Home » Archief » Hoogleraar mag niet oproepen in opstand te komen


[01.03.2016]

Hoogleraar mag niet oproepen in opstand te komen

Jona Lendering

b8

Het probleem is steeds hetzelfde: PVV-leider Geert Wilders ziet ergens iets dat fout is en constateert die fout dan niet om haar te corrigeren, maar om er politiek gewin uit te halen. Dit keer valt hij over een uitspraak van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen die oordeelt dat Wilders “het klassieke fascistische verhaal” vertelt en – zo lees ik hier – stelt “dat mensen in opstand moeten komen tegen de herhaaldelijke uitlatingen van Wilders over een nepparlement”.

Toevallig ben ik dat met Frissen eens. Ik mag dat zeggen, want ik ben een burger. Frissen mag dit als burger ook allemaal zeggen. Bovendien kan hij als wetenschapper concluderen dat Wilders’ betogen voldoen aan deze of gene definitie van fascisme. Het is echter een heel andere zaak als hij als wetenschapper mensen oproept in opstand te komen.

We hebben namelijk een kristalheldere afspraak, teruggaand op Webers “Wissenschaft als Beruf”, dat de politiek zich niet bemoeit met de wetenschap (de academische vrijheid) en dat de wetenschap de politiek de vrijheid laat (we zijn immers een democratie en geen technocratie). De in de wet vastgelegde maatschappelijke relevantie van de wetenschap is niet het geven van politiek advies, zoals Frissens oproep in opstand te komen, maar het ter beschikking stellen van informatie.

Zinvolle vragen

Een meer met het algemeen belang begane politicus dan Wilders zou deze kwestie aangrijpen om te agenderen dat de wetenschap wel erg vaak meent de politiek te mogen kapittelen. Een meer met het algemeen belang begane politicus zou tevens agenderen dat het omgekeerde ook wel erg vaak gebeurt: er is nogal wat politieke invloed op de wetenschap. Een meer met het algemeen belang begane politicus zou tot slot de vraag stellen of de scheiding van politiek en wetenschap nog van deze tijd is. Moeten we niet eens nadenken over het wetenschapsbestel als geheel?

Dit zijn allemaal zinvolle vragen die met het algemeen belang begane politici én met het algemeen belang begane wetenschappers al een paar jaar geleden hadden moeten stellen. Er zijn ook mensen als André Klukhuhn (in ‘Hypothese van het Heden‘) en Hans Harbers die hierop hebben gewezen, maar zij zijn roependen in de woestijn gebleken.

Rationele argumenten

Nu is het echter te laat. Elke discussie over de relatie tussen wetenschap en politiek zal, nu de PVV een steen in de vijver heeft gegooid, onder verdenking staan. Stel, er komen perfect rationele argumenten waarom wetenschappers in functie politieke oproepen mogen doen – dan zullen die argumenten altijd worden uitgelegd als gelegenheidsargumenten om Wilders het zwijgen op te leggen. Of omgekeerd: als er perfect rationele argumenten zijn waarom Frissens oproep niet door de beugel kon, dan zal die reprimande altijd worden uitgelegd als geste om Wilders ter wille te zijn.

Rationele argumenten staan vanaf nu onder verdenking. Het backfire-effect, inderdaad. Een zinvolle discussie over de relatie tussen wetenschap en politiek is voor de komende jaren onmogelijk.

Jona Lendering heeft een nieuw boek uit: Israël verdeeld. Hij is ook betrokken bij een nieuw oudheidkundig tijdschrift, Ancient History Magazine, waar ik goede verhalen over hoor. Dit stuk is gejat van zijn eigen website. Daar gaat het verhaal ook nog verder.

Jona Lendering, 01.03.2016 @ 07:51

[Home]
 

33 Reacties

op 01 03 2016 at 08:07 schreef Alexander de Jong:

Dus Cleveringa had zijn rede niet mogen houden. Fraai hoor.

op 01 03 2016 at 08:09 schreef Marc van Oostendorp:

Een rationele discussie zou moeten teruggrijpen naar de bronnen. In dit geval: wat heeft Frissen precies gezegd? Dankzij het internet kunnen we dat bij de bron achterhalen en hoeven we ons niet te baseren op wat een of andere stagiar op de webredactie van de NOS ervan maakt: http://www.l1.nl/nieuws/310985-stemming-wat-heeft-wilders-bijgedragen-aan-politiek-bedrijf

op 01 03 2016 at 08:39 schreef Peter:

Uit Marcs link blijkt inderdaad dat alles weer lekker op z’n NOS uit het verband getrokken en geherïnterpreteerd is. Bah, wat een naar volk toch, dat journaille.

op 01 03 2016 at 08:43 schreef Mario:

Nagenoeg ieder met feiten onderbouwd argument wordt door de geconditioneerde juichaapjes van Wilders gezien als ’tegen Wilders zijnde’. Wanneer het door wetenschappers wordt gedaan/ geuit, zie je hen alle kanten op kronkelen om te wijzen op bijvoorbeeld Diederik Stapel.

Vink ze maar af:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme#Definitie

op 01 03 2016 at 08:48 schreef Gaz Typari:

Dat begon al toen de vvd het knmi wou verbieden, want niet rechts genoeg om “het klimaat te ontkennen”

Dus als de wetenschap toch haar onschuld al kwijt is, dan liever waarschuwen voor facisme dan foponderzoek ten behoeve van unilever.

op 01 03 2016 at 09:44 schreef Daan:

Is het niet juist dat je als politiek filosoof jezelf met politieke vraagstukken moet bezig houden?

Geredeneerd vanuit de gedachte dat de wetenschap de politiek in waarde moet laten is een tak als politieke filosofie dan wel toegestaan? (andersom net zo goed dat de politiek zich weer niet mag bemoeien met de wetenschap die je beoefend)

En hoe naar moet het zijn als je ziet dat alles fout zit je er niets tegen mag inbrengen enkel omdat je toevallig wetenschapper bent?

Ergerlijk lijkt het me dan ook als een politicus je wetenschappelijk onderzoek gaat misbruiken voor zijn eigen gewin zonder dus dat je er tegen mag ageren.

Ik denk juist dat in de huidige kennis maatschappij die nerderlands is(of poogt te zijn) de wetenschap en het intellect een duidelijkere stem mag hebben in de politiek. Altijd beter dan nu waar vooral het grote geld met de lobby industrie de politiek in zijn macht houd.

op 01 03 2016 at 09:52 schreef machiel:

Ik ben het er niet mee eens, de wetenschap staat in de samenleving, (het wordt er door betaald), en kan dus ook dingen signaleren die plaatsvinden in de samenleving. Het gaat hier niet om het geven van politieke voorkeuren, het gaat hier om het waarschuwen voor fascisme, een bedreiging voor de samenleving. Het is vergelijkbaar met een natuurkundige die zou moeten waarschuwen voor de risicos van de atoomboom of nucleaire energie, of een ecoloog over de gevaren van het verdwijnen van bepaalde diersoorten, of de gevaren van klimaatverandering.

op 01 03 2016 at 10:10 schreef Egbert:

JL: dat de wetenschap de politiek de vrijheid laat

Je bedoelt fact-free politics only? Afschaffen CPB, CBS, KNMI, SWOV?

op 01 03 2016 at 10:39 schreef MNb:

Een zekere Einstein vond het eerst nodig bij de Amerikaanse regering aan te dringen op de constructie van een atoombom. Toen het ding in praktijk was gebracht ging hij er actie tegen voeren.
Het is de man nooit kwalijk genomen. Waarom zou ik dan Frissen verwijten maken?

op 01 03 2016 at 11:08 schreef Pyt van der Galiën:

Merkwaardig betoog. Volgens Jona had Frissen moeten zeggen: “Wilders is een fascist, maar over fascisme hen ik verder geen oordeel”. Dank je de koekoek.

Dus een klimaatwetenschapper mag ook niet vragen actie te ondernemen tegen de opwarming van de aarde? Einstein zat fout toen hij waarschuwde voor de atoombom, want hij had alleen uit mogen leggen hoe het ding werkte?

Sociale wetenschappers doen niks anders dan politieke adviezen uitbrengen, al dan niet openlijk. Economen idem. Het onderschrijven van de keynesiaaanse, de marxistische of de neoklassieke theorie is op zich al een keuze die eerder is ingegeven door politieke dan door puur ‘wetenschappelijke’ overwegingen.

Bovendien maak je natuurlijk als wetenschapper óók een politieke keuze wanneer je je onthoudt van een oproep tot actie.

Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt drauf an, sie zu verändern

op 01 03 2016 at 11:57 schreef Ralph van der Geest:

Ik vind dat wetenschappers het volste recht hebben zich te bemoeien met de politiek. En het is nodig ook zolang er nog onverantwoordelijk politici – lees: boodschappenjongetjes- en meisjes namens machtige bedrijven en banken – zijn die in weerwil van overtuigende data óf hun bruine stokpaardjes berijden óf ontkennen dat het klimaat a.g.v. menselijke activiteit opwarmen.
Sterker nog: dan is bemoeienis van wetenschappers een morel plicht. Conclusie: absurd betoog en in feite wordt er gezegd dat de tegenwoordig haast per definitie immorele, volstrekt niet ter zake onderlegde, corrupte politici maar vrij baan moeten hebben. Weten de meeste TK-leden hoe het er werkelijk voor staat met de opwarimg van de Aarde. Weten de meeste TK-leden echt hoe het er voor staat met GMO? Met plastic in het milieu? Met de gevaren van de nucleaire industrie? Mij benauwt de idee dat mijn toekomst en vooral dat van mijn kinderen blijkbaar – als ik het betoog zo lees – moet afhangen van klungels als die in de TK en in de regering zitten…

op 01 03 2016 at 12:49 schreef MarcodB:

Beste Jona, ik ben het nog nooit zo hartgrondig oneens geweest met een verhaal van je als nu. Ik mag hier er niet te veel woorden aan besteden, maar ik zal een stuk schrijven voor FN in reactie hierop.

op 01 03 2016 at 13:29 schreef JS:

Het grootste gevaar voor de wetenschap is dat het meeste onderzoek door commercie geïnitieerd wordt.

Ik vind dat de wetenschappers zich veel vaker mogen bemoeien met de samenleving en politiek. Zeker als er bepaalde angsten en woede heersen die niet onderbouwd worden door feiten. Dan zijn de wetenschappers juist nodig om de angel uit vergiftige discussies te halen anders gaan demagogen er mee aan de haal voor electoraal gewin.

op 01 03 2016 at 13:43 schreef jos:

Graag véél meer politiek geëngageerde wetenschappers en filosofen ! Ik ben nog best ouderwets: ik geloof in een intellectuele elite en moreel leiderschap in plaats van dat alle meningen gelijk zijn of dat de meerderheid gelijk heeft.

op 01 03 2016 at 13:47 schreef John de Beer:

Natuurlijk moeten wetenschappers het hedendaagse politieke landschap onderzoeken en hun conclusies delen met het publiek. Vanzelfsprekend ook wanneer het gaat over de PVV. Maar oproepen tot actie tegen de PVV is een heel andere kwestie. Ondezoeker David Suurland onderzocht gewelddadige en door de Islam geïnspireerde stromingen, het zou raar zijn als hij hun acties zou ondersteunen of omgekeerd de overheidsdiensten zou helpen bij de aanpak van deze groeperingen. Een wetenschapper hoort thuis op de universiteit en daar moet hij blijven. Met een te groot engagement loopt hij uiteindelijk het gevaar zijn werk in discrediet te brengen.

op 01 03 2016 at 15:07 schreef jos:

Dus volgens John de Beer mag David Suurland wel hetzen in NRC dat jodenhaat er bij moslims ingebakken zit maar echte wetenschappers moeten in hun ivoren toren blijven.

op 01 03 2016 at 15:08 schreef Statler:

In het fascisme is er altijd een leider die de diepere waarheid kent. Een ieder met een afwijkende mening in de wetenschap of in de democratie is daarbij per definitie een verrader. Dus daarom zijn de termen als nepprofessor en nepparlement ook zo voorspelbaar. Waarmee het punt van de professor dat we hier met een fascistische partij te maken hebben maar weer wordt onderschreven.

op 01 03 2016 at 16:06 schreef John de Beer:

@ jos

Jos leest niet. Ik bedoel juist precies het tegenovergestelde van wat Jos hier poneert.
Suurland moet in zijn studeerkamer verder werken aan nieuwe onderzoeken en zich verre houden van enig engagement. Suurland is hier slechts een voorbeeld, ik had ook een willekeurige andere wetenschapper kunnen noemen.

op 01 03 2016 at 16:17 schreef Thomas E:

Wat Jona volgens mij bedoelt te zeggen is dat zowel wetenschap als politiek onafhankelijk moeten blijven om zuiver te kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat je als wetenschapper wél de fascistoïde tendensen in de uitspraken en het handelen van een man als Wilders mag analyseren en benoemen, maar dat je je in colleges en vaktijdschriften onthoudt van oproepen tot boycot of actievoeren.

De geschiedenis heeft echter geleerd dat sterke wetenschappelijke betogen vanzelf kunnen leiden tot actie. Hetzij door de studenten zelf, hetzij door journalisten die de betreffende verhandelingen/studies in hun eigen straatje wringen en daarmee publiek op de been brengen.

Het is dus inderdaad de vraag of die ethische onafhankelijkheidscode in zijn huidige vorm wel houdbaar is. Zéker in het internettijdperk.

op 01 03 2016 at 16:22 schreef Murat:

@MNB,

Omdat Einstein niet de maatstaaf is voor wat behoorlijk is. Daarom.

op 01 03 2016 at 17:19 schreef Ralph van der Geest:

@Statler, mooi gezegd. En geheel juist.

op 01 03 2016 at 18:55 schreef sum:

Wat een onzin Jona. Vertel deze onzin eens aan Elsevier en zijn vele haatprofs als Elian.

op 01 03 2016 at 20:58 schreef Gerard Matthijssen:

Als leek vind ik dat een wetenschapper politiek en maatschappelijk stelling moet kunnen nemen. Als hij/zij dat vanuit zijn/haar vakgebied doet, moet de wetenschappelijke onderbouwing van het ingenomen standpunt vatbaar zijn voor kritiek door collega’s. Het is tamelijk hypocriet als de heer Wilders minister Bussemaker oproept haar invloed aan te wenden voor het ontslag van professor Paul Frissen. Hij probeert een ongeoorloofd machtsmiddel toe te passen: broodroof. In plaats van inhoudelijke argumenten. Zo kennen we hem weer, de kampioen van de vrijheid van meningsuiting (en van de feiten-vrije politiek). Zelf heeft Wilders jaren lang gebruik gemaakt van de diensten van wijlen Hans Jansen, arabist. Ook de onderbouwing van de standpunten van professor Hans Jansen was onderhevig aan kritiek van mede-arabisten en -islamologen. En zo hoort het ook. Volgens mij heeft Paul Frissen groot gelijk, als hij waarschuwt voor Wilders, die een gevaar is voor de rechtsstaat en de democratie. Hij durft het aan Wilders vierkant de waarheid te zeggen. Dat sluit discussie niet uit. Maar doe dat op basis van argumenten.

op 02 03 2016 at 02:12 schreef Murat:

Als sociaal wetenschapper ben ik juist van mening dat we de taak hebben ons te bemoeien met dagelijkse aangelegenheden, zoals politiek. Wat is het bevorderende effect van de wetenschap, als die geen invloed mag uitoefenen op ons leven?
Wat is het alternatief? Dat is volgens mij de alom gehate “ivoren toren wetenschap” dat zich ontkoppelt van de samenleving en alleen maar bestaat bij de gratie van andere wetenschappers.

Ik heb mij in mijn onderzoek toegelegd op vraagstukken als moraliteit maar ook zaken als discriminatie en sociaal conservatisme. De uitkomsten van deze onderzoeken wil ik gebruiken, niet enkel voor een wetenschappelijke publicatie, maar ook om ons als samenleving vooruit te helpen. Hoe subjectief dat ook moge zijn.

op 02 03 2016 at 10:27 schreef John de Beer:

Wie herinnert zich nog de groteske faux pas van de geëngageerde Amsterdamse hoogleraar tekstwetenschap Teun A. van Dijk? Eind jaren 90 verscheen het racistische pamflet De ondergang van Nederland dat was gepupliceerd onder de naam Mohammed Rasoel. Op basis van overeenkomsten in stijl concludeerde de hoogleraar dat niet Rasoel de auteur van het schotschrift was, maar niemand minder dan de schrijver Gerrit Komrij. Maandenlang bleef Van Dijk bij hoog en laag volhouden dat Komrij de dader was. Hoongelach en leedvermaak was dan ook zijn deel toen bleek dat de werkelijke schrijver ene Zoka van A. was die uiteindelijk door de rechter voor de publicatie werd veroordeeld. De reputatieschade voor de faculteit van deze malle Van Dijk was toen al een feit.

op 02 03 2016 at 11:37 schreef Egbert:

Jona Lendering, er valt nog steeds geen touw aan vast te knopen. Het is echter een heel andere zaak als hij als wetenschapper mensen oproept in opstand te komen. Een “glasheldere afspraak” volgens Weber? Feiten inbrengen wordt “backfire-effect”, en is *daarom* verboden? “De politiek” die bepaalt of wij in opstand komen? “Nu is het echter te laat” omdat Wilders iets gesaboteert heeft? (Dat kan GW blijkbaar kiezen te doen). Op zijn best een onvoldragen mening, JL. Maar ik vermoed erger, namelijk met elementaire fouten die, in de leesbare versie 2.0 van dit stuk, nog duidelijker zijn.

JL op zijn eigen site in de replies: “Dat de universiteit de politiek niet de wet mag voorschrijven” – is dat het onderwerp dan? “… waarin wetenschappers bepalen wat de koers van de samenleving moet zijn”. Nogmaals. “Wat [Frissen] niet mag doen, is als wetenschapper een politiek advies geven. Daarover gaat de wetenschap niet” (en let op dat verneukeratieve ‘als wetenschapper’). “Dat mensen in opstand moeten komen, is een besluit van de politiek”. Kortom, een volgende keer wat meer zelfkritisch lezen voor publicatie.

op 02 03 2016 at 13:05 schreef Murat:

Goed beargumenteerd, Egbert.

Good point.

op 02 03 2016 at 19:16 schreef Maarten:

Alle respect voor Jona, maar ik ben het volkomen oneens. Hoe moeten we als publiek in hemelsnaam onderscheid maken tussen uitspraken die iemand doet als persoon of als wetenschapper? Die twee zaken zijn niet los van elkaar te zien. Wie zijn of haar leven wijdt aan de wetenschap beziet de wereld, ook in zijn privéleven, met een bril die gevormd is door zijn of haar wetenschappelijke gebied. Andersom kunnen iemands persoonlijke voorkeuren meewegen in de manier waarop men wetenschap bedrijft. Strikte waardevrijheid is een fictie. Het enige tegengif is een levendig debat waarin wetenschappers met argumenten en onderbouwing elkaars blinde vlekken en intellectuele zwakke punten kunnen bekritiseren en aanvullen.

Weber zou het misschien maar niks vinden, maar we hebben in Nederland een heuse
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). De opvatting van Weber dat politiek en wetenschap strikt gescheiden zouden moeten blijven komt mij wat overspannen over, omdat het er vanuit gaat dat de één de ander volledig zou kunnen overvleugelen. Met een goede institutionele basis hoeft daar helemaal geen sprake van te zijn en ontstaat er een wisselwerking die onontbeerlijk is in een democratie

op 02 03 2016 at 20:23 schreef Egbert:

Het zou al helpen als JL de begrippen “wetenschap” en “wetenschapper” uit elkaar had gehouden. Evenzo “politiek” en “politicus”.

op 02 03 2016 at 21:31 schreef dewanand:

REF Cit:
Jona Lendering

‘Dit keer valt hij over een uitspraak van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen die oordeelt dat Wilders “het klassieke fascistische verhaal” vertelt en – zo lees ik hier – stelt “dat mensen in opstand moeten komen tegen de herhaaldelijke uitlatingen van Wilders over een nepparlement”.’

———

hahhahaaha, ach, kom op Peter, je neemt dit broodje aap verhaal toch niet serieus???

Nee nee, de waarheid mbt clans, familie netwerken, elites, raciale machtsbolwerken enz is gewoon apen gedrag, in wetenschappelijke zin. Je kan dit wereldwijd onderzoeken en je kan dan alles herleiden tot zuiver mannelijk apengedrag.

LOgisch, immers nu weten de wetenschappers dat 97,6 procent van onze genen identiek zijn aan die van de chimpansees, nou hiermee kan je het gedrag van PVV Indo/blanke alfa aapje, geert wilders totaal verklaren. HEt gedrag van alle mannelijke politieke en militaire leiders is zuiver mannelijk apengedrag. En alle apen zijn fascisten, snap je de moraal van dit DOMslim gemiaauw van Wieroe en mij??

hehehe nu maar weer een lekker hapje duitse nazi brokjes miaauwt Wieroe en dan terug naar het slapend overwerken in mijn luie, warme mandje.

op 03 03 2016 at 11:30 schreef Opinie Marc van Oostendorp: Mag een hoogleraar zich ergens mee bemoeien?:

[…] had beweerd dat de partij fascistisch was en moest daarom ontslagen worden! Daarover schreef de historicus Jona Lendering op zijn beurt dan weer een blog. De kern van de vraag lijkt me deze. Als wetenschapper spreek je […]

op 03 03 2016 at 13:40 schreef dewanand:

Effe ontspannend miaauwen:

De hamvraag is of de HOOGgeleerde Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen ook zou schrijven dat Wieroe een fascistische Hollandse kat is, omdat Wieroe houdt van dure duitse nazi kattenbrokjes uit 1940.

En Herr Frissen zou dit fascistisch gedicht van Wieroe eens bloot moeten rappen in het peeshokje van zijn universitair fantasten torentje:

***
Miaauwallah: ‘Mein Führer, Adolf Hitler stierf 69 jaar geleden’

Offeraar Wieroe, de Hindoe Nazi kat
Offercode S209
Offerdatum 30 april 2014

http://www.dewanand.com/s209.htm

op 05 03 2016 at 14:56 schreef PLB:

“We hebben namelijk een kristalheldere afspraak, teruggaand op Webers “Wissenschaft als Beruf”, dat de politiek zich niet bemoeit met de wetenschap (de academische vrijheid) en dat de wetenschap de politiek de vrijheid laat (we zijn immers een democratie en geen technocratie).”

Uh staat dat ergens op papier? Zo ja waar kan ik dat vinden…? En wie is “we”?

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekent geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JANUARI

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Kankerhomo

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O De meest gelezen stukken van 2023

O Neem PVV-stemmers serieus!

O Aylin Bilic kan beter zwijgen over Theo van Gogh

O Tegen racisme zijn is het nieuwe haatzaaien

O De beste boeken die ik in 2023 las

O Eigen vrije doorvaart eerst

O De verpletterende charme van de supertolerante Gidi Markuszower

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS