Home » Archief » Doof


[19.07.2010]

Doof

Josje

FKK22

“Het zal wel de enige diploma zijn die ze behaalt in haar leven”. Dat zei een meester van de basisschool tegen mijn moeder, toen ik mijn eerste zwemdiploma binnen mocht halen. Wist die man veel, wie hij tegenover zich had!

Bij mijn geboorte liep ik de bacterie op die hersenvliesontsteking veroorzaakt. Na drie lange maanden in het ziekenhuis mocht ik dan eindelijk beginnen met mijn nog prille leven. Er leek verder niets aan de hand met mij. De twijfel bij mijn ouders sloeg pas later dat jaar toe, toen ik, slapend in de kinderwagen, totaal niet reageerde op het knallende vuurwerk bij het wisselen van Oud naar Nieuw. Bij anderhalf jaar was het duidelijk: mijn gehoor werkt niet meer.

Een paar maanden geleden pas begreep ik van mijn moeder dat haar wereld was ingestort bij het aanhoren van de diagnose. Zij vertelde het niet eens met zoveel woorden. Maar ik – inmiddels zelf moeder – begreep wat zij mij wilde vertellen. Mijn moeder die al die jaren erop toegezien had dat ik zoveel mogelijk in de ‘horende’ maatschappij zou kunnen participeren, toonde zich van haar kwetsbare kant.

De pogingen tot die participatie hebben er toe bijgedragen dat ik op dit moment mijn plek heb vergaard in de ‘horende’ maatschappij. Dat wil zeggen dat ik een uitstekend betaalde baan heb, waarin ik alleen maar samenwerk met horende collega’s. Verder kan ik op een prima niveau communiceren, dat wil zeggen: ik ben verstaanbaar en ik kan liplezen. Ik sta dus zeker mijn mannetje tussen de horenden. Dankzij het doorzettingsvermogen en het vertrouwen van mijn ouders heb ik als eindpunt een H.B.O.-diploma kunnen halen.

En toch kleeft er niet alleen positiefs aan mijn participatie. Mijn doof-zijn is nu eenmaal anders. Het hoort niet. Het is niet normaal. Het voldoet niet aan de uniformiteit waar de maatschappij naar streeft. Mensen die mij niet kennen, schrikken altijd als zij mij ineens horen praten. Ik zie er immers wel normaal uit! Mijn spraak is monotoon, en ik plaats de klemtonen verkeerd. De ‘z’ in woorden kan ik moeilijk uitspreken, en waar ik ‘u’ wil zeggen, komt er soms ‘oe’ uit mijn mond. En zo verder.

Het spreekt eigenlijk al voor zich dat de meester van de basisschool (in het speciaal onderwijs) mij zeer weinig tot geen kansen toedichtte in het leven. Zo heb ik nog veel meer mensen in mijn leven mogen kennen.

Dit gaat geen klaagzang worden, of een herhaling van zetten van hoe zielig die gehandicapte mensen wel niet worden bezien.

Ik wil met dit stuk de Westerse maatschappij bekritiseren. Alles wat anders is, is niet normaal. Dat zie ik niet alleen bij mijzelf en mijn eveneens gehandicapte medemens, maar ook bij de Joodse mensen, moslims, hindoes, boeddhisten, etcetera. Zelfs bij Geert Wilders zie ik dat! Hoewel ik het niet met hem eens ben, gaat het mij wel aan het hart dat Wilders’ leven naar de haaien is, omdat hij niet normaal is. Hij voldoet niet aan de gangbare normen van de maatschappij. En dan ga ik mij echt afvragen wat dan wel gangbaar is.

Is het gangbaar om mensen die net anders zijn, uit de weg te gaan of zelfs volledig uit te sluiten? Het is niet gangbaar dat iemand roept dat alle moslims het land uit moeten. Dat hoofddoeken verboden moeten worden. Maar is het óók gangbaar om zo iemand niet de eigen mening uit te laten spreken? Om zo iemand als een paria te bezien?

Is het wel normaal dat er iemand staat voor waar hij voor staat? Is het wel normaal dat iemand net iets anders is?

Het is geen wonder dat mijn moeder het gevoel had dat haar wereld was ingestort. Niet op het achterhoofd gevallen, besefte zij heel goed hoe de maatschappij, de wereld, de meeste mensen mij zouden bezien.

Josje is op-en-top Josje. Vrolijk, slim, nieuwsgierig, op een leuke manier naïef, houdt van de zon op haar huid, rode lippenstiftdraagster, houdt van open kijk op de wereld. Hééft doof, dus ís niet doof.

Josje, 19.07.2010 @ 09:22

[Home]
 

48 Reacties

op 19 07 2010 at 10:37 schreef pimmetje:

Ooit een normaal mens ontmoet? En beviel het?
Voor mij zegt Loesje hier precies hetzelfde wat jij beschrijft: roeien met de riemen die we hebben. En zo te horen, heb je goed geroeid!
Een collega zei me eens “Het grappige aan jou is dat je zo normaal probeert te zijn.” Inderdaad, dat is ook erg vermoeiend, dus heb ik dat maar opgegeven.
Wel leuk dat je het zelfs voor Wilders opneemt. Die heeft ook zo zijn eigen keuzes gemaakt. De consequenties zal hij wel op de koop toe nemen. Maar de Westersche maatschappij geeft hem naar mijn smaak alle ruimte! Kritiek is toch niet ongezond?

op 19 07 2010 at 11:21 schreef Josje:

@pimmetje

Kritiek is absoluut niet ongezond. Dat is juist goed, want daar kun je altijd van leren. Of dat met Wilders ook zo is, is de grote vraag. Maar hij verwoordt blijkbaar een groter ongenoegen uit de maatschappij dan ik dacht. Dan zou je eigenlijk als politicus van de andere partijen moeten bekijken wat dat grotere ongenoegen nu is. Dus niet meteen Wilders en de zijnen buitensluiten.

Het woordje ‘normaal’ kun je in verschillende contexten zien. Wat ik met dit woord in het stuk bedoel, is dat iemand die niet aan de gangbare normen van de maatschappij voldoet, ‘automatisch’ als een apart figuur wordt bezien. Als iemand die het niet kan, als iemand die er niet bij hoort. Dat zijn mijn ervaringen. Ik zie dat de maatschappij zo verwesterd is, zo christelijk, dat andere culturen, andere religies een ‘apart’ iets worden.

Wat jij als erg vermoeiend ervaart om maar je best te blijven doen om normaal te zijn, zegt al iets over de maatschappij zelf! Het moet altijd van jou uitkomen. Dat is toch wrang. Het is fijn als je in de wereld kunt rondstappen als jezelf, zonder dat er meteen verschrikt naar jou wordt gekeken. Gelukkig ben ik nu zo ver dat ik gewoon rondstap als mezelf, ook als ik verschrikte ogen naar mij zie gluren. Ik hoop dat dat ook voor jou zo is.

op 19 07 2010 at 11:32 schreef Expat:

Ik lees: “Hééft doof, dus ís niet doof.

Uitstekend geschreven stuk. Zowel naar inhoud als naar vorm. Ik kende dove mensen (familie van een ex van me) en ik heb me er altijd over verbaasd dat ze überhaupt konden leren lezen en schrijven (omdat, en dat realiseren horenden zich nooit, lezen en schrijven in onze talen gebaseerd is op het gesproken woord, de klanken, wij immers hebben geen karakterschrift). In dit stuk ontbreken zelfs alle “fouten” (tussen aanhalingstekens want ik zie het eerder als kenmerken) van door dove mensen geschreven tekst.

Nu even terugkomend op “Hééft doof, dus ís niet doof”.

Deze omschrijving/analyse (waar meer over te zeggen is, allerlei ingewikkelds, maar die ik gevoelsmatig van ganser harte onderschrijf) doet me erg denken aan de analyse van homoseksualiteit door de Fransman Foucault. De discriminatie van de homoseksueel werd mogelijk omdat : “the fact of being homosexual ran deep, permeating the individual’s being, becoming (in Foucault’s words) consubstantial with him“, en dat was een historisch verschijnsel, een historisch maatschappelijk verschijnsel wel te verstaan.

Foucault, zelf homo, verzette zich er tegen dat homoseksualiteit werd bezien als iets dat “consubstantial” was voor de mens, voor de persoon zelf, je hebt of doet het, je bent het niet, zei Foucault. Hij voelde zich in zijn wezen aangetast als alles wat hij deed of zei het stempel “homoseksueel” zou krijgen. En daar heeft Foucault naar mijn mening groot gelijk in.

Ik neem aan dat Josje niet beledigd zou zijn als ik, omdat ik vind dat doofheid slecht en onwenselijk is, tegen haar zou zeggen “ik hoop dat onderzoekers in de medische centra iets zullen vinden om jouw soort doofheid te genezen”. Ze zou het begrijpen als een oprechte wens van mij om haar het beste te wensen.

Discriminatie in westerse zin betekent eigenlijk alleen maar dat van consubstantialiteit sprake is (in de geest van degene die discrimineert). In veel andere culturen is het anders. Daar wordt een bepaald iets niet gezien als wezenskenmerk maar daar worden mensen gewoon met rust gelaten, of wordt een bepaald gedrag gewoon bestraft natuurlijk.

Onze discriminatie van homo’s is kwalitatief anders dan die in Iran, en dat komt omdat onze ideologie anders in elkaar zit. De ideologie in Iran zit zó in elkaar dat je gewoon bestraft wordt (lees: opgehangen) als je een bepaald gedrag vertoont. Mag nu eenmaal niet, en dat bepalen ze zelf niet, dat is al bepaald, niet zeuren daarover want daar mogen en kunnen we niet eens van afwijken. Daar gaan we namelijk niet eens over.

Nu kan het zijn dat je niet zo van een ideologie houdt die de menselijke autonomie op een dergelijke manier ontkent.

Is het dan normaal dat die ideologie als het ware eerst eist dat we die ideologie beschouwen als iets dat consubstantieel is voor de aanhangers ervan, om de critici vervolgens van discriminatie te betichten? Die ideologie schoffeert dan toch direct onze eigen autonomie?

op 19 07 2010 at 12:26 schreef Tjerk:

Expat is zo’n type die het onderwerp doofheid via twee tussenstappen toch weer weet te brengen op de islam. Nou, dan weet je wel hoe laat het is.

op 19 07 2010 at 12:34 schreef Yezkilim:

Josje, dat hebben in plaats van zijn, doof hebben in jouw geval, is goed bedacht! Met homo’s, Expat, is het inderdaad hetzelfde, enzovoorts. Je bent mens, en dan heb je tal van eigenschappen (of juist niet), maar je bent jezelf, en niet je (ontbrekende) eigenschap. Op dezelfde manier redenerend, ben ik trouwens geen vrouw, maar ‘heb ik vrouw’.

op 19 07 2010 at 12:34 schreef yurp:

@Expat

toch weer die moslims he? Als een moderne Cato Maior moet bij ieder onderwerp de islam weer even gebashed worden.

op 19 07 2010 at 12:37 schreef yurp:

@Yezkilim

Natuurlijk bén je wel een vrouw. Je genetische opmaak en geslachtskenmerken maakt je vrouw. Vrouw zijn is een norm binnen de mensheid. Anders zou ik op dezelfde manier redenerend ook geen mens zijn maar een ‘mens hebben’ ;)

op 19 07 2010 at 12:39 schreef Josje:

@Expat

Zeer interessant wat je daar vertelt over Foucault. Hij heeft inderdaad die wezenskern aangeduid dat ik bedoelde met mijn opmerking dat ik doof héb, en dus niet bén. Ik ervaar bij alles wat ik doe dat daar naar wordt gekeken vanuit mijn doofheid, en niet vanuit mijn eigen ik. Ik veralgemeniseer dit eigenlijk, want gelukkig heb ik wel mensen om mij heen die mij als mij zien. Voor mijzelf was het zelfs jarenlang een gevecht om mij óók als mij te zien, en niet als doof, dus door de ogen van vele anderen. Ik heb dat gevecht gewonnen.

Beledigd ben ik niet, maar leuk vind ik het ook niet dat jij doofheid als iets slechts en onwenselijks ziet. Zo ervaar ik het zelf helemaal niet. Ik bén het weliswaar niet, maar het is wel een deel van mij. Als je dat ene deel zou verwijderen (wat bij mij niet eens kan, maar dat terzijde), zou ik weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik zou mezelf kwijt zijn, en ik vraag mij af of ik dat dan ooit wel zou kunnen vinden.

Ik zie mijn doofheid juist als een zegen. Niet vanwege de stilte, maar vanwege de unieke kijk op de wereld. Ik heb het gevoel dat mijn doofheid een soort mantel is, dat mij beschermt tegen de gekkigheid van de maatschappij.

Je hoeft mij dus niet het beste te wensen, want dat heb ik al.

Ik denk verder dat discriminatie van alle tijden is. Welke ‘ideologie’ je ook aanhangt. Homo’s die in Iran worden opgehangen, maar ook homo’s die in Nederland in elkaar worden geslagen. Wat de boer immers niet kent, dat vreet hij ook niet.

Een ideologie die de menselijke autonomie op alle mogelijke manieren ontkent, laat de critici alleen naar díe manieren kijken. Waar het om gaat, is de consubstantialiteit van die ideologie te ontkrachten. Dus om de aanhangers te laten zien wat de menselijke autonomie inhoudt.
Ik zie het dan zo: de maatschappij ontkent mijn autonoom-zijn, omdat ik doof ben volgens de normen van die maatschappij. Als ik nu laat zien dat ik doof héb, dan word ik autonoom. Ik laat dan niet zien wat voor discriminatievormen ik dagelijks opmerk, maar ik laat zien wie ik ben.

op 19 07 2010 at 12:43 schreef Josje:

@Yezkilim

Goed bedacht! :) ‘Vrouw hebben’. Erg leuk, zo had ik het ook niet gezien.

op 19 07 2010 at 12:53 schreef Kretenzer:

op 19 07 2010 at 11:32 schreef Expat

Wanneer is volgens Foucoult (of volgens u) een bepaalde beleving van uw eigen wezen substantieel of consubstantieel? Of is die beleving nooit (con)substantieel en heerst de absolute autonomie van de mens? Maar zo’n absolute autonomie, bestaat die wel? Is die wel mogelijk?
Mij dunkt dat alles draait om de (zo weinig mogelijk door omgeving en erfelijkheid bepaalde) acceptatie van jezelf als de anders-dan-een-ander en de acceptatie van de andere als anders-dan-jij.
Dat minimum vereist al een enorme dosis zelfkennis en zelfdiscipline. Daarom is het, denk ik, het hoogst haalbare.

op 19 07 2010 at 12:26 Tjerk

Hoe laat is het?

op 19 07 2010 at 13:14 schreef Theezakje:

FYI: Foucault is zo 2007 – Individualism = dead

op 19 07 2010 at 13:15 schreef Tjerk:

Kretenzer laat, als hij samenvattingen maakt, de laatste alinea’s er maar gewoon bij zitten, zie ik. Prima, ik spel het wel uit voor onze VMBO’er.

Expat: Iran – daar hangen ze homo’s op – komt door andere ideologie – deze ontkent menselijke autonomie – Gods wet is nl. al voorgegeven en -geschreven.

Expat: “Is het dan normaal dat die ideologie [1] als het ware eerst eist dat we die ideologie beschouwen als iets dat consubstantieel is voor de aanhangers ervan [2], om de critici vervolgens van discriminatie te betichten? [3] Die ideologie schoffeert dan toch direct onze eigen autonomie?”

1. nl. de islamitische leer.
2. i.e. men ís moslim, ipv. men houdt er een complex van overtuigingen op na.
3. moslimbashen is namelijk helemaal oké!

op 19 07 2010 at 14:11 schreef Kretenzer:

op 19 07 2010 at 13:15 Tjerk

Ik vroeg niet naar Iran. Ik vroeg hoe laat het was, genie.

op 19 07 2010 at 14:14 schreef Tjerk:

O zo bedoeld. Okee dan heb ik je verkeerd begrepen. Mijn excuses.

op 19 07 2010 at 14:23 schreef Expat:

Het laatste het eerst: “Ik zie het dan zo: de maatschappij ontkent mijn autonoom-zijn, omdat ik doof ben volgens de normen van die maatschappij. Als ik nu laat zien dat ik doof héb, dan word ik autonoom. Ik laat dan niet zien wat voor discriminatievormen ik dagelijks opmerk, maar ik laat zien wie ik ben“.

Volgens mij bén je al autonoom, de maatschappij kán dat helemaal niet meer ontkennen, en dat heb je al laten zien door wat je eerder zei: “Voor mijzelf was het zelfs jarenlang een gevecht om mij óók als mij te zien … Ik heb dat gevecht gewonnen“. Als je het gevoel hebt dat de maatschappij jouw autonomie niet ziet of erkent, dan heeft de maatschappij een probleem, jij niet. (Oftewel, de mensen die dat zeggen of die jou het gevoel geven dat je niet autonoom zou zijn, misschien is het niet de maatschappij zelf, weten dan zelf misschien niet goed wat autonomie is.)

Nu het andere: “Waar het om gaat, is de consubstantialiteit van die ideologie te ontkrachten. Dus om de aanhangers te laten zien wat de menselijke autonomie inhoudt“. Maar dat hebben we al 50 jaar geprobeerd met de verschillende vormen van christendom, maar nog steeds krijgen we van de verschillende denominaties en in verschillende bewoordingen te horen dat werkelijke moraal eigenlijk alleen maar gebaseerd kan zijn op de wetten van God. Godzijdank zijn sommige religies in staat om hun godsbeeld bij te stellen, maar voor sommige andere (o.a. de SGP) blijkt dat dan weer veel moeilijker. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de consubstantialiteit van sommige eigenschappen (bijvoorbeeld het vertrouwen op iets als “openbaring”, dat is het vertrouwen in de waarheid van de bijbel of andere geschriften), zó groot is dat het niet alleen als wezenskenmerk, maar zelfs als het belangrijkste wezenskenmerk van de betreffende religie gezien kan worden, en dat men eigenlijk alleen dát als de basis wil beschouwen waar de normen en religieuze verplichtingen uit voortvloeien. Dan kun je als criticus (of gewoon iemand die afwijkend is, homo’s bijvoorbeeld) natuurlijk wel inpakken want dan ben je gewoon een ongelovige.

Daarom denk ik dat de behandeling van homo’s in ons land en Iran toch niet helemaal met elkaar vergelijkbaar is. Je zegt wel (zeer terecht) “wat de boer niet kent vreet hij niet” (dat geldt m.i. overal), maar bij ons geldt dit voor losse individuen, terwijl er in Iran (en de islam in het algemeen) over is nagedacht, het is daar een eigenschap en zelfs wezenskenmerk van het (religieuze en filosofische) systeem geworden. Het is de ideologie van dat systeem dat het het andere en het individuele en eigenlijk de menselijke autonomie ontkent want alles wat tegen de reeds vastgelegde wetten en normen ingaat is zondig, terwijl nieuwe normen alleen maar kunnen ontstaan zolang ze de oude niet tegenspreken. Deze eigenschap kan niet weggenomen worden zonder dat het systeem als als geheel uit elkaar valt. Wij kunnen en willen ons godsbeeld en onze ideologie zelf aanpassen als we dat nodig vinden(er zitten practiserende homo’s in het CDA), de islam doet dat niet en kan dat ook niet doen omdat het systeem boven de mens staat.

op 19 07 2010 at 14:27 schreef Expat:

@Tjerk (12:26), Niet binnen twee stappen Tjerk, ik had het onderwerp doofheid al in verband gebracht met de islam vóórdat deze column zelfs maar verschenen was, en dat was toen ik jou op die andere subpagina hardhorendheid verweet.

op 19 07 2010 at 14:43 schreef Peter:

Man, man, wat een testosteronige interessantdoenerij is dit allemaal weer.

op 19 07 2010 at 15:04 schreef Yezkilim:

Ik weet ook nog wel een verband tussen islam en doofheid, sorry Josje, maar in het Egyptische dorpje waar ik in januari was, was 25% van de moslims ofwel van iedereen doof omdat er zo vaak met neven en nichten werd getrouwd…

op 19 07 2010 at 15:24 schreef Bert Brussen:

Zo, eens kijken hoe ik de islam er aan de haren kan bijslepen vandaag. Vertrekkende vanaf doofheid moet zoiets toch mogelijk zijn dunkt mij…

op 19 07 2010 at 17:11 schreef Josje:

Van mij hoeft ook niet de hele Islam bij te worden getrokken. Maar de basisgedachte erachter begrijp ik wel. Ik vind de stelling van Foucault over de consubstantialiteit iets om over na te denken, voor mij persoonlijk dan. Niet alles is over 1 kam te scheren. Ik ervaar niet precies hetzelfde als een homoseksueel, als een moslim, als een blinde, of wat dies meer zij. Maar ik denk dat de opstelling van de maatschappij wel op 1 leest is geschoeid: het zien van anders-zijn als een wezenskenmerk, waardoor dat niet meer als een losstaand deel van het geheel wordt bezien. Daar kan discriminatie uit voortkomen.
Wat ik ook denk, is dat de maatschappij in het algemeen niet wil en kan accepteren dat het nooit uniform kan zijn. Het kan nooit de Utopia zijn.

op 19 07 2010 at 17:28 schreef hassnae:

O kijk, Yezkilim is in een dorpje in Egypte geweest en trekt meteen verregaande conclusies over doofheid en islam. Hoezo, schrijft de islam voor dat je met je neef en nicht moet trouwen zodat de kinderen doof geboren kunnen worden?

Je zou het trouwen tussen neven en nichten een culturele aangelegenheid kunnen noemen, maar Yezkilim gaat verder dan dat. En dat terwijl het trouwen tussen neven en nichten wordt afgeraden binnen de islam en er in de verschillende landen campagnes gevoerd worden om mensen bewust te maken van de medische gevaren.

Maar zoals al is gezegd, sommige mensen zien werkelijk over aanleiding in om de islam erbij te slepen.

op 19 07 2010 at 19:20 schreef MNb:

Josje, ik raad je aan om iets beter om je heen te kijken. Je zult nog verbaasd staan hoeveel mensen niet aan de norm voldoen. Werkelijk tragisch zijn zij die het niet kunnen maar toch blijven proberen.

op 19 07 2010 at 20:03 schreef Josje:

@MNb

Ik zeg ook niet dat ik probeer om toch vooral aan de gangbare normen van de maatschappij te voldoen. Ik kijk wel uit. Ik draai het juist andersom: de maatschappij moet zich aanpassen aan de pluriformiteit.

op 19 07 2010 at 20:06 schreef Angela:

Hahaha, testosteronige interessantdoenerij! GEWELDIG!
@Joosje … verkeerde klemtonen, daar weet ik alles van! ;-)
@Yezkilim Ik zie ook niet een verband tussen islam en doofheid… 50 jaar geleden was in Matera ook vrij normaal om te trouwen met familieleden en priesters hadden daar geen moeite mee. In China en in bepaalde regio’s van America gebeurt het ook nog steeds… om maar niet bepaalde delen van Africa te noemen.

op 19 07 2010 at 21:10 schreef Expat:

@Kretenzer 12:53 uur. Ik had je postje over het hoofd gezien. Nu alsnog dan maar. Dat gedoe van Foucault heeft te maken met het klassieke begrip “substantie”. “Substantie” is volgens de Wikipedia synoniem met het “ding” (in filosofisch opzicht). “Consubstantieel” heeft er dan dus mee te maken dat iets (die homoseksualiteit in dit geval) ervoor zorgt dat het beschouwd wordt als een wezenskenmerk (van het individu), het tekent dan dus zijn gehele aard. Het zijn (bij Foucault) vooral de andere mensen die die eigenschap als wezenskenmerk zijn gaan zien (om zo discriminatie mogelijk te maken), het is (bij Foucault tenminste) niet zo dat mensen zo naar zichzelf zouden kijken, Foucault moet meer gezien worden als een benadering vanuit de ideeëngeschiedenis, meer sociologie dan psychologie. Het vreemde is dat ná Foucault de homobeweging er zó naar is gaan kijken alsof homoseksualiteit inderdaad enigzins aan het individu is gaan kleven, bijna als iets erfelijks, alsof het dus inderdaad iets consubstantieels is. (Zo werd ene Schwaab eerst nog verketterd voor een soort denkbeelden waar homo’s vandaag de dag niet veel moeite mee hebben, geloof ik). Ik weet niet of er verband is tussen Foucaults benadering van de (homo)seksualiteit en de veranderde houding van de homo’s zelf.

Van het absolute heb ik niet zoveel verstand. Ik houd ik me er niet zo mee bezig. Ik denk dat absolute waarheden alleen maar in de wiskunde en de logica bestaan (en in sommige religies natuurlijk), maar als iemand er anders over denkt dan vind ik het goed. Hij/zij laat het me dan vanzelf wel eens weten, neem ik aan, als het er belangrijk genoeg voor is.

op 19 07 2010 at 23:35 schreef MNb:

@Josje
Ik heb geen zin om te wachten totdat de maatschappij zich gaat aanpassen aan de pluriformiteit, zeker niet met 1/3 potentiële PVV-stemmers die deze willen beperken.
Maar ja, ik heb gemakkelijk praten. Ik heb tien jaar geleden al na zorgvuldige voorbereiding de uiterste consequentie getrokken en ben geëmigreerd.

op 19 07 2010 at 23:55 schreef Yezkilim:

Hassnae, naar aanleiding van Tjerk (12:26) met

‘Expat is zo’n type die het onderwerp doofheid via twee tussenstappen toch weer weet te brengen op de islam.’

en Expat (14:27) met

‘@Tjerk (12:26), Niet binnen twee stappen Tjerk, ik had het onderwerp doofheid al in verband gebracht met de islam vóórdat deze column zelfs maar verschenen was, en dat was toen ik jou op die andere subpagina hardhorendheid verweet.’,

twee niet bepaald serieus bedoelde reacties, vroeg ik me af, net als Bert Brussen even later, of ook ik een ‘verband’ kon bedenken en herinnerde ik me opeens het verhaal wat een gids me verteld had, hoewel het op zich natuurlijk helemaal niet grappig was.

Verbanden tussen islam en doofheid en met je neef of nicht trouwen zie ik niet. Maar ik weet wel, net als iedereen, dat als neven en nichten samen kinderen willen, dit nogal riskant kan zijn, met als schrijnend voorbeeld wat er in het dorpje gebeurde.

En, Angela, uiteraard weet ik dat het overal voorkomt en ook mag, trouwen met je neef of nicht, zelfs in Nederland bijvoorbeeld, waar dit sinds een paar jaar weer toegestaan is, als ik me goed heb laten informeren, en dat terwijl het in Egypte (volgens dezelfde gids) sinds kort juist verboden is. Wat jij beweert over de islam, Hassnae, klopt dus, maar wil je voortaan asjeblieft iets terughoudender zijn met mij van alles en nog wat te verwijten?

op 20 07 2010 at 00:42 schreef Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

“Is het gangbaar om mensen die net anders zijn, uit de weg te gaan of zelfs volledig uit te sluiten?” Dat is maar net hoe je het benaderd. Ook in het dierenrijk worden afwijkende exemplaren uitgestoten. Het is hard maar waar. Maar toch, de mens heeft verstand (zou je denken) en kan daar boven uitstijgen indien de beschaving zijn intrede heeft gedaan. De mens in de luxe omstandigheid van sociaal-economische voorspoed wel te verstaan. Anders moeten er koppen rollen zodat de soort kan blijven bestaan met “gezonde” exemplaren. De mens is nog steeds een dier in zijn oer-essentie.
Maar gelukkig leef je in een beschaafd land, Josje. Het zal soms vervelend zijn te merken dat mensen angst hebben voor het onbekende. Maar het is hún angst en hún probleem in eerste instantie, zo op de keeper beschouwd.
Anekdote!
Ik heb ooit in een kroeg een Duitser ontmoet welke naast me zat. Die was doof. Maar ik ook want in een lawaaiïge kroeg versta ik ook niemand. Al tetter je me in mijn oor. We hebben een kladblok en een pen gevraagd aan de barkeeper en hebben die hele klad blok volgeschreven. We hadden allebei nog nooit zo’n verrassend leuke avond gehad.

op 20 07 2010 at 00:49 schreef hassnae:

Yezkilim, ik verweet je niks, ik ging in op wat je schreef. Ik kon moeilijk vermoeden dat het niet serieus was.

op 20 07 2010 at 01:18 schreef Yezkilim:

O.K.

op 20 07 2010 at 09:29 schreef pimmetje:

@Josje,

Je zegt dus “Ik heb doof, maar ik kan goed luisteren.” Daardoor kun je autonoom zijn. Dit dan in tegenstelling tot hardstikke doof zijn voor de signalen uit je omgeving. Nu is dat laatste is ook wel grappig. Je valt van de ene verbazing in de andere en bent voortdurend bezig om weer op te lossen wat er voorspelbaar mis gegaan is en waarbij, onder totaal verlies van autonomie, de hele omgeving betrokken moet worden.
Liplezen lijkt me wel handig. Je hoeft je ogen maar te sluiten om er niet meer naar te moeten luisteren. Wat zal het heerlijk rustig zijn in jouw hoofd.
Je schreef nog “Gelukkig ben ik nu zo ver dat ik gewoon rondstap als mezelf, ook als ik verschrikte ogen naar mij zie gluren. Ik hoop dat dat ook voor jou zo is.”
Het is mijn ervaring dat je hele goede maatjes kunt krijgen door de verschrikte, zelfs agressieve, reacties niet op te merken. Ruimte te geven aan zulk gedrag stelt mensen gerust en schept blijkbaar een band.
Ik was eens in Serpukhov, een klein plaatsje te Noorden van Moskou, aan het rondwandelen om er een aantal prachtige kerkjes te bekijken. Tegen het einde van de middag stopte er opeens een politiebusje met gillende banden. Voor ik het wist was ik omringd door zes militairen of politiemannen met hun geweer op mij gericht. Ik bleef gewoon staan en keek ze enigzins verbaasd maar gewoon vriendelijk aan. Een hogere officier, zonder geweer, wilde mijn papieren zien, begreep ik. In Rusland ben ik doofstom. Dus haalde ik mijn paspoort voor de dag. Na het uitvoerig bekeken te hebben gaf hij het mij weer terug, zijn gezicht nu ook op vriendelijk. Er werden handen geschud en in gebroken Engels wenste hij me nog een prettig verblijf in Serpukhov. De geweren zakten en ik mocht gewoon verder met mijn wandeling. Ik moet me niet voorstellen wat er gebeurd zou zijn als ik op hun agressie had gereageerd. Later op de avond, terwijl ik in een restaurantje nog wat zat na te tafelen, stond hij opeens weer voor mijn neus, nu als gewoon burger. Hij kwam aan mijn tafel zitten, bestelde wodka, ook voor mij, en wilde van alles weten over het Westen. Daarna wilde hij er niets van weten dat ik met de bus naar mijn hotel zou gaan en werd ik met de politieauto afgeleverd, zo’n 25 km verderop.
Zonder vuurwapen, zonder uniform, zelfs zonder te kunnen verstaan of spreken, had ik zijn respect gewonnen en was er zelfs een band ontstaan. En dat alleen maar omdat ik net deed of ik de agressieve benadering net zo gewoon vond als een vriendelijke groet.

op 20 07 2010 at 09:51 schreef Expat:

@Yurp 12:34 Was het je ontgaan dat Geert Wilders langskwam in de originele column?

op 20 07 2010 at 12:21 schreef Josje:

@MNb

Ik vind het heel droevig dat jij bent geëmigreerd. Ik respecteer jouw beslissing. Het is moeilijk om de maatschappij in het algemeen de verscheidenheid bij de mensen in te laten zien. Maar wat ik wel weet, is dat ik wil proberen een raampje te maken, waardoor mensen kunnen kijken. En zien dat anders-zijn niet beangstigend hoeft te zijn.

@VanFrikschoten

Ah, de survival of the fittest.

Ik heb al eerder op Frontaal Naakt aangegeven dat ik begrijp dat mensen angst hebben voor het onbekende. Voordat ik mijzelf accepteerde, beschouwde ik dat probleem als de mijne. Dat uitte zich in het mijzelf verstoppen en het gevoel hebben van: “Laat maar.”. Bij de survival of the fittest zie je inderdaad zulke dieren zich afzonderen van de kudde en geen enkele moeite meer doen om te blijven leven.

Nu ben ik blij dat ik niet mee hoef te doen aan de survival of the fittest, maar ik wil wel graag blijven leven! :) Als ik mijn stuk niet had geplaatst, had ik bijvoorbeeld nooit weet gehad van de bijzondere ervaring dat jij hebt gehad met de dove Duitser. Dat geeft mij hoop en veel vreugde.

@pimmetje

Het is waar dat ik mij heel makkelijk kan afzonderen, om de stilte toe te kunnen laten. Maar ik moet ook waken voor isolement. Als ik niets van mij zou laten vernemen, dan zou ik ook niets lezen over de ervaringen van bv @VanFrikschoten of van jou, waar ik weer van kan leren. Of nadenken over de stelling van Foucault over de consubstantialiteit.
Ik wilde eigenlijk zeggen dat ik er wel moe van word om steeds verschrikte ogen gerust te laten stellen, maar nu begin ik te denken dat het misschien ook bij mij hoort om het onbekende bemind te maken.

op 20 07 2010 at 12:32 schreef MNb:

@Josje
“Ik vind het heel droevig dat jij bent geëmigreerd.”
Niet nodig. Als ik terugben in Nederland voor vakantie heb ik al snel heimwee – naar Suriname.

op 20 07 2010 at 12:37 schreef Josje:

@MNb

Voor jou vind ik het niet droevig, maar wel voor Nederland. Het zegt iets over het klimaat daar. Dat vind ik gewoon verdrietig.

op 21 07 2010 at 11:25 schreef Benech:

Zal eens een posting maken zonder islam erin:

Josje schreef: “en waar ik ‘u’ wil zeggen, komt er soms ‘oe’ uit mijn mond.”
Ach, kan de beste overkomen. een doorsnee Israeli (en Arabier) heeft hetzelfde euvel. Op die manier zei een keer een Israelische kennis tegen zijn Nederlandse vrouw voor mijn ogen toen hij net geemigreerd was naar Nederland: “schat, ik heb een hoeis gevonden met een heel goedkope hoer.”

op 21 07 2010 at 11:30 schreef Rosy McDonald:

Geachte Peter Breedveld & reaguurders,

Ik ben een kinderpsychiater die sexueel getraumatiseerde kinderen helpt.
Waarom publiceer jij nog steeds naakte kinderen ? Waarom denk je dat St. Martijn zo vaak hier komt. Die denken dat jij dat wel prima vindt, als voorvechter van naakt.Waar ik geen enkele moeite mee heb, persoonlijk. Maar kinderen is een ander verhaal.
Ik werk zelf met dergelijke getraumatiseerde kinderen, maar ook slachtofffers van incest, verkrachtingen, aanranding, oorlogslachtoffers en pedofilie. Ik help ook wel eens volwassenen die er met de huidige psychiatrie niet uitkomen. Jullie hebben kennelijk in jullie onnozelheid geen idee wat jullie aanrichtten. Zal wel met het ego’s te maken hebben.
Pedo’s trekken zich hier graag af. Ja, ook pedo’s die niets in praktijk brengen. Zo werkt dat nu eenmaal. Ja, walgelijk genoeg heb ik via TBS klinieken ook wel eens contact met pedo’s, enkelen zijn bereid eerlijk te zijn en boete te doen.
Helaas worden incestplegers zelden aangepakt, dat heeft met loyaliteit te maken.
Ik probeer jullie dit zo simpel en to the point uit te leggen want dit kan toch niet ! Jullie zijn toch fatsoenlijke mensen, beschaafde mensen ? Gedraag je dan ook zo.
En nog iets, religie speelt in o.a. incestzaken vervelend genoeg zeer vaak een rol. Uit cijfers is dit niet terug te vinden daar statistieken nu eenmaal onbetrouwbaar zijn.
Overigens, eerlijk is eerlijk, soms komt dit verschijnsel ook onder vrouwen voor.
Voor jongens en natuurlijk daardoor ook mannen is het helemaal moelijk omdat zowel de maatschappij als zijzelf met stenen gooien.
Denk maar aan de Ierse zaak, Rome die het sub rosa wil houden en imams die het ook onder de pet houden en weeshuizen worden meestal vergeten.

Ik loop met dit verhaal het risico klokkenluider te worden en jullie weten hoe klokkenluiders behandelt worden. Vandaar een schuilnaam. Daar hebben jullie geloof ik wat problemen mee maar dat is dan pech.

Wat ik verder ook wil aankaarten is hoe schandalig jullie t.o.v. van een incestslachtoffer hebben gedragen. Ik noem liever geen namen omdat ik dat wel zo netjes vind. Maar jij Peter hebt familie leden van een vrouw genoemt, reken maar dat dat aankwam. En reken maar dat die broer ook boos is. En de reaguurders stonden erbij en keken ernaar. En waren stil.
En ja, inmiddels behandel ik die vrouw.

Ik weet niet in hoeverre jullie bekend zijn met zelfmoordcijfers maar een fors aantal zijn sexueel misbruikten. Cijfers vertellen dit niet, er is relatief weinig over bekend omdat het liever prive gehouden wordt.

Ik vertel dit niet om jullie te treiteren maar in de hoop dat mensen hier iets van leren.

Toch met vriendelijke groet,
ook namens mijn clienten.

op 21 07 2010 at 11:34 schreef Peter:

Kijk aan, een dyslectische kinderpsychiater die in de war raakt van blote kinderen. Nu hebben we hier geloof ik wel zo’n beetje alles gehad.

op 21 07 2010 at 11:42 schreef Robert Irving III:

als je er niet tegen kan dan bezoek je toch een ander blog. preutse snelgekwetste magnietter.

op 21 07 2010 at 11:46 schreef G!:

En wat hebben we nu geleerd?

op 21 07 2010 at 11:55 schreef hassnae:

En ja, inmiddels behandel ik die vrouw.

Wat is de wereld toch klein.

op 21 07 2010 at 11:59 schreef Josje:

@Rosy McDonald

Wat ontzettend triest dat je Frontaal Naakt volledig uit zijn verband rukt. Je kijkt blijkbaar alleen naar de (schitterende) foto’s, en niet naar de verhalen die bij de foto’s horen. Ik ben zelf heel blij met de foto die Frontaal Naakt bij mijn stuk heeft geplaatst. Hij heeft precies begrepen waar het in mijn stuk in de kern over ging. Voor mij geven de foto’s net dat beetje meer, een soort respect voor de mensheid. Wat jammer dat je de schoonheid van Frontaal Naakt niet in wilt zien!

En dit schrijf ik met het grootste respect voor jou, want jouw werk is zeker niet minder ‘liefdevol’. Misschien is het inderdaad beter dat je gewoon niet meer op Frontaal Naakt gaat kijken.

op 21 07 2010 at 12:18 schreef Henk:

@G!,

Wat we hier van geleerd hebben? Dat FN een blog is met een eigen psychiater.

op 21 07 2010 at 14:00 schreef Expat:

@Henk (12:18) …of dat hij/zij niet echt is maar een ordinaire trol.

op 21 07 2010 at 14:36 schreef Thomas Cool:

Het leed is onuitputtelijk. Ooit van de zaak van Jose Booij gehoord ?
http://bolc.jokerxl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7
Richard Gill schrijft me dat ze onlangs is kunnen ontsnappen (letterlijk of figuurlijk) uit: “onrechtmatig gedwongen opname in de psychiatrische richting Delta Psy waar ze is medisch behandeld voor stoornissen die ze niet heeft (want haar verhaal is waarheid, geen fantasie) en nu probeert ze bij te komen in een klein apartementje in Den Haag. Maar over een half jaar is haar geld op, komt ze op straat, en wordt we weer opgenomen, tenzij iets op verzonnen kan worden.” Zie eventueel ook http://www.knaw.nl/akademienieuws/pdf/178.pdf

op 21 07 2010 at 19:23 schreef Yezkilim:

‘Kijk aan, een dyslectische kinderpsychiater die in de war raakt van blote kinderen.’ Inderdaad, er is geen touw aan haar verhaal vast te knopen.

Als Rosy vindt dat foto’s van blote volwassenen wel kunnen, maar van blote kinderen niet, dan snap ik daar helemaal niets van: van foto’s van blote kinderen zullen verkrachtings- en incestslachtoffertjes toch juist lang niet zo erg schrikken als van foto’s van blote mannen?

En kinderen die (nog) nooit bloot-gerelateerde ellende hebben meegemaakt, hebben echt geen moeite met foto’s van andere, blote kinderen. En heb je wel slechte ervaringen en schokken de foto’s je, dan kan dat misschien een aanzetje geven om (eindelijk) om hulp te gaan vragen of aangifte te gaan doen.

Je zal Rosy maar als psychiater hebben; dat zou best wel eens tot een flink trauma kunnen leiden.

op 22 07 2010 at 08:22 schreef pimmetje:

Dat bloot toch telkens weer zo opwindt!
Voor zover ik mij kan herinneren ben ik niet samen met een flink pak kleding geboren. Echter kwam ik helemaal bloot ter aarde. Wat is dus natuurlijker dan bloot?
Telkens als ik weer zo’n berichtje lees over een bloot persoon op straat, of op de fiets, of met honderden op de foto, vraag ik mij af waarom er niet bericht wordt dat er weer horden rondliepen die zich in lappen gehuld hadden. En dat dat laatste alleen maar strafbaar is daar, of voorgesteld te worden bestraft hier, als er teveel doekjes in het spel zijn.
Wat incest daar mee te maken heeft, begrijp ik al helemaal niet!

op 23 07 2010 at 13:34 schreef Angela:

Ik heb eigenlijk niets te zeggen, behalve dat deze website de beste van Nederland blijft… als je eens wakker wil worden! Dank Peter!
En nee… ik hou niet van kinderen, maar wel van honden… Zullen we daarover beginnen???

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS