Home » Archief » Gij zult niet drinken


[26.09.2010]

Gij zult niet drinken

Bernard Koekoek


Foto: Adeline Keil

Van de week in Trouw een akkefietje tussen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid en wijnschrijver Harold Hamersma. Voor degene die het artikel niet heeft gelezen, de korte samenvatting is dat de anti-alcohol lobby een poging doet om Harold H. te vereenzelvigen met duivel omdat hij stelt dat twee à drie glazen wijn per dag niet dodelijk zijn.

Even een kenschets van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, een organisatie die beter bekend is onder de afkorting STAP. Misschien klinkt deze afkorting niet bitter logisch, maar het staat voor STichting AlcoholPreventie. Bij de oorspronkelijke inschrijving in het handelsregister bleek de naam Club Geheelonthouders reeds bezet. “Alcoholbeleid”, gepropageerd door dit instituut, riekt dan ook meer naar totale drooglegging.

Nu heb ik al eerder op mijn blog koffie aangeraden als substituut voor alcohol of eender welk verdovend middel, maar er zijn grenzen en STAP overschrijdt die met speels gemak. Het meest ergerlijke aan STAP is hun zelfgenoegzame inslag die zij lijken te ontlenen aan de gedachte op te komen voor de gehele bevolking. Op dat punt slaan ze de plank niet één maar twee keer mis.

Ten eerste ontgaat het mij totaal hoe je “de bevolking” als groep kan dienen door ze dingen te verbieden, ontzeggen et cetera. Een beetje voorlichting her en der is leuk, maar zelfs daar lijkt STAP niet direct te slagen. In het artikel wordt Esther van den Wildenberg, psychologe en werkzaam voor STAP als projectcoördinator, geciteerd, zeggende: “Er wordt nooit een totaalbeeld van alcoholgerelateerde gezondheidsschade gegeven. Dit leidt tot verwarring bij de consument over de werkelijke effecten van alcohol.”

Nou denk ik verdraaide goed te weten wat de werkelijke effecten van alcohol zijn, maar Van den Wildenberg lijkt te redeneren vanuit de aanname dat de consument clueless is en bovendien nog nooit goed gezopen heeft. Ten tweede is de manier van schermen met wetenschappelijke publicaties als de enige en absolute wijsheid, zoals zowel Harold H. en STAP dat doen, redelijk onzinnig. 

Laat ik dat onderbouwen met een redenatie die iedere student in het eerste jaar van een wetenschappelijke opleiding krijgt voorgekauwd: Intuïtief is het een kleine denkstap om te stellen dat frequente alcoholdrinkers zich, gemiddeld als groep, vaker zondigen aan ongezonde zaken, zoals een peuk of een vette hap voor mijn part, dan dat de groep geheelonthouders dit zou doen. Let wel, het gaat om gemiddelden per groep, precies ook dat waar onderzoek zich op richt.

Dit bitter logische feit maakt dat je inderdaad een verband zal vinden tussen alcoholinname en willekeurig welke gezondheidsproblematiek je onderzoekt. Daarmee heb je niet bewezen dat die gezondheidsproblemen door de alcoholinname komen, de twee groepen zijn immers op tal van andere factoren verschillend die stuk voor stuk (of juist in hun combinatie) veroorzaker van de onderzochte problemen kunnen zijn.

Als je alcohol wilt en blijft zien als wortel van alle kwaad, trek je die conclusie natuurlijk wel. Dat is goed nieuws voor één bevolkingsgroep in Nederland, de Moslims. Zolang STAP stevig aan de weg blijft timmeren krijgen ze af en toe wat concurrentie in de race naar de voornaamste volksvijand. Het is de hoogste tijd voor een gedegen wetenschappelijk onderzoek om te achterhalen wat nou precies gevaarlijker is, alcohol of buut’nlanders?

Hamersma en Van den Wildenberg schitterden eerder al gezamelijk in een aflevering van Pauw & Witteman:

Bernard Koekoek is student en bijbeunende journalist. Lees zijn blog (of niet, dat moet u ook eigenlijk helemaal zelf weten).

Algemeen, 26.09.2010 @ 11:55

[Home]
 

59 Reacties

op 26 09 2010 at 12:40 schreef vetklep:

Nu de rokers zich zo braaf hebben laten discrimineren en marginaliseren, terwijl de niet-rokers het allemaal wel best of zelfs geweldig vonden, ben ik heel pessimistisch over alcohol.
Sterker nog: ik ben pessimistisch over alles waar enig plezier aan te beleven valt. Want dat is je per definitie misgund in dit land.

op 26 09 2010 at 16:49 schreef MNb:

Uit eigen waarneming weet ik dat langdurig gebruik – en dan heb ik het over meer dan tien jaar – van twee of drie glazen alcohol elke dag wel degelijk tot verslaving kan leiden. Zowel mijn vader als mijn grootmoeder (zijn moeder; het is een familiekwaaltje) is het gelukt. De zeurpieten van STAP hebben wel degelijk een puntje.
Dat neemt niet weg dat ik het met Vetklep eens ben. Als niet-roker ben ik sinds ruim 20 jaar tegen het puriteinse antirookbeleid. Inderdaad is het doel van de puriteinen de individuele mens alles te ontnemen waar hij/zij plezier aan kan ontlenen.
Het ligt alleen maar voor de hand dat deze puriteinen, nu ze in de rookkwestie hebben gewonnen, hun werkterrein naar de alcohol verleggen. Daarna volgt waarschijnlijk de sex. Het idiote feit dat je op internet zo af en toe gecensureerd wordt als je dat woord met een x schrijft is een veeg teken.

op 26 09 2010 at 17:14 schreef mariska:

Kunnen ze bij de vraag al of niet bemoeizorg niet gewoon uitgaan van of iemand voor een ander hinder veroorzaakt?
Ik heb tijdens mijn zwangerschap permanent in de rook van collega’s gezeten en ben blij dat zoiets nu niet meer hoeft voor anderen.
Ik begrijp echter niet wat de overheid te maken heeft met autogordels, licht op de fiets, fietsen door de leidsesstraat als het daar uitgestorven is, alcohol drinken (zonder dat je in een auto stapt of irritant anderen lastig gaat vallen of je kinderen verwaarloosd), te veel eten. Je moet toch het recht hebben om je eigen lichaam kapot te maken? Er is toch geen plicht om zo lang mogelijk te leven?

op 26 09 2010 at 17:36 schreef vetklep:

En de bemoeitoeterij rondom ongezond eten begint ook al aan te zwellen.
Het erge is dat juist altijd de zure zeikerds die een ander iets misgunnen hun zin krijgen.

op 26 09 2010 at 18:43 schreef Bernard Koekoek:

Overigens, mocht alcohol nou echt de rol van volksvijand nr 1 in gaan nemen dan wordt de positie van Hero Brinkman wel echt onhoudbaar.

op 26 09 2010 at 20:17 schreef Rob:

Die STAP heeft ook al over Ilja Gort’s etiketten geklaagd. En ik vraag me af of ze de afkorting SAP te lollig vonden? Het lijken me ook geen gezellige types daar.

op 26 09 2010 at 22:55 schreef MNb:

Deze pagina zegt het wel:

http://www.stap.nl/omgeving/home/waarom_een_alcoholvrije_omgeving.html

Natuurlijk trekken ze de jeugd-kaart. Die moet beschermd worden! Aangezien tieners de hinderlijke gewoonte hebben om overal te komen en vooral daar waar ze eigenlijk niet mogen komen is de enige remedie heel Nederland alcoholvrij …
De website is oa betaald uit de opbrengst van Kinderpostzegels:

http://www.stap.nl/omgeving/home/over_deze_website.html

Hier hebben we de volgende truc: bangmakerij. Doodgaan is blijkbaar immoreel en moet worden tegengegaan:

http://gezondheid.webblad.info/drinkenroken.php

Hier kun je lezen wie ze zijn:

http://www.stap.nl/omgeving/home/over_stap.html

op 26 09 2010 at 23:34 schreef vetklep:

waarom kunnen puriteinen niet gewoon lekker puritein zijn zonder er anderen mee lastig te vallen?
Of gewoon vertrekken naar een land waar alcohol verboden is?

Het rookverbod, met als resultaat de vernietiging van bijna het complete uitgaansleven, is ook begonnen met een paar jengelende kneuzen. Van die types waar je eigenlijk alleen maar medelijden mee kon hebben. Maar dat soort mensen heeft een onvoorstelbaar uithoudingsvermogen als het op doordrammen aankomt. En vroeg of laat is zo’n figuur opeens minister.

op 27 09 2010 at 10:54 schreef yurp:

STAP heeft goed afgekeken bij STIVORO en consorten. Wijzen op kwetsbare jongeren, selectief wetenschappelijke publicaties gebruiken en anderen precies ditzelfde euvel aanwrijven, demoniseren, overdrijven, tegenstanders monddood maken, eindeloos lobbyen bij het ministerie om steeds weer een nieuw kaasschaafplakje van het alcoholbeleid af te schaven. Alles om de huidige blinde gezondheidspaniek te voeden waarin een vermeend verhoogd gezondheidsrisico, hoe klein ook, wordt gepresenteerd als een zekere ziekmaker. Een percentuele verhoging van een miniscuul risico is echter nog steeds een miniscuul risico. Iets wat veel mensen niet begrijpen en wat door smerige fascistenclubjes als deze dankbaar met beide handen wordt aangegrepen.

op 27 09 2010 at 11:02 schreef vetklep:

Over 15 jaar is er een alcholverbod.
Serieus.
Als je 20 jaar geleden had voorspeld in wat voor strafkamp we nu leven, was je ook vierkant uitgelachen.

op 27 09 2010 at 11:04 schreef yurp:

“Vier procent van de wereldwijde ziektelast komt door alcohol. Het staat daarmee op gelijke voet met grote boosdoeners als tabak…”

Dus 92% van alle ziektekosten komt NIET door alcohol en tabak? Waarom zijn dit dan blijkbaar dé twee grote ‘boosdoeners’? Waar hebben we het in godsnaam over? Vier procent? Moet daarvoor ieder pleziertje worden uitgebannen?

op 27 09 2010 at 11:08 schreef yurp:

@vetklep

De tijd gaat in zulke overduidelijke cirkels dat ik me afvraag waarom mensen dit toch niet zien. Puriteinse tijden wisselen losse tijden af, progressieve en conservatieve, naar buiten gekeerde naar binnen gekeerde. We maken steeds dezelfde fouten en doen alsof het nieuwe situaties zijn. Je zou denken dat er geleerd is van de suffragette beweging uit eind 19e begin 20e eeuw. Maar nee, opnieuw is er de gedachte over de zondige hulpeloze burger die met dwang geholpen moet worden om van zijn zondige gewoonten af te komen. Het jasje is anders, de inhoud hetzelfde.

op 27 09 2010 at 11:10 schreef vetklep:

Eigenlijk is dit soort gedram alleen maar reden om in een nog veel hogere versnelling door te roken en te zuipen. Want dat scheelt als het meezit wel twee (alcohol- en tabakloze) decennia in dit strafkamp.
Ik ga er vast eentje inschenken!

op 27 09 2010 at 11:12 schreef vetklep:

Klopt, yurp.
Ik ben precies op tijd geboren om alles te zien vertrutten en vertreiteren.

op 27 09 2010 at 11:18 schreef yurp:

Tsja vetklep, en wellicht wordt je oud genoeg om alles weer te zien barsten ;) In de jaren twintig klapte de verkramping van eind 19e eeuw, in de jaren zestig die van de verkramping van de jaren vijftig. Het komt tot een hoogtepunt en blaast zichzelf op doordat op een gegeven moment het draagvlak compleet weg valt omdat mensen eindelijk doorhebben wat er precies wordt beoogd.

op 27 09 2010 at 11:21 schreef sabaroth:

Aan de andere kant komt er dus altijd weer een omslag de andere kant op.
Dus even geduld en er komen groepssexfeestjes op straat waarin flink wordt gezopen en gerookt.

op 27 09 2010 at 11:29 schreef vetklep:

Fijn, Sabaroth.
Maar tegen die tijd mogen wij niet meer meedoen.
De babyboomers hebben het zoet opgemaakt, wij krijgen het zuur.
En tegen de tijd dat er weer zoet is, hebben wij gras op onze buik.

op 27 09 2010 at 11:41 schreef yurp:

Och, vetklep, als je de jaren negentig een beetje hebt meegekregen heb je toch wel een van de leukste decennia van de vorige eeuw ervaren. Tenminste, voor mij was dat wel zo. De koude oorlog achter ons 9/11 nog voor ons en iedereen feestte dat het een lieve lust was. Een volwassen partyscene, de betutteling nog in de kinderschoenen en geld genoeg om er wat leuks van te maken. Dat waren voor mij de jaren negentig.

op 27 09 2010 at 11:50 schreef vetklep:

Klopt. Tot halverwege ongeveer. Toen begon de commercialisering van de gezelligheid opvallend en vervelend te worden. En kort daarna kwam er een enorme betuttelingsgolf. Tot nu toe wordt het alleen maar erger.

op 27 09 2010 at 12:03 schreef yurp:

Ik geef het nog tien jaar op z’n hoogst. De jaren twintig worden weer een gekkenhuis ;)

op 27 09 2010 at 12:09 schreef vetklep:

Volgens mij komt het pas goed als de CDA achterban eindelijk dood is.

op 27 09 2010 at 12:27 schreef yurp:

En och, dingen die eigenlijk niet mogen zijn stiekem veel leuker om te doen. Voor het rookverbod in de horeca was roken in een kroeg niks bijzonders. Nu zit je zelfvoldaan een peuk te roken in een kroeg waar het kan, blij dat die zure zeikerds toch niet alles controleren. Voelt als een overwinning ;) Net als illegale feesten, die zijn ook altijd het leuktst.

op 27 09 2010 at 13:50 schreef MNb:

Helaas, ik heb een hekel aan stiekem gedoe.
Vetklep, je vraagt waarom puriteinen zo zijn? Simpel, ik geen lol dan jij ook geen lol. In de kern worden ze gedreven door ordinaire wraakzucht en jaloezie.
Yurp, ik bewonder je optimisme. Volgens je berekening val ik keurig tussen wal en schip. Voor de jaren 60 was ik te jong, in de jaren 90 had ik net een gezin gesticht en in de komende jaren 20 zal ik te oud zijn.
Nou ja, ik mag niet klagen. Hier in Suriname valt niemand me lastig met puriteinse ongein. Als ik het hier en nu op een zuipen wil zetten houdt niemand me tegen. Voor ik aan het nieuwe schooljaar begin op 1 oktober is een fles Black Cat rum toch al een heel aantrekkelijk idee.

op 27 09 2010 at 16:29 schreef yurp:

in het filmpje begint dat mens ook nog eens over de onafhankelijkheid van de WHO, laat me niet lachen. De WHO is een politiek vehicel dat weinig te maken heeft met objectief wetenschappelijk onderzoek. De internationale droogleggers hebben daar een heel dikke vinger in de pap, geholpen door hun rookvrije vriendjes.

op 28 09 2010 at 00:03 schreef vetklep:

Yurp,
Lekker stout dingen doen die eigenlijk niet mogen is een beetje voor pubers, toch?
Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij binnenkort als volwassenen “ondeugend” een flesje wijn opentrekken?

op 28 09 2010 at 11:58 schreef hj:

vetklep: Het rookverbod, met als resultaat de vernietiging van bijna het complete uitgaansleven

Dramatisch hoor. Zou je dat eens toe kunnen lichten?

op 28 09 2010 at 14:36 schreef vetklep:

Dat zou ik wel kunnen, maar je kan ook zelf eens op onderzoek uitgaan. Als je niet rookt, tenminste.

op 28 09 2010 at 14:54 schreef MNb:

Voor wie het niet helemaal begrepen heeft: Vetklep suggereert om eens een rookvrij café te bezoeken. Wie de afgelopen twee jaar de media een beetje bij heeft gehouden weet dat het rookverbod in de café’s het bezoek daaraan drastisch heeft laten teruglopen.

op 28 09 2010 at 14:59 schreef Peter:

Maar wie nog wel eens daadwerkelijk een café bezoekt, weet dat dit het gelul van een verongelijkte aardbei is.

op 28 09 2010 at 15:31 schreef vetklep:

En met clubs/discotheken/dansdingen gaat het zelfs nog veel slechter.

op 28 09 2010 at 15:42 schreef Peter:

Clubs en disco’s raken uit de mode. Er is geen enkel bewijs dat dit door het rookverbod komt. In sommige restaurants is het wat rustiger, ik vermoed de crisis als oorzaak. Café’s zijn nog steeds veel te vol.

op 28 09 2010 at 15:59 schreef vetklep:

Daar zit ook waarheid in.

Maar er is wel degelijk bewijs in overvloed dat het rookverbod voor veel tenten de nekslag is geweest.

Zelf ken ik alleen maar mensen die geen of veel minder zin hebben in uitgaan als gevolg van dat getreiter over roken. En dat waren wel de mensen waar je het qua gezelligheid van moest hebben. Nachtbraken en roken horen nou eenmaal bij elkaar.

En drinken natuurlijk, maar ook dat wordt binnen twee decennia verboden. De misgunners hebben met het rookverbod precies gezien hoe het moet. Een beetje zeuren over gezondheid, kinderen, verdeel en heers.

op 28 09 2010 at 16:46 schreef yurp:

Peter, de populairste cafés zitten nog vol omdat die vroeger een grote ondercapaciteit hadden. De minder goed gesitueerde en/of minder populaire cafés die vroeger een overloopfunctie hadden merken het echter wel degelijk. Dit kun je gewoonweg zien aan het volumeverlies van cafés sinds het rookverbod. En als het rookverbod niet heeft bijgedragen aan het minder populair worden van clubs etc. wat ligt er dan aan het omzetsverlies ten grondslag?

op 28 09 2010 at 16:52 schreef vetklep:

En omdat de niet-rokers het allemaal wel best vinden, vind ik dat er ook niemand mag zeuren als er over vijftien jaar geen alcohol meer geschonken wordt. Of als je alleen nog maar salades mag eten in een restaurant.
Want dan zie ik echt niet wat het verbod op alcohol en “ongezond” eten te maken heeft met het verdwijnen van de horeca.

op 28 09 2010 at 16:55 schreef sabaroth:

Mijn stamkroeg ging bijna kapot door dat rookgezeik.
De asbak terug op tafel was de enige manier om de boel te redden.
En de niet-rokers waren er ook blij mee want al hun kennissen waren pleite.

op 28 09 2010 at 16:56 schreef yurp:

“Het omzetvolume van de horeca is in 2009 met 7,4 procent gedaald in vergelijking met een jaar eerder. De volumekrimp was tweemaal zo groot als in 2008. Sinds het begin van de waarneming, in 1993, is een dergelijke daling van het omzetvolume in de horeca niet voorgekomen.”

Hoe kun je volhouden dat er niks aan de hand is in de horeca? En aangezien het rookverbod half 2008 is ingezet lijkt me er wel ergens wellicht een correlatie in te zitten. Het zal de horeca iig niet geholpen hebben.

op 28 09 2010 at 17:19 schreef vetklep:

De niet-rokers hadden voor de rokers op moeten komen.
Want binnenkort worden er in de slipstream dingen verboden die zij niet kunnen missen en dan vindt de andere helft of 2/3 het wel best.

op 28 09 2010 at 17:38 schreef Tjerk:

Toch vind ik dat argument van de volumekrimp als reden waarom het rookverbod geen goede zaak is, niet zo sterk.

Ik zie de house- en dance- en clubgelegenheden al klagen over een terugloop in bezoekers als de overheid zou besluiten het verbod op de verkoop van drugs streng te gaan handhaven. ‘Ja, maar die bezoekers willen in het weekend nou eenmaal een lijntje coke kunnen snuiven in de toiletten, of een pilletje XTC kunnen kopen om de hele nacht door te trippen… Als we dat niet meer kunnen faciliteren, blijven ze weg!’

De échte vraag is: moet je dat willen, dat er bruine café’s zijn? En dan zeg ik: ja, dat moet je willen. Maak een uitzondering voor kroegbazen zonder personeel in loondienst. Biedt die de gelegenheid om zich voor vijftig euro per jaar te registreren als ‘rookcafé’, en dan heb je het probleem opgelost. Dat is dan jammer voor de dochter van de kroegbaas die af en toe bij moet springen, maar dat is dan de eigen verantwoordelijkheid van vader en dochterlief.

op 28 09 2010 at 18:04 schreef vetklep:

Die volumekrimp heeft wel veel mensen van hun boterham beroofd. Bovendien betekent het dat nog veel meer anderen hun gezelligheid ontnomen is.
Ik durf zelfs te stellen dat een belanrijk deel van onze cultuur om zeep geholpen is.

op 28 09 2010 at 18:23 schreef Tjerk:

Tja, dat kunnen de slijterijen en café’s dan ook wel zeggen over de verkoop van drank aan jongeren onder de zestien (straks achttien, daarna eenentwintig). Of de vereniging van dancefestijnorganisatoren wanneer de overheid de verkoop van drugs streng gaat controleren. Dat er regelmatig vergiftigingsgevallen met XTC zijn, neemt ze op de koop toe. Dat is eigen verantwoordelijkheid. Maar als de overheid ingrijpt dan is het ineens broodroof.

Uiteindelijk kies jij als roker ervoor om niet langer naar dat café te gaan. Dat beslist de overheid niet voor je. Het enige dat de overheid beslist is dat ik niet in jouw rook hoef te zitten. En terecht! Niet alleen irriteert het de luchtwegen, meeroken doet ook de kans op hart- en longziekten toenemen.

Waarom zou ik de horeca moeten mijden, om niet geconfronteerd te hoeven worden met de milieuhinder die jij veroorzaakt? Als ik in een café een boombox aanzet met mijn favoriete muziek, verzoek je me toch ook vriendelijk op te sodemieteren en dat thuis te gaan doen?

Dat speelt met een glas wijn of bier niet. Ik heb er geen hinder van als mensen aan andere tafeltjes een glas wijn of bier nuttigen. Ik heb er wel hinder van als mensen zitten te roken. Ik krijg dat bier namelijk niet binnen, maar die rook wel.

op 28 09 2010 at 18:52 schreef vetklep:

Ik gun jou een niet-rokerskroegen, restaurants en clubs van harte Tjerk.
Feit is wel dat het kroeg en discobezoekend publiek het grootste (en zowiezo gezelligste) deel wel rookt.
Dus waar mogen wij nu heen?

op 28 09 2010 at 18:53 schreef vetklep:

Van dat thuisdrinken wordt je Nederlands niet beter, zie ik.

op 28 09 2010 at 19:03 schreef Tjerk:

Je moet de wereld niet omdraaien, vetkleppie.

Jij bent degene die hinder veroorzaakt, dus als jij wilt roken in een café, trek jij je maar met je vriendjes terug in een daartoe bestemde rokerskroeg. En anders ga je maar buiten staan paffen. Een ander hoeft zich niet terug te trekken in rookvrije reservaten omdat jouw liefhebberij stankoverlast veroorzaakt.

Het park is ook niet het privilege van hondenbezitters die daar hun trouwe viervoeters laten schijten, zodat ouders met spelende kinderen naar hondvrije parken en pleinen moeten uitkijken.

op 28 09 2010 at 23:23 schreef MNb:

Oh Tjerk, vele lieden van de blauwe knoop ergeren zich inderdaad bont en blauw aan de alcoholwalm die van jouw glas bier of wijn afslaat en hun overgevoelige neuzen binnendringt. Dat veroorzaakt een ondraaglijke prikkeling. En dan hebben we het er niet eens over dat jij, net als de rest van de mensheid, na een paar glazen of extra vrolijk, of extra verdrietig, of extra agressief wordt als je een paar glazen achter de kiezen hebt.
Je zit er naast. Diezelfde antirookredeneringen kunnen uitstekend op alcohol worden toegepast. Sterker nog, als je de website van STAP even bekijkt zie je dat al gebeuren.
Omdat de libertairen inzake de tabakskwestie de strijd hebben verloren van de puriteinen heb ik geen zin meer om die hele discussie nog eens over te doen. Dat heb ik de afgelopen 25 jaar of zo al gehad. Je argument dat de overheid de roker niet verbiedt om naar café’s te gaan is echter niet valide. Maar ik heb niet de illusie dat in hun uur van triomf de puriteinen dat kunnen inzien.
Valt me wel tegen dat je ook dat puriteinse trekje hebt. En dat schrijf ik allemaal als niet-roker.

op 28 09 2010 at 23:33 schreef MNb:

Vermag ook PB niet in te zien dat de antirokersbeweging, de anti-alcoholbeweging en de anti-foto’s van blote kindertjes op internet loten van dezelfde stam zijn? Allemaal puriteinen die de individuele mens tegen zijn/haar wil tegen zichzelf willen beschermen.
Daarom zie Vetklep 17:19.

op 28 09 2010 at 23:47 schreef vetklep:

Tjerk, als die gelegenheden waar je nog gewoon kon roken nog zouden bestaan, had je mij niet gehoord.
Maar ik weiger in een apartheidshok of buiten te paffen.
Ik geef mijn geld niet uit op plaatsen waar ik niet welkom ben. Rokend uiteraard.

Dus ik heb behoorlijk leren koken de afgelopen tijd. En als je je genietbudget thuis opdrinkt, drink je vier keer zo veel van een vier keer zo goede kwaliteit. En wat het serieuzere nachtleven betreft had ik gelukkig in de nineties al naar volle tevredenheid slijtage veroorzaakt.

Je zult mij, en een hoop anderen van mijn soort, gewoon nooit meer te zien krijgen in de horeca zolang deze treiterij nog gaande is.

En als jij denkt dat het okee is om eenderde tot de helft van het publiek een hok in te trappen, of de regen in, dan ben ik bang dat jij ook binnen 15 jaar aan de beurt bent met iets dat jij belangrijk vindt. Want het stopt niet bij roken.

op 29 09 2010 at 01:12 schreef hj:

Tjerk: Ik zie de house- en dance- en clubgelegenheden al klagen over een terugloop in bezoekers als de overheid zou besluiten het verbod op de verkoop van drugs streng te gaan handhaven. ‘Ja, maar die bezoekers willen in het weekend nou eenmaal een lijntje coke kunnen snuiven in de toiletten, of een pilletje XTC kunnen kopen om de hele nacht door te trippen… Als we dat niet meer kunnen faciliteren, blijven ze weg!’

Daar klagen ze wel degelijk over. Niet over de verkoop natuurlijk, maar wel over het zero-tolerancebeleid dat de laatste jaren is ingezet door de overheid. Niet dat er minder om gebruikt wordt, maar wel op een onveiliger manier en de sfeer wordt er niet beter op.

Verder is het natuurlijk niet te vergelijken, want je (zelf meegenomen) pilletjes kan je ongezien slikken en daar heeft de omgeving totaal geen last van. Dat ligt bij sigaretten wel anders.

op 29 09 2010 at 01:17 schreef hj:

Ik rook zelf overigens nauwelijks, maar was bepaald geen voorstander van het rookverbod. Nu het er eenmaal is, vind ik het echter best oké, want het was soms toch echt wel een bedompte, smerige bende.

Ik vind het eerlijk gezegd ook behoorlijk sneu als je helemaal niet meer uitgaat omdat je niet meer overal je peukje op kunt steken.

En als je dat wel zo belangrijk vindt, dan moet je gewon naar de illegale feestjes gaan. Vaak een stuk gemoedelijker dan het reguliere uitgaansleven en niemand die klaagt over rokers, slikkers en snuivers.

op 29 09 2010 at 11:01 schreef vetklep:

Champagne!
Het rookverbod in kleine cafe’s is afgelopen. Het is een klein begin.

En natuurlijk gun ik niet-rokers van harte een klein cafe zonder asbakken. Of zonder barkrukken. Of zonder alcohol.

Laat er alsjeblieft voor elk wat wils zijn. Zou dat niet een mooie nieuwe definitie van multicul zijn, trouwens?

op 29 09 2010 at 11:17 schreef yurp:

@Tjerk

Meeroken doet de kans op hart- en longziekten slechts toenemen als je zowel thuis als op je werk continu in de rook zit. En zelfs dan is er slechts een risicoverhoging van maximaal(!) 25% van een al miniscule kans. Je moet die gekke verhaaltjes van STIVORO en consorten niet al te serieus nemen en naar de feiten kijken.

op 29 09 2010 at 11:21 schreef yurp:

@vetklep

Bij mij gaat de fles vanavond open!

op 29 09 2010 at 11:28 schreef vetklep:

HJ,
Het maakt me niet zoveel uit wat jij vindt van mijn behoeftes. Het is gewoon zo. Een hond blaft. Vetklep rookt.
Verder heb ik niet zo’n zin in “illegale” feestjes. Dat heb ik allemaal gedaan toen ik jong(er) was.
Ik vind het niet te veel gevraagd mijn geld in gezelligheid om te mogen zetten op een plek waar ik het naar mijn zin heb. En dat is uitdrukkelijk zonder de helft van de tijd in een of ander geparfumeerd rothok of buiten te staan.

op 29 09 2010 at 11:29 schreef vetklep:

Proost!

op 29 09 2010 at 11:30 schreef Tjerk:

@Yurp; wtf, ben ik dan door de antirooklobby voor het lapje gehouden?

Verder zij het jullie gegund. Heeft Bruin I er weer een betekenis bij gekregen: het bruin van het bruine café.

op 29 09 2010 at 11:46 schreef vetklep:

En morgen trek ik nog een fles open vanwege het extra asfalt.
Nee, ik vier het in een cafe!

op 29 09 2010 at 14:18 schreef yurp:

Tjerk bedankt, daar zal ik snel onder het genot van een pilsje en een peukje op proosten ;) En ja, je bent door de de antirooklobby voor het lapje gehouden over tweede- en derde(!)handsrook. Wist je dat er een onderzoek was dat met droge ogen beweerde dat het gezonder was in een ruimte te verkeren met een voluit draaiende dieselmotor dan met twee rokers?

op 29 09 2010 at 17:05 schreef Tjerk:

Nee, dat wist ik niet. Hoe kwam dat onderzoek daar dan bij? Ik neem aan dat ze in twee ruimten met gelijke afmetingen een paar uur lang een dieselmotor hebben laten draaien en een paar uur lang twee rokers hebben laten paffen; en toen gekeken naar de concentratie aan enge stoffen die er in de lucht zat?

op 30 09 2010 at 14:43 schreef yurp:

Inderdaad (twee brandere sigaretten in een houdertje), alleen was hun testopstelling niet helemaal objectief opgezet. Om precies te zijn, alles was eraan gedaan om de gewenste uitkomst te krijgen. Terwijl iedereen op z’n klompen aanvoelt dat de conclusie eigenlijk niet kan kloppen. Junkscience noemen ze dat. Vrijwel heel het meerookverhaal is gebaseerd op junkscience. Meeroken kan vervelend en irritant zijn, dood ga je er niet van. Daarvoor zul je echt zelf stevig moeten doorpaffen.

op 01 10 2010 at 10:27 schreef Cactus:

We gaan weer toestanden krijgen zoals in Chicago tijdens de drooglegging.
Overdag braaf je inkopen doen bij een biologische winkel.
En ’s nachts stiekem je huis uitsluipen om je in en speakeasy te goed te doen aan een vette hap met een alcoholische versnapering en natuurlijk, sigaretten.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS