Home » Archief » Hoofddoekvrezenden


[12.04.2010]

Hoofddoekvrezenden

Peter Breedveld

paar1

Een aantal gehoofddoekte moslimvrouwen onder aanvoering van OpZij-columniste Nora Kasrioui beweert vandaag op de opiniesite van de Volkskrant dat het dragen van een hoofddoek een verworven recht is en het accepteren ervan zelfs een wettelijke plicht.

Het is volgens de vrouwen zelfs niet genoeg te zeggen dat je de hoofddoek tolereert, want dat zou suggereren ‘dat iedereen op ieder moment voor zichzelf kan beslissen of hij ons die vrijheid gunt of ter plekke besluit de hoofddoek van ons hoofd te rukken.’

Helaas onderbouwen Kasrioui en haar posse dat ‘verworven recht’ niet. Bij mijn weten is de hoofddoek geen verworven recht, maar volgens veel moslims een religieuze plicht, voorgeschreven in de koran. De Nederlandse wet schrijft nergens voor dat ik de hoofddoek moet accepteren, net zomin als de wet voorschrijft dat ik hanenkammen, scheef opgezette petjes of bolhoeden accepteer.

Voor wie nu wil gaan betogen dat het dragen van een hoofddoek zou vallen onder de grondwettelijke godsdienstvrijheid: het religieuze aspect van de hoofddoek is voor de dames zelf slechts van secundair belang. Ze schrijven: ‘Voor de een is de hoofddoek een culturele uiting, voor de ander een religieuze, voor een derde een strategische zet en voor een vierde een hip fashion statement.’

Een broek vol scheuren en met het kruis op kniehoogte, dat is ook een ‘hip fashion statement’, maar denk maar niet dat het de wettelijke plicht is van bijvoorbeeld een restauranthouder om te accepteren dat zijn bedienende personeel dergelijke statements uitdraagt in zijn etablissement. Zulke statements doe je lekker in je vrije tijd.

Op school is het heel normaal dat leerlingen gedwongen worden hun petjes en andere hoofddeksels af te zetten en dat er een verbod geldt op bepaalde kledingstukken, bijvoorbeeld bomberjacks of kleding van het merk Lonsdale. Hoofddoekjes zijn echter altijd klakkeloos toegestaan, zonder enige strijd of discussie, dus om te spreken van een ‘verworven recht’ is hysterische nonsens. Het dragen van een hoofddoek is eerder een ingesleten gewoonterecht, dat tegenwoordig luidruchtig en drammerig wordt opgeëist door mensen als Kasrioui, die hun ‘recht’ al bedreigd zien worden als Femke Halsema wat goed doordachte, oprechte kritiek op de hoofddoek uit, ook al gaat dat gepaard met een omstandige verklaring dat vrouwen het recht op het dragen van een hoofddoek nooit ontzegd mag worden.

Op zich is het begrijpelijk dat vrouwen, in het licht van de sluierverboden in Frankrijk en België en de houding van Geert Wilders’ PVV ten aanzien van hoofddoeken, in opiniestukken pleiten voor de vrijheid om een hoofddoek te dragen. Dit doen Kasrioui c.s. echter niet. Ze hebben het over een verworven recht en een wettelijke plicht. Ze willen anderen de hoofddoek opdringen.

En helaas gaat het hier weer uitsluitend over hun eigen kleine territoriumpje. Kasrioui c.s. pleiten namelijk niet voor de vrijheid van christelijke trambestuurders om zichtbaar een kruisje te dragen. Zo kennen we onze moslims: alleen maar geïnteresseerd in hun eigen vrijheid, hun eigen ‘rechten’. In Nederland springen altijd hele volksstammen in de bres voor de godsdienst-, onderwijs,- en meningsvrijheid van moslims, maar moslims zijn eerst en vooral geïnteresseerd in hun eigen sores.

‘Wij omarmen de Nederlandse rechtsstaat en hebben vooral een hekel aan onderdrukkende broers want zij zijn het die het voor ons, hoofddoekmeiden, versjteren’, schrijven Kasrioui c.s. Ze zeggen op te komen voor moslimvrouwen die wel worden gedwongen een hoofddoek te dragen. Maar daar is in het hele stuk op de Volkskrant-site niks van te zien. Daarin wordt vooral een karikatuur gemaakt van ‘hoofddoekvrezenden’. Er wordt niet ingegaan op de sociale druk om een hoofddoek te dragen, die docenten op school waarnemen. Kasrioui c.s. zeggen niets over de agressie van moslimjongens jegens vrouwen zonder hoofddoek, die op straat zomaar voor ‘hoer’ worden uitgescholden en geïntimideerd. Kasrioui neemt zelfs niet in overweging dat dergelijke wantoestanden zeer wel te maken zouden kunnen hebben met de breed uitgedragen opvattingen over islamitische kledingvoorschriften, en over wat ‘kuis’ is en ‘haram’.

Het recht op het dragen van een hoofddoek moet worden verdiend. Door ook te strijden voor het recht er géén te dragen, voor het recht om ook een christelijk symbool zichtbaar te dragen, en het recht die hoofddoek helemaal niks te vinden. Als dát allemaal in kannen en kruiken is, kun je misschien je ‘verworven recht’ gaan claimen.

Peter Breedveld is voor de vrijheid om een burka te dragen en naakt te lopen, en zelfs om ruitjesbroeken te dragen. Daar gaat het dus niet om.

Peter Breedveld, 12.04.2010 @ 15:36

[Home]
 

40 Reacties

op 12 04 2010 at 15:53 schreef Angel:

Al gaat bij mij het recht tot het dragen van voormalig witte “sailor” onderbroeken nèt even te ver..

Goed stukje!

*Wat de meesten niet weten: van veelvuldig hoofddoeken/en aanverwante hoofddeksels dragen dunt je haardos enorm uit (en zo’n snor compenseert dat nagenoeg niet..)*

op 12 04 2010 at 16:10 schreef Tjerk:

“Politici moeten weten dat het accepteren van de hoofddoek geen teken van barmhartigheid of verdraagzaamheid is waar je stemmen mee kunt winnen, maar een wettelijke plicht.”

Ah, dit is dus een sneer Femke Halsema. Dat had ik nog helemaal niet zo gezien.

op 12 04 2010 at 16:19 schreef vetklep:

Helemaal eens.

En daar heb je het weer: dat bestempelen met ANGST. Als in islamoFOBIE. Dat is baarlijke nonsens natuurlijk. Zo’n hoofddoek roept van alles op: ergernis, medelijden, walging, desinteresse, antipathie en hilariteit. En bij hele volksstammen nog steeds policor-verdedigingsdrang.

Maar geen ANGST.

op 12 04 2010 at 16:40 schreef Mirjam Janssen:

Peter je hebt gelijk dat de discussie breder zou moeten worden gevoerd. Ieder geloof heeft wat mij betreft recht op zijn eigenaardigheden. SGP-vrouwen mogen het passief kiesrecht weigeren en de katholieke kerk kan niet worden verplicht homo’s een hostie te geven. Het is heel lastig redenen te bedenken waarom het een niet mag en het ander wel. Alles dus gewoon toestaan en elkaar zo min mogelijk opleggen, lijkt me. Tegelijk zou de gelovigen enige zelfkritiek natuurlijk niet misstaan.

op 12 04 2010 at 16:47 schreef Aouatif Tawfik:

Dag Peter,

Leuk dat je hier een stuk aan wijdt maar het klopt niet dat de ondertekenaars allen gehoofddoekte moslimsvrouwen zijn. Dat is niet zo. Staat dat ergens in het stuk?

‘Verworven recht’ slaat natuurlijk op ‘vrijheid van religie’ idd. en dat het religieuze aspect van de hoofddoek “voor de dames zelf slechts van secundair belang” dat betwist ik en is niet het punt van de alternatieven-opsomming. Het punt is dat eenieder daar een andere waarde aanhecht, waaronder dus ook vrouwen die wel aan dat religieuze aspecht hechten.

Jouw kritiek op het stuk m.b.t. tot de zinsnede “politici…wettelijke plicht” kan ik begrijpen na het lezen van je onderbouwing want wat is ‘acceptatie’? (er zijn verschillende niveau’s) en je moet idd. helemaal niets. Net zoals ik ook niet “Het recht op het dragen van een hoofddoek moet” verdienen. Wel zo eerlijk toch?

Heel interessant om te lezen hoe verschillend teksten kunnen worden geinterpreteerd.

groet,
Aouatif

Ps. ik heb wel gepleit voor de vrijheid van die christelijke trambestuurder en vond de uitspraak van de rechter in die zaak zeer verontrustend, zie fb.

op 12 04 2010 at 16:56 schreef MNb:

Waar de discussie in Nederland werkelijk over zou moeten gaan zijn drie vragen.
1) Staan jullie religieuze symbolen in de openbare ruimte toe? (Suriname: ja)
2) Hebben overheid, werkgevers, verenigingen enzovoort het recht religieuze symbolen binnen hun rechtsdomein te verbieden? (Suriname: nee, Frankrijk: ja)
3) Gaan religieuze symbolen boven veiligheidsnormen en dergelijke?

Het is typerend voor Nederland dat het hoofddoekjesdebat over alles gaat, behalve daarover.
Zie ook vetklep. Het feit dat hij in al zijn verschijningsvormen bij mij ergernis, medelijden, walging, desinteresse, antipathie en hilariteit oproept lijkt mij bepaald geen reden om hem te verbieden. Zo ook hoofddoekjes.

op 12 04 2010 at 17:35 schreef G!:

En daar heb je het weer: dat bestempelen met ANGST. Als in islamoFOBIE.

‘k Heb hem nog even opgediept van de VK site – nodeloos klef, maar dat is natuurlijk niet verboden;

Lieve hoofddoekvrezenden, wij hebben u lief, omdat wij weten dat u gewoon angstig bent en die angst op onze hoofddoek projecteert.

Ik vrees dat ze daar juist wèl een punt hebben. Waarom wordt er zoveel heisa over die hoofddoeken gemaakt? Wat is het waar Wilders ons voor waarschuwt? Waar Fortuyn ons voor waarschuwde? En waarom moest volgens de PVV, die dat ondertussen weer glashard ontkent, die hoofddoek verboden worden?

De hoofddoek moet verboden worden omdat het een symbool zou zijn voor de Islam, de Islam die vrouwen laat adverteren met hun eigen onderdrukking, de Islam die Geert Wilders angst in boezemt.

Als tweede argument wordt vaak de scheiding van kerk en staat aangevoerd. Die scheiding zou voorschrijven dat het publieke leven, of in ieder geval de overheid, ontdaan zou moeten zijn van religieuze symbolen, zoals dat in bijvoorbeeld Frankrijk en ik meen ook Turkije het geval is.

In mijn ogen is zo’n scheiding waanzin. Religieize uitingen verbieden, hoever wil je daar in gaan? Voor sommige is zelfs het weigeren van sommige zaken een religieuze uiting. De een wil vrouwen niet aanraken, de ander neemt het woord “Godverdomme” niet in de mond. Moeten we dat dan verbieden?

op 12 04 2010 at 18:40 schreef Ramon:

@AouatifTawfik Jammer dat t een issue is,Kom net uit Turkije,heb de meeste vrouwen zonderHD gezien of alleen maar HDs die mijn oma ook droeg
about 6 hours ago via web in reply to AouatifTawfik
@AmonRade aan de ene kant is het idd. Jammer aan de ander kant biedt debat soms mogelijkheden te nuanceren..http://bit.ly/altaBq
about 5 hours ago via UberTwitter in reply to AmonRade

Maar de nuances worden meestal verschillend geïnterpreteerd, zodat er alleen nog meer verwarring en vooroordelen door ontstaan
En men gaat maar door met eigenlijk totaal onzinnige (geloofs) discussies.
Dat is iig mijn mening als pacifistische atheïst, die men hier gelukkig nog kan uiten, alhoewel … ;-)
Toch maar een voorbeeld: Je kunt in Turkije bij de bank (en nog vele andere soort bedrijven) gaan solliciteren met een HD, dat is je eigen keuze, maar dan weet je zeker dat je niet wordt aangenomen, net zoals je hier niet zou worden aangenomen met bijv. een spijkerbroek. Maar ik zie wel dames met HD bij de fortis en abn-amro enz.. Mijn punt >> zo slecht is het hier niet o.a. mbt acceptatie. En als men er m.i. minder aandacht aan schenkt, is het ook minder belangrijk om een HD te dragen cq het dragen ervan te verdedigen.
Mijn motto: Geloof in jezelf is de grootste kracht.
En laat iedereen in zijn waarde, ook al ben je het niet met iedereen eens.
Nog een prettige en vredige avond allemaal :-)

op 12 04 2010 at 18:51 schreef vetklep:

Eerst wil ik even vooropstellen dat ik me enorm erger aan alle religieuze incontinentie, dus ook aan ichtusvissen op auto’s, tsjesisredt-billboards en allerlei gezever in de media.

Zo’n hoofddoek geeft voor mij aan:
Onderdrukt zijn. Een geloof en/of systeem irritant etaleren en opdringen. Mannen wantrouwen. Sociale druk op andere vrouwen uitoefenen. Primitiviteit promoten. Niet mee willen of mogen doen hier. Jezelf uitsluiten.

Dat recht hebben die vrouwen. En ik heb het recht om me daar groen en geel aan te ergeren.

op 12 04 2010 at 19:14 schreef Rena:

Zover als ik het altijd heb begrepen is het dragen van de hoofddoek toch een teken van laten zien welk geloof je aanhangt. En de onverdraagzaamheid van mannen tegen vrouwen die deze niet willen dragen vind ik stuitend.
(Zo ook met het opdringen van het zgn. hygiënisch smoothie zijn.grrrr)

Hoofddoeken met haaropdruk?

http://www.core77.com/blog/object_culture/hairy_underwear_goes_on_sale_in_helsinki_16262.asp

op 12 04 2010 at 19:56 schreef Tjerk:

Vetklep: “En daar heb je het weer: dat bestempelen met ANGST. Als in islamoFOBIE. Dat is baarlijke nonsens natuurlijk. Zo’n hoofddoek roept van alles op (…) Maar geen ANGST.”

Geloof mij nou Vetklep, als mensen over straat lopen en ze zien ineens drommen vrouwen met hoofddoeken lopen, dan roept dat wel degelijk angstvisioenen op: Dat het hier in Marokko gaat veranderen, dat het hier een conservatieve moslimstaat wordt, dat je straks niet meer fatsoenlijk zonder hoofddoek over straat kunt (‘HOERRR’!).

In één woord: de hoofddoek in het straatbeeld roept de angst voor de islamisering op. Hoofddoekjes op het gemeentehuis idem dito. ‘Straks bestaat de meerderheid van het ambtenarenapparaat uit moslims, en voordat je het weet dat er dan in je paspoort dat je een ‘dhimmi’ bent.’ Dat idee.

Het is precies die angst die Wilders bespeelt door steeds over dat hoofddoekje te beginnen.

op 12 04 2010 at 21:02 schreef Jimmy:

Toen Faizel Enait zich op tv weer eens voor gek had gezet door met veel kabaal iemand geen hand te geven, schreef Kasrioui dit op haar blog:

“Laat ik nu eerlijk zijn: ik ben opgevoed in een omgeving waar mannen vrouwen geen hand geven. Dus ik pak het niet persoonlijk op. Ik weet dat het ‘erbij’ hoort en dat mannen dat kunnen doen. Even los van het feit dat ik als feminist vind dat er voor mannen geen andere regels gelden dan voor vrouwen.”

Er gelden dus verschillende regels voor mannen en vrouwen in Kasrioui’s cultuur en als ze haar feministische pet (hoofddoek?) opzet, vindt ze dat verkeerd. Hoe lost ze dat dilemma op? Simpel: dat neemt ze dan niet persoonlijk. Reactionaire moslims type Faizel Enait, die het Westerse feminisme geen moment zouden tolereren, zij kunnen er, al met al, wel mee door.

Echt serieus kun je een ‘feministe’ — een woord zo leeg van betekenis als ‘manager’ –, die strijdt voor het recht om een hoofddoek te dragen (hoe gedurfd!) niet nemen.

op 12 04 2010 at 21:10 schreef Jimmy:

” Geloof mij nou Vetklep, als mensen over straat lopen en ze zien ineens drommen vrouwen met hoofddoeken lopen, dan roept dat wel degelijk angstvisioenen op: Dat het hier in Marokko gaat veranderen, dat het hier een conservatieve moslimstaat wordt, dat je straks niet meer fatsoenlijk zonder hoofddoek over straat kunt (’HOERRR’!).”

Voor iemand zo progressief als jij, Tjerk, verbaas ik me er altijd over hoe weinig angst jij voelt voor zo’n toekomst. SGP’ers, PVV’ers en andere reactionairen zullen vroeg of laat best door een deur kunnen met oerconservatieve moslims. Niet dat ze gelijk zijn, maar hun persoonlijkheid en wereldbeeld stemmen voor een gedeelte overeen.

Het zullen progressieven zijn die daar in de toekomst het hardst onder zullen lijden. Maar goed, je bent wel consequent, want jij hebt daar duidelijk geen enkele angst voor. Uiteindelijk zien we immers allemaal het licht. Niet?

op 12 04 2010 at 21:16 schreef Peter:

Hallo Aouatif, je zegt dat niet alle ondertekenaars van het stuk in de Volkskrant hoofddoekdragers zijn. Neem me niet kwalijk dat ik me op het verkeerde been heb laten zetten door het feit dat er wel vijftien keer wordt gesproken van ‘onze hoofddoek’, bijvoorbeeld in:

Het lijkt alsof onze hoofddoek steeds meer gevreesd wordt.

en:

De laatste maanden wordt er over onze hoofddoek veel geroepen

en dat er in het stuk staat:

Om onze eigen redenen, en die zijn net zo gecompliceerd en divers als wij zelf, dragen wij een hoofddoek.

en verder:

Wij omarmen de Nederlandse rechtsstaat en hebben vooral een hekel aan onderdrukkende broers want zij zijn het die het voor ons, hoofddoekmeiden, versjteren.

De hoofddoek valt volgens jullie ook niet onder de vrijheid van godsdienst, want dat religieuze aspect geldt volgens jullie zelf alleen maar voor sommige hoofddoekdraagsters. Voor anderen gelden strategische overwegingen (pardon?), hippe fashion statements en cultuuruitingen. Die drie overwegingen hebben niks met religie te maken en het is dus hoe dan ook niet verplicht om andermans fashion statements en cultuuruitingen te respecteren of te accepteren. Vrouwen uitschelden voor ‘hoer’ is ook een cultuuruiting. Accepteer ik niet en heb ik geen respect voor. Sorry.

Het recht op het maken van fashion statements, cultuuruitingen en het beroep op vrijheid van religieuze uitingen moet je mijns inziens wel degelijk verdienen. Het kan niet zo zijn dat je éénzijdig voor jezelf al die rechten opeist en anderen diezelfde rechten misgunt, of helpt misgunnen, door consequent te zwijgen over een paar kwalijke verschijnselen die onlosmakelijk met de hoofddoek verbonden zijn, of ze te bagatelliseren, of ze plichtmatig in een zinnetje onderaan een lang klaagverhaal over ‘hoofddoekvrezenden’ te veroordelen.

Een hoofddoekvriendelijk klimaat help je zelf te scheppen, door ook strijd te leveren tegen de intolerantie en intimidatie jegens vrouwen die geen hoofddoek wensen te dragen.

op 12 04 2010 at 21:37 schreef Tjerk:

Aouatif: “Leuk dat je hier een stuk aan wijdt maar het klopt niet dat de ondertekenaars allen gehoofddoekte moslimsvrouwen zijn. Dat is niet zo. Staat dat ergens in het stuk?”

Ohoooooo! Aouatif kent ‘r eigen stuk niet en die andere ondertekenaars zitten gewoon te jokken!

*Telt af totdat het T-woord valt…*

op 12 04 2010 at 23:00 schreef vetklep:

Tjerk, ik zie wat je bedoelt. En ik denk dat er inderdaad zorg is over toename van islam. Ik ben er gewoon een beetje allergisch voor dat het in het geval van islam steeds angst genoemd wordt.
Als er opeens een opvallende toename van opdringerig christendom was, zou er veel meer en veel ongenuanceerder tegengas worden gegeven, zonder dat dat angst genoemd zou worden.

op 12 04 2010 at 23:11 schreef Tjerk:

@Vetklep; het is dus angst, maar het mag alleen geen angst genoemd worden, omdat dat zo lullig klinkt?

op 12 04 2010 at 23:28 schreef vetklep:

Tjerk, voor een enkele hystericus is het ongetwijfeld angst. Of je dat na aanslagen, moorden en bedreigingen kan verwijten weet ik niet.
Voor de meeste mensen is het eerder ergernis. En die ergernis zou door opdringerig christendom+communisme bijvoorbeeld net zo goed ontstaan. Maar dan zonder al die angstige reacties, zoals racist, fascist, ietsofoob, etc.

op 13 04 2010 at 00:00 schreef Tjerk:

Doe eens wat meer geschiedenis lezen, Vetklep. Wel eens van de ‘red scare‘ gehoord?

Mensen stemmen niet op de PVV omdat ze zich ergeren aan wapperende hoofddoekjes, maar omdat ze bang zijn voor islamisering.

op 13 04 2010 at 02:18 schreef hj:

Ik vind het eigenlijk vooral grappig, dat dames die zichzelf soms enorm geëmancipeerd vinden vrijwillig met een symbool van religieuze vrouwenonderdrukking gaan rondlopen.

Bang word ik er niet van, ik ben er immers nog nooit één tegengekomen die kwaad in de zin had. Maar ik kan ze op de eoa manier ook niet helemaal serieus nemen.

op 13 04 2010 at 06:34 schreef Peter:

Jimmy en hj: het verbaast me dat juist moslima’s als Nora Kasrioui per se als feminist willen worden gezien, terwijl ze overduidelijk niks met het feminisme hebben.

Zien ze zelf ook wel, en daarom noemen ze hun feminisme ‘feminisme 3.0’. Een feminisme waarin je je als vrouw gewoon lekker wèl laat ringeloren door de mannen, waarin je je wèl laat verplichten je te sluieren (hoe je het ook wendt of keert, de hoofddoek is uitgevonden door mannen voor vrouwen, en dient om de vrouwelijkheid, de ‘sieraden’ te verbergen – een uitgesproken antifeministisch principe).

Zó raar, alsof je er als moslim opeens op staat te worden geduid als christen. Als vertegenwoordiger van het christendom 2.0, want christen zijn en niet geloven dat Jezus de messias is, dat gaat heel goed samen. Waarom niet? Wie ben jij om mij te vertellen dat ik Jezus als de Verlosser moet accepteren om christen te mogen worden genoemd.

Ik zeg tegen Nora Kasrioui: dráág die hoofddoek, wéés onderdanig aan je man, maar laat het feminisme gewoon aan de feministen. Ik ga toch ook geen pentagram in mijn voorhoofd kerven en mezelf moslim noemen?

op 13 04 2010 at 07:31 schreef Vasti:

Bezorgdheid, angst, geirriteerd, bang. Woorden die passeren als er een discussie over de hoofddoek gaande is.

Verdrietig is het vooral ook.

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/00000780.html

Bovenstaande link is een column van Sieaah 3alaa 3adaala uit 2007.

op 13 04 2010 at 12:03 schreef Benech:

Vetklep schreef: Voor de meeste mensen is het eerder ergernis. En die ergernis zou door opdringerig christendom+communisme bijvoorbeeld net zo goed ontstaan.

Daarom beschrijft HVVer en zelfverklaard “Joods-Christelijk pastor” Ben Kok de islam op sommige sites als de antichrist. Niet omdat hij bang is voor wapperende hoofddoekjes en een paar minaretten, maar omdat hij zich structureel ergert. Vast Vetklep, je hebt je weer zeer geloofwaardig gemaakt.

Peter: ik denk dat dergelijke moslima’s zichzelf op de borst willen slaan dat ze ook modern zijn, dus nemen ze een modernistische term en spannen die voor hun eigen paardje. Het is net zoiets als met de meiden van Halal: “Zie je wel dat wij goed geintegreerd zijn, wij spreken perfect Nederlands.” Maar ondertussen speelt er nog heel veel onder de djelabba waar ze niet over praten.

op 13 04 2010 at 12:26 schreef vetklep:

Tjerk, ik vind dat we moeten oppassen dat er geen hysterie optreedt. Maar ik vind ook dat je nuchter moet kunnen zeggen wat je stoort.

Benech: Ik zie niet wat HVV of Ben Kok te maken hebben met mijn ergernis.
Ik heb al eens aangegeven dat ik o.a. vind dat het gemiddelde van de HVV artikelen een putlucht oplevert.

Ik ben bepaald geen fan van Ben Kok. Ik vind hem hoogdravend, zo niet hysterisch en hij “redeneert” als een relioot bovendien. En ik lees zijn artikelen niet meer sinds ik een filmpje van hem heb gezien, waarin hij een individueel gehoofddoekt meisje op ongelofelijk botte wijze ter verantwoording begon te roepen voor de complete islam.

op 13 04 2010 at 13:03 schreef Benech:

Tsja, en waar eindigt “het gewoon kunnen zeggen wat je stoort” en je “hysterisch gedragen”?

Dat jij Ben Kok geen lekkere jongen vindt, prima, dan zijn we dat eens. Maar dergelijke idioten zijn wel degelijk bang. Uit naam van hun angst eist hij een zeer eenzijdige vorm van Vrijheid van Meningsuiting op, namelijk zijn Meningsuiting. Het is niet relevant of jij het een lekkere jongen vindt of niet, het gaat erom dat jouw grens gewoon veel te vaag is.

op 13 04 2010 at 13:22 schreef vetklep:

misschien is mijn grens voor een deel ook vaag omdat sommigen soms op me reageren als een policor-Pavlov hondje met schuim op zijn bek. Zonder te (willen) begrijpen wat ik bedoel.

op 13 04 2010 at 13:23 schreef Peter:

True dat. Vetklep begint hier inmiddels de status te krijgen die moslims hier vroeger hadden.

op 13 04 2010 at 13:37 schreef G!:

Na nog eens grondig overlezen en overlezen…

Ze hebben het over een verworven recht en een wettelijke plicht. Ze willen anderen de hoofddoek opdringen.

Knipperdeplak uit de Volkskrant:

“Politici moeten weten dat het accepteren van de hoofddoek geen teken van barmhartigheid of verdraagzaamheid is waar je stemmen mee kunt winnen, maar een wettelijke plicht.”

Een verbod is juridisch onmogelijk niet waar? Dan is men in feite toch wettelijk verplicht te accepteren dat mensen een hoofddoek dragen?

op 13 04 2010 at 13:45 schreef Peter:

Ik weet niet of een verbod juridisch onmogelijk is, dat lijkt me niet. Volgens mij gaat het vooral om de politieke wenselijkheid van zo’n verbod.

Maar daar gaat het mij niet om. Als je écht goed had gelezen, had je gezien dat Kasrioui c.s. zelfs geen genoegen nemen met mensen die de hoofdddoek slechts ’tolereren’. De manier waarop zij in het verleden heeft gereageerd op kritiek op de hoofddoek (bijvoorbeeld van Femke Halsema), laat er ook geen twijfel over bestaan: zij vindt dat je wettelijk verplicht bent van de hoofddoek te houden.

op 13 04 2010 at 14:18 schreef Tjerk:

Dat betoog van Kasriou en vriendinnen hinkt inderdaad op de dubbelzinnigheid van het woord accepteren.

Wettelijk gezien moet inderdaad geaccepteerd worden dat vrouwen een hoofddoek dragen (is er, buiten de PVV, iemand die dat ter discussie stelt dan?), maar Kasriou c.s. willen méér: die willen serieus genomen worden met hun hoofddoek.

Ja, leuk, maar dat laatste laat zich wettelijk natuurlijk niet afdwingen.

op 13 04 2010 at 14:33 schreef babs:

De idioten zijn bang voor de Islam, anderen zijn hooguit bang dat ze bepaalde zekerheden in het leven verliezen. Daar geven ze dan de islam de schuld van, maar toch is dat iets anders dan bang zijn voor de islam.

Veel andere mensen vinden gewoon alle godsdiensten stom en hebben in het dagelijks leven alleen met de islam te maken. Er zijn maanden dat je in Amsterdam geen uiterlijk herkenbare christen tegenkomt. Sommige van die mensen vinden het wellicht ook irritant dat moslims met dingen weg komen waar christenen helemaal niet meer mee weg komen.

Nog weer andere mensen zijn bang voor sommige moslims. Soms terecht, want veel criminaliteit wordt gepleegd door moslims.

Sommige mensen gaan PVV stemmen, sommige mensen overwegen PVV te stemmen, andere mensen gaan zeker geen PVV stemmen, maar vinden wel dat de PVV op een paar punten gelijk heeft, weer anderen vinden de PVV stom, maar vinden ook sommige moslims stom.

De opkomst van de PVV is niet te duiden met alleen islamofobie. Sterker nog, ik denk dat de islamofobie van Wilders een echte doorbraak van zijn partij tegenhoudt. Door zijn focus op de islam verliest hij de criminele moslim uit het oog, terwijl naar mijn gevoel het overgrote deel van zijn aanhang de islam totaal niet interesseert, maar vooral wil dat criminelen worden aangepakt.

Wildersstemmers zeggen tegen de bouw van nieuwe moskeeen te zijn, maar wat als je ze de vraag stelt wat hun prioriteit heeft: moskeeverbod of aanpak van de criminaliteit? Ik denk de criminaliteit.

Het moslim pesten van de PVV gaat de kant op van de bestuurlijke vernieuwing van D66. Veel mensen vinden het een goed plan (ja ook het moslim pesten), maar niemand hecht er echt waarde aan. Door op andere terreinen steeds weer in te leveren en alleen van je kroonjuwelen (pesten/vernieuwen) steeds weer een punt te maken, maar je jezelf totaal belachelijk.

op 13 04 2010 at 14:46 schreef G!:

“Vrees ons niet, maar heb ons lief”
De draagsters of hun meerduidige draagsels?

Persoonlijk vatte ik het op als een verwijzing naar iets uit ’t Ouwe Testament, met Abraham of Ibrahim of zo, met een knipoog naar Voltaire. Mierzoete relihumer om te glimlachen tot het glazuur je van de tanden brokkelt.

Maar misschien bedoelt ze het inderdaad serieus; waarom er anders zoveel aandacht aan schenken? En je verweren tegen het standpunt van Femke, die duidelijk maakt het recht op meningsdoekjes met hart en ziel te willen verdedigen hoewel ze er zelf geen wil dragen, tja, vreemd.

op 13 04 2010 at 15:47 schreef Peter:

Is Nora Kasrioui niet een beetje simpel? Op haar blog schrijft ze naar aanleiding van de vele reacties onder haar Volkskrant-stuk:

‘Ik ben blij dat wij als jonge feministen de discussie in Nederland m.b.t de hoofddoek hebben aan hebben weten te zwengelen.’

Nou, pas maar op dan, Nora. Straks gaat Geert Wilders zich nog met de hoofddoek bemoeien.

op 13 04 2010 at 16:48 schreef Jimmy:

Wat mij interesseert aan deze discussie is dat feministes — moslima of niet — erg inconsequent zijn en daar binnen eigen gelederen niet echt een probleem van gemaakt wordt. Bij Opzij zegt blijkbaar niemand tegen Nora Kasrioui: “joh, vind je zo’n hoofddoek nu echt goed samengaan met onze emancipatie-agenda?”

Denk er nu eens over: een feministische moslima die ervoor strijdt om een hoofddoek te mogen dragen. Dit is zoiets als een feministische SGP-vrouw die ervoor strijdt om niet te hoeven stemmen. Wat mij betreft doen SGP’ers en moslima’s maar wat hun hart ze ingeeft, maar ze moeten ook aanvaarden dat ze zich met zo’n overtuiging niet op feministische beginselen kunnen beroepen — tenminste, als ze niet als verward willen overkomen.

op 13 04 2010 at 21:16 schreef Peter:

Wat me trouwens ook vreselijk stoort is het feit dat de gehoofddoekte zusters waarvan sommige niet eens gehoofddoekt zijn weigeren zich te laten vastpinnen op de religieuze motivatie om de hoofddoek te dragen – sommigen dragen ‘m uit strategische overwegingen, of om een hip fashion statement uit te dragen of als cultuuruiting – maar die wèl een beroep doen op de godsdienstvrijheid voor hun onvervreemdbare recht om de hoofddoek te dragen.

Het is een vreselijk hypocriete en opportunistische manier om te proberen je zin te krijgen.

op 14 04 2010 at 01:30 schreef mariska:

“Vetklep begint hier inmiddels de status te krijgen die moslims hier vroeger hadden.”
Toevallig realiseerde ik me gisteren wat een heerlijk nuchtere bijdrage Vetklep op dit weblog heeft. Wat mij betreft komt wat hij schrijft toch wel tot zijn recht en kefferig gezeur negeer ik.
(Babs 14.33 ja !!)

op 14 04 2010 at 01:56 schreef Marco Knol:

Had ik nu nog op de middelbare school gezeten dan was ik waarschijnlijk pastafarian geworden. Inclusief de (uiteraard) bijbehorende piratenkledij. Met hoofddeksel uiteraard, ook nog eens. Maar ik heb het vermoeden dat ik dat hoofddeksel dan toch niet zou mogen dragen.
Wat mij mateloos irriteert is het meten met twee maten door religieuzen en andere domme kwezels.

op 14 04 2010 at 20:49 schreef Tjerk:

Moest vandaag ineens weer aan het hoofddoekenlied denken. Zing allemaal mee!

“O mijn lieve zuster,
voor jou zing ik dit lie-hied!

Ga heen met alle trots
want onderdrukt dat ben je nie-hiet!”

op 15 04 2010 at 12:57 schreef Jona Lendering:

“Bij mijn weten is de hoofddoek geen verworven recht”

Dat weet ik zo net nog niet. Het is in elk geval in Iran in de negentiende eeuw bevochten; het was een teken van waardigheid, dat vooral op het platteland toonde dat een boer(in) geld had. Een beetje zoals in Nederland, waar een boer in de negentiende eeuw liet zien dat hij geld had door zijn vrouw niet meer te laten werken, zoals bij de gegoede burgerij het geval was. Dat daar de vrouwen juist het huis uit wilden om te emanciperen, was de NL boeren niet aan het verstand te brengen. Iets dergelijks speelde in Iran, waar de boerinnen dit symbool van waardigheid wilden, en er behoorlijk mee bezig waren om ze zo mooi mogelijk te maken.

op 16 04 2010 at 07:25 schreef Peter:

Ergens betwijfel ik dat Nora Kasrioui verwijst naar de strijd van boerenvrouwen in Iran, Jona. Bovendien is de sluier er nu verplicht, dus of er nog veel Iraanse vrouwen zijn die zullen spreken van een ‘verworven recht’, vraag ik me ook af.

Hier in Nederland is het een verworven recht van vrouwen om gekleed te gaan zoals zij willen. Dat verworven recht komt hier en daar behoorlijk in het gedrang door die hoofddoek.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Kankerhomo

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Harde Por

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Er is niks meer om respect voor te hebben

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS