Home » Archief » Blote Borsten


[26.04.2010]

Blote Borsten

Prediker

mi12
Illustratie: Yana Frank

‘Izz ad-Din’ Ruhulessin is me d’r eentje. Sinds hij zo’n vier jaar terug het licht zag en de Heer vond, kalkt de bekeerde Molukker het wereldwijde web vol met quasi-revolutionaire boodschappen. Van de onderdrukte islamitische gemeenschap die het juk van de Hollanders en hun vanzelfsprekendheden van zich af dient te werpen tot moslim-Uncle Toms die onbekommerd een bikini dragen of gezellig meefeesten in de Gay Parade; overal heeft meneer wel een mening over.

De polderbekeerling ondertekent zijn opstellen steevast met de zelfgekozen titel Izz ad-Din (‘kracht van het geloof’). Logisch wel, want ‘Lonnie’ of ‘Daniel’ klinkt nu niet bepaald Arabisch, en derhalve niet islamitisch genoeg. Hoezo, culturele zelfverloochening?

Ruhulessin combineert de verkondiging van een anti-koloniaal bewustwordingsproces met een orthodoxe levenshouding, die zich qua verdraagzaamheid kan meten met het fundamentalisme van EO-querulant Bert Dorenbos. Het doet nog het meest denken aan de provocaties van Mohammed Faizel Enait, die vanuit zijn salafistische levenswandel tot vergelijkbare maatschappijanalyses komt. Maar waar de Rotterdamse scrabblewoorden-generator vooral het recht van het individu opeist om zich in het publieke domein onverkort als moslimfundamentalist te mogen manifesteren, heeft zijn Nijmeegse evenknie er ook nog een handje van zijn geloofsgenoten voor te schrijven hoe ze zich hebben te gedragen.

Onze Malcolm X-wannabe is daarmee net zo geloofwaardig als een hereboertje die met het marxisme in de hand de bourgeoisie bestrijdt, teneinde het feodalisme weer in te kunnen voeren. Hoe serieus valt een bevrijdingsideoloog te nemen, die Ahmed Salaam en Fawaz Jneid “vooruitstrevende imams” noemt?

Nergens komt het bij Ruhulessin op, zijn marxistische analyses nu eens toe te passen op de religieuze tradities waarmee hij anderen de maat neemt. God, of wat mensen daarvan gemaakt hebben, is immers onaantastbaar. Mensen regels opleggen door God voor het karretje van je overtuigingen te spannen; het is ongeveer de oudste truc in het handboek van de machtsmechanismen. Zo verkondigt de grote emancipator in de Volkskrant dat de hoofddoek gewoon verplicht is voor moslima’s, omdat dit nu eenmaal zo in Gods Woord staat:

 “Moslima’s worden in de Quran expliciet opgedragen om hun haren te bedekken (24:31). Dat is een vastgesteld feit, en de enige onduidelijkheden die bestaan zijn over het wel of niet verplicht zijn van het bedekken van het gezicht (niqab).”

‘Expliciet opgedragen’? ‘Vastgesteld feit’? Dat zijn grote woorden. Van huis uit zelf een Schriftgeleerde, ga ik dan toch even kijken wat er nu daadwerkelijk staat.

Soera 24 (Het Licht), 31:

“En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is.

En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten.

En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen.” (De Koran,  Fred Leemhuis, 2007)

Ziet u het ook? Er is in dat hele vers niets te vinden over hoofdharen, manen, of lokken. Wel van alles over schaamdelen en borsten, en een enigmatisch ‘sieraad’ dat bedekt moet worden.

Wat zou er bedoeld kunnen zijn met dat ‘sieraad’? De laatste regel suggereert dat het om een letterlijk sieraad zou gaan, waarvan het rinkelen bij het stampvoeten verraadt dat het gedragen wordt. Dan blijft echter onduidelijk waar alle seksuele connotaties en restricties op slaan in de zinnen ervóór. Wat is er zo opwindend aan een enkelband of halssnoer? Waarom zou een kleuter of seksloze hoogbejaarde die wel mogen zien en een gezonde jonge kerel niet?

Het ligt zodoende meer voor de hand dat het ‘sieraad’ van de vrouw betrekking heeft op de borsten, die gaan dansen wanneer een vrouw met de voeten stampt, en zich dan onder de kleding aftekenen, waarmee het ‘verborgen sieraad’ herkenbaar wordt. Dat zou meteen ook alle seksuele connotaties rond het ‘sieraad’ verklaren. “En zij moeten sluiers over hun boezem dragen // en hun sieraad niet openlijk tonen”, moet dan opgevat worden als een parallelisme, waar tweemaal hetzelfde gezegd wordt in iets andere bewoordingen.

Is het denkbaar dat vrouwen in pre-islamitische, Arabische stammen gewoon waren in hun blote tieten door de woestijn te lopen? Niet alleen is dat denkbaar, het blijkt ook uit de klassieke korancommentaren, als we koranvertaler Mohammed Assad mogen geloven:

“The noun khimar (of which khumur is the plural) denotes the head-covering customarily used by Arabian women before and after the advent of Islam.

According to most of the classical commentators, it was worn in pre-Islamic times more or less as an ornament and was let down loosely over the wearer’s back; and since, in accordance with the fashion prevalent at the time, the upper part of a woman’s tunic had a wide opening in the front, her breasts were left bare.

Hence, the injunction to cover the bosom by means of a khimar (a term so familiar to the contemporaries of the Prophet) does not necessarily relate to the use of a khimar as such but is, rather, meant to make it clear that a woman’s breasts are not included in the concept of “what may decently be apparent” of her body and should not, therefore, be displayed.

(The Message of the Qur’an, Translated and explained by Muhammad Asad, Surah 24:31, n38)

Dr. Ibrahim Syed, die een reformistisch-islamitische denktank aanvoert en het koranische hoofddoekgebod naar het land der fabelen verbant, verwijst naar een artikel in de Concise Encyclopedia of Islam, waaruit hetzelfde blijkt:

“When the pre-Islamic Arabs went to battle, Arab women seeing the men off to war would bare their breasts to encourage them to fight; or they would do so at the battle itself, as in the case of the Makkan women, led by Hind at the Battle of Uhud…….While modesty is a religious prescription, the wearing of a veil is not a religious requirement of Islam, but a matter of cultural milieu.”

(Cyril Glasse, The Concise Encyclopedia of Islam, Harper and Row Publishers, New York, 1989, p. 156 and p. 413).

Voor een student Islam en Arabisch die met zijn heilige boek wappert om anderen zijn orthodoxie op te dringen, blijkt Ruhulessin verbazingwekkend slecht op de hoogte wat er nu eigenlijk wel en niet in de koran staat. Wanneer we zelf nagaan wat het bewuste vers precies bevat, blijft van de claim dat daar expliciet wordt opgedragen de haren te bedekken, weinig over.

“Dat is een vastgesteld feit”, had onze jeugdige farizeeër er nog aan toegevoegd. Vastgesteld door wie? O juist, door mannelijke commentatoren die de koran net als Ruhulessin lazen door de bril van de traditie en de overleveringen. Ja, dat verklaart een hoop. Het bewijst alleen niets over wat de koranpassage zelf zegt.

En het helpt niet te beginnen over de Arabische tekst die ineens heel wat anders aan het licht zou brengen. Syed biedt een woord-voor-woord-vertaling van het sleutelvers, waaruit zonneklaar blijkt dat vrouwen hier gezegd wordt hun sluier over hun boezem (en dus niet noodzakelijk over hun hoofdharen) te draperen. Kun je wel zeggen dat het hoofddoekgebod daarbij automatisch is inbegrepen, maar dat is dan een kwestie van hermeneutiek: hoe lees je de koran?

Het aardige van deze exercitie is, dat ze niet alleen laat zien dat orthodoxe scherpslijpers als Ruhulessin nauwelijks de moeite nemen om na te gaan wat de koranverzen waar ze zich op beroepen nu eigenlijk zeggen; maar dat het ook de wind uit de zeilen neemt van islamofobe zwatelaars als Benno Barnard, die menen dat er aan de koran niets te interpreteren zou vallen, aangezien God in de koran rechtstreeks spreekt en het dus “nooit anders bedoeld [kan] hebben dan zó”.

Het doet je echter wel afvragen bij wie Ruhulessin zijn colleges koranexegese gevolgd heeft. Of zou dat gebruikelijk zijn onder Arabisten, dat je gewoon maar roept dat er zus of zo staat?

Prediker (oogst van 1976) denkt met weemoed terug aan de tijd dat hij zijn zekerheden kon ontlenen aan een heilig boek, waar alle waarheden die er toe zouden doen in besloten lagen.

Prediker, 26.04.2010 @ 10:56

[Home]
 

15 Reacties

op 26 04 2010 at 11:17 schreef dick jansen:

“Scrabblewoordengenerator”, die is goed.
Is er ooit onderzoek gedaan hoe het komt dat wereldgodsdiensten zijn ontstaan in gebieden waar de kans op zonnesteek meer dan denkbeeldig is?

op 26 04 2010 at 11:50 schreef MNb:

Het is niet aardig om Ruhulessin een farizeeër te noemen – voor de farizeeërs bedoel ik. Die hebben best aardige dingen geschreven, zoals de Testamenten der Twaalf Patriarchen. Daarin stond, al zo’n honderd jaar voor Jezus de Nazarener in het MO rondliep, bijvoorbeeld: “Hebt elkander van ganser harte lief; en wanneer iemand tegen u zondigt, spreek dan op vredelievende wijze met hem, en laat er geen arglistigheid in uw hart zijn.”

Wilders en zijn bewonderaars zullen dit niet kennen, terwijl het toch een integraal onderdeel van hun zo geroemde joods-christelijke traditie is.

op 26 04 2010 at 13:30 schreef Wampie:

Rob Vreeken kwam zaterdag aan de hand van hetzelfde citaat (‘En zeg tot de gelovige vrouwen…’) tot de conclusie dat de bikini aan beide voorwaarden voldoet (bedekken van boezem en ‘sieraad’).

op 26 04 2010 at 14:13 schreef babs:

Die enorme lijst mensen ook aan wie hun sierraad wel getoond mag worden. Toch snel een half dorp in de tijd van Mohammed. Vooral de vaders van de echtgenoten vind ik nogal vrijzinnig. En ook bij sommige zonen van echtgenoten heb ik zo mijn twijfels. Oudste zoon van eerste vrouw mag zich vergapen aan de borsten van de 2e (treasure-babe) vrouw van zijn vader, een vrouw van ongeveer zijn leeftijd.

op 26 04 2010 at 23:59 schreef vander F:

De laatste tijd lees ik me wat in op Augustinus,
een van de kerkvaderen,
wat lopen shoppen bij de manicheeër’s, eigenwijs stuk vreten, en via het neo-plato platonisme toch de Christelijke Filosofie omarmd.

op 27 04 2010 at 08:14 schreef Peter:

Ik vind de zinsnede ‘en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is’ intrigerend. Dat ‘behalve wat gewoon al zichtbaar is, ‘gewoon’ duidt erop dat het maar ligt aan de context waarin je je bevindt, in hoeverre je je moet bedekken. Er zijn samenlevingen waarin het gewoon is naakt te lopen, bijvoorbeeld bij onze vrienden de Yawalapiti, daar is alles ‘gewoon al zichtbaar’, dus daar hoef je dan niet met doeken in de weer.

op 27 04 2010 at 08:25 schreef uberVU - social comments:

Social comments and analytics for this post…

This post was mentioned on Twitter by JohnitoBlog: Oeps. #hoofddoek niet verplicht http://bit.ly/cFBkoW #jammervoorwilders…

op 27 04 2010 at 10:19 schreef Benech:

Vooruitstrevende imams als Ahmed Salaam en Fawaz Jneid, die geen staatsislam wensen te verkondigen of hun tijd verspillen met vruchteloze interreligieuze dialogen.
Aldus onze zelfverklaarde Malcolm X. Toch gek, Patrick Pauw beschrijft vrij uitgebreid een scene waarin Ahmed Salaam ‘dawa’ zegt te doen en dus het gesprek aangaat met een stel christenen. Bovendien meen ik dat beiden wel degelijk een staatsislam wensen.

op 27 04 2010 at 10:29 schreef vanhetgoor:

Wat en vreemd verhaal! Een Molukker die de Heer vind en dan zich vervolgens druk gaat maken over de islamitische onderdrukking. Je hoort toch vreemde zaken tegenwoordig. Of zou het soms zo zijn dat je twee dingen door elkaar hebt gehaald. Als iemand zich onderwerpt aan het islamitische geloof dan is dit juist een blijk van het feit dat hij de Heer juist NIET heeft gevonden.
De islam is een ontwikkeling die gebaseerd is op het joods-christelijke geloof. Echter het doel van de islam was om slaven, hoeren en krijgers te verwerven en die in te zetten tot het verkrijgen van aardse goederen, omdat God die niet geeft en ook Allah plotseling niets meer kan scheppen. De islam is niets anders dan de herschreven bijbel waar de vergeving van de zonde is verwijderd. Daarom is in de koran Jezus nooit gekruisigd, daarom is er geen vergeving, daarom is er geen verlossing. Als een moslim ‘orthodox’ zou worden dan zou hij wederom terugkeren bij de niet veranderde versie van de koran, namelijk de bijbel. Dan zou de moslim vervolgens weer geloven in de liefde van God, en de vergeving en de verlossing.
Helaas voor de moslim is daar geen geld mee te verdienen. De moslim wordt vanzelf niet wijzer, en niet veel mensen durven het aan om de knuppel in het hoenderhok te gooien. (lees eens “Kerk, Kut & Kapitaal”, daarin wordt een klein stukje uitgelegd)

Overigens Molukkers hebben er zelf voor gekozen om in Nederland af te wachten tot de Indonesische bezetting van Ambon en de omliggende eilanden voorbij is. Daar treft Nederland geen blaam, misschien had men in het verleden duidelijker moeten maken dat een onafhankelijke Republiek van de Zuid Molukken er niet in zat, omdat de USA tegen was.

op 27 04 2010 at 10:43 schreef vanhetgoor:

En nog even over de werkelijke betekenis van het koranvers waarin vrouwen wordt opgeroepen tenminste de punt van het kleed over de ‘juwelen’ te laten hangen, er wordt niet bedoeld dat dit werkelijk juwelen zijn en dat de haren van het hoofd moeten worden bedekt, er staat ook dat de vrouw niet mag stampvoeten, omdat dan die overdrachtelijke juwelen zichtbaar zouden kunnen worden. De Heilige Profeet van Allah, Mohammed dus, bedoelt in dit Medinische vers aan te geven dat de vrouw haar schaamstreek niet in het openbaar moet tonen.
Maar de grote lijst met uitzonderingen is pas echt interessant. De lijst met mannen die wel de ‘juwelen’ van de vrouw mogen zien, en waarvoor de vrouw niet haar kuisheid hoeft te bewaren dat onthult veel over de werkelijke bedoeling van Mohammed. Misschien is het beter om het woord kuisheid niet meer te gebruiken in de nabijheid van vrouwen van moslims. Dit kan zeer ontluisterend werken!

op 27 04 2010 at 12:54 schreef MNb:

“De islam is niets anders dan de herschreven bijbel waar de vergeving van de zonde is verwijderd.”
Niet alleen de vergeving van de zonde is verwijderd, ook de zonde zelf. Als atheïst vind ik dat een grote vooruitgang. Nee, ik bedoel niet het onderscheid tussen goed en kwaad op te heffen. Doet de islam ook niet, al verschil ik enigszins van mening over het verschil tussen die twee.
Voor de rest zijn Goor’s generaliseringen zo grof dat ze grenzen aan totale onzin. Vooral die van het doel van de islam. Met dezelfde non-redenering kan ik beweren dat het doel van de christendom is de boel hier op aarde zo te versjteren dat iedereen zich van het tranendal afwendt en beter zijn/haar best doet om in de hemel te komen, want dat alleen telt. En natuurlijk bekeert een orthodox christen zich vandaag nog tot het joodse geloof. Want die onzin dat Jezus de Nazarener goddelijk was kunnen we niet serieus nemen.

op 27 04 2010 at 12:57 schreef MNb:

Oh ja, bijna vergeten: natuurlijk treft Nederland geen enkele blaam voor het doen van een belofte waarvan Nederland op dat moment al had kunnen weten dat het die niet na kon komen. Het idee. Het is de eigen schuld van de Molukkers dat ze zo dom waren om in de Nederlandse belofte te geloven. Tja, ze blijven inlanders. Die leren zulke dingen maar moeilijk.

op 27 04 2010 at 13:40 schreef Tjerk:

Van het Goor verraadt zichzelf als een onverdraagzame christen, wanneer hij zegt dat “Als iemand zich onderwerpt aan het islamitische geloof dan is dit juist een blijk van het feit dat hij de Heer juist NIET heeft gevonden.”

Ah, oké, we hebben hier een Ben Kok de tweede.

Dat ‘Allah’ gewoon Arabisch is voor God en dat deze in de Koran 847 wordt aangeduid met ‘Heer’, dat zal Van het Goor aan zijn gelovige reet roesten, want de islam is gewoon een valse religie, bedoeld om zoveel mogelijk slaven, hoeren en krijgers te verwerven!

Vervolgens geeft hij er blijk van bovenstaand artikel niet te hebben gelezen, met zijn commentaar dat in soera 24:31 niet staat dat vrouwen hun haar moeten bedekken, en dat het ‘sieraad’ niet letterlijk maar overdrachtelijk bedoeld is. Ja, dûh! Dat had ik hierboven al uiteengezet, alleen dan mét argumenten.

Maar wat me het meeste stoort aan de Van het Goors van deze wereld, is dat ze altijd zoveel woorden nodig hebben om hun onverdraagzame dommigheden te etaleren.

op 27 04 2010 at 14:12 schreef Tjerk:

Peter: “Dat ‘behalve wat gewoon al zichtbaar is, ‘gewoon’ duidt erop dat het maar ligt aan de context waarin je je bevindt, in hoeverre je je moet bedekken.”

Maar dan is het een beetje raar dat de Profeet Arabische vrouwen, die kennelijk gewoon waren hun borsten uit hun tuniek te laten hangen, juist opdraagt om deze aan het zicht te onttrekken.

Bovendien betwijfel ik of Mohammed al zo cultuurrelativistisch was als we in Europa zijn geworden door de inzichten van de antropologie, zoals die zich eind 19e, begin 20e eeuw ontwikkeld heeft.

op 27 04 2010 at 14:14 schreef Peter:

O. Nou ja, ik dacht: ik probeer het toch eens.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS