Home » Archief » De volksverlakkerij van VNL


[31.10.2016]

De volksverlakkerij van VNL

Petra Kramer

tumblr_nu5ff29akl1s2p7wxo3_500
Scène uit Onibaba (1964)

VoorNederland (VNL) wil 30 miljard aan ombuigingen realiseren. Ombuigingen is newspeak voor bezuinigen om elders meer geld uit geven. Specifiek wil VNL 12,8 miljard ophalen bij de circa 650.000 werklozen en de failliete industrie die hen moet activeren (om er nog maar een Orwelliaans woord tegenaan te gooien). Snijden in subsidies, bureaucratie, de overheid en zelfstandige bestuursorganen moet 6 miljard gaan opleveren. De modernisering van het onderwijs, innovatie- en topsectorenbeleid gaat volgens VNL op wonderlijke wijze 4 miljard opleveren en afschaffing van ontwikkelingshulp en ‘buitenland overig’ (wat de fuck dat ook moge betekenen) 2,4 miljard.

Toch valt het woord ‘bezuinigd’ slechts één keer in het VNL-programma en wel in de context van dat er onverantwoord bezuinigd zou zijn op ‘defensie‘. Daar wil de club van aanrander Jan Roos, die er niet vies van is kinderen te intimideren door te schreeuwen dat hij hun “kankerkoppen” er af gaat hakken, 5 miljard in investeren.

Waar VNL stopt met ontwikkelingshulp, wil het uiteraard niet stoppen met het ‘veiligstellen’ van grondstoffen uit zogeheten ontwikkelingslanden. Kolonialisme is wat ons welvaart heeft gebracht en dat gaan we onder de wederom Orwelliaanse noemer ‘vredesmissies’ mooi geen neokolonialisme noemen. Dat zou al te gek zijn.

Incoherent programma

De andere investeringen van VNL zijn een miljard extra voor de politie en 2,5 miljard aan voor infrastructuur, water, energietransitie en innovatie. Als u nu denkt dat ik in de eerste alinea schreef dat VNL juist 4 miljard wilde bezuinigen op onder andere innovatie dan mag ik u feliciteren met het feit dat u een oplettende lezer bent.  Het programma van VNL is zo incoherent als de neten. Vooral op het vlak van het paradepaardje genaamd referenda.

VNL wil een referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie. Tegelijkertijd wil VNL diezelfde EU verregaand hervormen, of eigenlijk misvormen. Om de EU ‘democratischer’ te maken, wil VNL de enige (zij het imperfecte) democratisch gekozen loot aan de stam van de EU, het Europees Parlement, afschaffen. Op termijn streeft de firma kapmes naar een unie waarin alleen België (gespecificeerd als Vlaanderen en dus niet Wallonië) Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland en Ierland welkom zijn. ‘En als ze willen zijn ook Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en het Verenigd Koninkrijk’.  Het Verenigd Koninkrijk! U weet wel, dat koninkrijk dat op uiteenvallen staat omdat de Ieren en de Schotten bepaald niet te spreken zijn over de Brexit die de zusterpartij van VNL, UKIP, heeft helpen forceren.

Kortingen op uitkeringen

Dat Wallonië niet welkom is in de Arische Unie van VNL is al helemaal lachwekkend want het is nou juist Wallonië dat zich verzet tegen handelsverdragen als CETA en TTIP waar VNL tegen claimt te zijn. Het is ook exemplarisch voor de holle retoriek die VNL verkondigt. VNL pretendeert populistisch te zijn en de media zetten de partij godbetere neer als het fatsoenlijke alternatief voor de PVV maar dat is allemaal lulkoek. Als de 12,3 miljard die VNL op het sociaal vangnet wil bezuinigen bijvoorbeeld alleen uit kortingen op uitkeringen moet komen, kost dat iedere uitkeringsgerechtigde een krappe 20.000 euro. Een WWB-uitkering is ongeveer 10.000 euro per jaar.

Dezelfde media die VNL als fatsoenlijk alternatief voor de PVV neerzetten, hebben als volgt over hun programma bericht. De NOS: ‘VNL wil minder belasting en referendum over EU-lidmaatschap‘. De Volkskrant: ‘Verkiezingsprogramma van VoorNederland zit vol testosteron‘. Het Algemeen Dagblad: ‘VNL wil mes in aantal publieke zenders‘. NRC: ‘Verkiezingsprogramma VNL Partij Jan Roos opvallend mild voor EU‘. Metro (en ANP): ‘Referenda en schietdrones: VNL presenteert programma‘.

Eigen risico

Geen enkele speler in ons *kuch* pluriforme *kuch* en zogenaamd respectabele medialandschap voelde zich geroepen om de daadwerkelijke gevolgen van het uitvoeren van het VNL-programma uit de doeken te doen. Geen enkel kwantiteitsmedium vond het de moeite waard om te vermelden dat VNL het eigen risico weliswaar met ‘maar liefst’ 50 euro wil verlagen terwijl daar het ‘moderniseren’ (lees: schrappen) van de zorgtoeslag tegenover staat, die kan oplopen tot bijna 1000 euro.

Overal waar VNL van moderniseren spreekt, bedoelt ze zo ongeveer terug naar de tijd van voor de verzorgingsstaat. Natuurlijk mag je pleiten voor het ongedaan maken van een eeuw aan verworvenheden door sociale strijd, maar verpak dat niet in newspeak. Het is geen modernisering, het is geen vooruitgang en het is beklagenswaardig dat de reguliere media de vinger niet op die zere plek leggen.

Gelukkig heeft u mij nog, één van de weinige echte dissidenten in de kakofonie van de nieuwscyclus. Dat is ook waarom ik er trots op ben op Frontaal Naakt gepubliceerd te worden. Dissidenten, verenigt u!

Cadeautjes voor de rijken

U hebt niets te verliezen, behalve uw stem. En die stem gaat u nog hard nodig hebben in een land waar het moedig wordt genoemd om de minstbedeelden te beroven van hun rechten. Want een land dat populisme definieert als ‘cadeautjes voor de rijken’, zoals VNL doet, is compleet van het padje af. Als we uitvoeren wat VNL wil, is het uiteenvallende koninkrijk ons voorland, daar sterven uitkeringsgerechtigden bij bosjes terwijl de politiek dat glashard ontkent.

Petra Kramer omschrijft zichzelf als ‘anarcho-jihadi’ en ’transliban’. Ze is snoeihard en messcherp. Volg haar op Twitter en lees haar op (onder andere) Meedogenloos en Vileine. Dit stuk stond al op Meedogenloos.

Petra Kramer, 31.10.2016 @ 07:34

[Home]
 

32 Reacties

op 31 10 2016 at 11:04 schreef Remco:

Tot ik dit las was het stuk van Chris Aalbers op TPO het meest kritische wat ik over VNL had gelezen. ;)

Het is vrij simpel: de media willen niet meer kritisch zijn over de plannen van populisten (tenzij het de SP is), want als je inconsistenties en onwaarheden aanwijst dan ben je weer “de politiek correcte media die met veel dedain vanuit de ivoren toren een partij van het volk probeert onderuit te halen”.
Het is onvoorstelbaar, maar blijkbaar is het zo dat als je dat soort onzin 15 jaar lang roept elke keer als er een kritisch geluid klinkt, de media het nog gaan geloven ook. En daarom houden ze zich koest.

op 31 10 2016 at 12:05 schreef Trawant 45:

Eensch en eensch

op 31 10 2016 at 12:12 schreef Murat:

Nee volgens mij is dat het punt niet Remco.
In het neoliberale verdienmodel is het gewoon niet meer handig anti populisme te zijn. Dat kost geld.
De bazen willen het niet, de adverteerders willen het niet (lees het boek: manufacturing consent van Noam Chomsky).

De SP is daarnaast ook nog eens bedreigend voor de winst industrie: meer belasting voor de hogere inkomens, meer lastenverlaging voor de lagere inkomens en meer overheidsinvloed op de samenleving.
Dus reken maar dat de media daar met de hakbijl op inspringen.

op 31 10 2016 at 12:59 schreef Remco:

Boeiende suggestie en natuurlijk: kranten zijn gewoon bedrijven. Toch heb ik vraagtekens bij je redenatie. Het is uiteraard zo dat commerciële belangen meespelen, ook bij de media. Maar het is echt niet zo dat die belangen álles dicteren. In Nederland zijn bij veel kranten de commerciële kant en de journalistieke kant beter van elkaar gescheiden dan in de VS. In de praktijk zie ik dat de angst om “de burger” tegen zich in het harnas te jagen veel invloedrijker is dan een of andere angst voor adverteerders. Hetzelfde geldt voor de politiek.

op 31 10 2016 at 19:57 schreef Murat:

Ik de denk dat je tot na een paar jaar na de de dood van Fortuijn zeker gelijk zou hebben gehad Remco. Maar nu is het toch echt al lang niet meer alleen de angst om politiek correct te zijn. Zowat alle kranten zijn volledig over stag gegaan, van NRC tot Volkskrant zijn obsceen racistisch en populistisch tegenwoordig. Nee, daar schuilt meer achter. Daar zitten centjes achter. Dit is erg goed gebleken voor de winst anders was dit probleem niet zo hardnekkig geweest. Money talks.

Mijn ogen gingen open toen, met het succes van Roemer destijds in de peilingen, de media van links tot rechts totaal los gingen op hem (herinner je de afbeelding van hem nog? als bebloede slager op de RTL gids volgend mij). Toen werd het weer eens heel duidelijk dat de media op een rechtse koers aanstuurden want dat beschermt de centen.

Zo ook met het populisme. De lezers (toch in meerderheid een blank publiek) wil dit blijkbaar. Zeker in de tijd van het internet moeten ze overleven en als er iets is wat het neoliberale tijdperk ons leert is dat het zorgt voor homogenisering van alles dat winst maakt want een zo breed mogelijk publiek moet tevreden gesteld worden.

op 31 10 2016 at 20:08 schreef gerrit:

Remco, er is ook onderzoek gedaan naar de Nlse journalistiek aan de hand van chomsky’s model, kwam min of meer hetzelfde uit. Je kon het vrij duidelijk zien bij Griekenland, nu het gebrek aan aandacht voor Saudi-Arabie en de bombardementen of Jemen, het onderzoek is gedaan naar aanleiding van berichtgeving van Irak. ’t was vrij shockerend. http://vuuniversitypress.com/15-nederlands/overige-content/109-the-dutch-media-monopoly Kritische berichtgeving over rol olie bedrijven etc. is nihil en bijna niet bestaand. ’t spijt me, maar daarvoor is onafhankelijke journalistiek nodig. Je hebt in Amerika media als democracy now, betaalt door ledengeld, dat verschaft veel meer vrijheid dan dat je afhankelijk bent van advertentie inkomsten. Dan hoef je namelijk niet te denken of bedrijven ’t wel een aantrekkelijke plaats vinden om hun producten te verkopen. Daar leven ze namelijk van en daar worden ze op afgerekend, advertentie opbrengsten. Binnen die grenzen moeten ze functioneren. Als een krant het goed doet, betekent het dat ze veel adverteerders hebben. Zo is het nou eenmaal. Dat betekent niet dat de mensen niet menen wat ze schrijven, nee ze worden er alleen al op geselecteerd.

op 31 10 2016 at 20:18 schreef Gerard Matthijssen:

VNL volgt gewoon de neoliberale agenda van de VVD en haar racistische, pardon fascistische tweelingzusje, de PVV: afbraak van de sociale verworvenheden, waaronder het voorheen gegarandeerde bestaansminimum. Dat Jan Roos in Duits Generaalsuniform poseert (website “Welingelichte kringen”) is wel erg pretentieus. Is KAPO (of Blockälteste) niet goed genoeg? “Uitkeringen verlagen. Werk moet weer lonen”. Moderne slavernij à la Klijnsma is niet erg genoeg. Hij wil minimumlijders nog verder in de armoede drukken.
Dat de zogenaamde “vredesmissies” ten dienste staan van de neo-koloniale, westerse belangen, buiten het oorspronkelijke verdragsgebied van de NAVO, is door de auteur juist gezien.

op 01 11 2016 at 12:06 schreef VoorNederland:

op 01 11 2016 at 14:49 schreef Sasha Berkman:

VNL: nog vrouwen aangerand lately?

op 01 11 2016 at 15:26 schreef Mario:

lol @ Sasha

Wat ik altijd hilarisch blijf vinden is dat partijen met ‘vrijheid’ of ‘voor Nederland’ welbeschouwd niets daarmee hebben, getuige hun gedragingen en uitingen en verdere acties.

Ach ja, debielrechts..

op 01 11 2016 at 19:14 schreef Statler:

@murat

lees ook de Anti-Chomsky reader, of denk je echt dat Pol Pot slachtoffer is van de oneerlijke media?

op 01 11 2016 at 21:13 schreef Sasha Berkman:

Statler: wtf!

Je vergelijking met Pol Pot en VNL gaat veel te ver voor dit moment. Maar je hebt wel gelijk dat we op moeten passen voor die lieden.

http://www.counterpunch.org/2014/10/16/who-supported-the-khmer-rouge/

op 01 11 2016 at 23:53 schreef Statler:

Sorry Murat, maar ik denk je me verkeerd begrepen hebt. Misschien was mijn reactie iets te cryptisch. Mijn punt is eigenlijk dat jij Chomsky erbij haalt als de absolute autoriteit op het gebied van media. Begin jaren zeventig nam hij het b.v. op voor de Rode Khmer, omdat deze door de westerse media zwart zou zijn gemaakt. Pol Pot zou weinig fout en juist veel goed voor Cambodja hebben gedaan. Later moest hij zijn mening toch wel iets bijstellen. Iemand met een zo’n belabberd beoordelingsvermogen als Chomsky opvoeren als een grote ziener maakt mij dan ook een beetje verdrietig.

op 02 11 2016 at 00:19 schreef Murat:

Statler,

Ga je ook nog even inhoudelijk in op het punt dat ik heb proberen te maken?

op 02 11 2016 at 12:31 schreef Statler:

Murat,

je komt zelf met een boek geschreven door de voorzitter van de Pol Potfanclub. Een man die pist op het graf van meer dan een miljoen mensen gewoon om een politiek punt te maken. Als ik hoop dat 40 jaar later iedereen wat wijzer is geworden komt Murat die dat dan nog dunnetjes een keer overdoen. Als je dan vervolgens met feiten wordt geconfronteerd die niet in je straatje passen, dan negeer je die gewoon. (Misschien heb je iets te veel Chomsky gelezen.) Want blijkbaar heb je een belangrijk punt te maken. Veel belangrijker dan het leed dat het Cambodjaanse volk is aangedaan. Wat een arrogantie en een middelvinger naar iedereen die de feiten een klein beetje wil respecteren.

op 02 11 2016 at 12:40 schreef Peter:

Zeg Statler, kap eens met dat obsessieve gezeik. Murat raadt een boek van Chomsky aan dat blijkbaar iets zegt over populisme en de media, jij diskwalificeert én Chomsky én Murat omdat Chomsky indertijd blijkbaar fout zat over Pol Pot. Dat is tot daaraan toe, maar je blijft er maar mee doorgaan, off-topic, zanik-zanik-zanik zonder in te gaan op het punt van discussie hier, namelijk de manier waarop media het populistische vertoog schragen en klakkeloos uitdragen.

Is alles wat Chomsky zegt, waardeloos omdat hij indertijd dingen zei over Pol Pot die nu onhoudbaar blijken te zijn geweest? Heb je het boek, dat Murat aanprijst, gelezen? Heb je iets zinnigs over media en populisme te zeggen, of over het verschil in benadering van DENK door het journaille en die van Jan Roos?

Of ben je gewoon een trollende lul met vingers?

op 02 11 2016 at 13:03 schreef Murat:

Wat Peter zegt. Niets aan toe te voegen.

op 02 11 2016 at 13:34 schreef Statler:

Natuurlijk Peter, ik ben een obsessieve zeiker en Chomsky is een baken van redelijkheid en wijsheid.

De groeten.

op 02 11 2016 at 13:38 schreef Peter:

Bye!

op 02 11 2016 at 13:39 schreef Petra:

Via twitter werd ik er op geattendeerd dat ik een belangrijk punt over het hoofd heb gezien. VNL wil “één BTW-tarief van 15 procent. Uniformering van de BTW-tarieven leidt
tot een lastenverlichting van ruim 3 miljard euro.”

Dat het per saldo voor de overheid tot 3 miljard minder inkomsten leidt, wil ik best geloven. Dat laat zich echter niet vertalen als lastenverlichting voor iedereen omdat de koopkracht van me name de minima nog een knal als het lage BTW-tarief van 6% op voedsel, water, geneesmiddelen, reparatiediensten, kunt, cultuur, recreatie en sport stijgt naar 15%.

Enneh, Statler, fuck off.

The boring truth about Chomsky: he does not support Pol Pot http://www.abc.net.au/news/2011-07-01/brull—the-boring-truth-about-chomsky/2779086

op 02 11 2016 at 15:26 schreef sjonnie:

Petra, BTW, ik heb er nooit iets van begrepen.
Als oud ondernemer verkocht ik mijn meuk voor ca. 90 % buiten Nederland dus teruggave. Dom rondpompen van geld.
Ooit ingevoerd door Duitsland om wo1 te kunnen betalen, later door Frankrijk om de wederopbouw na wo1 te betalen en later (1968?) door Nederland als extra inkomstenbron.
BTW weg ermee, de tering naar de nering zetten is de oplossing.

op 02 11 2016 at 16:03 schreef Sasha Berkman:

Zou het dan echt zo zijn dat rechtse mensen nooit met open vizier vechten? Zo’n statler wil gewoon niet dat Chomsky serieus genomen wordt en daarom herhaalt hij de smerige leugens over hem.

op 02 11 2016 at 18:28 schreef Petra:

Ah, de gevaarlijk domme retoriek van het huishoudboekje. “De tering naar de nering zetten”. Hier legt antropoloog David Graeber in drie minuutjes uit waarom dat kwalijk is.

https://www.theguardian.com/commentisfree/video/2015/oct/28/david-graeber-what-government-doesnt-want-you-to-know-about-debt-video

En voordat je begint te jammeren dat Graeber een notoire activist is, heb je hier de bepaald niet linkse rakker Hans de Geus die hetzelfde uitlegt, sjonnie.

https://www.ftm.nl/artikelen/gratis-bier-ja-graag

op 02 11 2016 at 18:30 schreef Gerrit:

Chomsky was helemaal niet voor Pol Pot, hij heeft alleen bericht over de discrepantie in de gewilligheid van pers om de slachtoffers (en dan consequent de grootste schatting) van hem te berichten en niet die van VS. Nergens in zijn werk valt een positieve opmerking over Pot te lezen. Je Bazelt mensen als Pipes na (die wonderlijk genoeg dol was op Stalin en co.) Maar veel plezier bij het forum van de democratie,

op 02 11 2016 at 21:04 schreef sjonnie:

Dus de ECB drukt niet 84 miljard euro per maand bij uit het niets?
Grappig.
Maar goed, mijn vraag ging over de BTW.

op 03 11 2016 at 00:30 schreef vander f:

Chomsky lult extreem veel,
als je veel lult, lul je ook wel eens uit je nek,
kunst is het om dat ook te kunnen toegeven.
Chomsky is nooit te beroerd geweest om toe te geven dat hij er wel eens naast zat, dat laat voortschrijdend inzicht zien.
Monomane gelijkhebbers geven nooit toe dat ze er ook wel eens naast hebben kunnen zitten,
dat is het verschil tussen werkelijk vrij intellect en starre gelijkhebberij.

op 03 11 2016 at 07:25 schreef Murat:

T klinkt misschien gek maar ik heb niet vaak meegemaakt dat Chomsky geen gelijk had.

op 03 11 2016 at 09:51 schreef MNb:

Ik ook niet.

op 03 11 2016 at 18:11 schreef sjonnie:

Stap eens van je frysk hynder af petra.

op 03 11 2016 at 23:17 schreef Petra:

Hoe eens op met doen alsof geld intrinsieke waarde heeft, sjonnie. Doe je oogkleppen af, de enige reden dat centrale banken zogenaamde huishoudboekjes bij de overheid kunnen afdwingen is omdat we geldcreatie hebben uitbesteed aan diezelfde centrale bank.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jun/26/robert-mundell-evil-genius-euro

op 04 11 2016 at 00:13 schreef Sasha Berkman:

Ondertussen vechten Koerden voor hun leven:

https://www.reddit.com/r/kurdistan/comments/3hgohg/noam_chomsky_on_the_kurdish_struggle/

http://www.demorgen.be/binnenland/36-pkk-leden-buiten-vervolging-gesteld-want-terrorismewetgeving-niet-van-toepassing-b96063c4/

We moeten de Koerden helpen!

op 04 11 2016 at 17:54 schreef sjonnie:

Waar beweer ik dat dan petra?
“Uit het niets” schreef ik toch.
Maar het ging over BTW.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS