Home » Archief » Dubbele Moraal


[01.04.2010]

Dubbele Moraal

Prediker

pog8
Illustratie: Willy Pogany

Is er werkelijk geen grens aan de hypocrisie van islamofoben? Maandenlang heeft Amanda Kluveld haar lezerspubliek getrakteerd op tirades tegen de islam en Tariq Ramadan, omdat deze ‘nare dingen over homoseksualiteit’ zou hebben gezegd, maar als de katholieke kerk homo’s van de eucharistie uitsluit, of een gepensioneerde Amerikaanse generaal homofobe uitlatingen doet, dan aarzelt ze geen moment die te hulp te schieten.

Hoezo, meten met twee maten? ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, luidt het spreekwoord, maar in de wereld van Amanda Kluveld zijn sommige godsdienstigen blijkbaar minder gelijk dan anderen.

Dat paus Benedictus homoseksuele neigingen al sinds 1986 een “objectieve stoornis” noemt en homoactivisme net als feminisme een aanval op gezinswaarden acht, is kennelijk geen probleem; dat aartsbisschop Eijk zijn studenten op priesterseminarium Rolduc leerde dat homo’s aan een neurose lijden, ziet Kluveld door de vingers; en dat de Kerk homo’s de hostie onthoudt is haar goed recht, want de leer van de Kerk is nu eenmaal de leer van de Kerk. Bij de ontvouwing van dat diepe inzicht raakte Kluveld zo in extase, dat ze zowaar vrome taal ging uitslaan.

Maar o wee als moslimgeleerde Tariq Ramadan zegt dat homoseksualiteit volgens de islam zondig is, want dan toont het ineens aan hoe radicaal deze islamitische intellectueel wel is, en hoezeer de islam op gespannen voet staat met de verworvenheden van de Westerse samenleving.

Nu verdedigt Kluveld een Amerikaanse ex-generaal die beweert dat het Nederlandse leger niet in staat was om Srebrenica te verdedigen omdat het letterlijk en figuurlijk uit een stelletje mietjes bestond. Dat krijg je ervan als je homo’s er openlijk voor uit laat komen dat ze homo zijn, redeneert John J. Sheehan. Dat tast de macho-cultuur aan: hoe wil je dat soldaten erop vertrouwen dat ze ‘rugdekking’ krijgen, als ze zich vertwijfeld afvragen of hun strijdmakkers dat begrip niet heel anders opvatten?

Maar ja, politieke correctheid vereiste nu eenmaal dat het leger ‘geliberaliseerd’ zou worden, aldus Sheehan, en dat kon in Europa ook makkelijk, want een noeste strijdmacht was na de koude oorlog helemaal niet meer nodig. Het leger ’n beetje gebruiken voor sociale experimenten: je ziet in Srebrenica wat er van komt.

De hele wereld verstond dat Sheehan met de ‘liberalisation’ en ‘social engineering’ eufemismen gebruikte voor politiek-correct diversiteitsbeleid. De hele wereld snapte ook dat dit geleuter was, aangezien homo’s – net als vrouwen, latino’s, zwarten en moslims – allang in het Amerikaanse leger dienen. Soldaten mogen alleen niet zeggen dat ze homo zijn, want dan vliegen ze eruit.

De enige die dit niet begreep, of beter gezegd, niet wilde begrijpen, was Amanda Kluveld. Die hield vol dat de generaal slechts “zijn visie op het leger” formuleerde, en niet de kans had gekregen om het goed uit te leggen omdat hij steeds werd onderbroken. Hij had nooit gezegd dat homo’s geen geweldige strijders waren. Nee inderdaad: hij had alleen maar gesuggereerd dat de krijgsvaardigheid van de gemiddelde Amerikaanse soldaat enorm afneemt als hij met één hand zijn geweer bedient en met de andere zijn aars afdekt.

Sheehan gaat er blijkbaar van uit dat Amerikaanse soldaten onverbeterlijk homofoob zijn. Dat homoseksuelen al tien jaar frank en vrij in het Britse leger dienen zonder dat het moreel of de prestaties van het leger hieronder lijden, daar had Sheehan geen antwoord op, behalve wat gemurmel dat de VN dit beleid aan de Britten had opgedrongen.

Dat er gedecoreerde Amerikaanse generaals zijn die er rare ideeën op nahouden, hoeft niemand te verbazen. Militaire officieren worden geselecteerd op hun krijgshaftigheid, niet op hun diepe intellectuele inzichten. Maar dat een zogenaamde representant van onze vrijzinnige intelligentsia met een wekelijkse column in een landelijke krant de behoefte voelt het voor dergelijke reactionaire voorstellingen op te nemen, zou toch te denken moeten geven.

Temeer als dezelfde columniste niet lang daarvoor week in week uit een moslimgeleerde heeft gekapitteld om diens vermeende homovijandigheid. Dat wekt toch op z’n minst de schijn dat de arme, onderdrukte homo’s voor Kluveld slechts een stok vormen om islamieten mee om de oren te slaan.

Niet in de laatste plaats omdat deze stemmingmaakster de laatste tijd hoog opgeeft van het Christendom en in het bijzonder van orthodoxe christenen, die nog een krachtig en vitaal besef van identiteit hebben. Deze zouden daarom de perfecte bondgenoten vormen om de strijd mee tegen de islamisering aan te binden. Kluveld noemt in dit verband zelfs expliciet de SGP:

van zulke christenen moeten we het toch echt hebben als we de verdere invloed van de islam in ons land willen tegengaan.”

Dat de SGP naar een theocratie streeft; op gemeentelijk niveau morrelt aan de scheiding tussen kerk en staat ten gunste van God en Zijn gebod; en net zo homofoob en vrouwenonderdrukkend is als sjeich Fawaz en zijn salafistische geestverwanten (je denkt toch niet dat Bas van der Vlies zijn vrouw of dochter in een broek het huis uit laat gaan?), lijkt Kluveld niet te deren. Het tegendeel is veeleer waar: juist omdat orthodoxe christenen hun intolerante trekjes niet hebben verloochend, zijn ze zo lekker anti-islamitisch. En daar gaat het maar om.

Kortom: het is Kluveld helemaal niet te doen om de rechten van vrouwen en homo’s; of de inperking van de macht van religieuze intoleranten met hun dogma’s. Die intolerantie is blijkbaar helemaal geen probleem zolang deze van eigen bodem komt. De xenofobie achter deze dubbele moraal liet zich zelden zo scherp aanwijzen.

Prediker (oogst van 1976) beseft dat hij hiermee het gras voor de voeten van een goede vriendin wegmaait, maar hij moest het gewoon even kwijt.

Prediker, 01.04.2010 @ 11:27

[Home]
 

25 Reacties

op 01 04 2010 at 11:40 schreef W.:

Op naar een Nederlandse kruistocht tegen moslims -_-

op 01 04 2010 at 11:54 schreef dick jansen:

Toen ik in de jaren zestig in dienst zat (en daar een echte kerel ben geworden), ging er al het verhaal dat de Amerikanen een speciaal bataljon homo’s hadden om de Vietcong in de rug aan te vallen.

op 01 04 2010 at 11:56 schreef Benech:

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat Kluveld gewoon aan een Christelijke vorm van Taqyia doet: ze mag huichelen en liegen zolang de islam niet verdreven is.

op 01 04 2010 at 12:16 schreef Haes:

Ik heb al lang geleden mijn abonnement op de Volkskrant opgezegd, maar met terugwerkende kracht kan ik dat besluit (nu nog eens extra) onderbouwen door te verwijzen naar de columns van Amanda Kluveld.

op 01 04 2010 at 12:30 schreef G.K:

Amanda kluverd,een homosapiens verzeild geraakt in non-issance vanwege haar religieuze bekrompenheid.daardoor dient zij de verborgen agenda van het gevaarlijke rechts extremisme

op 01 04 2010 at 12:33 schreef Terrebel:

Misschien meoten we het mevrouw Kluveld mar neit kwalijk nemen. Overal om haar heen ziet zij huichelaars. Zij zal denken dat dat normaal gedrag is.

op 01 04 2010 at 13:05 schreef Henk:

De Volkskrant is er bij ons jaren geleden uitgegaan. Na de hagiografie over Bernhard. Wat is die krant er onder Broertjes op achteruit gegaan.

En sinds Geert Wilders en zijn kameraden daar zonder meer hun slecht geschreven propaganda (opinie kan je het niet noemen) kritiekloos kunnen dumpen heb ik er geen spijt van.

De oplage van de VK holt de laatste jaren gelukkig achteruit.

Joop Visser zong al:”De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin.”

http://lirama.net/song/51125

op 01 04 2010 at 13:11 schreef Peter:

Zeg Henk, hou eens op met al die verschillende pseudoniemen. ‘Verborgen agenda’. Tsk.

op 01 04 2010 at 13:30 schreef Henk:

Ik gebruik maar 1 naam: Henk.

op 01 04 2010 at 15:08 schreef Peter:

Oké, ik geloof je. Want je hebt niet alleen hetzelfde IP-nummer als G.K. en Beukman, maar ook als de rechtse zuiger Elsevier.

Vreemd hoor. Reageer je vanaf een proxy?

op 01 04 2010 at 18:54 schreef Tjerk:

Geert Geel heeft ook een theorie hoe generaal Sheehan erbij kwam dat Henk van der Breemen zou hebben gezegd dat de aanwezigheid van homo’s in het leger de val van Srebrenica in de hand heeft gewerkt:

Die Van der Breemen, denkt Geel, zal wel in z’n steenkolenengels hebben gezegd dat Nederlandse soldaten mietjes zijn. (= ‘Sissies’, maar zover reikt Geels kennis van de Engelse taal niet).

Jammer genoeg voor Geert Geel stuurde Sheehan de dag ervoor een brief aan Van der Breemen waarin hij zijn spijt betuigt dat hij totaal verhaspeld heeft wat zijn gewaardeerde Nederlandse collega daarover destijds heeft gezegd

Verder op Het Vrije Volk: Lucida gaat weer eens los op ‘het Joodse wonderkind’ Job Cohen en ‘Joods groeidiamantje’ Lodewijk Asscher die eerlijke autochtone arbeiders uit hun woningen jagen om daar Marokkaans tuig te huisvesten, terwijl ze elkaar de mogelijkheid toespelen om voor een habbekrats in statige herenhuizen te wonen; en Duns Ouray doet een poging tot satire.

op 01 04 2010 at 20:05 schreef Jan van Dijk:

Inderdaad een goed middel om voortschrijdend inzicht te vermijden: Een krant opzeggen, als daar een mening wordt gedebiteerd die niet met je eigen mening overeenstemt.

op 01 04 2010 at 22:09 schreef MNb:

Ik ben van mening dat alleen openlijk praktizerende homo’s in het leger mogen worden toegelaten, wel van beiderlei kunne. Want ik ben voor meer liefde en tegen meer geweld.

Afijn, ook ik heb de VK zo’n 15 jaar de deur uitgedaan, toen ik merkte dat de redactie het niet zo nauw meer nam met feiten. Blijkbaar is een doorwrochte mening evenmin nog van belang, want wat Kluveld nou precies wil betogen ter verdediging van Sheehan dat begrijpt ze zelf nauwelijks.
Waarom die pastoor gelijk zou hebben de hostie te weigeren wordt ook al niet duidelijk, behalve dan de gemeenplaats “het kompas van de kerk wijst naar een ander noorden”.
Dit is ook een fraaie: “Dat maakte God niets uit (dat men hem Allah noemt), zei hij (Muskens) waarmee hij feitelijk beweerde dat de christelijke en de islamitische God een en dezelfde is. Kluveld weet dus niet hoe christenen in Maleisie en op Malta hun god noemen. Het toppunt echter is dat Kluveld hier pleit voor polytheisme, uiteraard zonder het zelf te beseffen. Want één christelijke en één islamitische god, die niet hetzelfde zijn, maken samen twee en dat is toch echt poly. Het kan natuurlijk ook zijn dat Kluveld problemen heeft met rekenen – 1 + 1 is wel erg moeilijk.
Alle schoten voor open doel even op een stokje – Kluveld is iemand die wanhopig haar best doet om een frisse, originele, tegendraadse kijk op het nieuws te formuleren. Ze mist er de intelligentie voor. Dat laatste kan ik van Draijer niet zeggen, die werkt dan ook op mijn ergernis- en niet op mijn lachspieren.
Geef mij maar Hassnae.

De VK heeft mij voorlopig niet terug.

op 01 04 2010 at 23:57 schreef Benech:

Peter, kan ook zijn dat Henk bij een provider zit die een dynamisch IP aanmaakt.

op 02 04 2010 at 08:06 schreef Jona Lendering:

Het is nog veel bizarder. Het christendom heeft in feite niet zoveel tegen homoseksualiteit. De twee Bijbelpassages waar het om draait staan in Leviticus, hebben betrekking op de reinheidswetten, en zijn voor christenen even irrelevant als de spijswetten, en dat weten de meeste christenen. Het eigenlijke probleem is dat de kerken momenteel worden bemensd door oerconservatieven, die zijn beinvloed door de evangelische beweging, die niet echt heeft gestudeerd en die de Bijbel letterlijk neemt.

Ik zou er een lief ding voor over hebben als journalisten iets theologisch onderlegder waren en ermee stopten de zelfbeschrijving van een Kluveld of een Ivette Lont (‘wij zijn christenen’) kritiekloos over te nemen. Ze zijn evangelisch en spreken niet namens 85% van de anderen.

Overigens heeft de RKK bij zijn afkeer van homo’s nog iets opgepikt van het neothomisme. Dat is weer een heel ander verhaal, maar het heeft niets met de Bijbel te maken en alles met Aristoteles.

op 02 04 2010 at 08:59 schreef Peter:

Jona, tijdje terug heb ik godsdienstfilosoof Henk Vroom geïnterviewd, die vertelde dat de Gereformeerde Kerken Nederland al in 1979 verklaard homoseksuele relaties ‘in liefde en trouw’ te aanvaarden. In 1992 zat Vroom in een subcommissie van de Reformed Ecumenical Council in Athene, en kreeg hij ontzettend op zijn donder vanwege de Nederlandse vrijzinnigheid. Waarmee ik maar wil zeggen: jij weet dat de passages over homoseksualiteit dezelfde weg zijn gegaan als de spijswetten, en Vroom weet dat, maar de rest van de wereld moet nog worden overtuigd.

op 02 04 2010 at 10:28 schreef Benech:

Toch vreemd Jona, dat men juist van al die wetten in Leviticus en het OT er juist deze elke keer uitpikt. Enig idee van hoe dat dan komt?
Maareh, was jij niet die Jona die ouderling was bij een art. 31 gemeente en die af en toe met zijn kinderen nog een moskee of een synagoge bezocht? If so, dan hebben wij in het verleden nog wel eens langs elkaar op het internet bewogen…

op 02 04 2010 at 11:33 schreef MNb:

Mr. Lendering, als atheist weet ik heel goed dat figuren als Kluveld voor zichzelf spreken en niet voor andere christenen, ook al suggereren ze nog zo hard het tegendeel. En ik ben bepaald niet de enige. Maakt u zich dus geen zorgen.
Het zou wel handig zijn als christenen het OT als goddelijke openbaring zouden afschaffen. Waarom niet, als zoveel passages toch irrelevant zijn? Er staan immers vooral in Exodus en Leviticus nog wel een paar abjecte zaken, over slavernij bijvoorbeeld.
Dit is ook maar een adviesje, erg belangrijk vind ik het niet. Zoals u al aangeeft lijden christenen sterker onder het misverstand dan atheisten. In een debat zijn dergelijke citaten uit het OT erg handig als één of andere christen zijn (zelden een haar) morele superioriteit weer eens wil uitventen.
Wat mijzelf betreft, ik beoordeel mensen op hun daden en niet op hun geloof of levensovertuiging. Want na enkele tientallen jaren ben ik tot de empirische conclusie gekomen dat geloof of levensovertuiging maar heel weinig invloed hebben op het menselijk gedrag in de dagelijkse praktijk. En daden zijn veel relevanter dan woorden, nietwaar? Op de school waar ik werk kan ik op die basis prima samenwerken met praktizerende christenen en moslims.
Het is dus heel goed mogelijk – ik ken haar niet – dat Kluveld eigenlijk een heel aardig meisje is. Al krijg ik wel de kriebels als ze denigrerend over hele bevolkingsgroepen schrijft. Dat is onaardig voor andere mensen.

op 02 04 2010 at 11:53 schreef Henk:

Oké, ik geloof je. Want je hebt niet alleen hetzelfde IP-nummer als G.K. en Beukman, maar ook als de rechtse zuiger Elsevier.

Vreemd hoor. Reageer je vanaf een proxy?

Dat is het. Ik ben tijdelijke gedetacheerd bij de Bibliotheek van Amsterdam. Goed mogelijk dus dat anderen deze gateway ook gebruiken. Per slot van rekening zijn er 600 publieks PC’s.

op 02 04 2010 at 14:46 schreef Tjerk:

Jona Lendering kent zijn Bijbel niet:

Rom. 1:24-27 – De polytheïsten hebben God ingeruild voor de verering van schepselen, en daarom heeft God hen overgegeven aan “schandelijke lusten”, zodat vrouwen tegennatuurlijke omgang hebben met vrouwen, en mannen hebben “de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand.”

In 1 Cor 6:10 and Tim 1:9-10 worden “malakoi” (zachten) en “arsenokoitai” (mannelijk + bedden, als in ‘met iemand naar bed gaan’, vgl. coïtus) afgeschilderd als zondaars. Tegenwoordig wordt heel wat afgediscussieerd over wat dat nu wel of niet betekent, maar de meeste vertalers (en mijn standaardwoordenboek Nieuw Testamentisch Grieks) geven het homoseksuele of pederastische connotaties.

Dat dus als antwoord op de vraag waarom christenen zo moeilijk doen over homoseksualiteit. Dat is vanwege die bijbelpassages. Dan redeneert men dat als God het in het Oude Testament én ook nog eens in het Nieuwe Testament heeft gezet, het wel héél belangrijk voor ‘M zal zijn geweest (kun je heerlijk je eigen homofobie mee op God projecteren).

op 02 04 2010 at 23:11 schreef Hosseyn:

In de RKK is het hebben van seks om andere redenen dan het verwekken van kinderen een zonde. Dat is misschien wel het voornaamste argument tegen homoseksualiteit. Daarom zijn ook condooms nog altijd taboe.

op 02 04 2010 at 23:11 schreef Benech:

Tjerk, jij kent de bijbel beter dan ik, maar er was toch ergens nog een citaat van Paulus die duidelijk antihomosexueel was?

op 02 04 2010 at 23:16 schreef Hosseyn:

Eerder een citaat waaruit zijn homoseksualiteit zou blijken: “Was ieder maar zoals ik!” zegt Paulus, en hij vervolgt dat, aangezien dit niet zo is, men dan maar beter kan trouwen.

op 03 04 2010 at 00:17 schreef Tjerk:

Benech; niet dat ik weet.

Hosseyn; het valt nogal te betwijfelen dat Paulus het geilen op je eigen sexe als een spirituele gave zou hebben gezien, aangezien hij dat juist omschrijft als een straf van God vanwege de goddeloosheid.

Puur anachronistische leunstoelpsychologie, die men terugleest in de bijbel. ‘Hij zegt onaardige dingen over homoseksualiteit, dus hij zal zelf wel geworsteld hebben met homoseksualiteit.’

Dat sluit dan mooi aan bij Paulus’ klacht over de “doorn in het vlees” die God hem heeft gegeven om hem nederig te houden “een engel des satans, om mij met vuisten te slaan”.

Klinkt als een jichtige teen als je het mij vraagt, maar hé, je kunt er alles in lezen, dus waarom niet dat Paulus een latente homo was?

Wat dan maar weer bewijst dat je in totaal tegengestelde beweringen hetzelfde kunt lezen, zolang je er maar op uit bent, om het erin te zien. Zegt Paulus dat hij gezegend is met een gave die een celibatair leven mogelijk maakt, dan wijst dat op homoseksualiteit; zegt Paulus daarentegen dat hij heeft geworsteld met “een engel des satans” die hem kwelt, dan wijst dat óók op homoseksualiteit.

op 03 04 2010 at 06:58 schreef Hosseyn:

‘T was maar scherts, Tjerk.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS