Home » Archief » De armen van Wilders


[29.04.2011]

De armen van Wilders

Peter Breedveld


Foto: Pascal le Segretain

Je moet de PVV niet met nazi’s vergelijken, luidt een veelgehoord argument, omdat je dan de kiezers in de armen van Wilders jaagt. Ik vind het een bewijs van de onmetelijke infantiliteit van die kiezers, dat ze uit recalcitrantie op de PVV stemmen. “Jij vergelijkt Geert met Adolf, dan stem ik lekker op de PVV”. Moet je als fatsoenlijke partij naar de gunsten van zo’n onzindelijke kleuter dingen? Ik zeg nee. Ontneem hem zijn stemrecht of gun hem de PVV, maar hou hem verre van je. Niks mee te beginnen.

In de armen van Geert Wilders wordt-ie toch wel gedreven. Als je iets aardigs zegt over moslims, de leugens van Hans Jansen weerlegt, weigert een allochtoon kind uit te zetten omdat het een snoepje heeft gepikt – “Wéér vijf zetels erbij voor de PVV!” roept Domrechts dan in koor. En de andere politieke partijen is er alles aan gelegen om vooral te voorkomen dat dát gebeurt.

Dus zijn vluchtelingen het bokje en wordt er op moslims gescholden, zodat de kiezer niet de armen van Wilders wordt gejaagd. Lezingen, liedjes en spandoeken worden verboden, want anders jaag je de kiezer in de armen van Wilders. Nederland verandert allengs in een racistische politiestaat om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt en van Nederland een racistische politiestaat maakt.

Zo blijf je aan de gang, want tevreden is de drammerige PVV-stemmer nooit. Altijd is er wel ergens een getinte medemens die een mazzeltje heeft, een mazzeltje dat dus aan de neus voorbij gaat van een netjes in Nederland geboren joods-christelijk-humanistische autochtoon. Altijd is er wel een allochtoon die er te makkelijk afkomt nadat hij met een wellustige blik naar één van onze meisjes heeft gekeken. PVV-stemmers zijn chronisch bang dat ze erbij tekort komen, dat iemand anders wat méér krijgt. En als we niet met blij gemoed naar hun pijpen dansen, krijgt Wilders er wéér stemmen bij.

“Beter is het, om Wilders met rationele argumenten te bestrijden, in plaats van hem met Hitler te vergelijken”, hoor je ook vaak. Dat zei ik vijf jaar geleden al, maar toen wilde niemand luisteren. Sterker nog, ik werd zélf voor ‘bruinhemd’ uitgescholden. Nu Wilders is geradicaliseerd, en zijn achterban met hem, is het te laat voor rationele argumenten.

Denk eens goed na, wilt u het echt met rationele argumenten over de opvang van vluchtelingen, over medemenselijkheid jegens vreemdelingen discussiëren? Dan verliest u het. Vluchtelingenopvang kost bakken met geld, de toestroom van vluchtelingen ontwricht hele gemeenschappen, uit onderzoek van de Amerikaanse socioloog Robert Putnam blijkt dat diversiteit zorgt voor in zichzelf gekeerde, geïsoleerde gemeenschappen, funest voor de sociale cohesie.

Dat zijn rationele argumenten. Maar medemenselijkheid is niet rationeel, medemenselijkheid is emotioneel. Het is heel irrationeel om te zeggen: “Dan hébben we maar een begrotingstekort, dan móeten we maar een beetje inschikken, maar die vluchtelingen moeten opgevangen worden, die moslims moet de vrijheid gegund worden hun eigen cultuur, hun geloof te belijden.” Irrationeel, want de sociale cohesie komt onder druk, het gat in de begroting groeit. Maar is het niet mooi om iets te doen voor je medemens?

Nee, zegt Domrechts. Eigen medemens eerst.

Natuurlijk zijn er best rationele argumenten in te brengen door voorstanders van de multiculturele samenleving, ik chargeerde hierboven nogal. Andere onderzoeken dan die van Putnam wijzen namelijk uit dat diversiteit een samenleving dynamischer maakt, een organisatie succesvoller, want het dwingt mensen zaken te bekijken vanuit allerlei verschillende invalshoeken, de mogelijkheden vermenigvuldigen zich met elke nieuwe cultuur. Maar wat hebben rationele argumenten tegen de PVV ons in het verleden gebracht?

Helemaal niets. De onzin over de antisemitische passages in de koran, waardoor die het Mein Kampf van de moslims zou zijn, is al zo vaak weerlegd, om te beginnen door Hassnae Bouazza, op deze fijne site. Het is allemaal te controleren wat Hassnae beweert, ze zette er de nummers van de relevante koranverzen bij. Het haalt niets uit. Hassnae werd als dank voor haar moeite bedreigd, uitgescholden voor moslimhoer en beschuldigd van taqiyya. Daar sta je dan met je goeie gedrag en je rationele argumenten.

Ik wens deze strijd te winnen met emotionele argumenten. Ik wens een beroep te doen op compassie, medemenselijkheid, liefde en vooral rechtvaardigheid. En ik heb er geen moeite mee erop te wijzen wat er van een samenleving wordt, waar die kwaliteiten als tekortkomingen worden beschouwd.

Peter Breedveld is altijd al een gevoelige jongen geweest.

Peter Breedveld, 29.04.2011 @ 09:12

[Home]
 

109 Reacties

op 29 04 2011 at 09:26 schreef HansR:

Deze strijd is niet te winnen.
Deze strijd slijt.
En als de strijd gesleten is dan komt ze na een eeuw herboren terug.

[Religie is emotie.]
Emotie is niet te verslaan.
Emotie is de eeuwige soldaat.

op 29 04 2011 at 09:42 schreef Otto:

Zo lang het op een programma als opsporing verzocht nog steeds een va et vient is van negroïde en lichtgetinte lieden zie ik die diversiteit liever verdwijnen. En met mij gelukkig vele anderen.

op 29 04 2011 at 09:54 schreef Bakito:

Goed punt. Een groot deel van het PVV-electoraat bestaat uit hardwerkende, vleesetende loonslaven, met auto en/of caravan. ’s Avonds naar RTL4 en SBS6 kijken en op zondag schreeuwen in een voetbalstadion. Zoiets.

Het heulen met Wilders is niets anders dan wraak op de tofu-vretende, ongeschoren/ongewassen uitkeringstrekkers van Groenlinks en de PvdA.

op 29 04 2011 at 10:24 schreef Brock:

@ Otto

Worden zij gezocht omdat ze niet-blank zijn of omdat ze iets hebben misdaan? Sowieso het laatste dus dan volgt de tweede vraag: Waarom hebben ze iets misdaan? Omdat je twee zo niet drie keer meer moet solliciteren voordat je een baan krijgt dan een blank iemand? Of omdat je constant uitgemaakt wordt voor een zogenoemde üntermens?

Als je toch al als minderwaardig gezien wordt, waarom zou je er dan niet naar gedragen? Je bent toch al een klootzak en het maakt niet uit wat je doet. Als je werk hebt, pak je de banen af van de blanken en dat kan niet. Als je geen werk hebt ben je weer een luie uitkeringstrekker. Wat blijft er dan nog over? Als een groot deel van Nederland vindt dat je minderwaardig bent, dan zal dat toch wel zo zijn? Dus waarom dan niet ernaar gedragen? Kwestie van oorzaak-gevolg onderscheiden.

op 29 04 2011 at 10:36 schreef Rene:

Je hebt een punt Peter.

Rationele argumenten hebben geen zin bij de meeste mensen. De meeste mensen laten zich regeren door hun emoties. Vandaar ook dat je in de geschiedenis zoveel voorbeelden kan zien van grote compassie enerzijds en vreselijke agressie anderzijds.

op 29 04 2011 at 10:38 schreef Sandro:

Ja Brock zo lusten we er nog wel een paar.
Overigens druist je hele verhaal in tegen de cijfers en beoordelingen die hier over het algemeen gepresenteert worden, hier heb je er een paar:
1)Er is geen allochtonen-probleem
2)90% van de kiezers stemt geen PVV.
3)ik woon in een multikul-wijk,daar zijn geen grotere problemen dan ergens anders.
4)Allochtonen doen het steeds beter en zijn steeds hoger opgeleid.
Zo kan ik nog wel even doorgaan maar heb ik geen zin in.
Dus als je dit allemaal geloofd dan is er niets aan de hand, hebben allochtonen kansen genoeg – ze benutten ze alleen niet!

op 29 04 2011 at 10:58 schreef jabir:

Ik vind mededogen en medemenselijkheid niet irrationeel. Liefde en rechtvaardheid zijn wat lastiger definieerbaar. Verder vind ik dat het punt dat je kiezers in de armen van Wilders jaagt als je het beestje bij de naam noemt goed weerlegd hierboven.

op 29 04 2011 at 11:18 schreef Bigpete:

Brock doet nog steeds aan misleidende propaganda, ze zijn crimineel omdat ze zielig zijn en gediscrimineerd worden.
Als politieman met 31 jaar ervaring weet ik beter. De crimineelste allochtonen zijn resp. Antillianen, marokkanen, turken, Somaliërs en andere islamieten.
Overige allochtonen, waaronder Hindoestanen, Chinezen en vietnamezen, alsmede indo’s zijn juist minder dan gemiddeld crimineel.

Het criminele karakter ligt niet aan huidskleur of (vermeende) discriminatie, het ligt aan luiheid, asociaal gedrag en met weinig inspanning een luxe leven willen leiden.

Mocht het al zo zijn dat sommige allochtonen meer en vaker worden gediscrimineerd dan andere dan ligt dat vooral aan hun eigen gedrag of aan dat van hun groep.

op 29 04 2011 at 11:23 schreef sabaroth:

Het gaat vanzelf mis met de PVV nu ze de regering gedogen, traditioneel bakt die er niks van, komt hun beloftes niet na en worden de regerende partijen impopulairder als ooit.
Alleen ditmaal met de PVV die erbij staat kijkt en goedkeurt.
Gouden kans voor de SP:
Als die het meeste van de PVV hun standpunten overneemt en een gematigder vreemdelingen/moslimbeleid (en absoluut niet politiek correct meer doen dus begin met Anja Meulenbelt eruit te flikkeren) kunnen ze de grootste worden.

op 29 04 2011 at 11:52 schreef Sandro:

sabaroth, dan zullen ze ook die sukkel van van Bommel moeten lossen, en dan zijn ze er nog niet.

SP;
“Gastarbeid en kapitaal”In 1983 publiceerde de SP het rapport Gastarbeid en kapitaal, waarin de rol van gastarbeiders binnen de klassenstrijd uiteen wordt gezet. Conclusie van het rapport was dat opeenvolgende kabinetten hebben nagelaten een duidelijk immigratiebeleid te voeren ten aanzien van gastarbeiders en ‘het kapitaal’ geen strobreed in de weg hebben gelegd bij hun ‘manipulaties’ met gastarbeiders. Dit leidde volgens de SP enerzijds tot slechte woon- en werkomstandigheden en aanpassingsproblemen voor immigranten en anderzijds tot onbegrip tegenover nieuwkomers bij autochtone Nederlanders.

“Bij ons onderzoek zijn wij al vrij snel tot de konklusie gekomen dat de problemen vooral groot worden bij die mensen die van het platteland komen, de islamitiese godsdienst belijden en zich waarschijnlijk daardoor moeilijk kunnen aanpassen aan de werk- en leefgewoonten van ons land. Wij vinden die mensen hoofdzakelijk bij de uit Turkije en Marokko afkomstige gastarbeiders en hun gezinnen. De achterstand in ontwikkeling ten opzichte van ons land en de konsekwente opvattingen die zij over hun (islamitiese) geloof hebben, maken dat zij hoegenaamd kansloos in onze maatschappij staan.”

Als oplossing stelde de SP voor dat gastarbeiders een keuze moesten maken; in Nederland blijven of remigreren naar het geboorteland. Buitenlanders die kiezen voor een toekomst in Nederland dienen binnen enkele jaren de Nederlandse nationaliteit aan te nemen en

“zullen ook speciale kursussen moeten krijgen, waarbij voorrang zal moeten hebben de Nederlandse taal en vervolgens Nederlandse zeden en gewoonten. In ieder geval zullen zij, zoals een gemiddelde Nederlander ook, op de hoogte moeten zijn met wat hun rechten en plichten zijn.”

In 1983 zag met het huidige “probleem” dus ook al in. Met dit weer terug in het verkiezingsprogramma en een andere instelling t.o.v. Israël zou ik inderdaad misschien SP kunnen stemmen ;-)

op 29 04 2011 at 11:55 schreef Likoed Nederland:

Artikel 7 van het handvest van Hamas zegt:

“De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: ‘O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij’.”

Dit is een tekst uit de Hadith, wat volgens Wikipedia door “de overgrote meerderheid van de moslims een aanvulling op de Koran vormt”.

op 29 04 2011 at 12:01 schreef Peter:

Kijk, en dat bedoel ik dus. Zo’n Likoed-figuur heeft gewoon meer met Hamas dan met Hassnae. En daarom sta je voor lul als je de PVV met rationele argumenten probeert te bestrijden. Zij komen met Hamas, wij gaan er keihard overheen met een verwijzing naar de NSDAP.

op 29 04 2011 at 12:02 schreef Bakito:

We mogen niet vergeten dat vanuit linkse hoek jarenlang allerlei pesterijtjes, van onschuldig tot ernstig, richting het rechtse kamp zijn geuit. Beginnend bij Provo en eindigend bij de moord op Pim Fortuyn.

Veel Nederlanders verkneukelen zich bij het feit dat Wilders op dit moment partijen als Groenlinks, PvdA en D’66 in een hoek zet waar de klappen vallen.

Zoals een groot deel van Nederland juicht, wanneer Ajax verliest.

Voor veel landgenoten is politiek namelijk een soort spel, niks belangrijker dan Idols of voetbal…

op 29 04 2011 at 12:16 schreef sabaroth:

@Bakito:
Klopt,ze zijn ook groot geworden als een anti-partij, dat doet hem altijd goed.
Nu zijn ze zelf een deel van de regering en vallen ze net zoals de rest vanzelf door de mand. Bovendien denk ik dat het merendeel van de PVV-stemmers geen echte racisten zijn en het overdreven gejammer over moslims op een gegeven moment de keel uit begint te hangen.
@Sandro:
De SP had bepaalde zaken al vroeg door, als ze dat hadden volgehouden waren ze nu al de grootste geweest, groot deel van PVV-ideeen is rechtstreeks van hun gepikt.

op 29 04 2011 at 12:23 schreef MrOoijer:

@Bakito: “We mogen niet vergeten dat vanuit linkse hoek jarenlang allerlei pesterijtjes, van onschuldig tot ernstig, richting het rechtse kamp zijn geuit. Beginnend bij Provo en eindigend bij de moord op Pim Fortuyn.”

Heb je ze wel allemaal op een rijtje, joh? Provo? Natuurlijk was het uitdelen van krenten en het dansen om het Lieverdje (uche uche) een linkse pesterij gericht tegen de rechtse burgemeesters van Hall en Samkalden, die hele rechtse burgerkliek van de PvdA die in die jaren de stad Amsterdam bestuurde.

En natuurlijk heeft Pimmetje, begonnen als ultralinkse Provo, op een dag het licht gezien, en is hij na een openbare bekering, boetedoening en geloofsbelijdenis de voortrekker geworden van de Rechtse Kerk. En zoals de Joden in de middeleeuwen de schuld van de dood van Christus kregen omdat Judas een Jood was, zo krijgt links de schuld van de moord op Pimmetje omdat Volkert links was.

Welkom terug in de middeleeuwen, Bakito.

op 29 04 2011 at 12:32 schreef Sasha Berkman:

“groot deel van PVV-ideeen is rechtstreeks van hun gepikt” maar zoals het fastistoide populisten betaamd hebben ze al hun nsociale standpunten na de verkiezingen laten varen en gedogen ze nu een snoeihard neo-liberaal sloop beleid waar henk en ingrid nog jaren last van zullen hebben. Hun anti-buitenlanderstandpunt is niets meer dan een verdeel en heers taktiek. Geert is een ordinaire pluche-geile neo-liberaal die niet te beroerd is om zijn achterban zwaar te verne*ken..
Hij is de langs zittende parlementarier en zijn gewauwel over het “pluche” is typisch rechts bedrog.
Zijn aanhangers, de activisten op het internet, zijn keiharde nazis.

op 29 04 2011 at 12:34 schreef Pyt van der Galiën:

Likoed Nederland functioneert als een soort spambot. Elke ochtend even googelen op het woord “Israel”, snel een boodschap dumpen en dan weer spoorloos verdwijnen. Vraag bij Sargasso maar eens hoe dat werkt, daar hebben ze al langer ervaring met deze clowns.

Oh, sabaroth, denk je nou echt dat discussiëren met openlijke racisten als Sandro en Grote Piet enige zin heeft? Je discussieert toch ook niet met een gekke koe? Je moet niet mét hen discussiëren, maar óver hen.

op 29 04 2011 at 12:43 schreef André Richard:

@Bigpete: “Antillianen, marokkanen, turken, Somaliërs en andere islamieten”

huh?

“Overige allochtonen, waaronder Hindoestanen, Chinezen en vietnamezen”

Ok, zoek de 7 verschillen…
Hint: dat is dus niet de islam, en ook niet uit welk deel van de wereld ze komen.

op 29 04 2011 at 13:03 schreef MNb:

Volstrekt met je eens, PB, op één punt na. Vijf jaar geleden vond ik het ook al nutteloos om met PVV-ers rationeel te argumenteren.

Neem nou Grote Piet. Wat hij als politieagent óók zou moeten weten, is dat die criminele Antillianen, marokkanen, turken, Somaliërs en andere islamieten (sinds wanneer zijn Antillianen trouwens islamieten?) nooit naar de moskee gaan – ze zijn van Allah los. Ach, hij weet dat ook wel. Hij laat dat feit weg omdat het hem slecht uitkomt.

Díe hypocrisie is PVV.
De PVV, met Wilders uiteraard voorop, is dol op collectieve verantwoordelijkheid van moslims. Wat valt daar nou rationeel tegen te beargumenteren?
De PVV roeptoetert bij herhaling dat de Linkse Kerk verantwoordelijk is voor de islamitische immigratie, wat ronduit een leugen is. Kun je met de feiten komen aandragen, maar dat maakt op die leugenaars geen enkele indruk.

Met eigen wapens bestrijden zeg ik, dan wordt die 85% van Nederland hopelijk een keer wakker.

op 29 04 2011 at 13:08 schreef jabir:

Die Likoed mongool komt hier off topic over de hamas stoken terwijl hij in een land woont waar kosher eten op he punt staat verboden te worden. Zo iemand hoef je niet serieus te nemen verder. Die heeft nul toegevoegde waarde voor wat voor ‘Joodse zaak’ dan ook.

op 29 04 2011 at 13:29 schreef Pieter:

Schot in de roos – alleen met emotie win je zieltjes. Daar waar ik vroeger een publiek probeerde te overtuigen dat nog geen smoes van een rationeel argument kan onderscheiden en validiteit onderscheidt op basis van het aantal voetnoten zijn alleen de woorden die tintelen van belang.

Het multiculturalisme is passé, de PVV blassé. Wat doe je dan als verlichtingsfundamentalist?

O ja, snel teug naar de sociale media om onze 4 miljoen leden (voornamelijk heetgebakerde expats die de zandbak willen hervormen) te vermaken.

op 29 04 2011 at 13:33 schreef Sandro:

PVV met succes geknokt om extra verhoging eigen risico en betalen bij bezoek aan huisarts tegen te houden.

Mijn gevoel zegt dat dit een belangrijke winst is voor alle Nederlanders.

op 29 04 2011 at 13:46 schreef Henk ten Doeschate:

Ik trap er niet in door emotioneel te reageren, want dat is wat je wil. Je laat zelf zien dat je best begrijpt dat je met dit irrationele getier niets bereikt. Het mag best even, zo’n emotionele uitbarsting en het was vermakelijk. Ik begrijp het wel, het is om gek van te worden als de grote strijder voor de vrijheid van meningsuiting het voor elkaar krijgt anderen tot zelfcensuur te brengen.

Toch blijft het zaak nuchter te blijven. Volgens mij ligt het lot van Wilders in handen van de moslims, laat de Nederlandse moslims doorgaan met het benadrukken van de positieve aspecten van de integratie. Zoals Sandro laat zien:
1)Er is geen allochtonen-probleem
2)90% van de kiezers stemt geen PVV.
3)ik woon in een multikul-wijk,daar zijn geen grotere problemen dan ergens anders.
4)Allochtonen doen het steeds beter en zijn steeds hoger opgeleid.

Daarnaast is van belang dat de Arabische revoluties leiden tot redelijke democratische samenlevingen en dat wereldwijd de redelijke moslims het winnen van de extremisten. Het probleem met de islam is een wereldwijd probleem, waar wij in Nederland weinig invloed op kunnen uitoefenen. Kortom, de winst van Wilders wordt bepaald door de toestand in de islamitische wereld. Het is dus wachten tot het daar beter gaat, dan zal Wilders uit de politiek verdwijnen.

op 29 04 2011 at 13:50 schreef Johanna Nouri:

@ Peter 12:01
Waarbij verder opvalt dat de laatste zin van de hadith achterwege gelaten wordt. De volledige hadith (Sahih Muslim, boek 041, nummer 6985) luidt:
The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, oh the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews.

De Gharqad, of boksdoorn, is een stekelige struik, die het Midden-Oosten veel voorkomt. De moslims die ik ken leggen deze hadith uit als: wie achter zo’n boom schuilt, is veilig.

Maar dat is kennelijk noch aan Hamas noch aan Likoed besteed. De vraag blijft natuurlijk waarom Likoed nu juist deze zin uit het handvest achterwege liet. Was hij wellicht op de hoogte van deze gebruikelijke uitleg?

Maar goed, ik begrijp dat de redenering is: Hamas zegt iets wat erg fout is en dus zijn alle moslims fout en daarom mogen wij geen compassie met moslims en/of allochtonen laten zien. Aangenomen dat deze redenering steekhoudend zou zijn, rijst de vraag wat ‘ons’ dan nog van hen onderscheidt?

op 29 04 2011 at 13:58 schreef Hans van Willigenburg:

Meneer Breedveld is vooral een grappige meneer, al zal hij zelf hoogstwaarschijnlijk vinden van niet, en zeker niet in dit stuk. Toch is hij komisch. Hij veroordeelt alles wat ‘dom’ of vermeend dom is, maar is zelf de grootste domkop (dat vind ik al grappig). Hij doet net of ‘emotie’ door de PVV is uitgevonden en geëxploiteerd wordt, terwijl, als je een beetje historisch besef hebt, juist het omgekeerde het geval is. Jarenlang is rechts, of noem het ‘burgerlijk’, op puur emotionele gronden weggezet als braaf, niet-interessant, niet-sexy, meelijwekkend. De linkse cabaretiers die dit – boordevol emotie – als kernboodschap rondstrooiden waren niet áán te slepen! De zwijgende meerderheid kon niet allen straffeloos en naar hartelust beschimpt worden, het strekte tot aanbeveling als je er creatief in was! Hadden mensen als Peter Breedveld toen maar eens nagedacht over wat er eigenlijk zo erg is aan die beschimpte meerderheid: je werk doen, naar de kerk gaan, je auto wassen, je kinderen opvoeden. Wat was daar nou mis mee? Nu deze mensen – na jarenlang beschimpt te zijn en onder het mom van ‘universele tolerantie’ hun buurt door de linkse elite hebben zien verkleuren -’terugpraten’ en op een partij stemmen die mensen als Peter Breedveld niet bevalt, wordt er niet – zoals verstandig zou zijn – even nagedacht over het eigen verleden en over de zinloze bischimping van orde, netheid en regelmaat, maar wil, althans de heer Breedveld, vreemd genoeg de tegenovergestelde conclusie getrokken zien: de emotionele (linkse) beuk erin. Zeg nou eerlijk: dommer kun je het toch niet krijgen?

Breedveld is een grappige curiositeit op internet, die denkbeelden – waarvan ik de zinnigheid niet uitsluit – zó starnakel fanatiek uitdraagt dat hij desnoods spoken verzint om ze te mogen ventileren. Eén van die spoken is de PVV.

op 29 04 2011 at 14:03 schreef Paul:

@sabaroth
Kort geleden heb ik Jan Marijnissen nog horen verwijzen naar dat rapport. In tegenstelling tot het Maoïsme neemt ie er geen woord van terug.

In die tijd werd de SP uitgemaakt voor “rode fascisten”

op 29 04 2011 at 14:05 schreef Mirwais:

Peter: “Nederland verandert allengs in een racistische politiestaat om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt en van Nederland een racistische politiestaat maakt.”

Ook wordt dit een probleem voor mensen die opkomen voor de gediscrimineerden. Let vooral op de links-radicaal activistische bewegingen die hier al grootschalig de dupe van zijn en steeds meer worden. Zelfs studentenbewegingen worden belaagd met telefoontjes van de AIVD of landelijke politie; ‘of ze even willen praten af en toe?’.

op 29 04 2011 at 14:12 schreef Marthijn Uittenbogaard:

Je kan echt veel beter je peilen richten op de VVD, het CDA en de PvdA. Zij hebben een partij zoals de PVV veroorzaakt. Zij schuiven al jaren op richting politiestaat en het is logisch dat iemand dat altijd net een tikkeltje beter en feller kan.

En Hitler was niet enkel antisemiet. Vergeet de homo’s niet, de meiden die seks hadden voor hun 16de en gesteriliseerd werden, de Roma en Sinti. Met andere woorden: kijk ook naar de huidige zedenlijkheidswetgeving, behandeling van gevangenen en hoe men omgaat met kampbewoners.

Vooral op zedengebied laat iedereen steken vallen, inclusief Peter Breedveld. Daarom is hij verantwoordelijk voor de opkomst van de PVV. Ik niet, hij wel. En enkel een verhaaltje van vooruitgang kan een alternatief bieden voor stemmers. Niet enkel kritiek op de PVV maar een alternatieve humane keuze! Die keus is er niet in politiek Nederland.

op 29 04 2011 at 14:20 schreef Marthijn Uittenbogaard:

‘pijlen’ moet het zijn.

op 29 04 2011 at 14:24 schreef Bigpete:

Zoals gewoonlijk kan Mnb weer niet lezen. Waar beweer ik dat Antillianen islamieten zijn? Ik heb ze gewoon in volgorde van criminaliteitscijfers gezet. En daar staan Antillianen met stip op nummer 1. Overige islamieten zijn irakezen, afghanen etc. Die groepen zijn (nog) relatief klein en dus veeg ik ze voor het gemak maar op één hoop.

Het boeit mij niets of ze wel of niet naar een moskee gaan Mnb, het gaat mij erom dat mensen die uit een islamitische cultuur komen (na de Antillianen) vele malen vaker crimineel zijn dan gemiddeld terwijl andere allochtonen dat niet zijn. Het “argument” allochtoon en discriminatie gaat dus niet op.

op 29 04 2011 at 14:35 schreef Rob:

Als er tachtig jaar geleden een “Opsporing verzocht” zou zijn geweest, was het gevuld met Jordanezen en Crooswijkers.
Een verband leggen tussen huidskleur en criminaliteit lijkt heel verleidelijk, maar gaat voorbij aan veel andere factoren, zoals bijvoorbeeld inkomen, en is daarom volstrekt onwetenschappelijk. Ongeveer zoiets als beweren dat blanken oplichters zijn, “want lees maar eens over Goldman Sachs en zo”.

op 29 04 2011 at 14:46 schreef Huhhahhoh:

Dit is ook zo’n geweldige non-discussie. Werkelijk.

Iedereen wéét toch wie de veroorzakers zijn van o.a. de Holocaust?

Daar hoef (kan? lol) je niet eens Wiki voor open te slaan.
http://www.cchr.org

Neen, geen non-discussie. (Duh.) Ik zit hier met enorme verbazing. Ik maar denken dat..

Deel 1:
http://www.youtube.com/watch?v=BVRXXbU-z7U
Deel 2:
http://www.youtube.com/watch?v=GXi71XBdh1o

…op iedere middelbare school ’terecht’ verplichte kost was.

Lastig, om een puber te zijn. Maar dat verder terzijde. Ten alle tijde moet het mogelijk zijn om het Fascistoide gehalte, van de PVV/ Wilders/ Bosma/ slaafjes, te kunnen duiden. Op een zeer bittere wijze heeft WW2 ‘ons’ daarvoor meerdere ‘ijkpunten’ gegeven, morele zelfs. Meerdere wetenschappers daarna, hebben studies verricht naar hoe dat ‘*Dit* nooit weer!’- sentiment er kwam. Robert Paxton is er één van.

Aanschouw het slaafse gehalte, in de comments – uiteraard:

“We hebben geen flauw idee. Gaarne uw input. Dank.”
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/04/maar_wie_is_het_hitler.html#comments

op 29 04 2011 at 15:05 schreef Mart:

@Likoed Nederland:

De Hadith zijn voor Moslims net zo leidend als de Talmoed voor Joden.

Oftewel, er zijn vele geschriften die er toe gerekende worden, maar over de uitleg en toepasbaarheid is behoorlijk wat discussie. Net als alleen een zeer orthodoxe rabbijn de hele Talmoed voor gezaghebbend zal aannemen, zo doet ook een orthodoxe imam dat. Het merendeel van de geestelijken en gelovigen denkt er veel ruimer over.

op 29 04 2011 at 15:36 schreef Sandro:

Bigpete heeft daar natuurlijk een punt. De cijfers wijzen het uit.
Zoals gewoonlijk wordt Bigpete nu weer in het verdomhoekje geduwd en wordt er flink geageerd tegen deze cijfers. Wanneer echter de cijfers in het voordeel uitpakken van de Islam-aanhangers dan zijn deze cijfers uiteraard hier wel betrouwbaar en niet voor meerdere uitleg vatbaar.

Bovenstaande is nog nu nog niet gebeurd na de posting van Bigpete maar mijn glazen bol zegt dat dit binnen 2 dagen wel het geval is.

op 29 04 2011 at 15:47 schreef Sasha Berkman:

Bigpete: in alle politiestaten en dictaturen zijn het jouw collegas die daar hun semerige praktijken uitvoeren, het waren politieagenten dien 40-45 de joden uit hun huizen sleepten. Politiemensen zijn mensen van het allerlaagste soort (op een enkeling nagelaten)

op 29 04 2011 at 15:52 schreef bobbie:

De heer van Willigenburg laat zien psychosociaal uitstekend te passen in de wereld die PVV heet. Hij speelt op de man, leeft zich in in een groep die de zijne niet is en hij is bovenal niet in staat kunst te scheiden van werkelijkheid. Ach wat zielig, cabaretiers (links natuurlijk) kraken gewone mensen (rechts natuurlijk) af. Hij is zo’n type dat nog jarenlang Buckler is blijven drinken. Zelfs al was de houdbaarheidsdatum ver overschreden. Zijn kleinzielige aanval op Breedvelt doet meer afbreuk aan hemzelf en wat een weerwoord zou moeten zijn, dan hijzelf vermoed.

op 29 04 2011 at 16:12 schreef Bakito:

Tja, MrOoijer, zo gaan die dingen kennelijk. Ik zou het ook graag anders zien.

op 29 04 2011 at 17:43 schreef Sasha:

Bobbie, daarnaast herhaald hij de LEUGEN dat links verantwoordelijk was voor de instroom van migranten. Net zo’n demagogische leugen als dat Hitler links was.

op 29 04 2011 at 17:50 schreef Niels:

@ bobbie

Ik denk dat Hans van Willigenburg Peter een pijnlijke spiegel voorhoud. Maar ja, da ma nie, hè…

op 29 04 2011 at 17:59 schreef Hans van Willigenburg:

@bobbie En al zou ik Buckler drinken? En daarvan genieten? Opnieuw de vraag: what’s wrong? Ik heb trouwens jaren voor De Groene Amsterdammer geschreven, dus jouw argument dat groep (progressieven) ‘de zijne niet is’, klopt feitelijk niet. Ik voel me trouwens – dat zal je misschien verbazen – nog steeds met de progressieven verwant, exclusief dan de Breedvelders die het klagen en zeuren over een andersdenkende groep tot hun belangrijkste hobby hebben gebombardeerd.

op 29 04 2011 at 18:20 schreef Peter:

Hij doet net of ‘emotie’ door de PVV is uitgevonden en geëxploiteerd wordt, terwijl, als je een beetje historisch besef hebt, juist het omgekeerde het geval is.

Hans van Willigenburg is een domme man en hij kan niet lezen. Want ik doe helemaal niet alsof de PVV ‘emotie’ heeft uitgevonden. Ik heb niks geschreven dat zulks suggereert en ik denk dat ook helemaal niet. Ik weet ook heel goed hoe ‘Links’ het debat de afgelopen jaren heeft gedomineerd met emotionele chantage en het monopoliseren van ‘fatsoen’. Ik heb daar ook veel over geschreven. Hans staat tegen de verkeerde boom te pissen.

Hans gaat lekker tekeer, maar het is een boel kouwe drukte, want hij gaat niet in op zelfs maar één argument in mijn stuk. Meneer is druk aan het stropoppen verbranden en hij is er blijkbaar nog erg zelfvoldaan over ook.

Niels van Lobberegt vindt het allemaal prachtig en meent zelfs dat Hans me ‘een spiegel’ voorhoudt, maar als dat zo is, is het een lachspiegel. En degene die lacht, dat ben ik. The joke’s on Hans.

Ik begrijp eigenlijk niet waar ik de laatste tijd zoveel warme aandacht van Hans van Willigenburg aan verdiend heb. Ik had nog nooit van ‘m gehoord, slechts één artikel van ‘m gelezen, vier of vijf of misschien zelfs wel zes pagina’s vol afgunst jegens Matthijs van Nieuwkerk, Hugo Borst en soortgelijke succesvolle Peter Pan-mannen op wie Hans kennelijk erg jaloers is. Ik vond het niet interessant en ik vind Hans niet interessant. Als ik zou zeggen dat Hans een intellectuele pigmee is, zou ik hem daarmee teveel eer bewijzen. Hans stelt intellectueel gezien helemaal niks voor, zijn argumenten zijn waardeloos, zijn gefoeter is lachwekkend en zijn obsessie met mij licht zorgwekkend.

Hans, vind alsjeblieft iets waarin je je ei kwijt kunt, en laat het denken en analyseren maar over aan mensen die dat kunnen. Mensen als ik.

En als je me toch graag wilt blijven aanvallen, doe het dan op basis van wat ik werkelijk schrijf en beweer. Een volgende keer zal ik niet zo ruimhartig zijn je onmachtige gesputter toe te laten op mijn mooie site, want ik heb geen zin beweringen te verdedigen die ik nooit gedaan heb.

Ik sta voor wat ik schrijf, niet voor wat sneue boze mannen als Hans zeggen dat ik schrijf.

op 29 04 2011 at 18:29 schreef Likoed Nederland:

@Nouri

Wij schreven dat omdat in het artikel staat: “De onzin over de antisemitische passages in de koran, waardoor die het Mein Kampf van de moslims zou zijn, is al zo vaak weerlegd.”

Wij hadden dat er even bij moeten zetten. Onze eerdere reactie laat zien dat het niet waar is.

op 29 04 2011 at 18:40 schreef Peter:

Kap es met die domme onzin, Likoed Nederland. En dat je nu ook nog in de pluralis majestatis begint te zwatelen, maakt het er allemaal niet draaglijker op.

Het manifest van Hamas maakt géén deel uit van de koran, en Hamas citeren om iets over de islam te zeggen is net zo achterlijk als Het Leger van de Heer citeren om christenen mee om de oren te slaan.

op 29 04 2011 at 18:53 schreef babs:

Criminaleiteit onder nakomelingen van met name Marokkaanse immigranten is bijzonder hoog, ook als je vergelijkt met familieinkomen en woonomgeving.

Problemen ontkennen heeft nog nooit iets opgelost, Rob.

Maar de PVV lost ook niks op, want ze richten zich niet op criminelen, maar op de islam.

op 29 04 2011 at 18:56 schreef Niels van Lobberegt:

@ Peter

En m’n achternaam foutloos geschreven, waarvoor hulde.

op 29 04 2011 at 19:02 schreef Rob:

“…net zo achterlijk als Het Leger van de Heer citeren om christenen mee om de oren te slaan.”

…of om het jodendom aan te smeren dat “ze” Palestijnen vermoorden. Wat ook veel mensen doen, maar wat mij en ik neem aan ook Peter een paar forse stappen te ver gaat.

op 29 04 2011 at 20:08 schreef Mirwais:

Voor de Koranlezers onder ons, het perspectief van een agnostische joodse onderzoeker: Lesley Hazleton – http://www.youtube.com/watch?v=O7yaDlZfqrc&feature=player_embedded

op 29 04 2011 at 20:14 schreef Strotgrondel:

Overweeg dit: religie is en was en zal zijn een reden om anderen niet te respecteren, zelfs te doden. De Islam is daar het waanzinnige voorbeeld van.

Een perfecte wereld zou geloveloos zijn.

op 29 04 2011 at 20:46 schreef Mirwais:

Strontgrondel, religie kan als smoes worden gebruikt om anderen niet te respecteren, mensen hebben allerlei smoezen om hun eigen wandaden goed te praten. Een perfecte wereld zou ieder zijn smoes kunnen tolereren, maar niet de wandaden, ongeacht welke smoes.

op 29 04 2011 at 21:10 schreef Sasha Berkman:

“De Islam is daar het waanzinnige voorbeeld van.” Dat is dus pure flauwe kul. Jodendom, Christendom en Islam zijn alle 3 monotheistische, dus politieke, religies. Daarnaast waren het geen moslims die de hele wereld voor logen over 9/11 en een link met sadam legden, het zijn geen moslims die het palestijnse volk bl;oot stelt aan een politiek van langzame genocide, en Hitler was ook geen moslim.
Sterker nog je kunt stellen dat de weerzin van veel moslims tegen het westen een direct gevolg is van het politieke handelen van het “christelijke” westen. Zo’n beetje alle dictators in het midden oosten wordt door het westen gesteund en Israel wordt systematisch de hand boven het hoofd gehouden en komt weg met de meest gruwelijke praktijken.
Tot slot: Hitler was ook geen moslim.

op 30 04 2011 at 00:16 schreef Hans van Willigenburg:

Het is duidelijk: Peter Breedveld duldt hier, op z’n eigen lapje cybergrond, geen tegenspraak. Zodra je blijkt geeft van intelligentie en enig relativeringsvermogen aan de dag legt, ben je in zijn ogen een (citaat) ‘intellectuele pigmee’. Ik vind het allemaal best. Aan Breedveld de opgave om met zijn onsmakelijke vocabulaire geloofwaardig te blijven als bestrijder van een partij, die, net als hij, bij de minste of geringste tegenspraak Grote Woorden van stal haalt. Met andere woorden: Breedveld is een Wilders-bestrijder met onvervalst Wilderiaanse trekjes. Soort zoekt soort. Het zal wel het cliché zijn van een ‘intellectuele pigmee’, maar o zo waar!

Tabé, Frontaal Naakt-ers!

op 30 04 2011 at 00:41 schreef Gabriella Tjikoeri | Camilleri | Politieberichten:

[…] Frontaal Naakt. » De armen van Wilders […]

op 30 04 2011 at 08:38 schreef herman van der helm:

De enige manier om de hele discussie over wie wel en niet in ons land thuishoort uit te bannen is een nieuw wereldrijk ontwikkelen. Een soort hele grote wereldgemeenschap, waarin het voor ieder vrij reizen en vestigen is. Waar ieder zijn geluk kan vinden op welek plek dan ook en waar elke bestuurder verantwoordelijk is voor het wel en wee van zijn onderdanen. Hier is nog een edele taak weggelegd voor Wilders en al zijn bestrijders.

op 30 04 2011 at 09:17 schreef Marco Meijer:

Religie is, was en zal altijd zijn een reden om anderen niet te respekteren, zelfs te doden.
De Islam is daar een voorbeeld van, evenals het Christendom en het Jodendom. En het geldt niet per definitie voor alle gelovigen.
Zo beter ?

Ik denk dat Wilders veel aan geloofwaardigheid zou winnen als hij zou focussen op gevaarlijke uitwassen van de Islam zoals het Wahabisme.
Door lomp in te hakken op alle moslims richt hij veel onnodige schade aan en speelt hij juist de radicale moslims in de kaart.

En ik denk ook dat het niet effektief is om de PVV-stemmers te bashen. De gedachte dat het anderhalf miljoen infantiele drammers zijn vind ik nogal gemakzuchtig en elitair. Op een site als Frontaalnaakt mag ik, naar ik hoop en verwacht, een intelligentere analyse verwachten.

op 30 04 2011 at 09:31 schreef hiek grootendorst:

Nog even een aanvulling Sasha. Hitler was geen moslim.

op 30 04 2011 at 10:42 schreef Dammie:

@ Mirwais

Dank voor de link, heel interessant.

op 30 04 2011 at 10:42 schreef Peter:

Ik heb Hans van Willigenburgs laatste reactie toch maar toegestaan, omdat het weer treffend illustreert hoe hij in een heleboel woorden hardnekkig blijft weigeren ook maar één inhoudelijk argument aan te dragen of ook maar op één inhoudelijk argument van mij in te gaan.

Het is het standaard gezeur van een verongelijkte domrechtserd die blijft steken in infantiliteiten als: “je noemt iedereen dom die het niet met je eens is” en “Je staat geen tegenspraak toe.”

Zoals ik hierboven al heb uitgelegd, sta ik wel degelijk tegenspraak toe, dat ziet iedereen met één oogopslag, want reageerders als BigPete en Sandro en Odmar staan lijnrecht tegenover mij, en toch tolereer ik hun reacties, van sommige van hen al jaren.

Daarmee is bewezen dat Van Willigenburg uit zijn nek kletst. Ik duld wel degelijk tegenspraak, maar ik verdom het, en ben ook niet verplicht, me te verweren tegen zaken die me door Van Willigenburg in de mond gelegd worden.

Nogmaals, Van Willigenburg: wáár zeg of suggereer ik dat de PVV als enige emoties bespeelt in het debat? Het antwoord is ‘nergens’. Je reageert helemaal niet op mijn betoog, je verzint er zelf één en gaat dan dát staan afbranden.

Dat ik tegen de PVV ageer omdat dat ‘andersdenkenden’ zijn, is al net zulke kolderieke onzin. Ik benoem steeds precies datgene waar ik moeite mee heb bij de PVV, en daarbij gaat het om de vreemdelingenhaat en het racisme. Het gaat me niet om het ‘anders denken’, maar om het racisme. En ik heb moeite met racisme, niet omdat het ‘anders’ is, maar omdat daarmee mensen worden vernederd, weggezet als inferieur, en tot doelwit van allerlei soorten geweld worden gemaakt.

Dat heb ik steeds uitgelegd en dat zal ik nog vaak blijven doen, en dat Van Willigenburg racisme blijkbaar als een heel legitieme manier van ‘anders denken’ beschouwt, laat zien wat een bedenkelijke ethiek hij erop nahoudt.

op 30 04 2011 at 10:47 schreef Mirwais:

Marco Meijer: “Religie is, was en zal altijd zijn een reden om anderen niet te respekteren, zelfs te doden.”

Oorlogen worden gevoerd om land, grondstoffen, macht etc. Om de wreedheden te propaganderen kun je van alles gebruiken, waaronder religie. Welke religie is de reden voor de oorlogen van de VS? Welke religie is de oorzak van de Russen voor hun oorlogen? Welke religies zijn altijd de reden geweest van grootmachten om oorlogen te voeren? Juist, de religie van macht en rijkdom.

Hier een voorbeeld van hoe religie voor een levenslange pacifistische vrijheidsstrijd is gebruikt in India:

Khan Abdul Khaffar Khan (The Frontier Ghandi):

– “It is my inmost conviction,” Badshah Khan said, “that Islam is amal, yakeen, muhabat” – selfless service, faith, and love.

– “There is nothing surprising in a Muslim or a Pathan like me subscribing to the creed of nonviolence. It is not a new creed. It was followed fourteen hundred years ago by the Prophet all the time he was in Mecca.”

– “My religion is truth, love and service to God and humanity. Every religion that has come into the world has brought the message of love and brotherhood. Those who are indifferent to the welfare of their fellowmen, whose hearts are empty of love, they do not know the meaning of religion.”

– “The Holy Prophet Mohammed came into this world and taught us ‘That man is a Muslim who never hurts anyone by word or deed, but who works for the benefit and happiness of God’s creatures.’ Belief in God is to love one’s fellow men.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Khan_Abdul_Ghaffar_Khan

op 30 04 2011 at 11:59 schreef Hans van Willigenburg:

Dank, Peter, dat je het nog één keer voor me hebt willen uitleggen en verhelderen. Ik waardeer dat, en vraag me stiekem af of je niet beter éérst dat kunt doen alvorens in de categorieën ‘intellectuele pigmee’ en dergelijke te vervallen (tip!). We hebben een andere stijl van redeneren (al zal jij wel volhouden dat jij redeneert, en ik niet) en naar de wereld kijken en dat is helemaal niet erg. Integendeel! Verschillen zijn het zout der aarde. Jij bent een man met een missie – ik niet. Het lijkt me inderdaad niet zinvol jou nog verder op te houden of te irriteren in je niet aflatende strijd tegen de PVV want, nogmaals, ik heb geen missie: dus ook niet het beletten of onderbreken van hetgeen waar jij voor ‘warm loopt’: Wilders bashen. Ben je gek! Ik ben al blij dat we burgers hebben, die érgens warm voor lopen. Lamlendigheid genoeg, nietwaar?

Als ik je een plezier doe met aftaaien op Frontaal Naakt, kan ik alleen maar zeggen: graag gedaan! Het ga je goed!

op 30 04 2011 at 12:18 schreef Peter:

Ja hoor, Hans, ik zal voortaan, omdat jij te lui of te dom of te kwaadaardig bent om gewoon te lezen wat ik in mijn stukken schrijf, eerst geduldig jouw eerste reactie doorlezen waarin je mij beledigt en een karikatuur maakt van het door mij betoogde, en dan zal ik nóg een keer, speciaal voor jou, een samenvatting maken van het stuk waaronder jij een reactie hebt geplaatst, die niks met dat stuk te maken heeft.

En het lukt je echt niet hè, iets inhoudelijks zeggen? Je blijft maar steken in het geklaag over ‘Wilders-bashen’ (want kritiek hebben op Wilders, dat is per definitie ‘Wilders-bashen’) en in hypocriet gejammer over mijn beledigingen, terwijl jij de toon zette met beledigingen aan mijn adres.

Want zoals elke PVV-sympathisant (ja, je bent een PVV-sympathisant, zoveel is duidelijk) ben je niet alleen dom, maar ook hypocriet. Dat je op me begint te schelden en daarna verongelijkt jankt dat ik terugscheld. Reken maar dat ik dat doe, en ik doe het beter dan jij.

op 30 04 2011 at 12:20 schreef Peter:

O, en Hans, geef nou eens antwoord op mijn vráág! Wáár zeg of suggereer ik dat de PVV is begonnen met emoties bespelen in het debat?

op 30 04 2011 at 14:11 schreef vlokkenbom:

Peter, ga het nou niet zelf ook doen. Van Willigenburg zegt nergens dat hij PVV sympathisant is en wat hij van de PVV vind doet ook niet terzake. Het zou je sieren als je niet gelijk elke reaguurder die volgens jou je stukken niet goed leest of beledigend is kapot wil maken.

Verder is je stuk natuurlijk goed bedoeld en ik kan er voor een groot deel in meekomen, maar met dit soort zinnen;

“Altijd is er wel een allochtoon die er te makkelijk afkomt nadat hij met een wellustige blik naar één van onze meisjes heeft gekeken”

snij je jezelf natuurlijk wel in de vingers. Wat mensen vooral in het nieuws of in hun eigen buurt zien wat dat soort problematiek betreft zijn helaas veel ernstigere dingen. Denk aan de homo’s die weggepest worden, die meisjes laatst in Utrecht die in hun eigen tuin in elkaar zijn geslagen, de rellen in Slotervaart etc.
Politie mag/kan er niets aan doen of doet gewoon niets, en alle overheids projecten zoals de straatcoaches en sociale instanties lijken compleet te falen en krijgen maar geen grip op het probleem. De Cohen’s en Wolfsen’s weigerden keer op keer om gewoon eens op te treden. Om voor onschuldige burgers op te komen. Dat is waardoor Wilders zijn stemmen heeft gekregen. Niet omdat autochtonen inherent eigenlijk stiekeme racisten zijn zoals jij op je blog al weken impliceert. Al die gemiste kansen van de gevestigde orde van vooral PVDA bestuurders die aan hun pik hebben zitten trekken terwijl in de diamantbuurt in Amsterdam mensen het leven zuur werd gemaakt.

Het is zo langzamerhand geen geheim meer dat er met name in de marrokaanse gemeenschap een structureel opvoedingsprobleem is; het gaat over het algemeen gewoon niet goed met met name jonge marrokaanse jongens. Er wordt een enorme hoeveelheid geld en tijd in gestoken om die mensen te helpen met allerlei projecten en instanties maar het helpt vaak niet. Als je erover nadenkt is het toch pathetic dat er in dit land mensen rondlopen die dat allemaal nodig hebben en zelfs met alle hulp die geboden wordt er nog steeds niets van weten te maken? Iedereen verdient een tweede of derde kans, maar sommigen willen gewoon niet. prima, maar dan moet er op een gegeven moment wel een lijn getrokken worden en het wangedrag gewoon helemaal voor eigen rekening zijn.

Het heeft geen zin om het allemaal zo te bagataliseren alsof die gemene autochtonen altijd maar weer die arme moslims moeten hebben. Vooral die homo’s zijn echt meedogenloos tegen moslims he? groot probleem!
Ik heb nog NOOIT meegemaakt dat in mijn bijzijn een moslim werd lastig gevallen door autochtonen. helaas het omgekeerde vaak genoeg, veels te vaak helaas.

Ja, natuurlijk de PVV is een klotepartij zonder oplossingen maar gezien het complete gebrek aan visie in de nederlandse politiek is het niet gek dat veel mensen zich er bij aansluiten, voor hun lijkt er geen alternatief te zijn.

Je hoeft geen racist te zijn om het vertrouwen in CDA/PVDA/D66/GL/VVD/SP etc. helemaal kwijt te zijn.

Ik ben zelf gedeeltelijk in een marokkaans gezin opgegroeid. wil je het eens over xenofobie en racisme hebben? ze kunnen er ook wat van hoor, oei oei!

en dan nog iets;

Die vermeend antisemitische passages in de Koran zijn wereldwijd onderwerp van gesprek. Het is helemaal niet zo dat Hassnae from holland de discussie even for once and for all opgelost heeft zoals jij al meerdere malen hebt gezegd hier. Jansen betoogt van wel, Hassnae van niet. that’s it. Geen van beiden heeft ook maar iets ‘bewezen’ voor zover dat wat dit betreft ook maar mogelijk is natuurlijk.

op 30 04 2011 at 14:50 schreef Peter:

Om met je laatste alinea te beginnen, ‘Vlokkenbom’, de beweringen van Hassnae en van Jansen zijn heel makkelijk te controleren. Als je kunt lezen, en je zoekt even de betreffende koranpassages op, kun je niet anders dan concluderen dat Jansen de kluit zit te belazeren. Dat Hassnae uit Holland komt, is een nogal pover argument. Al kwam ze uit Smurfenland, ze heeft gewoon gelijk en dat kun je controleren.

Dat ik mensen ‘kapot wil maken’ is aanstellerig gejank. Hans komt hier een grote mond opzetten en ik wijs erop dat hij geen inhoudelijke argumenten inbrengt maar stropoppen staat te verbranden. Ook dat kun je controleren door eerst mijn stuk en dan de reacties van Hans te lezen. Hans achtervolgt me al een tijdje met dit soort gesputter en ik kan dus niet anders dan stellen dat-ie dom is. Anders had-ie wel eens een keer iets inhoudelijks ingebracht.

Verder kom je met wat anekdotes en nieuwsberichten, en wat geklaag over de gevestigde partijen, kennelijk als rechtvaardiging voor het racisme van de PVV en haar aanhangers. Eén en ander moet dan nog een zweem van autoriteit krijgen met je mededeling dat je ‘gedeeltelijk’ in een Marokkaans gezin bent opgegroeid, wat dat ook betekenen moge.

Het blijft behelpen met die PVV-apologeten. Wat een geestelijke armoede.

Met welk gedeelte ben je eigenlijk in dat Marokkaanse gezin opgegroeid? Je hoofd? Je onderlichaam? Je piemel, je grote teen? En waar is de rest opgegroeid?

op 30 04 2011 at 15:21 schreef vlokkenbom:

Peter begrijp me niet verkeerd, ik gebruik het niet als argument dat Hassnae uit Holland komt, ik stel dat ze beiden niets bewijzen en dat is gewoon zo, het is van beiden hun persoonlijke lezing van die passages, Jansen verwijst ook naar dezelfde passages als Hassnae. Haar stuk was goed, maar er is niets onomstotelijk bewezen.

Ok je wilt mensen natuurlijk niet kapot maken als Brussen doet, maar je laat je door sommige mongolen te erg kennen, dat is gewoon jammer.
Je schrijft goede stukken maar als je zelf briezend in de comments tekeer gaat tegen mensen die lopen te zieken of onzin uitkramen gaat dat ten koste van je autoriteit.

Ik noem niet slechts wat anekdotes en nieuwsberichten, ik benoem een tendens in Nederland die vrijwel iedereen gewoon zat is. Moslims zijn niet zielig, worden niet op grote schaal gediscrimineerd en kunnen als ze problemen hebben gewoon rekenen op een leger aan hulpdiensten. Sommigen stellen zich gewoon heel zielig op. Er worden geen moslims gedeporteerd, in elkaar gerost op straat of wat dan ook. het beeld wat jij schetst is ontzettend overdreven. De meeste moslims die ik ken vinden het ook te gek voor woorden hoe sommige dingen hier geregeld zijn en schamen zich rot voor sommige landgenoten die werkelijk geen reet voor elkaar krijgen, anderen tot last zijn en zich dan ook nog eens gedragen alsof de wereld ze iets verschuldigd is.

Ik ben gedeeltelijk opgegroeid in een eerste generatie marokkaans moslim gezin dat heel close was met mijn autochtone gezin en waar ik de meeste dagen doorbracht. Mijn ouders waren vaak weg en ik mocht dan altijd bij hun komen. Ontzettend fijne mensen die het goed voor elkaar hadden. Hun jongste zoon wordt binnenkort rechter, goed he?

En ik ben absoluut geen PVV apologeet. Wilders dankt zijn populariteit aan het wanbeleid van de andere partijen. feit.
Zelfs nu Wilders een regering gedoogt heeft links nog geen antwoord op hem en dus wordt uit pure armoede Hitler van stal gehaald. De wat slimmere lieden aan de linkerkant weten stiekem wel dat ze het zelf verklooid hebben en willen graag ook dat hun partijen moderniseren, wordt alleen erg moeilijk zolang de oude dogmatische Cohennen nog de dienst uitmaken.

Eigenlijk zou ik kunnen stellen dat jij een CDA/PVDA/D66/GL/VVD/SP apologeet bent! haha!

op 30 04 2011 at 16:09 schreef Peter:

Nee, Vlokkentest, dat zou je niet kunnen stellen, want ik praat geen misstappen van die partijen goed. Jij wel. Jij schetst een Nederland dat gebukt gaat onder moslimterreur, net als Wilders doet, als antwoord op mijn kritiek op Wilders en de PVV. Daarmee ben je een Wilders-apologeet.

Dat de gevestigde partijen de multiculturele problemen hebben genegeerd, te snel kritiek op moslims afdeden als racisme, dat ze daar Wilders mee in het zadel hebben geholpen, dat heb ik allemaal al geschreven. Ik heb het voor Wilders opgenomen en daarvoor voor Hirsi Ali, me verzet tegen het gebruik van Godwins, onder andere door Geert Mak. Ik heb felle kritiek geleverd op Femke Halsema.

Het leverde me het predikaat ‘extreemrechts’ op in NRC Handelsblad. Ik werd uitgescholden voor fascist, racist, bruinhemd, islamofoob.

Je staat dus, kortom, tegen de verkeerde boom te blaffen. Ik was er al lang voor jou met mijn kritiek op het multiculturele beleid in Nederland.

Maar Wilders, die zich aanvankelijk opwierp als voorvechter voor de vrijheid van meningsuiting en tegen intolerantie, is nu de grootste vijand van diezelfde vrijheid. En daarom vindt hij mij nu tegenover zich.

Net suggereerde je dat je, omdat je ‘gedeeltelijk’ was opgegroeid in een Marokkaans gezin, je wel een boekje kon opendoen over het racisme onder Marokkanen. Nu blijkt het opeens om ontzettend fijne mensen te gaan aan wie je veel te danken hebt. Vind je het niet een beetje vies van jezelf dat je net suggereerde dat het onverdraagzame racisten waren?

Wat Hassnae’s koranstuk betreft, dat gaat niet om persoonlijke interpretatie. Je verdomt het kennelijk om de boel even na te lezen. Jansen geeft delen van koranverzen, zodat het lijkt alsof het om antisemitische passages gaat. Hassnae wijst op de complete passages, en daardoor komt alles in een heel ander licht te staan.

Maar mijn ervaring is inmiddels dat PVV-apologeten daar helemaal niet in zijn geïnteresseerd. Die willen gewoon moslims haten. Zo ook jij, met je gedeeltelijke Marokkaanse pleegouders.

op 30 04 2011 at 17:28 schreef Charles de Gaulle:

Even recapituleren.Er wordt hier dus zomaar even gezegd;”onmetelijke infantiliteit van de PVV kiezers,de leugens van Hans Jansen,een allochtoon kind dat een snoepje steelt,er wordt van alles verboden,en we worden allengs een racistische politiestaat”.Maar Peter Breedveld is een gevoelige jongen die zich uit op zijn “fijne site”, of zoals mijn moeder vroeger zei “je kunt maar beter jezelf kietelen want een ander doet het niet”.Ondertussen wordt er verbaasd gekeken als sommige PVV stemmers de nuance uit het oog verliezen, en dat heeft dan natuurlijk niets van doen met het proza dat hier wordt gebruikt.Wel moeten we alle “zielige” asielzoekers met open armen ontvangen, ook als ze in werkelijkheid economische nomaden zijn, die dan bovendien de westerse wereld verafschuwen, en zich er niet voor schamen de sociale ruif leeg te vreten.We staan nu al op de tweede plaats wereldwijd als het gaat om belastingdruk, en niemand schijnt te beseffen wat zo’n beleid voor effect zou hebben op de belastingdruk.

op 30 04 2011 at 20:52 schreef Sasha Berkman:

op 29 04 2011 at 17:43 schreef ik dat Hans van Willigenburg de gechiedenis vervalst. Het was toevallig ook nog een item op nu.nl.

http://www.nu.nl/binnenland/2503212/integratiedebat-met-onjuistheden.html

Iemand die, zoals Hans van Willigenburg, stelt dat links de oorzaak is van de instroom van “vreemdelingen” in nederland is wetenschappelijk gesproken geen haar beter dan een holocaustontkenner.

Dus, of hij is gewoon een domme pvv lul, of hij is gewoon echt slecht.

Zeg het maar.

op 30 04 2011 at 22:11 schreef Bill Blafgas:

Word je er zo langzamerhand nou niet een beetje moe van, Peter, jaar in jaar uit lieden op internet de les lezen en de oren wassen?

Ik bedoel, als je er nu voor betaald kreeg.

op 30 04 2011 at 23:17 schreef Peter:

Nee, het blijft leuk.

op 30 04 2011 at 23:20 schreef Sasha Berkman:

Bill Blafgas: Waarom zou hij jou een antwoord geven?

Ik zou shields up doen en trol-alert aanzetten nav van die posting van jouw.

op 01 05 2011 at 01:11 schreef Thjallfi:

Goed en Gek

op 01 05 2011 at 01:17 schreef Mobijtgeit:

PVV-ers stemrecht ontnemen Peter? Kunnen we ze niet beter stenigen, kruisigen of spiezen? PVV-ers vergelijken met Hitler is niet sterk genoeg. Beter kunnen we ze met echte massamoordenaars vergelijken zoals Stalin, Mao of Pol Pot. Die PVV-ers zijn verschrikkelijke mensen. Nog minder dan ratten. Kunnen we ze niet in werkkampen stoppen en vergassen?
Peter, ik ben blij dat jij het gevaar zo duidelijk herkent en oplossingen bedenkt. Je bent een echte held!!!

op 01 05 2011 at 09:28 schreef Eva:

Naast leuk ook noodzakelijk. Ik ben blij dat Peter het kan en het daarom ook doet.

op 01 05 2011 at 10:01 schreef irrie:

@Charles de Gaulle
“Wel moeten we alle “zielige” asielzoekers met open armen ontvangen, ook als ze in werkelijkheid economische nomaden zijn, die dan bovendien de westerse wereld verafschuwen, en zich er niet voor schamen de sociale ruif leeg te vreten.”

Eh, waarom niet? Zou ik ook proberen als ik niets te vreten had en er het beeld bestaat dat een andere land het beter heeft.

“We staan nu al op de tweede plaats wereldwijd als het gaat om belastingdruk”

Ik betaal graag heel veel belasting. Betekent namelijk: geen zwerver voor op je eigen stoepje en lekker veel verdienen.

op 01 05 2011 at 10:17 schreef Niels van Lobberegt:

Kijk nou, het viel dus niet alleen mij op.

http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8405/Beiden_zijn_begonnen_als_verlegen_jongetjes

op 01 05 2011 at 11:08 schreef Mart:

Charles de Gaulle betoogt dat PVV’ers door de maatschappij haast gedwongen worden zo te radicaliseren. Gossie, die redenering klinkt bekend…

Hoorden we niet laatst nog een PVVer hier betogen dat allochtone criminaliteit helemaal niks met omstandigheden als discriminatie te maken had?

Is niet het standaardantwoord als iemand op omstandigheden probeert te wijzen dat ie de problemen ontkent?

Kortom, geeft CdG niet gewoon toe dat de radicaliteit gewoon inherent is aan de PVV-aanhanger anno nu, als we de standaard PVV-redenering volgen?

Mart

op 01 05 2011 at 13:16 schreef Sasha Berkman:

Niels: is deze van jouw?

http://www.dumpert.nl/mediabase/1461611/9480ace3/franz_von_jolo.html

op 01 05 2011 at 13:54 schreef Charles de Gaulle:

irrie;Ik verwijt het de economische nomaden niet,ik verwijt het de regeringen die het gefaciliteerd hebben.U zegt graag veel belasting te willen betalen, waarom dan, omdat regeringen in het verleden bewezen hebben er goed in te zijn de welvaart te herverdelen?Daar denk ik anders over.
Mart;Ik betoog NIET dat PVV’ers haast gedwongen worden te radicaliseren.Ik probeer duidelijk te maken dat Peter Breedveld met dit artikel niet bijdraagt aan wederzijds begrip voor elkaars standpunt, laat staan aan het proberen de ander te overtuigen van een ander, eventueel beter inzicht.Bij Peter Breedveld heeft de gedachte postgevat dat het privaat van de juiste oordeelsvorming over de gang van zaken in Nederland bij hem en de zijnen berust.Hij wekt de indruk dat zijn denkniveau superieur is aan dat van rechts,een riskante gedachte die getuigt van een gebrek aan introspectie.

op 01 05 2011 at 13:59 schreef Peter:

Bij Peter Breedveld heeft de gedachte postgevat dat het privaat van de juiste oordeelsvorming over de gang van zaken in Nederland bij hem en de zijnen berust.Hij wekt de indruk dat zijn denkniveau superieur is aan dat van rechts,een riskante gedachte die getuigt van een gebrek aan introspectie.

Laat ik het zo zeggen, Charles de Gaulle: vooralsnog ben je er niet in geslaagd mij van het tegendeel te overtuigen.

op 01 05 2011 at 14:19 schreef Misantroop:

“niet bijdraagt aan wederzijds begrip voor elkaars standpunt”

Ja, maar Charles… Snap je niet dat wij, de Anti’s, helemaal geen begrip hebben voor de standpunten van de PVV?

“Hij wekt de indruk dat zijn denkniveau superieur is aan dat van rechts..”

Als je ‘rechts’ door ‘PVV’ vervangt klopt het. En dat zal Peter ook beamen. En ik ook.

op 01 05 2011 at 14:25 schreef Peter:

Yep, helemaal waar.

op 01 05 2011 at 15:23 schreef Mart:

@Charles:

Dat zeg je wel:

Er wordt hier dus zomaar even gezegd;”onmetelijke infantiliteit van de PVV kiezers,de leugens van Hans Jansen,een allochtoon kind dat een snoepje steelt,er wordt van alles verboden,en we worden allengs een racistische politiestaat”.
[…]
Ondertussen wordt er verbaasd gekeken als sommige PVV stemmers de nuance uit het oog verliezen, en dat heeft dan natuurlijk niets van doen met het proza dat hier wordt gebruikt.

Of je loopt gewoon glashard te liegen, of je Nederlands is slechter dan dat van de gemiddelde allochtoon. Maar wat ik zeg klopt gewoon ijskoud met jouw woorden: je geeft de schuld van de radicale uitlatingen aan Peter.

Typisch PVV: een privilege opeisen (in dit geval de oorzaak van eigen wangedrag bij een ander leggen), maar datzelfde privilege aan anderen ontzeggen.

En maar janken als ze er op aangesproken worden.

op 01 05 2011 at 16:43 schreef Sandro:

Poeheeeee, daar ben ik me toch even geschrokken van de postings van de laatste paar dagen hier.
PVV-ers vergassen, kruisigen, stenigen. Elke posting die tracht, misschien onhandig, een iets of wat pr-PVV geluid te laten horen wordt afgestraft met: je liegt, je kan geen Nederlands lezen enz.
En dan de giftige stukjes van de hielenlikker Sasha Berkman (die overigens nog steeds niet is ingegaan op mijn uitnodiging voor een kopje koffie of een glaasje bier-de held!).
Als PVV-er vind ik kritiek op PVV en alles wat er mee te maken heeft prima, ieder zijn mening en ieder zijn recht om die te uiten – daarom kom ik hier op FN ook graag.
Laten we echter niet de boel naar de klote helpen door alleen maar Hitler-Nazi enz. te roepen.

op 01 05 2011 at 16:48 schreef Peter:

Degene die PVV’ers al dat verschrikkelijks wil laten aandoen, is een zielsverwant van je, Sandro. Het is een nogal povere poging tot sarcasme van een mede-PVV’er.

En helaas voor je, maar de pro-PVV-geluiden die hier tot nog toe ten gehore zijn gebracht, blinken inderdaad uit door het slechte Nederlands, het rommelige denken en het schrijnende gebrek aan inhoudelijke argumenten.

op 01 05 2011 at 16:56 schreef Sandro:

Peter, het was niet eens sarcastisch bedoelt…….
Bovendien wil je me toch niet vertellen dat de argumenten van de anti-PVV-ers hier van een hoog niveau zijn, op enkele na, incluis jijzelf, is de rest toch allen maar hielen likken, mee blaffen (het lijken wel PVV-ers)en Hitler-racist-fascist-lul-enz. roepen.
het valt voor mij ook niet mee om elke keer alles in correct Nederlands hier te deponeren maar dat heeft een medische oorzaak….

op 01 05 2011 at 16:59 schreef Peter:

Sandro, Mobijtgeit is een agent provocateur. En ja, de gemiddelde anti-PVV’er is een stuk intelligenter en beter met woorden dan Geerts acolieten.

op 01 05 2011 at 18:20 schreef G!:

De gevestigde politiek had m.i. gewoon op basis van goed fatsoen nooit met die Hitler-racist-fascist-lul-enz. in zee hoeven gaan. Nog los van het feit dat ‘ie er nogal smakeloze ideeën op na houdt – waarom een iemand tolereren die z’n collega’s voor ‘knettergek’ uitmaakt, die wegloopt uit debatten? Iemand die zieltjes wint ten koste van z’n eigen collega’s? Ik heb weinig politice gezien die zo hatelijk en neerbuigend over andere politici praten. Moet dat omdat ruim 1 miljoen zielepoten er zo van genieten dat ze zo ‘wraak’ kunnen nemen? Dat is geen reden om z’n gedrag te tolereren. Ik zou zulke dingen van mijn collega’s niet pikken. Nooit.

op 01 05 2011 at 19:15 schreef Mart:

@Sandro:

Wil jij soms beweren dat Charles zichzelf niet tegenspreekt?

Ik heb het volste recht om iemand die met veel misbaar beweert dat i iets niet beweert heeft een leugenaar te noemen, of te constateren dat zijn Nederlands zo gebrekkig is dat hij zijn echte mening niet kan overbrengen.

Dat is gebaseerd op observeerbare feiten. En soms hebben feiten nou eenmaal een lelijke naam. Wilders slaat racistische taal uit; ‘Charles de Gaulle’ is óf een leugenaar óf dom; ik ga echt geen doekjes om de waarheid winden.

op 01 05 2011 at 22:04 schreef Eva:

Definitie van een PVV’er: iemand die zich aangetast voelt in zijn rechten als een ander hem aanspreekt op het feit dat hij andersmans rechten wil aantasten.

Do ut des, Sandro. Do ut des.

op 01 05 2011 at 22:32 schreef Sasha Berkman:

Hey boys and girls
hou maar ff de voetjes op de grond

http://www.youtube.com/watch?v=iy8VPWZfbCs

op 02 05 2011 at 00:38 schreef MNb:

Ik kan wel lezen, Grote Piet, jij kan niet schrijven, zoals Andre Richard ook al opmerkte. Merkwaardig toch, islamofobie mag van jou geen racisme heten, want religie is geen ras, maar nu schrijf je wel islamitische cultuur. Nou, religie is ook geen cultuur. Maar het komt je natuurlijk eventjes beter uit – anders kun je je onzindelijke redenerinkjes niet overeind houden.
En natuurlijk interesseert het moskeebezoek van crimineeltjes je geen zak. Bromsnor is er niet om maatschappelijke problemen op te lossen, Bromsnor wil eigenlijk alleen maar Arabiertjes meppen. En daar zoekt Bromsnor een excuus voor, maakt niet uit hoe lamlendig.

“en wordt er flink geageerd tegen deze cijfers.” Nee, Sandro Non-Sequitur, er wordt niet geageerd tegen de cijfers, maar tegen de conclusie die Grote Piet daar uit trekt. Maar ja, geen drogredenaar die het verschil kent. Dom zoekt dom.
Afijn, zie Babs 18:53. Die heeft het wel begrepen.

“Ik denk dat Wilders veel aan geloofwaardigheid zou winnen als hij zou focussen op gevaarlijke uitwassen van de Islam zoals het Wahabisme.”

Dan zou hij nu geen 24 zetels hebben. Hoeveel Wahabieten zijn er helemaal in Nl?

“Het heeft geen zin om het allemaal zo te bagataliseren”

Wie doet dat? Itt de meesten hier heb ik dergelijk Marokkaans tuig les (proberen te) geven. Ik trek daaruit alleen geen “conclusies” (non-sequiturs is de juiste term) over een bepaalde religieuze “cultuur” die alleen in de fantasie bestaat van een bepaalde islamofobe juut op deze pagina.

op 02 05 2011 at 01:04 schreef Charles de Gaulle:

@Mart.

Het staat u volledig vrij mij een leugenaar te noemen, of om te constateren dat mijn Nederlands zo gebrekkig is dat ik mijn mening niet kan overbrengen.Er zijn zonder meer ontelbaar veel mensen met veel meer intellect dan ik,en er zijn er nog meer die hun mening beter kunnen uiten dan ik.
Staat u mij toe dat ik nog een poging waag.
Er wordt hier en elders vaak beweerd dat de PVV (en haar stemmers) radicaliseert(radicaliseren).Wat ik bedoel te zeggen is dat met de beschimpingen zoals in dit geval van Peter Breedveld elke vorm van dialoog onmogelijk wordt gemaakt.Natuurlijk zou je kunnen vervallen in een kip en het ei vraagstuk, wie was er het eerst met ongenuanceerde uitlatingen de PVV of FN , maar dat is lang niet zo interessant, boeiender is, of zou moeten zijn,(naar mijn mening althans)om met elkaar in gesprek te komen, of te blijven.Ik denk niet dat dit de manier is.
Of Wilders al dan niet racistische taal uitslaat, daar buigt de rechter zich momenteel over.Volgens de wet is iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
Let wel: ook ik ben niet altijd even gelukkig met de manier waarop Wilders dingen voor het voetlicht brengt, wat niet wegneemt dat ik het vaak wel eens ben met hetgeen hij naar voren brengt.Maar stel nu eens dat u in gesprek komt met iemand die tussendoor zo nu en dan krachttermen gebruikt,denkt u dan dat het gesprek ermee gedient is dat u ook krachttermen gaat gebruiken, of zou het misschien zo kunnen zijn dat door dat zelf niet te doen u uw gesprekspartner ertoe zou kunnen bewegen dat zelf dan ook maar eens achterwege te laten?.Of ben ik toch gewoon alleen maar dom?(of onmetelijk infantiel)

op 02 05 2011 at 03:37 schreef Kiko do Brasil:

Een discussie willen voeren op basis van emotionele argumenten is gevaarlijk. Zelfs af te keuren.

Ook wanneer, in een eerder stadium, rationele argumenten geen succes hadden, blijft het overstappen op emotionele argumenten een zwaktebod.

op 02 05 2011 at 07:35 schreef Bigpete:

Laten we feest vieren, de grootste klootzak ter wereld is dood. Nu de rest van zijn geestverwanten nog.

op 02 05 2011 at 08:12 schreef Sandro:

Ja Bigpete – goed nieuws! Deze dag is goed begonnen.

op 02 05 2011 at 08:30 schreef Mart:

@Charles,

Niet het zielige slachtoffer gaan uithangen als je op je eigen tegenspraken betrapt wordt. Al helemaalt niet als je het lef hebt om ze in dezelfde post te herhalen.

Bot gezegd: als jij zegt dat het beschimpen van de PVV tot radicalisatie leidt, dan hebben moslims het volste recht om te stellen dat hun radicalisme aan het racisme ligt dat ze over zich heen krijgen.

De PVV accepteert deze stelling niet van moslims, dus waarom zou de rest van Nederland deze dan wel van de PVV accepteren?

En laten we wel wezen: de krachttermen komen van rechts. Dus toon jullie nu eindelijk eens de jongens van de Witt die jullie pretenderen te zijn, en hou op met janken als je een paar harde woorden terugkrijgt. Dit gejank is, in de woorden van jullie eigen Leider ‘knettergek’.

En wat betreft Wilders: of hij strafbare racistische taal uitslaat is aan de rechter. Niet meer, niet minder.

op 02 05 2011 at 10:32 schreef Charles de Gaulle:

@Mart.
Waarschijnlijk is het ’t beste om hiermee te stoppen.Iemand die het niet wil begrijpen, die alleen leest wat hij/zij wil lezen valt niet te overtuigen.

op 02 05 2011 at 10:53 schreef Mirwais:

Bigpete: “Laten we feest vieren, de grootste klootzak ter wereld is dood. Nu de rest van zijn geestverwanten nog.”

Jouw redenatie verschilt waarschijnlijk niet veel dan van ‘de grootste klootzak ter wereld’. Hoe stel je eigenlijk voor om de rest van de miljoenen geestverwanten die o.a. door de oorlogen in Afghanistan en Irak gecreëerd zijn uit te roeien?
Ik denk dat het een begin zou zijn als de VS haar militairen terug trekt en stopt met het in plaats houden van dictatoriale misdadige regimes in Arabische landen en het Midden-Oosten. Dat waren zo ongeveer de eisen van Bin Laden en ‘zijn geestverwanten’.

op 02 05 2011 at 11:04 schreef Bigpete:

Ik weet niet hoe jong je bent maar als je denkt dat het moslimterrorisme ontstond na de oorlog in irak en afghanistan dan kom je van een andere planeet.

op 02 05 2011 at 11:10 schreef Mart:

@Charles,

Ik geef je helemaal gelijk.

op 02 05 2011 at 11:35 schreef Mirwais:

Bigpete, “Ik weet niet hoe jong je bent maar als je denkt dat het moslimterrorisme ontstond na de oorlog in irak en afghanistan dan kom je van een andere planeet.”

Dat heb ik niet gezegd, noch beweerd. Saddam Hussein werd al jarenlang militair, financieel en politiek gesteund door de VS, ook tijdens massamoorden op de Koerden en de oorlog tegen Iran, met miljoenen doden.
De VS zit inderdaad al langer in het Midden-Oosten en de Arabische landen. Ze ondersteunen al decennialang dictatoriale regimes in die landen voor eigen (olie) strategische belangen.
De interventie in Afghanistan begon eigenlijk al in de jaren 70 en 80 toen daar een socialistisch of communistisch regering aan de macht kwam. De VS heeft toen actief de ’terroristen’ van nu, waaronder Bin Laden, getraind en van geld en wapens voorzien.
Bin Laden werd pas een vijand toen de VS na de eerste Golf-Oorlog haar troepen positioneerde in Saoedi Arabië.
De redenen van ‘moslimterrorisme’ bestaan dus al veel langer dan 2001 en ook de aanslagen gebeurden al eerder, maar het werd pas nieuws toen we hier in het Westen erdoor getroffen werden.
Zolang de redenen, namelijk het terugtrekken van de VS militairen uit het Midden-Oosten en Arabische landen en het stoppen van het steunen van dictatoriale regimes in de regio, niet veranderen, zullen de onderdrukten zich verzetten en soms op afschuwelijke manieren. Waarschijnlijk op dezelfde manieren als dat ze zelf behandeld worden.
Je kunt de effecten (Al-Qaida) nog zoveel mogelijk bestrijden, maar als de oorzaken (VS imperialisme) niet veranderen zullen burgers het slachtoffer zijn van terroristisch geweld door ‘moslimterroristen’ of door VS staatsterrorisme.

op 02 05 2011 at 12:02 schreef Mirwais:

Bigpete, geschiedenis blijft van onmeetbaar belang om actuele situaties te begrijpen.

Howard Zinn: “I suggest that if you know history, then you might not be so easily fooled by the government when it tells you you must go to war for this or that reason -that history is a protective armor against being misled.”

op 02 05 2011 at 19:58 schreef Nominal Efforts « PLUG:

[…] them to assert the wildest claims. For instance, they claim that The Netherlands is turning into a racist police state, […]

op 02 05 2011 at 20:31 schreef Sasha Berkman:

“Ik denk dat het een begin zou zijn als de VS haar militairen terug trekt en stopt met het in plaats houden van dictatoriale misdadige regimes in Arabische landen en het Midden-Oosten. Dat waren zo ongeveer de eisen van Bin Laden en ‘zijn geestverwanten.”

9/11 vond ook niet voor niets plaats in de USA inderdaad

op 03 05 2011 at 14:00 schreef Niek Holtz@ppel:

@Mirwais @BigPete,

Terrorisme is er al vanaf de jaren 1960. Aanvankelijk was het ook geen moslimterrorisme, maar eerder radicaal links terrorisme. We kunnen hier denken aan de IRA, de ETA, de RAF en de Rode Brigades. Ook het Palestijnse terrorisme was niet islamitisch. De Palestijnse leiders waren atheïst en marxist. Een aantal waren overigens van Christelijke afkomst, en niet van Islamitische afkomst, waaronder Habash.

Islamitisch terrorisme kwam inderdaad pas op (volgens mij) na de Sovjet inval in Afghanistan. En de eerste keer dat het Westen hiermee te maken kreeg was in de jaren 1980 en 1990 toen het Algarijnse FIS of GIA bomaanslagen in Frankrijk ging plegen vanwege de Franse steun aan het seculiere Algarijnse bewind.

Ook Israël kreeg pas te maken met islamitisch geïnspieerd terrorisme vanaf je jaren ’80. Eerst via Hezbollah, toen Israël een groot deel van Libanon had bezet om de (seculiere) Fatahbeweging daar te verjagen en later door Hamas, een beweging die nota bene werd gestimuleerd door de Israëlische veiligheidsdiensten om zo een tegenwicht te creëren tegen Fatah, die toen in Gaza de dominante verzetsgroep vormde.

op 03 05 2011 at 17:35 schreef Mirwais:

@ Niek Holtz@ppel, op 03 05 2011 at 14:00

Kon je geen geschiedenisboek vinden die verder terugging dan 1960? Heb je weleens gehoord van staatsterrorisme? Heb je weleens gehoord van terrorisme behalve door links en moslims? Heb je weleens gehoord van feiten verdraaiing en geschiedvervalsing of is het geheel een zaak van onkunde en misinformatie? Hieronder alvast iets om mee te beginnen, want ik heb geen zin om hier al te lang op in te gaan.

Noam Chomsky: “The first airplane hijacking in the Middle East also falls outside the canon: Israel’s hijacking of a Syrian airways civilian jet in 1954, with the intent “to get hostages in order to obtain the release of our prisoners in Damascus,” who had been captured on a spy mission in Syria (Prime Minister Moshe Sharett).”

http://www.chomsky.info/articles/199112–02.htm

op 03 05 2011 at 17:40 schreef Mirwais:

@ Niek Holtz@ppel, op 03 05 2011 at 14:00

Nog eentje om het af te leren:

Chomsky: “The U.S. is the only country that was condemned for international terrorism by the World Court and that rejected a Security Council resolution calling on states to observe international law. It continues international terrorism. That example’s the least of it.”

http://www.chomsky.info/interviews/200111–02.htm

op 07 05 2011 at 00:55 schreef Marthijn Uittenbogaard:

‘fascist, racist, bruinhemd, islamofoob’

Dat zijn we allemaal; in meer of mindere mate. Afhankelijk van de omgeving, het weer en het toeval. Ken je het liedje nog ‘Je bent alles’ door Jan ten Hoopen?

Als tip (aan de heer Breedveld) om iemand de Frontaal Naakt Award, mocht die nog bestaan, te geven en waar je later geen spijt van krijgt (want dat Wilders vanaf het begin al fout was wist ik al. Dat Femke niet al te snugger is (maar het goed bedoelt) wist ik ook al jaren. En dat Lousewies niet de held is die jij denkt dat ze is weet ik ook):

Inez Weski, lezing van haar: http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/5_mei_lezing_bevrijding_oorlog_en_vrijheid/

Prachtige lezing!

op 31 03 2014 at 17:18 schreef Nominal Efforts | Processed Life:

[…] them to assert the wildest claims. For instance, they claim that The Netherlands is turning into a racist police state, […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS