Home » Archief » Hufterjournalistiek


[06.08.2011]

Hufterjournalistiek

Frans Weerts

Bestaat wel zoiets als ‘hufterjournalistiek’? Die vraag kwam bij me op toen ik deze bijdrage van Peter Breedveld las. Mijn eerste impulsieve reactie was: neen. Ik beschouwde het als een intrinsieke contradictio in terminis.

Journalistiek is immers een discipline, die alleen die naam verdient als men zich houdt aan de ethiek van dit vak. Enkele basisregels: de vijf w’s (wie, wat, waar wanneer en waarom), check en dubbelcheck, hoor en wederhoor. Wie zich daar niet aan houdt verdient het predicaat ‘journalist’ niet.

Na dertig jaar in het vak weet ik ook wel dat de hazen niet meer zo lopen als voorheen. Aan alle kanten is er het afgelopen decennium de klad in gekomen. In de papieren pers, maar vooral ook met de opkomst van nieuwssites en dito blogs. Laat ik maar even de randverschijnselen benoemen.

Er is de persberichten-journalistiek, waarbij berichten van persbureaus vrijwel onbewerkt en niet gecheckt in de media verschijnen. Vroegâh pleegde je in ieder geval nog een telefoontje aan om het verhaal nog een beetje aan te kleden en nog even bevestigd te krijgen of ANP het wel bij het rechte eind was (en dat was lang niet altijd het geval). Het specialisme van luie redacteuren en newsdesks.

Dan is er uiteraard de roddeljournalistiek, een vrij onschuldige uitwas van het echte vak. In ons land dan. Men bedient zich van bepaalde trucages, die vooral rusten op de koppen boven een artikel. Voorbeeld: ‘Ging Maxima vreemd?’ Zet er een vraagteken achter en je kunt de grootste onzin beweren, zonder erop afgerekend te worden. In dit geval zou het zo kunnen zijn dat onze prinses is gekiekt in de Efteling, met een knap ogende beveiliger naast zich. Dat wordt dan in het artikel wel beschreven, maar dan is de buit al binnen. Het verkoopt en daar gaat het om.

Afgeleide is de schandaaljournalistiek, bij uitstek gebezigd door de krant van wakker Nederland en een groot aantal blogs. De truc is om een of meerdere incidenten om te vormen tot een vermeende trend. Neem het voorbeeld van enkele recente overvallen op juweliers. Dan kop je zo’n bericht als volgt: “Juweliers zijn hun leven niet meer zeker”.

En dan hebben we uiteraard de komkommerjournalistiek, die nu flink op gang is gebracht. Je kunt het ook macro-journalistiek noemen waarbij kleine feitjes, die normaal gesproken de media niet halen, ineens tot grote proporties worden opgeblazen. Voorbeeld: er worden dit jaar veel muggen verwacht als gevolg van het natte voorseizoen. Als je zo’n bericht brengt moet er natuurlijk wel een moddervette kop boven: “Muggenplaag teistert Nederland”.

Dan zijn er nog disciplines die bij uitstek door radio en tv worden aangewend. Twee favorieten zijn de locatie-verslaggeving en de deskundologen-interviews. In het eerste geval worden willekeurige omroepmedewerkers op de plaats delict ondervraagd met stupide vragen als: “Hoe denk je dat deze rechtszaak zal aflopen?”
Veel ergerlijker is nog het leger ‘deskundologen’ dat voor microfoon en camera wordt gesleept, om uitleg te geven over zaken waar ze meestal maar zijdelings kennis van hebben en in veel gevallen niet meer weten dan wat in de pers is verschenen. De presentatoren, die voor journalist door moeten gaan, hebben een hele batterij aan holistische vragen in hun bagage. Zoals de vraag: “Wat denkt u dat er gaat gebeuren als…”

Er zijn nog tal van categorieën te benoemen van uitwassen die wel beschouwd het predicaat ‘journalistiek’ niet verdienen. Maar nu even terug naar de hufterjournalistiek en de vraag of die eigenlijk wel bestaat. Aanvankelijk dacht ik van niet, maar ik heb mijn mening bijgesteld na alle berichtgeving rondom de werkwijze van News of the World. Ik had het niet voor mogelijk gehouden dat een tabloid in staat was tot zulke criminele praktijken. Dit is met recht hufterjournalistiek in overtreffende trap.

Terug naar het betoog van Breedveld, met name de handel- en werkwijze van figuren als Bert Brussen. Ik kan hem en de zijnen op schreeuw- en haatblogs onmogelijk betichten van het bedrijven van journalistiek. Het selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.

Dat kun je hooguit als publicistiek kwalificeren. Dit gebeurt vrijwel uitsluitend op internet door figuren die wel een goede pen hebben, maar zich totaal niets aantrekken van de mores die een integere journalist kenmerken. Ook als het gaat om een column of commentaar. Een mening of standpunt moet ook dan zijn gebaseerd op alle bekende feiten en niet op slechts één kant van de medaille.

‘Hufterpublicist’ is wat mij betreft een treffend scheldwoord dat zo in de Van Dale kan worden opgenomen. Want er zijn er al velen en er zullen nog velen volgen. Een blog is immers zo gemaakt en zo volgekalkt met de grootste waanzin. En dankzij het Wilders-proces weet het publicisten-plebs dat de vrijheid van meningsuiting zo ongeveer tot aan de hemel reikt.

De enige remedie tegen hufterpublicistiek is het fenomeen pareren met journalistieke principes en artikelen of columns die er werkelijk toe doen. Een zelfreinigend vermogen van haat- en schreeuwblogs lijkt mij illusoir.

Frans Weerts meent dat journalistiek nog altijd een kwestie is van vakwerk, dat alleen met het juiste gereedschap tot het gewenste resultaat leidt.

Frans Weerts, 06.08.2011 @ 09:43

[Home]
 

72 Reacties

op 06 08 2011 at 10:50 schreef britt:

Helemaal met Frans eens: hufterjournalistiek pareren met journalistieke principes en artikelen of colums die er werkelijk toe doen. Dat zeggen bijvoorbeeld Mirjam Prenger en Frank v Vree ook in hun boek “Gevaarlijk spel” waarin zij 15 aanbevelingen doen om de positie van de journalist te versterken. Ik zou nog een stapje verder willen gaan: niet alleen uitgaan van eigen journalistieke codes maar aansluiting zoeken bij de “codes” van de burgers. Na de tweede wereld oorlog zijn niet alleen de journalistiek codes opgesteld als antwoord op zoeken naar behoud integriteit, maar ook de internationale verdragen ter bescherming van de mensenrechten, kinderrechten en bijvoorbeeld de principes van behoorlijk bestuur. Op dit moment is er door een ver doorgeschoten marktwerking,- waarbij elke vorm van zorg die iets kost wordt weggesaneerd onder het mom van “eigen verantwoordelijkheid” hetgeen betekent “zoek het maar uit verder” – een situatie ontstaan dat rechtstaat onderuit gehaald wordt en het recht op onderdak,voeding, zorg beschadigd. Dat gebeurd sluipend en we worden bedolven met argumenten waarom we mensenlijk leed rustig naast ons neer mogen leggen. Nou kun je daar lang mee wachten en doen of je gek bent, maar dit proces stopt niet uit zichzelf. WAt mij betreft is een journalist niet perse de bewaker van de samenleving. Echter in de situatie nu is hij/zij vaak mogelijk onbedoeld medeplichtig aan het instandhouden en uitvoeren – gedogen – van onacceptable zaken. Willen burgers zich weren op dit moment, dan is alleen de gang naar de advocaat nog mogelijk, dus juridisch verweer. De zaken zijn zo opgedreven dat alleen juridische argumenten door slimme advocaten nog ommekeer in een situatie of besluit kunnen brengen. Journalisten, willen zij hun werk nog goed kunnen doen, zullen de verdragen en beginselen van de samenleving moeten kennen alsook de juridische addertjes en trucs waarmee het onderuit gehaald wordt. Het is niet anders. Om integer, betrouwbaar, objectief – wat veel journalisten ambieeren – de burger van informatie te voorzien, moet je wel weten waar je het over hebt en waar je enkeldik instaat. Oo dit moment is er een leegte, een rondzwemmen in de journalistiek die opgevuld wordt door diezelfde marktwerking, de hufters weten precies hoe ze de aandacht voor hun stukken = verkoop moeten trekken. Tijdelijk want de adrenaline zakt snel, maar dan komt er een nieuw nog meer shockerend stuk. Ik neem waar dat ook bij NRC, Parool, HP dit fenomeen opgeld doet. Er moet dringend een diskussie komen over hoe nu, terwijl de crisis verergerd en macht- en marktmechanismes steeds knellender worden voor veel mensen in de samenleving die daar geen verweer tegen hebben, de journalist daar GEEN medewerking aan verleent. Op Politeia Libertas heeft Neal Lachman mij als bezorgde burger en nog steeds betrokken oud-journalist de mogelijkheid gegeven om er een stuk over te schrijven. Misschien interessant voor geinteresseerden om te lezen en een diskussie over “hoe de journalistiek integer te houden” op gang te zetten.

http://poli2020.com/2011/08/01/journalisten-van-waakhonden-verworden-tot-keffertjes/

Greetzzzzz en see you on Twitter ;))

op 06 08 2011 at 11:01 schreef Niels van Lobberegt:

Wijs mij een journalist aan die integer, betrouwbaar en objectief is en ik wijs jou een leugenaar aan. Geen één journalist is integer, betrouwbaar en objectief. Wat betreft zijn het net mensen.

op 06 08 2011 at 11:07 schreef Peter:

Niels weet het beter.

op 06 08 2011 at 11:30 schreef britt:

nou niels ik doe een poging om zaken recht te krijgen, ik zeg juist dat van streven naar objectiviteit etc misschien niet veel meer terecht komt. Ik zal een voorbeeld geven: afgelopen week blijken er minimaal 3 asielzoekers zelfmoord te hebben gepleegd en sommigen een poging tot. Dit feit wordt geprobeerd geheim te houden, vaak niet doorgegeven aan instanties als zelfmoord. ER wordt gesteggeld over de doodsoorzaak, geen frisse zaken. Als journalist krijg je halve of verdraaide info.Om achter werkelijke oorzaak te komen moet een journalist gaan doorvragen maar ook de juridische procedures kennen en de rechten van de asielzoekers, anders weet hij of zij helemaal niet op welk punt hij met kluitje in riet wordt gestuurd. Als hij/zij de info die hij krijgt voor waar neemt, is hij bedoeld of onbedoel medeplichtig aan aantasten rechtstaat, mensenrechten en burgers voorzien van leugens.En zo zijn er vele voorbeelden te geven omdat het tegenwoordig zo hard gespeeld wordt.

op 06 08 2011 at 11:34 schreef Pyt van der Galién:

Niels bedoelt te zeggen dat Bert Brussen net zo’n goede journalist is als Henk Hofland en Martin van Amerongen. Tja…

op 06 08 2011 at 12:25 schreef yurp:

@Niels

Objectief is eigenlijk niemand maar integer en betrouwbaar zouden er toch wel een aantal moeten zijn.

op 06 08 2011 at 13:53 schreef Niels van Lobberegt:

@ britt

Zou jij als journalist, om achter de werkelijke waarheid te komen, bv telefoontjes hacken of iets anders illegaals om achter de waarheid te komen?

op 06 08 2011 at 14:34 schreef Jodokus:

@britt.
Ik begrijp echt niet waarom hier alleen maar de pvv politici door het slijk gehaald worden. Je praat nu over pvda leden die onjuiste en/of verkeerde info afgeeft an journalisten.

Maar even over die zelfmoorden …In mijn beleving heeft iedereen recht om een eind te maken aan zijn leven. Als hij een ander maar geen geweld aandoet. Helaas wordt er bij elke zelfmoord en/of poging gebprobeerd de schuld bij een of andere instantie of persoon te leggen. De enig die schuld heeft aan een zelfmoord is de zelfmoordenaar zelf. Hij/zij kiest er voor..Niemand dwingt hem/haar. Als hij/zij geen uitweg meer ziet kan er ook teruggekeerd worden naar waar vandaan gekomen is. Maar het is beter als martelaar te sterven……..

op 06 08 2011 at 14:40 schreef Wazzup:

@britt

Het enige dat je dan kunt doen in het ouderwetse veldwerk. Posten bij een asielzoekerscentrum en net zolang mederwerks polsen totdat er een uit de school klapt.

Ik snap dan ook niet dat je verwijst naar kennis over juridische procedures, de rechten van de asielzoekers of verklaringen. Die worden pas relevant nadat je de feitelijke oorzaak hebt achterhaald. Dan moet je dus graven, keiharde cold sales voor waarheidsvinding.

De veronderstelling dat journalistiek vroeger wel integer was blijft natuurlijk aandoenlijk. Hetzelfde als het credo ‘vroeger was alles beter, veiliger en ordentelijker’.

op 06 08 2011 at 14:45 schreef You On A Gin:

Geweldig artikel, Frans Weerts! Ik weet alleen niet precies wat ik me moet voorstellen bij je conclusie. Bedoel je, onderbouwde nieuwsberichten verspreiden als tegenwicht tegen sensatienieuws?

op 06 08 2011 at 15:53 schreef Olav:

Jodokus, PVV politici? PvdA leden? Die haal je er toch zelf bij, want daar had Britt het niet over. En mensen die uit wanhoop zelfmoord plegen doen dat om martelaar te worden? Het is wel duidelijk in welk schema je bent vastgeroest.

Even voor de duidelijkheid: het gaat hier over de kwaliteit van de journalistiek, niet over de PVV.

op 06 08 2011 at 16:01 schreef MNb:

De vraag of Brussen journalistiek bedrijft of niet boeit me niet zo. Dat is alleen maar een kwestie van definitie. De vraag wat ik moet lezen en kijken om een beetje bij de tijd te blijven is veel belangrijker. En dan doel ik vooral op informatie die níet onmiddellijk mijn vooroordelen bevestigt. Daarbij zij aangetekend dat sites als HVV en GS dat wél doen. Iedere keer als ik daar kom heb ik aan twee regels meer dan genoeg om mijn vooroordelen bevestigd te zien – over de auteurs wel te verstaan.

op 06 08 2011 at 18:48 schreef Frans Weerts:

@Eliveld

Het zegt alles over jou en over jouw onvermogen een comment te schrijven zonder taalfouten.

op 06 08 2011 at 19:44 schreef Frans Weerts:

@YOAG

“Bedoel je, onderbouwde nieuwsberichten verspreiden als tegenwicht tegen sensatienieuws?”

Niet alleen dat, maar tevens analyses, polemieken, commentaren, columns die met kennis van zaken worden opgeschreven. Waar (ook in de comments) ruimte is voor nuancering. Blogs als deze streven naar kwaliteit en moeten voorlopig de kar trekken te midden van veel voze vuilspuiterij.
Je mag hopen dat mensen ooit weer goed willen worden geïnformeerd en niet langer genoegen nemen met scandaleuze desinformatie. Maar ik voorzie wel , dat er nog een lange weg te gaan is.

op 06 08 2011 at 20:04 schreef britt:

@wazzup posten bij een centrum en misschien een verklaring krijgen is niet genoeg. Pas als je de vreemdelingenwet kent (bijvoorbld)ben je onmiddellijk! alert op halve waarheden, helaas is onderwerp asielszoekers geplaveid met halve waarheden.Ik lees doorlopend verklaringen in pers over gebeurtenissen met asielzoekers (bijvoorbld) waarbij genoegen genomen wordt met het verhaal van voorlichters. De PVV heeft een term als “massa-immigratie gelanceerd, die term had de volgende dag met FEITEN getackeld moeten worden, er is geen massa-immigratie. Maar nee, suggestieve beledigende termen krijgen veel te lang ruim baan, net zolang tot iedereen het geloofd. Onderwerp immigranten is voorbeeld, zelfde doet zich voor op andere terreinen waar mensen “de boom in kunnen”. Kennis is macht. Keffertje moet krachtvoer hebben: stevige kennis van rechten van de mens,kennis van beginselen goed bestuur en ’n wakker besef dat vrijwel alles tegenwoordig door juristen is voorgekookt, niet in belang samenleving, niet in zijn eigen belang evenmin.

op 06 08 2011 at 21:13 schreef Sasha Berkman:

Ja Eliveld: we worden niet bedreigt door moslims, er komt geen eurabie, Israel is een schurkenstaat, Wilders liegt alsof het gedrukt staat. Allemaal waarheden.

op 06 08 2011 at 21:22 schreef britt:

Ik wist niet dat het bestond maar als iets logisch is komt het ook vanzelf op diverse plaatsen boven drijven. Behalve mensenrechten zjin er nog andere verdragen en beginselen. Awareness! http://en.wikipedia.org/wiki/Journalists_for_Human_Rights “Canada’s largest media development organization, jhr believes that, “Creating rights awareness is the first and most necessary step to ending rights abuses. By mobilizing the media to spread human rights awareness, jhr informs people about human rights, empowering marginalized communities to stand up, speak out and protect themselves”

op 06 08 2011 at 22:25 schreef Smeets:

Ik kan me wel in de analyse vinden. De remedie zal echter niet werken. Toch is hufterjournalistiek makkelijk aan te pakken. De hufterjournalisten geven zelf aan hoe. Wie ziet het?

op 06 08 2011 at 23:14 schreef Jodokus:

@Olav:
Te pas en te onpas wordt de pvv als dan niet terecht er hier bij gehaald op deze blog. En nu komt het niet uit en gat de winfd uit een andere hoek waaien…Daarbij ben ik niet vastgeroest in een pabaalde richting. I vind nu eenmaal dat we vluchtelingen niet hier heen moeten halen, maar in het land van herkomst moeten helpen. Daar zouden journalisten eens aandacht aan moeten geven, en niet de asielzoeker die geen verblijsvergunning heeft gekregen. Hoe schrijnend zijn situatie ook is. Maar ja..Mijn mening druist 100 % in tegen die van onze links vrienden…Dus..Kom er maar in….En laat mij weer eens genieten van mijn zogenaamde ongelijkheid..

op 06 08 2011 at 23:44 schreef p.wielaard:

Jeeezus ! Wat een humorloos, saai (afgunstig) kutverhaal. Luister heilige Frans: je staat tot Geenstijl als Rudi Carell staat tot Hans Teeuwen.
Je kan het niet, snapt het niet (of wel en dat is nog erger) en zit er helamaal naast.

op 06 08 2011 at 23:47 schreef Peter:

Erg goed onderbouwd weer van Wielaard. De kracht van zijn argumenten doet ons steeds weer deemoedig het hoofd buigen.

op 06 08 2011 at 23:56 schreef Frans Weerts:

Even totaal off topic, maar wel erg on pic. Wish I were a white towel on a black saddle. Sorry, maar het moest er even uit…

op 07 08 2011 at 00:01 schreef MrOoijer:

@Jodokus

“I[k] vind nu eenmaal dat we vluchtelingen niet hier heen moeten halen, maar in het land van herkomst moeten helpen. Daar zouden journalisten eens aandacht aan moeten geven, en niet de asielzoeker die geen verblij[f]svergunning heeft gekregen.”

Absurde logica. Volgens jou moeten journalisten dus vooral en zelfs alleen aandacht besteden aan jouw wensen en niet aan wat er elders werkelijk gebeurt. Waarom is jouw mening zo belangrijk? Er zijn nog 16,6 miljoen andere meningen in dit land.

op 07 08 2011 at 00:03 schreef Peter:

Nou en? Dacht je dat ik jouw beoordelingsvermogen zo hoog heb zitten? Wielaard sneert wat voor zich uit, meer is het niet. Dat Weerts afgunstig zou zijn, slaat nergens op en is ook niet onderbouwd.

Intussen lezen wij nooit iets van Wielaard, ook niet van jou, maar jullie komen wel steeds hier.

Je kunt het dus allemaal saai vinden, en kut en weet ik wat, maar jullie (krakkemikkig if at all onderbouwde) reacties ontbreken zelden. Je komt steeds weer terug voor meer.

Dus nou en, dat je het met Wielaard eens bent?

op 07 08 2011 at 00:33 schreef Von Streinfeld:

Heerlijk om een medestander te vinden in mijn totale walging van het zelfbenoemde internetfenomeen en schreeuwblaag Bert Brussen. Hulde. En verder een uitstekende analyse van wat journalistiek hoort te zijn en vandaag de dag in al haar ledigheid helaas niet meer is.

op 07 08 2011 at 05:10 schreef You On A Gin:

Dank je voor de toelichting, Frans Weerts. Wat je voorstelt is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk.
Gebeurt dat niet al, enigszins? Misschien hebben minderheidsgroeperingen die telkens door hufterjournalistiek in een hoek geduwd worden, wel behoefte aan een gelijke vorm van protectie die een MIVD het Koningshuis biedt wanneer de riooljournalistiek weer eens een brug te ver gaat (ofwel – don’t push your luck).

Frontaal Naakt is zo’n platform dat gedeeltelijk deze taak kan vervullen (*).

Is het misschien ook niet belangrijk, dat de ‘strijd’ net zo effectief, en met verve, ‘uitgevochten’ wordt in de politieke arena? Shockblogging en politiek is stilaan een soort van symbiose geworden, en die twee nemen bij ’t leven dooddoeners van elkaar over. Elk weerwoord tegen eenvoudig te weerleggen, populistische haatzaaierij valt tot nu toe tegen. En nu hebben we dan een ‘gedoogkabinet’…

(*) nee, ik wil niet slijmen bij PB, ik meen dat echt

op 07 08 2011 at 08:20 schreef irrie:

Ik heb ook het gevoel dat men nu Frans Smeets en Frans Weerts door elkaar haalt. Het zijn toch echt twee verschillende schrijvers. Wel beide afkomstig uit Limburg (waar zij zich beide voor schamen?)

op 07 08 2011 at 11:50 schreef Peter:

Kan allemaal wel, maar reacties als ‘je bent alleen maar jaloers’ op een goed onderbouwd stuk over de hufterjournalistiek van onder andere GeenStijl zijn dom en kinderachtig. Het getuigt niet van veel intelligentie of goede smaak daar aan toe te voegen: “Ik ben het er mee eens!”

Laat maar zien dat Frans Weerts ongelijk heeft, weerleg iets. Kun je niet. Daarom gooien jullie maar weer een paar ad hominems in de strijd. “Je bent gewoon jaloers.”

Man, en dat voor waarschijnlijk mannen van middelbare leeftijd. Reageer dan gewoon niet, denk ik dan.

op 07 08 2011 at 12:36 schreef Jodokus:

@MrOoijer:
Tuurlijk..Zoveel inwoners , zoveel meningen.Maar neemt niet weg dat mijn mening niet de juiste is. Ik ben van mening dat dit de enige juiste oplossing is. Als de een vindt dat de vluchteling naar Nederland mag komen, mag een ander vinden dat zij weg moeten blijven, omdat zij hier niets te zoeken hebben. En als die gelijkheid in Nederland er niet is , is de democratie hier niets meer dan een Gunta van hardroepende lobbyisten…Want wie het hardst roept…..

op 07 08 2011 at 12:59 schreef p.wielaard:

Ok, duiding, je krijgt duiding: “En dankzij het Wilders-proces weet het publicisten-plebs dat de vrijheid van meningsuiting zo ongeveer tot aan de hemel reikt”. Dit is dus (feit en geen mening) waar het in de kern bij heilige Frans om draait: de toon bevalt hem niet en het “plebs” (dus iedereen met een mening die de zijne niet is) zou zich moeten matigen. De afgunst in deze zin is overigens evident. (zelfs als je slecht kan lezen). Bert Brussen geeft commentaar op een hele grappige-, spitse- en vaak rake manier. (goede pen dus). Het medium heet “Geenstijl”. Need I say more ? Umfelt ! context. Dus niet te serieus nemen ! Wat is daar moeilijk aan ?

op 07 08 2011 at 13:17 schreef MrOoijer:

@Jodocus

“Ik ben van mening dat dit de enige juiste oplossing is”. En ik niet, maar dat was mijn punt niet. Het was jouw hoogmoed dat je schreef dat journalisten alleen moeten opschrijven wat jij vindt.

“Maar neemt niet weg dat mijn mening niet de juiste is.” LoL.

op 07 08 2011 at 13:21 schreef Peter:

Nee, jij bent niet serieus te nemen, Wielaard. Je kunt wel beweren dat uit een zin blijkt dat Weerts wordt gedreven door afgunst, maar daarmee is het nog niet wáár. Je hebt wederom niks onderbouwd.

Je hebt het stuk ook helemaal niet begrepen. Het gaat Weerts niet om de toon, maar om de eenzijdige benadering, het opzettelijk verzwijgen van feiten, het ontbreken van hoor en wederhoor en nog wat van die ouderwetse journalistieke principes.

Staat gewoon in zijn stuk, dat kennelijk te moeilijk voor je was.

Bert Brussen kan misschien aardig schrijven (op zijn goede momenten) maar een scherpe pen heeft-ie zeker niet en hij gaat keer en keer op zijn muil omdat-ie een broertje dood heeft aan feiten, maar ook omdat hij zich steeds te buiten gaat aan de meest beschamende scheldpartijen die ik ooit iemand heb zien uiten. Hierdoor ben ik ervan overtuigd dat Brussen geestelijk gestoord is, net als zijn fans.

Jij mag het uitschelden van een vrouw, met wie hij het niet eens is, voor ‘sneue hoer’ vinden getuigen van scherpzinnigheid en een goede pen, wij gewone mensen worden bevangen door plaatsvervangende schaamte.

Het zegt veel over jou, Wielaard: dom, onbeschaafd en je zou nog niet iets kunnen onderbouwen als ze je gezin onder schot hielden.

Frans Weerts, daarentegen, is op de hoogte van het één en ander, schrijft beheerst, met milde humor, en hij onderbouwt alles keurig.

Natuurlijk word jij daar agressief van. Je bent immers een hooligan, een Hun. Natuurlijk vind jij Bert Brussen goed. Hij doet iets wat jij dolgraag zou willen, maar waar je simpelweg te laf voor bent: onder eigen naam mensen verrot schelden, intimideren en beschuldigen van kindermisbruik.

Dat is waar P. Wielaard voor staat: botte, beschamende, stompzinnige hufterigheid.

op 07 08 2011 at 13:43 schreef britt:

“De enige remedie tegen hufterpublicistiek is het fenomeen pareren met journalistieke principes en artikelen of columns die er werkelijk toe doen.(…)
Frans Weerts meent dat journalistiek nog altijd een kwestie is van vakwerk, dat alleen met het juiste gereedschap tot het gewenste resultaat leidt.

Ik ben het daar mee eens, maar zoals gezegd is het niet meer voldoende, het vakwerk moet mijns inziens uitgebreid worden. Niet alleen kennis van de journalstieke codes – leerden wij trouwens niets over op SVDJ vorige eeuw ;)- maar ook serieuze kennis van “codes” ten behoeve van burger: de internationale verdragen wat betreft mensenrechten en beginselen goed bestuur. Tot nu toe gaat niemand hier op in omdat het misschien ver van het bed is, maar schendingen van deze rechten komen aan je voordeur of zelfs binnen. Journalistiek zal ook vanuit DIE basis moeten gaan werken willen ze contact houden met samenleving. Zoniet dan blijft het houvast zoeken in praatjes voorlichters en loze hufter -, schandaal-,roddel- en komkommerjournalistiek.

op 07 08 2011 at 14:01 schreef Sasha Berkman:

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/jerusalem_post_maakt_excuses_aan_noorwegen/

Dat zie ik Geert W nog niet doen…

op 07 08 2011 at 14:04 schreef Peter:

Frans Smeets, je hebt nu al een paar keer gesuggereerd dat Hufterjournalisten zelf aangeven waar ze de grootste schurft aan hebben. Doe es zeggen?

op 07 08 2011 at 14:07 schreef Pyt van der Galiën:

Gokje: Frans wil hun eigen wapen tegen hen gebruiken?:p

op 07 08 2011 at 14:18 schreef Rene:

Ik heb geen ervaring als journalist. Maar als nieuwsconsument hecht ik veel waarde aan zaken als bronvermelding, hoor en wederhoor, de drie W’s, en inderdaad het veelvuldig checken van feiten.

Dat dat door veel bloggers niet of slechts zelden wordt toegepast, is voor mij al direct reden het niet als journalistiek te beschouwen. Hooguit als poging om grappig te doen of polemiek te bedrijven. Inderdaad publicistenwerk. Vaak kan ik me er wel mee vermaken, juist omdat ik het niet zo serieus neem. Een brussen kan ik dan weer niet waarderen door zijn gigantische tirades, waardoor zelfs onder zijn stukjes op geenstijl de reaguurders niet te kritisch durven te reageren, dan wel veelvuldig weggejorist en/of ge-edet worden.

Al met al kan ik het het met veel van de observaties van Smeets eens zijn.

op 07 08 2011 at 14:23 schreef MNb:

Zeg PB, volgens mij haal jij Eli en Wielaard door elkaar.

op 07 08 2011 at 14:38 schreef Peter:

Nee hoor. Wielaard beschuldigt Weerts van afgunst en uit zijn bewondering voor GeenStijl en Bert Brullen. Eliveld is het met ‘m eens. Ik richt mijn pijlen dus op beide.

op 07 08 2011 at 15:03 schreef Peter:

We zijn weer lekker fris, zie ik, Eliveld.

op 07 08 2011 at 15:05 schreef Rene:

He verdorie , ik bedoel natuurlijk Weerts.

op 07 08 2011 at 15:25 schreef Peter:

Een brussen kan ik dan weer niet waarderen door zijn gigantische tirades, waardoor zelfs onder zijn stukjes op geenstijl de reaguurders niet te kritisch durven te reageren

Is dat echt waar? GeenStijl is een groteske karikatuur van zichzelf geworden.

op 07 08 2011 at 15:28 schreef p.wielaard:

Zooo he ! Gevoelig puntje. Open zenuw geraakt. Honderd procent objectieve journalistiek is een illusie. Alleen door alles te lezen (dus ook hufters en heilige Fransen) is een beetje een beeld te destileren van de werkelijkheid. Toevallig vind ik de stukjes van Bert Brussen grappig en soms ook grof, dom of misplaatst. Maar ja, niemand is perfect. (op Frans na natuurlijk want die weet precies hoe het moet). Dat ik hier zo vaak kom, is omdat er zoveel te discusseren valt. Alleen maar meelullen met gelijkgestemden is natuurlijk saai. Al moet ik zeggen dat ik me wel een beetje ontheemd voel na al die lelijke dingen die Peter over me schreef. Mag best. Lucht je hard maar, is goed voor je. Over op de man spelen gesproken ! Het gaat Frans wel degelijk om de toon. Bert schrijft gewoon vanuit een cynische grondhouding. Daar houdt niet iedereen van. Maar “de vrienden van mijn vijanden zijn mijn vijanden” is een signaal van een veel ernstiger stoornis dan die- Peter bert Brussen toedicht.

op 07 08 2011 at 15:37 schreef Rene:

Zijn we het toch eens met elkaar eens Peter.

op 07 08 2011 at 15:39 schreef Frans Weerts:

@rene

Smeets hier, Smeets daar…Je bent niet de eerste hier die deze persoonsverwisseling pleegt.

Nog één keer en ik hul me weer in een van mijn vroegere pseudoniemen: Frankie Weathers of Snarf Streew.

op 07 08 2011 at 16:08 schreef Peter:

Goed, Wielaard, omdat je echt te dom bent om te poepen, laat staan om begrijpend te lezen, citeer ik hier een stukje uit Weerts’ stuk voor je:

(…) met name de handel- en werkwijze van figuren als Bert Brussen. Ik kan hem en de zijnen op schreeuw- en haatblogs onmogelijk betichten van het bedrijven van journalistiek. Het selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.

Zie je? Het gaat Weerts niet om de toon, maar om het ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.’

Nu ga je natuurlijk nog een keer schreeuwen dat het Weerts om de toon gaat, want door feiten laten jullie je nooit hinderen. Maar het staat hierboven echt, dat het om ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk’ gaat.

Dan ben je dus gewoon een imbeciel als je beweert dat het om ’toon’ zou gaan. Want dat staat er gewoon niet, dat verzin jij. Het gaat om ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.’ Niet om toon dus, maar om ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.’

Kun je gaan jijbakken dat ik met ad hominems strooi, maar ik kan je met de beste wil van de wereld geen serieus te nemen discussiepartner noemen, omdat je glashard beweert dat het Frans om de toon gaat, terwijl hij zelf schrijft dat het hem om ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk.’

Waarom moet ik het Domrechtse gepeupel hier altijd met hun neus op de feiten drukken, omdat ze anders weken doorgaan met het debiteren van hun aantoonbare onzin?

Lees toch godverdomme een keer goed, onderbouw eens iets en blijf gewoon weg als je geen zin hebt, of te dom bent, om te discussiëren op basis van wat er feitelijk is gezegd of geschreven.

op 07 08 2011 at 16:12 schreef Rene:

07 08 2011 at 15:39 schreef Frans Weerts

Snarf Smeets?

op 07 08 2011 at 16:18 schreef yvonne:

@p wielaard

op 06 08 2011 at 23:44 schreef p.wielaard:

“Jeeezus ! Wat een humorloos, saai (afgunstig) kutverhaal. Luister heilige Frans: je staat tot Geenstijl als Rudi Carell staat tot Hans Teeuwen.
Je kan het niet, snapt het niet (of wel en dat is nog erger) en zit er helamaal naast.”

Ik denk ook dat dit te moeilijk voor je is, Wielaard. Je hebt liever verhalen waarbij je los kan gaan.
By the way: Over goede journalistiek gesproken, je hebt nog steeds geen reactie gegeven op het commentaar van Mirwais. Te moeilijke informatie of een te moeilijke naam?

op 07 08 2011 at 17:19 schreef yvonne:

@Rene

“Ik heb geen ervaring als journalist. Maar als nieuwsconsument hecht ik veel waarde aan zaken als bronvermelding, hoor en wederhoor, de drie W’s, en inderdaad het veelvuldig checken van feiten.

Dat dat door veel bloggers niet of slechts zelden wordt toegepast, is voor mij al direct reden het niet als journalistiek te beschouwen. Hooguit als poging om grappig te doen of polemiek te bedrijven. Inderdaad publicistenwerk.”

Zou je nog raar staan te kijken hoe het er in de reguliere media aan toegaat. Ik denk dat de betere stukken op internet staan, geschreven door onafhankelijke personen met bronvermelding. Deze stukken kan je dan weer vergelijken met andere bronnen. Ik heb geen hoge pet op w.b. het nieuws hier in de media. Men schrijft en laat zien wat de burger/ en hogerhand wilt horen en wat geld opbrengt, de waan van de dag dus. Feiten doen er niet zo aan toe. Journalisten zijn bevriend met politici, terwijl zij eigenlijk elkaars ‘vijanden’ moesten zijn. Er wordt niet doorgevraagd en Wilders kan blijven twitteren Er zijn te weinig journalisten in het buitenland zodat het allemaal via, via (Reuters) binnenkomt.
Ik vraag me trouwens af bij al dat pro Israelische propagandamateriaal, waaruit het meeste van onze media bestaat, of er toevallig ook nog 1 moslim bij de redactie zit en zo niet, waarom niet en hoe divers zijn deze redacties/journalisten dan wel?

Brussen komt om begrijpelijke redenen, (we hebben het tenslotte over journalistiek) hier niet in voor. Die heeft zijn lulwerk allang uit het raam gehangen, om in die rake, spitse manier van Wielaard te blijven. Dan komen we bij de onderste rioolcategorie van uitingen.

op 07 08 2011 at 17:36 schreef yvonne:

@Lelieveld

“Niet zeiken, Lelieveld!

Ach, ik rammelde toch even te luid met de vuilnisbak zie ik.”

De deksel wil er maar niet opblijven, je loopt over, de moslimhaat ligt overal verspreid. Kom nog eens aan met je Pullman rijtuigen, flapdrol

op 07 08 2011 at 17:46 schreef yvonne:

@Lelieveld

“Niet zeiken, Lelieveld! Dat jij de waarheid niet (her)kent of wilt herkennen met die crap op jouw geraniumblogjes vol haat, wil nog niet zeggen dat een ander die ook niet herkent. Daar is intelligentie voor nodig.”

Reageer hier nou eens op! Dat erbij jou lang niet is opgeruimd, weten we onderhand wel.

op 07 08 2011 at 18:05 schreef Peter:

NEE daar bedoel ik helemaal niets mee en probeer ik ook niet iemand mee onderuit te halen.

Je zou nog niet iemand onderuit kunnen halen als je het probeerde, vriend.

op 07 08 2011 at 19:41 schreef p.wielaard:

Nou Eliveld, we zijn samen de lul geloof ik. Laatste poging dan: Geenstijl is (gaan ze prat op) ONGENUANCEERD, TENDENTIEUS EN NODELOOS KWETSEND. Als je alle feiten gaat checken, hoor- en wederhoor toepast, wordt je een journalist. En dat willen ze dus blijkbaar niet zijn. Ik vind ze daardoor verfrissend en absurd. Dat is gewoon mijn mening. Meer niet. Frans vindt ze helemaal niks. En dat mag. Maar ga geen journalistieke maatstaven aanleggen. Frans houdt gewoon niet van ongenuanceerde uitspraken. Dus (hoewel zo goed verpakt dat zelfs Peter erin tuint) gaat het gewoon over de toon die Frans niet bevalt. Frans verwijt een pingponger dat íe slecht tennist. Daar gaat het om.

op 07 08 2011 at 20:05 schreef Peter:

Dus (hoewel zo goed verpakt dat zelfs Peter erin tuint) gaat het gewoon over de toon die Frans niet bevalt.

Ik wíst het! Ik wíst dat Wielaard via een kronkelredenering, ondanks dat ik had aangetoond dat het Weerts niet gaat om tóón, maar om ‘selectief shoppen in feiten, onderzoeksresultaten, rapporten; het nalaten van hoor en wederhoor, het recyclen van ouwe meuk’, zou gaan volhouden dat het tóch om toon gaat!

GeenStijl pretendeert wel degelijk journalistiek te bedrijven. Brullen riep zichzelf uit tot de beste kwaliteitsonderzoeksjournalist van het universum toen hij zo ongelofelijk op zijn bek ging met die geheime stukken van Amsterdam Oost.

Je bent een ongelofelijke imbeciel, Wielaard.

op 07 08 2011 at 20:15 schreef p.wielaard:

Peter, bedankt voor het compliment. Ik bedoel de kronkelredenering. Ik dacht dat jij zo tegen ordinaire scheldpartijen was ? Vernisje is dus dunner dan ik dacht. Heb jij wel eens (al is het maar als gevolg van voortschrijdend inzicht) toegegeven (hier) dat je er wellicht naast zat ?
@ Yvonne: Panaroide complotdenkers vind je overal. Daar ga ik geen energie in steken. Jouw eendimensionale kijk op zaken maakt het lastig argumenteren.

op 07 08 2011 at 20:22 schreef Rene:

Ja dat is het juist,

als geenstijl zich had gehouden bij het zijn van een schandblad, dan was er niets aan de hand geweest.

Maar de brussen loopt te jeremiëren dat hij een journalist is. Compleet met afgeven op journalisten die het wel goed bedoelen. Afzeiken van ‘babyboomers’ in opleiding en weet ik veel wat. En daar gaat het dus fout.

Ik heb eerder op dit blog gezegd dat hij een miezerige broodschrijver is en daar hou ik het bij. Gooi er een euro in en hij schrijft wat je wilt. Geen journalist dus.

op 07 08 2011 at 20:45 schreef Peter:

Ik ben tegen ordinaire scheldpartijen maar het is niet mijn schuld dat je een imbeciel bent, Wielaard. Daarbij ben je een zuiger. En zuigers krijgen een IP-ban.

Ciao, imbeciel.

op 07 08 2011 at 21:37 schreef Sasha Berkman:

Deze is ook erg on topic:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/nederland/article/detail/2840244/2011/08/07/Step-Vaessen-Al-Jazeera-is-geen-Al-Kaida-zender.dhtml

op 07 08 2011 at 21:39 schreef smeets:

Waar hufterjournalisten absoluut niet tegen kunnen is wederkerigheid. Let er maar eens op.
Ik zal er een artikel over schrijven.

op 07 08 2011 at 22:03 schreef MNb:

“En feiten checken is (voor mij) niet altijd (goed) mogelijk. Ik houdt het dan maar op ‘verschil van mening’.”

Tja, dan houdt het op, nietwaar? Want zodra een feit je niet goed uitkomt belief je het te negeren, onder het mom van ‘verschil van mening’. Desnoods ‘verschilt’ Eli ‘van mening’ over de vraag of hij naar boven dan wel naar beneden valt, als hij van het dak af springt.
Een betere samenvatting van domrechts ben ik nog niet tegengekomen. Waarvoor mijn dank.

op 07 08 2011 at 22:18 schreef Frans Weerts:

Meneer Weerts – ehh…pardon: Smeets – (dit werkt aanstekelijk ;-))
Zullen we het vanaf nu over ‘hufterpublicisten’ hebben?

op 07 08 2011 at 22:40 schreef yvonne:

@smeets

Waar hufterjournalisten absoluut niet tegen kunnen is wederkerigheid. Let er maar eens op.
Ik zal er een artikel over schrijven.

Interessant!

op 07 08 2011 at 23:32 schreef yvonne:

Meneer Weerts – ehh…pardon: Smeets – (dit werkt aanstekelijk ;-))
Zullen we het vanaf nu over ‘hufterpublicisten’ hebben?

Of gewoon hufters?

op 08 08 2011 at 01:21 schreef You On A Gin:

Waar hufterjournalisten absoluut niet tegen kunnen is wederkerigheid. Let er maar eens op.
Ik zal er een artikel over schrijven.

Graag! Spijker op de open zenuw, me dunkt.

op 08 08 2011 at 02:47 schreef G!:

Te pas en te onpas wordt de pvv als dan niet terecht er hier bij gehaald op deze blog.
Fantastisch. En dan bedoel ik de taalfouten – dus niet typefouten. Hoeveel kun je er maken in één zin?

Heb jij wel eens (al is het maar als gevolg van voortschrijdend inzicht) toegegeven (hier) dat je er wellicht naast zat ?
Ja, dat heb ik Breedveld wel eens zien doen. Z’n mening over de PVV (bijvoorbeeld) heeft ‘ie vrij radicaal bijgesteld.

op 08 08 2011 at 14:17 schreef Gregor Hakkenberg (Krek.):

Ik weet niet of Frans Weerts het zo bedoeld, maar als je daden en woorden van Nieuwe Hufters als Bert Brussen op ‘journalistiek verantwoorde wijze’ naast elkaar zet, blijkt dat ze exact het gedrag vertonen dat ze andere verwijten. Soms bijna in één adem. Hier wat de reacties op De Jaap (in verband met de zomergastenrecensie van BB)

[img]http://trotstrut.nl/img/zgbb.png[/img]

‘Robert’ en ‘Bones’ worden aan de hand van hun inschrijving op De Jaap getraceerd en ge-out. Het verwijt is dat ze ‘schelden’ en ‘ad hominems uitdelen’ en dat mag niet anoniem, kennelijk. Dat vaste reageerders Conan en Snebbert het wél mogen, lijkt me niet geheel consequent.

Op zijn eigen blog geeft Brussen trouwens Robert van der Broek er nog eens flink van langs in een stuk doorspekt met persoonlijke en professionele informatie. Eindigend met een dreigend:

[i]”Gefeliciteerd Robert, Sanoma zal blij met je zijn. Zo’n betrokken tolerante medewerker met een groot hart voor andere meningen en een lekker wijde blik. Trouwens, Sanoma, Sanoma, Sanoma… Hee, is Nu.nl daar ook geen onderdeel van?”[/i]

Op deze manier ging BB ook tegen Peter te keer, telkens refererend aan diens werkgever. Maar oh wee, als iemand Brussen eens in één adem met een opdrachtgever noemt. Dan is het ineens broodroof en volgen er dreigbrieven.

Overigens is Bert Brussen zeker geen journalist. Hij is shockblogger met maar één doel: traffic. Dat daarbij mensen en reputaties beschadigd en bevolkingsgroepen beledigd moeten worden, lijkt ondergeschikt.

Er zijn drugshandelaren die de maatschappij minder schade berokkenen.

op 08 08 2011 at 16:00 schreef pimmetje:

Mijn reactie is wat laat en na 80 andere commentaren, die ik niet allemaal heb doorgelezen, loop ik de kans dat het al aan de orde is geweest. Maar wat mij vooral opvalt in de hedendaagse journalistiek is de volledige catastrofegerichtheid. Ongelukken, waarbij dan vooral het aantal slachtoffers een belangrijke graadmeter is voor het algemeen belang, daarbij volledig voorbijgaand aan het feit dat er dagelijks zo’n 300.000 of meer mensen komen te overlijden en dus dertig of driehonderd eigenlijk niet erg indrukwekkend is. Financiële crisissen die ons passeren en dan nog? Gewelddaden waar we tamelijk machteloos tegenover staan. Veranderende klimaten, dikwijls zonder al teveel analyses op lange termijn. Natuurrampen, etcetera.
Wat ik mis zijn berichten over de bakker om de hoek, of de modezaak aan het eind van de straat, en vele andere kleine en grotere zakenmensen, administraties, hulpverleners, ambtenaren en beambten die hun clientele al vele jaren met hun producten verwennen. Kortom, aandacht voor al die miljoenen mensen die dagelijks hun best doen om het leven aangenaam te maken.
Niet spectaculair genoeg? Hangt gewoon af van de kop die je boven het artikel plaatst, toch?

op 09 08 2011 at 05:17 schreef You On A Gin:

@ pimmetje
Je bedoelt de sensatiezucht, niet?
Nou ja, dat verkoopt.
Ik kon het niet helpen om te denken aan een wat ouder liedje van Kinderen voor Kinderen (versie met de schrijver). En dat is positief bedoeld.

De berichtgeving over gewone, bijzondere mensen kunnen we op zich nog wel aantreffen in regionaal nieuws, ofwel ‘het plaatselijke sufferdje’. En inderdaad, als ik zat ben van alle ellende, pak ik zo’n krantje er graag bij.

op 09 08 2011 at 10:31 schreef pimmetje:

@You On A Gin
Sensatiezucht, zoals het woord correct uitdrukt is een verslaving. En net als met iedere verslaving moeten er wellicht weer hulpverleners aan te pas komen om de verslaafden weer met beide benen op de grond te krijgen. Bovendien, net als met andere verslavingen, is er veel geld mee gemoeid, zoals je correct opmerkt: “Nou ja, dat verkoopt.” Dat er iets aan moet worden gedaan, is dus duidelijk! Waar houden scholen voor journalistiek zich eigenlijk mee bezig? Er zijn zoveel leuke dingen te genieten!

op 10 08 2011 at 19:27 schreef J.J. van der Gulik:

Echt integere journalistiek vereist lijkt me dat de journalistiek de beperktheid van het eigen journalistieke werk duidelijk zou moeten maken aan de burgers, waardoor de mensen weten dat ze niet echt kunnen bouwen noch vertrouwen op de aangereikte, vaak hele oppervlakkige info en met name waar het gaat om ontwikkelingen buiten het kleine Nederland. In plaats daarvan wenst men de valse suggestie te handhaven dat de democratie goed wordt gecontroleerd en de burger goed wordt geinformeerd. Volksverlakkerij. Ook een vorm van hufterig gedrag lijkt me.

op 13 08 2011 at 23:33 schreef yvonne:

2011 / 42 – Weergave – Raad voor de Journalistiek
http://www.rvdj.nl/2011/42

op 14 08 2011 at 10:20 schreef You On A Gin:

pimmetje, ik ben het helemaal met jou eens, het is een verslaving. Wat ‘we’ er tegen zouden moeten doen weet ik helaas niet.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN JUNI

O Aso’s in de trein

O Waarom zijn christenen van die hardvochtige klootzakken?

O Huub Stapel is een klootzak

O Het gilde van het bruine gajes

O Lampies ontdekken: extreemrechts is best linke soep

O Mag geen omvolking zeggen

O Harde stukjes poep

O Niet zien is geloven

O Wilders: domme lul of geniale schurk?

O Ook Jezus was een harteloze bullebak

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS