Home » Archief » Blind Date


[01.06.2010]

Blind Date

Erik Hannema

fraz30
Illustratie: Frank Frazetta

Marianne Thieme trok een vies gezicht. Ze was aan boord van een viskotter en dat beviel haar helemaal niet. De frontvrouw van de Partij voor de Dieren was voor een blind date van Netwerk ingescheept. ‘Ik ga niet naar een slachterij of pelsdierenfokkerij’, had ze eerder vanaf de achterbank geroepen. Eenmaal op de vissersboot leek ze spijt te hebben dat ze ook deze locatie niet had genoemd.

Ze keek onthutst toe hoe een van de vissers de schol sorteerde. De kleinere exemplaren gooide hij door een gat in zee. Thieme, verontwaardigd: ‘Je góóit gewoon met die dieren!’ ‘Die gaan gewoon terug in zee ’, zei de jongen verontschuldigend. ‘Weet jij wel hoeveel procent er daar van doodgaat?’, foeterde Thieme. Ze gaf direct zelf het antwoord. ‘Zeker Zes-tig procent!’ Dat stond in onderzoeken en dus was het waar.

Visserij deugt niet
In een volgende shot voerde ze een geënsceneerd gesprek met de kapitein van de boot. Alhoewel gesprek. Het was vooral Thieme die sprak. De visserij moest duurzamer. Geen grote sleepnetten die de bodem ‘kapot maken’ en zorgen voor ‘buitensporig veel bijvangst’. Of de kapitein wel wist hoeveel andere beestjes er wel niet in zijn netten kwamen. ‘Zeker zes-tig procent. Dat staat in onderzoeken.’ Terug op de kade zei Thieme zuinigjes dat ‘het altijd nuttig is om op werkbezoek te gaan’. Eigenlijk zei ze: ‘Mijn gelijk is opnieuw bevestigd. De visserij deugt niet.’

Tijdens het item deed Thieme verwoede pogingen belangstelling voor het verhaal van de visser te veinzen. Het lukte niet. De walging droop van haar gezicht. Ze verafschuwde hem, zijn werk en hele bedrijfstak intens. Zelfs als hij de vissen na een kusje op de bek zachtjes te water had gelaten; hij was de vijand. Dat zijn trouwens ook alle boeren, veehouders, automobilisten, grote concerns, vleeseters en leerdragers. Wie in de ogen van de PVDD het dierenwelzijn niet tot het allergrootste goed heeft verheven, moet zonder voorbehoud gehaat worden.

Leunstoelbiologen
In representatief opzicht is Thieme de ideale lijsttrekker. Een blauwdruk van haar achterban. De hele PVDD zit vol met verontwaardigde leunstoelbiologen. Betweterige stadsmensen met een biologische balkonkruidentuin die door WNF-uitgescheten onderzoeken voor de universele waarheid houden. Het zijn onverdraagzame, groene fatalisten die in de goudvissenkom het Grote Kwaad zien.

Thieme is zevendedagsadventist. Deze gereformeerde stroming is net zo goed van het eigen gelijk overtuigd als alle andere geloven. Het huwelijk tussen man en vrouw is volgens deze sekte de enige juiste verbintenis. De PVDD heeft de starre grondhouding van haar geïndoctrineerde roerganger overgenomen. Van enig overleg met vissers of varkensboeren mag nooit en te nimmer sprake zijn. Die zijn immers altijd en onder alle omstandigheden fout.

Het is allemaal van een stuitende domheid, negativiteit en misplaatste morele superioriteit. En dat onder een ergerlijk politiekcorrect vernislaagje van dierenwelzijn. Die beesten verdienen beter.

Erik Hannema (Gouda, 1978) is tekstschrijver. Hij is een kennis van de beruchte Dautzenberg. En hij is boos.

Erik Hannema, 01.06.2010 @ 07:36

[Home]
 

31 Reacties

op 01 06 2010 at 08:19 schreef colliding positron:

Zevendedagsadventisten een gereformeerde stroming ???

op 01 06 2010 at 08:20 schreef bigpete:

De PvdD was een hype, het zou me verbazen als die verongelijkte heks nog terugkomt na 9 juni.

op 01 06 2010 at 09:45 schreef babs:

Ik heb als zeehondenbondjasdragende stierenvechtliefhebber helemaal niks met de PvdD, maar ze hebben wel een logica en houden zich aan hun eigen logica. Daar heb ik wel respect voor.

Thieme en soortgenoten zien dieren als gelijkwaardig aan mensen en leven daarnaar. En net zoals je niet moet onderhandelen met massamoordenaars, moet je in hun ogen dus niet onderhandelen met vissers of boeren. Op zich een logisch en coherent verhaal. Ik vind daardoor Thieme veel beter te pruimen dan hypocrieten die een verbod op zeehondenbont willen, maar wel af en toe een glas melk drinken.

op 01 06 2010 at 09:45 schreef vetklep:

de pvdd is vooral een uitlaatklep voor potentiele Volkertjes, volgens mij.

op 01 06 2010 at 10:31 schreef Terrebel:

Poolse mensen die in Nederlandse kassen worden uitgebuit zijn zieliger dan forellen. Ik stel mensen boven dieren. Voor Thieme geldt dat omgekeerd. Toch zet de PvdD zich niet zichtbaar in voor mieren, spinnen, muggen en andere enge beesten. Misschien omdat die niet zo aaibaar zijn?

op 01 06 2010 at 11:00 schreef irrie:

Een mens is ook een dier.

op 01 06 2010 at 11:08 schreef Philoktetes:

De PvdD is een belangenpartij, die zich wijselijk beperkt tot één issue: natuur en milieu. Zoals een belangenpartij als de VVD opkomt voor slecht één issue: een volle portemonnee. Of zoals de PVV opkomt voor één belang: realisatie van haar psychose.

Dat is mooi. Laten meer partijen met dergelijke oogkleppen op zich in de politiek mengen. Misschien wordt er dan weer eens echte wijn geschonken vanuit Den Haag in plaats van de verdunde droesem die men daar nu maakt.

op 01 06 2010 at 11:37 schreef Joan Amme Car:

Natuurlijk zet de PvdD zich niet in voor “mieren, spinnen, muggen”. Er is nog genoeg werk te doen – in hun visie – om de vee-industrie om te vormen naar biologische landbouw. Het feit dat je je niet inzet voor “mieren, spinnen, muggen” is geen argument om je niet in te zetten voor koeien, varkens, kippen en geiten die in de vee-industrie – volgens PvdD – ontoelaatbaar lijden.
Kortom PvdD houd een consistent betoog en als je het er niet mee eens bent, best. De belangrijkste reden om tegen de PvdD te zijn is omdat je dieren niet belangrijk genoeg vind en niet van mening bent dat dierenbelangen en mensenbelangen met elkaar vebonden zijn.

op 01 06 2010 at 11:45 schreef Rena:

@ Joan Ik ben niet tegen de PvdD omdat ik de verbondenheid tussen mens en dier niet zie of onbelangrijk vind. Er zijn genoeg andere redenen te vinden om niet voor de PvdD te stemmen. Zoals in het betoog van Erik te lezen valt, is wat mij betreft de religieuze levensvisie van Thieme al meer dan genoeg reden.

op 01 06 2010 at 11:47 schreef bigpete:

Bovendien interesseert het de PvdD geen moer dat honderden dieren afgelopen winter langzaam omkwamen in de Oostvaardersplassen. De PvdD stemde TEGEN bijvoeren onder het mom van natuur. Alsof er in Nederland nog ergens natuur zou zijn…

op 01 06 2010 at 12:11 schreef frans smeets:

Big Pete,

Dat de PvdD voor het verhongeren van de dieren in de Oostvaarderskeuze stemde, heeft binnen de dierenknuffelaars in eigen kring veel kwaad bloed gezet. Ik vond het zelf een correcte keuze. Het toonde voor mij juist aan dat er een visie bij de PvdD was, die verder ging dan een tranend zeehondje dat geredt moet worden.
De andere keuze zou zijn geweest bijvoederen en dan enkele maanden later door CDA,ers laten afknallen. (boeren met jachtvergunning). De PvdD heeft voor een consequente lijn gekozen waarin de natuur zijn gang kon gaan. Daar kun je voor of tegen zijn, maar consequent is het wel.

op 01 06 2010 at 12:26 schreef bigpete:

Het is geen natuurlijke situatie Frans, dat is nu juist het punt! We zetten een aantal beesten op een omheind stukje grond zonder natuurlijke vijanden om de zwakste en oudste dieren te pakken, wachten tot ze dus van de honger doodgaan en noemen dat natuur. Dat heeft niets met natuur te maken! Een boer die zijn dieren laat verhongeren wordt gestraft, staatsbosbeheer niet…

op 01 06 2010 at 14:18 schreef frans smeets:

Big Pete,

Zelfs de amazone staat onder beheer tegenwoordig. Wie een leeuw gaat kijken in Kenia of een Oerang Oetang in Indonesie zit ook in park. Dan hef de natuur gewoon op.

De mens kiest voor een scheiding tussen dier en mens omdat dit de grootste winst aan dierlijke diversiteit biedt. Kadavers zijn een uitstekende voedingsboden voor een hoop diertjes. De wolf staat aan de Duitse grens. Dus misschien dat die nog 300 km overbrugt. Aasgieren komen er ook aan.

op 01 06 2010 at 14:35 schreef bigpete:

De schaal van de “parken” verschilt nogal Frans.

op 01 06 2010 at 14:50 schreef de Haas:

Frans,

het is nogal bevooroordeeld om te beweren, dat als de dieren zouden zijn bijgevoerd, ze een paar maanden zouden zijn afgeschoten. Maar zelfs als dat waar is: zou jij liever van ellendige honger en dorst sterven, of door een schot dat je niet eens hebt gehoord, en waaraan geen lange lijdensweg is verbonden?

Gerhard

op 01 06 2010 at 15:19 schreef frans smeets:

De Haas,

Bijvoederen zou betekenen dat de populatie die overleeft in de zomer alles kaalvreet om vervolgens het jaar erna met een veel groter overschot te zitten.
Zelf zou ik het beste vinden dat ze afgeschoten worden en als delicatesse aan restaurants worden verkocht. Wildbeheer. Dan sla je twee vliegen in een klap. En je financiert natuurbeheer en je hebt een consumptief alternatief voor de bio-industrie.
Desnoods verkoop je jachtvergunning aan de hoogstbiedende. Nu zijn de jachtclubs voor een CDA lobby van boeren met een houding van “waar een zwaan schijt daar vreet geen koe”.

Maar rechts of linksom je zult moeten doden. Dat gaat niet anders. De dierenpartij staat aan een kant van dit spectrum. Maar ze duikt in ieder geval niet weg voor de hypocratie van de “dierenvriend” die de gevolgen van zijn keuze niet (wil)zien.

op 01 06 2010 at 16:15 schreef babs:

Ook wat betreft het laten doodhongeren van dieren volgt de PvdD dus een principiele lijn. Ik heb daar wel respect voor, al ben ik het nog zo met hun uitganspunten oneens. Zelfde geldt voor SGP-fundamentalisten: mensen die leven naar hun principes, maar die helaas zo overtuigd zijn van eigen gelijk dat ze ook anderen hun zienswijze willen opleggen. Ondanks alles oprechte mensen en daar kan ik fundamentalisten wel om bewonderen. Ook Thieme.

op 01 06 2010 at 17:44 schreef M.Nieuweboer:

Goed, Thieme laat de muggen en de kakkerlakken even liggen. Gelukkig maar, want ik moet ze nog steeds niet.
Maar hoe zit het met de rechten van muizen en ratten? Wat moet ik volgens La Thieme doen als ik die in huis heb? Bedenk wel, ik woon maar een paar honderd kilometer boven de evenaar, ze lopen hier wat gemakkelijker naar binnen dan in haar koude kikkerland. Naar buiten krijgen, dat is het probleem.
Om één of andere reden vind ik toch dat ik meer recht heb op de voedselvoorraden in huis dan ratten en muizen. Bovendien ruimen ze hun rommel niet op en ik zie niet in waarom ik voor hun schoonmaakster (m/v) zou moeten spelen. Dan heb ik het nog niet eens over hun voortplantingssnelheid en het ondermijnen van mijn houten muren.
Volgens mij hebben we hier een situatie van conflicterende belangen.

op 01 06 2010 at 17:56 schreef herman van der helm:

De afschuw van Thieme te kijken naar het doden en beestachtig omgaan met dieren komt voort uit empathie. Ze “voelt” wat er met het beestje gebeurt. Dit is wat veel mensen hebben verloren gedurende ontwikkeling tot volwassenheid. Niks mis mee, maar iemand die het heeft weten te bewaren, zoals Thieme leeft dus gewoon in een andere dimensie. Dit proberen te verkopen aan de massa lokt meewaring uit, en zal waarschijnlijk nooit lukken. Marianne, houdt deze in mijn ogen waardevolle eigenschap voor jezelf.

op 01 06 2010 at 20:18 schreef bigpete:

Diezelfde “empathische” Thieme zet haar nr 2 (die wel iets presteert in de kamer) zonder overleg en uitleg op een onverkiesbare plaats. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

op 01 06 2010 at 21:16 schreef Peter:

“Ik heb schijt aan arme landen. Ik ben gelukkig en gezond. Ik voel nog meer compassie voor een in de steek gelaten hond.”

op 01 06 2010 at 21:28 schreef Marco Knol:

Frans,

Zulke stukken dood beest koop je hier.

op 01 06 2010 at 22:53 schreef gerhard de haas:

Frans,

dat niet wegduiken voor hypocrisie heeft dan wel een hoge prijs: groot leed voor de dieren, terwijl het alternatief toch echt, linksom of rechtsom, diervriendelijker is. Maar uiteindelijk blijken Thieme’s principes, hoe paradoxaal, zwaarder te wegen dan het leed van het dier. Wat in onderhavig geval die principes, waar hier een aantal keer over wordt gerept, precies zijn is mij nog steeds niet duidelijk.

Is de leiding van Staatsbosbeheer in CDA handen, btw? Want die partij noem je een aantal keer, maar waarom in dit verband is me niet duidelijk.

Babs, principiele mensen: ze denken ethische beslissingen te nemen, en laten zichzelf daarmee zien als goed mens: het is puur egoisme. Want de vaak onethische uitkomsten van deze houding worden fijn aan de rest van de mensheid verweten: die hebben het laten afweten. Terwijl die uitkomsten maar al te vaak voorspelbaar zijn. Zie de politiek vanaf de 70’er jaren, die zo uitging van het goede van de mens, terwijl iedereen je kan vertellen dat deze houding naief is, en tot beslissingen met desastreuse gevolgen leidt.

Gerhard

op 02 06 2010 at 00:09 schreef Knutsel:

Wat Peter 21:16 zegt maar dan gemeend.

op 02 06 2010 at 08:52 schreef frans smeets:

Marco Knol,

Ik slacht zelf.

Gerhard de Haas,

Als ik het gevogelte hier zijn gang laat gaan dan overleeft van de 30 nakomelingen per kip het gemiddeld per jaar 0 of 1. De populatie blijft altijd gelijk. Af en toe kom je dan kuikens tegen die half aangevreten zijn door ratten, verhongeren, of verregend liggen te creperen.
Ga ik bijvoederen dan wordt ik gedwongen binnen een jaar het bijl te hanteren.
Thieme wil dat de beestjes volgens de wetten van de natuur sterven. En die is heeeel wreed.
Staatsbosbeheer is niet van het CDA. Maar de druk van het CDA, met name vanuit de provincies, is groot om in gebieden van staatsbosbeheer te mogen jagen.
Verder ben ik wel eens met uw mening over mensen die hun principes te serieus nemen.

op 02 06 2010 at 11:01 schreef babs:

Gerhard,
Ik ben het wel met je eens hoor, over principiele mensen, al kan het me niet zo veel schelen of het uit egoisme voortkomt of niet, principiele mensen zorgen voor veel problemen. Ik zie er liever ook niet te veel van. Maar zo’n Thieme, met één zetel, dat vind ik wel prima. Ik zou ook graag één oprechte nazi in de kamer zien, één oprechte communist, één anarchist en één libertarier. De reli-fundi zit er al. Twee zelfs.

op 03 06 2010 at 02:48 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

Geniaal:”Dat stond in onderzoeken en dus was het waar.” Als ik haar was zou ik zelf in zee springen om het te controleren.

op 03 06 2010 at 02:58 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

Derhalve stel ik voor om Thieme een jaar lang op de bodem van de Noordzee te stationeren zodat ze zelf eens kan zien wat zich er allemaal afspeelt op die wezenloze zandvlakte die we kennen als de Noordzeebodem. Een woestenij alwaar hier en daar een scholletje zich heimelijk nog weet te verstoppen. In Marianne universum zijn daar beneden natuurlijk hele parken aangelegd. Met macrobiotische zeevruchtenstruiken.

op 03 06 2010 at 03:06 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

Er komt nog eens een dag dat je bij de visboer 2 kilo mosselen staat af te rekenen en met een uitgestreken bek vraagt:”Kunt u ze voor me verdoven?”

op 03 06 2010 at 09:03 schreef frans smeets:

Van Frikschoten,

Uw passie voor geweldadige oplossingen bij andersdenkenden is alom bekend. Maar dat zie je meer bij de vrijheidsstijders ter domrechter zijde.
Wilde u gisteren niet een een Palestijnse vluchteling eerst kapotneuken voordat u hem bij de IND zou afleveren.

op 03 06 2010 at 12:13 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

@smeets
Het was nog veel erger: bij de IDF

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS