Home » Archief » Gelovigen


[08.09.2010]

Gelovigen

Willem de Zwijger


Illustratie: Francisco Zúñiga

Ooit, direct na de moord op van Gogh in 2004, maakten de seculiere partijen in de Tweede Kamer zich op het verbod op godslastering te schrappen. Vervolgens trokken PvdA, GroenLinks en SP hun steun aan dit voornemen in. D66, nog onder Lousewies van der Laan, hield vol, maar haar motie sneuvelde. (Veel later kwam er alsnog een initiatief om één en ander te regelen.)

Het basisargument voor het schrappen van godslastering is dat een godsdienst in feite een mening is, en ‘godslastering’ gewoon een ander woord voor kritiek. Kritiek op een geloof mag dan sommige gelovigen kwetsen, maar dat is de prijs van de vrijheid van meningsuiting, van the right to offend.

Het opmerkelijke van de inbreng van links – Pechtold en Halsema, met name – in het debat over de tussenstand in de formatie, is dat men zich ineens zo druk maakt over het kwetsen van gelovigen door Wilders, omdat deze het zich veroorlooft de islam een politieke ideologie te noemen. Het lijkt me dat juist links, dat toch een sterk anti-clericale en seculiere traditie heeft, zich sterk zou moeten maken voor het recht van de PVV dit inzicht te propageren.

Waren het niet de linkse Vara, en de VPRO, die met groot enthousiasme (‘Zo is Het‘) de heilige huisjes van het christendom te lijf gingen? Wat is er dan mis met kritiek op de heilige huisjes van de islam? Waarom is men nu ineens niet meer in staat onderscheid te maken tussen geloof en gelovigen? Tussen godsdienstkritiek en haatzaaien?

In de periode na de moord op van Gogh speelde deze discussie ook (al), en ik stelde deze vraag op het weblog van Anja Meulenbelt. Een lezeres had een simpel antwoord: destijds waren de christenen machtig, maar de moslims van nu zijn achtergesteld. Dergelijke eerlijke antwoorden worden niet meer gegeven, het Grote Kwaad is nu Wilders, en links zet in in haar blinde woede over de PVV de beginselen van seculariteit en vrijheid van meningsuiting overboord.

Willem de Zwijger is ‘de stem van politiek incorrect links’. Hij rijdt een poenige SUV.

Willem de Zwijger, 08.09.2010 @ 11:00

[Home]
 

33 Reacties

op 08 09 2010 at 11:11 schreef music_animal:

Goed stuk. Wilders roept echter nog veel meer dan alleen over de Islam. Hij zegt ook over moslims dat ze uit Europa gedeporteerd dienen te worden. Ageren tegen Wilders blijft logisch als je een tweedeling in de samenleving wil voorkomen, alhoewel het misschien ook zinloos is. Moreel gezien is het in ieder geval logisch.
Godslastering schrappen moet kunnen. De vrijheid van godsdienstbeleving is echter een recht dat moet blijven bestaan.

op 08 09 2010 at 11:33 schreef Niek:

Zouden de VVD en de PVV nog stemmen voor het schrappen van het artikel over godslastering nu de SGP gedoogpartij wordt?

Verder een goed stuk. Ik heb het debat niet gevold, dus ik weet niet waar Pechtold en Halsema precies op wezen. Ging het hun alleen om godsdienstkritiek zoals in “Zo is het” en was er dus sprake van de welbekende linkse reflex? Of ging het hen eigenlijk om het wegzetten van een bevolkingsgroep als ongewenst?

op 08 09 2010 at 11:47 schreef Mirror:

De satire en het cabareteske gristenpesten van de VARA en VPRO staat toch niet in verhouding tot het islambashen van Wilders? Hij overschrijdt een grens waardoor, zelfs mensen die niet religieus zijn, het gaan opnemen voor een vrijheid, die ze zelf niet bezigen.

op 08 09 2010 at 12:30 schreef Otto:

Wilders had het over criminele moslims, die uit Europa gedeporteerd zouden moeten worden. Omdat hij daarbij zei dat het om ’tientallen miljoenen’ gaat lijkt het dat hij daarmee alle moslims bedoeld heeft, maar dat heeft hij dus niet gezegd.

op 08 09 2010 at 12:33 schreef hassnae:

Wilders had het helemaal niet alleen over criminele moslims, maar ook over moslims die aan de sharia dachten.

op 08 09 2010 at 13:00 schreef vetklep:

wel een verhelderend argument, van die macht.
Ik vind alleen niet dat moslims achtergesteld zijn. Ze hebben precies dezelfde mogelijlheden als iedereen. Zolang ze door hun opvoeding niet al te zeer zijn opgezadeld met een taalachterstand, rabiaat geloof of hoofddoek. Maar ook daar zie ik weinig verschil met bv een plat pratende aso in een trainingspak.

op 08 09 2010 at 13:27 schreef Otto:

Klopt, moslims die crimineel zijn en die sharia of jihad willen, zei hij. Dat is dus nog steeds niet hetzelfde als alle moslims deporteren.

op 08 09 2010 at 13:29 schreef Peter:

Hij had ’t niet eens over moslims die sharia willen, maar over moslims die eraan dachten. Heb ik zelf gezien.

op 08 09 2010 at 13:57 schreef Otto:

Hij zei letterlijk: “…if you commit a crime or if you start thinking about jihad or sharia….”

Als je dat letterlijk interpreteert heb je wel gelijk, ja.

op 08 09 2010 at 14:02 schreef Peter:

Hoe wilde jij het interpreteren, dan?

op 08 09 2010 at 14:39 schreef Henk:

Het lijkt me dat juist links, dat toch een sterk anti-clericale en seculiere traditie heeft, zich sterk zou moeten maken voor het recht van de PVV dit inzicht te propageren.

en

Waren het niet de linkse Vara, en de VPRO, die met groot enthousiasme (‘Zo is Het‘) de heilige huisjes van het christendom te lijf gingen?

En dat zijn nu net de argumenten die vaak gehanteerd worden maar niet kloppen.

In het eerste geval schopte links tegen de Kerk als instituut. Niet tegen het geloof an sich. De SDAP en de PvdA hebben altijd dominees als voormannen gehad en hadden ook, de PvdA althans, katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen. De SDAP en de PvdA hadden dan ook regelmatig dominees als Kamerlid. Ook de PPR en bijvoorbeeld de oud CPN-er en later GL-Kamerlid Ab Harrewijn. Ook ook de VVD kent zo zijn gelovige Kamerleden zoals Dijkstal en Rutte.

Maar links vond en vindt dat geloof geen basis is om politiek te bedrijven. Geloof hoort thuis in de privé-omgeving, althans als het gaat om politiek bedrijven.

De VARA schopte dan wel aan tegen heilige huisjes maar dat kostte de VARA wel veel leden en hield daar al vrij snel mee op. En binnen de VPRO waren dat nu juist lieden die van hun geloof waren afgevallen, nogal een verschil.

Het verschil met de PVV is dat links niet tegen gelovigen is, en de PVV wel. Althans als ze een bepaald geloof aanhangen waarvan hun Eeuwige en Enige Leider zegt dat het geen geloof is maar een politiek ideologie.

Heeft Links ooit opgeroepen om massal Bijbels te verbranden of te verscheuren? Nee!

En dat is nu net het verschil. Links wil religie niet verbieden, Wilders wel.

Wél vind ik dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. Maar het is wel zo handig om dat te laten staan. Nu is het artikel de facto een dode letter sinds het Ezelsproces. Als godslastering uit het strafrecht wordt gehaald, dan wil het CDA daar iets voor terug en dan komen er wel nieuwe processen. Is het middel dan niet erger dan de kwaal?

op 08 09 2010 at 15:04 schreef vetklep:

Als we niet steeds met goden werden geconfronteerd, zouden we ze ook niet hoeven “lasteren”.

op 08 09 2010 at 15:34 schreef Otto:

“If you start thinking about sharia or jihad…” zou ik tegen de achtergrond van wat hij allemaal in dat intervieuw zegt inderdaad eerder willen interpreteren als ” zodra je de invoering van de sharia wenselijk begint te vinden.” Niet als je alleen maar bij tijd en wijle aan de sharia denkt, lijkt mij. Dat doe ik tenslotte ook wel eens. Zelfs Duns O. wijdt daar wel eens gedachte aan.

op 08 09 2010 at 15:40 schreef Peter:

De Wilders-fans zijn nog creatiever in het downplayen van de verwerpelijke uitspraken van hun meester dan de Mohammed-fans.

Het gaat niet om hoe Otto zou willen interpreteren wat Wilders heeft gezegd, maar om wat hij heeft gezegd.

Daarbij vind ik het al erg genoeg om moslims te willen deporteren omdat ze invoering van de sharia wenselijk beginnen te vinden.

op 08 09 2010 at 15:54 schreef Otto:

Je hebt volkomen gelijk als je zegt dat dit soort standpunten helemaal niets met Vrijheid te maken hebben, en eerder met onvrijheid. Maar ik vind nog steeds dat Geertje dan ‘dus’ alle moslims wil deporteren. Dat heeft hij in dat interview juist niet gezegd. En misschien moet je ook het bescheten Engels waar de Nederlandse politici patent op hebben hier in ogenschouw nemen.

op 08 09 2010 at 15:54 schreef Otto:

Je hebt volkomen gelijk als je zegt dat dit soort standpunten helemaal niets met Vrijheid te maken hebben, en eerder met onvrijheid. Maar ik vind nog steeds dat Geertje dan ‘dus’ alle moslims wil deporteren. Dat heeft hij in dat interview juist niet gezegd. En misschien moet je ook het bescheten Engels waar de Nederlandse politici patent op hebben hier in ogenschouw nemen.

op 08 09 2010 at 17:08 schreef Tjerk:

Links reageert net zo gebeten op de ‘godsdienstkritiek’ van Wilders als op de ‘godsdienstkritiek’ van ‘Der Ewige Jude’; en zoals ik hier al eens met citaten uit die film heb aangetoond, is de argumentatiestrategie dezelfde:

“Um all’ den gefährlichen Ernst zu finden, der hinter all’ diesen Dingen liegt, ist es notwendig, sich die Sittengesetze und Lehren des jüdischen Volkes genauer anzusehen. Von klein auf wird der Jude vom Rabbiner in der Talmud-Schule im uralten Gesetz seiner Rasse erzogen. Ist der Jude älter geworden, so empfängt er in der Jeshuva-Schule eine höhere Einführung in die jüdischen Gesetzbücher.

Das ist kein Religionsunterricht und die Rabbiner, diese Meister der Verstellungskunst, sind nicht friedliche Gottesgelehrte, sondern politische Erzieher. Die Politik eines Parasitenvolkes muß im Verborgenen gemacht werden. Und ihre Absichten brauchen dabei dem einzelnen Ghetto-Juden gar nicht bewusst zu werden. Es genügt, wenn er von Jugend auf von ihrem Geist erfüllt wird.”

Die joodse zedenwet zou dan zijn dat men andere volkeren mag onderwerpen, uitroeien en uitbuiten omdat de joden het uitverkoren volk zijn en de andere volken minderwaardig; en dat men zich geliefd moet maken bij de machthebbers en wie het voor de wind gaat; elkaar altijd moeten steunen; niet-joden haten; en buitenstaanders de wol over de ogen moeten trekken over de ware aard van het geloof.

Beginnen de parallellen met de ‘islamkritiek’ van domrechts al te dagen? Zelfs het argument dat dit geen religie is maar een ideologie komt langs:

“Das ist keine Religion und kein Gottesdienst mehr! Das ist eine Verschwörung gegen alles Nichtjüdische.”

Wilders z’n intentie is ook dezelfde: het volk ervan overtuigen dat de aanwezigheid van vele honderdduizenden moslims in Nederland een dodelijke bedreiging voor het land inhoudt, en daar een definitieve oplossing van het moslimvraagstuk tegenover te stellen.

Hij gaat daarbij weliswaar niet zover dat hij mensen daadwerkelijk wil ombrengen (ook Geert Wilders heeft enig fatsoen geleerd van de Holocaust); maar wel zover dat hij moslims – enkel op grond van hun etnische en culturele achtergrond tot voorwaardelijke staatsburgers wil verklaren en er tientallen miljoenen uit Europa wil verdrijven. Een Endlösung-light, zeg maar.

Niet zo raar dus dat liberale partijen (hoezo is D66 ‘links’?) daartegen in het geweer komen. Veeleer wekt het bevreemding dat een liberaal linksmens als Willem de Zwijger niet door die facade van ‘godsdienstkritiek’ weet heen te prikken.

op 08 09 2010 at 17:43 schreef Miriam:

Tjerk,

Ik vind dat een onterechte en contraproductieve vergelijking. Iedereen weet dat Hitler en de nazi’s het joodse volk wilde vernietigen. Het kon hen niet schelen of ze het klassieke stereotype van rabbijn met lange baard, kinderen of analfabete schoenenlappers in de oven schoven.

Ook het jodendom als geloof en de positie die de joden in Europa hadden is niet te vergelijken met de redenen waarom Wilders de islam aanvalt. Het jodendom is een bij uistek naar binnen gekeerde religie die geen aanspraken op of pretenties ten opzichte van de buitenwereld heeft.

De joden hebben een lange geschiedenis in Europa achter de rug, waarbij ze vaak een grote bijdrage aan gastmaatschappij hebben geleverd.

Ik begrijp de vergelijking overigens wel, maar denk dat die vooral wordt ingegeven door de slagschaduw van de tweede wereldoorlog. Je weet dat bijna alle Nederlanders in mei 1945 in het verzet zaten… De schaamte daarover maakt dat mensen deze vergelijking aangrijpen om vooral te laten zien dat we dat niet nog een keer zullen laten gebeuren.

Wat niet wil zeggen dat waakzaamheid niet is geboden. Maar jouw vergelijking doet de geschiedenis tekort alsook de aandacht die de maatschappelijke onvrede verdient waar Wilders zo gretig en handig gebruik van weet te maken.

op 08 09 2010 at 18:07 schreef Tjerk:

Miriam, het kan Wilders ook niet schelen of hij het klassieke stereotype van de haatbaardimam op transport stelt, of kinderen door de knieën schiet of analfabete huismoeders een enkeltje Anatolië geeft.

De rest van je praatje houdt niets meer in dan: ja, maar de vorige keer bij de Joden sloeg het helemaal nergens op, maar nu wel en daarom is het niet zo gek dat er zo over moslims gepraat wordt.

Op de inhoudelijke vergelijking van de retorische strategie en wat die poogt te bewerkstelligen ga je natuurlijk niet in.

Maar Wilders staat niet voor niets terecht wegens haatzaaien. Hij heeft zijn mond vol dat hij gedemoniseerd wordt, maar zelf demoniseert hij aan de lopende band hele bevolkingsgroepen en stelt hij maatregelen voor die neerkomen op grootschalige etnische zuivering. Als je tientallen miljoenen moslims uit Europa (dus ook uit de Balkan, waar ze al eeuwen wonen) wilt deporteren, dan heb je het niet meer over een paar rotte appelen, die je uit de mand wilt halen.

op 08 09 2010 at 18:29 schreef matxil:

Ik heb toch sterk het idee dat de kritiek en spot jegens christenen anders was dan het modderwerpen van Wilders jegens de moslims.

Christenen werden belachelijk gemaakt, God mocht met een ezel worden vergeleken (volgens Reve trouwens niet spottend bedoeld) enz. enz. maar niemand die beweerde dat miljoenen christenen niet thuishoorden in onze maatschappij, dat christelijke criminelen naar een ander land moesten worden gevoerd, dat ze andere belastingen moesten betalen, enz. enz.

Verder is het ook nogal krom om omroepen als Vara/Vpro te vergelijken met politieke partijen. Volgens mij is er nog nooit een politieke partij geweest die zaken beweerde als “vloedgolf van gristenen”, “criminele gristenen het land uit”, “gristendom = fascisme”.

Wat mij betreft mag iedereen die dingen zeggen, zowel over christenen als moslims, alleen is iemand die zo praat overduidelijk niet geinteresseerd in serieus regeren of volksvertegenwoordigen. Zet een rode neus op en ga ermee op een podium staan, zou ik zeggen.

Verder heb ik ook nog nooit iemand zoiets zots horen zeggen: “het christendom is fascisme maar ik heb niets tegen christenen op zich”. Maar als het over de islam/moslims gaat, is zo’n opmerking kennelijk ineens niet gek meer.

op 08 09 2010 at 19:13 schreef Bookie:

@matxil

Ik heb nog nooit een christen horen beweren dat het christendom naast een religie ook een ideologie is.

Islam is niet enkel een religie (dien), maar ook een ideologie (mabda-a): een basisidee waaruit een systeem voortvloeit.
http://www.kalifaat.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=248

op 08 09 2010 at 20:34 schreef Tjerk:

Bookie, die site is van de Hizb-ut-Tahrir. Dat is zoiets als dat iemand de website van de SGP aanvoert om aan te tonen dat het christendom eigenlijk een theocratie inhoudt. ‘Kijk maar, ze zeggen het zelf!’

op 09 09 2010 at 00:19 schreef vetklep:

ik vind dat godwingedoe niks toevoegt aan de discussie.

Het wijzen op overdreven, ongelukkige of gewoon foute uitspraken wel. En daar heeft hij er te veel van gedaan. Ook als je bedenkt dat de context vaak ontbreekt bij dat soort citaten zijn en blijven het foute opmerkingen.

Toch heb ik liever de discussie van nu dan de onbespreekbaarheid en de schijnheiligheid van vroeger.

op 09 09 2010 at 01:47 schreef Eva:

Het grote verschil is toch dat de kritiek op het christendom van binnen uit was en de kritiek op de islam meestal van buitenaf?

Daarom kwam de kritiek van Hirsi Ali, voordat ze gek werd overigens, ook zo veel harder aan en oprechter over dan al het gepruttel van wilders. Zij komt er vandaan, het is haar achtergrond, dus is het terecht haar kritiek.

Ik vind wat Wilders doet eerder lijken op de wijze waarop protestanten tot de jaren dertig omgingen met katholieken in dit land. “Hunnie verpesten alles!”

op 09 09 2010 at 09:15 schreef MNb:

Ik vind Tjerk’s Godwingedoe wel degelijk relevant – ik vind dat al jaren. Niet omdat Wilders alle moslims de oven in zou willen schuiven – al ben ik van sommige van zijn aanhangers nog niet zo zeker – maar omdat het nuttig is zijn propagandatechnieken te herkennen. Jaren geleden heb ik al eens op de overeenkomsten met Joseph Göbbels gewezen. Het is ook nuttig op Wikipedia het lemma extreem rechts op te zoeken. Wilders voldoet aan 5 van de 6 criteria.
Mensen die klagen over zulke vergelijkingen willen over het algemeen niets liever dan Wilders respectabiliteit verlenen.
Tjerk is er nog eentje vergeten: zodra er in Verweggistan ook maar één moslim met zijn pink zwaait stelt Wilders de hele Nederlandse moslimgemeenschap daarvoor verantwoordelijk. Deed Göbbels ook.

Het non-probleem van het godslasteringsartikel boeit me niet zo. Het is toch maar een dode letter.

Wel wil ik opmerken dat Halsema maandagavond bij P en P ondubbelzinnig stelling nam tegen de sharia.

op 09 09 2010 at 18:10 schreef Miriam:

Tjerk,

Bedoel je nu te zeggen dat Wilders hetzelfde met de moslims voor hebben als Hitler met de joden?

op 10 09 2010 at 00:26 schreef vander F:

Flauwekul allemaal,
ik ben als zestiger jaren kind opgegroeid met Christen kritiek, op tv, paus afzeiken, in muziek, Robert Long cum suis gingen lekker tekeer.
Af en toe snoeiharde beledigingen, the whole she-bang.
En dat was heel progressief, en ook heel links en liberaal zo.

Hoe anders is het nu.
Best wel eng.

op 10 09 2010 at 03:56 schreef Tjerk:

“Tjerk, Bedoel je nu te zeggen dat Wilders hetzelfde met de moslims voor hebben als Hitler met de joden?”

Wat is hier niet duidelijk aan, Miriam?

“Hij gaat daarbij weliswaar niet zover dat hij mensen daadwerkelijk wil ombrengen (ook Geert Wilders heeft enig fatsoen geleerd van de Holocaust); maar wel zover dat hij moslims – enkel op grond van hun etnische en culturele achtergrond tot voorwaardelijke staatsburgers wil verklaren en er tientallen miljoenen uit Europa wil verdrijven. Een Endlösung-light, zeg maar.”

op 10 09 2010 at 09:45 schreef Benech:

Tjerk: Komt nog even bij dat het zeer twijfelachtig is vanaf wanneer Hitler echt pleitte voor de massale vernietiging van alle Joden. Het is zeg maar waar je de lat exact wil leggen. Een formeel besluit van Hitler waaruit blijkt dat hij en masse alle Joden de vernietiging in wilde helpen, is momenteel nog niet boven water. Het is meer een slepend proces die redelijk doelzeker gaanderweg uitmondde in wat wij nu de shoa/holocaust noemen.

Miriam heeft dus ongelijk als ze zegt dat “Iedereen weet dat Hitler en de nazi’s het joodse volk wilde vernietigen.”
Dit was dus nog zeker niet zonneklaar in 1933. Dat is een achterafredenering die gebruikt maakt van de kennis van nu.

op 10 09 2010 at 14:53 schreef Henk:

Hitler was begin jaren ’20 al een fel antisemiet geworden. Iets wat bij meer nationalisten ontstond, de dolkstoottheorie. Hij noemde de Joden een ras(*) dan dat gif moest uit de maatschappij verdwijnen. Hoe, dat vertelde hij er niet bij maar de Holocaust is daar natuurlijk wel de uiterste consequentie van geweest.

(*) Ook hier zie je de parallel met Wilders door de Islam geen religie te noemen maar een politieke ideologie.
Joden vormen geen ras, Joden vormen een geloof. Ook een Chinees kan Joods worden.

op 10 09 2010 at 15:50 schreef Benech:

Henk: dat zal wel, maar wat wil je nu zeggen? Hier vindt je de bekendere statements van Hitler over de Jodenvervolging. Als je ze heel exact leest, dus niet tussen de regels door, dan zie je dat hoewel ze stuk voor stuk gruwelijk zijn, er wel een verschil is tussen de eerste citaten en de latere citaten.

op 14 09 2010 at 17:00 schreef Ralf:

Wannsee, Benech, sinds jaren zeer bekend:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wannseeconferentie.
Net zoals je de islam niet moet beoordelen naar iets wat al dan niet in de koran staat, kun je het nazidom niet alleen afrekenen op wat de Führer al dan niet gezegd heeft.

op 17 09 2010 at 15:20 schreef Laurens:

Als Geert al zulke radicale ideeën heeft, zal hij ze niet zo duidelijk uitspreken. Hij probeert juist zo lang mogelijk de schijn op te houden dat hij volkomen anders is dan de nazi’s in plaats van te vertellen dat hij van mening is dat alle moslims dood moeten. Dat is wat populisme inhoudt, jezelf populair maken. Hitler heeft ook niet direct beweerd dat ALLE joden dood moesten.

De Islam is geen politieke ideologie, want het is een geloof. Er zijn alleen moslims die een politieke wens, de wereld te veroveren, aan hun religie hebben gekoppeld. Het is tamelijk logisch je eigen religie de beste en meest waarachtige te vinden (anders geloof je het niet) en dit idee aan anderen door te geven. Sommigen gebruiken hierbij graag geweld, omdat ze fanatici zijn. Als je jezelf en anderen lang genoeg wijsmaakt dat alle mensen die niet jouw religie volgen slechte mensen zijn, komt er vanzelf een keer een gek die de wapens oppakt. Zo is het met de Islam, maar ook met het christendom.
Het christendom, en het katholicisme in het bijzonder, zijn al sinds Paulus bezig om andersdenkenden aan te pakken. Zogenaamd ketterse afsplitsingen zijn in de pan gehakt (vooral nadat Constantijn de Grote het christendom legaliseerde), en veel christenen hebben bewust tempels en heidense overheidsgebouwen beklad, vernield en aangevallen in de hoop dat ze werden gearresteerd en martelaar konden worden. Verder heeft iemand als Karel de Grote (ze zijn allemaal ‘groot’ omdat ze met bruut geweld het christendom hebben verspreid) veel gedaan in de Duitse gebieden, en na hem zijn de kruistochten naar niet alleen Palestina maar ook naar Spanje, Zuid-Frankrijk en Oost-Europa verantwoordelijk geweest voor vele slachtoffers. En vergeet niet dat de Paus tot 1870 een wereldlijk machthebber was, en er meerdere kerkelijke staatjes bestonden (Pruisen en de Baltische staten onder de Teutoonse Orde). Op die manier is het christendom niet alleen een religie, maar een politiek programma om zoveel mogelijk andersdenkenden de kop in te slaan. Een excuus om dat te doen, eigenlijk. Radicale moslims zijn niet gevaarlijker dan die kruisvaarders. En dat is niet alleen Middeleeuws, ook nu nog zijn er Amerikanen die het liefst voor het geloof een mitrailleur op de ongelovigen zouden legen.

Met andere woorden, het gaat niet om het geloof zelf, want dat is bedoeld om met elkaar in goede orde samen te leven. Het gaat om de wens dit met geweld te verspreiden. Degenen die dat willen, zijn doorgaans geen politici maar mafkezen. Politici willen namelijk rust in hun land. Tenzij ze populisten zijn.
Om terug te komen op Geert Wilders: ik ben het met Henk eens dat het nooit de bedoeling is geweest van Links om de christenen aan te pakken. Ze schopten tegen het instituut kan kerk en christenpartijen, niet om die te vernietigen, maar om mensen te laten nadenken. En net als moslims nu, waren, en zijn er, ook veel christenen die verontwaardigd reageren op zulke beledigingen.
Wilders gaat veel verder dan de wens te beledigen. Hij wil koran en hoofddoekjes verbieden (terwijl het dragen van hoofddoeken en andere hoofddeksels in Nederland ook lang redelijk normaal was voor vrouwen), hij wil criminele moslims en sterk gelovigen deporteren en neer laten schieten, en gelooft dat de Islam één politiek blok is dat er op uit is de wereld over te nemen.
Overigens, als de sharia zou worden ingevoerd, dan geldt die alleen voor moslims. Deze moet, naar goed islamitisch gebruik, worden aangepast aan de normen van deze tijd en dit land. We hoeven dus niet bang te zijn dat onze dochters gestenigd worden als ze een keer met een ander zoenen dan hun vriend, of dat iedereen die kritiek uit op de Profeet meteen op de brandstapel wordt gezet door een religieus instituut. Dat is namelijk bij wet verboden in dit land, gelukkig wel zeg!
Overigens heb ik zelf graag kritiek op alle religies van het Boek, omdat ze dogmatisch, verouderd en flauwekul zijn. Maar ik vind niet dat men dan gelovigen moet deporteren of doodschieten, noch hun gebruiken afschaffen, noch hun boeken verbieden, verbranden of kapotscheuren. We zijn namelijk een vrij land, en dat moeten we blijven.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS