Home » Archief » Sudoku


[27.02.2010]

Sudoku

Prediker

zin28
Illustratie: Zinaida Serebriakova

“We hebben godverdomme hier gewoon een vijfde colonne!
Van mensen die het land naar de verdommenis willen helpen.”
Pim Fortuyn

Geert Wilders mag de Koran wel met Mein Kampf vergelijken en Marokkaanse moslims voorstellen als leden van een vreemde invasiemacht; daarmee geeft hij immers stem aan de angst en frustratie van burgers. Men mag Wilders zelf echter niet vergelijken met Hitler; dat is namelijk stigmatiserend en een afleidingsmanoeuvre om de multiculturele problematiek niet onder ogen te hoeven zien.

Als we Volkskrantcolumniste Nausicaa Marbe moeten geloven, is er een ware hetze gaande. Geen hetze van de PVV en een legertje opiniemakers en (amateur)arabisten tegen moslims, maar eentje van antiracismebureaus tegen Geert Wilders. Wat willen die ketterjagers nu eigenlijk? Een racismevrij Nederland of zoiets? Quelle horreur!

Het is toch geen Sudokupuzzel?, verzucht Marbe: stop er vreemdelingenhaat in en er komen elke keer ‘Auschwitz’ en ‘de Jodenvervolging’ uit? Maar de geschiedenis van etnische minderheden en xenofobie is natuurlijk wel net een invuloefening en de uitkomst komt telkens op hetzelfde neer. Wat wisselt zijn de omvang en de methoden. Een kleine rondgang door de historie volstaat om helder te krijgen hoe xenofobie keer op keer uitpakt.

Spaghettivreters

Op 14 Maart 1891 vonden elf Italianen de dood bij een lynching in New Orleans die zo berucht is geworden in de Amerikaanse geschiedenis, dat ze zelfs een verfilming kreeg.

De blanke, voornamelijk protestantse bevolking bekeek de immigrantengroepering toch al met minachting en wantrouwen: de spaghettivreters waren niet blank genoeg, hadden de verkeerde godsdienst, woonden in verpauperde wijken, en de jonge, gespierde en van testosteron blakende Italiaanse arbeiders bedreigden de eer van de roomblanke protestantse dochters. Goklustige dieven waren het, die om het minste of geringste hun mes trokken! Zedeloze smeerlappen en onbetrouwbare bedriegers!

Een maandenlange lastercampagne door politici en media bracht New Orleans ook nog eens in een broeierige staat van angst voor de mafia, die haar tentakels vanuit de immigrantengemeenschap steeds verder om de havenstad heen zou doen kronkelen. Toen de populaire hoofdinspecteur Hennessy werd vermoord, hoefde men dan ook niet ver te zoeken naar de schuldigen. Dezelfde nacht nog werden meer dan honderdvijftig Italianen opgepakt en gevangengezet. “The little jail was crowded with Sicilians whose low, receding foreheads, repulsive countenances and slovenly attire proclaimed their brutal nature.”, aldus een plaatselijke krant. Negentien van hen werden berecht voor moord en samenzwering in opdracht van de mafia. Met de uitkomst dat hun schuld niet bewezen was, nam de oververhitte bevolking geen genoegen. Er moesten barbertjes hangen, zoals Marbe dat altijd zo origineel uitdrukt. Maar dan letterlijk. Het zou niet de laatste Italiaan zijn die werd gelynched.

Spleetogen

Amerika’s Westkust had een paar jaar eerder kennis gemaakt met een vriendelijker methode om de ongewenste vreemdelingen kwijt te raken: verdrijving via economische boycot. Nadat de voormalige Chinese arbeiders aan de Central Pacific Railroad de Chinatowns van de Westkust hadden overspoeld op zoek naar werk, keerden kranten en vakbonden zich scherp tegen de zich in rap tempo uitdijende Chinese bevolking.

 reclame rattengifThe Labor Agitators, or The Battle for Bread (1879) toont een aantal scènes uit het Chinese leven in San Francisco, waar de Chinese Six Companies de scepter zwaaien over Chinatown. Gruwelrituelen, vrouwenhandel, drugs, en illegale gokhuizen zijn er schering en inslag, zo somt het pamflet op. De Chinezen houden er heimelijk zelfs hun eigen parallelle rechtssysteem op na, waar schimmige transacties worden bekonkeld en executies opgedragen. Chinese meisjes worden er als seksslavinnen verkocht; de verwijfde mannen corrumperen intussen kuise blanke dames; en de Chinese belangenorganisatie dekt het allemaal af. Wat wil je ook: “lying and stealing are as natural to the Chinaman as eating and drinking.” De blanke, welgestelde elite vindt het wel best, want ze profiteert er goed van. De gewone man draait voor de gevolgen op. Klinkt bekend?

“The Chinese must go”, zo klonk het, en “We are determined to rid ourselves of the hated mongolians”. Het bleef niet zonder effect: in tal van Californische steden werden om de zoveel jaar Chinezen vermoord en Chinatowns tot de grond toe afgebrand. Niet dat het Californië van haar Chinezenprobleem afhielp, want de gele wijken werden daarna gewoon weer opgebouwd.

the destroyer of women and children Een lokale krantenuitgever in het provincieplaatsje Truckee bedacht echter een geweldloze manier om van het Chinezenprobleem af te komen. In 1886 riep Charles McGlashan in zijn Truckee Republican een boycot af tegen zakenmensen en hoteleigenaren die Chinezen in dienst hielden. Ieder die meende niet in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien zonder hulp van de “thieving, lustful, opiumsmoking, murderous Chinamen”, zou in de krant openlijk aan de schandpaal genageld worden, kondigde McGlashan aan. Het ging hier immers om een strijd op leven en dood:

“Either the whites will rule Truckee and the Chinese must leave, or the Chinese must rule and the whites will leave. There will be no compromise, no flag of truce, no cessation of hostility until the final surrender is made. No unlawful means will be employed, but such blows will be struck at pocketbooks and bankaccounts as will prove more telling than violence or incendiarism.”The Truckee Republican, (cit. Simon Schama, What is an American?, BBC, 2008)

Slechts negen weken later zaten de meeste Chinezen zonder werk, konden hun huur niet betalen, en vertrokken massaal. Maar hé, McGlashan kan geen kwaad in de zin gehad hebben, toch? Hij riep immers juist op om af te zien van geweld:

“There need be no bloodshed or violence in cleaning the vermin out of the Truckee basin.”
The Truckee Republican (cit. Eve Quesnel, The Nameless, Faceless Peope of Truckee, 2007)

Zigeuners

Wie wil nagaan hoe stelselmatige stereotypering en sensatieberichtgeving door media en politici uitlopen op geweldsuitbarstingen en moordpartijen jegens etnische enzigeunerkamp culturele minderheden, hoeft echter niet een eeuw terug te zoeken aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Het hedendaagse Europa kent een golf van geweld tegen zigeunergemeenschappen die doet denken aan de pogroms uit de duistere middeleeuwen.

Zo bestookten gewapende groepen in 2008 en 2009 Hongaarse zigeunerkampen met molotovcocktails, granaten en vuurwapens, terwijl nationalistische partijen als Jobbik gedijen op antiziganistische en antisemitische retoriek. De partij kan op de steun van vijftien tot achttien procent van de Hongaarse bevolking rekenen. Dat is vergelijkbaar met wat Wilders in Nederland aan stemmen ophaalt. Blijkbaar is dat de politieke munt die geslagen kan worden uit de combinatie van nationalistische standpunten en het aanwijzen van een collectieve zondebok.

In Roemenië ging het meteen al mis na de val van het communistische regime, eind 1989. Kondigde regeringspartij Frontul Salvării Naţionale aanvankelijk nog aan dat etnische minderheden in het nieuwe Roemenië gelijke rechten zouden krijgen, slechts drie weken later bracht de regering vijfduizend mijnwerkers uit de Jiu vallei naar Boekarest om “hooligans en werkloze zigeuners” in elkaar te tremmen. Een paar dagen erop meldt de Roemeense pers dat Nicolae en Elena Ceauşescu van oorsprong zigeuners waren.

Zoals Valeriu Nicolae en Hannah Slavik laten zien, waren racistische uitlatingen van politici in de jaren negentig gemeengoed. Met alle gevolgen vandien:

  • in 1990 molesteert en vermoordt een menigte van duizend man Roma zigeuners in Turu Lung.
  • In 1991 organiseren de burgemeester en de lokale priesters van Kogălniceanu een lynchmeute die veertig Roma-huizen in de as legt. De campagne is zelfs interconfessioneel: zowel de orthodoxe als de katholieke kerkklokken luiden de actie in.
  • Wanneer in 1993 een menigte van vijfhonderd man in Hădăreni dertien Roma-huizen afbrandt en drie zigeuners vermoordt om de moord op een Roemeen te wreken, moedigt de nationalistische politicus Corneliu Vadim Tudor zijn Roemeense broeders nog eens aan met de oproep “het gewonde hart van Transsylvanië” te beschermen tegen de verkrachtende en rovende zigeuners.

De antizigeunerretoriek van Roemeense politici gaat door tot op de dag van vandaag, met oproepen zigeuners in concentratiekampen te stoppen; ze maar helemaal uit te roeien; en slachtoffergedrag wanneer antidiscriminatiebureaus daarover een klacht indienen (‘Het lijkt de Securitate wel!’). Het ERRC maakt gewag van structureel politiegeweld. Ook komen geweldsuitbarstingen nog steeds voor: in 2005 worden door een lynchmeute van zestig man vier zigeuners vermoord en verschillende huizen in brand gestoken in het dorp Seica Mare.

De hele Balkan levert een vergelijkbaar beeld op. Wie echter denkt dat dit alleen een Oost-Europees probleem is, komt bedrogen uit.

postmoderne ironie Vorige zomer ontvluchtten twintig Roma-gezinnen in allerijl Belfast, toen een neonazistische groep stenen bij mensen door de ruiten wierp en dreigde de huizen waarin ze verbleven in brand te steken. Soortgelijke bedreigingen zijn ook geuit naar moslims, hindoestanen en Polen. British National Party-leider Nick Griffin distantieerde zich van het gewelddadige incident, maar dat verhinderde hem niet op één adem het ressentiment jegens zigeuners te rechtvaardigen:

“We have to bear in mind that the gypsy community is notorious for its extremely high rate of criminality and antisocial behaviour. Everyone in Romania and eastern Europe knows this and it is one reason why their governments are so keen to encourage them to come over here.”

In Italië maken politici en opiniemakers het ronduit bont. Zo motiveerde een verkiezingsbiljet in 2002 op Umberto Bossi te stemmen met het argument: “Als je geen Zigeuners, Marokkanen en delinquenten in je woning wilt, wees dan baas in eigen huis in een leefbare stad en stem Lega Nord.” In 2005 stelde Pierpaolo Fanton voor zigeunerkinderen verplicht te vaccineren zodat ze de Italiaanse kinderen niet met hunDe zak van Sinterklaas; maar dan anders speeksel konden infecteren. “Nomaden, het zijn beesten”, voegde het raadslid eraan toe. In Februari van datzelfde jaar verklaarde Pietro Zocconali, voorzitter van de nationale vereniging van sociologen op televisie dat Romazigeuners kinderen stelen om hen te verkopen; “soms in delen.”

Hé, het mag dan de 21e eeuw zijn, maar als een vooraanstaand socioloog het bloedsprookje van stal haalt, zal het wel waar zijn toch? Toen in 2008 in Napels een zigeunermeisje van vijftien gearresteerd werd op verdenking van het stelen van een baby uit een woning, voerden inwoners van de stad dan ook heel toepasselijk een pogrom uit door de zigeunerwijk in brand te steken. Zoals mensenrechtenorganisaties melden, is dergelijk geweld tegen zigeuners door meutes en politie in Italië niet ongebruikelijk; gesteund door racistische uitlatingen en beleid van politici.

Xenofobie

Zal iemand betwisten dat het in bovenstaande voorbeelden om racisme en xenofobie gaat? Of dat uitspraken van politici en een stroom van sensatieberichtgeving in de pers haatgevoelens jegens minderheidsgroeperingen aanwakkeren? Toch stoelde de angst voor de mafia in New Orleans niet louter op fantasie; leefden Italianen en Chinezen daadwerkelijk in verpauperde wijken met alle sociale problematiek van dien; hielden de bourgeois elite en de Chinese belangenorganisaties zoveel mogelijk het lid op de beerput;  en zijn de vooroordelen over zigeuners ook niet bepaald uit de lucht gegrepen.

Xenofobie – zelfs racisme – staat zelden “los van enige realiteit”, zoals Marbe lijkt te denken. De essentie ervan ligt echter niet in de afwezigheid van ‘zichKomt een vrouw bij de dokter... ophopende problemen’ rond minderheidsgroeperingen, maar in de afwijzing van etnisch en cultureel afwijkende groeperingen als legitiem deel van de samenleving. ‘Ze zijn wezenlijk anders’, ‘ze horen hier niet’, ‘ze zorgen alleen maar voor problemen’, ‘ze komen hier alleen maar om … (vult u maar in)’.

Kwalijk gedrag van exponenten van de afwijkende groep wordt toegeschreven aan de groep als zodanig, tot haar essentiële kenmerken verklaard; en vervolgens worden individuen er op afgerekend dat ze tot die groep behoren. Men accepteert hen niet als gelijkwaardige burgers, soms zelfs niet als volwaardig mens.

Dit nu is precies wat de politieke consequenties, die Wilders uit zijn islaminterpretatie trekt ten aanzien van moslims, zo verwerpelijk maakt. Wilders maakt alle allochtone moslims verdacht, onder verwijzing naar hun culturele en religieuze achtergrond, die hij wezenlijke, onveranderlijke kenmerken toeschrijft. Onze kruisridder in de polder stelt moslims en Marokkanen stelselmatig voor als vreemde horden barbaren die bezig zijn onze beschaafde samenleving over te nemen, en die haar af zullen breken indien de staat geen verregaande maatregelen tot discriminatie neemt. Voor Wilders en zijn achterban staat het Nederlanderschap van een moslim principieel ter discussie. De moslim is een vreemd element in de Nederlandse samenleving: een doorn in het vlees. Zoals bovenstaande voorbeelden duidelijk maken, valt dat bepaald geen onschuldige campagne te noemen.

Marbe stelt haar prioriteiten dan ook verkeerd wanneer ze de politieke pyromaan Wilders in bescherming neemt, en haar pijlen richt op de krachteloze politieke corporaties die het onderhoud van de lekkende gasleidingen op z’n beloop laten, of op de vrijwillige brandweer die op hoge toon eist dat de brandstichter zijn lucifers worden ontnomen. Met haar pleidooien is de columniste zo’n tien jaar abuis. Ze blijft hardnekkig in het tijdperk Fortuyn steken, ergens halverwege tussen de demonisering door Marcel van Dam (“U bent een buitengewoon minderwaardig mens”) en Thom de Graaf (“Hier vlakbij, op loopafstand, staat het Achterhuis…”).

Alsof de geest van Fortuyn niet over de kabinetten Balkenende II en III heeft gehangen (en alsof dat de integratie werkelijk heeft bevorderd). Maar met al zijn strijdlustige taal over de islam ging professor Pim nooit zover dat hij de vijfde colonne ook nog wilde identificeren en uitwijzen. Dat geldt voor Wilders, die openlijk spreekt over het deporteren van tientallen miljoenen moslims, wel anders. En dat maakt hem tot een gevaarlijke volksmenner. Zoals Peter R. De Vries illustreert, vereist het geen uitzonderlijk politiek inzicht om dat te zien. Dus wat is Marbe’s alibi om de andere kant op te kijken?

Prediker (oogst van 1976) ziet ook wel brood in een carrière als volksmenner, en gaat mikken op het latente ressentiment tegen Roemeense agitatoren en hun mistige proza.

Prediker, 27.02.2010 @ 15:54

[Home]
 

91 Reacties

op 27 02 2010 at 16:19 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Een heel goed stuk. Alleen seksualiteit ontbreekt. Alle intolerante periodes naar minderheden toe laten zich tevens kenmerken door een seksuele zedenhysterie.

Pim Fortuyn was op seksueel gebied erg ruimdenkend. Ook wilde hij het integratieprobleem oplossen mét de moslims, niet door ze te isoleren of te deporteren. Ik zie Pim Fortuyn als een libertaire humanist. En Wilders zie ik als een opportunistische fascist.

op 27 02 2010 at 17:06 schreef Rob:

Italië is inderdaad een droevig voorbeeld van hoe angst en haat jegens vreemdelingen kan voortwoekeren, gevoed door enkele politieke partijen en door oude bakerpraatjes, zoals het nimmer bewezen verhaal dat zigeuners kinderen stelen.
Ik wacht met angst en beven op de dag dat een groepje jongeren ‘besluit’ dat ik een Roemeen ben. Dat overleef ik niet, met een beetje pech.

op 27 02 2010 at 17:11 schreef Tjerk:

Zie je er zo Roemeens uit dan, Rob? Laat de Roemenen het trouwens maar niet horen, dat je Roma-zigeuners nu vergelijkt met blanke Roemenen.

op 27 02 2010 at 17:25 schreef Remember Durango:

Natuurlijk mag je Wilders met Hitler vergelijken, het is zelfs aan te raden. Hitler vertegenwoordigd een overweldigende meerderheid die met veel geweld ten strijde trok tegen een uiterst kleine minderheid. Dat is altijd de geschiedenis geweest van xenofobie: meerderheden die minderheden te grazen nemen. Nogal wiedes dus dat we solidair moeten zijn met de moslims. Zij zijn maar anderhalf miljard mensen terwijl Geert Wilders het leiderschap zoekt van het Volk der Nederlanders, de grootste, machtigste en oorlogszuchtige Natie uit de recente geschiedenis. God helpe de Moslims!

op 27 02 2010 at 17:38 schreef Peter:

Hahaha!

‘Durango’? Van de stripserie?

op 27 02 2010 at 17:51 schreef Rob:

Tjerk, ik vergelijk niemand. Voor de gemiddelde rechtse Italiaan is het allemaal één pot nat. Autodieven, hoeren en bedelaars.
Ik zie er behoorlijk Italiaans uit, met uitzondering van mijn lengte van 1m90 die voor een man van 40 uitzonderlijk is. Maar ik heb natuurlijk wel een raar accent dat niet thuis te brengen is voor de mensen.

op 27 02 2010 at 18:44 schreef vander F:

Je hoeft het niet zover van huis te zoeken,
in de 19’e eeuw werden in Deventer de arbeiders uit de veenkoloniën beschimpt en uitgesloten,
die viezeriken hielden kippen IN huis!

En het waren zuipende messentrekkers.

In Zuid-west Drenthe zie je misschien nog wel een oude man met een flink litteken in z’n gezicht,
heeft ie met z’n tengels aan een meisje gezeten uit een ander dorp,
sneden ze je wang open.

Ik vraag me af of je zoiets tegenwoordig xenofobie zou noemen.
Die term wordt bijna exclusief gekaapt om ‘buitenlanders’ aan te wijzen met een iets ander uiterlijk en dat is maar de helft van het verhaal.

Dus het verhaal van Nausicaa Marbe raakt weldegelijk wat wal, de xenofobie en islamofobie schreeuwers lijden enigszins aan een Wildersfobie.

op 27 02 2010 at 18:48 schreef Tjerk:

“Ik vraag me af of je zoiets tegenwoordig xenofobie zou noemen.”

Hoe zou jij het noemen? En wil jij beweren dat de voorbeelden die ik hierboven geef, niet exemplarisch zijn voor racisme en xenofobie , dan?

op 27 02 2010 at 19:08 schreef Rob:

Ja, dat is ook xenofobie. Ik mag je erop wijzen dat de partij Lega Nord, zoals hierboven genoemd, opgericht is om het noorden van Italië af te scheiden van het zuiden, en dat de kern van die partij bestaat uit mensen die vroeger schaamteloos bordjes ophingen met de tekst ‘Verboden voor Zuid-Italianen’.

op 27 02 2010 at 19:11 schreef vander F:

@Tjerk,
ik ontken niets,
in constateer alleen dat iets wat sinds het ontstaan van de mensheid plaatsvind dmv een nieuw modewoord een andere lading dreigt te krijgen.

op 27 02 2010 at 19:12 schreef vander F:

De xenofobie van de beeldenstormers?

op 27 02 2010 at 19:16 schreef vander F:

Het racisme tussen Meppelaars en Steenwijkers(messentrekkers).

op 27 02 2010 at 19:21 schreef Rob:

Een nieuw modewoord? Een andere lading? Leg uit wat er ‘anders’ is aan die lading, en waarom dit de xenofobie van Wilders op de een of andere manier minder kwalijk zou maken.
Het woord duikt overigens op omdat rechtse kommaneukers op ‘racisme’ steevast reageren met de dooddoener dat islamiet geen ras is en Wilders dus geen racist.

op 27 02 2010 at 19:21 schreef Kolderpolder:

Dus velen zijn racistisch en xenofoob? Altijd al geweest ook. Het lijkt warempel wel of alle mensen gemiddeld zo in elkaar zitten. Hoe oliedom ben je dan als politiek om tegen al deze historische feiten in, toch de multiculti op te dringen en in veertig jaar tijd bijna een miljoen eigencultuur-vreemden binnen te laten/halen om dit als cultuurverrijking aan te prijzen.

Dan heb je van de geschiedenis geen ruk geleerd. Eerst zelf het probleem creëren en dan met je vinger gaan wijzen en foei, vieze xenofoben gaan roepen.

op 27 02 2010 at 19:21 schreef vander F:

Ik mocht als jochie van mijn vader ook nooit spelen met Eddy, een jongetje uit een ‘aso-familie’.

Stiekem wel doen natuurlijk ( en dat ging prompt mis)

op 27 02 2010 at 19:23 schreef Mas Rob:

Geheel vergeten lijkt de manier waarop Nederland, en dan met name Rotterdam, in de jaren dertig omging met de “overtollige” Chinezen. Het past helaas naadloos in het rijtje voorbeelden van Prediker. Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Chinezen_in_Nederland#.22overtollige_Chinezen.22_en_de_deportaties_in_de_jaren_.2730

op 27 02 2010 at 19:24 schreef vander F:

De Geert-o-foben slaan even hard door als islamofoben.

(Think René Danen)

op 27 02 2010 at 19:28 schreef vander F:

@Mas Rob,
de menselijke natuur,
discriminatie verbieden is even zinloos als de liefde verbieden.
Je kunt het hoogstens zo redelijk mogelijk kanaliseren.

De kern van dit verhaal is dat de hele wereld er vrolijk op los discrimineert en dat zal blijven doen.

op 27 02 2010 at 19:32 schreef Tjerk:

Van der F.: “Ik ontken niets, ik constateer alleen dat iets wat sinds het ontstaan van de mensheid plaatsvind dmv een nieuw modewoord een andere lading dreigt te krijgen.”

Waarom halthouden bij het ontstaan van de mensheid, van der F.? Chimpansees vertonen vergelijkbaar gedrag (vijandigheid jegens mannetjes van andere groepen; uitroeien van rivaliserende groepen), en ja, primatologen noemen dat ook xenofobie.

Je lijkt te suggereren dat omdat xenofobie niet per definitie racistisch is, xenofobie dus per definitie niet-racistisch is.

Maar helder wordt het allemaal niet, omdat je met retorische vragen van alles suggereert in plaats van gewoon te stellen wat je bedoelt.

op 27 02 2010 at 19:34 schreef vander F:

Ook zoiets:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe

Het is verre van een exclusief ‘blank’ kenmerk,
zoals een idioot van een Danen bijkans beweert.

op 27 02 2010 at 19:34 schreef Mas Rob:

@ vander F,
Ja, ja. homo homini lupus etc.

Dat neemt niet weg dat ik grote bedenkingen heb tegen referen aan de de menselijke natuur bij misstanden.

Als we de natuur altijd hadden gevolgd, dan waren we behaarde mensapen gebleven die in grotten woonden.

op 27 02 2010 at 19:38 schreef vander F:

@Mas Rob:,
welnee, we hebben de natuur, uiteraard, wel gevolgd Mas Rob,
het gras is groener aan de andere zijde,
mensen gingen gebieden bewonen met weinig zon, de natuur verschafte een overlevingsmechanisme en men werd blanker om dat beetje zon zoveel mogelijk op te nemen.
More nature than a man can handle

op 27 02 2010 at 19:40 schreef Tjerk:

“Het is verre van een exclusief ‘blank’ kenmerk, zoals een idioot van een Danen bijkans beweert.”

Nu sluit ik niets uit wanneer het om René Danen gaat, maar hier wil ik wel even een citaatje met een linkje naar de bron van zien.

op 27 02 2010 at 19:45 schreef vander F:

Overigens protesteer ik tegen het begrip ‘de menselijke natuur’
Ik heb meer op met ‘de menselijke conditie’

De eerste is me te metafysich.

op 27 02 2010 at 19:46 schreef Mas Rob:

@ Vander F
We hebben de natuur niet gevolgd, maar naar ons hand gezet. De mens is een cultuurwezen. Een mens die ongeremd zijn driften volgt is een monster.

op 27 02 2010 at 19:49 schreef vander F:

@Tjerk,
heb ik niet paraat, ik ga af op z’n uitspraken die ik door de jaren heen heb gehoord en gelezen die ik analyseer als een getroebleerde geest die, bijkans, hij zegt het niet letterlijk, een soort blank-zijn-haat in zich heeft.
Meer vanuit de conversationele implicatuur afgeleid.

op 27 02 2010 at 19:52 schreef Tjerk:

Kortom, je kletst uit je nek en schrijft Danen stellingnames toe die hij nimmer voor zijn rekening genomen heeft.

Beetje een zwak nummer, Van der F.

op 27 02 2010 at 19:58 schreef vander F:

@Mas Rob:,
we zijn gedoemd de natuur te volgen,
alle religie (cultuur) en ook wetenschap heeft een ondertoon van het afstand nemen tot die verdomde contingente ‘natuur’, door dit met symbolen te bezweren, Hij die afstand neemt tot het geheel van de natuur waar hij zich virtueel buiten plaatst en een uitzonderingspositie afdwingt.
Allemaal metafysisch gekrabbel.

op 27 02 2010 at 20:04 schreef vander F:

@Tjerk,
Ik klets helemaal niet uit m’n nek,
ik volg die Danen al een paar jaar,
maar ik verzamel geen krantenknipsels over hem of zo.
Gewoon hoe ik die man analyseer,
maar daar gaat het dus om,
Ik verwijs je nog maals naar de conversationele implicatuur in deze, luisteren naar die gast, lezen wat hij schrijft, beeld interviews beken.

op 27 02 2010 at 20:10 schreef Mas Rob:

@ vander F
Hoe oneens kunnen twee mensen wel niet zijn.;)

We zijn in het geheel niet gedoemd de natuur te volgen. De mens heeft het vermogen om keuzes te maken die niet zijn bepaald door wat zijn driften hem ingeven.
Barbaarsheid is een keuze, geen biologisch bepaalde conditie.

op 27 02 2010 at 20:11 schreef Tjerk:

“Ik verwijs je nog maals naar de conversationele implicatuur in deze…”

Dat zijn wel erg moeilijke woorden om aan te geven dat ‘ie het nooit gezegd heeft.

Jouw stelling dat Danen “beweert” dat racisme of discriminatie een blank kenmerk is, is dus lulkoek.

Hooguit lijkt hij dat te impliceren doordat hij alleen racisme door blanken aankaart en aanklaagt. En daar kun je ‘m ook op bekritiseren, maar je moet ‘m geen woorden in de mond leggen, zoals jij hierboven doet.

op 27 02 2010 at 20:14 schreef vetklep:

Ik blijf de indruk houden dat Tjerk steeds voorbarig in paniek is. Afgezien van een enkele zieke vrucht zou er niemand meer pvv stemmen lang voordat we de voorbeelden uit het stuk zouden benaderen.
Het is juist precies deze bangigheid die ervoor heeft gezorgd dat de PVV nu zo groot is. Men is het zat met de primitiviteit en de hufterigheid van een deel van de import. En met het ontbreken van enige reactie daarop, uit angst niet policor te zijn. Niet met Marokkanen of mohammedanen op zich. (over al die andere nationaliteiten of geloven hoor je opmerkelijk genoeg nooit iemand)
En men is het zat racist, fascist en dergelijke genoemd te worden als het onderwerp van ergernis helaas toevallig weer uit die hoek komt.
Dus hoe harder en langer de pvv genazificeerd wordt, hoe noodzakelijker de pvv blijkbaar is.

op 27 02 2010 at 20:19 schreef vander F:

Sorry Tjerk,
ik heb daar m’n mening over,
maar die zijn meer van taalfilosofische aard en aan jou duidelijk niet besteed,

op 27 02 2010 at 20:22 schreef vander F:

@Mas Rob,
jij hebt blijkbaar een meer metafysische inslag dan ik, moet kunnen.

op 27 02 2010 at 20:23 schreef Mas Rob:

@ Vetklep
Ik ben oprecht bang dat er meer “zieke vruchten” zijn dan jij denkt.

op 27 02 2010 at 20:27 schreef Tjerk:

Ik ben niet in paniek. Ik laat gewoon zien wat er onder de rokken van de anti-islamcampagne zit, en dat is niet fraai.

Verder ben je hopeloos naïef als je denkt dat ‘men’ met Marokkanen of mohammedanen op zich geen moeite heeft. Reeds in de jaren zeventig en tachtig was ‘kankerturk’ een scheldwoord en werden Marokkanen op weg naar school in elkaar geslagen omdat ze anders waren. En werd Hassnae in de kleedkamer van het gymlokaal voor stinkende Turk uitgemaakt.

En dan zou toen 9-11 kwam al dat racisme en al die xenofobie ineens als sneeuw voor de zon verdwenen zijn? Wel raar dan, dat het exact dezelfde groepen betreft, die de kop van jut zijn.

En wel raar ook dat vóór dat Turken en Marokkanen dat waren, de Surinamers werden gediscimineerd, en daarvoor de Indo’s, en zoals Rob laat zien, in de jaren dertig de Chinezen.

Maar blijf jijzelf maar gewoon wijsmaken dat we altijd een gastvrij volk zijn geweest, dat er allemaal geen racisme en xenofobie onder zit, en dat de vijandigheid louter aan het gedrag van die allochtonen ligt.

Hé, Romazigeuners worden immers ook overal vervolgd omdat het dieven en verkrachters zijn! Dat weet toch iedereen?

op 27 02 2010 at 20:32 schreef vander F:

Wat me ook wel eens opvalt is dat alarmistische schrijfsels tegen Wilders soms de zin bevatten:
“Ja, maar als Wilders aan de MACHT komt dan….”

Wilders aan de macht?
Dan is ‘Eurlings’ of ‘Verhagen aan de macht’ meer realistisch is.

Voorzover een partijleider of Premier in dit land überhaupt macht heeft, come on.
Bij anderen dan Wilders spreekt men niet zo hard het ‘MACHT’ woord uit.

‘Als Wilders de macht krijgt dan !!’
Er komt nog net geen Reichtags brand aan te pas.
Absurd.
Dat soort

op 27 02 2010 at 20:40 schreef vander F:

@Tjerk,
een leuke,
mijn zoon huilend thuis omdat hij door jochies van een speelveldje in de buurt is getrapt.
Ik vraag wat er gebeurd is,
zegt m’n, 6-jarige knulletje, ‘ik mag niet mee doen omdat ik geen Turk ben’

Ik ben direct naar het speelveld gestiefeld om dat racistische gelul van die jochies eens even door te nemen.

op 27 02 2010 at 20:45 schreef vander F:

@Tjerk,
wij zijn geen gastvrij volk,
we zijn tolerant,
dat is al een stuk minder vriendelijk.

op 27 02 2010 at 20:46 schreef Mas Rob:

Het gaat er niet meer om wat nu realistisch lijkt, maar om apocalyptische fantasieën die ruim baan krijgen.

Ik kan niet anders dan constateren dat in Islamkritisch Nederland er mensen zijn die zich verheugen op een bijltjesdag met Wilders aan het roer, zonder dat ze worden gecorrigeerd door meer bedachtzamen in eigen gelederen.

Ik vind dat inderdaad gevaarlijk.

op 27 02 2010 at 21:02 schreef vander F:

@Mas Rob,
dat is inderdaad een beangstigende gedachte,
maar wederom,
‘Als Wilders aan de macht komt dan…!!’
vind ik dan weer een paranoïde gedachte.

Zo spreekt men niet over andere politici dan Wilders omdat politici in dit land ‘de Macht’ gewoonweg niet hebben, we leven niet in een dictatuur.
En Wilders wordt straks onze Nieuwe zonnekoning?
Gérard XIV?
Laat me niet lachen wat een kul.

Dat is allemaal angst.
Meer niet.

Heej, das toevallig,
islamofoben wordt ook angst verweten.

op 27 02 2010 at 21:08 schreef Tjerk:

Van der F. “Wilders aan de macht? Dan is ‘Eurlings’ of ‘Verhagen aan de macht’ meer realistisch”

Het verschil is dat Verhagen en Eurlings gladde technocraten zijn. Dat is precies waarom het volk hen niet vertrouwt, maar het is ook waarom ze individueel niet zoveel kwaad kunnen. Een Uruzganmissie van Nederland meer of minder, dat maakt noch voor de wereld, noch voor Nederland zoveel uit.

Wilders is van een ander kaliber, namelijk het kaliber van de zelvermeende messias, met plannen voor iedereen. Een poldermessias, die al heeft aangegeven zich niets van staatsrecht of internationale verdragen, mensenrechten of wat dan ook aan te zullen trekken.

Een poldermessias, die zich aan niets of niemand wat gelegen laat liggen, en zich door niemand laat terugfluiten, zoals ook reaguurder Prins Pils laat zien in zijn ’11 redenen om niet op Wilders te stemmen’ (tip!).

op 27 02 2010 at 21:14 schreef vander F:

@Tjerk,
Gérard XIV is een overspannen koortsdroom,
we hebben nu gewoon een behoorlijk gepolariseerd politiek speelveld,
niet meer en niet minder.

Wees maar blij met de grijze klont in het midden.

op 27 02 2010 at 21:27 schreef vander F:

Kom op jongens,
één Hoezee voor het CDA!
Naar mate ik ouder wordt neemt mijn weerzin tegen het CDA af.
Op rationele gronden wel te verstaan.

op 27 02 2010 at 21:46 schreef Tjerk:

@van der F: hoezee, of houzee?

op 27 02 2010 at 21:57 schreef vander F:

@Tjerk,
Houzee zou niet terecht zijn,
ik hou het hier wat ambivalent.
Zoals ik me verhoudt tot het CDA.

op 27 02 2010 at 22:01 schreef Tjerk:

Ik ben helemaal niet blij met die grijze klont in het midden – die trouwens in rap tempo aan het slinken is, zie het laatste opiniestuk van Maurice de Hond op Joop.nl.

Ik zou, na de laatste acht jaar Balkenende liever een duidelijk links kabinet hebben onder leiding van Femke Halsema, afgewisseld door een duidelijk rechts kabinet onder Verhagen, en dan weer een duidelijk links kabinet.

op 27 02 2010 at 22:28 schreef vetklep:

Tjerk, die schoolpleinbullytoestanden en scheldpartijen zijn niet fraai. Maar iedereen die afwijkt is de pisang op school: Belgen, brildragers, nerds, studiebollen, kinderen met foute kleding, kakkers, ordi’s, roodharigen en vele anderen komen net zo goed ongenadig aan de beurt.
In feite is dat net zo goed discriminatie natuurlijk. Maar niet extra zielig en geen reden voor paniek blijkbaar. Dat soort kinderen moeten maar zien dat ze er hard van worden. Of zich aanpassen.

op 27 02 2010 at 22:29 schreef vander F:

@Tjerk:,
een mooie cadans lijkt mij ook wenselijk hoor,
om in schaatstermen te spreken.

Maar de grijze klont centrerrt,
en dat is ongelofelijk belangrijk mijns inziens.

Ik was destijds dolblij met paars, even zonder het CDA.
Het heeft ook ranzige losse eindjes opgeleverd maar ook eindelijk wat liberale zaken die wettelijk geregeld zijn in die tijd.

op 27 02 2010 at 22:34 schreef Benech:

Het verbaast me van je Tjerk, dat je de bekende case van Sacco&Vanzetti niet hebt meegenomen in je je beschouwing over spagettivreters.

op 27 02 2010 at 22:36 schreef Tjerk:

Het verschil is, vetklep, dat er geen politieke partijen en fabrikanten van haatpamfletten zijn die stelselmatig de schuld van de maatschappelijke problemen in de schoenen van peenharigen of nerds proberen te schuiven, en die deze groepen als niet-Amerikaans, niet-Roemeens, niet-Nederlands, etc. en derhalve ongewenst verklaren.

Dergelijke partijen en ideologen zijn er wel waar het gaat om etnische minderheden. Dat is altijd hetzelfde liedje, of het nu om joden, chinezen, zigeuners, Turken, Marokkanen of allochtone moslims gaat.

op 27 02 2010 at 22:53 schreef Tjerk:

@Benech; ik had nog nooit van Sacco & Vanzetti of die hele Italiaans anarchistische beweging van Galleanisten in de jaren ’10 gehoord.

Interessante materie. Bedankt voor de tip:

“The men were followers of Luigi Galleani, an Italian anarchist who advocated revolutionary violence, including bombing and assassination. Galleani published Cronaca Sovversiva (Subversive Chronicle), a periodical that advocated violent revolution, and an explicit bomb-making manual called La Salute è in voi!.

At the time, Italian anarchists ranked at the top of the American government’s list of dangerous enemies and had been identified as suspects in several violent bombings and assassination attempts, including an attempted mass poisoning, going back to 1914.

Cronaca Sovversiva was suppressed in July 1918, and Galleani along with eight of his closest associates was deported on June 24, 1919.”

op 27 02 2010 at 23:03 schreef vetklep:

Ik heb echt nog nooit iemand iemand horen mekkeren over onNederlands.
Niemand eist dat iemand perfect Nederlands spreekt, boerenkool met een kuiltje jus vreet of op klompen loopt.
Ik hoor ook nooit iemand over Surinamers, Indonezen, Chinezen, Turken, Italianen, noem maar op. Sterker nog: volgens mij vindt iedereen dat wel gezellig, of op zn minst is hun eten lekker. Niemand hoeft zich af te vragen wat zij geloven of zich zorgen te maken over lange tenen.
(Ik hoor eerlijkheidshalve af en toe wel een wanklankje over Antillianen.)
Ik vrees dat er toch echt een opvallend aantal -of een aantal opvallende, daar wil ik vanaf zijn- Marokkanen en/of islamieten bezig is op een manier waar Nederlanders zich aan storen.
En daar gaan we het over hebben, de laatste tijd. Of we dat nou prettig vinden of niet.

op 27 02 2010 at 23:11 schreef vander F:

Maar goed,
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst,
in tegendeel.

Te vaak wordt gehandeld naar de opvattingen van gisteren.
Met, het te verwachten, teleurstellend resultaat.

De AFA bv is eigenlijk een anachronisme wat probeert zaken in het verleden te bewerkstelligen.
Volkomen zot.

op 27 02 2010 at 23:12 schreef vander F:

@Vetklep,
yep,
daar zit de pijn.

op 27 02 2010 at 23:13 schreef vander F:

En de non-existente immigratie politiek in dit land.

op 27 02 2010 at 23:25 schreef Elkerlyc:

De geschiedenis staat bol van racisme en xenofobie.
En misschien is het deels bij “het Marokkanen-vraagstuk in Nederland” ook zo.

Maar zeker niet helemaal.
Want tenzij ik ‘gekuiste’ geschiedenisboeken te elzen gekregen heb waren de Joden niet oververtegenwoordigd in de gevangenissen in de jaren 30.

Om maar iets te noemen.

Tel daarbij op de ergernis die *ik* in elk geval heb voor de vele buigingen naar de islam.
(zoals nu weer in Denemarken; excuus voor spotprenten? Moet niet gekker worden!)
Dan word ik met enige regelmaat behoorlijk misselijk van de Policor feldwebels in deze wereld (vrij naar Theo, moge hij rusten in vrede) in deze wereld.

Dat alles neemt niet weg dat Wilders veel ideeën heeft waar ik het pertinent mee oneens ben.
Zo is het verbieden van een Koran te zot voor woorden. Net als het verbieden van Mein Kampf overigens.

En dat rest me precies geen enkele partij waar ik met een gerust hart op kan stemmen.

Ach ja.
Ik twijfel. Dus ik ben.

op 27 02 2010 at 23:41 schreef vander F:

Nu bedenk ik me ineens dat we uiteraard aan de luimen van de Europese immigratie fantasieën zijn uitgeleverd.

Zo plof je gelijk weer uit de beperkte Vaderlandsche doos waar we even in zaten.

op 27 02 2010 at 23:51 schreef Benech:

Leuk Tjerk, maar het aanhanger zijn van een politiek denkkader is geen strafbare zaak. Anders krijg je van die enge zaken als gedachtepolitie. Feit is dat Sacco als Vanzetti inmiddels vrijgesproken zijn in retrospectie.

op 28 02 2010 at 01:07 schreef Tjerk:

“Ik hoor ook nooit iemand over Surinamers, Indonezen, Chinezen, Turken, Italianen, noem maar op.”

Nee, nogal wiedes: we hebben inmiddels een andere kop van jut. Maar er is altijd een kop van jut, en – heel raar is dat – die bestaat altijd uit een etnisch en cultureel afwijkende minderheid.

Dat zou te denken moeten geven als de groep die vandaag de dag aangewezen wordt als de voornaamste bron van maatschappelijke ergernis samenvalt met wederom een etnisch en cultureel afwijkende minderheid.

En je hoort nóóit iemand over Turken, behalve als het over Turkse staatssecretarissen met een dubbel paspoort gaat; dubieuze Turkse moskeeverenigingen; of Turken die uitbundig toeteren als het Turkse nationale elftal wint bij het EK (Wilders).

op 28 02 2010 at 01:08 schreef Tjerk:

“Leuk Tjerk, maar het aanhanger zijn van een politiek denkkader is geen strafbare zaak.”

Maar lidmaatschap van een terroristische beweging wel.

op 28 02 2010 at 09:04 schreef John:

Hoe zionistische allemaal…

op 28 02 2010 at 11:01 schreef Rob:

Ik hoor nooit meer iemand over Molukkers. Toch zijn dat de enige allochtonen in Nederland die bewezen hebben dat ze de bereidheid en de organisatiegraad hebben om gezamenlijk terreuracties te ondernemen. En ze houden er een geüniformeerd privélegertje op na. Ongewapend. Hopen we.
Ik word dan ook een beetje misselijk van die automatische koppeling islam=terreur. De meeste Molukkers in Nederland zijn christenen. Op Van Gogh na zijn dus zowat alle terreuraanslagen in Nederland gepleegd door extremistische landgenoten of door Molukkers.

Ik heb niets tegen Molukkers. Maar ik dacht dat het nuttig zou zijn om die hele bangmakerij even in perspectief te paatsen.

op 28 02 2010 at 11:57 schreef vetklep:

Tjerk, ik zie je punten echt wel. We willen niet hysterisch doorschieten.
Daarom is het juist extra belangrijk om eindelijk eens nuchter en adequaat grenzen te stellen.

op 28 02 2010 at 12:46 schreef Peter:

@Rob, er is nogal wat verschil tussen de Molukkers en de moslims. Om te beginnen hebben de Molukse militanten zich niet laten inspireren of verexcuseren door hun geloof, terwijl islamitische terroristen steevast claimen vanuit de islam te handelen.

Ook hebben bij mijn weten nooit mensen hoeven te worden beveiligd omdat ze dingen zeiden of schreven die Molukkers onwelgevallig waren.

De Molukse acties hebben ook nooit een zo benepen zelfcensuur teweeg gebracht als thans het geval is in verband met de islam. Er zijn nooit schilderijen verwijderd, tentoonstellingen verboden, oraties gecensureerd, schrijvers ter dood veroordeeld en politici verketterd uit angst voor Molukse represailles.

Daar gaat ook de vergelijking mank van de stemmingmakerij van Wilders met de gevallen die Prediker hierboven beschrijft. Chinezen, negers, zigeuners en Italianen hebben nooit geprobeerd onze manier van leven te veranderen, op vreedzame of gewelddadige wijze. Het racistische en xenofobe geweld tegen die groepen werd kennelijk geïnspireerd door het feit dat ze anders waren en dat dit anders-zijn kennelijk al bedreiging genoeg was voor de blanke protestanten.

Dat ligt bij moslims wel even anders. Het is niet verkeerd altijd te blijven onthouden dat de huidige islamofobie is veroorzaakt door extreem gewelddadige acties van moslims zelf tegen vreedzame burgers en intellectuelen die met niets anders strijden dan hun pen. En door de schijnbare instemming met die extreem gewelddadige acties van de moslimgemeenschappen in westerse landen.

Wilders was niet zo populair geweest als er niet zoveel openlijke vijandigheid en onverdraagzaamheid was geweest van moslims zelf. Moslims zijn geen onschuldige zondebokken. Het gaat niet om een paar relletjes met Marokkaanse jongeren en de oververtegenwoordiging van die jongeren in de misdaadcijfers alleen. Het gaat om een reeks aanslagen op onze open, democratische, seculiere samenleving. Het is niet zo gek dat mensen daar vreselijk van schrikken. Dat is immers de bedoeling van moslimterroristen.

op 28 02 2010 at 15:19 schreef Rob:

Klopt allemaal, grotendeels. Toch hebben Molukkers met hun poging om de koningin zelf te ontvoeren een directe aanslag op ons hele staatsbestel gepleegd. Moslims in Nederland hebben nog geen poging gedaan om een kippenhok te veroveren. Eerlijk is eerlijk.

op 28 02 2010 at 17:52 schreef Peter:

Moslims in Nederland, en ook daarbuiten, proberen nogal eens te bepalen hoe wij moeten leven, wat we wel en niet mogen zeggen en waar we wel en niet naar mogen kijken. Te weinig moslims kiezen openlijk en zonder reserve voor onze open, democratische samenleving waarvan vrije meningsuiting één van de pijlers is. Doet een moslim dat wel, dan komt hem dat al snel te staan op allerlei narigheid vanuit de eigen gemeenschap.

In alle eerlijkheid, ik heb er minder last van als de koningin wordt ontvoerd dan wanneer oraties worden gecensureerd en politici worden bedreigd. Dat laatste vind ik een veel grotere aanslag op ons staatsbestel.

op 28 02 2010 at 18:18 schreef Jona Lendering:

“wezenlijke, onveranderlijke kenmerken”

Exact. Het werkelijke probleem is Wilders’ essentialisme.

op 28 02 2010 at 20:38 schreef Rob:

Peter, en toch is dat censureren en dat bepalen hoe wij moeten leven een uitvloeisel van hoe sommigen in Nederland (ik moet afleren om ‘hier’ te typen) met de moslims omgaan, en niet zo zeer van de moslims zelf. Er wordt ruimte geboden; die ruimte neemt men en meteen vraagt men om meer. Dat is een natuurlijke reactie.
Die ruimte moet dus niet geboden worden. Dat is ónze fout. Vragen om respect en/of ruimte voor andere opvattingen mag iedereen.

op 28 02 2010 at 20:47 schreef Peter:

Ja, daar ben ik het wel mee eens, behalve dan dat er vanuit de moslimhoek nogal eens geen sprake is van vragen, maar van eisen en dreigen. Je kunt het mensen niet kwalijk nemen dat ze daarom bang en voorzichtig worden.

op 28 02 2010 at 21:27 schreef vetklep:

Ik neem het ze wel kwalijk, eerlijk gezegd.
Eisen en dreigen maakt het juist noodzakelijk onverzettelijk duidelijk te zijn.

op 28 02 2010 at 22:23 schreef vander F:

Nog een kleine aanvulling op de wat mij betreft uitstekende analyse van Peter @12.46.

Het gaat hier om een mondiaal gegeven,
of beter gezegd, overal waar de Islam haar dogmatische gezicht laat zien.

Dit overstijgt gedoe met Molukkers, weggepeste Chinezen, Limburgers, Italianen of negers.

Hier gaat het om een oorlogsverklaring aan elke open democratische, seculiere samenleving
los van de geografische ligging op onze planeet.

op 28 02 2010 at 23:11 schreef Tjerk:

Een oorlogsverklaring van wie dan wel, Van der F?

op 28 02 2010 at 23:26 schreef vander F:

@Tjerk,
bij wijze van spreken.
Maar de dogmatische gelovigen dus,
de theocratie fans.

De Islamitische theocraten zijn op dit moment gewoon erg actief, en dus niet alleen in Nederland.

Overigens zie ik de open samenlevingen nu eerder onder vuur liggen door politieke technocraten met hun leeftijdsgrenzen, DNA banken, porno filters, ausweisen en bewakingscamera’s.

Die mensen misbruiken de angst voor Moslim terreur en kinderpornografische Dutroux netwerken om de staat haar macht tot achter de voordeur uit te breiden.

op 28 02 2010 at 23:39 schreef Tjerk:

Van der F: zelfs die dogmatische gelovigen en theocratiefans houden zich in Nederland opmerkelijk koest.

Neem nu sjeich Fawaz Jneid; die wist na de moord op Theo van Gogh niet hoe gauw hij zich bij het systeem moest laten inlijven.

Hij speelt zijn rol, maar in feite maakt hij deel uit van het spel van meningen en poppetjes.

op 01 03 2010 at 00:00 schreef vander F:

@Tjerk,
ze houden zich in het openbaar inderdaad redelijk koest,
maar de angst voor terreur is weldegelijk aanwezig, of het nu terecht is of niet.
Dat uit zich o.a. in zelfcensuur bij musea, cabaretiers, filmmakers etc.
Maar vergeet ook de volstrekt hysterische wereldwijde reacties op de tekening van Kurt Westergaard niet, dat heeft een mondiale uitstraling, en vergeet ook Rushdie niet.

Dat noem ik aanvallen op de open samenleving,
heel geniepig, heel verstrekkend.
We hebben het hier niet over een fobisch angstje van Ome Henk in Dokkum.

op 01 03 2010 at 01:45 schreef Tjerk:

“maar de angst voor terreur is weldegelijk aanwezig, of het nu terecht is of niet.”

Die angst is hoofdzakelijk gebaseerd op inbeelding, naar aanleiding van de daden van een enkele religieuze extremist hier en het geblèr van groepen heethoofden duizenden kilometers verderop. En als de angst niet terecht is, doe je ’t toch echt vooral jezelf aan. Daar moet je dan niet moslims of de islam de schuld van geven.

1. De hysterie over de Mohammedcartoons was volledig georchestreerd, nadat de cartoons uit politieke doeleinden tot symbool waren gemaakt van ‘de aanval’ van het Westen op de islamitische wereld. De Egyptische krant Al Fagr had zes cartoons reeds op 17 oktober 2005 – tijdens de ramadan (!) gepubliceerd zonder dat er rellen ontstonden of fatwa’s werden uitgeroepen.

2. Geert Wilders’ Fitna is de wereld overgegaan, zonder dat de ambassades in de fik gingen of PVV-leden de hals af werden gesneden. Ik geloof dat beroepsboze-moslimprotesteerders nog een paar Wilderspoppen in de fik hebben gestoken in Pakistan en Indonesië, en dat was het dan wel. Zelfs Geert Wilders zelf stond er verbaasd van dat die moslims geen krimp gaven.

3. Toen Gregorius Nekschot van zijn bed werd gelicht, kreeg hij steunbetuiging van de Marokkaanse imambond.

Het idee dat we in een klimaat van angst leven waarin musea uit zelfcensuur hun fototentoonstellingen terugtrekken, stoelt grotendeels op fabeltjes.

4. De reden waarom directeur Wim van Krimpen (video-interview) bepaalde foto’s van Sooreh Hera niet wilde plaatsen, was omdat hij er achter kwam dat Sooreh Hera er mee wilde provoceren à la Afshin Ellian, Ehsan Jami en Flemming Rose. Voor die ideologische invalshoek wilde hij zijn museum niet lenen. Kan ik me nog wel iets bij voorstellen ook, al ben ik het niet met ‘m eens dat het alleen maar goedkoop effectbejag is. Volgens mij maakt ze een legitiem polemisch punt.

Dat hij de foto’s heeft geweerd uit angst is echter onzin.

5. Vervolgens heeft directeur Ranti Tjan aangeboden de foto’s te plaatsen, maar dat ging haar niet snel genoeg. Ze verwijt hem de vertoning af te laten hangen van de mate van acceptatie van de moslims. Censuur, zegt Hera. Nonsens, reageerde Ranti Tjan. Hij heeft het gewoon met ‘r gehad over de inrichting van de tentoonstelling, het hoe en wat en de invalshoek.

En over de negatieve reacties uit de moslimhoek: „Er waren flink wat scheldpartijen aan de telefoon, maar bedreigd heb ik me nooit gevoeld. Onlangs kregen we van Alevieten nog een petitie aangeboden. We hebben vreedzaam gesproken.” (NRC)

Ranti Tjan wil dus bruggenbouwen. Maar ook dat is wat anders dan censuur.

6. Onlangs durfde een zaaltjesverhuurder zijn gebouw niet te lenen voor de presentatie van een islamkrities boekje. Die man wordt weggehoond. Terecht. Die presentatie is gewoon in Nieuwspoort gehouden, zonder dat er ook maar iets is gebeurd.

op 01 03 2010 at 09:43 schreef Peter:

Hoewel ik natuurlijk erken dat nogal wat berichtgeving over door moslimangst geïnspireerde censuur sterk wordt overdreven, en dat nogal wat censuur plaatsvindt voordat ook maar een moslim ergens iets over heeft gezegd, presenteert Tjerk de feiten nogal selectief, en ‘vergeet’ hij er een paar te melden die minder goed in zijn pleidooi van pas komen.

De arrestatie van Gregorius Nekschot, bijvoorbeeld, zou natuurlijk ondenkbaar zijn als Theo van Gogh niet was vermoord door een moslimextremist en als een veelgehoorde reactie daarop uit de moslimgemeenschap niet had geluid dat die moord ‘natuurlijk niet kon, maar dat Van Gogh ook wel erg ver ging’. Er was gewoon begrip voor het afslachten van een columnist omdat zijn mening de moslims niet aanstond.

De ellende begon eigenlijk met de fatwa over Salman Rushdie, waarover we schouderophalend hadden kunnen doen als het niet heel gewone mensen uit ons eigen midden waren, waarvan we eigenlijk niet eens wisten dat ze moslim waren, of überhaupt religieus, die het er mee eens bleken te zijn dat Rushdie dood moest. Een schrijver! Vanwege een boek dat ze niet eens gelezen hadden!

En zo is er wel meer dat het heel begrijpelijk maakt dat moslims worden gewantrouwd. Ze gedragen zich jarenlang als de ideale buurman, en dan beginnen ze opeens te roepen dat deez’ of gene dood moet.

Iedereen zal toch moeten toegeven dat zulks behoorlijk griezelig is.

op 01 03 2010 at 12:58 schreef Mas Rob:

Er is een probleem met de Islam in Nederland. Aan de ene kant zijn er de Islamitische drammers die nooit vragen maar alles op hoge toon eisen. Aan de andere kant zijn er Nederlandse politici, beleidsmakers en anderen die op eieren lopen zodra de Islam in beeld komt. Dat discussie hierover na 11 september loskwam was een bevrijding.

Dat noodzakelijke debat is echter gekaapt door fanaten: aan de ene kant heb je de roeptoeters die elke kritiek op de Islam beschouwen als een racistische uiting en aan de andere kant zijn daar de “islamwatchers” waarvoor alleen telt het leven van moslims zo zuur mogelijk te maken.

Het wordt steeds moeilijker om een zakelijk debat te voeren, een debat zonder Eurabia en SS laat ik maar zeggen.

op 01 03 2010 at 13:01 schreef Peter:

Klopt. Gelukkig is daar Frontaal Naakt, waar we elkaar (met wat hulp van het IP-filter van WordPress) heel aardig bij de les weten te houden.

op 01 03 2010 at 22:41 schreef Tjerk:

Er is gezond wantrouwen (‘Wat houden die lui er eigenlijk voor ideeën op na?’) en er is paranoia.

Dat mensen zich ongerust maken over waar dat heen gaat met moslims, dat kan ik nog begrijpen. Maar de nationale hysterie waarin Wilders Nederland weet te storten door iedere keer de grensen van het betamelijke te overschrijden, gaat niet meer over de realiteit, maar over angstbeelden.

Komt nog bij dat mensen dezelfde angsten uitstonden ten aanzien van het katholieke volksdeel toen dat zich emancipeerde. Die angst dat katholieken door hun hoge kindertal Nederland uiteindelijk over zouden nemen heeft honderd jaar geduurd, van het herstel van de bischoppelijke hiërarchie in 1853 tot de uitlatingen van Lodewijk Stegman in W.F. Hermans ‘Ik heb altijd gelijk’ (1951).

Antisemieten meenden dat het wereldjodendom erop uit was om de Europese beschaving in het verderf te storten; en ze konden ter rechtvaardiging van hun wanen wijzen op het grote aantal Joden in het bankwezen dat de oorlogen financieerde en de bolsjewistische beweging dat tal van aanslagen pleegde.

Het is iedere keer hetzelfde liedje, en daarom geloof ik ook niet dat de angst voor en afkeer van moslims primair voortkomt uit wat moslims doen en laten. Het wordt veel meer gevoed door een instinctmatige afkeer van het vreemde.

En hier raken we aan een filosofisch punt. Mensen zoeken voortdurend rationele rechtvaardigingen te geven voor hun overtuigingen, hun angsten, verlangens en hun gedragingen. Maar het denken en doen van de mens rust niet primair in de rede, maar in emotionele reflexen en intuïties. Met al zijn ornamenten die zijn beschaving moeten onderstrepen, is de mens slechts twee stappen verwijderd van de apen in het bos, en bij de eerste de beste paniekaanval rennen we gillend terug.

Er is slechts een ding dat ons ervan weerhoud elkaar af te slachten zoals groepen chimpansees dat in de jungle met elkaar, en dat is niet onze nobele inborst. Het is de wet.

op 01 03 2010 at 23:22 schreef MNb:

Erg leuk, die citaten in dat artikel. Net alsof ik de reacties van Vetklep lees.

-Ik hoor ook nooit iemand over Surinamers, Indonezen, Chinezen, Turken, Italianen, noem maar op.-

Typische PVV-hypocrisie, zo niet leugen. Ik ben nog niet vergeten hoe Surinamers rond 1975 scheel werden aangekeken, toen ze de kersverse onafhankelijkheid van het land niet konden waarderen en naar Nederland vertrokken. Ik ben ook nog niet vergeten hoe in de jaren 80 Turken de kwaaie pier waren. En Italiaanse families die ik heb ontmoet konden me vertellen hoe onwelkom zij destijds waren.

Het racisme is altijd aanwezig geweest in Nederland. Islamofobie was er ook al in de jaren 90; wie het horen wilde kon het horen. Na 9 september heeft de islamofobe Doos van Pandora geopend. Het gejengel van bepaalde Marokkaanse voorlieden en de onmacht van de verschillende overheden om zoiets als een beetje orde te houden hebben de zaak verergerd, maar zijn als zodanig niet als oorzaak aanwijsbaar.
Islamofobie is ouder dan de opkomst van Pim Fortuyn en Theo van Gogh.

Overigens heeft Adolf Hitler nooit een meerderheid van wat dan ook vertegenwoordigd. Dat is ook zo’n PVV-leugen. Dolfje had iets meer dan 30% nodig om Europa in een hel te veranderen. Wilders doet het met 15% ook heel aardig.

op 02 03 2010 at 09:22 schreef vetklep:

mnb, zou het kunnen dat de periode van “kwaaie pier zijn” ongeveer precies samenviel met de periode die nodig was om tot een redelijke mate van integratie te komen?

Als er eenmaal geen opvallende overlast meer uit marokkaans / islamitische hoek komt zal snel blijken dat het bijna niemand wat interesseert waar je (groot) ouders vandaan komen of wat je gelooft.

En wie dan nog wat te miepen heeft is dus duidelijk wel racist.

op 02 03 2010 at 10:00 schreef J.van Dijk:

-Ik hoor ook nooit iemand over Surinamers, Indonezen, Chinezen, Turken, Italianen, noem maar op.-

Nu niet nee.
Maar dat was toch echt wel anders, alle voorgenoemde groepen zijn in een bepaalde periode wel de zondebok geweest.

Je had ook kunnen zeggen dat niemand meer klaagt over joden.
Dat is namelijk net zo’n domme opmerking.

op 02 03 2010 at 11:45 schreef vetklep:

ik vind het verwarren van reacties op daadwerkelijke overlast met de rol van zondebok pas echt dom. Om over het erbij slepen van joden maar helemaal niet te beginnen.

op 02 03 2010 at 11:48 schreef Peter:

Er wordt door de anti-Wildersmensen nog steeds veel te veel gebagatelliseerd en er wordt te makkelijk over een paar cruciale punten van verschil tussen de xenofobie toen en die van nu gefietst.

Natuurlijk dachten de antisemieten toen dat de Joden uit waren op wereldheerschappij en wordt dat nu gezegd over moslims, en in de jaren zeventig en tachtig waren inderdaad de Surinamers de sigaar.

Toch zijn die overeenkomsten oppervlakkig. Er is wel iets meer dan ‘gezond wantrouwen’ gerechtvaardigd wanneer doodnormale medeburgers opeens om de dood van een hen totaal onbekende schrijver beginnen te roepen omdat een haatbaard in Iran dat heeft bevolen.

Dan is toch de conclusie juist dat die medeburgers kennelijk loyaler zijn aan een buitenlandse autoriteit dan aan de Nederlandse wet aan en de beginselen van onze open en democratische samenleving.

Ik wens persoonlijk niet voor xenofoob te worden uitgemaakt als ik zeg dat ik Nederlandse burgers, die vinden dat een schrijver dood moet omdat een buitenlandse geestelijke dat zegt, als De Vijand beschouw. Want dat doe ik, en dat blijf ik doen. “Geiteneuker go home”, denk ik dan. Terug naar je basis, naar je zwarte steen en je openbare executies op het marktplein.

Ten aanzien van de Roomskatholieken vind ik overigens dat het wantrouwen indertijd volstrekt gerechtvaardigd was. Het valt immers niet te ontkennen dat ze in principe loyaal zijn aan een buitenlandse autoriteit die niet per se dezelfde doelen nastreeft als de Nederlandse overheid. Simpel voorbeeld: de houding ten aanzien van condooms staat lijnrecht tegenover de houding die hier in Nederland wordt aangenomen en die bewezen betere resultaten heeft voor de sociaal-economische omstandigheden van de zwakkeren der samenleving dan de Middeleeuwse ideeën van het Vaticaan.

Nu is het mede dankzij dissidente priesters in Nederland en Vlaanderen dat de Roomskatholieken hier zijn genormaliseerd, maar ook dankzij de secularisatie van Nederland, in gang gezet door een intellectuele elite. Dezelfde elite die nu zo allergisch reageert op harde kritiek op de islam en op moslims.

Zonder die dissidenten en die elite, zonder de barbaarse Beeldenstorm ook, was het namelijk inderdaad zo geweest dat we zuchtten onder een Roomskatholiek juk van uitbuiting, misbruik, despotisme, nepotisme, dogmatiek, taboes en censuur.

op 03 03 2010 at 09:37 schreef Tjerk:

Peter: “Ten aanzien van de Roomskatholieken vind ik overigens dat het wantrouwen indertijd volstrekt gerechtvaardigd was.”

En kijk hoe leuk we het tegenwoordig hebben met die katholieken! De clerus zuigt, maar katholieken zijn gewoon hartstikke gezellige mensen om in de buurt te hebben.

Verder maak je niet aannemelijk dat de horrorscenario’s waarin katholieken via de moederschoot – daar hebben we ‘m weer! – in Nederland de overhand zouden krijgen en dan de protestanten zouden onderdrukken, ook op enig moment realistisch waren.

En dan moet je bedenken dat de katholieken zo’n twintig procent of meer van het Nederlandse volk uitmaakten, die zich daadwerkelijk op alle lagen en fronten politiek georganiseerd hadden.

Je verwijst naar de secularisatie van katholieken door de Nederlandse intellectuele elite, maar het is wel even belangrijk in het oog te houden dat dit een gedeelde intellectuele elite was, van protestantse én katholieke afvalligen, die het christelijke geloof en de paternalistische waarden van de vorige generatie in z’n algemeenheid bespotten als achterlijk. (En dat ging ook niet zonder slag of stoot. Vergeet niet dat Mies Bouwman nog in 1964 werd bedreigd om een sketch waarin het televisiegedrag werd bespot aan de hand van het Onze Vader.)

Die situatie is nu wel even anders. Je hebt nu een blanke, Westerse intellectuele elite die de islam als het middeleeuwse kwaad voorstelt, om vervolgens net te doen alsof het Europese christendom in essentie altijd al een superieure, humanistische cultuur is geweest (Bolkestein, H. Jansen, Kluveld). Die neerbuigende en afwijzende houding valt niet anders te kenmerken dan als herleving van koloniale bevoogding en xenofobie: wij zijn beschaafd en wij zullen jullie domme primitievelingen wel even vertellen hoe je je moet gedragen.

Je zou er spontaan een hoofddoek van opzetten, en dat doen veel van die meiden dan ook. Maar niemand roept hier dat Wilders of Kurt Westergaard of Gregorius Nekschot de keel afgesneden moet worden. Toen Fitna uitkwam, haalden moslims massaal hun schouders op. En terrorisme wordt zelfs door sjeik Fawaz afgewezen als on-islamitisch, als fitna. Moslims zijn niet bezig met de vraag wie ze moeten of mogen liquideren, maar met de vraag hoe ze aan een leuke baan en een leuke partner komen, en of hun kinderen goed terechtkomen.

Dus waar bestaat die ‘islamisering’ eigenlijk uit? Een heleboel Marokkanen die bij elkaar in de wijk wonen waardoor het straatbeeld gedomineerd wordt door hoofddoekjes en asociale branieschoppers?

op 03 03 2010 at 13:11 schreef Peter:

Ik hoef helemaal niet aannemelijk te maken dat de Roomskatholieken hun best hebben gedaan de hele wereld Roomskatholiek te maken, dat is gewoon een historisch feit. En het is niet zo heel lang geleden dat meneer pastoor gewoon regelmatig huisbezoek kwam brengen om te controleren of het baren van roomskatholieke baby’tjes wel een beetje op schema was.

Nog steeds proberen geestelijken allerlei Vaticaanse opvattingen in de wet vastgelegd te krijgen en ze slagen daar nog gedeeltelijk in ook. Zie de euthanasiewet, zie de abortuswetgeving.

Mies Bouwman werd indertijd wel mooi verdedigd door dezelfde elite die nu iedere grap over moslims keihard veroordeelt als islamofobie en die – naar verluidt – met een hoofddoek op gaat stemmen vandaag, uit solidariteit met islamitisch seksisme, want dat is de hoofddoek, een vorm van bot seksisme.

Noem me maar koloniaal dat ik dat vind, die etiketjes interesseren me niet langer. Om Gretta Duisenberg te parafraseren: ik ga het bijna als een erretitel zien.

Waar het om gaat is niet dat wij hier ongevraagd moslims proberen te bekeren tot de Verlichting. Moslims komen ons hier vertellen wat we wel en niet mogen. Dat we respect moeten hebben voor God, bijvoorbeeld. En voor een profeet waarvan helemaal niet eens vaststaat dat die überhaupt heeft bestaan. Rot op, natuurlijk is de reactie daarop dat we hier godsdienstoorlogen, reformatie en een Verlichting hebben gehad en dat we geen zin hebben dat nog een keertje over te doen.

Mensen die uit recalcitrantie een hoofddoek om hun kop binden, zijn trouwens niet serieus te nemen.

op 03 03 2010 at 15:59 schreef Henk:

Waar het om gaat is niet dat wij hier ongevraagd moslims proberen te bekeren tot de Verlichting.

Dat doen we namelijk wel en op alle fronten. Bijvoorbeeld al door onze Grondwet. Dat mensen gelijkwaardig aan elkaar zijn. dat er vrijheid van meningsuiting is. Dat er goed en verplicht onderwijs is. Door een gigantisch aanbod van media. Door technologie. Door het kapitalisme. Door armoede bestrijding. Door goede gezondheidszorg. Door een betrouwbare en niet corrupte overheid. Enzovoorts, enzovoorts. En het overgrote deel der moslims omarmt die waarden en is daar erg blij mee.

11 maanden per jaren kijken Marokkanen uit naar de vakantie in Marokko en na een week willen ze al weer terug naar Nederland omdat daar allerlei zaken die hier zonder problemen geregeld zijn daar niet geregeld zijn. Omdat de politie en de douane corrupt zijn. Zoals dat hoort in een dictatuur.

Jonge Marokkanen willen al helemaal niet meer op vakantie omdat ze een goede kans lopen om aan een of andere achterlijke boerenzoon of -dochter gekoppeld te worden. Ze gaan veel liever naar de Costa del Snol om daar te gaan hoeren en snoeren, net zoals andere Nederlandse jongeren.

op 03 03 2010 at 17:37 schreef Tjerk:

Yeah, right, de elite: ik zie Bas Heijne en Jan Blokker al lopen.

Man, man, die types zijn al net zo erg al die PVV-tokkies destijds voor die rechtbank. Toch fijn om te weten hoe het lezerspubliek van de Joop eruit ziet.

op 09 04 2013 at 12:00 schreef Hebben de VS een negerprobleem? | Sargasso:

[…] moeten binnenvechten in de Amerikaanse samenleving. Niet zelden ging een periode van uitsluiting hand in hand met een periode van criminaliteit. De VS hebben in de loop van de negentiende en twintigste eeuw […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS