Home » Archief » Fact-check: worden we overspoeld door de moslims?


[30.11.2013]

Fact-check: worden we overspoeld door de moslims?

Flip van Dyke

man1
Illustratie: Milo Manara

De wildste verhalen gaan rond over het aantal moslims, dat Nederland zou overspoelen. Dat ze in 2050 twintig procent van de bevolking zouden uitmaken of zelfs vijftig procent in 2025 al. Geert Wilders noemde op 9 juni jongstleden in een speech in Los Angeles voor het eerst reële cijfers. Daarvóór ging het altijd om ‘massa’s’ of woorden van gelijke strekking, maar nooit om harde cijfers. Hem en zijn collega’s in de Tweede Kamer, met ‘migratiespecialist’ Sietse Fritsma voorop, werd daar ook nooit naar gevraagd.

Eindeloze discussies heb ik de afgelopen jaren gevoerd over de aantallen moslims en hun groei. De pers publiceerde vaak alarmistische artikelen. The Daily Telegraph had bijboorbeeld zo’n verhaal, dat klakkeloos werd overgenomen door de Volkskrant, maar dat hier al was ontmaskerd als onzin. Ik herinner me een dominee Koekoek, die een boek had geschreven waarin werd beweerd dat in 2025 de Nederlandse bevolking voor de helft islamitisch zou zijn en zo kunnen we wel een tijdje doorgaan.

Verdubbeling aantal moslims

Ook Wilders liet zich niet onbetuigd door al in 2006 te spreken van een tsunami. Wilders ontkracht nu zelf al die mythes met het citeren van het rapport van het Amerikaanse PEW Research Centre over de groei van het aantal moslims:

‘Miljoenen niet-Westerse immigranten komen Europa binnen, vooral uit islamitische landen. Het PEW Research Center schatte het aantal moslims in West-Europese landen in 2010 op 18,2 miljoen. In 2030 zullen het er dertig miljoen zijn. Nederland zal haar islamitische populatie zien groeien van 5,5 naar bijna acht procent, Groot-Brittannië van vijf naar acht procent, Zweden ziet zelfs een verdubbeling naar tien procent en Frankrijk zal een stijging zien van zeven naar meer dan tien procent.’

Tsunami? Hardly

In het rapport van PEW staat de volgende figuur:

 

F_PEW_1

 

Wilders noemt de stijging van 18,2 naar dertig miljoen en dat zien we ook in de bovenstaande figuur, maar hij heeft het over ‘West-Europese landen’. Nu weet ik al jaren dat Wilders grensverleggend bezig, maar ik kan mij moeilijk voorstellen dat hij bijvoorbeeld Griekenland tot West-Europa wil laten horen.

Het zijn de ‘oude’ EU-landen -voordat Oost-Europa er in 2004 bijkwam – die zijn weergegeven, plus Noorwegen en Zwitserland.

In hetzelfde rapport staat dit plaatje:

 

F_PEW_2

 

Wilders geeft dus een behoorlijk fout cijfer: geen 30 miljoen in 2030, maar net iets meer dan de helft: 16,4 miljoen. Als je Noord-Europa (het VK en Ierland zitten daar ook in) erbij telt dan kom je op 24 miljoen, maar dan nog geeft hij een getal dat een kwart hoger ligt dan dat.

We zien dus inderdaad een stijging in Nederland van 914.000 (5,5 procent van de totale bevolking) in 2010 naar 1.365.000 (7,8 procent) in 2030. Dat zijn er 451.000 meer. Ook de andere cijfers geeft Wilders redelijk juist weer. Het is duidelijk dat het hier geenszins om een ’tsunami’ gaat. Ook in Duitsland komt het cijfer niet hoger dan 7,1 procent. Is dat dan het Deutschland schafft sich ab van Thilo Sarrazin? Voor de oude EU plus Noorwegen en Zwitserland  komt het cijfer ook op 7,1 procent in 2030. Ver onder de aantallen die worden gesuggereerd in de doemscenario’s.

Het aantal moslims in Nederland

Volgens het eerste plaatje van PEW bestaat 5,5 procent van de bevolking uit moslims. In mijn artikel ‘Verdubbelt het aantal moslims in Nederland iedere twaalf jaar?’ zie je dat die 5,5 procent van het CBS komt. Het overgrote deel van de moslims is afkomstig uit moslimlanden, maar niet iedere immigrant uit die landen is moslim. In het bevolkingsregister wordt religie niet (meer) geregistreerd. Het CBS  stelt de aantallen vast door enquêtes.

Bevolkingsgroei = geboorteoverschot (geboorte – sterfte) + migratiesaldo (immigratie – emigratie). Over het migratiesaldo het volgende plaatje van PEW:

 

F_PEW_3

 

In de eerste kolom de door PEW verwachte netto-immigratie uit moslimlanden. Wij zien bij Nederland drieduizend immigranten staan. Drieduizend! Is dat nu die massa-immigratie uit moslimlanden?

In het al aangehaalde artikel over de immigratie van allochtonen uit moslimlanden staan deze figuur en deze tabel. Sinds 2002 was de netto-immigratie van allochtonen uit moslimlanden gemiddeld 1.600 per jaar. Dat zijn niet allemaal moslims. Ongeveer negentig procent is moslim.
Dan is een getal van drieduizend niet belachelijk laag.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de immigratie zich zal ontwikkelen, maar dat we hoogstwaarschijnlijk op duizenden in plaats van tienduizenden moeten rekenen ligt het meest voor de hand.

Immigratie uit niet-Westerse landen?

Volgens Wilders komen de immigranten uit niet-Westerse landen voornamelijk uit de moslimlanden. Figuur 4 maakt duidelijk dat de laatste keer dat de immigranten uit moslimlanden in de meerderheid waren het jaar 2000 was:

 

f41

 

De afgelopen twaalf jaar waren ze constant in de minderheid en die kloof lijkt alleen maar te groeien. Het zijn voornamelijk studenten, hoogopgeleide kenniswerkers die hierheen komen. Ook zie je bijvoorbeeld een stijging in het aantal au-pairs.

Conclusie

Het blijkt dus nogal mee te vallen met de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden, zoals ook blijkt uit de cijfers die Wilders aanhaalt. Netto drieduizend immigranten per jaar kun je moeilijk een tsunami noemen. Bovendien is het aantal moslims in West-Europa in 2030 maar de helft volgens de bron PEW die hij citeert. Wilders jokt hier dus weer.

Dat de meerderheid van de immigranten in de EU uit niet-westerse landen uit de moslimlanden komt heb ik nog niet kunnen controleren. Wel dat het voor Nederland sinds 2001 niet meer opgaat.

Niettemin moet ik nog veel onderzoek doen en dat ga ik ook doen. Hoe komt PEW aan die 450.000 stijging van moslims in 2030 ten opzichte van 2010? Door migratie kan het in ieder geval niet zijn. En hou zit het met de EU en de aantallen moslims?

Flip van Dyke is migratieonderzoeker en factchecker. Dit artikel is eerder gepubliceerd op zijn website en u kunt hem volgen op Twitter.

Fact-check, Flip van Dyke, 30.11.2013 @ 12:13

[Home]
 

37 Reacties

op 30 11 2013 at 12:37 schreef Rob Z:

Wat gek dat landen als Portugal en Finland zo ontzettend laag scoren. Verklaring?

En ja, het valt wel mee met de vloedgolf. Paniekzaaierij, volksverlakkerij, stemmentrekkerij van politici zonder échte agenda.

op 30 11 2013 at 13:04 schreef frans:

In Portugal valt niets te halen en in Finland is het te koud .

op 30 11 2013 at 14:33 schreef MNb:

“Dat ze in 2050 twintig procent van de bevolking zouden uitmaken of zelfs vijftig procent in 2025 al.”
De één of andere idioot uit Canada – Stein of Stern meen ik – kwam jaren geleden tot vijftig procent middels het zogenaamde demografische argument. Hij nam het geboortecijfer uit 2005 of zo, veronderstelde dat constant en kreeg zo een exponentiële groei. Iedereen die drietiende seconde nadenkt ziet de fout.
Zo niet, zoek dan de geboortecijfers op van Bangladesh van de afgelopen 50 jaar.

op 30 11 2013 at 16:03 schreef Thomas E:

En Ierland dan? Teveel depressies? Too much pub singing? Too many freckles on too white skins?

op 30 11 2013 at 16:46 schreef Sneebal:

Fijn om wat feiten op een rij te krijgen. Wat er voor mij echt uitspringt: de groeifactor (aantal moslims) is enorm gaan dalen. (Uit een link in dit artikel: http://www.flipvandyke.nl/2012/08/verdubbeld-het-aantal-moslims-in-nederland-iedere-12-jaar/)

op 30 11 2013 at 17:20 schreef Flip van Dyke:

Er zijn meer dan een reden aan te voeren waarom het ene land meer moslims heeft dan een ander land:

-Vroegere kolonies. Speelt mee voor bijvoorbeeld Frankrijk en het VK. -Gastarbeiders. Geldt voor de meeste westerse landen.
-Bereikbaarheid. Spanje, Italië, Griekenland zijn ‘frontier states’.
-Belangrijke internationale luchthaven.

Finland is heel ver weg, geen koloniën, pas laat ontwikkeld, niet makkelijk bereikbaar.
Portugal geen koloniën, zelf exporteur van gastarbeiders, ligt aan de Atlantische Oceaan, niet de Middellandse Zee.
Ierland ook late ontwikkeling, geen koloniën en niet makkelijk bereikbaar.

Overigens heeft een land als Ierland een hoger percentage in buitenland geboren inwoners dan Nederland.
Ik heb nog een artikel in voorbereiding -vermoedelijk deze week op mijn site- van aantallen in een buitenland geboren inwoners, uitgesplitst naar binnen de EU en daarbuiten geboren.

op 30 11 2013 at 21:37 schreef Bigpete:

Als we dan toch aan het fact-checken zijn: Portugal geen koloniën???Van welke planeet kom jij Flip?
Overigens sprak Wilders altijd van een tsunami van islamisering, niet van moslims… Het is maar een feitje.

op 01 12 2013 at 06:10 schreef Flip van Dyke:

@Bigpete Het onderwerp is moslims en de aanwezigheid van moslims in Europa hangt zeer sterk samen met de immigratie uit moslimlanden. Enkele landen hadden moslimlandenkolonies en dat zie je terug in bevolking van die landen.
Voor PVV’ers is alles wat ook maar ietsjes donker is meteen moslim, maar in de echte wereld is dat anders. Portugal had geen kolonies met een noemenswaardig aantal moslims.

op 01 12 2013 at 06:13 schreef Flip van Dyke:

Wilders zei in 2006 al:

“Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit’. “

‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

Tsunami, overspoelen. Lijkt mij duidelijk.

op 01 12 2013 at 13:39 schreef MNb:

“Overigens sprak Wilders altijd van een tsunami van islamisering, niet van moslims”
Typisch Grote Piet – leest hij iets dat hem niet bevalt dan gaat hij zeuren over irrelevante details. Deze keer vergeet hij zich af te vragen hoe zich islamisering zonder moslims voor te stellen. Voegen we daaraan toe dat Wilders geen bezwaar had tegen deportatie van miljoenen moslims uit Europa dan wordt zijn opmerking helemaal een spijker op laag water.

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2006/10/Wilders-wil-tsunami-van-islamisering-stoppen-ELSEVIER094692W/

Lezen we dit dan moge duidelijk zijn dat Grote Piet een mier probeert te neuken.

op 01 12 2013 at 15:39 schreef Bigpete:

Het mierenneuken laat ik graag aan jou over ouwe zeurpiet. Overigens vind ik het niet meer dan normaal wanneer je een heel artikel ophangt aan een (vermeend) citaat dat het citaat ook klopt.

De sluipende islamisering gebeurt trouwens meer door blanke regenten en hun regeltjes dan door oprukkende hordes muzelmannen… (en dat zijn mijn woorden, voor de goede orde)

op 01 12 2013 at 18:42 schreef Peter:

Ik moet zeggen dat ik het deels eens met BigPete, want Wilders zei inderdaad dat er sprake was van een tsunami van islamisering, niet van moslims.

Maar Wilders heeft wel degelijk steeds gesuggereerd dat de moslims met vliegtuigladingen tegelijk het land ingevlogen werden, bijvoorbeeld in zijn cinematografische hoogstandje Fitna.

En Flips artikel is natuurljk niet opgehangen aan dat ene citaat, dat is weer typisch BigPete, die gaat altijd op zoek naar een foutje om een heel betoog te kunnen diskwalificeren.

Hier gaat het om: dat moslims binnen afzienbare tijd in de meerderheid zullen zijn, zoals islamofoben voortdurend beweren, is simpelweg nonsens.

op 01 12 2013 at 19:39 schreef Bigpete:

En dat laatste ben ik met je eens, als hekel hebbende aan de islam zijnde burger.
Wilders tekent een groteske overdrijving van de werkelijkheid. Ik ben ook niet bang voor een overheersing o.i.d. Toch blijf ik het zorgwekkend vinden dat een relatief kleine groep voor zoveel maatschappelijk problemen (van criminaliteit tot onaangepast gedrag tot een levenshouding uit de prehistorie aan toe) zorgt. Daar mogen we nooit voor wegkijken of onder het tapijt vegen uit angst voor racist versleten te worden…

op 01 12 2013 at 22:16 schreef Flip van Dyke:

Wilders tekent een groteske overdrijving van de werkelijkheid.

En toch wordt het door zijn aanhangers als de grote waarheid verkocht. Ik word al jaren voor leugenaar uitgemaakt als ik de leugens ontmasker.
Precies zoals jij doet Bigpete. Tsunami of overspoeld worden maakt natuurlijk helemaal niets uit. Toch doe jij of dat het verschil uitmaakt. Alsof Wilders nu ineens niet ‘West-Europa’ roept en zo met 2x teveel moslims aan komt zetten. Alsof er nog steeds sprake is van een, eh, overstroming.

Wat iedereen moet verbazen is het sacherijn dat dit en mijn voorafgaande artikelen teweeg brengt. Geen reactie van PVV’ers van ‘goh dat valt mee zeg’ of ‘dat is dus geen probleem meer’. Niets daarvan.

op 01 12 2013 at 22:38 schreef dewanand:

namaste Bigpete,

Ja, ik vind islam niet echt het allerbeste en superieure geloof, of levenshouding, anders was ik allang een moslim fundamentalist geworden, en geen hindoe fundamentalist, van de dewanistische stroming zoals Wieroe, mijn hindoe kat mij onderwees. Nee, islam is niet supergoed, maar geloof is inefficient denken dus hierom kiezen pakweg 1 miljard mensapen voor islam elke dag als zij uit bed stappen met het verkeerde been. Ga jij maar bidden dat moslims morgen met het goede been uit bed stappen als niet moslims.

Wat en hoe is een moslim? Ik hou van strikte en absolute definities en zoek ook grootheden voor al mijn variabelen, incl de koeliekut of moslimkut als uiterst rekbare variabelen. Hoe ver mag een hindoekut uitgerekt worden? Idem dito voor moslimkut? Lees de heilige boeken eens van hindoes dan weet je het direct tot op de mm nauwkeurig.

Stof tot nadenken:
Geloof eindigt als de damesslipjes zijn uitgetrokken.

Neuk smakelijk met je heilige boeken stijf dicht.

dewanand en Wieroe
hindoe fundamentalisten

op 02 12 2013 at 09:38 schreef marcodB:

Klasse stuk van Flip!

op 02 12 2013 at 10:34 schreef MNb:

“Wat iedereen moet verbazen”
Integendeel, dat moet niemand verbazen. Want opgeklopte angst voor moslims – ook wel islamofobie genoemd – is het bestaansrecht van de PVV. Wilders heeft wel geprobeerd te diversifiëren (anti-Europa, anti-Oost-Europeanen) maar dat lukt niet zo erg. De laatste noodsprong is toenadering tot Franse antisemieten zoeken.
Je mag mierenneuken aan anderen willen overlaten, Grote Piet, je gaat er zelf vrolijk mee door.

op 02 12 2013 at 13:32 schreef Sasha berkman:

Big Peter erkent hier zo maar even dat Wilders een keiharde leugenaar is….

op 02 12 2013 at 15:49 schreef Flip van Dyke:

@Sasha Misschien komt hij nog tot het inzicht dat de overlast en criminaliteit ook behoorlijk overdreven zijn.

op 02 12 2013 at 16:30 schreef Sasha berkman:

Flip: hij ziet alleen maar kleine criminaliteit.

op 02 12 2013 at 17:38 schreef Bigpete:

Nou Flip als politieman met (op een maand na) 33 jaar ervaring weet ik dat die criminaliteit en overlast bepaald niet overdreven zijn…
Wat overigens niet of nauwelijks met de islam te maken heeft want Antillianen voeren al jaren de criminele ranglijst aan, op de voet gevolgd door Marokkanen, Surinamers en Turken.

op 02 12 2013 at 21:47 schreef Sasha Berkman:

En daarom vind bigpete het niet echt een groot probleem als Wilders als de eerste de beste Hitler de meest demagogische haatzaaipraat over moslims uitslaat. White Power toch Pete?

op 03 12 2013 at 07:06 schreef Flip van Dyke:

Nou Bigpete, die ervaring zegt mij weinig. Sietse Fritsma, jarenlang bij de IND gewerkt, vertelt niets anders dan onzin over de immigratie.
Ik zelf heb tientallen jaren bij een sociale dienst gewerkt, maar zou absoluut geen percentage kunnen plakken op serieuze fraude, laat staan naar herkomst.
Ik heb wel de criminaliteitscijfers onderzocht en becijferde vorig jaar al dat de cijfers die de PVV gebruikt nogal overtrokken waren.
De afgelopen tijd wordt steeds meer duidelijk dat er nogal wat sprake is van selectief opsporen van politieagenten. Sterke concentratie op bijvoorbeeld Marokkanen leidt zonder twijfel tot meer verdachten, maar wil niet automatisch zeggen dat de groep meer criminaliteit pleegt. Dat gezegd hebbende is wel weldegelijk zo dat er sprake is van oververtegenwoordiging van Marokkanen in de criminaliteit, zoals ik ook heb geschreven.
Dat moet benoemd worden en ook wat aan gedaan, maar sterk aangezette cijfers brengt een fatsoenlijke oplossing niet dichterbij, maar daar is de PVV ook niet op uit.
Ik ken u helemaal niet Bigpete, maar uw eerste reactie hier op mijn artikel doet mij toch enigszins twijfelen aan uw objectiviteit

op 03 12 2013 at 08:25 schreef Bigpete:

Je moet vooral vinden wat je vindt Flip, dan doe ik dat ook. Als je inderdaad tientallen jaren bij de sociale dienst hebt gewerkt en je kun geen beeld distilleren over fraude dan heb je zitten slapen of was je manager…

op 03 12 2013 at 10:29 schreef MNb:

“dan doe ik dat ook”
en onze zelfbenoemde rationalist Grote Piet doet dat vooral ongeacht de cijfers.

op 03 12 2013 at 16:23 schreef Sasha berkman:

“En dat laatste ben ik met je eens, als hekel hebbende aan de islam zijnde burger.” Zet daar eens jodendom neer.

op 03 12 2013 at 17:09 schreef Flip van Dyke:

@Bigpete. Als je ook probeert om je eigen mening te toetsen aan de feiten dan kom je er achter dat je eigen mening vaak niet op feiten is gebaseerd.
Dat is kritisch denken en dat is wat anders dan kritiek leveren op anderen.

In uw reacties zie ik heel veel mening en maar weinig kritisch denken.

op 03 12 2013 at 19:21 schreef Amina:

Ik vraag me als moslim af wat het nut is van zo’n onderzoek… wordt het aantal joden, christenen, hindoes ed ook bijgehouden? of is het enkel het aantal moslims dat ingeperkt moet worden?

op 03 12 2013 at 23:08 schreef Sneebal:

Amina
Ga maar niet gelijk spoken zien.
Snap dat je je zo kunt voelen, maar als er substantieel veel Marokkanen en Antilianen afglijden naar ontoelaatbaar gedrag, komt er vanzelf aandacht voor en verhalen over.
Inclusief die nog steeds nieuwe religie die naar Nederland is gekomen. Dat roept vragen en zorgen op.
Niet leuk, maar zo werkt de mens. Dat verander je niet.
Het helpt wel als iedereen goed naar feiten kijkt en niet alleen zijn eigen soort gaat beschermen en goedpraten.
Aan alle kanten graaft men zich in nu.

op 04 12 2013 at 10:11 schreef Sasha berkman:

Amina stelt anders een heel terechte vraag.

op 04 12 2013 at 12:22 schreef Flip van Dyke:

Amina stelt inderdaad een geheel terechte vraag.

Allereerst wordt inderdaad het aantal anders gelovigen -en ongelovigen-ook geteld door het CBS d.m.v. een doorlopende enquête.
Zie ook de link naar de ‘verdubbeling van het aantal moslims’ in mijn artikel.

Ik denk dat het goed is om mijn eigen motieven even uit te leggen.
De PVV probeert -en dat is ze al bijzonder goed gelukt- om de bevolking tegengroepen mensen -m.n. moslims- in ons land op te zetten. De PVV -en anderen- maakt daarbij gebruik van een grote leugencampagne, die gretig wordt overgenomen door vrijwel de volledige Nederlandse media. Zo wordt islamofobie en xenofobie gevoed.
Een van die leugens is de ‘massa-immigratie’ uit moslimlanden. Over de aantallen en aard wordt al vele jaren leugens verspreid. Vele artikelen zijn er over geschreven, maar die gaan vrijwel allemaal over de morele aspecten.
Ik onderzoek de feitelijke beweringen. Uit de feiten blijkt dat er structureel gelogen wordt.
Niet dat het helpt want de hulpjes van Wilders beheersen nu eenmaal vrijwel alle media in het land. Er is geen fatsoenlijke journalist in dit land die zich verdiept heeft in bijvoorbeeld de migratie, maar namen wel alle leugens over.

op 04 12 2013 at 12:37 schreef Flip van Dyke:

Het gaat niet alleen om de ‘massa-immigratie’, maar ook het neerzetten van hele groepen als kansarm, als crimineel enz.

Niet alleen vrijwel de gehele pers en de internetmedia volgt Wilders, ook de 2e Kamer is uiterst passief. De partijen waar je enig weerwoord van zou mogen verwachten houden zich alleen maar bezig met enkele zielige gevalletjes. Niemand houdt zich in de Kamer bezig met de immigratie, maar dat komt ook doordat niemand in ons land geïnteresseerd lijkt in de feiten.

op 04 12 2013 at 18:03 schreef Bigpete:

Beste Flip,
Voor iemand die van zichzelf roept dat hij zich alleen op feiten baseert orakel je heel wat af. Alle media in dit land lopen aan de leiband van Wilders? Totale onzin en dat weet je zelf ook wel. Het integratiedebat heeft jaren prominent op de politieke agenda gestaan, momenteel ligt de focus -terecht- op de stagnerende economie, de overheidsfinanciën e.d. Jouw opmerking dat niemand in de Kamer zich bezig houdt met immigratie is onzinnig, die discussie staat nu op een wat lager pitje maar laait vroeg of laat wel weer op.
Geen massa immigratie? Er zijn 1,8 miljoen niet westerse allochtonen in dit land. Daarmee kun je de bijna Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in zijn geheel bevolken! Noem het maar niks… Natuurlijk, die zijn niet allemaal gisteren gekomen, maar je kunt dat toch onmogelijk marginale cijfers noemen.

op 04 12 2013 at 20:06 schreef Amina:

Sneebal,
rare redenering heb je. Het gaat over moslim immigratie, en jij hebt het over probleemjongeren.De meeste marokkaanse probleemjongern waar je naar verwijst zijn hier geboren nederlanders. Maar ik begrijp dat je ze anders wil benoemen omdat er in bepaalde wijken voornamelijk problemen zijn met nederlanders van marokkaanse en antiliiaanse afkomst. Hun afkomst heeft er echter niets mee te maken, maar eerder de omgeving waarin ze opgroeien en gebrek aan toekomstperspectief.

op 04 12 2013 at 20:07 schreef Amina:

Bedankt voor je reactie Flip van Dyke, ik ben het met je eens dat PVVers en co zich niet veel aantrekken van de feiten.

op 04 12 2013 at 21:10 schreef Sasha Berkman:

Big Pete schwitcht even van moslims naar “niet westerse allochtonen”.

Gecombineerd met zijn “als hekel hebbende aan de islam zijnde burger” schets dit het beeld van een trieste fascistoide politieinspecteur dat een gevaar vormt voor onze samenleving. Een groter gevaar dan de tsunamie van Islam in elk geval.

op 05 12 2013 at 00:30 schreef Sneebal:

Amina
Ik bedoelde dat de aandacht voor moslims niet uit de lucht komt vallen. Het is een relatief nieuwe religie en er zijn relatief veel uitglijders door mannen met een Marokkaanse achtergrond. Dat roept zorgen op. Daar komen dan vragen, verhalen en onderzoeken over. Ik keur de simpele redenering niet goed, maar verklaar hem.
Ik reageerde overigens op dat je zei: ‘of moet het aantal moslims ingeperkt worden’. Dat vind ik een heftig punt en te makkelijk.
Om die reden zeg ik mede dat je niet alleen je eigen soort moet verdedigen. Dat helpt niet als je wil verbinden. Je mag de vraag stellen: waarom zijn er relatief veel Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond crimineel? Puur achterstand? Kom op. Het maakt je niet geloofwaardiger als je het zo simpel maakt. Er spelen meer factoren mee. Ook achtergrond. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ervaar een duidelijk verschil tussen een opgeschoten Marokkaan, Turk, Nederlander, Engelsman en Antilliaan. Om er een paar te noemen. Dat is niet alleen mate van achterstand.
Of religie meespeelt? Misschien als een van de factoren. Maar dat hoeft niet. Ik weet het niet, want snap niet alles als het gaat om islam.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS