Home » Archief » De Afghanistan-sudoku


[20.02.2010]

De Afghanistan-sudoku

Thomas Cool

hokusai

Als iedere Nederlander heb ik met stijgende verbazing gekeken naar de onwezenlijke discussie die in Den Haag werd gevoerd door onze belangrijkste politici. Jan Peter was even weg naar Vancouver, maar het gedoe werd er niet minder om, en na zijn terugkomst was het gekrakeel niet van de lucht.

Het blijkt om een logische puzzel te gaan. Een soort sudoku voor wie ondersteboven in de wastobbe naar het stukje zeep zoekt. Wel van leven en dood, of je om zeep gaat.

In de coalitie van CDA, PvdA en CU zijn ministers Middelkoop en Verhagen voorstander van voorzetting van de missie in Afghanistan, en zij accepteren de veranderde en verminderde inzet zoals gewenst door de PvdA. Omdat je in een coalitie niet alleen moet nemen maar ook mag geven, lijkt het me dat de PvdA in de handen kan wrijven dat er zo goed naar hen geluisterd wordt.

Hopelijk kunnen de PvdA-ministers zich daarna concentreren op hun eigen ministeries, want daar is nog veel te doen. Begrijpelijkerwijs hebben zij en een kamermeerderheid de visie dat er aan de missie in Afghanistan een einde moet komen, maar zij hebben een jaar gehad om anderen te overtuigen en wanneer dat niet gelukt is kun je overwegen om je verlies te nemen. President Obama help je, denk ik, met een prachtig economisch herstel en niet met betweterigheid ten aanzien van die o zo moeilijke kwestie van 9/11. Ikzelf zou weg willen uit Afghanistan, maar zit niet in de positie dat Obama me uitnodigt in het Oval Office dus ik kan het hem niet uitleggen.

De kern van de kwestie richt zich op de brief van Rasmussen. Dit heeft me enig hoofdbrekens gekost. Waarom stellen de geachte leden van de Tweede Kamer en hun kritische journalisten niet de juiste vragen?

Er is een logisch verschil tussen (a) De verkenningsfase waarin een inventarisatie plaatsvindt die een palet van mogelijkheden beschrijft van wat voor de NAVO acceptabel is, en (b) De afronding van het besluit met een brief van de NAVO die heel specifiek een gericht verzoek doet. Dus een brief van de NAVO die (a) geeft is anders dan een brief van de NAVO die (b) doet.

Onze verdwaalde Tweede Kamer heeft er tot middernacht van donderdag 18 februari over vergaderd maar het cruciale verschil tussen twee soorten brieven niet aan de orde gesteld. Het blijkt ook dat de digitale versie van De Pers meer informatie geeft dan de gedrukte versie. Het blijkt dan ook dat je het hele filmpje van politiek24 moet uitzitten voordat je de tekst van Verhagen krijgt te horen. Verhagen zegt om en nabij (mijn weergave) dit:

“Voorzitter. Zoals de viceministerpresident heeft verklaard, is op basis van de besprekingen tussen de ministerpresident, de viceministerpresident, de ministers van Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken contact onderhouden met de NAVO, teneinde een beeld te krijgen van de prioriteiten en de posterioriteiten van ISAF, en van de mate waarin eventueel door Nederland te stellen voorwaarden voor bepaalde opties zouden kunnen worden vervuld. Wat ik heb gemeld aan de secretaris-generaal van de NAVO, heb ik gemeld op basis van goed overleg met de betrokken bewindslieden.” (Mijn weergave.)

Er is goed overleg geweest. Dat was een basis. Wat daarna gebeurde was de vrije keuze van Verhagen.

“In dat overleg werd onder andere gesteld dat een van de voorwaarden voor verdere discussie over de opties was dat er een expliciet verzoek van de NAVO moest komen.” (Mijn weergave.)

Het is een logische conditie. Ergens moeten knopen worden doorgehakt. Je moet weten wat de opties voor de NAVO zijn, voordat je kunt kiezen. Ook als je de missie eventueel niet wilt voortzetten maar bezig bent om op open wijze de opties te verkennen dan is het zinvol om te weten wat de mogelijke opties voor de NAVO zijn. Wanneer dat allemaal achter de rug is en je wilt iets met de NAVO dan is een expliciet verzoek van de NAVO nodig.

“Dat heb ik aan de secretaris-generaal van de NAVO laten weten. Er was een expliciet verzoek nodig om de discussie te kunnen voortzetten. Dat er een expliciet verzoek van de secretaris-generaal van de NAVO zou komen, was derhalve geen verrassing.” (Mijn weergave.)

Nou ja, geen verrassing voor Verhagen. Zie wat er aan zijn melding aan de NAVO verandert: wat een inventarisatie (a) had moeten zijn werd plotseling een expliciet verzoek (b). Weliswaar is het logisch dat er ooit zo’n expliciet verzoek moet komen maar het is niet perse logisch om te denken dat de besluitvorming al in dat stadium zou zijn.

Kortom, het lijkt erop dat Verhagen zijn discretionaire positie al dan niet bewust heeft gebruikt om een sterkere brief van de NAVO te krijgen dan waar het PvdA-smaldeel aan toe was.

Je kunt wel zeggen dat Wouter Bos daarna tamelijk onhandig heeft geöpereerd. In plaats van zijn onkunde te etaleren had hij beter kunnen analyseren hoe e.e.a. gegaan was en vervolgens de coalitiegenoten het probleem voorleggen. De duistere aandrang om het kiezersvolk puzzels voor te leggen, verdient niet altijd de schoonheidsprijs.

Het is een opluchting dat de puzzel nu in ieder geval is opgelost. Wat het kabinet vervolgens gaat doen, is maar beperkt interessant. (Er blijken horden journalisten op het Binnenhof rond te lopen maar sudoku’s zie ik ze niet doen.) Verhagen zou kunnen aftreden maar zal waarschijnlijk voor de lieve vrede blijven zitten om daarna te kijken welke aanvaardbare post elders beschikbaar komt.

De beleidsmatige keuze is: (1) Het kabinet kan gerust besluiten om de manschappen eind dit jaar thuis te laten komen. Na de “rechte rug” van Balkenende t.a.v. Irak kan men zich zo’n “rechte rug” van Bos voorstellen. Het argument is ook helder: een signaal aan de Afghaanse regering om zelf orde op zaken te stellen. En vanzelfsprekend, wanneer het terugtrekken op 1 november begint, is er alle ruimte om op 1 november te besluiten toch maar te blijven. Het kan geen kwaad om er eens zo over te denken. (2) Er komt een positieve reactie op de brief van Rasmussen maar ook een intensivering van de diplomatie om te laten zien dat de wereld helemaal verkeerd bezig is ten aanzien van 9/11. (3) Den Haag lost de puzzel op geheel eigen wijze op.

Thomas Cool is voorzitter van het Sociaal Liberaal Forum

Thomas Cool/Colignatus, 20.02.2010 @ 08:56

[Home]
 

25 Reacties

op 20 02 2010 at 09:46 schreef Petrus de Rewa:

Een goed en helder stuk, jammer dat het inmiddels achterhaald is.

op 20 02 2010 at 09:52 schreef leo schmit:

Als ik Thomas goed begrijp kwam de ‘verzoekbrief’ van Rasmussen nog voordat er een inventarisatiebrief (met opties) door Rasmussen verstuurd was. Dit omdat Verhagen (na overleg zegt ie) aan Rasmussen liet weten dat hij maar beter meteen met een verzoekbrief moest komen.

Daar had dan de discussie over moeten gaan (geen flauwekul dus over eenheid van beleid).

Mee eens, Thomas, maar ik zou nog wat verder zijn gegaan en de inhoud van de ‘verzoekbrief’ zelf ook ter discussie hebben gesteld. Daar staan namelijk wat vreemde dingen in die ik bij Sargasso ook al onder de aandacht heb gebracht. Met name op blz 2 wb NATO garanties:

‘And the redeployment of your mission as of 1 August 2011 is assured, as it will be integrated in the overall planning of COMISAF”.

U leest het goed, de ‘verzoekbrief’ zegt reeds toe dat NL er op kan rekenen dat we worden heringezet na 1/8 2011 (niet 2010!). Kennelijk heeft Verhagen bedongen (zonder overleg) dat, als we verlengen, we daarna ook nog mogen blijven meedoen. Misschien heeft Rasmussen wel tegen Verhagen gezegd, als jullie uit Uruzgan gaan, mag je daarna ook niet meer meedoen. Dit is speculatie, toegegeven, maar waar komt anders die toezegging voor ‘redeployment’ na 1/8 2011 vandaan?

De ‘verzoekbrief’ bevat ook nog een loze toezegging:
“Governance capacity in Uruzgan as well as governance capacity in Kabul which is relevant for Uruzgan projects and programmes must be strengthened in said period”.

Dat kan NATO natuurlijk helemaal niet beloven, daar zijn ze al 8 jaar mee bezig, zonder veel resultaat. Breek me de bek niet open….

op 20 02 2010 at 10:14 schreef Alf Berendse:

Een discussie over hoe het procedureel is verlopen en hoe dat eventueel anders had moeten gaan, lijkt mij nu achterhaald. Verdere Nederlandse bemoeienis met Afghanistan zal inzet bij Tweede Kamer-verkiezingen zijn. En daarbij mag ‘eigen volk eerst’ een rol spelen: wat is de meerwaarde van belasting in Afghanistan besteden als vanwege de economische crisis hier moet worden bezuinigd, en is het doel Nederlandse doden waard?

Wat betreft het laatste vind ik dat ministers en anderen die bij de beslissing zijn betroken eerst maar eens moeten ophouden met spreken over ‘onze jongens en meisjes’. Is Van Middelkoop hun vader? Dat is eigenlijk mijn grootste ergernis in de hele kwestie. Er zijn mannen en vrouwen heen gestuurd to do a man’s job, het is respectloos hen te infantiliseren.

op 20 02 2010 at 11:21 schreef Tjerk:

In dat kamerdebat van 18 februari wordt door Balkenende en Verhagen verwezen naar de persconferentie die de vicepresident (Wouter Bos) heeft gegeven op 12 februari.

Wat zegt Bos daar?

“In de ministerraad is de onduidelijkheid besproken die in de media ook is ontstaan over de aanleiding van het verzoek van de NAVO aan Nederland betreffende een andere, nieuwe missie in Uruzgan.

In de ministerraad is vastgesteld dat gedurende met name de laatste vier maanden intensief en veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden over Afghanistan tussen de zes meest betrokken bewindspersonen waarbij is gesproken over opties en mogelijkheden voor een eventuele Nederlandse bijdrage in Afghanistan na afloop van de huidige missie in Uruzgan.

Die gesprekken waren inventariserend en onderzoekend van aard. Daarbij is geen enkele committering aangegaan of op geen enkele wijze vooruitgelopen op een Nederlandse kabinetsbesluit.

Op basis van deze besprekingen is contact onderhouden met de NAVO teneinde een beeld te krijgen van de prioriteiten en posterioriteiten van ISAF en van de mate waarin eventueel door Nederland te stellen randvoorwaarden voor bepaalde opties zouden kunnen worden vervuld.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft in goed overleg met de betrokken bewindslieden contact onderhouden met de secretaris-generaal van de NAVO. Deze heeft in het licht van die contacten het inmiddels bekendgemaakte verzoek aan Nederland gericht.

Zoals in de kennisgevingsbrief van 9 februari ook is vermeld, onderzoekt de regering thans de mogelijkheid en de wenselijkheid van de door de NAVO verzochte missie in Uruzgan, evenals die van andere opties.”

Conclusie: men heeft tijdens die verkennende en inventariserende gesprekken in de ministerraad, waarin werd gesproken over verschillende opties en mogelijkheden, de hete aardappelen blijkbaar voor zich uitgeschoven, enkel om zich er later alsnog aan te branden.

Bos en Koenders (én PvdA-fractietop): fail! Als Uruzgan voor de PvdA beslist géén optie was, waarom hebben ze dat dan tijdens die inventariserende en onderzoekende gesprekken niet gewoon hard op tafel gelegd? ‘Jongens, wel even één ding: ALLES behalve Uruzgan!’

Verhagen: fail! Als de ministerraad nu zelf nog in een verkennende fase verkeert, waarin ze verschillende opties afwegen; waarom communiceer je dan niet duidelijk aan de NAVO dat je niet meer van ze wilt hebben dan een inventarisatie van mogelijkheden, hoe ze eventuele verdere Nederlandse steun in Afghanistan voor zich zouden kunnen zien?

Balkenende: fail! Als minister-president had hij voldoende de vinger aan de pols moeten hebben om te weten dat Uruzgan voor de PvdA onbespreekbaar was, en Verhagen moeten instrueren om de NAVO te verzoeken verschillende opties te bieden, met de nadrukkelijke vermelding: Uruzgan is politiek gewoon niet haalbaar.

op 20 02 2010 at 18:28 schreef Jan van Dijk:

De politieke conjunctuur is veel duidelijker af te lezen dan de economische. Als er bezuinigd moet worden, zorgene de socialisten dat ze de verantwoordelijkheid ontlopen, zodat ze tegenpartij van asociaal beleid kunnen betichten. Vervolgens zorgt het kiezersvolk, u weet wel dat populistisch stemvee, dat ze aan de macht komen als het vuile werk is opgeknapt en er weer ruimte is voor leuke dingen voor de mens!

op 20 02 2010 at 19:41 schreef vander F:

Ik vind het maar politieke navelstaarderij.
Wat ik onbestaanbaar vind dat het nooit duidelijk is geworden wat de bevolking van Uruzgan vindt van onze aanwezigheid daar, hoe ze tegen de zaak aankijken, of ze willen dat we blijven dan wel vertrekken.

Dat politieke leunstoel geneuzel over de hoofden heen van mensen in een onderontwikkeld en gewelddadig stukje aarde zou ik bijna potsierlijk noemen ware het niet voor de dodelijke, wrede werkelijkheid ter plekke.

Totaal van de realiteit losgezongen politieke spelletjes zonder ook maar een greintje menselijkheid te tonen voor de getroffen burgers in Uruzgan.

Wat mij betreft zou ik vanuit de wensen en behoeften van de bevolking aldaar willen beslissen of ‘we’ blijven of niet.
En niet vanuit flauwe woordspelletjes, het gaat me hier teveel direct over leven en dood,
en niet of Verhagen een achterbakse lul is.

Een sociale insteek in dit debat is ver te zoeken,
voor zover het überhaupt een issue is.

Beschamend technocratisch gebroddel.

op 21 02 2010 at 13:52 schreef mariska:

@van der F:
Heb je stukken van Rory Stewart gelezen? Hij heeft jaren in de regio gelopen en bestuurd, spreekt veel talen en dialecten. Hij kan heel veel verschillende informatie verwerken, denkt origineel, realistisch. Hij geeft inzichten over wat haalbaar en goed is:

http://www.tnr.com/article/world/the-t%E2%80%85e-lawrence-afghanistan

Rory is ook nog een prachtig mens, hij wordt getipt als prime minister:
http://www.huffingtonpost.com/ben-rosen/rory-stewart-remember-thi_b_411272.html

op 21 02 2010 at 16:02 schreef Asmodeus:

De belangrijkste oorzaak voor het vallen van het kabinet: ego Verhagen versus ego Bos. De ene wat groter, de ander meer gevoelig.

Maxime maakt collega Wouter weer eens voor leugenaar uit. Bos pikt het niet meer en pakt hem terug. Straatvechter Verhagen laat vervolgens alle diplomatie en tact varen, willens en wetens de zaak op de spits drijvend. Einde eenheid kabinetsbeleid.

Balkenende wordt uiteindelijk gegijzeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken: ‘Bos buigt, anders is hier mijn portefeuille.’ Een scheuring binnen het CDA tot gevolg, perikelen bij de opvolging van Lubbers hielpen CDA-nachtmerrie Paars aan de macht.

JP krijgt de keuze: gezaag aan zijn stoelpoten of geen millimeter toegeven aan de PvdA, de unanieme steun van de partijtop bij zijn (laatste) herverkiezing tot lijsttrekker. ‘Het beste voor de partij en voor het land’, zoiets…

De invloed van Maxime Verhagen groeit. Balkenende en Bos mogen de klappen van de kiezer opvangen, NAVO-vrienden D66 en VVD lonken al. Wilders wil eigenlijk alleen maar knokken, daar valt mee te praten. Zou de NAVO zijn inzet en loyaliteit weten te waarderen, net als bij De Hoop Scheffer? Eerst premier worden, na de val van kabinet Balkenende V.

Curieus is het commentaar van Ad Melkert op het drama, met name de houding van de PvdA. ‘Weg? Blijven!’, ‘Nederlandse veiligheid en ons internationaal aanzien in het geding’, vrij vertaald: de toekomstige internationale baantjes worden er niet beter op.
Bagdad en de ex-Blackwater-beveiligers beginnen te vervelen.

Jan ‘PvdA-geweten’ Pronk is dezelfde mening toegedaan: ‘Blijven!’. Om de arme Afghanen te helpen, te beschermen, iets op te bouwen, te beschaven en te beleren.

Schietcursussen voor huurlingen, ‘hoe beveilig ik zelf een drugsbaron en krijgsheer -die betaald word door de Amerikanen- tegen de lokale bevolking die zijn tirannie, corruptie en misdaden zat is?’
Scholen opzetten ‘zodat meisjes ook naar school toe kunnen’, wegkijken bij de seksslavernij onder bondgenoten met hun minderjarige schandknapen. Gedogen, dat is de succesvolle Nederlandse aanpak van ‘loyale’ papaverboeren en drugkartels. De concurrerende teler en opkoper voor de Taliban wel keihard aanpakken. Dat deden de VS al jaren in Zuid-Amerika, maar in Afghanistan is deze typisch Nederlandse aanpak nu een voorbeeld voor de bondgenoten.
Te goed bezig om nu te stoppen, zeker als we het goede voorbeeld geven! The Dutch Approach alom geroemd, eindelijk de volkomen verdiende status als Leading Nation!

Ad Melkert stemt binnenkort D66. Beter voor de internationale carrière. Joris ‘Srebrenica’ Voorhoeve ging hem al voor.
Iedere opportunist ziet immers links geen meerderheid halen, laat staan Paars of een werkbaar kabinet met CDA en PvdA na de verkiezingen.

Het verschil tussen Balkenende II en V? Geen Rita Verdonk. De sociaal-liberalen van D66 staan al te trappelen…

Dat een Afghaans feministe en weggetreiterd parlementslid oproept om het corrupte zootje niet langer te steunen en een vertrek van hun buitenlandse beschermers vraagt, zegt mij voldoende. Malalal Joya offert daarmee haar eigen veiligheid op, een terugkeer van de taliban tot gevolg.
Liever zuchten onder de sharia, betrekkelijk veilig in een burkha, dan een voortzetting van de ‘opbouwmissie’ en ‘bescherming van onschuldige burgers’.
Een Afghaanse Hirsi Ali die de beveiliging naar huis stuurt: ‘Laat ons maar even alleen.’ Totale hopeloosheid of een verlangen naar bijltjesdag? Haar strijdbare indruk doet het laatste vermoeden. Zij gaat ‘de beestenstal'(zo noemt ze het Afghaans parlement) persoonlijk uitmesten!

Toch maar blijven, om die arme jongens tegen zulke vrouwen te beschermen…

http://www.netwerk.tv/uitzending/2010-02-17/dapperste-vrouw-afghanistan-voor-auteursbezoek-nederland

op 21 02 2010 at 16:27 schreef Tjerk:

“Zou de NAVO zijn inzet en loyaliteit weten te waarderen, net als bij De Hoop Scheffer?”

Natuurlijk, dat levert je internationaal punten op, als je eerst doodleuk aan Rasmussen om een formeel verzoek vanuit de NAVO vraagt, dat je vervolgens niet in kunt lossen.

Verhagen heeft zich de risee van de internationale politiek gemaakt.

op 21 02 2010 at 17:00 schreef Asmodeus:

Maxime heeft er een kabinetscrisis voor over gehad om dit NAVO-verzoek op tafel te houden. Hij wijkt niet voor zijn tegenstander, deze vertrekt voor langere tijd in de oppositie. Weg meerderheid, maar na de verkiezingen een herkansing met de liberalen. Het besluit te vertrekken zal voorlopig controversieel verklaard worden, blijven niet.
Een slechte beurt wellicht, maar wel uitstel en de dwarsliggers voorlopig niet aan de macht. Verhagen kan het in Balkenende V helemaal goed maken door een extra JSF aan te schaffen.

op 21 02 2010 at 17:21 schreef Tjerk:

Dat is leuk, maar daar koopt de NAVO niets voor. Bovendien is een meerderheid van de Tweede Kamer tegen verlenging in Uruzgan.

Dat geldt ook voor de PVV, waarmee CDA en VVD in zee zouden moeten gaan als er over rechts geregeerd gaat worden. Die is zelfs voor algehele terugtrekking uit Afghanistan (raar is dat eigenlijk: als er daadwerkelijk tegen het islamofascistische gevaar en de terroristen gevochten moet worden, geeft de PVV niet thuis).

Niks uitstel dus. Afstel.

Wat Verhagen daarom beter had kunnen doen, is bij de NAVO polsen hoe die eventuele Nederlandse aanwezigheid buiten Uruzgan voor zich zou zien; bij de overige kabinetspartners wat voor hen acceptabel zou zijn; en die twee dingen bij elkaar brengen.

Dan zou hij de NAVO en de VS hebben tevredengesteld, zou het kabinet niet zijn gevallen, en zou de PvdA heel wat hebben uit te leggen aan de kiezer (die immers het onderscheid tussen Uruzgan en Afghanistan niet maakt).

Maar nu is hij die lul die Rasmussen deed denken dat het allemaal wel goed zou komen in Uruzgan, terwijl dat niet zo was. Dat vergeten ze niet, daar bij de NAVO.

op 21 02 2010 at 21:54 schreef MNb:

Ook hier komt de enige werkelijk relevante vraag niet aan de orde: hoe gaat de NAVO de oorlog tegen de Taliban winnen? Volgens mij heeft de NAVO in strategisch opzicht geen enkele vooruitgang geboekt sinds vier jaar geleden, de vorige verlenging.
Obama is een reuze aardige jongen, maar als hij ook niet weet hoe de Taliban te verslaan kunnen de troepen beter weggehaald worden.

op 22 02 2010 at 00:09 schreef mariska:

@ MNb:
And yet, for all his obvious ambition, Stewart believes the key to any successful U.S. policy in Afghanistan is modesty. “What muddling through is really about is recognizing that we don’t have all the answers,” he says. “It’s not as if we have some amazing high modernist ideology that we’re kind of engineers of the human soul or central planners who are going to come out and create an ideal state. We don’t have that ideological certainty, we don’t know what we’re trying to do, nor do we actually have the power. We don’t have the kind of authoritarian weight to impose this on another country. Nor do we have the knowledge.” He continues: “In that kind of situation, you’re much better off making small, incremental steps which are reversible. You can try something, if that doesn’t work, you can back off and try something else.”
Although his walk across Afghanistan led Stewart to believe that the country is, in some respects, ungovernable, it also gave him great faith in individual Afghans, on whom he depended for food, lodging, and frequently directions. (He didn’t carry a detailed map on his trek, since it might have made people think he was a British spy.) “We do consistently overestimate our own capacity and underestimate the capacity of others,” he says. “In every case, Afghans are more competent, more canny, more capable than we acknowledge, and we are less so.”

op 22 02 2010 at 00:37 schreef Tjerk:

@Mariska; je bijdragen zouden enorm aan overtuigingskracht winnen indien je beknopt zou samenvatten wat Rory Stewarts bijdragen inhoudt, en aangeeft wat zijn standpunten zo scherpzinnig maakt.

Stewart wil de troepenmacht in Afghanistan terugbrengen tot 20.000 man, die zich uitsluitend bezig zouden moeten houden met het vinden en bestrijden van Al Qaeda terroristen. Het bestrijden van de Taliban en het opbouwen van een Afghaanse staatsstructuur zou geheel aan de Afghaanse regering in Kaboel overgelaten moeten worden; al ziet Stewart wel een plek voor buitenlandse hulp voor de ontwikkeling van electriciteit, stromend water, gezondheidsvoorzieningen, scholing en ontwikkeling van landbouw.

Stewart meent dat de Afghanen de Amerikaanse troepenmacht en haar partners dan niet langer als buitenlandse agressors zouden zien, wat de steun voor het verzet van de Taliban tegen de Westerse aanwezigheid zou moeten doen afnemen. Verder meent hij dat de Taliban wellicht een paar provincies in zouden nemen, maar dat de Afghanen in tal van andere pronvincies zelf sterk en slim genoeg zijn om te Taliban op een afstand te houden.

Vraag is natuurlijk: als dat zo is, hoe waren de Taliban dan überhaupt in staat het land tussen over te nemen toen de Russen in 1992 hun steun aan de Afghaanse overheid stopzette? En wat zou hen verhinderen nu weer hetzelfde te doen?

En denkt Stewart nu werkelijk dat de Taliban die scholen en opbouwprojecten met rust zullen laten, wanneer de NAVO-troepen ze niet langer bewaken; of dat de Afghaanse regering in staat zal blijken ze te beschermen?

op 22 02 2010 at 00:44 schreef mariska:

@van der F
Veel afghanen ervaren de komst van westerse soldaten niet als redding. In het boek Gomorra staat beschreven hoe de europese maffia aan allerlei groepen in landen als Somalie en Afghanistan veel effectieve wapens heeft verkocht. Je kunt als al die tot over hun oren bewapende warlords lekker op dreef zijn van buitenaf geen democratisch rechtvaardig bestuur stichten. En je bent niet verantwoordelijk voor een situatie die je niet kunt veranderen.

Stewart believes the foreign-troop presence in Afghanistan should actually be reduced–all the way down to 20,000. Those troops would then be used exclusively to fight Al Qaeda terrorists; the Taliban would no longer be an enemy. At the same time, while Stewart’s plan envisions continued aid to Afghans to support electricity, water, health, education, and agriculture development, the United States would cease with its state-building project and essentially leave the Kabul government to its own devices.

op 22 02 2010 at 02:48 schreef MNb:

Dus ook Stewart en Mariska hebben geen winnende strategie voorhanden. Voor mijn conclusie, zie mijn vorige bericht.

op 22 02 2010 at 02:50 schreef MNb:

Toevoeging (sorry PB): hoe denkt Stewart onderscheid te maken tussen de terroristen van Al Qaeda (die bevochten moeten worden) en de Taliban (die niet langer een vijand zouden zijn …)? Laat ik nou altijd gedacht hebben dat die twee dikke mik met elkaar waren.

op 22 02 2010 at 09:57 schreef babs:

Prachtige analyse Asmodeus.

Ik denk dat Verhagen wel internationaal punten scoort. Hij wist precies dat hij Bos voor het blok ging zetten en zal dus zijn NAVO-vriendjes wel hebben geinformeerd: of we blijven of we zijn van die lastige anti-NAVO.PvdA af.

op 22 02 2010 at 11:18 schreef mariska:

NMb Het westen gaat het gewoon niet, nooit onder controle krijgen. Het land zal het zelf moeten doen. Hoe hij Al Qaeda wil opsporen weet ik niet. Dat schijnt in die gebergten erg moeilijk te zijn. Je kunt het ze wel zo moeilijk mogelijk maken. Er is dankzij veranderingen in Pakistan wel minder bewegingsvrijheid voor Al Qaeda. Veel afghanen zijn helemaal niet zo dol op de Taliban. Er is geen makkelijke snelle oplossing.
Je moet je als vreemde bescheiden opstellen. Westerse oplossingen zijn niet de oplossingen van een ander. In Kaboel werd Stewart gevraagd hele gebieden plat te gooien en een soort flatgebieden te bouwen zoals we die kennen uit het oostblok. In plaats daarvan heeft hij geld besteed aan het opnieuw opbouwen van het oude centrum met gebruik van oude afghaanse werklieden, kennis die daar bijna verloren was gegaan wordt nu weer algemeen. Hij wil het bestuur weer teruggeven. Wel helpen als men dat wil bij het bijvoorbeeld aanleggen van riolering en waterleiding. Maar alleen de afghanen kennen de mogelijkheden en resources van het gebied en de mensen. Hij heeft als bestuurder in Irak gemerkt dat dat de enige effectieve manier is. Als je de stukken van Stewart leest zie je dat hij veel onderscheid maakt tussen verschillende regio’s in het land. Hij heeft een heel genuanceerd en veel gedifferentieerder beeld over de inwoners. Het westen is niet zo alwetend als ze vaak denken.

op 22 02 2010 at 11:24 schreef Asmodeus:

Volgens de laatste peiling van De Hond (21-02) halen de partijen CDA (26), VVD (23) en D66 (20) weliswaar geen meerderheid, maar tezamen met de ChristenUnie(7) en de SGP(2)78 zetels.

De christelijk-liberale kongsi der NAVO-vrienden heeft iets goed te maken, een extra motivatie om gebruik te maken van een nieuwe meerderheid in het parlement. De kleine christelijke partijen hoeven niet eens deel uit te maken van Balkenende V, een vinger in de pap is al voldoende.

Gedoogsteun van Wilders en de 23 door hem uitverkoren hielenlikkers/democratisch gekozen volksvertegenwoordigers: niet nodig.

Bos(19), die hoe dan ook zijn zin zou krijgen, heeft uiteindelijk het nakijken. Om links (SP 11, GL 13) te sarren zou Wilders -na de verwachte zege- zelfs veilig kunnen opschuiven richting een CDA-VVD-voorstel. Goedkeuring van Rouvoet en Van der Staay, een andere meerderheid.

Het Nederlandse leger blijft niet in Uruzgan, weglopen zonder fatsoenlijke vervanging gebeurd evenmin. Als alle bondgenoten nee zeggen, zoals de Australiërs, dan zitten de heren en dames er na de kabinetsformatie nog. Aan de oliebollen en appelsap, maar dit mag geen uitstel heten.

CDA-VVD-D66 lijkt me de meest stabiele en zakelijke minderheidscoalitie. Privatisering AWBZ, liberalisering van de huurmarkt en verhoging van de AOW-leeftijd, een aanvaardbaar alternatief als goedmakertje de NAVO aan kunnen bieden, met een beetje hulp van Rouvoet die een coalitie met z’n vieren waarschijnlijk te ingewikkeld zal vinden.
Afslanken, meer opbouw, overdracht aan een nog te paaien bondgenoot, Dad’s Army -kansloos, verstoten, levensmoe en/of apestoned- blijven trainen met NAVO-afdankertjes om te gaan.

D66: ‘Dat is pragmatisch, een kant-en-klare basis, lokale contacten, we weten welke schurken we met rust moeten laten of juist bescherming en vertroeteling verdienen! We buigen daarmee de verhuiskosten om, vrijwel gratis blijven! Een inhoudelijk toenadering tot de door Wouter Bos in de steek gelaten NAVO cadeau! Eenmaal andermaal…’
Rutte en de VVD: ‘Bos wil over de ruggen van de militairen goedkoop electoraal scoren.’ Door ze weg te halen uit een gevaarlijk land, terug naar familie, gezin, vrienden ‘En Rasmussen vindt hem ook een lul!’

Verhagen en Balkenende worden door de liberale kereltjes even ontzien (toekomstig coalitiepartner) en niet eensgezind afgeserveerd als degene die niet alleen Nederland, nee, de hele internationale gemeenschap in de steek gelaten heeft. Liegen, draaien en de Afghanen laten verrekken, ‘onze jongens’ publiekelijk misbruiken en NEE durven zeggen tegen onze bevrijders. Wouter staat nog net niet te pissen op het graf van een der onlangs gevallenen, als men de heren mag geloven

Hoop dat je toch gelijk krijgt, Tjerk. Ik hoef het liever niet.

op 22 02 2010 at 14:45 schreef leo schmit:

Mariska, Ik kom al sinda 2004 in Kabul en heb nog nooit van deze Stewart gehoord. Stewart zou gevraagd zijn geweest half Kabul plat te gooien, maar deze nobele man koos voor herstel van 50 gebouwen in Oud Kabul en opleidingen voor oude ambachten. Ik ga morgen eens kijken bij de Bazar aan de Kabul Darya en vragen of iemand hem kent.

Dus de opbouwwerker Stewart wordt PM net als de opbouwwerker Zobama President werd?

Een mooie droom voor Cameron, maar misschien komt ie wel uit.

Wat betreft het argument:
Deze Stewart zegt, laat de Talib en NATO lekker doormodderen, laat de Talib een deel innemen en de rest van het land heeft dan rust en kan zich versterken.

Daar zit wat in.

Ik voeg daaraan toe, laat de Talib en NATO lekker doormodderen en geef zo de jonge generatie van Afghanen de tijd om een inhaalslag te maken en de zaak over te nemen. Dat is dan onomkeerbaar en de Talib zullen zich moeten schikken.

Tot slot, Lawrence Stewart wil toch nog even met die 20,000 man troops achter El Q aan. Bestaat die dan echt? Gelooft hij dat echt? Na al die wandelingen?

op 24 02 2010 at 10:28 schreef Tjerk:

@Leo Schmit; natuurlijk bestaat er zoiets als Al Qaeda. Wie zit er anders achter de aanslagen van 9/11? De Irgun soms?

op 25 02 2010 at 20:59 schreef mariska:

@ Leo Schmidt, zou je even willen kijken op:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rory_Stewart

( Bij de nederlandse wikipedia is het stukje korter, maar bij VPRO wintergasten was zijn volledige bedachtzame verhaal te zien: http://www.vpro.nl/programma/wintergasten/afleveringen/42560395/ )

op 25 02 2010 at 21:26 schreef mariska:

Bij de laatste link kun je alles wat ik heb geprobeerd te verwoorden van the man himself horen, met name fragment 11 en 12 zijn zeer de moeite waard: http://www.vpro.nl/programma/wintergasten/afleveringen/42560395/media/42938841/

( @ Leo Schmit
Nog meer informatie over die restauratie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Turquoise_Mountain_Foundation )

op 25 02 2010 at 22:57 schreef mariska:

@ Leo Schmit
Mocht je daar werken met bestuurders of militairen, zou je dan ook dit heel kleine stukje willen beluisteren?

http://www.vpro.nl/programma/wintergasten/afleveringen/42560395/media/42938158/

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS