Home » Archief » De pornoster, de filosoof, diens stropoppen en het Grote Ongelijk


[27.04.2013]

De pornoster, de filosoof, diens stropoppen en het Grote Ongelijk

Marco de Baar

SAMSUNG

Pornolegende Ron ‘the hedgehog’ Jeremy is een onooglijk kalend kereltje met een opgeblazen gezicht, een kromme neus en waterige ogen. Als hij ‘acteert’ deinen zijn billen, wangen en pens slapjes op en neer. Ron heeft echter één troef die al deze tekortkomingen in een klap compenseert: Zijn penis heeft het formaat van een beschuitbus (24 centimeter).

Weinig mensen weten dat Jeremy een acteeropleiding heeft gevolgd. Hij probeert nog steeds erkenning te krijgen als acteur en duikt soms eventjes als figurant op in reguliere films. Jeremy schrijft boeken, speelt verdienstelijk piano en heeft drie academische titels. Dat interesseert natuurlijk niemand. Rons marktwaarde is precies zo groot als zijn penis en zo zijn er ‘Ron Jeremy-sigaren’ Ron Jeremy-dildo’s en Ron Jeremy-rum. Het heeft wat treurigs: De onbegrepen kunstenaar wordt nooit gevraagd voor zijn creativiteit en kennis, maar moet altijd opdraven om zijn met zijn kinderarmpje te zwaaien.

Rechts-reactionair kunstje

Jeremy doet me een beetje aan Thierry Baudet denken. Baudet is zo tevreden met zijn academische status dat hij er een stukje over schreef. Baudet speelt piano en wilde eigenlijk kunstenaar worden. Jeremy verkoopt vibrators en Baudet maakt zich zorgen over het gebruik ervan.

Het grote verschil is dat bij Baudet de aspiraties en opleiding juist worden benadrukt en geroemd voordat hij zijn rechts-reactionaire kunstje voor de media mag doen. In een interview in HP de Tijd (15 februari 2013) wordt Baudet gepositioneerd als wonderkind, intellectueel, schaker, kunstenaar én achterkleinkind van een vermaarde hoogleraar wiskunde, kleinzoon van een hoogleraar geschiedenis en zoon van een historicus en pianist.

Het is alsof deze pedigree Baudet ontslaat van de plicht om een logisch-consistent argument op te bouwen, en hij mag zonder enige motivatie tal van absurde uitspraken doen. Dat de oikofobische elite met behulp van atonale muziek en multiculturele dogma’s, de westerse cultuur kapotmaakt. Dat de PVV een avant-gardistische partij is. Baudet heeft nooit inhoudelijke kritiek ontvangen op zijn boek en zijn stukjes in het NRC. Integendeel, er worden enkel stropoppen opgeknoopt. De interviewer legt Baudet geen strobreed in de weg.

Grootste stropop

Maar is Baudet wel zo’n coherente denker? Laten we dan maar eens naar drie van zijn stukjes kijken.

In dit stukje over het klimaat schetst Baudet hoe Jan Terlouw ‘apocalyptische visioenen’ beschrijft, om hem daarna te laten concluderen dat we ‘het allemaal niet zeker weten.’ Baudet stelt dat de verhaaltrend van Terlouw vaker wordt gevolgd door alarmisten: ‘Eerst een opsomming geven van de meest verschrikkelijke doemscenario’s;  dan toegeven dat er wetenschappelijke twijfel bestaat; maar ten slotte oproepen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen.’

Dit is echt de grootste stropop die ik ooit gezien heb.

Ten eerste geeft Baudet niet de woorden van Terlouw weer, maar zijn eigen interpretatie daarvan. Ten tweede wordt het statement dat we ‘het allemaal niet zeker weten’ niet nader toegelicht. Wat weet Terlouw niet zeker? Heeft Terlouw het hier over het verschil tussen verwachtingswaarde en onzekerheidsmarge? Of over fundamentele onzekerheden in de fysische modellering?

Standaardnonsens van klimaatsceptici

Baudet gaat er voor het gemak vanuit dat het om het laatste gaat. Hij maakt de vermeende positie van Terlouw – een politicus – representatief voor een heel wetenschappelijk veld. Dat is echt absurd! Zelfs als Terlouw de grootst mogelijke onzin had verkondigd, dan nog zou dat niet representatief zijn voor klimaatwetenschap. Waarom gaat Baudet niet in op de argumenten van mensen die wel precies weten hoe het zit?

Dan haalt Baudet het boek van Marcel Crok aan dat bekend staat om zijn bevooroordeeldheid en dist dan de standaardnonsens van de klimaatsceptici op. Statements die aantoonbaar onjuist zijn, en niets anders aantonen dan Baudets onbegrip. Baudet durft tenslotte ook nog, zonder zware modellen te evalueren of statistische operaties uit te voeren, uitspraken over risicomanagement te doen, maar legt niet uit waarom zijn uitspraken in tegenspraak zijn met de recente analyses van verzekeraar Munich Re.

Principe van falsificatie

In dit stukje brengt Baudet Popper in stelling om aan te tonen dat de voorvechters van een verenigd Europa niet werken volgens het rationele principe van de falsificatie. Popper stelde falsificeerbaarheid voor als eis aan wetenschappelijke en politieke theorieën. Hij wees teleologische politieke visies, zoals het Marxisme, af. Het idee dat Baudet voor het voetlicht wil brengen is duidelijk: de pro-Europabeweging is niet rationeel, en neigt naar een Closed Society. Wat je ook van Europa vindt, dit stukje is om drie redenen slaapverwekkend.

Ten eerste had de wetenschapshistoricus Kuhn al aangetoond dat wetenschappers helemaal niet werken volgens het falsificatiemodel. Dat ambtenaren niet volgens de idealen van Popper werken mag dan geen verrassing meer zijn.

Ten tweede is het onduidelijk waarom Baudet de voorselectie maakt van de pro-EU-lobby. Waarom juist die? Doen die het slechter dan andere bewegingen? Als het antwoord daar positief op is, dan moet Baudet dat aantonen. En als het antwoord daar negatief op zou zijn, dan is Baudets analyse zinledig en bevooroordeeld.

Ten derde geeft Baudet de slechtste omschrijving van Poppers falsificatietheorie die ik ooit gelezen heb: ‘Wat zou iemand moeten aantonen, of wat zou er moeten gebeuren, om u van uw overtuiging af te brengen?’

Theorie en empirie

Poppers falsificatietheorie begint met de notie dat inductie, het verwerven van objectieve kennis uit experimentele waarnemingen, onmogelijk is. De ontwikkeling van kennis speelt zich af op het raakvlak van de theorie en de empirie. Een theorie genereert voorspellingen die experimenteel getoetst kunnen worden. Popper laat zien dat verificatie van een theorie logisch onmogelijk is, maar dat de falsificatie van een theorie tot de logische mogelijkheden behoort. Er rest, volgens Popper, de arme wetenschapper niets anders dan zijn theorie als hypothese te beschouwen totdat een voorspelling niet uitkomt, en de theorie gefalsificeerd is.

Waarom denkt u dat ik u lastigval met deze paragraaf over Popper?

Baudets stukje ‘Generaliseren over de islam’ deed veel stof opwaaien. Baudet presenteert hierin zijn mening over de koran, Mohamed en Jezus als waarnemingen die ‘gegeneraliseerd’ kunnen worden. Generaliseren, zo stelt Baudet, is een algemeen toegepaste methode in de wetenschap. Waarom kunnen we niet generaliseren over de Islam? vraagt Baudet zich af. Inhoudelijk is dit stukje al gekraakt door Hulspas en Özdil. Ik ga hun argumenten niet herhalen.

Intellectuele integriteit

Hulspas wees Baudet erop dat hij het verschil niet weet tussen generalisatie en inductie. Generalisatie is niet het veralgemeniseren van een aantal observaties, maar het vergroten van de reikwijdte van een theorie. Bij generalisatie ontstaan nieuwe effecten, die je met inductie nooit gevonden zouden kunnen worden.

De reden dat Popper zijn falsificatietheorie introduceerde, was nu juist om het inductieprobleem op te lossen. Je in het ene stukje zorgen maken over ambtenaren die niet volgens de idealen van de falsificeerbaarheid werken, en in een ander stuk beweren dat uit observaties algemene conclusies kunnen worden getrokken is intellectueel onverenigbaar. Uitlatingen doen over een vakgebied waar je niets van weet, zonder de specialisten te raadplegen, druist tegen iedere eis van intellectuele integriteit in.

Schaamlap van domrechts

Het heeft iets triests. Baudet wordt gepositioneerd als een conservatieve intellectueel, en mag daarna overal zijn mening verkondigen. Hij hoeft zich niet aan de feiten te houden en consistentie in zijn denken wordt niet geëist. Net als Jeremy moet Baudet zijn kunstje doen: suggereren dat er een intellectuele motivatie is voor abject gedachtegoed. Hij is verworden tot de schaamlap van domrechts.

Jeremy verschuilt zich tenminste niet achter een schaamlap.

Marco de Baar is als liberaal voor de volle ontplooiing van het individu, inclusief een rijke intellectuele en culturele ontwikkeling. Hij kan niet accepteren dat de VVD de anti-intellectuelen en de cultuurbarbaren van de PVV gedoogt. Bovenstaand stuk is eerder gepubliceerd op activescience, blog over Wetenschap en Wetenschapsbeoefening.

Marco de Baar, 27.04.2013 @ 08:14

[Home]
 

13 Reacties

op 27 04 2013 at 09:26 schreef chp:

Baudet is een epigoon. Al zijn meningen en argumenten zijn geleend van anderen (Cliteur, Scruton). Het zijn de overbekende talking points die al decennia in het rechtse meningen circuit worden rondgepompt. Baudet papagaait het allemaal braaf na. Je kunt dezelfde onzin dagelijks lezen op DDS. Baudet kijkt er alleen veel sjieker bij.

op 27 04 2013 at 15:21 schreef MNb:

Dolph Lundgren heeft een IQ van ver boven de 150 en spreekt vloeiend zeven talen – en niet de gemakkelijkste.

“Waarom gaat Baudet niet in ….”
Het antwoord weet jij ook wel. Pseudowetenschap.
Overigens geeft Kuhn niet zozeer een weerlegging als wel een aanvulling op Popper, maar dat is hier nogal onbelangrijk. Dat politiek en bestuur volgens het falsificatieprincipe zouden moeten werken slaat totaal nergens op. Politiek en bestuur gaan over het maken van keuzes, dwz in het ideale geval beslissen ze op grond van de bekende feiten wat wenselijk is en wat niet. Dat is normatief. Het falsificatieprincipe zegt nul komma niets over de vraag of rijken rijker moeten worden, de staat zich overal mee moet bemoeien en of Europese integratie nastrevenswaardig is. Volgens dit principe mag je ook best geld bijdrukken totdat de prijzen in de winkels de lucht invliegen.

“intellectueel onverenigbaar”
Geen pseudowetenschapper die zich daar ooit iets van aangetrokken heeft.
Ron Jeremy doet zijn kunstje heel wat vakkundiger dan Baudet de zijne.

op 27 04 2013 at 20:18 schreef Dirk Zeeman:

Uitstekend en helder geschreven stuk, waarop ik toch ernstige kritiek heb. De vergelijking met Ron Jeremy is weliswaar grappig, maar beslist geen noodzakelijk ingrediënt van het betoog. De vergelijking is wel nodeloos kwetsend, en overduidelijk als zodanig bedoeld. Dat doet afbreuk aan het verder zeer overtuigende betoog.

op 27 04 2013 at 20:21 schreef Ralph van der Geest:

Misschien kan Diederik Samsom die Baudet de volgende keer op zijn partijfeestje uitnodigen. Mij bekruipt na deze week zéker het gevoel dat die twee wel met elkaar overweg kunnen. Bah wat een stel….

op 28 04 2013 at 04:53 schreef Hennekam:

Informatief, behalve die beschuitbus dan.. Btw. Een intellectueel hoeft niet wijs te zijn. Baudet is een schrander kereltje, ongetwijfeld . Maar hij legt de klemtoon verkeerd. Het belang van de natiestaat neemt af, en dat is fout???? En dan komt het sentiment naar boven . En zijn leer is bruikbaar als politieke kapstok. Going Ayaan style #zoiets

op 28 04 2013 at 08:08 schreef Ralph van der Geest:

@Hennekam, “Het belang van de natiestaat neemt af, en dat is fout????” Is helemaal niet fout. Een staat is een onderdrukkingsmechanisme dat haar voortbestaan desnoods veilig tracht te stellen ten koste van miljoenen doden…

op 28 04 2013 at 09:02 schreef MarcodB:

@Dirk, de vergelijking was niet bedoeld om te kwetsen, en in mijn visie niet nodeloos. Wat ik wil aanstippen is dat er een mechanisme is waardoor mensen continu gevraagd worden door belanghebbenden. Ze worden gevraagd om dat ze dat ene kunstje goed doen. Dat ze zelf wellicht veel meer zouden willen vertonen, wordt ondergeschikt.

@MNb Re:Kuhn Ik bedoelde: Kuhn heeft laten zien dat een falsificatie niet direct leidt tot verwerping van de theorie. Er is dan nog veel nodig voor een paradigmaverandering

op 28 04 2013 at 09:30 schreef MarcodB:

Overigens: Ik zie net dat klimaatspecialisten al hadden gereageerd op het stukje:
http://klimaatverandering.wordpress.com/2012/01/30/reactie-op-klimaatsceptische-column-thierry-baudet-in-nrc/

Daarin staat ook een link naar de reactie van Terlouw. Deze is inhoudelijk niet heel sterk, maar, nogmaals, dat mag je van een politicus ook niet verwachten. WEL Boeiend is dat Terlouw beschrijft wat Baudet allemaal tijdens de bijeenkomst heeft beweerd:
http://klimaatverandering.files.wordpress.com/2012/01/jan-terlouw-reactie-op-thierry-baudet-nrc.pdf
Als er geen feiten zijn, verzint Baudet ze, als hij ‘feiten’ heeft verzonnen, dan ‘generaliseert’ hij ze, en als er wel feiten zijn, ontkent hij ze. Echt heel bar!!!!

op 28 04 2013 at 10:35 schreef Pyt van der Galiën:

@Ralph

Een “natiestaat” is iets anders dan “een staat”. Het is een specifieke verschijningsvorm van de staat, gekenmerkt door culturele eenheid. Ijsland is (mogelijk) een natiestaat, Rusland is wél een staat, maar geen “natiestaat”. De natiestaat is vooral een 19e-eeuwse ideologische constructie.

Baudet lijkt te dromen van een samenleving waarin het kapitaal ondergeschikt is gemaakt aan de “volksgemeenschap”, aan de gedroomde “natiestaat”. Een vorm van “nationaal-kapitalisme” als je wilt. Vandaar die intense afkeer binnen Nieuwrechts van de EU.

Wanneer je werkelijk een tegenwicht wilt bieden aan het “global capital”, zou je juist voor het versterken van supranationale instellingen moeten pleiten, niet teruggrijpen op reactionaire utopieën over “volksgemeenschappen” en cultureel eenvormige “natiestaten”.

op 28 04 2013 at 12:19 schreef MNb:

Kijk eens aan, de vroeger altijd zo vriendelijke Terlouw wordt op zijn ouwe dag een sarcast:

“Als de fundamentele principes van wetenschap je geestelijk eigendom niet zijn, heb je bij zo’n betoog weinig te zoeken.” Dat betoog is Terlouw’s lezing over wetenschap en politiek.

@MdB: ik dacht wel dat je dat bedoelde, maar ik heb universitair afgestudeerde nitwits er een paar keer mee aan de haal zien gaan. Wie echter de moeite neemt om eens een wetenschappelijk tijdschrijft in te kijken merkt op dat de artikelen vol met falsifieerbare uitspraken staan. Zelfbenoemde klimaatsceptici (nooit was de term skepticus erger misplaatst) daarentegen proberen hun argumentjes dicht te timmeren, maakt niet uit hoe.

op 28 04 2013 at 19:20 schreef MarcodB:

@MNb: helemaal met je eens.

op 30 04 2013 at 09:06 schreef De filosoof, zijn stropoppen, en het grote ongelijk | Active Science:

[…] X-rated versie van dit stuk verscheen hier, ter ere van de herstart van […]

op 08 05 2013 at 01:09 schreef TFWC:

Hahahahahahahahahaha “Een inbreuk op het zo
volkomen mogelijk samenzijn,
een weglekken van energie, kortom
een vorm van vreemdgaan” hahahahahahahahahahahaha, inkijkje in een SGP sexleven *KREUN*

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS