Home » Archief » Godgegeven recht


[20.09.2011]

Godgegeven recht

Hassnae Bouazza


Illustratie: Suat Gönülay

Terwijl in de verschillende Arabische landen de mannen boos hun baard laten staan, vlaggen, posters of zelfs zichzelf in brand steken om aandacht te vragen voor hun eisen (bij veel demonstraties hebben mannen alvast een jerrycan bij zich en aanstekers om eens lekker mee te dreigen) en in Libië de NAVO gretig mee bombardeert om die Arabische drommels te helpen, pakken de vrouwen in Saoedie-Arabië, zo’n beetje het symbool van de onderdrukking, het allemaal wat diplomatieker, voortvarender en vooral subtieler aan.

Na de vele ludieke en serieuze acties sinds de laatste Internationale Vrouwendag op 8 maart, hadden de vrouwen niet alleen hun zinnen gezet op het recht om auto te rijden, maar ook om te stemmen.

In 2004 vonden de eerste gemeenteraadsverkiezingen plaats in het koninkrijk en sindsdien strijden vrouwen voor het recht ook hun stem te laten horen. Destijds, in 2004, gold het excuus dat het faciliteren van vrouwenstemmen de nodige maatregelen vereiste. Nu, zeven jaar later, vinden er op 29 september aanstaande wederom gemeenteraadsverkiezingen plaats en in de aanloop daarnaar hebben de vrouwenorganisaties hun acties uitgebreid. Om aan de verkiezingen deel te kunnen nemen, moet je je in Saoedie-Arabië van tevoren registreren en dus togen vrouwen in april naar de gemeenten om zich ingeschreven te krijgen, wat dus niet mogelijk was. Daarnaast voerden ze een uitgebreide campagne via de media en internet om te pleiten voor het vrouwenstemrecht.

Een aantal activistes, onder wie Fawzia Al-Hani, stapte naar de rechtbank om hun zaak te bepleiten. Volgens Al-Hani zijn de maatregelen die genomen moeten worden makkelijk uitvoerbaar: het gaat om het creëren van plaatsen waar vrouwen zich gescheiden van mannen kunnen registreren en stemmen. Die plaatsen zijn er al volgens haar: de scholen zijn immers gesegregeerd.

Bovendien, zo stelt zij, bepaalt de islamitische wetgeving, de sharia, dat vrouwen gelijk zijn aan mannen en dat zij stemrecht hebben. Zij legde daarom het verzoek bij de rechter neer om de sharia na te leven en eiste verder dat het ministerie van Gemeentelijke Zaken vrouwen zou beschermen die gebruik maken van hun stemrecht. ‘Ik vraag niks raars,’ lichtte ze op televisie toe, ‘het is ons Godgegeven recht om te stemmen en daar vraag ik om, niet meer. Het is een belediging voor vrouwen en genant voor mannen en ons land dat vrouwen niet voor vol worden aangezien en hun burgerschap hen wordt ontnomen.’

De verschillende rechtszaken leverden niks op. Al-Hani’s zaak werd door de rechtbank van Damman doorverwezen naar het hooggerechtshof in Riyadh, dat oordeelde dat de zaak niet onder haar jurisdictie viel en hem terugstuurde naar de rechtbank in Damman.

Daar zal Al-Hani niet op hoeven wachten, want geheel onverwacht werd afgelopen weekend bekend dat de Saoedische Shoura Raad, die adviezen uitbrengt aan de koning, het advies heeft uitgebracht alles in het werk te stellen om vrouwen in de gelegenheid te stellen te stemmen. In een interview met de krant Asarq al-Awsat suggereerde een van de raadsleden dat indien nodig de komende verkiezingen een paar maanden kunnen worden verplaatst zodat vrouwen deel kunnen nemen. Het advies ligt nu bij koning Abdullah die het moet goedkeuren.

Volgens een onderzoek is achtenvijftig procent van de Saoediërs tegen vrouwenstemrecht en vinden ze dat het huis en de kinderen de natuurlijke taken zijn voor de vrouw. Dit getal is vroeger hoger geweest. Het is duidelijk dat de steeds belangrijker wordende economische bijdrage en positie van vrouwen ertoe bijdraagt dat zij serieuzer worden genomen.

Hoewel voorspellingen lastig zijn, ligt het in de lijn der verwachtingen dat koning Abdullah het advies van de Raad zal opvolgen. Vorig jaar zorgde hij zelf nog voor de nodige ophef door met ongesluierde dames op de foto te gaan. De foto bracht een schok en heftige discussies teweeg in een land waar vrouwen en mannen die geen familie van elkaar zijn, niet horen te mixen. Hij stelde de eerste vrouwelijke staatssecretaris aan, Noura al-Faiz, en hij heeft bovendien in het recente verleden al te conservatieve geestelijken teruggefloten of zelfs ontslagen: zelfs voor het machtige koningshuis is het laveren om de conservatieve geestelijken aan haar kant te houden terwijl ze de teugels wat laten vieren.

Binnenkort wordt bekend wat de koning beslist en of vrouwen inderdaad een stap dichter bij hun doel zijn gekomen. Als de koning het advies opvolgt, betekent dat nog niet dat ze zich ook verkiesbaar kunnen stellen. Dat is voor latere zorg en aan de dames wel toevertrouwd. Laat die Saoedische vrouwen maar schuiven.

Eerder verschenen in Vrij Nederland. Gisteren besprak Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) de kwestie ook op de Belgische radio. Beluister dat hier.

Hassnae Bouazza, 20.09.2011 @ 07:58

[Home]
 

20 Reacties

op 20 09 2011 at 09:38 schreef pimmetje:

Uit Wikipedia: Tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland alleen mannen stemmen, als ze voldeden aan bepaalde eisen. Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd, tegelijk met het algemeen kiesrecht voor mannen. In 1918 werd Suze Groeneweg voor de SDAP als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Op 15 mei 1919 diende het kamerlid Hendrik Pieter Marchant een initiatiefwet in tot instelling van actief kiesrecht voor vrouwen, waar, na de grondwetswijziging van 1922 in 1922 voor het eerst gebruik van kon worden gemaakt. De partijen die zich zo lang tegen het vrouwenkiesrecht hadden verzet, de protestantse en katholieke partijen, bleken er groot profijt van te hebben. Het vrouwenkiesrecht werd in Nederland bevorderd door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (opgericht in 1894) door Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs, die van 1903 tot 1919 voorzitter was.
In Nederland is thans alleen de SGP nog tegen het passief vrouwenkiesrecht.

Blijkbaar heeft God toch iets tegen mondige vrouwen!

op 20 09 2011 at 10:14 schreef Beukman:

Volgens een onderzoek is achtenvijftig procent van de Saoediërs tegen vrouwenstemrecht en vinden ze dat het huis en de kinderen de natuurlijke taken zijn voor de vrouw.

Hoe is dit percentage verdeeld over mannen en vrouwen?

op 20 09 2011 at 10:18 schreef Rene K:

Dank je wel Hassnae voor dit stuk. Het is natuurlijk te saai nieuws voor de meeste kranten om dit te melden.

Ik vind het heerlijk om te vernemen dat in het hartland van de islam langzaam aan en heel rustig de emancipatie van de vrouw vorm lijkt te krijgen. Evolutie op deze manier lijkt vaker bestendiger te zijn dan gewelddadige revoluties.

op 20 09 2011 at 12:35 schreef G!:

@Pimmetje,
je bedoelt natuurlijk dat er allerlei gekken rondlopen die God als excuus hanteren om er een potje van te maken. Nou, dat lukt ze ook zónder God wel. Wie een hond (of een vrouw) wil slaan, vind altijd wel een stok.

op 20 09 2011 at 12:41 schreef horatius:

Uit dit alles blijkt toch weer overduidelijk dat bepaalde stromingen binnen de Islam als achterlijk kunnen worden gekwalificeerd.

Men heeft ook als gematigde moslim nog een lange weg te gaan voor er sprake kan zijn van een echte Verlichting en Reformatie zoals plaats heeft gevonden in het Christendom.

Ook in Nederland zijn er Salafisten die de zuivere Islam prediken uit de tijd van Mohammed.
Daar neemt met name de PVV stelling tegen in het landsbelang.
Ook de Linkse kerk zal uiteindelijk moeten toegeven dat verdere immigratie vanuit de moslimlanden een slechte zaak is want er zal een inhaalslag moeten worden geleverd op het punt van de integratie.

Een eerste zeer nuttige stap is het verbod op het dragen van een burka.

op 20 09 2011 at 13:23 schreef betwister:

Dit is prettig nieuws.

Wat zijn trouwens de bevoegdheden van het parlement, en wat is de macht van de koning?
Het zou mij niet verbazen als er nog een zwaardere strijd geleverd moet worden om Saoedie-Arabië democratisch te maken.

(overigens bevond de Tunesiër die zichzelf in brand stak zich in een andere situatie dan de Saoedische vrouwen. Ik weet niet of hun voortvarende methoden in zijn geval gewerkt hadden).

op 20 09 2011 at 14:49 schreef MNb:

“Men heeft ook als gematigde moslim nog een lange weg te gaan voor er sprake kan zijn van een echte Verlichting en Reformatie zoals plaats heeft gevonden in het Christendom.”
Klopt, Horatius. Wat is het dan toch jammer dat in Nederland – en niet alleen daar; zie bv. de Tea Party – er nog zoveel rechtse niet-moslims zijn die de verworvenheden van de Verlichting terug willen draaien.
Moslima’s (zoals deze Arabische dames) kunnen zich echter beter niet wenden tot de Reformatie. Die ging in Europa gepaard met heksenvervolgingen (Calvijn), pogroms (Luther) en natuurlijk het terugdraaien van vrouwenrechten. Daar heeft Lyndal Roper (even googlen) onderzoek naar gedaan.

op 20 09 2011 at 19:48 schreef You On A Gin:

Wat is het dan toch jammer dat in Nederland – en niet alleen daar; zie bv. de Tea Party – er nog zoveel rechtse niet-moslims zijn die de verworvenheden van de Verlichting terug willen draaien.

Spijker op de kop wat mij betreft! Wat het extra lullig maakt, is dat dan onder het excuus gebeurt als zouden [alle] moslims juist diezelfde verworvenheden willen ondermijnen.
Nu je toch de VS erbij haalt, kijk bijvoorbeeld naar de retoriek van “ze haten onze vrijheid”, die vervolgens aangegrepen werd om de vrijheid in te perken.

op 20 09 2011 at 21:47 schreef p.wielaard:

Komt dus wel goed, zou je zeggen. Ook in Europa zie je dat vooral Islamitische vrouwen sneller emanciperen dan hun broers. Ik hoop alleen dat ze er niet zo lang over doen als wij in het westen hebben gedaan. Want intussen kunnen de conservatieve krachten nog voor een hoop problemen zorgen !

op 21 09 2011 at 08:15 schreef Peter:

Men heeft ook als gematigde moslim nog een lange weg te gaan voor er sprake kan zijn van een echte Verlichting en Reformatie zoals plaats heeft gevonden in het Christendom.

Altijd en eeuwig datzelfde riedeltje van ongeïnformeerde, geobsedeerde dwaallichten die meer dogma’s en taboes koesteren dan de paus, Marck Burema en Carel Brendel bijelkaar, maar die toch menen iets met de ‘Verlichting’ te maken te hebben.

op 21 09 2011 at 08:19 schreef Mart:

@horatius

Ah ja. De verlichting. Die ons het ‘Divine Right of Kings’ heeft gegeven, en de heksenverbrandingen.

Geef mij de Middeleeuwen dan maar.

op 21 09 2011 at 09:10 schreef MNb:

Wat Amerikaanse moslims en Verlichting betreft is het volgende artikel van belang:

http://www.loonwatch.com/2011/09/once-again-police-blotter-bob-not-interested-in-facts/

“In response to military attacks against civilians, 78 percent of Muslim Americans said such attacks are never justified as compared to 39 percent of Christians and 43 percent of Jews. Only 21 percent Muslim Americans approve of it “sometimes” as compared to 58 percent of Christians and 52 percent of Jews.”

Heeft vast met het oorlogsreglement te maken zoals vastgesteld door Mo en uitgewerkt door Abu Bakr. Christenen en Joden lopen in dit opzicht een tikkie achter.

op 21 09 2011 at 12:21 schreef horatius:

Laten we de Arabische Lente maar zien als een voorbode van een Verlichting en Reformatie binnen de Islam.

De inzet is hopelijk een echte Democratie naar westers voorbeeld. Voorts een einde maken aan de structurele onderdrukking van vrouwen en Christenen. Veelwijverij, het ophangen van homoseksuelen, het stenigen van overspelige vrouwen, het afschaffen van de slavernij en tal van andere religieus geinspireerde extremiteiten en vormen van discriminatie.

Helaas is het onmogelijk te voorspellen hoe het een en ander zal aflopen want het risico is niet gering dat uiteindelijk de Moslimbroederschap aan het langste eind gaat trekken.
Om over de mogelijkheid van bloedige conflicten tussen landen in de regio maar te zwijgen.

Zoals gezegd; de verlichte en gematigde moslim heeft nog een lange weg te gaan.
Zij worden hier echter volledig in gesteund door de PVV die ook niets moet hebben van de sinistere agenda van de religieuze baardmannen.

Dus er is nog hoop voor Achmed en Fatima.

Maar op één simpele voorwaarde: het stopzetten van het demoniseren van een partij die zich verzet tegen de politieke – dus radicale – Islam.

op 21 09 2011 at 16:56 schreef You On A Gin:

@ Mart
Waarom vertel je zo’n onzin? De heksenverbrandingen eindigden vooral dankzij de Verlichting. Het geloof in heksen was schatplichtig aan het ‘magische denken’ vanuit de Kerk. De wetenschappelijke vooruitgang toonde aan dat natuurwetten onveranderlijk zijn, waarbij tovenarij dus uit het raam vliegt.

Maar goed, als jij lekker je tanden niet wil poetsen. één keer per jaar baden en in de hoek van de kamer wil schijten moet je dat uiteraard zelf weten.

op 21 09 2011 at 19:07 schreef Mart:

@Gin,

Kijk eens naar de jaartallen van de grote heksenhysteries? Je zal er bijna geen voor 1450 vinden.

De heksenhysterie was op zijn ergst in de 17e eeuw. Kortom, heksenjachten zijn een Renaissanceverschijnsel.

Maar goed, je laatste zinnetje bewijst wel dat je geen snars van de Middeleeuwen afweet.

op 21 09 2011 at 22:10 schreef You On A Gin:

@ Mart
Dat klopt, in de Middeleeuwen waren het vooral ‘ketters’ die werden verbrand, waar het in de Renaissance heksen waren.

Mijn laatste zinnetje sloeg niet per se op de Middeleeuwen maar op je m.i. misplaatste romantisering van Oude Tijden.

Mede dankzij de Verlichting kun je nu bij iedereen onzin op het beeldscherm laten verschijnen. Was in de Middeleeuwen niet gelukt.

op 22 09 2011 at 09:47 schreef Niek Holtz@ppel:

@Mart,

De Verlichting ving aan met Spinoza, dus halverwege de 17e eeuw. De Verlichting begon in de 18e eeuw een beetje door te dringen. De heksenverbrandingen vonden vooral plaats in de 16e eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw.

op 22 09 2011 at 15:01 schreef Mart:

@Niek,

Ok, wat onzorgvuldig van mij. Als je terugrekent tot Descartes, dan begint de Verlichting gelijk met de laatste grote vervolgingen.

Maar om de ‘Verlichting’ maar even gelijk te stellen aan het breekpunt dat alles veranderde is precies hetzelfde domme denken dat de Renaissance-denkers er to leidde om de 1000 jaar voor hun te bestempelen als de ‘Middeleeuwen’ waarin niks gebeurde.

En als Gin dan ook nog eens totaal niet lijkt te weten dat het de Kerk juist meewerkte aan een einde aan de verbrandingen (Cautio Criminalis), maar het sprookje van de ‘bijgelovigen’ er weer bij haalt, dan wordt ik mijn giftigheid om zoveel tentoongestelde onwetendheid wel eens wat onprecies.

En nu genoeg off-topic gemekker, denk ik.

op 22 09 2011 at 16:51 schreef You On A Gin:

Welk sprookje van de ‘bijgelovigen’?
Je beweerde dat de Verlichting ons heksenverbrandingen heeft gegeven, en dat heb je moeten inslikken. Prima, toch? Daar is geen schande in.

op 25 09 2011 at 22:34 schreef pimmetje:

Dit zul je wel leuk nieuws vinden!

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS