Home » Archief » Islamkritiek


[23.06.2009]

Islamkritiek

Christopher Hitchens

mcginley6
Foto: Ryan McGinley

Welnu, ik ben ervan overtuigd, dat de voornaamste bron van haat in de wereld, religie en georganiseerde godsdienst is. Ik ben daar absoluut van overtuigd. En ik ben blij dat u applaudisseert, want het vormt een enorm probleem voor degenen die opponeren tegen het voorstel van vanavond, nietwaar? Hoe gaan ze de godsdienst uitbannen? Hoe willen ze een halt toeroepen aan de uitdrukkingen van godsdienstige walging, haat en vooroordelen?

Ik spreek als iemand die hier regelmatig het doelwit van is, en niet slechts in retorische zin. Ik ben het doelwit geweest van menige doodsbedreiging; en ik kan, binnen een kleine afstand van waar ik woon in Washington, twee of drie mensen noemen, wiens namen u ongetwijfeld bekend zijn, die op dit moment nergens heen kunnen zonder een veiligheidsescorte, vanwege de kritieken die ze hebben geuit op één monotheïsme in het bijzonder. En dit vindt plaats in de hoofdstad van de Verenigde Staten.

Dus ik weet waar ik het over heb, en ik moet ook opmerken, dat het soort mensen dat mij opbelt en zegt dat ze weten waar mijn kinderen naar school gaan – en ze weten in ieder geval wat mijn thuisnummer is en waar ik woon, en die vertellen wat ze hen aan gaan doen en aan mijn vrouw en mijzelf, en die ik serieus moet nemen omdat ze het mensen aangedaan hebben die ik ken – precies die mensen zijn die de bescherming zullen zoeken van de hate speech-wetgeving, als ik zeg wat ik denk over hun godsdienst.

Hetgeen ik nu zal doen.

Want ik heb geen enkele – wat je ‘etnische bevooroordeeldheid’ zou kunnen noemen – ik heb geen enkele weerzin van een dergelijke snit. Ik kan prima opschieten met wie dan ook van elke etnische achtergrond of seksuele oriëntatie of taalgroep. Behalve mensen uit Yorkshire uiteraard, die compleet onverteerbaar zijn. En ik begin een afkeer te krijgen van de verwarring die ons nu opgelegd wordt, en er viel iets van te bespeuren aan het begin van deze avond, tussen godsdienstig geloof, godslastering, ethniciteit, profaniteit en wat we zouden kunnen aanduiden als ‘multiculturele etiquette’.

Het is niet ongewoon vandaag de dag dat mensen de uitdrukking ‘anti-islamitisch racisme’ bezigen, bijvoorbeeld; alsof een aanval op een religie hetzelfde zou zijn als een aanval op een etnische groepering. Het woord ‘islamofobie’ begint de bijklank te verkrijgen van de woorden die eens gereserveerd werden voor raciale bevooroordeeldheid. Dit is een subtiele en bijzonder venijnige insinuatie, waarmee frontaal de confrontatie moet worden aangegaan.

Iemand zei “Wat als Jerry Falwell zegt dat hij een hekel heeft aan homo’s? Wat als mensen daarnaar handelen?” Luister: De Bijbel zegt dat je een hekel moet hebben aan homo’s. Als Falwell beweert dat hij dat zegt omdat de Bijbel dat leert, dan heeft Falwell het bij het rechte eind. Ja, het zou mensen er inderdaad wel eens toe kunnen aanzetten om naar buiten te gaan en geweld te gebruiken. Wat gaat u daartegen uitrichten? U staat tegenover een groep mensen die zullen zeggen ‘Waag het je hand tegen de Bijbel op te heffen en we roepen de hate speech-politie er bij!’. Wat gaat u doen wanneer u die valkuil voor uzelf heeft gegraven?

Een ander zei dat het antisemitisme en de Kristallnacht in Duitsland het gevolg was van tien jaar ophitsing tegen de Joden. Tien jaar? U maakt een grapje zeker! Het was het resultaat van tweeduizend jaar christendom, gebaseerd op één vers van één hoofdstuk uit het evangelie van Johannes, dat leidde tot pogrom na pogrom op elke Paasnacht, elk jaar weer, en dat honderden jaren lang, omdat het beweert dat de Joden het bloed van Christus over de hoofden van zichzelf en al hun kinderen afriepen, tot in de verste generatie. Dat is de legitimatie van en vergunning voor, en het aanzetten tot anti-Joodse pogroms. Wat gaat u daar aan doen? Waar is uw lullige subsectie nu? Zegt het bijkans ergens dat het evangelie van Johannes gecensureerd moet worden?

Zou ik, die Freud gelezen heeft en beseft wat de Toekomst van een Illusie werkelijk inhoudt, en die weet dat religieus geloof onuitroeibaar is zolang we een stomme, armzalig geëvolueerde zoogdierensoort blijven, zou ik mijzelf wijsmaken dat een of andere Canadese wet dit probleem zal oplossen? Alstublieft, zeg! Nee, ons probleem is dit: onze prefrontale kwabben zijn te klein, en onze adrenalineklieren te groot, en de verhouding van onze wijsvinger en duim is niet alles wat het zou kunnen zijn. En we zijn bang voor het donker, en bang om te sterven, en we geloven in de waarheden van heilige boeken die zo stompzinnig zijn, en zo duidelijk verzonnen, dat een kind er doorheen kan prikken, hetgeen alle kinderen ook doen, zoals men aan hun vragen kan zien.

Dus ik meen dat godsdienst zou moeten worden behandeld met spot, en hekel, en minachting. En ik eis dat recht op.

Maar laten we er nu niet omheen dansen. Niet alle monotheïsmen zijn hetzelfde op dit moment. Ze zijn allemaal gebaseerd op dezelfde illusie, ze hangen stuk voor stuk aaneen van plagiaten van elkander, maar er is er één in het bijzonder, die op dit moment een serieuze bedreiging vormt, niet alleen voor de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van uitdrukking, maar van nog behoorlijk wat andere vrijheden ook. En dit is de godsdienst die het afschuwelijke trio tentoonspreidt van zelfhaat, zelfrechtvaardiging en zelfmedelijden. Ik heb het over de militante islam.

Wereldwijd vormt het een reusachtige macht: Het beheerst een immense hoeveelheid olierijkdom, verschillende grote landen en staten, met een enorm fortuin. Het pompt de ideologie van het wahhabisme en salafisme de wereld rond, vergiftigt maatschappijen waar het rondwaart, ruïneert de geesten van kinderen, verdwaast de jongeren in haar madrassa’s, traint mensen in geweld, en maakt een cultus van dood en zelfdoding en moord. Dat is wat het wereldwijd doet, wereldwijd is het vrij sterk. In onze samenlevingen doet ze zich echter voor als een kruiperige minderheid, wiens geloof je zou kunnen beledigen, en die alle bescherming verdient, die een kleine en kwetsbare groep nodig zou kunnen hebben.

Nu, het heeft nogal grote pretenties, is het niet? Het zegt dat het de laatste openbaring is. Het beweert dat God sprak tot één analfabete zakenman in het Arabisch schiereiland, driemaal via een aartsengel, en dat het resulterend materiaal – hetgeen zoals u kunt zien wanneer u het leest, grotendeels geplagieerd is van het Oude en Nieuwe Testament; bijna alles ervan eigenlijk, en klungelig gedaan ook nog – aanvaard moet worden als de goddelijke openbaring, zelfs als de definitieve en onveranderlijke, en dat degenen die deze openbaring niet aanvaarden, goed zijn om te behandelen als vee, als ongelovigen, als potentiële have en slaven en slachtoffers.

Wel, zal ik u iets zeggen? Ik geloof niet dat Mohammed die stemmen ooit gehoord heeft. Ik geloof er niets van. En de waarschijnlijkheid dat ik gelijk heb, tegenover de waarschijnlijkheid dat een schaapherder, sorry, zakenman, die niet kon lezen, werkelijk stukjes uit het Oude Testament aan zich gedicteerd kreeg, plaatst mij denk ik veel dichter bij de objectief juiste positie.

Maar wie is degene die onder vuur genomen wordt? Degene die zulks propageert, en zegt dat ik maar beter kan luisteren, omdat ik, als ik dat niet doe, in gevaar ben? Of ik, die zeg: ‘Nee, ik denk dat dit zo onnozel is dat je er zelfs een spotprent over kunt uitbrengen.’
En omhoog gaan de borden, en op stijgen de kreten, en het gehuil en het geschreeuw: “Onthoofd hen, die…” Dit is in Londen, dit is in Toronto, dit is in New York. Het is midden onder ons nu. “Onthoofd hen! Onthoofd degenen die spotten met de islam!” Worden zij gearresteerd vanwege hate speech? Nee. Zou ik daarentegen in de problemen kunnen komen vanwege het zeggen wat ik zojuist gezegd heb over de profeet Mohammed? Ja dat zou heel wel zo kunnen zijn. Waar liggen uw prioriteiten, dames en heren? U geeft weg wat het meest kostbaar is in uw samenleving, en u geeft het weg zonder een gevecht, en u looft zelfs de mensen die u het recht willen ontzeggen u hiertegen te verzetten. Schaam u terwijl u dit doet. Maak het beste gebruik van de tijd die u nog rest. Dit is werkelijk ernstig.

Welnu, als je waar dan ook kijkt – want we hebben vanavond bezweringen gehad van een nogal kwijlende en ziekelijke soort, inspelend op ons medelijden: ‘Hoe moet het dan met de arme homo’s, hoe zit het met de arme Joden, de vrouwen in hun ellende, die de beledigingen niet aankunnen, en de slaven en hun nakomelingen, en de stammen die het niet gered hebben en verteld werd dat hun land verbeurd was?’ – Kijk waar u maar wilt voor de rechtvaardiging van slavernij, voor de onderwerping van vrouwen als have, voor het verbranden en geselen van homoseksuelen, voor etnische zuivering, voor antisemitisme, voor al deze dingen, en u hoeft niet verder te zoeken dan een beroemd boek dat op elke kansel ligt, in deze stad, en in elke synagoge, en in elke moskee. En laten we dan eens zien of u het feit kunt rijmen dat de kracht die de voornaamste oorzaak van haat is, tegelijkertijd het vaakst om censuur roept.

En wanneer u zich aldus realiseert dat u vanavond met een reusachtige valse antithese bent opgezadeld, hoop ik dat dit u er desondanks niet van zal weerhouden de motie die voor u ligt de klinkende steunbetuiging te geven die het verdient.

Ontzettend bedankt! Welterusten straks. And stay cool!

Dit is het tweede deel (deel 1 vindt u hier) van een redevoering, gehouden door Christopher Hitchens, journalist en publicist (The Missionary Position, God is not Great, The Portable Atheist) en tegendraads Brits-Amerikaans publiek intellectueel, in het kader van een debat op 15 november 2006 aan Hart House, universiteit van Toronto, getiteld Be It Resolved: Freedom of Speech Includes the Freedom to Hate, over de vraag of het verbod op hate speech nu wel of niet uit de Canadese wetgeving gehaald zou moeten worden.

De hedendaagse reïncarnatie van Voltaire legt zo welsprekend en kristalhelder uit waarom de vrijheid van meningsuiting niet anders dan absoluut kan zijn, dat Prediker nu maar eens de transcriptie en vertaling voor zijn rekening genomen heeft, omdat hij meent dat elke burger, elke politicus, elke gelovige, en elk kind op elke school waar ook ter wereld dit betoog met enige regelmaat zou moeten overwegen alsof het een tekst uit een canoniek boek betrof.

Algemeen, 23.06.2009 @ 13:53

[Home]
 

19 Reacties

op 23 06 2009 at 16:06 schreef vander F:

Blijft geweldig gesproken van Hitchens,
lekker duidelijk en zonder hatelijke ophitserij.

op 23 06 2009 at 16:07 schreef mescaline:

Ik wil daar wel iets op afdingen.

Hitchens heeft 100% gelijk als het om een wereld in woorden gaat. The wars of the words.

Maar dat is niet zo. Hij is ongelofelijk onvolledig.

De haat die tot persoonlijke fysieke aanvallen leidt (en die dan wraak, gerechtigheid, of terrorisme worden genoemd, al naar gelang…) is het grote probleem.

In de VS zijn zulke aanvallen verboden, terecht. Het weerhoudt sommigen niet van moord op een abortus-arts.
In Irak o.a. zijn zulke aanvallen al half legaal geworden (verbod op homosexualiteit heeft al tot lynchpartijen geleid.

Wie zoals Hitchens in theorie en praktijk overal de absolute freedom of speech opeist en met zulke gevaren geen rekening houdt, is onverantwoord bezig. Ik geloof niet dat dat een omstreden conclusie is. ‘Roep jij maar eens “Vuile kankerjoden!” in midden in Vak-F’.

We weten heel goed wanneer iets verstandig is en wanneer niet.

op 23 06 2009 at 16:28 schreef vander F:

@mescaline,
dan heb je Hitchens duidelijk niet begrepen.

En je haalt iets door elkaar, wraak en geweld zijn reeds bij wet verboden, en je hebt altijd idioten die die wetten overtreden.
Dat heeft geen hol met meningsuiting te maken.

‘We weten heel goed wanneer iets verstandig is en wanneer niet.’
Deze opmerking lijkt me iets teveel eer voor de mens,
we know shit.
Vandaar o.a. wetten om de boel enigszins binnen bepaalde grenzen te houden.
Die wetten die makkelijk te bevatten zijn, niet slaan schoppen stelen en moorden,
of opmerkingen verstandig zijn of niet is vreselijk moeilijk te vatten, want uitingen van gedachten.
En aanhangers van de gedachtenpolitie kunnen van mij het dak op.

op 23 06 2009 at 17:30 schreef mescaline:

@vander F ik mis iets in jouw betoog, jij iets in het mijne.

So be it.

op 23 06 2009 at 17:31 schreef dewanand:

ja, wat moet ik zeggen. liefst zou ik alle moslima’s al vanaf hun negende laten gang bangen met hele groepen grootgeschapen blanke mannen, want zo heeft Allah het gewild en zelfs onze geile profeet Mohammed, de pedofiel, deed dit ook.

wij moeten gewoon elke moslimmeid een witte hollandse vibrator geven vanaf haar negende, helemaal gratis, om de islam snel te emanciperen. En moslimmannen moeten allemaal een spoedcursus pijpen en anaal uitnaaien krijgen gedurende hun verplichte inburgering bij de gemeente. Dan pas kan ik elke moslim een lief koekje noemen en een kusje geven. Moslims zijn zo lief, dus neuk ze vaker.

NOg meer vrolijke teksten over moslims op mijn site. Islam is echt een modern en links progressief geloof, want alles mag en niets is verplicht. Wist je dat al die doekjes constant met een natte poes rondlopen? voel het eens zelf in hun broekje.

zie ook liefhebbers mijn nieuwste tekst:

Een moslimvrij Nederland

Offeraar Dewanand
Offercode wfor1275
Offerdatum 22 juni 2009

De recente overwinning van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders tijdens de Europese verkiezingen maakt het nu wel duidelijk dat de anti-islam krachten sterk toegenomen zijn en dat velen dromen over een moslimvrij Nederland. Hou er vooral rekening mee dat de PVV nu zeker vier miljoen sympathisanten heeft in Nederland en zelfs internationaal bekend is. De grote vraag is hoe het nu verder moet met moslims en of een Holocaust tegen de islam voorkomen kan worden.

heel ziekelijk betoog op
http://www.dewanand.com/wfor1275.htm

op 23 06 2009 at 17:51 schreef vander F:

@Mescaline,
is ook lastige kost en ik wat kort door de bocht,
maar ik moet me nu helaas even concentreren op andere zaken.

Maar het onderwerp blijft toch wel aan bod komen,
en die volgende keer zal ik pogen er diep op in te gaan.

op 23 06 2009 at 18:10 schreef dick jansen:

Zolang deze man met moeite(?) een zaal vol krijgt en allerhande godsdienstmafketels met gemak hele stadions ziet het er somber uit.

op 23 06 2009 at 19:52 schreef p.wielaard:

Vrijheid van meningsuiting kan per definitie alleen maar absoluut zijn. Of het uiten van elke mening in elke situatie verstandig is, is gewoon een kwestie van fatsoen, sociale vaardigheid, leepheid, lafheid, opportunisme en niet te vergeten verstand.

op 24 06 2009 at 12:03 schreef André Richard:

Mijn hemel, wat klinkt deze man als Ahmed Deedat zeg! Twee druppels water, en hij is ook al net zo goed geïnformeerd…

@Hitchens: “Het was het resultaat van tweeduizend jaar christendom, gebaseerd op één vers van één hoofdstuk uit het evangelie van Johannes …”

Matteus 27:25 om precies te zijn (da’s drie evangelies eerder).

“… dat leidde tot pogrom na pogrom op elke Paasnacht…”

Goede Vrijdag om precies te zijn (da’s twee dagen eerder)

“… elk jaar weer …”

Nee hoor, zo af en toe eens, altijd nog te vaak, maar ‘elk jaar weer’ is zwaar, zwáár overdreven. Als christenen echt zo consequent joden hadden vervolgd als Hitchens beweert, dan was het jodendom al lang voor de Endlösung uitgeroeid geweest en was Adolf een werkloze schilder gebleven.

Hitchens versjteert een op zich zeer pertinent punt (zonder christelijk antisemitisme was de Endlösung nooit mogelijk geweest) door vooral zijn lak aan de feiten te etaleren: dom en rancuneus, veel meer valt er niet over te zeggen. Persoonlijk vind ik zelfs Herman Philipse nog een stuk intelligenter.

Peter, volgens mij verdient het atheistische standpunt een betere vertegenwoordiging dan een sukkel die erin slaagt in één bewering liefst drie keer te struikelen. Plassterk schrijft helaas geen columns meer. Icke is misschien te wetenschappelijk; dan toch maar Dawkins of Klaas Hendrikse?

op 24 06 2009 at 12:37 schreef peter:

Je hebt gelijk, André. Hitchens is erg slordig. Het verbaast me dat Prediker die feitelijke onjuistheden niet heeft gezien of ze heeft genegeerd. Toch blijft de essentie van zijn boodschap mijns inziens wel overeind. Het gaat hier ook niet om het atheïstisme, maar om het recht levensbeschouwingen te mogen bekritiseren.

op 24 06 2009 at 12:39 schreef peter:

O, en we hebben al een huisatheïst, namelijk Bart Klink

op 24 06 2009 at 19:32 schreef Bert Brussen:

Ach, Johannes kon er ook wat van:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/28935-joodse-visie-anti-joodse-teksten-in-evangelie-naar-johannes.html

Of de pogroms nou met Pasen of met Goede vrijdag plaatsvonden wordt überhaupt nergens onderbouwd. Het zijn van oudsher pogromgeliefde dagen. Zo’n zware miskleun van Hitchens is het ook niet. Een beruchte pogrom in Rusland in 1903 vindt in ieder geval wel tijdens Pasen plaats.

Of het “elk jaar weer” zo vreemd is betwijfel ik. Hitchens spreekt nog steeds in de verlede tijd “honderden jaren lang” het is niet onaannemelijk dat er in vroeger tijden elk jaar pogroms plaatsvonden.

Dom is het zeker niet. En rancuneus? André Richard lijkt mij vooral rancuneus.

op 25 06 2009 at 03:22 schreef Prediker:

@André Richard – ‘Mijn hemel, wat klinkt deze man als Ahmed Deedat zeg! Twee druppels water, en hij is ook al net zo goed geïnformeerd…’

Het lijkt erop dat André zich verslikt in een paar muggen, maar geen moeite heeft met een kameel van een karikatuur.

Niet alleen was Deedat († 2005) in vergelijking tot het retorisch kanon Hitchens een hakkelende clown, die met zijn wenken voor een boekverbod lijnrecht tegenover Hitchens staat: hij beoordeelde literaire werken ook door zinnetjes met scheldwoorden uit te lichten. Voor wie dacht dat Irma Accord niet kon lezen: Deedat maakt het nog veel bonter.

Zoals André zelf al aangeeft, blijft Hitchens ‘pertinente’ punt gewoon staan. Het Europese antisemitisme was structureel, theologisch gemotiveerd, en cirkelde rond de aanklacht dat de Joden Christus hadden vermoord.

Maakt het voor Hitchens’ punt iets uit of of het vers dat hij op het oog heeft in Mattheüs of Johannes staat; of de pogroms op Eerste Paasdag vielen of op Goede Vrijdag; of Joden elk jaar met Pasen werden gevisiteerd door moordzuchtige bendes, of slechts gedwongen werden naar christelijke preken te luisteren, symbolisch in het gezicht geslagen door de bisschop van Toulouse, en zich in de paasweek beter niet lieten zien vanwege treiterijen en molestering door de bevolking?

Op het concilie van Parijs (845-846) en op het concilie van Narbonne (1227) werd het Joden verboden zich op straat te begeven “tijdens de Heilige Week (…) tenzij vanwege dringende noodzaak, en de prelaten zullen hen laten beschermen tegen kwellerij door christenen tijdens genoemde week.”

Waarom zouden zulke maatregelen nodig zijn geweest, als het niet was omdat christelijk gepeupel jaar in jaar uit in het passieverhaal aanleiding zag om Joden eens flink mores te leren? Als je dat geen pogrom wil noemen zolang er geen vijftig doden bij vallen, prima, dan noem je het geen pogrom.

Maar samen met de beroepsverboden, gele vlekken, onderscheidende kleding, verbranding van talmoeds en geschriften van Maimonides, gedwongen ghettovorming, verbanningen en slachtingen door de eeuwen heen is het plaatje dat Hitchens in die paar zinnen neerzet wel degelijk accuraat.

Hitchens versjteert dus niets, hij maakt hiermee gewoon een goed punt: wie zich druk maakt over de onaardige dingen die er de afgelopen tien jaar over gelovigen worden gezegd, zou zich toch op z’n minst net zo druk moeten maken over de hatelijke motieven en stereotiepen die verweven zijn in de religieuze tradities van deze gelovigen.

op 25 06 2009 at 03:24 schreef Prediker:

Hm, vreemd, ik had daar toch echt een filmpje van Ahmed Deedat in actie tussengestopt.

Nou ja, dan maar zo.

op 25 06 2009 at 10:30 schreef Johan van Dijk:

Kritiek op Islam?
Prima!
Net zoals kritiek op elk ander geloof.
Zolang het oprecht en terecht is..
Helaas is Islam-kritiek bij velen, vooral uit een bepaalde verdachte hoek (ik wil niet wijzen), gedrenkt in een racistisch sausje.
En onder het motto van Islam-kritiek, komt men dan soms weg met xenofobe onzin.

op 25 06 2009 at 17:19 schreef Tjerk:

Johan; mee eens. Het maakt nogal uit of je kritiek schrijft in de trant van: ‘Hé, dit en dat is een serieus probleem waar gelovigen wel iets mee moeten’ of dat kritiek gewoon een rationalisatie is van je angsten en afkeer. Dat laatste is ook nog geen misdaad tegen de menselijkheid, maar nogal wat ‘critici’ zijn vervolgens niet zo eerlijk dat ze hun gevoel en de werkelijkheid uit elkaar houden.

Wat Hitchens over het hoofd lijkt te zien, is dat naast antisemitisme, maar ook islamkritiek niet uit de lucht komt vallen, maar teruggaat op een eveneens duizend jaar oude rivaliteit tussen christenen en moslims met de ideologische dominantie over Europa en de zeggenschap over Palestina als inzet.

Zelfs de kritiek op Mohammed richtte de pijlen op dezelfde plekken: zijn huwelijk met Aïsja, het gegeven dat hij zoveel vrouwen had, en zie bijv. dit gedicht van Hugo de Groot [1583-1645] (dat niet toevallig in de quoteroll van HVV zweeft):

“Alsoo daer is ontstaen een trotse, wrede wet
Ontrent de roode zee door d’hand van Mahumed,
Seer vreemd van Christus leer, een spiegel dogh van ’t leven
Waer toe het Christendom sigh hadde toen begeven.
Dees’ Alcoransche wet, in ’t minst niet ootmoedigh
nogh lijdsaem, maer tot wraek genegen ende bloedigh,
maekt sonderlingh haer werk van ’t uitterlijk gelaet,
Als wesend’ ingestelt tot styvingh van den staet,
En den gemeenen man neemts’ uit de hand de boeken,
Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken.
Om nu te weten welk van beyde dese wetten
Is beter, wilt voor eerst op beyde brengers letten.
Den onsen was altijd heel reyn en vroom van leven,
Daer Mahumet heeft rooff en overspel bedreven.”

Als het moderne antisemitisme dus een loot is aan de christelijke ideeënhistorie dan is de moderne islamofobie, en de motieven die haar tot uitdrukking brengen dat eveneens. Wat dat aangaat is Hitchens nogal naïef dat hij als atheïst geen tik van de christelijke molen heeft meegekregen waar het haar eeuwenoude kijk op de islam betreft.

op 26 06 2009 at 12:37 schreef André Richard:

@Peter: “Het gaat hier ook niet om het atheïstisme, maar om het recht levensbeschouwingen te mogen bekritiseren.”

Ging het daar maar over, dan was ik het met Hitchens eens, maar volgens mij gaat het niet om kritiek, maar om haat en minachting. En bij Hitchens resulteert dat in een behoorlijk dédain voor de feiten.

Nog afgezien van het feit dat van dédain, haat en minachting de wereld nog nooit beter geworden is -anders dan Hitchens lijkt te claimen- schaadt die opstelling het atheistische standpunt.

Ik weet wel dat het niet over atheisme gaat, maar ik zie niet graag dat zo’n ‘hakkelende clown’ als Hitchens het atheisme neerzet als een ideologie die net zo makkelijk met dédain, haat en minachting omgaat als willekeurig welke middeleeuwse christelijke antisemiet?

Echt hoor ‘same difference’. Doe mij dan maar Bart Klink: weet meer, zegt het beter en is nog een aardige vent ook.

op 26 06 2009 at 14:01 schreef diadorim:

André Richard:

“Nee hoor, zo af en toe eens, altijd nog te vaak, maar ‘elk jaar weer’ is zwaar, zwáár overdreven.”

Dat heet retorische overdrijving.

op 26 06 2009 at 14:04 schreef diadorim:

bert brussen

“Of de pogroms nou met Pasen of met Goede vrijdag plaatsvonden wordt überhaupt nergens onderbouwd. Het zijn van oudsher pogromgeliefde dagen. Zo’n zware miskleun van Hitchens is het ook niet. Een beruchte pogrom in Rusland in 1903 vindt in ieder geval wel tijdens Pasen plaats.”

ja. daar gaat het natuurlijk om. moet H. dan 2000 jaar antisemitische traditie doornemen en ook de uitzonderinegn gaan noemen? Dat kan natuurlijk niet in een polemiek

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS