Home » Archief » Kloof


[27.03.2012]

Kloof

Dennis l’Ami

Nu de PVV al enige tijd verwoede pogingen doet onze volksvertegenwoordiging te degraderen tot speeltuin voor omhoog gevallen kroegvechters, sexploitanten en liefhebbers van uitgekotst Turks varkensvlees, werpt de vraag zich op in hoeverre de samenstelling van de huidige Tweede Kamer – en die van de PVV specifiek – iets zegt over de kiezer.

Den Haag was – en is nog steeds – ondanks de verwoede pogingen van populisten om ‘de kloof’ tussen politiek en kiezer te dichten, een bastion van ingewijden. Behalve bij de eenmanspartij van Wilders dan, op de grote roerganger zelf na. Een fort waar je enkel binnen komt als je de juiste papieren op zak hebt maar bovendien vooral de juiste mensen kent. Niet voor iedereen weggelegd, dus.

In het geval van de PVV is er dus iets bijzonders aan de hand. Dat Wilders kennelijk niet voorzichtig genoeg te werk gaat bij het opbouwen van zijn eenmansleger, is tot daar aan toe. Dat baantjesjagers zich massaal aanmelden voor een plaatsje naast of achter Wilders, valt ook nog wel te begrijpen. Voor een gemiddelde leraar, agent of regionale televisiemaker is een kamersalaris een droom die uitkomt. Niets menselijks is de PVV-er vreemd. Zelfs niet als hij die partij uitstapt.

Echt verbazingwekkend blijft het feit dat er wordt gestemd op deze mensen. Ik heb het dan niet over de politieke redenen die iemand kan hebben om op de PVV te stemmen. Het gaat me om het feit dat de mensen die voor de PVV in de Kamer zitten daar om uiteenlopende redenen aantoonbaar niet geschikt voor zijn, op een uitzondering na.

Natuurlijk, van te voren weet je niet wat voor verleden een kamerlid heeft, maar in een democratie krijgt het volk doorgaans de leiders die het verdient. De zogenaamde kloof uit de eerste alinea van dit stuk lijkt niet te bestaan bij de PVV. Politieke hooligans die bij andere partijen nooit aan de bak zouden zijn gekomen, krijgen bij Wilders ruim baan. Inmiddels een volkomen politiek incorrect standpunt, ik weet het, maar ik kan niets anders concluderen.

Gezien de eerdere ervaringen met de LPF, lijkt de conclusie vrij eenvoudig. Voor een gezond functionerend overheidsapparaat zijn populisten zand in de motor. De kloof tussen politiek en kiezer kan niet groot genoeg zijn. Niemand kan beweren dat, sinds de populisten op het politieke toneel verschenen, dit land beter is gaan functioneren. Integendeel, zou ik zeggen.

Tot slot: de zogenaamde kloof waar al decennia lang van gerept wordt, bestaat helemaal niet! Een jongen van zestien twittert op gelijke voet met een minister. Dat sommigen hierdoor zijn gaan denken dat zij misschien ook wel genoeg capaciteit hebben om in de Tweede Kamer te kunnen functioneren, zegt iets over de tijdsgeest. Maar dat zij worden gekozen door mensen die van tevoren kunnen weten dat dit op niets uitloopt, zegt helaas meer over de Nederlandse kiezer dan over die kamerleden.

Dennis l’Ami studeert aan de Haagse Kunstacademie en publiceerde vorig jaar de roman De Eeuwige Mens. Lees zijn weblog.

Dennis l'Ami, 27.03.2012 @ 11:50

[Home]
 

47 Reacties

op 27 03 2012 at 11:57 schreef Kos:

Zo is dat. Ik zei in de tijd van Fortuyn al: laten we alsjeblieft de achterkamertjespolitiek koesteren, want die mensen weten tenminste waar het om gaat in plaats van elke willekeurige Hollandse schreeuwer die een flard in de Televaag opvangt en dan denkt een gelijkwaardige mening te hebben over elk denkbaar onderwerp.

op 27 03 2012 at 12:15 schreef Pyt van der Galiën:

Het is een misverstand te denken dat PVV-kiezers afgeschrikt zouden moeten worden door de domheid van PVV-kamerleden. Integendeel: daar kunnen ze zich juist prima mee identificeren.

Ik lees ook nooit een boek, net als jij. Ik kan geen samenhangende zin op papier zetten, net als jij. Immer wenn ich das Wort Kultur höre, greife ich zum Revolver, net als jij”

Lees de reacties onder dit bericht in de Telegrof over wapenvondsten bij een extreemrechtse organisatie eens. In de bovenste, inmiddels verwijderde reactie stond: Allemaal bangmakerij bedoeld om links in het zadel te houden en de islamexpansie te ondersteunen. Ook de rest van de reacties is het lezen waard.

Waarom zouden dat soort mensen afgestoten moeten worden door Lucassen en Dion Graus? Integendeel zelfs: Dion Graus is de gemiddelde PVV-stemmer.

op 27 03 2012 at 12:16 schreef You On A Gin:

Tja, ik denk dat veel mensen (vooral in dit multimedia tijdperk) vooral stemmen op een ‘poppetje’. Dat was bij de LPF ook zo – het ging ze niet om een Heinsbroek of Nawijn, maar om de ‘kale messias’; zelfs postuum.

Als ik me niet vergis hield Wilders de kiezer voor dat hij een eind zou maken aan de achterkamertjescultuur en het ouwe-jongens-krentenbrood. Ik ben niet naïef genoeg om verbaasd te zijn over het feit dat hij zélf al rap volledig in dat systeem geïntrigeerd is en dat er van die mooie beloftes dus niets terecht is gekomen.

Wat betreft dat populisme – dit begrijp ik niet helemaal. Is zo’n beetje elke politicus of partij niet populistisch bezig? Of je nu bijvoorbeeld roept dat je voor de arbeider of voor de middenklasse opkomt, voor mij blijft dat populisme, en dan vooral wanneer men zich bedient van sleetste dogmatiek en sappige oneliners.

op 27 03 2012 at 12:45 schreef Richard E:

Het hangt natuurlijk een beetje van je definitie van een populist af, maar naar mijn idee heeft het populisme van de PVV allesbehalve gepoogd de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

Door politieke problemen en beleidsproblemen te versimpelen, op een bepaalde manier te framen of zelfs domweg te ontkennen is de PVV effectief een barierre tussen de politiek gemarginamiseerden en de politiek zelf.

De PVV scheept haar kiezers af met een karikatuur van de werkelijkheid, een politieke analyse die hooguit een been in de werkelijkheid heeft en geen aanknopingspunten voor constructief beleid biedt, en ruilt de belangen van haar kiezers in voor een stevigere machtspositie. De PVV kiezer denkt te stemmen voor behoud van pensioenleeftijd, tegen verdere commercialisering van de zorg, voor meer politie op straat, voor een einde aan de integratieproblemen. Daarvoor krijgt de PVV-stemmer een partij die zich uitsluitend richt op het bevestigen van het valse wereldbeeld dat de bron is van haar succes.

op 27 03 2012 at 13:05 schreef Rene Koeman:

Toch, Dennis, die kloof bestond en bestaat wel. Het is het elitaire dedain die ten toon werd gespreid ten tijde van de Boerenpartij, Janmaat en de LPF. Je zou in dit lijstje een spiraal van verbittering kunnen zien waarin de ongehoorde, als ‘plebs’ weggezette parvenues steeds meer radicaliseerden tegen het ‘bastion van ingewijden’.

Pas na de moord op Fortuyn ging de elite over tot het tolereren van het ‘plebs’ in de kamer, en dat was rijkelijk te laat. Nu zitten we met boze rancuneuze PVV hooligans die als zand in de motor fungeren.

En dat is feitelijk te wijten aan de elite die maar niets wilde horen. Dit keer lukt het minder om de PVV in te kapselen dan eerder de LPF, omdat de ingewijden niet wilden leren van hun eerdere fouten. En daarmee het land onbestuurbaar dreigen te maken.

op 27 03 2012 at 13:11 schreef Sandro:

Wat een onzin, bij de PVV zit b.v. ook een advocate, een officier van justitie en een fiscaal jurist die toch echt niet voor het salaris in de 2de kamer zitten.
De kiezer? Ik ben één van die kiezers. Je weet wel een Nederlandse man met een baan waarvan de vrouw part-time werkt en met 2 schoolgaande kinderen. Zo ééntje met een 2 onder 1 kap koopwoning, een hond en een auto (waren er tot voor kort 2 maar ja – crisis hè). Zo ééntje die al 29 jaar aan het werk is en belastingen betaald. Zo ééntje……………ach laat ook maar.
En Dennis dan nog één vraagje: sinds wanneer zijn de populisten ten politieke tonele verschenen? Geef me eens een jaartal en partij waarmee het allemaal begon dat populisme.

op 27 03 2012 at 13:44 schreef Sasha Berkman:

Veel van die kiezers stemmen gewoon tegen beter weten in uit pure rancune volgens mij

op 27 03 2012 at 14:49 schreef wtf:

Mensenhaters geloven inderdaad dat er een onderverdeling bestaat tussen Zij Die Het Beter Weten en de rest. Maar hoe weet je tot welke groep je behoort? Voor zover ik mensen ken weet iedereen het beter.

Misschien dat kunsthistorici het niet helemaal begrijpen, maar hoe groter de kloof tussen burger en politiek des te dichter een land tegen de dictatuur aanschuift. In Syria en Noord Korea is de kloof enorm groot. De burger kan willen wat hij wil, de overheid doet daar toch zijn eigen ding.

Wat wij populisten willen is dat de overheid onderworpen blijft aan de burger. Wij willen de unieke situatie handhaven/herstellen waarin de macht bij het volk ligt, en niet in handen blijft van een elite. Wij nemen het geschreeuw en het lawaai wat bij een levendige democratie hoort voor lief omdat het alternatief ondragelijk is.

Zeker, het verdient geen schoonheidsprijs. Maar alles is beter dan om de macht uit handen te geven aan een club mensen die aan niemand verantwoording zijn verschuldigd.

op 27 03 2012 at 16:36 schreef jaap den ouden:

Dus als ik het goed begrijp is de ‘kloof’ gedicht en is dat slecht nieuws.

op 27 03 2012 at 16:43 schreef Geert:

De meeste mensen stemmen volgens mij gewoon op een lijsttrekker, zonder zich af te vragen wat er met het zeteloverschot van deze persoon gaat gebeuren. Wie had er nu ooit gehoord van Eric Lucassen voordat zijn strapatsen het landelijk nieuws haalden, nadat hij al in de Tweede Kamer zat?

Ik denk dat deze vorm van partijpolitiek veel problemen heeft. Job Cohen, die toch een veelvoud van de kiesdrempel aan stemmen heeft gekregen, kan gewoon het bijltje erbij neergooien en zijn zetel aan een willekeurige andere PvdA’er geven. Zijn kiezers hebben het nakijken.

Ik vind dat iemand die meerdere zetels aan stemmen krijgt, deze ook in zijn eentje moet vullen. Dat stimuleert dat mensen op een *persoon* met een *idee* stemmen, in plaats van op een *groep* met een *gevoel*, dat op ieder moment kan omslaan.

Bovendien zouden de mensen die niet stemmen vertegenwoordigd moeten worden door lege zetels. Zo kan voorkomen worden dat wetten en regels door een kamermeerderheid worden goedgekeurd die geen bevolkingsmeerderheid vertegenwoordigt.

Dat wilde ik even kwijt :)

op 27 03 2012 at 17:09 schreef Rode Kate:

Iédere politicus is een populist!
Is hij dat niet… dan (a) luistert hij dus niet naar het volk en wordt terecht afgeserveerd en (b) stemt er geen hond op hem en krijgt hij geen invloed genoeg om wát dan ook voor elkaar te krijgen.
Pas als de ene politicus er de pest over in krijgt dat een ándere politicus beter spreekt dan hij en beter scoort dan hij…. begint hij over populisme te jammeren.
Spreken en/of schrijven over populisme is dus altijd rancune.
Niks te zand in de motor!
Op het moment dat de eigen partij of richting het meer dan uitstekend doet ( door op het hart van het volk te werken en instemming van het volk te krijgen) hoort men NIMMER de term ‘populisme’.
Met een kleine aanpassing van een iets ander spreekoord:
“Populisme is rancune omdat een andere partij iets heeft of krijgt, dat men zélf gewenst had”.

op 27 03 2012 at 17:36 schreef Niels van Lobberegt:

Het is me toch wat hè, een democratie? Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, want ik heb daar zelf geen notie van, hoe functioneert dat plebs nou eigenlijk in de Tweede Kamer? Jullie vooroordelen zijn helder, maar inhoudelijk gezien, hoe functioneert bv de brievenbuspisser in de Tweede Kamer? Pist hij ook daar door brievenbussen of doet hij zijn werk naar behoren? De auteur in dit artikel vergelijkt het namelijk met de LPF, maar de LPF werd redelijk stuurloos doordat hun leider niet in staat was een kogel terug te koppen. Dus die vergelijking gaat niet helemaal op. Wie o wie kan mij dat vertellen?

op 27 03 2012 at 17:40 schreef babs:

Wie wel eens op een PvdA bijeenkomst is geweest weet dat ook daar rare figuren rondlopen. Toch is de PVV veel erger. Dat komt door twee redenen:
-De PVV is gewoon een stommere partij voor stommere mensen.
-De PVV is nieuw.

Ik denk dat de tweede rede belangrijker is dan de eerste. Ook de SP is een partij voor stomme mensen, maar door de partij van onderop langzaam op te bouwen zitten in de partijtop over het algemeen heel goede mensen.

De SP bewijst dat het kan: een partij voor halve garen met een partijleiding die slim is en toch goed contact weet te houden met de halve-gare achterban.

op 27 03 2012 at 17:59 schreef vetkleppert:

Mensen als Emile Roemer, Hans Spekman, Mariette Hamer, Sharon Dijksma, Lutz Jacobi, Ineke van Gent, om maar eens een paar voorbeelden te noemen daarentegen stralen een enorme eruditie uit. En zullen de zaken ook nooit simpeler voorstellen dan ze zijn. Of populistische praatjes ophangen.
Zij hebben terecht het volste vertrouwen in de intelligentie van hun achterban.

op 27 03 2012 at 18:24 schreef Pyt van der Galiën:

Waarom zouden politici eruditie uit moeten stralen? Churchill las vrijwel nooit een boek.

Ze zouden gezond verstand uit moeten stralen en geen geloof moeten hechten aan krankzinnige complottheorieën. Noem mij één PVV-politicus die aan dat profiel voldoet, vetkleppert.

Niet dat ik dan verder wat met politici heb, voor alle duidelijkheid.

op 27 03 2012 at 20:34 schreef Tycho:

@Sandro, je bedoelt zo iemand die eigenlijk niets te klagen heeft?

op 27 03 2012 at 20:36 schreef Sasha Berkman:

“De SP bewijst dat het kan: een partij voor halve garen met een partijleiding die slim is en toch goed contact weet te houden met de halve-gare achterban.”

Heeft iemand je al eens gezegt dat je een walgelijk narcistisch idootje bent?

Volgens mij zijn mensen zoals jij het probleem.

op 27 03 2012 at 20:39 schreef Rode Kate:

Op de PVV-bijeenkomst waar ik geweest ben liepen helemaal geen rare figuren rond, @ Babs!
Het waren voornamelijk rustige, correct geklede heren en iets minder idem dito dames.
Niets opruiends of radicaals in die zaal in Den Helder te bekennen!
Men klapte zachtjes en beschaafd en stootte geen woeste oerwoudkreten uit.
Het enige, waar ik niet zoveel van begreep, was dat een aantal mensen zich perse met meneer Wilders wilde laten fotograferen.
Ik zou het overigens net zo onbegrijpelijk vinden als men naast Cohen of Samson op een kiekje wilde….. dat is ( binnen elke partij) zwak groupie-gedrag.

op 27 03 2012 at 20:40 schreef Bertje:

@ Babs

Snuf snuf, riek ik hier de elite-waan.

@ Pyt

Precies ” gezond verstand” en dit kunnen zowel geschoolde als ongeschoolde mensen bezitten.

op 27 03 2012 at 20:43 schreef Sasha Berkman:

Peter, jij garandeerd als webmaster toch dat er hier geen trollen zijn in de zin van meerdere identitietten toch?

sorry voor de freudiaanse verspreking :)

op 27 03 2012 at 21:46 schreef Thomas E:

De PVV is slechts een exponent van het huidige, tot op het bot verwende denken. Ik WIL het en ik wil het NU! En jij gaat MIJ niet vertellen wat ik moet doen. En jij Rutte, jij bestuurt het land, dus je zorgt maar dat ik het leuk krijg. Met een ander heb ik geen fok te maken, ik heb RECHT op m’n grote bek, m’n elektronische speeltjes en veel vrijetijd. Jij poept ook, dus je bent niks meer dan ik!

op 27 03 2012 at 23:03 schreef Sabian:

Ik ben ook een PVV stemmert maar ben wel met de schrijver eens dat de poppenkast die de TK tegenwoordig als zand in de motor werkt. Het komt natuurlijk niet alleen door de LPF of de huidige PVV dat deze poppenkast een feit is. Populisme hoort bij een democratie. Dat komt islamo-links, dom-links en ambtelijk-links nu even niet uit. Gelukkig komt een serieuze partij als D’66 vandaag alle aandacht opeisen voor het decennia oude ‘probleem’ van gratis kunnen trouwen. Dat kan zo toch niet langer!111!!!

op 28 03 2012 at 03:00 schreef vander F:

‘Den Haag was – en is nog steeds – ondanks de verwoede pogingen van populisten om ‘de kloof’ tussen politiek en kiezer te dichten, een bastion van ingewijden.’

En dat moet het volgens mij ook blijven.Steeds meer krijg ik het idee dat die kloof juist gezond is (tot op zekere hoogte, nuance blabla maar nu even algemeen gezegd)
Een mooi voorbeeld van verwoede pogingen van populisten is D66, in eerste instantie een puur populistische partij die Den Haag bestormde met grote veranderingsdrang, het volk moest het voor het zeggen krijgen, weg met de achterkamertjes en het handjeklap van de ‘gezetelden’.
Referenda, gekozen burgemeesters, totale inspraak van de burger.
Afijn, niets van terecht gekomen, de partij schuift nu zelf aan in achterkamers en handjeklapt burgemeester posten.
Ik denk overigens dat bij D66 het gevierde populisme wat is tegengevallen, meer inspraak van ‘het plebs’ vereist eigenlijk ook kennis en interesse van datzelfde ‘plebs’ in politieke vraagstukken, interesse is er nog wel maar kennis blijft sterk achterwege.
Het gewenste referendum deed ook pijn, de D66 Eurofielen wilden het volk zich b.v. laten uitspreken over die EU grondwet, en het volk was snoeihard tegen, au

op 28 03 2012 at 07:20 schreef Sandro:

Tycho – zo ééntje die niets te klagen heeft?
Ik zie het meer als zo ééntje die zijn bijdrage levert aan de maatschappij door in elk geval niet zijn hand op te houden, gewoon aan het werk te zijn en zijn zaken zelf zoveel mogelijk te regelen, zijn kinderen een zo goed mogelijke opvoeding mee geeft en trouw zijn belastingen betaald, actief is op de voetbalclub en op de scholen van de kinderen.
Klagen? Nee hoor – misstanden zien en zich ergeren aan de verspilling van publieke gelden aan bodemloze putten. Denk daarbij aan: ongecontroleerde subsidies, uitkeringen aan beroepswerkelozen, veel te hoge bijdrage aan ontwikkelingshulp, enz.enz.

op 28 03 2012 at 08:49 schreef babs:

Volgens mij zijn mensen zoals jij het probleem.

Voor de SP achterban en de PVV achterban wel ja. Heb het helemaal gehad met types die zich totaal weigeren te ontwikkelen, vinden dat ze zware problemen hebben en dan van de overheid verwachten dat die problemen worden opgelost.

De PVV’er heeft een hekel aan buitenlanders en wil dat de overheid die buitenlanders eruit zet. De SP’er wil meer geld en wil dat de overheid dat geld van de rijken gaat stelen om aan hen te geven. Same fucking difference.

Het is dat de SP ook de partij is van verplegers en leraren. Keihard werkende en superbelangrijke mensen die zwaar ondergewaardeerd worden, zowel wat betreft status als financiele beloning. Dat deel van de achterban respecteer ik en ik vind het jammer dat het zijn toevlucht wel moet zoeken bij de SP.

op 28 03 2012 at 09:25 schreef Pyt van der Galiën:

We gaan hier toch geen verdedigingslinie vormen voor politici? De lui die een tijdens een referendum verworpen verdrag gewoon een andere naam gaven en vervolgens tóch invoerden? Dezelfde figuren die onder valse voorwendselen een illegale oorlog tegen Irak voerden, met honderdduizenden doden tot gevolg? Dezelfde politici die de financiële markten liberaliseerden en de gevolgen van die liberalisering nu op ons proberen af te wentelen?

Ik vind het dan zo typerend dat mensen als Sandro zich beklagen over zaken als ontwikkelingshulp, maar bij voortduring zwijgen over degenen die op de beursvloer de economie naar de kloten helpen, terwijl hun vriendjes in de Tweede Kamer óns de rekening presenteren. Daar hoor ik Geert nooit over. Waarom eigenlijk niet? Omdat het geen moslims zijn? In plaats van naar boven te slaan, schoppen Sandro en zijn companen de mensen beneden hen in het gezicht.

op 28 03 2012 at 11:15 schreef MNb:

“Het enige, waar ik niet zoveel van begreep, was dat een aantal mensen zich perse met meneer Wilders wilde laten fotograferen.”
Mensen die kritiekloos achter een Leider aanlopen willen altijd graag in de nabijheid van die Leider zijn. Ze hopen dat iets van de ingebeelde grootsheid van die Leider op henzelf afstraalt.

op 28 03 2012 at 11:15 schreef Tycho:

Klinkt als de klassieke definitie van een burger, en daarvoor hulde. Ikzelf ben ook wel eens niet tevreden over dingen. Zo sta ik niet achter de miljarden aanschaf van een nieuw vliegtuig en de energiesubsidies aan zware industrie, om maar een greep te doen uit het assortiment. Maar daarom ga ik nog geen SP stemmen. Hoezo leiden jouw gevoelens van milde ergernis ertoe dat je op een fascistische, niet-democratische one-man-show stemt ondersteunt door vrouwenmishandelaars en brievenbusplassers? Of was je inderdaad van mening dat het allemaal de schuld van de buitenlanders was?

op 28 03 2012 at 12:01 schreef Sasha Berkman:

Sandro: Ik zie een haatdragende gefrustreerde domkop.

op 28 03 2012 at 12:18 schreef You On A Gin:

Maar Sandro, dat ietsie pietsie beetje wat ontwikkelingshulp ons kost is voor een reden, want als het in die rare, verre landen te kut gaat dan komen ze straks nog allemaal hierheen, en dat willen jullie toch juist níet? :)

Zonder gekkigheid – staat het redden van cowboyende banken ook op je lijstje van waargenomen misstanden? Want gezien deze en voorgaande kabinetten effectief ‘bezuinigd’ hebben door o.a. de onderwijs-, zorg- en cultuursectors te laten verschrompelen, is het dan wel weer een beetje zonde om dat meteen weer weg te pissen met bonussen en casinofiches.

Zie dit niet als een ‘aanval’; ik wil graag weten hoe jij erover denkt. Vind jij overigens dat het ambtelijk apparaat ingekrompen moet worden, en ben je voor decentralisatie?

op 28 03 2012 at 12:43 schreef cRR Kampen:

“Voor een gezond functionerend overheidsapparaat zijn populisten zand in de motor. De kloof tussen politiek en kiezer kan niet groot genoeg zijn.”

Volledig mee eens, en aanvullend: de politiek kan niet saai genoeg zijn. Plebs graag gewoon terug naar broodjes en speeltjes en niet bemoeien met zaken waar ’t geen ruk van weet.

op 28 03 2012 at 12:46 schreef vander F:

@Sandro,
je ergeren aan een ‘Brandend spoor van ellende door Oost-Europeanen’ bijvoorbeeld?
Nogal lastig om op dit moment de problematiek rond Oost Europeanen te benoemen zonder in een ‘populisme’ discussie terecht te komen.
Door het gedonder rond het ‘Polenmeldpunt’ lijkt een wat meer genuanceerd standpunt innemen vrijwel onmogelijk, kamp Wilders schaart je dan onder de naive linksmens, door kamp anti-wilders word je gelijk voor PVV’er uitgemaakt, terwijl er natuurlijk gewoon een middenweg is, meerdere wegen zelfs.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/11802568/__Agent_hekelt_Oost-Europeanen__.html

op 28 03 2012 at 14:17 schreef Bertje:

Gadverdamme zeg wat een elitair geneuzel van crr kampen en vriendjes.
Juist zo een soort houding heeft ervoor gezorgd dat we nu met de freaking fucking PVV zitten opgescheept.
Hebben jullie dan echt niets geleerd!

op 28 03 2012 at 14:45 schreef Sandro:

Heb ik nooit iets gezegt over de ellende die door de banken is veroorzaakt? Ik dacht toch van wel hoor…..Bonussen bij banken die door belastinggeld rechtop gehouden zijn – ik moet er van kotsen.
Ambtelijk apparaat inkrimpen – ja ben ik voorstander van.
Decentralisatie? Ligt er aan waarvan – soms voor en soms tegen – maar dat wist je al denk ik.
YOAG – ontwikkelingshulp is goed om de mensen daar te houden waar ze zitten? Dat is hoop ik echt een geintje van je.
Tycho – omdat ik een fascist-light ben misschien..
sasha – IK de gefrustreerde hier?? whoehahahahah!!

op 28 03 2012 at 16:54 schreef You On A Gin:

Dank je, Sandro. Verhelderend. Had toevallig geen commentaar op de bankenellende van je gezien, maar ik lees ook niet altijd FN.

Dat van die ontwikkelingshulp was inderdaad een geintje, maar wel één met een serieuze ondertoon.
Economisch beroerd land = economische vluchtelingen.
Slechte omstandigheden = oplaaiende conflicten = politieke vluchtelingen.

Om nog maar te zwijgen van de politieke vluchtelingen die ‘we’ zelf helpen veroorzaken omdat we genoeg olie nodig hebben om de schappen dagelijks vol te krammen met luchtdicht verpakte kipfilets waarvan de helft weggepleurd wordt.
Ja, ik chargeer. Lekker joh. ;)

Ben je echt niet teleurgesteld in de PVV nu? Echt niet een beetje? Ik weet het, poldertiek is water bij de wijn doen en zo, maar als je het mij vraagt is Geert nu gewoon one of the boys.

Overigens LOL @ “fascist-light”. :D

Oh ja, en ik ben het soort van eens met Bertje.
En help, ik ben een soort van babs.

op 28 03 2012 at 16:59 schreef Pyt van der Galiën:

Nog even en ik ga zowaar sympathie krijgen voor Sandro.

Lieve hemel: “plebs terug naar broodjes een speeltjes en niet bemoeien met zaken waar’t geen ruk van weet”

Ik stel voor het stemmen dan ook maar af te schaffen, wanneer we dan toch bezig zijn. Het plebs moet zich helemaal niet met politiek bemoeien. Wat hebben die nou voor verstand van economie en internationale betrekkingen? Papa Rutte/Roemer/Samson (doorstrepen wat niet gewenst is) weet wat goed voor ons is en voor de rest bek houden. “Weg met democratie en inspraak”, is dat het nieuwe links-liberale credo, of zo?

op 28 03 2012 at 19:06 schreef Warius:

“plebs terug naar broodjes een speeltjes en niet bemoeien met zaken waar’t geen ruk van weet”

Daar ben ik het dus volledig mee eens.
Toen het plebs nog geen internet en sbs had, wat betekende dat men wat moeite moest doen zich te informeren hetgeen niet gebeurde, hadden die lui eigenlijk geen idee hadden van wat zich in het land afspeelde – grofweg de jaren 80 en 90 – en ging het best goed; er waren redelijk wat politici met verstand van zaken die ook hun belangen naar behoren behartigden.
Maar nu heeft elke pauper zogenaamd een stem: de chronisch verongelijkte gewone man wordt via fora & de rest van het web ‘gehoord’, óók buiten de verkiezingen. En nu voelen bestuurders de behoefte op elke oprisping uit de onderbuik een weerwoord te hebben.
Ik zeg: negeren, en naar goeddunken het land besturen.
De volksvertegenwoordiging kan zich beter van haar taak kwijten wanneer niet constant geëist wordt dat een of andere Truus d’r mening gerespecteerd wordt. Truus: óf een beetje moeite doen en naar het malieveld, óf bek houwen.

op 28 03 2012 at 20:05 schreef Sabian:

Trouwens, als er 1 plek is waar men tot een uitverkoren groep denkt te behoren omdat men inzichten deelt over de heilige ‘Kunst’, dan is het wel op de ‘academie’.

Zo’n directeur van een filmhuis zonder noemenswaardige kwaliteiten en 3 x modaal inkomen op kosten van de lokale overheid en leger vrijwilligers aansturend breekt het angstzweet uit van een PVV, natuurlijk.

En dan ook echt denken dat er zonder staatshulp geen kunst mogelijk is. Nee, die liefde voor de subsidiërende bureaucratie van de schrijver snap ik wel. Subsidie ontvangers gaan zo ver, dat ze bereid zijn democratische principes over boord te gooien om de ‘centjes’ veilig te stellen.

op 29 03 2012 at 00:06 schreef You On A Gin:

@ Pyt van der Galiën
Waarom links-liberaal? Ik vraag het omdat ik het niet weet, niet om je uit te lokken of zoiets.

@ Warius
Mensen mochten vroeger ook nog wel eens naar buiten, of bij tante Gerda in de Achterhoek op de koffie. In de jaren ’80 hadden we Centrum Democraten, en dat kwam volgens mij niet omdat het ‘plebs’ (wie bepaalt eigenlijk wat daaronder valt?) allerlei gekke dingen in de bibliotheek of op Bulletin Board Systems had gelezen.

@ Sabian
Wat heerlijk generaliserend. Nu hoef ik al helemaal niet meer op GeenStijl te komen. :) Er komt bij evenementen, theaters of poppodia wel ‘iets’ meer kijken dan de dingen die je hier opsomt. Nog afgezien van de maatschappelijke functie, scheppen deze instituten juist werkgelegenheid, of houden deze in stand – sterker nog: ik ken bijvoorbeeld (voorheen) hardwerkende theatertechnici die nu een onzekere toekomst mogen genieten dankzij de ‘frisse’ anti-intellectuele, anti-kunst, anti-boeit-me-toch-niet tokkie-wind die tegenwoordig waait.
Dat zijn nog steeds werkzaamheden die we, helaas voor Jan Kroketbek, nog altijd niet aan robots kunnen overlaten. Nog peultjes?

op 29 03 2012 at 07:20 schreef Sandro:

YOAG – teleurgesteld ben ik niet echt. Precies zoals je aangeeft het is compromissen sluiten en anders doe je niet mee. Doel was een rechtse regering op te zetten en zeker om links buiten spel te zetten, en dat is tot nu toe aardig gelukt.
Afwachten wat er vandaag gebeurd in het Catshuis, Geert is in elk geval niet blij dat kan ik je verzekeren.

op 29 03 2012 at 10:48 schreef cRR Kampen:

“Gadverdamme zeg wat een elitair geneuzel van crr kampen en vriendjes.
Juist zo een soort houding heeft ervoor gezorgd dat we nu met de freaking fucking PVV zitten opgescheept.” Zei Bertje gisteren 14:17.

Onwaar. ‘Elitair geneuzel’ was de volstrekte politieke normaal vanaf 1945 en nooit erger dan tot ver in de jaren zestig. Maar het ressentiment werd pas door de Grote Rattenvanger vanaf begin 2002 wakker gemaakt. Dat is dan uw PVV.

Elitair geneuzel? Toen nog nooit ’n fatsoenlijk mens van de Rattenvanger hoefde gehoord te hebben, kregen wij dit élitaire geneuzel: http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Multicultureel/scheffer.html .

Bestudeer het maar eens heel goed. En als je dan weer naar de PVV plus aanhang kijkt, raad ik je echt aan een teiltje mee te nemen. Leer het verschil in niveau, fatsoen en beschaving maar eens waarderen.

op 29 03 2012 at 10:51 schreef jos:

@ Sandro

“Geert is in elk geval niet blij dat kan ik je verzekeren.”

Hoe weet je dat ? Je lag met ‘m in bed gisternacht ?

Geert gaat straks akkoord en dit rechtse kabinet gaat gewoon door. Het tegenstribbelen van Geert is show voor de useful idiots die op hem stemmen: “kijk onze Geert heeft keihard gevochten voor de PVV-idealen, dreigde zelfs de stekker uit het kabinet te halen !”

op 29 03 2012 at 14:34 schreef Bertje:

@ crr kampen

“Leer het verschil in niveau, fatsoen en beschaving maar eens waarderen.”

Ha Ha Ha ….. en dan maal driewerf.(niet dus)

“De kloof tussen politiek en kiezer kan niet groot genoeg zijn.”

Jij zegt het hier mee eens te zijn, hoe wil jij de bovenstaande bewering dan noemen? Ik noem het elitair geneuzel.
Het gewone volk, de plebs, de kiezers, het gepeupel…foei en dan hebben den vrouwen ook nog stemrecht wat denken deze boeren wel!
En dat het vanaf 1945 normaal was zegt me niks, o ja toch wel: elitair geneuzel was lang de standaard in de o zo beschaafde wereld der politiek.

op 30 03 2012 at 07:18 schreef Sandro:

jos, in bed met hem liggen is niet nodig. Ik weet dat hij ontslagrecht en duur van de ww-uitkering wil laten zoals het is. Maar in één ding heb je gelijk Geert zal alles doen om te voorkomen dat links het voor het zeggen krijgt, zijn medestanders weten dat allemaal hoor dus maak je geen zorgen. Voor het megaan in de diverse bezuinigingen zal geert wisselgeld willen en dat gaat hij krijgen ook.

op 30 03 2012 at 10:12 schreef cRR Kampen:

Tja, Bertje, als de krijsende drommen stuurlui aan wal gaan regeren in plaats van gewoon hun werkjes, broodjes en speeltjes te doen, ga ik van boord om vanuit de strandstoel het schip op de klippen te zien lopen.
En dan willen ze allemaal een Sterke Kapitein. En ik blijf lekker toekijken :)

Grappig dat u het élitaire geneuzel van Paul Scheffer volkomen negeert. Was die analyse te fatsoenlijk ofzo? Ja? Dan bewijst dat het punt: de kloof tussen regering en plebs kan niet groot genoeg zijn.

op 30 03 2012 at 17:38 schreef MNb:

” Voor het megaan in de diverse bezuinigingen zal geert wisselgeld willen.”
En jij bent bij voorbaat tevreden met dat wisselgeld, hoe gering ook. Want de Grote Blonde Leider kan niets fout doen.
Ik kan je goedpraterij van tevoren al uittekenen.

op 06 04 2012 at 14:08 schreef You On A Gin:

De politiek en de burger zijn elkaar m.i. niet echt nader gekomen; de burger zit er tegenwoordig wat meer bovenop maar dat is éénzijdig.

Nieuwe reactie
Naam:
E-mail:
Homepage:
  Afbeelding invoegen
 

 


Home

Archief

 

STEUN FRONTAAL NAAKT MET EEN TIKKIE!

 

 

OF VIA PATREON!

 

 

Let op: Toelating van reacties en publicatie van opiniestukken van anderen dan de hoofdredacteur zelf betekenen geenszins dat hij het met de inhoud ervan eens is.

 

pbgif (88k image)
 

MEEST GELEZEN IN 2024

O Richard K., martelaar van de Afgehaakten

O Liever Wilders dan Yesilgöz

O De aangifte van Wilders is een greep naar de macht over onze taal

O Hoe Albert Heijn constant probeert ons te bestelen

O Domheid is een kanker en we zitten nu in stadium 4

O Het terloopse nazisme van Caroline van der Plas

O Kankerhomo

O Harde Por

O Vrij Nederland: Peter Breedveld had toch weer gelijk

O Zijn onze universiteiten antisemitische Hamasbolwerken?

 

MEEST GELEZEN EVER

O Caroline van der Plas, dwangmatige leugenmachine

O Caroline van der Plas is de Nederlandse Donald Trump

O YouPorn

O Iedereen haat Sander Schimmelpenninck omdat hij écht onafhankelijk is

O Wierd Duk de pro-Russische complotdenker

O Domme Lul

O Frans Timmermans kan het einde van de domrechtse ijstijd zijn

O Wierd Duk en Jan Dijkgraaf, hoeders van het fatsoen

O De koning van het uittrekken van de damesslip

O Haatoma

 

pbgif (88k image)
 

CONTACT
Stuur uw loftuitingen en steunbetuigingen naar Frontaal Naakt.

 

NIEUWSBRIEF
Ontvang gratis de Frontaal Naakt nieuwsbrief.

 

pbgif (88k image)
 

BLURBS
“How does it feel to be famous, Peter?” (David Bowie)

“Tegenover de enorme hoeveelheid onnozelaars in de Nederlandse journalistiek, die zelfs overduidelijke schertsfiguren als Sywert, Baudet en Duk pas ver in blessuretijd op waarde wisten te schatten, staat een klein groepje van ondergewaardeerde woestijnroepers. Met Peter op 1.” (Sander Schimmelpenninck)

“Frontaal Naakt dient een publiek belang” (mr. P.L.C.M. Ficq, politierechter)

“Peter schrijft hartstochtelijk, natuurlijk beargumenteerd, maar zijn stijl volgt het ritme van zijn hart.” (Hafid Bouazza).

“Ik vind dat je beter schrijft dan Hitler” (Ionica Smeets)

“Peter is soms een beetje intens en zo maar hij kan wél echt goed schrijven.” (Özcan Akyol)

“Jij levert toch wel het bewijs dat prachtige columns ook op weblogs (en niet alleen in de oude media) verschijnen.” (Femke Halsema)

“Literaire Spartacus” (André Holterman)

“Wie verlost me van die vieze vuile tiefuslul?” (Lodewijk Asscher cs)

“Pijnlijk treffend” (Sylvana Simons)

네덜란드 매체 프론탈 나크트(Frontaal Naakt)에 따르면, 네덜란드 라 (MT News)

“Echt intelligente mensen zoals Peter Breedveld.” (Candy Dulfer)

“De Kanye West van de Nederlandse journalistiek.” (Aicha Qandisha)

“Vieze gore domme shit” (Tofik Dibi)

“Ik denk dat de geschiedenis zal uitmaken dat Peter Breedveld de Multatuli van deze tijd is.” (Esther Gasseling)

“Nu weet ik het zeker. Jij bent de antichrist.” (Sylvia Witteman)

“Ik ben dol op Peter. Peter moet blijven.” (Sheila Sitalsing)

“Ik vind hem vaak te heftig” (Hans Laroes)

“Schrijver bij wie iedereen verbleekt, weergaloos, dodelijk eerlijk. Om in je broek te piesen, zo grappig. Perfecte billen.” (Hassnae Bouazza)

“Scherpe confrontatie, zelfs als die soms over grenzen van smaak heen gaat, is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie.” (Lousewies van der Laan)

“Ik moet enorm lachen om alles wat Peter Breedveld roept.” (Naeeda Aurangzeb)

“We kunnen niet zonder jouw geluid in dit land” (Petra Stienen)

“De scherpste online columnist van Nederland” (Francisco van Jole)

“Elk woord van jou is gemeen, dat hoort bij de provocateur en de polemist, nietsontziendheid is een vak” (Nausicaa Marbe)

“Als Peter Breedveld zich kwaad maakt, dan wordt het internet weer een stukje mooier. Wat kan die gast schrijven.” (Hollandse Hufters)

“De kritische en vlijmscherpe blogger Peter Breedveld” (Joop.nl)

“Frontaal Naakt, waar het verzet tegen moslimhaat bijna altijd in libertijnse vorm wordt gegoten.” (Hans Beerekamp – NRC Handelsblad)

“De grootste lul van Nederland” (GeenStijl)

“Verder vermaak ik mij prima bij Peter Breedveld. Een groot schrijver.” (Bert Brussen)

“Landverrader” (Ehsan Jami)

“You are an icon!” (Dunya Henya)

“De mooie stukken van Peter Breedveld, die op Frontaal Naakt tegen de maatschappelijke stroom in zwemt.” (Sargasso)

‘De website Frontaal Naakt is een toonbeeld van smaak en intellect.’ (Elsevier weekblad)

“Frontaal Gestoord ben je!” (Frits ‘bonnetje’ Huffnagel)

“Jouw blogs maken hongerig Peter. Leeshonger, eethonger, sekshonger, geweldhonger, ik heb het allemaal gekregen na het lezen van Frontaal Naakt.” (Joyce Brekelmans)

‘Fucking goed geschreven en met de vinger op de zere plek van het multicultidebat.’ (jury Dutch Bloggies 2009)

Frontaal Naakt is een buitengewoon intelligent en kunstig geschreven, even confronterend als origineel weblog waar ook de reacties en discussies er vaak toe doen.’ (jury Dutch Bloggies 2008)

‘Intellectuele stukken die mooi zijn geschreven; confronterend, fel en scherp.’ (Revu)

‘Extreem-rechtse website’ (NRC Handelsblad)

‘De meeste Nederlanders zijn van buitengewoon beschaafde huize, uitzonderingen als Peter Breedveld daargelaten.’ (Anil Ramdas)

‘Peter Breedveld verrast!’ (Nederlandse Moslim Omroep)

‘Breedveld is voor de duvel nog niet bang’ (Jeroen Mirck)

‘Nog een geluk dat er iemand bestaat als Peter Breedveld.’ (Max J. Molovich)

‘Godskolere, ik heb me toch over je gedróómd! Schandalig gewoon.’ (Laurence Blik)

 

pbgif (88k image)
 

 

(Advertentie)
 

 

pbgif (88k image)
 

LINKS

 

 

RSS RSS