Home » Archief » Een sekswerker met een mening


[26.01.2016]

Een sekswerker met een mening

Roos Schippers

b15
Illustratie: Kouyu Shurei

Toen ik me even had teruggetrokken van de sociale media, heb ik het erover gehad met een politica. Over de de hectiek van de sociale media, die me overviel. Dat je als betrokken sekswerker in het debat nogal eens het mikpunt van ad hominems bent. Dat er wordt gespeculeerd over je ‘hygiëne’ als het gaat om seksualiteit, seks en seksueel gedrag. Daar moet je de ruimte voor hebben, mentale spankracht. Soms moet je even bijkomen, om met hernieuwde energie, koelbloedig, in de juiste toon, het gevecht te kunnen hervatten.

Het prostitutiedebat is onmiskenbaar ook een discussie over morele standpunten, meer nog dan een debat over de effectieve bestrijding van criminaliteit (waarvan de proportie zoek is, maar die geen synoniem is voor de dienstverlening of de sector) of over een redelijke organisatie van de sector, en de sociale zekerheden die ook sekswerkers nodig hebben.

Ze drukte me op het hart hoe belangrijk het is het persoonlijke van mijn activisme te scheiden. Omdat “we” kwetsbaar zijn. Ik vond het een compliment dat ik werd geschaard onder “we”. Een politica is namelijk toch even wat anders dan een op Twitter aangewaaide sekswerker met een mening over beleid.

Ontspannen positie

Een politica kent bijvoorbeeld het risico van imagoschade, waardoor de inhoud van de boodschap devalueert. Ik ken dat risico nauwelijks. Ik ben namelijk al gevallen in de ogen van de samenleving. Wat een buitengewoon ontspannen positie geeft in een gesprek. Het is hetzelfde als het gebrek aan ontzag die je kunt hebben voor paaltjes, wanneer je je auto parkeert, als je auto toch al beschadigd is.

Toen ik een kleine anderhalf jaar geleden dacht: “Kom, laat ik ook eens gaan twitteren”, oefende ik al ruim 30 jaar m’n vak uit. M’n sekswerkactivisme stamde ook uit de 80’er jaren. Er zijn mensen die denken dat dit type betrokkenheid er pas is wanneer je op sociale media verschijnt. Ontroerend is dat wel, voor een pre-digitale die al activistisch was zonder de verworvenheden van nieuwe media. Die op het terrein van die media een kleuter is, maar niet in het daar beleden engagement.

In het begin gaat de combi van Twitter en activisme niet vlekkeloos, viel me op. Traag reageren in een razendsnel gesprek is niet voordelig. En zo is er meer leemte in vaardigheid, die zich kan wreken en die in luiheid nog niet is overwonnen. Ik troost me dan met mijn zekerheid dat activisme, debatteren, schrijven, twitteren mijn vak niet is. Mijn vak is sekswerk.

Vooroordelen en aannames

Maar goed. Actief zijn op sociale media betekent dat je er bent. Ineens, vanuit een bestaansloos niets.

Ik had een paar speerpunten toen ik aanmonsterde op Twitter. Ik wilde feiten aandragen, de kennis delen die ik in ruim dertig jaar had opgedaan, tegen de vooroordelen, de aannames in, die vaak het debat beheersen.

Ik ben voor de gelijke behandeling van sekswerkers en van de prostitutiesector. Het is tenslotte een legale commerciële sector, waarin mensen inkomen verwerven. Daarnaast verzet ik me tegen de beeldvorming in de media. Ik wil het beeld van het clichéhoer doorbreken, de happy hooker, de op geld beluste hedonist, maar ook van de hoer als slachtoffer van uitbuiting.

Prostitutie wordt overwegend gezien in termen van slachtofferschap, met een paar loslopende uitzonderingen die ten behoeve van hun eigen twijfelachtig belang de ellende van de slachtoffers bagatelliseren. De klant is het monster, uit op het overweldigen van vrouwen. In het beste geval is hij een viezig oud mannetje die het heeft gemunt op meisjes die “net uit het cellofaan” komen.

In de media heet hij steevast “hoerenloper”, waarmee de sekswerker in een klap ook wordt gereduceerd tot “hoer”. Ken je plaats in de marge! Buiten de stadsmuren graag!

Persoonlijk verhaal

Mijn tactiek werd die van het persoonlijke verhaal. Over de complete mens achter de sekswerker, die ook ’s morgens bij een kop koffie de krant leest, en boos of verontrust is over politieke gebeurtenissen. Over het werk, over klanten. Het gewone, het kleine in het werk, naast de veronderstelde glitter en glamour en de oppervlakkigheid, of de vreselijke uitbuiting en andere gruwelijkheden. Over sekswerk als beroep, de vaardigheden en talenten die je nodig hebt om het goed te kunnen doen. Over de menselijke motieven van klanten – doorsnee mannen uit de hele samenleving – die hun heil zoeken bij seksuele dienstverleners.

Dat maakt het moeilijk activisme te scheiden van het persoonlijke. Ook omdat persoonlijke verontwaardiging me drijft. Al helemaal wanneer in de behandeling van sekswerkers het respect voor de privacy in het geding is, en zelfbeschikking, de keuze van vrij seksueel verkeer op basis van volwassen oordeel. De vrijheid van motief ook bij die keuze, zoals, sec, de noodzaak van een inkomen.

Ook mijn privacy en zelfbeschikking zijn in het geding! Ook ik word tegen heug en meug “beschermd” met regelgeving tegen niet-bestaande bedreigingen. Of bedreigingen waartegen ik, in het enkele, zeldzame geval zelf iets kan doen. De opgedrongen bescherming is veel enger. Voor alle rangen en standen in prostitutie.

Seks met je vriend

Nog enger is wanneer sekswerkers worden behandeld alsof ze zelf schuldig zijn aan het hun hun aangedane veronderstelde delict, met vragen door de politie die alle verbeelding tarten. “Kom je wel klaar bij seks met je vriend?”1

Uit bescherming is dat, die vraagstelling, voortkomend uit een niets of niemand ontziende drift om misstanden te bestrijden, de boze man te vangen.

Ik zou niet geschikt zijn voor politiek. Ook niet voor een cruciale rol in een belangenorganisatie. Ik wil gewoon mijn mening uiten en mijn eigen koers varen, gebaseerd op de praktijk van mijn sekswerk, in een gemeenschap van collega-sekswerkers. Toen, en nu. Zonder concessies te doen omdat ik anders imagoschade riskeer voor mezelf of voor de beweging of organisatie waar ik voor sta.

En wordt het even pittig? Nou, dan trek ik me terug.

Roos Schippers is sekswerker, lid van het activistenplatform SWexpertise, van ICRSE en van belangenorganisatie Proud.

1. [Ik heb het steeds over de vrouwelijke sekswerker. Dat is niet mijn beperkte blik. In het prostitutiedebat is de mannelijke of transgender sekswerker uit het zicht geraakt. Het zijn immers de vrouwen die beschermd moeten worden.]

Roos Schippers, 26.01.2016 @ 08:24

[Home]
 

7 Reacties

op 26 01 2016 at 14:47 schreef Murat:

Mooi geschreven Roos.

We hebben er allemaal mee te maken. Mensen die buiten de norm vallen. Allochtonen, Sekswerkers…. Je kent het wel, dat beledigende paternalisme van zij die binnen de norm vallen.

op 26 01 2016 at 16:34 schreef leo schmit:

Misschien mooi geschreven, maar de mening (boodschap?) van Schippers is mij niet duidelijk geworden.

op 26 01 2016 at 21:18 schreef Maurice:

Volgens mij wil ze gewoon een kijkje in de keuken geven, het stigma normaliseren.
Er is een flinke ondergrondse substroming die de seksuele stigma’s allang voorbij gegroeid is. De mainstream cultuur echter, inclusief de verweven religieuze doctrines, zal altijd conformistisch blijven.

“Ook ik word tegen heug en meug “beschermd” met regelgeving tegen niet-bestaande bedreigingen. Of bedreigingen waartegen ik, in het enkele, zeldzame geval zelf iets kan doen. De opgedrongen bescherming is veel enger. Voor alle rangen en standen in prostitutie.”

Oorzaken en voorbeelden van bovenstaande zijn natuurlijk wel interessant.

op 27 01 2016 at 17:31 schreef MRe:

http://zondares.blogspot.nl/2016/01/antwoord-op-ik-ben-tegen.html

op 27 01 2016 at 19:11 schreef Roos schippers:

Leo, ik beschrijf mijn activisme via twitter. Welbeschouwd is het eigenaardig dat voor acceptatie van een vorm van dienstverlening activisme nodig is. Te bedenken dat het werk zelf ook voor 2000 (legalisering) legaal cq niet verboden was. De organisatie ervan was dat. Er is een inhaalslag nodig om werkers in deze sector gelijk recht te geven. Stigma, negatieve beeldvorming, dark numbers en veronderstelling w.b. de stand van zaken van criminaliteit in de sector zitten daarbij dwars. Het moreel oordeel ook. Dat laatste maakt ook activisme pittig.
Mijn verhaal heeft niet alleen een boodschap, maar is ook een beschrijving

op 27 01 2016 at 19:28 schreef Roos schippers:

Zondares, wat ik steeds weer benadruk, ook in de 2e alinea hier, is dat prostitutie niet synoniem is aan de criminaliteit die zich graag met de sector bemoeit (waarvan onduidelijkheid in cijfers, meest gebaseerd op schattingen, een niet reëel beeld geeft van de proportie van het ongerief) Ik heb wel eens opgemerkt dat aantrekkingskracht van benzinestations op overvallers zomin te maken heeft met die sector, als uitbuiting of mensenhandel met prostitutie. Criminaliteit en sectoren die daar last van hebben zijn twee verschillende dingen. Ik heb ook wel verzucht dat het eigenaardig is dat je je als sekswerker moet specialiseren in het fenomeen mensenhandel om de integriteit van je dienstverlening in debat te kunnen verdedigen. Een bouwvakker hoeft dat niet, iemand die in een tuinderij werkt ook niet. Terwijl in die sectoren evenzeer mensenhandel en uitbuiting voorkomt. Ik ben uiteraard ook tegen dit delict. Wie niet? Maar het is inderdaad kwalijk dat je dat moet betuigen om een inhoudelijk, waardevol beroep te verontschuldigen, en jezelf daarbij.

op 27 01 2016 at 21:57 schreef Roos schippers:

Maurice, je hebt het begrepen, ik probeer het stigma te doorbreken. Buiten twitter probeer ik o.m. via SWexpertise bij de overheid redelijker regelgeving te bedingen. Met als uitgangspunt die gelijke behandeling en gelijk recht.
Voorbeelden en oorzaken zijn teveel geweest om te verwerken in dit stukje. Als het gaat om voorbeelden in uitzonderende regelgeving dan moet ik de Wet Regulering Prostitutie aanhalen, of de Algemeen Plaatselijke Verordeningen Ivan gemeentes, waarmee prostitutie lokaal geregeld wordt.
Aan het einde van het stukje refereer ik aan een razzia gericht op raamprostitutie in Alkmaar op grond van “vermoeden” van mensenhandel. De vraag die ik aanhaal is letterlijk door politie gesteld. Waarbij je je af kan vragen welke bruikbare informatie deze respectloze vraag de politie op kon leveren bij het achterhalen van slachtofferschap. De sekswerkers zijn van hun Werkbedrijf gelicht, en als vee opgedreven. Uren ondervraagd. Resultaat van deze operatie is 0 vangst geweest. Helaas is de sekswerkers geen excuus aangeboden naderhand.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS