Home » Archief » Alphen (2)


[17.04.2012]

Alphen (2)

Makbouli


Illustratie: Christiaen van Couwenbergh

De GGD Hollands Midden heeft gisteren in opdracht van de Gemeente Alphen aan den Rijn een onderzoek gepresenteerd naar de gevolgen voor de gezondheid van de getroffenen en betrokkenen bij het schietincident in winkelcentrum de Ridderhof op 9 april 2011.

De samenvatting van het rapport maakt één ding heel duidelijk: van de groep mensen met wie het niet goed gaat, geeft een derde van de respondenten aan dat zij niet de behandeling en/of hulp krijgt waar ze behoefte aan heeft.

Een zorgwekkende conclusie waar, zo zou je verwachten, een adequate aanbeveling tegenover staat. Bijvoorbeeld om als de donder de bovenstaande groep in kaart te brengen, om die alsnog goede hulp te bieden. Niet is echter minder waar. De aanbevelingen luiden als volgt:

1) De resultaten dienen, samen met de resultaten van de analyse van de zorgregistraties van het Nivel, als input voor een bijeenkomst met lokale zorgpartijen en de politie, waarbij het afgelopen jaar kan worden geëvalueerd en handelingsperspectieven voor het komende jaar worden besproken. De GGD wil deze bijeenkomst in samenspraak met de gemeente Alphen eind juni 2012 organiseren.

2) In dat overleg met zorgpartijen kan aan de orde komen hoe het komt dat het met een deel van de getroffenen ‘niet goed’ gaat en dat zij naar eigen zeggen geen professionele zorg of ondersteuning nodig hebben. En hoe het komt dat het met een deel van de getroffenen ‘niet goed’ gaat en dat zij naar eigen zeggen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

In andere woorden staat hier: alle zorgpartijen en de politie gaan met elkaar eind juni kletsen om kijken waar het mis is gegaan en hoe een soortgelijk voorval (!) in de toekomst wèl dient te worden opgepakt. Daarnaast kijken we hoe het nu toch kan dat een aantal mensen niet de zorg en steun hebben die zij zeggen nodig te hebben.

De GGD Hollands Midden geeft hiermee, in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, aan dat zij de noodkreet van deze mensen niet pragmatisch, maar rustig bureaucratisch en ambtelijk oppakken. Wederom een klap in het gezicht van de mensen die nooit hebben gevraagd bij dit dramatische voorval betrokken te zijn.

Overigens geeft de GGD in de aanbeveling nog een sneer in de richting van de gemeente als het gaat om communicatie. De gemeente zou in hun communicatie-uitingen meer rekening moeten houden met het feit dat het schietincident voor veel mensen nog dagelijkse invloed heeft op hun leven.

Ik hoop dat de gemeente Alphen aan den Rijn hierna enig pragmatisme aan de dag legt en niet blijft hangen in een papieren werkelijkheid, zodat slachtoffers nu ook daadwerkelijk worden geholpen.

Als Makbouli later groot is, wil ze Minister van Veiligheid worden óf baas van de Dierenpolitie. Tot die tijd adviseert ze de bestuurders op het gebied van openbare orde en veiligheid en schrijft ze (soms) over klein en groot leed. Daarbij put ze uit haar ervaringen als politieagent in Amsterdam. Meer op haar weblog.

Makbouli, 17.04.2012 @ 06:50

[Home]
 

26 Reacties

op 17 04 2012 at 07:30 schreef Roelf Scholma:

Conclusie dat GGZ en gemeen kiezen voor bureaucratische aanpak is op z’n zachtst gezegd voorbarig. Ik zou voor publicatie de feiten grondiger hebben gecontroleerd. 100% goed is een utopie maar dat er voor 80% goed werk is en wordt verricht zou door gedegener onderzoek naar de feiten ongetwijfeld en betrokkenheid van zowel GGZ als gemeente boven water zijn gekomen.

op 17 04 2012 at 07:43 schreef sabaroth:

Misschien kan een of ander ambtenaartje met te veel tijd hier wel een boek over schrijven.

op 17 04 2012 at 08:47 schreef Thomas E:

Een paar opmerkingen:
– Jij zegt dat volgens de samenvatting 1/3 deel niet de behandeling en/of hulp krijgt waar ze behoefte aan heeft. In de aanbevelingen wordt echter ook gerept over een groep, die aangegeven had geen hulp of ondersteunig nodig te hebben. Ik neem aan dat die laatste groep niet tot het 1/3 deel wordt gerekend; anders klopt het niet. Mensen die met rust gelaten willen worden, kunnen natuurlijk niet gaan zeuren over gebrek aan hulp/behandeling.
-Verder weet ik niet of deze uitkomsten representatief zijn voor dit soort incidenten. Misschien is die 2/3 en 1/3 verdeling wel een gebruikelijke uitkomst.
-Tenslotte ben ik het helemaal met je eens, dat eind juni belachelijk laat is voor ‘bijsturing’.

op 17 04 2012 at 10:11 schreef Watutsi:

Verbijsterend. Die zogenaamde zorg staat zijn we alleen op papier.
Niet alleen bij dit drama maar de echte hulp voor slachtoffers laat vaak te wensen over. Als je dan voorstel hoe verschrikkelijk veel geld er omgaat in die branche dan doet dat je maag omdraaien.
De aandacht en de sensatie voor het schietincident zijn voorbij. Dus de aandacht voor de slachtoffers ook.

op 17 04 2012 at 14:53 schreef Leo Schmit:

Kunnen we het beestje niet gewoon bij zijn naam noemen? Dat zou de slachtoffers al veel helpen. Schietincident, schietpartij, mensen waar praten jullie over?

Een schietincident is een incident waarbij schoten vallen, dat kan zomaar per ongeluk zijn.

Een schietpartij is een situatie waarbij twee mensen of twee partijen met elkaar in onenigheid verkeren en dit middels een schotenwisseling tot oplossing trachten te brengen.

In Alphen heeft een blinde slachting, een moordpartij plaastgevonden, gepleegd door een verblinde hater, die daarna zich zelf om zeep bracht.

Doodsoorzaak: rabiaat rechts. Wat voor effect zou hulp kunnen hebben als de doodsoorzaak ontkent wordt.

op 17 04 2012 at 15:34 schreef Watutsi:

Leo Schmit:

We kunnen het noemen zoals je wilt. Afslachting etc.
Maar dat veranderd toch niets voor de slachtoffers en nabestaanden? Dat is waar het om gaat. Jij legt de focus dus weer op de aanstichter. En dat is juist waar die niet zou moeten liggen. Het moet alleen gaan om die mensen die het mee hebben moeten maken of zij die iemand verloren zijn op die plek.

Daar is waar het altijd mis gaat. Zodra we niets interessants meer te melden hebben over de dader komt het in de vergetelheid.

Kijk naar Toulouse. Wie heeft het daar nog over? Het ging allemaal om de schutter. Niemand praat over de nabestaanden. Dat interesseert niemand iets. Want het is geen sensatie.

op 17 04 2012 at 16:19 schreef You On A Gin:

Doodsoorzaak: rabiaat rechts.

Oh, ik dacht kogels. My bad.

Zonder gekkigheid – hij heeft een keer iets tegen een vriend gezegd in de trant van “die buitenlanders ook” en dan is hij gaan schieten vanwege rabiaat rechts? Dit was geen Breivik, hè.

Als straks (godbetert) iemand met hearsay ‘linkse sympathieën’ óók zoiets doet is het ook niet leuk als ze straks op GeenStijl triomfantelijk op en neer gaan hupsen van ziejewelziejewelziejewel. Laten wij ons daar in ieder geval dan niet schuldig aan maken. Niet alles in de wereld is de schuld van ‘rechts’. Of moslims.
Nee, nordic walkers. Daar ligt het volgens mij aan.

op 17 04 2012 at 17:45 schreef Makbouli:

@Roelf Voorbarig??? Ik quote uit de aanbeveling zelf. Ik verzin dit niet. En hoezo gedegen onderzoek? Vertel!

@Thomas E Er is één groep die zegt hulp te willen en het niet krijgt, één groep die zegt geen hulp te willen en één groep die wel hulp wil en het ook krijgt.

@Sabaroth Wie weet!

Ik mis een pragmatische aanbeveling die NU nodig is om slachtoffers die aangeven geen hulp te krijgen, maar wel te willen.

op 17 04 2012 at 18:58 schreef You On A Gin:

http://www.hpdetijd.nl/images/2011-04/tristann.jpg

Niet de meest snuggere mening, maar niet één waarvan je per sé op mensen gaat schieten. Oh ja, ik draag ook wel eens een bomberjack. Ben ik nu ook verdacht? :)

op 17 04 2012 at 19:42 schreef Fridjof:

Je beschrijft exact waar het fout gaat. Nog niet de minste focus op de essentie. Teveel gelul, te weinig actie. Triest.

op 18 04 2012 at 12:08 schreef leo schmit:

Ik blijf erbij dat de slachtoffers al geholpen zouden zijn door te erkennen dat ze het slachtoffer zijn van een politiek georienteerde moordenaar die van de toezichthoudende instanties vrij spel kreeg. Het gebruik van de termen schietpartij of schietincident helpt in dat opzicht niet. Met andere woorden: pech gehad dat U (of Uw familielid) toevallig in de baan van een kogel stond die toevallig uit een wapen tevoorschijn kwam dat in handen van een labiel persoon was. Wat kunnen we verder nog voor U doen?

De intentie om deze figuur labiel te verklaren, vergelijkbaar met Noorwegen, is zeer grievend voor de slachtoffers.

Eerst ophouden met ze te grieven, daarna hulp verlenen.

op 18 04 2012 at 13:37 schreef You On A Gin:

@ leo schmit
Oké, we lijken het dus in grote lijnen eens met de auteur (die ik op basis van diens artikelen inderdaad wel zie zitten als Minister van Veiligheid :)).

Waar ik jouw gedachtegang echter niet kan volgen, is hoe het leed van nabestaanden en slachtoffers ook maar enigszins ‘verzacht’ zou kunnen worden door dit als een politieke daad te bestempelen.

Als een dierbare doodgereden zou worden, is het dan minder erg als de bestuurder dronken was, of als het een bejaarde was die onwel werd? Of misschien als het aan een slecht wegdek lag?
Je blijft zitten met dat gevoel van onrechtvaardigheid dat iemand van wie je houdt uit het leven weggerukt is. Ik denk dus niet dat nabestaanden gebaat zijn bij politieke verbanden leggen die er niet zijn.

Breivik heeft een lijvig (infantiel) ‘manifest’ bij elkaar geknipt en geplakt welke bol staat van ideologie;
vd Vlis had een dagboekje waarin hij wat spiritueel geneuzel neerkalkte.

Breivik had alles tot in de puntjes gepland en had zelfs drugs genomen om hem in de ‘stemming’ te brengen voor zijn daad;
vd Vlis was sowieso al een losgeslagen idioot waiting to happen, waarbij het echt mis ging nadat hij gestopt was met zijn medicatie

op 18 04 2012 at 20:11 schreef Sasha Berkman:

“een politiek georienteerde moordenaar die van de toezichthoudende instanties vrij spel kreeg”

sorry maar dat hij vrij spel kreeg kan ik moelijk geloven. Ik begreep dus dat hij alles heel lang op een geheime manier georganiseerd en voorbereid heeft.

Ik ben er wel degelijk van overtuigd dat die man krankzinnig is.

Een product van de krankzinnige moslim angs/haat propaganda en ordinaire leugens die zo populair is heden ten dage bij fascistische of populistische volksmenners als bij voorbeeld de net zo krankzinnige Wilders.

op 18 04 2012 at 22:07 schreef You On A Gin:

Waarom is-‘ie dan in een winkelcentrum gaan schieten en niet in een moskee of het hoofdkwartier van de PvdA?

op 18 04 2012 at 23:58 schreef leo schmit:

De foto bij dit artikel verklaart voldoende wat ik bedoel met grievend:

http://www.aftenposten.no/meninger/En-morder-med-frie-hender-6807139.html

Het goedpraten van de krabbels van de Alphense moordenaar is van de zelfde orde. Het uitnodigen van degenen die hem zo opgevoed hebben eveneens. Een slag in het gezicht van mensen die hun kinderen wel normaal opvoeden. Straks moeten we nog bij de Vlists langs om ze te helpen hun verdriet te verwerken.

Maar steek uw hoofd gerust in het zand.

op 19 04 2012 at 01:10 schreef Sasha Berkman:

Ik zou willen dat ik iets voor die ouders, broers, zussen, familie zou kunnen doen.

Ik erger me ook kapot aan de ruimte die die gek krijgt voor de rechtbank en de media.

op 19 04 2012 at 02:47 schreef You On A Gin:

Oké, dus het plan is om mensen die een kind met een geestesziekte op de wereld hebben gezet een trap na te geven wanneer die een verschrikkelijke daad begaat. Die zitten natuurlijk al niet genoeg erover in de rats dat hun eigen bloed tot zoiets is overgegaan.
Nee, hadden ze maar een condoom moeten gebruiken. Of elkaar bezwangeren d.m.v. minder rare standjes, wellicht, want daar krijg je maar mafketels van.

Fair enough, is niets nieuws hoor, ligt allemaal in het verlengde van een voornemen dat de PvdA zo’n vijf jaar geleden reeds debiteerde, namelijk dat ouders van ‘probleemjongeren’ worden gekort op hun kinderbijslag.
Misschien kunnen we dat uitbreiden, verbreden van onwillige ouders naar ouders van een kind met een mentale afwijking. Want als je kind een stoornis heeft, dan ligt dat gewoon aan de opvoeding. Is dan gewoon je eigen schuld, en bloeden zul je, voor de daden van je kind. Appel, valt, boom.

Wat moet die foto overigens zeggen? Dat Breivik een zelfingenomen, narcistische eikel is zullen zelfs de marsmannetjes onderhand wel weten

op 19 04 2012 at 18:31 schreef leo schmit:

De foto gaat niet over het monster. De foto toont dat de rechter (of the gerechtpsychiater) voor het monster kruipt en hem nederig de hand schudt. Dat is grievend voor de slachtoffers, daar kan geen hulppakketje tegen op. Het betekent ook weinig goeds voor de rechtsgang tegen het monster en de geestelijke gezondheid van de Noren.

Zo verliest handschudden ook nog eens iedere betekenis.

YOAG is vooor mij KIHZ. Bagataliseren, doe maar, een massamoordenaar is een ‘eikel’. Een slachting in een winkelcentrum is een schietincident.

Het probleem met deze houding is dat het grootste deel van YOAG (alias KIHZ) toch echt onbeschermd boven het zand uitsteekt.

op 19 04 2012 at 19:19 schreef You On A Gin:

Oké, het is een vieze vuile fascist en Tristan was dat ook en dat komt allemaal door Wilders en we gaan allemaal doooood.

Kan Ik Hallo Zeggen? Jazeker.

Kerel, ik sta midden in de maatschappij. Volgens mij ben je jezelf een beetje gek aan het (laten) maken. Niet doen hoor, dat is zonde. Je draaft ontzettend door op semantiek en overige details.

Kleine leestip betreffende de ouders van Tristan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Harris_and_Dylan_Klebold#Reaction_of_Susan_Klebold

op 19 04 2012 at 22:09 schreef Sasha Berkman:

YOAG: leo laat zich niet gek maken, leo wordt gek van die foto omdat op die foto mensen dat monster met egards lijken te bejegenen.

Volgens mij dan

op 20 04 2012 at 02:10 schreef You On A Gin:

@ Sasha Berkman
Het is inderdaad een foto waar mijn wenkbrauwen ook wel een dansje van deden, laat ik dat voorop stellen.
Maar kijk nog eens, en zie dat de psychiater die hij aangesteld heeft gekregen (heeft-‘ie ‘recht’ op) hem amper durft aan te kijken. Ik zou al bang zijn om in de aura van dat stuk verdriet te staan, laat staan ‘m in de ogen kijken.

op 20 04 2012 at 11:29 schreef Bigpete:

De man in kwestie kijkt helemaal niet nederig, je ziet zijn ogen niet dus waar haal je dat vandaan? Hij wil Breivik waarschijnlijk liever niet recht aankijken dus kijkt hij naar beneden. Meer valt er niet van te zeggen.

op 20 04 2012 at 12:52 schreef leo schmit:

Sasha, je begrijpt wat ik bedoel.

Eikel is nu ‘stuk verdriet’. Beest bij naam noemen, daar pleit ik voor.

op 23 04 2012 at 00:21 schreef You On A Gin:

@ leo schmit
Hoe zou jij graag willen dat we ‘m voortaan noemen?

op 24 04 2012 at 00:54 schreef Sasha Berkman:

De ergste massamoordenaar sinds wo2?

op 24 04 2012 at 15:06 schreef You On A Gin:

@ Sasha Berkman
Fair enough, omdat-‘ie het in zijn eentje deed, neem ik aan. Of je spreekt over Noorwegen alleen.
http://www.southernct.edu/~seymour/cases/terror/terlst.htm
Maar goed, laten we maar geen doden gaan tellen, da’s ook weer zo cynisch. :) En het is allemaal al afschuwelijk genoeg.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS