Home » Archief » De blanke man


[28.05.2013]

De blanke man

Marco de Baar

Yoshiwake5
Naakt omdat het moet (foto: Iwase Yoshiyuki)

Martin BosmaJolande Sap en Ton Elias schrijven om de beurt een column voor de NRC, en zoals je wellicht al verwachtte, zijn Bosma’s verhaaltjes feitenvrij, niet geremd door enige voorkennis en vaak -met gestrekt been- op de man.

Afgelopen week was het weer raak: Bosma ging in op een van zijn troetelthema’s: deomroepen en het klimaat.

Linkse elite

Bezoekers van mijn blog weten dat ik zelfbenoemde klimaatsceptici met een morbide interesse volg. Waarom willen ze toch zo graag oordelen over een veld dat ze zelf continu als ‘te complex’ omschrijven, om er daarna zelf allerhande sterke statements over te doen? Sterker nog, ze doen die statements zonder zelf

  • data genomen en geanalyseerd te hebben,
  • een model gemaakt en geëvalueerd te hebben,
  • een meetsysteem gebouwd en bediend te hebben of zelfs
  • een artikel in de vakliteratuur te hebben gelezen.

Het stuk van Bosma is inhoudelijk een ramp, of beter gezegd, het stuk is gewoon niet inhoudelijk. Maar toch is het wel interessant omdat het de hardste vorm van het scepticisme prachtig samenvat: De linkse elite -een consortium van pers en politici- grijpt het klimaat aan om haar agenda, herverdeling van welvaart, door te drukken. Zelf maakt deze elite zich het overigens natuurlijk niet al te zwaar en reist de wereld rond van -jawel- uw belastingcenten.

Cultuur-Marxistische term

Maar een ding zou ik willen weten van Bosma: waar staat in de Navier-Stokes vergelijking, of in de kwantummechanische beschrijving van het CO2 molecuul, of in de stralingsbalans van de aarde, de ‘Cultuur-Marxistische term voor de blanke man die het altijd gedaan heeft’? Als Bosma me die term kan aanwijzen, wil ik er over nadenken. Tot die tijd is het gezwets van de bovenste plank.

Het is natuurlijk precies andersom: Door deze positie in te nemen ontslaat de hard-nosed scepticus zich van de plicht om inhoudelijke kritiek te geven. Bosma schaart zich hiermee onder de grootste blaaskaken van onze tijd: Rush LimbaughAlex Jones, Lord Monckton,‘wonderkind en kunstenaar’ Baudet, en sinds januari ook de Londense burgervader Boris Johnson.

Staat van Nederland

Het zijn allemaal mensen die nooit een differentiaalvergelijking hebben opgelost en geen ervaring hebben met data-analyse. Het zijn zwetskousen, complotdenkers, aluhoedjes en verkopers van hete lucht. Maar helaas hebben ze een grote invloed op de politiek in de VS en de UK en ook hier in Nederland. Het zou lachwekkend moeten zijn, maar het is treurig! Bosma is bijvoorbeeld part-time voorzitter van onze Tweede kamer, en dat zegt veel over de staat van Nederland.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooiing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt. Bovenstaand stuk is eerder gepubliceerd op activescience, blog over Wetenschap en Wetenschapsbeoefening.

Marco de Baar, 28.05.2013 @ 06:47

[Home]
 

34 Reacties

op 28 05 2013 at 07:43 schreef Krek.:

Het feitenvrij gebazel van de door jou genoemde klimaatsceptici is eng en gevaarlijk. Zij ondergraven het draagvlak voor maatregelen tegen verontreiniging. Je vraagt je alleen af waarom. Wat winnen zij er bij om te strijden tegen investeringen in een schonere wereld? Is het steun voor de industrie? Is het een manier om stemmen te winnen van mensen die zich – terecht – ongerust maken en zich machteloos voelen? Of is het blind schoppen tegen alles wat riekt naar ‘links’? In ieder geval zijn klimaatsceptici mede verantwoordelijk voor een zich langzaam voltrekkende ecologische en humanitaire ramp. Op mijn blog noem ik ze ‘fout na de oorlog’.
Maar onderschat ze niet. Al hebben ze misschien niet voldoende wetenschappelijke kennis, dom zijn ze helaas allerminst.

op 28 05 2013 at 08:44 schreef babs:

Het is best knap geschreven van die Bosma, het is rechts cabaret. Het enige probleem is dat er kennelijk een krant is die dit afdrukt als serieuze opinie.

op 28 05 2013 at 09:48 schreef Tim:

Is dit niet al een hele oude column van Bosma? Meen dat ie al een tijd niet meer voor NRC schrijft.

op 28 05 2013 at 09:56 schreef babs:

Krek,
Er zijn voor verschillende redenen om tegen het klimaat te zijn.
-Opportunistisch stemmen winnen. Ik denk dat Bosma bij die groep hoort. Blind schoppen tegen links valt hier ook onder. (De linkse variant is blind schoppen tegen geld, markt en industrie.)
-Liberalen. Het klimaat is zo groot en veelomvattend; als een auto rijden in NL tot schade leidt in de Centraal Afrikaanse Republiek, dan is een zeer grootschalige organisatie nodig om die schade te vergoeden. Dat kan alleen met een overheidsorganisatie. Liberalen hebben daardoor de neiging problemen te ontkennen. Ik behoorde zelf tot deze groep.
-Boeven, zich voordoend als liberalen. Mensen die koste wat kost willen blijven consumeren. Dit zijn de mensen die wellicht oprecht begonnen, maar zich uiteindelijk graag voor karretjes van de industrie laten spannen.

op 28 05 2013 at 10:39 schreef Haes:

Wat Tim, zegt dacht ik ook al. Het klopt Bosma schrijft gelukkig al sinds 2011 niet meer een column in NRC, want anders had ik mijn abonnement nu wel opgezegd. Neemt natuurlijk niet weg dat wat je beweert, Marco, niet minder geldig zou zijn.

op 28 05 2013 at 10:42 schreef MNb:

“Het zijn allemaal mensen die …..”
Maar weet je dan niet, MdB, dat differentiaalvergelijkingen uitgevonden zijn door het cultureel-marxisme om eenvoudige jongens van de gestampte pot als Bosma een gevoel van minderwaardigheid te geven? Als je naar de supermarkt gaat, waar blijf je dan met je differentiaalvergelijkingen? Nou?!

“Je vraagt je alleen af waarom”
Ze zijn bang dat ze niet langer in hun bakbeest van een auto kunnen rijden, dat verlengstuk van hun geslachtsorgaan.

op 28 05 2013 at 10:51 schreef MarcodB:

Tim heeft gelijk. Ik woon in Duitsland, en kreeg de collumn via via, en dacht dat ’t een recent werkje betrof.

Hoe dan ook, deze argumenten worden continu herhaald (o.m. door de genoemde heren, maar zeker niet alleen door hun), en de plaatsingdatum maakt daarom niet veel uit.

Maar nogmaals: Tim heeft gelijk.

op 28 05 2013 at 10:57 schreef MarcodB:

@MNb Ik weet -net als jij- heel goed waarom differentiaalvergelijkingen zijn uitgevonden. Maar ik wil die term zien ; – )

Voor de rest: differentiaalvergelijkingen zijn vergelijkingen waarin variabelen en de afgeleiden daarvan voorkomen.

De oplossingen zijn groepen van functies. Bij transportfysica gaat het om partiele differentiaalvergelijkingen, waarin de oplossingen functies van plaats en tijd zijn. Behoorlijk tough om die in algemene omstandigheden op te lossen. Maar je kunt ze vaak numeriek kraken.

op 28 05 2013 at 11:57 schreef Niels van Lobberegt:

Of Martin Bosma nou wel of niet feitenvrij schrijft over het klimaat vind ik persoonlijk niet zo interessant. Ik vind wat hij schrijft überhaupt niet zo interessant. Wat ik wel interessant vind, is dat er een tegengeluid is tegen ‘de linkse elite’ (niet mijn woorden) die vaak spreekt voor eigen parochie. Al was het alleen maar om de boel (waar inderdaad een hoop belastingcentjes naar toegaan) scherp te houden.

Het feit dat u ze ridiculiseert als zwetskousen, complotdenkers, aluhoedjes en verkopers van hete lucht doet mij beseffen dat ze hard nodig zijn. Of ze nou gelijk hebben of niet.

op 28 05 2013 at 12:25 schreef MarcodB:

Niels,

Voor de duidelijkheid: Ik zeg niet dat alle sceptici complotdenkers zijn. Dat kan ik niet, en dat wil ik niet.

Maar ik ridiculiseer wel alle complotdenkers in deze discussie.

Overigens vind ik het WEL van belang om keer op keer te wijzen op de feitenvrijheid van de argumentatie van bepaalde lieden, zoals Bosma, en de andere illusteren in het rijtje.

op 28 05 2013 at 12:30 schreef Pyt van der Galiën:

Rare redenering, Niels. Alex Jones is een complotdenker die inhoudelijk niet serieus te nemen valt. Idem voor Martin Bosma. Waarom zijn aluhoedjes en volksverlakkers ‘hard nodig’? Leg me dat eens uit. Volgens jouw logica zijn ook Micha Kat en Holocaustontkennes dan hard nodig.

Wat is er trouwens ‘links’ aan de stelling dat de aarde als gevolg van menselijk handelen opwarmt?

op 28 05 2013 at 12:59 schreef Max Goedblick:

Het is ook treurig om te zien hoe mensen die zelf aan de arme kant van de kapitaalgrens leven braaf de credo’s van rechtse partijen napapegaaien en voor een economie pleiten die uiteindelijk hen en hun kinderen volledig zal uitkleden. (Nee Peter, dit bedoel ik figuurlijk.) Maar mensen hebben er alles voor over om populair te zijn bij hun vrinden, en roepen alles waarmee ze denken indruk te kunnen maken. Dat is bij die klimaatsceptici volgens mij ook een beetje aan de hand. Hard roepen wat het grootkapitaal graag hoort, en dan mag je er ook een beetje bij horen, misschien krijg je er zelfs wel een keer een fooitje voor. Dat je kinderen en kleinkinderen daar later kanker van krijgen, who cares. Tegen de tijd dat het zover is hebben je vrinden van de farmacie daar wel weer een duur pilletje voor uitgevonden. “IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.” schreef Prediker 2300 jaar geleden, en met ijdelheid bedoelde hij gebakken lucht en het najagen van de wind. Wij hebben nog steeds niets bijgeleerd. Nou ja, een beetje wiskunde dan.

op 28 05 2013 at 13:29 schreef Brenda van der Veer:

Hierboven ontkent Marco dat hij beweert dat alle klimaatsceptici complotdenkers zijn. De vraag is nu of Marco suggereert dat alle klimaatsceptici niet in staat zijn om een differentiaalvergelijking op te lossen.

Ik ben de laatste die de demagogie van Martin Bosma wil verdedigen. Dat neemt niet weg dat het klimaat, zoals Martin Bosma in zijn column schrijft, sinds het ontstaan van onze planeet verandert. Hij gebruikt, of misbruikt, dit feit als kapstok voor zijn politieke verhaal, zoals hij een koude winterdag als een bewijs tegen de opwarming van de aarde in stelling brengt. Wie demagogie met demagogie wilt bestrijden, kan beter tegen de stellingen van zijn opponent argumenteren dan dat hij zijn politieke tegenstanders voor achterlijk houdt. Demagogen zijn niet dom en weten precies wat zij doen.

op 28 05 2013 at 14:07 schreef cRR Kampen:

-op 28 05 2013 at 11:57 schreef Niels van Lobberegt: “ze ridiculiseert als zwetskousen, complotdenkers, aluhoedjes en verkopers van hete lucht…”

Mee eens. Het is niet leuk en je moet die mensen gewoon noemen wat ze zijn: leugenaars of revisionisten.

“… dat ze hard nodig zijn…”, o ja? Waar zijn revisionisten en andere leugenaars hard nodig dan? Komt Niels om van de integriteit en waarachtigheid??

op 28 05 2013 at 14:45 schreef Pyt van der Galiën:

Brenda, Marco ridiculiseert de complotdenkers in deze discussie. Hij beweert uitdrukkelijk niet dat ze dom zijn. Hij claimt ook niet dat geen enkele klimaatscepticus in staat is een differentiaalvergelijking op te lossen.

Marco claimt dat je volstrekt ongeloofwaardig bent wanneer je denkt (of pretendeert te denken) dat de opwarming van de aarde als gevolg van menselijke activiteiten, een door linkse wetenschappers uitgedacht complot is, met als doel herverdeling van welvaart door te drukken.

Marco stelt tevens dat het tamelijk dwaas is dergelijke uitspraken te doen, terwijl je er overduidelijk blijk van geeft geen kaas gegeten te hebben van de materie.

Mensen als Bosma en Jones verdienen het geridiculiseerd te worden. Waaraan kunnen zij het recht op een discussie ontlenen? Iemand met credentials die met serieuze argumenten komt – kortom: iemand die intellectueel integer is – heeft recht op een eerlijke en open discussie. Een aluhoedje die maar wat feitenvrij schreeuwt heeft daar geen recht op.

op 28 05 2013 at 15:20 schreef Niels van Lobberegt:

Beste Pyt, de vergelijking met de Holocaust gaat in mijn ogen nogal mak. Maar oké, touche.

Maar nog niet zo heel lang geleden was het ook ‘wetenschappelijk’ bewezen dat vleeseters huftiger waren dan niet vleeseters. Ook waren er onomstotelijke bewijzen dat ze in Irak massavernietigingswapens hadden.

Wat ik wil aangeven, en dat gevoel heb ik ook heel sterk na het lezen van dit stuk, zodra men wetenschappelijk bewijzen nodig heeft om hun gelijk te halen, dan vinden ze die ook. Linksom of rechtsom. Daar vraagtekens bij stellen vind ik niet meer dan logisch.

op 28 05 2013 at 15:45 schreef MarcodB:

Brenda, je kunt zeker scepticus maar geen complotdenker zijn. Er zijn argumenten te geven -en die worden ook zeker gegegeven- waardoor er ‘verzachtende’ effecten zouden kunnen zijn.
Het probleem daarbij is dat er ook NET ZO GOED argumenten te geven zijn waardoor de effecten juist versterkt worden.
De huidige verwachting is duidelijk, en heeft een bandbreedte. Er zijn zeker nuanceringen mogelijk, maar die leiden vaak tot een variatie van de verwachting binnen de bandbreedte. De recente correctie is daar een voorbeeld van.

op 28 05 2013 at 17:01 schreef MNb:

@Brenda: “Dat neemt niet weg dat het klimaat sinds het ontstaan van onze planeet verandert.”
Dat is tamelijk irrelevant. Wel relevant is het tempo van die klimaatverandering. Die is ongekend en zal voor enorme aanpassingsproblemen zorgen, of Niels en co nu voor een “nodig tegengeluid” zorgen of niet.

op 28 05 2013 at 21:38 schreef Brenda van der Veer:

Martin Bosma haalt telkens weer dezelfde truuk uit, hij wijst naar de elite die zich volgens hem ten koste van de hardwerkende Nederlander verrijkt. Die elite gelooft volgens Bosma niet eens in haar eigen idealen. Zo lees ik in zijn column dat Femke Halsema, Jolande Sap en hun journalistieke napraters geen vegetariërs zijn, voor Bosma het ultieme bewijs dat de spreekwoordelijke elite het alleen doet voor het geld. In dezelfde trant beschrijft hij de hoogopgeleide bakfietser die de multiculturele samenleving verdedigt maar tegelijkertijd bereid is om kilometers om te fietsen om zijn of haar kinderen naar een witte school te brengen. Dit is het enige wat Bosma te zeggen heeft.

Dus daarom, Marco en MNb, ben ik van mening dat je in een val trapt als je Martin Bosma hekelt om klimaatsceptici te overtuigen. Niels schrijft hierboven dat het hem niets uitmaakt of ‘ze’ gelijk hebben of niet. Bosma is een doodlopende weg.

op 28 05 2013 at 21:54 schreef dewanand:

namaste Marco de Baar,

Ik herlas je tekst zonet en toen pas begreep ik je pleidooi, deze zin:
de ‘Cultuur-Marxistische term voor de blanke man die het altijd gedaan heeft’

Ja, ik herken het slachtofferdenken hiervan bij Hindoestanen, negers, moslims die ook steeds weer de blanke man aanwijzen als zondebok voor hun onderontwikkeldheid, hun armoede, hun lage intelligentie, en dat ze honger lijden in hun landen waar de bodem onder hun bedden vol zit met tonnen goud, maar helaas, ze slapen er niet confortabel op, zo zielig he. Altijd weer hebben deze zielige niet Ariers die blanke mannen nodig om dat goud voor ze te komen opscheppen, als hun slimme blanke putjeschepper slaafjes, ja de slavernij is nu omgedraaid en de blanke man is de slaaf geworden van de hele zwarte wereld. Wie gaat de blanke man verlossen uit deze slavernij?

Cultureel Marxisme is de valkuil van elke niet Arier, met een kleurtje, zoals een neger, een hindoe, of een gele figuur, en gelukkig viel ik nooit in deze bodemloze linkse put van superieure lange linkse blanken.

Voortreffelijk stuk, ga zo door Marco.

Dewanand

op 28 05 2013 at 22:00 schreef MNb:

Mijn geheugen liet me weer eens in de steek, anders had ik deze link al veel eerder gegeven:

http://www.skepticalscience.com/argument.php

op 29 05 2013 at 06:37 schreef smeets:

Probleem is natuurlijk ook dat het inhoudelijk verdiepen in de klimaatdiscussie onmogelijk is. Ik heb er niet de tijd en kennis voor. Mag je daarom geen oordeel vellen? Zelf vind ik van wel. Het is zelfs noodzakelijk dat het klimaat onderdeel is van zo,n debat van onwetenden en belanghebbenden. Dat heet politiek. Wie op zondag naar vroege vogels luistert over de “gevolgen” van klimaatverandering hoort ook een hoop nonsens. Bij elke droge periode wordt het klimaat erbij gehaald. Bosma staat aan de andere kant van het politieke spectrum.
Een “kwantum mechanische beschrijving” heeft nu eenmaal in het echte leven geen enkele betekenis.

op 29 05 2013 at 09:13 schreef babs:

Probleem is natuurlijk ook dat het inhoudelijk verdiepen in de klimaatdiscussie onmogelijk is. Ik heb er niet de tijd en kennis voor. Mag je daarom geen oordeel vellen? Zelf vind ik van wel.

Eens, maar dan helpt het wel als je kunt onderbouwen waarom je de ene richting overtuigender vindt dan de andere.

Ik schaam me er niet voor sceptisch te zijn geweest. Dat komt vooral door Gore met zijn absurdistische verhaal met de halve wereld onder water en doordat ik de theorie te veelomvattend vind om wetenschappelijke consensus over te hebben (dat laatste vind ik nog steeds trouwens).

De doorbraak de andere kant op is bij mij gekomen toen die emails uitlekten waarin wetenschappers zogenaamd gefrustreerd waren dat ze versnellende opwarming niet meer in de grafiek konden plaatsen. Stelde helemaal niks voor en werd door sceptici als schandaal van de eeuw bestempeld.

Ik heb natuurlijk geen wetenschappelijk verhaal, dat heb ik over macro-economie, politiek en welk eten gezond is ook niet. Toch heb ik overal een mening over.

Wantrouwen is gezond, het is alleen jammer dat de meeste mensen altijd alle inkomende informatie zo draaien dat die de vastliggende mening bevestigt.

op 29 05 2013 at 10:50 schreef MNb:

“Een “kwantum mechanische beschrijving” heeft nu eenmaal in het echte leven geen enkele betekenis.”
Dat is niet je allerslimste opmerking ooit, Smeets. Ten eerste hebben klimaatmodellen maar bitter weinig met quantummechanica van doen en ten tweede heeft quantummechanica heel wat betekenis in het “echte leven”, wat dat dan ook moge betekenen. Zie bv. kernafval, dat jij om quantummechanische redenen niet in je achtertuin wilt hebben.

“doordat ik de theorie te veelomvattend vind”
En dat is niet jouw slimste opmerking ooit, Babs. De Algemene Relativiteitstheorie omvat nog veel en veel meer, nl. het gehele universum. Toch koester jij vast geen skepsis op de wetenschappelijke consensus over het GPS-apparaatje in je auto.
Merkwaardig toch welke ad hoc redeneringen mensen geldig achten als het om de studie van het klimaat gaat.

op 29 05 2013 at 15:19 schreef cRR Kampen:

Essentie van AGW re klimaatverandering is doodsimpel en al meer dan een eeuw bekend. CO2 is een broeikasgas en meer ervan heeft gevolgen voor de energiebalans in het klimaatsysteem (= lucht + oceanen + land- en zeeijs).

Essenties van Speciale en Algemene Relativiteit zijn, zeker mbt de Speciale, zo mogelijk nóg eenvoudiger. Het rekenwerk na het doen van de twee simpele, empirisch gefundeerde aannames (constantheid van de lichtsnelheid + equivalentie van gravitatie en traagheid) is wel lastig.
Ik heb evenwel gemerkt dat inzicht in deze eenvoud door de meeste van m’n medestudenten indertijd niet bepaald gedeeld werd. Waarom? Omdat het daadwerkelijk dóen van genoemde aannames bij velen een psychologische blokkade opriep. Dezelfde blokkade die Einsteins publicatie van 1905 nog lange tijd door haast alle fysici onbegrepen deed zijn. Mbt AGW is iets soortgelijks aan de hand. Men kan om de één of andere reden niet geloven dat we een plakje materiaal (de lucht) van tien metertjes dun als ’t de dichtheid van water had kan beïnvloeden.

op 29 05 2013 at 17:39 schreef babs:

MNb,
Veelomvattend heeft ook een andere betekenis. Teveel opvolgende details in de theorie, die ook nog eens lastig bewijsbaar zijn/waren. Bovendien: mijn GPS doet het, maar zonder meetgegevens van anderen zou ik niet eens kunnen vertellen of het de afgelopen tijd gemiddeld kouder of warmer is geworden.

op 30 05 2013 at 20:29 schreef Leo Schmit:

Bij mij op de schoorsteenmantel staat een stuk zacht gesteente materiaal (krijt) met daarin de afdruk van een schaaldier. Afkomstig uit de Franse Ardennen. In mijn kast staan 30 jaargangen van de Scientifc American, ik heb de archeologische artikelen gemerkt, met name die over de ijstijden. Een ervan, maar er zijn er velen, gaat over over de bevolking van Polen – Wit Rusland die aan de rand van het ijs hutten bouwden met behulp van de slagtanden van mammoeten.

@ MnB, we hebben ook recenter klimaatswisselingen gezien die vrij snel optraden, zowel naar het warmere als naar het koudere weertype. Denk aan de kolonisaties van Ijsland en Groenland rond 900 na C (warm), de dip rond 1500, het Dalton minimum rond de Franse revolutie.

Deze voorbeelden zijn voor mij voldoende om sceptisch te zijn over Global Warming. Daar heb ik Bosma niet voor nodig.

@Krek, de verontreiniging is een veel groter probleem. Kijk bij Die Zeit. In Duitsland drijft de stront uit de stallen. http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-05/guelle-massentierhaltung
De helft van de 120 waterbeschermingsgebieden heeft een te hoog nitraat gehalte.

op 30 05 2013 at 20:31 schreef Leo Schmit:

Correctie: scepsis over man-made Global Warming

op 31 05 2013 at 00:09 schreef MNb:

@Leo: “die vrij snel optraden”
Dat was niets vergeleken met wat we nu meemaken. Afijn, Leo, ook die staat in de link die ik gaf op 28 05 2013 at 22:00. Heb je hem al aangeklikt? Of ben je niet sceptisch tav je eigen scepticisme?
Nummers 1, 27, 39, 46, 120, 141 en 161.
Jouw klimaatscepticisme is geen haar beter dan holocaustscepticisme en evolutiescepticisme.

op 31 05 2013 at 08:45 schreef cRR Kampen:

Leo Schmit, voordat er mensen waren, waren er ook bosbranden. Dus worden bosbranden nooit door mensen veroorzaakt.
En vanzelfsprekend komen Industriële Revoluties elke zoveel eeuwen voor.
Magisch, hè?

22.000 jaar normaal fluctuerend klimaat gevolgd door onze detonatie van de afgelopen eeuw (+1 graad) en de verwachting voor het jaar 2100: http://klimaatverandering.wordpress.com/2013/03/17/de-twee-tijdperken-van-marcott/
Zie figuur 3.

“Deze voorbeelden zijn voor mij voldoende om sceptisch te zijn over Global Warming.”
Nu heb je bovendien oogkleppen nodig.

op 31 05 2013 at 12:43 schreef Leo Schmit:

Het kan warmer worden, het kan kouder worden, maar of dat door menselijk handelen komt is voor mij niet bewezen.

@ cRR Kampen, Hoezo 22 duizend jaar normaal fluctuererend klimaat?

Normaal? Is dit een grap?

op 31 05 2013 at 13:24 schreef Max Goedblick:

Schmit? Ken ik die naam ergens van? In de wetenschap dat ijsbergen al bestonden voordat mensen de oceanen bevoeren, vond Edward John Smith een koerswijziging maar flauwekul. Daar kwam bij dat niemand hem een wetenschappelijk bewijs had getoond dat die ijsberg waar over werd gesproken daadwerkelijk in de weg lag. Helaas bestaan er nog steeds teveel kapiteins die het schip liever door de wal dan door een vakbekwame stuurman laten keren. Van ijsbergen zullen wij in de nabije toekomst gelukkig wat minder last krijgen, tegen de tijd dat die over onze dijken komen zijn ze allang gesmolten.

op 31 05 2013 at 16:20 schreef cRR Kampen:

Leo Schmit, kun je het plaatje niet zien?
Ik denk het wel.
Als je er vragen over hebt, stel ze! Suggestie voor je eerste vraag: ‘had je een tempsprong van het kaliber van afgelopen eeuw in de reconstructies kunnen terugvinden als die zeg 10.000 jaar geleden was gebeurd?’
Goede vraag!
En het antwoord is: ja.
Wat we nu beleven is dus uniek. Veruit de grootste en snelste klimaatverandering in heel lange tijd.
Komt doordat CO2 een broeikasgas is (wat we nog maar anderhalve eeuw weten) en meer ervan opwarming tot gevolg heeft (wat we nog maar ruim een eeuw weten).

op 01 06 2013 at 21:19 schreef MNb:

Leo wíl het plaatje niet zien. Daarom heeft hij die link van mij niet aangeklikt – bang om met info geconfronteerd te worden die hem nopen van standpunt te veranderen. Hij wil kunnen blijven roepen dat er niets bewezen is. Creacrappers hanteren dezelfde methode.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS