Home » Archief » Gek


[27.12.2011]

Gek

Willem de Zwijger

Eind november stelden twee Noorse psychiaters vast dat Anders Breivik aan ‘paranoïde schizofrenie’ lijdt. Deze bevinding werd, in zekere zin, gevolgd door een beoordelingscommissie die aangaf ‘geen aanleiding tot opmerkingen’ te hebben.

Als de rechtbank deze opvattingen zou volgen, zou Breivik in een inrichting worden opgenomen, en niet berecht. Dat dat gebeurt, staat nog niet vast: er zijn, ook in Noorwegen, nogal wat vragen over de beoordeling van Breivik’s geestesgesteldheid. Rechtbank en aanklagers beraden zich nu over de situatie, onder meer over de vraag of er reden is tot een nieuw onderzoek.

Breivik bereidde zijn daden jarenlang en zeer planmatig voor, en schreef over die periode een heel uitgebreid manifest, dat ik de dag na de aanslag las en niet de indruk wekte afkomstig te zijn van een psychisch gestoord brein. De voorzitter van die beoordelingscommissie destijds over die mogelijkheid:

In July, Dr. Rygnestad said that a psychotic person typically struggles to perform even simple tasks like driving a car, and that the meticulous planning and skills required for Mr. Breivik’s attacks spoke against psychosis.

Na het advies van de twee psychiaters in november antwoordde hij op vragen naar die opvatting:

On Tuesday, Dr. Rygnestad told AP that his earlier comments were based on “secondary information” and that a person’s mental state can only be determined through in-depth analysis. He said he had not read the full report yet. But he maintained his assertion that psychotic people typically aren’t able to carry out complex tasks that require intricate planning. “Usually not. Then again, unusual things also happen,” he said.

Dat rapport is overigens niet openbaar, maar inmiddels lekte wel een samenvatting uit, in het Noors – zie hier voor een Engelstalige bespreking daarvan.

Die samenvatting is niet bijzonder overtuigend. Tuurlijk, Breiviks bedrijfje was failliet gegaan (naar eigen zeggen had hij er nog wel aardig wat geld aan overgehouden, maar minder dan gepland), hij had een moeizame verhouding met zijn moeder (dan weer te close, dan weer teruggetrokken), hij kijkt wat raar en knippert weinig met zijn ogen. Maar de hoofdzaak is dat hij van mening is dat zijn vaderland bedreigd wordt door islamisering, er mogelijk een derde wereldoorlog op komst is en dat een deel van zijn landgenoten – het linkse deel, namelijk – meewerkt aan het verraad dat daar toe zal leiden. Daarnaast meent hij zelf voorbestemd te zijn in verzet te komen, heeft het over een Orde van Tempeliers en wil streven naar etnische zuiverheid.

Het geval-Breivik kan op twee manieren verkeerd worden afgedaan. Eén, ‘niks moeilijke jeugd gehad, opsluiten die man’. Twee, ‘wie er een dergelijk vreemd wereldbeeld heeft, moet wel geestesziek zijn’.

Breiviks opvattingen, die de psychiaters zo wonderlijk voorkomen, zijn één op één afkomstig van Robert Spencer, Pamela Geller, Bat Ye’or, Fjordman en de weblog Gates of Vienna, en vallen naadloos samen met die van PVV-ideoloog Martin Bosma. Het is een bizarre ideologie, maar niet op voorhand geestesziek. De megalomane ideeën zijn eigen rol in het verzet tegen ‘islamisering’ zijn vreemd, maar zijn ze wezenlijk anders dan die van Radovan Karadzic die de christelijke Serven wilde redden uit de klauwen van moslims, of die van Osama, die de moslims wilde bevrijden van de kruisvaarders?

Het komt mij voor dat een strak psychiatrische, dus medische beoordeling aan moet tonen dat Breivik ‘paranoïde schizofreen’ was en dus volledig ontoerekeningsvatbaar gedurende een groot aantal jaren, en dat zonder er zijn ideologie bij te halen. Anders dreigt zijn politieke inspiratie psychiatrisch te worden wegverklaard, dat zou de slachtoffers onrecht doen en zijn geestverwanten te makkelijk te laten wegkomen.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Geen idee of hij nog steeds in die poenige SUV rijdt.

Willem de Zwijger, 27.12.2011 @ 12:32

[Home]
 

39 Reacties

op 27 12 2011 at 12:39 schreef Mart:

Je kan het ook optimistisch bekijken: Als het uitgebreide, van bronvermelding voorziene manifest van Breivik tot het product van een paranoïde schizofreen wordt verklaard, wat zegt dat dan van de bronnen waar hij uit put?

op 27 12 2011 at 12:39 schreef Bas Paternotte:

Ik snap geen bal van de laatste alinea. Wat is het punt?

op 27 12 2011 at 12:42 schreef Rob:

Er is natuurlijk al jaren een probleem met de psychische beoordeling van misdadigers. Goed beschouwd zijn de meeste mensen die gruweldaden begaan, gek – minstens op het moment dat zij de gruweldaden begaan.
En dat zet de hele rechtsspraak op losse schroeven.

op 27 12 2011 at 13:26 schreef wltrrr:

Tja, tegenwoordig hebben wij een regering, onder leiding van een voormalige personeelschef van een grote Nederlandse ijsco- en zeepfabrikant, die haar bestaansrecht ontleent aan de steun van een extreemrechtse en volledig ontoerekeningsvatbare eenmanspartij, die onafgebroken hun waanvoorstellingen aan de Nederlandse bevolking opdringt. Zelfs de rechters zijn bang voor Wilders en zijn fanatieke aanhangers, zoals Breivik.

op 27 12 2011 at 13:38 schreef Rene K:

Dat Breivik een geestesgestoorde is, meende ik al vanaf het moment dat de berichtgeving over zijn wandaad binnensijpelde. Maar ook een geestesgestoorde van zijn kaliber moet verantwoordelijk gehouden worden voor zijn misdaad. Het is niet zo dat hij een kwijlend mongooltje is die niets kan.

op 27 12 2011 at 14:49 schreef Pyt van der Galiën:

@Rene K.

Breivik was niet geestesziek, dat is nu juist Willem’s punt. Een punt overigens, dat ik volledig onderschrijf.

Breivik’s filosofie valt voor 100% samen met dat van Bosma, Geller, Fjordman en Spencer. Het verschil is dat die laatsten geen heil verwachten van individuele terreurdaden, maar het staatsapparaat in willen zetten tegen moslims en – uiteraard – links. Staatsterreur i.p.v. individuele terreur, dus.

Voortreffelijk artikel, Willem. Eén van de beste artikelen die ik over Breivik gelezen heb.

op 27 12 2011 at 15:11 schreef MNb:

Als Breivik toerekeningsvatbaar wordt verklaard krijgt hij een maximumstraf van ik meen 22 jaar. Daar hebben sommige Noren blijkbaar geen zin in. Ik vermoed dan ook een politieke motivatie voor de conclusies van dit onderzoek. Het verslag moet levenslange opsluiting mogelijk maken.
Let wel: dat kan ik niet bewijzen en ik ben niet van plan op voorhand te twijfelen aan de wetenschappelijke integriteit van deze Noorse psychiaters.
Het is opmerkelijk dat nogal wat hielenlikkers van Wilders en co onmiddellijk geestesziek roepen. Doen ze nou nooit als de terrorist een moslim is.

op 27 12 2011 at 15:20 schreef Rene K:

Mnb iedereen die dit soort geweld gebruikt is per definitie niet goed bij zijn hoofd.

op 27 12 2011 at 15:24 schreef Sasha Berkman:

Ook hier worden politieke motieven gebruikt om iemand wel of niet gek te verklaren. Mohamed B is niet gek verklaart omdat hij niet wenste mee te werken aan een psychiatries onderzoek. Iemand anders zou daartoe gedwongen worden. Terwijl Mohamed B een klassiek geval van een godsdienstwaanzinnige is.

op 27 12 2011 at 15:52 schreef Pyt van der Galiën:

@Rene K.

Waarom is iedereen die dit soort geweld gebruikt per definitie niet goed bij zijn hoofd? En waarin onderscheidt Breivik zich van drone-attacks in Pakistan met talloze burgerslachtoffers? Waarom is Breivik gestoord en waarom zijn de mensen die de drones besturen en na een succesvolle aanslag spreken van een ‘bugsplat’ dat niet?

op 27 12 2011 at 15:58 schreef Comment:

Anders dreigt zijn politieke inspiratie psychiatrisch te worden wegverklaard…

Waarom is dat een dreigend falen? Waarom mag het niet?

Het lijkt een nieuwe vorm van politiek correctheid, dat je een verklaring voor rechtse denkbeelden niet mag zoeken in een geestesstoornis. Waarom bewijzen de ideologische overeenkomsten met bijvoorbeeld Bosma en Geller, dat Breivik niet geestesziek is? Omdat ze heiligen zijn, van wie wij nooit kwaad mogen spreken?

PVV-ers, overigens, roepen zelf voortdurend dat Islamisten/moslems/linksen geestesziek zijn. Hier bijvoorbeeld in De Pers:

De profeet Mohammed was een terrorist. En ja, geestelijk gestoord. Eiste dat iedereen ter wereld zijn waandenkbeelden zou delen. Op die manier werd de Islam een besmettelijke geestesziekte.

Er zijn vele voorbeelden van deze houding. Waarom moet Anders Breivik dan als scherpzinnige intellectueel behandeld worden?

op 27 12 2011 at 16:22 schreef Rene K:

Pyt, leer eens lezen. Ik zei IEDEREEN die dit soort geweld gebruikt per definitie niet goed bij zijn hoofd.

Welk gedeelte begrijp je niet?

op 27 12 2011 at 17:02 schreef J.J. van der Gulik:

Wak gek wordt gevonden, wordt ten dele door de cultuur en de politiek bepaald. Ik heb een klein stukje van het geschrift van Breivlk gelezen en daaruit bleek, dat er sprake was van een redelijk coherente manier van denken. En waren er niet velen in de geschiedenis op politiek en religieus gebied aan de top met afwijkende eigenschappen met ondermeer hallucinaties en/of paranoide denkbeelden. Waren ze gek? Sommigen hebben nog altijd zeer vele fans. Gek? En wat zijn bijv. paranoide denkbeelden dan wel. Mensen die blootstaan aan extreme maatschappelijke krachtenvelden moeten om te kunnen overleven behoorlijk achterdochtig kunnen zijn. Als ze daar dan op een redelijk coherente manier een adequaat antwoord op vinden, dan kun je ze toch moeilijk gek in de zin van psychisch gestoord noemen. Gemiddelde mensen zouden zich dan niet staande kunnen houden. Toch gek?

Voor mij zijn multiculti fans, tenzij ze dat uit opportunisme zijn en bijvoorbeeld uit politieke berekening, echt gestoord, zeg maar gek, omdat ze duidelijk onnatuurlijk gedrag vertonen, een redelijk criterium lijkt me, dat verder gaat dan bijvoorbeeld gekverklaringen, die mede ideologisch zijn geinspireerd en/of op grond van bi

op 27 12 2011 at 17:21 schreef Pyt van der Galiën:

Omdat de meeste mensen een scherp onderscheid maken tussen individuele terreurdaden als die van Breivik en ‘legaal geweld’, gesanctioneerd door de staat (meestal ook gewoon terreur), Rene. Wanneer jij dat niet doet, pleit dat wat mij betreft voor jouw, maar dat werd uit je post niet duidelijk. Mijn vraag aan jouw was niet bedoelt als een aanval.

Blijft wel staan dat ik me afvraag waarom jij denkt dat Breivik en de bureaumoordenaars achter de drones ‘niet goed bij hun hoofd’ zijn. En beschouw dat aub niet als een aanval:)

op 27 12 2011 at 17:26 schreef Sasha Berkman:

“Voor mij zijn multiculti fans, tenzij ze dat uit opportunisme zijn en bijvoorbeeld uit politieke berekening, echt gestoord, zeg maar gek, omdat ze duidelijk onnatuurlijk gedrag vertonen,”

En dat vind ik nu weer een opmerking die wijst op gestoordheid, zeg maar paranoia.

op 27 12 2011 at 18:16 schreef MNb:

Och, als een portret als Gulik mij echt gestoord, zeg maar gek noemt en vindt dat ik onnatuurlijk gedrag vertoon – ik ben immers zo’n groot fan van een multi culti land dat ik er ben gaan wonen – zie ik dat als compliment.
Hij is voorstander van apartheid in een modern jasje. Joden hier bij elkaar, moslims daar bij elkaar, kaaskoppen nog weer ergens anders enz. en dan grote hekken ertussen. Met veel prikkeldraad en hoogspanning.
Dewanand schrijft dan plotseling heel zinnig: alle gefrustreerde PVV-mannen aan de moslimkutjes!

op 27 12 2011 at 18:42 schreef Thomas E:

Iedereen die weloverwogen een plan beraamt om een hoop mensen dood te schieten, lijdt op zijn minst aan een maatschappijgevaarlijke persoonlijkheidsstoornis. In NL zou zo iemand een flinke gevangenisstraf plus tbs krijgen. Daarmee omzeil je de slecht gedefinieerde begrippen ‘geestesziek’ en ‘psychopathisch’.

op 27 12 2011 at 19:03 schreef Thomas E:

En nu even off topic (mag het, Peter?):

Het discussieert zoveel prettiger met mensen, die hun schrijfsels zorgvuldig op spel- en stijlfouten checken, voordat ze op de send-knop drukken. Ik word een beetje iebel van die d’s en t’s die verkeerd staan en ‘jouw’ terwijl het niet bezittelijk gebruikt wordt.
Misschien een beetje zeikerig, maar toch.

op 27 12 2011 at 19:25 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB

Je boft maar met een land als Suriname, waarin het Sinterklaasfeest al bijna verboden is en zo nu al op de scholen.

Ik vermoed dat Surinamers qua opvattingen en misschien ook wel daadwerkelijk in het maatschappelijke verkeer racistischer zijn dan de Nederlanders. Misschien kun je daar iets over zeggen. En word je weleens aangesproken op je kaaskopidentiteit en zo ja in welke zin.

Was het gezellig in Moengo tijdens het Winterlichtfestival.

Het beste is te streven naar omstandigheden waarin je op termijn geen prikkeldraad en hoogspanning hoeft te verwachten. Nu gebeurt hier het tegendeel.

Hoe is overigens de verhouding tussen hindoe’s en negers in het multiculturele paradijs Suriname.

op 27 12 2011 at 19:37 schreef Pyt van der Galiën:

Nou, Gulik heeft wel een beetje een punt. Wanneer we iedereen die een plan beraamt om een hoop mensen dood te schieten (om Thomas te citeren) krankzinnig noemen, dan zijn dat nogal wat politici zwaar gestoord.

op 27 12 2011 at 21:50 schreef MNb:

“Suriname, waarin het Sinterklaasfeest al bijna verboden is en zo nu al op de scholen.”
Dat bedoel ik nou. Hoe verder weg van zijn bed, hoe beter Gulik weet wat daar aan de hand is dan de inwoners zelf.
1. Sinterklaas is ook op mijn school gevierd.
2. Sinterklaas is langs geweest op Moengo.
3. Er zijn een paar stukjes geschreven in de krant en een paar opmerkingen gemaakt in het parlement, maar het debat stelt weinig voor in vergelijking met Nederland.

Gulik vermoedt, dus is bewijsmateriaal overbodig. Zo is Gulik dan ook wel weer.

Gulik schrijft over Midwinterfestival – winter in de tropen? Voor de rest, zoals het in dit multi culti land gaat, sommigen hebben kerst gevierd, anderen, zoals moslims, hindoes en ik, niet.

“Het beste is te streven naar omstandigheden waarin je op termijn geen prikkeldraad en hoogspanning hoeft te verwachten.”
Eens! Zoals in Suriname! Alleen heeft Guliks versie van apartheid beide artikelen hoognodig.

“Hoe is overigens de verhouding tussen hindoe’s en negers in het multiculturele paradijs Suriname.”
Stukken beter dan tussen Wilders en M. Bouyeri. Of tussen Gulik en Ronny Naftaniel. Gulik had beter Aucaners en Brazilianen kunnen noemen.

op 27 12 2011 at 21:56 schreef Sasha Berkman:

Gulik: je wordt erg pathetisch. Dat jij er mee zit dat het racistische sinterklaasfeest wordt afgeschaft in een land dat voor een groot deel bestaat uit nakomelingen van nederlandse slaven, zegt iets over jouw emphatisch vermogen. Daarnaast ijk je gefixeerd op feestjes voor kinderen. Je bent denk ik authistisch oid. pedo mischien?
Ik analyseer er ook maar wat op los hoor, daar ben jij toch een meester in? ((zoals in alles!)

op 27 12 2011 at 22:19 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB

Uit de VK

‘Sinterklaas in Suriname ‘afgeschaft’: te racistisch
Redactie / ANP − 22/12/11
(..)
Oppositie en regering in Suriname lijken verenigd te zijn in hun standpunt om het Sinterklaasfeest in het land af te schaffen. Een pleidooi van oud-president Ronald Venetiaan voor afschaffing vond bijval in het parlement van Suriname – een zeldzaamheid, overigens.’

op 27 12 2011 at 22:30 schreef J.J. van der Gulik:

re Sasha B.

Ik kan je reacties doorgaans niet zo plaatsen. Ze zijn te gemaakt en mogelijk ben je zo een troller.
Je hebt het over een meester in. Ik heb blijkbaar wel een beetje een cultartikel geschreven onder de trefwoorden Rome toen. Staat nu weer bovenaan bij google bij ruim 3 miljoen hits. Maar dat is niet de enige die het zo doet.
Hier het adresje.
http://www.heemland.nl/hl31-Rome_toen_en_nu.htmIn

op 27 12 2011 at 22:32 schreef Sasha Berkman:

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/27/rechter-einde-maagdelijkheidstests-leger-egypte-kan-bevel-niet-uitvoeren/ < man o man, ik ben zo verschrikkelijk pissed.

op 27 12 2011 at 23:21 schreef p.wielaard:

Dus eigenlijk bedoelt Willem: Breivink is niet gek maar gek gemaakt door wat hij heeft gelezen.
Een beetje als religie dus. Zit wat in !

op 28 12 2011 at 00:39 schreef gronk:

Ik zei IEDEREEN die dit soort geweld gebruikt per definitie niet goed bij zijn hoofd.

Dus als je met een machinegeweer socialisten afschiet op een eiland ben je niet goud bij je hoofd, maar als je wetten uitvaardigt waarmee je mensen op de trein zet naar een concentratiekamp waar ze een zekere dood te wachten staat ben je volkomen gezond?

Of, d’r tussen in: als je roept dat ‘alle criminele moslims uit europa moeten’ en je vindt het dragen van een burka een strafbaar vergrijp, dan ben je niet gestoord?

op 28 12 2011 at 00:43 schreef MNb:

Even verder lezen, Gulik. Is er een motie ingediend? Is die aangenomen? Is er wetgeving voorbereid? Is die aangenomen? Nee hè?
Zoals ik al schreef – er zijn een paar opmerkingen gemaakt in het parlement. En er zijn een paar stukjes geschreven in de krant.
Het enige dat je bewezen hebt is dat de Nederlandse media beroerd verslag doen van Suriname en dat nogal wat lezers, waaronder jij, nog beroerder lezen. Ik laat het je wel weten als er een concreet verbod van het Sinterklaasfeest in Suriname komt. Houd je adem tot dan maar niet in.

op 28 12 2011 at 05:10 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB
Van trouw.nl
Redactie / ANP

‘In de jaren tachtig werd het Sinterklaasfeest al afgeschaft in Suriname, meldt Star Nieuws. Nu wil de Surinaamse regering dat opnieuw, vanwege het ‘racistische element’ van het Sinterklaasfeest, door de zwarte pieten. Sinterklaas wordt de laatste jaren juist weer gevierd in Suriname.
(..)
Overigens komt er geen straf te staan op het vieren van Sinterklaas in Suriname, het gaat vooral om viering van het feest in gebouwen waar de overheid invloed op heeft, zoals scholen.’

op 28 12 2011 at 14:02 schreef G!:

Dus eigenlijk bedoelt Willem: Breivink is niet gek maar gek gemaakt door wat hij heeft gelezen.
Een beetje als religie dus. Zit wat in !

Willem schrijft vrij duidelijk op wat ‘ie bedoelt, ik snap niet waarom je z’n woorden verdraait.

op 28 12 2011 at 15:45 schreef MNb:

Ga je mijn vragen nog beantwoorden, Gulik? Waar is de regelgeving? Inderdaad was ik nog even vergeten dat het voorstel – want meer is het niet – alleen voor overheidsgebouwen en met name scholen geldt. Dus als je dat wilt kun je nog steeds je Sinterklaaspakkie aantrekken, de bus nemen en door het centrum van Par’bo wandelen. Itt de busrazzia’s van de PVV.
Niet echt een goed voorbeeld van een multicultureel probleem, vind je wel? Maar ik weet al een paar jaar dat je alleen geïnteresseerd bent in feiten die je vooroordelen bevestigen.
Dus laat de antwoorden ook maar. Het is iedereen op deze site al duidelijk dat het je favoriete hobby is om spijkers op laag water te zoeken. Nu al je andere spijkers doorgeroest uit elkaar zijn gevallen kun je alleen nog maar over Sinterklaas doorzeuren. Afschaffen maar niet bestraffen – je bent briljant.
Nog een aardig feitje: 5 december heet hier Kinderdag, geen Sinterklaas. Andere naam, zelfde feest. Wat blijkt multi culti toch goed te werken.
Begin dan over Aucaners tegen Brazilianen. Dan heb je wat te pakken ipv gebakken lucht.

op 28 12 2011 at 16:49 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB

Nou nou, ik ben duidelijk geweest over de politieke posities rond Sinterklaas in Suriname middels een paar vrij heldere citaten uit Nederlandse kranten. Maar goed als uitgerekend jij dan komt met te vragen om antwoorden, die ik al heb gegeven, terwijl jijzelf geen antwoord geeft op de vraag over je eigen positie als kaaskop en de verhoudingen tussen hindoe’s en negers alleen afdoet als ‘stukken beter dan etc.’, dan is dat wel de wereld op zijn kop.

Als het Sinterklaasfeest wordt afgeschaft. komt de regelgeving natuurlijk vanzelf. En 5 december wordt toch niet voor niets Kinderdag genoemd. Ook dat tekent de sfeer en mentaliteit. En Aucaners en Brazilianen interesseren me helemaal niet. Dat is blijkbaar iets lokaals.

En ik sprak over het Winterlichtfestival en niet over het Midwinterfestival en in het licht van de benaming van Kinderdag is dat redelijk relevant lijkt me en gezien het multiculti ‘succes’ in Suriname mogelijk de toekomst.

op 28 12 2011 at 17:00 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB

Ik zal je eigen woorden hier op dit forum maar even aanhalen:

op 13 03 2011 at 12:39 schreef MNb:

‘Kan niet, Jabir. Dewanand komt uit Suriname en daar kennen zelfs hindoes geen kasten. Racistisch zijn ze wel – dat is elke Surinamer, behalve tegenover buurman/vrouw en collega van andere etniciteit; onderling verdeeld ook – elke Surinaamse groep is dat; maar het slap ouwehoeren heeft hij volgens mij toch echt in de Hollandse polder geleerd.’

op 28 12 2011 at 19:08 schreef EH:

Ik vind deze medische conclusie ook erg verdacht. Het politieke motief is natuurlijk overduidelijk: de noorse wet kent geen gevangenisstraffen van langer dan 22 jaar, en dat zou politiek onwenselijk zijn. Verklaar hem gek, en het noorse rechtssysteem functioneert naar behoren; gevaren voor de samenleving worden geneutraliseerd.

Schizofrenie is een complex ziektebeeld, dat door de leek vaak weinig wordt gewaardeerd. De conclusie ‘gevaarlijke gek’ is dan ook makkelijk aan het publiek te verkopen, maar ik zie in het geheel geen karakteristieke trekken van schizofrenie in Breivik. Hij heeft geen waanideeen; hij heeft een ander waardestelsel. Hij is niet inconsistent en onsamenhangend; in zijn schrijven noch in zijn daden.

Het hebben van een afwijkend waardestelsel is geen schizofrenie. Noch is zijn waardenstelsel bizar genoeg te noemen om als geestesziekte te bestempelen. Breivik houd meer van blonde mensen dan anderen, en daar trekt hij zijn conclusies uit. Paranoide conclusies allicht, maar een gezonde paranoia zou ik zeggen, voor een man die zich met zijn waarden dusdanig buiten de mainstream vind.

Anyway, het zou leuk zijn om het volledige rapport te lezen.

op 28 12 2011 at 23:53 schreef MNb:

“paar vrij heldere citaten uit Nederlandse kranten”
Aha. Als het in de Nederlandse kranten staat is het de onverkorte waarheid.
Waar op deze pagina heb ik precies ontkend dat Surinamers racistisch zijn? Hebben ze in Andijk nu al stropoppen nodig om te neuken?
Ziedaar de paradox, Gulik. Surinamers zijn mensen (wist je dat al?) en als zoveel mensen racistisch. Toch werkt de multi culti. Ga daar nou maar eens een paar maanden over nadenken. Als je daar klaar mee bent, zoek eens op sinds wanneer christelijke negers (Pengel), hindoestaanse hindoes (Lachmon) en islamitische Javanen (Karamat Ali) in één regering zitten.

“komt de regelgeving natuurlijk vanzelf”
Natuurlijk. Die groeit in de Surinaamse natuur aan de kokospalmen. Onwetende.

“Ook dat tekent de sfeer en mentaliteit.”
Ja, het idee dat een feest in Verweggistan een andere naam heeft dan in Andijk is ongetwijfeld om van te griezelen.
Het is dat mijn ouders uit Venhuizen en Hem komen, anders zou ik nog rare dingen gaan denken over Westfriese boerendomheid.

op 29 12 2011 at 09:28 schreef J.J. van der Gulik:

re MNB

Rare reactie MNB. Het maakt je afgang alleen maar grotesker. Je had beter je verlies kunnen nemen dan je zo te overschreeuwen om je stevige nederlaag te verbloemen. Overigens kwam mijn moeder en haar familie uit Hem/Venhuizen. Ik kom daar nog wel af en toe o.m. op de Westerkerkweg.

op 29 12 2011 at 14:42 schreef dewanand:

Namaste Peter, Gulik en andere radicale FNers,

Suriname: Hindoestanen en Afro surimensen
Hoofd probleem Hindoestanen is dat hun geile natte hindoe dochtertjes niet gaan uitnaaien met mooie, lekkere potente negers. Zo willen zij hun ras zuiver houden en hun hindoe dharm in stand houden. Soort geloof in hindoestaanse rassenhygiene (Hindoeras of koelierassen ideaal) in Suriname, en in Guyana, en alle overige landen waar Hindoestanen en Afro mensen in een wijk samen moeten wonen. In Guyana waren er rassenrellen in de jaren 70 en nu is het een grote puinhoop en er is een strikte rassenscheiding. Dit is de waarheid he, want ik kom uit Suriname en ken alle volkeren daar persoonlijk. (noot: hindoemeisjes mogen wel vingeren op lekkere negers in diepste geheim he in Suriname)

mbt Breivik:
Geestesziek is hij absoluut niet, hij is rationeel, coherent in zijn daden en teksten, beheert, niet manisch, niet depressief, geen desorientatie problemen, niet gestoord pornografisch (denk aan mijn hindoe porno teksten). Dus hij is absoluut niet schizofreen of paranoide. Trieste zaak voor de wetenschap. Pure politieke rechtspraak en schande voor een westerse rechtsstaat.

dewanand

op 29 12 2011 at 17:20 schreef MNb:

Vooral niet op feitelijke beweringen reageren, Gulik. Je verkoopt domme prietpraat. Je geleuter over groteske nederlagen en verlies nemen doet daar niets aan af. Je hebt niets inhoudelijks meer te melden. Je mond is gesnoerd en dus ga je een beetje in het rond blaten.

Dewanand slaat de spijker op de kop. Alleen is de vraag: is dat een teken dat multi culti in Suriname faalt, zoals Gulik zo graag wil geloven tegen beter weten in? Dacht het niet.
Let op: in Guyana waren er rassenrellen tussen Hindoestanen en Afro mensen (ook na de jaren 70 en dan vooral rond verkiezingstijd). Zo ook in Trinidad. Gek hè, die waren er in Suriname nou nooit. Rassenscheiding is er ook al niet, al zijn er wel wijken waar de ene of de andere groep domineert. Hoe zou dat nou toch komen? Dát is de interessante vraag. Niet omdat Surinamers zulke schatjes zijn, al zijn ze dat vaak wel.

op 01 01 2012 at 13:32 schreef You On A Gin:

De megalomane ideeën zijn eigen rol in het verzet tegen ‘islamisering’ zijn vreemd, maar zijn ze wezenlijk anders dan die van Radovan Karadzic die de christelijke Serven wilde redden uit de klauwen van moslims, of die van Osama, die de moslims wilde bevrijden van de kruisvaarders?

Yep, die zijn wezenlijk anders. Totaal andere wortels, redeneringen, uitwerkingen. Lees je maar eens in voordat je gekke vragen stelt, pik. ;-)

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS