Home » Archief » De wereld volgens Anders Breivik


[17.09.2014]

De wereld volgens Anders Breivik

Pyt van der Galiën

vak7

Op 22 juli 2011 pleegde Anders Behring Breivik een bomaanslag op de regeringswijk in Oslo, waarbij acht mensen omkwamen. Meer dan een afleidingsmanoeuvre was deze bomaanslag niet. Breiviks échte doelwitten bevonden zich op Utøya, een eilandje in het Tyrifjorden-meer, waar op dat moment de jeugdafdeling van de sociaal-democratische Noorse Arbeiderspartij haar jaarlijkse zomerkamp hield. Toen de als politieman verklede Breivik op het eiland arriveerde, verzamelde hij de jongeren rond zich, waarna hij het vuur op hen opende, onderwijl roepend: ”Sterf, marxisten! Jullie gaan allemaal sterven!”. Toen de politie arriveerde, gaf Breivik zich zonder verzet over. In een tijdsbestek van minder dan een uur had Breivik 69 mensen gedood. Bijna de helft van de slachtoffers was nog geen 18 jaar oud. De jongste was slechts 14.

Eerlijk werkstuk

Zijn gedachten legde Breivik neer in een lijvig manifest, dat hij kort voor de aanslagen verspreidde onder een selecte groep mensen. Dit manifest, getiteld 2083: A European Declaration of Independence, onderging het lot van de meeste manifesten: iedereen verwijst er naar, maar vrijwel niemand heeft het ook daadwerkelijk gelezen. Dat is jammer, want het is een opmerkelijk werkstuk. Het is vooral ook een eerlijk werkstuk. Breivik dacht dat hij niets meer te verliezen had en dat hij tijdens een vuurgevecht met de politie neergeschoten zou worden of – op zijn best – voor de rest van zijn leven achter de tralies zou verdwijnen. In tegenstelling tot andere vertegenwoordigers van Nieuw Rechts had Breivik dan ook geen enkele behoefte zijn wáre doelstellingen te verbergen achter een deugdzaam, quasi-democratisch uiterlijk.

Wat zegt Breivik nu eigenlijk in 2083? Waarom richtte de fanatieke islamofoob Breivik zich tegen de leden van een sociaal-democratische partij in plaats van tegen islamitische immigranten?

Moslims

2083 is een werkstuk van bijna 1500 pagina’s. Het is dan ook ondoenlijk alle door Breivik aangesneden thema’s binnen het bestek van een blog te behandelen. Het onderstaande richt zich op enkele kernthema’s, te weten de islam, links en de wijze waarop volgens Breivik links en de islam zich tot elkaar verhouden. Breiviks visie op het feminisme blijft buiten beschouwing, evenals zijn visie op Israël en het Jodendom.

In Breiviks ogen is de islam géén religie. Het is een ‘geo-politiek project’ dat erop is gericht andersdenkenden (ongelovigen) te onderwerpen (‘to enslave them‘). Breivik ontkent dat er een spirituele dimensie aan de islam zit. Daarmee onderscheidt de islam zich wezenlijk van andere godsdiensten. De islam is geen religie, maar een totalitaire politieke ideologie (‘a fascist ideology‘), verhuld als religie.

Eurabië

Breivik trekt daaruit de conclusie dat het voor andersdenkenden op langere termijn niet mogelijk is samen te leven met moslims, althans niet wanneer het aantal moslims in de samenleving een bepaalde kritische grens overschrijdt. In Europa is die kritische grens inmiddels overschreden. Volgens Breivik zal als gevolg van immigratie en het hogere geboortecijfer van immigranten aan het einde van deze eeuw de meerderheid van de Europese bevolking uit moslims bestaan.

Deze islamisering is geen toeval, het is het product van een samenzwering tussen de Europese elites en de Arabische staten. In de oorspronkelijke versie van deze samenzweringstheorie zoals geformuleerd door Bat Ye’or – een pseudoniem voor de Britse historica Giséle Littman – heeft de EEG in de jaren zestig op instigatie van De Gaulle een strategische alliantie gesloten met de toenmalige Arabische leiders. In ruil voor onbelemmerde aanvoer van olie zet Europa de grenzen open voor immigratie uit de Arabische landen. De uitkomst van deze alliantie is Eurabië, een op een gemeenschappelijke markt en vrije immigratie gebaseerd machtsblok van Europa en de Arabische wereld, dat in staat moet zijn te concurreren met de VS en de – toenmalige – SU.

Kritische grens

Van de Eurabië-theorie doen verschillende varianten de ronde. Breivik onderschrijft één van de meest radicale versies van deze theorie, waarbij de elites niet alleen immigratie bevorderen, maar deze gebruiken om de natie-staat, de Europese beschaving en de christelijke waarden waarop deze beschaving gebaseerd is, te vernietigen. Deze versie is het meest welsprekend verwoord door de Noorse blogger Fjordman (Peder Jensen) in een serie artikelen gepubliceerd op het blog Gates of Vienna.

Volgens Fjordman komen de moslims niet naar Europa om economische redenen, maar om Europa te koloniseren en te islamiseren. Spoedig zullen moslims in alle Europese steden de meerderheid vormen. Zodra dat het geval is, zal de sharia ingevoerd worden en zullen ongelovigen tot de status van dhimmi (horige) gereduceerd worden. Deze strategie wordt actief bevorderd door de Europese elite en vormgegeven door de EU.

Multiculturalisme

Het zwakke punt (los van het ontbreken van bewijs) van de theorie in deze vorm is natuurlijk de vraag waarom de notoir seculiere Europese elite in hemelsnaam Europa zou willen islamiseren. Voor de verklaring van dit verschijnsel grijpen de islamofoben terug op de marxistische filosoof Antonio Gramsci en op de denkers van de Frankfurter Schule. Deze denkers besteden meer aandacht aan niet-economische, culturele structuren dan binnen het traditionele marxistische denken gebruikelijk is.

De interpretatie van Gramsci en Adorno door neoconservatieven als Fjordman en William Lind – de laatste wordt door Breivik uitgebreid geplagiariseerd in 2083 – houdt nog maar weinig verband met hun oorspronkelijke gedachtengoed (sommige neoconservatieve auteurs hebben overduidelijk nog nooit een letter van Gramsci gelezen). Kort samengevat komt hun interpretatie op het volgende neer: na het falen van de communistische revoluties in het Westen, zochten communistische denkers naar een verklaring voor dit falen én naar een nieuw model waarop een machtsgreep gebaseerd zou kunnen zijn. Dat nieuwe model vonden ze door het concept van de klassenstrijd te vervangen door het concept van de cultuurstrijd. In plaats van het economisch systeem te vernietigen probeert deze marxistische school de cultuur te vernietigen. Dat tracht ze te realiseren door de natiestaat te ondergraven, het feminisme te bevorderen, etnische trots bij blanken te vernietigen en traditionele Westerse waarden, traditioneel geassocieerd met het Christendom, te vervangen door multiculturalisme, dat wil zeggen de notie dat alle culturen gelijkwaardig zijn en prima naast elkaar kunnen leven.

Cultureel Marxisme

Deze specifieke variant van het marxisme noemt Breivik cultural marxism – ‘cultureel marxisme’. De afgelopen decennia is het gedachtengoed van de cultureel marxisten in Europa het dominante vertoog geworden. Cultureel marxisten beheersen de media, de universiteiten, de scholen, de politie (!), het leger (!!) en bovenal de socialistische, sociaal-democratische en liberale politieke partijen.

Indeed, this tidal wave slipped by just as Antonio Gramsci and the Frankfurt School had envisioned – a quiet revolution propagating a European hate ideology with the goal of destroying Western civilisation and which was anti-God, anti-Christian, anti-family, anti-nationalist, anti-patriot, anticonservative, anti-hereditarian, anti-ethnocentric, anti-masculine, anti-tradition, and antimorality’.

Breiviks oplossing

Het zal nu duidelijk zijn waarom Breivik zijn aanslag niet richtte op moslims, maar op de leden van een sociaal-democratische partij. In Breiviks ogen is niet de islam de primaire vijand, maar links, de ‘categorie A en B verraders’. Het is links dat een staat binnen de staat heeft gecreëerd, het is links dat de Westerse beschaving wil vernietigen en het is links dat massa-immigratie actief bevordert om dat doel te bereiken. De vernietiging van links heeft in Breiviks ogen prioriteit.

Hoe dat te bereiken? Breivik ziet dat niet gebeuren langs democratische weg. Op afzienbare termijn kan geen enkele conservatieve partij in Europa op een electorale meerderheid rekenen. Ook een staatsgreep à la Pinochet behoort niet tot de mogelijkheden, aangezien het leger en het politie-apparaat in dienst staan van de cultuurmarxisten (!).

Nucleaire wapens

Wat Breivik voor zich ziet is een gefaseerde strijd, beginnend met kleine, onafhankelijk van elkaar opererende cellen die gerichte aanslagen plegen, tot een reguliere burgeroorlog waarbij de rechtse opstandelingen gebruik maken van chemische wapens, ziekteverwekkers en uiteindelijk zelfs nucleaire wapens (2083 bevat hele hoofdstukken waarin wordt uiteengezet hoe rechtse groepen deze wapens kunnen verwerven).

Uiteindelijk moet dit delirische programma uitmonden in een machtsovername door conservatief rechts, waarna er een tijdelijke dictatuur wordt geïnstalleerd die ‘all category A and B traitors who continue to oppose us’ zal executeren en alle moslims zal deporteren. Na deze overgangsperiode wordt er een ‘geleide democratie’ (administered democracy) ingesteld (een eufemisme voor een fascistische staat) aangezien de massa-democratie volgens Breivik bewezen heeft niet te werken. Deze geleide democratie zal erop toezien dat links nooit weer in staat is een machtspositie te verwerven.

Sympathie voor Breivik

We must rise and claim what is rightfully ours! By September 11th, 2083, the third wave of Jihad will have been repelled and the cultural Marxist/multi-culturalist hegemony in Western Europe will be shattered and lying in ruin, exactly 400 years after we won the battle of Vienna on September 11th, 1683. Europe will once again be governed by patriots‘.

Wanneer u weer eens een columnist of een conservatief politicus zijn/haar sympathie voor Breivik uit hoort spreken, weet u welke denkbeelden door de betreffende persoon onderschreven worden.

Sociaal-anarchist Pyt van der Galiën (volg ‘m op Twitter) is de Domrechts-watcher van Frontaal Naakt.

Pyt van der Galiën, 17.09.2014 @ 06:51

[Home]
 

69 Reacties

op 17 09 2014 at 07:36 schreef teigertje:

Je zou dus kunnen zeggen dat deze Eurabië aanhangers geloven in een complot. In de meeste complottheorieën is de elite (vaak met namen genoemd), verantwoordelijk voor zo ongeveer alle ellende zoals jij weet.
Het geloven in complotten is weer helemaal terug. Ik denk dat dat komt door de complexiteit van alles wat er gaande is op de wereld, mensen willen een oorzaak zoeken voor hun afgenomen gevoel van veiligheid. Ook romantiseren mensen de bijbehorende denkbeelden van het geloof in een bepaald complot, dit zie je vaak aan de reacties. Breivik toont aan dat deze denkbeelden verre van dat zijn en het blijft belangrijk om dat te benadrukken.
Uiteindelijk is Breivik een psychopathische moordenaar die bizarre denkbeelden misbruikt om sympathie te verwerven voor zijn misdaden.

Wat mij overigens opvalt is dat deze mensen gek zijn op gebruik uniform om hun autoritaire denken nog eens extra te benadrukken.

Jij praat op het einde van je interessante artikel over conservatieve politici, zelf ben ik van mening dat je moet oppassen met labellen. Dit zie je ook terug als je de “standpunten” van complotaanhangers bekijkt.
Ze zijn niet op alle punten conservatief, enkel waar het hen zo uitkomt.

op 17 09 2014 at 08:18 schreef babs:

Op één punt heeft Breivik natuurlijk gelijk: cultureel links (liberalen en sociaal-democraten) probeert zijn droomstaat kapot te maken, danwel te voorkomen.

Breivik heeft ongelijk dat een autoritaire fascistische racistische nationalistische staat niet democratisch in te voeren is. Nederland is aardig op weg.

De Eurabië-theorie is van een verregaande waanzin.

op 17 09 2014 at 09:16 schreef Suus:

Peter, sorry, maar Pyt van der Galiën is ergens ingetuind.
Ik hecht aan eerlijkheid en ik nam deel aan die discussie toen Gertjan zei dat hij de angsten van Breivik kon begrijpen. Ik ben moslim en hell, ik kan die angsten ook begrijpen!
Maar er was nog een islamitsche jongen op de page van de vriendin waarom de discussie plaatsvond en die ging er vol op in en hij probeerde Gertjan zo neer te zetten dat hij op gelijk niveau stond met Breivik.
Gertjan heeft hem zelfs openlijk zijn telefoonnummer gegeven om erover te praten want hij vond het misverstand !
Maar het was duidelijk dat de persoon die op hem reageerde niet van plan was ook maar maar Gertjan te luisteren. Ik nam deel aan die discussie en ik weet dat zeker en ik heb spijt dat ik geen printscreen gemaakt heb (dat zou je dus bij bepaalde discussie moeten doen)
Naderhand heb ik op Dutch Turks (weet niet meer of het de FB-pagina was of de website) dat de persoon die Gertjan in het nauw wilde drijven, het betere knip- en plakwerk had geleverd en het leek alsof de discussie alleen tussen hem en Gertjan was. Gertjan Neerhof heeft nooit of te nimmer in die discussie zijn sympathie voor Breivik uitgesproken!
Nogmaals, ik durf dat

op 17 09 2014 at 09:19 schreef Suus:

Nogmaals, ik durf dat hardop te zeggen: ik ben moslima en ook ik kan de angsten begrijpen die mensen hebben over islam zeker als ze er niet veel van weten en alles via de gezaghebbende media vernemen. Maar dat is iets volslagen anders dan begrip hebben voor de daden van een persoon als Anders Breivik, het staat er helemaal los van. Het zijn 2 aparte dingen.
Gertjan is niet van ‘mijn partij’ noch ken ik hem persoonlijk. Maar ik deed mee aan die discussie en dat ie door de lijmkwast van een ander die voor eigen parochie wil scoren tot sympathisant van Breivik wordt uitgeroepen is schandalig.
Ik neem niet aan dat ik genoodzaakt ben hier bij jou ook een printscreen van moet maken Peter?

op 17 09 2014 at 09:50 schreef Haes:

Huiveringwekkend deze denkbeelden. Eerlijk gezegd kan ik het niet opbrengen dat alles minutieus te lezen. Ben blij dat jij die klus voor ons klaart en er zo helder over rapporteert.
(Overigens ik neem aan dat je met ‘geplagiariseerd’ ‘geplagieerd’ bedoelt?)

op 17 09 2014 at 10:02 schreef Pickelhaube:

@Babs

Maar zijn weergave van de Frankfurter Schule is werkelijk bezopen. Staat dus evengoed bekend als een gestoorde, op niets gebaseerde samenzweringstheorie, in het leven geroepen door lichtgewichten als William Lind, Patrick Buchanan en Andrew Breitbart.

Glashelder dat Breivik verder nooit Habermas las en wat stompzinnig gereutel uit de tea party hoek napraat. Overigens ben ik ook tegenstander van het soort humanisme waar de kritische theorie voor staat en ben het eens met Sloterdijks kritiek daarop in “Regels voor het mensenpark”. Dat wel.

Citaatje:
Berlet argues that the “Cultural Marxism” theory is a form of framing that helps “the power elites of organized wealth” to mobilise right-wing popular movements in the support of their interests: “Blaming hard times as being the result of the secret conspiracy is a time-honored tradition, and conspiracy theories function as a narrative form of scapegoating

op 17 09 2014 at 10:15 schreef Pickelhaube:

Overigens is de oorsprong van deze “theorie” zeer antisemitisch. Een typisch voorbeeld van extreemrechts pseudo intellectualisme. Uit de “New Statesman“:

The “cultural Marxism” that Breivik blamed for Europe’s Muslim takeover is a conspiracy theory that was born in the US. It contends that a small group of Marxist philosophers associated with the Frankfurt school of critical theory plotted to destroy western civilisation by encouraging multiculturalism, homosexuality and collectivist economic ideas.

Although many don’t realise it today, the theory is anti-Semitic in origin and its early proponents emphasised that these philosophers were all Jewish.

Wat dan weer niet te rijmen is met de wanen van Bat Ye’or, maar dat terzijde.

op 17 09 2014 at 10:46 schreef cRR Kampen:

Excellent werk, Respect (hoofdletter) Pyt.

Die ‘Eurabië’-theorie is zoiets als de ‘Protocollen van Zion’, om een reeds vaak gemaakte opmerking te redebiteren.

op 17 09 2014 at 10:50 schreef Ruud van Gerrevink:

Ik weiger me te verdiepen in de hersenspinsels van een laffe kindermoordenaar.

op 17 09 2014 at 11:00 schreef Huib:

O! Ik vroeg me al af waarom die Van Meetelen (Art. 50) onlangs bij Joost Niemöller met de Frankfurter Schule aan kwam zetten. Dank voor dit informatieve artikel, Pyt.

op 17 09 2014 at 11:35 schreef Pyt van der Galiën:

@Haes

Je hebt gelijk voor wat betreft “geplagieerd”.

@tijgertje

Ik ben geen psychiater, maar Breivik lijkt me geen psychopaat. Psychopaten kunnen zich niet inleven in het lijden van anderen. Dat kan Breivik uitdrukkelijk wél. Hij kon de aanslag alleen uitvoeren door zichzelf vol te spuiten met dope en snoeiharde metal af te spelen via zijn koptelefoon. Breivik was geen psychopaat, maar iemand die vond dat het doel de middelen heiligde. Hij realiseerde zich heel goed welk leed hij aanrichtte. Het was een koele, rationele afweging.

zelf ben ik van mening dat je moet oppassen met labellen

Breivik ontleent zijn wereldbeschouwing en analyse aan neoconservatieve auteurs. Het enige aan hem wat origineel is, is de gekozen oplossing. Ik kom hier in een vervolgartikel op terug.

@pickelhaube

Ik heb Breivik’s verhouding met Israël en het Jodendom buiten beschouwing gelaten. Ook hier kom ik binnenkort op terug.

op 17 09 2014 at 12:44 schreef marcodebaar:

Heel goed artikel, Pyt. Ik hoop dat het veel gelezen wordt!

op 17 09 2014 at 12:54 schreef De wereld volgens Anders Breivik | Doorbraak.eu:

[…] van der Galiën in De wereld volgens Anders Breivik (Frontaal […]

op 17 09 2014 at 13:12 schreef cRR Kampen:

“Psychopaten kunnen zich niet inleven in het lijden van anderen. Dat kan Breivik uitdrukkelijk wél.” – waarmee een overeenkomst tussen Breivik en veel van ‘onze’ (wannabe) jihadi’s is aangegeven.
Tjezus wat een ongemakkelijke feiten allemaal.

op 17 09 2014 at 14:40 schreef teigertje:

@Pyt van der Galien
Anders Breivik wilde geen gesprek aangaan met de tegenstander. Hij is en was gewetenloos in mijn optiek.
Het is een ieder geval een psychopathische vorm die ik bij hem zie en omdat hij wat pilletjes slikte en muziek afdraaide maakt niet dat ik daar anders over denk.
Hij had wel een zelf reflecterend vermogen als je kijkt naar wat hij in zijn dagboek allemaal opschreef, dat is wel iets wat ik dan weer niet kan bevatten.

Maar het is gebleken dat Breivik geen verschil ziet tussen zijn fantasiewereld en de werkelijke. Nu kun je zeggen dat niet iedere crimineel gek hoeft te zijn maar hij heeft genoeg tijd gehad om zijn aanstaande daden te overdenken en de keuze is moord geworden.

Kortom, ik noem hem psychopathisch ook al is hij het officieel niet zo.

op 17 09 2014 at 14:51 schreef Niek Holtzappel:

Goed artikel Pyt.

Het is verontrustend hoeveel mensen in samenzweringstheorieën geloven. Het “Cultuurmarxisme” en “Eurabia” gaan er goed in bij domrechts, en helaas ook bij minder dom rechts. Andere theorieën gaan er weer goed in bij domlinks, de zogenaamde antizionisten en gelijksoortige aluhoedjes. Soms lijkt het er op alsof er op Internet geen normaal denkende mensen meer rondlopen. Vandaar dat Frontaal Naakt zo’n verademing is.

op 17 09 2014 at 15:37 schreef mark:

PvdG doet net of ze dat manifest al ondertekend hebben. Ik zou wel eens wat specifieker willen horen van deze mensen welk deel van Breiviks analyse ze delen.
Ik was laatst in discussie met een paar mensen die Hamas een ‘legitieme verzetsgroep’ noemden bijvoorbeeld. Na een lang verhit debat gaven ze echter toe dat een hoop elementen van hun grondideologie toch totaal niet in hun straatje pasten.
Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook voor Breivik-‘begrijpers’ (sympathisanten suggereert sympathie voor zijn daden) geldt. Laten we in ieder geval blij zijn dat ze hun begrip met andere mensen delen, dat laat ruimte voor discussie en weerlegging én kan voorkomen dat ze ook in een even radicale gek veranderen.

op 17 09 2014 at 16:01 schreef Pyt van der Galiën:

@teigertje

Anders Breivik wilde geen gesprek aangaan met de tegenstander. Hij is en was gewetenloos in mijn optiek

Die twee zaken staan los van elkaar. Het heeft in Breivik’s ogen geen enkele zin te communiceren met zijn tegenstanders, omdat die erop uit zijn alles wat voor hem van waarde is te vernietigen. Zijn tegenstanders vertegenwoordigen letterlijk Het Kwaad. Met het Kwaad kun je niet communiceren, laat staan een compromis uitwerken. Zijn onwil om te communiceren komt dus niet voort uit gewetenloosheid, maar uit zijn analyse van de situatie.

@mark

Breivik opereerde niet in een politiek vacuüm, hoe graag de neocons ons dat na de aanslagen ook wilden laten geloven. Zijn denkbeelden over Eurabië – en niet alleen over dat onderwerp – worden in die kringen breed gedeeld. De PVV noemt Eurabië zelfs expliciet in haar verkiezingsprogramma.

Dat Breivik hun analyse deelt, wil natuurlijk nog niet zeggen dat de neocons Breivik’s oplossingen steunen.

op 17 09 2014 at 16:15 schreef edo:

@mark laten we blij zijn dat ze het delen maar constateren hoe ver heen onze maatschappij is als volksvertegenwoordigers van de grootste partij van Nederland zo’n bizar vertekend beeld van de werkelijkheid hebben dat ze het nodig vinden om op Twitter te zeggen dat ze begrip hebben voor Breivik’s ideeën. Een deel van de verklaring dat mensen dit kunnen denken ligt bij de media, ook of zelfs juist de quasi genuanceerde. Er rijst globaal een beeld van het redelijke westen en het totaal onredelijke oosten. Dit terwijl feitelijk moslims veel meer te vrezen hebben van het westen dan andersom. Onze eigen minister president kan met droge ogen en zonder al teveel ophef van onze media beweren dat het bombardement op de Gaza zelfverdediging is. Dan kan men stellen dat er iets grondig mis is met hoe de beeldvorming in Nederland is. Ik raad iedereen het onafhankelijke democracy now aan om een helderder beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Hoe meer je je verdiept in om het even welke situatie, hoe meer duidelijk wordt hoe gekleurd onze berichtgeving hier is. Als men zich af vraagt hoe dit kan raad ik iedereen Noam Chomsky – manufacturing of consent aan.

op 17 09 2014 at 16:27 schreef cRR Kampen:

Dat debat, mark, krijg je met mij fijn niet. Inderdaad is Hamas een legitieme verzetsgroep (ik zou zeggen: sinds 2005, toen ze zelfmoordaanslagen verbood en bovendien serieus te nemen politiek werd).
De disclaimer zet ik er vaak wel bij, namelijk dat ik atheïst en humanist ben en gegarandeerd moeilijkheden met een Hamasachtig-regime zou krijgen. Maar alleen in vredestijd, en die is er in Gaza allang niet, en ook niet in zicht.

En toch zeg je iets dat erop lijkt en wellicht ook klopt: “Ik denk eerlijk gezegd dat dit ook voor Breivik-’begrijpers’ (sympathisanten suggereert sympathie voor zijn daden) geldt.” Twee dingen: dat getuigt van geen besef van wat hij deed en wilde, en de lichte sympathie is niet blijvend: de moraal verschuift maar al te makkelijk.

op 17 09 2014 at 17:40 schreef teigertje:

@Pyt van der Galiën

‘Die twee zaken staan los van elkaar. Het heeft in Breivik’s ogen geen enkele zin te communiceren met zijn tegenstanders, omdat die erop uit zijn alles wat voor hem van waarde is te vernietigen.’

Dat vertelde Breivik idd, je kunt het ook zo zien:
Breivik wil heel graag serieus genomen worden, daarom lachte hij ook tijdens de uitspraak. Om begrip (wat anders is als sympathie), te zoeken gebruikte hij dat argument. Maar criminelen houden nu eenmaal niet van tegenstand en zoeken dus ook niet het gesprek. Criminelen manipuleren graag wat een analyse van zijn persoon extra moeilijk maakt en dat weet hij. Breivik is zeer intelligent.
Ik ben het dus niet met je eens, dat kan.

Je verhaal is wel heel goed, iets om over na te denken en ik zie uit naar het vervolg.

op 17 09 2014 at 19:48 schreef Eh:

Pyt
Wat een verademing. Je analyseert dapper door en probeert je onderweg niet te laten leiden door (je) moraliteit en wensdenken. Of door sociale druk Breivik te ontmenselijken. In je reacties hierboven blijkt dat andermaal. Dat waardeer ik enorm. Krachtig resultaat.
(Veel krachtiger dan een gekleurd betoog dat bol staat van verontwaardiging, retoriek en andere beïnvloedingstrucs.)

op 17 09 2014 at 23:22 schreef dewanand:

namaste Pyt van Galien,

helaas is Wieroe nu even weg uit huis, nu zeker op weg naar een hogere verdieping om dichter bij de blanke duivels te zijn in de hemel. Is nu al laat 0:14, morgen is Wieroe terug en dan reageren wij samen.

Wieroe had mij wel gemiauwd dat die Breivik niet potent en viriel genoeg is om met een meisje te communiceren en met haar te paren. Veel mannelijke mensapen (wit, viesbruine, gitzwarte, getinte, geile) zitten met pik psychoses en pik incompetenties en dit vernietigd hen hele leven.

Ik denk nu toch dat de visies van Wieroe baanbrekend zijn voor onze hele zieke Multikukeluku, dus een slimme Hindoe Nazi kat gaat ons redden binnenkort.

Dus Pyt, miauw dit voortaan elke ochtend 107 keer bij zonsopgang:

‘Heil Katten Fuhrer WIEROE.’

Follow the leader. Follow WIEROE.

dewanand
(Wieroe is even naar buiten voor lange nazomerse avondwandeling in onze delftse zelfmoordflat (16 hoog, dirk costerplein, delft) en nog niet terug)

op 18 09 2014 at 07:34 schreef wiske:

Verontrustend genoeg krijgt B. steeds weer media-aandacht en richt een politieke partij op vanuit de gevangenis, de fabricatie van een nieuwe ‘ideologische leider’?
“Recently formed battalions such as Donbas, Dnipro and Azov, with several thousand men under their command, are officially under the control of the interior ministry but their financing is murky, their training inadequate and their ideology often alarming. The Azov men use the neo-Nazi Wolfsangel (Wolf’s Hook) symbol on their banner and members of the battalion are openly white supremacists, or anti-Semites.”
The Wolfangel banner is flying over Ukraine thanks to the US/NATO sponsors who helped instigate the February coup in Kiev, and continue to supply aid an political cover to the neo-Nazi forces. Not only the notorious Azov and Aidar battalions, but regular Ukrainian Army and National Guard forces display the Wolfsangel and other Nazi symbols.
http://consortiumnews.com/2014/09/15/ukraines-romantic-nazi-storm-troopers/

op 18 09 2014 at 10:05 schreef Thomas E:

Goede samenvatting, Pyt. Ik ben er tóch van overtuigd dat Breivik leed aan een paranoïde waanstoornis met compulsieve elementen. Deze mensen kunnen volstrekt normaal en helder overkomen en zelfs psychiaters langdurig om de tuin leiden. Het zijn ‘schemers’ zoals de Engelsen dit noemen. Zij bijten zich vast in (bijvoorbeeld) een complottheorie en raken er steeds meer van overtuigd dat zij tot de uiterste konsekwentie moeten overgaan om ‘de wereld te redden’.

Een gewone ordinaire moslimhater had niet op deze manier zijn ingenieuze bouwwerk van alusprookjes geconstrueerd.

op 18 09 2014 at 10:37 schreef mark:

“Wieroe had mij wel gemiauwd dat die Breivik niet potent en viriel genoeg is om met een meisje te communiceren en met haar te paren. Veel mannelijke mensapen (wit, viesbruine, gitzwarte, getinte, geile) zitten met pik psychoses en pik incompetenties en dit vernietigd hen hele leven.”
@dewanand
Dit zou wel eens een waar kunnen zijn. Of het echt sexueel onvermogen is weet ik niet, maar hij had op zijn minst een problematische verhouding met vrouwen en heeft geen stabiele relatie kunnen opbouwen. Er is één verhaal van een Wit-Russische ex-vriendin geloof ik, die hem omschreef als een moeilijk persoon.
Als voortplanting niet lukt, heeft men al snel het waanidee iets anders groots te moeten nalaten, omdat je bestaan anders onopgemerkt in de geschiedenis verdwijnt. Hij zou niet de eerste persoon in de geschiedenis zijn.

op 18 09 2014 at 10:47 schreef Benedictus:

Ruud

“Ik weiger me te verdiepen in de hersenspinsels van een laffe kindermoordenaar”

Eens, ik WIL daar niet eens alles over te weten en ga zeker geen dik boekwerk lezen van iemand die veel onschuldige jongeren heeft afgeknald. Die moorden zijn voor mij genoeg om een oordeel uit te spreken.

op 18 09 2014 at 11:19 schreef Pyt van der Galiën:

Ik weiger me te verdiepen in de hersenspinsels van een laffe kindermoordenaar

Alleen zijn het dat niet. Zoals ik hierboven al meerdere keren heb gezegd: Breivik’s gedachtengoed is niet origineel. Het is ontleend aan een een scala van neoconservatieve auteurs, die grote invloed hebben op het publieke debat. Origineel is hij slechts voor zover het zijn “oplossing” betreft. De Eurabië-theorie wordt o.a. aangehangen door Bosma en Wilders en staat in het meest recente verkiezingsprogramma van de PVV.

Ignore at your own peril.

op 18 09 2014 at 11:52 schreef cRR Kampen:

“Die moorden zijn voor mij genoeg om een oordeel uit te spreken.”

Bizar gedrag om een analyse, een ‘know your enemy’ altijd maar te moeten beperken tot een ‘wat afgrijselijk, wat slecht alles’ en over tot de orde van de dag, dus tot de volgende moordpartij, want tja men wil toch zó graag de geschiedenis herhalen.

Omdat herhaalde stompzinnigheid opzet is, zie ik dit gedrag als actieve steun aan Breivik. Het zelfde dommoralisme – ‘het Verbod van Drayer’ – mbt ISIS is actieve steun aan ISIS.

Dat continue moeten bevestigen hoe erg het wel niet is komt effectief neer op het ontkennen dat het erg is. Reiterating trivia detrivializes them up to the point of rendering them taboo, cRR onlangs.

Stel je voor dat een arts zo functioneerde. ‘O wat errug hee’, en dat is ’t – we gaan zorgvuldig niet leren wat de kwaal is, en we gaan er dus ook vooral niks aan doen – liever maken we ’t erger.

op 18 09 2014 at 12:26 schreef Benedictus:

“Omdat herhaalde stompzinnigheid opzet is, zie ik dit gedrag als actieve steun aan Breivik”

Jij denkt maar wat jij denken wil en ik denk wat ik denken wil. We leven gelukkig in een vrij land! Ik ga mij hiertegen niet verdedigen. Het is JOUW oordeel over mij.

Ik veroordeel iedereen die onschuldige mensen heeft vermoord. Zowel Breivik als ISIS dus.

op 18 09 2014 at 12:55 schreef cRR Kampen:

“Het is JOUW oordeel over mij.” – ik ken jou helemaal niet. Het gaat hier dus over mijn oordeel over wat je hier schrijft. Je moet echt iets aan je zelfvertrouwen doen!

“Ik veroordeel iedereen die onschuldige mensen heeft vermoord. Zowel Breivik als ISIS dus.”

Alwéér die mantra. Kras in de plaat. Zo vaak herhaald dat ik er echt ernstig aan ga twijfelen. Of me af begin te vragen of je mij soms wil beledigen – net doen of ik Breivik of ISIS niet veroordeel, bijvoorbeeld. Of moet ik antwoorden van ‘Ik veroordeel lekker nog harder dan jij?’

Aangezien je weigert kennis te nemen van de aard van wat je veroordeelt, weet je niet werkelijk wat je veroordeelt. Eigenlijk praat je dus wartaal.

Waar je constructief op in zou kunnen gaan is Pyt’s aanwijzing Ignore at your own peril. ‘Peril’ betekent ‘gevaar’, ik zeg ’t er maar even bij.

op 18 09 2014 at 12:56 schreef Benedictus:

Pyt

De PVV is mijn partij niet. Ik kan hooguit op een partij stemmen – en heb dat ook altijd gedaan- die zich daar tegen verzet.

Ik vind het wel goed dat jij dit allemaal heb uitgezocht, maar zelf heb ik de behoefte niet om alles over Breivik te lezen om allerlei zaken toe te kunnen voegen.

Jouw artikel heb ik wel gelezen. Dank daarvoor.

op 18 09 2014 at 15:40 schreef Olav:

Dewanand, gisteravond:

(Wieroe is even naar buiten voor lange nazomerse avondwandeling in onze delftse zelfmoordflat (16 hoog, dirk costerplein, delft) en nog niet terug)

Verdomd, nu maak ik me ook nog zorgen om die gekke kat van je, met z’n rare praatjes.

Is Wieroe weer thuis? Geef je hem wat lekkers?

op 18 09 2014 at 16:22 schreef dewanand:

hi Olav,

ik voelde mij vandaag klote hoor, Wieroe is zoekgeraakt in mijn zelfmoordflat. Ik liep vanochtend via de brandtrap vanaf de zestiende naar beneden alle verdiepingen langs, en op de balkonzijde, maar Wieroe was spoorloos. Ellende. Nu moet ik snel zijn pasfoto printen en plakken overal in de flat, eerlijke vinder krijgt tien euro en zakje Nazi Duitse kattensnoepjes.

Al die jaren heeft Wieroe zo vaak mijn zelfmoord voorkomen in de kleine depressieve, suicidale uurtjes, dus zonder mijn Hindoe Nazi kat ben ik zeker dood over 12 maanden.

Elke Extreem Rechtse of neonazi man/vrouw kan van Wieroe heel veel leren als hindoe nazi kat, dus al deze arme, gehandicapte bleekscheterige zielen hebben hoorcolleges in Miauw Katten Sanskriet nodig van onze slimme Wieroe.

Ik had vanmorgen al een flyer geplakt om Wieroe te vinden, maar nu moet de foto erbij en expliciete beloning 10 euro.

Als Wieroe echt kwijt is dan kom ik drie maanden niet meer op FN om te rouwen, en ik ga dan werken aan een herdenkingsboek over mijn katten zoontje, Wieroe, want dat is hij feitelijk. Ik kan geen kinderen verwekken dus daarom namen mijn ex vrouw en ik maar Baby Wieroe vroeger in 2005.

bye

dewanand

op 18 09 2014 at 18:39 schreef cRR Kampen:

Edo (naamgenoot van mijn vader), ik misbruik FB daar momenteel voor: Roderiko Kampen.
Ik moet zeggen dat die omgeving me voorshands best bevredigt, hoe minuscuul het publiek ook is. Er zit wat kwaliteit in en het blijkt dat zij toch ook geregeld moeten wennen aan mijn demo’s van gewoon een beetje normaal logisch nadenken over de dingen :)
Afgezien van de observaties die ik daardoor kan doen, nl. hoe de menselijke geest op taaluitingen en stellingen reageren kan, leer ik daar ook een beetje communiceren, want dat schijn ik niet erg goed te kunnen. Wink wink. Enfin, enjoy de snipperfabriek daar.

op 18 09 2014 at 20:49 schreef Sasha Berkman:

Ik denk wel deglijk dat Anders Breivik gestoord is, zo gek als een deur. I

op 18 09 2014 at 20:54 schreef Sasha Berkman:

sorry
Er ging iets mis met mijn muis.

Ik denk wel degelijk dat Anders Breivik gestoord is, zo gek als een deur. Wat moet je met dat feit? Ik vind dat ze dat figuur veel te veel ruimte geven om zijn gevaarlijke ideen te spuien. Krijgt die gozer geen therapie?

De mensen die hem “begrijpen” zijn de nieuwe fascisten.

op 19 09 2014 at 08:19 schreef Thomas E:

Ik hoop echt voor je dat je Wieroe gauw terugvindt, dewanand. Maar als het een echte nazi-kat is komt hij als neonazi wel weer tevoorschijn :) (sorry, flauw geintje)

op 19 09 2014 at 09:38 schreef Olav:

Dewanand, wat vervelend dat je kat nog niet terug is. Tijd voor actie, inderdaad.

Waarschijnlijk ten overvloede, maar ik denk echt dat je persoonlijk bij al je medeflatbewoners moet gaan aanbellen. Natuurlijk te beginnen op je eigen galerij. Schrijf de nummers op van de woningen waar niemand thuis is zodat je het later nog eens kunt proberen. De kans lijkt me best groot dat Wieroe gewoon bij iemand binnengewandeld is en zich daar nu vreselijk amuseert. Katten doen dat soort dingen, dat weet je.

Wat er ook gebeurt, drie maanden niet op Frontaal Naakt komen zou ik je niet aanraden. Zonder jouw reacties wordt het hier maar saai (sorry Peter).

op 19 09 2014 at 12:39 schreef dewanand:

Miaauw Thomas E, Olav, Blote Fnaakters, dwangneurotische Peter en Hassnae,

Hoera ik kan weer genieten van dure Nazi Kattenbrokjes en mediteren in mijn luie, warme mandjes. Afgelopen ochtend vond ik de weg terug, maar ik vergiste mij en belandde op het bovenbalkon van de vijfde verdieping, recht boven de woning van mijn viesbruine Koelie typslaafje, en gelukkig kon ik hem rond 01:35 uur uit zijn bed miauwen in de werkkamer naast het balkon. Hij zocht met een zaklantaarn op balkon, maar hij scheen naar beneden, en pas aan het einde miauwde ik luider en hoorde hij mijn stem beter, dus scheen hij toen naar boven recht in mijn gezicht, terwijl ik vanaf de galerij rand van de vijfde verdieping naar beneden keek naar hem.

Rond 02:05 uur haalde mijn koelie typslaafje mij op bij de bovenbuurman, die gelukkig wakker was geworden door al het gemiauw en die pakte mij van zijn balkon. Deze blanke man kreeg de vindersloon van 10 euro direct.

Nu zit ik na te denken over nieuwe oplossingen voor onze anaal verkrachte Multikukeluku en mijn Hindoe Nazi Kattenleger marcheert lekker door met statige katten pasjes.

Miauwallah,

Wieroe
De slimme Hindoe Nazi Kat uit Delft Kennisstad

op 19 09 2014 at 13:31 schreef cRR Kampen:

Mooi :)
Dit gebeurde, of all kitties, mijn Gödel een keer. Meneer vond gauw de weg terug en blèrde voor de correcte deur, alleen wel één verdieping hoger (dat was dan de negende).

op 19 09 2014 at 13:56 schreef Olav:

Ha, een verhaal met een gelukkig einde. Dat mag ook wel eens. Ik drink vanavond op Wieroe’s gezondheid. Proost, alvast.

op 19 09 2014 at 14:27 schreef Ruud van Gerrevink:

@ Pyt

“Ignore at your own peril.”

Als er hier over “Eurabië” of over wat “neoconservatieve auteurs” schrijven een bijdrage verschijnt, zal ik die met belangstelling lezen.

Maar ik blijf weigeren om me bezig te houden met wat een laffe kindermoordenaar daar van vindt.

op 19 09 2014 at 18:04 schreef Wim:

Breiviks heilsstaat lijkt erg op de Islamic State.

op 20 09 2014 at 01:12 schreef Sasha Berkman:

Ik heb niet de indruk dat die krankzinnige massamoordenaar spijt heeft van zijn daad.

op 22 09 2014 at 11:55 schreef Linda:

Goed artikel inderdaad Pyt.

‘eurabie’ is zover ik kan overzien niet gestoeld op enige feiten. Cultureel marxisme daarentegen kun je gewoon nalezen in de bibliotheek. Het ondermijnen van de dominante westerse cultuur was inderdaad een doel op zich voor vele prominenten in de frankfurter school.

Desalniettemin geloof ik er niet in dat een paar amper gelezen academische reutelaars een dergelijk invloed hebben kunnen uitoefenen.

De realiteit is eerder andersom; de post-scarcity wereld waarin we leven holt traditionele normen en warden uit. Waar we er vroeger trots uit putten dat onze kinderen schoenen droegen en de winter overleefd hadden, en meer van dat burgerlijks, heeft de apenrots van (morele) superioriteit nu andere vormen aangenomen. Het downplayen van het eigenbelang, de ‘weg met ons’ mentaliteit, is daar het product van. Niet alleen hebben we ons natje en droogje, but we are not even trying!

Dat rijkeluiskindjes die hun tijd konden vergooien aan het schrijven van academische marxistische literatuur ahead of the curve waren in dit soort ontwikkelingen, valt te verwachtten.

Never attribute to conspiracy that which can be adequately explained by natural forces…

op 22 09 2014 at 12:45 schreef cRR Kampen:

“Desalniettemin geloof ik er niet in dat een paar amper gelezen academische reutelaars een dergelijk invloed hebben kunnen uitoefenen.” – dat is een vergissing. Invloed van de FS is enorm en blijvend, en terecht.

“Never attribute to conspiracy that which can be adequately explained by natural forces…” – maar dit lijst ik in :)

op 22 09 2014 at 13:09 schreef Thomas E:

Lijst ‘m dan in zonder ’that’ of ‘which’, je mag kiezen.

op 22 09 2014 at 14:13 schreef Linda:

cRR Kampen:

Ik geloof er dus niet zo in dat de gemiddelde leraar weg-met-ons praatjes staat te houden omdat hij ooit een pagina Gramsci volledig uitgelezen heeft.

De reden dat hij, bijvoorbeeld, kritiek op immigranten zal weghonen, is omdat hij zich niet wil associeren met het soort mensen dat daar als eerste problemen van ondervind. Als je je bedreigd voelt door aspirant putjesscheppers en uitkeringstrekkers, dan zal je er zelf wel een zijn. ‘They took our JERBS!’

Een goede Brahmin staat boven zulks proleterig ellebooggedrang. Daar hoef je geen Gramsci voor gelezen te hebben, om dat aan te voelen.

op 22 09 2014 at 14:43 schreef cRR Kampen:

Allebei laten staan, Thomas E – in het Engels moet het zo. Er mag zelfs geen komma tussen.

op 22 09 2014 at 16:42 schreef Thomas E:

Hmm dan is het stotter-Engels. Dus: de samenzwering die die….

Ik vind ’t prima, als jij het zo wil inlijsten.

op 22 09 2014 at 17:42 schreef Linda:

Thomas: ‘…datgene wat men ook kan verklaren door…’. Ik pretendeer geen neerlandicus te zijn, maar volgens mij is dat gewoon correct, en inderdaad, in het engels hoort het zo.

op 22 09 2014 at 17:47 schreef Linda:

http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1546/hetgeen_wat/

Bijzonderheid:

Hetgeen en wat kunnen niet gecombineerd worden. Hetgeen wat is besloten of hetgene wat is besloten is niet juist. Wel correct is datgene wat is besloten.

Taal is al moeilijk genoeg zonder allerlei arbitraire conventies vind ik…

op 22 09 2014 at 19:28 schreef Thomas E:

Een Engelse moeder en 5 jaar in Londen gewoond en gewerkt en tóch wat geleerd vandaag :)

Ik kende ‘That which’ wel, maar altijd gebruikt aan het begin van een zin (zoals in: Dat wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet).

op 22 09 2014 at 20:29 schreef Pickelhaube:

Het ondermijnen van de westerse cultuur zoals Lind dat neerzette heeft werkelijk niets met de Frankfurter Schule te maken Linda. Echt niet.

op 23 09 2014 at 12:05 schreef Linda:

Pickelhaube:

Nee, ik geloof dus ook niet dat de hedendaagse weg-met-ons cultuur het resultaat is van academisch gezwam in Frankfurt of waar dan ook. De oorzaak-gevolg relatie die Lind bijvoorbeeld hieraan ophangt kun je gerust een conspiracy theory noemen lijkt me. De enorme hoeveelheid mensen die bewust nou moeten samenzweren voor een dergelijke ontwikkeling, is nou eenmaal niet hoe de wereld werkt, buiten james bond films.

Maar ik vind het nou niet echt vergezocht om te stellen dat het loten van dezelfde stam zijn. Het ontkennen van de eigen identiteit en eigenbelang van de dominante cultuur staat in beiden centraal. Als Adorno vandaag de dag een column in een krant zou schrijven, kun je je precies voorstellen hoe dat eruit zou zien. Maargoed, ik weet ook wel dat hedendaagse cultuurrelativisten niet op dergelijke ‘critische analyses’ zitten te wachtten.

op 23 09 2014 at 14:44 schreef Pickelhaube:

@Linda

Nou, dan zijn we het in ieder geval eens wat betreft Lind. En de “politieke correctheid” werd vooral door deconstructivisten veroorzaakt. Derrida enzo. daar ligt weer wel een causaal verband.

Maar even los van het feit dat het nogal uitgekauwde “weg met ons” PVV cliché gewoon een frame is, een stropop… In de zeventiger, tachtiger jaren kon je die nog wel in onze cultuur terugvinden, maar tegenwoordig toch niet meer als bepalende factor? In een land met zo’n cultuur komt Wilders natuurlijk nooit in het kabinet.

Je uitspraken zijn heerlijk tegenstrijdig: onze dominante cultuur is schijnbaar een “weg met ons” cultuur, terwijl die school van denken juist een kritiek op de dominante cultuur uitoefent. Volgens jouw “logica” zou de “weg met ons” cultuur dus vooral zichzelf weg willen hebben. Daar kan jij als cultuurabsolutist toch geen probleem mee hebben?

Door net te doen alsof de politiek correcte cultuur dominant is, poseer je als rebel, terwijl je eigenlijk de status quo verdedigt.

op 23 09 2014 at 14:48 schreef Pickelhaube:

Durf gewoon te laten zien dat je een kleinburgerlijk en conformistisch kutje in het diepst van je gedachten bent Linda, je kán het!

op 23 09 2014 at 22:28 schreef Linda:

Pickelhaube:

Dat is inderdaad zou mooi aan de cultuurrelativist. Verknocht als hij is aan zijn status als underdog, zal hij er alles aan doen om die fictie in stand te houden, hoe absoluut zijn greep op de media of het publieke debat ook is. Logica is immers toch ook maar een sociaal construct, dus whatever.

Maar blaaskaak wilders representeert nog steeds een minderheid. Het is wilders die in de hoek van het cordon sanitaire zit. Daar hoef je je als bewonderaar van cultureel marxistische schrijvers al een goede halve eeuw geen zorgen meer over te maken.

Face it: je bent zo boos omdat je je eigen door-en-door VPRO-conformisme niet in de spiegel durft te erkenen.

op 23 09 2014 at 22:56 schreef Linda:

Pickelhaube:

Je uitspraken zijn heerlijk tegenstrijdig: onze dominante cultuur is schijnbaar een “weg met ons” cultuur, terwijl die school van denken juist een kritiek op de dominante cultuur uitoefent. Volgens jouw “logica” zou de “weg met ons” cultuur dus vooral zichzelf weg willen hebben. Daar kan jij als cultuurabsolutist toch geen probleem mee hebben?

Sorry, hier moest ik nog even op ingaan. mijn uitspraken zijn tegenstrijdig? Don’t blame the messenger. Is het nou zo dat je meent dat ik hier de interne consistentie van het cultureel marxisme moet gaan verdedigen? Afgezien van de bizzare plaatsing van de bewijslast, lijkt me dat eigenlijk onbegonnen werk, ookal zou ik er zin in hebben.

Maar als je in dergelijke materie geinteresseerd bent, Bart Croughs heeft een dappere poging gewaagd om de interne logica van het cultureel marxisme te ontrafelen, zie bijvoorbeeld:

http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1433
http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1426
http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1427
http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1428

op 24 09 2014 at 07:45 schreef Pickelhaube:

Linda, hoe zie je die greep op het publieke debat tot uitdrukking komen? Dit vind ik echt van het niveau “de Joden controleren de media”. Wat ik in plaats daarvan denk, is dat er een betrekkelijk klein groepje intellectuelen van de tweede garnituur is, die overal net de boot misten en niet mee mochten doen aan het feestje. Niet vanwege hun opvattingen, maar hun gebrek aan kwaliteit. Neem nou Bert Brussen. Kreeg uitgebreid de kans in de Volkskrant, maar verneukte het helemaal zelfstandig. Het is het ressentiment van mensen die geen aansluiting kunnen vinden. Dan heeft “de elite” het al snel gedaan.

Wilders vertegenwoordigt weliswaar een minderheid die in de peilingen nu de grootste partij is, maar veel van zijn ideeën werden door de PvdA, VVD, SGP en Christenunie overgenomen. Zoals je van een democratie kan verwachten, hoort het er inmiddels gewoon bij.

Overigens loopt het wel los met dat VPRO conformisme van me. Als dat zo was zou ik op FrontaalNaakt wel minder voor fascist, babymoordenaar, islamofoob, genocideliefhebber en dergelijke uitgemaakt worden.

op 24 09 2014 at 08:03 schreef Pickelhaube:

Is het nou zo dat je meent dat ik hier de interne consistentie van het cultureel marxisme moet gaan verdedigen?

Nee, je mag de manier waarop je cultureel marxisme framet verdedigen. Onderbouwen waaruit blijkt dat aanhangers daarvan de dienst uit zouden maken, terwijl ik dus zeg dat het eigenlijk een minderheid is die helemaal niet zo’n stempel op de cultuur drukt. Dat deed ik door aan te geven dat de PVV het hoogst in de peilingen staat en andere partijen zijn opvattingen integraal overnamen.

Overigens ben ik helemaal geen aanhanger van de Frankfurter Schule. Hierboven gaf ik al aan de kritiek van Peter Sloterdijk daarop te delen, die er werkelijk geen spaan van heel laat en zich met name tegen het humanisme van wat hij de “Goethe Jugend” noemt richt.

op 24 09 2014 at 09:40 schreef Linda:

Sorry, daar heb ik me niet zo nauwkeurig uitgedrukt. Inderdaad heeft de greep van het cultuurrelativisme op het publieke debat flink moeten inleveren de afgelopen 10+ jaar. Inderdaad hebben we nu roeptoeters als geenstijl en wilders, die daar expliciet stelling tegen nemen. Daar hoefde je in de jaren 90 niet aan te beginnen.

Ik hield laatst mijn hart nog vast toen Farage op tv zei dat de engelse overheid er primair voor is (of zou moeten zijn) om voor engelse belangen op te komen. Uiteraard probeerde de interviewer dat wel aan te grijpen om hem als fascist en racist weg te zetten, maar het was slechts een halfslachtige poging. Wat toch vooral opviel was dat de pleuris niet volledig uitbrak als resultaat van deze frontale aanval op de weg-met-ons gedachte. Toch een heel andere reactie dan op zeg, Janmaat of zelfs de recentere Fortuyn.

Maargoed, totdat je leraar maatschappijleer een lezing voor de klas uit de verzamelde werken van Croughs net zo toestemmend zal toeknikken als een of andere Frankfurter lapzwans, is je underdog-positie als cultuur-relativist nog steeds niet erg geloofwaardig…

op 24 09 2014 at 09:58 schreef Linda:

Uiteraard weet jij het allemaal net iets beter dan die andere filosofen, en heb je allemaal super interessante academische meningsverschillen met ze. Maar geloof me: nobody gives a fuck.

In het hypothetische geval* dat ik van de Nazi gedachtenpolizei zou zijn, van de afdeling belast met het verwijderen van subversieve elementen uit de samenleving, dan zou ik je wel weten te vinden hoor. Je houdt niemand voor de gek, het is duidelijk waar je sympathien liggen. Geeft verder niks, maar laten we er eerlijk over zijn.

*Ik benoem het maar even expliciet, om een wijze les te leren uit Peter’s ervaringen

op 24 09 2014 at 11:44 schreef Pickelhaube:

Fijn dat je nu ook met me ziet dat het al heel lang een volstrekt achterhaald verhaal is, waar je je niet meer op kan beroepen. Dat deed je natuurlijk wel, met je stompzinnige “weg met ons” demagogie. Dat was geen kwestie van je onnauwkeurig uitdrukken hoor, want je paste het toe op een situatie uit de actualiteit.

is je underdog-positie als cultuur-relativist nog steeds niet erg geloofwaardig…

Ehh juist wel, want je ziet nu ook in dat het het al meer dan tien jaar een achterhaald verhaal is, dat de cultuurrelativisten de dienst uit zouden maken. Ik plaats het historisch in de zeventiger en tachtiger jaren, denk dat de omslag in dat denken al beging negentiger jaren plaatsvond. de relevantie van de moorden op Fortuijn en van gogh worden in die zin zwaar overdreven, want de verschuiving was allang gaande. Werkte ik bij de sociale dienst als werkstudent en werden cliënten ineens als potentiele fraudeurs in plaats van slachtoffers gezien, om een micro voorbeeldje te geven.

op 24 09 2014 at 11:54 schreef Pickelhaube:

Maar Linda, ik had het helemaal niet over mijn persoonlijke meningsverschillen met filosofen. In plaats daarvan verwees ik naar een nogal breed maatschappelijk debat over de Frankfurter Schule en de argumenten van Sloterdijk tegen die denkrichting. Dat ik het met hem eens ben en dat kort aangaf, laat alleen maar zien dat ik helemaal niet zo’n aanhanger van de Frankfurter Schule ben, waar je me van beschuldigde.

Met je persoonlijke verdachtmakingen en machtsfantasieën kan ik verder niet zoveel. Door complotgekkies word ik ervan beschuldigd voor de AIVD te werken, volgens jou ben ik subversief, terwijl anderen er dan weer van overtuigd ben dat ik een zionistische hasbara trol ben. Het zal wel.

op 22 07 2015 at 13:00 schreef Deze zomer: moreel failliet | Krapuul:

[…] lees ook de artikelen van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: […]

op 23 07 2015 at 20:16 schreef Deze zomer: moreel failliet | wltrrr:

[…] lees ook de artikelen op Frontaal Naakt van Pyt van der Galiën over Breivik: De wereld volgens Anders Breivik, De wereld volgens Anders Breivik: racisme en antisemitisme en De wereld volgens Anders Breivik: […]

op 15 03 2016 at 12:02 schreef Breivik brengt nazigroet in rechtszaal | Krapuul:

[…] vermoordde op 22 juli 2011 op het eilandje Utøya 69 leden van de jongerenorganisatie van de sociaal-democratische Noorse […]

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Harde Por

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O De meest gelezen stukken van 2023

O Willem Kraan zou met Scharwachter en Dibi hebben meegeprotesteerd

O Neem PVV-stemmers serieus!

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS