Home » Archief » Fact-check: schaamtecultuur (2)


[15.02.2012]

Fact-check: schaamtecultuur (2)

Peter Breedveld


Illustratie: John Gabriël Stedman

Afgelopen jaarwisseling werd er een Rotterdamse politiecommissaris betrapt op het rijden onder invloed. De rechter veroordeelde hem tot 950 euro boete en een rijontzegging van acht maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Bij het bepalen van de straf had de rechter laten meewegen dat de politieman door alle media-aandacht al genoeg was gestraft.

Een paar jaar geleden stond er een 51-jarige magistraat voor de rechtbank wegens het bezit van kinderporno. Hij kreeg geen straf, omdat hij door zijn ontslag al genoeg was gestraft.

Een voetbalsupporter die zich had misdragen, kwam er bij de rechter ook licht vanaf, omdat hij al genoeg was gestraft.

En een kunstenaar die terecht stond wegens het mishandelen van een goudvis (deze heb ik gecheckt en gedubbelcheckt omdat niet kon geloven dat je in Nederland echt vervolgd kunt worden wegens het mishandelen van een goudvis) ontliep zijn straf uiteindelijk ook omdat hij door alle negatieve media-aandacht al genoeg was gestraft.

Enzovoort, enzovoort. Wie regelmatig de krant leest, weet dat de rechter bij het bepalen van zijn vonnis dikwijls rekening houdt met het feit dat de verdachte al heeft geleden onder de consequenties van zijn eigen misstappen. Met andere woorden, dat een deel van zijn straf al is opgelegd door zijn eigen gemeenschap. Of de verdachte nou een allochtoon is of een, zoals GeenStijl-hoofdredacteur Marck Burema dat noemt: ‘roomblanke’ Nederlander.

Toch lijken de mannen van GeenStijl ervan overtuigd te zijn dat de rechter dergelijke overwegingen alleen maakt als de verdachte een moslim is. Zelfs als de rechter die overweging helemaal niet maakt, zoals we zagen in de zaak rond de doodrijder van Floor van der Wal. Burema beweert dat die er met een lichte straf af is gekomen omdat de rechter rekening hield met zijn schaamtecultuur, en de PVV heeft daar meteen Kamervragen over gesteld. Maar hoewel ik onweerlegbaar heb aangetoond dat Burema liegt, schrijft GeenStijl-redacteur Bart Nijman alias Van Rossem in dit stukje gewoon nóg een keer dat ‘de strafmaat voor de doodrijder ineens naar beneden bijgesteld wordt om precies die reden van schaamte’.

Nijman reageert ook op mijn inhoudelijke weerlegging van die onzin, door te spreken van een ‘haatreactie op diverse slijkblogs’ (ook Joop.nl besteedde naar aanleiding van mijn stuk aandacht aan de GeenStijl/PVV-blunder). Ook hij is er evenwel niet in geslaagd aan te tonen dat de rechter bij de veroordeling van Van der Wals doodrijder rekening heeft gehouden met diens ‘schaamtecultuur’.

Toch is Nijman ervan overtuigd dat ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ lager worden gestraft dan de inboorlingen van Nederland ‘om precies die reden van schaamte’. Bewijs daarvoor meent hij te vinden in het vonnis van de rechter inzake het frauderende bestuur van een islamitische school (nu heeft de redactie van GeenStijl het vonnis toch maar even gelezen, dat zie ik als een positief effect van mijn kritische houding ten aanzien van de heren), waarin inderdaad staat dat ‘de rechtbank wel rekening houdt met het gezichtsverlies dat verdachten hebben geleden in de Islamitische gemeenschap.’

Maar zoals ik meteen aan het begin van dit stukje al heb laten zien, wordt zo’n overweging niet alleen gemaakt bij ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’. Evenmin heeft het iets te maken met de ‘schaamtecultuur’, behalve als je vindt dat ook de Rotterdamse politiecommissaris en die Woerdense kunstenaar met zijn goudvis uit een ‘schaamtecultuur’ komen. Geen shariarechtbank, geen discriminatie van ‘roomblanke’ Nederlanders, gewoon gelijke monniken met gelijke kappen. Nijmans hysterische gebrul dat ‘de schaamtecultuur het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat verwoest’ is dus lachwekkend en pathetisch en blakende bevoorrechte-en-toch-eeuwig-verongelijkte-blanke-mannen-nonsens.

In de reactieruimte onder mijn vorige stukje werd weer hevig ontkend dat de hetze van GeenStijl tegen ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ racistisch is. Ik maak me geen illusies dat Nijmans racistische stukje de GeenStijl-apologeten op andere gedachten zal brengen. Ook zullen ze niks opmerkelijks zien in het feit dat GeenStijl geen aandacht besteedde aan de roomblanke Martien Pennings, die Femke Halsema en een aantal andere vrouwen graag geëxecuteerd zou zien en alle linkse ‘islamiseerders’ tot bloedpap wil vermalen, maar wel schuimbekkend tekeergaat over de islamitische ‘haatbaard’ die aan de VU komt spreken.

Toch is het structureel bij GeenStijl: wel overmatig aandacht voor ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ die over de schreef gaan/subsidie ontvangen/gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting, nauwelijks of geen belangstelling voor roomblanke extremisten. Wel berichten over jihadi op het Internet, niks over de roomblanke, virtuele knokploegen van Wilders en zijn PVV.

Dit geldt niet alleen voor GeenStijl, ook de traditionele media zijn totaal geobsedeerd door moslims en niet-westerse allochtonen en niet geïnteresseerd in islamofobe geweldsverheerlijkers. Een moslim die weigert voor de rechter op te staan, beheerst wekenlang de voorpagina’s en praatprogramma’s, dat een PVV-senator de oproep tot dodelijk geweld tegen Femke Halsema vergoelijkt, blijft nagenoeg onopgemerkt.

Hoog tijd om de werkelijkheid onder ogen te zien: we worden niet bedreigd door de moslims. We worden bedreigd door roomblank Domrechts.

Koopt allen de nieuwe Elle, met mijn gloedvolle betoog ‘Leve de Voluptueuze Vrouw!’, waarin een speciale gastrol voor de Arabieren, die ons komen bevrijden van de dictatuur van de knokige koningin Anorexia.

Fact-check, Peter Breedveld, Roze Khmer, 15.02.2012 @ 11:04

[Home]
 

96 Reacties

op 15 02 2012 at 11:33 schreef Rob:

“…dat de politieman door alle media-aandacht al genoeg was gestraft”

Met andere woorden: het zijn schuimbekkende brulblogs als GeenStijl en hun collega’s van de Krant van Woedend Nederland – typisch media die heel veel aandacht besteden aan dergelijke casussen – die tot lagere straffen leiden.
Maar dat is natuurlijk weer veel te moeilijk te begrijpen.

op 15 02 2012 at 12:02 schreef walter:

Een vriend van mij is strafrechtadvocaat en hij vertelt het tegengestelde. Als allochtoon, en zeker als Marokkaan heb je het veel moeilijker voor de rechter. Ontlastend bewijsmateriaal wordt veel gemakkelijker van tafel geveegd en de straffen zijn hoger. ‘Waar rook is, is vuur’ geldt niet voor de rechter, behalve als je Marokkaan bent. Tenminste, dat hoor ik van iemand die ze regelmatig moet verdedigen.

op 15 02 2012 at 12:10 schreef Willem-Jan:

Gelukkig is de rest van de media in Nederland zo links als het maar zijn kan. Geloof me, de kant van de ‘zielige’ asielzoeker (die al 10 jaar lang procedures aan het stapelen is) is te lang en te vaak aan bod geweest in het verleden in de media.

Ik ben het niet altijd eens met Geenstijl, en ja je hebt helemaal gelijk mbt het stukje schaamtecultuur waarin Geenstijl duidelijk de fout in is gegaan, maar het geeft je nog steeds geen reden om je oogkleppen om te doen en alle geenstijl reaguurders te bestempelen als domrechtse racisten. Er zijn een heleboel Nederlanders die de links politiek en media gewoon spuugzat zijn.

Net zoals er linkse blogs/sites/kranten (joop.nl, volkskrant) zijn, zo zijn er ook rechtse blogs/sites en kranten (geenstijl/ de telegraaf). Om er maar een paar te noemen. Elkaar scherp houden is prima, maar de dingen waar jij de reaguurders van geenstijl van beschuldigd, daar maak je je zelf net zo schuldig aan.

op 15 02 2012 at 12:13 schreef Haes:

Ik geloof zeker dat Nijman met de verwijzingen ‘haatreactie op diverse slijkblogs’ ook op Frontaal Naakt doelt, maar hij is wel zo laf om de linkjes te “vergeten”, zodat je zijn ongelijk niet meteen kunt ontdekken.

op 15 02 2012 at 12:36 schreef Baco Pirelli:

Geenstijl veroorzaakt met zijn hetzes eigenlijk de situatie dat daders “al genoeg gestraft zijn”.
De ironie.

op 15 02 2012 at 12:53 schreef Michel:

Een beroep op de zogeheten islamitische schaamtecultuur is niet-bewijsbare, religieus geïnspireerde nonsens die niet thuis hoort in een rechtszaal.
Media-aandacht kun je aantonen, maar hoe stel je vast of iemand zich schaamt? En hoe zit het met niet-moslims die zich kapotschamen voor wat ze gedaan hebben? Dit is je reinste religieuze discriminatie en het getuigt van een bespottelijke kortzichtigheid omdat hier te gaan verdedigen met wat anekdotisch materiaal.

op 15 02 2012 at 13:03 schreef Mo:

Die rechter waar je aan refereert is met zijn veroordeling waarschijnlijk zelfs nog te zwaar gestraft. http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2010/12/30/%C2%B4jacht-op-een-rechter-klaagt-pers-en-justitie-aan-in-kinderpornozaak/

op 15 02 2012 at 13:16 schreef Pyt van der Galiën:

Gelukkig dat er altijd weer types als Michel op komen draven om te bevestigen dat GS-reaguurders laagopgeleide, domrechtse huilebalken zijn, die niet kunnen lezen.

op 15 02 2012 at 13:28 schreef Michel:

Michel heeft een universitaire studie achter de rug, dus aan zijn opleiding ligt het niet. Maar het een terugkerend patroon van links om onwelgevallige meningen toe te schrijven aan domheid, uiteraard rotsvast overtuigd van de eigen superieure intellect. Daarom valt er ook nooit te lachen met links, geen zelfreflectie.

op 15 02 2012 at 13:38 schreef Krek.:

Een bevriende, zeer ervaren strafpleiter vertelde me gisteren een beproefde methode om er met een lage staf van af te komen. “Wat je moet doen”, zei hij, “is bij de rechter de indruk wekken dat je net als hij bent.” Hij legde me uit dat rechters de neiging hebben lager te straffen als ze zichzelf herkennen in de dader. Als dat iemand is die ze op de tennisclub of bij de Rotary tegen zouden kunnen komen.

Dit betekent volgens mijn vriend dat witteboordencriminelen sowieso lagere straffen krijgen dan mensen uit een andere sociale klasse. Met een plat pratende, getatoueerde arbeider kan de rechter zich niet identificeren. Dus zal hij deze makkelijker als een boef zien.

Mijn vriend noemt deze constatering onsmakelijk maar onuitroeibaar, omdat de rechters zich helemaal niet bewust zijn dat ze de strafmaat laten beïnvloeden door de sociale status van de verdachte.

op 15 02 2012 at 13:42 schreef Niek Holtzappel:

Maar Michel, jouw reactie kwam wel dom over. Er was hier namelijk al vastgesteld, zoals je kon lezen, dat er helemaal geen aandacht was besteed aan de schaamtecultuur, dat dit een verzinsel is van boosaardige hetzers. En nu ga jij glashard suggereren dat er wel aandacht aan is besteed… Beetje dom dus.

op 15 02 2012 at 13:52 schreef Robert Keizer:

Je mag dan universitair opgeleid zijn, Michel, maar je hebt in ieder geval dit stuk niet goed gelezen. Of niet goed begrepen, dat kan ook nog.

Er wordt juist aangetoond dat er over de gehele maatschappelijke breedte rekening gehouden wordt met reeds geleden leed bij het vaststellen van de strafmaat. Dat heeft geen zak met religieuze discriminatie te maken, maar wel met menselijkheid en empathie.

Overigens is generaliseren, zoals jij doet met je ‘links’ best een beetje dom. Een beetje lachwekkend zelfs. Iemand met een universitaire studie achter de rug zou beter moeten weten.

op 15 02 2012 at 13:53 schreef Max:

Goed stuk van Peter Breedveld…je snapt niet dat hij niet als columnist bij bijvoorbeeld de Volkskrant zit en zo’n achterlijk zeer slechte schrijver als Bert Brussen wel.
Onvoorstelbaar

op 15 02 2012 at 13:54 schreef Joost:

*zucht* En Breedveld ook nog even een plas

op 15 02 2012 at 13:57 schreef Michel:

Ik lees dat in het vonnis staat dat dat ‘de rechtbank wel rekening houdt met het gezichtsverlies dat verdachten hebben geleden in de Islamitische gemeenschap.’

Ik vind het op mijn beurt niet bijster intelligent overkomen als je je dan laat aanpraten dat de rechtbank geen rekening houdt met het gezichtsverlies dat verdachten hebben geleden in de Islamitische gemeenschap. Want dat staat namelijk in het vonnis. Dat het wel zo is.

op 15 02 2012 at 14:00 schreef Peter:

Michel, lees dat stuk nou eens goed. Je zet jezelf vreselijk voor paal.

op 15 02 2012 at 14:10 schreef Niek Holtzappel:

Michel, Dat staat juist niet in het vonnis, het staat alleen maar of leugenblogs als GeenStijl en de papagaaiblogs daarvan.

op 15 02 2012 at 14:12 schreef Michel:

Peter, ik ben het gewoon niet eens met jouw zelfverklaarde ‘onweerlegbare bewijs’ dat schaamtecultuur geen rol speelde. Met name omdat in het vonnis staat dat het wel een rol speelde.

op 15 02 2012 at 14:12 schreef Pyt van der Galiën:

@Krek

Over hoe vooroordelen het oordeel van rechters kunnen vertroebelen dit mooie artikel van Leon Heuts over de zaak Lucia B. in Filosofie Magazine.

op 15 02 2012 at 14:14 schreef Michel:

Lezen Niek, die quote komt uit het stuk van Peter.

op 15 02 2012 at 14:14 schreef Peter:

In het vonnis over die islamitische school staat dat de rechter rekening hield met het gezichtsverlies, Niek. Maar dergelijke overwegingen worden óók heel vaak gedaan met betrekking tot roomblanke verdachten. Het is dus niet zo dat, zoals GS beweert, ‘mensen van een uitheemse bevolkingsgroep’ lichtere straffen krijgen dan roomblanke autochtonen vanwege de zogenaamde islamitische ‘schaamtecultuur’.

op 15 02 2012 at 14:16 schreef Thomas E:

Rechters zijn net mensen. Sommigen houden in hun strafmaat rekening met gezichtsverlies en sociale uitstoting, anderen vinden deze aspecten niet goed kwantificeerbaar in sancties. Peter heeft deze willekeur goed aangetoond in bovenstaand stuk.

op 15 02 2012 at 14:17 schreef Peter:

Michel, ik heb onweerlegbaar aangetoond dat in de zaak tegen de doodrijder van Floor van der Wal door de rechter met geen woord is gerept over schaamtecultuur of islam, of moslims, of de Marokkaanse achtergrond van de dader.

Nogmaals: lézen. Dit is geen kwestie van het ergens wel of niet mee eens zijn, je kunt niet anders dan beamen dat het zo is.

op 15 02 2012 at 14:40 schreef yurp:

@Michel

Als je het verschil niet snapt tussen ‘islamitische schaamtecultuur’, ‘religieus geinspireerde nonsens’ en de straf die deze mannen al hebben ervaren doordat ze door hun eigen lokale gemeenschap zijn uitgekotst dan snap je er echt bijster weinig van.

op 15 02 2012 at 14:47 schreef vander F:

Ik ben klaar met deze discussie, rechters laten hun oren soms hangen naar sociale status, schaam dingen etc.
Dat stoort me, vrouwe justitia mot d’r blinddoek strak om haar kopje houden.
Dat geldt over de hele linie, van beroende zangers tot zielige asielzoekers, autochtoon of allochtoon, n’importe pas.

op 15 02 2012 at 14:56 schreef jos:

Natuurlijk worden moslims voorgetrokken door geïslamiseerde D66-rechters. Kijk maar naar Volkert van der G. die levenslang heeft en Mohammed B. die straks vrijkomt.

/Telegraaf-reageerdermodus uit/

op 15 02 2012 at 15:13 schreef Gert-Jan Beeke:

Michel was je toevallig afgelopen december aan het werk als taxichauffeur in London? Ik zag onlangs een filmpje waar je me aan doet denken..

op 15 02 2012 at 15:23 schreef Pyt van der Galiën:

Rechters laten bij een oordeel altijd persoonlijke omstandigheden meewegen, Van der F. Daar is op zich niks mee. Rechtspraak is geen wiskunde.

Wél kun je kritisch kijken naar de vraag of rechters niet geneigd zijn bepaalde groepen strenger te straffen of juist te ontzien.

Eigenaardig genoeg moet je uit het weinige onderzoek dat daar naar verricht is, juist concluderen dat die getatoeëerde arbeider uit Krek’s post of die Marokkaanse jongere uit Amsterdam-Oost waarschijnlijk een strengere straf kunnen verwachten dan de gemiddelde GS-reaguurder, die naar ik begrijp hoogopgeleid is, maar nog steeds niet kan lezen. Niet omdat rechters slechte mensen zijn, maar omdat ook bij hen vooroordelen een rol spelen.

op 15 02 2012 at 16:11 schreef Bigpete:

De reden dat turkse en marokkaanse verdachten wellicht gemiddeld zwaarder gestraft worden is (m.i.)omdat velen van hen geen berouw tonen in de rechtszaal, blijven ontkennen en liegen terwijl de bewijzen huizenhoog zijn opgestapeld etc. Rechters houden daar niet van. Dat kost ze dus gewoon extra tijd.

op 15 02 2012 at 16:22 schreef betwister:

Bigpete,

Ik denk dat je gelijk hebt.

Het komt erop neer dat slimme verdachten lichter gestraft worden, omdat zij beter weten hoe lang ze kunnen blijven liegen, en wanneer de berouw veinzen moeten.

op 15 02 2012 at 16:36 schreef jos:

@ betwister

Dus Turken en Marokkanen zijn minder slim. Bedoel je dat ?

op 15 02 2012 at 16:38 schreef Mart:

Toch grappig hoe mensen uit een ‘achterlijke’ cultuur ineens tot ‘slim’ worden gebombardeerd als ze voor de rechter staan.

En Pietje heeft het weer eens niet gesnapt. Natuurlijk hou je in een strafzaak stug vol dat je niks gedaan hebt. Het is de taak van het OM om schuld te bewijzen, niet die van de verdediging om het toe te geven. Iedere verdachte doet dit. En als Kleine Pietje bewijzen heeft dat allochtone verdachten dit signifcant vaker doen, dan zie ik die graag tegemoet.

op 15 02 2012 at 16:46 schreef babs:

Bigpete,
Het ene sluit het andere toch niet uit.

Kennelijk zie ook jij in de praktijk dat Turken en Marokkanen gemiddeld langer gestraft worden. Kennelijk vraag ook jij je af hoe dat komt. Er hoeft niet één rede te zijn, wat jij zegt kan hout snijden (en doet dan naar mijn mening ook), maar sluit helemaal niet uit dat ook Pyt, Krek en Walter een punt kunnen hebben.

Hoe dan ook is het walgelijk te suggereren dat moslims korter gestraft worden om hun schaamtecultuur als zelfs rechtsdragende politiemannen duidelijk aangeven dat Turken en Marokkanen gemiddeld langer gestraft worden voor vergelijkbare vergrijpen.

op 15 02 2012 at 16:49 schreef Bigpete:

Mart wat ben je toch een ontzettende malloot. Ooit weleens in een rechtszaal geweest? Waarschijnlijk niet.
Islamitische verdachten blijven gewoon ontkennen en liegen al zijn er 100 ooggetuigen, is hun DNA op de PD aangetroffen en staan ze op de beelden van een bewakingscamera. Je hoeft mij de rol van het OM niet uit te leggen sukkeltje, hou jij je nu maar bij computers, misschien heb je daar wel verstand van.

op 15 02 2012 at 16:56 schreef jos:

@ Bigpete

“Islamitische verdachten” …

Ik ben benieuwd, noem jij Antillianen en Polen die in de rechtszaal staan ook “christelijke verdachten” ?

op 15 02 2012 at 17:03 schreef Bigpete:

Nee jos, maar het is makkelijker dan turken, marokkanen, libiers, algerijen, egyptenaren, arabieren, irakezen, iraniers, afghanen etc.

Capice?

op 15 02 2012 at 17:21 schreef jos:

Dat is geen antwoord op mn vraag Bigpete.

op 15 02 2012 at 17:25 schreef Flapuit:

Flauw Jos, hier wordt wel vaker ras, religie en discriminatie op een van beide kenmerken door elkaar gehaald.

op 15 02 2012 at 17:27 schreef jos:

Bigpete, ik zie dat je IQ stukken kleiner is dan je opgeblazen ego, dus ik zal t uitleggen:

Als je mensen van de nationaliteiten die je aanhaalt “islamitisch” noemt, hoe zit het dan met mensen uit het zeer katholieke Polen? Is een Poolse verdachte een “christelijke verdachte” ?

op 15 02 2012 at 17:28 schreef Peter:

Mensen doe eens wat aardiger tegen BigPete. BigPete is een bigot, maar hij is wel ónze bigot.

op 15 02 2012 at 17:38 schreef Bigpete:

Maak je over mijn iq maar geen zorgen joske, daar is niks mis mee. En nee ik noem een pool geen christelijke verdachte. Tevreden?

op 15 02 2012 at 17:43 schreef Pyt van der Galiën:

Grote Piet heeft in zoverre een punt dat iedere fatsoenlijke advocaat een cliënt wiens schuld onomstotelijk vaststaat, aan zal raden een stropdas om te doen, zijn meest slijmerige/berouwvolle gezicht te trekken, schuld te bekennen en de rechter te beloven voortaan als een hardwerkende, rechtschapen burger door het leven te gaan. Rechters houden daarvan, zelfs al realiseren ze zich heel goed dat er een huichelaar voor hen staat.

Of Turken en Marokkanen daar minder toe geneigd zijn dan andere bevolkingsgroepen zou best kunnen, al zou ik Grote Piet’s waarnemingen niet meteen vertrouwen.

Punt is natuurlijk dat Grote Piet vervolgens zoals gebruikelijk met veel lawaai zijn eigen glazen ingooit door te beginnen over “islamitische verdachten”, alsof dat relevant is.

op 15 02 2012 at 17:46 schreef Peter:

Ik heb dat vaker gehoord, dat Marokkanen blijven ontkennen, al staan hun misstappen op video. Dat schijnt te maken te hebben met de schaamtecultuur.

Conclusie: Marokkanen worden zwaarder gestraft vanwege hun schaamtecultuur.

op 15 02 2012 at 17:59 schreef Bigpete:

Zucht. ik gebruik de term islamitische verdachten omdat dat korter is dan alle nationaliteiten opsommen. Had zelfs jij kunnen bedenk Pyt. En je kunt mij best vertrouwen, mijn conclusie is gebaseerd op ruim 30 jaar politie ervaring.

Peter Breedveld heeft best een punt als hij zegt dat ze zwaarder worden gestraft vanwege hun schaamtecultuur, ware het niet dat sommige rechters inderdaad overcompenseren en teveel rekening houden met dat gedrag.

Overigens is mijn ervaring dat de meeste verdachten gewoon bekennen. Behalve dan die uit sommige culturen…

op 15 02 2012 at 18:01 schreef Bertje:

@ Peter

Proest…. (je hebt dus toch wel humor)
Zou ik posten op gs en Co.

op 15 02 2012 at 18:02 schreef TFWC:

Maar één opmerking: “omdat (ik) niet kon geloven dat je in Nederland echt vervolgd kunt worden wegens het mishandelen van een goudvis”. Dat lag waarschijnlijk dan toevallig aan de publiciteit, want normaal is het geen punt. Het leven van een dier heeft voor de wet dezelfde waarde als een wasknijper. Ik vind het krankzinnig dat ‘kunst’ wordt gebruikt als excuus voor mishandeling. Ik heb anders nog een smakelijke ‘legale’ creatieve ideetje voor kunstenaars-in-spe: Word zwanger, laat je foetus groeien tot aan het maximale toegestaan voor abortus, aborteer, invriezen. Herhalen 10x. Daarna ontdooien en door shredder halen, in Museum. Alles filmen in HD en projecteren op muren stadhuis. ART! En meer headlines dan een goudvis.

http://www.google.nl/search?q=dierenmishandeling+Nederland&hl=nl&client=opera&hs=Ym3&rls=nl&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=leE7T4LuAYLQ0QXlmths&ved=0CHMQsAQ&biw=1281&bih=710

op 15 02 2012 at 18:03 schreef jos:

@ Bigpete

“Kakkerlakken” is nog korter dan “islamitische verdachten”. Ken je vast wel van je 30 jaar politie-ervaring.

op 15 02 2012 at 18:05 schreef Peter:

Daar ben ik geband.

op 15 02 2012 at 18:10 schreef Pyt van der Galiën:

Zelfs indien we aan zouden nemen dat jij een onbevooroordeeld waarnemer bent, dan nóg zeggen de waarnemingen van één agent niet zoveel, Pete. Daar kun je écht jouw conclusies niet op baseren. Vraag maar eens aan een criminoloog die werkt bij de politie.

op 15 02 2012 at 18:17 schreef Doc:

Deze blogpost is een standaardwerk.

op 15 02 2012 at 18:47 schreef Mart:

@Pyt,

Daarom vroeg ik Malle Pietje ook of hij cijfers had. Maar meer dan een belediging kon er niet af.

Kortom, de waarneming komt waarschijnlijk gewoon uit zijn duim.

Mart

op 15 02 2012 at 19:02 schreef Bigpete:

Ik ben niet begonnen met beledigen..
Cijfers zoek je zelf maar op, je hebt tijd genoeg.

op 15 02 2012 at 19:38 schreef frank duif:

Peter kan er geen genoeg van krijgen zijn mede rasgenoten ( roomblanke patjepeejers die van iedere scheet van een pvv’er ter verantwoording worden geroepen) als domrechts klootjes volk weg te zetten…schuldcomplexje, van breedveld? Zich op de borst kloppend schreeuwen :WE hebben het gedaan! Het spijt ONS! ONZE cultuur stinkt! WIJ zijn jullie goedheid en aandacht niet waardig!

op 15 02 2012 at 19:41 schreef gronk:

Er zijn een heleboel Nederlanders die de links politiek en media gewoon spuugzat zijn.

De nederlandse politiek is niet links. Zelfs Femke Halsema wilde de maximale duur van de WW tot 1 jaar bekorten. Verder hoor ik geen *enkel* geluid over het nationaliseren van de NS, TLS, KPN, banken of andere faalbedrijven die een flink stuk nederlandse infrastructuur in beheer hebben.

De laatste keer dat echt linkse partijen in de buurt van de regeringsmacht kwamen was ergens begin jaren 70. De CPN heeft zichzelf opgeheven, samen met de hippies van de PSP en de PPR. Groen links lijkt meer op D66 dan op hun ontstaanspartijen. De SP lijkt meer op de PvdA van de jaren 70 dan de PvdA zelf.

Toch blaten domrechtse reaguurdertjes maar keer op keer de (rechtse!) media na dat de politiek zo links is. Ben je dan te dom om te poepen of niet?

op 15 02 2012 at 20:25 schreef Dmitri:

Bij die tegel over de dood- en doorrijder wisten de GeenStijl-redacteuren donders goed wat ze fout hebben gedaan, maar ze hebben het niet toe willen geven. En bij de tegel over de schooloplichters deden ze het nog eens dunnetjes over om hun zogenaamde gelijk te bewijzen. Bij GeenStijl heerst een schaamte-cultuur. ;-)

op 15 02 2012 at 22:54 schreef MNb:

“ook de traditionele media zijn totaal geobsedeerd door moslims en niet-westerse allochtonen”
Dit is de makke, nietwaar? GeenStijl doet gewoon wat de Telegraaf in de jaren 70 al deed en waarschijnlijk daarvoor. Maar de tradionele media profileerden zich toen door zich daar nadrukkelijk tegen af te zetten. Tegenwoordig tonen ze, zoals bepaalde lieden van D’66 dat zo graag zien, begrip en bieden een luisterend oor aan dergelijke onderbuikers.
Nederland is achteruitgegaan sinds 1980.

“Iemand met een universitaire studie achter de rug zou beter moeten weten.”
Of bedoel je de ZULO?

“Cijfers zoek je zelf maar op”
Dat is onze privébigot ten voete uit, nietwaar? Schuldig tot het tegendeel bewezen is. We moeten maar hopen dat hij dat principe in zijn werk niet toepast.
Back up or shut up, Grote Piet.

“WE hebben het gedaan!”
Fout. Moet zijn: Jullie ACHTERLIJKE PVVers, roomblank of gekleurd, hebben het gedaan! Niet ik.

op 16 02 2012 at 01:11 schreef Devil:

Wat ben je toch een vuille etterbak Breedveld.

op 16 02 2012 at 08:35 schreef Jan Zandbergen:

Over de schaamtecultuur heb ik indertijd een amusant boekje gelezen dat naar de redactie van HP/De tijd werd opgestuurd. Titel en auteur ben ik helaas vergeten, maar de inhoud staat me nog bij.
Het boekje bevatte een aantal casussen, die telkens werden gevolgd door door een kwisvraag voor de westerse lezer. Een casus was die van een Marokkaanse puber die door zijn vader betrapt wordt bij het roken van sigaret. De vader heeft hem dat eerder uitdrukkelijk verboden. Vader beziet het tafereel en vraagt: “Zoon, ben je aan het roken?” De zoon trapt schielijk zijn sigaret uit, duwt met zijn schoen de peuk uit zicht en zegt: “Nee vader, ik zou nooit tegen uw verbod ingaan.” Het verhaal eindigt dat de vader de zoon bij een passende gelegenheid onder vier ogen een slof (!) sigaretten toeschuift.
De vraag in het boekje luidt: waarom doet de vader dat? Het antwoord: jokken is niet netjes, maar nog veel en veel erger is om tegen het verbod van je vader in te gaan. De zoon koos van twee kwaden de minste. Hij redde daarmee de eer van de vader, en werd als vanzelfsprekend beloond.

op 16 02 2012 at 10:09 schreef Thomas E:

Leuke illustratie van een opmerkelijk cultuurverschil, Jan. Het leert ons weer dat niet iedereen denkt zoals wij ‘van de blanke toppen der duinen’ denken. Met iets meer nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid van beide zijden kunnen we ons land al een stukje leefbaarder maken.

op 16 02 2012 at 11:11 schreef Niels:

Zag laatst zo’n auto-politie programma. Er werd een auto gevuld met drie Marokkaanse jongeren aangehouden wegens bellen tijdens het rijden en geen gordel om.
Wat zich vervolgens ontspon wat een prachtige culture clash. De agenten waren oudere, rustige, vaderlijke types. De jongeren waren van die haantjes, dreigen, respect eisen, onbeschoft. Ze ontkenden overigens niet wat ik eerlijk gezegd verwachte. Ja, ik ben zelf ook onderdeel van die culture clash, met m’n verwachtingspatroon en gekleurde waarnemingen, dat realiseer ik me wel.
Aan dat voorval moet ik denken bij de discussie over verschil in zwaarte van straffen.
Voor het gedrag wat deze jongens ten toon spreiden krijgen ze vroeg of laat de rekening gepresenteerd, geen werkgever wil je hebben, sommige rechters zullen je al dan niet bewust een extra douw geven. Is dat erg? Ik denk het niet, het is een direct gevolg van hoe we hier met elkaar omgaan.

Disclaimer:
de mores van deze site schrijven voor dat ik weggezet zal worden als racist omdat ik verwachte dat er ontkent zou worden. Doe geen moeite dat realiseer ik me terdege.

op 16 02 2012 at 12:39 schreef Jim Kortenaar:

Ik denk dat je een interpretatie van rechtspraak moet overlaten aan de professionals (rechters, advocaten). Als leek mis je het kader. Het meeste van wat hierboven en op Geenstijl gezegd is, is denk ik flauwekul.

Wel nog het volgende. Het is me opgevallen dat sinds die ene keer dat Breedveld Bert Brussen verbaal afzweepte, een jaar of wat terug, de Roze Khmer niet meer van zich laat horen. De Khmer maakt geen enkele expliciete referentie meer naar Breedveld of frontaalnaakt. In haar kielzog volgt een kudde aan gelieerde internetpublicisten (die mensen van de jaap enzo). Blijkbaar hebben die lui onderling (mondeling) afgesproken om Breedveld te negeren en hem geen aandacht te schenken. Want: hoe minder aandacht, hoe minder relevantie.

Graag zou ik willen weten of jullie hetzelfde idee hebben, en graag ook jouw visie Peter.

op 16 02 2012 at 13:09 schreef babs:

De Khmer maakt geen enkele expliciete referentie meer naar Breedveld of frontaalnaakt.

Er wordt inderdaad alleen indirect gerefereerd aan, alleen te volgen voor de incrowd fanbase. Nooit een linkje.

Dat is omdat ze inhoudelijk Breedveld niet aan kunnen en natuurlijk ook om deze site niet aan relevantie te laten winnen.

Als Breedveld een keer wel genoemd wordt, dan is het ‘na de klik’. Bijvoorbeeld in een top 100 irritante mensen of internetklootzakken, komt Peter op 83. Zelfs met link blijft exposure voor Peter Breedveld dan beperkt, weinig kliks van gs naar hier en weinig toegenomen google-relevantie tgv de link.

op 16 02 2012 at 13:12 schreef babs:

Ik zou, als dit mijn site was, ook niet meer naar gs linken, alleen nog maar naar screenshots van gs, die zijn ondergebracht op de eigen site. Nu weet ik niet precies hoe google werkt, maar ik zou gs ook nooit meer voluit uitschrijven, gewoon voor de zekerheid. Alle beetjes helpen.

op 16 02 2012 at 13:57 schreef Bertje:

Babs

“Dat is omdat ze inhoudelijk Breedveld niet aan kunnen …..”

Of ze hebben er domweg geen zin in.
Of ze hebben wel wat beters te doen dan energie in een links blogje te stoppen.
Of… ze wachten het juiste moment af om Breedveld weer eens ouderwets bij de ballen te grijpen.

De ervaring leert als je de hond maar lang genoeg pest dan bijt hij een keer.

op 16 02 2012 at 14:19 schreef babs:

De ervaring leert als je de hond maar lang genoeg pest dan bijt hij een keer.

Gaat ook zeker gebeuren, maar dan moeten ze wel weer iets zo uit het verband kunnen trekken dat lijkt of Breedveld de holocaust ontkent. Dat lukt ze kennelijk niet de laatste tijd. Maar zeker weten dat elk stuk hier en elke tweet van Breedveld helemaal uitgespeld wordt op de redactie van gs, ze wachten hun kans af.

op 16 02 2012 at 14:42 schreef Peter:

Wat Babs zegt. Verwijzingen zijn er voortdurend, maar zonder me expliciet te noemen. Kennelijk in de hoop mij dood te zwijgen, maar dat gaat wat moeilijk, want ik ben allang niet meer afhankelijk van andere websites voor een beetje acceptabele bezoekersaantallen. Dat ik GeenStijl pijn doe, zie je aan de manier waarop er gereageerd wordt op mijn kritiek. Op Twitter komt Marck Burema steeds weer aankakken met ofwel een link naar het PowNews-fragment waarin ik weiger te spreken met Rutger Castricum, ofwel een verwijzing naar mijn conflict met Vodafone.

Op GeenStijl word ik ‘haatslijkblog’ genoemd of zoiets, of ‘moralfag.’

Vandaag de dag staat er trouwens bijna wekelijks een haatstukje over Hassnae en/of mij op De Dagelijkse Standaard, meestal geschreven door ene Tim Engelbart, die steeds weer opgewonden uitlegt waarom ik een slecht mens ben.

Met andere woorden: ik doe die mensen ontzettend veel verdriet, en dat voelt erg lekker.

op 16 02 2012 at 15:27 schreef Niek Holtzappel:

Ja, die Tim Engelbart, die lijkt wel zijn levensvervulling te vinden in het schrijven van anti-FN artikeltjes. Wat zou er gebeurd zijn dat deze would-be Burema zo is geworden?

op 16 02 2012 at 15:34 schreef Jim Kortenaar:

Hmm jullie hebben blijkbaar hetzelfde idee dus. Bert Brussen en consorten keren zich van hun criticasters af, wachtend tot de aanklagende stemmen vervagen en wegvallen.

Ooit had ik een vriend die gegronde kritiek ook altijd negeerde. Het was alsof je tegen een muur praatte. Dit frustreerde mij en zijn andere vrienden enorm. Het mondde uiteindelijk uit in fysiek geweld ten aanzien van zijn eigendommen. Het voelde als rechtvaardigheid.

Het leerde mij twee dingen. Allereerst: het woord is niet almachtig. Ten tweede: men is bij het wegvallen van woorden ook maar lomp en bruut als een beest. Oh, en nog een derde: rechtvaardigheid is een sensatie die vrijwel altijd voortvloeit uit vergelding. Maar dat is een aloude inkopper.

Peter, hoe ervaar jij dat negeren door BB en consorten?

op 16 02 2012 at 15:39 schreef Peter:

Ik word helemaal niet genegeerd door BB en consorten. Integendeel.

op 16 02 2012 at 15:41 schreef Jim Kortenaar:

OK, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ze zwijgen over je, maar voelen je wel. Dat is inderdaad anders dan mijn voorbeeld.

op 16 02 2012 at 15:45 schreef Peter:

Ze zwijgen niet over me, ze hebben het constant over me, maar zonder mijn naam te noemen of naar mijn site te linken.

Naar mijn site linken zou betekenen dat ze hun lezers doorverwijzen naar mijn inhoudelijke weerleggingen van hun blakende nonsens. “Wij brullen wat over allochtonen, en kijk hier die irritante Breedveld dan, met zijn feiten. Alsof alles om feiten draait!”

op 16 02 2012 at 15:53 schreef Jim Kortenaar:

Ah, zit het zo! Het is een oorlog van suggestie die ze voeren, zonder explicits dus.

Helaas ben ik te weinig incrowd om de show dan nog te volgen. Tough luck. Ik ben blij dat jij nog met open vizier strijdt, het is altijd heel erg scherp.

op 16 02 2012 at 15:54 schreef Peter:

Dank je! Niet vergeten te doneren!

op 16 02 2012 at 15:55 schreef Bigpete:

@mart
http://m.marokko.nl/index.php?p=1&n=1245 Staat een verwijzing in naar een wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek mag je zelf zoeken, doe je ook eens iets nuttigs.

Ik heb geen onderzoek nodig, ik ken de praktijk…

op 16 02 2012 at 15:57 schreef Jim Kortenaar:

Okay, waarom niet. Kan dat ook anoniem?

op 16 02 2012 at 15:58 schreef Peter:

Geen idee, eigenlijk.

op 16 02 2012 at 16:00 schreef Jim Kortenaar:

Ik zoek het wel uit, volgens mij kan ik naar de bank wandelen en dan storten ofzo. Nu zal ik ophouden met posten.

op 16 02 2012 at 16:27 schreef Bertje:

@ Babs ( en Peter )

Als gs en Co. werkelijk de pik hebben op FN lees Breedveld dan maakt het voor deze jongens en meisjes toch geen ruk uit over het waarvoor ze iemand bij de ballen grijpen desnoods verzinnen ze wel iets of zie ik dit nu verkeerd.
Het ziet er nu echt naar uit of ze een nog lulliger wapen in de strijd gooien die van negeren en niet expliciet benoemen.
Das natuurlijk het aller pijnlijkst “dood” worden gezwegen.

op 16 02 2012 at 16:33 schreef Pyt van der Galiën:

Wegens een overdosis kleinburgerlijke benepenheid heb ik al een tijdje niet meer op DDS gekeken, maar ik zie dat ik niks gemist heb. Voor wat volksmennerij deinst Engelbart niet terug, al heeft hij wat dat betreft nog niet de helft van het talent van Burema. Ere wie ere toekomt.

Engelbart weet best dat Peter’s tweet over het doodschieten van PVV’ers een (flauwe) grap was, maar doet net alsof dat op één lijn gesteld kan worden met het schuimbekkende getier en geraas van Pennings. Man, wat een niveau heb je dan.

op 16 02 2012 at 16:35 schreef Krek.:

@Jim: Het is standaardbeleid bij GeenStijl en aan die club gelieerde blogs om iemand zwart of belachelijk te maken, onder andere met valse citaten en leugens, zonder de mogelijkheid te bieden om bij het slachtoffer zelf te gaan kijken hoe het werkelijk zit.

Ze schrijven dan bijvoorbeeld “Krek. zet Marck Burema en Bert Brussen op dodenlijst.” omdat ik ze noem als hufters op de site ‘hufterhunter’ (hunten=jagen=doodschieten, dus…). De lezers geloven dat gewoon, en kunnen het niet controleren omdat de bron niet wordt genoemd.

En iedereen die die bron wél noemt of met argumenten probeert de beschuldiging te weerleggen, wordt doodleuk weggejorist en geblokt.

Verder spreken ze met elkaar af om vooral niet in te gaan op kritiek. Door FN nooit met name te noemen brengen ze een soort waterscheiding aan. Hun reaguurders worden beschermd tegen de lastige feiten.

op 16 02 2012 at 17:16 schreef Bertje:

@ krek

“Door FN nooit met name te noemen brengen ze een soort waterscheiding aan. Hun reaguurders worden beschermd tegen de lastige feiten.”

Ik denk toch niet dat de “reaguurders” wat hier of bij jou geschreven wordt zien als feiten eerder als een mening of iets dergelijks.
Het ziet er eerder naar “dood zwijgen die hap” uit.

op 16 02 2012 at 17:18 schreef Peter:

Ik heb nou een stuk of vier keer gezegd dat ik helemaal niet ‘doodgezwegen’ word, maar goed, als je er per se in wilt blijven geloven, ga je maar lekker je gang.

op 16 02 2012 at 17:26 schreef Ewout Pirlo:

Ach, Peter Breedveld, niets meer dan een hystericus die zich inbeeldt dat hij een voorvechter is van de vrijheid van meningsuiting. Net zoals sommige zieken denken dat zij Napoleon zijn. Omringt zich met talentloze hielenlikkers, waarvan een aantal afkomstig uit de gelederen van de SP, zoals de beroepswerkloze Pyt van der Galiën en de etnische profiteur Dawud Pirzad. Breedveld is mislukt als journalist en vreet nu genadebrood bij Ad Vulvas, waar de lof der multiculturaliteit nog voluit bezongen wordt. Hoewel hij heel erg slecht argumenteert is hij intelligent genoeg om op te pikken dat de raad van hoeders van de multiculturele samenleving nog altijd heel veel geld afkomstig uit publieke middelen te vergeven heeft. Daaruit hoopt hij zijn graantje mee te pikken, vandaar dat hij een podium biedt aan straatrovers zoals Saïd Vanenburg en de asielbedrieger Mirwais Sarwary.

op 16 02 2012 at 17:27 schreef Frollo:

Over doodzwijgen gesproken, het valt me op dat ik hier op FN nog geen artikel over het nieuwe speeltje van onze fijne vrienden van de PVV, het meldpunt voor Oost-Europeanen, ben tegengekomen.
Op zich best een verademing.

op 16 02 2012 at 17:40 schreef babs:

.Door FN nooit met name te noemen brengen ze een soort waterscheiding aan. Hun reaguurders worden beschermd tegen de lastige feiten.

Niet alleen vwb FN, eigenlijk doen ze dit bij alles. Er wordt wel naar een uitspraak gelinkt als er echt iets dubieus in die uitspraak staat, niet als ze alleen maar beweren dat er iets dubieus staat maar dat er dus niet echt staat.

Wat Pyt zegt, enig talent hebben ze bij gs natuurlijk wel. Bij dat stuk op dds kun je binnen één klik zien dat alles gefabriceerd is, dat zal je op gs nooit lukken. Daar moet je echt zelf gaan googelen.

op 16 02 2012 at 17:49 schreef babs:

Ewout,
Mirwais kwam NL binnen toen hij 9 was (zo begreep ik uit zijn laatste stuk), hij werd door zijn ouders naar Nederland meegenomen.

Nu zijn de mogelijkheden:
-je wist dat niet, maar noemt gewoon elke voormalig asielzoeker een asielbedrieger. Dan ben je op zijn best een lompe racistische klootzak.
-je wist het wel. Dan ben je een racistische klootzak die de boel belazert. Maar niet persé lomp, misschien zelfs wel geraffineerd.

Wat je over anderen zegt heb ik niet gechecked, zal ook wel grotendeels uit racistische bagger bestaan.

op 16 02 2012 at 18:15 schreef Pyt van der Galiën:

Lol!

Oh, mijn god, ik ben een werkloze SP’er (oh, the horror!). Mirwais is een asielbedrieger, David Pirzar een etnische profiteur en Said Vanenburg – hou je vast – een straatrover. Jawel. En uiteraard is Breedveld een hystericus. De Hell’s Angels? Padvinders vergeleken bij Frontaal Naakt. Kijk, dat is dus DDS niveau. Wat er over Hassnae in de redactie- én de reactiepanelen van dat oh zo keurige DDS beweerd wordt, daar kunnen we maar beter helemaal over zwijgen. Maar uiteraard is DDS een keurig blog. De nette kant van domrechts, toch? Racisme kom je daar niet tegen.

Weet “Frank” trouwens wel dat je dit van hem gekoppiepeest hebt, Ewout? Waarschijnlijk wel, want man, wat houden jullie FN nauwlettend in de gaten.

op 16 02 2012 at 18:36 schreef Mart:

@BigPete,

Nee jongen, zo werkt het niet. Wil je een grote bek opzetten, dan zal je moeten staven. Jij wijst, jij bewijst.

Nu heb je al eerder ruiterlijk toegegeven dat je niet verder kijkt dan je neus lang is (i.c. dat je om je oren werd geslagen met feiten die je niet had gelezen omdat je alleen maar de kop van het artikel had bekeken), dus ik denk niet dat ik veel waarde ga hechten aan je ‘praktijkervaring’.

Trouwens, je gesneer over andermans posttijden klinkt wel heel erg naar projectie.

op 16 02 2012 at 18:41 schreef Rob:

Is een ‘etnische’ profiteur erger dan een gewone profiteur? Zo ja – dat is pure en onversneden vreemdelingenhaat. Zo nee – waarom dan erbij vermelden? U mag kiezen.

A propos “Ad Vulvas” – als u woordgrapjes echt heel erg grappig vind en dus ook alle CD’s van Seth Gaaikema thuis hebt, dan heet u bij deze Ewout Pirla. http://en.wiktionary.org/wiki/pirla

Wat een dijenkletser weer he. En dan zeggen ze dat linksch geen humor heeft!

op 16 02 2012 at 20:19 schreef Gnaues:

Rot toch op breedveld… Niemand kent je… En hier zit je alleen discussies te houden met je alter ego’s… Doe weer eens een geile vrouw… Maak weer eens een tumblr accountje aan…. Lul

op 16 02 2012 at 21:37 schreef Peter:

Moet je recht in mijn gezicht komen zeggen, Gnaues. Daarna een foto van je kop op Twitter posten.

op 17 02 2012 at 00:56 schreef Strotgrondel:

Wat mij dan weer tegen de borst stuit Peter, en dat doen er meer, is dat je werkelijk álle reaguurders
over één kam kaalscheert. Je kent de wet van Lucas. En dat zeg ik als banneling.
Als je na een uur of tien ’s avonds de discussies volgt…zijn die er ook werkelijk, i kid you not.

Geen schreeuwers meer, maar mensen als van der F.

op 17 02 2012 at 09:29 schreef Mart:

@Strotgrondel:

“Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding”.

Mensen als vanderF. zijn geen grof scheldende pubers, maar in de inhoud verschillen ze niks van de Roze Horden.

Ook hier zie je ze wel eens. Netjes verwoorden ze dan precies dezelfde verwerpelijke ideologie: alles wat niet netjes aan het middenklasse-vinexwijk beeld voldoet is vies, fout en mot oprotten.

op 17 02 2012 at 12:23 schreef Pyt van der Galiën:

Het is totaal offtopic, maar ik wil hier even wijzen op het overlijden van Anil Ramdas op de veel te jonge leeftijd van 54 jaar.

Na zijn afscheid van toenmalig radicaal-links eind jaren ’80 was ik het vaak hartgrondig met Ramdas oneens, maar ik heb zijn tv-programma’s altijd met veel plezier bekeken. Ook al was je het met hem oneens, hij zette je altijd aan het denken. RIP.

op 18 02 2012 at 09:54 schreef Jon:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11544846/__Wet_wijkt_voor_God__.html Telegraaf is duidelijk met iets bezig. Geenstijl pakt door http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/02/kantonrechter_religie_groter_d.html#comments

Overigens is deze uitspraak vreemd. „De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland”, aldus persrechter Elkerbout.

Weet iemand al meer van deze zaak?

op 20 02 2012 at 12:25 schreef Bigpete:

Ik mag toch hopen dat het OM in beroep gaat tegen deze absurde uitspraak en dat deze rechter ofwel door de zijdeur verdwijnt of de eer aan zichzelf houdt. De implicaties van deze uitspraak zijn zo verstrekkend en zo absurd dat deze uitspraak geen stand mag en kan houden.

Wat ik me afvraag, zou die jood ook geen huidsleutels of portemonnee bij zich hebben…

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS