Home » Archief » Haatstickers


[21.12.2013]

Haatstickers

Matthijs Krul

kerst16

Het is duidelijk dat Geert Wilders met zijn recente stickerstunt probeert aandacht op zijn partij te vestigen. Men zou dus kunnen zeggen: laat hem rustig stickers plakken, zoals het iemand met de politieke serieusheid van een basisscholier betaamt, en negeer het verder.

Maar de retoriek van Wilders roept altijd sterke reacties op van uiteenlopende soort, ook onder zijn tegenstanders, en het is de moeite waard tenminste daar enige aandacht aan te besteden. Al was het maar omdat voor allerlei progressieve opponenten van de PVV er meteen weer sprake is van een verbod. Nauwelijks is het verbod op godslastering afgeschaft, of er wordt geroepen dat een dergelijke belediging van de Islam niet kan, enzovoort.

Monopolie op meningen

Ik denk niet dat het veel zin heeft om een dergelijke politiek na te streven. De traditionele liberale argumenten voor de vrijheid van meningsuiting, zoals bijvoorbeeld die door John Stuart Mill uiteengezet in On Liberty, zijn hier juist bij uitstek van toepassing.

Vrijheid is juist de vrijheid van minderheden, of van het zeggen van dingen die anderen niet willen horen; het is niet wenselijk dat de overheid gaat bepalen waar de grens tussen toegestane en niet toegestane meningen ligt; en men kan zich in een gegeven debat altijd toevallig aan de verkeerde kant van de streep bevinden. Een verbod op te radicale meningen of uitingen betekent in feite een politiek monopolie op meningen van de partijen van het politieke centrum, hetgeen noch democratisch noch inhoudelijk gerechtvaardigd is.

Hatelijke retoriek

In Nederland wordt dan vaak gezegd dat ‘de onafhankelijke rechter’ maar moet bepalen of een bepaalde uitspraak geoorloofd is of niet, maar ook dat is niet wenselijk – dat verschuift dezelfde censuurmacht naar de rechterlijke macht, maar lost het probleem niet op. Daarbij is ook strategisch duidelijk dat het niet de beste manier is om de hatelijke retoriek van Wilders te bestrijden.

Het proces tegen Wilders deed hem en zijn partij alleen maar goed, zowel in termen van electoraal gewin als van media-aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat als Wilders veroordeeld was, dit hem en zijn aanhang alleen nog maar verder gesterkt zou hebben.

Er zijn allerlei dingen die mensen zeggen en doen die onwenselijk zijn, maar die niet met politie-ingrijpen beantwoord moeten worden. Hoewel Nederlanders graag op de Amerikanen neerkijken, is – tenminste sinds de jurisprudentie van de jaren zestig – de vrijheid van meningsuiting daar veiliger dan hier. (Dat geldt natuurlijk niet voor klokkenluiders zoals Snowden en Manning, noch voor hoe effectief meningsuiting kan zijn in een dergelijk sociaal-economisch ongelijk land, maar dat zijn zaken die daar analytisch van losstaan.)

Mond snoeren

De vrees dat vrije meningsuiting tot pogromgedrag zou leiden is geen werkelijkheid geworden. Hoewel de VS een veel gewelddadiger land is dan Nederland, is er geen duidelijke connectie tussen de jurisprudentie voor vrije expressie (in de zin van overheidsneutraliteit jegens de inhoud van uitspraken) en lynchgedrag; het laatste is sindsdien duidelijk afgenomen.

In deze context is het nuttig op te merken dat de eerste verboden op het beledigen van minderheden in Nederland in de jaren dertig werden ingevoerd om het NSB-fascisme tegen te gaan, iets wat verder zonder merkbaar effect bleef. De blasfemiewet diende juist om links de mond te snoeren.

De burgerrechtenbeweging en de vrijheid van meningsuiting gingen hierin juist hand in hand: zeker in landen die neigen tot een agressief rechtse tendens, zoals de VS en nu in toenemende mate Nederland, is het juist de progressieve vleugel die een goed beschermde vrijheid van meningsuiting nodig heeft. Dat betekent dus ook de vrijheid om tegen Wilders of GeenStijl in te gaan zonder bedreigd of geïntimideerd te worden, ‘journalistiek’ of anderszins.

Moeilijk de islam te verdedigen

Dit alles wil echter niet zeggen dat er niet duidelijk sprake is van een campagne van haat en intimidatie jegens immigranten en moslims in Nederland, en dat Wilders met zijn plakwerk daar niet aan bijdraagt. Hierbij creëert Wilders op listige wijze een probleem voor progressief maar atheïstisch gezind Nederland, omdat hij zijn pijlen direct richt op de islam, niet op moslims als zodanig.

Dit onderscheid is zeker voor moslims zelf niet zo makkelijk te maken, en Wilders is bovendien zelf nooit, maar dan ook nooit, consistent is in zijn verhaal – of hij nu tegen de islam is, tegen moslims, tegen immigratie, tegen criminaliteit, of dat het hem om cultuur gaat. Maar bij velen op links, inclusief mijzelf, is het moeilijk om de islam als zodanig te verdedigen.

Er leeft een breed gedeeld gevoel onder Nederlanders dat de strijd tegen religieuze dominantie, politiek en privaat, een belangrijk onderdeel was van de emancipatiebewegingen sinds de oorlog, en zeker politiek links is daarom vanouds met goede reden achterdochtig als het om het verdedigen van religies gaat. Men hoeft niet zover terug in de tijd te gaan om de werkelijke censurerende effecten van blasfemiewetten in Nederland te vinden.

Bolwerk van vrijheden

Het is echter des te belangrijker om een gediscrimineerde en zwartgemaakte minderheid zoals de moslims in Nederland te verdedigen. Het is dan ook belangrijk er op te wijzen dat Wilders met zijn manipulatieve retoriek zelf het onderscheid tussen de islam en de moslims niet duidelijk kan maken – dan hoeven wij dat ook niet te doen.

Hoe moeten we dan reageren? Eigenlijk is het heel eenvoudig. We hoeven de islam niet te verdedigen, behalve desnoods door erop te wijzen dat ‘de islam’ buiten de theologie niet bestaat en dus ook niet onderwerp van politiek kan zijn, en dat bovendien Wilders en de zijnen er historisch en theologisch de grootst mogelijke onzin over verkondigen.

Maar belangrijk is dat we de rechten – ik spreek eigenlijk liever van vrijheden – van de burgers van Nederland verdedigen. Daaronder vallen de gelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, dus van Wilders maar ook van zijn opponenten; de vrijheid om je te kleden zoals je dat zelf wilt, van (vrijwel) naakt tot burqa; de vrijheid wel of niet een religie te belijden; de vrijheid om van de staat geen inhoudelijke oordelen over religie te hoeven verdragen, zodat de staat religie niet steunt en ook niet ‘judeo-christelijk’ of wat dan ook is; en de vrijheid om van het ene land naar het andere te reizen en te migreren. Dit zijn de verworvenheden en beloften van de Franse Revolutie: een bolwerk van vrijheden voor alle burgers.

Actief tegenoffensief

Een brede coalitie ter verdediging van deze vrijheden zou tussen liberaal, centrum- en links Nederland mogelijk moeten zijn, zodat nog geen tien Wildersen er een bres in kunnen slaan. Zolang het in Nederland gaat over tegenstellingen tussen allochtoon en autochtoon, moslim en atheïst, crimineel en nette burger, is het mogelijk voor Wilders en andere demagogen om de verlichtingsmeerderheid tegen elkaar uit te spelen.

De tijd vereist een actieve campagne van deze meerderheid om juist de gelijke vrijheden van alle burgers voorop te stellen, tegen de immigrantenhaat en het moslimjagen in. Dit geeft bovendien een positieve visie en verschuift daarmee de voortdurende defensieve houding van (centrum-)links Nederland naar die van een actief tegenoffensief.

Intimidatie en zondebokkerij

Dit vereist natuurlijk niet dat zaken zoals de economie genegeerd moeten worden – zoals de werkloosheid onder ‘allochtone’ jongeren – maar enkel dat hier enorm veel terrein te winnen is dat rechts Nederland hun vocabulaire ontneemt (hoezo ‘Partij van de Vrijheid’, als je de Koran wilt verbieden?) en in het defensief dwingt. Dan kan Wilders plaatjes plakken zoveel als hij zin heeft – het zal dan niets uitrichten. Alleen zo kan op de korte termijn het tij van intimidatie en zondebokkerij gekeerd worden.

Matthijs Krul heeft economische geschiedenis gestudeerd aan de London School of Economics en doet nu promotieonderzoek aan de Brunel University in Londen. Dit stuk is eerder gepubliceerd op zijn blog. Hij heeft ook een Engelstalige politieke blog. Volg hem op Twitter.

Matthijs Krul, 21.12.2013 @ 09:45

[Home]
 

35 Reacties

op 21 12 2013 at 10:42 schreef Os:

Het grappige is, zijn sticker-actie bloedt geruisloos dood. Ik bladerde gisteren even door nu.nl (lees: Telegraaf) en zag dat er bijna nul aandacht aan werd besteed. Het enige wat Wilders met deze actie probeerde te genereren, aandacht, lijkt vooralsnog ook als een nachtkaars uit te gaan. Niet dat zijn aanhang plotseling van gedachten veranderd is, maar dit is typisch een voorbeeld van iemand die zich overschreeuwd heeft.

op 21 12 2013 at 10:42 schreef Rosa:

‘De vrees dat vrije meningsuiting tot pogromgedrag zou leiden is geen werkelijkheid geworden’, ná het lanceren van de sticker werden er in Geleen varkenskoppen bij een moskee geplaatst, Misschien gewoon een kwestie van tijd?

op 21 12 2013 at 10:51 schreef Sneebal:

Helemaal mee eens. Praktijk betekent uitdagingen. Voorbeeld van koran verbieden zie ik Wilders bijvoorbeeld makkelijk pareren in zijn frame: koran bedreigt de vrijheid van onder meer joden, homo’s en vrouwen.

Nog een punt: hoe bescherm je meninguiters tegen terreur. We weten wat Peter meemaakt met de roze meute en en wat Wilders meemaakt (Van Gogh als dood bewijs) met extreme moslims. Kortom: hoe garanderen we veiligheid van meninguiters, hoe onwelgevallig of kwetsend ze ook zijn? Anders gaat de vlieger niet echt op, dan blijf je rennen.

op 21 12 2013 at 11:11 schreef Pyt van der Galiën:

Het probleem is, dat ik binnen die door Matthijs bepleite brede coalitie, samen zou moeten werken met degenen die momenteel alles wat er aan rechten en bescherming is opgebouwd, in sneltreinvaart afbreken. Samen met Jetta Klijnsma tegen Wilders? Ik voel er weinig voor.

op 21 12 2013 at 12:44 schreef Sneebal:

Pyt
Denk breed. Het zou een kentering kunnen zijn. Samen gaan staan voor de basis, kan meer opleveren dan je nu denkt. Bovendien zijn er meer veel meer mensen dan Jetta Klijnsma en Wilders krijgt de verdeel en heers nu bijna gratis.

op 21 12 2013 at 13:01 schreef Ralph van der Geest:

@Pyt, helemaal mee eens. Sterker nog: Jetta Klijnsma, Lodewijk Asscher en meer van dat schorem zouden er nog wel eens de oorzaak van kunnen worden dat het fascisme – al dan niet door Wilders aangevoerd – in Nederland wel eens heel groot kan gaan worden. Maar ach…fascisten zijn immers hele leuke mensen met hele normale standpunten waar het heel prettig mee samen te werken is, toch?
Hoe dan ook: fuck Asscher en Klijnsma en fascistoïde ‘participatiesamenleving’.

op 21 12 2013 at 13:12 schreef Rosa:

Sneebal; Rutte misschien? “De pvv is een hele normale partij”??

op 21 12 2013 at 13:44 schreef Niek Holtzappel:

Ik kan me geheel vinden in dit betoog. Vrijheid van meningsuiting is absoluut of het is niet.

Enne… Wilders heeft weer een puntje gescoord met zijn stickeractie. Met name de reacties gaven de Grote Geblondeerde Leider weer even zijn 5 minutes of fame.

op 21 12 2013 at 13:58 schreef laarmans:

“De islam is een leugen,Mohammed is een crimineel, de Koran is gif”. Vervang islam door jodendom,Mohammed door Jozua en de Koran door Torah.Hoe zou hierop door Nederland worden gereageerd? Op dezelfde badinerende manier als Wilders die het niet kwetsend noemt, maar choquerend? Ik denk dat het richting antisemitisme gaat, of ben ik te somber? Wilders werd als jongetje gepest met zijn indo-afkomst. Hij pest daarom terug.Eenmaal een pestkop, altijd een pestkop.Daarom zal Wilders nooit veranderen. Het is alleen de vraag wanneer zijn aanhangers het truukje doorhebben . Gezien de heiligverklaring van ons Geert door zijn sekte, zal het nog wel enige tijd duren. Maar ook heiligen zijn door de eeuwen heen van hun voetstuk gestoten.

op 21 12 2013 at 14:03 schreef Rosa:

Als dit zou worden gezegd over joden had half Nederland op z’n achterste poten gestaan. Dit stuk lijkt me ‘The bully’ te willen beschermen.

op 21 12 2013 at 14:53 schreef Pyt van der Galiën:

@Rosa

Dat is uitdrukkelijk niet Matthijs’ bedoeling en zo lees ik het ook niet. Matthijs’ punt is dat het roepen om een verbod op dergelijke uitlatingen principieel onjuist is en zich bovendien op termijn heel gemakkelijk tegen je kan keren. Wanneer je radicale uitlatingen van de politieke rechtervleugel gaat verbieden, is er vroeg of laat natuurlijk iemand die gaat roepen dat radicale uitingen van links óók verboden moeten worden. En dan sta je met je bek vol tanden.

Tot zover ben ik het volledig met Matthijs eens. Tegen zijn alternatief, een soort “Volksfront”, zijn echter ook wel enige bezwaren in te brengen.

op 21 12 2013 at 15:07 schreef Rosa:

Pyt, ik moet niets hebben van verboden maar dat is wat anders dan het eindeloos goedpraten van de uitlatingen van deze gek. Ook de varkenskoppen bij de moskee zijn volgens een grote groep Nederlanders niet zo erg, iets met lange tenen en geen gevoel voor humor, geloof ik..Ik word zolangzamerhand kotsmisselijk van dit land, sorry.

op 21 12 2013 at 15:28 schreef Pyt van der Galiën:

@Rosa

Matthijs praat niks goed. Hij is op zoek naar de beste strategie tegen Wilders. En een verbod is volgens hem géén goede strategie. Waar zie jij Matthijs het optreden en de uitlatingen van Wilders goedpraten?

op 21 12 2013 at 15:41 schreef Rosa:

Pyt, daar heb je gelijk in ik veralgemeniseer hier,sorry. De bepleite coalitie zie ik verder weinig heil in. Dus voorlopig staan we met lege handen.

op 21 12 2013 at 16:11 schreef Rob Z:

Zeer leerzaam artikel, waarvoor mijn dank. Eén ding snap ik niet, dat is waar je zegt dat de Islam niet bestaat buiten de theologie.
Gerefomeerden/katholieken proberen zich toch ook politiek uit te drukken? En, hoewel niet mijn ding, mag het.

De hr. W. heeft opnieuw bevestigd een bloedstollend enge man te zijn. Dit soort acties is beschadigend voor ons allen. Zijn er ook stickers tegen hém?

op 21 12 2013 at 16:12 schreef Sneebal:

Rosa
Waar zeg ik dat we het moeten hebben van politici? Voor mij zijn dat niet echt de dragers van een oprechte en inspirerende lijn..
Ik zie net als Pyt dat Matthijs een strategie zoekt om Wilders op zijn plek te krijgen (minder effect en ruimte met zijn trucs), maar vooral ook om dat te doen vanuit de kern van de rechtsstaat: vrijheid voor iedereen. Dus in de lijn met bijvoorbeeld Spinoza (dat zie ik er dan in en dat spreekt me aan). De staat bewaakt ieders vrijheid (en wat mij betreft dus veiligheid) om te zijn en vinden wat hij wil (binnen de wet).
Dat moet je aan alle kanten bewaken, zonder uitzonderingen. Zodra je selectief wordt vanuit je eigen overtuigingen tast je het vrijheidsprincipe en de kracht van onze maatschappij aan.
Ik vind het zeer prettig dat Matthijs zo zoekt. Ik doe al mee waar ik kan.

op 21 12 2013 at 16:24 schreef Pyt van der Galiën:

@Sneebal

Kun je mij vertellen waar ik de linksliberalen en sociaaldemocraten kan vinden met wie ik samen op zou moeten trekken? Misschien in de SP, maar daar is het ook wel mee gezegd. En zelfs in die partij heb ik inmiddels nog maar weinig vertrouwen. Ik ga niet samen met neoliberalen als Samsom en Pechtold de straat op. De neoliberale feodaliteit van Pechtold en Samsom is bijna net zo verfoeilijk als de rechts-autoritaire samenleving die Wilders voor ogen staat.

Bovendien zou een dergelijk pact voor links onder de huidige omstandigheden suïcidaal zijn. Het zou niet meer zijn dan een defensief pact waarbij de ‘bondgenoten’ ondertussen vrolijk doorgaan met het afbreken van de zorg, de sociale zekerheid en de arbeidsbescherming. Wanneer je Wilders nóg een paar miljoen kiezers wilt bezorgen, moet je vooral zo’n bondgenootschap sluiten. Daarna kunnen we ‘links’dan definitief begraven.

op 21 12 2013 at 16:57 schreef Sneebal:

Pyt
Ik snap nu wat er is gebeurd. Dat ligt ook aan mij. Ik geloof niet in politieke leiders op dit moment. Een aantal heeft de golden circle (why, how, what) zo verkloot dat ik zie iets als wat Matthijs voorstelt zie trekken. Een aantal anderen kijkt door een koker.

Vulde dus zelf geen enkele poltieke leider in het plaatje in. Eerder opinieleiders in Nederland (niet per se partijgebonden) en de gewetenstypes in partijen (als ze er nog zijn).

Ik zit dus in zie zin op 1 lijn met jou en Rosa. Voor mij is het zo uitgemaakt dat politieke leiders niks zinnigs gaan doen, dat ik ze niet eens meenam in de overweging.. Mijn fout dus eigenlijk (blinde vlek inmiddels..).

op 21 12 2013 at 17:01 schreef Mario:

@Rob Z/ 16:11

“dat ‘de islam’ buiten de theologie niet bestaat”

Dé Islam bestaat evenmin als dé Nederlander.

Daarom kost het die PVV trolletjes ook zo’n moeite om het *niet* over ‘de Moslims’ te hebben. Ongeacht of die fascistoïde Ariër Wilders het over ‘de Islam, maar niet de Moslims’ heeft.

op 21 12 2013 at 17:37 schreef G J Brethouwer v/h Cactus:

@ 21 12 2013 at 13:01 schreef Ralph van der Geest:

Het is inderdaad wel van de zotte dat Nota Bene twee PvdA prominenten kiezers in Wilders armen drijven.

Wat de sticker van Wilders betreft, moet het me van het hart dat bijna heel Nederland toch telkens weer uitglijd over die bananenschillen die onze Geert zo nu en dan rondstrooid.

De enigen die juist reageren op deze hersenscheet van Greet zijn de Moslims, die halen er hun schouders over op.
Bovendien heb ik de indruk dat hoe harder Wilders begint te schreeuwen en te provoceren hoe meer mensen er zich van de PVV afkeren.

Ik hoop van ganser harte dat de PVV na de volgende verkiezingen, in de regering komt, dan is het feestje a la LPF binnen de kortste keren afgelopen.

op 21 12 2013 at 20:33 schreef Bertje:

“Bovendien heb ik de indruk dat hoe harder Wilders begint te schreeuwen en te provoceren hoe meer mensen er zich van de PVV afkeren.”

Huh waar heb je die indruk dan opgedaan?
Gezien de peilingen is het toch echt een feit hoe harder Geert zijn scheten laat des te groter hij word.
Normaliter bij natte winden en poepjes vind er leegloop plaats maar bij onze Geert is er toch daadwerkelijk spraken van een rare vorm van obstipatie danwel zwelling.

Liesje : “Ome Joop heeft u nog stickers”
Ome Joop: ” Zal een sticker op je bek plakken…”

op 21 12 2013 at 20:43 schreef MNb:

De ellende is dat Os en Rosa beide gelijk hebben. Soms bloedt zoiets gewoon dood; soms niet en zou ik het graag wettelijk tegengaan. Er is geen vaste regel voor.
MK’s redenering impliceert dat David Irving nooit veroordeeld had mogen worden. Ik kies liever de kant van de Holocaust-slachtoffers.
Kortom, in het concrete geval van deze stickers weet ik het even niet.

op 21 12 2013 at 22:43 schreef Rob:

Je moet een deal sluiten met Wilders. Of jij schrapt het verbieden van de Koran en het eindeloze gezeik over hoofddoekjes uit je programma, of wij verbieden je filmpjes en je stickertjes en al je andere zielige (en tot nog toe volledig misluke) provocatietjes.

Voor wat hoort wat. Boter bij de vis. Mooie Oud-Hollandsche spreekwoorden voor die patriot van twee centen.

op 21 12 2013 at 22:52 schreef Benedictus:

De tijd dat er weinig of niets in de publiciteit kwam over Wilders ging het de partij niet goed. Hoe vaker er over Wilders wordt geschreven hoe meer volgelingen. Alle media werken mee aan het succes van Wilders.

op 21 12 2013 at 23:12 schreef Thomas E:

Eens met de strekking van dit stuk. Laat Wilders zijn stickers maar verspreiden. De tekst is in het Arabisch, dus Nederlanders zullen er sowieso niet veel mee doen. Bovendien zijn ze veel te bang om een mes in hun donder (of autobanden) te krijgen. De gewone burger wordt immers itt onze blonde haatprediker niet beschermd. Het is gewoon weer een publiciteitsstuntje, een strovuurtje. Ik ben het wel met Rob Z eens, dat een stickeractie waarmee de ballon Wilders doorgeprikt of belachelijk gemaakt wordt, een uitstekend idee kan zijn. Moet dan geen jijbak-reactie op zijn stickers zijn, maar een geniale ontmaskerings- cq spotcampagne.

op 21 12 2013 at 23:33 schreef Sneebal:

Thomas
Elke publiciteitsstunt van hem de komende tijd begeleiden met dezelfde vorm. Dus nu een groende sticker.

En dan erop zetten:
‘Aandachtshoer’.

Steeds weer dat woord. Dat gewoon een tijdje volhouden.

op 22 12 2013 at 02:38 schreef Leo Schmit:

Ik vind dit een mooi stuk dat getuigt van optimisme, waarvoor dank Mathijs. Toch zitten we er mooi mee, met deze dorpsgek. Zelfs de Fransen zijn nog beter af met LePen. Hier loopt 20% van de bevolking nog steeds achter deze gek aan. Daar moet een reden voor zijn. En die heeft niks met de Islam te maken, maar alles met dit land en haar bewoners.

op 22 12 2013 at 03:03 schreef Leo Schmit:

En dat op de vroege morgen en net thuis en slapeloos.

“Ik hoop van ganser harte dat de PVV na de volgende verkiezingen, in de regering komt, dan is het feestje a la LPF binnen de kortste keren afgelopen”.

Ik ook. Maar GW was toch niet al in de regering, de vorige keer? En nu ook, want om GW buiten de regering te houden, spreken de regeerders zijn woorden uit en volgen zijn daden na.

Maar nogmaals, lieve mensen, GW en onze regeerders zijn niet het kwade. Zijn persoon en onze regeerders gedijen in de sfeer van het kwade, als giftige paddestoelen. Daarom is een coalitie ook niet mogelijk en geen oplossing. Teveel gifzwammen bij elkaar maken geen heldere soep.

Sorry dat ik even wat minder positief ben, Matthijs.

op 22 12 2013 at 06:25 schreef Robin:

“Alle media werken mee aan het succes van Wilders.”

Terwijl de meeste (media) tegen hem zijn.

op 22 12 2013 at 09:02 schreef Rosa:

Sneebal, misschien niet de oplossing maar het zou ludiek zijn én een beetje opluchten. :)

op 22 12 2013 at 10:15 schreef Thomas E:

hmmm dit is toch teveel een jijbak, Sneebal. Je bent dan aan het terugschelden en prikt zijn demagogietjes niet door.

Ik denk dat je hem in één zinnetje met een inkonsekwentie of belachelijkheid in zijn uitspraken/beleid moet vangen. En daarna altijd de slogan: Hoe blond kan je zijn!

Of zoiets.

op 22 12 2013 at 11:32 schreef Sneebal:

Thomas
Ook een leuke. Wel ook een jijbak. Op zich geen punt jijbakken bij Geert Wilders. Zeker niet als ze raak zijn, en zoals jij voorstelt worden gekoppeld aan inhoud.
Het is gewoon waar dat hij goedkoop aandacht trekt, verkokerde problemen en oplossingen ziet en zijn haren blondeert.
En zoals Rosa zegt, het lucht op, heb je zelf ook je lolletje.
Ik heb best zin in een ludieke ridiculiseringscampagne.
De aandachtshoer die ik voorstel kan prima naast een andere lijn, ook als zelfstandige stempel. Te plakken aan bijpassende uitingen van hem.

op 23 12 2013 at 18:42 schreef Sasha Berkman:

in de tweede kamer vind ik het vooral jammer dat de SP zo stil blijft als Geert weer eens zijn vuile muil open trekt.

op 24 12 2013 at 07:51 schreef Niels van Lobberegt:

Overigens zou je deze sticker voor alle religies kunnen gebruiken, want het klopt als een zwerende vinger.

op 24 12 2013 at 10:28 schreef Sasha berkman:

Niels, alleen als het uit de bruine smoel van Vieze Geert komt ruikt het naar stront.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS