Home » Archief » Gevaar


[07.11.2009]

Gevaar

Frans Smeets


Foto: Calethia DeConto

De voorlopige conclusies van het onderzoek in opdracht van het Nederlandse parlement naar de PVV heeft geleid tot een hoop commotie. Centraal staat de term extreemrechts. Ik zal de heren van de PVV eens een steuntje in de rug geven. Wilders is helemaal niet extreemrechts, laat staan een fascist.

Dat de wetenschappers de term gebruikt hebben verbaast me. Ondanks de gefingeerde slachtofferrol en verontwaardiging van Wilders is zo’n stempel het beste dat hem kan overkomen. Je zou bijna zeggen dat de wetenschappers zelf lid van de PVV zijn. O nee, dat kan natuurlijk niet.

Dat zijn aanhang op de bekende blogs hierin een links complot ziet, zegt iets over hoe ze in de eigen wanen blijft ronddolen. Niemand kan politiek zo dom zijn om zo’n boemerangrapport te laten schrijven. Zelfs de PvdA niet. Waarschijnlijk hebben de heren rapportopstellers in hun wetenschappelijke toren de consequenties niet in de gaten gehad.

Je zou nog kunnen stellen dat ze schijt hebben aan politieke implicaties en gewoon wetenschap bedrijven. Maar juist de term extreemrechts is een politieke term pur sang.

Zelf heb ik die term nooit zo goed begrepen.

Ik snap de historische context waarin het woord ‘extreemrechts’ zich ontwikkeld heeft, maar de term is door de tijd ingehaald. De term impliceert een spanwijdte in het politieke spectrum waarbinnen extreemrechts een kant van het uiterste bestrijkt en extreemlinks het andere. In de uitvoering van hun beleid zijn de extremen identiek. Wilders wil op economisch terrein hetzelfde als een Jan Marijnissen. Als ze niet allebei zo vastgeroest zaten in hun eigen klassieke links-rechtstegenstelling, zouden ze het op dit vlak uitstekend met elkaar kunnen vinden.

Het is opvallend hoe Wilders als ex-VVDer op economisch terrein een draai van 180 graden van liberaal naar links heeft kunnen maken, zonder dat zijn zich rechts noemende aanhang dit ook maar enigszins bekritiseerde of interesseerde.

Het gaat zijn aanhang dus helemaal niet om zijn sociale agenda of zijn economische plannen, maar alleen om zijn anti-allesagenda, zeg maar systeemhaat. De ontevredene, die uit verveling denkt, dat het opheffen van de shoarmatent, een nulletje minder in de blauwe envelop en een wekelijkse pedojacht zijn gemoedstoestand zal verbeteren. De rest mag hem gestolen worden. Het zal hem niet interesseren, totdat hijzelf in de portemonnee getroffen wordt. Maar dat zal dan de schuld van die verschrikkelijke linkse elite zijn.

Het rapport heeft buiten het gebruik van de term ‘extreemrechts’ gelijk. Wilders is een opportunistische racist die een gevaar is voor de rechtstaat en democratie. De uitvoering van zijn anti-allesagenda zal in de praktijk betekenen, dat er met zwaar geschut van de overheid ingegrepen moet worden op alle gebieden van de samenleving. De keuzes van ingreep zullen gemaakt worden op grond van ras, geloofsuitingen en overtuigingen. Gezien zijn uitspraken denk ik niet dat Wilders de Trias Politica zal respecteren. Uitspraken en blunders van rechters worden door hem systematisch in het hoekje van politieke uitspraken geplaatst.

Als je elke rechterlijke uitspraak, die je niet bevalt, als een politieke uitspraak ziet, let ook niets je diezelfde rechter te ontslaan en een politieke geestverwant op de post te zetten, zodra je daartoe de macht hebt. Dat zou het definitieve einde van het grondwettelijke gelijkheidsprincipe zijn, en van de mogelijkheid naar een onafhankelijke rechter te stappen. De grondwet zal tot een nutteloos stukje papier gedegradeerd worden. Als dat geen einde van de rechtsstaat is dan weet ik het niet meer. Wat gaat hij bijvoorbeeld doen met rechters die zijn beleid als onrechtmatig betitelen? Laat hij daar maar eens als zichzelf noemend democraat een antwoord op geven.

En dan hebben we het nog niet over het verzet, de chaos en het geweld waartoe zijn beleid zal leiden. Zelfs de heer Smeets is in Wildersland bereid uit bed te komen om een stoeptegeltje los te wrikken.

Denken die aanhangers nu echt dat het “met scherp schieten in een vol stadion”, “knieschotjes”, “straaljagers door Gouda” (het inzetten van een leger tegen burgers) of een “hoofdvoddentax” (belasting op gedachten) te combineren is met een rechtstaat? Hoe dwaas moet je zijn?

Jezelf democraat noemen, betekent ook het met respect omgaan met de porseleinen kast die we rechtsstaat noemen en het respecteren van je politieke tegenstanders. Of Wilders een democraat is, weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Zijn agenda kan echter nooit in een democratie ten uitvoer worden gelegd. Als hij zijn agenda werkelijk serieus neemt is de man een gevaar voor Nederland. Niet als extreemrechts, maar als propagandist van een politiestaat die gelegitimeerd wordt vanuit een racistische angstagenda.

Knutselaar Frans Smeets heeft de vreemde opvatting dat hedendaagse kunst behalve oeverloos gezwets en geld ook nogschoonheid in zich mag herbergen.

Frans Smeets, 07.11.2009 @ 10:33

[Home]
 

19 Reacties

op 07 11 2009 at 11:36 schreef diamantina:

Sorry Frans ik heb je gedachtes nog niet gescand, maar toch zou ik je dit ook nog wel mee willen schenken… (gracias)

op 07 11 2009 at 13:52 schreef jvdheuvel:

Hear Hear

op 07 11 2009 at 13:55 schreef Ok, Wilders is dan misschien niet extreem-rechts | Krapuul.nl:

[…] Maar Wilders is wel een propagandist van een politiestaat die gelegitimeerd wordt vanuit een racisti… Stem of voeg toe aan :   […]

op 07 11 2009 at 14:43 schreef dick jansen:

Smeets, met alle respect, maar je begint op Pechtold te lijken. Het plaatje is nu wel grijsgedraaid, zet eens een cd op ;-)

op 08 11 2009 at 04:48 schreef MNb:

Hier wordt een hoop geroeptoeterd zonder enig argument. Hoe het Wilders in de kaart kan spelen door hem extreem rechts te noemen wordt niet uitgelegd. Voor hetzelfde geldt kan ik beweren dat Smeets eveneens een PVV’er is, want een betere steun dan “Wilders is een opportunistische racist die een gevaar is voor de rechtstaat en democratie.” is nauwelijks denkbaar – als we tenminste Smeets’ logica volgen.
De hele zaak is natuurlijk een kwestie van definitie. Als we Wikipedia volgen:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Extreem_rechts

blijkt Wilders aan vijf van de zes criteria te voldoen. Hij voldoet alleen niet aan het geweldscriterium.

op 08 11 2009 at 08:20 schreef Peter:

Max Molovich heeft een verstandig stuk geschreven met de nauwelijks verteerbare titel Hoe met Wilders om te gaan? Een beknopte handleiding. Het is geen vrijblijvend edoch geniaal geschmier, Molovich’ specialiteit, maar een bloedserieuze vingerwijzing die van inzicht getuigt in hoe het klokje Wilders werkt:

‘De jaren ’80 zijn voorbij. Er zijn problemen, er is een groot onbehagen in de samenleving. Begrijp waar dat onbehagen vandaan komt, zie in dat Wilders begrijpt waar dat onbehagen vandaan komt (of zie in ieder geval in dat zijn aanhangers de door Wilders aangewezen oorzaak van het onbehagen herkennen), maar zie ook in dat Wilders is doorgedraven in zijn vijanddenken en bestrijdt de groteske karikatuur die hij van de islam en van moslims maakt.’

op 08 11 2009 at 11:47 schreef Tjerk:

Dank voor de tip, Peter. Molovich’ ontleding van Wilders snijdt eveneens hout. Daarin herleidt hij zijn retoriek tot de Amerikaanse Republikeinen, en stelt Molovich Wilders’ wereldbeeld en agenda op dezelfde lijn als die van McCarthy.

Daarmee laat Molovich overigens wel een opvallend aspect aan Wilders agenda onbesproken. In diens retoriek valt de aanduiding ‘moslims’ samen met herkenbaar gedefinieerde etnische groepen (Turken, Marokkanen). In Wilders’ spreken worden etnische Marokkanen, moslims, Turken dan ook steeds uitwisselend door elkaar gebruikt.

Ook verklaart het niet waarom de PVV bij monde van Hero Brinkman wel op schreeuwerige toon de corruptie op de Antillen laakt, maar zich uiterst stil houdt over Nederlandse witteboordencriminaliteit.

Hoe dan ook: duidelijk geen domme jongen, die Molovich. Dat zelfs hij afstapt van z’n gebruikelijk shtick, geeft trouwens aan dat het verschijnsel Wilders zelfs hem ernstig stemt.

En dat voor een intellectueel die zelfs Zomergasten met satyrisch genoegen op de hak neemt…

op 08 11 2009 at 17:25 schreef Hannibal:

Geweldige link naar Molovich. Dank.
Frans Smeets kan er nog heel wat van leren. Smeets ken ik overigens alleen van zijn agressieve reacties op het log van Stan de Jong. Hij is wel herkenbaar, ook in dit stuk gaat ergens halverwege zijn woede op de loop met de analytische benadering waarmee hij begon.

op 08 11 2009 at 22:28 schreef J.J. van der Gulik:

reactie op het stukje van Molovich

Om na jaren van geroeptoeter dat Wilders de islam als een ideologie ziet te zeggen dat Wilders de islam als een ideologie ziet en dat als noviteit presenteren getuigt van geestelijke armoede.

Het bestrijden van een ongewenste ideologie in Nederland hoeft geen probleem te zijn, dat geldt in mindere mate voor alle concurrerende ideologieën, denk bijvoorbeeld aan het socialisme, het liberalisme etc. en dat kan allemaal binnen een democratische rechtsstaat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom of je aanhangers van een ideologie waar je het beslist niet mee eens bent massaal mag uitzetten op misschien een enkele bekeerde etnische Nederlander na. McCartney was er ook niet op uit om de communisten naar de Sovjetunie uit te zetten.

De islam met wortel en tak verwijderen zal de bedoeling hebben om ook de aanhangers te verwijderen, wat min of meer blijkt uit de uitspraken van Wilders over uitzettingen van miljoenen moslims. Hij zal het nu vooral nog plaatsen binnen het kader van crimineel gedrag, maar zijn uiteindelijke doel lijkt duidelijk. Moslims kunnen hun godsdienst ook zomaar niet aan de wilgen hangen. Mensen die vinden dat moslims hier net zoveel rechten hebben als Nederlanders kunnen dat racistisch noemen en extreemrechts, omdat niet alleen de islam dan wordt verwijderd maar ook een etnische groep.

Wat mij betreft kan de uitzetting van moslims best plaatsvinden en hoeft er dan toch geen sprake van racisme of van extreemrechtse ideeën te zijn, omdat de Nederlanders nog altijd gevraagd moet worden of ze de massamigratie willen. Gezien de fundamentele zaken die daarbij spelen kan er geen sprake zijn van een voldoende democratische legitimering zonder de goedkeuring van de Nederlanders. En als de Nederlanders hier geen immigratie van moslims willen om welke reden dan ook dan is dat gewoon hun zaak en zou op deze grond gewerkt kunnen worden aan remigratie. Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel goed wat niet zomaar onder de zoden geschoffeld mag worden door politici, zoals dat wel is gebeurd. Dat kan ook voor andere categorieën en nationaliteiten gelden, maar ik vermoed dat de Nederlanders dan eerder geneigd zullen zijn de hand maar over het hart te strijken en ze dan maar te accepteren.

Ook het wijzen op taqiya is in dit verband niet juist. Want ook als er geen gebruik wordt gemaakt van taqiya kan de islam op goede gronden als een sterk afkeurinswaardige ideologie binnen westerse verhoudingen worden gezien. Het gaat hier tenslotte over een oosters totalitair systeem, dat in aanvaring kan komen met de hier heersende westerse systemen.

En even een kanttekening bij de vermeende opvatting van Wilders dat een gematigde moslim een contradictio in terminis is. Als moslim kan iemand best gematigd zijn, maar gerelateerd aan andere waarden, bijvoorbeeld westerse waarden kan er dan door andere denkkaders anders over worden gedacht en kunnen moslims dan afhankelijk van datgene waaraan het gerelateerd wordt allerlei kwalificaties krijgen. Gerelateerd aan westerse waarden zal de islam dan doorgaans als extreem kunnen gelden, maar bijvoorbeeld het nazisme is ook een westers systeem en bepaalde trekken van de islam doen daar wat aan denken, waardoor het doorgaans niet echt als extreem zal gelden in een westers land, als daar een totalitair bewind geldt op een bepaald moment.

op 08 11 2009 at 23:01 schreef MNb:

Heerlijk, die logica van Vd Gulik. Laten we haar toepassen op allen die PVV stemmen of op alle orthodox christenen. Nog beter, laten we alle inwoners van Andijk van de laatste tien jaar verbannen naar Rottum – na goedkeuring van de overige Nederlanders uiteraard.
Of zou dat toch niet helemaal de bedoeling van Vd Gulik zijn? Discrimineert hij toch.

op 09 11 2009 at 15:25 schreef Benech:

J.J. vd Gullik schreef: “McCartney was er ook niet op uit om de communisten naar de Sovjetunie uit te zetten.” Nee, hij zorgde voor een dermate grote hetze dat tot op de dag van vandaag het woord communist wordt geasscocieerd met de mislukte kunstschilder uit Linz. Daarnaast zijn er genoeg doden gevallen door zijn heksenjacht, denk maar aan Julius en Ethel Rosenberg.

“Wat mij betreft kan de uitzetting van moslims best plaatsvinden en hoeft er dan toch geen sprake van racisme of van extreemrechtse ideeën te zijn, omdat de Nederlanders nog altijd gevraagd moet worden of ze de massamigratie willen.” Natuurlijk hoor Gullik, “Wohlt ihr den totalen Krieg?” is ook een legitieme vraag die je aan de bevolking mag stellen.

“Het recht op zelfbeschikking is een fundamenteel goed wat niet zomaar onder de zoden geschoffeld mag worden door politici, zoals dat wel is gebeurd.” En die zelfbeschikking kent een heel belangrijke grens: namelijk de zelfbeschikking van een ander. Die vergeet Wilders, en jij trouwens ook, structureel. Waarom moet een bepaalde groep weg, omdat een andere groep dat wil? Stel ik wil alle fascisten weg, of alle democraten, of alle communisten, dan ben ik respectievelijk een anti-fascist, antidemocraat, anticommunist. Waarom zou je Geert Wilders dan niet gewoon kunnen betitelen (hetgeen hij zelf ontkent!) een anti-islamiet kunnen noemen?

En zo kan ik nog meer van jouw onzinredeneringen onderuit halen.

op 09 11 2009 at 16:30 schreef Pieter:

….. omdat de Nederlanders nog altijd gevraagd moet worden of ze de massamigratie willen….

Los van Gulik’s gedachtengoed een interessant punt. In Engeland wekt het ‘Labour Party immigration scandal’ beroering aangezien het immigratiebeleid (about a deliberate policy of encouraging mass third world immigration) zonder consensus of raadpleging werd opgelegd (to socially engineer a multicultural society).

http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_Party_immigration_scandal

Een typisch gevalletje van wij-weten-wat-goed-voor-u-is. Wat dat betreft was de harde uithaal van Max Pam naar Alexander Pechtold in Buitenhof een verademing:

Eerst moet Karzai worden ingeruild voor een integere kandidaat. Vervolgens heb je iemand nodig die de Talibanstrijders ervan gaat overtuigen dat de islam een vredelievende godsdienst is. Ik stel voor Alexander Pechtold te sturen, die niet alleen een geweldige stemmentrekker is, maar ook nog een islamoloog in het kwadraat. En als je dat allemaal hebt geregeld, moet je geen duizend militairen naar Afghanistan sturen, maar honderdduizend.”

op 09 11 2009 at 17:59 schreef J.J. van der Gulik:

re Benech

Doden en heksenjachten zijn van een andere orde dan uitzettingen.

Over massamigratie kon nooit volwaardig gesproken worden. Degenen die daarover wilden spreken, werden steevast racist, of nazi of fascist genoemd en gemarginaliseerd. Nederlanders zullen alsnog moeten beslissen wat ze willen. Het gaat hier om een onderwerp wat van zeer wezenlijk belang is voor de gehele samenleving.

Bij het recht op zelfbeschikking gaat het om een andere grootheid dan een individu.

Ik denk niet dat je helemaal zo dom bent als je lijkt.

Nederlanders zijn politiek vrij onnozel, maar zelfs die worden langzaam maar zeker meer wakker en laten zich steeds minder gemakkelijk knollen voor citroenen verkopen.

op 09 11 2009 at 23:59 schreef Benech:

Oh ja hoor, ter ere van de massa moeten enkele “bedrijfsongevalletjes” kunnen toch Gullik? Wanneer ga jij de politieke Arbo-ccomissie inschakelen? Als het kalf al verdronken is?
De woorden rascist, nazist of fascist, ik neem ze niet in mijn mond. Waarom niet? omdat ik daarmee dergelijke idioten hun lievelingskostje voorzet. Ik laat ze liever spartelen met een paar leuke quotes.
Maar nogmaals: waarom is het voor de samenleving als geheel van belang dat moslims hier weg moeten emigreren? Heb je soms het pre-1948se Nederlandse volkslied te veel in je aderen zitten? Om even je geheugen op te frissen: de eerste regels van het Vooroorlogse Nederlandse volkslied waren: “Wien Neêrlands bloed door d’âd’ren vloeit,
Van vreem­de smetten vrij,”
Is dat meer jouw straatje?

op 10 11 2009 at 11:11 schreef Wichard:

Als elke politicus die kritiek heeft op de rechtspraak, deze dus ook op wil heffen, had deze allang niet meer bestaan.

Politiek en rechtspraak staan altijd op gespannen voet, de politiek bepaalt immers het beleid van de rechtspraak, en je kan geen beleid veranderen zonder kritiek te hebben. In de VS maken ze hier geen geheim van en zijn hogere rechters openlijk politiek gekleurd. Of dit ideaal is kun je je afvragen, maar het einde van de rechtstaat is dit niet.

Blijft over de realiteitszin van Wilders’plannen. Wat dat betreft zijn er twee scenario’s:

1. Hij krijgt geen meerderheid voor z’n plannen, kan de rest van de politiek daar dan mooi de schuld van geven, maar krijgt niks voor elkaar. Het valt dus mee.

2. De onvrede wordt zo groot dat Wilders de meerderheid krijgt. Zijn enige beletsel is dan de rechterlijke macht, die racistische maatregelen ongrondwettelijk kan verklaren. De vraag is of een politieke partij de macht heeft om rechters te vervangen.

3. In theorie kan Wilders de absolute meerderheid krijgen en de grondwet volledig naar z’n hand zetten.

Mogelijkheid 2 klinkt al absurd en 3 ondenkbaar. Al was er ooit iemand die op deze manier aan de macht kwam, maar dat was in een veel extremere tijd dus ik geloof niet dat we dat nogmaals meemaken.

Maar leuk wordt het zeker niet na de verkiezingen, zover zijn we al wel. Wilders is anti-compromissen en gaat dus geen kabinet kunnen vormen. Gevolg is een cordon sanitaire, met een kabinet van 4 of 5 partijen. Dit betekent meer water dan wijn en dus een waterig bestuur voor een aantal jaren.

De vraag is of mensen tegen die tijd nog steeds vertrouwen hebben in Wilders, wellicht zijn z’n luchtbellen doorgeprikt. Maar misschien ook niet en dan gaan we toch naar bovengenoemd scenario.

*zich voorneemt weer eens goed te gaan zuipen*

op 10 11 2009 at 14:23 schreef Benech:

Mogelijkheid 2 klinkt al absurd en 3 ondenkbaar. Al was er ooit iemand die op deze manier aan de macht kwam, maar dat was in een veel extremere tijd dus ik geloof niet dat we dat nogmaals meemaken.
Op wie doel je Wichard? Overigens moet een grondwetswijziging ook worden geaccordeerd dmv een nieuw gekozen volksvertegenwoordiging.

op 11 11 2009 at 17:40 schreef Wichard:

@Benech Duitsland, jaren 30.

Hitler kon op democratische wijze aan de macht komen door de heftige economische crisis en het verdomhoekje waar de Duitsers na de 1e wereldoorlog in waren gestopt.

Als geen ander wist hij een zondebok te vinden en won de verkiezingen van 1933 met 43,9% van de stemmen. Hierdoor had hij maar een paar medestanders nodig om grondwetswijzigingen door te voeren.

De rest is geschiedenis.

op 11 11 2009 at 18:16 schreef Benech:

Je schiet wel heel kort door de bocht Wichard. Je negeert in je beschouwing structureel het feit dat de NSDAP weigerde vanaf 1931 regeringsverantwoordelijkheid op zich te nemen. Bovendien was Hitler al Rijkskanselier in januari 1933. Echter, de grondwetswijziging is van na de rijksdagbrand en daar had hij de CentrumPartij vvoor nodig. Om als Kanselier op te kunnen treden, had hij in januri 1933 al geen coalitiepartij meer nodig.

op 14 11 2009 at 15:33 schreef Animale:

De islam heeft meer overeenkomsten met het nazisme dan een gemiddelde moderne westerse beschaving. Dit steekt de bevolking ook niet onder stoelen of banken, althans, op hun eigen communitysites. Daarbuiten is het een heel ander verhaal, maar daar trappen steeds minder mensen in.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS