Home » Archief » Grote Faal


[11.10.2012]

Grote Faal

Hassnae Bouazza


Illustratie: Heinrich Zille

Afgelopen zaterdag zag ik de Egyptische actrice Yousra op Schiphol. Yousra! Een van de voornaamste actrices die pikante rollen op zich nam en zo moslimbroeders tot woede bracht – ongetwijfeld door de plotse, oncontroleerbare bloeddoorstroming naar het voortplantingsorgaan.

Platvloerse verwensingen

De amusementswereld staat met de dominantie van de Moslimbroeders onder druk in Egypte. Onder andere veel actrices verweren zich tegen de mogelijke hegemonie van de baarden. Actrice Ilham Chahine, tijdgenoot van Yousra en evenzo voornaam, kreeg recent de volle laag van de salafistische preker Abdallah Badr die haar een prostituee noemde en allerlei andere platvloerse verwensingen naar het hoofd slingerde.

Hierop ging een delegatie van acteurs naar president, en moslimbroeder, Morsi om de aanval te veroordelen, hun steun aan Chahine uit te spreken, en excuses danwel steun van de president te vragen. Morsi gaf te kennen dat Chahine was uitgenodigd voor een gesprek, wat zij op haar beurt ontkende. Ze gaf wel te kennen geen behoefte te hebben aan een gesprek en na te denken over eventuele juridische stappen tegen de geestelijke.

Het is een rommeltje in Egypt: er is chaos, anarchie, ongecontroleerd geweld. De ‘mensenrechten zijn een grote faal’, zag ik laatst op Twitter voorbij komen als commentaar op de situatie sinds de opstand. Zulke uitspraken zijn natuurlijk het product van een onrijpe geest, want met de mensenrechten was het altijd al droevig gesteld in het land.

Seksueel geweld tegen vrouwen

De seksuele intimidatie, die nu zoveel aandacht krijgt, was altijd al kwalijk, maar heeft, dankzij die chaos, anarchie en het ongecontroleerde geweld, een vlucht genomen. Zo gaat dat nu eenmaal, maar dat betekent niet dat er sprake is van stagnatie, dat de mensen zich erbij neerleggen en er geen ontwikkelingen zijn. De ‘faal’-roepers kunnen hun eigen onwelriekende en neerbuigende ideeën op de Arabische wereld zoveel projecteren als ze willen; ze worden er niet waar van.

De Nationale Raad voor Vrouwen in Egypte heeft een hoorzitting georganiseerd over het seksuele geweld tegen vrouwen. Aan de hand van de zitting wil de Raad een mediacode en samenwerkingstrategie met religieuze instituten (Al-Azhar en de Koptische kerk), organisaties en overheidsinstellingen ontwikkelen om het geweld en de intimidatie tegen te gaan.

Toon van het debat

Ondertussen gaat het debat in Egypte onverminderd door, en anders dan onder Moubarak, spreken critici nu vrijuit en krijgt president Morsi felle kritiek. Recent nog was in een van de praatprogramma’s onderwerp van gesprek: de toon van het debat. Op Facebook had de zoon van de president een criticus van zijn vader een ezel genoemd. Gesprekspartners in het programma vonden dit niet kunnen en een van de sprekers opperde zelfs dat ‘als de president zijn zoon niet kan opvoeden, doen wij dat wel’.

Dit alles een grote faal? Voor wie niet voorbij het oppervlak kijkt, ja. Vooruitgang begint bij een open debat en een grote spiegel. Of zoals actrice Laila Oulwi zei: het kan pas beter met het land gaan als we er zelf aan werken. Die spiegel wordt steeds vaker geraadpleegd. En de bevindingen worden steeds vaker gedeeld.

Dit stuk is eerder gepubliceerd op OneWorld.nl. Van Hassnae Bouazza (حسناء بوعزة) verschijnt dit najaar het boek ‘Arabieren Kijken’ bij uitgeverij Ambo. NRC Handelsblad heeft het nu al getipt. Volg haar op Twitter.

Hassnae Bouazza, 11.10.2012 @ 07:36

[Home]
 

63 Reacties

op 11 10 2012 at 10:48 schreef yurp:

Goed gezegd, Hassnae. Ik wordt doodmoe van die mensen die het gnuivend hebben over de Arabische winter omdat dit hun denigrerende vooroordelen lekker onderstreept.

op 11 10 2012 at 10:59 schreef Vanes:

Democratisering is een moeizaam proces dat je niet op gang brengt door een land jarenlang te bezetten (Afghanistan, Irak) of door social media (al helpt dat wel). Democratie is geduld en moet ontstaan vanuit het volk. Een vrij debat is daarvoor een voorwaarde zoals je terecht aangeeft. Geef het vrije debat een kans en de rest komt vanzelf. Al zal het er anders uit zien dan we in het Westen gewend zijn maar democratie kent vele gezichten.

op 11 10 2012 at 11:03 schreef Likoed Nederland:

Hoop is niet verkeerd.

Maar of het realistich is? Helaas leert de geschiedenis dat de kansen niet goed liggen.
Altijd als moslimfundamentalisten door verkiezingen aan de macht kwamen, gaven ze die nooit meer af, zie Iran en Gaza.

op 11 10 2012 at 11:20 schreef babs:

Ah, een reactie van Likoed, dan word ik altijd even wat alerter. En de onbetrouwbaarheid druipt er weer vanaf.

De geschiedenis leert… en dan komt Likoed met n=2, waarbij in Gaza tot nu toe de fundamentalisten gewoon verkiezingen winnen en in Iran de fundamentalisten niet democratisch aan de macht zijn gekomen. En belangrijker: zijn Egypte fundamentalisten aan de macht of niet?

Voor een land waar fundamentalisten aan de macht zijn gaat het redelijk goed met de mogelijkheden kritiek te uiten. Ook wordt er opvallend weinig tegen Israel ondernomen en ook is mij zelfs niks bekend dat Hamas opeens makkelijker aan wapens komt. Verdomde pragmatisch, die fundamentalisten.

In elke post van Likoed is elk detail onbetrouwbaar. Altijd.

op 11 10 2012 at 11:31 schreef Herbert:

Nou meneer Likoed, als ik zo kijk naar de haviken in Israel en de werkschuwe ultraorthodoxen die de staatskas leegplunderen, dan word ik daar ook niet vrolijk van.

op 11 10 2012 at 12:59 schreef Isho:

Ik ben een paar maanden geleden in Egypte geweest.Ik zag een land op het randje van de apocalypse en een volk die massaal in een psychose verkeert. Het enige wat hun rest is overgaan op kannibalisme als in Syrie en Irak. maar daar is Egypte te homogeen voor.De Kopten en de Sinai Arabieren worden untermenschen gezien en zijn te klein om een burgeroorlog te ontketenen.

Het probleem van Egypte is niet zo zeer religie of politiek maar de natuur.Het is misschien de armste land ter wereld: Het is een onleefbare woestijn met een open riool dat over een generatie of twee kan uitdrogen en waar langs bijna 100 miljoen mensen leven.Het is al een wonder dat ze nog bestaan.
Egypte heeft de laatste half eeuw,sinds Naser aan de macht kwam, de eerste echte egyptenaar sinds de Faroa’s van tig jaar geleden,fatale blunders op elkaar gestapelt: Als een woeste stier bleef het de Israelische Torrero met zijn rood lap aanvallen waardoor het zichzelf kwijt raakte.
Saddat was een eenoogige in een rijk van blinden.Misschien moet Israel ze weer een Jozef sturen die orde op zaken stelt!!!

op 11 10 2012 at 13:17 schreef Rob:

Instant gratification… mensen willen dat alles onmiddellijk en volledig zo wordt als zij het hebben willen. Ze vergeten daar steevast bij dat complexe dingen tijd kosten, dat Egyptenaren wellicht hele andere ideeën hebben over hoe het moet worden en dat dat laatste democratisch is, en alle buitenlandse inmenging in beginsel ondemocratisch is.

op 11 10 2012 at 13:18 schreef Road Agent:

De rechtzaak tegen de acteur Adel Iman over een grapje van een kapper die klaagt over het gebod op baarden in de film Yacoubian. Weet jij Hassnae hoe het daarmee gaat ik heb het dacht ik ook van jou gelezen, op google saat alleen oud nieuws. Die film gaat over verdraagzaamheid en is een aanrader voor iedereen.En staat in vertaling in zijn geheel op internet.

op 11 10 2012 at 13:31 schreef Ab Sconditus:

@Hassnae
Het moge zo zijn dat de ontwikkelingen in het post-dictatoriale Egypte, Lybie en Tunesie meer complex zijn dan veel Europeanen veronderstellen, maar waar het islamistische onkruid gaat woekeren zal op den duur niets anders meer kunnen groeien, simpelweg omdat het niets anders naast zich duldt.

@Isho
Prima comment.
Egypte bestaat al sinds het begin van de menselijke geschiedenis bij de gratie van de Nijl. Het bezit geen andere natuurlijke rijkdommen dan water en is daarom in wezen een agrarisch land, omdat het geen andere keus heeft.
De schroeiend hete woestijnzon heeft wel een enorm potentieel voor innovatieve alternatieve energie-opwekking, maar het is maar zeer de vraag of de regressieve en introspectieve mentaliteit die het islamisme genereert dergelijke innovaties zal stimuleren.

op 11 10 2012 at 14:08 schreef yurp:

Ab Scontius doet net alsof Egypte sinds gisteren islamitisch is.

op 11 10 2012 at 14:28 schreef gerrit:

Hassnae kijkt teveel door de Arabische zonnebril als Nederlandse marokaanse!

op 11 10 2012 at 16:05 schreef yurp:

Hmm, van Hassnae lees ik keer op keer goed geïnformeerde stukken over de Arabische wereld, van gerrit lees ik een lullige drogreden. Wie zal ik eens geloven?

op 11 10 2012 at 17:55 schreef Ab Sconditus:

@yurp
Zeer zeker niet.
Vanaf de XXXe eeuw v. C. tot aan de VIe eeuw AD was Egypte een brandpunt van beschaving en cultuur.
Totdat de Arabische horden het veroverden en het land in een nu reeds 14 eeuwen durende periode van Mohammedaanse barbarij stortten, die er het schier hopeloze open riool van heeft gemaakt wat het nu is.
Inclusief heel Noord Afrika.
De grootste tragiek van dit feit is wel de repercussies die dit had voor de rest van dit continent. Het islamitische Noorden van Afrika vormde, met de Sahara, eeuwenlang een buffer en een obstakel voor culturele en commercieele uitwisseling met Europa, uitgezonderd met de Christelijke Abessijnen/Ethiopieers en de Kruisvaarders t.t.v. de relatief korte bezetting van Israel en Jeruzalem, tussen de XIe en de XIIe eeuw AD.
Het gevolg hiervan was een rampzalige ”cultural clash”, tussen Europa en zwart Afrika die in de late XIXe eeuw uiteindelijk uitmondde in koloniale onderwerping en uitbuiting van de inheemse bevolking. In het midden van de XXe eeuw een vanuit Moskou tijdens de Koude Oorlog geinitieerde reeks onafhankelijkheidsoorlogen, resulterend in een bestuurlijke en sociaal-economisch chaos, die nu nog steeds voortduurt.

op 11 10 2012 at 18:05 schreef cRR Kampen:

Ik heb een hele tijd oordeel over het al dan niet slagen van de Egyptische omwenteling uitgesteld, omdat ik er weinig peil op kon trekken.
Toen president Mursi in woorden een zekere afstand nam van zijn partij, de Moslimbroederschap, had ik weer eens het gevoel dat de revolutie was mislukt; zelfde orde, nieuw popje – vgl Yemen waar thans een neef van Saleh aan de macht is.

Maar afgelopen maanden ben ik over Egypte wat optimistischer geworden. Zie dezelfde ontwikkelingen als Hassnae beschrijft, bijvoorbeeld.
Zelfs het feit dat ik zolang erover getwijfeld heb spreekt eigenlijk in het voordeel van Mursi’s Egypte – het betekent dat hij een middenweg kiest en velen daardoor min of meer tevreden houdt. Daarmee evenwel ook menigeen op het verkeerde been heeft gezet (waar is de ‘radicaliteit’ van de MB nou? Nergens, natuurlijk). Goed voor de stabiliteit in het land, heel belangrijk (niets is zo erg als guerrilla).

op 11 10 2012 at 18:13 schreef Sasha Berkman:

Ab Scondius: houw toch je domme PVV-waffel met je domme ongefundeerde en nazi-achtig commentaar over de islam. Mensen zoals jij zijn in elke samenleving een probleem.

op 11 10 2012 at 18:34 schreef cRR Kampen:

Ab Sconditus, Griekse cijf.. pardon arabisch woord, eh, getallen? Daar gaat u Pi niet mee uitrekenen vrees ik.

Ik vind het meer dan geniaal dat u erin slaagt alle Europees-christelijke wereldmisdrijven te apologeren door middel van de Arabisch-volstrekt-goddelijke macht, maar denk hierbij even aan het hoefijzermodel (geniaal krankzinnigheid et cetera et cetera).

op 11 10 2012 at 19:46 schreef Ab Sconditus:

@cRR Kampen
U zult mij nooit horen beweren, dat de Europese slavenhandelaars en kolonisators zulke aardige jongens waren, integendeel.
Stel hier slechts de hypothese, dat een 12 eeuwen durend isolement van zwart Afrika, en de daaruit voortkomende achterstand van dit deel van de wereld t.o.v. Europa, daar zeker wel aan heeft bijgedragen en dat de islamisering van Noord Afrika daar debet aan is.
Overigens hebben de Portugezen in de XVIe eeuw de kunst van de handel in zwarte slaven van de Mohammedaanse Arabieren afgekeken, welke, in de XVIIe en XVIIe eeuw, op meer grootschalige wijze door de Nederlanders werd overgenomen, ten einde aan de vraag naar Arbeidskrachten in Amerika tegemoet te komen.

op 11 10 2012 at 19:54 schreef Hans Berenstein:

Ik snap dat Hassnae grote lijnen ziet en uitgaat van een positief scenario. Dat er meer kan worden gezegd in Egypte zal zeker helpen. Hopelijk leidt het tot structurele verbeteringen.
Wel ben ik blij dat ik er geen afwijkende vrouw ben of Kopt in Egypte. Zoals Hassnae schrijft: ‘De seksuele intimidatie, die nu zoveel aandacht krijgt, was altijd al kwalijk, maar heeft, dankzij die chaos, anarchie en het ongecontroleerde geweld, een vlucht genomen. Zo gaat dat nu eenmaal’ Klinkt eventjes logisch, maar je moet intimidatie en chaos niet bagatelliseren. Het is minimaal een tijdelijk offer, maar kan ook doorwerken. Vlak het in ieder geval niet weg.

op 11 10 2012 at 20:22 schreef cRR Kampen:

Let op, Ab Sconditus, u spreekt systematisch over de tijd na en – beweer ik – als gevolg van de Reconquista. Waarbij natuurlijk vermeld moet worden dat (E-)Spinoza van ruim vóór de Hollandsche Arbeidskrachtenvaart dateert.

op 11 10 2012 at 20:34 schreef Yvonne:

Willen de geslachtziektes Ab Sconditus, Lulkoek Nederland, Isho niet zo uitbundig laten blijken dat ze een druiper hebben.

op 11 10 2012 at 20:49 schreef Ab Sconditus:

@Hans Berenstein
Gun de mensen in Egypte het beste, maar deel het optimisme van Hassnae niet en vrees een sunnietische variant van een herhaling van de gebeurtenissen in Iran na het verdrijven van de door de VS geinstalleerde dictatoriale Pahlavi kliek aldaar. (Inderdaad had het Westen daar ook bloed aan hun handen; google Mossadeq.)
De dictatoriale pest van Mubarak c.s. zal naar ik vrees in Egypte slechts worden vervangen door de islamistische cholera van de Yamaat al Islam.
Dat dit, in het bijzonder voor het Egyptische volk, een trieste zaak is staat buiten kijf, maar het kan ook het hele M.O. in vuur en vlam zetten.
En dat is nog veel erger.

op 11 10 2012 at 21:47 schreef Ab Sconditus:

@Yvonne/@Sasha
Ga hier niet terug schelden om aan uw verwachtingspatroon en beeldvorming aangaande mensen met een andere denkwijze dan de uwe tegemoet te komen.
Maar hier voorlopig wel weer genoeg verbal abuse moeten slikken.

op 11 10 2012 at 22:08 schreef Selim:

Westers geleuter! Het blijft mij verbazen. Het Midden-Oosten mag blijven branden zolang de
troetelminderheden van het Rijke Westen maar veilig zijn? Wat overduidelijk selectief en
misselijkmakend en ohw ja… dom! Er moet een omschakeling komen in het narratief. Jullie lopen achter mensen. Mare… whatever! Jezus komt terug… hebben jullie het al gehoord?!

op 11 10 2012 at 22:43 schreef Isho:

Het intreden van de moderne tijd heeft de noordelijke naties die nu de dekens uitdelen: Het Westen, Rusland, Japan en China, honderden miljoenen levens gekost en dat ging gepaard met wereldoorlogen en dramatische radicale veranderingen.

Het Zuiden waar de meeste volkeren nog in het ijzertijdperk leven of nog dieper in de geschiedenis verkeren, zullen de zelfde moeilijke weg bewandelen.

De woestijnwereld of wel de Islamitische/Arabische wereld genaamd, heeft het het moeilijkste van allemaal omdat het de minste bedeelde is door Allah: Behalve wat olie hier en daar is het een kale dorre woestijn waar vogels uit de hemel vallen.

En die olie is een vloek want het stelt luie elites in staat om zich af zich te sluiten van de wereld, de tijd te doen stoppen en hun volkeren oliedom te houden….Islamisme is niets anders dan luie oliedomheid!!!

Sinds de moord op Saddat, de visionaire nuchtere hero, is de fascistische Arabische Liga een instrument van Wahabistische olie-staten als Qatar en Saudie-arabie geworden en daar zit het probleem.

op 11 10 2012 at 23:30 schreef MNb:

De mensenrechten (inclusief mbt sexuele intimidatie) waren een grote faal en toen konden de bewoners er niets aan verhelpen.
De mensenrechten zijn nu een grote faal en nu hebben de bewoners allerlei middelen er iets aan te doen.
Eénmaal raden waar ik de voorkeur aan geef.

Dergelijk geleuter (Lulkoek Nederland, Isho en Ab Stronticus geven er prachtige voorbeelden van) is nog erger dan “maar tijdens Mussolini reden de treinen op tijd”.
De Egyptenaren – en trouwens ook de Tunesiërs en Libiërs – pakken het tot dusver heel wat beter aan dan de Fransen in 1789 en de Russen in 1917. Ik houd een slag om de arm, dat wel. Heeft niets met islam te maken, alles met revoluties die de neiging hebben hun kinderen op te eten.
Dus jongens en meisjes aldaar, doe het beter dan jullie Europese voorgangers. Kijk uit voor Robespierre en Uljanov.

op 12 10 2012 at 01:18 schreef Sasha Berkman:

“Maar hier voorlopig wel weer genoeg verbal abuse moeten slikken.”

High 5 wereld

op 12 10 2012 at 08:40 schreef You On A Gin:

Scrap wat ik zei in het draadje “Een nieuwe baan” – dankzij landslides in mijn persoonlijke situatie hoef ik de komende dagen nog geen afscheid te nemen.

Dat gezegd hebbende, vind ik het droevig om te zien hoe er hier nog steeds door sommigen gereageerd wordt op andersdenkenden.

Een commenter als Isho ken ik van Wij Blijven Hier. Zo iemand moet je zien als een insider.

Dat extreem-linkse piepeltjes blijkbaar wat vonkjes van vreugde in hun verlepte wezen kunnen vuurstenen d.m.v. hun eigen afkomst en cultuur (en effectief zichzelf) af te zeiken, maar onmiddellijk beledigend, schreeuwerig, misleidend en irrationeel worden wanneer iemand kritiek ventileert op een andere cultuur weten we nu onderhand wel. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar dit begint echt saai te worden.
Willen jullie Frontaal Naakt veranderen in een navelstarend mini-universum waar iedereen elkaar schouderklopjes geeft? Waar discussie stagneert en dus achteruit gaat?
Niet iedereen met een andere zienswijze is automatisch een nazi of een PVV-er, stelletje mongolen. Jullie zijn tegen werelddominantie, behalve wanneer in je straatje.

Ome Gin is niet boos, alleen teleurgesteld.

op 12 10 2012 at 09:21 schreef yurp:

@Ab Sconditus

Dat is een boude bewering die je niet kunt staven. Egypte is pas in de 16e eeuw onder de Ottomanen in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Tijdens de islamitische Fatimiden en Mammeloeken bloeide Egypte en werden er universiteiten, kastelen en openbare werken gebouwd. Maar goed, dat zijn vast allemaal vervelende feiten die je vooringenomenheid in de weg staan.

op 12 10 2012 at 09:29 schreef You On A Gin:

Oh ja, Sasha, en dat is één van de dingen die je best maar heel erg snel uit je hoofd kunt zetten, en je kunt het maar beter van mij horen:
Evenmin als de PVV voor Nederland spreekt, spreken jij of je vriendjes voor “de wereld”. Waar haal je de arrogantie toch vandaan. In mijn wilde jaren had ik een hijs gevraagd van wat je smøkt.

op 12 10 2012 at 09:36 schreef Peter:

Hé, YOAG, je kunt altijd opzouten, als je deze site saai vindt. Ik zal je niet missen, want ik vind jou ook saai. Je bent voorspelbaarder dan Joost Niemóller en je valt vaker in herhaling dan een Teletubby op speed.

Argumenteren kun je ook helemaal niet en je bent dom. Je bent echt godsgruwelijk, hermeltergend dom.

Dacht je echt dat de kous af was met je goedkope smartlap over de abortus van je vrouw? Neen, lullo, de abortus van je vrouw interesseert me geen reet. Je bent anoniem, de vraag is of je wel een vrouw hebt, en áls alles echt zo is gebeurd, dan nog zie ik niet hoe dat een geldig argument in deze discussie is.

Je discussieert altijd op dezelfde manier, met autoriteitsargumenten. Jij bent een allochtoon (moeten we maar geloven) dus wat jij over de multiculturele samenleving zegt, is waar. Het leven van jouw vrouw is gered door een abortus (of dat beweer je althans) dus als jij iets over abortus zegt, moet verder iedereen zijn bek houden. En Isho, godbetert, zit altijd op Wijblijvenhier.nl, dus of we ons allemaal even aan zijn wijsheid willen laven! Omdat-ie reageert op Wijblijvenhier.nl! Het staat er echt! YOAG vindt dat echt!

Fuck off, YOAG, neem je zielige vrouw, je koffertje met afgeragde goocheltruukjes, je verzonnen leven, je misplaatste aanmatigendheid en je aanstootgevende domheid en flikker lekker een eind op. Wie de fuck denk je dat je bent? Jezus? Je bent een prut-Jezus. Als Jezus een verhaal verzon, leerden we er nog wat van. En je was altijd benieuwd naar het einde. Bij jou ben ik altijd blij dat ik de lengte van de reacties aan banden heb gelegd.

op 12 10 2012 at 10:25 schreef Likoed Nederland:

@Babs

De Moslim Broederschap heeft campagne gevoerd met de verovering van Israel als item:
http://likud.nl/2012/05/moslim-broederschap-wil-jeruzalem-veroveren/

Maar ze zijn niet gek. Ze hebben begrepen dat ze zich de eerste vijf jaar rustig moeten houden, daarna worden pas handen afgehakt:
http://likud.nl/2012/05/egypte-onder-moslim-broederschap-israel-vijand-nr-1/

op 12 10 2012 at 11:35 schreef Yvonne:

Lulkoek Nederland

Begint een beetje zielig te worden.

op 12 10 2012 at 11:52 schreef cRR Kampen:

Peter toch, spaar je munitie voor de echte etterbuilen… O ja, had je al geregeld vandaag :)

@pseudobibi, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8293536/Egypt-crisis-Israel-rallies-to-support-of-Egyptian-regime.html dus geef Jeruzalem dan inderdaad maar aan de Egyptenaren, het volk van Mozes de Slachter :)

op 12 10 2012 at 12:43 schreef Yvonne:

cRR Kampen

Dankzij de VS,Israel en de nobelprijs voor de vrede EU, gaan er weer veel slachtoffers vallen Het willen hebben van de controle over Syrie, het isoleren van Iran en de eindoplossing w.b. Libanon. Uiteindelijke einddoel Israelische controle over het Midden-Oosten. Daar is de wereld lekker mee.

op 12 10 2012 at 12:45 schreef yurp:

@Likoed

Als onderbouwing van je punt in een link verwijzen naar een:

“Opinie artikel van Likoed Nederland op ‘De Dagelijkse Standaard’”

Je moet maar durven. Linken naar je eigen artikel dat ook nog eens blijkbaar slechts geplaatst is op een bijzonder dubieus webkrochtje.

op 12 10 2012 at 12:53 schreef Aaron:

Westers geleuter! Het blijft mij verbazen. Het Midden-Oosten mag blijven branden zolang de
troetelminderheden van het Rijke Westen maar veilig zijn? Wat overduidelijk selectief en
misselijkmakend en ohw ja… dom!
Selim

Verdomme, ja, wat maken wij westerlingen ons ook druk om onze troetelminderheden… Hun vernedering is nu eenmaal de noodzakelijke prijs die je betaalt voor de vooruitgang in het Midden-Oosten. Our bad!

op 12 10 2012 at 13:13 schreef Isho:

You On A Gin…ja natuurlijk ben ik een insider want ik kom uit die woestijn-Sultanaats en als je het over Sultans en weostijnen hebt dan kan ik je alleen vertellen wat ik zag en zie en meegemaakt heb…nee… ik ben een ervaringsdeskundige die de moderne geschiedenis van Noord Afrika aan den lijve heb ondervonden,letterlijk en niet alleen wat van de krant meegepikte.

Ik heb de droogtes, de honger, de Exodus naar het Noorden en de zinkende bootjes, de fascistische tirannen en hun beulen, terrorisme en protest-zelfmoorden van heel dichtbij meegemaakt.

En dat jij denkt dat ik alleen maar over mijn eigen volk en mensen zeik dan komt dat uit de misvatting die jij hebt over wie mijn eigen mensen en volk zijn want ik heb geen andere argumenten of retoriek gekend dan deze zelfs toen ik nog in Marokko leefde.

Mijn verhaal is heel gangbaar hoor en heel normaal alleen mensen als jij kunnen maar niet geloven dat wij ook mensen zijn van deze aarde en niet uit een andere planeet komen genaamd “Arabia” of zo…het is allemaal veel saaier en minder exotisch dan je denkt.

op 12 10 2012 at 13:27 schreef yurp:

25% van Likud heeft in februari op de ultranationalistische kolonistenleider Moshe Feiglin gestemd. Mensen die zichzelf naar die partij noemen zouden wellicht gewoon eens naar zichzelf dienen te kijken…

op 12 10 2012 at 13:30 schreef Peter:

Eh, juist, Isho, bullshit-alarm slaat zo’n beetje op tilt, maar laat ik Peter Parker zijn en dat negeren, ook al blijkt mijn bullshit-alarm altijd gelijk te hebben, altijd.

Laat ik Peter Parker zijn en zeggen: reuze interessant, Isho, maar heb je ook nog een echt argument, of moeten we je op je mooie bruine ogen geloven omdat je de martelkamers van de Mutawa van binnen hebt gezien?

op 12 10 2012 at 13:35 schreef Yvonne:

Isho

Veel meegemaakt, Isho. Zal niet in je koude kleren gaan zitten. Je moet nu ook toch de seniorenleeftijd hebben bereikt, schat ik zo?

op 12 10 2012 at 13:36 schreef Bertje:

@ Yvonne

“Uiteindelijke einddoel Israelische controle over het Midden-Oosten. Daar is de wereld lekker mee”

Lijkt me een goed plan zolang het maar in vrede en zonder geweld gebeurd.
*ook wel eens dag droomt*

op 12 10 2012 at 13:41 schreef Yvonne:

De 1 hangt nog in het slachtoffermodel en voor de ander wordt het lespakket steeds uitgebreider.

op 12 10 2012 at 15:00 schreef Isho:

hahhah wat zijn we allemaal lekker cynisch hier zeg…wat ik heb meegemaakt valt wel mee in vergelijking met mijn vrienden en familie.Een manier om de schade te inventariseren is kijken hoe het mijn basisschoolvrienden verging: De ravage is groot.

Ik mag niet klagen en dat heb te danken aan het feit dat mijn vader naar Hollanda kwam. Ik mensen gekend die het niet was gelukt,verdronken in zee of gestikt in een hete busje op weg hier naar toe.

Over Egypte en de de rest van die woestijnrijken om te illustreren hoe erg ze de draad kwijt zijn: Zonne-energie: Die landen horen de voortrekkers te zijn van die technologie omdat het gewoonweg een vraag van leven of dood is voor ze. In Egypte heb ik geen enkel zonnepaneel gezien laat staan dat ze die gaan maken en exporteren. Is toch raar dat zo iets ze niet bezig houdt…Omdat ze in plaats van ingenieurs en dokters alleen maar charlatans en beulen opleiden…en zo lang dat zo blijft zal het alleen maar van erger naar erger gaan.Maar daar heb je een cultuur omslag voor nodig…een ware revolutie. Hopen dat het rustig verloopt maar terug kijkend in de geschiedenis….

op 12 10 2012 at 15:24 schreef jos:

“Ik mag niet klagen en dat heb te danken aan het feit dat mijn vader naar Hollanda kwam. Ik mensen gekend die het niet was gelukt,verdronken in zee of gestikt in een hete busje op weg hier naar toe.”

Dit stukje doet bij mij ook het bullshit-alarm flink rinkelen. In de tijd dat die zgn. vader naar Europa kwam was er een grote vraag naar migranten en hoefden mensen niet in vlotjes de zee over te steken of zich in een busje proppen.

Ik denk dat Isho nep is. Ik denk een het een pro-Israel figuur is die hier met impressionistische stukjes over de Arabische wereld propaganda voert.

op 12 10 2012 at 15:37 schreef cRR Kampen:

Curieus, Yvonne, dat Syriëcomplot. Alles om maar niet aan het Feit te komen: dat de Assad-clan de grote slachter is in Syrië en dat ie nu, hopelijk niet met alle 2 miljoen Alewieten(!) geruimd wordt.

Het probleem met dit complot is dat het de omwentelingen in Tunesië en Egypte helemaal niet verklaren kan. Die worden dan ook volledig genegeerd bij deze drogreden.

Dus: Syrië is een ordinaire burgeroorlog voortkomend uit een opstand en mogelijk evoluerend naar een secessieoorlog. Zoals bij alle burgeroorlogen bestaat er inbreng van diverse externe partijen. Meer valt er niet aan te constateren.

De terreur aan het adres van waarschijnlijk het enige land ter wereld dat letterlijk in eeuwen geen enkel conflict begon zit mij overigens ook bijzonder dwars.

Vast staat evengoed dat de Israelische invloed tanende is, en dat kan je o.a. zien aan de nogal wanhopig klinkende huilies van Bibi van afgelopen jaar of twee. De Flotillamoorden hebben prima geholpen.

op 12 10 2012 at 15:50 schreef Selim:

Ja ik neem het je heel kwalijk! Mensen zoals jij hebben niet eens door hoe belachelijk dom ze klinken. Denken dat je meer gemeen hebt met een Kopt of Armeniër dan met een Turk of Arabier. Het is een misplaatste identificatie die keer op keer laat zien hoe selectief mensen kunnen zijn in hun mededogen. Iedereen gaat dood! Voornamelijk als je arm bent! En zeker als je arm bent en in het Midden-Oosten leeft!

op 12 10 2012 at 16:49 schreef Isho:

Jos…Ik hoef geen alarm te rinkelen want de bom is allang gevallen.
Israel is een zaak waar ik weinig van kan snappen.Verhalen over Zeeen met stokjes splitsen en dan lopen over water om vervolgens met paarden de ruimte in vliegen en wachten op doden dat ze terug terugkomen en ons te verlossen…dus dit is mijn land! dat gaat mijn beperkte intellect te boven.Maar ik moet die Isratijnen wel nageven dat ze hun zaakjes netjes op orde hebben in vergelijking met hun neven.Hoe zal het komen??!

Het zal je goed doen om je goed te verdiepen in wat daar gebeurt in plaats van je te vergapen aan al die kraaltjes en spiegeltjes van Alladin en de verhalen van Ali Baba. Want tot nu toe is de enige oplossing die de mensen uit die dorre woestijnen reeel vinden is wegwezen en met zijn allen naar het koele vruchtbare Noorden. Europa telt 500 miljoen en met het lege Rusland er bij is er genoeg ruimte voor minstens 2 miljard.Maakt me niet uit.jij?!
Mijn vader was een van de pioniers die dat als eerste deden want het was toen niet zo vanzelfsprekend om te immigreren:Je vaderland en familie verlaten was toen een eenzame en oneerbare keuze die alleen de armste en de buitenbeentjes moesten maken.

op 12 10 2012 at 16:59 schreef Aaron:

Selim
Vertel je ook even aan al die moslims hoe belachelijk het is dat ze zich met elkaar identificeren? Dat zou een hoop schelen…
Ik identificeer me idd meer met de gemiddelde Kopt of Armeniër dan met de gemiddelde vrome moslim, en niet alleen ik, ook de seculiere hoog-opgeleide Iraniërs gaan maar wat graag naar Yerevan om daar van het vrije leven te genieten.
Ik ben in tal van Arabische landen geweest en voel me verreweg het meeste thuis in Beirut onder de christenen. Kan er niks aan doen.

op 12 10 2012 at 17:05 schreef babs:

Of Isho is gewoon afvallige. Komt vaker voor dat afvalligen de religie waarvan ze afscheid hebben genomen, diep haten en die de schuld geven van alle ellende in de wereld. Zoals sommige ex-rokers de fanatiekste anti-rokers zijn.

op 12 10 2012 at 17:09 schreef Peter:

Hoe dan ook, ik ben die breedsprakerige lulverhalen van Isho, waar ik het punt maar niet van zie, nu al behoorlijk zat. Heb Wijblijvenhier.nl gevraagd om ‘m terug te halen.

op 12 10 2012 at 17:35 schreef Isho:

hahhaha…laat ik het kort houden dit keer…is nooit goed met jullie cynische zeurpieten:

– Gun iedereen zijn God.
– Van gebakken lucht kan je niet leven.

die goed leren, in het Arabisch vertalen en op tegeltjes schrijven en exporteren.

op 12 10 2012 at 17:46 schreef Yvonne:

cRR Kampen

Zo curieus vind ik het allemaal niet gezien de geschiedenis.

Restoring Syria’s uprising to the Syrian people
By Jamal Kanj

Lees wat er al 20 jaar geleden over geschreven werd door Oded Yinon.

op 12 10 2012 at 18:25 schreef cRR Kampen:

Mooi, Isho, u bent het dus gewoon met Hassnae re de positieve ontwikkelingen in Egypte eens. Eindelijk vrijheid voor de confessionele partijen daar.

op 12 10 2012 at 19:20 schreef MNb:

Als je iets tegen cynische zeurpieten hebt zit je hier verkeerd, Isho. Jij kan iig prima van gebakken lucht leven, want veel meer heb je nog niet afgeleverd. Omdat ze in Egypte geen zonnecellen hebben komt er van de revolutie aldaar niets terecht, zoiets.

op 12 10 2012 at 20:11 schreef Selim:

Op vakantie gaan naar de derde wereld is vooral goedkoop. En die vrije Armeniërs werken in Turkije. Ik heb een Armeense masseur in Turkije. Een heuse Olympische kampioen Judo. Komt dit omdat die Armeniërs zo achterlijk zijn?

Je moet blind zijn om de verdeeldheid van de Arabische wereld niet te zien. De huidige situatie is zachtjes uitgedrukt ongewenst. De nieuwe verhoudingen komen voort uit de wanhoop van de gewone man en vrouw!

Autocraten en de troetelminderheden die, gesteund door het Rijke Westen, de overgrote deel van de bevolking hebben onderdrukt: het feestje is over! Hoepel op naar Parijs of Londen. Neem je Westers dogma mee en schrijf een boek of zo! De meeste mensen in deze gebieden weten precies wat er komen gaat, ze voelen het in hun botten… ze proeven het in de lucht. Nu alleen nog de debielen hier. Soevereiniteit voor de meerderheid!

op 12 10 2012 at 21:30 schreef Isho:

Ja natuurlijk MNb…is toch een schande dat een zonnig land zonder olie niets doet met zonnecellen.Ze hadden het moeten uitvinden!!!…als dat geen teken aan de wand is dan weet ik het niet hoor!!…Dat is omdat ze er te dom en te lui voor zijn of ze zijn zo fatalistisch en gebroken dat ze het niet meer kan schelen. Ik denk het laatste.

op 12 10 2012 at 22:56 schreef Mark:

Ach ja, laten we maar afwachten hoe Egypte, Tunesië en Libië zich verder zullen ontwikkelen.

Hopelijk komt er behoorlijke regimes die pas op de plaats maken, een nieuwe constitutionele orde kan scheppen die voor alle facties min of meer acceptabel zijn, en de grote problemen daar kunnen oplossen.

Misschien zou het wel mooi zijn daar de voedselvoorziening veilig te stellen, en gezinsplanning tot één van de beleidsprioriteiten te maken.

op 13 10 2012 at 06:37 schreef You On A Gin:

@ Peter
Hahahahaha, ik hoop dat het een beetje oplucht, Peter. Zo te zien zit er nogal wat dwars.
Enne, ik hou ook van jou, hoor. Ik weet wel dat je ’t allemaal niet zo kwaad meent. Dat doe ik zelf ook niet. Mocht ik je ooit spotten op HS, want daar kom ik ook wel eens, dan kun je een biertje van me krijgen.

op 13 10 2012 at 12:27 schreef cRR Kampen:

@Yvonne: http://www.mafhoum.com/press2/63P58.htm .

‘Hama Rules’, Thomas Friedman.

“In February 1982 the secular Syrian government of President Hafez al-Assad faced a mortal threat from Islamic extremists, who sought to topple the Assad regime. How did it respond? President Assad identified the rebellion as emanating from Syria’s fourth-largest city — Hama — and he literally leveled it, pounding the fundamentalist neighborhoods with artillery for days. Once the guns fell silent, he plowed up the rubble and bulldozed it flat, into vast parking lots. Amnesty International estimated that 10,000 to 25,000 Syrians, mostly civilians, were killed in the merciless crackdown. Syria has not had a Muslim extremist problem since.”

Dat was pappie Assad in actie.
Uiteraard is het probleem hier pas recht ontstaan. Turfvuur.

op 13 10 2012 at 12:39 schreef Mark:

@babs

Nu moet ook worden gezegd, dat met afvalligen in de Islam niet zachtzinnig wordt omgegaan.

http://www.youtube.com/watch?v=r018ohLUuL4

Nu is het de vraag of Isho inderdaad een afvallige is, en ja, “niet alle Moslims zullen actief afvalligen doden, of ook maar dat praktijk goedkeuren.”

Maar apostasie in Islam vergelijken met het stoppen met roken, dat is bijzonder lichtzinnig.

Of u bent lid van de fundamentele tak van de Rokerskerk? Dan heb ik niets gezegd.

op 13 10 2012 at 17:19 schreef Likoed Nederland:

@yurp

Alle bronnen staat er bij hoor, kan u zo verifieren.

op 15 10 2012 at 07:16 schreef You On A Gin:

Enige toelichting lijkt mij op z’n plaats. Eenvoudig na te lopen in het archief, dan laat ik het hierbij:

(1) ik geef hier op FN mijn visie op dingen, gebaseerd op ervaringen/reizen/studie/boeken. Dit is bedoeld om mijn eigen perspectief op een bepaalde kwestie over te brengen; nooit om mensen de mond te snoeren
(2) ik heb nooit gezegd dat ik een allochtoon ben; mijn letterlijke woorden waren “naar PVV-maatstaven een allochtoon” (dus 3e generatie). Wat ik zei is dat ik getint ben en geen kaaskop
(3) ik ben voor een substantieel deel van mijn leven opgegroeid in de/een multiculture samenleving. Dit maakt mij een ervaringsdeskundige; ongeacht of ik de dingen juist/helder zie of niet
(4) wanneer ik iets beweer, zorg ik doorgaans voor links met bronvermelding – publicaties, essays, nieuwsberichten, filmpjes
(5) ik heb nooit beweerd dat ik een vrouw heb; ik sprak van een “mevrouw Gin”; is multi-interpretabel
(6) suggereren dat ik een gebeurtenis als een abortus zou verzinnen vind ik vilein
(7) het “jullie” in mijn comment was gericht op een zeer specifieke factie van FN-coryfeeën
(8) oordeel vooral zelf of ik [vul hier superlatief in] “dom” ben

Nog vragen/klachten/suggesties?

op 15 10 2012 at 18:51 schreef babs:

Mark,
Probeer je nu te bewijzen hoe ellendig die Islam is met een youtube filmpje? Heb van het filmpje 5 seconde gezien, ik ga er van uit de de baard iets zegt dat afvalligen dood moeten. Dat zegt iets over die baard, maar natuurlijk niks over de islam. De pratende baard heeft namelijk helemaal niks over welke moslim dan ook te zeggen, behalve hij zelf.

Er zullen in Nederland zeker moslimfamilies zijn die eventuele afvalligen zouden uitstoten of erger, maar het lijkt me een minimale minderheid. Ik verneem natuurlijk graag de harde cijfers over vermoorde Nederlandse afvalligen.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS