 at 16:00 schreef Prediker:

@Pieter – ‘Je slaat het achterliggende concept werderom volledig over om een punt te kunnen scoren. Je presenteert een gedragsregel als theologisch beginsel.’

Prima, Pieter. Wat denk jij dan dat "het achterliggende concept" is, dat Al-Walaa’ wal-Baraa’ beheerst?

Verder wacht ik nog steeds op een passage waaruit ondubbelzinnig blijkt dat moslims op grond van Al-Walaa’ wal-Bara mogen liegen en bedriegen. Die heb je namelijk in die al die lange postings nog niet tevoorschijn weten te toveren.

Dat geeft toch te denken, niet?

op 19 04 2009 at 16:45 schreef Pieter:

Nee hoor, helemaal niet:)

De radicale islamtitische theologie getuigt dat, zoals geformuleerd door Urwah ibn Zubayr, een verdrag met een ongelovige/inwoner geen waarde heeft als het in strijd is het concept van Al-Walaa’ wal-Baraa’, gebaseerd op de overgeleverde handelingen van de profeet tijdens het Verdrag van Hodaibya. De sha’ria specificeert vervolgens hoe het begrip omgelovige beschouwt moet worden.

In de extreme islam vallen de inwoners van Dar-al-Harb buiten de islamitische wet (sha’ria) en is de moslim niet gebonden aan eventuele afspraken die zij maken met ene ongelovige als zij tegenstrijdig zijn met de islamitische beginselen.

Verder stel ik voor dat je het dogma van het wahabisme eens bestudeerd. Deze extremistische soennitische stroming heeft wel degelijk sjiitische beginselen in haar dogma opgenomen, zoals tacqiyya (…..) Radicale soennitische moslims die zijn opgeleid in de traditie van het wahabisme/Al Qaida mogen tacqiyya als theologisch beginsel gebruiken.
Dat uit zich dan voornamelijk in het misbruiken van de tafkir, het bestempelen van andere moslims tot afvallige. Dat verklaart bijvoordeeld waarom tienduizenden sjiiten in Irak zijn afgeslacht door deze extremisten, het opzettelijk desinformeren en misleiden van islamitische beginselen.

Verder worden op Hanafi-fora het historisch revisionisme van het salafisme ook als taqiyya bestempeld en veroordeeld. Een voorbeeld:
http://www.marifah.net/forums/index.php?showtopic=3246

Je gaat volledig knock out en zelfs je oorspronkelijke stelling over taqiyya moet deels herzien worden.

Nou ja, daar kom je wel overheen.

op 19 04 2009 at 17:52 schreef Prediker:

@Pieter, je begint steeds meer te lijken op een bokser die, nadat de laatste gong heeft geslagen, het publiek is vertrokken en de lichten zijn uitgegaan, in de ring loopt te springen en te juichen dat hij zijn tegenstander knock-out heeft geslagen, terwijl die allang is gaan zitten om te kijken hoe die rare snuiter zijn schijngevecht voert.

Je doet slagen in de lucht, niets meer. Je snapt het begrip ‘concept’ nog niet eens, zoals blijkt uit je antwoord op mijn vraag wat het concept is dat al-Walaa’ wal-Baraa beheerst, waarin je de vraag gewoon niet beantwoordt. Ik kan het ook anders formuleren, als dat het makkelijk voor je maakt: Waar gaat het in al-Walaa’ wal-Baraa’ eigenlijk om, zou je denken?

Je toont niets aan. Je beweert slechts van alles over wat die zegt, en deze, en hoe dat volgens jou dan samen zou hangen. Citaten wil ik zien. Bronnen. Voetnoten. Is dat nou zo moeilijk?

Als het allemaal zo duidelijk zou zijn, hetgeen jij beweert, dan moet het toch niet zo moeilijk zijn een passage te leveren waarin klip en klaar staat dat uit Al Walaa’ wal-Baraa’ volgt dat je ongelovigen best in het ootje mag nemen als dat ten behoeve van de verspreiding van het geloof goed uitkomt?

Je zou eens kunnen beginnen met deze:

Pieter – ‘Zoals Ahmed Qureshi uitlegt mag een verdrag geschonden worden indien het in strijd is met de beginselen van het geloofssysteem (aqeedah).’

Niet dat dit list en bedrog is, het is terugkomen op je woord omdat het in strijd blijkt te zijn met wat God heeft bepaald, zoals ook de Nederlandse regering teruggefloten zou kunnen worden als blijkt dat een verdrag in strijd is met het Nederlandse recht. Een verdrag om terrorismeverdachten uit te leveren aan een buitenlandse veiligheidsdienst van wie bekend staat dat ze gevangenen laat martelen, bijvoorbeeld.

Maar soit, we moeten de Heer dankbaar zijn voor kleine zegeningen, nietwaar? Dus kom met de bron en een linkje over de brug zodat we eens kunnen nagaan waar Qureshi zoal aan denkt bij verdragen die in strijd zouden kunnen zijn met de artikelen van het islamitische geloof.

op 19 04 2009 at 18:46 schreef Pieter:

Waar gaat het in al-Walaa’ wal-Baraa’ eigenlijk om, zou je denken?

Ben je nu echt ziende blind? Dat heb ik al lang behandeld, ik heb de beschrijving genomen van Khalid El-Gharib op IslamicAwakening.
http://www.islamicawakening.com/viewarticle.php?articleID=487 ; Zie verder hierboven.

De praktische uitwerking vindt plaats in de sha’ria door Ahmad ibn Yahyaa an-Najmee (1350) in het volgende prachtwerk: Risaalatul-Irshaad ilaa Bayaanil-Haqq fee Hukmil-Jihaad.

Verder is Qureshi slechts de boodschapper, Urwah ibn Zubayr, de bron.

Een latere keer meer, misschien volgende week.

op 19 04 2009 at 20:28 schreef Prediker:

@Pieter – ‘Ben je nu echt ziende blind?’

Nee, jij bent gewoon geen helder denker. Je goochelt met een concept waarvan je niet lijkt te begrijpen wat nu eigenlijk het doel is, en verbindt er allerlei zaken aan waar je jouw eigen interpretatie aan geeft, zonder dat helder wordt wat de precieze samenhang is. (O vergis je niet, ik snap wel waar je heen wilt, alleen maak je het voor geen meter hard, al schijn je zelf te denken dat je hogere islamkunde bedrijft).

Pieter – ‘De praktische uitwerking vindt plaats in de sha’ria door Ahmad ibn Yahyaa an-Najmee (1350) in het volgende prachtwerk: Risaalatul-Irshaad ilaa Bayaanil-Haqq fee Hukmil-Jihaad.’

Dat jij in de kast hebt staan, zeker? Ik wist niet dat je Arabisch kon lezen. Klets nou niet zo pedant, joh. Je hebt een beetje op het internet gestruind om te zien wat in je straatje te pas kwam, en dat pas nadat mijn reacties je daartoe dwongen.

En met welk resultaat? Lange post na lange post vol kronkelredeneringen van Pieter en niet één aangevoerde passage waarin klip en klaar staat te lezen dat vijandschap jegens ongelovigen inhoudt dat men niet-moslims best mag bedriegen om het ware geloof te verspreiden.

De bron die waar je link wel heenvoerde, zegt slechts dat gelovigen ongelovigen en alles wat met ze te maken heeft moeten mijden als de pest, hoewel moslims ongelovigen ook vriendelijk, rechtvaardig en als gelijken moeten behandelen met het oog op de uitnodiging tot het geloof. (Uiteraard verklaar je dat dan ineens irrelevant; ‘Met het oog op da’wa’ is blijkbaar alleen van belang als moslims iets kwaadaardigs doen).

Nergens stelt het door jou gelinkte pamflet echter dat moslims ongelovigen mogen bedriegen met het oog op da’wa (wat je oorspronkelijke stelling was).

– Ja, maar, ja, maar: Uwah ibn Zubayr schreef dat moslims hun eed moeten verbreken als die niet in overeenstemming blijkt met de geloofsartikelen, omdat Mohammed (صلى الله عليه وسلم) ook tegen de afspraken in een aantal vrouwen die zich bekeerd hadden, niet terugzond tot de polytheïsten omdat God dat niet wilde.

Dat is dan woordbreuk, en da’s ook niet netjes; maar iets beloven en er later op terugkomen omdat je er inmiddels achter bent dat dit inging tegen wat God wilde, is wat anders dan iets beloven met het vooropgezette plan om je belofte te breken (hetgeen jij er van maakt).

De grootste grap is echter dat al-Walaa’ wal-Baraa’ extremisten die het aanhangen ervan weerhoudt zich hier in grote getale te vestigen, en andersom: ze stimuleert hier zo snel mogelijk te vertrekken.

Die radicale islamieten moeten de ongelovigen en hun landen immers zoveel mogelijk vermijden. Hoera dus voor al-Walaa’ wal-Baraa. Ik hoop nog zoveel mogelijk haatbaarden ermee om de oren te kunnen slaan.

op 20 04 2009 at 12:25 schreef Pieter:

Helaas, al-Walaa’ wal-Baraa’ is geen statisch concept en wordt door radicale oelema’s of anders uitgelegd of geïnterpreteerd.

Je legt de nadruk op wal-Baraa maar vergeet al-Walaa. Om Ibn Kaldun te citeren: “In the Muslim community, holy war [jihad] is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the obligation to convert everybody to Islam either by persuasion or by force.

Die radicale islamieten moeten de ongelovigen en hun landen immers zoveel mogelijk vermijden.
Dat is wal-Baraa. Het artikel waar je al je irrelavante conclusies op baseert is een practische uitwerking van wal-Baraa (via de sha’ria).

Dat heb je het uitdragen van het geloof, door middel van overtuiging of heilige oorlog (Jihad) bij "extremisten".
Dat is Al-Walaa‘.

Zowel de afkerige salafist die een MoslimBroederschap aanhanger in maatpak wordt als de orthodox die besluit geweld te gaan gebruikem om het juiste levenspad te vestigen in gebieden die niet onder Dar-al-Islam vallen opereren binnen het concept van al-Walaa’ wal-Baraa’.

Beide interpretaties worden gesteund door voorbeelden van de profeet en letterlijke koranverzen.

Dit alles roept een aantal zeer interessante vragen op. Maar één ding is zeker: jouw grote grap bestaat niet.

op 20 04 2009 at 12:42 schreef Pieter:

Correctie: Het artikel waar je al je irrelevante conclusies op baseert is een practische uitwerking van wal-Baraa (via de sha’ria). neem ik terug.

op 20 04 2009 at 17:59 schreef Prediker:

‘Helaas, al-Walaa’ wal-Baraa’ is geen statisch concept en wordt door radicale oelema’s of anders uitgelegd of geïnterpreteerd.’

Dit is niet meer pedant geformuleerde uitvlucht om te zeggen dat je geen bronnen kunt leveren voor de omschrijving van het concept al-Walaa wal-Baraa waar je nu al schier talloze berichten over dooremmert, noch met citaten kan aantonen dat zij er de conclusies uit trekken die jij er uit trekt.

Je springt ook hier weer van de hak op de tak. Nu eens gaat het over da’wa, dan weer over jihad en uit de indrukwekkend klinkende namen en citaten zou dan moeten blijken dat en hoe dit allemaal samenhangt.

Maar gewoon een helder betoog: al-Walaa’ wal-Baraa’ betekent dit en dat, gaat om het bewaren van zus-en-zo; en die-en-die geleerden maken er deze-en-die afleidingen uit, wat ik dus helemaal niet gezellig vindt omdat zo-en-zo-en-zo; dat krijgen we niet te zien.

En dat, naast het feit dat je in deze draad in rap tempo snippers informatie hebt opgezocht en aan elkaar zit te lijmen, maakt dat ik toch het idee houdt dat jij de ballen verstand hebt van waar je over praat.

op 20 04 2009 at 20:54 schreef Pieter:

Deels heb je gelijk, deze draad was voor mij een leerproces. Er zijn veel verschillende bronnen die allemaal net even iets anders zijn. Classificeren per stroming of rechtschool, oelema etc. is nu even teveel werk. Maar ik kan het nu wel in een verhaal breien.

De islam heeft twee gezichten. Het individu, de gelovige, heeft als voornaamste taak uit de hel te blijven en de schepper te eren. Daarvoor zijn de vijf zuilen.

Daarnaast heb je, en minstens even belangrijk, het islamitisch geloofssysteem, de aqeedah. Gebouwd rond het centrale beginsel dat er god is dan god (laa ilaaha illallaah) wordt zij verder uitgewerkt aan de hand van het concept al-Walaa’ wal-Baraa.

Dat betekent dat bij het bestuderen en/of formuleren van de ahadith (overleveringen), sha’ria (wetgeving) of fiqh (jurisprudentie) alles conform is en getoetst wordt aan al-Walaa’ wal-Baraa. En dan bedoel ik ook alles.
1. al-Walaa: Het tonen en uitdragen van oprechte liefse voor god, zijn profeet en volgelingen.
2. wal-Baraa: vijandschap of anomositeit en verwijdering tegen afgoderij en haar volgelingen.

Hoe het tonen, uitdragen, vijandigheid en verwijdering nou precies plaats moet vinden verschilt per stroming (hoewel gebaseerd op het werk van Urwah ibn Zubayr, één van de zeven juristen (fuqahaa) die de de beginselen van de fiqh rond 700 formuleerde).

De extremistische stromingen hebben een simpel concept. Allen die de islam afwijzen ontvangen één medicijn: pure haat en Jihad.

Een trend die begon rond 1300 met Ibn Kaldun (filosoof, historicus), Ahmad ibn Yahyaa an-Najmee (oelema) via Al-Arabi (theoloog) tot aan de grondlegging van het wahabisme, zo’n 250 jaar geleden. En is vastgelegd in vele klassieke theologische werken.

Dit alles roept wel veel vragen op. Als de aqeedah en al-Walaa’ wal-Baraa zou belangrijk zijn waarom wordt hierover nooit over verteld? Is het iets dat we niet mogen weten? Als iedereen weet wat het werkelijk inhoud wordt dah’wa wel erg moeilijk.

Het is precies daarom waarom moslims in het westen wordt verweten maar halve moslims of afvalligen te zijn. Ze doen maar de helft (als ze dat al doen) en negeren al-Walaa’ wal-Baraa.

Dus zolang een propagandist of extremist alleen wordt geconfronteerd met de vijf zuilen van de islam krijgt hij geen serieuze vragen. Het wordt dus de hoogste tijd om Pauw & Witteman bij te scholen.

En Mohammed Cheppih eens uit te nodigen voor een nieuw interview.

Cheppih: Islam is liefde.
Pauw: Waarom haat je me dan?
Cheppih: Waar heb je het over?
Pauw: Je hebt toch in Medina gestudeerd?
Cheppih: Klopt.
Pauw: En je pleit voor een geleidelijke invoering van de sha’ria?
Cheppih: Ehh ja, onder bepaalde voorwaarden.
Pauw: Ja precies, conform al-Walaa’ wal-Baraa toch?
Cheppih: Gaan we nu soms theologie bedrijven?
Pauw: Nou, je gaat toch niet ontkennen dat dit het centrale beginsel is voor fiqh en sha’ria? Dat wil je toch …..geleidelijk…. invoeren?
Cheppih: Zoals ik al zei, theologie is niet relevant voor de discussie.
Pauw: Toch wel, want je zegt dat islam liefde is. Maar tegelijkertijd leer je in Medina dat je mij moet haten. Dat is al-Walaa’ wal-Baraa. Even belangrijk als de Tahweed!
Cheppih: Ja luister, hier heb ik echt geen trek ik.
Pauw: Dus je neemt afstand van wat je geleerd hebt in Medina?
Cheppih: Nu is het wel genoeg.
Pauw: Je bent toch ‘geontradicaliseerd’? Neem je nu afstand van de sha’ria en ben ik gewoon je broeder? Een broeder van het boek?
Cheppih: DIt interview us nu afgelopen.

op 20 04 2009 at 22:24 schreef Pieter:

Peter heeft achteraf gezien toch gelijk. mijn excuses! Iedere moslim, gelovige of belanghebbende moet gewoon zijn eigen oordeel vormen en op zijn of haar gezond verstand afgaan.

Daarom ook vind ik dat Ahmed Marcouch gelijk heeft: islam moet onderwezen worden op elke islamitische, openbare en christelijke school. Maar dan wel beide pijlers van haar geloof. Zo besteden we het eerste uur aan Tahweed (de vijf zuilen van het geloof) en het tweede uur aan het islamitisch geloofssysteem, inclusief aqeedah en al-Walaa’ wal-Baraa, van haar milde tot extreme vormen.

Marcouch heeft gelijk maar laten laten we iedereen vooral volledig en objectief informeren. Opdat iedereen zijn eigen oordeel kan vormen. Worden we van het nergens op gebaseerde HVV-taqiyya gezever verlost. Kunnen extremisten evenvoudig tegengas geboden worden. Kunnen we Ella Vogelaar uitleggen dat haar oplossingen in bepaald probleemwijken nooit zullen werken. Werkt de sociaal-democratie weer aan de verheffing aan het volk!

Zoals de heren Beste, Engel en Moerlie in de Volkskrant betoogden over Marcouch: “Zijn grootste angst is niet dat jongeren radicaliseren, maar dat ze op een dag Allah de rug toekeren.”

Hmm, hier zit een pracht van een opiniestuk in.

op 29 11 2015 at 11:23 schreef Max:

Islam is geen religie, en ook geen cultus. Het is een compleet systeem.De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een weerhaak voor alle andere componenten.Het uiteindelijke doel van de islam is niet om de hele wereld te bekeren, maar om de hele wereld onder de wetten van de sharia te brengen…Wat de islam leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden.Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden.De islam heeft in 1470 jaar nog nooit iets anders gedaan dan dood en verderf zaaien!..

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS