Home » Archief » Fuck de democratie!


[15.05.2015]

Fuck de democratie!

Joost Tel

Tok1

Een allochtoon mag natuurlijk niet “Fuck de koning!” roepen in Nederland. Onze koning, zijn vrouw en zijn troonopvolgster mogen immers volgens de wet niet beledigd worden. Wel toegestaan zou zijn geweest “Fuck Alexia en Ariane!”

Hans Teeuwen mag het koningshuis natuurlijk wel beledigen. Hans zegt het alleen voor een selecte groep mensen die kaartjes voor zijn show hebben gekocht en dus weten wat ze kunnen verwachten. Daarom staan die sketches op YouTube. Van Hans weten we dat hij het niet echt meent. Bij hem is het geen serieuze stelling of mening, maar satire. Zijn discussie met de Meiden van Halal, zijn optreden tijdens het Festival van het Vrije Woord, zijn videoclips na de Charlie Hebdo-aanslagen, zijn speech ter herdenking van Theo van Gogh: Hans meent er niks van.

Het lijkt soms zo verwarrend wat wel en niet mag in ons land. Dat ligt niet aan de regels en de jurisprudentie, die zijn over het algemeen best helder. Het ligt aan de onlogica ervan. Dat krijg je in een democratie. Dan telt uiteindelijk de onderbuik harder mee dan het verstand.

Europese regels

Dat iets een bewijsbare leugen is, maakt het roepen ervan nog niet verboden. Het is wel verboden om te beweren dat de Holocaust nooit heeft bestaan. Ook is het verboden om te publiceren dat sigaretten gezond zijn. En het is minister Schippers zowaar gelukt om te verbieden dat homeopathische luchtdruppeltjes hun weerlegde werking mogen claimen.

Maar de mate van leugen van deze drie waren niet doorslaggevend voor het verbod. Het werd verboden omdat er een democratische meerderheid voor te vinden was in Nederland. Het bijbelse scheppingsverhaal is nog veel harder ontkracht, maar dat mag toch nog steeds op scholen worden onderwezen. In de Europese regels, die zorgen dat je nu ook dingen moet kunnen zeggen die ‘shock, offend or disturb‘ (dat mocht van de Nederlandse wet eerst niet) staat wel weer een verbod op alles wat ‘de goede zeden’ aantast, zonder enige uitleg wat dat in fucksnaam inhoudt. Er gaan stemmen op om genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden terwijl de aannemelijkheid van hun gevaar flinterdun is. Het is wat wij via onze vertegenwoordigers in meerderheid willen, wat gebeurt. Niet wat logisch of goed is.

Zwartjes

Er zijn meer verwarrende factoren voor het invoelen wat wel en niet gezegd en gedaan mag worden. Stel je voor dat je grapspottend een koran op de wc hangt, en dat net op dat moment een van je vrienden binnenkomt. Zou je je schamen? Zou dat hetzelfde voelen als wanneer je er net een bijbel zou ophangen? En een boek van de Scientology Church? Het lijkt precies hetzelfde, maar volgens mij voelt het anders.

Iemand zei schijnbaar goedbedoeld “zwartjes” op tv. Voelt dat even goedbedoeld als “Mexicaantjes”, “Rusjes” of “Japannertjes”? Hoe klinkt “nonnetjes”? Of “rolstoelertjes”? Maakt het nog uit wie het zegt en waar? Ja hè? Dat het ons vrij staat om in een publieke ruimte te zeggen dat we een bepaalde jonge meid een hoer vinden of een preutse trut, wil nog niet zeggen dat dat ook moet kunnen op Facebook of op haar begrafenis.

Discriminatie

Een derde verwarrende factor bij de vraag wat wel en niet gezegd mag worden, zijn sommige belangengroepen, die ruis op de lijn gooien. Bijvoorbeeld door hun partij, die van veel mensen de vrijheid wil beperken, partij voor de vrijheid te noemen. Of door Zwarte Piet discriminerend te noemen.

Dat veel mensen die op een 19e-eeuwse slaaf lijkende figuur afschuwelijk vinden, staat buiten kijf, maar discriminatie is het niet. Het is discriminatie als je op basis van één kenmerk ten onrechte andere kenmerken veronderstelt en daar op acteert. Bijvoorbeeld door geen donkere mensen uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek, door alleen hetero’s te accepteren als docent of door bij voorkeur te winkelen in winkels van mensen met jouw eigen achtergrond.

Veel soorten discriminatie zijn in de wet overigens expliciet toegestaan – zo mag je veronderstellen dat vrouwen minder goed in sport zijn dan mannen en op grond daarvan gescheiden competities maken. Ook op dit punt is de wet behoorlijk helder – helder maar dus niet logisch; want democratisch en niet technocratisch tot stand gekomen. Het gaat niet om logica en bewijs, het gaat om vooroordelen.

Racistisch woord

De meeste mensen zijn simpel. Die lachen als een clown struikelt, als een mop niets leuks maar wel een vies of racistisch woord bevat. Die willen helemaal niet weten wat de achterliggende mening is van een grove beledigende cartoon; zolang het henzelf niet beledigt, lachen ze zich een breuk om het schokeffect dat het op anderen zal hebben. Die mensen willen graag het recht behouden om zo leedvermakelijk te kunnen lachen. Die willen geen vrijheid van meningsuiting, die willen vrijheid van onderbuikschudden. Politici moeten dat dan maar in een juridisch jasje gieten.

En zo komt het dat de ChristenUnie en het CDA ineens een verbod willen op politieke partijen die een gevaar vormen voor de democratie. Omdat islamieten de sharia willen, omdat de PVV tornt aan de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Omdat een eventuele pedopartij de leeftijdsgrens voor vrijwillige seks naar beneden wil. En die wensen zijn, vindt vooral de CU, ondemocratisch. Alleen wat betreft de sharia hebben ze misschien een beetje gelijk.

Algemeen kiesrecht

Nederland kent sinds 1848 een democratie, maar pas vanaf 1917 mogen álle mannen stemmen en kort daarna ook alle vrouwen. Daarvoor was er censuskiesrecht – je mocht stemmen als je man was, ouder dan 23 (later 25), en voldoende belasting betaalde. Da’s ook een vorm van democratie. Het waren juist de katholieke en protestante voorlopers van CU en CDA die zich het langst tegen algemeen mannen- en vooral vrouwenkiesrecht bleven verzetten. Uitsluitend in ruil voor staatssubsidie aan het bijzonder onderwijs gingen ze overstag. Zie daar het werkelijke verband tussen democratie en vrijheid van onderwijs.

Blijkbaar zijn ze nu zo tevreden met onze huidige variant van democratie dat die heilig moet worden verklaard. Alle geslachten, rassen en geaardheden mogen nu stemmen. Geestelijk gehandicapt of dement is prima, maar niet onder de 18 (pas in 1972 zo ver omlaag gebracht) en sommige gevangenen mogen ook niet stemmen. Zo moet het blijven volgens de christenen, die er dan ook om bekend staan dat ze graag vasthouden aan standpunten die ze niet helemaal bevatten.

Afbraak van de democratie

Ik ben benieuwd: moet er dan ook een verbod komen op partijen die een districtenstelsel willen invoeren, partijen die minderjarigen stemrecht willen geven, partijen die vrouwen weer willen uitsluiten van stemrecht, partijen die referenda willen invoeren of gekozen burgemeesters? Die tasten immers, zuiver genomen, de huidige democratie harder aan dan de voorbeelden die CU zelf noemde.

Het ironische aan democratie is dat die in principe de mogelijkheid biedt om zichzelf via een meerderheid van stemmen helemaal uit te schakelen. Maar nog ironischer is dat dit komende wetsvoorstel van de christenen, bedoeld om deze potentiële afbraak van democratie te voorkomen, zelf een afbraak van die democratie is. Doordat het de weg naar een van de vele andere varianten afsnijdt.

Daarom: fuck de democratie! Daar beledig ik toch niemand mee, hoop ik?

Joost Tel, ooit uitgestudeerd econometrist, is schrijver, liedjesmaker, programmeur en IT-manager die door omstandigheden nogal wat tijd over heeft om na te denken over de onzin van het bestaan. Hij won ooit de finale van Rad van Fortuin en een eervolle vermelding in Battus’ Opperlans woordenboek. U kunt hem volgen op Twitter.

Joost Tel, 15.05.2015 @ 07:55

[Home]
 

33 Reacties

op 15 05 2015 at 08:21 schreef Nrosa:

Dat u zwarte piet niet discriminerend vind, ligt nogal persoonlijk, U is zeker blank? Het is, en dat bent u hopelijk met me eens, een zeer beledigende karikatuur. En daar zit hem volgens mij de kneep: satire bedrijf je ten koste van de elite, niet ten koste van minderheden, oftewel. Je trapt naar boven, niet naar beneden.

op 15 05 2015 at 08:45 schreef machiel:

Ik vind dit een heel goed geschreven stuk, dat zeer heldere en inzichtvolle voorbeelden geeft van de Achilleshiel en de inherente paradoxen van de democratie. Maar ik ben het met Nrosa eens dat je Zwarte Piet voorbeeld minder doordacht is. Iemand verkleden als een slaaf is op zich niet discriminerend, discriminerend is het als zoiets alleen kan omdat het een zwarte slaaf betreft, iemand verkleden met een jodenster zou onmiddelijk verboden worden. Bovendien betreft het niet alleen het “verkleden als een slaaf”, maar ook het in stand houden van bepaalde stereotype vooroordelen over gekleurde mensen (“ze kunnen zo goed dansen”). Dus wel degelijk discriminerend. Het feit dat kritiek hierop niet serieus wordt genomen en zelfs met geweld wordt onderdrukt spreekt ook boekdelen.
Jammer dus, want de rest van dit artikel vind ik wel heel sterk.

op 15 05 2015 at 10:47 schreef cRR Kampen:

Ik zie het alweer, men meent hier op grote schaal dat de blank Sint de roe hanteert om de Zwartepietslaafjes voort te drijven.
“Het gaat niet om logica en bewijs, het gaat om vooroordelen.” – anyone?

op 15 05 2015 at 11:52 schreef Thomas E:

Ach, ook in een democratie zijn wetten en jurisprudentie rekbaar. Tenslotte blijft het allemaal mensenwerk. Zo zullen sommige sterk geëngageerde rechters een uitspraak als die van pa Le Pen (‘holocaust slechts een detail’) als ontkenning bestraffen, terwijl jongere libertijnse rechters het misschien als geoorloofde meningsuiting zien.

op 15 05 2015 at 12:54 schreef Remco:

Slecht stuk. Het begint met een verhandeling over de paradoxen van de vrijheid van meningsuiting. Akkoord allemaal, maar niet iets wat niet al 30x op andere plekken is geschreven. Juist toen ik me afvroeg waar dit stuk heen wilde (er was immers geen enkele structuur of doelstelling aangegeven) bleek dat het een tirade wilde zijn tegen die stoute christelijke partijen.

Maarja. Geen verwijzingen naar wat er precies is gezegd. Zelfs geen linkje. Ook op basis van het recente nieuws kan ik er niet achter komen waarom Tel dit schrijft en ook nog eens ervan uitgaat dat iedereen de relevantie wel zal zien.
Op 10 april wilde het CDA dat de regering voorstellen zou doen om ‘groeperingen’ te verbieden die strijden met de democratische rechtsorde. Het CDA kreeg daarbij steun van de VVD en de SGP – die door Tel verbijsterend genoeg volledig buiten schot worden gehouden.
Iets rondom een pedopartij zou volgens Tel aanleiding zijn te stellen dat vooral de ChristenUnie achter dit soort dingen zit. Welk recent debat is er over die pedopartij gevoerd? Doe eens een quote. Als lezer heb je geen idee waar dit soort beweringen te checken is en dat maakt dit stuk glibberig en suggestief. Kan er niks mee.

op 15 05 2015 at 13:39 schreef Martien van Mol:

Ik heb dat vaker gehoord van een jurist. Men stelt zwarte piet is niet racistisch. Racisme zou alleen opgaan als personen zelf andere mensen uitsluiten op ras/sekse volgens de jurisprudentie.
Dan denk ik ja dat zal allemaal wel, maar hoe zit t dan met het propaganderen?
Zwarte piet is in mijn optiek een karikatuur van een zwarte man, gestoeld op het beeld dat in de 19de eeuw van zwarte mensen heerste in Nederland.
Een beetje een domme losbol, lekker dansend door het leven, die sturing eiste van een wijze blanke man.
Anders zou het wellicht slecht aflopen met deze laaggeschoolde figuur.
Het instant houden van deze karikatuur geeft mensen zo voeding om het persoonlijke racisme ook te billijken.
juist bij kinderen moet je zorg dragen voor het besef dat eenieder gelijk is.
Zo kan men hopen dat op termijn ook mensen met een buitenlandse naam uitgenodigd worden voor een gesprek. En derhalve beoordeeld worden op hun kwaliteiten ipv hun afkomst.
Om deze reden neem stelling tegen onze traditie om een zwarte man als knecht af te schilderen.

op 15 05 2015 at 14:02 schreef Bertje:

He ja laten we de hele zwarte piet discussie nog eens dunnetjes overdoen.
Godssammekraken zeg!
Ik dacht dat de uitspraak van de rechter toch wel duidelijk was.
O wacht het is Nederland, lekker doorzeiken en je gelijk proberen te halen.

By the way ik vind het een prima stuk.

op 15 05 2015 at 14:26 schreef cRR Kampen:

“Een beetje een domme losbol, lekker dansend door het leven, die sturing eiste van een wijze blanke man.” en die zelf de roe hanteert ipv die wijze blanke man.

Is dat feitje zo ongemakkelijk soms? Dat het beeld van slaven die ZELF slavendrijverswerktuigen hanteren misschien weleens een beetje niet zou kunnen kloppen, en dat het fenomeen Zwarte Piet van meet af aan helemaal nooit racistisch was (het mag een wonder heten)?

op 15 05 2015 at 15:41 schreef Sasha Berkman:

Wen er maar aan Bertje…

op 15 05 2015 at 16:56 schreef Mario:

Joehoe, Bertje, van ongemakkelijke waarheden wegkijken getuigt enkel van lafheid. Maar goed, daar sta je toch ook wel om bekend.

http://www.dbnl.org/tekst/hovi002cult01_01/hovi002cult01_01_0011.php

Bovenstaand linkje is tevens van toepassing op: ‘Het is discriminatie als je op basis van één kenmerk ten onrechte andere kenmerken veronderstelt’, uit de tekst van Joost.

Dat los van de verdere definities van racisme, welke je o.a. uit het volgende Wikipedia artikel kan halen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Racism

Het gaat namelijk niet om één kenmerk, maar om een veel breder scala. Waarbij tevens het probleem is, dat kinderen inmiddels al decennia lang, niet op een vol-/ gelijkwaardige wijze deel kunnen nemen aan een kinderfeest.

Maar goed, types als Bertje vinden het alleen maar lastig om daar kennis van te nemen. Die schuiven het liever af op “gezeur”. Hoeven ze niet (lang) na te denken.

Verder wat Sasha zei.

op 15 05 2015 at 23:15 schreef Bertje:

Fijn dat een Mario zo duidelijk de term “doorzeiken” duidelijk maakt.
Het hele zwarte piet dingetje is off topic .
Dat jij een je verongelijkte medestanders er als een stier op een rode lap op reageren zodra de schrijver van dit stuk er precies een zinnetje over schrijft onderstreept maar weer eens hoe jullie in deze non discussie staan.
En goh joh Mario jij toetsenbord tijger, vertel eens hoe kom je toch aan de wijsheid dat ik bekend sta coor mijn lafheid.
O laat me raden ik heb een andere mening en dan is het natuurlijk makkelijk om deze aftedoen als laf e.d.
Hoef jezelf niet meer zoveel na te denken en blijft je geweten zuiver en dat alles vor de goede zaak.

Sasha

Gelukkig woon ik niet in Nederland dus ik hoef nergens aan te wennen.
(Ik had tenminste de ballen om te vertrekken toen het Pim tijdperk begon. Tip voor al die Jankers in den Nederlanden: als het allemaal zo kut is ga dan ergens anders heen waar het minder kut is)

op 15 05 2015 at 23:43 schreef Marco Meijer:

Zwarte Piet is geen slaaf, integendeel zelfs.
Hij staat voor de Berberse slavenjagers die eeuwenlang de Middellandse Zee, en West-Europa tot Ijsland aan toe, hebben geteisterd op jacht naar blanke slaven en slavinnen.
De zak op zijn rug is om stoute kindertjes te ontvoeren naar Spanje. En vandaar naar de Moorse slavenmarkten.

op 16 05 2015 at 06:13 schreef Peter:

Er worden in Joosts stuk een paar interessante punten gemaakt, maar mijn reaguurders kunnen alleen maar dom lullen over Zwarte Piet. Met Marco Meijers racistische PVV-haatpropaganda als treurig dieptepunt.

op 16 05 2015 at 11:34 schreef Joost K.:

Goed stuk, via een meerderheid kan er aangegeven worden of bepaalde zaken maatschappelijk gewenst of ongewenst zijn.

Bij debatavonden kan men dan ook lullen tot ze een ons wegen, maar dat bepaalde dingen wel of niet mogen is 9 van de 10 x terug te voeren op dit banale feit.

op 16 05 2015 at 11:36 schreef Pyt van der Galiën:

Bloedlink de staat het recht te geven meningen te verbieden, hoe weerzinwekkend die meningen ook mogen zijn. Heeft de staat het recht fascistische organisaties te verbieden vanwege hun mening? Ik vind van niet. Alleen al niet omdat het een gevaarlijk precedent schept, waarvan jij bij een veranderde politieke constellatie het volgende slachtoffer kunt zijn. Vandaag fascisten, morgen anarchisten, of sociaal-democraten, of liberalen.

Artikel 7 van de Grondwet is bedoeld om ons te beschermen tegen de overheid. Dáár komt de grootste bedreiging voor de VVM vandaan, met name sinds allerlei kleine dictatortjes onder het mom van terrorismebestrijding hun kans schoon zien. Zie de Oekraïne waar de VVM vandaag feitelijk wordt afgeschaft.

op 16 05 2015 at 12:20 schreef Bertje:

Pyt

De staat kan toch een facistische beweging verbieden, als deze als doelstelling heeft de democratie te ondermijnen of omver te werpen.
Daar zie ik niks verkeerds aan.
Verder geheel eens met jou commentaar.
In deze tijd moeten we scherp de overheid in de gaten houden voor je het weet maken ze snel regeltjes en wetten ter zogenaamde bescherming van ons.
(ik zie het om me heen gebeuren kijk maar eens naar alle slinkse voorstellen om het internet onder controle te krijgen)

op 16 05 2015 at 13:06 schreef Egbert:

re Peter: “mijn reaguurders kunnen alleen maar dom lullen over Zwarte Piet”.

Nou Peter, Joost Tel besteedt er een volle paragraaf aan, en met de intentie om het final word te maken. Dus dan is het niet vreemd dat er op gereageerd wordt. Dat is het ‘lullen’. (Dat er ‘dom’ geluld wordt is natuurlijk mogelijk).

In het algemeen vind ik de Zwarte Piet discussie belangrijk genoeg om niet af te kappen. Lijkt me ook niet dat het met een enkele conclusie afgedaan kan worden en dan verder iedereeen bek dicht. Het mag nog wel even duren. Vergeleken hiermee is #fuckdekoning een red herring, lekker uitgebuit door Van der Laan.

op 16 05 2015 at 13:23 schreef Ruud van Gerrevink:

Ik heb het probleem met de vrijheid van mensingsuiting nooit zo ervaren. Vooral omdat in de voorbeelden waarbij ‘men’ vindt dat deze vrijheid wordt misbruikt, er doorgaans geen sprake is van een meningsuiting. De grens is, zegt ‘men’: “oproepen tot geweld”. Neen, oproepen tot geweld is geen mening; het is een schade berokkende actie die prima kan worden aangepakt met bestaande wetgeving. Als iemand roept “Fuck de koning” en dat bedoelt als een oproep tot het seksueel overweldigen van een bepaald persoon, dan is dat dus geen mening. Maar – zoals dat hier ongetwijfeld het geval was – als afwijzing van ons staatsbestel en alles wat er met ons land mis is volgens de spreker, is dit uiteraard een volledig acceptabele (alhoewel wat weinig beschaafd verwoorde) mening.

Ik heb nog wel meer over holocaust ontkenning en het willen verbieden van politieke partijen (http://www.volkskrant.nl/politiek/chistenunie-verbied-anti-democratische-partijen~a3947087/), maar daar kom ik, zoals we dat hier doen, dan wel bij gelegenheid op terug als verdere reacties daar aanleiding toe geven.

op 16 05 2015 at 13:43 schreef Remco:

Tsja, Peter, maar zo sterk is Joosts stuk helaas niet. De eerste helft heeft mijn instemming, maar is ‘niets nieuws’. De tweede helft bestaat uit bijna niet onderbouwde ‘analyse’.

Realiteit is: de seculiere PvdA en VVD zijn momenteel de grootste krachten achter het omver werpen van democratische rechten. Zie bed-bad-brood. De PVV en het CDA probeert hen daarin een beetje bij te benen. De ChristenUnie is verdeeld – getuige een recent artikel vanuit het wetenschappelijk instituut van die partij, waarin de Kamerfractie werd opgeroepen GEEN voorstander te zijn van een verbod op anti-democratische partijen.

Er zit gewoon een heel dik vet anti-religieus vooroordeel in het tweede deel van zijn stuk. Zonder die oogkleppen had Joost gezien dat de christelijke partijen op dit vlak het probleem niet zijn.

op 16 05 2015 at 13:49 schreef Peter:

Dat had je in je eerste reactie al allemaal gezegd, Remco. Jij valt over de christelijke partijen, de rest over Zwarte Piet, maar waar het om gaat is het inzicht dat democratie betekent dat er beslissingen genomen worden die niks te maken hebben met ratio en feiten, en alles met vooroordelen en onderbuikgevoelens.

Dat dit inzicht niet ‘nieuw’ zou zijn, het zal wat. Het is nieuwer dan de meeste bagger die ik op blogs en opiniepagina’s lees.

op 16 05 2015 at 13:51 schreef Thomas E:

Jezelf opheffen als democratie is toch de ultieme consequentie van het democratische beginsel? Als je democratisch wil zijn moet je all the way gaan, vind ik. Geen mitsen en maren. Je moet je alleen wél realiseren, dat je democratie dan niet meer via de democratische weg terug kan krijgen. Dat moet dan door revolutie of een coup gebeuren. En dat is op zich ook geen democratische actie.

op 16 05 2015 at 14:08 schreef Niek Holtzappel:

Een democratie kan alléén functioneren binnen een rechtsstaat. Een rechtsstaat die niet bij meerderheidsbesluit afgeschaft kan worden. Vaak was de rechtsstaat, waar de overheid en de overheidsfunctionarissen onderworpen zijn aan de wet en waarbij rechters onafhankelijk zijn, er ook eerder dan de democratie. Wetten die in strijd zijn met de beginselen van de rechtsstaat kunnen door de rechter buiten werking gesteld worden, ook als de meerderheid voor deze wet is. Nederland is wat dat betreft een uitzondering omdat de rechter wetten niet aan de Grondwet mag toetsen, echter wel aan internationale verdragen.
Wat betreft het off topic reageren: Dat is normaal in reaguurdersland, gebeurt overal. Daarom reaguur ik weinig, ik voel me ver verheven boven de gemiddelde reaguurder.

op 16 05 2015 at 14:27 schreef Remco:

Ok, Peter, in zoverre zijn we het eens. Jammer dat die boodschap enigszins ondersneeuwde in het stuk van Joost. Hij heeft er blijkbaar plezier in nog ff de ZP-discussie opnieuw aan te zwengelen en ook nog heel even zijn anti-reli-puntje te maken. Ik snap dat wel (ik doe het zelf ook wel eens…) maar ik weet daardoor ook dat als je écht een punt wilt maken, je dit soort lolletjes beter even kunt parkeren. Je kunt de reaguurders hier moeilijk verwijten dat ze reageren op wat Joost schrijft.

Als het stuk eigenlijk een aanklacht wil zijn tegen D66 en al die andere ‘keurige’ politici die blaten dat ‘de kiezer’ echt wel in staat is tot een redelijke, op feiten gebaseerde keuze, zou ik Joost willen aanmoedigen het nog eens te proberen. Want inderdaad: onze politici zelf houden zich niet aan dat ideaal. De onderbuik regeert overduidelijk. De vraag is: wat is het alternatief? Ook geen nieuwe vraag trouwens. ;)

op 16 05 2015 at 14:35 schreef Remco:

Nog even @Niek: “een rechtsstaat”, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar wat is dat en hoe kom je eraan? Het is geen eenvormig iets – er zijn talloze varianten denkbaar. Gehoorzaamheid aan de wet en onafhankelijke rechtspraak – alweer, klinkt schitterend, maar hebben we dat hier? En was er hier – zoals je suggereert – al een rechtsstaat vóór we een democratie werden? In hedendaags Egypte vindt men dat men ook een rechtsstaat heeft. Om even van theorie/ ideaal naar praktijk te gaan: hoe onafhankelijk is een rechtsstaat die eerst iemand wil vervolgen vanwege “fuck de koning” en daar vervolgens van afziet onder druk van de publieke opinie? Wanneer heb je een rechtsstaat en wanneer niet meer? Met shariarecht – heb je dan geen rechtsstaat meer? En zo ja: bij welke vorm? Of bij alle vormen van sharia? Etc etc.

op 16 05 2015 at 15:16 schreef Thomas E:

@ Niek
Als je écht van de democratie af zou willen, dan moet je grondwetswijzigingen zien door te voeren. Met voldoende draagvlak en 2 Kamerlezingen zou dat moeten lukken. Maar joh, dit is allemaal hypothetisch, want goddank wil de overgrote meerderheid dit niet. Dan nog maar liever een democratie met menselijke onvolkomenheden.

op 16 05 2015 at 18:49 schreef MNb:

@Bertje: “De staat kan toch een facistische beweging verbieden ….”
Dat spreekt PvdG helemaal niet tegen, Bertje. Ziehier:

“Heeft de staat het recht fascistische organisaties te verbieden vanwege hun mening? Ik vind van niet.”
In de zin daarvoor had hij mening zelfs schuin gedrukt. Kortom – PvdG laat de mogelijkheid nadrukkelijk open om organisaties te verbieden om andere redenen, zoals

“democratie ondermijnen of omver werpen”.
In een gezonde democratische rechtsstaat zijn alle meningen toegestaan, tenzij om nauwomschreven en expliciete redenen, die ook nog eens regelmatig opnieuw bediscussieerd moeten worden. Majesteitsschennis is een actueel voorbeeld. Over niet al te lange tijd is Holocaust ontkenning ook weer aan de beurt, omdat er dan geen overlevenden meer zijn.
Zelf vind ik het een veeg teken dat zoiets stompzinnigs als “fuck de koning” anno 2015 weer zo serieus wordt genomen. Is het weer 1887, toen FDN het gevang in ging wegens Koning Gorilla?

http://www.funnychill.com/media/626/gorilla_giving_the_finger/

Zij verdient een kroontje. (Disclaimer: dit komt voor mijn rekening, niet voor die van PB)

op 16 05 2015 at 20:08 schreef Sasha Berkman:

Bertje, vergeef mij dat ik niet in ga op je domme gewauwel.

op 16 05 2015 at 20:27 schreef Pyt van der Galiën:

@Bertje

Maar wanneer de staat een fascistische beweging mag verbieden omdat ze ‘de democratie’ af wil schaffen, waarom dan niet een anarchistische? Die vraag gaat vroeg of laat gesteld worden. Een beetje anarchist wil het huidige bestel ook omverwerpen. Waarom zou dat dan wél mogen?

op 16 05 2015 at 22:47 schreef Bertje:

Pyt

Als ik het mis heb verbeter me dan aub.
Maar ik dacht dat in de wet staat dat elke politieke partij of beweging die probeert de democratie omver te werpen of iets dergelijks verboden kan worden?
(In Duitsland is dit zeker te weten wel in de wet verankerd.)

op 17 05 2015 at 09:05 schreef Nrosa:

Wat jammer Remco, dat je de SGP vergeet te noemen, elke keer weer kinderlijk blij met hun 30zilverlingen..Hun invloed staat in een weerzinwekkende verhouding tot hun zetelaantal..

op 17 05 2015 at 10:19 schreef WARZAZAT:

Dat er een functie van een koning moet zijn,is pas een belediging van het volk….Hoeveel presidenten, vorsten, ministers, commissarissen en leiders kan een Europeaan/burger aan…Maar daar gaat het nu niet over natuurlijk.Het gaat meer over het feit dat een Marokkaan/allochtoon het zegt.

Misschien een idee om een republiek Amsterdam uit te roepen en de onafhankelijkheid van alles en iedereen uitroepen!!

Van de week stond ik met familie en wat vrienden op straat wat te kletsen toen een ‘Marokkaanse’ buurman van uit zijn balkon :”fuck de koning” riep, een blanke man waarvan ik uitga dat hij een ‘Hollander’ is, keek om en ik zeg tegen hem half grappend en half verontschuldigend:’ Nee meneer… hij bedoelt de Marokkaanse koning niet de Hollandse” en toen riep bijna iedereen en spontaan zowel de ‘Marokkanen’ als ‘de Hollander’:”daar moet je helemaal mee uitkijken”…en we lagen in een deuk.

op 17 05 2015 at 14:21 schreef Bertje:

“Misschien een idee om een republiek Amsterdam uit te roepen en de onafhankelijkheid van alles en iedereen uitroepen!!”

Mits omgeven van een grote hoge muur uit beton lijkt me dit een prima idee.
(Mocht het de rest van Nedeland dan toch niet bevallen dan kunnen ze het nog altijd vol laten lopen met water.)

op 18 05 2015 at 09:55 schreef cRR Kampen:

“Dat dit inzicht niet ‘nieuw’ zou zijn, het zal wat. Het is nieuwer dan de meeste bagger die ik op blogs en opiniepagina’s lees.” – dat geldt voor wel meer inzichten die al minstens zo lang bestaan als dat er schrift is.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS