Home » Archief » Corrupt


[11.06.2011]

Corrupt

Hassnae Bouazza


Illustratie: Fidus

Boven de ingang van menig openbaar ziekenhuis in Marokko staat een groot bord met de tekst: ‘Nee tegen smeergeld’. Kinderen worden er volgens de regels niet toegelaten en patiënten mogen slechts één bezoeker per keer op de kamer ontvangen. Als je de portier die post houdt onder dat bord echter wat toeschuift, knijpt hij een oogje toe en kun je je hele nest kinderen en andere familieleden meenemen.

De verpleegsters in de openbare ziekenhuizen komen sowieso niet in actie alvorens je hen wat geeft en ambulancepersoneel vervoert je pas als je betaalt. Als er geen bloed is, nemen ze er hun tijd voor. De steekpenningen zijn een aanvulling op hun salaris. Levens redden en ziektes bestrijden is voor hen geen roeping. Het is een baan waarbij je goed kunt bijverdienen door mensen geld af te troggelen en medicijnen, bedoeld voor de arme patiënten, door te verkopen.

Na de verschillende opstanden in de Arabische landen waren vele ogen gericht op Marokko en bogen experts en zelfbenoemde deskundigen zich over de vraag of Marokko nu wel of geen uitzonderingspositie had. Sinds de eerste betogingen in februari en maart, is het land nu in de greep van voortdurende demonstraties en stakingen. Wilden de aanvankelijke betogers meer vrijheid en democratie en een einde aan de corruptie, inmiddels hebben de meest corrupten het protest gekaapt en demonstreren ook zij voor regime change en tegen, uh, corruptie.

Of het nu bedrijven zijn, universiteiten of ambtelijke loketten, overal hangen pamfletten die oproepen om de hoogste baas te ontslaan. Macht aan het volk! Onder hen de ergste ambtenaren, die het hele jaar door niks doen, maar wel vrolijk hun salaris opstrijken en gemeenschapsgeld wegdrukken, en die nu de kans schoon zien om nóg hoger op de corrupte, ambtelijke ladder te klimmen.

Toen twee jaar terug duizend banen werden gecreëerd in de particuliere sector voor afgestudeerde werkzoekenden, sloegen de werkzoekenden deze af: een baan in de particuliere sector betekent een beter salaris, maar ook hard werken. Ze wilden liever een baan in dienst van de overheid. Ook nu nog demonstreren bepaalde groepen niet voor werk, maar specifiek voor een ambtenarenbaantje.

Wat dus begon als een legitieme roep om verandering, is nu al verzand en versnipperd in een opportunistische chaos waarbij de ergste graaiers de grootste mond vol hebben van democratie en corruptiebestrijding. Terwijl de gewone burgers de klappen van de politie opvangen. Op YouTube is op een misselijkmakend filmpje te zien hoe activist Kamal al-Amari klappen krijgt van de oproerpolitie. Diezelfde dag sterft hij aan zijn verwondingen.

Parallel hieraan wordt er door Nederlandse Marokkanen een opmerkelijke oorlog uitgevochten. Zogenaamde tegenstanders van de Marokkaanse overheid zijn maar wat druk zich in de media te onderscheiden van die ‘laffe, onwetende Marokkanen’ die naar hun mening niet genoeg stelling nemen tegen de Marokkaanse regering en voor de demonstranten. Hierbij hanteren ze het Bushiaanse credo ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’. Onduidelijk is het echter waar je precies vóór moet zijn.

Eerder dit jaar organiseerde het CCME, de raad voor Marokkaanse migranten in het buitenland, een conferentie in Marokko voor Marokkaanse journalisten uit de hele wereld. Ook Nederlands-Marokkaanse journalisten werden hiervoor uitgenodigd. Prompt deed De Stem van Marokkaanse Democraten in Nederland een ronkend persbericht de deur uit: het zou om een verkapte poging gaan van de Marokkaanse overheid om journalisten voor haar karretje te spannen. De hysterie spatte van het bericht.

Alsof journalisten robots zijn die niet hun eigen afwegingen kunnen maken. Op de conferentie, waar ook verbannen Al Jazeera-journalisten waren, haalden de aanwezigen hard uit naar de Marokkaanse regering, de premier en het heersende nepotisme. Belangrijker echter is het saillante detail dat de ondertekenaar van het persbericht van de Vrijzinnige Marokkanen, Farid Aouled Lahcen, zelf ook op kosten van de Marokkaanse overheid naar Marokko is gegaan.

Sinds het begin van de demonstraties in Marokko verdringen de salonrevolutionairen zich in de hoop op een glorieus mediamomentje en laten ze hun seksistische agressie de vrije loop. Leden van de adviesraad, waaronder Nadia Bouras, moeten het hierbij het meest ontgelden: mannen en vrouwen die zelf ook dongen naar een plaatsje in de raad en die, wanneer het zo schikt, naar Marokko gaan op kosten van de staat om bijvoorbeeld de hand van de koning te schudden, roepen hier in Nederland op verontwaardigde toon dat de raadsleden verantwoording moeten afleggen of zelfs berecht moeten worden.

‘Je moet uit de raad stappen,’ eisen ze. ‘Je mag niet meedemonstreren als je in de raad zit.’ ‘Als je nu in Marokko was geweest, hadden ze je kop ingeslagen,’ ‘je bent een verrader’. En dit zijn geen anonieme internetreageerders, maar mensen met maatschappelijke en politieke functies die zich in de media laten voorstaan op hun liberale en sociale karakter en strijd voor democratie: Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland, raadslid Fouad el Hajji en journalist Mohamed el Ayoubi. Mensen die gerust op televisie en op de radio pleiten voor het doorsnijden van de Marokkaanse navelstreng, maar die tegelijkertijd leden van hun organisaties sturen naar bijeenkomsten van diezelfde gehate raad. Deze felle aanvallen zijn heel persoonlijk en publiekelijk: tijdens debatten, op Twitter en Facebook.

Het zijn mensen die de Nederlandse media middels manifesten duidelijk maken dat ze Nederlanders zijn en geen enkele bemoeienis van de Marokkaanse overheid wensen, maar die zich zelf wel actief bemoeien met de Marokkaanse politiek en dat ook van anderen eisen, en ondertussen hard werken aan hun Marokkaanse netwerk en carrière.

De aankondiging van een Marokkaanse Cultureel Centrum à la Maison Descartes was recent nog reden voor zogenaamde paniek onder de vrijgevochten, democratische Marokkanen: zie je wel, wéér een poging van de Marokkaanse overheid om grip op de migranten te krijgen. Maar toen de Marokkaanse minister van Cultuur laatst een bezoekje bracht, zaten ze wel likkebaardend in de zaal, lobbyend voor een toekomstig baantje.

Probleem is dus dat veel van de betogers in Marokko en hun sympathisanten in Nederland net zo corrupt zijn of op z’n minst een dubbele agenda hebben. Iedereen wil dat corruptie wordt aangepakt, maar niemand wil zelf worden aangepakt, want hun eigen deel van de taart is natuurlijk wél rechtmatig.

Later deze maand komt in Marokko de aangestelde commissie met aanbevelingen voor hervormingen.

Eerder verschenen in Vrij Nederland. Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) schrijft voor Vrij Nederland, De Volkskrant, NRC Handelsblad, Elle en de Arabische site van de Wereldomroep. In 2009 was ze te bewonderen in Vrouw & Paard, tegenwoordig is ze regelmatig te horen in Vrijdagmiddag Live. Afgelopen kerst won ze bijna De Nationale Wetenschapsquiz. Dat ze nog tijd heeft om in het geheim voorbereidingen te treffen voor de vestiging van het kalifaat in Nederland, mag een wonder heten. Volg haar op Twitter.

Hassnae Bouazza, 11.06.2011 @ 19:29

[Home]
 

76 Reacties

op 11 06 2011 at 20:39 schreef Eva:

Goed stuk, Hassnae.

Mijn man (tweede generatie) zegt dat zijn ouders altijd zeiden: “De intelligentsia wil de koning weg hebben en denken dat daarmee de corruptie gelijk is verdwenen, maar zo werkt het niet. Ze moeten beginnen met de hand in eigen boezem te steken.”

Niet dat zij overigens positief zijn over de koning, hoor. In het geheel niet. Vooral niet over zijn vader en die farce van een verzoeningscommissie.

En daar kom ik gelijk met mijn kritiekpunt: mijn man en zijn ouders hebben voor Nederland gekozen, zonder omhaal. Hun kinderen hebben Nederlandse namen. Ze eten Nederlands. Ze drinken Heineken. (Waarom, in godsnaam, waarom?!?) Met koninginnedag gaan er oranje kledingstukken aan en met WK kijken ze alleen naar Holland, Holland, Holland. Dat hoeft van mij natuurlijk allemaal niet, maar ze willen het zelf graag zo.

Toch gaat dit debat ze erg aan het hart. Ze hebben veel vrienden en familie verloren in de Loden Jaren. Ze hebben hun studententijd gevuld met strijd voor universele waarden en vrijheid. Die strijd hebben ze glansrijk verloren en ze hebben daar een hoge prijs voor betaald.

Ik kan me dus goed voorstellen dat je het nieuws met gespitste oortjes volgt. Dat vind ik helemaal niet in tegenspraak met je Nederlanderschap.

op 11 06 2011 at 20:56 schreef Sasha Berkman:

Het is een zeer triest beeld dat je schetst, niet vrij van emoties ook. Wat vind jij eigenlijk zelf van de situatie? Uitkafferen kan iedereen, zie wilders en zijn achterban.

op 11 06 2011 at 21:19 schreef Jon:

Doet een beetje uitzichtloos aan. Lange weg. Ben blij met wat we hier hebben (al hang het ook hier uiteindelijk van persoonlijke belangen aan elkaar en lijkt dat momenteel erger te worden).

op 11 06 2011 at 22:17 schreef Jabir:

Hahaha, Fouad, echt waar? Daar heb ik ooit nog bij in de klas gezeten en het is een aardige vent. Hij had de bijnaam ‘Adje’ en die heeft heus alleen maar de beste bedoelingen. Zit die stomme brieven te sturen? Ik kan hem wel bellen om te vragen waar hij eigenlijk mee bezig is, kwa krotenkoker. Z’n stukjes op de Joop kunnen ook al beter.

op 11 06 2011 at 22:49 schreef MNb:

Uit Hassnae’s stuk concludeer ik vooral dat Marokkanen mensen zijn met alle bijbehorende schijnheiligheid. Natuurlijk moet dat keer op keer aan de kaak gesteld worden.
Bovendien is deze corrupte mentaliteit een extra reden om democratie in te voeren. Dan kan de bevolking af en toe de ene corrupte bende vervangen door de andere, zoals dat in Suriname gebeurt (zie de verkiezingen van 2000 en die van 2010). Al moet ik opmerken dat ik hier in 11 jaar precies één keer steekpenningen heb moeten betalen.

op 12 06 2011 at 02:59 schreef Saira:

Over splinters en balken gesproken dus.

MNb, treffend zoals je de Surinaamse democratie beschrijft.

op 12 06 2011 at 10:50 schreef Jabir:

Ik deed even wat wederhoor bij Fouad en hij is woe-dend qua legale stappen. Zijn voornaamste pijnpunt zit ‘m geloof ik in de beschuldiging van hypocrisie hierboven. Hij wordt in een rijtje genoemd met Marokkaanse politici die in Nederland voor de revolutie zijn en mensen bekritiseren die nog wel samen zouden werken met de marokkaanse overheid. Hypocriet, omdat de organisaties waarmee die critici verbonden zijn evengoed mensen naar door de overheid georganiseerde bijeenkomsten sturen.

Fouad zal me niet euvel duiden, dat ik dit stukje uit de reactie die hij me mailde citeer:

“Het probleem dat ik heb met artikel in VN is dat het de feiten niet gecheckt heeft. Hasnae Bouazza somt een aantal kwalijke praktijken op, en die zijn ook kwalijk, waar mijn naam met huid en haar bij gehaald wordt. VN noemt ook geen voorbeelden waaruit de verwijten moeten blijken en legt evenmin uit van welke organisaties ik lid ben noch welke mensen in naam van “mijn organisatie” naar Marokko zijn afgereisd. is ook niet te bewijzen, want ik ben nergens lid van. Ik duik op bijeenkomsten in het hele land op. Ik presenteerde afgelopen week in Amsterdam, trad op het Dunya Festival op, sta volgende week te speechen in Den Haag en ga eind juni terug naar Amsterdam voor politiek cafe van de SP aldaar. Mijn agenda is altijd al veelzijdig en activistisch geweest. Het is absurd dat Marokkaanse Nederlanders al vijftig jaar worden geacht om zich uit te spreken over het leed van andere volkeren, maar dat zodra ik het opneem voor het Marokkaanse volk wil opnemen dat al decennialang naar democratie snakt, ik van een dubbele agenda word beticht.”

op 12 06 2011 at 11:04 schreef hassnae:

Jabir, het belangrijkste punt van mijn betoog is dat Nederlandse-Marokkanen andere Nederlandse-Marokkanen verdacht maken en hen ervan beschuldigen handlangers van Marokko te zijn, zodra ze andere standpunten innemen. Dat is punt één. Ondertussen onderhouden veel van die klagers zelf ook gewoon warme, officiële banden met Marokko. Dat is punt twee.

Fouad el Hajji mag zo boos zijn als hij wil, maar nergens beweer ik dat hij lid is van een organisatie. Ik noem hem als een van de maatschappelijk betrokken mensen die zich schuldig maken aan de aanvallen op andere Marokkanen. En dat hij dat doet, is gewoon een feit: hij heeft een stuk geschreven in Trouw, hij is de discussie aangegaan met Nadia Bouras op BNR en hij is ook op twitter en facebook vaak in de aanval gegaan. Ik kon al die tijd gewoon meelezen en meeluisteren.

Dat El Hajji presenteert of actief is of wat dan ook, doet niet ter zake in deze. Als mensen kritisch zijn of andere oplossingen voorstaan, dan worden ze meteen weggezet als handlangers van Marokko, als verraders, als geheim agenten. En dat is je reinste laster. Dan kun je blijven beweren dat je democratisch bent, maar een democraat accepteert andere meningen, zonder de onbedwingbare behoefte de ander zwart en verdacht te maken.

Dit alles staat los van de band en betrokkenheid met Marokko, dat die er is, lijkt me niet meer dan normaal.

op 12 06 2011 at 12:53 schreef Jabir:

@Hassnae

Ik ben niet objectief hoor, want ik ben sowieso voor Fouad, ook al plaag ik hem graag. Die jongen heeft altijd keihard gewerkt, doet erg veel voor de gemeenschap, I vouch for him. Toen hij al heel jong was regelde hij van alles voor de mensen om hem heen en ik vind hem in ieder denkbaar opzicht een aanwinst voor de politiek en een *kuch* positief rolmodel. We maakten allebei deel uit van dezelfde vriendengroep tijdens onze studie (het “koffertjesclubje”), discussieerden fel onderling en er is een verband tussen onze discussies toen en zijn engagement nu. Daar ben ik trots op. Een andere uit het clubje is nu wethouder in deelgemeente Kralingen-Crooswijk.

Als ik bepaalde standpunten vertolk word ik er direct van beschuldigd een operative van de Mossad te zijn. Dat vind ik evengoed nergens over gaan, dus dat begrijp ik wel. Moet-ie niet doen. Ik zat er nog over te denken, en volgens mij is de ‘elephant in the room’ dit verhaal. Ik kan me voorstellen dat met name Rotterdamse politici van Marokkaanse afkomst daar zoveel mogelijk afstand van nemen, zeker in een klimaat waarin je constant verdacht gemaakt wordt door PVV en Leefbaar Rotterdam types. Daar word je soms een beetje krampachtig van.

Fouad wordt er niet van beschuldigd lid te zijn van zo’n organisatie, maar ik ben het met hem eens dat de indruk kan ontstaan dat hij ‘met dubbele tong’ zou spreken. Hij wordt niet direct geassocieerd met dat vrijzinnige netwerk, maar de indruk kan bij de lezer ontstaan dat hij daarbij zou horen.

Ook dit kwootje kan hij zich direct aantrekken:

mannen en vrouwen die zelf ook dongen naar een plaatsje in de raad en die, wanneer het zo schikt, naar Marokko gaan op kosten van de staat om bijvoorbeeld de hand van de koning te schudden, roepen hier in Nederland op verontwaardigde toon dat de raadsleden verantwoording moeten afleggen of zelfs berecht moeten worden.

Dan wordt er vervolgens een rijtje met namen genoemd waaronder die van Fouad, terwijl hij nooit dong naar een positie in die raad. Via een redenatie van ‘guilt by association’ staat hij ineens op een lijstje van ‘corrupte’ politici, terwijl zo’n stomme verdachtmaking hem natuurlijk nog niet corrupt maakt. Dat is hij gewoon echt niet.

op 12 06 2011 at 13:12 schreef Fouad el Haji:

Hassnae draait er omheem. Zij schrijft: `Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland, raadslid Fouad el Hajji en journalist Mohamed el Ayoubi. Mensen die gerust op televisie en op de radio pleiten voor het doorsnijden van de Marokkaanse navelstreng, maar die tegelijkertijd leden van hun organisaties sturen naar bijeenkomsten van diezelfde gehate raad.’
Mijn eenvoudige vraag is: noem één persoon die in naam van mijn organisatie (die ik niet heb) op kosten van die Marokkaanse Staat naar Marokko is afgereisd? Jouw lezers hebben het recht dit te weten? Op die Facebook thread kom ik later terug, want dat is inderdaad te ranzig voor woorden, maar dan moet je het hele verhaal vertellen!

op 12 06 2011 at 13:27 schreef hassnae:

Ik draai nergens omheen, Fouad. Ik schrijf nergens dat je lid bent van een organisatie. Van de drie personen die ik noem, zit Farid Azarkan wel bij een organisatie en die organisatie noem ik ook bij naam.

Ik zet er duidelijk bij jij een raadslid bent en dat El Ayoubi journalist is, anders had ik jullie organisatie genoemd. Dat jij zo vast houdt aan die organisatie, zet wel te denken of er wat meer te vinden is, me thinks thou dost protest too much .

Ik wil best de hele beerput opentrekken, geen enkel probleem mee.

op 12 06 2011 at 13:34 schreef Jabir:

link or it didn’t happen..

op 12 06 2011 at 13:43 schreef Jabir:

Het is dus niet zo dat Fouad op enige wijze van hypocrisie beschuldigd kan worden in zijn houding tegenover samenwerking met de Marokkaanse overheid. Hij kan daar sterke meningen over hebben en daar kan je het mee oneens zijn, maar dat is het dan ook. Hij heeft geen boter op z’n hoofd.

op 12 06 2011 at 15:39 schreef Fouad el Haji:

Nee Hassnae, misschien was deze Guilty-by-association-tactiek in de tijd van De Torquemada’s Inquisitie een geaccepteerd argument om te zeggen dat iemand die te zeer protesteert iets te verbergen heeft, maar je schrijft als bekwaam journaliste voor een toonaangevend blad. Daar horen feiten. Mijn vraag is heel simpel: Waar word ik nou van beschuldigd?
De beerput opentrekken klinkt bij mij als muziek in de oren, want dan staan we zij aan zij.

op 12 06 2011 at 15:47 schreef MNb:

“een democraat accepteert andere meningen, zonder de onbedwingbare behoefte de ander zwart en verdacht te maken.”

Nee, daar ben ik het niet mee eens. Je maakt een fout die Surinaamse politici ook veelvuldig maken: je neemt aan dat alles vanzelf goed komt als iedereen er maar een hoogstaande moraal op na houdt en zich daarnaar gedraagt. Hoe vaak ik in De Ware Tijd niet heb mogen lezen dat het land behoefte heeft aan eerlijke, belangeloze, altruïstische, nobele, integere, blablabla politici.
Het is tegengesteld, zoals Macchiavelli al kleurrijk beschreef. De menselijke natuur is sindsdien niet wezenlijk veranderd, dus de politiek is nog steeds bevolkt met machtsgeile hypocrieten die hun eigenbelang nastreven. Dat geldt ook in een democratie. Al die lieden die je hier kastijdt gedragen zich daar naar. Ze moeten wel om succes te hebben.
In Nederland is dat niet anders. Ten tijde van de Verzuiling stemde iedereen op de kandidaat van de eigen groep, dus loonde een laag bij de grondse opstelling niet. Toen de zuilen omver werden gehaald, iig al in 1977 met Den Uyl tegen Van Agt en Wiegel, ging het evenmin om de inhoud. Zij maakten elkaar ook zwart. De enige reden waarom Nederlandse politici zich inhouden is omdat dat stemmen kost. Sinds Fortuyn kentert dat ook.
Blijft staan dat journalisten politici moeten kastijden. De reden waarom is ook al door Macchiavelli beschreven. De beste manier voor een politicus om deugdzaam te schijnen is zich daadwerkelijk deugdzaam te gedragen. Reken er alleen niet op dat ze het ooit zullen zijn.
Fouad el Haji laat mooi zien hoe gevoelig mensen zijn op dit punt.
Democratie is nou net het beste politieke systeem omdat het het menselijk tekort onder controle weet te houden. Het is alleen daarom, Saira, dat Nederlandse politici veel minder corrupt zijn.

op 12 06 2011 at 15:59 schreef hassnae:

Ik citeer uit je stuk in Trouw, Fouad:

Maar helaas valt deze halfslachtige houding ook nu weer onder Marokkaanse Nederlanders waar te nemen. Ook nu zien we mensen die onomwonden kiezen voor de strijd voor democratie enerzijds en mensen die wel zeggen voor democratie op te komen maar de kans op een kantoorbaan in Rabat liever intakt willen houden. Zij zitten op het vinkentouw, zoals ze laatst in Amsterdam deden toen ze massaal op audientie in Slotervaart gingen bij de Marokkaanse minister Ameur die nota bene de vloer met ze aanveegde. (link: http://www.amazightimes.com/Toon-uw-solidariteit_a495.html)

Wat je in je stuk in Trouw doet, is verwijzen naar specifieke Marokkanen die op een specifieke bijeenkomst waren, maar die je niet bij naam durft te noemen. Jij maakt die mensen verdacht, stelt publiekelijk hun oprechtheid ter discussie en ook op facebook en twitter heb ik je in de aanval gezien. Dat zijn mensen zoals Nadia Bouras die oprecht menen dingen te kunnen bewerkstelligen door mee te praten op een kritische manier in plaats van aan de zijlijn te gaan staan om mensen voor handlanger of verrader uit te schelden en hen ervan te beschuldigen er alleen voor baantjes en interessante posities mee te doen.

Op precies dezelfde manier ga je te werk naar aanleiding van mijn kritiek door allerlei suggestieve, achterbakse opmerkingen en halfbakken beschuldigingen. Het is een slinkse manier om jezelf te profileren.

op 12 06 2011 at 16:15 schreef Jabir:

ok… hier de opinie van Fouad, in een discussie met Youssef Azghari. Kort samengevat houdt hij zich bezig met internationale solidariteit en staat voluit achter alle bevrijdingsbewegingen in het Midden Oosten, waaronder die in Marokko. Die krijgt zelfs zijn bijzondere aandacht, omdat zijn familie daar woont. Youssef deelt die mening, maar vindt dat Fouad wel een toontje lager kan zingen, omdat er dichter bij huis ook problemen met de Marokkaanse gemeenschap zijn. Ik vind dat eerlijk gezegd niet zo’n sterk argument, want het een sluit het ander helemaal niet uit. Hoe dan ook. Het was een keurige wisseling van meningen en Fouad maakte Youssef nog niet eens verdacht als collaborerend met een autoritar regime, ook al probeerde hij met nonargumenten protesten daartegen in de kiem te smoren.

op 12 06 2011 at 16:32 schreef Peter:

Fouad kan toch prima voor zichzelf opkomen, Jabir? En hoezo haal jij dat gesprek tussen hem en Azghari aan als Hassnae klip en klaar laat zien waar en hoe Fouad inderdaad andersdenkende Marokkanen verdacht maakt, zoals ze in haar stuk al stelt en dat door Fouad steeds krachtig wordt ontkend?

op 12 06 2011 at 16:34 schreef Nathan:

Hasnae is best wel door de mand gevallen. Iemand associëren met het hebben van een dubbele agenda en hier generlei bewijzen voor opvoeren is een overduidelijke fail.

op 12 06 2011 at 16:55 schreef hassnae:

Nog even voor de duidelijkheid, ik schrijf:

En dit zijn geen anonieme internetreageerders, maar mensen met maatschappelijke en politieke functies die zich in de media laten voorstaan op hun liberale en sociale karakter en strijd voor democratie: Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland, raadslid Fouad el Hajji en journalist Mohamed el Ayoubi. Mensen die gerust op televisie en op de radio pleiten voor het doorsnijden van de Marokkaanse navelstreng…

De namen worden genoemd in verband met het voorgaande, namelijk het aanvallen van andersdenkenden. Daarna ga ik door met het algemene betoog van de betrokken criticasters en dat ze gerust lid kunnen zijn van een organisatie, etc.

Leden van het SMN zijn bijvoorbeeld naar conferenties van het CCME gegaan. Azarkan wordt genoemd ivm het SMN en El Haji en El Ayoubi als mensen (met hun functie en niet een organisatie achter hun naam) die anderen hard aanvallen en verdachtmaken.

op 12 06 2011 at 16:57 schreef Jabir:

@peter

Duidelijke zaak. Omdat niets de wereldheerschappij van de koffertjesclub in de weg mag staan en we van de week weer eens een kopje koffie gaan drinken. Ik ben gewoon erg gesteld op Adje en vind niet dat hij het verdient om op wat voor shitlist dan ook te staan. Plus dat hij gewoon eerlijk zijn mening uitdraagt en ik de argumenten waarom Nederlandse Marokkanen niet mogen protesteren tegen een autoritair regime daar op z’n zachtst gezegd zwak vind, met een nasmaak van censuur. Bij mij rijst dan evengoed de vraag of er wellicht een mooi baantje in Rabat in het verschiet ligt voor zo’n censor, met al dat cliëntelisme enzo. maar hij stelde die vraag nog niet eens. Volgens mij klopt het in ieder geval niet dat zijn kritiek in Trouw zich op Nadia Bouras zou richten, want als ik het goed begrijp kan hij het daar prima mee vinden.

op 12 06 2011 at 21:01 schreef Sasha Berkman:

Ik heb geen zin om me inhoudelijk met deze discussie te bemoeien, maar “wordt genoemd” is wel erg vaag toch?

op 12 06 2011 at 21:17 schreef hassnae:

Een rectificatie: het was niet het Netwerk Vrijzinnige Marokkanen dat het persbericht de deur uit deed, maar De Stem van Marokkaanse Democraten in Nederland. Inmiddels in de tekst aangepast.

op 12 06 2011 at 21:19 schreef Fouad el Haji:

Nee Hassnae, daar ga je weer te kort door de bocht. Als je je wil profileren, ga je naar Lingo. Ik neem het als sinds de brugklas op voor mensen die dat zelf niet kunnen doen en God weet dat ik dat heb gedaan. Voor de Palestijnen, Zuidafrikanen, Chilenen, Syriers, Libiers, Egyptenaren, mensen die in Nederland op welke manier dan ook uitgesloten worden, en ja ik neem het op voor het Marokkaanse volk dat decennialang onderdrukt is geweest. Misschien niet zo hard als in andere landen, maar dat zie ik heus wel. En dat doe ik niet vanuit een cysnisme van zie-je-wel-weer-zo’n-Arabisch-regime maar omdat ik oprecht geloof dat morgen mooier moet kunnen zijn dan vandaag. Waarom moeten we genoegen nemen met een halfvol glas als dat glas net zo goed helemaal vol kan zijn. De praktijk bewijst dat elke dag. Waarom niet in godsnaam? waarom kan ik niet, juist op een historisch moment als dit, niet tegen onze Marokkaanse Nederlanders zeggen: Laten we achter het Marokkaanse volk staan, want haar eisen zijn alleszins redelijk en gerechtvaardigd. En laten we bij zo’n historisch moment alsjeblieft niet doen alsof het business as usual is. Dat was ook de kern van mijn betoog in het Trouw-artikel. In godsnaam, waarom kan ik dat zelfs in Nederland niet zeggen?

op 12 06 2011 at 21:53 schreef hassnae:

Luister Fouad, als ik emo-kitsch wil, dan koop ik wel een huilend zigeunerjongetje voor aan de muur. Het gaat er helemaal niet om wat je wel of niet mag zeggen. We zijn allemaal betrokken bij wat er in die landen gebeurt. Je doet alsof je de enige bent. Waar het om gaat, is dat jij andere Marokkanen daarbij verdacht maakt. Ik heb geciteerd uit het Trouw stuk en het staat online voor wie het wil lezen: http://www.amazightimes.com/Toon-uw-solidariteit_a495.html.

op 12 06 2011 at 22:43 schreef Jabir:

heheh

http://www.youtube.com/watch?v=Fm_AmAs02rc

op 12 06 2011 at 23:19 schreef Sasha Berkman:

De strijd tegen die fuckin koning begint hier!

op 13 06 2011 at 08:52 schreef Jabir:

@Hassnae

Verdachtmaken? Dat is een woord dat eerder opkomt na lezing van jouw artikel. Je maakt deelnemers aan de Marokkaanse bevrijdingsbeweging verdacht en zet ze neer als corrupte baantjesjagers, die alleen maar hun bazen willen wippen. Nederlandse Marokkanen maak je op niet een maar verschillende manieren verdacht en komt dan aanzetten met vage taalkundige opmerkingen die geen hout snijden, met de bedoeling te ontkennen wat verder gewoon te lezen is, namelijk dat je een aantal mensen met name verdacht maakt.

Van Adje is inmiddels gebleken dat je de plank volledig missloeg. Wie volgt?

Ik hoop niet dat het je boos maakt, maar als ik alles op me in laat werken vraag ik me eerlijk gezegd ook af hoeveel je voor dit stukje stuitende propaganda voor een autoritair regime krijg. En hoe durf je eigenlijk te gaan piepen over ‘verdachtmaken’ terwijl je in dit stukje niets anders doet?

* je maakt de Marokkaanse opstand tot iets verdachts, de roep om democratie van mensen in Marokko iets om op neer te kijken.
* je suggereert dat de mensen die je met name noemt op de baantjes van hun ‘bazen’ azen, net als die verschrikkelijke mensen in Marokko, die zich zomaar willen bevrijden. Dat het gewetenloze opportunisten zouden zijn die op de baantjes van hun bazen jagen blijkt nergens uit, maar je stelt het toch. Verdachtmaken dus.
* Je maakt mensen die bezwaren maken tegen Marokkaanse overheidsinmenging in Nederland verdacht en stelt dat hun kritiek tegen samenwerking met de Marokkaanse overheid hetzelfde is als ‘verdachtmaken’. Terwijl je dat dus zelf doet.
* Via een onsmakelijke ‘guilty by association’ bak maak je wat mensen persoonijk verdacht en gaat ze dan ook nog eens ‘corrupt’ noemen in je laatste zin.

Hoeveel krijg je hiervoor, Hassnae? Want op mij komt het over alsof je de belangen van dit autoritaire marokkaanse regime zit te behartigen en je zit ontzettend te draaien als je erop aangesproken wordt.

Je stukje heeft de geur van bederf, Hassnae, het is niet anders.

op 13 06 2011 at 09:02 schreef Peter:

Zo dan, Jabir laat z’n ware aard zien. En hij gebruikt PRECIES die retoriek van de Marokkanen die Hassnae in haar stuk aanhaalt.

Corrupt ben je zelf, Jabir. Hierboven gaf je al aan dat je voornaamste motivatie je vriendschap met Fouad el Haji is. Feiten interesseren je niet, de bewijzen van Hassnae evenmin. In plaats daarvan beschuldig je Hassnae ervan geld aan te nemen.

Gadverdamme.

op 13 06 2011 at 09:12 schreef hassnae:

Jabir, tot nu toe heb ik je genegeerd. Je haalt zaken erbij die er niks mee te maken hebben, je haalt er argumenten van Youssef Azhgari bij en doet alsof ik die gebruikt heb, je komt er rond voor uit dat je niet objectief bent, omdat Adje je vriendje is.

Dat je Adje je vriendje is, is me wel duidelijk. De mail die jij doorgestuurd hebt naar Peter van je vriendje Adje, waar je eerst nog aan moest vragen of hij je nog wel kende -zo goed bevriend zijn jullie- heb je goed uit je hoofd geleerd.

Niet voor niets begin je erover dat ik door Marokko ben betaald. Dat is namelijk het eerste wat het Rotterdamse Raadslid in zijn mail aan jou schreef, dat mijn tactiek sterk deed denken aan die van, en ik citeer, “Marokkaanse handlangers”.

Het is toch om te gillen. Ik schrijf een kritisch stuk over mensen, zoals Fouad el Haji, die anderen meteen wegzetten als handlangers van Marokko als ze andere meningen hebben, en wat doet Fouad el Haji onmiddellijk en instinctief? Mij wegzetten als een handlanger van Marokko.

Alles, alles wat ik in mijn stuk schrijf is verifieerbaar en vier keer gecheckt.

Als ik voor Marokko zou werken, zou ik m’n mond houden over de corruptie, over het nepotisme in de regering over het walgelijke geweld van de politie. Als ik voor Marokko zou werken, zou je me elke keer bij bijeenkomsten vinden, me elke keer zien profileren om ergens een graantje mee te pikken of ergens een subsidiegraantje los te plukken, door bijvoorbeeld te solliciteren naar de functie van directeur bij het SMN – nietwaar Fouad el Haji?

Hoe durf jij mij te beschuldigen. Dat alles wat ik heb geschreven klopt, blijkt wel uit de agressieve reacties die ik krijg. Het verschil tussen mij en El Haji is dat ik namen durf te noemen en alles kan staven.

El Haji is er maar druk mee: hij spant de willige Jabir hier voor zijn karretje en laat zijn vrienden mij bellen om verhaal te halen. En het eerste wat hij doet, ik herhaal het nog maar eens, is mij meteen van handlangerij beschuldigen. Dan deug je niet.

op 13 06 2011 at 10:03 schreef Jabir:

Ah bon. Ik ben ‘corrupt’ omdat ik deel uitmaak van een vriendenclubje. Ik heb er moeite mee zo’n opmerking serieus te nemen. “Old boys network”? Zeker & proud of it. Daar drijft de samenleving op. Ambitieus en idealistisch? Absoluut. Corrupt? Belachelijk. En zeker Ad, die zich al decennia geleden druk maakte over ‘koffie’ in de Marokkaanse samenleving. Zonder Ad had ik niet eens geweten dat daar smeergeld mee bedoeld wordt in Arabische landen, hij is daar gepassioneerd op tegen.

Ik ben het in 99% van de gevallen compleet eens met jullie. Dit is die ene procent, dat in de eerste plaats. Dat ik het voor Adje opneem is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat ik die al 22 jaar ken en mijn hand voor hem in het vuur steek. Hij meent het gewoon zoals hij het zegt hoor, daar zit godverdomme helemaal geen ‘blind ambition’ en al helemaal geen corruptie achter, verdachtmaken is zijn stijl niet. Ik vind het gewoon laakbaar om eerst ongehinderd door feiten mensen verdacht te maken en daarvan de aandacht af te leiden door heel hard te gaan roepen dat het juist die mensen zijn die anderen verdacht maken. PVV’ers doen dat ook, anderen luidkeels beschuldigen van wat ze zelf doen en het verdriet me dat ik dat in dit stukje zie gebeuren.

‘Factchecking’ yah right. je bedoelt de organisatie die je noemt, waar Fouad nog niet eens lid van is? Gelukkig dat je nou wel de juiste naam hebt van die organisatie zeg, maar hij is er nog steeds geen lid van. Ook is hij niet corrupt en hij zaagt al evenmin aan de stoelpoten van Nadia Bouras, met wie hij goed bevriend is.

Maar goed.. we checkten even de ‘corruptie’ en de ‘hypocrisie’ van adje en er klopte geen hout van. Oh wacht, die staat geheel toevallig in dat rijtje genoemd en daar moeten we verder niets bijdenken, want dat had je al taalkundig ‘opgelost’. Wat hij dan wel in dat rijtje te zoeken heeft wordt verder helemaal niet duidelijk gemaakt. Iedereen kan nalezen dat je ze voluit verdacht maakt hoor, het staat er gewoon. Ook taalkundig.

dat mensen boos reageren als je ze verdacht maakt van corruptie en hun ambitie in een kwaad daglicht stelt is natuurlijk niet verwonderlijk. Solliciteerde Adje naar een functie als directeur van SNM? Wat verdacht!

Maar goed. We hebben hier een tekst die zich voluit achter het ancien regime schaart en tegenstanders daarvan in een kwaad daglicht stelt. Lager geplaatsten worden in een kwaad daglicht gesteld terwijl hoge geplaatsten bewierookt worden. Je kan je op z’n minst afvragen wie er baat heeft bij dat stukje.

En verder: peace out. Als je maar van adje afblijft, want die heeft niets misdaan.

op 13 06 2011 at 10:13 schreef Peter:

Ik geloof niet dat je me begrijpt, Jabir. Je hebt hierboven een grens overschreden. Je hebt Hassnae ervan beschuldigd geld van de Marokkaanse overheid aan te nemen om stukken als het bovenstaande te schrijven.

Hassnae hekelt de mentaliteit van Marokkanen als ‘Adje’, die andere Marokkanen verketteren omdat ze in een adviesraad zitten, of op bepaalde bijeenkomsten zijn. De Carel Brendel-methode, zeg maar. Er is hierboven al een paar keer gelinkt naar een stuk van ‘Adje’ in Trouw, waarin ‘Adje’ dat ook ondubbelzinnig doet.

Daarmee lijkt me de kous af. Maar het stuk in Trouw, noch de mail die ‘Adje’ jou stuurde en waarin hij blijk geeft van dezelfde reflexen, lijken jou te overtuigen. En waarom niet? Je komt er gewoon rond voor uit, omdat Adje een maatje van je is. In plaats daarvan ga je als een idioot tekeer tegen Hassnae, – die dus mijn vrouw is, mafketel, heel wat meer dan een maatje – nadat je de hoop hebt uitgesproken dat ze niet boos wordt.

Welnu, Jeroen, ik hoop dat je niet boos wordt maar je bent een onbeschaamde, ongemanierde hond die ik nooit meer wil zien, van wie ik geen mails meer wil ontvangen, met wie ik niet in discussie ga, die zijn hand heeft overspeeld en die bij deze voor het leven is geband.

Vul je dagen voortaan maar met oeverloze dramdiscussies op een andere obscure site.

op 13 06 2011 at 10:15 schreef hassnae:

Flikkert toch op met je ancien regiem, Jabir. ALs jij dat uit mijn tekst haalt, ben je een analfabeet. Of nee, toch niet, je bent net zo kwaadaardig als Fouad el Haji die iedere tegenstander als handlanger van Marokko wegzet.

Je kunt hier hoog en laag springen, maar ik schrijf niet dat Fouad bij een organisatie hoort. Ik schrijf dat Fouad tot de mensen behoort die andersdenkenden wegzetten als handlangers van Marokko, precies wat hij in zijn Trouw stuk doet, op facebook, hier en in zijn mail aan jou.

Jij vind dat er niks klopt van de hypocrisie van Fouad, niet we. Spreek voor jezelf. Ik weet, dat is moeilijk, nu je net als buikspreekpop bent aangenomen, maar toch.

Het verschil tussen Fouad en mij is dat ik namen noem en me niet verschuil. Het verschil tussen Fouad en mij is dat ik feiten noem. Dat die feiten jou niet bevallen, interesseert me niet. Ik blijf van niemand af. Jij bepaalt niet over wie ik schrijf en iemand die mij ervan beticht geld aan te nemen van Marokko, heeft heel veel misdaan. Dit is mijn laatste reactie op jou. En op Fouad.

op 13 06 2011 at 10:16 schreef Peter:

O ja, en ‘Adje’ is natuurlijk zwaar de lul op Frontaal Naakt. Dat begrijp je. Fuck ‘Adje’ en zijn bombastische zelfverheerlijking. Ik ga me de komende tijd eens goed verdiepen in deze louche figuur.

op 13 06 2011 at 10:16 schreef Ruud Harmsen:

Hassnae schreef:
“Ik draai nergens omheen, Fouad. Ik schrijf nergens dat je lid bent van een organisatie.”

Er worden drie personen genoemd, één met een vermelde organisatie, en even verderop staat “leden van hun organisaties”. ‘Hun’ is meervoud, dus dat lijkt mij te suggereren dat ook die andere twee, of minstens één daarvan, een organisatie heeft of leidt of er lid van is.

Op z’n minst niet helemaal duidelijk geformuleerd, denk ik.

op 13 06 2011 at 10:20 schreef Peter:

Hierboven al lang uitgelegd, Harmsen. Het is een opsomming. “Mensen die rode mutsen dragen, mensen als Ans en Jannie. Mensen die de aandacht trekken met felgekleurde panty’s.”

Nooit de auteur de schuld geven van je eigen gebrekkige leesvaardigheid.

op 13 06 2011 at 10:21 schreef Peter:

O fuck, het is diezelfde Ruud Harmsen die ouwehoert over irrelevante bijzaken als Arabische namen en Spaanse pseudoniemen.

op 13 06 2011 at 10:23 schreef Ruud Harmsen:

Hassnae schreef:
“Op precies dezelfde manier ga je te werk naar aanleiding van mijn kritiek door allerlei suggestieve, achterbakse opmerkingen en halfbakken beschuldigingen.”

Huh? Waar doet Fouad dat dan? Hier in de commentaren?

op 13 06 2011 at 10:25 schreef Peter:

Inderdaad, Ruud. Spoor jij eigenlijk wel? Nu kappen met je onnozele interrupties. Alsjeblieft.

op 13 06 2011 at 10:57 schreef babs:

Interessante discussie.

Ook ik vind de alinea waarin Fouad el Hajji wordt genoemd onduidelijk. Ook ik lees erin dat Fouad een organisatie heeft en die heeft hij kennelijk niet. Gelukkig legt Hassnae later duidelijk uit hoe de alinea is bedoeld.

Maar veel interessanter is dat deze kleine en onbeduidende onduidelijkheid direct wordt aangepakt om Hassnae er van te beschuldigen aanhanger van het regime te zijn of zelfs betaald te worden door het regime om bovenstaand stuk te schrijven.

Zo’n Fouad lijkt me te goeder trouw, maar dat is eigenlijk erger dan corrupt. Fouad lijkt echt te denken dat alles aan het regime slecht is en alles aan de opstand goed, zoals hij al sinds de brugklas de hele wereld indeelt in goed en fout. Simplistisch. Dat is erger dan corrupt. En iedereen die niet net zo simplistich denkt als hij, is een verrader.

op 13 06 2011 at 11:02 schreef Roots:

Jabir vraagt zich af wie er baat zou kunnen hebben bij dit stukje. Ik zou zeggen: de waarheid.
En daar hebben we weer allemaal baat bij.
De kritiek op de Islam behelst ook vaak de – in mijn ogen terechte vaststelling – dat het vooral een groepsgebeuren is met weinig ruimte/vrijheid voor het individue.
Ook (mede) hierom is dit hele gebeuren interessant en is het vooral Hassnae die de kant van het individue kiest.

@Jabir
DE kans om iets van je eigen site maken: je bent ondertussen toch een stukje bekender geworden.
Jij gaat nog veel groter worden!

De vraag is in wat….
Maar ik ben erg nieuwsgierig!

op 13 06 2011 at 11:22 schreef Fouad el Haji:

Mijn Trouw artikel is een uit hart gegrepen pleidooi, een oprecht moreel appel aan Marokkaanse Nederlanders om, gelet op de historische kans, de rijen te sluiten en eenduidig tegen Rabat te zeggen: luister naar je volk, want haar eisen zijn alleszins redelijk en gerechtvaardigd. En waarom niet? Om op dat moment juist massaal op audientie bij de minister te gaan die een tegengesteld verhaal vertelt en letterlijk zegt dat ” wat er in Marokko gebeurt, volstrekt los staat van wat in de rest van Noord Afrika gebeurt”, viel mij persoonlijk tegen en dat heb ik gezegd, maar je kunt mijn oproep op geen enkele manier als verdachtmaking zien.
Naar aanleiding van het artikel heb de discussie op BNR met Nadia Bouras en op Radio 1 met Youssef Azghari gevoerd, met alle respect. Ik kom op 24 juni naar Amsterdam en dan praten we verder.

op 13 06 2011 at 11:24 schreef Abdelghafour Ahalli:

In Den begin:

Wij zijn Nederlandse burgers!
Rabat voert al decennialang een controlepolitiek over de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ten tijde van koning Hassan II ging dat gepaard met intimidatiepraktijken via de beruchte Amicales. Onder het huidige bewind van Mohammed VI wordt een softe strategie gevolgd. Ook voor deze nieuwe beïnvloedingstactieken heeft de Marokkaanse gemeenschap meermalen gewaarschuwd.
Zo begint een manifest vandaag in de Volkskrant. Het manifest is opgesteld door M’hamed Abttoy (cartoonist), Salima Belhaj (D66 fractievoorzitter Rotterdam), Habib el Kaddouri, Farid Aoulad Lahcen (bestuurder Stem Marokkaanse Democraten Nederland), Fouad El Haji (raadslid PvdA Rotterdam), Asis Aynan (schrijver), Mohammed Benzakour (publicist), Abdelghafour Ahalli, Majid Ben Ali, Farid Benkaddour (onderwijzer), Ali Belhaji (onderwijzer) en Said Bouddouft. Hieronder het vervolg.
De veronderstelde spionagezaak in Rotterdam heeft extra dynamiek gegeven aan de praktijken van bemoeienis en beïnvloeding. Hiermee wordt de lange arm van Rabat-nieuwe-stijl bevestigd. De ondertekenaars van dit manifest hebben een Marokkaanse achtergrond en uiteenlopende professionele profielen en betrokkenheden, maar zijn bovenal Nederlandse burgers. Zij spreken zich uit tegen de Marokkaanse inmenging. In Nederland ligt onze toekomst en die van onze kinderen.
Na bijna veertig jaar stellen wij vast dat de Marokkaanse gemeenschap aardig is geaard in Nederland. Vanaf de eerste generatie is hard gewerkt en geknokt voor eigen rechten en belangen. Vaak met steun van Nederlandse bonden, kerken, andere maatschappelijke organisaties en ook gewone individuen. Erkenning en waardering daarvoor is op zijn plaats.
Hybride
De Marokkaanse gemeenschap is hybride en dynamisch geworden. Zij blinkt uit in positief, maar helaas ook in negatief talent. Er zijn uit de schoot van deze gemeenschap bekende en succesvolle zonen en dochters geboren: schrijvers, politici, ondernemers en sporters. Maar we kunnen niet ontkennen dat een deel van haar kinderen criminelen en religieuze fanatici zijn.
Het debat in Nederland over de integratie van Marokkaanse Nederlanders en de islam dwingt de gemeenschap voortdurend tot zelfkritiek. Er worden harde noten gekraakt, ook in eigen kring. Maar we zien ook een negatieve reactie hierop, zoals radicalisering en zich afkeren van de samenleving.
Wij zijn representanten van een grote groep die voor Nederland kiest, in voor- en tegenspoed. Met dit manifest willen wij dit benadrukken. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid.
Wij behoren tot een zelfbewuste generatie die meedoet en op een democratische wijze ageert en reageert op problemen in de samenleving. Ons pleidooi is gebaseerd op respect, vrijheid, zelfbeschikking en tolerantie.
Complicaties
Wij zijn burgers van Nederland en keuren elke bemoeienis van de Marokkaanse overheid met ons leven hier af. Wij wijzen op de politieke, juridische en maatschappelijke complicaties die Nederlandse burgers met een Marokkaanse achtergrond ervaren in hun relatie met de Marokkaanse staat. Op het vlak van vrouwenrechten, nationaliteit, naamkeuze voor eigen kinderen, religieuze oriëntatie en seksuele voorkeur lopen veel nieuwe Nederlanders vast, elke dag.

Wij willen baas zijn over ons eigen leven in Nederland. Wij, maar vooral onze kinderen, zijn geen onderdanen van de koning van Marokko. Wij kiezen voor burgerschap van Nederland.
Binding houden met familie en cultuur, of ons bekommeren om misstanden in Marokko, doen wij liever op vrijwillige basis.
Wij roepen de politiek, maatschappelijke organisaties en samenleving op ons te steunen. Heb oog voor onze diversiteit en vitaliteit. Wij willen onszelf niet langer als tijdelijke exotische toevoeging beschouwen. Wij onderschrijven de Grondwet naar letter en geest.
Hoop
Wij nemen afstand van elke vorm van opportunistische en populistische politiek. Politici die zich hiervan bedienen, geven slechts blijk van hun onmacht, terwijl de samenleving intussen wel uiteen wordt gescheurd. Er bestaat namelijk geen makkelijke oplossing.
Dit manifest is ook een oproep aan andere Marokkaanse Nederlanders zich op te stellen als verantwoordelijke en volwaardige burgers van Nederland. Veertig jaar geleden was de landing van de eerste generatie. Een generatie vol hoop, maar ook vol angst. Het is de hoogste tijd de blik definitief op Nederland te richten.
M’hamed Abttoy (cartoonist), Salima Belhaj (D66 fractievoorzitter Rotterdam), Habib el Kaddouri, Farid Aoulad Lahcen (bestuurder Stem Marokkaanse Democraten Nederland), Fouad El Haji (raadslid PvdA Rotterdam), Asis Aynan (schrijver), Mohammed Benzakour (publicist), Abdelghafour Ahalli, Majid Ben Ali, Farid Benkaddour (onderwijzer), Ali Belhaji (onderwijzer) en Said Bouddouft.

Lees een reactie van Nordin Dahan en Nadia Bouras
‘Verbondenheid met Marokko is evident en legitiem’
Is betrokkenheid van migranten bij het land van herkomst slecht voor hun integratie in Nederland? En op welke manier kun je als migrant het beste invloed uitoefenen op democratiseringsprocessen in het land van herkomst? Het zijn vragen die onder Marokkaanse Nederlanders tot heftige discussies kunnen leiden. Een groep prominente Marokkaanse Nederlanders heeft een verklaring opgesteld en ondertekend waarin ze stellen dat betrokkenheid bij het land van herkomst niet slecht hoeft te zijn voor de integratie en waarin ze pleiten voor een positieve houding ten opzichte van Marokko in plaats van “cynisme, negativisme en sektarisme.” Hieronder de verklaring.
De commotie die recentelijk ontstaan is naar aanleiding van het bezoek van een aantal Nederlandse imams en geestelijk verzorgers aan een conferentie in Marokko past in een reeks van ongefundeerde standpunten en verdachtmakingen met betrekking tot de banden die Nederlandse Marokkanen onderhouden met het land van herkomst. Met deze verklaring willen wij hier stelling tegen nemen.
Wij zijn Nederlandse burgers met een Marokkaanse achtergrond die op verschillende terreinen in de Nederlandse samenleving actief zijn. Wij zijn studenten, academici, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, ambtenaren, ondernemers, journalisten, artsen en bestuurders. Wij zijn de eerste en de tweede generatie, wij zijn mannen en vrouwen. Maar veelal zijn wij individuen die democratie, solidariteit, mensenrechten en gelijkwaardig burgerschap een warm hart toedragen.
De band tussen Nederlandse Marokkanen en hun land van herkomst Marokko inspireert heftige en niet altijd onschuldige politieke debatten. De dominante veronderstelling in het debat is dat een voortgaande betrokkenheid bij het land van herkomst de integratie in de Nederlandse samenleving belemmert. Bovendien, zo oordelen verschillende politieke partijen, is die betrokkenheid onvrijwillig. Dit is niet alleen onjuist, maar geeft ook een eenzijdig beeld van de werkelijkheid. Nederlanders van Marokkaanse komaf hebben behoefte om de banden aan te halen of te blijven onderhouden met Marokko. Die betrokkenheid uit zich op verschillende manieren. De meesten voelen zich nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun geboortestreek of die van hun ouders, sommigen investeren in ondernemingen, sommigen zetten zich in voor de verbeteringen van mensenrechten, onderwijs of gezondheidszorg, sommigen sturen geld naar achtergebleven familieleden en kennissen en sommigen zien Marokko vooral als een aantrekkelijk vakantieland. Nederlanders van Marokkaans komaf hebben het recht om op hun manier vorm te geven aan hun verbondenheid met het land van herkomst.
Hun engagement bij Marokko is niet iets van de laatste jaren. Sinds het begin van de Marokkaanse migratie naar Nederland zijn de onderlinge banden aanwezig geweest. In het “tijdperk van lood” was veel strijd in Marokko tegen het repressieve regime. Die strijd zette zich voort in Nederland. Van veraf werd in Nederland gestreden voor een democratischer Marokko, voor mensenrechten, voor solidariteit en voor vrijheid. Tegelijkertijd werd gestreden voor een gelijkwaardige positie in Nederland. De strijd van toen is niet meer de strijd van nu. De Marokkaanse samenleving is veranderd. Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar meer democratisering: er is meer aandacht voor mensenrechten, de positie van vrouwen is verbeterd en er is erkenning van diversiteit van de Marokkaanse cultuur en erfgoed. Marokko is er nog lang niet, maar verdient aanmoediging en kan wel op onze steun rekenen. Deze positieve houding achten wij beter dan cynisme, negativisme en sektarisme. Helaas zijn deze laatste trekken nog aanwezig bij sommigen; zowel in de Nederlandse politiek als in sommige opportunistische kringen van Nederlanders van Marokkaans afkomst. Die laten van zich horen wanneer ze de opportuniteit vinden, maar vooral om munt te slaan uit de vijandelijke attitude van ultra rechtse en anti-Marokkaanse tendensen binnen de politieke arena.
Discussie over de wijze waarop migranten van verschillende pluimages (niet alleen van Marokkaanse afkomst) banden met landen van herkomst in de 21ste vorm gegeven moet worden vinden wij belangrijk. Dit zowel in het kader van de discussie over ontwikkeling en samenwerking tussen verschillende landen als over participatie en sociale cohesie in Nederland. Deze discussie moet vrij zijn van speculaties, verdachtmakingen en polarisatie. De discussie moet rekening houden met de internationale conjunctuur en uitdagingen, de gemeenschappelijke belangen tussen volkeren en burgers. Wij achten de tijd rijp voor een positieve blik op de toekomst in en buiten Nederland waar ook Nederlanders van Marokkaanse komaf een rol in kunnen spelen. Alleen dan kunnen we een oplossing leveren aan de uitdaging waar we met z’n allen voor staan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nadia Bouras (06…..) en Nordin Dahhan (06…..).
Graag jullie commentar!

op 13 06 2011 at 11:28 schreef Eva:

Die beschuldiging van Jabir is erg vuil, en op het racistische af. Als Has blank was geweest was deze beschuldiging er niet geweest.

Maar ook ik moet bekennnen dat ik die zin eerst ook anders las, en pas na uitleg zag dat Fouad níet een organisatie bestuurt die mensen naar die raden stuurt. Ik kan me die verwarring bij de lezer dus wel voorstellen.

op 13 06 2011 at 13:10 schreef Hannibal:

Goed stuk.

Dat moreel zwakkeren in geval van een dubbele loyaliteit duidelijker een bepaald schizofreen gedrag vertonen heeft iets onvermijdelijks. Maar scherp geconstateerd.

Ik proef ook iets van een zekere frustratie. Begrijpelijk.

op 13 06 2011 at 13:45 schreef Peter:

maar je kunt mijn oproep op geen enkele manier als verdachtmaking zien.

Laat me dan nóg een keer uit je eigen stuk citeren, Adje:

Ook nu zien we mensen die onomwonden kiezen voor de strijd voor democratie enerzijds en mensen die wel zeggen voor democratie op te komen maar de kans op een kantoorbaan in Rabat liever intakt willen houden. Zij zitten op het vinkentouw, zoals ze laatst in Amsterdam deden toen ze massaal op audientie in Slotervaart gingen bij de Marokkaanse minister Ameur die nota bene de vloer met ze aanveegde.

Dat is geen oprecht moreel appèl, maar een niet al te subtiele verdachtmaking. En daar ben je een ster in, want ik ontdekte net dat jij degene bent die indertijd Ali Lazrak ervan beschuldigde voor de Marokkaanse regering te spioneren.

Heb je díe beschuldiging al eens waargemaakt?

op 13 06 2011 at 13:50 schreef Peter:

Mooi betoog, heer Ahalli, maar wat is uw punt?

op 13 06 2011 at 14:06 schreef Nadia Bouras:

Na het lezen van alle reacties voel ik sterk de behoefte om het te hebben over de inhoud van Hassnae’s stuk op FN (en in VN).

Hassnae heeft in haar stuk gewezen op de hypocrisie en het onbeschofte gedrag van sommigen in het debat over Marokko en de rol van Marokkaanse Nederlanders daarin. Mohamed Ayoubi grijpt elke mogelijkheid aan om mensen zoals ik, weg te zetten als handlangers van het Marokkaanse regime. Ik kan veel hebben, maar ik trek een streep bij agressief en intimiderend gedrag. Toen de demonstranten in Marokko door de politie werden neergeknuppeld, schreef Ayoubi dat ik blij mag zijn dat ik er deze keer niet bij was, anders hadden ze mijn kop ingeslagen. Stuitend als je bedenkt dat filmpjes op internet circuleren met daarin mannen met hakbijlen die dreigen demonstranten een kopje kleiner te maken.

Ik was inderdaad aanwezig bij de demonstraties van 20 februari. Voor Farid Azarkan was dat aanleiding om mij via Twitter aan te vallen, want ‘hoe haalde ik het in mijn hoofd om mee te demonstreren, terwijl ik, als lid van CCME, onderdeel uitmaak van een verrot systeem?’ Een opmerkelijke uitspraak van de voorzitter van SMN, die zijn eigen mensen, SMN Vrouw, naar een conferentie van CCME stuurde. Erg hypocriet en bovendien hufterig- daar heb ik Farid Azarkan fijntjes op gewezen. Toen bleef het stil, totdat ik een paar weken later tijdens een debat van SMN hierover opnieuw schofterig ben behandeld door Azarkan en de zijnen. Bij dat debat roerde ook Farid Aoulad Lahcen zich: de man die vindt dat mijn collega’s en ik ter verantwoordeling moeten worden geroepen (door wie eigenlijk?).
Dit speelde zich allemaal publiekelijk af; op Twitter, Facebook en op openbare bijeenkomsten.

Ik begrijp goed dat Fouad el Haji niet genoemd wil worden in hetzelfde rijtje (wie wel?). De weinige keren dat ik Fouad tegenkom, hebben we vriendschappelijk contact (goed bevriend lijkt me dan ook schromelijk overdreven). Ook Fouad vindt mijn zgn. dubbelrol; lid zijn van CCME en meedemonstreren, problematisch. Dat kan. Naar aanleiding van Fouad’s stuk in Trouw ging ik met hem in debat op de radio. In dat stuk roept hij Marokkaanse Nederlanders op om de ’20 februari-beweging’ te ondersteunen. Maar hij haalt ook uit naar mensen ‘die onomwonden kiezen voor de strijd voor democratie enerzijds en mensen die wel zeggen voor democratie op te komen maar de kans op een kantoorbaan in Rabat liever intakt willen houden’. Wie deze mensen zijn wil Fouad niet zeggen. Gelet op bovenstaande voorbeelden en de toon van het debat, is het niet vreemd (verre van) dat mensen denken dat Fouad (ook) mij en mijn collega’s bedoelt. Daarmee maakt hij mensen verdacht en gaat het weer over de poppetjes en niet over de steun die Fouad zo graag wil voor de strijd voor democratie in Nederland. Dat is Fouad kwalijk te nemen.

Hassnae heeft alle vrijheid om te wijzen op deze opmerkelijke gang van zaken. Een journalist die zijn werk doet betichten van vriendjespolitiek en wegzetten als een handlanger van het Marokkaanse regime, zoals Fouad nu weer doet, is schandalig.

op 13 06 2011 at 14:35 schreef MNb:

Die laatste alinea van Fouad el Haji deugt inderdaad niet, zoals Babs al beargumenteerde, maar volgens mij om een iets andere reden dan Hassnae en PB menen. De alinea schiet namelijk zijn doel voorbij. Zij die zich aangesproken voelen (eventueel plaatsvervangend) zullen nog minder zin hebben om de rijen te sluiten. Fouad bereikt dus alleen maar meer verdeeldheid, zoals op deze pagina overduidelijk blijkt.
Nou is het mijn indruk dat Fouad inderdaad oprecht is. Dat betekent – en alweer sluit ik me aan bij Babs – dat ook Fouad de fout maakt, die ik hierboven al beschreef. Hij neemt aan dat alles vanzelf goedkomt als de mensen met de juiste ethiek het maar voor het zeggen hebben. Zo werkt dat niet in de politiek; zo heeft het nooit gewerkt.
Mijn moraal voor vandaag: ook revoluties hebben alleen kans van slagen als zij gepaard gaan met politiek realisme. Loffelijke ideeën alleen zijn nooit genoeg.

op 13 06 2011 at 15:33 schreef Aldert Hazenberg:

Wat ik mij afvraag is lezen de mensen elkaars stuk wel, of halen ze uit elk antwoord alleen de feiten en regels die hen bevallen.
Het valt mij, als niet in een recente generatie afkomstig uit Marokko, op, dat de lontjes wel heel erg kort zijn. Elke uitlating, wordt onmiddellijk onder het vergrootglas gelegd en daarna gefileerd.
Overigens kunnen ALLE Nederlanders, sommigen na generaties integratie-ruzies en anderen weer na eeuwenlange bijbelstrijd, aardig elkaar fileren.
Dat is een van de redenen, waarom wij zoveel kerken verenigingen en politieke partijen hebben! -:))

Wat ik wel begrijp uit deze berg niet bij elkaar passende vragen en antwoorden is dat jullie allemaal, een voor een geweldig Nederlands op mij overkomen.

Dus begrijp ik de heibel onderling niet zo en stel voor dat jullie i.p.v. elkaar te bestrijden samen met Frontaal Naakt die gewetenloze politici aan te pakken, die ons land kapotmaken met die heilloze bezuinigingen en met een beleid dat kinderen zonder vader en vaders zonder gezin gescheiden door een wereldbol, door het leven laten gaan.

Politici, die als er iemand wordt uitgezet, daarover in het huis van de DEMOCRATIE op de tafels roffelen bij de uitspraak dat dit mens / die mensen moeten vertrekken.

De energie die daarvoor nodig is om dat te voorkomen is vele malen harder nodig dan dit bovenstaande gekrakeel. Veel plezier en steun Peter met zijn actie!

Groeten,
Aldert, geboren en getogen Fries, behorend tot die kleine groep Nederlanders die met zijn taal- /landgenoten onderling de tweede officiële Nederlandse taal gebruikt. -:))

op 13 06 2011 at 15:41 schreef Fouad el Haji:

Beste Nadia, het is natuurlijk niet zo dat je argumenten aan kracht winnen naar mate je zware woorden gebruikt. Ik kies mijn woorden zorgvuldig, hier en elders, dat weet je best, zoals je ook weet dat ik genuanceerder denk over mensen dan over instituties. Het systeem is namelijk het probleem en daar hebben we het al eens over gehad. Ik heb je al uitgelegd dat je ons geen enkele verantwoording hoeft af te leggen omdat wij de CCME nooit hebben gekozen. Dit heb ik letterlijk en persoonlijk tegen kwartiermakers Driss el Yazami en Mahjoub Lhiba destijds in de Meervaart gezegd. Het bestaan en de ondemocratische statuten van zo’n raad zijn de leden van per definitie niet aan te rekenen. Maar voor het disfunctioneren ervan en de recente rel rond het (financieel) wanbeleid van de Raad had ik op z’n minst een korte brief verwacht. Maar nee, de voorzitter van de Raad is zelfs gepromoveerd tot voorzitter van de Nationale Raad voor de Mensenrechten in Marokko, terwijl intussen de bekendste journalist van het land voor een jaar de gevangenis in moet. Intussen verklaart de Marokkaanse toppoliticus Khayrat dat maar liefst 1/3 van de Marokkaanse parlamentariers in Rabat onder verdenking staan van criminele activiteiten.
Om dit soort belangrijke dingen gaat het mij en heus niet om wie op kosten van de staat een importbiertje mag drinken. Een klein gebaar van solidariteit is toch niet teveel gevraagd.

Met die steun vanuit Nederland voor het Marokkaanse volk ben overigens ik dik en dik tevreden want de voorlopige resultaten zijn er ook naar. Tamazight wordt in de Nieuwe Grondwet een officiele taal en Artikel 19 wordt afgeschaft. Niet door via n Dell computer de revolutie te prediken, maar door de straat op te gaan in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en in Amsterdam. Ik ben bescheiden genoeg om in te zien dat het gewicht van onze demonstraties maar gering is, maar dat is nou het wonder van solidariteit; het gaat net om dat klein beetje extra. Zo is de Amazigh beweging ooit begonnen en zo zijn we ook begonnen met de steun voor Chakib al Khayari. Kortom Nadia, vooruitgang is dichterbij dan je denkt, maar vergeet vooral niet hoeveel mensen deze met hun vrijheid moeten bekopen. Nog steeds! “Emotioneel gedoe”, zoals Hassnae het noemt? Misschien, want het laat je inderdaad niet onberoerd.

op 13 06 2011 at 16:05 schreef Peter:

Adje, ik heb twee vragen:

1) Wie bedoel je met ‘wij’ en ‘onze’?

2) Heb je inmiddels al bewijs dat Ali Lazrak voor Marokko spioneert, of dat heeft gedaan? Of ben je anders bereid toe te geven dat je de plank missloeg met je beschuldiging?

op 14 06 2011 at 11:43 schreef Sandro:

Kwam nu pas toe aan het lezen van dit stuk.
Mij was de gewraakte alinea ook niet direct duidelijk maar na de uitleg van Hassnae dus wel.
Dit is nu wat hier altijd al het probleem met jabir is geweest:
Hij leest het en geeft ZIJN uitleg – vervolgens is meneer, na uitleg van de schrijver, niet meer in staat om ZIJN uitleg te herzien en de daadwerkelijke bedoeling achter het schrijven te zien.
Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon.

op 14 06 2011 at 13:25 schreef Jamal Essanoussi:

Heftige discussie! De inmiddels ‘beruchte’ alinea was mij eerst ook niet helemaal duidelijk. Jammer dat men dan gelijk met modder begint te gooien. Als ik zo de reacties lees, lijkt mij dat we hetzelfde doel voor ogen hebben: de verbetering van de positie en de rechten van Marokkanen. Laten we daar onze energie in steken.

op 14 06 2011 at 14:01 schreef hassnae:

Beruchte alinea, gewraakte zin. Het is een doodgewone opsomming, ik heb het over niet anonieme reageerders, gevolgd door een dubbele punt, noem wat namen, sluit af met een punt. En ga dan verder met verder opsommen om wat voor soort mensen het nog meer gaat.

Dat het kennelijk voor meer mensen onduidelijk was, is voor mij een teken om voortaan nog scherper te formuleren om onduidelijkheid tegen te gaan.

Interessanter is echter dat het Rotterdamse raadslid Fouad el Haji, dat gewend is om mensen te beschuldigen van spionage en handlangerij, kennelijk wel veel problemen heeft met het idee dat hij bij een organisatie zou zitten, maar geen enkel probleem heeft met de rest van het betoog waarin ik ‘handlangerij schreeuwers’ bekritiseer en andere mensen die zelf ook graag in de raad hadden willen zitten, maar die daarvoor niet zijn uitgekozen. Dat geeft meer dan te denken.

Het idee dat ik betaald word door Marokko (Jabir, die nu als buikspreekpop fungeert van Fouad el Haji gaat nog vrolijk door via de mail en wordt daarbij onophoudelijk door Fouad el Haji ingefluisterd)is hilarisch: Marokko zal heel blij zijn met mijn stukken waarin ik haar ambtenaren bekritiseer en van corruptie beschuldig. Ja, dat is echt goeie PR.

Tot slot: ik strijd niet dezelfde strijd als Fouad el Haji en zijn companen. Als Fouad el Haji en zijn vriendjes het voor het zeggen krijgen, verandert er niks in Marokko en blijft de corruptie, het nepotisme en de beperkte vrijheid.

op 14 06 2011 at 17:31 schreef MNb:

Waar baseer je die laatste alinea op, Hassnae?

op 14 06 2011 at 20:37 schreef hassnae:

Op basis van wat ik al schrijf, MNB en op basis van Fouads reacties en die van zijn companen.

Kritici wegzetten als handlanger, is niks anders dan wat de repressieve regimes, ja ook de Marokkaanse, doen bij kritiek: de dissident wegzetten als intrigant, buitenlandse pion, handlanger, chaos kweker, separatist, noem maar op.

En dan laat ik de informatie die ik al heb, maar nog niet gebruik, buiten beschouwing. Die volgt nog.

op 14 06 2011 at 21:58 schreef MNb:

Daar kijk ik dan naar uit, want de argumentatie die je op deze pagina geeft is mi onvoldoende. Daaruit volgt niet (dit is evt. voor Fouad) dat je bewering onwaar is.
Mijn beoordeling, voor wat die wel of niet waard is, is dat Fouad averechtse retoriek ten beste geeft. Ik denk hierbij aan je citaat van 12 06 2011 at 15:59 (cursief).
Het is wel fijn om het eindelijk met je oneens te kunnen zijn.

op 14 06 2011 at 22:25 schreef betwister:

ik sluit mij aan bij babs.

op 13 06 2011 at 10:57 schreef babs:

….Ook ik vind de alinea waarin Fouad el Hajji wordt genoemd onduidelijk. Ook ik lees erin dat Fouad een organisatie heeft en die heeft hij kennelijk niet. Gelukkig legt Hassnae later duidelijk uit hoe de alinea is bedoeld…..

Toch vind ik hassnaes verdediging zwak.

Ook lees ik in het artikel:
… mannen en vrouwen die … naar Marokko gaan op kosten van de staat om bijvoorbeeld de hand van de koning te schudden….

En een alinea later volgen namen.

Misschien bedoelt Hassnae het niet zo, maar ze zou moeten beseffen dat dit artikel verkeerd begrepen wordt door mensen met goede bedoelingen.

Het goede van deze website is dan wel weer dat deze discussie er is.

op 14 06 2011 at 22:38 schreef Peter:

Moet echt iedereen even wat zeggen over die ene alinea?

Jezus Christus, ik heb El Haji nu al twee keer gevraagd naar zijn beschuldiging van Ali Lazrak, waarvoor hij nooit bewijs heeft geleverd. De man grossiert in beledigingen. Er is gewezen op zijn stuk in Trouw waarin hij – no two ways about it – Marokkanen verdacht maakt omdat ze bij een bijeenkomst waren. Ik heb een mail van meneer waarin hij als in een reflex Hassnae ervan beschuldigt een handlanger te zijn van Marokko.

Dat is niet ‘onhandig’, dat is kwaadaardig. Stop nou eens met vergoelijken wat niet te vergoelijken is.

op 14 06 2011 at 22:40 schreef Peter:

Ik vind die opmerkingen dat El Haji dezelfde doelen zou nastreven als Hassnae en Nadia Bouras – die er nu door El Haji’s opgewonden billenmaat van beticht wordt in een Marokkaanse versie van de Joodsche Raad te zitten – trouwens ontzettend neerbuigend.

Ik krijg dat ook altijd, dat ik en Pritt op dezelfde lijn zouden zitten. Flikker toch op.

op 15 06 2011 at 12:58 schreef MNb:

Fouad el Haji wil democratisering van Marokko – althans, dat beweert hij en ik heb nog niets gezien dat daarmee in strijd is. Kan komen, natuurlijk. Hassnae wil dat ook. Dus streven ze hetzelfde doel na. Waarmee niet gezegd is dat ze op één lijn zitten. Deze pagina bewijst het tegendeel tamelijk afdoende. Dus nee, ik flikker nog even niet op, bv omdat ik me kostelijk amuseer met je site.

op 15 06 2011 at 18:04 schreef Roots:

Meanwhile lijkt deze vraag van Peter aan Fouad onbeantwoord te blijven:

Wie bedoel je met ‘wij’ en ‘onze’?

Key-Question?

op 15 06 2011 at 18:36 schreef MNb:

Die sleutelvraag zal wel onbeantwoord blijven, voornamelijk omdat Fouad’s ego voor hem belangrijker is dan zijn politieke doel. Dat is dom. Voor Macchiavelli is dergelijke onhandigheid erger dan kwaadaardigheid. Dat hij Jabir er vervolgens op uitstuurt maakt de zaak nog erger – dwz Fouad’s politieke doel wordt moeilijker te bereiken.
Netto resultaat: de verdeeldheid onder de Nederlandse Marokkanen is groter dan ooit en het Marokkaanse regime heeft een zorg minder.
In hedendaagse termen zeggen we dan dat Fouad el Haji een loser is. Dat Jabir de intelligentie mist om zijn vriend van zijn fouten af te houden en ze integendeel versterkt verbijstert mij ronduit. Ook hij heeft precies het tegendeel – namelijk een ban – bereikt van wat hij wilde. Ik dacht dat hij intelligenter was.
Moraal a la Macchiavelli: als je een eenheidsfront wilt vormen moet je geen verdeeldheid zaaien.

op 16 06 2011 at 00:32 schreef Farid Aouled-lahcen:

Reactie op een verdwaalde politieke Shawafa (waarzegsters) van Rabat*

Door een vriend ben ik gewezen op de journalistieke bijdrage van Hassnae Bouazza vorige week in Vrij Nederland. Omdat mijn naam en de naam van de organisatie waartoe ik behoor is genoemd, voel ik de drang om te reageren. Overigens, enige wederhoor werd niet toegepast.

In het gewraakte artikel staan veel onwaarden. Daarom daag ik Hassnae Bouazza uit om met bewijzen te komen.
De vragen die ik heb komen later aan bod. Maar laat ik eerst beginnen met korte schets bij de achtergrond van haar artikel. Van Hassnae Bouazza ben ik scherpe en op feiten gebaseerde argumenten gewend. Maar bij dit laatste artikel slaat zij de plank mis. Het lijkt alsof zij is afgegaan op rancuneuze gevoelens van Nadia Bouras en Co. Zij neemt het voor haar op zonder de feiten te checken en wederhoor toe te passen. Terecht dat Nadia Bouras in het debat felle kritiek krijgt over haar betrokkenheid bij CCME (adviesorgaan Marokkanen in het buitenland). En dit al vanaf de geboorte van het misbaksel CCME. Die kritiek krijgen ook andere leden die zich de laatste tijd in het openbaar koest houden. CCME valt onder de soevereiniteit van koning Mohamed 6. Voor activiteiten die de CCME leden ondernemen, krijgen ze betaald, inclusief reizen en overnachtingen. Dat de leden van CCME en hun vrienden dit moeilijk willen accepteren, was van meet af aan al duidelijk. Men voert drogredenen aan om hun handen in onschuld te wassen: a) Marokko is veranderd, b) wij zijn maar een adviesorgaan en c) we hebben ook ons geweten en dus geen kudde dieren.

De werkelijkheid is toch wel anders. Zolang je bij CCME zit, ben en blijf je een verlengstuk van decorrupte Marokkaanse overheid. In bochten wringen om dat tegen te spreken komt niet geloofwaardig over. Je kunt niet op twee paarden wedden. Dat maakt je hypocriet. Want je bent verbonden aan een overheid die nog steeds burgers martelt, onderdrukt en journalisten oppakt. (Marokko was toch veranderd was toch de redernering). Sinds de installatie van CCME heb ik geen enkel kritisch geluid van deze ‘adviesraad’ gehoord. Of het gaat nu om heikele vraagtukken hier in Nederland of in Marokko. Wat hebben zij aan de koning geadviseerd in de afgelopen jaren?
Jammer dat de Nederlandse leden van CCME niet willen erkennen dat zij in een verkeerde boot zijn gestapt. De vaarroute heeft niet geleid waar men wil aanmeren. En de kaptein, Driss Yazami, was de enige met een zwemvest en de rest zal de aanstaande schipbreuk niet overleven, vermoed ik. de heer Yazami heeft recent een groter schip van Zijn Majestiteit gekregen (Nationale Raad voor Mensenrechten). En niet te vergeten de tierende corruptie binnen CCME, zie het declaratiegedrag van sommige leden: http://www.aljaliya24.com/modules/news/article.php?storyid=118.
Dat beseffen Nadia Bouras en Abdou Menebhi ook wel, want in een mum van tijd lijken ze EMCEMO te hebben gereanimeerd. Via een charmeoffensief proberen zij de geleden schade te doen herstellen. Daarbij schuwen zij niet te flirten met de beweging van 20 februari die namens hun diendende overheid wordt onderdrukt. In Haarlem hebben zij, met CCME centen, onlangs de koers alweer gericht op Rabat. (http://emcemo.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=86). Ik voorspel weer een tweede ondergang.

Wat betreft een aantal onwaarden van Hassnae Bouazza in het artikel het volgende:

Hassnae Bouazza zegt:Belangrijker echter is het saillante detail dat de ondertekenaar van het persbericht van de Vrijzinnige Marokkanen, Farid Aouled Lahcen, zelf ook op kosten van de Marokkaanse overheid naar Marokko is gegaan.
Ik ben nooit op kosten van de Marokkaanse overheid naar Marokko afgereisd. Bovenstaande aantijging is een grote leugen. En als Hassnae aanwijzingen/bewijzen heeft dan hoor ik het heel graag. Daarnaast heb ik namens SMND een persbericht de deur uit gedaan en niet namens het Netwerk Vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders. Later is dit wel gecorrigeerd. Als vertegenwoordiger van SMDN heb ik het volste recht om te reageren op pogingen van de Marokkaanse overheid zeker wat betreft hun politieke avances in Nederland. Anderen mogen er anders mee omgaan.

Degenen die bij Ameur en consorten op audiëntie waren, zijn de personen voor wie Hassanae Bouazza het opneemt. In het jongerencentrum Argan was Ameur te gast. En wie had hem uitgenodigd? Bij zijn tournee (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch) werd hij welkom geheten door nieuwe/oude amicales en drugsbarons. Bizar om later van een paar aanwezigen te horen dat deze minister Marokkaanse Nederlanders probeert te brainwashen en bijvoorbeeld de 20 februari beweging weg te zetten als een infantiele beweging.

Verder zegt Hassnae Bouazza: De aankondiging van een Marokkaanse Cultureel Centrum à la Maison Descartes was recent nog reden voor zogenaamde paniek onder de vrijgevochten, democratische Marokkanen: zie je wel, wéér een poging van de Marokkaanse overheid om grip op de migranten te krijgen. Maar toen de Marokkaanse minister van Cultuur laatst een bezoekje bracht, zaten ze wel likkebaardend in de zaal, lobbyend voor een toekomstig baantje.

Nou, alle namen die in het artikel worden genoemd hebben nooit gezeten bij welke ontmoeting dan ook met de minister van Cultuur. Dit is wederom niet waar. Bovendien ben ik benieuwd wie dit in Hassnae’s oor heeft gefluisterd? wederom, een verkeerde voorstelling van zaken. Het was diezelfde minister Ameur, Migrantenzaken in het Buitenland Ameur en niet van Cultuur, die de aankondiging maakte van een Marokkaans Cultureel Centrum. Deze minister werd opgevangen door de stadsdeelwethouder Achmed Baadoud, getrakteerd op een diner door Ahmed Larouz, was aanwezig bij een debat in Argan en charterde honderden Marokkaanse Nederlanders in een bruiloftzaal in Sloterdijk. Mij en anderen die je aanhaalt in het artikel ziin daar niet gezien.

Kortom, aan Hassnae Bouazza de journalistieke opdracht een volgende keer beter haar huiswerk te doen, zich door eigen argumenten te laten leiden en niet te snel afgaan op frustraties en leugens van anderen.

Farid Aouled Lahcen
Voorzitter van SMDN (Stem van Marokkaanse Democraten-Nederland

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
* De club van verdwaalde politieke Shawafa (politieke waarzegsters) van Rabat, gevestigd in Amsterdam en gecoördineerd door het PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Naast de actieve deelname van Nadia Bouras en Fenna Ulichki is Hassnae Bouazza het laatste toegetreden lid.

op 16 06 2011 at 07:48 schreef Peter:

Zelf ben ik altijd zó blij als mensen als Farid Aouled-lahcen mijn verhaal komen illustreren met wat praktijkvoorbeelden…

op 16 06 2011 at 15:43 schreef Sandro:

Op troebelwater.nl een walgelijke foto – Hassnae met hitlersnor bij het “stukje” Moroccan pussycats en valse nagels
…….how low can you go!

op 16 06 2011 at 17:18 schreef Roots:

@Sandro

Ringel-S, Hitlersnorretje…
Ik zei toch al dat hij nog veel groter ging worden en dat het alleen de vraag was in wat.
Dat weten we nu dan.

(Haalt ook gelijk het door hem aangehaalde stukje van A. Ramdas onderuit.)

op 17 06 2011 at 08:38 schreef Sandro:

het Hitlersnorretje is inmiddels veranderd in een soort snor als Stalin die had.

op 17 06 2011 at 10:25 schreef Sandro:

gezien het feit dat zelfs mijn naam in één van de reaguursels genoemd wordt dacht ik, ik zal eens netjes reageren op troebelwater.
Helaas wordt die dan dus niet geplaatst, zal er wel aan liggen dat ik het laf noemde om het snorretje te vervangen.
Een meer passende naam hadden ze niet kunnen bedenken of misschien was troebele blik beter geweest?

op 17 06 2011 at 10:53 schreef Sandro:

Inmiddels staat mijn reactie dan toch op troebelwater – dat dan weer wel.
Of Jabir gestoord is weet ik niet, dat ik het een eerste klas eikel vind wel, daar heb ik dan ook nooit een geheim van gemaakt.

op 17 06 2011 at 11:03 schreef Peter:

Hassnae afbeelden met een Hitlersnor en Nadia Bouras ervan beschuldigen lid te zijn van de Joodsche Raad – vanwege wat kritiek op de alphamannetjes in de Marokrabbenmand: bij mij thuis heet zoiets zwaar gestoord.

op 17 06 2011 at 11:21 schreef Sandro:

Oké, daar heb je gelijk in.
Mooi ook hoe er dan gereageerd wordt door ene l’iffriet deze schrijft:
“Sandro “de beschaafdste pvvvvvrrrr” ruikt zijn kans en is zich geheel aan het in likken bij dat tweetal “hournalisten”.

In likken? Alleen omdat ik al tig keer heb aangegeven dat ik Jabir een eikel vind en omdat het afbeelden van Hassnae met hitlersnor beneden alle peil is.
Nu maar te hopen dat PB en Hassnae mijn gelik ook lekker vinden, anders is het nog allemaal voor niets geweest ;-)

op 17 06 2011 at 23:20 schreef MNb:

Het spijt me, Sandro, maar Jabir is inderdaad totaal gestoord. Iemand die beweert dat jij PB zit te pijpen (nog erger dan die stomme grap met die snor is de verhaspeling van haar naam) kan ik onmogelijk serieus nemen. Je hebt zelf zowat een ban aan je broek gehad en dat weet Jabir ook.
En nee, ik ben er (nog) niet van overtuigd dat Hassnae’s beschuldiging aan het adres van Fouad el Hadj terecht is.

op 18 06 2011 at 06:36 schreef Sandro:

MNb, ik had het gelezen ja en voor mij is die dus nu ook gestoord. Overigens heb ik daarop gereageerd maar dat plaats die eikel dan niet.
maar goed wat mij betreft is hij het niet waard om te lang bij stil te staan dus dat doe ik dan ook niet.

op 20 06 2011 at 14:45 schreef Mirwais:

Chomsky, te lang van weggeweest:

The thesis is that we are all total hypocrites on any issue relating to terrorism. Now, let me clarify the notion “we.” By “we,” I mean people like us — people who have enough high degree of privilege, of training, resources, access to information — for whom it is pretty easy to find out the truth about things if we want to. If we decide that that is our vocation, and in the case in question, you don’t really have to dig very deep, it’s all right on the surface. So when I say “we,” I mean that category. And I definitely mean to include myself in “we” because I have never proposed that our leaders be subjected to the kinds of punishment that I have recommended for enemies. So that is hypocrisy.

http://www.chomsky.info/talks/200202–02.htm

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS