Home » Archief » Heethoofd


[07.05.2011]

Heethoofd

Peter Breedveld


Illustratie uit Die Schönheit

Arjan el Fassed, die sinds de vorige zomer GroenLinks in de Tweede Kamer vertegenwoordigt, heeft geen talent voor diplomatie, blijkt uit zijn boek Niet iedereen kan stenen gooien. Steeds als hij in Palestina geconfronteerd wordt met de Israëlische bezetter, weet hij zijn woede maar nauwelijks te beheersen, zelfs al heeft hij verboden lectuur op zak en zou het dus het beste zijn zich koest te houden:

‘In plaats van bezorgd te zijn over de mogelijke ontdekking, was ik woedend. Een Israëlische soldaat die doodleuk zegt dat hij uit Nederland komt, terwijl hij tegelijkertijd de stad bezet van anderen die hier zijn geboren’.

Dat is tijdens de eerste Intifada. El Fassed, zoon van een Palestijnse vader en een Nederlandse moeder, is dan pas vijftien. Het wordt alleen maar erger naarmate hij ouder wordt. Als hij jaren later, als medewerker van een Palestijns onderzoeksinstituut, door een Israëlische veiligheidsagent wordt ondervraagd, weigert El Fassed politiekcorrecte antwoorden te geven. In plaats daarvan gaat hij de agent zitten provoceren: ‘Hangt er een beetje vanaf’, zegt hij als hem gevraagd wordt of hij contacten heeft met terroristen. ‘Wat versta je onder een terroristische organisatie, hoe definieer je terrorisme?’

De agent realiseert zich kennelijk niet, zo redeneert El Fassed, dat Israël elk Palestijnse verzet als een vorm van terrorisme beschouwt. Dat het niet de beste manier is om in Israël een visum te krijgen, dat begrijpt El Fassed ook wel. ‘Wil ik nu echt in debat met deze Israëlische 007? Wil ik niet gewoon zo snel mogelijk naar Nabloes, mijn tas uitpakken en genieten van een maaltijd met mijn familie?’

Maar hij kan het blijkbaar niet laten. Op een receptie in het Zweedse consulaat in Jeruzalem maakt hij ruzie met twee diplomaten door de voedselhulp aan de Palestijnse gebieden te bekritiseren:

‘Het probleem is niet dat er te weinig voedsel is, maar de afgrendeling van de Palestijnse gebieden, zodat er geen verkeer mogelijk is tussen de Palestijnse steden. In plaats van de politieke druk op Israël op te voeren, financieren jullie hulporganisaties. Zo houdt iedereen elkaar hier bezig.’

Zelfs zijn vrouw wordt af en toe moe van hem: ‘Annet loopt weg. Ze heeft vanavond geen zin in politieke discussies.’

El Fasseds opstandigheid is een running gag in het boek. Voortdurend weet hij andermans feestjes te verpesten. Tijdens een met veel moeite georganiseerde ontmoeting tussen Palestijnse en Israëlische studenten – dit speelt zich allemaal af in de tweede helft van de jaren negentig – waarbij is afgesproken het vooral niet over politiek te hebben, kan El Fassed het niet laten erop te wijzen dat de Israëliërs in de huizen wonen waaruit de familie van de Palestijnse studenten is verdreven. ‘Je bent een storende factor’, wordt hem te verstaan gegeven. ‘Wij zoeken naar overeenkomsten en jij benadrukt de verschillen. Hoe kunnen we zo ooit vrede bereiken?’

El Fassed is niet van de mantel der liefde: ‘Zolang de waarheid wordt ontkend, weggemoffeld of vermeden, is het lang wachten op verzoening.’

Zijn woede is gerechtvaardigd. El Fasseds oom is Bassam Shaka’a, de voormalige burgemeester van de Palestijnse stad Nabloes, die in 1980 beide benen verloor door een Israëlische bomaanslag. Tijdens zijn bezoeken aan Palestina is El Fassed herhaaldelijk getuige van de vernederingen van Palestijnen door de Israëlische autoriteiten. Hij hoort de gruwelverhalen over marteling en moord in Israëlische gevangenissen. Hij maakt het dodelijke geweld tegen Palestijnse demonstranten van dichtbij mee.

Zo wordt bij de herdenking van de vijftigste verjaardag van de Nakba, de verdrijving van de Arabieren uit Palestina, een jongen die naast El Fassed staat, door Israëlische soldaten doodgeschoten. Hij zit in de taxi waarop Israëliërs plotseling hun M16-geweren richten: ‘De vrouw links van mij pakt met beide handen haar tas op en duwt het leer tegen de ruit van de auto. Ze zal gedacht hebben dat haar handtas kogelwerend is.’

Tijdens de Tweede Golfoorlog, als Saddam Hoessein Israël bestookt met scud-raketten en het gevaar van een gifgasaanval dreigt, bevindt El Fassed zich in Nabloes. De Palestijnen moeten het zonder de gasmaskers doen die door de overheid wel aan de Israëliërs worden verstrekt. El Fassed krijgt er als Nederlander wel een aangeboden, maar hij weigert omdat hij het ondraaglijk zou vinden de enige overlevende van een gifgasaanval te zijn.

Het is niet alleen Israël, waartegen El Fassed zich verzet. Ook de Palestijnse autoriteit moet het ontgelden: ‘De Palestijnse jongeren zetten hun leven op het spel voor hun vrijheid en Arafats politie keek toe.’ Als hij eind jaren negentig voor de Palestijnse ombudsman onderzoek doet naar corruptie binnen Arafats bestuur, worden zijn vrienden geïntimideerd door Palestijnse agenten. Censuur, intimidatie en terreur zijn onder Arafat heel gewoon, stelt El Fassed vast:

‘Foltering is routine geworden. De methoden die de Palestijnse veiligheidsdiensten gebruiken, lijken gek genoeg veel op de methoden die de Israëlische veiligheidsdienst hanteert: slaan met harde voorwerpen, onthouding van slaap, langdurige houding in pijnlijke posities, pijniging met brandende sigaretten en slaan op de voetzolen.’

Hij ziet de situatie alleen maar verergeren. Aan het eind van het boek maakt hij een gedesillusioneerde indruk:

‘Als er een plek in de wereld is waar mensenrechten niet universeel zijn, waar resoluties van de Verenigde Naties slechts inkt op papier zijn en verklaringen van wereldleiders lege woorden, dan is dat hier. Het ziet eruit als apartheid, het ruikt naar apartheid, voelt als apartheid, maar de wereld wil het niet zien.’

Niet iedereen kan stenen gooien is geen objectieve geschiedschrijving, en dat is ook El Fasseds bedoeling niet. ‘Ja, ik ben subjectief’, schrijft hij. ‘Daar waar onrecht is, kan ik niet neutraal zijn. Elke geschiedenis is een keuze tussen feiten’.

Het is een leerzaam boek, maar het werpt bij mij wel de volgende vraag op: wat is er van de dwarse, rebelse El Fassed overgebleven nu hij voor GroenLinks in de Tweede Kamer zit? Hoe is bijvoorbeeld de discussie binnen de GroenLinks-fractie verlopen toen het over de Nederlandse zending van troepen naar Afghanistan ging? Heeft hij iets gezegd toen de ‘waarheid werd ontkend, weggemoffeld en vermeden’ of zou hij echt geloven dat het om een politietrainingsmissie gaat in plaats van deelname aan een bloedige oorlog?

En waarom horen we hem eigenlijk zo weinig over Geert Wilders en zijn PVV? Want El Fasseds boek smaakt naar meer. Meer van die woedende, ondiplomatieke, recalcitrante druktemaker die El Fassed tijdens zijn Palestijnse jaren was.

Peter Breedveld heeft daar ook een tyfushekel aan, als de waarheid wordt ontkend, weggemoffeld en vermeden. Daarom heeft-ie altijd met iedereen ruzie.

Peter Breedveld, 07.05.2011 @ 16:24

[Home]
 

38 Reacties

op 07 05 2011 at 16:34 schreef John:

Israëlische soldaten horen geen Nederlands paspoort (meer) te hebben. En Israël is onze vriend niet.

op 07 05 2011 at 16:34 schreef John:

Alle respect voor Arjan. Ik hoop dat het wat uitmaakt.

op 07 05 2011 at 17:27 schreef Pyt van der Galiën:

Zit je een keer in de Tweede Kamer of in een ander vertegenwoordigend lichaam, dan wordt de druk om je te conformeren erg groot. Een fractie wordt geacht eenheid uit te stralen en dissidenten worden zelden op prijs gesteld.

Daar komt nog bij dat Arjen el Fassed een relatieve nieuwkomer is. Iemand met de status van Ineke van Gent kan het zich veroorloven de uitzending naar Afghanistan af te wijzen. Voor El Fassed ligt dat een stuk moeilijker.

De fractie (lees: de fractieleiding) heeft verordonneerd dat er geen harde kritiek op de PVV geleverd mag worden. Dat kun je misschien één keer negeren, maar bij herhaling word je bij Sap op het matje geroepen. Indien je tóch door blijft gaan, gaan je collega’s je met de nek aankijken en kom je alleen te staan.

De moraal: wanneer je een woedende, ondiplomatieke, recalcitrante druktemaker wilt zijn, vermijd dan een carriëre binnen een politieke partij.

op 07 05 2011 at 19:58 schreef jabir:

heheh likudnl kom er maar in. Van mij uit alle respect voor Arjan en in zoverre die op zijn plaats zouden zijn mijn excuses euhh.. “zlichot”. Ik kan dat niet verdedigen.

Over die vraag aan Arjan: De vraag als je politicus wordt is denk ik of je echt verschil wilt maken en maar ‘Realpolitiker’ met partijdiscipline wordt om een paar speerpunten te bereiken, of dat je compromisloos symboolpoliticus wordt en de stem des volks gaat bedienen zonder enig verschil te maken.

op 07 05 2011 at 21:25 schreef Jona:

“De Palestijnen moeten het zonder de gasmaskers doen die door de overheid wel aan de Israëliërs worden verstrekt.”

Dit, goede Peter, is ietwat ongenuanceerd en ik geloof dat alles, juist bij het conflict rond Israël, juist aankomt op nuance.

Israël kende – althans zo begreep ik het destijds – een systeem waarbij mensen betaalden voor een gasmasker; elke maand een bijdrage, ongeveer zoals bij ons een volksverzekering. De overheid verstrekte, althans aanvankelijk, de maskers niet zozeer aan de Israëliërs, als wel aan de mensen die ervoor hadden betaald. Die twee groepen vielen weliswaar samen, maar door de contributies niet te noemen en de etnische aanduiding wel te gebruiken, wordt een racistisch beleid gesuggereerd – dat (in elk geval in dit geval) niet aan de orde geweest.

Na internationale kritiek heeft Israël overigens wel degelijk gasmaskers verstrekt aan niet-betalers / Arabieren / Palestijnen.

op 07 05 2011 at 22:07 schreef Pandy:

@Jona: aar waarom vielen de twee groepen dan samen?

op 07 05 2011 at 22:50 schreef jabir:

@pyt

Ik was wel tevreden over Sap bij #PenW gisteren en begon zowaar een begin van oppositie te zien. Ze was niet vriendelijk over de aanwezigheid van Wilders op de 4 mei herdenking. Ook durfde ze het aan wat te zeggen over de pijnlijke schertsvertoning dat Cohen demonstratief naast Wilders zat in de kerk. Op mij kwam het over als het begin van de wat hardere lijn waar ik op hoop.

op 08 05 2011 at 01:11 schreef Mirwais:

@ Jona, een militaire bezettingsmacht heeft veel verantwoordelijkheden, waaronder de veiligheid van ‘niet-betalende’ onderdrukten zoveel mogelijk waarborgen. Vergeet niet dat het Palestijnse leven, waaronder werkvoorziening, grotendeels afhankelijk is van wat de bezetter toelaat.

op 08 05 2011 at 08:41 schreef jabir:

Nah, likudnl laat het afweten.

Mijn eerste gedachte was: ik sprak nooit een Nederlands sprekende Palestijn. Voor dat gasmasker verhaal schaam ik me echt rot en Jona’s uitleg maakte het er niet beter op. Want als een gasmasker een kwestie van leven of dood is, ga je niet over geld zeiken (joodse zelfhaat opmerking over geld achterwege laat). Ik kan dat ook helemaal niet met Joodse waarden rijmen, want wie een mensenleven redt, redt de wereld.

Het gaat me wel wat te ver om te zeggen dat die palestijnse jongeren een soort helden zouden zijn. Want dat is niet zo, het begrip ‘extreem gewelddadig tuig’ komt eerder bij me op. Het is een volstrekte karikatuur om de Palestijnen als zuivere slachtoffers neer te zetten, want in mijn beleving is het allemaal over en weer.

je kunt de werkelijkheid vertekenen door te stellen dat iemand zijn ‘leven waagt’ die iemand ander probeert te stenigen, maar volgens mij is zo iemand gewoon een misdadiger die net een poging tot doodslag deed. Waar ik ook ben op deze wereld: als jij een steen naar me gaat slingeren met de bedoeling om me dood te maken, ben jij ‘fucked’ als ik het overleef. En als ik dan een groot geweer bij me blijk te dragen waarmee ik je door je kloten ga schieten, had je dat maar van tevoren moeten bedenken.

op 08 05 2011 at 12:38 schreef Bakito:

Zolang iedereen expliciet stelling neemt in dit idiote conflict, zal het onverminderd voort blijven bestaan. Het is verdorie geen Ajax-Feyenoord.

op 08 05 2011 at 13:19 schreef jabir:

heh….

http://www.youtube.com/watch?v=yLE9ShGz4zo

op 08 05 2011 at 15:36 schreef Daphne:

Tja, waarom horen we zo weinig van Arjan? Laat ik een antwoord proberen te geven op basis van enkele observaties, bijvoorbeeld tijdens het GroenLinks congres van februari.
Heel in het kort kun je van GroenLinks zeggen: hoe jonger, hoe rechtser. De jongeren van Dwars zijn regeerklaar. Ze willen aan de bak, liefst in een Paars arrangement. De huidige voorzitster vertelde trots dat ze van de PvdA wel Nebahat Albayrak wilde overnemen.
Middelbare knarren zoals ik rillen hiervan. Maar dit is de tendens in de partij: men staat te springen om landelijk te gaan regeren. Alles wat hier afbreuk aan gaat doen, wordt liefst weggepoetst. Vandaar ook die collectieve gekte in de partijtop over Kunduz. Daarover heeft men elke kritische gedachte inmiddels weggedrukt.
Wellicht geldt dit ook voor Arjan. Misschien staat hij ook wel te popelen om regeermacht te voelen. (Dat is op zich ook waarom een partij bestaat, natuurlijk, maar het gaat om de compromisbereidheid en de mate waarin je uitverkoop houdt van je ononderhandelbare punten.)

Of misschien wil hij een tijd in de Kamer blijven, en wacht hij zijn moment af, om uiteindelijk uit te groeien tot een Ineke van Gent. Met het huidige kabinet is het geen doen om gerichte oppositie te voeren op het dossier Israël/Palestina. Laat maar zitten, en laten we afwachten tot er een nieuwe ploeg komt. Misschien is dat zijn analyse.

Of misschien is hij inderdaad binnenskamers heel erg kritisch en vervelend, maar dan zal hij bij de volgende verkiezingen eruit liggen. Hier zorgt het onnavolgbare interne kiessysteem wel voor. Vergeet niet dat hij geen partijtijger is, hij had niet echt een verleden als foldersuitdeler/locale bestuurder etc.

op 08 05 2011 at 16:15 schreef Jona:

@Mirwais
“een militaire bezettingsmacht heeft veel verantwoordelijkheden, waaronder de veiligheid van ‘niet-betalende’ onderdrukten zoveel mogelijk waarborgen.”

En Israël heeft die verantwoordelijk uiteindelijk ook genomen. Het systeem was ontworpen op “normale” gasaanvallen – die over het algemeen vrij gericht zijn (zie de Sarin-aanval op de metro van Tokyo). Het systeem was niet ontworpen op een Arabische aanval met slecht gerichte raketten die op Palestijnse gebieden konden neerkomen.

Uiteindelijk bereiden generaals altijd de vorige oorlog voor – zo ook het Israëlische opperbevel. Arjan el Fassed heeft alle recht om kwaad te zijn, maar in dit geval dient hij niet boos te zijn op Israël, dat zijn verantwoordelijkheid nam, maar op Sadam Hussein, die de Palestijnse steden begon te beschieten.

op 08 05 2011 at 17:11 schreef jabir:

@Daphne

Inderdaad. Maar ik denk dat de jongere generatie een misrekening maakt als die denkt dat de afwezigheid van een duidelijk profiel ze pluche op gaat leveren. En de stilte wordt nu wel erg oorverdovend. Zou het een les kunnen zijn dat al dat pragmatisme van Femke niet het gewenste resultaat opleverde? De Duitse route naar regeringsdeelname werkt hier blijkbaar niet, anders was het al gebeurd. Het gaat niet alleen om de omgang met Wilders, maar bijvoorbeeld ook de manier waarop er (nauwelijks) omgegaan werd met iets als Fukushima. Vindt GL leiding dat je zoiets kan laten gaan? Dat je het je kan veroorloven als milieupartij om dat niet uit te melken? Het moet echt een slag activistischer allemaal.

Waarom wordt er al jaren verzuimd om de agenda te bepalen?

op 08 05 2011 at 17:52 schreef Mirwais:

@ Jona: “Na internationale kritiek heeft Israël overigens wel degelijk gasmaskers verstrekt aan niet-betalers / Arabieren / Palestijnen.”

Pas na internationale kritiek?

op 08 05 2011 at 23:21 schreef MNb:

“Waarom wordt er al jaren verzuimd om de agenda te bepalen?”

Dat is de hamvraag inderdaad.

op 09 05 2011 at 09:12 schreef Niels van Lobberegt:

@Daphne

Waar ik nieuwgierig naar ben, zie jij liever een regeringsdeelname van GroenLinks waarbij ze een wat ‘rechtser’ beleid nastreven en 5% van hun idealen kunnen idealiseren? Of heb jij liever dat ze voor de volle 100% achter hun idealen blijven staan, waardoor ze regeringsdeelname kunnen vergeten?

op 09 05 2011 at 09:56 schreef Pyt van der Galiën:

@jabir

“Waarom wordt er al jaren verzuimd om de agenda te bepalen?”

Voor een belangrijk deel omdat men geen eigen verhaal meer hééft. Dat geldt niet alleen voor GL. Het geldt net zozeer voor de PvdA. Wat dat betreft lijkt de analyse van Marcel van Dam me wel te kloppen.

op 09 05 2011 at 09:59 schreef jabir:

@Niels

Wat is dat nou weer voor VVD toversprookje, dat je met een links programma regeringsdeelname kan vergeten? Te bizar voor woorden dat progressieve partijen meewerken aan zulk soort repressief-tolerante spelletjes van rechtse zijde en zich voor het karretje van die agenda laten spannen. Het enige wat ik me afvraag is of het nou komt door de ideeënarmoede of de lafhartigheid.

op 09 05 2011 at 10:01 schreef jabir:

op-po-si-tie….

kennen we dat woord nog goedverdoeme?

op 09 05 2011 at 10:17 schreef Sandro:

Gezien het feit dat links het nog niet eens voor elkaar krijgt om één “blok” te vormen tegen rechts zal het wel sukkelen blijven. Wanneer links een éénsgezind blok vormd dan kan er van een goede, sterke oppositie sprake worden echter het lunkt ze niet (wat mij betreft: gelukkig).

op 09 05 2011 at 10:20 schreef Pyt van der Galiën:

op-po-si-tie….

kennen we dat woord nog goedverdoeme?

Nee, dat woord kennen we al heel lang niet meer. Wat betekent het woord “links” nog na Clinton, Blair en Wim Kok? De ideologische zelfmoord van de PvdA is al tot in den treure geanalyseerd. GL heeft er niets van geleerd en volgt hetzelfde pad naar de afgrond. “apocalypse modus off”

op 09 05 2011 at 10:21 schreef jabir:

In laten kapselen door rechtse zwijnhonden? Ik word er ziek van en ben het zat.

Uiteindelijk leek de zalvende appeasementpolitiek van Femke toch niet te werken. Ze heeft het jaren geprobeerd en het heeft niets geholpen. Welke “vijf procent” realiseerde GL de afgelopen jaren? Los van wat minieme electorale succesjes in de marge en een Hirsi Ali verhaal waar GL in zichzelf niet beter van werd, staat het scorebord toch echt op nul. Ik snap “realpolitik” prima hoor, maar het is vooral “real” om te constateren dat die benadering tot dusverre totaal niet gewerkt heeft voor GL, ze ineffectief heeft gemaakt.

We leven in een land waar het milieu een ondergeschoven kind is geworden en we als geen ander vervuilen, per kabinet wordt het milieubeleid minder relevant, wordt elke vorm van binnenlandse en internationale solidariteit door de plee getrokken met een arrogante glimlach, ik vind dat niet meer acceptabel.

op 09 05 2011 at 10:28 schreef Niels van Lobberegt:

@Jabir

Elitaire vriend me, het is gewoon een vraag van me en geen aanname. Als je zoals Arjan El Fassed de politiek in wil, moet je nou eenmaal concessies doen en afwijken van je idealen, om iets voor elkaar te krijgen. Ik ben alleen benieuwd hoe Daphne daar over denkt. En inderdaad, de oppositie is ook een optie.

op 09 05 2011 at 11:24 schreef jabir:

@Niels

Het was een retorische vraag. Je maakte dus een opmerking in de vragende vorm.

Sorry hoor, maar de ‘elite’ is nu dus de VVD, het CDA en de PVV. Het instandhouden van zo’n frame als je in het centrum van de macht zit is lachwekkend. Dus laten we afspreken dat jij degene bent die de ‘elite’ standpuntjes vertolkt door net te doen of appeasement politiek zinvol is voor een progressieve partij en ik dat juist niet doe. Maar het is wel waar dat die ‘elite’ tegenwoordig uit proleten bestaat. Dus ik kan de verwarring ergens wel begrijpen.

Waarom heb je de indruk dat dergelijke mechanismen met betrekking tot politieke concessies me zouden ontgaan? Die zijn vooral aan de orde tijdens formatie onderhandelingen en in de tussenliggende periode hoor je te werken aan een stevig profiel, zodat je zo weinig mogelijk hoeft weg te geven.

Volgens mij noemde ik het als eerste in dit draadje en herformuleerde je wat omslachtiger wat ik al schreef. Maar leg het me nog eens uit…

op 09 05 2011 at 12:17 schreef MNb:

Halsema heeft twee strategische fouten gemaakt.
1) niet te onderhandelen 5 jaar terug.
2) standpunten te verwateren in de hoop fout 1 goed te kunnen maken.

Met deze regering past GL slechts een stevige oppositie. Sap zou El Fassed – of iemand anders – dus vrij moeten laten. Nadat hij loos is gegaan kan ze altijd nog nuanceren.
Een gespiegelde Geert Wilders strategie dus. Het is toch overduidelijk dat er in het centrum geen stemmen meer te halen vallen.

op 09 05 2011 at 12:30 schreef Sandro:

Jabir – zwijnhonden is geen Nederlnds woord.
Je refereert weer eens aan “iets” Duits zoals je altijd doet. Dooddoener en bovendien zo langzamerhand nog zielig ook.
Links is de weg kwijt, en nog niet zo’n beetje ook. Er is geen samenwerking op links dus elke vorm van oppositie is gedoemd te mislukken, gelukkig.

op 09 05 2011 at 13:02 schreef Niels van Lobberegt:

@Jabir

Beste Jabir, ik meen mij te herinneren dat jij niets met ‘de arbeider’ had en afstamde van een of andere textielbaron uit het oosten des lands, vandaar ‘mijn elitaire vriend’. Verder was de vraag gericht aan Daphne. Daarnaast moet ik hoogstens een beetje gniffelen om jouw boze bijdragen, maar vind ik ze verder niet zo interessant. Ik hoop dat Daphne nog antwoord wilt geven op mijn vraag.

op 09 05 2011 at 14:11 schreef jabir:

Niels, het is leuk dat je eerst mijn eigen woorden herformuleert en me daarmee vervolgens om de oren gaat slaan alsof je ze zelf bedacht, maar dat maakt vooral jouw bijdragen verwaarloosbaar en een beetje kolderiek. Zeker als je verder niets substantieels te melden hebt los van wat persoonlijke diskwalificaties en wat al eerder gesteld werd. Aan wie jij je schijnvraag stelde boeit me geen hol, ontzettende flapdrol. Je stelt ze op een publiek forum.

Overigens is het vooral de ‘status quo’ die bepaalt wie wel en niet bij de ‘elite’ zit en niet iets als afkomst. Mensen die het wel op afkomst gaan gooien betrachten vooral zichzelf daarmee minderwaardige wezens.

Dus mensen die in het centrum van de macht zitten horen daar bij en mensen die dat niet zitten weer niet. Is dat een ezelsbruggetje? Als je in dat verhaal iemands afkomst mee gaat nemen komt dat op mij behoorlijk minderwaardig over om te doen.

op 09 05 2011 at 14:32 schreef jabir:

@sandro

Jeetje zeg, zou ik eigenlijk “Schweinhund” bedoelen? Het gaat steeds beter met die opmerkingsgave van jou. Wat voel ik me ongelofelijk betrapt met jouw constatering sandro. (NOT).

Maar ehh.. hoe zie je het begrip “Schweinhund” gerelateerd aan de tweede wereldoorog? Waarom mogen anglicismen wel en germanismen niet? Omdat er bij ieder germanisme de mogelijkheid bestaat dat mensen er een Godwin in kunnen zien? Nou begint de politiek correcte onderdrukking wel heel perverse vormen aan te nemen en volgens mij kan het je niet ontgaan zijn dat ik toch geen rekening houd met zulk soort censuur. Keer op keer op keer op keer.

Als ik een Godwin wil plaatsen aan het adres van jouw blonde Führer of zijn geesteszieke stoottroepen zou die op zich wel terecht zijn, maar dit was er niet eentje sandro. Volgende keer weer.

op 09 05 2011 at 14:54 schreef Niels van Lobberegt:

@Jabir

Je scheld en reageert maar lekker een end heen, mijn opportunistische elitaire vriend. 

op 09 05 2011 at 15:01 schreef jabir:

Dit kabinet is behoorlijk succesvol bezig met het effectief uit elkaar spelen van de oppositie, door issues ‘case by case’ uit te onderhandelen met de PVV als stok achter de deur. Door de (potentiële) oppositie succesjes op de vierkante meter als een worst voor te houden, probeert Rutte de valse indruk te wekken dat er eer te behalen zou zijn aan werken met deze regering. Terwijl het beleid met de dag asocialer en minder groen wordt en rechtsmenschen zich helemaal gek lachen.

Het enige effectieve antwoord op zo’n strategie is volgens mij de harde lijn, waarin je tegen alles van deze regering bent omdat het nou eenmaal niet hoort te bestaan. Ik zou ook graag willen dat er weer een progressief schaduwkabinet gaat komen die het beleid zoals het wel zou moeten zijn uitdraagt, zodat we ons constant bewust zijn van het alternatief voor het zoveelste zielloze afbraakplannetje van dit kabinet. Kunnen die jonge groenlinksers ook laten zien wat voor verschil ze dan zouden maken.

Er is ook best nog wat te doen met de beeldvorming rond Rutte. Drie maanden lekker mee in de weer en de Nederlander zou nog terugverlangen naar Balkenende.

A little creative destruction puleaze.

op 09 05 2011 at 16:46 schreef jabir:

Even recapituleren Niels… eerst herformuleer je mijn woorden in een retorische vraag, vervolgens maak je me uit voor ‘elite’ wat bij jouw soort een scheldwoord is geloof ik, haalt er op walgelijke wijze mijn persoonlijke achtergrond bij, voegt nog toe dat je hooguit wat moet gniffelen om mijn ‘boze’ bijdragen (ik vind ze juist warm en betrokken), stelt dat ik opportunistisch zou zijn en tot overmaat van ramp je “vriend”, maar ik zou zitten schelden?

Wanneer komt je eerste inhoudelijke bijdrage dan? Want ik zag ‘m nog niet. Ik hield volgens mij in de tussentijd een samenhangend pleidooi voor het voeren van een sterkere oppositie en bekritiseerde het gebrek aan zichbaarheid en profiel van een club als GroenLinks.

op 09 05 2011 at 18:46 schreef Hans Langbroek:

GroenLinks en PvdA in één adem noemen alsof beiden gelijkwaardig zijn in het gebrek aan ideeën en visies hebben, vind ik persoonlijk nogal wat.
Het is inderdaad de PvdA die alweer geruime tijd zonder ideeën, visies en ideologie zit. Die partij wil macht om de macht, maar weet op het moment van verkrijgen van die macht er geen concreet iets mee neer te zetten.

GroenLinks zit niet in een vacuüm. Deze partij zit hooguit in een interne heroriëntering voor wat betreft de te kiezen richting. Omdat GL uit verschillende bloedgroepen bestaat, bestaat er in die partij nog discussie (= dus levensvatbaarheid en dynamiek!). Die discussie speelt nu, de partij zoekt richting vanuit de plaats waar ze staat, namelijk het vrijzinnige links-liberalisme.

PvdA is bewegend dood, zombie heet dat. GroenLinks is bezig met groei, en heeft tijdelijk even interne bezigheden om straks in volledige cohesie weer naar buiten te kunnen treden. Sap moet zich binnen een divers gekleurde partij nog kunnen bewijzen tenslotte, en dat duurt even.
In tegenstelling tot de kleurloos geworden PvdA, daar kun je iedereen aan het roer zetten, dood is dood.

Eén ding is zeker: Als GroenLinks en PvdA ooit zouden gaan samenwerken, dan zal de PvdA vanaf de eerste minuut van die samenwerking bezig zijn buiten de coulissen GroenLinks uit te schakelen als concurrent.
PvdA werkt niet samen, voor die partij is de arena ook daadwerkelijk arena om als enige over te blijven.
Vraag aan eenieder die ooit op welk niveau dan ook heeft moeten samenwerken met deze club, en elk antwoord zal uiteindelijk op hetzelfde neerkomen.

op 10 05 2011 at 21:16 schreef Sasha Berkman:

Wat ik me afvraag is het volgende.
Nederland is een van de rijkste landen ter wereld
Nederland is een van de veiligste landen ter wereld,
Nederland is een van de landen in de wereld met de beste gezondheidszorg.
Nederlanders worden heel oud.
De welvaart is enorm – relatief en onderlinge verschillen worden wel steeds erger overigens, maar toch.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de sterke invloed van de sociaal democratie.

waarom zijn er zoveel azijnpissers in dit land?

Ik bedoel, om on topic te blijven, als dat boek van die gozer integer is dan zou ik hem graag willen helpen, maar de Roze Khmer en de aanhangers van die club met die NSB-meeuw als logo, willen hem alleen maar afbranden. Is dit een reactionaire, crypto-fascistische gen in “de nederlander”?


Ik grinnik nog ff om de opmerking van maxima dat de nederlander niet bestaat en de reacties daarop.

op 11 05 2011 at 11:59 schreef Sandro:

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld
Nederland is een van de veiligste landen ter wereld,
Nederland is een van de landen in de wereld met de beste gezondheidszorg.
Nederlanders worden heel oud.
De welvaart is enorm

En laten we er alles aan doen om het zo te houden zou ik zeggen.

op 14 05 2011 at 01:34 schreef diadorim:

De gemiddelde levensverwachting in gaza is 74,dat is hoger dan in roemenie, litouwen, maleisie, brazilie en Turkije. Het aantal sterftes per 1000 geboortes is er 2x zo laag als in Turkije. Het aantal doden in de laaatse 20 jaar is 6000,dat is 2x zo laag als het aantal verkeersdoden in Nederland over dezelfde periode. Het totaal aantal doden in het israelisch -palestijns /arabisch conflict is 120.000 in 60 jaar (dus alle doden gedurende alle 5 oorlogen inclusief burgers en militairen uit 7 arabische landen en israel), dat is 2x zo laag als 2 jaar politionele acties in Idonesie.

Er is dus helemaal geen conflict. Aangezien de oorlog van 1967 het keerpunt was en het verzamelde sociologie of antropologie studerende europese proletariaat in 1968 in opstand kwam en een palestijnen obsessie ontwikkelde (baader-meinhof, rode brigade en neo-nazi leden werden getraind in PLO kampen in jemen) bewijst het alleen maar dat dit tiersmondistische frantz fannon en jean genet lezende linkse politiek correcte multiculti kankergezwel via de publieke omroep hun kernobsessie kunnen uitventen.

En marokkanen en Turken moeten helemaal hun hypocriete geneuzel voor zich houden. Turkije is het land met de meeste amnesty international en human right watch raportten over mensenrechten schendingen ter wereld (Dus meer dan Rusland, de VS en China), bezet illegaal europees grondgebied, heeft het etnisch gezuiverd en er 150.000 kolonisten geplant: Noord-Cyprus. Heeft sinds 1990 45.000 koerden vermoord en heeft in 2009 de grootste koerdische partij verboden,waardoor het land nu ook de jure een apartheidsstaat is. Marokkanen moeten al helemaal hun mond houden: Marokko bezet een gebied zo groot als portugal en en heeft er een illegale muur van 2700 km dwars doorheen gebouwd. (Laat marokkanen maar een actie starten om marokkanen te boycotten (Dat doen joden dan weer wel)

Hoe komt het dat we hier niets van horen? Media legitimeren een probleem en dwingen tot standpunt bepaling. Het is een door het linkse journaille van de publieke omroep op ideologische grond genomen besluit om een israelisch palestijns probleem in het collectieve bewustzijn te stampen en om het veel ernstigere turkse probleem te negeren, aangezien alle linkse partijen voor toetreding van Turkije tot de EU zijn en negatieve beeldvorming daarom niet gewenst is. Het probleem is alleen dat dit leidt tot gruwelijke vertekeningen in het collectieve bewustzijn (Israel is het enige land dat illegaal grondgebied bezet en een muur heeft, de gestoorde gedachte dat Israel de spil is van het wereldgebeuren, een obsessie met Joodse lobbies), het projecteren van het jaren ’90 poltiek correcte denken op megaschaal: het negeren en onder de pet houden van veel grotere misdaden van Turkije en Marokkanen, net zoals dat gebeurde met de criminaltiteit onder allochtonen van Marokkaanse en Turkse afkomst (een opmerkelijke parallel).Maar het ergste is dat dit natuurlijk gewoon een vorm van systematische discriminatie is,(onderscheid in gelijke gevallen) met als gevolg toenemend antisemitisme.

op 14 05 2011 at 12:08 schreef jabir:

@diadorim

Zieliger kan bijna niet.

Dus de hoeveelheid doden is voor jou de enige bepaler of er sprake is van een conflict? Die twee zouden rechtevenredig met elkaar verbonden zijn? Wat een naargeestig op schijnstatistieken gebaseerd verhaal. Verder maak je alleen maar karikaturen om je volstrekt lachwekkende zaadverhaal nog enige schijn van relevantie te geven, maar het gaat dus echt nergens over. Van a tot z niet

* De hoeveelheid doden bepaalt niet of er sprake is van een conflict, bovendien verzuim je om de bronnen voor je statistieken die verder niets indiceren te vermelden. Fail.
* Dat een generatie van mensen een identiek standpunt aan zou hangen, alleen geinteresseerd zouden zijn in een paar schrijvers, alleen maar sociale studies zouden doen en linkse terroristische organisaties aanhangen is natuurlijk ook feitelijk onjuist. quadruple fail.
* geen seconde vond er hier een discussie over marokkanen of turken plaats, waarover ze niet zouden mogen ‘neuzelen’ is volstrekt onduidelijk. double fail.
* Zeiken over het linkse journaille bij de publieke omroepen: fail want 2009.
* het onderwerp verschuiven naar de toetreding van Turkije. fail. was geen enkele aanleiding toe.
* Onjuist duiden van de oorzaken van antisemitisme. Ontelbaar veel fails.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN MEI

O Polderhitler

O Waarom ik Wilders (en Van der Plas, Yesilgöz en Omtzigt) gewoon extreemrechts blijf noemen

O De ondraaglijke hypocrisie van Natascha van Weezel

O Ik las Hannah Arendt en Wilders lijkt dus écht op Hitler

O Snakken naar Jodenhaat, met wijd opengesperde snavels

O Hoe je antisemitisme bestrijdt

O De vrije pers heeft zijn eigen graf gegraven

O Yvonne Coldewijer is een zegen voor de NVJ

O Wilders 1: stevig verankerd in het kolonialisme

O De ene schelder is de andere niet

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS